Zlato, ocel, pot a dřina str. 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlato, ocel, pot a dřina str. 10"

Transkript

1 CZ.1.07/1.1.13/ Česko srdcem Evropy i aut str. 6 Zlato, ocel, pot a dřina str. 10 Rozdělení dopravy str. 16 strojírenství, doprava, hutnictví a slévárenství 5/2010 STROJÍRESTVÍ, DOPRAVA, HUTICTVÍ A SLÉVÁRESTVÍ T E T O P R O J E K T J E S P O L U F I A C O V Á E V R O P S K Ý M S O C I Á L Í M F O D E M A S T Á T Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y

2 Seznamte se s projektem a trhu práce už delší čas chybí řemeslníci a techničtí pracovníci. A právě na tuto situaci reaguje Asistenční centrum, a.s. projektem VÝKOP. Zaměstnavatelé často nejsou schopni zaplnit volná pracovní místa kvalifikovanými pracovníky, což do značné míry negativně ovlivňuje jejich konkurenceschopnost a potenciál dalšího rozvoje. Když chceme tento problém vyřešit, je nutné, aby ze škol technických oborů vycházeli perfektně připravení studenti. Zaměstnavatelé by je díky tomu mohli ihned po škole zařadit do pracovního kolektivu. Realizační tým Asistenčního centra a.s. chce zejména podpořit snahu o posílení spolupráce mezi středními školami a firmami působícími v regionu Ústeckého kraje. V rámci projektu vytvoříme jednotný systém, díky němuž se do praktické výuky žáků zapojí přímo zaměstnavatel. Studenti tak získají zkušenosti od odborných pracovníků. Realizovaný projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Období realizace projektu: PARTEŘI PROJEKTU Střední škola elektrotechniky a spojů, p.o., Ústí nad Labem - Stříbrníky, Střední škola energetická a stavební, Chomutov, a Průhoně 4800, p.o. Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří, Střední škola stavební, p.o., Teplice, Střední průmyslová škola technická, p.o. Varnsdorf, Karoliny Světlé 2703, VÝKOP CÍLOVÉ SKUPIY PROJEKTU žáci škol a školských zařízení - žáci středních škol v Ústeckém kraji, pracovníci škol a školských zařízení - pedagogové středních škol v Ústeckém kraji. ZÁKLADÍ CÍLE PROJEKTU Celé nastavení projektu vychází z průzkumu, který ukazuje, že je nutné vytvořit spolupráci mezi středními školami a podniky. Jedním z hlavních cílů projektu je posílení praktické složky výuky na středních školách. Zaměříme se především na podporu získávání praktických zkušeností žáků, a to přímo u jednotlivých zaměstnavatelů. Současně budeme monitorovat a analyzovat aktuální i budoucí potřeby zaměstnavatelů v Ústeckém kraji, aby mladí studovali takové obory, v nichž získají zaměstnání. Pomocí těchto aktivit chceme dosáhnout takového cíle, aby čerství absolventi škol získali co nejdříve plnohodnotnou práci v oboru. Bohužel v současné době jde mnoho mladých lidí ihned po škole na úřad práce. Zároveň chceme pozitivně motivovat zaměstnavatele, aby se zapojili do systému praxí a celé výuky na středních školách. HLAVÍ AKTIVITY PROJEKTU Kontaktování škol a zaměstnavatelů Realizace odborných praxí Technologické profily zaměstnavatelů Vzdělávání odborníků z praxe Konference a workshopy projektu: Obsah Seznamte se s projektem VÝKOP Kvalifikovaná pracovní síla je naší budoucností České strojírenství se může opřít o tradici, věhlas ve světě neopadá Česko srdcem Evropy i aut Test Pravidla pro provoz a údržbu svářecích invertorů Zlato, ocel, pot a dřina Cesta zlata z jeskyně až k medaili Rozhovor s odborníkem Doprava naprostá nezbytnost Rozdělení dopravy Lodní doprava Otázky a odpovědi Rozhovor s odborníkem Autor: kolektiv autorů Vydává: Asistenční centrum, a. s. Sportovní MOST Tel.: Grafické zpracování, tisk: Raprint s. r. o. Čepirohy 56, Most Tel.: áklad: 150 ks KVALIFIKOVAÁ pracovní síla je naší budoucností Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou již předposlední číslo časopisu VÝKOP. Časopisu, který Vám měl přiblížit jednotlivé oblasti techniky a řemesel a přimět Vás k zamyšlení, zda právě obory těchto oblastí nejsou tím pravým ořechovým pro Vás. I když je až páté vydání tohoto časopisu věnováno oblasti strojírenství, není to z důvodu jeho nejmenšího významu, ale s malou nadsázkou by se dalo říci, že právě naopak. Strojírenský průmysl patří k nosným oborům naší ekonomiky a významně ovlivňuje i naši životní úroveň. Člověk od počátku svého bytí přemýšlel, jak si namáhavou práci ulehčit, urychlit, zlevnit, život zpříjemnit. Výsledkem je současné masivní využívání výpočetní techniky, automatizačních systémů řízení atp. v našem každodenním životě. Technika, mezi níž strojírenství patří na prvním místě, bude stále více nabývat na svém významu a ovlivňovat náš každodenní život. Prostě bez znalosti techniky se v budoucnu neobejdeme. Problém v současné době je paradoxně v tom, že tato zařízení není s kým vyrábět, obsluhovat, opravovat. a trhu práce chybí kvalifikovaní odborníci, bez nichž si lze těžko představit další fungování firem jako zaměstnavatelů vytvářejících největší počet pracovních míst. V současné době, i přes pokračující finanční krizi, jsou intenzivně zaměstnavateli poptáváni technici - odborníci v elektrotechnice, stavebnictví, ale největší počet zejména právě ve strojírenství. Konkrétně se jedná o kvalifikovanou obsluhu číslicově řízených strojů, seřizovačů, technologů - programátorů C strojů, svářečů, zámečníků, ale i konstruktérů a projektantů. Dlouhou dobu si kladu otázku, proč je malý zájem o studium technických oborů i přes jejich jednoznačnou perspektivu. Proč např. v Japonsku či Číně studuje technické obory trojnásobek studentů oproti České republice. Odpovědí, kterou často slýchám i od žáků základních škol, je vyšší náročnost studia než v jiných oborech. Proč se trápit s matematikou či fyzikou, která k technice neodmyslitelně patří, když si mohu zvolit snadnější obor pro své vzdělávání. Zde je potřeba si uvědomit, že střední odbornou (technickou) školu studuji nikoli proto, abych měl co nejsnadnější cestu středoškolským studiem, ale proto, že se chci něco naučit, něco umět, prostě být odborníkem, který své práci rozumí, protože jen tak získám zajímavou a dobře placenou práci. Podpora odborného vzdělávání je v současné době deklarována snad všemi zainteresovanými stranami - Ministerstvem školství, Ústeckým krajem jako zřizovatelem středních škol, hospodářskými komorami, ale co je nejdůležitější, hlavně samotnými firmami. Ty jsou za dobrého technika - strojaře, elektrotechnika - ochotny vynaložit nemalé finanční prostředky, a to již v průběhu studia na střední škole formou stipendií a dalších hmotných výhod. A na závěr pro žáky základních škol. Rád bych věřil tomu, že Vás tento úvodník alespoň malinko přiměl k zamyšlení nad perspektivou techniky, resp. strojírenstvím, a možnostmi Vašeho pracovního uplatnění právě v této oblasti. Pokud ano, splnil účel. Ing. František Hricz ředitel školy Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, p.o. 2 strojírenství, doprava, hutnictví a slévárenství 3

