Výroba stavebních hmot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba stavebních hmot"

Transkript

1 Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement) vzdušná tvrdnou jen na vzduchu (např. stavební sádra) nejsou odolná vůči vodě Malty = směsi pojiv s pískem Betony = směsi písku, štěrku nebo pórovitého kameniva s hydraulickým pojivem Omítky = směs vápno + písek směs vápno + písek + sádra Zdivo = přírodní kámen, cihly, vápenopískové cihly, pórobeton Střešní krytiny = tašky, betonové tašky, desky z azbestocementu, porézní sádry, kovové materiály apod. Sklo, tlumící a izolační hmoty 2.Suroviny pro výrobu stavebních materiálů 2.1 Vápník a hořčík a jejich výskyt v přírodě Vápník se vyskytuje ve sloučeninách, tvoří asi 7 % litosféry. Většinou se vyskytuje jako CaCO 3 vápenec, který je nejdůležitější výchozí surovinou pro stavební průmysl. Sloučeniny vápníku nerosty: CaCO 3 vápenec, křída, mramor, lasturnatý vápenec, jurský vápenec, kalcit CaCO 3. MgCO 3 dolomit CaSO 4. 2 H 2 O sádrovec CaSO 4 anhydrit Ca 5 (PO 4 ) 3 F apatit CaF 2 kazivec Hořčík se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách. V zemské kůře je 8. nejrozšířenější prvek, v mořské vodě 3. nejrozšířenější prvek (jako MgCl 2, 1 km 3 mořské vody obsahuje 1,3 mil tun Mg 0,13 %). 1

2 Nejdůležitější nerosty sloučeniny hořčíku: MgCO 3 magnezit CaCO 3. MgCO 3 dolomit MgCl 2 jako podvojná sůl s KCl KCl. MgCl 2. 6 H 2 O (karnalit) MgSO 4. H 2 O - kieserit 2.2 Uhličitan vápenatý CaCO 3 Roční těžba vápence a dolomitu v celém světě činí ročně kolem 2 miliard tun. Největší producenti jsou USA, země bývalého SSSR, Japonsko, Německo. Větší je jen těžba křemene a písku. Získává se hornickým způsobem, převládá povrchová těžba. Velmi kvalitní vápenec se těží i důlním způsobem. V podstatně menší míře se jemně zrněný vápenec získává synteticky např. karbonizací vodného roztoku hydroxidu vápenatého Ca(OH) 2. Uhličitan vápenatý má široké využití: stavební průmysl výroba cementu (1 t vápence na 1 t cementu) výroba páleného vápna tavicí a rafinační prostředek (odsiřování) slinovací pomocný a struskotvorný prostředek v metalurgii (výroba surového železa) zemědělství sklářská výroba odsiřovací prostředek pro čištění kouřových plynů mletý jako plnivo vysrážený plnivo pro výrobu papíru, gumárenský průmysl, do plastů a nátěrových hmot 2.3 Oxid vápenatý a hydroxid vápenatý CaO oxid vápenatý, pálené vápno Ca(OH) 2 hydroxid vápenatý, hašené vápno, vápenný hydrát Výroba CaO Pálené vápno se vyrábí kalcinací vápence při teplotě až o C v šachtových nebo rotačních pecích. CaCO 3 CaO + CO 2 2

3 Výroba Ca(OH) 2 Hašené vápno vzniká pomalým přidáváním vody k CaO (hašením). Proces je silně exotermický. Při tzv. suchém hašení se přidává jen tolik vody, aby vznikl suchý hydrát (snadnější manipulace). CaO + H 2 O Ca(OH) 2 CaO + n. H 2 O Ca(OH) 2 + (n-1) H 2 O Použití: metalurgie ocelářský průmysl, výroba Fe k odstranění P (fosforu) a S (síry) chemický průmysl výroba sloučenin vápníku (karbidu a dusíkatého vápna) výroba sody (Solvayův způsob) neutralizační a srážecí prostředek úprava pitných a odpadních vod odstranění SO 2 z kouřových plynů cukrovarnictví stavebnictví (malta, stavební hmoty) zemědělství 3.Vápno pálené vápno CaO hašené vápno Ca(OH) 2 Výchozí surovinou je uhličitan vápenatý vápenec nebo dolomit. Směsi vápence a jílu se nazývají slíny. 3.1 Pálené vápno Vznik páleného vápna lze vyjádřit následující reakcí. Jedná se o rozkladnou reakci se značnou spotřebou energie. CaCO 3 CaO + CO 2 MgCO 3 MgO + CO 2 Teplota rozkladu se pohybuje v rozmezí 400 o až 900 o C, event o C, podle složení. Při znečištění vápence jílem vznikají při pálení různé sloučeniny. 2 CaO. SiO 2 3 CaO. Al 2 O 3 2 CaO. Fe 2 O 3 4 CaO. Al 2 O 3. Fe 2 O 3 Tyto sloučeniny jsou i součástí portlandského slínku a tvrdnou reakcí s vodou (hydraulická vápna) a ne reakcí s CO 2. 3

