Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Burčák dopit, nastává čas vína Grébovka praskala ve švech. Zájem o vinobraní, burčák a zábavu byl obrovský. strana 2 Kdo a jak si může koupit byt Zastupitelé rozhodli o podmínkách prodeje bytů. Přinášíme seznam domů a pravidla prodeje. strana 4, 5 a 6 Dvacet pět let na Vinohradech Pozitivní pohled na svět a zvláště na část dvojky vyjádřil od srdce malíř Rudolf Riedlbauch. strana 7 Prodej bytů má jasná pravidla Zastupitelstvo městské části Praha 2 na svém pátém řádném zasedání 13. září 2011 schválilo pravidla prodeje bytových domů a bytů nájemníkům. Pravidla zcela jasně a průhledně deklarují, komu a za jakých podmínek může Zastupitelstvo Prahy 2 majetek, který spravuje a není pro obec nezbytně potřebný, prodat. Slovo úvodem Na zasedání zastupitelstva proběhla poměrně bouřlivá diskuse. Pochopitelně především o rozsahu prodeje a o ceně. Zastupitelstvo schválilo, podle předem stanovených pravidel, téměř polovinu ze všech bytových domů, které bude možné nabídnout nájemníkům k odkupu. Prodej proběhne za ceny obvyklé s tím, že za určitých podmínek je možné poskytnout jisté slevy z této ceny. Základní ocenění bytových jednotek a domů budou stanovovat znalci na základě zákona 151/97 Sb., aby byla bez jakýchkoli pochybností ohodnocena každá prodávaná nemovitost. Je to způsob transparentní a nikdo nemůže objektivně pochybovat o takto stanovené ceně. Chápu, že řada z vás, kteří budou mít možnost získat byt či dům do vlastní péče, má zájem na co nejnižší ceně, za kterou vám obec majetek prodá. V domech, které spravuje obec, bydlí ale jen necelých 20 procent obyvatel Prahy 2. Čtyři pětiny, nebo chcete-li 80 procent, bydlí v domech, které mají jiného majitele. Cena proto musí být spravedlivá i vůči těmto obyvatelům Prahy 2. Politika prodeje bytů a domů devadesátých let, známá pod pojmem privatizace, je již nenávratnou historií. Velmi liberální je možnost volby způsobu prodeje, kterou Zastupitelstvo dalo nájemníkům. To, zdali si koupí celý dům či jednotlivé byty, zpravidla závisí jen na jejich rozhodnutí. Na straně 5 najdete seznam bytových domů, které v této etapě obec nabídne nájemníkům k odkoupení. Jde o 126 domů, což je dosud největší objem odprodávaného obecního majetku. Jsou zde také uvedena podrobná pravidla prodeje, tak jak je schválilo zastupitelstvo. Rád bych upozornil zejména starší nájemníky, aby byli při svém rozhodování co možná nejopatrnější. Nelze vyloučit, že na této akci se bude chtít přiživit řada spekulantů. Jestliže budete mít jakékoliv pochyby, obraťte se prosím s důvěrou buď na Úřad Prahy 2, nebo na své zastupitele. Jsem rád, že vám s plnou zodpovědností mohu tento projekt předložit. Jiří Paluska, starosta MČ Praha 2 Výzva STOPY ŽIDŮ V PRAZE 2 Dokumentačně-vzdělávací projekt, zaměřený na mapování historie židovské přítomnosti na území dnešní Prahy 2, bude v příštích třech letech za podpory městské části Praha 2 realizovat dokumentarista Martin Šmok. Většina zachycovaných událostí se bude týkat období zrovnoprávnění židovského obyvatelstva a jeho následného splývání s většinovou společností. Od začátku 20. století byla židovská obec na Královských Vinohradech nejpočetnější obcí v Praze, ale i největší v Československu. Po zásadních změnách první republiky přeťal veškeré naděje v lepší svět nástup německých národních socialistů k moci. Ten přinesl na Vinohrady nejprve vlnu uprchlíků z Německa a poté protižidovské tažení. Genocida zasáhla území dnešní Prahy 2 s nebývalou silou. Společně s občany označenými za nižší rasu zmizelo i povědomí o sdílené historické paměti míst, vědomí souvislostí, a tím i naděje na kontinuitu. Projekt si klade za cíl zdokumentovat osudy konkrétních lokalit, zachytit významné historické události i každodenní realitu a prezentovat životní příběhy známých i neznámých osobností. Jestliže máte ve svém vlastnictví takové cenné dokumenty či předměty, uvítáme, dáte-li to na vědomí do redakce Novin Prahy 2 prostřednictvím u: příp. tel.: Soutěž pro vás, kteří rádi fotíte Milí fotografové, i v říjnu se můžete nechat inspirovat v ulicích Prahy 2, kde rozhodně není nouze o náměty na téma PŘÍBĚHY PRAŽSKÉ DOPRAVY. Své fotografie můžete posílat až do 26. října na redakční Nezapomeňte připojit svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. POD KURATELOU BOHŮ: Zatímco antická božstva si vzala patronát nad letošním Vinobraním na Grébovce, v lidských rukou byla praktická stránka organizace oblíbených slavností. Například starostovi Jiřímu Paluskovi připadl milý úkol uvítat vinobraníky, hrnoucí se z vinohradské i vršovické strany v jednolitém proudu