Pick-up-Sheet PUS (VDA4939) VDA4939 PUS. Implementační příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pick-up-Sheet PUS (VDA4939) VDA4939 PUS. Implementační příručka"

Transkript

1 VDA4939 PUS Implementační příručka Podrobný popis vyhotovení přepravních dokladů adokladů o zásilce používané značkami VW / AUDI / Škoda Auto v rámci NLK Strana 1

2 Obsah ÚVOD 4 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Přepravní list TMB (Transportmasterblatt) Přepravní list TMB a list zásilky - SMB (Transportmasterblatt a Sendungsmasterblatt) List zásilky - SMB (Sendungsmasterblatt) Funkce Struktura sady dokumentů TSB jako pro zásilky plných palet 6 2 POLE VE VDA Přepravní list (Transportmasterblatt) Záhlaví dokumentu (dokladu) TMB Adresování TMB Informace Přeprava TMB C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) TMB Údaje týkající se nebezpečného zboţí Doplňkové pokyny TMB Potvrzovací informace TMB List zásilky SMB (Sendungsmasterblatt) Záhlaví dokumentu (dokladu) SMB Adresování SMB Informace Přeprava SMB 16 Strana 2

3 2.2.4 C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) SMB C1a Data obalové jednotky SMB Údaje týkající se nebezpečného zboţí Doplňkové pokyny Potvrzovací informace SMB Poloţkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) Hlavička dokladu (dokumentu) SPB Data SPB Data SPB - Plná paleta 23 3 ARCHIVOVANÁ DATA V ČÁROVÉM KÓDU 128 (ZÁPATÍ) Přepravní list (Transportmasterblatt) List zásilky (Sendungsmasterblatt) a Poloţkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) 30 Strana 3

4 Úvod Se zavedením Nového konceptu logistiky očekává Škoda Auto od svých dodavatelů, ţe zásilka bude doprovázena dokumentem (PUS). PUS představuje přepravní doklad a doklad o zásilce podle doporučení VDA 4939, zohledňující navíc specifické poţadavky NLK. Podrobný popis dokumentu je popsán v této příručce, která je plně v souladu s příručkou vydanou pro dodavatele Volkswagen AG. Kromě jiného platí ustanovení (jednotlivých) doporučení VDA Všeobecná ustanovení Odchylky od základního doporučení VDA 4939, publikovaného VDA, jsou v popisu označeny odpovídajícím způsobem. V detailu se jedná o: 1.1 Přepravní list TMB (Transportmasterblatt) Očekávají se archivovaná data jako čárový kód 128 v zápatí dokumentu. Číslo transportu je 13-místné (VDA místné) 1.2 Přepravní list TMB a list zásilky - SMB (Transportmasterblatt a Sendungsmasterblatt) Pole B2 Termín dodávky: V nadpisu Termín dodávky je třeba doplnit slovo seřadiště = Termín dodávky Seřadiště Pole B3 číslo relace (Relations-Nr.): Nadpis číslo Relations-Nr. je třeba nahradit číslem VAB. Pole B3 číslo Bordero- /naklád.list: Nadpis číslo Bordero- / nakládacího listu je třeba nahradit číslem Transport- ID. Strana 4

5 1.3 List zásilky - SMB (Sendungsmasterblatt) Pole C1a3 Poznámky Nadpis Poznámky je třeba nahradit Ověření (kontrola) Speditér. 1.4 Funkce Přepravní list - TMB (Transportmasterblatt) List zásilky - SMB (Sendungsmasterblatt) Poloţkový list zásilky - SPB (Sendungspositionsblatt) Funkce Nákladní list Dodací list Dodací list Poznámky 1 x přeprava nákladním autem List SMB a SPB dohromady tvoří vlastní. Zásilka ve smyslu VDA 5002 se zde vztahuje na dodávku z jedné lokality dodavatele (číslo dodavatele + index) na jedno místo dodávky místo dodávky jednoho příjemce (závodu). Tato zásilka můţe obsahovat více míst vykládky. Aktuální verzi této příručky naleznete na: Aktuální verzi základních doporučení VDA4939 naleznete na: Česká verze Implementační příručky pro PUS byla zpracována podle "Volkswagen AG Implementation Guidelines VDA 4939 als Version 07 " z Strana 5

6 1.5 Struktura sady dokumentů TSB jako pro zásilky plných palet Struktura sady dokumentů VG pro podle VDA4939 List 1 1 x pro dodavatel e a nákl. auto Transportmasterblatt = Bordero Transport-ID-Nr Dodavatel 1 VAB 01 Transport-ID Dodavatel 2 VAB 04 Transport-ID Dodavatel 3 VAB 10 Transport-ID List 2 n x pro přepravu + dodav. Sendungsmasterblatt = Referenční číslo nákladu zásilky (SLB) = PUS-Nr. Místo dodávky Hala 1 PUS 01 Místo dodávky Hala 2 PUS 02 List 3 1 x pro hlavní list zásilky Sendungspositionsblatt Dodací list Poz.1 SNr. A B Poz. 2 SNr. A B Dodací list Poz. 1 SNr. A B Poz. 2 SNr. A A Dodací list Poz. 1 SNr. A D Poz.. 2 SNr. A E Dodací list Poz. 1 SNr. A X Poz. 2 SNr. A Y Strana 6

