Obchodní podmínky Kupní smlouva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky Kupní smlouva"

Transkript

1 Obchodní podmínky Kupní smlouva firma Karatbars International GmbH D Stuttgart Konigstr. 52 sídlo: Stuttgart, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Amtsgericht Stuttgart pod číslem HRB Předseda Představenstva: Pietro Fazio Tel. č.: Preambule Firma Karatbars International GmbH (dále jen: Karatbars) prodává prostřednictvím síťového marketingu Prodejní zboží a ušlechtilé kovy. 1 Platnost Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné ve všech smluvních vztazích se spotřebiteli a podnikateli (dále jen: Klienti) v souvislosti s prodejem a distribucí Prodávaného zboží, ušlechtilých kovů a Balíčků. Obchodní podmínky Klientů nebudou akceptované. Klient kliknutím myší potvrzuje, že plně akceptuje tyto obchodní podmínky jako výhradně platné. 2 Právo odvolání Právo na vrácení Klienti nemají právo na odvolání, jestliže se smlouva vztahovala na ušlechtilé kovy, které podléhají každodenním změnám ceny, na které Karatbars nemá vliv. V souvislosti s ostatním Prodávaným zbožím má Kupující právo na jejich vrácení během 14 dnů, jestliže je spotřebitelem Kupující se seznámil s poučením o právu na vrácení LINK a odkliknutim potvrdil 3 Uzavření smlouvy K platnému uzavření smlouvy s Karatbars dochází teprve provedením následujících kroků: Veškeré nabídky a prezentace výrobků Karatbars nezávisle na médiu, které je prezentuje představuje jen prosbu na Zákazníka o podání platné nabídky za účelem uzavření kupní smlouvy. Toto se děje při objednávání ušlechtilých kovů i veškerých výrobků, když Zákazník klikne v objednávkovém formuláři na tlačítko

2 koupit. Uzavření smlouvy je platné, když Karatbars přijme nabídku Zákazníka a potvrdí uzavření smlouvy nebo pošle zboží během 5 dnů. Čl. 4 Obsah smlouvy 1. Nákupy zlata Kupující sám rozhoduje kdy a jakou částku zaplatí Karatbars. Pro vybudování smysluplného zabezpečení, což by mělo být účelem transakce, se doporučuje koupě alespoň 100 gramů najednou nebo v několika transakcích. Zákazníkovi se doporučuje kupování v měsíčních intervalech. Každá kupní transakce představuje samostatnou smlouvu. Karatbars je povinna sdělit Zákazníkovi aktuální kupní cenu v den zúčtování (připsání na účet Karatbars) během 3 pracovních dnů. Kupující souhlasí se sdělením kupní ceny po provedení transakce. Kromě toho je Karatbars povinna dodat zákazníkovi zlato pokud je k dispozici během 6 týdnů nebo dle přání zákazníka jej dát do depozitu. V důsledku vyšší moci, např. chaosu na trhu zlata, může dojít ke zpožděním, za co Karatbars nezodpovídá. 2. Jiné zboží Jiné produkty objednává kupující pod příslušným číslem produktu a platí za něj na uvedený účet. Během 5 dnů od připsání platby dostává potvrzení objednávky nebo objednané zboží. 3. Obecná ustanovení Dohodnutá platba je platba předem. Karatbars se zavazuje k dodání zboží výhradně stejného druhu. Dodávka všeho zboží se koná jen za podmínky jeho dostupnosti. Klient je povinen uvést aktuální dodací adresu, na které může přijmout zboží. Náklady spojené s nepovedenými pokusy dodávek zboží jdou k tíži Zákazníka. To samé se týká ové adresy a bankovního účtu. Smlouva je uzavřena z iniciativy Kupujícího. Kupující potvrzuje, že smlouva nebyla uzavřena tzv. mezi dveřmi (německy: Haustürsituation). Čl. 5 Kupní cena zlata 5.1 Aktuální cena platná v daný den pro Pordávajícího ve smyslu této smlouvy je cena zlata zveřejněná na internetových stánkách Prodávajícího podle interního fixingu v hodin středoevropského času CET. Tato cena je platná i v případě provedení platby (připsání na účet prodávajícího) před 10: Kupující je důrazně upozorněn na skutečnost, že jedinými akceptovanými měnami jsou (euro) a USD (americký dolar). Kurzové odchylky a poplatky spojené s výměnou valut jdou k tíži Kupujícího. Jestliže Kupující neprovede platbu ve stanovené měně, Prodávající si vybere paušální poplatek za přepočtení valuty ve výši 3% nad kurzem Evropské Centrální banky.

