Zlato, ocel, pot a dřina str. 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlato, ocel, pot a dřina str. 10"

Transkript

1 CZ.1.07/1.1.13/ Česko srdcem Evropy i aut str. 6 Zlato, ocel, pot a dřina str. 10 Rozdělení dopravy str. 16 strojírenství, doprava, hutnictví a slévárenství 5/2010 STROJÍRESTVÍ, DOPRAVA, HUTICTVÍ A SLÉVÁRESTVÍ T E T O P R O J E K T J E S P O L U F I A C O V Á E V R O P S K Ý M S O C I Á L Í M F O D E M A S T Á T Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y

2 Seznamte se s projektem a trhu práce už delší čas chybí řemeslníci a techničtí pracovníci. A právě na tuto situaci reaguje Asistenční centrum, a.s. projektem VÝKOP. Zaměstnavatelé často nejsou schopni zaplnit volná pracovní místa kvalifikovanými pracovníky, což do značné míry negativně ovlivňuje jejich konkurenceschopnost a potenciál dalšího rozvoje. Když chceme tento problém vyřešit, je nutné, aby ze škol technických oborů vycházeli perfektně připravení studenti. Zaměstnavatelé by je díky tomu mohli ihned po škole zařadit do pracovního kolektivu. Realizační tým Asistenčního centra a.s. chce zejména podpořit snahu o posílení spolupráce mezi středními školami a firmami působícími v regionu Ústeckého kraje. V rámci projektu vytvoříme jednotný systém, díky němuž se do praktické výuky žáků zapojí přímo zaměstnavatel. Studenti tak získají zkušenosti od odborných pracovníků. Realizovaný projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Období realizace projektu: PARTEŘI PROJEKTU Střední škola elektrotechniky a spojů, p.o., Ústí nad Labem - Stříbrníky, Střední škola energetická a stavební, Chomutov, a Průhoně 4800, p.o. Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří, Střední škola stavební, p.o., Teplice, Střední průmyslová škola technická, p.o. Varnsdorf, Karoliny Světlé 2703, VÝKOP CÍLOVÉ SKUPIY PROJEKTU žáci škol a školských zařízení - žáci středních škol v Ústeckém kraji, pracovníci škol a školských zařízení - pedagogové středních škol v Ústeckém kraji. ZÁKLADÍ CÍLE PROJEKTU Celé nastavení projektu vychází z průzkumu, který ukazuje, že je nutné vytvořit spolupráci mezi středními školami a podniky. Jedním z hlavních cílů projektu je posílení praktické složky výuky na středních školách. Zaměříme se především na podporu získávání praktických zkušeností žáků, a to přímo u jednotlivých zaměstnavatelů. Současně budeme monitorovat a analyzovat aktuální i budoucí potřeby zaměstnavatelů v Ústeckém kraji, aby mladí studovali takové obory, v nichž získají zaměstnání. Pomocí těchto aktivit chceme dosáhnout takového cíle, aby čerství absolventi škol získali co nejdříve plnohodnotnou práci v oboru. Bohužel v současné době jde mnoho mladých lidí ihned po škole na úřad práce. Zároveň chceme pozitivně motivovat zaměstnavatele, aby se zapojili do systému praxí a celé výuky na středních školách. HLAVÍ AKTIVITY PROJEKTU Kontaktování škol a zaměstnavatelů Realizace odborných praxí Technologické profily zaměstnavatelů Vzdělávání odborníků z praxe Konference a workshopy projektu: Obsah Seznamte se s projektem VÝKOP Kvalifikovaná pracovní síla je naší budoucností České strojírenství se může opřít o tradici, věhlas ve světě neopadá Česko srdcem Evropy i aut Test Pravidla pro provoz a údržbu svářecích invertorů Zlato, ocel, pot a dřina Cesta zlata z jeskyně až k medaili Rozhovor s odborníkem Doprava naprostá nezbytnost Rozdělení dopravy Lodní doprava Otázky a odpovědi Rozhovor s odborníkem Autor: kolektiv autorů Vydává: Asistenční centrum, a. s. Sportovní MOST Tel.: Grafické zpracování, tisk: Raprint s. r. o. Čepirohy 56, Most Tel.: áklad: 150 ks KVALIFIKOVAÁ pracovní síla je naší budoucností Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou již předposlední číslo časopisu VÝKOP. Časopisu, který Vám měl přiblížit jednotlivé oblasti techniky a řemesel a přimět Vás k zamyšlení, zda právě obory těchto oblastí nejsou tím pravým ořechovým pro Vás. I když je až páté vydání tohoto časopisu věnováno oblasti strojírenství, není to z důvodu jeho nejmenšího významu, ale s malou nadsázkou by se dalo říci, že právě naopak. Strojírenský průmysl patří k nosným oborům naší ekonomiky a významně ovlivňuje i naši životní úroveň. Člověk od počátku svého bytí přemýšlel, jak si namáhavou práci ulehčit, urychlit, zlevnit, život zpříjemnit. Výsledkem je současné masivní využívání výpočetní techniky, automatizačních systémů řízení atp. v našem každodenním životě. Technika, mezi níž strojírenství patří na prvním místě, bude stále více nabývat na svém významu a ovlivňovat náš každodenní život. Prostě bez znalosti techniky se v budoucnu neobejdeme. Problém v současné době je paradoxně v tom, že tato zařízení není s kým vyrábět, obsluhovat, opravovat. a trhu práce chybí kvalifikovaní odborníci, bez nichž si lze těžko představit další fungování firem jako zaměstnavatelů vytvářejících největší počet pracovních míst. V současné době, i přes pokračující finanční krizi, jsou intenzivně zaměstnavateli poptáváni technici - odborníci v elektrotechnice, stavebnictví, ale největší počet zejména právě ve strojírenství. Konkrétně se jedná o kvalifikovanou obsluhu číslicově řízených strojů, seřizovačů, technologů - programátorů C strojů, svářečů, zámečníků, ale i konstruktérů a projektantů. Dlouhou dobu si kladu otázku, proč je malý zájem o studium technických oborů i přes jejich jednoznačnou perspektivu. Proč např. v Japonsku či Číně studuje technické obory trojnásobek studentů oproti České republice. Odpovědí, kterou často slýchám i od žáků základních škol, je vyšší náročnost studia než v jiných oborech. Proč se trápit s matematikou či fyzikou, která k technice neodmyslitelně patří, když si mohu zvolit snadnější obor pro své vzdělávání. Zde je potřeba si uvědomit, že střední odbornou (technickou) školu studuji nikoli proto, abych měl co nejsnadnější cestu středoškolským studiem, ale proto, že se chci něco naučit, něco umět, prostě být odborníkem, který své práci rozumí, protože jen tak získám zajímavou a dobře placenou práci. Podpora odborného vzdělávání je v současné době deklarována snad všemi zainteresovanými stranami - Ministerstvem školství, Ústeckým krajem jako zřizovatelem středních škol, hospodářskými komorami, ale co je nejdůležitější, hlavně samotnými firmami. Ty jsou za dobrého technika - strojaře, elektrotechnika - ochotny vynaložit nemalé finanční prostředky, a to již v průběhu studia na střední škole formou stipendií a dalších hmotných výhod. A na závěr pro žáky základních škol. Rád bych věřil tomu, že Vás tento úvodník alespoň malinko přiměl k zamyšlení nad perspektivou techniky, resp. strojírenstvím, a možnostmi Vašeho pracovního uplatnění právě v této oblasti. Pokud ano, splnil účel. Ing. František Hricz ředitel školy Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, p.o. 2 strojírenství, doprava, hutnictví a slévárenství 3

