Pick-up-Sheet PUS (VDA4939) VDA4939 PUS. Implementační příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pick-up-Sheet PUS (VDA4939) VDA4939 PUS. Implementační příručka"

Transkript

1 VDA4939 PUS Implementační příručka Podrobný popis vyhotovení přepravních dokladů adokladů o zásilce používané značkami VW / AUDI / Škoda Auto v rámci NLK Strana 1

2 Obsah ÚVOD 4 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Přepravní list TMB (Transportmasterblatt) Přepravní list TMB a list zásilky - SMB (Transportmasterblatt a Sendungsmasterblatt) List zásilky - SMB (Sendungsmasterblatt) Funkce Struktura sady dokumentů TSB jako pro zásilky plných palet 6 2 POLE VE VDA Přepravní list (Transportmasterblatt) Záhlaví dokumentu (dokladu) TMB Adresování TMB Informace Přeprava TMB C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) TMB Údaje týkající se nebezpečného zboţí Doplňkové pokyny TMB Potvrzovací informace TMB List zásilky SMB (Sendungsmasterblatt) Záhlaví dokumentu (dokladu) SMB Adresování SMB Informace Přeprava SMB 16 Strana 2

3 2.2.4 C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) SMB C1a Data obalové jednotky SMB Údaje týkající se nebezpečného zboţí Doplňkové pokyny Potvrzovací informace SMB Poloţkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) Hlavička dokladu (dokumentu) SPB Data SPB Data SPB - Plná paleta 23 3 ARCHIVOVANÁ DATA V ČÁROVÉM KÓDU 128 (ZÁPATÍ) Přepravní list (Transportmasterblatt) List zásilky (Sendungsmasterblatt) a Poloţkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) 30 Strana 3

4 Úvod Se zavedením Nového konceptu logistiky očekává Škoda Auto od svých dodavatelů, ţe zásilka bude doprovázena dokumentem (PUS). PUS představuje přepravní doklad a doklad o zásilce podle doporučení VDA 4939, zohledňující navíc specifické poţadavky NLK. Podrobný popis dokumentu je popsán v této příručce, která je plně v souladu s příručkou vydanou pro dodavatele Volkswagen AG. Kromě jiného platí ustanovení (jednotlivých) doporučení VDA Všeobecná ustanovení Odchylky od základního doporučení VDA 4939, publikovaného VDA, jsou v popisu označeny odpovídajícím způsobem. V detailu se jedná o: 1.1 Přepravní list TMB (Transportmasterblatt) Očekávají se archivovaná data jako čárový kód 128 v zápatí dokumentu. Číslo transportu je 13-místné (VDA místné) 1.2 Přepravní list TMB a list zásilky - SMB (Transportmasterblatt a Sendungsmasterblatt) Pole B2 Termín dodávky: V nadpisu Termín dodávky je třeba doplnit slovo seřadiště = Termín dodávky Seřadiště Pole B3 číslo relace (Relations-Nr.): Nadpis číslo Relations-Nr. je třeba nahradit číslem VAB. Pole B3 číslo Bordero- /naklád.list: Nadpis číslo Bordero- / nakládacího listu je třeba nahradit číslem Transport- ID. Strana 4

5 1.3 List zásilky - SMB (Sendungsmasterblatt) Pole C1a3 Poznámky Nadpis Poznámky je třeba nahradit Ověření (kontrola) Speditér. 1.4 Funkce Přepravní list - TMB (Transportmasterblatt) List zásilky - SMB (Sendungsmasterblatt) Poloţkový list zásilky - SPB (Sendungspositionsblatt) Funkce Nákladní list Dodací list Dodací list Poznámky 1 x přeprava nákladním autem List SMB a SPB dohromady tvoří vlastní. Zásilka ve smyslu VDA 5002 se zde vztahuje na dodávku z jedné lokality dodavatele (číslo dodavatele + index) na jedno místo dodávky místo dodávky jednoho příjemce (závodu). Tato zásilka můţe obsahovat více míst vykládky. Aktuální verzi této příručky naleznete na: Aktuální verzi základních doporučení VDA4939 naleznete na: Česká verze Implementační příručky pro PUS byla zpracována podle "Volkswagen AG Implementation Guidelines VDA 4939 als Version 07 " z Strana 5

6 1.5 Struktura sady dokumentů TSB jako pro zásilky plných palet Struktura sady dokumentů VG pro podle VDA4939 List 1 1 x pro dodavatel e a nákl. auto Transportmasterblatt = Bordero Transport-ID-Nr Dodavatel 1 VAB 01 Transport-ID Dodavatel 2 VAB 04 Transport-ID Dodavatel 3 VAB 10 Transport-ID List 2 n x pro přepravu + dodav. Sendungsmasterblatt = Referenční číslo nákladu zásilky (SLB) = PUS-Nr. Místo dodávky Hala 1 PUS 01 Místo dodávky Hala 2 PUS 02 List 3 1 x pro hlavní list zásilky Sendungspositionsblatt Dodací list Poz.1 SNr. A B Poz. 2 SNr. A B Dodací list Poz. 1 SNr. A B Poz. 2 SNr. A A Dodací list Poz. 1 SNr. A D Poz.. 2 SNr. A E Dodací list Poz. 1 SNr. A X Poz. 2 SNr. A Y Strana 6