4 Zařízení: Šachtové pece - vápenec rozdrcený na kusy (průměr 60 až 120 mm) se smísí s uhlím a dávkuje se do svislé šachtové pece - spalováním přimíseného uhlí se hmota zahřívá na 900 až 1100 o C a uniká oxid uhličitý (CO 2 ) - při tomto způsobu se mohou pálit jen poměrně velké kusy produkt CaO má nerovnoměrnou kvalitu Proto došlo k vývoji nových typů pecí např. šachtové pece s příčným prouděním, dvojité šachtové pece (s přídavným plynovým nebo olejovým topením), prstencové šachtové pece. Teplotní zatížení v těchto pecích je rovnoměrnější, vzniká výrobek lepší kvality, lze zpracovávat jemněji mletý vápenec (průměr 20 až 70 mm). Existují i rotační pece, ve kterých lze zpracovávat i jemný vápenec (průměr do 10 mm). Vypalovací rošt -spaluje se směs vápence a paliva (uhlí) na nekonečném pohyblivém roštu Pece s otočným roštem -na roštu je materiál určený k vypálení v tenké vrstvě veden nepohyblivou spalnou zónou, produkt se při vypalování nepohybuje zpracování i velmi jemných materiálů Fluidní pece Pece s pálením ve vznosu -v několika za sebou zařazených cyklonech 3.2 Hašené vápno Vápno je vhodné pojivo, neboť hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 reaguje s oxidem uhličitým obsaženým ve vzduchu. Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O Proto musí být pálené vápno nejprve převedeno na vápno hašené Ca(OH) 2. CaO + H 2 O Ca(OH) 2 = hašení (silně exotermní reakce) Při hašení páleného vápna za mokra vzniká mokrá kaše hydrátu. Dříve se vápno hasilo přímo na staveništi pálené vápno se sypalo do vody a vznikala hydrátová kaše s vysokou plastičností. V současné době se provádí průmyslově ve velkokapacitním zařízení. Při hašení páleného vápna za sucha vzniká Ca(OH) 2 jako suchý prášek. Využívá se toho, že při reakci CaO a vody se vyvine dostatečné množství tepla, aby se odpařilo téměř totéž množství vody, jaké je vázáno v hydrátu. 4

5 Hydrátory pracují kontinuálně, přidá se zhruba dvojnásobné množství vody, které může být vázáno. Exotermickou reakcí se směs ohřeje na 100 o C a odpařovaná přebytečná voda s sebou strhává velmi jemné částečky hydrátu (oddělí se na přepadu). Pálené vápno s obsahem MgO se hasí obtížně. Pro úplnou hydrataci musí být použito tlaku. Pracuje se v autoklávu, poměr CaO : H 2 O = 1 : 2, přetlak kpa, rychlou expanzí se oddělí vodní pára od suchého hydrátu. 3.3 Staviva tvrzená párou Velké množství CaO se spotřebuje při výrobě vápnopískových cihel a pórobetonu. Vyrábějí se ze surovin obsahujících vápno a silikáty. Pevnost získávají na základě hydrotermální reakce surovin na vápenaté silikáty. Vápnopískové cihly Poměr surovin: vápno : písek : voda = 1 : 13 : 0,7. Cihly se vytvarují a potom vytvrzují v autoklávu při tlaku 700 až 900 kpa a teplotě 180 o C. Pórobetonové cihly Jsou to lehká staviva, získávají se přidáním plynotvorných přísad do vlhké směsi vápna, písku, event. cementu. V průmyslovém měřítku se s výhodou používá reakce 2 Al + 3 Ca(OH) 2 + H 2 O 3 CaO. Al 2 O 3. 6 H 2 O + 3 H 2 = YTONG (místo hliníku lze použít i zinek nebo hořčík). Byly popsány i jiné plynotvorné přísady, např. HCl s CaCO 3, H 2 O 2 s chlorovým vápnem (v průmyslovém měřítku se však v podstatě nepoužívají). 4.Cement Cementy jsou v současné době nejpoužívanějším pojivem ve stavebnictví. Je to hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne v důsledku hydratačních reakcí a procesů. Po zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě. Patent na portlandský cement byl přiznán v roce 1824 Johnu Aspdinovi, zedníku v Leedsu. Název je odvozen od názvu anglického ostrova Portland ztuhlý cement má podobu šedobílého vápence vyskytujícího se na tomto ostrově. Vynález dokončil I. Ch. Johnson, který upozornil na dodržování správného mísícího poměru surovin a na nutnost ostrého pálení, aby nastalo slinutí. 4.1 Výroba cementu Výroba cementu zahrnuje následující technologické kroky drcení, mletí a homogenizace surovin, výpal nad mez slinutí (1450 o C) a vznik slínku, ochlazení a mletí slínku s dalšími komponentami (sádrovec, struska, popílek). 5

