Pick-up-Sheet PUS (VDA4939) VDA4939 PUS. Implementační příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pick-up-Sheet PUS (VDA4939) VDA4939 PUS. Implementační příručka"

Transkript

1 VDA4939 PUS Implementační příručka Podrobný popis vyhotovení přepravních dokladů adokladů o zásilce používané značkami VW / AUDI / Škoda Auto v rámci NLK Strana 1

2 Obsah ÚVOD 4 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Přepravní list TMB (Transportmasterblatt) Přepravní list TMB a list zásilky - SMB (Transportmasterblatt a Sendungsmasterblatt) List zásilky - SMB (Sendungsmasterblatt) Funkce Struktura sady dokumentů TSB jako pro zásilky plných palet 6 2 POLE VE VDA Přepravní list (Transportmasterblatt) Záhlaví dokumentu (dokladu) TMB Adresování TMB Informace Přeprava TMB C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) TMB Údaje týkající se nebezpečného zboţí Doplňkové pokyny TMB Potvrzovací informace TMB List zásilky SMB (Sendungsmasterblatt) Záhlaví dokumentu (dokladu) SMB Adresování SMB Informace Přeprava SMB 16 Strana 2

3 2.2.4 C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) SMB C1a Data obalové jednotky SMB Údaje týkající se nebezpečného zboţí Doplňkové pokyny Potvrzovací informace SMB Poloţkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) Hlavička dokladu (dokumentu) SPB Data SPB Data SPB - Plná paleta 23 3 ARCHIVOVANÁ DATA V ČÁROVÉM KÓDU 128 (ZÁPATÍ) Přepravní list (Transportmasterblatt) List zásilky (Sendungsmasterblatt) a Poloţkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) 30 Strana 3

4 Úvod Se zavedením Nového konceptu logistiky očekává Škoda Auto od svých dodavatelů, ţe zásilka bude doprovázena dokumentem (PUS). PUS představuje přepravní doklad a doklad o zásilce podle doporučení VDA 4939, zohledňující navíc specifické poţadavky NLK. Podrobný popis dokumentu je popsán v této příručce, která je plně v souladu s příručkou vydanou pro dodavatele Volkswagen AG. Kromě jiného platí ustanovení (jednotlivých) doporučení VDA Všeobecná ustanovení Odchylky od základního doporučení VDA 4939, publikovaného VDA, jsou v popisu označeny odpovídajícím způsobem. V detailu se jedná o: 1.1 Přepravní list TMB (Transportmasterblatt) Očekávají se archivovaná data jako čárový kód 128 v zápatí dokumentu. Číslo transportu je 13-místné (VDA místné) 1.2 Přepravní list TMB a list zásilky - SMB (Transportmasterblatt a Sendungsmasterblatt) Pole B2 Termín dodávky: V nadpisu Termín dodávky je třeba doplnit slovo seřadiště = Termín dodávky Seřadiště Pole B3 číslo relace (Relations-Nr.): Nadpis číslo Relations-Nr. je třeba nahradit číslem VAB. Pole B3 číslo Bordero- /naklád.list: Nadpis číslo Bordero- / nakládacího listu je třeba nahradit číslem Transport- ID. Strana 4

5 1.3 List zásilky - SMB (Sendungsmasterblatt) Pole C1a3 Poznámky Nadpis Poznámky je třeba nahradit Ověření (kontrola) Speditér. 1.4 Funkce Přepravní list - TMB (Transportmasterblatt) List zásilky - SMB (Sendungsmasterblatt) Poloţkový list zásilky - SPB (Sendungspositionsblatt) Funkce Nákladní list Dodací list Dodací list Poznámky 1 x přeprava nákladním autem List SMB a SPB dohromady tvoří vlastní. Zásilka ve smyslu VDA 5002 se zde vztahuje na dodávku z jedné lokality dodavatele (číslo dodavatele + index) na jedno místo dodávky místo dodávky jednoho příjemce (závodu). Tato zásilka můţe obsahovat více míst vykládky. Aktuální verzi této příručky naleznete na: Aktuální verzi základních doporučení VDA4939 naleznete na: Česká verze Implementační příručky pro PUS byla zpracována podle "Volkswagen AG Implementation Guidelines VDA 4939 als Version 07 " z Strana 5

6 1.5 Struktura sady dokumentů TSB jako pro zásilky plných palet Struktura sady dokumentů VG pro podle VDA4939 List 1 1 x pro dodavatel e a nákl. auto Transportmasterblatt = Bordero Transport-ID-Nr Dodavatel 1 VAB 01 Transport-ID Dodavatel 2 VAB 04 Transport-ID Dodavatel 3 VAB 10 Transport-ID List 2 n x pro přepravu + dodav. Sendungsmasterblatt = Referenční číslo nákladu zásilky (SLB) = PUS-Nr. Místo dodávky Hala 1 PUS 01 Místo dodávky Hala 2 PUS 02 List 3 1 x pro hlavní list zásilky Sendungspositionsblatt Dodací list Poz.1 SNr. A B Poz. 2 SNr. A B Dodací list Poz. 1 SNr. A B Poz. 2 SNr. A A Dodací list Poz. 1 SNr. A D Poz.. 2 SNr. A E Dodací list Poz. 1 SNr. A X Poz. 2 SNr. A Y Strana 6