7 2 Pole ve VDA Přepravní list (Transportmasterblatt) Záhlaví dokumentu (dokladu) TMB Pole ve VDA4939 Logo (text nebo grafika) Popis Logo/název dodavatele, číslo dodavatele, číslo DUNS Označení Transportní doklad VDA 4939 Datum dokumentu Číslo transportu (přepravy) Označení stran Datum dokumentu Transport-ID Pořadové číslo Hlavního listu Počet stran TMB Guide ID ID (příručky) Guideline, která je brána na základ Adresování TMB Pole ve VDA4939 Popis VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV A1 Odesílatel/(sub)dodavatel Adresa dodavatele Jméno a adresa dodavatele ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi. Příklad Německo: název firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo. Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, např. telefonní číslo nebo ová Strana 7

8 adresa. Doporučuje se vytisknout DIČ (VAT no.). Číslo dodavatele/-id Kompletní číslo (sub)dodavatele, které bylo zadáno VOLKSWAGENem (VW, Audi atd.). Od kmenového čísla je třeba opticky jasně odděleně zobrazit index. Doporučuje se Blank. Příklady VW/Audi: pětimístné číslo dodavatele s jednomístným indexem: sedmimístné číslo dodavatele s dvoumístným indexem: Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele SA 512 Poz 04 SG 2 NAD+SU C SG 2 NAD+SU C SA711 Poz 04 - SG2 NAD+CZ -LOC+9 C553 DE Číslo DUNS. A1 Místo nakládky Adresa externího místa nakládky Jméno (název) a adresa nakládacího místa, na kterém se zásilka nakládá, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi. Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA 712 Poz 04 (klíč) SG2 NAD+CZ LOC+9 C517 DE3225) Pokud má místo nakládky jinou adresu neţ je uvedena v poli A1 Odesílatel/(sub)dodavatel (externí místo nakládky), tak je nutné vyplnit kompletní adresu! Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, jako např. telefonní číslo nebo e- Strana 8

9 mailová adresa. Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele A2 Příjemce A2 Místo dodávky Adresa příjemce závodu Zdroj pro tisk: Kmenová data dodavatele Na přepravním dokladu zůstane toto pole prázdné A3 Speditér Název (jméno) a adresa Název (jméno) a adresa zasílatele (speditéra), pomocí kterého je zásilka přepravována, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi: Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA712 Poz 13 SG2 NAD+FW C082 DE3039 Spediteur-ID Dodavatelské číslo speditéra, které obdrţel od VOLKSWAGENu. Na toto číslo je moţné se dotázat u VW/Audi. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele A3 Zasílatel Vyplnit podobně jako pole Speditér Informace Přeprava TMB Pole ve VDA4939 Popis VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV B1 Termín/datum Datum a přesný čas odjezdu u dodavatele podle - - SG Strana 9

10 nakládky B1 Způsob odeslání jízdního řádu. Formát: CCYY.MM.DD, HH:MM Neustále (pořád) kamióny (spedice) Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel DTM B1 Zasílatel (odesílatel) poznámky Prázdné B2 Číslo Milkrun- /trasy/č. zakázky pro vyzvednutí prázdné B2 Termín dodávky Seřadiště (Odchylka! VDA 4939 = Termín dodávky) Plánovaný termín dodávky a přesný čas na seřadiště příjemce závodu podle jízdního řádu Formát: DD.MM.CCYY, hh :mm - - SG 1 DTM+2 C507 DE B2 Dopravní prostředek - ID prázdné B3 Číslo VAB (Odchylka! VDA 4939 = relační číslo) Číslo odvolávky expedice (přepravy) 6 míst pořad.číslo + 2 místa verze Číslo VAB a číslo verze je třeba zobrazit opticky oddělené. Doporučuje se oddělit mezerou. Příklad: SG 1 RFF+AAW C506 DE B3 Číslo objednávky spedice prázdné Strana 10

11 B3 Přeprava - Transport ID (Odchylka! VDA 4939 = Bodero- /č.nakl.listu) Přeprava - Transport ID je číslo, zadané VOLKSWAGENEM pro nákladní auto (kamión) a přepravu. Toto číslo je třeba převzít nezměněné z odvolávky expedice (přepravy). - - SG 1 RFF+AAO C506 DE C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) TMB Pole ve VDA4939 C1 číslo zásilky- (SLB-)/číslo PUS (odchylka! VDA 4939 = bez PUS) Popis Číslo bude přeneseno v odvolávce expedice (přepravy) VOLKSWAGENu. Toto číslo je třeba v PUS převzít jako referenční číslo nákladu zásilky (SLB-Nr.). VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT - - SG 8 RFF+CRN C506 DE1153 VDA 4913 SA712 Poz 03 DESADV BGM C106 DE1004 C1 Příjemce závod (přijímací závod) C1 Místo vykládky C1 Frankatura, vyplacení C1 Počet obalových jednotek (Ladeeinheiten) V datech dodacího listu a přepravních datech je třeba rovněţ přenést číslo SLB-Nr. zpět na VOLKSWAGEN. Přijímací závod zákazníka je třeba převzít v nezměněné podobě. SA 512 Poz 03 Místo vykládky, přiřazené přijímacímu závodu SA 512 Poz 11 Frankatura = informace o přepravci (přepravném). Vyplývá z procesu. Zdroje pro tisk: systémová kmenová data dodavatele Počet obalových jednotek (Ladeeinheiten) (součet etiket M nebo G-Label a/nebo etiket S-Label bez vnějšího obalu) tohoto transportu (přepravy). Odpovídá součtu příslušných řádek zásilky. (Zjednodušené obalové jednotky - Ladeeinheiten) SG 6 NAD+CN C082 DE3039 SG 12 LOC+11 C517 DE3225 SG 2 NAD+ST C082 DE3039 SG 10 LOC+11 C517 DE3225 SA713 Poz 11 SA713 Poz SA712 Poz 10 SA712 Poz 12 SG2 NAD+CN C082 DE3039 SG19 LOC+11 C517 DE3225 SG6 TDT DE8281 MEA SQ- NMP C174 DE6314 Strana 11