3 5.3 V případě platby prostřednictvím kreditní karty se vybírá paušální poplatek vyplývající z nákladů ve výši 3,5% kupní ceny a odečítá se přímo z obdržené kupní ceny. 5.4 Kupující se zavazuje uvést plnou a správnou adresu dodávky a dodržet termín dodávky. Zvláštní náklady spojené s nepovedenými pokusy dodání Prodávajícího jdou k tíži Kupujícího. Na zlato o čistotě se nevztahuje podle německých daňových zákonů daň z přidané hodnoty. Ostatní prodávané zboží je uvedeno s cenou včetně samostatně uvedené DPH. Čl. 6 Dodávka 6.1 Cenu zásilky do jednotlivých zemí vidí Kupující na stránkách a bude uvedena kupujícímu před dodáním. Předpokládané termíny dodávek jsou možné do 6 týdnů, v případě platby kreditní kartou až do 6 měsíců (viz. čl. 7). V případě jednorázového nákupu 100 a více kusů jednogramových cihel, je dodávka zdarma. Nezávisle na ceně zásilky v případě dodávky do některých zemí může být nezbytné zaplacení celních poplatků. 6.2 Dodávka je zdarma, jestliže se zasílá prvních 100 kusů jednogramových slitků v jedné dodávce, další jsou realizované zdarma, pokud má dodávka 100 a více kusů. 6.3 Kupující se zavazuje uvést úplnou a správnou adresu dodání a dodržet termín dodání. Dodací adresa musí být soukromou nebo firemní adresou, na které bude možné předání zboží fyzické osobě. Dodávky do poštovních schránek se nerealizují. Zvláštní náklady spojené s nepovedenými pokusy dodání Prodávajícím jdou k tíži Kupujícího. Každé zásilce odpovídá kupní smlouva a není možné je spojovat dohromady. Kupujícímu se doporučuje realizování zásilek zlata v dodávkách s obsahem alespoň 10 gramů zlata. Karatbars má právo realizovat částečné dodávky. 6.4 Dodávky zlata jsou pojištěny jako dodávky cenností, které hradí Prodávající. Podle pokynů pojišťovny se zasílání ZLATA kontroluje dvojitě podle pravidla čtyř očí. Čl. 7 Depozit 7.1 Jestliže Kupující žádá, aby jeho zboží bylo uloženo nebo jestliže Kupující netrvá na dodání, Prodávající přijímá stanovené množství zlata do správy v trezoru s vysokou mírou zabezpečení Kupující souhlasí s přijetím jeho slitků do společného depozitu zlata Prodávajícím. Proto také Kupující není oprávněn k odběru stanovených slitků, ale jen slitků stejného druhu, se stejnými vlastnostmi a stejné kvality (závazek druhu) Depozit Prodávajícího je bezplatný pro Kupujícího. Prodávající ručí jen za následky úmyslných úkonů a hrubého zanedbání. Kupující má právo na uložení zlata v jakékoliv době v nezávislém, placeném depozitu V případě provedení platby Kupujícím prostřednictvím kreditní karty bez použití 3D-Secure, má Prodávající právo zadržet zaplacené zboží po dobu 6 měsíců jako zabezpečení do doby, než platba změní statut na neodvolatelnou.

4 Čl. 8 Odstoupení 8.1. Kupující má právo v každém okamžiku odstoupit od dalšího kupování zlata. Nemá povinnost pokračovat v objednávání Právo na odstoupení Kupujícího od uzavřené Smlouvy upravují zákonem stanovené předpisy. Kupující může odstoupit od Smlouvy, např. jestliže dodané zboží je vadné a Kupující určil Prodávajícímu příslušný termín pro správné vykonání smlouvy, který uplynul bez reakce. Skutečnost politování nákupu potvrzeného platbou není důvodem pro odstoupení od smlouvy. Právo odstoupení od smlouvy má Kupující během 6 pracovních dnů ode dne obdržení zboží. Po uplynutí tohoto termínu nelze právo k odstoupení od smlouvy uplatnit Jestliže Kupující zastaví nakupování a bude mít zlato deponované u Karatbars, bude mu zaslané po odečtení ceny zásilky. Čl. 9 Platba 9.1 Kupující platí za zboží bankovním převodem, kreditní kartou nebo trvalým bankovním příkazem. Objednávka je realizovaná jen na základě provedených plateb, které byly bezpodmínečně a bez možnosti stažení připsané na účet, při čemž jsou odečteny výdaje a poplatky podle čl. 4. Akceptovány jsou pouze platby v eurech a amerických dolarech. 9.2 Platby lze provádět jen převodem na následující bankovní účet prodávajícího: Č. účtu:... IBAN / BIC:... Bank. spojení:.... Výhradně platnými měnami jsou (Evropa) a USD (USA a Kanada). 9.3 Při realizaci platby je Kupující povinen uvést číslo smlouvy, jinak se můžou vyskytnout problémy s přiřazením jeho platby, která bude přesměrovaná na společný účet, to může způsobit závažné zpoždění. 9.4 Kupující je důrazně upozorněn na skutečnost, že Prodávající akceptuje výhradně měny Euro a USD (americké dolary). Změny kurzu a poplatky za výměnu valut jdou k tíži Kupujícího. Jestliže kupující nezaplatí ve stanovené měně, tehdy mu bude připsaný poplatek za přepočet valuty ve výši 3% nad kurs Evropské centrální banky V případě platby kreditní kartou bude připočten poplatek za použití kreditní karty ve výši 3,5% kupní ceny, který bude přímo odečten od obdržené platby. Čl. 10 Zpětný odkup Kupující má právo na volný prodej získaného a zaplaceného ZLATA v každém okamžiku. Může také nabídnout Prodávajícímu odkoupení zlata za cenu platnou v daný den odkupu. Ceníky prezentující ceny výkupu se nacházejí na internetových stránkách.

