VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku zodpovídá autor. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Ing. Lubomír Vítek

3 Stavební látky OBSAH 1 ÚVOD Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO Úvod Stavební kámen Základní vlastnosti stavebního kamene Rozdělení stavebního kamene Kamenivo Rozdělení kameniva do betonu podle ČSN EN Vlastnosti hutných kameniv Vlastnosti pórovitých kameniv Vlastnosti těžkých kameniv Autotest Závěr Klíč Ke kontrolním otázkám Ke korespondenčnímu úkolu MALTOVINY A MALTY ÚVOD Cíl POJIVA VZDUŠNÁ Sádra a sádrová pojiva Vzdušné vápno POJIVA HYDRAULICKÁ Hydraulické vápno (ČSN ) Portlandský cement (ČSN EN 197-1) Cementy speciální MALTY Malty pro stavební účely Druhy a použití malt (42) -

4 3.6 Kontrolní otázky Korespondenční úkol Autotest Klíč Závěr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury (42) -

5

6 1 ÚVOD 1.1 Cíle Předkládaná učební pomůcka je určena studentům prezenčního a kombinovaného studia v prvních ročnících pobytu na stavební fakultě. Získané znalosti se stanou nezbytnými vstupy při studiu odborných předmětů všech směrů ve vyšších ročnících. Nezbytným doplňkem těchto textů jsou kontrolní otázky, korespondenční úkol, autotest s klíčem ke kontrolním otázkám a korespondenčnímu úkolu, doporučená studijní literatura a seznam norem. V této části studijního textu se seznámíte se základními informacemi o maltovinách a kamenivu. 1.2 Požadované znalosti Pro porozumění studijního textu jsou nezbytné znalosti středoškolské fyziky a základní laický přehled o problematice. Základní údaje jsou v úvodu studijního textu zopakovány a vysvětleny. 1.3 Doba potřebná ke studiu Doba studia závisí na znalostech čtenáře, obecně se dá říci, že na studium tohoto studijního textu 12 až 18 hod. studia. 1.4 Klíčová slova Stavební kámen, kamenivo, maltoviny, malty, pojiva, vápno, sádra, cement. - 6 (42) -

7 Stavební látky 2 STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 2.1 Úvod Přírodní kámen se již v dávných dobách stal jedním z hlavních stavebních materiálů pro své nenahraditelné vlastnosti, které umožnily kamenným stavbám překonat věky. Zdrojem kamene je zemská kůra, která obsahuje horninové nerosty. Z oceňovaných vlastností jde především o jeho pevnost, hutnost, odolnost proti vlivům povětrnosti a ohni. Dá se velmi dobře opracovávat do požadovaného tvaru. Z nevýhod je třeba upozornit na jeho vysokou hmotnost a omezenou možnost jej strojově opracovávat. Přechází se proto na využívání rozdrceného kamene na menší zrna - kameniva. Některé nerosty jsou základní surovinou pro výrobu dalších staviv (vápenec, dolomit a pod.). V tabulce 2.1 je uveden přehled hornin využívaných pro výrobu kamenických výrobků a kameniva s uvedením jejich základních vlastností. 2.2 Stavební kámen Základní vlastnosti stavebního kamene Stavební kámen pro zdivo a stavební účely se vyrábí a dodává ve třech třídách jakosti: I. třída: pevnost v tlaku R c, min = 110 MPa hmotnostní nasákavost n max = 1,5 II. třída: pevnost v tlaku R c, min = 80 MPa hmotnostní nasákavost n max = 3,0 III. třída: pevnost v tlaku R c, min = 40 MPa hmotnostní nasákavost n max = 5,0 Tabulka 2.1 Přehled běžných hornin a jejich vlastností, používaných ve stavebnictví Horniny obj. hmotnost nasákavost pevnost za sucha Skupina znak druh ρ v kg.m -3 n m % tlak F c ohyb F r min. max. max. min. min. max. min. max. Vyvřelé světlé granit , hlubinné granodiorit ,7 0, syenit ,2 200 tmavé diorit ,7 0, gabro ,1 200 Výlevné hutné andezit ,5 0, pórovité trachyt ,0 0, ryolit ,0 2, Sedimenty hutné pískovec ,0 0, (42) -

8 Plastické pórovité pískovec opuka ,0 3, břidličnaté jílovitá ,0 0, Karbonáty pórovité vápenec travertin ,0 1,5 1, hutné vápenec ,8 0, Přeměnné karbonáty mramor ,8 0, silikátové serpentinit , ruly granulit ,0 0,2 0, břidlice fylit ,5 0, Rozdělení stavebního kamene Kámen pro zdivo a stavební účely se dělí na tyto druhy: lomový kámen - výrobky z přírodního kamene dané velikosti neupraveného tvaru, kopáky - výrobky z přírodního kamene dané velikosti a tvaru přibližného rovnoběžnostěnu, pro klenby přiměřeně klínovitého, vyrobené lámáním a hrubým kamenickým opracováním, haklíky - z přírodního kamene dané velikosti do tvaru hranolu s čtvercovou nebo obdélníkovou lícní plochou, určené jen pro obkladové zdivo, kvádry - výrobky z přírodního kamene různých tvarů a rozměrů s různou povrchovou úpravou. Dlažební kámen a silniční prvky se dělí na: dlažební kostky - velké, drobné, mozaikové, dlažební a obkladové desky - řezané, chodníkové obrubníky a krajníky. Další využití kamene je v kamenných obkladech fasád, schodišť, parapetu oken a v řemínkových obkladech sloužících k obkládání zvlášť význačných architektonických prvků. Pro reprezentační budovy se používají schodišťové stupně, používá se i štípaná kamenná krytina. Kontrolní otázky 1) Jaké jsou minimální pevnosti v tlaku pro různé jakostní třídy kamene? 2) V jakých mezích se pohybuje hmotnostní nasákavost žuly a hutného pískovce? 3) Jaké jsou základní druhy kamene pro zdivo? - 8 (42) -

