Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje"

Transkript

1 Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008

2 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje. CZP PK má v současné době 7 členů a to: - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - Svaz tělesně postižených ČR - Český klub nedoslýchavých HELP - Společnost pro podporu osob s mentálním postižením ČR - Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR - Plzeňská unie neslyšících - Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR CZP PK je členem České rady humanitárních organizací. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás v naší práci podpořili nejen finančně a materiálně, ale také těm, kteří nemalým objemem dobrovolné práce obětavě zajišťovali volnočasové aktivity zdravotně postižených. S úctou Mgr. Petra Bednářová ředitelka CZP PK 1

3 Poslání organizace Poslání CZP PK je prostřednictvím poskytování sociálních služeb přispívat ke zkvalitnění života osob se zdravotním postižením a seniorů a jejich inkluzi do společnosti Koterovská 134, Plzeň IČO : číslo účtu: ČSOB Plzeň / 300 tel.: , tel+fax , ředitel: Mgr, Petra Bednářová, tel , , mail předseda Výkonného výboru: ing. Zdeněk Kašpar, tel Registrované sociální služby dle zák. 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství č.reg Osobní asistence č.reg Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením č.reg

4 1. Odborné sociální poradenství Cíl sociálního poradenství poskytování rad, informací, pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou situací ohrožováni, a kteři nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení Senioři Rodinní příslušníci osob se zdravotním postižením a seniorů Opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům Právnické osoby pracující ve prospěch osob zdravotně postižených a seniorů Oblasti pomoci a podpory: Informace, podpora a pomoc při řešení nepříznivé životní situace seniorů a osob se zdravotním postižením Zprostředkování navazujících služeb Poradenství týkající se dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi Poradenství týkající se příspěvku na péči Informace týkající se postupu při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby Pomoc při zpracování žádosti, podání a odvolání určených poskytovatelům sociálních služeb a orgánům veřejné správy ve věcech sociálních služeb a sociálního zabezpečení Informace a rady při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Konzultace při řešení bezbariérovosti bytů pro klienty s omezenou možností pohybu. Externí konzultant CZP PK navštíví klienty přímo v jejich domově. Spolupráce a poradenství ostatním organizacím pracujícími s osobami se zdravotním postižením a seniory. Součástí služby OSP je i provoz půjčoven kompenzačních pomůcek. Půjčovna neslouží k trvalému zapůjčení pomůcek. Pomůcky jsou určeny pro klienty CZP PK, které pomůcku potřebují, ale ještě nemají svou vlastní nebo potřebují pomůcku pouze dočasně. Jedná se o lidi po úrazech a operacích, nemocné, seniory a osoby se zdravotním postižením. 3

5 Tato služba je poskytována na pracovištích: CZP PK Domažlice, Msgr. Staška 265, Domažlice, tel.fax mob , mail. soc. pracovnice Bc. Michaela Blahutová CZP PK Plzeň, Koterovská 134, Plzeň, tel.fax , mob mail. soc. pracovnice Hana Frančová, Marie Hrdličková CZP PK Rokycany, Masarykovo nám. 215/I, Rokycany, tel.fax , mob , mail. soc. pracovnice Renata Rubášová CZP PK Tachov, Bělojarská 1451, Tachov, tel.fax mob , mail. soc. pracovnice: Bc. Blanka Dobrotová Počty kontaktů v roce 2008 Domažlice Plzeň Rokycany Tachov celkem kontaktů Největší množství dotazů klientů směřovalo do oblasti problematiky příspěvku na péči, dále pak průkazu mimořádných výhod. 4

6 2. Osobní asistence Cíl osobní asistence Zajistit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a co nejdelší setrvání v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení CZP PK poskytuje služby řízené osobní asistence. Osobní asistence je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí, kde klient žije a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba probíhá podle uzavřené písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Tato služba je poskytována za úhradu ve výši 60,-Kč za hodinu Tato služba je poskytována na pracovištích: CZP PK Rokycany, Masarykovo nám. 215/I, Rokycany, tel.fax , mob , mail. soc. pracovnice Renata Rubášová CZP PK Tachov, Bělojarská 1451, Tachov, tel.fax mob , mail. soc. pracovnice: Bc. Blanka Dobrotová Počet klientů v roce z toho - 1 do 18ti let z toho - 4 v I.st. závislosti - 6 v II.st. závislosti - 8 v III.st.závislosti - 1 ve IV.st.závislosti 5

7 3. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Cíl sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Zabránění sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením a seniorů prostřednictvím zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činností a pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení Senioři V rámci SAS jsou pořádány počítačové kurzy, ergoterapeutická dílna a odborné přednášky. Počítačová učebna - učebna CZP PK je bezbariérová jednak svým vstupem, ale je vybavena i speciálními stolky pro vozíčkáře, speciální klávesnicí pro osoby se zrakovým postižením a osoby s poruchami motoriky. Dále je místnost vybavena indukční smyčkou, kterou využijí osoby se sluchovým postižením. Lektor se vždy věnuje maximálně pěti osobám, což zajišťuje individuální přístup ke každému z nich. Cílem kurzů je naučit zájemce s přihlédnutím k jejich možnostem pracovat s počítačem, naučit je pracovat se základními programy Word, Excel a získat přístup k informacím na internetu, které jsou pro osoby se zdravotním postižením velmi potřebné. Po osvojení práce s internetem získá uživatel přístup k informacím, které může využít při hledání pracovního místa nebo možnostem strávení volnočasových aktivit. Naučí se elektronické komunikaci, práci s e- podatelnou a vyplňování elektronických formulářů. Pokud má klient zájem, má možnost i individuálních konzultací. Kurzy jsou sestaveny tak, že plně respektují věk i postižení uživatelů. Klienti s poruchou pohyblivosti horních končetin si díky osvojení práce s počítačem mohou napsat text, což by se jim při psaní rukou nepodařilo. V roce 2008 se podařilo získat dotaci na obnovu vybavení počítačové učebny. Ergodílna v rámci činnosti ergodílny jsou uplatňovány různé kreativní techniky jako malování, šití, pletení, paličkování. Tyto techniky jednak napomáhají udržovat rozsah kloubní pohyblivosti, ale také mají příznivý vliv na psychiku. Vytvořené výrobky byly prezentovány na výstavách, které proběhly u příležitosti různých významných období velikonoce, Den dětí, Vánoční svátky. Klientky též ušili panenky, které byly zaslány na UNICEF a následně vydraženy a z výnosu bylo uhrazeno očkování dětem ze zemí třetího světa. 6