3 ČESKÉ strojírenství se může opřít o tradici, věhlas ve světě neopadá Každý přístroj, který denně používáme, musel někdo vyrobit. Byl to pravděpodobně pracovník ve strojírenském podniku. Strojírenství je jedním z největších odvětví průmyslu a v Česku má sáhodlouhou tradici. CO JE TO? Strojírenství je nejnáročnější průmyslové odvětví, které navrhuje, vyrábí a udržuje stroje. Zpracovává přes polovinu oceli a rozhodující část barevných kovů. Jak silnou pozici si naše země vydobyla ve strojírenství, pocítily okolní země hned po rozpadu Rakousko-Uherska. a území Československa se nacházelo přibližně 70 % průmyslové výroby z bývalého Rakousko-Uherska. Je to dáno i tím, že se těžké strojírenství váže s hutnictvím a těžba nejrůznějších surovin u nás sahá do středověku. Strojírenský průmysl je roztroušen po celé republice. Kromě velkých strojírenských závodů v Česku existuje značný počet drobných závodů a drobných provozoven. Podle odborníků je určitou slabinou, že se u nás vyrábí velmi široký sortiment (60 % světového sortimentu) a výroba je rozptýlena do mnoha závodů. V době recese však oblasti, kde byl hlavním zaměstnavatelem jeden velký podnik, jehož se krize dotkla, poznaly, jak nevýhodné je jednostranné zaměření a spoléhání na jednu velkou společnost jako chlebodárce. Mezi světovými válkami patřilo Československo mezi deset nejvýznamnějších strojírenských zemí světa. Strojírenství se zavádělo do méně rozvinutých krajů, i to je důvodem, proč je strojírenství jako druh průmyslu nejrovnoměrněji rozložen po České republice. V době socialismu se strojírenství podrobovalo požadavkům východního bloku, který byl největším odběratelem výrobků. Po pádu Sovětského svazu začaly firmy vyvážet své produkty po celé Evropě, hlavně pak do ěmecka. Za perspektivní zahraniční trhy jsou považovány zejména země Evropské unie a výhledově i oblast východní Evropy a Ruska, kde si čeští výrobci postupně získávají zpět svou dřívější silnou pozici. ejvětší důvěru si získaly české podniky pod zahraniční kontrolou. ČR si přední pozici ve strojírenství drží hlavně ve výrobě vozů. ROZDĚLEÍ STROJÍRESTVÍ Podle nejjednoduššího rozdělení existuje strojírenství těžké a lehké. Těžké strojírenství se zabývá stroji s velkou hmotností, nebo s velkými rozměry popřípadě s vysokou odolností. Všechny menší stroje se vyrábí v lehkém strojírenství. Jenže nároky současné doby mění i strojírenství. Výroba se automatizuje a zpřesňuje, proto i samotné rozdělení strojírenství je už komplikovanější. Mezi lehkým a těžkým strojírenstvím se vyhradilo tzv. střední. To se zabývá hlavně výrobou obráběcích strojů. Do tohoto oboru patří i výroba automobilů a motocyklů, jejichž masová produkce tvoří ze středního strojírenství největší obor strojírenského průmys- lu. a lehké strojírenství pak zbývá výroba veškeré spotřební elektrotechniky a elektroniky. Ve vyspělých oborech elektroniky připadají na dva pracovníky ve výrobě tři ve výzkumu. Stále více prostoru si vydobývá tzv. přesné strojírenství. To zahrnuje obory jemné mechaniky, optiky, výrobu měřících přístrojů a speciální zařízení pro zdravotnické i jiné účely a hlavně v poslední době náročnou elektroniku. K tradičním oborům patří výroba zařízení na měření času, zvl. hodinek. Velký boom v posledních letech zaznamenala výroba osobních počítačů. Jedná se o nejvyspělejší strojírenský obor, vyžadující úzkou spolupráci s výzkumnou základnou. emine týden, aby média neinformovala o žhavé novince, která posouvá svět počítačů zase o krok dále. Velmi specifickým odvětvím je investiční strojírenství. To provádí výrobu kompletních celků pro energetiku, dopravní, těžební a zpracovatelský průmysl. Jedná se o tzv. dodávky na klíč. Pro ilustraci jednoduchý příklad investor si objedná nový závod na výrobu automobilů a probíhá to stejně, jako když si člověk nechá postavit dům na klíč. ehledá si zedníky, instalatéry či pokrývače. Firma zabývající se investičním strojírenstvím vše obstará a předá zákazníkovi kompletní dílo. ení samozřejmě schopná vyrobit vše sama, ale spolupracuje s řadou dodavatelů. České firmy v roli subdodavatelů například vyráběly těžební zařízení pro země Arabského poloostrova. 4 strojírenství 5

4 ČESKO srdcem Evropy i aut O České republice se říká, že je srdcem Evropy. Výhodu polohy Česka si uvědomují i výrobci aut. Z naší malé republiky je všude blízko, zvláště autem. Proto přes 40 firem ze sta nejvýznamnějších v oblasti automobilového průmyslu má své pobočky na území ČR. Většina výroby těchto společností jde na export převážně do zemí Evropské Unie. ŠKODA JEDE Pokud se někdo zeptá, co je neznámějším českým výrobkem, většina lidí si vzpomene na mladoboleslavskou Škoda Auto. A právě výroba osobních vozů je v oblasti českého strojírenství jednou z nejvýznamnějších. Výroba vozů v Česku má ve světě výborné jméno. Výhradní zaměření na toto odvětví však v době investiční krize ukázalo, že může být nevýhodné. Zlaté české ručičky však zlé časy přečkaly. Sdružení automobilového průmyslu v dubnu zveřejnilo zprávu, ve které stojí, že výroba osobních a lehkých užitkových automobilů v ČR vzrostla o 29,6% na vozů. ejvětší zásluhu na tomto růstu měla pochopitelně Škoda Auto, když její výroba vzrostla o 37,6% na aut. Potěšující zprávou pro ty, kteří se chystají do automobilového průmyslu vstoupit, je fakt, že z porovnání s údaji o vývoji mezd v Česku zveřejněných ČSÚ vyplývá, že průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců členských firem Sdružení AP ( Kč = průměr za osob) byla v roce 2009 o 10,50 % vyšší než průměrná mzda vykázaná za celou Českou republiku ( Kč). VEDOU STŘEDÍ ČECHY ejvýznamnější automobilovou lokalitou je Středočeský kraj. Vyplývá to i ze skutečnosti, že je současně sídlem domácího nejznámějšího finálního výrobce Škoda Auto. K posílení významu Středočeského kraje jako regionu s významnými automobilovými producenty přispěla i automobilka TPCA, která nyní stojí v Kolíně. AUTOBUSY I VLAKY Kromě osobních vozů Češi vyrábějí i autobusy, vlaky, tramvaje či metra. Významné postavení zaujímá výroba proudových cvičných a lehkých bojových letounů, regionálních letadel, cvičných a sportovních letadel (www.aero.cz), větroňů, leteckých komponentů a v posledních letech progresivně se rozvíjející výroba ultralehkých letadel. TEST Otestujte si své znalosti 1. Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli: a) vzrůstá b) klesá c) nemění se 2. V jakých jednotkách měříme elektrický proud? a) Volt (V) b) Ampér (A) c) Watt (W) 3. Pracovní napětí je proti napětí naprázdno: a) vždy vyšší b) přibližně stejné c) vždy nižší 4. Tupý V svar v poloze vodorovné shora má označení: a) PA b) PC c) PD 5. Co je to svařitelnost? a) spojování kovů spojem, který vzniká natavením pomocí oblouku nebo plamene b) mechanická vlastnost kovu vyjadřující jeho vhodnost pro svařování c) komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu pro svařování 6. Lékařské prohlídky se provádějí nejméně jedenkrát za: a) 10 let b) 5 let c) 15 let 7. Co je svarek? a) malý kousek svaru b) výrobek zhotovený při svařování c) svarový kov vyplňující objem svaru 8. V prostředí nebezpečném se používá střídavé napětí do: a) 220 V b) 24 V c) 50 V 9. Jak se matematicky vyjadřuje Ohmův zákon? a) U = I. Z b) U = R / P c) U = I. R 10.Jaký druh proudu dodávají svařovací transformátory? a) stejnoměrný proud b) třífázový proud c) střídavý proud 11. Jaký je správný postup poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem? a) vyproštění a přivolání lékařské pomoci b) oznámení přímému nadřízenému a poskytnutí první pomoci c) vyproštění, umělé dýchání, srdeční masáž, přivolání lékaře a oznámení přímému nadřízenému 12. etěsnosti spojů a příslušenství se zjišťují: a) pěnotvorným prostředkem neobsahující mastnotu, např. mýdlovou vodou b) zápalkou c) sluchem 13. Těsnění lahví na kyslík musí být: a) zhotoveno z kůže b) zhotoveno z fíbru c) znečištěno mastnotami 14. Acetylenové hadice mají barvu: a) bílou b) červenou c) kaštanovou 15. Při svařování vpřed postupuje svařovací tyčinka ve směru svařování: a) vedle hořáku b) před hořákem c) za hořákem 16. Hustota acetylenu je ve srovnání se vzduchem: a) acetylen je lehčí než vzduch b) vzduch je lehčí než acetylen c) hustota acetylenu je stejná jako hustota vzduchu 17. Jaká je nejmenší přípustná délka hadic pro plamenové svařování? a) 5 metrů b) 3 metry c) 15 metrů 18. Jak se čistí svařovací nebo řezací hubice? a) jehlovým pilníkem b) jen nástrojem, který doporučuje výrobce c) měděnou nebo hliníkovou jehlou 19. Jak je barevně označeno hrdlo láhve obsahující kyslík? a) hrdlo láhve je barvy bílé b) hrdlo láhve je barvy zelené c) hrdlo láhve je barvy modré Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b, 8b, 9c, 10c, 11c, 12a, 13b, 14b, 15b, 16a, 17a, 18b, 19c 6 strojírenství 7