9 Stavební látky 2.3 Kamenivo Kamenivo je zrnitý materiál používaný ve stavebnictví Rozdělení kameniva do betonu podle ČSN EN V současné době dochází ke změně přístupu ke kamenivu z hlediska evropských norem. Už se nehovoří o kamenivu obecně, ale zvlášť podle způsobu užití kameniva ve stavebnictví. V dalším textu bude podrobně rozebráno kamenivo do betonu. Na kamenivo do malt, pro štěrková lože či do obalovaných směsí jsou přirozeně kladeny poněkud odlišné požadavky. Kamenivo se třídí podle původu: Přírodní Umělé Recyklované (již dříve použité v konstrukci). Přírodní kamenivo se třídí podle vzniku a zrnitosti na: drcené - kamenivo získané drcením přírodního kamene o drobné - zrno do 4 mm včetně, o hrubé - zrno nad 2 mm, omezené velikostí horního síta (frakce 0/4 mm spadá do drobného kameniva, ale frakce 2/4 mm již do hrubého kameniva), o štěrkodrť - směs drceného drobného a hrubého kameniva; o filler (kamenná moučka) - jemná zrna získaná postupným zdrobňováním kameniva po předchozím odloučení škodlivých složek, propadající horním kontrolním sítem; těžené - kamenivo se zaoblenými zrny získané těžením přírodní rozpadlé horniny o drobné - zaoblená zrna jež propadnou kontrolním sítem 4 mm, o hrubé - zaoblená zrna mm, o štěrkopísek - přírodní směs běžného drobného a hrubého kameniva omezená horním kontrolním sítem; směs může být i záměrně smíchána; těžené předdrcené - kamenivo získané drcením zrn těženého kameniva nad 2 mm s podílem drcených zrn nad 40% hmotnosti o drobné - zrno do 4 mm včetně, o hrubé - zrno nad 2 mm, - 9 (42) -

10 o předdrcený štěrkopísek - směs přírodního předdrceného těženého drobného a hrubého kameniva s podílem předrcených zrn nad 2 mm nad 40% hmotnosti. Kamenivo se třídí podle velikosti největších zrn na: jemné - do 0,063 mm, kamenná moučka drobné - do 4 mm včetně, hrubé - od 2 (dolní síto) do 63 mm, Zrnitost je poměrná procentuální skladba zrn kameniva podle propadu specifikovanou sadou sít Frakcí se rozumí označení kameniva podle velikosti dolního (d) a horního (D) síta. Jinými slovy, frakce je souhrn různě velkých zrn kameniva v rozmezí dvou kontrolních sít s čtvercovými otvory, zadržených dolním kontrolním sítem (s menšími otvory), propadajících však horním kontrolním sítem (s většími otvory). Kamenivo musí být označeno frakcí s použitím výrazu d/d (kromě filleru). Základní řada sít má velikost čtvercových otvorů 63, 31,5 (32), 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 a 0,063 mm, může být doplněna ještě síty z doplňkové řady. Tato síta mají velikost otvorů 45, 22,4 (22), 11,2 (11) a 5,6 (5) mm. Číslo uvedená v závorkách se mohou použít jako zjednodušené označení frakce kameniva. Mezi příklady frakcí patří 0/2, 0/4, 4/8, 4/16, 8/16, 8/22, 11/22, apod. Umělá kameniva používaná převážně jako plniva do betonů lze rozdělit: průmyslové odpady - škvára, popílky, struska, cihelná drť a pod., upravené odpady - sbalkované popílky, strusková pemza, agloporit, průmyslově vyráběná - keramzit, kavitit, perlit, vermikulit, expandit, experlit a další expandované horniny. Z uvedeného rozdělení je zřejmé, že se vesměs jedná o druhotné zpracování průmyslových odpadů. Poměrně nevýznamnou složkou používaných kameniv jsou přírodní lehká kameniva. Patří sem vulkanické tufy a tufity, lehká láva, přírodní pemza, vápenné tufy, spongility a křemelina. Betony z nich vyráběné se převážně používají jako izolační nebo výplňové (42) -