7 2 Pole ve VDA Přepravní list (Transportmasterblatt) Záhlaví dokumentu (dokladu) TMB Pole ve VDA4939 Logo (text nebo grafika) Popis Logo/název dodavatele, číslo dodavatele, číslo DUNS Označení Transportní doklad VDA 4939 Datum dokumentu Číslo transportu (přepravy) Označení stran Datum dokumentu Transport-ID Pořadové číslo Hlavního listu Počet stran TMB Guide ID ID (příručky) Guideline, která je brána na základ Adresování TMB Pole ve VDA4939 Popis VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV A1 Odesílatel/(sub)dodavatel Adresa dodavatele Jméno a adresa dodavatele ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi. Příklad Německo: název firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo. Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, např. telefonní číslo nebo ová Strana 7

8 adresa. Doporučuje se vytisknout DIČ (VAT no.). Číslo dodavatele/-id Kompletní číslo (sub)dodavatele, které bylo zadáno VOLKSWAGENem (VW, Audi atd.). Od kmenového čísla je třeba opticky jasně odděleně zobrazit index. Doporučuje se Blank. Příklady VW/Audi: pětimístné číslo dodavatele s jednomístným indexem: sedmimístné číslo dodavatele s dvoumístným indexem: Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele SA 512 Poz 04 SG 2 NAD+SU C SG 2 NAD+SU C SA711 Poz 04 - SG2 NAD+CZ -LOC+9 C553 DE Číslo DUNS. A1 Místo nakládky Adresa externího místa nakládky Jméno (název) a adresa nakládacího místa, na kterém se zásilka nakládá, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi. Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA 712 Poz 04 (klíč) SG2 NAD+CZ LOC+9 C517 DE3225) Pokud má místo nakládky jinou adresu neţ je uvedena v poli A1 Odesílatel/(sub)dodavatel (externí místo nakládky), tak je nutné vyplnit kompletní adresu! Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, jako např. telefonní číslo nebo e- Strana 8

9 mailová adresa. Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele A2 Příjemce A2 Místo dodávky Adresa příjemce závodu Zdroj pro tisk: Kmenová data dodavatele Na přepravním dokladu zůstane toto pole prázdné A3 Speditér Název (jméno) a adresa Název (jméno) a adresa zasílatele (speditéra), pomocí kterého je zásilka přepravována, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi: Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA712 Poz 13 SG2 NAD+FW C082 DE3039 Spediteur-ID Dodavatelské číslo speditéra, které obdrţel od VOLKSWAGENu. Na toto číslo je moţné se dotázat u VW/Audi. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele A3 Zasílatel Vyplnit podobně jako pole Speditér Informace Přeprava TMB Pole ve VDA4939 Popis VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV B1 Termín/datum Datum a přesný čas odjezdu u dodavatele podle - - SG Strana 9

10 nakládky B1 Způsob odeslání jízdního řádu. Formát: CCYY.MM.DD, HH:MM Neustále (pořád) kamióny (spedice) Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel DTM B1 Zasílatel (odesílatel) poznámky Prázdné B2 Číslo Milkrun- /trasy/č. zakázky pro vyzvednutí prázdné B2 Termín dodávky Seřadiště (Odchylka! VDA 4939 = Termín dodávky) Plánovaný termín dodávky a přesný čas na seřadiště příjemce závodu podle jízdního řádu Formát: DD.MM.CCYY, hh :mm - - SG 1 DTM+2 C507 DE B2 Dopravní prostředek - ID prázdné B3 Číslo VAB (Odchylka! VDA 4939 = relační číslo) Číslo odvolávky expedice (přepravy) 6 míst pořad.číslo + 2 místa verze Číslo VAB a číslo verze je třeba zobrazit opticky oddělené. Doporučuje se oddělit mezerou. Příklad: SG 1 RFF+AAW C506 DE B3 Číslo objednávky spedice prázdné Strana 10

