Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu"

Transkript

1 Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel: CZ.1.04/1.101/ Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Sídlo objednatele: Praha 1, Václavské náměstí 21 Vytvořil: Zhotovitel: Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, Praha 1, Těšnov 5 Autor textu: PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D.,MBA

2 Obsah Resumé... 5 Zadání Úvod Flexikurita Flexibilita Přehled flexibilních forem organizace práce Flexibilita českého pracovního trhu Jistota Flexikurita Koncept flexikurity Flexikurita v EU Globální vize odborného vzdělávání a přípravy v roce Strategické cíle Sdělení Komise týkající se budoucnosti odborného vzdělávání (EC, 2010) Vzdělávání v EU Komuniké z Brugg o posílené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v období Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR ( ) Ekonomický vývoj ve světě Postupy EU Střední odborné školství Vliv demografického vývoje na SŠ vzdělávání Krize učňovského školství Vážné problémy ekonomiky kvůli nedostatkům žáků na učilištích a odborných školách Argumenty proti učňovskému školství společnosti Scio Budoucí konkurenceschopnost spočívá v dovednosti rychle reagovat na změny Zlepšování kvality vzdělávání je cestou ke zvyšování prosperity Mezinárodním trendem je zvyšování úrovně vzdělání obyvatel Roste poptávka po pracovnících s vyšší kvalifikací V ČR máme vyučených dost A. Klesá poptávka po méně kvalifikovaných pracovnících B. S růstem produktivity práce klesá poptávka po méně kvalifikované pracovní síle A. Učňovské vzdělávání je drahé

3 7B. Draze vyučení učni nejdou do praxe, ale pokračují v nástavbovém maturitním studiu A. Učňovské obory nerozvíjejí dostatečně přenositelné kompetence B. Studenti učňovských oborů nemají předpoklady pro celoživotní učení A. Učni nejsou spokojeni s vystudovaným oborem B. Učni nepracují ve vystudovaném oboru Zaměstnavatelé nemají zájem o absolventy učňovských oborů, chtějí zaměstnance s praxí Absolventi učňovských oborů jsou nejvíce ohrožení nezaměstnaností Vyučení mají nízké a neperspektivní platy Zájem o studium na učňovských oborech klesá, naopak roste poptávka po maturitním vzdělávání Jak probudit učňovské školství Zahraniční zkušenosti v učňovském vzdělávání Počty studentů na SŠ obory TOP Celoživotní vzdělávání Rekvalifikace E-learning Perspektiva zaměstnání v TOP Vývoj odvětví Budoucnost odvětví Typické profese v odvětví TOP Obsluha textilních strojů Střední vzdělání bez maturity v oboru textil a oděvnictví Přehled kvalifikace v TOP Zaměstnanost v TOP Demografická prognóza vývoje na příštích deset let (do roku 2021) Odhad počtu osob v TOP ve věkové skupině Demografická odvětvová prognóza Problémy TOP SWOT analýza zaměstnanosti v TOP Nové kompetence a nové profese Mystery working v TOP z hlediska flexikurity Motivace Motivace k práci v organizaci Vztah spokojenosti a pracovního chování

4 8.3. Vztah motivace a výkonu Motiv dosažení úspěšného výkonu Základní principy motivačního programu Závěr Zdroje Přílohy: Příloha 1. - Úrovně EQF Příloha 2. - Charakteristiky jednotlivých úrovní NSK Příloha 3. Komuniké z Brugg Příloha 4. - Národní soustava povolání - Textilní a oděvní výroba Příloha 5. Kvalifikace pro práce v oboru textilní výroba a oděvnictví dle NSP Příloha 6. - Střední a vyšší odborné školy, poskytující vzdělání v TOP Příloha 7. Vysoká škola Příloha 8. - E-learning

5 Resumé Podmínky v průmyslu se mění stále a stále rychleji a odborné školství/vzdělávání na to nedokáže flexibilně reagovat. V TOP probíhá pokles výroby klasických výrobků a restrukturalizace podniků schopných zavádět náročnější technologie. Proto odvětví potřebuje kvalifikovanější pracovníky, ale těch je nedostatek, protože student a jejich rodiče nemají o odborné školství zájem a tak dokonce zanikají střední odborné školy. Podmínky ve školství se celosvětově mění ve směru poptávky po vyšším a univerzálnějším vzdělání. Odklon od specializovaného vzdělávání, které je považováno za rizikové z hlediska nezaměstnanosti je třeba řešit na obecnější úrovni než v odvětví. Školy, které v tom doposud byly sami, to řešily zaváděním nabídky manažersko-podnikatelského vzdělávání. Je to problém obecný a je třeba řešit, jakým způsobem vůbec vrátit technické předměty do škol. Pracovní pozice, které jsou popsány v NSP vyjadřují současnou potřebu průmyslu a jejich náplň byla formulována tak, aby to byly pozice z hlediska vnitřní mobility pracovní síly flexibilní. Seznam pozic, které nejsou školeny ve vzdělávací soustavě, se v důsledku nezájmu studentů, zanikání studijních oborů a nyní i celých škol stále rozšiřuje (evidenci vede NÚV). Vytváření nových pracovních pozic by tedy bylo protismyslné a naše úsilí by se mělo soustředit na zajištění flexibilní pracovní síly. Ta může v rámci regionů přecházet i z jiných oborů, ale nelze očekávat, že se podaří vyvolat nějaký větší pohyb pracovních sil. Jak se ukázalo v případě rušení SPŠ v Liberci a SPŠ a VOŠ v Brně, je střední školství krajskou záležitostí a na celostátní oborovou působnost škol nelze spoléhat. Mezi nové profese, které se v rámci českého TOP budou uplatňovat stále více je například práce mentora podnikových škol. V oblasti organizace práce je flexikurita závislá na podmínkách té které výroby a je otázkou dohody zaměstnavatele a odborů. Může se stát vhodným nástrojem pro motivaci pracovníků na klíčových pozicích. Nicméně při zajišťování pružné pracovní síly musí podniky spoléhat v současné situaci především sami na sebe. Doporučujeme podporovat učiliště a odborné školy v okolí jak jen to půjde, aby udržely alespoň jednotlivé předměty, která by mohli absolventi použít při nástupu do zaměstnání v TOP. Pokud tomu tak již není, měly by se podniky zaměřit na vytváření vlastních škol práce a v nich připravovat pracovníky na možné změny pozic. Pro tyto účely se dají využít i výzvy na vzdělávání zaměřených operačních programů ESF. Problematika uplatnění flexikurity v TOP v rámci ČR je komplexni. V rámci této studie navrhujeme následující doporučení: Zavedení po německém vzoru duálního systému učňovského vzdělávání, kdy učeň pracuje a současně i studuje. Za práci dostává mzdu. Zavedení podnikových škol, které jsou schopny zajistit jednak získání kvalifikace a jednak její rozšíření. Vytvoření systému vzdělávání v učňovských profesích. Zvyšování atraktivity oboru a práce na získání a udržení image. Prosazování práce v TOP jakožto perspektivního a celoživotního uplatnění. Pro studenty odborného školství musí existovat možnosti návazného dalšího VŠ vzdělání, kde je jejich výhoda ve středoškolské specializaci již zcela zjevná. 5

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Finální verze Leden 2015 Resumé Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ÚSTECKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ÚSTECKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ÚSTECKÝ KRAJ Autoři Kamila Hajdíková expert regionálního zastoupení za SP ČR Jiří Cingr expert regionálního zastoupení za ČMKOS Ing. Martina Francírková poradce pro regionální RLZ za

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více