5 PRAVIDLA pro provoz a údržbu svářecích invertorů Moderní svařovací invertory jsou obvykle výborné a spolehlivé stroje. Aby tomu tak v praxi opravdu bylo a neproměnily se v noční můru svářeče, je nutné respektovat některé základní zásady: ZÁSADA Č. 1: ČISTOTA Svářecí invertor je nutné udržovat v čistotě a suchu. Součástky invertoru vyžadují intenzívní chlazení proudem vzduchu. Je tedy nutné zajistit, aby nedošlo k ucpání chladících otvorů na skříni zdroje nečistotami. Chlazení výrazně zhoršují také nánosy prachu na žebrovaných chladičích součástek uvnitř svářečky. Je nutné si uvědomit, že nečistoty nasáté do svářečky ventilátorem mohou být elektricky vodivé (kovový prach a piliny vznikající při řezání a broušení kovů), a mohou tedy vytvářet nežádoucí elektricky vodivé spoje mezi vývody součástek na plošném spoji. Tyto vodivé můstky pak snadno způsobí zkrat a tím poškození svářečky. Obdobné problémy může způsobit i vlhkost ve svářečce. Svářecí invertor je tedy nutné pravidelně čistit. Zdroj odkrytujeme a vyfoukáme proudem stlačeného suchého vzduchu. Toto je třeba provádět pravidelně dle intenzity znečištění cca 1x měsíčně, minimálně 1x za rok! Jednou za rok je vhodné také jemně dotáhnout všechny silové spoje, zejména přívody na výstupní svářecí svorky. ZÁSADA Č. 2: PŘÍVODÍ KABEL A JIŠTĚÍ Častým zdrojem problémů při používání svařovacích invertorů je nekvalitní síťový přívod a zejména nekvalitní a slabé prodlužovací kabely. Díky dnes již miniaturním rozměrům a hmotnosti je svářecí invertor často brán na montážní práce do nejneuvěřitelnějších míst, kde jako přívod slouží často několik vzájemně propojených slabých prodlužovaček (nejhorší případ). a takovém přívodu vzniká úbytek napětí a svářečka buď vynechává, nebo nefunguje vůbec. ejhorší je situace u výkonných jednofázových invertorů na 230V. Tyto svářečky mají velký příkon (cca 3-6 kva) a vyžadují tedy zapojení do odpovídajícího přívodu (zásuvky) s jištěním minimálně 16AT (stroje do cca 150A) nebo 20AT (stroje nad 150A). Průřez přívodních vodičů k zásuvce a průřez vodičů případné prodlužovací šňůry musí být minimálně 2,5 mm2! Maximální délka prodlužovacího kabelu může být 50 m a kabel nesmí být při svařování navinut na cívce-bubnu. ení-li splněna některá z těchto podmínek, dochází k následujícím problémům: svářečka vynechává, zejména při svařování většími průměry elektrod; dochází k nadměrnému zahřívání přívodních kabelů a/nebo zásuvky, v krajním případě může dojít i k jejich poškození (vyhořelá zásuvka, přepálené kabely, apod.); svářečka nefunguje vůbec a trvalé blikání kontrolky indikuje podpětí v přívodu napájení. POZOR: většina invertorů používá vícefunkční žlutou kontrolku, která trvalým svitem indikuje přehřátí svářečky a blikáním nějakou poruchu! ZÁSADA Č. 3: ELEKTROCETRÁLY Samostatnou kapitolou je provoz na benzinových elektrocentrálách. Invertory poškozené při provozu na nedostatečně výkonných centrálách jsou častým úkazem (nejen) v naší dílně. Pro bezporuchový provoz je nutné vždy použít centrálu o minimálně dvojnásobném výkonu než je příkon používané svářečky. Tedy pro svářečku s max. proudem cca 140 A a příkonem cca 3 kva je nutné použít centrálu o výkonu min. 6 kva!! Při použití slabší centrály hrozí zničení svářečky díky přepětí, které vznikne vlivem pomalé regulace centrály při odlehčení. a poškození přepětím se obvykle nevztahuje záruka výrobce. Častým omylem je: Mám slabou centrálu. ehrozí zničení svářečky malým napětím?. Odpověď zní: Hrozí. Avšak nikoliv malým, ale naopak velkým napětím!. Při odlehčení centrály - zhasnutí svářecího oblouku - totiž dojde ke zvýšení otáček generátoru. Toto zvýšení je závislé na rezervě ve výkonu centrály. Čím větší rezerva, tím menší navýšení otáček a naopak. ež zareaguje regulátor centrály, vznikne přepětí na výstupu centrály. Toto přepětí je velmi nebezpečné pro veškeré elektronické obvody. Většina současných invertorů je vybavena ochranným varistorem na vstupu. Dojde-li k přepětí na vstupu svářečky, varistor zkratuje vstup svářečky, a tím dojde k výpadku jističe v napájení. Pokud v této fázi svářečku vezmete do servisu, je oprava snadná a hlavně levná - spočívá v montáži nového varistoru, protože ten původní při zkratu shoří. Pokud ale jistič pouze nahodíte a pojedete dál, svářečka bude normálně fungovat až do dalšího přepětí. Pak už do servisu budete muset a bude to výrazně dražší. Totéž platí i pro případ, že si vyrobíte (nebo necháte vyrobit) redukci z třistaosmdesáti na dvěstědvacet a povede se ji zapojit tak nešťastně, že se na vstupu svářečky objeví právě těch třistaosmdesát. Pak za předpokladu správné hodnoty jističe platí: První výpadek jističe = možnost levné opravy. Druhý výpadek jističe = nutnost drahé opravy. ZÁSADA Č. 4: SVÁŘECÍ KABELY A KLEŠTĚ Současné moderní invertory mají vestavěné funkce, které výrazně zlepšují jejich svářecí vlastnosti. Jedná se zejména o funkce Anti Stick, Arc Force a Hot Start. Řídící elektronika svářečky neustále měří svářecí proud a napětí na hořícím oblouku a vhodnými zásahy pomáhá oblouk stabilizovat. Svářecí kabely tedy slouží zároveň jako měřící kabely a kvalita měření je přímo závislá na jejich kvalitě. Často bývají kabely nebo kleště poškozené - slabé nebo zeslabené kabely, volná kabelová oka, vypálený držák elektrod s nedokonalým sevřením elektrody, znečištěná zemnící svěrka se slabou pružinou, špatně připojené (nedotažené) kabely do svářečky, apod. V takovém případě svářečka naměří nesmysly a podle toho se také chová. Při volbě kabelů a kleští je nutné vzít v úvahu jejich proudovou zatížitelnost. Pro svářečky s max. proudem cca 140A vyhoví měděné kabely o průřezu 16 mm2, pro svářečky s max. proudem 150 až 180A je nutné použít kabel o průřezu 25 mm2. RADA A ZÁVĚR Pokud nejste spokojeni s vlastnostmi Vaší svářečky a rozhodnete se navštívit servis, vždy vezměte s sebou Vaše svařovací kabely, prodlužovací kabely, případně různé redukce, které k provozu svářečky používáte. Chyba může být právě v nich. Zdroj: 8 strojírenství 9