3 ČESKÉ strojírenství se může opřít o tradici, věhlas ve světě neopadá Každý přístroj, který denně používáme, musel někdo vyrobit. Byl to pravděpodobně pracovník ve strojírenském podniku. Strojírenství je jedním z největších odvětví průmyslu a v Česku má sáhodlouhou tradici. CO JE TO? Strojírenství je nejnáročnější průmyslové odvětví, které navrhuje, vyrábí a udržuje stroje. Zpracovává přes polovinu oceli a rozhodující část barevných kovů. Jak silnou pozici si naše země vydobyla ve strojírenství, pocítily okolní země hned po rozpadu Rakousko-Uherska. a území Československa se nacházelo přibližně 70 % průmyslové výroby z bývalého Rakousko-Uherska. Je to dáno i tím, že se těžké strojírenství váže s hutnictvím a těžba nejrůznějších surovin u nás sahá do středověku. Strojírenský průmysl je roztroušen po celé republice. Kromě velkých strojírenských závodů v Česku existuje značný počet drobných závodů a drobných provozoven. Podle odborníků je určitou slabinou, že se u nás vyrábí velmi široký sortiment (60 % světového sortimentu) a výroba je rozptýlena do mnoha závodů. V době recese však oblasti, kde byl hlavním zaměstnavatelem jeden velký podnik, jehož se krize dotkla, poznaly, jak nevýhodné je jednostranné zaměření a spoléhání na jednu velkou společnost jako chlebodárce. Mezi světovými válkami patřilo Československo mezi deset nejvýznamnějších strojírenských zemí světa. Strojírenství se zavádělo do méně rozvinutých krajů, i to je důvodem, proč je strojírenství jako druh průmyslu nejrovnoměrněji rozložen po České republice. V době socialismu se strojírenství podrobovalo požadavkům východního bloku, který byl největším odběratelem výrobků. Po pádu Sovětského svazu začaly firmy vyvážet své produkty po celé Evropě, hlavně pak do ěmecka. Za perspektivní zahraniční trhy jsou považovány zejména země Evropské unie a výhledově i oblast východní Evropy a Ruska, kde si čeští výrobci postupně získávají zpět svou dřívější silnou pozici. ejvětší důvěru si získaly české podniky pod zahraniční kontrolou. ČR si přední pozici ve strojírenství drží hlavně ve výrobě vozů. ROZDĚLEÍ STROJÍRESTVÍ Podle nejjednoduššího rozdělení existuje strojírenství těžké a lehké. Těžké strojírenství se zabývá stroji s velkou hmotností, nebo s velkými rozměry popřípadě s vysokou odolností. Všechny menší stroje se vyrábí v lehkém strojírenství. Jenže nároky současné doby mění i strojírenství. Výroba se automatizuje a zpřesňuje, proto i samotné rozdělení strojírenství je už komplikovanější. Mezi lehkým a těžkým strojírenstvím se vyhradilo tzv. střední. To se zabývá hlavně výrobou obráběcích strojů. Do tohoto oboru patří i výroba automobilů a motocyklů, jejichž masová produkce tvoří ze středního strojírenství největší obor strojírenského průmys- lu. a lehké strojírenství pak zbývá výroba veškeré spotřební elektrotechniky a elektroniky. Ve vyspělých oborech elektroniky připadají na dva pracovníky ve výrobě tři ve výzkumu. Stále více prostoru si vydobývá tzv. přesné strojírenství. To zahrnuje obory jemné mechaniky, optiky, výrobu měřících přístrojů a speciální zařízení pro zdravotnické i jiné účely a hlavně v poslední době náročnou elektroniku. K tradičním oborům patří výroba zařízení na měření času, zvl. hodinek. Velký boom v posledních letech zaznamenala výroba osobních počítačů. Jedná se o nejvyspělejší strojírenský obor, vyžadující úzkou spolupráci s výzkumnou základnou. emine týden, aby média neinformovala o žhavé novince, která posouvá svět počítačů zase o krok dále. Velmi specifickým odvětvím je investiční strojírenství. To provádí výrobu kompletních celků pro energetiku, dopravní, těžební a zpracovatelský průmysl. Jedná se o tzv. dodávky na klíč. Pro ilustraci jednoduchý příklad investor si objedná nový závod na výrobu automobilů a probíhá to stejně, jako když si člověk nechá postavit dům na klíč. ehledá si zedníky, instalatéry či pokrývače. Firma zabývající se investičním strojírenstvím vše obstará a předá zákazníkovi kompletní dílo. ení samozřejmě schopná vyrobit vše sama, ale spolupracuje s řadou dodavatelů. České firmy v roli subdodavatelů například vyráběly těžební zařízení pro země Arabského poloostrova. 4 strojírenství 5