6 Obecné schema technologie výroby cementu lze podle jednotlivých operací rozdělit na tři hlavní fáze: - příprava surovinové směsi těžba vápence a dalších surovin, jejich drcení, mletí a homogenizace - výroba slínku tepelné zpracování (výpal) surovinové směsi na slínek, obvykle v rotační cementářské peci a následné chlazení a odležení vypáleného slínku - výroba cementu mletí slínku s příměsemi (upravení vlastností výsledného produktu) nebo přísadami a následné skladování cementu v zásobnících a balení a expedice cementu Těžba cementářských surovin Vápenec se těží povrchovým způsobem v lomech odstřelem. Křemičité složky surovinové směsi, pokud nejsou již primárně obsaženy ve vápencích, se těží povrchově např. v hliništích. Těží se většinou v blízkosti cementárny, aby byly co nejnižší přepravní náklady objemných vstupních surovin Drcení surovin Drcení surovin pro výrobu cementu může být jednostupňové, obvykle však bývá dvoustupňové (nejprve hrubé drcení, pak na drobnější zrna). Surovinové drti se uskladňují v zásobnících nebo na předhomogenizačních skládkách Předhomogenizace surovinové směsi Předhomogenizační skládka zajišťuje dostatečnou zásobu suroviny a primární homogenizaci (stejnoměrné rozložení) suroviny. Na skládku je ukládána podrcená surovina, která je pak následně dávkována do surovinového mlýna Mletí surovinové směsi Mletí patří k nejdůležitějším fázím přípravy vstupních surovin před výpalem. Během mletí je podrcená a primárně homogenizovaná surovina mleta na moučku. Jemnost mletí má rozhodující význam na průběh procesu slinování a rychlost tvorby slínku při výpalu Výpal slínku Výpal slínku je nejdůležitější úsek technologického postupu při výrobě cementu. Slínek se vypaluje v cementářských pecích (rotační pece, šachtové pece, slinovací rošty). Nejčastěji se používají rotační pece. Poskytují vysoký výkon, kvalitní výpal slínku a jsou použitelné pro mokrý i suchý způsob výroby cementu. Rotační pece jsou v podstatě ocelové válce vyložené žáruvzdornou vyzdívkou. Délka pecí je při suchém způsobu výroby (s výměníkem tepla) 60 až 100 m, maximálně 130 m, při mokrém způsobu výroby 100 až 180 m. Průměr pecí je 3 až 7 m, pec má sklon 3 až 7 o a otáčí se kolem osy frekvencí 1 až 2 otáčky za minutu. Výkony rotačních pecí se pohybují v rozmezí asi 500 až tun slínku za den. Během výpalu slínek prochází celou délkou pece a postupuje v ní různými tepelnými pásmy: sušícím (do 200 o C) předehřívacím ( o C) 6

7 kalcinačním ( o C) exotermickým (1 300 o C) chladícím ( o C). Slínek vypálený v cementářské peci se ochlazuje v chladičích a pak se uskladňuje buď v krytých halách nebo ve velkoprostorových zásobnících, kde se odležuje, dokončuje se jeho chlazení a případné volné CaO se vzdušnou vlhkostí vyhasí a zkarbonatizuje. Poté se odležený portlandský slínek drtí a mele za přídavku sádrovce nebo dalších hydraulických příměsí Mletí slínku Mletí je zásadní výrobní operací vzhledem k použití cementu. Jemně mleté cementy rychleji hydratují (mají větší měrný povrch), mají větší počáteční a konečné pevnosti, vyvíjejí větší hydratační teplo, při zpracování jsou plastičtější. Minimální jemnost mletí portlandského cementu je 225 m 2. kg -1. Přísady používané při mletí portlandského slínku: - hlavní (regulátory tuhnutí): sádrovec (dnes se používá energosádrovec, chemosádrovec) - vedlejší (upravují směsnost, jde o přísady s hydraulickými vlastnostmi): vysokopecní struska, přírodní nebo umělé pucolány - speciální (upravují průběh mletí nebo vlastnosti cementu provzdušňovací, plastifikační, hydrofobizační). 4.2 Složení surovinové směsi Hlavní komponenty cementu (CaO, SiO 2, Al 2 O 3 a Fe 2 O 3 ) musejí být v surovinové směsi zastoupeny v určitých poměrech, které jsou vyjádřeny tzv. cementářskými moduly. - hydraulický modul poměr mezi obsahem CaO a sumou SiO 2, Al 2 O 3 a Fe 2 O 3 (jeho hodnota se pohybuje v mezích 1,7 2,4) - silikátový modul poměr mezi obsahem SiO 2 a sumou Al 2 O 3 a Fe 2 O 3 (jeho hodnota obvykle leží v mezích 1,7 2,7) - aluminátový modul poměr mezi obsahem Al 2 O 3 a obsahem Fe 2 O 3, který většinou kolísá v rozmezí 1,5 2,5 4.3 Druhy cementů Vyráběných druhů cementů je celá řada. Jednotlivé druhy se od sebe liší vstupními surovinami (složení slínku), pomocnými látkami, které se přidávají ke slínku při mletí cementu apod. Z hlediska použití cementů ve stavebnictví se cementy dají rozdělit na: - cementy pro obecné použití - cementy speciální 7