8 Tato služba je poskytována na pracovištích: CZP PK Plzeň, Koterovská 134, Plzeň, tel.fax , mob mail. soc. pracovnice Hana Frančová, Marie Hrdličková Počet klientů v roce 2008 Počítačové kurzy 83 Ergodílna 11 Celkem Další činnosti V roce 2008 spolupracovalo CZP PK s Domovem pro osoby se zdravotním postižením ve Stodu na projektu SROP Sociální integrace klientů ÚSP Stod a to v oblasti vzdělávání osob s mentálním postižením v počítačové gramotnosti. Kromě standardních činností se v roce 2008 na jednotlivých pracovištích uskutečnily různé akce, jejichž realizátorem bylo CZP PK, nebo se na jejich přípravě a realizaci podílelo s jinými spolupracujícími organizacemi. Jednalo se např. o tyto akce: Domažlice návštěva výstavy Handicap Praha, Den pro zdraví, okresní seminář Plzeň - návštěva výstavy Handicap Praha, Týden otevřených dveří, výstava prací klientů ergodílny Rokycany - návštěva výstavy Handicap Praha, Kuželkářský turnaj pro ZP, Den pro zdraví výstava zdravotnických pomůcek pro ZP Všechny sociální pracovnice jsou členkami poradních sborů Úřadů práce v Domažlicích, Plzni, Rokycanech a Tachově. 7

9 Finanční zajištění činností V roce 2008 tvořily největší podíl příjmu dotace ze státního rozpočtu res. MPSV OSP ,-Kč OA ,- Kč SAS ,- Kč Celkem CZP PK ,- Kč Další příjmy jsou dotace na provoz jednotlivých pracovišť od obcí a měst, v jejichž oblastech naše organizace působí, soukromých sponzorů, dále pak příjmy od samotných uživatelů sociálních služeb. Náklady dle jednotlivých služeb: účet POR OA SAS 501 materiálové nákl , , , energie 45135, , , opravy 9709,5 1837, cestovné 41116,1 8607,6 1326,8 513 reprezentace spoje 89464, , , nájemné + služby 20886, , ,8 518 školení, semináře ekon. a právní 518 servis 48018, , , DNH 2935,2 2935, ,6 518 ostat.služby 42062, , mzdové náklady OON odvody zam ost.daně a popl bankovní popl pojistné 4920, , ,4 549 ostatní náklady 0, celkem , , ,72 8

10 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v zjednodušeném rozsahu Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky CZP Plzeňského kraje občanské sdružení Koterovská Plzeň (v tisících Kč) ke dni IČ AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem Stav k prvnímu dni účet. období Stav k posled. dni účet. období I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem III. Dlouhodobý finanční majetek celkem IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem II. Pohledávky celkem III. Krátkodobý finanční majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem 32 3 AKTIVA CELKEM PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem II. Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem II. Dlouhodobé závazky celkem III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem PASIVA CELKEM

11 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb Výkaz zisku a ztráty Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky CZP Plzeňského v zjednodušeném rozsahu kraje občanské sdružení ke dni Koterovská 134 (v tisících Kč) Plzeň.... IČ A. NÁKLADY Činnosti Název položky hlavní hospodářská I. Spotřebované nákupy celkem 345 II. Služby celkem 618 III. Osobní náklady celkem 2288 IV. Daně a poplatky celkem 3 V. Ostatní náklady celkem 106 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 VIII. Daň z příjmů celkem Náklady celkem 3361 B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 216 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem IV. Ostatní výnosy celkem 235 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem 181 VII. Provozní dotace celkem 2793 Výnosy celkem 3425 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 64 D. Výsledek hospodaření po zdanění

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 2 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2012, zhodnotila, a vám přiblíţila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení. Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby lidem se zrakovým postižením na území Prahy a Středočeského kraje už rovných deset

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz Výroční zpráva 211 Občanské sdružení DOLLY Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 1 Uhříněves, 1 IČO: 26531186 Registr MV : 7.5.21 pod čj. J. VS/1-1/7 2/1-R Bankovní spojení: 282531399/8 Kontakt: Přátelství 158/78,

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 1 26.6.2012 12:37:30 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 2 26.6.2012 12:37:30 ÚVODNÍ SLOVO Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Václav Havel

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2010 Českomoravská jednota Zleva sedí Mgr. Ota Panský předseda Oblastní unie Olomouc (OUN) jana KadlČková předsedkyně Spolku Břeclav (SNB) svatopluk Žamboch předseda Českomoravské jednoty (ČMJN) a Unie

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 5 Poskytování registrovaných sociálních služeb 7 Činnost vydavatelská, publikační a propagační 13 Činnost

Více

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení Výroční zpráva Nový Prostor občanské sdružení rok 2013 Poslání NP Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáháme preventivně osobám, které

Více

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak.

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak. Výroční zpráva za rok 2010 Kdo jsme? Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Výroční zpráva 2013 Základní údaje Název: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: Šumperk, Vančurova 37,

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více