6 ZLATO, ocel, pot a dřina Jsou obory mladé, jako například elektrotechnika, a jsou obory staré, lépe řečeno s bohatou, často tisíciletou tradicí. A hutnictví patří bezpochyby do té druhé kategorie. Hutnictví, nebo také metalurgie podle řeckého metallourgos (pracovník s kovem), je jednak vědní obor a jednak výrobní odvětví zabývající se získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin. Prakticky se jedná o výrobu železa, oceli a barevných kovů, včetně jejich následného zpracování. stala běžnými v Evropě (vysoká pec, lití železa, výroba oceli, ale také hydraulické kovací lisy). Prvním nalezeným kovovým předmětem v naší zeměpisné oblasti byla rukojeť dýky, jejíž původ se datuje do 15. století před naším letopočtem, tedy do sklonku doby bronzové. Zhruba v polovině posledního tisíciletí před naším letopočtem se objevuje primitivní výroba železa v tom nejstarším výrobním zařízení, v otevřené výhni s dmychadlem. Kolem 9. století našeho letopočtu v období Velkomoravské ji použitelný materiál. Právě ocel jako taková má i nezanedbatelné ekonomické výhody oproti jiným materiálům. Zajímavostí je, že i když za posledních deset let došlo k růstu cen surovin, energií i lidské práce (což ostatně nepociťují jen podniky, ale také domácnosti), cena samotné oceli je nižší než dříve, což z ní dělá velmi žádaný materiál. Význam hutnictví jako průmyslového oboru je nesporný. S celosvětovým objemem výroby cca 750 milionů tun ročně, je ocel druhým nejmasověji vyráběným výrobkem za výrobou cementu. Zdroj: org/wiki/metalurgie ekonomika/91268-osmina-lidi-zamestnanav-hutnictvi-loni-ztratila-praci/ Obrázky: Podíváme-li se do České republiky, i zde má hutnictví velkou tradici. Konkrétně v oblasti severní Moravy jsou tradičními hutnickými městy například Třinec, Ostrava a další. Je však třeba říci, že s transformací ekonomiky po listopadu 1989 přišly nejrůznější problémy, které bylo potřeba řešit a že z počátku devadesátých let minulého století české hutnictví zaostávalo za světovými trendy. Od té doby se však českým firmám podařilo srovnat krok a nyní patří mezi nejvýznamnější firmy nejen v České republice, ale také ve středoevropském regionu. Historické prameny uvádí, že patrně prvním kovem, který člověk opracovával, bylo zlato. Malé množství metalurgicky nezpracovaného zlata ze starší doby kamenné se našlo v jeskyních na území dnešního Španělska. Zpracování kovů je pak doloženo u mnoha kultur a civilizací antické Řecko a Řím, Egypt, země Středního a Blízkého východu, Japonsko, Indie i Čína. Zajímavé je, že spousta výrobních postupů byla právě v Číně známa daleko dříve, než se 10 říše se pak již vyráběly nástroje k obrábění dřeva, motyky, rýče, srpy a další nářadí, celkově zhruba 100 různých železných výrobků. Postupem času se hutnictví vyvíjelo od řemeslné malovýroby po průmyslovou velkovýrobu, zdokonalovaly se výrobní postupy, se stále většími požadavky rostla produktivita práce i kvalita výsledných výrobků. Bez nadsázky je možné říci, že ocel vstoupí do 21. století jako nejvýznamnější a nejvšestranně- Ani hutnictví u nás se však nevyhnulo celosvětové hospodářské krizi. V roce 2009 klesla hutní výroba o čtvrtinu a ocelářské firmy se propadly do celkové ztráty přes 4 miliardy korun. To mělo za následek propuštění téměř každého osmého člověka, který pracuje v oboru hutnictví. Odborníci však očekávají, že v dalších letech dojde k pozvolnému zlepšování situace. Jak již bylo zmíněno výše, hutnictví vždy bylo, je a bude perspektivním oborem. Autor: Bc. Jan Jindra hutnictví 11

7 CESTA ZLATA z jeskyně až k medaili ROZHOVOR s odborníkem Michalem Hovanyczem Pokud jsme hutnictví charakterizovali jako výrobní odvětví zabývající se získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin, ve kterém jde především o výrobu železa, oceli a barevných kovů, pak slévárenství můžeme charakterizovat jako obor, který na hutnictví přímo navazuje a bezprostředně z něj vychází. Jde o způsob výroby, při kterém se roztavený kov lije do formy, jejíž dutina má tvar budoucího odlitku (zvětšený o přídavek na smrštění). Často se takovýmto způsobem odlévají výrobky velmi složitých tvarů, které se nedají vyrobit jiným způsobem (obráběním kovů). Při odlévání se tekutý kov připravuje v tavících pecích v tavírně. a místo odlévání (tzv. licí pole) se pak dopravuje v licích pánvích. Hutnictví a slévárenství patří mezi tradiční průmyslová odvětví české ekonomiky. Protože je na tyto obory navázáno velké množství dalších odvětví, posilují v posledních letech svou pozici na poli zpracovatelského průmyslu České republiky. Mezi jejich nejvýznamnější odběratele patří strojírenství a stavebnictví. I přesto, že se slévárenství stále modernizuje zaváděním nových výrobních technologií, je typické vysokou materiálovou i energetickou náročností. Ač v poslední době došlo k velkému posunu v ekologii výroby, stále patří tento obor (spolu s hutnictvím) mezi významné znečišťovatele životního prostředí. Dalším charakteristickým rysem odvětví je nezbytnost dovážet vstupní suroviny do České republiky ze zahraniční. Ale vraťme se ještě k dějinám oboru. I samotné slévárenství má obsáhlou historii, vždyť dosud nejstarším důkazem o existenci tohoto oboru je žába odlitá z mědi, jejíž původ se odhaduje na 3200 let před naším letopočtem. Zvláštní postavení mají v historii odlévání drahé kovy. Zlato, stříbro i bronz byly od nepaměti používány pro vytváření předmětů, které neměly ani tak praktické využití, jako například zemědělské a řemeslné nářadí, ale sloužily jako výraz umění, ozdoby, šperky a další symboly přepychu (sochy apod.). A nejinak je tomu vlastně dodnes. V článku o hutnictví je zmínka o nálezu nezpracovaného zlata ze starší doby kamenné v jeskyních v dnešním Španělsku. a tomto příkladě je krásně vidět, kam až zpracování a následné odlévání zlata postoupilo. O několik tisíc let po nálezu nezpracované hroudy se možná podobné množství zlata houpe na krku českých hokejistů po zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji. Dozajista i pohár pro šampiony, který jako první zvedal nad hlavu kapitán týmu Tomáš Rolinek po vítězném finálovém zápase, musel být ze slitin drahých kovů odlit. Slévárenství tak přináší nejen samotné výrobky, ať už hotové nebo nezbytné pro další zpracování, ale také radost, kterou některé tyto výrobky vzbuzují, jakkoliv přehnaně vzletně to může znít. Když se některý z našich zlatých hochů podívá na svou medaili, vybaví si jednak tu dřinu, kterou ho její získání stálo, a jednak radost, kterou měl bezprostředně po jejím zisku. Určitě si ani neuvědomí, kolik dřiny stála její samotná výroba. Ale tak to má být. Při pohledu na nejlepší hokejisty světa, jimž se na krku hrdě houpe výsledek jeho práce, si užije radost i člověk, který medaile vyrobil. Autor: Bc. Jan Jindra Zdroj: 1renstv%C3%AD Odl%C3%A9v%C3%A1n%C3%AD Obrázky: Jméno: Věk: Vzdělání (název školy): Povolání: Michal Hovanycz 38 let SOU TOS Varnsdorf učitel OV 1. Proč a jakým způsobem jste si vybíral školu. Jedna děčínská firma mi nabídla, že když se vyučím v oboru mechanik seřizovač, dostanu u nich místo, a to minimálně na dva roky. Tato možnost se mi zamlouvala, a proto jsem šel na tento obor, který byl zakončen maturitou. 2. Myslíte si, že škola učila jinak než dnes? Určitě ano. Dnešní žáci mají daleko větší možnosti na přípravu do školy. Příkladem je internet, který za nás nebyl, a počítačovou techniku. Ale myslím si, že se vytratil řemeslnický um. 3. Jaké máte zkušenosti a názor na fungování škola - praxe ve firmách. Myslím si, že to je dobré, protože žáci již ve třetím ročníku mají možnost praxe na strojích, na kterých mohou v budoucnu pracovat. Přijdou do kontaktu s realitou ve firmě a můžou si udělat představu, že reálný život je trochu jiný než ve škole. 4. Jaké vidíte hlavní problémy současného školství? V dnešní době je vše o penězích a těch je ve školství málo například na pomůcky, nářadí atd. Takže školy se snaží ušetřit, kde se dá a to by asi nemělo být. 5. Myslíte si, že by mělo být více odborného výcviku v poměru k teorii? Určitě by nějaká hodina praxe navíc neuškodila. Samozřejmě, že žáci musí umět i teorii. Ale některým předmětům bych hodinovou dotaci zkrátil a přesunul ji na praxi, protože dnes ve firmách chtějí především, aby se žáci zapojili co nejrychleji do výrobního procesu. 6. Jaký máte názor na žáky, kteří po ukončení studia opouštějí školu. Jakou mají uplatnitelnost? V dnešní době je vše složité, byla celosvětová krize a hodně firem zkrachovalo. Takže žáci mají mnohem menší šanci na zaměstnání. Ale myslím si, že žák, který ve škole a na praxích i ve firmách má zájem o obor, který si vybral, to má přeci jenom jednodušší. Z praxe vím již o několika případech, že se firma o žákovi informovala a potom mu nabídla zaměstnání. 7. Čím si myslíte, že je to způsobeno? Jak jsem uvedl, byla krize, ale někteří žáci nemají ani snahu se uplatnit a myslí si, že vše přijde samo. Mají mylnou představu o realitě. eradi si připouští, že každý musí začít od nuly a svou pracovitostí postupovat v kariéře. 12 strojírenství, doprava, hutnictví a slévárenství 13