7 2 Pole ve VDA Přepravní list (Transportmasterblatt) Záhlaví dokumentu (dokladu) TMB Pole ve VDA4939 Logo (text nebo grafika) Popis Logo/název dodavatele, číslo dodavatele, číslo DUNS Označení Transportní doklad VDA 4939 Datum dokumentu Číslo transportu (přepravy) Označení stran Datum dokumentu Transport-ID Pořadové číslo Hlavního listu Počet stran TMB Guide ID ID (příručky) Guideline, která je brána na základ Adresování TMB Pole ve VDA4939 Popis VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV A1 Odesílatel/(sub)dodavatel Adresa dodavatele Jméno a adresa dodavatele ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi. Příklad Německo: název firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo. Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, např. telefonní číslo nebo ová Strana 7

8 adresa. Doporučuje se vytisknout DIČ (VAT no.). Číslo dodavatele/-id Kompletní číslo (sub)dodavatele, které bylo zadáno VOLKSWAGENem (VW, Audi atd.). Od kmenového čísla je třeba opticky jasně odděleně zobrazit index. Doporučuje se Blank. Příklady VW/Audi: pětimístné číslo dodavatele s jednomístným indexem: sedmimístné číslo dodavatele s dvoumístným indexem: Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele SA 512 Poz 04 SG 2 NAD+SU C SG 2 NAD+SU C SA711 Poz 04 - SG2 NAD+CZ -LOC+9 C553 DE Číslo DUNS. A1 Místo nakládky Adresa externího místa nakládky Jméno (název) a adresa nakládacího místa, na kterém se zásilka nakládá, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi. Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA 712 Poz 04 (klíč) SG2 NAD+CZ LOC+9 C517 DE3225) Pokud má místo nakládky jinou adresu neţ je uvedena v poli A1 Odesílatel/(sub)dodavatel (externí místo nakládky), tak je nutné vyplnit kompletní adresu! Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, jako např. telefonní číslo nebo e- Strana 8

9 mailová adresa. Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele A2 Příjemce A2 Místo dodávky Adresa příjemce závodu Zdroj pro tisk: Kmenová data dodavatele Na přepravním dokladu zůstane toto pole prázdné A3 Speditér Název (jméno) a adresa Název (jméno) a adresa zasílatele (speditéra), pomocí kterého je zásilka přepravována, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi: Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA712 Poz 13 SG2 NAD+FW C082 DE3039 Spediteur-ID Dodavatelské číslo speditéra, které obdrţel od VOLKSWAGENu. Na toto číslo je moţné se dotázat u VW/Audi. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele A3 Zasílatel Vyplnit podobně jako pole Speditér Informace Přeprava TMB Pole ve VDA4939 Popis VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV B1 Termín/datum Datum a přesný čas odjezdu u dodavatele podle - - SG Strana 9

10 nakládky B1 Způsob odeslání jízdního řádu. Formát: CCYY.MM.DD, HH:MM Neustále (pořád) kamióny (spedice) Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel DTM B1 Zasílatel (odesílatel) poznámky Prázdné B2 Číslo Milkrun- /trasy/č. zakázky pro vyzvednutí prázdné B2 Termín dodávky Seřadiště (Odchylka! VDA 4939 = Termín dodávky) Plánovaný termín dodávky a přesný čas na seřadiště příjemce závodu podle jízdního řádu Formát: DD.MM.CCYY, hh :mm - - SG 1 DTM+2 C507 DE B2 Dopravní prostředek - ID prázdné B3 Číslo VAB (Odchylka! VDA 4939 = relační číslo) Číslo odvolávky expedice (přepravy) 6 míst pořad.číslo + 2 místa verze Číslo VAB a číslo verze je třeba zobrazit opticky oddělené. Doporučuje se oddělit mezerou. Příklad: SG 1 RFF+AAW C506 DE B3 Číslo objednávky spedice prázdné Strana 10

11 B3 Přeprava - Transport ID (Odchylka! VDA 4939 = Bodero- /č.nakl.listu) Přeprava - Transport ID je číslo, zadané VOLKSWAGENEM pro nákladní auto (kamión) a přepravu. Toto číslo je třeba převzít nezměněné z odvolávky expedice (přepravy). - - SG 1 RFF+AAO C506 DE C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) TMB Pole ve VDA4939 C1 číslo zásilky- (SLB-)/číslo PUS (odchylka! VDA 4939 = bez PUS) Popis Číslo bude přeneseno v odvolávce expedice (přepravy) VOLKSWAGENu. Toto číslo je třeba v PUS převzít jako referenční číslo nákladu zásilky (SLB-Nr.). VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT - - SG 8 RFF+CRN C506 DE1153 VDA 4913 SA712 Poz 03 DESADV BGM C106 DE1004 C1 Příjemce závod (přijímací závod) C1 Místo vykládky C1 Frankatura, vyplacení C1 Počet obalových jednotek (Ladeeinheiten) V datech dodacího listu a přepravních datech je třeba rovněţ přenést číslo SLB-Nr. zpět na VOLKSWAGEN. Přijímací závod zákazníka je třeba převzít v nezměněné podobě. SA 512 Poz 03 Místo vykládky, přiřazené přijímacímu závodu SA 512 Poz 11 Frankatura = informace o přepravci (přepravném). Vyplývá z procesu. Zdroje pro tisk: systémová kmenová data dodavatele Počet obalových jednotek (Ladeeinheiten) (součet etiket M nebo G-Label a/nebo etiket S-Label bez vnějšího obalu) tohoto transportu (přepravy). Odpovídá součtu příslušných řádek zásilky. (Zjednodušené obalové jednotky - Ladeeinheiten) SG 6 NAD+CN C082 DE3039 SG 12 LOC+11 C517 DE3225 SG 2 NAD+ST C082 DE3039 SG 10 LOC+11 C517 DE3225 SA713 Poz 11 SA713 Poz SA712 Poz 10 SA712 Poz 12 SG2 NAD+CN C082 DE3039 SG19 LOC+11 C517 DE3225 SG6 TDT DE8281 MEA SQ- NMP C174 DE6314 Strana 11