4 ČESKO srdcem Evropy i aut O České republice se říká, že je srdcem Evropy. Výhodu polohy Česka si uvědomují i výrobci aut. Z naší malé republiky je všude blízko, zvláště autem. Proto přes 40 firem ze sta nejvýznamnějších v oblasti automobilového průmyslu má své pobočky na území ČR. Většina výroby těchto společností jde na export převážně do zemí Evropské Unie. ŠKODA JEDE Pokud se někdo zeptá, co je neznámějším českým výrobkem, většina lidí si vzpomene na mladoboleslavskou Škoda Auto. A právě výroba osobních vozů je v oblasti českého strojírenství jednou z nejvýznamnějších. Výroba vozů v Česku má ve světě výborné jméno. Výhradní zaměření na toto odvětví však v době investiční krize ukázalo, že může být nevýhodné. Zlaté české ručičky však zlé časy přečkaly. Sdružení automobilového průmyslu v dubnu zveřejnilo zprávu, ve které stojí, že výroba osobních a lehkých užitkových automobilů v ČR vzrostla o 29,6% na vozů. ejvětší zásluhu na tomto růstu měla pochopitelně Škoda Auto, když její výroba vzrostla o 37,6% na aut. Potěšující zprávou pro ty, kteří se chystají do automobilového průmyslu vstoupit, je fakt, že z porovnání s údaji o vývoji mezd v Česku zveřejněných ČSÚ vyplývá, že průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců členských firem Sdružení AP ( Kč = průměr za osob) byla v roce 2009 o 10,50 % vyšší než průměrná mzda vykázaná za celou Českou republiku ( Kč). VEDOU STŘEDÍ ČECHY ejvýznamnější automobilovou lokalitou je Středočeský kraj. Vyplývá to i ze skutečnosti, že je současně sídlem domácího nejznámějšího finálního výrobce Škoda Auto. K posílení významu Středočeského kraje jako regionu s významnými automobilovými producenty přispěla i automobilka TPCA, která nyní stojí v Kolíně. AUTOBUSY I VLAKY Kromě osobních vozů Češi vyrábějí i autobusy, vlaky, tramvaje či metra. Významné postavení zaujímá výroba proudových cvičných a lehkých bojových letounů, regionálních letadel, cvičných a sportovních letadel (www.aero.cz), větroňů, leteckých komponentů a v posledních letech progresivně se rozvíjející výroba ultralehkých letadel. TEST Otestujte si své znalosti 1. Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli: a) vzrůstá b) klesá c) nemění se 2. V jakých jednotkách měříme elektrický proud? a) Volt (V) b) Ampér (A) c) Watt (W) 3. Pracovní napětí je proti napětí naprázdno: a) vždy vyšší b) přibližně stejné c) vždy nižší 4. Tupý V svar v poloze vodorovné shora má označení: a) PA b) PC c) PD 5. Co je to svařitelnost? a) spojování kovů spojem, který vzniká natavením pomocí oblouku nebo plamene b) mechanická vlastnost kovu vyjadřující jeho vhodnost pro svařování c) komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu pro svařování 6. Lékařské prohlídky se provádějí nejméně jedenkrát za: a) 10 let b) 5 let c) 15 let 7. Co je svarek? a) malý kousek svaru b) výrobek zhotovený při svařování c) svarový kov vyplňující objem svaru 8. V prostředí nebezpečném se používá střídavé napětí do: a) 220 V b) 24 V c) 50 V 9. Jak se matematicky vyjadřuje Ohmův zákon? a) U = I. Z b) U = R / P c) U = I. R 10.Jaký druh proudu dodávají svařovací transformátory? a) stejnoměrný proud b) třífázový proud c) střídavý proud 11. Jaký je správný postup poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem? a) vyproštění a přivolání lékařské pomoci b) oznámení přímému nadřízenému a poskytnutí první pomoci c) vyproštění, umělé dýchání, srdeční masáž, přivolání lékaře a oznámení přímému nadřízenému 12. etěsnosti spojů a příslušenství se zjišťují: a) pěnotvorným prostředkem neobsahující mastnotu, např. mýdlovou vodou b) zápalkou c) sluchem 13. Těsnění lahví na kyslík musí být: a) zhotoveno z kůže b) zhotoveno z fíbru c) znečištěno mastnotami 14. Acetylenové hadice mají barvu: a) bílou b) červenou c) kaštanovou 15. Při svařování vpřed postupuje svařovací tyčinka ve směru svařování: a) vedle hořáku b) před hořákem c) za hořákem 16. Hustota acetylenu je ve srovnání se vzduchem: a) acetylen je lehčí než vzduch b) vzduch je lehčí než acetylen c) hustota acetylenu je stejná jako hustota vzduchu 17. Jaká je nejmenší přípustná délka hadic pro plamenové svařování? a) 5 metrů b) 3 metry c) 15 metrů 18. Jak se čistí svařovací nebo řezací hubice? a) jehlovým pilníkem b) jen nástrojem, který doporučuje výrobce c) měděnou nebo hliníkovou jehlou 19. Jak je barevně označeno hrdlo láhve obsahující kyslík? a) hrdlo láhve je barvy bílé b) hrdlo láhve je barvy zelené c) hrdlo láhve je barvy modré Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b, 8b, 9c, 10c, 11c, 12a, 13b, 14b, 15b, 16a, 17a, 18b, 19c 6 strojírenství 7