11 Stavební látky Kamenivo se třídí podle objemové hmotnosti na: hutné - kamenivo o objemové hmotnosti větší než 2000 kgm -3 pórovité - kamenivo o objemové hmotnosti 2000 kgm -3 a menší, těžké - kamenivo o objemové hmotnosti větší než 3000 kgm Vlastnosti hutných kameniv Vlastnosti hutných kameniv jsou dány jednak jejich původem (chemické a mineralogické složení, obsah škodlivin), jednak ovlivněné způsobem výroby (cizorodé částice, nadsítné, podsítné, tvarový index a pod.). Objemová hmotnost je poměrně stálá v rozmezí kgm-3. Sypné hmotnosti závisí již na tvaru zrn, jejich velikosti i intenzity setřesení. Pohybují se u volně sypaných od 1300 do 1600 kgm-3, u setřesených od 1400 do 1800 kgm-3. Zrnitost kameniva ovlivňuje následnou spotřebu cementového pojiva při výrobě betonu. Nejvhodnější jsou úzké frakce kameniva, z nichž lze vyskládat nejvhodnější křivku zrnitosti nebo v případě široké frakce se požaduje rovnoměrné rozdělení všech zrn ve frakci. Křivka zrnitosti vyjadřuje skladbu zrn zkoušeného kameniva vyjádřenou v procentech zůstatků nebo propadů na jednotlivých normových sítech. Tvarový index zrn je poměr největšího k nejmenšímu rozměru zrna kameniva. Nevhodná jsou ta zrna, jejichž tvarový index je větší než 3:1. Pórovitost hutného kameniva je velmi malá a pohybuje se obvykle do 0,5%. Tím je dána i velmi malá nasákavost hutného kameniva. Vzhledem k minimální pórovitosti hutného kameniva je i hustota kameniva velmi blízká jeho objemové hmotnosti. Odplavitelné částice jsou zrna kameniva menší než 0,05 mm. Tato zrna mají vzhledem ke své jemnosti vysoký měrný povrch, který při použití těchto částic např. při výrobě betonu vyžaduje více pojivového tmele k obalení jemných zrn a jejich spojení. Mrazuvzdornost je důležitou vlastností kameniv, které může být po zabudování vystaveno ve vlhkém nebo mokrém stavu zmrazovacím cyklům. Posuzuje se změnou zrnitosti a úbytkem hmotnosti po 25 zmrazovacích cyklech v nasáklém stavu. Trvanlivost se posuzuje podle zkoušky obdobné zmrazování. Zmrazovací cykly jsou nahrazeny krystalizací roztoku síranu sodného, kterým bylo kamenivo nasyceno. Obě zkoušky, jak mrazuvzdornosti tak trvanlivosti vypovídají o odolnosti kameniva povětrnostním vlivům na exponovaných stavbách. Cizorodé částice u kamene jsou téměř nepřípustné, připouští se nejvíce 0,3%. Jedná se především o znečištění kameniva např. úlomky dřeva, a pod. Humusovitost - vyjadřuje znečištění kameniva látkami organického původu. Na kamenivo se působí roztokem hydroxidu sodného nebo - 11 (42) -

12 draselného. Přítomnost huminosních látek, které mají kyselou reakci způsobí zabarvení roztoku těchto hydroxidů do žluta až do hněda. Pro posouzení se připraví etalon s čistým kamenivem. Objemová stálost se vyžaduje pro používaná kameniva především při jeho použití do betonu Vlastnosti pórovitých kameniv Vlastnosti přírodních i umělých pórovitých kameniv se podstatně liší od kameniv hutných. Z praktických důvodů budou dále popsány vlastnosti nejdůležitějších a v praxi nejpoužívanějších pórovitých kameniv. Jedná se o popílek, škváru, expandovaný perlit a keramzit, struskovou pemzu a agloporit. Vznik pórové struktury, která je pro uvedené druhy lehkých kameniv typická je způsoben různými postupy. Škvára je popelovina, vzniklá spalováním kusového tuhého paliva. Obsahuje určité množství nespáleného paliva, která jsou objemově nestálá a snižují odolnost vůči mrazu a vlhkosti. Pórová struktura vznikla vypálením spalitelných částí hnědého nebo černého uhlí v jednotce objemu. V současné době se její používání omezuje, protože většina škvár obsahuje sloučeniny síry a v některých případech byla zjištěna i poměrně silná radioaktivita. Popílek vzniká spalováním práškového paliva v elektrárnách a teplárnách. Popílky, vzhledem k jejich velikosti od 0,001 do 0,1 mm, lze jen těžko zařadit mezi kamenivo. Ale především hrubé popílky od 0,01 do 0,1 mm i jemné (0,01 mm a méně) tzv. létavé popílky z elektrostatických filtrů se používají v řadě odvětví ve stavebnictví. Přidávají se do cementu, jako plnivo do pórobetonů (část V.3 ), do zásypů a násypů, do stabilizačních vrstev vozovek, přidávají se do betonů pro zlepšení zpracovatelnosti a dalších vlastností, dál se používají při výrobě cihel a důležité je i jejich využití k výrobě pórovitých kameniv, především agloporitů. Expandovaný perlit se vyrábí z přírodních hornin perlitů jejich expandací (8 až 16 x větší objem). Vznikají velmi jemná (do 2 mm) a lehká, nadýmaná zrna vhodná především pro výrobu lehkých malt. Objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 250 až 350 kgm -3, λ = 0,05 Wm -1 K -1. Keramzit se vyrábí z cypřišových jílů a jílovců ve Vintířově u Karlových Var. Tyto jílovce tvoří skrývku povrchového uhelného dolu. Po homogenizaci základní suroviny se ve šnekovém lisu tvarují válečky, které se řežou a zakulacují. Tento materiál se dávkuje do rotační pece, kde se při teplotě kolem 1100 až 1200 C vypaluje. V průběhu postupného nárůstu teploty se uvolňuje voda a vyhoří zbytky uhlí za současného uvolňování plynů vznikajících rozkladem vápenců v surovině. Povrch zrna se vlivem oxidů železa, hořčíku a vápníku za postupného slinutí uzavře a brání úniku vzniklých plynů ze zrn keramzitu. Vlivem uzavřených plynů se zrno zvětšuje, expanduje. Při dalším pohybu šikmou pecí zrna keramzitu chladnou, třídí se na frakce a uskladňují v silech. Zrno keramzitu je světle hnědé, povrch má téměř slinutý a řez zrnem je šedý, značně pórovitý. Tento keramzit vyráběný firmou LIA (42) -