12 C1 Tara kg C1 Brutto kg C1 Dodací listy v této zásilce Tara = hmotnost obalu. Součet hmotnosti (tara) všech obalů. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data + zjištění dodavatele Hmotnost obalu + hmotnost dílu (dílů) Je třeba uvádět součet hrubé hmotnosti všech nakládaných jednotek Ladeeinheiten! Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data + zjištění dodavatele Čísla všech dodacích listů v zásilce. Pozice jednoho dodacího listu nesmí být rozděleny do více zásilek Součet pozic (z polí) SA712 Poz 08 Poz SA712 Poz SA713 Poz 03 Součet pozic (z polí) MEA+AAD C174 DE6314 MEA+AAL C174 DE6314 MEA AAD C174 DE6314 SG17 RFF+AAU C506 Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel Údaje týkající se nebezpečného zboží Pole ve VDA4939 Popis VDA 4913 DESADV D1 Nebezpečné zboţí Při přepravě nebezpečného zboţí je nutné, aby příslušná pole povinně vyplnil dodavatel podle doporučení VDA 4939! Je třeba (vy)tisknout pole D1 v rámci a se všemi údaji podle VDA4939: podle čísla dodacího listu a čísla pozice na SMB popř. čísla zásilky na TMB následují údaje týkající sí nebezpečného zboţí. K vyplnění pole o nebezpečném zboţí jsou moţné 3 cesty (varianty): - SG18 TXT+AAD C ) Pouze z DESADV můţe být převzat kompletní text. K tomu můţe být vyuţit vyuţit textový prvek SG18 TXT AAD C správně a kompletně vyplněný. 2) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNDG podle GGVSE) SA714 Poz 16 SG18 Strana 12

13 Další údaje musí být přidány z tabulky nebezpečného zboţí ze systémových kmenových dat. Doplňující údaje, vztahující se k (jednotlivým případům) (počet a označení obalu, mnoţství, hmotnost, zvláštní vysvětlivky) musí (mohou) být vloţeny doplněním (zadáním) vystavením (vyhotovením) dokladu nebo ručně Kmenová data: číslo UNDG, název nebezpečného zboţí, číslo výstraţné nálepky, (skupina snášenlivoti kompatibility), (druhé riziko-nebezpečí), (obalová skupina). Tyto údaje jsou archivovány jako text v tabulce kmenových dat. 3) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNG podle GGVSE / ADR) Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele DGS C SG18 DGS C Doplňkové pokyny TMB Pole ve VDA4939 E1 Doplňkový pokyn Popis Doplňkové údaje mohou být připojovány na všech úrovních dokladů. Zdroj pro tisk: dodavatel Potvrzovací informace TMB Pole ve VDA4939 F1 Potvrzovací informace Poznámka Prázdné 2.2 List zásilky SMB (Sendungsmasterblatt) Strana 13

14 2.2.1 Záhlaví dokumentu (dokladu) SMB Pole ve VDA4939 Logo (text nebo grafika) Beschreibung Logo/název dodavatele, číslo dodavatele, číslo DUNS Označení Doklad zásilky VDA 4939 Datum dokumentu Číslo zásilky Označení stran Datum dokumentu Číslo SLB/PUS Pořadové číslo Hlavního listu Počet stránek SMB Guide ID ID příručky (Guideline), která je brána za základ Adresování SMB Pole ve VDA4939 Beschreibung VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV A1 Odesílatel/ (sub)dodavatel Adresa dodavatele Jméno a adresa dodavatele ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo. Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, jako např. telefonní číslo nebo ová adresa. Doporučuje se vytisknout DIČ (číslo VAT). Číslo dodavatele/id Kompletní číslo (sub)dodavatele, které bylo zadáno VOLKSWAGENem (VW, Audi atd.). Od kmenového čísla je třeba opticky jasně odděleně zobrazit index. Doporučuje se Strana 14

15 oddělit mezerou. Příklady VW/Audi: pětimístné číslo dodavatele s jednomístným indexem: sedmimístné číslo dodavatele s dvoumístným indexem: Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele Číslo DUNS. SA 512 Poz 04 - SG 2 NAD+SU C SG 2 NAD+SU C SA711 Poz 04 - SG2 NAD+CZ -LOC+9 C553 DE A1 Místo nakládky Adresa externího místa nakládky Jméno (název) a adresa nakládacího místa, na kterém se zásilka nakládá, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi. Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA 712 Poz 04 (klíč) SG2 NAD+CZ LOC+9 C517 DE3225 Pokud má místo nakládky jinou adresu (ulici), neţ je uvedena v poli A1 Odesílatel/(sub)dodavatel (externí místo nakládky), tak je nutné vyplnit kompletní adresu! Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, jako např. telefonní číslo nebo ová adresa: Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele A2 Příjemce Adresa přijímacího závoduzdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele A2 Místo dodávky Označení skutečného fyzického místa dodávky u příjemce, kde se zboţí vykládá. Příklady: Interní místo dodávky: hala, brána závodu atd. Externí místa dodávky: adresa (ulice) EDL atd. SA512 Poz 19 SG2, LOC+18 C517 DE3225 SG10, LOC+7 C517 DE3225 SA 713 Pos 15 SG2 NAD+CN LOC+7 C517 DE3225 Strana 15