12 C1 Tara kg C1 Brutto kg C1 Dodací listy v této zásilce Tara = hmotnost obalu. Součet hmotnosti (tara) všech obalů. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data + zjištění dodavatele Hmotnost obalu + hmotnost dílu (dílů) Je třeba uvádět součet hrubé hmotnosti všech nakládaných jednotek Ladeeinheiten! Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data + zjištění dodavatele Čísla všech dodacích listů v zásilce. Pozice jednoho dodacího listu nesmí být rozděleny do více zásilek Součet pozic (z polí) SA712 Poz 08 Poz SA712 Poz SA713 Poz 03 Součet pozic (z polí) MEA+AAD C174 DE6314 MEA+AAL C174 DE6314 MEA AAD C174 DE6314 SG17 RFF+AAU C506 Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel Údaje týkající se nebezpečného zboží Pole ve VDA4939 Popis VDA 4913 DESADV D1 Nebezpečné zboţí Při přepravě nebezpečného zboţí je nutné, aby příslušná pole povinně vyplnil dodavatel podle doporučení VDA 4939! Je třeba (vy)tisknout pole D1 v rámci a se všemi údaji podle VDA4939: podle čísla dodacího listu a čísla pozice na SMB popř. čísla zásilky na TMB následují údaje týkající sí nebezpečného zboţí. K vyplnění pole o nebezpečném zboţí jsou moţné 3 cesty (varianty): - SG18 TXT+AAD C ) Pouze z DESADV můţe být převzat kompletní text. K tomu můţe být vyuţit vyuţit textový prvek SG18 TXT AAD C správně a kompletně vyplněný. 2) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNDG podle GGVSE) SA714 Poz 16 SG18 Strana 12

13 Další údaje musí být přidány z tabulky nebezpečného zboţí ze systémových kmenových dat. Doplňující údaje, vztahující se k (jednotlivým případům) (počet a označení obalu, mnoţství, hmotnost, zvláštní vysvětlivky) musí (mohou) být vloţeny doplněním (zadáním) vystavením (vyhotovením) dokladu nebo ručně Kmenová data: číslo UNDG, název nebezpečného zboţí, číslo výstraţné nálepky, (skupina snášenlivoti kompatibility), (druhé riziko-nebezpečí), (obalová skupina). Tyto údaje jsou archivovány jako text v tabulce kmenových dat. 3) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNG podle GGVSE / ADR) Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele DGS C SG18 DGS C Doplňkové pokyny TMB Pole ve VDA4939 E1 Doplňkový pokyn Popis Doplňkové údaje mohou být připojovány na všech úrovních dokladů. Zdroj pro tisk: dodavatel Potvrzovací informace TMB Pole ve VDA4939 F1 Potvrzovací informace Poznámka Prázdné 2.2 List zásilky SMB (Sendungsmasterblatt) Strana 13

14 2.2.1 Záhlaví dokumentu (dokladu) SMB Pole ve VDA4939 Logo (text nebo grafika) Beschreibung Logo/název dodavatele, číslo dodavatele, číslo DUNS Označení Doklad zásilky VDA 4939 Datum dokumentu Číslo zásilky Označení stran Datum dokumentu Číslo SLB/PUS Pořadové číslo Hlavního listu Počet stránek SMB Guide ID ID příručky (Guideline), která je brána za základ Adresování SMB Pole ve VDA4939 Beschreibung VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV A1 Odesílatel/ (sub)dodavatel Adresa dodavatele Jméno a adresa dodavatele ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo. Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, jako např. telefonní číslo nebo ová adresa. Doporučuje se vytisknout DIČ (číslo VAT). Číslo dodavatele/id Kompletní číslo (sub)dodavatele, které bylo zadáno VOLKSWAGENem (VW, Audi atd.). Od kmenového čísla je třeba opticky jasně odděleně zobrazit index. Doporučuje se Strana 14

15 oddělit mezerou. Příklady VW/Audi: pětimístné číslo dodavatele s jednomístným indexem: sedmimístné číslo dodavatele s dvoumístným indexem: Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele Číslo DUNS. SA 512 Poz 04 - SG 2 NAD+SU C SG 2 NAD+SU C SA711 Poz 04 - SG2 NAD+CZ -LOC+9 C553 DE A1 Místo nakládky Adresa externího místa nakládky Jméno (název) a adresa nakládacího místa, na kterém se zásilka nakládá, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi. Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA 712 Poz 04 (klíč) SG2 NAD+CZ LOC+9 C517 DE3225 Pokud má místo nakládky jinou adresu (ulici), neţ je uvedena v poli A1 Odesílatel/(sub)dodavatel (externí místo nakládky), tak je nutné vyplnit kompletní adresu! Kromě toho mohou být přidány další kontaktní informace, jako např. telefonní číslo nebo ová adresa: Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele A2 Příjemce Adresa přijímacího závoduzdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele A2 Místo dodávky Označení skutečného fyzického místa dodávky u příjemce, kde se zboţí vykládá. Příklady: Interní místo dodávky: hala, brána závodu atd. Externí místa dodávky: adresa (ulice) EDL atd. SA512 Poz 19 SG2, LOC+18 C517 DE3225 SG10, LOC+7 C517 DE3225 SA 713 Pos 15 SG2 NAD+CN LOC+7 C517 DE3225 Strana 15