5 PRAVIDLA pro provoz a údržbu svářecích invertorů Moderní svařovací invertory jsou obvykle výborné a spolehlivé stroje. Aby tomu tak v praxi opravdu bylo a neproměnily se v noční můru svářeče, je nutné respektovat některé základní zásady: ZÁSADA Č. 1: ČISTOTA Svářecí invertor je nutné udržovat v čistotě a suchu. Součástky invertoru vyžadují intenzívní chlazení proudem vzduchu. Je tedy nutné zajistit, aby nedošlo k ucpání chladících otvorů na skříni zdroje nečistotami. Chlazení výrazně zhoršují také nánosy prachu na žebrovaných chladičích součástek uvnitř svářečky. Je nutné si uvědomit, že nečistoty nasáté do svářečky ventilátorem mohou být elektricky vodivé (kovový prach a piliny vznikající při řezání a broušení kovů), a mohou tedy vytvářet nežádoucí elektricky vodivé spoje mezi vývody součástek na plošném spoji. Tyto vodivé můstky pak snadno způsobí zkrat a tím poškození svářečky. Obdobné problémy může způsobit i vlhkost ve svářečce. Svářecí invertor je tedy nutné pravidelně čistit. Zdroj odkrytujeme a vyfoukáme proudem stlačeného suchého vzduchu. Toto je třeba provádět pravidelně dle intenzity znečištění cca 1x měsíčně, minimálně 1x za rok! Jednou za rok je vhodné také jemně dotáhnout všechny silové spoje, zejména přívody na výstupní svářecí svorky. ZÁSADA Č. 2: PŘÍVODÍ KABEL A JIŠTĚÍ Častým zdrojem problémů při používání svařovacích invertorů je nekvalitní síťový přívod a zejména nekvalitní a slabé prodlužovací kabely. Díky dnes již miniaturním rozměrům a hmotnosti je svářecí invertor často brán na montážní práce do nejneuvěřitelnějších míst, kde jako přívod slouží často několik vzájemně propojených slabých prodlužovaček (nejhorší případ). a takovém přívodu vzniká úbytek napětí a svářečka buď vynechává, nebo nefunguje vůbec. ejhorší je situace u výkonných jednofázových invertorů na 230V. Tyto svářečky mají velký příkon (cca 3-6 kva) a vyžadují tedy zapojení do odpovídajícího přívodu (zásuvky) s jištěním minimálně 16AT (stroje do cca 150A) nebo 20AT (stroje nad 150A). Průřez přívodních vodičů k zásuvce a průřez vodičů případné prodlužovací šňůry musí být minimálně 2,5 mm2! Maximální délka prodlužovacího kabelu může být 50 m a kabel nesmí být při svařování navinut na cívce-bubnu. ení-li splněna některá z těchto podmínek, dochází k následujícím problémům: svářečka vynechává, zejména při svařování většími průměry elektrod; dochází k nadměrnému zahřívání přívodních kabelů a/nebo zásuvky, v krajním případě může dojít i k jejich poškození (vyhořelá zásuvka, přepálené kabely, apod.); svářečka nefunguje vůbec a trvalé blikání kontrolky indikuje podpětí v přívodu napájení. POZOR: většina invertorů používá vícefunkční žlutou kontrolku, která trvalým svitem indikuje přehřátí svářečky a blikáním nějakou poruchu! ZÁSADA Č. 3: ELEKTROCETRÁLY Samostatnou kapitolou je provoz na benzinových elektrocentrálách. Invertory poškozené při provozu na nedostatečně výkonných centrálách jsou častým úkazem (nejen) v naší dílně. Pro bezporuchový provoz je nutné vždy použít centrálu o minimálně dvojnásobném výkonu než je příkon používané svářečky. Tedy pro svářečku s max. proudem cca 140 A a příkonem cca 3 kva je nutné použít centrálu o výkonu min. 6 kva!! Při použití slabší centrály hrozí zničení svářečky díky přepětí, které vznikne vlivem pomalé regulace centrály při odlehčení. a poškození přepětím se obvykle nevztahuje záruka výrobce. Častým omylem je: Mám slabou centrálu. ehrozí zničení svářečky malým napětím?. Odpověď zní: Hrozí. Avšak nikoliv malým, ale naopak velkým napětím!. Při odlehčení centrály - zhasnutí svářecího oblouku - totiž dojde ke zvýšení otáček generátoru. Toto zvýšení je závislé na rezervě ve výkonu centrály. Čím větší rezerva, tím menší navýšení otáček a naopak. ež zareaguje regulátor centrály, vznikne přepětí na výstupu centrály. Toto přepětí je velmi nebezpečné pro veškeré elektronické obvody. Většina současných invertorů je vybavena ochranným varistorem na vstupu. Dojde-li k přepětí na vstupu svářečky, varistor zkratuje vstup svářečky, a tím dojde k výpadku jističe v napájení. Pokud v této fázi svářečku vezmete do servisu, je oprava snadná a hlavně levná - spočívá v montáži nového varistoru, protože ten původní při zkratu shoří. Pokud ale jistič pouze nahodíte a pojedete dál, svářečka bude normálně fungovat až do dalšího přepětí. Pak už do servisu budete muset a bude to výrazně dražší. Totéž platí i pro případ, že si vyrobíte (nebo necháte vyrobit) redukci z třistaosmdesáti na dvěstědvacet a povede se ji zapojit tak nešťastně, že se na vstupu svářečky objeví právě těch třistaosmdesát. Pak za předpokladu správné hodnoty jističe platí: První výpadek jističe = možnost levné opravy. Druhý výpadek jističe = nutnost drahé opravy. ZÁSADA Č. 4: SVÁŘECÍ KABELY A KLEŠTĚ Současné moderní invertory mají vestavěné funkce, které výrazně zlepšují jejich svářecí vlastnosti. Jedná se zejména o funkce Anti Stick, Arc Force a Hot Start. Řídící elektronika svářečky neustále měří svářecí proud a napětí na hořícím oblouku a vhodnými zásahy pomáhá oblouk stabilizovat. Svářecí kabely tedy slouží zároveň jako měřící kabely a kvalita měření je přímo závislá na jejich kvalitě. Často bývají kabely nebo kleště poškozené - slabé nebo zeslabené kabely, volná kabelová oka, vypálený držák elektrod s nedokonalým sevřením elektrody, znečištěná zemnící svěrka se slabou pružinou, špatně připojené (nedotažené) kabely do svářečky, apod. V takovém případě svářečka naměří nesmysly a podle toho se také chová. Při volbě kabelů a kleští je nutné vzít v úvahu jejich proudovou zatížitelnost. Pro svářečky s max. proudem cca 140A vyhoví měděné kabely o průřezu 16 mm2, pro svářečky s max. proudem 150 až 180A je nutné použít kabel o průřezu 25 mm2. RADA A ZÁVĚR Pokud nejste spokojeni s vlastnostmi Vaší svářečky a rozhodnete se navštívit servis, vždy vezměte s sebou Vaše svařovací kabely, prodlužovací kabely, případně různé redukce, které k provozu svářečky používáte. Chyba může být právě v nich. Zdroj: 8 strojírenství 9