16 Ve VAB a AV se přenáší jako klíčový pojem. Adresy jsou k dispozici u uzavřené oblasti portálu dodavatelů VW jako soubor CSV. Logistika WebEDI informace WebEDI+EDI Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele přes soubor anliefer_adressen.csv A3 Speditér Název (jméno) a adresa Název (jméno) a adresa zasílatele (speditéra), pomocí kterého je zásilka přepravována, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi: Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA712 Poz 13 SG2 NAD+FW C082 DE3039 Speditér-ID Dodavatelské číslo speditéra, které obdrţel od VOLKSWAGENu. Na toto číslo je moţné se dotázat u VW/Audi. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele A3 Zasílatel Vyplnit podobně jako pole speditér, pokud jsou data k dispozici Informace Přeprava SMB Feld in der VDA4939 Beschreibung VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV B1 Termín/datum Datum a přesný čas odjezdu u dodavatele podle jízdního řádu. - - SG 12 DTM Strana 16

17 nakládky B1 Způsob odeslání Formát: CCYY.MM.DD, HH:MM Neustále (pořád) kamióny (spedice) Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel B1 Zasílatel (odesílatel) poznámky Prázdné B2 Číslo Milkrun/trasy/ zakázky k vyzvednutí prázdné B2 Termín dodávky/seřadi ště (Odchylka! VDA 4939 = termín dodávky) Plánovaný termín dodávky a přesný čas na seřadiště příjemce závodu podle jízdního řádu Formát: DD.MM.CCYY, hh :mm - - SG 1 DTM+2 C507 DE B2 Transportmittel -ID Leer B3 VAB-Nr. (Odchylka! VDA 4939 = relační číslo) Číslo odvolávky expedice (přepravy) 6 míst pořad.číslo + 2 místa verze Číslo VAB a číslo verze je třeba zobrazit opticky odděleně. Doporučuje se oddělit mezerou. Příklad: SG 1 RFF+AAW C506 DE B3 Číslo prázdný Strana 17

18 objednávky spedice B3 Dopravní prostředek ID (Odchylka! VDA 4939 = Bodero- /č.nakl.listu) Přeprava (transport) ID je číslo, zadané VOLKSWAGENEM pro nákladní auto (kamión) a přepravu (transport). Toto číslo je třeba převzít nezměněné z odvolávky expedice (přepravy). - - SG 1 RFF+AAO C506 DE C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) SMB Pole ve VDA4939 Popis VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV C1 číslo zásilky (SLB-)/ č. PUS (Odchylka VDA doporučení) Číslo bude přeneseno v odvolávce expedice (přepravy) VOLKSWAGENu. Toto číslo je třeba v PUS převzít jako referenční číslo nákladu zásilky (SLB-Nr.). V datech dodacího listu a přepravních datech VDA 4913/EDIFACT DESADV je třeba rovněţ přenést toto číslo jako číslo SLB-Nr. zpět na VOLKSWAGEN. - - SG 8 RFF+CRN C506 DE1153 C1 Příjemce závod (přijímací závod) Přijímací závod zákazníka je třeba převzít v nezměněné podobě. SA 512 Poz 03 SG 6 NAD+CN C082 DE3039 SG 2 NAD+ST C082 DE3039 C1 Místo vykládky Místo vykládky, přiřazené přijímacímu závodu SA 512 Poz 11 SG 12 LOC+11 C517 DE3225 SG 10 LOC+11 C517 DE3225 SA713 Poz05 SG19 LOC+11 C517 DE3225 Strana 18

19 C1 Frankatura, vyplacení Frankatura = informace o přepravci (přepravném). Klíč frankatury (vyplacení podle dohody s příjemcem. Zdroje pro tisk: systémová kmenová data dodavatele SA712 Poz 10 SG6 TDT DE8281 C1 Počet Ladeeinheiten Součet obalových jednotek (Ladeeinheiten) z pole C1a (Gebinde, Ladeeinheiten) v této zásilce. Zdroj pro tisk: Systém dodavatele SA712 Poz 12 MEA SQN+M P" C174 DE6314 C1 Tara kg Hmotnost všech obalů nakládaných jednotek Kmenová data + zjištění dodavatele C1 Brutto kg Hmotnost obalu + hmotnost dílů všech obalových jednotek zásilky Kmenová data + zjištění dodavatele C1 Dodací listy v této zásilce Čísla všech dodacích listů v zásilce. Pozice (jednoho) dodacího listu nesmí být rozděleny na více zásilek. Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel SA713 Poz 03 SG17 RFF+AAU C506 DE C1a Data obalové jednotky SMB C1a1 Ladeeinheiten (obalové jednotky) Označení obalové jednotky Data obalové jednotky (pouze hlavní obalové prostředky) pro vnější obal je třeba vytisknout na odesílací list zásilky. Potom nelze zohledňovat pomocné obalové prostředky. Dodané jednotky v kompletu Gebinde nebudou zobrazeny u jednotlivých obalových jednotech. V poli C1a1 budou zobrazeny souhrnně vnější obaly bez zohlednění zabalených druhů zboţí nebo vnitřních obalů. Je třeba zaznamenat označení obalové jednotky Odette, které bylo pouţito v datech EDI. Moţná označení obalové jednotky jsou: Zjednodušená obalová jednotka: Homogenní Gebinde: Smíšená Gebinde: S (nebo 1J), M (nebo 6J), G (nebo 5J). Strana 19