11 B3 Přeprava - Transport ID (Odchylka! VDA 4939 = Bodero- /č.nakl.listu) Přeprava - Transport ID je číslo, zadané VOLKSWAGENEM pro nákladní auto (kamión) a přepravu. Toto číslo je třeba převzít nezměněné z odvolávky expedice (přepravy). - - SG 1 RFF+AAO C506 DE C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) TMB Pole ve VDA4939 C1 číslo zásilky- (SLB-)/číslo PUS (odchylka! VDA 4939 = bez PUS) Popis Číslo bude přeneseno v odvolávce expedice (přepravy) VOLKSWAGENu. Toto číslo je třeba v PUS převzít jako referenční číslo nákladu zásilky (SLB-Nr.). VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT - - SG 8 RFF+CRN C506 DE1153 VDA 4913 SA712 Poz 03 DESADV BGM C106 DE1004 C1 Příjemce závod (přijímací závod) C1 Místo vykládky C1 Frankatura, vyplacení C1 Počet obalových jednotek (Ladeeinheiten) V datech dodacího listu a přepravních datech je třeba rovněţ přenést číslo SLB-Nr. zpět na VOLKSWAGEN. Přijímací závod zákazníka je třeba převzít v nezměněné podobě. SA 512 Poz 03 Místo vykládky, přiřazené přijímacímu závodu SA 512 Poz 11 Frankatura = informace o přepravci (přepravném). Vyplývá z procesu. Zdroje pro tisk: systémová kmenová data dodavatele Počet obalových jednotek (Ladeeinheiten) (součet etiket M nebo G-Label a/nebo etiket S-Label bez vnějšího obalu) tohoto transportu (přepravy). Odpovídá součtu příslušných řádek zásilky. (Zjednodušené obalové jednotky - Ladeeinheiten) SG 6 NAD+CN C082 DE3039 SG 12 LOC+11 C517 DE3225 SG 2 NAD+ST C082 DE3039 SG 10 LOC+11 C517 DE3225 SA713 Poz 11 SA713 Poz SA712 Poz 10 SA712 Poz 12 SG2 NAD+CN C082 DE3039 SG19 LOC+11 C517 DE3225 SG6 TDT DE8281 MEA SQ- NMP C174 DE6314 Strana 11

12 C1 Tara kg C1 Brutto kg C1 Dodací listy v této zásilce Tara = hmotnost obalu. Součet hmotnosti (tara) všech obalů. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data + zjištění dodavatele Hmotnost obalu + hmotnost dílu (dílů) Je třeba uvádět součet hrubé hmotnosti všech nakládaných jednotek Ladeeinheiten! Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data + zjištění dodavatele Čísla všech dodacích listů v zásilce. Pozice jednoho dodacího listu nesmí být rozděleny do více zásilek Součet pozic (z polí) SA712 Poz 08 Poz SA712 Poz SA713 Poz 03 Součet pozic (z polí) MEA+AAD C174 DE6314 MEA+AAL C174 DE6314 MEA AAD C174 DE6314 SG17 RFF+AAU C506 Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel Údaje týkající se nebezpečného zboží Pole ve VDA4939 Popis VDA 4913 DESADV D1 Nebezpečné zboţí Při přepravě nebezpečného zboţí je nutné, aby příslušná pole povinně vyplnil dodavatel podle doporučení VDA 4939! Je třeba (vy)tisknout pole D1 v rámci a se všemi údaji podle VDA4939: podle čísla dodacího listu a čísla pozice na SMB popř. čísla zásilky na TMB následují údaje týkající sí nebezpečného zboţí. K vyplnění pole o nebezpečném zboţí jsou moţné 3 cesty (varianty): - SG18 TXT+AAD C ) Pouze z DESADV můţe být převzat kompletní text. K tomu můţe být vyuţit vyuţit textový prvek SG18 TXT AAD C správně a kompletně vyplněný. 2) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNDG podle GGVSE) SA714 Poz 16 SG18 Strana 12

13 Další údaje musí být přidány z tabulky nebezpečného zboţí ze systémových kmenových dat. Doplňující údaje, vztahující se k (jednotlivým případům) (počet a označení obalu, mnoţství, hmotnost, zvláštní vysvětlivky) musí (mohou) být vloţeny doplněním (zadáním) vystavením (vyhotovením) dokladu nebo ručně Kmenová data: číslo UNDG, název nebezpečného zboţí, číslo výstraţné nálepky, (skupina snášenlivoti kompatibility), (druhé riziko-nebezpečí), (obalová skupina). Tyto údaje jsou archivovány jako text v tabulce kmenových dat. 3) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNG podle GGVSE / ADR) Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele DGS C SG18 DGS C Doplňkové pokyny TMB Pole ve VDA4939 E1 Doplňkový pokyn Popis Doplňkové údaje mohou být připojovány na všech úrovních dokladů. Zdroj pro tisk: dodavatel Potvrzovací informace TMB Pole ve VDA4939 F1 Potvrzovací informace Poznámka Prázdné 2.2 List zásilky SMB (Sendungsmasterblatt) Strana 13

14 2.2.1 Záhlaví dokumentu (dokladu) SMB Pole ve VDA4939 Logo (text nebo grafika) Beschreibung Logo/název dodavatele, číslo dodavatele, číslo DUNS Označení Doklad zásilky VDA 4939 Datum dokumentu Číslo zásilky Označení stran Datum dokumentu Číslo SLB/PUS Pořadové číslo Hlavního listu Počet stránek SMB Guide ID ID příručky (Guideline), která je brána za základ Adresování SMB Pole ve VDA4939 Beschreibung VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV A1 Odesílatel/ (sub)dodavatel Adresa dodavatele Jméno a adresa dodavatele ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo. Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, jako např. telefonní číslo nebo ová adresa. Doporučuje se vytisknout DIČ (číslo VAT). Číslo dodavatele/id Kompletní číslo (sub)dodavatele, které bylo zadáno VOLKSWAGENem (VW, Audi atd.). Od kmenového čísla je třeba opticky jasně odděleně zobrazit index. Doporučuje se Strana 14