13 Stavební látky POR CS ve Vintířově se dodává ve frakcích 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm a netříděný 0-32 mm. Sypná hmotnost volně sypané frakce 0-4 mm je kgm -3, frakce 4-8 mm kgm -3 a frakce 8-16 mm kgm -3. Objemová hmotnost zrn se pohybuje od 560 do 950 kgm -3, pevnost zrn při stlačení ve válci 0,85-1,2 MPa, nasákavost 23% a součinitel tepelné vodivosti λ = 0,10-0,12 Wm -1 K -1. V sousedním Německu vyrábí firma LIAPOR zrna keramzitu, který je těžší, ale značně pevnější, až 4,4 MPa. Keramzit se převážně používá pro výrobu tvárnic nebo stěnových dílců pro obvodové pláště budov. Z velmi pevných zrn keramzitu z Německa lze vyrobit beton i s pevností v tlaku až 60 MPa. Strusková pemza vzniká zpěněním žhavé strusky (1400 C), při styku s vodou, kdy unikající vodní páry napění strukturu rychle chladnoucí strusky. Po rozdrcení a roztřídění se používá jako kamenivo do betonu, především s izolačně nosnou funkcí. Sypná hmotnost frakce 0-4 mm se uvádí 1450 kgm -3, u frakce 8-24 mm 800 až 1250 kgm -3. Nasákavost až 17%, pevnost při stlačení ve válci 0,66-1,70 MPa. Agloporit je umělé pórovité kamenivo, které se vyrábí lisováním nebo protlačováním hmoty složené z odpadního létavého popílku, jemně mletého uhlí, sulfitových výluhů a vody. Tyto syrové peletky válcového nebo lichoběžníkového tvaru se dopraví na vypalovací rošt, na jehož začátku je plynovým hořákem vrstva pelet zapálena. Jakmile dojde ke vznícení jemného uhlí a zbytků spalitelných částic v popílcích a dosažení požadované teploty, pohybuje se již zapálená směs na roštu k chladící části. Vypálením uhlí a spalitelných částic z popílku se vytvoří pórová struktura uvnitř zrn, zatímco povrch zůstává částečně slinutý. Po vychladnutí se seškvařená hmota rozruší v malém drtiči a roztřídí se do frakcí 0-4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm. Větší slepence se vrací k novému rozrušení a roztřídění. Objemová hmotnost zrn frakce 8-16 mm se pohybuje podle druhu popílku v rozmezí kgm -3. Sypná hmotnost volně sypaného agloporitu od 630 do 790 kgm -3, setřeseného od 740 do 900 kgm -3. Nasákavost po 24 hodinách se pohybuje od 16,6 do 29,3%. Pevnost při stlačení ve válci byla zjištěna v rozmezí od 2,7 do 6,9 MPa. Uvedené hodnoty jsou vybrány z rozsáhlého souboru zkoušek agloporitů vyrobených z popílků z 12 lokalit z celé republiky.vlastnosti agloporitu jsou značně ovlivněny vlastnostmi použitých popílků a značně se liší např. od keramzitu. Zrna jsou podstatně těžší a mají značně vyšší pevnost při stlačení ve válci. Jsou proto vhodná jako plniva do lehkých konstrukčních betonů i vyšších značek (do B40) Vlastnosti těžkých kameniv Pro výrobu betonů zajišťujících biologickou ochranu před účinky rentgenového záření nebo paprsků γ (gama) se používají tzv. těžká kameniva, především čedič a baryt s objemovou hmotností zrn od 2900 do 3600 kg.m -3 a železité rudy - magnezit, limonit, hematit. Podle obsahu Fe 2 O 3 v rudě se objemové hmotnosti zrn pohybují od 3000 do 4000 kg.m -3, výjimečně se používají rudy s objemovou hmotností až 4200 kg.m -3. Tato kameniva se vyznačují především vyššími objemovými hmotnostmi v porovnání s běžnými drcenými kamenivy. Pro - 13 (42) -