16 Ve VAB a AV se přenáší jako klíčový pojem. Adresy jsou k dispozici u uzavřené oblasti portálu dodavatelů VW jako soubor CSV. Logistika WebEDI informace WebEDI+EDI Zdroj pro tisk: systémová kmenová data dodavatele přes soubor anliefer_adressen.csv A3 Speditér Název (jméno) a adresa Název (jméno) a adresa zasílatele (speditéra), pomocí kterého je zásilka přepravována, ve tvaru, který je typický pro (příslušnou) zemi: Příklad Německo: název (jméno) firmy, ulice nebo poštovní přihrádka, číslo, zkratka země, PSČ a místo SA712 Poz 13 SG2 NAD+FW C082 DE3039 Speditér-ID Dodavatelské číslo speditéra, které obdrţel od VOLKSWAGENu. Na toto číslo je moţné se dotázat u VW/Audi. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele A3 Zasílatel Vyplnit podobně jako pole speditér, pokud jsou data k dispozici Informace Přeprava SMB Feld in der VDA4939 Beschreibung VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV B1 Termín/datum Datum a přesný čas odjezdu u dodavatele podle jízdního řádu. - - SG 12 DTM Strana 16

17 nakládky B1 Způsob odeslání Formát: CCYY.MM.DD, HH:MM Neustále (pořád) kamióny (spedice) Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel B1 Zasílatel (odesílatel) poznámky Prázdné B2 Číslo Milkrun/trasy/ zakázky k vyzvednutí prázdné B2 Termín dodávky/seřadi ště (Odchylka! VDA 4939 = termín dodávky) Plánovaný termín dodávky a přesný čas na seřadiště příjemce závodu podle jízdního řádu Formát: DD.MM.CCYY, hh :mm - - SG 1 DTM+2 C507 DE B2 Transportmittel -ID Leer B3 VAB-Nr. (Odchylka! VDA 4939 = relační číslo) Číslo odvolávky expedice (přepravy) 6 míst pořad.číslo + 2 místa verze Číslo VAB a číslo verze je třeba zobrazit opticky odděleně. Doporučuje se oddělit mezerou. Příklad: SG 1 RFF+AAW C506 DE B3 Číslo prázdný Strana 17

18 objednávky spedice B3 Dopravní prostředek ID (Odchylka! VDA 4939 = Bodero- /č.nakl.listu) Přeprava (transport) ID je číslo, zadané VOLKSWAGENEM pro nákladní auto (kamión) a přepravu (transport). Toto číslo je třeba převzít nezměněné z odvolávky expedice (přepravy). - - SG 1 RFF+AAO C506 DE C1 Data zásilky (data záhlaví zásilky) SMB Pole ve VDA4939 Popis VDA 4905 DELFOR VAB DELJIT VDA 4913 DESADV C1 číslo zásilky (SLB-)/ č. PUS (Odchylka VDA doporučení) Číslo bude přeneseno v odvolávce expedice (přepravy) VOLKSWAGENu. Toto číslo je třeba v PUS převzít jako referenční číslo nákladu zásilky (SLB-Nr.). V datech dodacího listu a přepravních datech VDA 4913/EDIFACT DESADV je třeba rovněţ přenést toto číslo jako číslo SLB-Nr. zpět na VOLKSWAGEN. - - SG 8 RFF+CRN C506 DE1153 C1 Příjemce závod (přijímací závod) Přijímací závod zákazníka je třeba převzít v nezměněné podobě. SA 512 Poz 03 SG 6 NAD+CN C082 DE3039 SG 2 NAD+ST C082 DE3039 C1 Místo vykládky Místo vykládky, přiřazené přijímacímu závodu SA 512 Poz 11 SG 12 LOC+11 C517 DE3225 SG 10 LOC+11 C517 DE3225 SA713 Poz05 SG19 LOC+11 C517 DE3225 Strana 18

19 C1 Frankatura, vyplacení Frankatura = informace o přepravci (přepravném). Klíč frankatury (vyplacení podle dohody s příjemcem. Zdroje pro tisk: systémová kmenová data dodavatele SA712 Poz 10 SG6 TDT DE8281 C1 Počet Ladeeinheiten Součet obalových jednotek (Ladeeinheiten) z pole C1a (Gebinde, Ladeeinheiten) v této zásilce. Zdroj pro tisk: Systém dodavatele SA712 Poz 12 MEA SQN+M P" C174 DE6314 C1 Tara kg Hmotnost všech obalů nakládaných jednotek Kmenová data + zjištění dodavatele C1 Brutto kg Hmotnost obalu + hmotnost dílů všech obalových jednotek zásilky Kmenová data + zjištění dodavatele C1 Dodací listy v této zásilce Čísla všech dodacích listů v zásilce. Pozice (jednoho) dodacího listu nesmí být rozděleny na více zásilek. Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel SA713 Poz 03 SG17 RFF+AAU C506 DE C1a Data obalové jednotky SMB C1a1 Ladeeinheiten (obalové jednotky) Označení obalové jednotky Data obalové jednotky (pouze hlavní obalové prostředky) pro vnější obal je třeba vytisknout na odesílací list zásilky. Potom nelze zohledňovat pomocné obalové prostředky. Dodané jednotky v kompletu Gebinde nebudou zobrazeny u jednotlivých obalových jednotech. V poli C1a1 budou zobrazeny souhrnně vnější obaly bez zohlednění zabalených druhů zboţí nebo vnitřních obalů. Je třeba zaznamenat označení obalové jednotky Odette, které bylo pouţito v datech EDI. Moţná označení obalové jednotky jsou: Zjednodušená obalová jednotka: Homogenní Gebinde: Smíšená Gebinde: S (nebo 1J), M (nebo 6J), G (nebo 5J). Strana 19