15 oddělit mezerou. Příklady VW/Audi: pětimístné číslo dodavatele s jednomístným indexem: sedmimístné číslo dodavatele s dvoumístným indexem: Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele Číslo DUNS. SA 512 Poz 04 - SG 2 NAD+SU C SG 2 NAD+SU C SA711 Poz 04 - SG2 NAD+CZ -LOC+9 C553 DE A1 Místo nakládky Adresa externího místa nakládky Jméno (název) a adresa nakládacího místa, na kterém se zásilka nakládá, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi. Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA 712 Poz 04 (klíč) SG2 NAD+CZ LOC+9 C517 DE3225 Pokud má místo nakládky jinou adresu (ulici), neţ je uvedena v poli A1 Odesílatel/(sub)dodavatel (externí místo nakládky), tak je nutné vyplnit kompletní adresu! Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, jako např. telefonní číslo nebo ová adresa: Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele A2 Příjemce Adresa přijímacího závoduzdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele A2 Místo dodávky Označení skutečného fyzického místa dodávky u příjemce, kde se zboţí vykládá. Příklady: Interní místo dodávky: hala, brána závodu atd. Externí místa dodávky: adresa (ulice) EDL atd. SA512 Poz 19 SG2, LOC+18 C517 DE3225 SG10, LOC+7 C517 DE3225 SA 713 Pos 15 SG2 NAD+CN LOC+7 C517 DE3225 Strana 15

16 Ve VAB a AV se přenáší jako klíčový pojem. Adresy jsou k dispozici u uzavřené oblasti portálu dodavatelů VW jako soubor CSV. Logistika WebEDI informace WebEDI+EDI Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele přes soubor anliefer_adressen.csv A3 Speditér Název (jméno) a adresa Název (jméno) a adresa zasílatele (speditéra), pomocí kterého je zásilka přepravována, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi: Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA712 Poz 13 SG2 NAD+FW C082 DE3039 Speditér-ID Dodavatelské číslo speditéra, které obdrţel od VOLKSWAGENu. Na toto číslo je moţné se dotázat u VW/Audi. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele A3 Zasílatel Vyplnit podobně jako pole speditér, pokud jsou data k dispozici Informace Přeprava SMB Feld in der VDA4939 Beschreibung VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV B1 Termín/datum Datum a přesný čas odjezdu u dodavatele podle jízdního řádu. - - SG 12 DTM Strana 16

17 nakládky B1 Způsob odeslání Formát: CCYY.MM.DD, HH:MM Neustále (pořád) kamióny (spedice) Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel B1 Zasílatel (odesílatel) poznámky Prázdné B2 Číslo Milkrun/trasy/ zakázky k vyzvednutí prázdné B2 Termín dodávky/seřadi ště (Odchylka! VDA 4939 = termín dodávky) Plánovaný termín dodávky a přesný čas na seřadiště příjemce závodu podle jízdního řádu Formát: DD.MM.CCYY, hh :mm - - SG 1 DTM+2 C507 DE B2 Transportmittel -ID Leer B3 VAB-Nr. (Odchylka! VDA 4939 = relační číslo) Číslo odvolávky expedice (přepravy) 6 míst pořad.číslo + 2 místa verze Číslo VAB a číslo verze je třeba zobrazit opticky odděleně. Doporučuje se oddělit mezerou. Příklad: SG 1 RFF+AAW C506 DE B3 Číslo prázdný Strana 17

18 objednávky spedice B3 Dopravní prostředek ID (Odchylka! VDA 4939 = Bodero- /č.nakl.listu) Přeprava (transport) ID je číslo, zadané VOLKSWAGENEM pro nákladní auto (kamión) a přepravu (transport). Toto číslo je třeba převzít nezměněné z odvolávky expedice (přepravy). - - SG 1 RFF+AAO C506 DE C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) SMB Pole ve VDA4939 Popis VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV C1 číslo zásilky (SLB-)/ č. PUS (Odchylka VDA doporučení) Číslo bude přeneseno v odvolávce expedice (přepravy) VOLKSWAGENu. Toto číslo je třeba v PUS převzít jako referenční číslo nákladu zásilky (SLB-Nr.). V datech dodacího listu a přepravních datech VDA 4913/EDIFACT DESADV je třeba rovněţ přenést toto číslo jako číslo SLB-Nr. zpět na VOLKSWAGEN. - - SG 8 RFF+CRN C506 DE1153 C1 Příjemce závod (přijímací závod) Přijímací závod zákazníka je třeba převzít v nezměněné podobě. SA 512 Poz 03 SG 6 NAD+CN C082 DE3039 SG 2 NAD+ST C082 DE3039 C1 Místo vykládky Místo vykládky, přiřazené přijímacímu závodu SA 512 Poz 11 SG 12 LOC+11 C517 DE3225 SG 10 LOC+11 C517 DE3225 SA713 Poz05 SG19 LOC+11 C517 DE3225 Strana 18