5 Čl. 11 Ujištění Prodávající ručí, že dodané zlato má uvedenou úroveň čistoty a hmotnost. Prodávající nedává žádné jiné záruky, především v souvislosti s dalším vývojem cen zlata. Čl. 12 Ochrana údajů 12.1 Veškeré údaje klientů jsou považované za důvěrné podle platného zákona o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zapisováním, zpracováním a zasíláním údajů o jeho osobě jeho zprostředkovateli Kupující souhlasí se zasíláním důležitých informací od Prodávajícího, např. o akcích a speciálních edicích nebo newsletteru. Kupující, který nevydává takový souhlas nebo bude chtít odvolat dříve daný souhlas, zašle Prodávajícímu příslušné sdělení elektronickou poštou Prodávající shromažďuje jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění služeb nebo realizaci smlouvy, co může vyžadovat postupování osobních údajů Kupujícího subjektům zodpovědným za výkon daných služeb nebo plnění Smlouvy. Může se to např. vztahovat na dopravní firmy nebo jiné firmy poskytující služby. Prodávající nebude postupovat údaje v širším rozsahu dál, ledaže k tomu bude zákonem nebo soudem zavázán. Zaměstnanci Prodávajícího byli písemně závázáni k zachování mlčenlivosti. Kupující souhlasí s: - zasíláním newsletteru, - účastí ve slosováních, - prověřením jeho finanční věrohodnosti a věku za účelem umožnění plnění služeb nebo platebních metod. Po ukončení smluvního vztahu budou osobní údaje Kupujícího zablokované a po uplynutí termínu vyplývajícího z daňových předpisů a právně-obchodních předpisů budou vymazány. Jestliže Kupující odebíral newsletter s uvedením své ové adresy ta bude moct být využita pro marketingové účely, které přesahují plnění smlouvy. Kupující obdrží v každém okamžiku bez uvedení důvodů bezplatnou informaci o uložených údajích o něm. V každém okamžiku uložené údaje může zablokovat, změnit nebo dát příkaz k jejich vymazání. Má také právo odvolat v každém okamžiku souhlas na ukládání údajů bez uvedení odůvodnění na adresu uvedenou v právní nótě. Prodejce je povinen udělit Kupujícímu v každém okamžiku informace nezbytné z hlediska jím vykonávané činnosti.

6 Čl. 13 Příslušné právo 13.1 V případě veškerých sporů spojených s touto Smlouvou se bude uplatňovat právo Spolkové Republiky Německo. Místem řešení Smlouvy je Stuttgart. Jazykem smlouvy je němčina Veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou v první řadě řešeny smírnou cestou smírčím řízením v místě příslušného soudního obvodu. V případě, že takové řešení nebude možné, příslušným soudem bude soud ve městě Stuttgart. Čl. 14 Dědictví, Odstoupení Vzniknou-li pohledávky po splatnosti Kupujícího/vlastníka zlata vůči Prodávajícímu, např. platba, vydání, zaslání nebo uložení, je odstoupení vyloučeno. V případě úmrtí vlastníka pohledávek přechází ze zákona nebo závěti pohledávky na oprávněného dědice. Tento musí svoje právo formálně doložit. Čl. 15 Písemná forma Veškerá ujednání smluvních stran jsou prováděna písemnou formou. Účastníci smlouvy zároveň uznávají neexistenci jakýchkoliv ústních dodatků. Jakékoli změny a dodatky ke smlouvě lze provést pouze písemnou formou. Předložená smlouva zastupuje předchozí dohody. Čl. 16 Salvátorská klauzule Jestliže kterékoliv z ustanovení této Smlouvy by mělo být celé nebo v části neúčinné nebo nesplnitelné, nebude to vylučovat účinnost ostatních ustanovení. Takové ustanovení bude zastoupeno ustanovením zákonně platným. To se vztahuje ve stejném rozsahu na veškeré právní mezery ve Smlouvě. Čl. 17 Právo odstoupení od smlouvy Kupující potvrzuje, že si je vědom, že v souvislosti s transakcí koupě zlata nemůže uplatnit spotřebitelské právo na odstoupení od smlouvy. Čl. 18 Praní špinavých peněz Plně si vědom trestní odpovědnosti, Kupující prohlašuje, že částky placené ve prospěch Prodávajícího pocházejí z jeho legálně získaného a příslušně zdaněného majetku, nejsou předmětem trestných činů, nepocházejí z teroristických činů a nepocházejí z obchodu s drogami nebo jejich použití. Karatbars při dodržování Zákona o boji proti praní špinavých peněz si vyhrazuje ve výjměčných případech právo na prověření a zapsání totožnosti Kupujících.