6 ZLATO, ocel, pot a dřina Jsou obory mladé, jako například elektrotechnika, a jsou obory staré, lépe řečeno s bohatou, často tisíciletou tradicí. A hutnictví patří bezpochyby do té druhé kategorie. Hutnictví, nebo také metalurgie podle řeckého metallourgos (pracovník s kovem), je jednak vědní obor a jednak výrobní odvětví zabývající se získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin. Prakticky se jedná o výrobu železa, oceli a barevných kovů, včetně jejich následného zpracování. stala běžnými v Evropě (vysoká pec, lití železa, výroba oceli, ale také hydraulické kovací lisy). Prvním nalezeným kovovým předmětem v naší zeměpisné oblasti byla rukojeť dýky, jejíž původ se datuje do 15. století před naším letopočtem, tedy do sklonku doby bronzové. Zhruba v polovině posledního tisíciletí před naším letopočtem se objevuje primitivní výroba železa v tom nejstarším výrobním zařízení, v otevřené výhni s dmychadlem. Kolem 9. století našeho letopočtu v období Velkomoravské ji použitelný materiál. Právě ocel jako taková má i nezanedbatelné ekonomické výhody oproti jiným materiálům. Zajímavostí je, že i když za posledních deset let došlo k růstu cen surovin, energií i lidské práce (což ostatně nepociťují jen podniky, ale také domácnosti), cena samotné oceli je nižší než dříve, což z ní dělá velmi žádaný materiál. Význam hutnictví jako průmyslového oboru je nesporný. S celosvětovým objemem výroby cca 750 milionů tun ročně, je ocel druhým nejmasověji vyráběným výrobkem za výrobou cementu. Zdroj: org/wiki/metalurgie ekonomika/91268-osmina-lidi-zamestnanav-hutnictvi-loni-ztratila-praci/ Obrázky: Podíváme-li se do České republiky, i zde má hutnictví velkou tradici. Konkrétně v oblasti severní Moravy jsou tradičními hutnickými městy například Třinec, Ostrava a další. Je však třeba říci, že s transformací ekonomiky po listopadu 1989 přišly nejrůznější problémy, které bylo potřeba řešit a že z počátku devadesátých let minulého století české hutnictví zaostávalo za světovými trendy. Od té doby se však českým firmám podařilo srovnat krok a nyní patří mezi nejvýznamnější firmy nejen v České republice, ale také ve středoevropském regionu. Historické prameny uvádí, že patrně prvním kovem, který člověk opracovával, bylo zlato. Malé množství metalurgicky nezpracovaného zlata ze starší doby kamenné se našlo v jeskyních na území dnešního Španělska. Zpracování kovů je pak doloženo u mnoha kultur a civilizací antické Řecko a Řím, Egypt, země Středního a Blízkého východu, Japonsko, Indie i Čína. Zajímavé je, že spousta výrobních postupů byla právě v Číně známa daleko dříve, než se 10 říše se pak již vyráběly nástroje k obrábění dřeva, motyky, rýče, srpy a další nářadí, celkově zhruba 100 různých železných výrobků. Postupem času se hutnictví vyvíjelo od řemeslné malovýroby po průmyslovou velkovýrobu, zdokonalovaly se výrobní postupy, se stále většími požadavky rostla produktivita práce i kvalita výsledných výrobků. Bez nadsázky je možné říci, že ocel vstoupí do 21. století jako nejvýznamnější a nejvšestranně- Ani hutnictví u nás se však nevyhnulo celosvětové hospodářské krizi. V roce 2009 klesla hutní výroba o čtvrtinu a ocelářské firmy se propadly do celkové ztráty přes 4 miliardy korun. To mělo za následek propuštění téměř každého osmého člověka, který pracuje v oboru hutnictví. Odborníci však očekávají, že v dalších letech dojde k pozvolnému zlepšování situace. Jak již bylo zmíněno výše, hutnictví vždy bylo, je a bude perspektivním oborem. Autor: Bc. Jan Jindra hutnictví 11