8 4.3.1 Cementy pro obecné použití Cementy pro obecné použití definuje v současné době technická norma ČSN EN Tato norma uvádí celkem 27 jmenovitých cementů pro obecné použití (označovaných jako CEM), které jsou rozděleny do pěti hlavních skupin cementu. CEM I Portlandský cement CEM II Portlandský cement směsný Obsahuje: 6 35 % popílku křemičitého (zbytkový produkt uhelné elektrárny: pucolánová složka reagující s volným vápnem) nebo 6 20 % vápence (surovina získaná z lomů) nebo 6 35 % směsi popílek + vápenec + vysokopecní struska CEM III Vysokopecní cement Obsahuje: % vysokopecní strusky CEM IV Pucolánový cement CEM V Směsný cement Obsahuje: portlandský slínek % vysokopecní strusky % popílku Cementy se dále dělí podle třídy pevnosti a rychlosti náběhu pevnosti. Za druhovým označením cementu, vyznačeným římskou číslicí I V se dále uvádí hodnota normalizované pevnostní třídy. V současné době se u nás vyrábějí cementy tří pevnostních tříd 32,5, 42,5 a 52,5. Číslo znamená pevnost příslušného cementu v tlaku po 28 dnech hydratace, zkoušenou podle ČSN EN Speciální cementy Mezi speciální cementy se zahrnují cementy se speciálními vlastnostmi. - silniční cement pevnost v tahu za ohybu minimálně 6,5 MPa (stavba betonových komunikací) - síranovzdorný cement používá se pro prostředí s vysokou koncentrací síranových iontů - hlinitanový cement používá se pro výrobu žárobetonů nebo jako přídavek do některých suchých maltových směsí (od roku 1984 se u nás nesmí používat pro konstrukční účely, protože časem ztrácí pevnost) - rozpínavý cement rozpojování hornin Cevamit 8