8 Doprava, která zpočátku lidem jen umožňovala překonávat vzdálenosti, stala se dnes hybnou silou života společnosti. Lidé cestovali z místa na místo odedávna z důvodu, aby si našli obživu, aby přepravili zboží za účelem obchodu, anebo i z pouhé touhy po dobrodružství a objevech. Moderní doprava sjednocuje lidstvo. Možnosti, které v dnešní době nabízí světová doprava cestujícím i nákladům, jsou nepřeberné. Doprava patří mezi nejrychleji se rozvíjející sektory národního hospodářství. Dějiny civilizace jsou bezprostředně spjaty s historií a rozvojem dopravy. Doprava se stala v každodenním životě naprostou nezbytností. Určuje tep a rytmus hospodářství každého státu. Doprava se nesmí nikdy zastavit - zastavila by se kola továren, vyhasly by pece hutí a elektráren a milióny lidí by bez dopravy zemřely hladem. Bez dopravy by se život musel vrátit o celé tisíciletí zpět. Již v pravěku začaly vznikat první lodě, zatímco vozidla s koly se začala používat zhruba před 5000 lety. Kolo bylo sice vynalezeno již před více než 5000 lety, ale automobil s motorem je starý teprve asi 100 let. Automobil za velmi krátkou dobu prošel úžasnou proměnou a z jednoduchého kočáru bez koní se změnil v moderní, špičkově technicky vybavený dopravní prostředek, bez něhož si současný život neumíme představit. Déle než jedno století kralovala v dopravě pára. Teprve automobil narušil její prvenství. Spalovací motor byl nejprve atrakcí později luxusem majetných. V současné době se automobilová doprava stala nenasytnou a spolu s motorovými lokomotivami, námořními loděmi a letadly spotřebuje 90 % všech kapalných paliv. DOPRAVA naprostá nezbytnost aší planetu přibližným odhadem již před 10ti lety pokrývalo téměř 1,5 miliónu kilometrů železničních tratí a zhruba 25 miliónů kilometrů silnic a dálnic. Železniční doprava vlastnila v této době bezmála 400 tisíc lokomotiv, díky nimž bylo v pohybu nad 10 miliónů vagónů. Půl miliardy osobních a nákladních automobilů zaplňovalo silnice. Světová moře křižovalo nad 60 tisíc převážně nákladních lodí pod minimálně 150 různými vlajkami. Z hlavních letišť, kterých v tomto roce bylo bezmála nad 500, startovalo denně několik tisíc dopravních letadel, které překonávají za pouhých několik hodin vzdálenosti mezi světadíly. Dnešní počty jsou mnohem a mnohem v silnějším měřítku. Díky těmto číslům není divu, že kongresy vědců i správy měst se stále častěji vracejí k problémům ochrany životního prostředí. Porovnáme-li jednotlivé druhy dopravy, pak zjistíme, že osobní doprava produkuje 8x větší a nákladní automobilová doprava dokonce 30x větší množství škodlivin než doprava železniční. Bohužel svět se stává pro moderní dopravu příliš těsný a musejí před ní ustupovat hranice států, jelikož každý z nás rád cestuje bez přestupování a obtěžování celních úřadů. Státy se musely mezi sebou dohodnout na společném rozchodu kolejí, napětí elektrických sítí, mezinárodní instituce vypracovávají a kontrolují dohody o konstrukce a provozu železnic, lodí a letadel. S klidem a údivem můžeme tedy konstatovat, že parní lokomotiva učinila v uplynulém století pro sjednocení lidstva mnohokrát více než politici a filozofové. Doprava má své rozdělení a v tomto rozdělení najdeme i podskupiny. Dopravu lze rozdělit na silniční, kolejovou, vodní, leteckou, kombinovanou, kosmickou nebo potrubní. Zvláštním druhem jsou lanové dráhy a pevná dopravní zařízení, do kterého spa- dají výtahy, eskalátory a travelátory. Dopravu lze rozdělit i dle pohonu a to na pohon motorový, větrem, pneumatický nebo hydraulický, samospádem nebo převahou váhy, lidskou silou nebo zvířecí silou. Trend světové dopravy udává v dnešní době bezpečnost, rychlost a v osobní dopravě je spojován s požadavkem pro pohodlí a kulturnost cestování. Pokud mluvíme o rychlosti, která v dopravě cílevědomě hledá způsob a prostředek, který umožní zvýšit průměrnou cestovní rychlost samozřejmě v mezích hospodárnosti a dodržení nejpřísnější bezpečnost. Běžná rychlost v železniční dopravě je do 200 km/hod. Ale i tato rychlost byla již překonána a to v roce 1955 francouzskými inženýry, kdy s upravenou elektrickou lokomotivou dosáhli rychlosti 31 km/ hod. Rychlost námořních lodí se pohybuje okolo 50 km/hod. Dnešní trysková letadla i v civilní dopravě se dostávají do nadzvukové oblasti a létají přes km/hod. ejvyšší rychlost ovšem náleží kosmickým raketám, které na oběžné dráze dosahují rychlosti km/hod. eustálá touha po vyšší rychlosti a ještě rychlejším způsobu dopravy z místa na místo otevírá otázku bezpečnosti. apříklad na silnicích ročně umírá několik tisíc lidí bez ohledu, zda jsou dospělí nebo děti. V ostatní dopravě je cestování o něco více bezpečnější, ale velké hromadné nehody se těmto druhům dopravy rovněž nevyhýbají. Je i obecnou pravdou, že ať již při nehodě na železnici nebo v letecké či námořní dopravě zemře více lidí najednou. Proto se pro bezpečnost v dopravě dělá maximum. a lodích a letadlech se uplatňují radary, rychle se rozšiřují systémy automatizovaného přistávání, umožňují udržovat letecký provoz prakticky za každého počasí, železniční provoz na hlavních tratích dávno nahradily automatické systémy člověka. Jedině automobilovou dopravu se zatím nepodařilo zautomatizovat. Dalším důležitým faktorem pro provoz dopravy je hospodárnost. Ta se nejvíce projevuje v nákladní dopravě. Pravidlem ovšem je, že nejlevnější doprava je žádná doprava. ehospodárné železniční tratě byly zrušeny, staré přístavy, které nemohou přijímat velké moderní lodě, byly rovněž zrušeny. Hospodárnost se projevuje i na překládání zboží, které se soustřeďuje do plně mechanizovaných skladišť, tzv. terminálů. Velké a výrazné zlevnění se dosáhlo v nákladní dopravě zavedením kontejnerů. Kontejnery se osvědčily ve všech způsobech dopravy, zjednodušují dřívější drahou manipulaci se zbožím. Hospodárné využití dopravních možností, jejichž nabídka a poptávka je v různých státech odlišná, stalo se už dávno záležitostí státního řízení nebo kontroly. Zdaňováním a řízením cen se státy snaží regulovat dopravu tak, aby ztráty byly co nejmenší. Lidé jsou zaměření stejně, stejně jako na dopravu, tak na pohodlí cestování a kladou na něj stále větší pozornost. Železniční, letecká i námořní doprava nabízí již svým pasažérům naprostý komfort ať již možností sledování rozhlasových služeb poskytovaných za jízdy, dobré osvětlení, anatomicky tvarovaná sedadla apod. Konstruktéři osobních automobilů se snaží vynaložit co největší úsilí a vybavit automobily co největším komfortem za co nejdostupnější cenu. Boční airbagy a neustálé vylepšování palubních desek, pohodlnost sedadel a opěrek jsou dnes již naprostou samozřejmostí. Doprava příštích let a století bude určitě ještě rychlejší a pohodlnější, jak to již naznačují nové zajímavé projekty aut, lodí i vlaků. Inženýři i výrobci se za podpory odpovědných politiků světa snaží dopravu co nejvíc zefektivnit, ušetřit drahocenné zdroje energií a hlavně chránit životní prostředí. Konstruktéři se zatím při navrhování automobilů, lodí, vlaků a letadel zaměřují hlavně na jejich aerodynamický tvar, snižování hmotnosti a zvyšování rychlosti při nižší spotřebě paliva. Zaměřují se na pohon poháněný pouze slunečními bateriemi a mnozí věd i věří, že se palivové články, používané dnes u některých kosmických lodí, podaří jako tiché, vysoce účinné a energeticky nenáročné pohonné jednotky co nejdříve instalovat do pozemských dopravních prostředků. A vývoj pokračuje a bude pokračovat velkou rychlostí dál. Autor: Irena Sklenářová Zdroj: Použitá literatura: Wilkinson Philip, Svět v pohybu - Velká encyklopedie dopravy, nakladatelství Knížní klub Obrázky: RU_Impreza_Whiplash.jpg 14 doprava 15