7 Čl. 19 Sestava nákladů Kupující prohlašuje, že si je vědom možného vzniku následujících dodatečných nákladů a souhlasí s nimi: - paušální poplatek za směnu valut čl Poplatek za použití kreditní karty podle čl Cena zásilky podle čl. 6.1, 6.2, 6.3, - Zvýšená cena zásilky podle čl Případná cla v případě dodávky do jiných zemí podle čl. 6.1.

Čl. 1. Jednorázová koupě

Čl. 1. Jednorázová koupě Čl. 1 Jednorázová koupě Zaškrtnutím volby Jednorázová kupní smlouva Kupující vyjadřuje souhlas s uzavřením smlouvy s Prodávajícím, v důsledku čeho koupí od Prodávajícího množství zlata které si sám určil

Více

Smlouva pro Affiliate partnery

Smlouva pro Affiliate partnery Smlouva pro Affiliate partnery uzavřená mezi Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 zastoupena Předsedou Představenstva Pietro Fazio tel.: 0049 (0) 711 120 40 830 www.karatbars.com

Více

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Číslo stránky 1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.majaperly.cz (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Všeobecné obchodní podmínky společnosti Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí

Více

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Vlastnické právo přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Vlastnické právo přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím. Obchodní podnínky Tyto obchodní podmínky firmy Martin Joza - SUN SPORT 2000, se sídlem 28.října 23, Lanškroun 56301, identifikační číslo:14897377,(dále jen prodávající ) upravují v souladu s ustanovením

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Kuzďas spol. s r. o., IČ: 49825003, se sídlem, Kolín Sendražice, 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32880

Více

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Prodávajícího/OSVČ Fedor Obryvalin, se sídlem Nušlova 2298/61, 158 00, Praha - Stodůlky, ič: 01296060 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mentuvshop.cz, provozovaného obchodní společnosti MENTX CZ s.r.o., se sídlem Dašická 1265,

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015 Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2015 1. Úvodní ustanovení 2. Uzavření Kupní smlouvy 3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy 4. Platební podmínky a cena zboží 5. Dodací podmínky 6. Odstoupení

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Provozovatel obchodu: WHITE SPIRIT s.r.o. Sídlo společnosti: Rokycany, Čapkova č.p. 1124, PSČ 337 01 IČ: 26376083 DIČ: CZ26376083

Více

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http://www.mertendental.cz/eshop/ provozovaného společností MERTEN DENTAL s.r.o., IČ: 247 72 321, se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

Prodávajícím je Robert Němec, IČ:69320314, se sídlem JiříhoWolkera 584, Kralupy nad Vltavou.

Prodávajícím je Robert Němec, IČ:69320314, se sídlem JiříhoWolkera 584, Kralupy nad Vltavou. Všeobecné obchodní podmínky 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.velorex-shop.com, který provozuje Robert Němec, IČ:69320314, se

Více

Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o.

Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající: TME Czech Republic s.r.o., se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská 406/17, PSČ 709 73, IČ: 27789021, zapsána v obchodním rejstříku

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu ZelenýDrak.cz Článek I. Základní ustanovení 1) Těmito obchodními podmínkami se řídí právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, při

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Libor Točík, IČ:42216419, se sídlem Lučice 59, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Libor Točík, IČ:42216419, se sídlem Lučice 59, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Všeobecné obchodní podmínky společnosti Libor Točík, IČ:42216419, se sídlem Lučice 59, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromou podnikatelkou Annou Němcovou, IČ: 03541517, se sídlem Dejvická 7, Praha 6,

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Dušana Mikulenčáka, se sídlem Bratislavská 1379/7B, identifikační číslo: 644 57 621, zapsané

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s. r. o. Nakladatelství Fraus, s. r. o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) blíže

Více