9 - bílý cement se vyrábí z bílých vysokopecních vápenců (zvláště čisté suroviny neobsahující železo) 4.4 Pochody při tuhnutí cementu Po rozmíchání cementového prášku ve vodě přechází část 3 CaO. Al 2 O 3 (hlinitan trivápenatý) a sádrovce do roztoku a reaguje na ettringit (3 CaO. Al 2 O 3. 3 CaSO4. 32 H 2 O). Krystaly ettringitu na povrchu cementových částeček jsou tak jemné, že nemohou překlenout prostor mezi částečkami a tím nemohou vytvořit ani žádnou pevnou strukturu. Sádrovec se přidává, aby brzdil tuhnutí cementu. Bez CaSO 4 by 3 CaO. Al 2 O 3 ihned reagoval s vodou na hydratovanou sůl, která by svými krystaly vyplnila prostor mezi cementovými částicemi a cementová kaše by tuhla velmi rychle. Portlandský cement obsahující sádrovec tuhne po 1 až 3 hodinách jehličkové krystaly ettringitu rekrystalují za vzniku větších jehel, které vzájemně svazují cementové částečky a tím hmotu zpevňují. Další zpevňování portlandského cementu je zapříčiněno hydratací 3 CaO. SiO 2 a 2 CaO. SiO 2. Tuto reakci lze pozorovat zhruba po 4 hodinách. Nejdříve se tvoří delší jehlice hydratovaného silikátu 3 CaO. 2 SiO 2. H 2 O, které vzájemně svazují částice cementu. Později pak menší částice hydratovaného silikátu vyplňují meziprostory. Ještě zbylý 3 CaO. Al 2 O 3 reaguje se vznikajícím hydroxidem vápenatým Ca(OH) 2. Hlinitan železito vápenatý 4 CaO. Al 2 O 3. Fe 2 O 3 analogicky vytváří hydratovaný produkt jen pomaleji reaguje, a část Al (hliníku) je nahrazena Fe (železem). Na počátku vytvořený ettringit ještě reaguje se zbylým hlinitanem trivápenatým 3 CaO. Al 2 O 3 a přechodně vytvořeným hydroxidem vápenatým na tzv. monosulfát 3 CaO. Al 2 O 3.CaSO H 2 O. 5. Sádra Je to přírodní sádra, fosfosádra z extrakční výroby kyseliny fosforečné H 3 PO 4, sádra vznikající při výrobě fluorovodíku nebo vznikající při odsiřování (energosádra). Modifikace: CaSO 4. 2 H 2 O sádrovec, dihydrát CaSO 4. ½ H 2 O bassanit, hemihydrát CaSO 4 anhydrit V přírodě se vyskytuje dihydrát a anhydrit, bassanit se vyskytuje zřídka. 5.1 Přírodní sádrovec Těží se v lomech, dolováním. Dehydratace sádrovce se provádí např. přímo nebo nepřímo ve vyhřívaných rotačních pecích. Lze jej pálit za mletí, v nosném plynu nebo provádět dehydrataci ve vyhřívaném šneku. Provádí se také výpal na roštu pro vysoce pálené sádry (horké spalné plyny se prohánějí pomocí ventilátorů vrstvou materiálu). Dehydratace tzv. α hemihydrát se provádí jen mokrým způsobem v autoklávech při 120 až 150 o C. Směsná sádra se vyrábí smícháním různých typů nebo dodržením definovaných reakčních podmínek při dehydrataci. 9

10 5.2 Přírodní anhydrit Dobývá se povrchově i hlubinně. Jemným mletím na zrno o průměru menším než 0,2 mm a přídavkem budičů hydraulických vlastností (cca 2 % sulfátů těžkých kovů nebo alkalických kovů, event. Ca(OH) 2 ) vzniká z přírodního anhydritu pojivo. 5.3 Průmyslový anhydrit z výroby HF HF se vyrábí rozkladem kazivce CaF 2 koncentrovanou kyselinou sírovou při teplotě 200 o C. CaF 2 + H 2 SO 4 CaSO HF Rušící nečistoty malé množství nezreagovaného CaF 2 a 0,5 až 10 % H 2 SO 4. Pro odstranění kyseliny sírové se ihned po výpadu z rotační pece přidává CaO. CaO + H 2 SO 4 CaSO 4 + H 2 O Po jemném semletí na žádanou jemnost produktu je syntetický anhydrit připraven ke konečnému zpracování. 5.4 Průmyslový sádrovec Z výroby a čištění organických kyselin Kyselina citronová, oxalová, vinná se vyrábějí přes jejich vápenaté soli. CaC 2 O H 2 O + H 2 SO 4 CaSO 4. 2 H 2 O + H 2 C 2 O 4 (kyselina šťavelová) Z odsiřování kouřových plynů Oxid siřičitý SO 2 se absorbuje ve vodě, sráží vápnem, hydrátem nebo vápencem a pak se oxiduje. 2 SO Ca(OH) 2 + O H 2 O 2 CaSO 4. 2 H 2 O Z výroby kyseliny fosforečné Ca 5 (PO 4 ) 3 F + 5 H 2 SO H 2 O 3 H 3 PO CaSO 4. 2 H 2 O + HF Sádrovec je silně znečistěný, nelze jej použít ve stavebnictví. Musí se čistit, jsou vypracovány suchý a mokrý způsob čistění. 5.5 Pochody probíhající při tuhnutí sádry Je to reakce hemihydrátu a anhydritu s vodou, tj. opačné reakce než při výrobě sádry. 10