20 Typ obalového prostředku Rozhodující označení z datových listů balení (obalů) Lison. V procesu Pick-up-(NLK) nebudou přes EDI předávána ţádná data obalů v odvolávkách. Zdroj pro tisk: Datový list balení (obalů) Lison Počet Počet naloţených jednotek Ladeeinheiten stejného typu. Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel Součet obalových jednotek Součet všech obalových jednotek v zásilce. C1a2 Obalové jednotky v C1a2 Označení obalové jednotky Typ obalového prostředku Pole ukazuje souhrn vnitřních obalů bez zohlednění zabalených druhů zboţí, které patří k předem nastavené obalové jednotce. Nelze zohledňovat pomocné obalové prostředky. Označení palety ze zprávy (o) dodacím listu. Moţnost: S Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel Rozhodující označení z datových listů balení (obalů) Lison. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele z datových listů balení (obalů) Lison. C1a2 Prověření (kontrola) Speditér C1a3 (v doporučeních VDA4939 = poznámka ) Pole Kontrola (pověření) Speditér není součástí doporučení VDA 4939, nýbrž specifická změna VOLKSWAGENu! Pole pro manuální kontrolu obalových jednotek speditérem Údaje týkající se nebezpečného zboží Pole ve VDA4939 Beschreibung VDA 4913 DESADV D1 Nebezpečné zboţí (Na)plnění je třeba při přepravě nebezpečného zboţí provádět podle zadaných doporučení VDA 4939! Pole D1 je třeba vytisknout v rámci a se všemi údají podle VDA 4939: podle čísla dodacího - SG18 TXT+AAD C108 Strana 20

21 listu a pozice na SMB popř. čísla zásilky na TMB následují údaje o nebezpečném zboţí. K vyplnění pole o nebezpečném zboţí jsou moţné tři cesty: ) Z DESADV můţe být převzat kompletní text. K tomuto účelu můţe být vyuţit textový prvek SG18 TXT AAD C správně a kompletně vyplněný. 2) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNDG podle GGVSE) Další údaje musí být přidány z tabulky nebezpečného zboţí ze systémových kmenových dat. Doplňující údaje, vztahující se k (jednotlivým případům) (počet a označení obalu, mnoţství, hmotnost, zvláštní vysvětlivky) musí (mohou) být vloţeny doplněním (zadáním) vystavením (vyhotovením) dokladu nebo ručně Kmenová data: číslo UNDG, název nebezpečného zboţí, číslo výstraţné nálepky, (skupina snášenlivosti kompatibility), (druhé riziko-nebezpečí), (obalová skupina). Tyto údaje jsou archivovány jako text v tabulce kmenových dat. 3) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNG podle GGVSE / ADR) Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele VDA4913 SA714 Poz 16 SG18 DGS C SG18 DGS C SG18 DGS C Doplňkové pokyny Pole ve VDA4939 E1 Doplňkový pokyn Popis Prázdný Potvrzovací informace SMB Pole ve VDA4939 Popis F1 Potvrzovací informace Prázdný 2.3 Položkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) Hlavička dokladu (dokumentu) SPB Pole ve VDA4939 Popis Strana 21

22 Logo (text nebo grafika) Logo/název (jméno) dodavatele Označení Doklad zásilky VDA 4939 Datum dokumentu Číslo zásilky Označení stránek Datum dokumentu Číslo SLB/PUS Pořadové číslo TMB Počet stránek SMB Guide ID ID příručky (Guideline), která je brána za základ Data SPB V závislosti na dodávce se vyplní kompletně data jednotlivých poloţek. C1b: Plné paleta =========1=========2=========3=========4=========5=========6=========7=========8= ========9===== Řádek MASTER / MIXED INFORMACE- OBAL (MANIPULAČNÍ)JEDNOTKA POČET X TYP OBAL PROSTŘ..(MNOŢSTVÍ)(MJ) PSK ČISLO OBALOVE JEDNOTKY LS-NR... ČÍSLO DRUHU ZBOŹÍ ZÁKAZNÍK.....DOD MNOŢSTVÍ MJ VYKLAD. OBJEDN Č. OZNAČENÍ DODÁVKY -DATUM.. VĚCNÉ ČÍSLO DODAVATEL.. OBAL JEDN MANIPULACE _-INFORMACE -POS POČET X TYP OBAL JEDN...MNOŢSTVÍ PSK Č.OBAL JEDNOTKY OD...-Č.OBAL JEDN DO... ========================================================================== ===================== A A 400 KS 104H8 S00001 REGULAČNÍ MOTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SF=1 UP=2500KG BR=700KG TA=86KG H=1,2M X KS S ČÍSLO ŠARŢE: NEBEZPEČNÉ ZBOŹÍ: TEXT DODAVATELE ========================================================================== ===================== K1 K K2 O K3 P K4 F K5 P K6 =TR= P4 P P5 O P6 S PZ I PZ T =TR= I P1 O P2 N Strana 22