20 Typ obalového prostředku Rozhodující označení z datových listů balení (obalů) Lison. V procesu Pick-up-(NLK) nebudou přes EDI předávána ţádná data obalů v odvolávkách. Zdroj pro tisk: Datový list balení (obalů) Lison Počet Počet naloţených jednotek Ladeeinheiten stejného typu. Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel Součet obalových jednotek Součet všech obalových jednotek v zásilce. C1a2 Obalové jednotky v C1a2 Označení obalové jednotky Typ obalového prostředku Pole ukazuje souhrn vnitřních obalů bez zohlednění zabalených druhů zboţí, které patří k předem nastavené obalové jednotce. Nelze zohledňovat pomocné obalové prostředky. Označení palety ze zprávy (o) dodacím listu. Moţnost: S Zdroj pro tisk: Systém Dodavatel Rozhodující označení z datových listů balení (obalů) Lison. Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele z datových listů balení (obalů) Lison. C1a2 Prověření (kontrola) Speditér C1a3 (v doporučeních VDA4939 = poznámka ) Pole Kontrola (pověření) Speditér není součástí doporučení VDA 4939, nýbrž specifická změna VOLKSWAGENu! Pole pro manuální kontrolu obalových jednotek speditérem Údaje týkající se nebezpečného zboží Pole ve VDA4939 Beschreibung VDA 4913 DESADV D1 Nebezpečné zboţí (Na)plnění je třeba při přepravě nebezpečného zboţí provádět podle zadaných doporučení VDA 4939! Pole D1 je třeba vytisknout v rámci a se všemi údají podle VDA 4939: podle čísla dodacího - SG18 TXT+AAD C108 Strana 20

21 listu a pozice na SMB popř. čísla zásilky na TMB následují údaje o nebezpečném zboţí. K vyplnění pole o nebezpečném zboţí jsou moţné tři cesty: ) Z DESADV můţe být převzat kompletní text. K tomuto účelu můţe být vyuţit textový prvek SG18 TXT AAD C správně a kompletně vyplněný. 2) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNDG podle GGVSE) Další údaje musí být přidány z tabulky nebezpečného zboţí ze systémových kmenových dat. Doplňující údaje, vztahující se k (jednotlivým případům) (počet a označení obalu, mnoţství, hmotnost, zvláštní vysvětlivky) musí (mohou) být vloţeny doplněním (zadáním) vystavením (vyhotovením) dokladu nebo ručně Kmenová data: číslo UNDG, název nebezpečného zboţí, číslo výstraţné nálepky, (skupina snášenlivosti kompatibility), (druhé riziko-nebezpečí), (obalová skupina). Tyto údaje jsou archivovány jako text v tabulce kmenových dat. 3) Číslo nebezpečného zboţí (číslo UNG podle GGVSE / ADR) Zdroj pro tisk: Systémová kmenová data dodavatele VDA4913 SA714 Poz 16 SG18 DGS C SG18 DGS C SG18 DGS C Doplňkové pokyny Pole ve VDA4939 E1 Doplňkový pokyn Popis Prázdný Potvrzovací informace SMB Pole ve VDA4939 Popis F1 Potvrzovací informace Prázdný 2.3 Položkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) Hlavička dokladu (dokumentu) SPB Pole ve VDA4939 Popis Strana 21

22 Logo (text nebo grafika) Logo/název (jméno) dodavatele Označení Doklad zásilky VDA 4939 Datum dokumentu Číslo zásilky Označení stránek Datum dokumentu Číslo SLB/PUS Pořadové číslo TMB Počet stránek SMB Guide ID ID příručky (Guideline), která je brána za základ Data SPB V závislosti na dodávce se vyplní kompletně data jednotlivých poloţek. C1b: Plné paleta =========1=========2=========3=========4=========5=========6=========7=========8= ========9===== Řádek MASTER / MIXED INFORMACE- OBAL (MANIPULAČNÍ)JEDNOTKA POČET X TYP OBAL PROSTŘ..(MNOŢSTVÍ)(MJ) PSK ČISLO OBALOVE JEDNOTKY LS-NR... ČÍSLO DRUHU ZBOŹÍ ZÁKAZNÍK.....DOD MNOŢSTVÍ MJ VYKLAD. OBJEDN Č. OZNAČENÍ DODÁVKY -DATUM.. VĚCNÉ ČÍSLO DODAVATEL.. OBAL JEDN MANIPULACE _-INFORMACE -POS POČET X TYP OBAL JEDN...MNOŢSTVÍ PSK Č.OBAL JEDNOTKY OD...-Č.OBAL JEDN DO... ========================================================================== ===================== A A 400 KS 104H8 S00001 REGULAČNÍ MOTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SF=1 UP=2500KG BR=700KG TA=86KG H=1,2M X KS S ČÍSLO ŠARŢE: NEBEZPEČNÉ ZBOŹÍ: TEXT DODAVATELE ========================================================================== ===================== K1 K K2 O K3 P K4 F K5 P K6 =TR= P4 P P5 O P6 S PZ I PZ T =TR= I P1 O P2 N Strana 22