19 C1 Frankatura, vyplacení Frankatura = informace o přepravci (přepravném). Klíč frankatury (vyplacení podle dohody s příjemcem. Zdroje pro tisk: systémová kmenová data dodavatele SA712 Poz 10 SG6 TDT DE8281 C1 Počet Ladeeinheiten Součet obalových jednotek (Ladeeinheiten) z pole C1a (Gebinde, Ladeeinheiten) v této zásilce. Zdroj pro tisk: Systém dodavatele SA712 Poz 12 MEA SQN+M P" C174 DE6314 C1 Tara kg Hmotnost všech obalů nakládaných jednotek Kmenová data + zjištění dodavatele C1 Brutto kg Hmotnost obalu + hmotnost dílů všech obalových jednotek zásilky Kmenová data + zjištění dodavatele C1 Dodací listy v této zásilce Čísla všech dodacích listů v zásilce. Pozice (jednoho) dodacího listu nesmí být rozděleny na více zásilek. Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel SA713 Poz 03 SG17 RFF+AAU C506 DE C1a Data obalové jednotky SMB C1a1 Ladeeinheiten (obalové jednotky) Označení obalové jednotky Data obalové jednotky (pouze hlavní obalové prostředky) pro vnější obal je třeba vytisknout na odesílací list zásilky. Potom nelze zohledňovat pomocné obalové prostředky. Dodané jednotky v kompletu Gebinde nebudou zobrazeny u jednotlivých obalových jednotech. V poli C1a1 budou zobrazeny souhrnně vnější obaly bez zohlednění zabalených druhů zboţí nebo vnitřních obalů. Je třeba zaznamenat označení obalové jednotky Odette, které bylo pouţito v datech EDI. Moţná označení obalové jednotky jsou: Zjednodušená obalová jednotka: Homogenní Gebinde: Smíšená Gebinde: S (nebo 1J), M (nebo 6J), G (nebo 5J). Strana 19

20 Typ obalového prostředku Rozhodující označení z datových listů balení (obalů) Lison. V procesu Pick-up-(NLK) nebudou přes EDI předávána ţádná data obalů v odvolávkách. Zdroj pro tisk: Datový list balení (obalů) Lison Počet Počet naloţených jednotek Ladeeinheiten stejného typu. Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel Součet obalových jednotek Součet všech obalových jednotek v zásilce. C1a2 Obalové jednotky v C1a2 Označení obalové jednotky Typ obalového prostředku Pole ukazuje souhrn vnitřních obalů bez zohlednění zabalených druhů zboţí, které patří k předem nastavené obalové jednotce. Nelze zohledňovat pomocné obalové prostředky. Označení palety ze zprávy (o) dodacím listu. Moţnost: S Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel Rozhodující označení z datových listů balení (obalů) Lison. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele z datových listů balení (obalů) Lison. C1a2 Prověření (kontrola) Speditér C1a3 (v doporučeních VDA4939 = poznámka ) Pole Kontrola (pověření) Speditér není součástí doporučení VDA 4939, nýbrž specifická změna VOLKSWAGENu! Pole pro manuální kontrolu obalových jednotek speditérem Údaje týkající se nebezpečného zboží Pole ve VDA4939 Beschreibung VDA 4913 DESADV D1 Nebezpečné zboţí (Na)plnění je třeba při přepravě nebezpečného zboţí provádět podle zadaných doporučení VDA 4939! Pole D1 je třeba vytisknout v rámci a se všemi údají podle VDA 4939: podle čísla dodacího - SG18 TXT+AAD C108 Strana 20

21 listu a pozice na SMB popř. čísla zásilky na TMB následují údaje o nebezpečném zboţí. K vyplnění pole o nebezpečném zboţí jsou moţné tři cesty: ) Z DESADV můţe být převzat kompletní text. K tomuto účelu můţe být vyuţit textový prvek SG18 TXT AAD C správně a kompletně vyplněný. 2) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNDG podle GGVSE) Další údaje musí být přidány z tabulky nebezpečného zboţí ze systémových kmenových dat. Doplňující údaje, vztahující se k (jednotlivým případům) (počet a označení obalu, mnoţství, hmotnost, zvláštní vysvětlivky) musí (mohou) být vloţeny doplněním (zadáním) vystavením (vyhotovením) dokladu nebo ručně Kmenová data: číslo UNDG, název nebezpečného zboţí, číslo výstraţné nálepky, (skupina snášenlivosti kompatibility), (druhé riziko-nebezpečí), (obalová skupina). Tyto údaje jsou archivovány jako text v tabulce kmenových dat. 3) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNG podle GGVSE / ADR) Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele VDA4913 SA714 Poz 16 SG18 DGS C SG18 DGS C SG18 DGS C Doplňkové pokyny Pole ve VDA4939 E1 Doplňkový pokyn Popis Prázdný Potvrzovací informace SMB Pole ve VDA4939 Popis F1 Potvrzovací informace Prázdný 2.3 Položkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) Hlavička dokladu (dokumentu) SPB Pole ve VDA4939 Popis Strana 21