23 MASTER SF=1 UP=2500KG BR=700KG TA=86KG 1 X DB ST M A A 120 ST 104H8 S00001 PUMPE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X S ========================================================================== ===================== P3 P4 P5 P6 =TR= C1b: Data SPB - Plná paleta Jednotlivé poloţky zásilky a strukturu obalové jednotky je třeba uvést podle doporučení VDA Závody společnosti VOLKSWAGEN očekávají strukturovanou formu všech obalových jednotek a obalových prostředků včetně pomocných obalových prostředků podle zadání, týkajících se zobrazení obalových jednotek. Opticky by měly být dodací listy a/nebo obalové jednotky zobrazeny odděleně pomocí rámečku Data SPB - Plná paleta Hlavičky je třeba upravit na datové řádky se zohledněním doporučení VDA podle níţe popsaných poţadavků. Datová řádka Označení Řádek Místo tisku od do M/K Příklad/obsah/poznámka VDA4913 DESADV Typ Gebinde P1 1 6 M MASTER nebo MIXED Faktor stohovatelnosti P K SF=0 (SF=1, SF=2, usw.) SA715 Poz 11 SG11 QTY+171 C Max. zatíţení P K UP=2500KG Údaje podle datového listu balení (obalů) Lison. - - Hrubá hmotnost + P M BR=1000KG SA712 MEA+AAD Strana 23

24 KG Poz 08 C502 DE6313 Čistá hmotnost + KG P K U VOLKSWAGENu se nepouţívá. - - Tara + KG P K TA=48KG Hmotnost obalu Tara, vztahující se k pozici, není v datech EDI k dispozici. - - Výška + M P K U VOLKSWAGENu se nepouţívá. - - Počet obal. prostředků P M 1 SA715 Poz 05 SG11 PAC DE7224 Znaménko násobení P M X - - Typ obalového prostředku kód P M DB0011 Rozhodující údaj z datového listu balení (obalu) Lison. SA715 Poz 03 SG11 PAC C202 DE7065 Mnoţství (náplň vnější obal) P K 2080 U smíšených kompletů Gebinde nevyplněno. U homogenních Gebinde je zde uvedeno mnoţství (náplň) obalových jednotek. SA715 Poz 07 SG11 QTY+52 C186 DE6060 Mnoţstevní jednotka Označení obalové jednotky P K KS SA714 Poz 07 P K M nebo 5J / G nebo 6J SA715 Poz 13 SG11 QTY+52 C186 DE6411 SG13 PCI+17 C827 DE7511 Strana 24

25 Číslo obalové jednotky P K SA715 Poz 08 SG15 GIN+ML C208 DE7402 Dělicí čára P M (dělicí čára jednoduše) - - Číslo dodacího listu P4 1 8 M Číslo dodacího listu je třeba zadat jedenkrát. Ţádné opakování před kaţdou pozicí. SA713 Poz 03 SG17 RFF+AAU C506 DE1154 Číslo zboţí Zákazník P M K SA714 Poz 03 SG16 LIN C212 DE7140 Dodané mnoţství P M 400 SA714 Poz 06 SG16 QTY+1 C186 DE6060 Mnoţstevní jednotka P M ST nebo PCE, a.j. SA714 Poz 07 SG16 QTY+1 C186 DE6411 Místo vykládky P M 1H0AB SA713 Poz 05 Objednací číslo P M SA713 Poz 08 SG17 LOC+11 C517 DE3225 SG16 PIA+ON Označení (druhu) zboţí P M AIRBAG - SG16 IMD C273 Strana 25

26 DE7008 Datum dodacího listu P5 1 8 M (JJ.MM.TT) Datum dodacího listu je třeba zadat u více pozic pouze jednorázově. Ţádné opakování před kaţdou pozicí. SA713 Poz 04 SG17 DTM+171 C507 DE2380 Číslo zboţí sub)dodavatel P M L Není u VOLKSWAGENu zpracováváno. SA714 Poz 04 SG16 PIA+SA DE7140 Faktor stohovatelnosti P K SF=0 (SF=1, SF=2, usw.) Údaje odpovídají datovému listu balení (obalu) Lison. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. SA715 Poz 11 SG11 QTY+171 C Max. Auflast P K UP=2500KG Údaje odpovídají datovému listu balení (obalu) Lison. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. - - Hrubá hmotnost + KG P M BR=1000KG Hrubá hmotnost, vztahující se k pozici, není v datech EDI k dispozici. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. SA712 Poz 08 MEA+AAD C502 DE6313 Čistá hmotnost + KG P K NT=1000KG Čistá hmotnost, vztahující se k pozici, není v datech EDI k dispozici. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. SA712 Poz 09 MEA+AAL C502 DE6313 Tara + KG P K TA=48KG Zjišťuje (stanovuje) dodavatel. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. - - Pozice dodacího listu P6 1 4 M -001 SA714 Poz 12 SG17 RFF AAU C506 DE1156 Počet obalových P M 12 SA715 SG11 Strana 26

27 prostředků Počet (vnitřních) obalových prostředků. Poz 05 PAC DE7224 Znaménko násobení P M X - - Typ obalového prostředku kód P M DB0011 Rozhodující údaj z datového listu balení (obalu) Lison. SA715 Poz 03 SG11 PAC C202 DE7065 Mnoţství (náplň vnitřní obaly) Mnoţstevní jednotka Označení obalové jednotky Číslo obalové jednotky od P K 520 SA715 Poz 07 P K KS SA714 Poz 07 P K S nebo 1J SA715 Poz 13 P M SA715 Poz 08 SG11 QTY+52 C186 DE6060 SG11 QTY+52 C186 DE6411 SG13 PCI+17 C827 DE7511 SG15 GIN+ML C208 DE7402(1) Dělicí čára P K Číslo obalové jednotky do P SA715 Poz 09 SG15 GIN+ML C208 DE7402(2) Dohodnuté PZ D Číslo šarţe SA714 SG16 Strana 27