9 ROZDĚLEÍ dopravy Doprava za poslední léta prošla řadou významných změn. Státní monopolní celky se zprivatizovaly do akciových společností nebo vznikly nové přepravní společnosti. ZÁKLADÍ ROZDĚLEÍ DOPRAVY: Železniční doprava monopolní podnik České dráhy zajišťuje provoz téměř po celém území České republiky. Jen malá část malých lokálních tratí byla zprivatizována. Železnice představuje nejefektivnější způsob pozemní přepravy velkého počtu osob a množství těžkých nákladů. Výraznou předností železniční dopravy je její ekologičnost provozu, nejméně zatěžuje přírodu a životní prostředí. Silniční doprava různé pozemní dopravní prostředky existovaly už dávno před vynálezem auta s motorem. V roce otevřel první sériově vyráběný vůz, americký Ford model T, cestu k budoucí levné dopravě prakticky pro každého. Roku 1922 již byly tohoto vozu vyrobeny celkem 2 milióny kusů a na přelomu 20. a 21. století se ve světě vyrábí zhruba 35 miliónů aut za rok. Vodní doprava tato odprava je závislá na klimatických podmínkách. Pro různé formy vodní dopravy se používá široká škála různých lodí a člunů od malých plavidel až po obrovské nákladní 16 lodě a tankery. Historicky nejstaršími plavidly byly v době kamenné primitivní kanoe. Později se objevily lodě s vesly, plachetnice a později parníky a motorové lodě. Dnes již existují plavidla poháněná reaktivními tryskovými motory a sluneční energií. Světový rychlostní rekord na vodě činí 511km/h. Letecká doprava slouží především k rychlé přepravě osob. Po roce 1989 se začal obnovovat i strojový park, který byl zastaralý a byl složen převážně ze sovětských letounů. Poprvé se lidé do vzduchu vznesli pomocí balónů. První skutečné letadlo sestrojili a zalétali bratři Wrightové na začátku 20. století. Dnes již existuje mnoho různých typů letadel než kdykoli v minulosti. Od jednoduchých závěsných kluzáků (rogal), balónů a vzducholodí až po velkokapacitní dopravní letouny a špičkovou vojenskou techniku. Zajímavé je také rozdělení dopravy podle dopravních prostředků: U dopravních prostředků je pohyb vázán na kolejiště, lano, trolej. Další pohyb dopravních prostřed- pásové Parní pohon, Dieselový pohon, Reaktivní pohon, Elektrický pohon. Pohon větrem Pneumatický nebo hydraulický pohon Pohon samospádem nebo převahou váhy Doprava lidskou silou Pěší Kolové Doprava zvířecí silou Jízda na zvířatech Vozidla poháněná zvířecí silou. Voda Kolové lodě Vzduch ponorky letadla Osobní vznášedla osobní automobily autobusy ákladní přeprava Motorový pohon Volný pohyb v prostředí Země DOPRAVU OVŠEM MŮŽEME ROZDĚLIT I PODLE POHOU: ků je volný pohyb v prostředí. Tady je rozdělení složitější: nákladní automobily přeprava a manipulace nákladní na bázi osobních vysokozdvižné vozíky kolové nakladače Autor: Irena Sklenářová Zdroj: Obrázky: CZ/04_histor_vlak.jpg ford-t.jpg doprava 17

10 LODÍ doprava Lodě byly po celá tisíciletí snad nejdůležitějším dopravním prostředkem, jaký lidstvo poznalo. Už v dávnověku umožňovaly spojení mezi nepříliš vzdálenými přístavy na březích jezer, řek či na pobřeží moří a oceánů. Doprava zboží po vodě nabývala časem stále většího významu. Musela se však vypořádat s nelehkým problémem. Čím pohánět lodě a čluny plavící se po řekách a kanálech? V roce 1812 skotský inženýr Henry Bill dokončil parník Comet, který byl téměř čtrnáct metrů dlouhý a poháněl ho parní stroj s výkonem deset koní. Historie parolodí na oceánech se začala psát 22. května Postupně se parolodě prosadily i v dopravě cestujících na krátkých linkách, při dopravě pošty a zásilek, tedy všude tam, kde bylo potřeba udržovat pravidelné spojení. Přes četná zdokonalení přestala parolodím vyhovovat velká kolesa, která je poháněla. Lodní šroub vyvíjený již od doby, ve které žil Archimédes. Kolesa trpěla vlnobitím, lámala se při naklonění lodi a při změně ponoru. A jak se postupně spotřebovávalo uhlí, zhoršovala se jejich účinnost. ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY Vhodnou konstrukcí šroubu a jeho vazbu na kormidlo vyřešil český lesní úředník Josef Ressel, který se narodil v Chrudimi. Dne 1. května 1812 zakreslil na papír první návrh lodního šroubu. V roce 1825 pokračoval v návrhu a experimentech. 28. listopadu 1826 zaslal žádost o patent a v roce 1827 mu byl patent na dva roky přiznán. Ressel odjel do Paříže, kde na radu jistého obchodníka začal vyjednávat se třemi Francouzi. Byl však při jednání příliš důvěřivý a prozradil celou podstatu vynálezu dříve, než uzavřel smlouvu. Záhy se ve Francii a Anglii vyrojila celá řada falešných vynálezců, kteří si Resslův vynález přisvojili, vydávali ho za své vlastní nápady a spor o prvenství se pak vlekl dlouhá desetiletí. V naší zemi kraluje v dnešní době ostravská strojírenská společnost Heavy Machinery, největší strojírenská dcera skupiny Vítkovice Holding, která je jedním z největších výrobců lodních hřídelí na světovém trhu. 15 až 18 procentní podíl si dlouhodobě drží se zalomenými hřídeli pro dvoutaktní dieselové lodní motory. Kolem 30 procent hřídelí vyrobených ve Vítkovicích putuje do lodního průmyslu v Evropě. JIÝ KRAJ, JIÝ MODEL Francouzi však považují za vynálezce lodního šroubu svého krajana P. F. Souvage, přestože ve Francii a potom i v USA se zpočátku nejvíce rozšířilo pou- žití dvou protiběžných kol se šroubovými lopatkami, které vynalezl švédský kapitán J. Ericsson. Velká Británie dává přednost patentu Angličana F. P. Smitha, který začal zkouškami dlouhých lodních šroubů s několikachodými závity. Při jednom z pokusů se dlouhý dřevěný lodní šroub zlomil, ale zbývající část kupodivu poháněla loď rychleji. Tato náhoda přivedla Smitha ke konstrukci lodního šroubu s jednoduchým závitem. Poprvé byl uplatněn r u šroubového parníku Archimedes. Lodní šroub o průměru 4,7m umožnil parníku Great Britain rychlost až 11 uzlů (1 uzel = 1852 m/h). VÁLKA, LETADLA A ROPÁ KRIZE ové velké dvoušroubové parníky zkrátily poprvé kolem roku 1880 cestu z Evropy do Ameriky na necelých šest dnů. Ve druhé polovině devatenáctého století se lodní doprava intenzivněji rozvíjela i ve Středozemním moři a na Baltu. Vypuknutí první světové války znamenalo i přerušení pravidelných osobních linek skoro na všech mořích. Rozvoj osobní dopravy po válce měl velký význam i pro Itálii. Celková situace osobní dopravy se po dlouhé stagnaci začátkem dvacátých let podstatně zlepšila, ovšem s výjimkou německých společností, které válkou utrpěly největší škody. Vodní dopravě značně konkurovala a konkuruje letecká doprava. eustálý zájem cestujících o leteckou dopravu byl alarmující pro dopravu lodní. V roce 1973 bylo vyvoláno prudké zvýšení cen lodní dopravy z důvodu konfliktů na Blízkém východě. Ceny paliva vzrostly čtyřnásobně. Způsobilo to obrovský růst nákladů pro všechny lodní společnosti. Ropná krize velmi tvrdě postihla společnost Itália a takto postupně končila většina velkých osobních lodí, ještě před nedávnem brázdící oceány. Zánik většiny osobních linek naštěstí nezaznamenal i úplný konec éry osobních lodí. Brázdí moře i nadále a slouží potřebám rozvíjející se turistiky. Vývoj, především posledním období, zahnal vrásky z čela většiny představitelů společností působících v lodní dopravě. Pokud byly perspektivy před časem značně pochmurné, dnes zase lodní doprava zažívá období prudkého vzrůstu a lze jen očekávat, že se tento trend udrží i v budoucnu. Toto ovšem bude vyžadovat novější a modernější lodě a je tedy možné s určitostí tvrdit, že skutečné královny, jakými vždy osobní lodě bývaly, z moří a oceánů určitě nezmizí. Autor: Irena Sklenářová Zdroj: Použitá literatura: Lodě, autor: Richard Humble 1995; Encyklopedie parních lodí, autor: Chris Chant z anglického originálu přeložil Lumír Mikulka; 100 největších zajímavostí o lodní dopravě, autor: Jan Tůma. Obrázky: 18 doprava 19