11 CaSO 4. 0,5 H 2 O + 1,5 H 2 O CaSO 4. 2 H 2 O CaSO H 2 O CaSO 4. 2 H 2 O Suspenze prášku ve vodě, vzniklá rozmícháním sádry, má být homogenní a nemá se usazovat, přitom by měly být jednotlivé částečky sádry co nejlépe smočeny vodou. Hemihydrát (event. anhydrit) přechází z vnějších vrstev hydratovaného jádra do roztoku indukční perioda. Po této indukční periodě se začínají tvořit zárodky dihydrátu z přesyceného roztoku kolem jádra. Nastává další růst jehličkových krystalů dihydrátu, které se při správném poměru vody k sádře zplstí do hustého útvaru (jsou v něm ještě nezreagované částice a rozdělávací voda). Když se vytvoří pevná dihydrátová struktura, musí ještě tuhá sádra vyschnout. Vazné vlastnosti sádry jsou závislé na řadě faktorů: složení, způsob výroby, forma krystalů, obsah přídavných látek (urychlovačů, event. zpomalovačů tuhnutí). 6.Pórovité výrobky Jsou to materiály se strukturou uzavřených pórů a s nízkou hustotou, které mají velmi dobré izolační vlastnosti. K jejich výrobě se používají určité druhy jílů a břidlic, skla a určitý druh vysokopecních strusek. První typ granulátu byl vyroben v roce 1912 (Hayd) Haydite (USA), dále LECA (Dánsko) a keramzit (býv. SSSR). Jako suroviny jsou vhodné ty materiály, které při vysokých teplotách (1 100 až o C) vytvářejí sklovitou (pyroplastickou) fázi. Její viskozita musí být tak vysoká, že plyn, který se při této teplotě vyvine, nemůže unikat a proto tuto hmotu nadouvá. Nadouvatelnost jílů závisí na: plasticitě, podílu jemného zrna, obsahu Fe 2 O 3 (min 3 až 6 %), obsahu organického uhlíku, obsahu Ca, složení (např. vysoký obsah slíd a nízký obsah kaolinitu), obsahu S, teplotě slinování a tavení, intervalu měknutí a nadouvání (malý rozdíl mezi teplotou změknutí produktu a maximálním uvolnění plynu). Přísady pro zvýšení nadouvatelnosti např.: organické látky (těžký olej, ligninsulfonáty, C) oxidy nebo hydroxidy Fe sádra Plynotvorné reakce probíhající při výrobě příklady: = CO 2, CO, O 2, SO 2, H 2 - rozklad organických nečistot při zvýšených teplotách C org + O 2 CO 2 - rozklad sloučenin síry 2 CaSO 4 2 CaO + 2 SO 2 + O 2 11

12 FeS 2 FeS + S (g) S (g) + O 2 SO 2 - rozklad uhličitanů CaCO 3 CaO + CO 2 - rozklad oxidů železa (podle některých autorů nejdůležitější) 6 Fe 2 O 3 4 Fe 3 O 4 + O 2 (při teplotě nad o C) Výroba: - úprava surovin plastické jíly drobení, mletí, mísení, částečné odvodnění, granulace kusovité suroviny břidlice mletí, třídění - nadouvání - pro výrobu produktu o minimální hustotě rychlé zvýšení teploty od 600 o C na teplotu nadýmání ( o C) - plynotvorná reakce se pak kryje se začátkem tvorby sklovitého povrchu a veškerý vyvinutý plyn může být využit k nadýmání granulátu - produkty o větší hustotě vznikají při pomalém vyhřívání plyn se začíná vyvíjet dřív, než je povrch slinutý a část plynu bez užitku unikne Technické provedení: - postup LECA s rotačními pecemi - slinování na roštu za přídavku paliva k surovině - proces s cirkulačním prouděním (fluidní komora, do dolní části horké spalné plyny expanze během 40 s) - výroba bloků z keramzitu pomocí keramického spojení granule vytvořené v rotační peci se slinují ve vyhřívané formě Použití: - přídavek do lehkého betonu (například k výrobě stavebních prvků, dutých tvárnic, konstrukční beton pro výškové stavby) - přídavek do izolačních betonů - volně nasypané izolátor ve stropních a podlahových konstrukcích - s organickými pojivy (např. nenasycené polyesterové pryskyřice) hotové stavební dílce - izolační vrstva při stavbě silnic - v pěstitelství keramikové granule jsou schopné nasát velké množství vody substrát pro hydroponii Zpracovala: ing. Hana Buchtová 12

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

Zdroj: 1. DOC. ING. LUBOŠ SVOBODA, CSc., a kol. Stavební hmoty. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2007. ISBN 978-80-8076-057-1. 2.

Zdroj: 1. DOC. ING. LUBOŠ SVOBODA, CSc., a kol. Stavební hmoty. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2007. ISBN 978-80-8076-057-1. 2. Pojiva Zdroj: 1. DOC. ING. LUBOŠ SVOBODA, CSc., a kol. Stavební hmoty. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2007. ISBN 978-80-8076-057-1. 2. Unium, vše pro studium. Www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/prednasky-

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - SÁDRA

ANORGANICKÁ POJIVA - SÁDRA ANORGANICKÁ POJIVA - SÁDRA Pojiva Pojiva jsou látky, které lze upravit do tekuté nebo kašovité formy a které pak snadno přecházejí do formy pevné. Pojiva mají schopnost spojit nesoudržná zrna různých látek

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební,, maltové směsi si (Příprava materiálů pro zhotovení stavebních směsí) 17. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Historie stavebnictví

Více

ANORGANICKÁ POJIVA (studijní opory)

ANORGANICKÁ POJIVA (studijní opory) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství ANORGANICKÁ POJIVA (studijní opory) Michaela Topinková Ostrava 2013 Recenzent: Ing. Filip Ovčačík, Ph.D.