28 doplňující údaje 95 Poz 14 PIA+1 BB C507 DE2005 Minimální ţivotnost (doba trvanlivosti) Stav generace Nebezpečné zboţí Vyplnit, pokud je to potřeba. SA714 Poz 21=V + SA716 Poz 03 SA714 Pos 21=T + SA716 Poz 03 SA714 Poz 16 SG16 DTM+36 C507 DE2005 SG16, PIA+1 DR C212 DE7140 SG18 TXT+AAD C108 DE4440 Dohodnuté doplňující údaje PZ K Text dodavatele - - Dělicí čára P M Jednoduchá dělicí čára, pokud následuje nové číslo zboţí - - Rámeček TR 1 95 M Naloţené jednotky je třeba od sebe vzájemně oddělit rámečkem. Odkaz na (normu) VDA 4939, stranu Strana 28

29 3 Archivovaná data v čárovém kódu 128 (zápatí) 3.1 Přepravní list (Transportmasterblatt) Archivovaná data v čárovém kódu zápatí jsou ve výtisku zobrazena podle pravidel doporučení VDA4939. Jako organizační kód je třeba pouţít SC = číslo dodavatele. Je třeba převzít kompletní číslo dodavatele včetně indexu z odvolávek (VDA4905: SA512, Poz 4. DELFOR/DELJIT: SG2 NAD+SU C ) Čísla dodavatelů mohou vykazovat různou délku pole. Po napsání čísla dodavatele je proto třeba vloţit do čárového kódu jako oddělovací znaménko znaménko +. Odlišně od VDA4939 je třeba navíc zobrazit čárový kód také v zápatí na TMB. K tomu se očekává následující struktura datového řetězce. 1. Označení dat Poz 01 (7 míst, konstantně: VDA4939) 2. Organizační kód Poz 08 (2 místa) SC = Supplier Code 3. Číslo dodavatele Poz 10 (aţ 9 míst) Oddělovací znaménko Poz19 (1 místo) 4. Transport-ID Poz 20 (13 míst) 5. Datum dokumentu Poz 33 (8 míst, JJJJMMTT) 6. Očíslování stran z Identifier dokladů Poz 41 (3 místa, Tnn=Master) Příklad: Přepravní list: VDA4939SC T01 Strana 29

30 3.2 List zásilky (Sendungsmasterblatt) a Položkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) Archivovaná data je třeba zobrazit ve výtisku v čárovém kódu zápatí podle pravidel doporučení VDA Jako organizační kód je třeba pouţít UN = číslo DUNS. Očekává se následující struktura dat 1. Označení dat Poz01 (7 míst, konstatně: VDA4939) 2. Organizační kód Poz08 (2 místa) UN=United Nations 3. Číslo DUNS Poz10 (9 míst) 4. Číslo SLB/PUS Poz 19 (9 míst) 5. Datum dokumentu Poz 27 (8 míst JJJJMMTT) 6. Číslování stran z Identifier dokladů Poz 35 (3 místa Mnn = Master) Příklad: SMB: VDA4939UN M01 SMB: VDA4939UN Obr. 1: TMB Strana 30

31 Strana 31

Global Transport Label GTL. Přepravní etiketa GTL. Implementační příručka

Global Transport Label GTL. Přepravní etiketa GTL. Implementační příručka Přepravní etiketa Implementační příručka Podrobný popis vyhotovení přepravní etikety verze 01 používané značkami VW / AUDI / Škoda Auto Strana 1 _cz.docx/20.10.2010 Obsah 1. Úvod 3 2. Všeobecné přepravní

Více

AVIEXP V3 DODACÍ LIST ODETTE-AVIEXP. Implementační příručka

AVIEXP V3 DODACÍ LIST ODETTE-AVIEXP. Implementační příručka DODACÍ LIST ODETTE-AVIEXP Implementační příručka Podrobný popis zprávy AVIEXP používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli Strana 1 Tento popis je vytvořen na základě dokumentace ODETTE.

Více

VDA4908 SELFBILLING FAKTURA VDA4908. Implementační příručka

VDA4908 SELFBILLING FAKTURA VDA4908. Implementační příručka SELFBILLING FAKTURA Implementační příručka Podrobný popis zprávy používané firmou ŠKODA AUTO a. s. pro EDI komunikaci s dodavateli Strana 1 Upozornění! Pro členské země EU od 1. 1. 2004, pro přistupující

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce

Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce Další postup po sepsání zápisu o škodě Způsob objednání přepravy Strhnout starou váženku

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující).

Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Import objednávek Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Zároveň můžete pomocí této funkce nahrát Váš připravený seznam zboží do nákupního košíku jako

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020; 35.040 2007 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Únor Packaging - Linear bar code and two-dimensional

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Průmyslový terminál PT-17

Průmyslový terminál PT-17 Terminál na bázi PC Dotyková obrazovka 17 Připojení několika vah a tiskáren Snímání EAN kódu scannerem Síťová komunikace LAN Programy pro expedice a výrobny Tisk etiket, faktur a dodacích listů Receptury

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS)

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS) 496 87 131 Společnost zapsaná u bankovní spojení (dále též Dodavatel ) Strana 1 Nákupčí Telefon Dodavatel Rámcová smlouva Dodací podmínky: Počátek účinnosti: Doba trvání: (s výjimkou zvláštního ujednání

Více

Práce se Seznamem zboží

Práce se Seznamem zboží Práce se Seznamem zboží Určení Seznamu zboží Seznam zboží slouží zejména k aktivním EDI operacím, zejména ke změně identifikátorů zboží, názvů zboží a přepočtu objednacích množství. Řeší se jím docela

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

WebEDI Uživatelská příručka pro dodavatele Škoda Auto Verze: 3.0 Datum vydání: 31.5.2013

WebEDI Uživatelská příručka pro dodavatele Škoda Auto Verze: 3.0 Datum vydání: 31.5.2013 WebEDI Uživatelská příručka pro dodavatele Škoda Auto Verze: 3.0 Datum vydání: 31.5.2013 ŠKODA Auto / EOT, WebEDI 3.0, 31.5.2013 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Registrace externích partnerů... 3 3.