23 MASTER SF=1 UP=2500KG BR=700KG TA=86KG 1 X DB ST M A A 120 ST 104H8 S00001 PUMPE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X S ========================================================================== ===================== P3 P4 P5 P6 =TR= C1b: Data SPB - Plná paleta Jednotlivé poloţky zásilky a strukturu obalové jednotky je třeba uvést podle doporučení VDA Závody společnosti VOLKSWAGEN očekávají strukturovanou formu všech obalových jednotek a obalových prostředků včetně pomocných obalových prostředků podle zadání, týkajících se zobrazení obalových jednotek. Opticky by měly být dodací listy a/nebo obalové jednotky zobrazeny odděleně pomocí rámečku Data SPB - Plná paleta Hlavičky je třeba upravit na datové řádky se zohledněním doporučení VDA podle níţe popsaných poţadavků. Datová řádka Označení Řádek Místo tisku od do M/K Příklad/obsah/poznámka VDA4913 DESADV Typ Gebinde P1 1 6 M MASTER nebo MIXED Faktor stohovatelnosti P K SF=0 (SF=1, SF=2, usw.) SA715 Poz 11 SG11 QTY+171 C Max. zatíţení P K UP=2500KG Údaje podle datového listu balení (obalů) Lison. - - Hrubá hmotnost + P M BR=1000KG SA712 MEA+AAD Strana 23

24 KG Poz 08 C502 DE6313 Čistá hmotnost + KG P K U VOLKSWAGENu se nepouţívá. - - Tara + KG P K TA=48KG Hmotnost obalu Tara, vztahující se k pozici, není v datech EDI k dispozici. - - Výška + M P K U VOLKSWAGENu se nepouţívá. - - Počet obal. prostředků P M 1 SA715 Poz 05 SG11 PAC DE7224 Znaménko násobení P M X - - Typ obalového prostředku kód P M DB0011 Rozhodující údaj z datového listu balení (obalu) Lison. SA715 Poz 03 SG11 PAC C202 DE7065 Mnoţství (náplň vnější obal) P K 2080 U smíšených kompletů Gebinde nevyplněno. U homogenních Gebinde je zde uvedeno mnoţství (náplň) obalových jednotek. SA715 Poz 07 SG11 QTY+52 C186 DE6060 Mnoţstevní jednotka Označení obalové jednotky P K KS SA714 Poz 07 P K M nebo 5J / G nebo 6J SA715 Poz 13 SG11 QTY+52 C186 DE6411 SG13 PCI+17 C827 DE7511 Strana 24

25 Číslo obalové jednotky P K SA715 Poz 08 SG15 GIN+ML C208 DE7402 Dělicí čára P M (dělicí čára jednoduše) - - Číslo dodacího listu P4 1 8 M Číslo dodacího listu je třeba zadat jedenkrát. Ţádné opakování před kaţdou pozicí. SA713 Poz 03 SG17 RFF+AAU C506 DE1154 Číslo zboţí Zákazník P M K SA714 Poz 03 SG16 LIN C212 DE7140 Dodané mnoţství P M 400 SA714 Poz 06 SG16 QTY+1 C186 DE6060 Mnoţstevní jednotka P M ST nebo PCE, a.j. SA714 Poz 07 SG16 QTY+1 C186 DE6411 Místo vykládky P M 1H0AB SA713 Poz 05 Objednací číslo P M SA713 Poz 08 SG17 LOC+11 C517 DE3225 SG16 PIA+ON Označení (druhu) zboţí P M AIRBAG - SG16 IMD C273 Strana 25

26 DE7008 Datum dodacího listu P5 1 8 M (JJ.MM.TT) Datum dodacího listu je třeba zadat u více pozic pouze jednorázově. Ţádné opakování před kaţdou pozicí. SA713 Poz 04 SG17 DTM+171 C507 DE2380 Číslo zboţí sub)dodavatel P M L Není u VOLKSWAGENu zpracováváno. SA714 Poz 04 SG16 PIA+SA DE7140 Faktor stohovatelnosti P K SF=0 (SF=1, SF=2, usw.) Údaje odpovídají datovému listu balení (obalu) Lison. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. SA715 Poz 11 SG11 QTY+171 C Max. Auflast P K UP=2500KG Údaje odpovídají datovému listu balení (obalu) Lison. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. - - Hrubá hmotnost + KG P M BR=1000KG Hrubá hmotnost, vztahující se k pozici, není v datech EDI k dispozici. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. SA712 Poz 08 MEA+AAD C502 DE6313 Čistá hmotnost + KG P K NT=1000KG Čistá hmotnost, vztahující se k pozici, není v datech EDI k dispozici. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. SA712 Poz 09 MEA+AAL C502 DE6313 Tara + KG P K TA=48KG Zjišťuje (stanovuje) dodavatel. Pouze u zjednodušené obalové jednotky. - - Pozice dodacího listu P6 1 4 M -001 SA714 Poz 12 SG17 RFF AAU C506 DE1156 Počet obalových P M 12 SA715 SG11 Strana 26