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi Pavla Rovnaníková Fakulta stavební VUT v Brně Kalorimetrický seminář, 23. - 27. 5. 2011 Proč využívat příměsi v betonech Snížení emisí CO 2 1 t cementu

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE BETON VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE BETON VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI BETON VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI BETON vztah mezi strukturou a vlastnostmi Úvod Chemie cementu složení, typy, aplikace Vznik porézní struktury betonu Definice betonu Hydratace cementu Struktura

Více

Vápenec jako základní kámen maltovin

Vápenec jako základní kámen maltovin Vápenec jako základní kámen maltovin Ing. Vladimír Těhník, Ing. Radovan Nečas, Ing. Dana Kubátová, Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Anotace Vápence jsou po jílových a pískových sedimentech třetí nejhojnější

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O 1. Výskyt v přírodě: NaCl - kamenná sůl KCl - sylvín Významným zdrojem je mořská voda. Chlor Cl 2. Chemické vlastnosti: Chlor je žlutozelený, štiplavě zapáchající plyn. Je prudce jedovatý, leptá a rozkládá

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 3 9 U k á z k a k n i h

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PORTLANDSKÉ CEMENTY S VÁPENCEM A PORTLANDSKÉ SMĚSNÉ CEMENTY - VLASTNOSTI, MOŽNOSTI POUŽITÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PORTLANDSKÉ CEMENTY S VÁPENCEM A PORTLANDSKÉ SMĚSNÉ CEMENTY - VLASTNOSTI, MOŽNOSTI POUŽITÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin. Soli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A LABORATOŘE

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A LABORATOŘE VÝVOJ VÝROBA PRODEJ SERVIS MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A LABORATOŘE PROFIL FIRMY 3 divize 80 zaměstnanců OBCHODNÍ A SERVISNÍ STŘEDISKO ISO 9001:2009 Vakuová technika a měření, řízení a analýza plynů AnalyJcké přístroje

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY SYSTÉMY

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x 1. S IO CELIO a.s. Název odpadu 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

SiO 2, AL 2 O 3,Ca(OH) 2 DOC. ING. MILENA PAVLÍKOVÁ, PH.D.

SiO 2, AL 2 O 3,Ca(OH) 2 DOC. ING. MILENA PAVLÍKOVÁ, PH.D. SiO 2, AL 2 O 3,Ca(OH) 2 DOC. ING. MILENA PAVLÍKOVÁ, PH.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova @fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Podmínky udělení zápočtu a zkoušky Zápočtový test za 50 bodů Zápočet

Více

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tuto stránku jsem zařadil do mých internetových stránek z důvodů stálých problémů s barvením betonových výrobků, které jsou ve většině případů způsobeny nesprávnými technologickými kroky při barvení betonové

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.6 Author David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Kontrola kvality při výrobě cementu. Quality control in cement production ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Michael Haase

Kontrola kvality při výrobě cementu. Quality control in cement production ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Michael Haase ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Quality control in cement production Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Stavební

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

Stavební hmoty. Přednáška 9

Stavební hmoty. Přednáška 9 Stavební hmoty Přednáška 9 Autoklávované výrobky Autoklávování propařování za zvýšeného tlaku a teploty (nad 100 C) ve speciálních nádobách = autoklávech hydrotermální vytvrzování silikátových výrobků

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady. Ing. Jana Boháčová

Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady. Ing. Jana Boháčová Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady Ing. Jana Boháčová Úvod - Od 50. let 20. století nárůst spotřeby surovin - Nutnost udržitelného rozvoje a hospodárného využití přírodních zdrojů - Recyklace

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky IV. A skupiny Uhlík (chemická značka C, latinsky Carboneum) je chemický prvek, který je základem všech

Více

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu)

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu (emailu) Materiály pro konzervování předmětů ze skla Sklo je vlastně tuhý roztok směsi solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin s kyselinou

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Zpráva R09. Autor: JUDr.Ing. Zdeněk Ertl. Příjemce: Česká rozvojová agentura o.p.s. Spolupříjemci: ÚSMH AV ČR, v.v.i. VÚMOP, v.v.i.