7 CESTA ZLATA z jeskyně až k medaili ROZHOVOR s odborníkem Michalem Hovanyczem Pokud jsme hutnictví charakterizovali jako výrobní odvětví zabývající se získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin, ve kterém jde především o výrobu železa, oceli a barevných kovů, pak slévárenství můžeme charakterizovat jako obor, který na hutnictví přímo navazuje a bezprostředně z něj vychází. Jde o způsob výroby, při kterém se roztavený kov lije do formy, jejíž dutina má tvar budoucího odlitku (zvětšený o přídavek na smrštění). Často se takovýmto způsobem odlévají výrobky velmi složitých tvarů, které se nedají vyrobit jiným způsobem (obráběním kovů). Při odlévání se tekutý kov připravuje v tavících pecích v tavírně. a místo odlévání (tzv. licí pole) se pak dopravuje v licích pánvích. Hutnictví a slévárenství patří mezi tradiční průmyslová odvětví české ekonomiky. Protože je na tyto obory navázáno velké množství dalších odvětví, posilují v posledních letech svou pozici na poli zpracovatelského průmyslu České republiky. Mezi jejich nejvýznamnější odběratele patří strojírenství a stavebnictví. I přesto, že se slévárenství stále modernizuje zaváděním nových výrobních technologií, je typické vysokou materiálovou i energetickou náročností. Ač v poslední době došlo k velkému posunu v ekologii výroby, stále patří tento obor (spolu s hutnictvím) mezi významné znečišťovatele životního prostředí. Dalším charakteristickým rysem odvětví je nezbytnost dovážet vstupní suroviny do České republiky ze zahraniční. Ale vraťme se ještě k dějinám oboru. I samotné slévárenství má obsáhlou historii, vždyť dosud nejstarším důkazem o existenci tohoto oboru je žába odlitá z mědi, jejíž původ se odhaduje na 3200 let před naším letopočtem. Zvláštní postavení mají v historii odlévání drahé kovy. Zlato, stříbro i bronz byly od nepaměti používány pro vytváření předmětů, které neměly ani tak praktické využití, jako například zemědělské a řemeslné nářadí, ale sloužily jako výraz umění, ozdoby, šperky a další symboly přepychu (sochy apod.). A nejinak je tomu vlastně dodnes. V článku o hutnictví je zmínka o nálezu nezpracovaného zlata ze starší doby kamenné v jeskyních v dnešním Španělsku. a tomto příkladě je krásně vidět, kam až zpracování a následné odlévání zlata postoupilo. O několik tisíc let po nálezu nezpracované hroudy se možná podobné množství zlata houpe na krku českých hokejistů po zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji. Dozajista i pohár pro šampiony, který jako první zvedal nad hlavu kapitán týmu Tomáš Rolinek po vítězném finálovém zápase, musel být ze slitin drahých kovů odlit. Slévárenství tak přináší nejen samotné výrobky, ať už hotové nebo nezbytné pro další zpracování, ale také radost, kterou některé tyto výrobky vzbuzují, jakkoliv přehnaně vzletně to může znít. Když se některý z našich zlatých hochů podívá na svou medaili, vybaví si jednak tu dřinu, kterou ho její získání stálo, a jednak radost, kterou měl bezprostředně po jejím zisku. Určitě si ani neuvědomí, kolik dřiny stála její samotná výroba. Ale tak to má být. Při pohledu na nejlepší hokejisty světa, jimž se na krku hrdě houpe výsledek jeho práce, si užije radost i člověk, který medaile vyrobil. Autor: Bc. Jan Jindra Zdroj: 1renstv%C3%AD Odl%C3%A9v%C3%A1n%C3%AD Obrázky: Jméno: Věk: Vzdělání (název školy): Povolání: Michal Hovanycz 38 let SOU TOS Varnsdorf učitel OV 1. Proč a jakým způsobem jste si vybíral školu. Jedna děčínská firma mi nabídla, že když se vyučím v oboru mechanik seřizovač, dostanu u nich místo, a to minimálně na dva roky. Tato možnost se mi zamlouvala, a proto jsem šel na tento obor, který byl zakončen maturitou. 2. Myslíte si, že škola učila jinak než dnes? Určitě ano. Dnešní žáci mají daleko větší možnosti na přípravu do školy. Příkladem je internet, který za nás nebyl, a počítačovou techniku. Ale myslím si, že se vytratil řemeslnický um. 3. Jaké máte zkušenosti a názor na fungování škola - praxe ve firmách. Myslím si, že to je dobré, protože žáci již ve třetím ročníku mají možnost praxe na strojích, na kterých mohou v budoucnu pracovat. Přijdou do kontaktu s realitou ve firmě a můžou si udělat představu, že reálný život je trochu jiný než ve škole. 4. Jaké vidíte hlavní problémy současného školství? V dnešní době je vše o penězích a těch je ve školství málo například na pomůcky, nářadí atd. Takže školy se snaží ušetřit, kde se dá a to by asi nemělo být. 5. Myslíte si, že by mělo být více odborného výcviku v poměru k teorii? Určitě by nějaká hodina praxe navíc neuškodila. Samozřejmě, že žáci musí umět i teorii. Ale některým předmětům bych hodinovou dotaci zkrátil a přesunul ji na praxi, protože dnes ve firmách chtějí především, aby se žáci zapojili co nejrychleji do výrobního procesu. 6. Jaký máte názor na žáky, kteří po ukončení studia opouštějí školu. Jakou mají uplatnitelnost? V dnešní době je vše složité, byla celosvětová krize a hodně firem zkrachovalo. Takže žáci mají mnohem menší šanci na zaměstnání. Ale myslím si, že žák, který ve škole a na praxích i ve firmách má zájem o obor, který si vybral, to má přeci jenom jednodušší. Z praxe vím již o několika případech, že se firma o žákovi informovala a potom mu nabídla zaměstnání. 7. Čím si myslíte, že je to způsobeno? Jak jsem uvedl, byla krize, ale někteří žáci nemají ani snahu se uplatnit a myslí si, že vše přijde samo. Mají mylnou představu o realitě. eradi si připouští, že každý musí začít od nuly a svou pracovitostí postupovat v kariéře. 12 strojírenství, doprava, hutnictví a slévárenství 13