22 Logo (text nebo grafika) Logo/název (jméno) dodavatele Označení Doklad zásilky VDA 4939 Datum dokumentu Číslo zásilky Označení stránek Datum dokumentu Číslo SLB/PUS Pořadové číslo TMB Počet stránek SMB Guide ID ID příručky (Guideline), která je brána za základ Data SPB V závislosti na dodávce se vyplní kompletně data jednotlivých poloţek. C1b: Plné paleta =========1=========2=========3=========4=========5=========6=========7=========8= ========9===== Řádek MASTER / MIXED INFORMACE- OBAL (MANIPULAČNÍ)JEDNOTKA POČET X TYP OBAL PROSTŘ..(MNOŢSTVÍ)(MJ) PSK ČISLO OBALOVE JEDNOTKY LS-NR... ČÍSLO DRUHU ZBOŹÍ ZÁKAZNÍK.....DOD MNOŢSTVÍ MJ VYKLAD. OBJEDN Č. OZNAČENÍ DODÁVKY -DATUM.. VĚCNÉ ČÍSLO DODAVATEL.. OBAL JEDN MANIPULACE _-INFORMACE -POS POČET X TYP OBAL JEDN...MNOŢSTVÍ PSK Č.OBAL JEDNOTKY OD...-Č.OBAL JEDN DO... ========================================================================== ===================== A A 400 KS 104H8 S00001 REGULAČNÍ MOTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SF=1 UP=2500KG BR=700KG TA=86KG H=1,2M X KS S ČÍSLO ŠARŢE: NEBEZPEČNÉ ZBOŹÍ: TEXT DODAVATELE ========================================================================== ===================== K1 K K2 O K3 P K4 F K5 P K6 =TR= P4 P P5 O P6 S PZ I PZ T =TR= I P1 O P2 N Strana 22

23 MASTER SF=1 UP=2500KG BR=700KG TA=86KG 1 X DB ST M A A 120 ST 104H8 S00001 PUMPE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X S ========================================================================== ===================== P3 P4 P5 P6 =TR= C1b: Data SPB - Plná paleta Jednotlivé poloţky zásilky a strukturu obalové jednotky je třeba uvést podle doporučení VDA Závody společnosti VOLKSWAGEN očekávají strukturovanou formu všech obalových jednotek a obalových prostředků včetně pomocných obalových prostředků podle zadání, týkajících se zobrazení obalových jednotek. Opticky by měly být dodací listy a/nebo obalové jednotky zobrazeny odděleně pomocí rámečku Data SPB - Plná paleta Hlavičky je třeba upravit na datové řádky se zohledněním doporučení VDA podle níţe popsaných poţadavků. Datová řádka Označení Řádek Místo tisku od do M/K Příklad/obsah/poznámka VDA4913 DESADV Typ Gebinde P1 1 6 M MASTER nebo MIXED Faktor stohovatelnosti P K SF=0 (SF=1, SF=2, usw.) SA715 Poz 11 SG11 QTY+171 C Max. zatíţení P K UP=2500KG Údaje podle datového listu balení (obalů) Lison. - - Hrubá hmotnost + P M BR=1000KG SA712 MEA+AAD Strana 23

24 KG Poz 08 C502 DE6313 Čistá hmotnost + KG P K U VOLKSWAGENu se nepouţívá. - - Tara + KG P K TA=48KG Hmotnost obalu Tara, vztahující se k pozici, není v datech EDI k dispozici. - - Výška + M P K U VOLKSWAGENu se nepouţívá. - - Počet obal. prostředků P M 1 SA715 Poz 05 SG11 PAC DE7224 Znaménko násobení P M X - - Typ obalového prostředku kód P M DB0011 Rozhodující údaj z datového listu balení (obalu) Lison. SA715 Poz 03 SG11 PAC C202 DE7065 Mnoţství (náplň vnější obal) P K 2080 U smíšených kompletů Gebinde nevyplněno. U homogenních Gebinde je zde uvedeno mnoţství (náplň) obalových jednotek. SA715 Poz 07 SG11 QTY+52 C186 DE6060 Mnoţstevní jednotka Označení obalové jednotky P K KS SA714 Poz 07 P K M nebo 5J / G nebo 6J SA715 Poz 13 SG11 QTY+52 C186 DE6411 SG13 PCI+17 C827 DE7511 Strana 24

25 Číslo obalové jednotky P K SA715 Poz 08 SG15 GIN+ML C208 DE7402 Dělicí čára P M (dělicí čára jednoduše) - - Číslo dodacího listu P4 1 8 M Číslo dodacího listu je třeba zadat jedenkrát. Ţádné opakování před kaţdou pozicí. SA713 Poz 03 SG17 RFF+AAU C506 DE1154 Číslo zboţí Zákazník P M K SA714 Poz 03 SG16 LIN C212 DE7140 Dodané mnoţství P M 400 SA714 Poz 06 SG16 QTY+1 C186 DE6060 Mnoţstevní jednotka P M ST nebo PCE, a.j. SA714 Poz 07 SG16 QTY+1 C186 DE6411 Místo vykládky P M 1H0AB SA713 Poz 05 Objednací číslo P M SA713 Poz 08 SG17 LOC+11 C517 DE3225 SG16 PIA+ON Označení (druhu) zboţí P M AIRBAG - SG16 IMD C273 Strana 25