14 ochranu proti neutronovému záření se používají kameniva serpentinit a turmalin, jejich objemová hmotnost se pohybuje od 2500 do 2600 kg.m -3. Kontrolní otázky 4) Jak dělíme kamenivo podle původu? 5) Co je to zrnitost kameniva? 6) Jak se kamenivo dělí podle objemové hmotnosti? 7) Z jakých surovin a jakou technologií se vyrábí keramzit? 8) Která umělá kameniva jsou vyráběna z průmyslových odpadů? Korespondenční úkol Odhadněte, jaký druh kameniva a jakou maximální horní mez frakce kameniva byste použily do betonu pro tyto typy konstrukcí: a) pro podlahovou desku o tloušťce 60 mm, b) silně vyztužený železobetonový trám o šířce 200 mm a výšce 500 mm, c) pro slabě vyztuženou základovou patku s půdorysem 2 2 m. 2.4 Autotest Jako autotest zpracujte odpovědi na kontrolní otázky za kapitolami 2.2 a 2.3. Správné odpovědi v klíči. 2.5 Závěr Stavební kámen patří k základním stavebním materiálům prakticky již od pravěku. V současné době je nenahraditelný v oblasti údržby a obnovy památkového fondu, který je v naší zemi zvláště bohatý. Kromě toho je využíván k vytvoření esteticky a architektonicky hodnotných staveb, neupravený kámen pak bývá využit ke zpevnění koryt a břehů řek a rovněž ke tvorbě opěrných stěn. Široké uplatnění v inženýrském i pozemním stavitelství pak má kamenivo, které se používá např. do betonů a malt, do podkladních i horních vrstev vozovek a do kolejových loží (42) -

15 Stavební látky 2.6 Klíč Ke kontrolním otázkám 1) třída 110 MPa, II. třída 80 MPa, III: třída 40 MPa. 2) žula má požadovanou nasákavost od 0,2 % do 0,7 % hmotnosti, hutný pískovec od 0,7 % do 5 % hmotnosti. 3) Pro zdivo s kamene jsou určeny: lomový kámen, haklíky, kopáky a kvádry. 4) Dělíme je na přírodní, umělé a recyklované. 5) Zrnitost vyjadřuje poměrné procentuální zastoupení zrn v kamenivu podle propadu specifikovanou řadou sít. Nerozhoduje tedy velikost zrn, ale velikost čtvercových otvorů na sítech. 6) Dělí se na lehké (do 2000 kg/m 3 ), obyčejné (od 2000 do 3000 kg/m 3 ) a těžké (nad 3000 kg/m 3 ). 7) Vyrábí se z cypřišových jílů a jílovců. Po homogenizaci základní suroviny se ve šnekovém lisu tvarují válečky, které se řežou a zakulacují. Při výpalu v rotační peci při teplotě kolem 1100 až 1200 C se uvolňuje voda a vyhoří zbytky uhlí za současného zvětšení objemu kuliček 8) Škvára, struska, popílek, agloporit Ke korespondenčnímu úkolu a) Podlahová deska má malou tloušťku, a proto je třeba volit menší velikost kameniva. Jako vhodné se jeví těžené kamenivo (z důvodu lepší zpracovatelnosti) s horní mezí frakce do 11 mm. Při použití drceného kameniva by bylo vhodné maximální velikost frakce snížit na 8 mm. Na druhé straně není možné vypustit hrubé kamenivo, neboť přebytek drobného kameniva způsobuje zvětšení deformací vlivem smrštění. b) Vzhledem k výztuži v trámu je vhodné zvolit kamenivo s maximální velikostí frakce do 16 mm, v případě opravdu hustého vyztužení do 11 mm. c) Do slabě vyztužených základů je možné uložit beton s maximální horní mezí frakce kameniva od 32 mm, případně i větší (45 mm, 63 mm) (42) -

16 3 MALTOVINY A MALTY 3.1 ÚVOD Výrobky z maltovin patří ve stavebnictví k hlavním surovinám nejen pro tradiční, ale i progresivní způsoby staveb bytových, občanských, zemědělských i průmyslových. Přitom však i maltoviny procházejí nejrůznějším stupněm vývoje. 3.2 Cíl Cílem látky uvedené v tomto modulu je získání základních znalostí v oblasti výroby a vlastností jednotlivých maltovin. Jedná se zejména o nejpoužívanější pojiva vzdušná (sádra, sádrová pojiva, vzdušné vápno, hořečnatá maltovina ) a hydraulická ( hydraulické vápno a všechny druhy cementů ). Dále se seznámíte s maltou, která patří k důležitým stavivům používaných ve stavebnictví. Dobrá znalost této problematiky vám ukáže, co lze od stavebních hmot požadovat a co nemohou dobře splnit. Velmi důležité místo ve stavebnictví zaujímají pojiva. Pojivem nazýváme látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály v jediný soudržný a dostatečně pevný celek. Definice : Pojiva jsou organické nebo anorganické látky, které se mísí s plnivy na směsi, mající vhodnou tvárnost a po zatvrdnutí dostatečnou pevnost spolu s jinými požadovanými a potřebnými vlastnostmi. Pojiva používaná ve stavebnictví nazýváme stavební pojiva. Pojiva a plniva mají zcela odlišné vlastnosti, proto výrobky z nich označujeme za složené neboli kompozitní materiály. Ve stavební praxi se ve spojení s pojivy objevuje také výraz maltovina. Maltovina je anorganické stavební pojivo připravené z vhodných surovin pálením na vysokou teplotu (mnohdy až do meze slinutí), které po rozemletí či vyhašení poskytuje s vodou a plnivem zpracovatelnou směs, která tuhne a tvrdne za vzniku nových chemických sloučenin na stavivo dostatečné pevnosti. Pojiva rozdělujeme podle různých hledisek. V širokém slova smyslu je můžeme rozdělit na : pojiva mechanická, pojiva chemická, pojiva zvláštní. Pojiva mechanická jsou taková, u kterých při procesu pojení nedochází ke změně základní chemické podstaty pojiva jako hlína, asfalt, pájky a některá lepidla (42) -