27 prostředků Počet (vnitřních) obalových prostředků. Poz 05 PAC DE7224 Znaménko násobení P M X - - Typ obalového prostředku kód P M DB0011 Rozhodující údaj z datového listu balení (obalu) Lison. SA715 Poz 03 SG11 PAC C202 DE7065 Mnoţství (náplň vnitřní obaly) Mnoţstevní jednotka Označení obalové jednotky Číslo obalové jednotky od P K 520 SA715 Poz 07 P K KS SA714 Poz 07 P K S nebo 1J SA715 Poz 13 P M SA715 Poz 08 SG11 QTY+52 C186 DE6060 SG11 QTY+52 C186 DE6411 SG13 PCI+17 C827 DE7511 SG15 GIN+ML C208 DE7402(1) Dělicí čára P K Číslo obalové jednotky do P SA715 Poz 09 SG15 GIN+ML C208 DE7402(2) Dohodnuté PZ D Číslo šarţe SA714 SG16 Strana 27

28 doplňující údaje 95 Poz 14 PIA+1 BB C507 DE2005 Minimální ţivotnost (doba trvanlivosti) Stav generace Nebezpečné zboţí Vyplnit, pokud je to potřeba. SA714 Poz 21=V + SA716 Poz 03 SA714 Pos 21=T + SA716 Poz 03 SA714 Poz 16 SG16 DTM+36 C507 DE2005 SG16, PIA+1 DR C212 DE7140 SG18 TXT+AAD C108 DE4440 Dohodnuté doplňující údaje PZ K Text dodavatele - - Dělicí čára P M Jednoduchá dělicí čára, pokud následuje nové číslo zboţí - - Rámeček TR 1 95 M Naloţené jednotky je třeba od sebe vzájemně oddělit rámečkem. Odkaz na (normu) VDA 4939, stranu Strana 28

29 3 Archivovaná data v čárovém kódu 128 (zápatí) 3.1 Přepravní list (Transportmasterblatt) Archivovaná data v čárovém kódu zápatí jsou ve výtisku zobrazena podle pravidel doporučení VDA4939. Jako organizační kód je třeba pouţít SC = číslo dodavatele. Je třeba převzít kompletní číslo dodavatele včetně indexu z odvolávek (VDA4905: SA512, Poz 4. DELFOR/DELJIT: SG2 NAD+SU C ) Čísla dodavatelů mohou vykazovat různou délku pole. Po napsání čísla dodavatele je proto třeba vloţit do čárového kódu jako oddělovací znaménko znaménko +. Odlišně od VDA4939 je třeba navíc zobrazit čárový kód také v zápatí na TMB. K tomu se očekává následující struktura datového řetězce. 1. Označení dat Poz 01 (7 míst, konstantně: VDA4939) 2. Organizační kód Poz 08 (2 místa) SC = Supplier Code 3. Číslo dodavatele Poz 10 (aţ 9 míst) Oddělovací znaménko Poz19 (1 místo) 4. Transport-ID Poz 20 (13 míst) 5. Datum dokumentu Poz 33 (8 míst, JJJJMMTT) 6. Očíslování stran z Identifier dokladů Poz 41 (3 místa, Tnn=Master) Příklad: Přepravní list: VDA4939SC T01 Strana 29

30 3.2 List zásilky (Sendungsmasterblatt) a Položkový list zásilky (Sendungspositionsblatt) Archivovaná data je třeba zobrazit ve výtisku v čárovém kódu zápatí podle pravidel doporučení VDA Jako organizační kód je třeba pouţít UN = číslo DUNS. Očekává se následující struktura dat 1. Označení dat Poz01 (7 míst, konstatně: VDA4939) 2. Organizační kód Poz08 (2 místa) UN=United Nations 3. Číslo DUNS Poz10 (9 míst) 4. Číslo SLB/PUS Poz 19 (9 míst) 5. Datum dokumentu Poz 27 (8 míst JJJJMMTT) 6. Číslování stran z Identifier dokladů Poz 35 (3 místa Mnn = Master) Příklad: SMB: VDA4939UN M01 SMB: VDA4939UN Obr. 1: TMB Strana 30

31 Strana 31

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce

Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce Další postup po sepsání zápisu o škodě Způsob objednání přepravy Strhnout starou váženku

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti při plnění obchodních

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Práce se Seznamem zboží

Práce se Seznamem zboží Práce se Seznamem zboží Určení Seznamu zboží Seznam zboží slouží zejména k aktivním EDI operacím, zejména ke změně identifikátorů zboží, názvů zboží a přepočtu objednacích množství. Řeší se jím docela

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

DCI. MyAutomotive. Systém pro dodavatele automobilového průmyslu

DCI. MyAutomotive. Systém pro dodavatele automobilového průmyslu DCI MyAutomotive Systém pro dodavatele automobilového průmyslu Moderní výroba automobilů je postavena na těsné spolupráci finálních výrobců vozů s dodavateli komponent a poskytovateli logistických služeb.