26 DE7008 Datum dodacího listu P5 1 8 M (JJ.MM.TT) Datum dodacího listu je třeba zadat u více pozic pouze jednorázově. Ţádné opakování před kaţdou pozicí. SA713 Poz 04 SG17 DTM+171 C507 DE2380 Číslo zboţí sub)dodavatel P M L Není u VOLKSWAGENu zpracováváno. SA714 Poz 04 SG16 PIA+SA DE7140 Faktor stohovatelnosti P K SF=0 (SF=1, SF=2, usw.) Údaje odpovídají datovému listu balení (obalu) Lison. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. SA715 Poz 11 SG11 QTY+171 C Max. Auflast P K UP=2500KG Údaje odpovídají datovému listu balení (obalu) Lison. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. - - Hrubá hmotnost + KG P M BR=1000KG Hrubá hmotnost, vztahující se k pozici, není v datech EDI k dispozici. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. SA712 Poz 08 MEA+AAD C502 DE6313 Čistá hmotnost + KG P K NT=1000KG Čistá hmotnost, vztahující se k pozici, není v datech EDI k dispozici. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. SA712 Poz 09 MEA+AAL C502 DE6313 Tara + KG P K TA=48KG Zjišťuje (stanovuje) dodavatel. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. - - Pozice dodacího listu P6 1 4 M -001 SA714 Poz 12 SG17 RFF AAU C506 DE1156 Počet obalových P M 12 SA715 SG11 Strana 26

27 prostředků Počet (vnitřních) obalových prostředků. Poz 05 PAC DE7224 Znaménko násobení P M X - - Typ obalového prostředku kód P M DB0011 Rozhodující údaj z datového listu balení (obalu) Lison. SA715 Poz 03 SG11 PAC C202 DE7065 Mnoţství (náplň vnitřní obaly) Mnoţstevní jednotka Označení obalové jednotky Číslo obalové jednotky od P K 520 SA715 Poz 07 P K KS SA714 Poz 07 P K S nebo 1J SA715 Poz 13 P M SA715 Poz 08 SG11 QTY+52 C186 DE6060 SG11 QTY+52 C186 DE6411 SG13 PCI+17 C827 DE7511 SG15 GIN+ML C208 DE7402(1) Dělicí čára P K Číslo obalové jednotky do P SA715 Poz 09 SG15 GIN+ML C208 DE7402(2) Dohodnuté PZ D Číslo šarţe SA714 SG16 Strana 27

28 doplňující údaje 95 Poz 14 PIA+1 BB C507 DE2005 Minimální ţivotnost (doba trvanlivosti) Stav generace Nebezpečné zboţí Vyplnit, pokud je to potřeba. SA714 Poz 21=V + SA716 Poz 03 SA714 Pos 21=T + SA716 Poz 03 SA714 Poz 16 SG16 DTM+36 C507 DE2005 SG16, PIA+1 DR C212 DE7140 SG18 TXT+AAD C108 DE4440 Dohodnuté doplňující údaje PZ K Text dodavatele - - Dělicí čára P M Jednoduchá dělicí čára, pokud následuje nové číslo zboţí - - Rámeček TR 1 95 M Naloţené jednotky je třeba od sebe vzájemně oddělit rámečkem. Odkaz na (normu) VDA 4939, stranu Strana 28

29 3 Archivovaná data v čárovém kódu 128 (zápatí) 3.1 Přepravní list (Transportmasterblatt) Archivovaná data v čárovém kódu zápatí jsou ve výtisku zobrazena podle pravidel doporučení VDA4939. Jako organizační kód je třeba pouţít SC = číslo dodavatele. Je třeba převzít kompletní číslo dodavatele včetně indexu z odvolávek (VDA4905: SA512, Poz 4. DELFOR/DELJIT: SG2 NAD+SU C ) Čísla dodavatelů mohou vykazovat různou délku pole. Po napsání čísla dodavatele je proto třeba vloţit do čárového kódu jako oddělovací znaménko znaménko +. Odlišně od VDA4939 je třeba navíc zobrazit čárový kód také v zápatí na TMB. K tomu se očekává následující struktura datového řetězce. 1. Označení dat Poz 01 (7 míst, konstantně: VDA4939) 2. Organizační kód Poz 08 (2 místa) SC = Supplier Code 3. Číslo dodavatele Poz 10 (aţ 9 míst) Oddělovací znaménko Poz19 (1 místo) 4. Transport-ID Poz 20 (13 míst) 5. Datum dokumentu Poz 33 (8 míst, JJJJMMTT) 6. Očíslování stran z Identifier dokladů Poz 41 (3 místa, Tnn=Master) Příklad: Přepravní list: VDA4939SC T01 Strana 29