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Z tohoto dokumentu se dozvíte, co vše lze ze systému POHODA naplnit do administrace e-shopu FastCentrik a jak se tato data následně

Více

Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II

Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II Abstrakt Veřejné zakázky v České republice, víceřádkový výkaz výměr, ceníky prodejců materiálů, pořadové číslo položky rozpočtu, ceny za označené položky

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Nákup pamlsků pro služební psy

Nákup pamlsků pro služební psy Česká republika Ministerstvo obrany Nákup pamlsků pro služební psy Nákup pamlsků pro služební psy 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje:

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

KATALOG DODAVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU KATALOGU A IMPORT XLS ŠABLON TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: JAN SMRČINA DATUM VYHOTOVENÍ: 25.10.

KATALOG DODAVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU KATALOGU A IMPORT XLS ŠABLON TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: JAN SMRČINA DATUM VYHOTOVENÍ: 25.10. KATALOG DODAVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU KATALOGU A IMPORT XLS ŠABLON TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: JAN SMRČINA DATUM VYHOTOVENÍ: 25.10.2011 PLATNOST OD: 25.10.2011 CÍLOVÁ SKUPINA: PORTÁLOVÍ DODAVATELÉ

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Bezpečná logistika. Ing. Jan Polter, MBA. Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board

Bezpečná logistika. Ing. Jan Polter, MBA. Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board Ing. Jan Polter, MBA DACHSER Czech Republic Business & Marketing Director Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board Témata IT systémy Ochrana zásilek speciální balení Zboží ve skladech Transport

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních sluţeb a ostatních sluţeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. ledna 2012 OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG ÚČETNICTVÍ U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení parametru:

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 55. 020 materiálem o normě. Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Nákladní kontejnery ISO 17363 01

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4

PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4 PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4 Pokyny k tisku 1. Tiskopis, na kterém je vytištěn informační list INF 4, musí být vytištěn na bílém bezdřevém klíženém papíru o hmotnosti

Více

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění

Více

SMS komunikátor Návod k použití

SMS komunikátor Návod k použití SMS komunikátor Návod k použití 1 Úvod SMS komunikátor slouží ke komerčnímu odesílání jednotlivých i hromadných SMS přímo z informačního systému Helios Orange. Doručení těchto SMS je poté zpětně potvrzováno

Více

Pharmdata s.r.o Komunikační formát 7

Pharmdata s.r.o Komunikační formát 7 Komunikační formát PDK verze 7 revize k 11.5.2008 Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny žlutě: Je zrušen kód dodavatele (=9) ve výčtu možných objednacích kódů a kód VZP PZT (=4, není to kód

Více

Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje

Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje Základní metody Objednávky na zakázku Výhody: Žádné zbytkové zásoby Nenáročné na software

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Přímé vyřízení opravy

Přímé vyřízení opravy Pickup Service Přímé vyřízení opravy Bosch Service Center PT 1 Přímé vyřízení opravy Základní informace o službě On-line vytvoření formuláře objednávky opravy v Bosch Service Center PT. On-line vytvoření

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. 11ORZapisDoORAS_info.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Nákup brýlí balistických

Nákup brýlí balistických Česká republika Ministerstvo obrany Nákup brýlí balistických Nákup brýlí balistických 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Uživatelský manuál

www.dpd.cz/objednavkysvozu Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkysvozu Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 3 3. Nastavení... 4 Nastavení... 4 Uživatelé... 5 Bankovní

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro odesílatele Express Import systém Jednoduchý online nástroj, který umožňuje odesílateli a příjemci organizovat import zásilek. TNT Express Import systém je snadným řešením

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Výrobní kalkulace. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Výrobní kalkulace. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Výrobní kalkulace manuál 2008 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsaţené jsou vlastnictvím

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Nákup ND na DVHM 1622 LX

Nákup ND na DVHM 1622 LX Česká republika Ministerstvo obrany Nákup ND na DVHM 1622 LX Nákup ND na DVHM 1622 LX 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21.5.2015 TIPY & TRIKY

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21.5.2015 TIPY & TRIKY 20 years PLM and 3D experience Hustopeče, 21.5.2015 TIPY & TRIKY TÉMATA Rohové okno Vlastní textury s transparentním pozadím Pohled z venku do místnosti Práce s konstrukčními prvky Neutral katalogu Čelní

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007. Zásady komunikace. Článek I. Způsob předávání dat

Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007. Zásady komunikace. Článek I. Způsob předávání dat Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007 Zásady komunikace Článek I. Způsob předávání dat (1) Přenos informací (obchodních návrhů) mezi smluvními stranami bude zajištěn prostřednictvím

Více

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Černobílé a barevné jednotky Kitchen Minder 1 se změnily na Kitchen Minder 2 s barevným dotykovým displejem, novým vzhledem a několika změnami interních součástí,

Více

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PEK1712 (Zboží

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více