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STROJÍRENSTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Co je strojírenství?...7 Dělení strojírenského

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR AUTODOPRAVA ISBN 978-80-254-7184-5 Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Počátky automobilismu...8

Více

DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv

DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv 1 ÚVOD Pod pojmem > zahrnujeme veškeré stavby související s dopravou a zařízení pro dopravu. Zahrnujeme

Více

Ecodesign DNA moderních technologií. léto 2014

Ecodesign DNA moderních technologií. léto 2014 Ecodesign DNA moderních technologií léto 2014 26 10 15 obsah Ekodesign módní, ale vlastně neznámý 26 27 Největší pozemské oko inovace 38 39 Mozky nad Maasou Vážení čtenáři, Medicína Fotovisions...4 Když

Více

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN. VII. ročník 2-3/2011 Chystá se další ročník studentských programů Škodě přibývají zahraniční zakázky, stojí o posily svého týmu! Vyberte si téma odborných prací! Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Více

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Zpracovatel: VVV MOST spol. s r.o. Topolová 1234 434 01 Most Počet stránek: 40 O B S A H 1. Úvod... 4 2. Posouzení aplikace

Více

Magazín společnosti New World Resources

Magazín společnosti New World Resources Magazín společnosti New World Resources č. 1 2012 6 9 12 13 23 interview Kowalczyk: Lidé chtějí být úspěšní technologie Chodba ojedinělé délky i profilu spojí doly Darkov a Karviná odpovědnost Nadace OKD

Více

Přeji všem čtenářům, aby jim Katalog řemesel pomohl při správném rozhodování a dobré volbě budoucího povolání.