30 3.2 List zásilky (Sendungsmasterblatt) a Položkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) Archivovaná data je třeba zobrazit ve výtisku v čárovém kódu zápatí podle pravidel doporučení VDA Jako organizační kód je třeba pouţít UN = číslo DUNS. Očekává se následující struktura dat 1. Označení dat Poz01 (7 míst, konstatně: VDA4939) 2. Organizační kód Poz08 (2 místa) UN=United Nations 3. Číslo DUNS Poz10 (9 míst) 4. Číslo SLB/PUS Poz 19 (9 míst) 5. Datum dokumentu Poz 27 (8 míst JJJJMMTT) 6. Číslování stran z Identifier dokladů Poz 35 (3 místa Mnn = Master) Příklad: SMB: VDA4939UN M01 SMB: VDA4939UN Obr. 1: TMB Strana 30

31 Strana 31

WebEDI Uživatelská příručka pro dodavatele Škoda Auto Verze: 3.0.1 Datum vydání: 3.3.2014

WebEDI Uživatelská příručka pro dodavatele Škoda Auto Verze: 3.0.1 Datum vydání: 3.3.2014 WebEDI Uživatelská příručka pro dodavatele Škoda Auto Verze: 3.0.1 Datum vydání: 3.3.2014 ŠKODA Auto / EOT, WebEDI 3.0.1, 3.3.2014 1 Obsah 0. Seznam změn... 3 1. Popis aplikace... 4 2. Registrace externích

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2014/04 Platnost od: 11. září 2014 Poslední revize: 1. dubna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život Obsah Obsah...2 Předmluva...4 1. Logistika informací...5 1.1 Komunikace DODAVATEL

Více

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0. Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0. Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Obsah Obsah...2 Předmluva...5 1. Logistika informací...6 1.1 Komunikace DODAVATEL BOSCH...6 1.1.1

Více

Přehled on-line řešení a služeb pro zákazníky

Přehled on-line řešení a služeb pro zákazníky Delivering solutions. Přehled on-line řešení a služeb pro zákazníky SCHENKER spol. s r. o. Zpracovali: odd. Network Development, odd. Marketing Datum: 30.7.2012 DB-Schenker-E-Services-07-2012.doc 1 z 32

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Dokumentace. Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém)

Dokumentace. Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém) Dokumentace Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém) Obsah Demo aplikace... 4 Společné prvky uživatelského rozhraní... 5 Základ uživatelského rozhraní... 5 Registrace do systému FENS

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Projekt optimalizace logistiky společnosti GCE pomocí SW podpory

Projekt optimalizace logistiky společnosti GCE pomocí SW podpory Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Projekt optimalizace logistiky společnosti GCE pomocí SW podpory Diplomová práce Autor: Bc. Markéta Musilová

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen Podmínky ) upravují právní vztahy mezi společností Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., IČ 61329266,

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

DSV e-services manuál. Základní uživatelský manuál

DSV e-services manuál. Základní uživatelský manuál DSV e-services manuál Základní uživatelský manuál Obsah 1. Přihlášení do DSV e-services... 3 2. Hlavní menu... 3 3. Další prvky na domovské stránce... 3 4. Registrovat... 4 4.1 Vytvoření nové zásilky...

Více

Uživatelský manuál Akvizice. Dokument verze 1.0

Uživatelský manuál Akvizice. Dokument verze 1.0 Uživatelský manuál Akvizice Dokument verze 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich nesprávné

Více

Analýza zasílatelství ve vybraném podniku. Hana Crhonková

Analýza zasílatelství ve vybraném podniku. Hana Crhonková Analýza zasílatelství ve vybraném podniku Hana Crhonková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce objasňuje problematiku zasílatelství ve státním podniku Česká pošta. V teoretické části je popsáno samotné

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

DPD směrovací databáze Specifikace. Verze 1.3 2013-12-11

DPD směrovací databáze Specifikace. Verze 1.3 2013-12-11 Specifikace Verze 1.3 2013-12-11 Obsah 1 Úvod... 5 2 Vývojový diagram dat... 6 3 Tabulky... 7 3.1 Směrování zásilek... 7 3.1.1 Popis... 7 3.1.2 Pole... 7 3.1.2.1 Země (DestinationCountry)... 7 3.1.2.2

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory přepis, pp. s chybami >OBSAH Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis struktury definičních souborů (*.DEF) Optimalizace Krmných Směsí + Skladová evidence. (verze 4.

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis struktury definičních souborů (*.DEF) Optimalizace Krmných Směsí + Skladová evidence. (verze 4. AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Popis struktury definičních souborů (*.DEF) Optimalizace Krmných Směsí + Skladová evidence (verze 4.02) POPIS STRUKTURY DEFINIČ ÍCH SOUBORŮ Optimalizace krmných směsí Skladová

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.2.15 s update modulem, jenž umí konvertovat

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Dodávka ICT řešení pro projekt Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. pomocí ICT prostředků, reg. č. 2.2 ITP03/520 Název veřejného zadavatele:

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0 Nápověda administrace internetového obchodu verze 2.5.0 Obsah_ Vstup do administrace 1. Přihlášení...5 Základní menu administrace Advanced eshop 2. Katalog...5 2.1. Kategorie...5 2.2. Zboží...6 2.3. Položky...6

Více