17 Stavební látky Pojiva chemická jsou taková, u kterých při procesu pojení dochází ke změně základní chemické podstaty jako např. sádra, vápno vzdušné i hydraulické a cementy. Pojiva chemická dále dělíme na vzdušná a hydraulická. Vzdušná pojiva jsou taková,která po rozmísení s vodou a výrobky z nich zhotovené, tuhnou a tvrdnou a jsou stálé jen ve vzdušném prostředí (vzdušné vápno,sádra a sádrová pojiva, hořečnatá maltovina ad). Hydraulická pojiva jsou taková, kdy výrobky z nich zhotovené, po částečném zatuhnutí na vzduchu, tuhnou a tvrdnou a mají tvarovou stálost jak na vzduchu, tak i pod vodou (hydraulické vápno a všechny druhy cementů) Pojiva zvláštní (speciální) se vyznačují některými požadovanými vlastnostmi, danými již jejich názvem, jako např. žárovzdorná pojiva, pojiva se zvýšenou chemickou odolností, s regulovanou změnou objemu (rozpínavá, těsnící), ochranou před radioaktivním zářením (barnaté cementy) ad. Při výrobě pojiv se používají ještě různé přísady upravující požadované vlastnosti.v prvé řadě jsou to hydraulické přísady obsahující aktivní oxid křemičitý SiO 2, případně další oxidy jako Al 2 O 3 a Fe 2 O 3 obsažené v tufech, tufitech, trasu, spongilitu, nebo také popílek, které souhrnně nazýváme pucolány.dále sem patří latentně hydraulické přísady (skryté hydraulické vlastnosti) projevující hydraulicitu až po vyvolání nějakým budičem, např. CaO. Typickou přísadou s latentně hydraulickými vlastnostmi je vysokopecní granulovaná struska. 3.3 POJIVA VZDUŠNÁ Sádra a sádrová pojiva Sádra je jedno z nejstarších pojiv (byla známá již v Egyptě) nejvíce používaná v minulém století, kdy ji byla věnována velká pozornost a byly připraveny sádrové maltoviny pro různé účely. Většímu rozšíření jejího použití brání v současné době nedostatek vhodných surovin pro její výrobu a to sádrovce nebo anhydritu i když je hledána možnost její výroby z odpadního sádrovce z chemické výroby. Definice : Sádra je anorganické práškové pojivo získané tepelným zpracováním sádrovce CaSO 4.2H 2 O (dihydrátu) částečným nebo úplným odvodněním nebo připravená z přírodního anhydritu CaSO 4 (bezvodého síranu vápenatého). Sádrovec pro její výrobu má být nejlépe tvrdý amorfní s obsahem přes 90 % CaSO 4. Řadíme ji mezi pojiva vzdušná i přesto, že může zatvrdnout i pod vodou, avšak nedává v tomto prostředí trvalé spojení. Obecné vlastnosti: - 17 (42) -

18 Sádra má schopnost hydratovat (tuhnout) různou rychlostí podle toho jakým způsobem byla připravena. Snadno se zpracovává a lze ji přizpůsobit různým stavebním a jiným účelům. Zatvrdlé výrobky mají dobrou zvukovou izolačnost a malou tepelnou vodivost. Objemové změny v průběhu tvrdnutí jsou poměrně velmi malé. Nedostatkem je citlivost na vlhkost a pokles pevností ve vlhkém prostředí. Od vápna a cementu se liší hlavně tím, že rychle tuhne a tvrdne. Suroviny a výrobní postup : Výroba sádry a sádrových maltovin vychází z těchto surovin : sádrovec, dihydrát síranu vápenatého CaSO 4.2H 2 O, anhydrit, přírodní síran vápenatý CaSO 4, syntetický sádrovec, odpad z chemického průmyslu, sádrové střepy, z použitých forem v keramické výrobě, v podstatě sádrovec vzniklý zhydratováním sádry. Výrobní postup a zařízení se volí podle toho, jaké budou požadavky na vyrobenou maltovinu a jaké suroviny jsou k dispozici. Rozemleté, příp. zrnité suroviny (frakce mm) se následně tepelně zpracovávají např. ve: vařácích, tj. kotle s míchadlem, kde se sádrová moučka za stálého přívodu ostré páry míchá a unikající pára nakypřuje moučku (sádru) tak, jako by vřela. Objem těchto kotlů činí 5-15 m 3, autoklávech, pracujících s přetlakem při teplotě 124 o C a výrobek se suší horkým vzduchem, rotačních pecích s přímým nebo nepřímým zahříváním otápěné plynem nebo olejem, šachtových pecích při teplotách nad 500 o C k přípravě anhydritu a pomalu tuhnoucí sádry, sušících mlýnech, v nichž se surovina mele a současně odvodňuje procházejícím teplým vzduchem. Mineralogické složení O vlastnostech sádry a sádrových maltovin rozhoduje jejich mineralogické složení, které mohou tvořit : půlhydrát (hemihydrát) CaSO 4 1/2 H 2 O, který vzniká zahříváním sádrovce na o C. CaSO 4 III (rozpustný), vyskytuje se opět ve dvou modifikacích α a ß úplným odvodněním. CaSO 4 II (nerozpustný) vznikající zahříváním nad 500 o C. Svými vlastnostmi se podobá přírodnímu anhydritu. CaSO 4 I vysokoteplotní vznikající z anhydritu zahřátím nad 800 o C - 18 (42) -