11 OTÁZKY a odpovědi Praxe ve všech oborech, nejen v těch strojírenských, je především o žácích, jejich dovednostech, přístupu k práci a příležitostech, které dostanou. Oslovili jsme proto několik žáků ze Střední průmyslové škola technické, Varnsdorf s následujícími otázkami: 1) Jakým způsobem jsem si vybíral školu? 2) Jaké mám zkušenosti s praxí? 3) Kdy jsem o praxi a potenciálním zaměstnání začal poprvé uvažovat? 4) Líbilo by se mi pracovat ve firmě, kde jsem absolvoval praxi? 5) Proč je v současné době tak těžké sehnat práci? 6) Budu mít problémy najít práci po ukončení školy? 7) Jaké informace mám od známých jaké mají oni plány? 8) Jaké představy mám o svém budoucím zaměstnání? 9) Co mě na praxi příjemně a nepříjemně překvapilo? 1) Školu jsem si vybíral podle toho, co mě baví. 2) Zkušenosti s praxí mám, ale jenom ze školních dílen. 3) O potencionálním zaměstnání jsem začal uvažovat po příchodu do prvního ročníku střední školy. 4) V žádné firmě jsem ještě praxi neabsolvoval, jenom ve školní dílně. 5) Protože na trhu práce je spousta práce, kterou nikdo nechce dělat, a proto je finanční krize. 6) Myslím, že o práci nebudu mít nouzi, protože obor, který se učím, dobře využiji. 7) Co jsem slyšel od známých, tak se jejich platy pohybují kolem až Kč. 8) Chtěl bych si jednou otevřít svoji autodílnu, kde bych v budoucnu pracoval. 9) a praxi mě příjemně překvapil dobrý kolektiv lidí a také finanční odměny. epříjemně mě překvapil brzký začátek pracovní směny. 1) O této škole jsem se dozvěděl od svých starších kamarádů na základní škole a díky jejich názorům jsem si tuhle školu vybral. 2) Mám půlroční zkušenost v autoservisu a také občas u známých a doma v garáži. 3) Poprvé jsem o této praxi uvažoval na druhém stupni základní školy. 4) Ano, v autoservisu by se mi líbilo pracovat. 5) Hlavně kvůli finanční krizi a také kvůli tomu, že zaměstnanců je příliš mnoho na počet zaměstnavatelů je nižší. 6) Myslím, že ne. 7) Většina mých známých se chce věnovat buď počítačům, anebo obchodnímu průmyslu. 8) Rád bych, aby bylo alespoň průměrně placené a aby mě to bavilo. ejraději bych si otevřel dílnu v nějakém větším městě. 9) Příjemně mě překvapilo, že za práci dostávám peníze (autoservis) a také, že bylo furt co dělat a nenudil jsem se. epříjemně mě překvapilo, že pracovní doba byla prodloužena. 1) Už od mala jsem se zajímal o auta a motorky, tak jsem hledal obor s touto tématikou. 2) Rád jsem pomáhal tátovi, když něco opravoval a když to šlo, chodil jsem ke strejdovi do servisu. 3) Bylo to na základní škole, když jsem se o auta začal zajímat i prakticky. 4) Myslím, že jsme si navzájem nějak nesedli, tak bych chtěl zkusit, jak to funguje i v jiných servisech. 5) ení dostatek volných pracovních míst, tak si zaměstnavatelé vybírají lidi s lepším vzděláním a delší praxí. 6) Chtěl bych si najít práci v oboru, ale myslím si, že v téhle krizi nebude moc zájem o lidi s kratší praxí. 7) Většina by si chtěla sehnat po škole práci ve svém oboru, ale někteří chtějí pokračovat dál ve studiu. 8) Chtěl bych si najít práci s auty, docela by mě i bavilo být lakýrník. 9) Příjemně mě překvapil dostatek zajímavé práce, kde jsem se hodně naučil, ale chtěl bych o trošku delší přestávku. 1) Vím, co mě baví, a v budoucnu bych rád toto povolání dělal. 2) Mé zkušenosti jsem získal díky dědovi, který vlastní autoškolu a ještě díky tátovi, kterému jsem pomáhal při opravě našeho auta. 3) O tomto zaměstnání jsem začal uvažovat, když jsem tátovi pomáhal s automobilem. 4) Za účelem získání dalších zkušeností a praxe. 5) Myslím si, že kdo chce pracovat, tak si práci najde vždycky. 6) evím, ale budu dělat vše proto, abych získal práci v tomto oboru. 7) O tohle se nezajímám, zajímám se o své. 8) ejdříve bych chtěl pracovat u někoho ve firmě, abych se co nejvíc naučil v praxi a postupem času bych si rád založil svůj servis. 9) a praxi mě příjemně překvapila spolupráce zaměstnanců a nepříjemně mě překvapilo to, že to není tak lehká práce. 1) Školu jsem si vybral na základě školní exkurze a bavila mě práce s auty. 2) Praxe mě baví. 3) Asi v 7. třídě. 4) Ano. 5) Vysoká nezaměstnanost. 6) To nevím. 7) O tom se moc nebavíme. 8) Chtěl bych si udělat nástavbu s maturitou a pak pracovat s auty. 9) Překvapila mě ochota zaměstnanců, když jsem potřeboval poradit. 1) Dle informací, které jsem získal od mých kamarádů, kteří se na škole učí. 2) Zatím absolvuji praxi pouze ve školních dílnách. 3) Již od dětství mám automobily jako svůj koníček. 4) Zatím jsem praxi ve firmě neabsolvoval. 5) ejspíš kvůli krizi. 6) Myslím si, že v dnešní době ano. 7) ajít si dobrou práci a vydělávat peníze. 8) Že bude zároveň i mým koníčkem. 9) Příjemně mě překvapila práce na automobilech a nepříjemně asi nic. 1) Baví mě opravovat auta, motorky atd. 2) Dokážu si udělat lehčí opravy sám. 3) V osmi letech, možná i dříve. 4) e, nejsou tam dobré vztahy! 5) Protože je krize, špatná politika pro podnikatele (není záruka). 6) Samozřejmě, zaměstnavatelé chtějí mladé lidi s praxí. 7) Chtějí mít práci v zahraničí (lépe placeno). 8) Zařídit si malou dílnu a postupně ji rozvíjet. 9) epříjemně mě překvapilo vybavení dílny - málo nářadí. Příjemně mě překvapilo, že je stále co dělat. 20 strojírenství, doprava, hutnictví a slévárenství 21