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 15. listopadu 2012 OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou požadavky na leteckou přepravu nebezpečných látek. Jaké jsou požadavky na námořní přepravu nebezpečných

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. července 2015 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Přehled on-line řešení a služeb pro zákazníky

Přehled on-line řešení a služeb pro zákazníky Delivering solutions. Přehled on-line řešení a služeb pro zákazníky SCHENKER spol. s r. o. Zpracovali: odd. Network Development, odd. Marketing Datum: 30.7.2012 DB-Schenker-E-Services-07-2012.doc 1 z 32

Více

Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující).

Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Import objednávek Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Zároveň můžete pomocí této funkce nahrát Váš připravený seznam zboží do nákupního košíku jako

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro.

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1. Všeobecné informace 1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1.2. Majitelem internetového obchodu je firma: KNS LTD ul. I. Grabowskiej 31/5, 58-304

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 11 LOGISTIKA A ZASÍLATELSTVÍ. PROFESNÍ ORGANIZACE. FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE INFORMAČNÍMI SYSTÉMY V DOPRAVĚ A LOGISTICE SKLADOVÁNÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Čl. III Výše úplaty za skladování a další služby

Čl. III Výše úplaty za skladování a další služby Servant, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 10, 120 00 Praha 2 zastoupená ing. Janem Snížkem, ředitelem (dále jen skladovatel ) Bankovní spojení: GEMB a.s., č. ú. 8435834/0600 Společnost je zapsána v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 3 2. PŘÍSTUPOVÁ DATA A UŽIVATELSKÉ JMÉNO 4 3. PŘEHLED 5 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ 6 5. ZMĚNA TRANSAKCÍ 10 6. PODPORA A ROLE

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

WebEDI Uživatelská příručka pro dodavatele Škoda Auto Verze: 3.0.1 Datum vydání: 3.3.2014

WebEDI Uživatelská příručka pro dodavatele Škoda Auto Verze: 3.0.1 Datum vydání: 3.3.2014 WebEDI Uživatelská příručka pro dodavatele Škoda Auto Verze: 3.0.1 Datum vydání: 3.3.2014 ŠKODA Auto / EOT, WebEDI 3.0.1, 3.3.2014 1 Obsah 0. Seznam změn... 3 1. Popis aplikace... 4 2. Registrace externích

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 CS L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Concept of EDI communication for JIS and local suppliers VWGR NiNo

Concept of EDI communication for JIS and local suppliers VWGR NiNo Concept of EDI communication for JIS and local suppliers VWGR NiNo Konzept JIS-Datenübermittlung und lokale Lieferanten VWGR NiNo Koncept přenosu EDI dat pro JIS a lokální dodavatele VWGR NiNo ŠKODA AUTO

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: Praha 20. března 2013 Čj. ČTÚ-7 673/2013-610/IV. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen správní orgán ), jako správní orgán příslušný podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám

Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Název dokumentu: Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Verze: 1.70 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč Hopi Logistic Portal uživatelská příruč ka Akce Jméno Datum Vytvoř il Jan Pěč ek 11.10.2005 14:27 Poslední změ na Jan Pěč ek 25.5.2007 15:16 Obsah : 1. Úvodní informace...2 1.1. Úč el aplikace...2 1.2.

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Podmínky přepravy. 1 Obsah. pro SUNNY CENTRAL. Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central.

Podmínky přepravy. 1 Obsah. pro SUNNY CENTRAL. Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central. Podmínky přepravy pro SUNNY CENTRAL 1 Obsah Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central. SC-TB-UCZ092711 Verze 1.1 1/5 Přepravní pokyny 2 Přepravní pokyny

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin LESCUS Cetkovice, s.r.o. Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o., Cetkovice 43,

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

ADVIA Office Centre 24

ADVIA Office Centre 24 ADVIA Office Centre 24 Na Poříčí 1071/17 110 00 Praha 1 tel.: +420 777 857 758 ADVIA Office Centre Sídlo pro Vaši společnost Pod Altánem 9/105 Praha 10 Strašnice PSČ 100 00 ADVIA GROUP s.r.o. IČO 66 24

Více

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING (dále jen ceník ) PLATNÝ OD 24. 8. 2015 Není-li uvedeno jinak, není v cenách zahrnuto DPH ve výši 21%. OBSAH STĚHOVÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR NEBO FIREMNÍ STĚHOVÁNÍ S VOZEM

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB Ing. Jan Polter, MBA Obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Lenka Táborská, MBA Group Supply Chain Manager GCE, s.r.o. OSNOVA 1.Představení GCE 2.Představení DACHSER 3.Základní logistická

Více

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke sluţbě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace sluţby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod sluţby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. dubna 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

Elektronická komunikace s dodavateli

Elektronická komunikace s dodavateli Elektronická komunikace s dodavateli Jaroslav Šebesta, con4pas Komunikace s dodavateli Potřeba komunikace s dodavateli Předání objednávky Potvrzení objednávky Dodací list Příjem faktury Reklamace / dobropis

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obchodní podmínky. 2.1 Registrace kupujícího v elektronickém objednávkovém systému (dále jen EOS) prodávajícího

Obchodní podmínky. 2.1 Registrace kupujícího v elektronickém objednávkovém systému (dále jen EOS) prodávajícího Obchodní podmínky společnosti Démos trade, a.s., se sídlem Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 718 00, IČ: 25397478, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Dokumentace. Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém)

Dokumentace. Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém) Dokumentace Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém) Obsah Demo aplikace... 4 Společné prvky uživatelského rozhraní... 5 Základ uživatelského rozhraní... 5 Registrace do systému FENS

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více