19 Stavební látky Sádru a sádrové maltoviny rozdělujeme podle různých hledisek při čemž nejčastěji na : sádru rychle tuhnoucí sádru pomalu tuhnoucí sádrovou maltovinu anhydritovou maltovinu Rychle tuhnoucí sádra Rychle tuhnoucí sádra se skládá hlavně z půlhydrátu ( α i ß) a menšího množství anhydritu III ( α i ß). Vzniká při teplotách do 150 o C, kdy teplota nesmí přestoupit 170 o C. K rychle tuhnoucím druhům sádry patří : stavební sádra, obsahující pouze ß-půlhydrát štukatérská sádra, tvrdá, obsahuje α i ß půlhydrát (asi 70%) modelářská sádra, tvořená převážně α -půlhydrátem (nad 90%). Z fyzikálních a chemických vlastností jsou pro použití sádry důležité zejména tyto vlastnosti : jemnost mletí, pevnost v tlaku, počátek a doba uhnutí, vodní součinitel. Na pevnost sádrových výrobků má nepříznivý vliv vlhkost. Při 1% vlhkosti se pevnost sníží až o 40 %. Navlhavost sádrových výrobků je malá a vlhkost se v suchém prostředí velmi rychle uvolňuje. Vodní součinitel se mění podle způsobu zpracování sádry (lisované, vibrované,lité), podle přítomnosti modifikací α a ß a pohybuje se v rozmezí od 0,35 do 0,80. Množstvím přidávané vody lze do jisté míry ovlivňovat i počátek tuhnutí, kdy s větším množstvím vody se počátek tuhnutí zpožďuje. Doba tuhnutí sádry může být ovlivněna také urychlovači (NaCl, KCl, Na 2 SO 4 ad.) nebo zpomalovači (klih, kasein, kyselina mléčná, Ca(OH) 2, ethylalkohol ad.). Rychle tuhnoucí sádra má nižší schopnost pojit plniva, zvl. organická (např. dřevěné piliny výrazně snižují pevnosti). Nevhodné je také vyztužování ocelí, protože ph sádrových výrobků je 6,5 až 7,5 a nezajišťuje tak ochranu oceli alkalickou pasivací. Při tuhnutí rychle tuhnoucí sádry dochází k rozpínání až o 1 % objemu, což využíváme při výrobě sádrových výrobků ve formách, neboť je tím umožněno dokonalé vykopírování formy. Použití rychle tuhnoucí sádry: - 19 (42) -