12 Jméno: Věk: 28 Vzdělání (název školy): Povolání: Radim Petrák SOU technické a Učiliště, Varnsdorf technolog programátor 1. Proč a jakým způsobem jste si vybíral školu? Školu jsem si vybíral dle mého zájmu a budoucího uplatnění na trhu práce. Firma TOS Varnsdorf mně nabídla smlouvu, že po skončení studia mi zaručí na dva roky jistotu zaměstnání. 2. Myslíte si, že škola učila jinak než dnes? S dnešní formou učení ve škole se již nesetkávám. Ale myslím si, že studium oboru, který jsem si vybral, mi dalo dobrý základ pro budoucnost. ROZHOVOR s odborníkem Radimem Petrákem 3. Jaké máte zkušenosti a názor na fungování škola - praxe ve firmách? Od doby mého působení ve firmě TOS Varnsdorf se na toto téma řešilo spoustu otázek. Zapracovalo se na zkvalitnění systémových věcí a přístupu instruktorů. Určitě to má svůj význam, protože praxe ve firmě je jiná než ve škole. Hlavně pro budoucí uplatnění je to velmi důležité. Když bude žák dobrý a svědomitý, nebude mít problém s nabídkou práce i po skončení školy. 4. Jaké vidíte hlavní problémy současného školství? Hlavní problém dnešního školství je stále nedostatek financí a dosud nevyřešená situace se státní maturitou. 5. Myslíte si, že by mělo být více odborného výcviku v poměru k teorii? emyslím si, že by mělo být více odborného výcviku. Teorie je neméně důležitá část pro vývoj žáků. Jen by měla být pro vyučené žáky umožněna praxe v některé z firem, se kterou škola spolupracuje. Protože ze své praxe vím, že student chodí na praxi do jiné firmy, než kam nastoupí po studiu. 6. Jaký máte názor na žáky, kteří po ukončení studia opouštějí školu. Jakou mají uplatnitelnost? V dnešní době je uplatnitelnost žáků velmi malá, a to bez ohledu na jejich kvalitu vzdělání. Je škoda, že žák chodí čtyři roky do školy a potom nastoupí v úplně jiné profesi a tím pádem začíná úplně odznova. 7. Čím si myslíte, že je to způsobeno? Celosvětovou hospodářskou krizí. A také situací v regionu, kde se žák po studiu nachází. Zde na severu je velmi velká nezaměstnanost, a tím pádem i daleko menší uplatnění po studiu než třeba v Praze. zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout zde odtrhnout Usilujete o Rozvoj Společnosti Chybí Vám Kvalifikovaní Pracovníci Využijte náš projekt CZ.1.07/1.1.13/ Partneři projektu: Asistenční centrum, a.s. Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem - Stříbrníky, p.o. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, a Průhoně 4800, p.o. Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří Střední škola stavební, Teplice, p.o. Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karoliny Světlé 2703, p.o. 22 T E T O P R O J E K T J E S P O L U F I A C O V Á E V R O P S K Ý M S O C I Á L Í M F O D E M A S T Á T Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y

13 PŘEHLED STÁVAJÍCÍHO A OVÉHO BAREVÉHO ZAČEÍ Přehled stávajícího a nového barevného značení na příkladech Tabulka 2: Čisté plyny/směsi plynů pro mediciální použití Čisté plyny/směsi plynů pro mediciální použití Čisté plyny/směsi plynů pro průmyslové použití Přehled stávajícího a nového barevného značení na příkladech Tabulka barev 1: Čisté plyny/směsi plynů pro průmyslové použití Stávající stav (převažující) ové značení Stávající stav (převažující) ové značení Stávající stav (převažující) ové značení kyslík technický () Stávající stav (převažující) (černá) ové značení xenon, krypton, neon jasně zelená (jasně zelená) kyslík medicinální směs helium/kyslík acetylen kaštanová kaštanová (, ) vodík černá oxid dusný směs kyslík/oxid uhličitý zelená argon tmavě zelená (, tmavě zelená) černá hořlavá směs plynů (směsi: dusík/vodík, argon/vodík) jasně zelená oxid uhličitý směs kyslík/oxid dusný zelená dusík zelená () stlačený vzduch černá černá jasně zelená stříbrná vzduch Tabulka barev podle normy číslo RAL název dle RAL jasně zelená kaštanová ohnivá červeň žlutá zeleň kaštanová červeň čistá běloba enciánová modř Poznámka: Válcová část lahve je u mediciálních plynů vždy. Tabulka barev podle normy číslo RAL název dle RAL tmavě zelená černá žlutá smaragdová zeleň hluboká čerň prachová šeď olivová hněd zinková žluť černá oxid uhličitý helium (jasně zelená) () inertní směs plynů (směsi: dusík/oxid uhličitý, dusík/etylen, argon/oxid uhličitý, argon/kyslík, argon/oxid uhličitý/kyslík) Poznámka: Válcová část lahve může být označena různými barvami, z nichž jedna je zde zobrazena barevně a ostatní jsou uvedeny v závorce. 3 Tento materiál odpovídá stavu technických vědomostí v době vydání. Uživatel musí kontrolovat použitelnost ve svém konkrétním případě a aktuálnost svého materiálu na vlastní zodpovědnost. Zodpovědnost Linde Gas a.s. a dalších zúčastněných je vyloučena. Zdroj: GM 829/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

1.Historie a současnost nejen. dopravy

1.Historie a současnost nejen. dopravy 1.Historie a současnost nejen automobilové dopravy Definice a rozdělení dopravy Doprava je cílevědomá, účelně organizovaná činnost lidí, zaměřená na přemísťování osob, věcí a pošty. K její realizaci se

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY Zakázka:

Více

1/8 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ STROJÍRENSTVÍ. Obr. 1. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení:

1/8 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ STROJÍRENSTVÍ. Obr. 1. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ 1/8 STROJÍRENSTVÍ Obr. 1 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ZADÁNÍ - STROJÍRENSTVÍ 2/8 STROJÍRENSTVÍ Je velmi široké průmyslové odvětví, s jehož výrobky se každodenně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 34 MOTOROVÁ VOZIDLA (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSY A NÁVĚSY; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE 34.1 Motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich

Více

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB  ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB WWW.SPCR.CZ ADRESA FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 ČLEN Průmysl v Moravskoslezském kraji PRŮMYSLOVÁ HISTORIE REGIONU Již od dob Rakouska-Uherska je průmysl

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Hospodářský rozvoj v českých zemích

Hospodářský rozvoj v českých zemích Hospodářský rozvoj v českých zemích Rozvoj vědy a technické vynálezy způsobily v průběhu 19. století mnoho změn v životě celé společnosti. Největší změny nastaly ve výrobě v průmyslu. Byly tak bouřlivé,

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ OHLÉDNUTÍ A PERSPEKTIVA 2004 Tisková zpráva JAROSLAV NEKUDA BRNO, 2004 V průběhu letošního dubna až července se uskutečnil již podeváté

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Když jsem včera dělal rozhovor s ing. Petrem Kadaňkou návrhářem integrovaných obvodů společnosti ON Semiconductor,

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Vy_32_Inovace_15_Doprava

Vy_32_Inovace_15_Doprava Vy_32_Inovace_15_Doprava Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice 390 Reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.1674 Autor: Bc. Petr Grossmann Anotace Studijní materiál zpracovává průmysl, učivo 8. ročníku. Konkrétně

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě Železniční tratě, Argentina Tomáš Hála, 1.56 2007/2008-1 - Železniční tratě, Argentina Doprava v Argentině je specifická vzhledem k rozložení sídel a obyvatelstva.

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

PROVOZ A ÚDRŽBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

PROVOZ A ÚDRŽBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ 1/8 PROVOZ A ÚDRŽBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Obr. 1 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ŘEŠENÍ - PROVOZ A ÚDRŽBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 2/8 Dopravní provoz je dopravní a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Severní Evropa - hospodářství

Severní Evropa - hospodářství Severní Evropa - hospodářství Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL

HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL HOSPODÁŘSTVÍ EVROPY NEROSTNÉ SUROVINY PRŮMYSL Evropa průmysl a těžba Evropa dlouhá tradice průmyslu, rozmach od 18. století, počátek ve Velké Británii, odtud se šířil dál do Evropy. Hospodářství Evropy

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

Sídelní systémy VY_32_INOVACE_Z.1.20. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Sídelní systémy VY_32_INOVACE_Z.1.20. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Výrobce profesionální svařovací techniky

Výrobce profesionální svařovací techniky FROWELD Svařovací a nabíjecí technika Lukáš Čech, Tyršova 499, 417 05 Osek, Tel.: 417 538 552, 728 262 393, E-mail: info@froweld.cz www.froweld.cz Výrobce profesionální svařovací techniky Mahe, spol. s

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení:

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 1/11 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ZADÁNÍ - OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 2/11 Motivace - úvod: V předchozích hodinách předmětu Člověk a svět práce ses

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy

Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP dokáže charakterizovat druhou etapu průmyslové revoluce v jejích základních rysech, zařadí vynálezy k jejich objevitelům

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE METRO NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní a efektivní řešení dopravy

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s.

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Železniční nákladní doprava v 21. století Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Změny vnějšího prostředí Změna historického poslání železnice v dávné minulosti především přeprava soli

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více