Přeji všem čtenářům, aby jim Katalog řemesel pomohl při správném rozhodování a dobré volbě budoucího povolání. Vážení a milí žáci, rodiče a učitelé! Jistě znáte rčení, že řemeslo má zlaté dno. A když už jsem tím zlatem začal, pak musím zmínit i další známé rčení o zlatých českých rukách. Obě připomínají, že si

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

VZDĚLÁNÍ Investice do budoucnosti. zima 2014

VZDĚLÁNÍ Investice do budoucnosti. zima 2014 VZDĚLÁNÍ Investice do budoucnosti zima 2014 26 obsah 10 15 Zvoní hrana technickým oborům? 20 23 Dvanáct technologií, které 28 29 do roku 2025 změní svět Terawatty pod hladinou oceánů 16 19 Nedostatku kvalitních

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM ELEKTROTECHNIKA

Více

Sen nebo nutnost vysokorychlostních tratí

Sen nebo nutnost vysokorychlostních tratí WWW.TECHMAGAZIN.CZ LISTOPAD 2010 28 Kč 1 EUR Revoluční konstrukční technologie Pařížské vábení Jak rozhýbat vnitřní trh Evropské unie? Na problematiku technického vzdělávání odpovídá ministr průmyslu a

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Siemens přistál na Marsu

Siemens přistál na Marsu www.siemens.cz/visions podzim 2012 Siemens přistál na Marsu Globální kyvadlo hledá rovnováhu Tati, kdy už bude naše zem úpln na špi ce? Vážení čtenáři, milí přátelé, Stephen Kiprotich zaběhl maraton na

Více

Jak si nákupem ojetého vozu udělat více radosti než starostí?

Jak si nákupem ojetého vozu udělat více radosti než starostí? Firemní magazín společnosti ARVAL CZ Podzim 2010 www.arval.cz Jak si nákupem ojetého vozu udělat více radosti než starostí? 02/03 EDITORIAL ARVAL Life v novém Vážení čtenáři, tímto číslem začínáme počítat

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM IC TECHNOLOGIE

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

Šťastnou hvězdu, pohodu Vánoc a dost času na čtení do Nového roku přeje všem partnerům a čtenářům. redakce

Šťastnou hvězdu, pohodu Vánoc a dost času na čtení do Nového roku přeje všem partnerům a čtenářům. redakce TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ PROSINEC 2013 30 Kč 1 EUR Ruské jádro už nemá tajemství Kdy vznikl čárový kód globální jazyk obchodu? Jak na těžko obrobitelné materiály Zázrak jménem ez-wheel

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

Dnešek i budoucnost elektromobility. Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem

Dnešek i budoucnost elektromobility. Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2011 28 Kč 1 EUR Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem ERP, CRM, CAD, BI, SCM... Když výrobu řídí počítače Jaderné reaktory už se dokáží chladit i bez elektřiny a přežít

Více

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce únor 2015 Osobnosti tohoto vydání: Jan Rýdl Tomáš Reitermann Petr Višňovský Pavel Müller Jan Sedláček Ing. Jan Rýdl ml., MBA Jedinou konstantou je neustálá změna

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

TRADE. Byznys hledá cesty ze sankčního labyrintu NEWS DOBRÁ DOHODA JE LEPŠÍ NEŽ NESMYSLNÁ VÁLKA JAK SE DAŘÍ PO ROCE, ČESKÝ STROJAŘI?

TRADE. Byznys hledá cesty ze sankčního labyrintu NEWS DOBRÁ DOHODA JE LEPŠÍ NEŽ NESMYSLNÁ VÁLKA JAK SE DAŘÍ PO ROCE, ČESKÝ STROJAŘI? TRADE 4 / 2014 Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR NEWS DOBRÁ DOHODA JE LEPŠÍ NEŽ NESMYSLNÁ VÁLKA JAK SE DAŘÍ PO ROCE, ČESKÝ STROJAŘI? Byznys hledá cesty ze sankčního labyrintu

Více

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovák číslo 54 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 3/2010 První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovka nabízí programy pro mladé Rusko zasáhla krize, Sibelektroprivod ale sílí

Více

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol OBSAH 1 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 3 2 BORSODCHEM MCHZ, s. r. o. 6 3 BAYER s. r. o.

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

až uvidím z okna na svůj žlutý vlak...

až uvidím z okna na svůj žlutý vlak... Praktický průvodce světem podnikání cz 05 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 5 / ročník 9, květen 2008 Komorové hnutí strana 20 Čokoládový byznys s nahořklou

Více

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2012 28 Kč 1 EUR Sandvik nabízí lepší parametry vrtání Japonsko opět startuje jaderné reaktory Jak na leasing elektromobilů? Jízda na plný plyn

Více