20 V současné době se oživuje použití sádry ve stavebnictví např. pro výrobu příček, příčkových dílců na výšku podlaží (Bellrock), dílce pro závěsné stropy, sádrokartonové desky, na obklady, podhledy, suché omítkové směsi a pod. Dále sádrovláknité desky s čedičovými, skleněnými a rostlinnými vlákny, příp. vlákny z polymerů a to k různým stavebním účelům. Zvláštní význam má použití sádry mimo stavebnictví v lékařství, modelářství a pod Pomalu tuhnoucí sádra Tato sádra se získává výpalem sádrovce nad 800 o C (až 1000 o C),kdy se CaSO 4 snáze rozkládá, zejména za přítomnosti některých nečistot, na CaO a SO 3. Tvoří ji anhydrit CaSO 4 I a II (asi 80%), volné CaO (2-4%), který působí jako budič a půlhydrát (asi 15%). Tuhnutí u této sádry začíná za 2-5 hod a končí většinou za 9-l2 hod, ale může trvat i 40 hod. Hustota tohoto druhu sádry se pohybuje v rozmezí od 2900 do 3000 kg.m -3, objemová hmotnost ve stavu volně sypaném kg.m -3, v setřeseném stavu kg.m -3.Pevnosti v tlaku dosahuje po 28 dnech až 30 MPa. Optimální podmínky při zpracování této sádry jsou při relativní vlhkosti 60-70% a teplotě o C. Pevnost v ohybu se uvádí asi 1/7 až 1/8 pevnosti v tlaku. Má lepší odolnost proti vodě než rychle tuhnoucí sádra. Tato odolnost proti vodě se zvyšuje přídavkem dehtu, křemeliny, popílku nebo umělých pryskyřic. Sádra pomalu tuhnoucí se používá skoro výhradně jen ve stavebnictví.používá se pro bezespáré podlahy a podklady pro podlahové krytiny a dlaždice, obkládací desky, podokenní desky, omítky, umělý mramor, různé tvarovky a pod. zvláště pro použití v suchém prostředí. U nás se nevyrábí Sádrové maltoviny Řadíme je také do vzdušných pojiv. Získávají se společným mletím sádry s některými přídavky, jako vysokopecní struskou, portlandským cementem či některými hydraulickými látkami. Do této skupiny pojiv patří i tzv.sádroviny, připravené opětovným zahříváním směsi zatvrdlé rychle tuhnoucí sádry nebo anhydritu s přísadou, kterou může být např. vodní sklo, vápno, kamenec, borax a pod. na teploty až 600 o C. Po vypálení se sádrovina jemně semele a rozdělá s vodou a případnými přísadami - např.vínanem draselným Anhydritová maltovina Tato maltovina se vyrábí jemným mletím přírodního anhydritu nebo nerozpustného anhydritu II, získaného pálením sádrovce do 500 o C, a některého budiče (katalyzátoru). Budiče jsou buď síranové, jako síran sodný Na 2 SO 4, zásadité a nebo směsné, jako např. kasein v NaOH. Počátek tuhnutí u těchto pojiv nastává za 1-5 hodin, konec tuhnutí do 8 hodin (max 20 hod) a dosahují pevnosti v tlaku po 28 dnech MPa. Použití : zejména na podlahy, vnitřní omítky, štuk, obkladové desky, tepelně izolační výrobky, různé stavební prvky a pod (42) -

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Omezení vzniku křemičito- alkalické reakce kameniva vbetonu Ačkoliv je beton obecně pokládán za velmi trvanlivý a odolný stavební materiál, není tomu vždy tak. Zpraxe je známa řada poruch staveb z betonu,

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební směsi si (Betonová směs, s, příprava, p prava, využit ití) 28. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Betonová směs historie Počátky

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině.

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině Brno 1 Úvod k výukovému textu... 3 2 Stavební hmoty a materiály a výrobky

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Ing. Josef Moravec ředitel školy

Ing. Josef Moravec ředitel školy 1/72 SLOVO ÚVODEM Celoživotní vzdělávání je významným faktorem rozvoje nejenom české společnosti, ale v širším kontextu i Evropské unie. K tomuto historickému konceptu mohou existovat jakékoliv výhrady,

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

BETON. S malým množstvím vody vede reakce při normální teplotě ke vzniku hydrosilikátů podle schématu:

BETON. S malým množstvím vody vede reakce při normální teplotě ke vzniku hydrosilikátů podle schématu: BETON HYDRATACE CEMENTOVÉHO BETONU Po smísení s vodou cement tuhne a postupně nabývá na pevnosti. Tuhnutí a tvrdnutí probíhá za aktivní účasti vody. Reakcí s vodou se původně bezvodé minerální fáze cementu

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝROBY A VYUŽITÍ PORTLANDSKÝCH CEMENTŮ SMĚSNÝCH

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝROBY A VYUŽITÍ PORTLANDSKÝCH CEMENTŮ SMĚSNÝCH ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝROBY A VYUŽITÍ PORTLANDSKÝCH CEMENTŮ SMĚSNÝCH Potenciál změn sortimentní skladby cementů podle ČSN EN 197-1 v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství ČSN EN ISO 9001:2001 Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství PROMASIL jsou lehké bezazbestové vysokoteplotní izolační

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

II.A skupina kovy alkalických zemin

II.A skupina kovy alkalických zemin Střední průmyslová škola Hranice - 1 - II.A skupina kovy alkalických zemin Berylium Hořčík Vápník Stroncium Baryum Radium Tyto kovy mají 2 valenční elektrony a proto ve sloučeninách jsou vždy v ox. stavu

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

PŘÍRUČKA TECHNOLOGA BETON SUROVINY VÝROBA VLASTNOSTI

PŘÍRUČKA TECHNOLOGA BETON SUROVINY VÝROBA VLASTNOSTI PŘÍRUČKA TECHNOLOGA BETON SUROVINY VÝROBA VLASTNOSTI www.transportbeton.cz Už 21 let jsme vám na očích Příručka technologa BETON SUROVINY VÝROBA VLASTNOSTI 2013 / aktualizace 1. vydání PŘEDMLUVA Vážení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 1: VELIČINY A JEDNOTKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

vysokopecní či RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012

vysokopecní či RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012 Co bobtná v dálnici: odpadky, stavební odpad, studený NH, vysokopecní či ocelárenská struska? RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012 1 of 44Imagine the result

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 2 ANORGANICKÁ CHEMIE A CHEMIE ANORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY JUBOSIL FX silikátová fasádní barva mikroarmovaná silikátová fasádní barva JUBOSIL ANTIK silikátová lazurovací barva Popis a oblast použití Silikátové barvy jsou kvůli specifickému způsobu chemické vazby

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Keramická technologie

Keramická technologie Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l.

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více