Zpráva R09. Autor: JUDr.Ing. Zdeněk Ertl. Příjemce: Česká rozvojová agentura o.p.s. Spolupříjemci: ÚSMH AV ČR, v.v.i. VÚMOP, v.v.i. Roční zpráva o řešení projektu v program IMPULS v roce 2009 Zpráva R09 Evidenční číslo projektu: FI-IM5/146 Název: Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů Autor: JUDr.Ing.

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.3 Autor Datum vytvoření vzdělávacího materiálu Datum ověření

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Umělý kámen užití a vlastnosti

Umělý kámen užití a vlastnosti Umělý kámen užití a vlastnosti 1. 2. 2010 Při obnově nebo restaurování kamenných objektů sochařských děl, architektonických prvků apod. se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v

Více

Výroba skla a keramiky

Výroba skla a keramiky Výroba skla a keramiky 1.Výskyt křemíku v přírodě Křemík se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách, nejčastěji jako oxid křemičitý SiO 2. Existují tři různé krystalické modifikace křemen, tridymit a cristobalit.

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3 Konstrukce místních komunikací, zastávek a odstavných ploch Silniční stavby 3 Specifika Statické zatížení Působení tangenciálních sil Množství znaků inženýrských sítí Problematika odvodnění Rozsah ploch

Více

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract:

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract: ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná Abstract: Orientace výroby firmy ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Přehled základních typů výrobků

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj 1) Kypřící prášek, skořápka či zinek s octem? Pomůcky: ocet, zinek, kypřící prášek, led, sůl, hydroxid sodný, skořápka, chlorid vápenatý, chlorid sodný, 4 větší zkumavky,

Více

Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733

Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733 Mechanismy degradace betonu a železobetonu Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733 Degradace železobetonu Degradace zhoršení kvality, znehodnocení Degradovat mohou všechny

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 07. Chemické složení cementu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Bc. Magda Sudková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TECHKE_0802

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Bc. Magda Sudková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TECHKE_0802 Suroviny pro výrobu glazur Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Soli prezentace VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soli jsou chemické

Více

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Pojiva - důležité místo ve stavebnictví - podstatná složka kompozitů staviv Pojiva

Více

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Zdroj: Bioceramics: Properties, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Kapitola 8., strany: 167-177 8. Sklokeramika (a) Nádoby Corning

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ZF_POS_20 Cement - vlastnosti Název školy Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 2 ANORGANICKÁ CHEMIE A CHEMIE ANORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní pnorita (22) Přihlášeno 28 09 77 (21) FV 6287-77 (11) (Bl) (51) lni, Cl? A 21 F 1/04 ÚŘAD

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) SKLO Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více) první písemná zmínka o skle na našem území pochází až z roku 1162

Více

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman 1 Metalurgie neželezných a železných kovů není

Více

Křemík a jeho sloučeniny

Křemík a jeho sloučeniny Křemík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 252 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS ABSTRAKT Tato práce se zabývá vlivem přídavku mletého vápence na vlastnosti cemento-struskových pojivových systémů. Byl zkoumán a vzájemně porovnáván vývoj pevností v tlaku a v tahu za ohybu u binárních

Více

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.06 Jak tuhne malta. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro

Více

Elektrotermické procesy

Elektrotermické procesy Elektrotermické procesy Elektrolýza tavenin Výroba Al Elektrické pece Výroba P Výroba CaC 1 Vysokoteplotní procesy, využívající elektrický ohřev (případně v kombinaci s elektrolýzou) Elektrotermické procesy

Více

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie Výrobní operace v práškové metalurgii Prášková metalurgie - úvod Prášková metalurgie je obor zabývající se výrobou práškových materiálů a jejich dalším zpracováním (tj. lisování, slinování,

Více

Obecná charakteristika

Obecná charakteristika p 1 -prvky Martin Dojiva Obecná charakteristika do této t to skupiny patří bor (B), hliník k (Al( Al), galium (Ga), indium (In) a thallium (Tl) elektronová konfigurace valenční vrstvy je ns 2 np 1 s výjimkou

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla Výroba skla Sklo je amorfní (beztvará) průhledná nebo průsvitná látka s širokým uplatněním ve stavebnictví, průmyslu i umění. Je odolné vůči povětrnostním a chemickým vlivům (kromě kyseliny fluorovodíkové,

Více

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.

Více

Dolomitické vápno a stabilizace popílků

Dolomitické vápno a stabilizace popílků Dolomitické vápno a stabilizace popílků Ing. Tomáš Táborský, VÚ maltovin Praha Úvod do problematiky Elektrárny a teplárny v českých zemích používají ke stabilizaci svých vedlejších energetických produktů

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí Soli Vznik solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů ( popř. amonného kationtu NH4 + ) a aniontů kyselin. Např. KNO 3 obsahuje draselný kationt K + a aniont kyseliny dusičné NO 3, NaCl

Více