Slavnostní přípitek skvělým burčákem z historického vinohradu odstartoval odpoledne plné her, zábavy, pohody a mnoha překvapení. Tentokrát si to nenechala ujít prapravnučka zakladatele Grébovky paní Eva Herrmann-Dresel (na snímku první zleva). Text a foto: len Škola pod Vyšehradem na startovní pozici Když jsme se v polovině prázdnin zašli podívat, jak probíhá akce kulový blesk neboli stěhování zázemí základní školy z Legerovy do Vratislavovy ulice a přemísťování přírodovědců směrem opačným, nedali bychom ruku do ohně za to, že je reálné vše stihnout do začátku školního roku. Prvního září roku 2011 ale ve škamnách pod Vyšehradem zasedli školáci do vymalovaných a krásně upravených prostor, jako by ten prázdninový šrumec ani nebyl. Klobouk dolů. Co si o tom myslí ředitel školy Jiří Trunda? Je to samozřejmě v první řadě díky nadstandardnímu úsilí zaměstnanců školy, pedagogů i nepedagogů, kteří tu strávili neuvěřitelné množství hodin. Velkou zásluhu má i firma, provádějící odborné stavební práce. Všechny prostory se upravovaly, aby byly čisté, vymalované, někde bylo položeno nové lino, opravena okna. Budova byla k počátku školního roku 2011/2012 uvedena do podoby vyhovující provozu školy. A hned na počátku roku se zaplnila 104 dětmi, v první třídě jich můžeme napočítat rovných dvanáct (v Legerce se vloni první třídy vůbec neotevíraly). Jaké jsou první dojmy? Rozhodně dobré, ale to podstatné se teprve začíná rozjíždět a odehrávat. Nejdůležitější je, jak tu bude dětem, jak to na ně bude působit. Děláme všechno pro to, aby se tady cítily bezpečně a v pohodě. Je to výzva, začínat tak trochu na zelené louce. Jak se škola bude vyvíjet? Výzva je to skutečně veliká. A pedagogické záměry jsou vymezeny jednak tradicí Legerovy tedy především individuální přístup k dětem, čemuž nahrává i rodinné prostředí dané stavy žáků. Chceme zachovat úzus, že učitelé podrobně znají každého žáka a žáci zase je. A druhá věc vychází z místa, ve kterém se nacházíme, protože jsme v půli cesty mezi Podskalím a Vyšehradem. Chceme se především orientovat na esteticko-výchovnou oblast, tedy na výtvarnou, hudební a dramatickou výuku. Sousedství Vyšehradu je obrovskou výhodou a určitě toho využijete. Rozhodně ano, máme už domluvu s ředitelem NKP Vyšehrad, že budeme ve Starém purkrabství pořádat divadelní přehlídky. Chceme pozvat divadelní soubory a kroužky ze všech základních škol Prahy 2. Je také dohodnuto, že budeme využívat prostoru kasemat. Chceme jít do hloubky historie Vyšehradu a bezprostředního okolí. A co podskalské kořeny? Už jsme oficiálně vešli v kontakt se spolkem Vltavan Praha, jejich zástupci vítali naše prvňáčky, což je tradice z dob školy, která tu před osmi lety zanikla. My bychom ale chtěli vzájemné vztahy posunout dál. Nejen se účastnit jejich akcí, ale také něco nabídnout, například gratulovat jejich jubilantům Jak vnímají změnu rodiče? My rodiče považujeme za partnery, nechceme jim jen něco vzkazovat a informovat je, že to bude tak a tak. Rádi bychom, aby se pokud možno spolupodíleli na životě školy. Informace, které zatím máme, jsou velmi pozitivní. Rodičům se líbí koncepce školy, líbí se jim i budova a do jakého stavu se ji podařilo dostat, a aby se jim líbil i program, o to se budeme snažit den co den. Text: len, foto: len/zš Vratislavova

2 2 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2011 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 na svém zasedání 13. září 2011 projednala celkem čtyřicet bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila se zahájením jednání o uzavření smlouvy se společností FarmProMarket, s. r. o., a to na základě její nabídky na organizování farmářských trhů na části Tylova náměstí. Schválila provozní a návštěvní řád hřiště pro seniory v parku Havlíčkovy sady. Souhlasila s pronájmem části nemovitosti pozemku parc. č. 4187/3 u kašny Záhřebská x Americká občanskému sdružení Auto*Mat, o. s., na umístění stánku s hudební produkcí v rámci akce Zažít město jinak, a také s výpůjčkou části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Compitum Carolinum, o. s., na pořádání koncertu Z jednání zastupitelstva 5. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 se konalo 13. září Zastupitelé na svém 5. řádném zasedání projednali tři usnesení a dvě informace. V úvodu zasedání byl z programu stažen bod k prodeji ideální poloviny domu čp. 358 v Praze 2, Šafaříkova 9, s ideální polovinou pozemků parc. č a 1236, k.ú. Vinohrady. Zastupitelé po rozsáhle diskusi ze strany zastupitelů a občanů městské části schválili Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2, a seznam domů určených k prodeji postupem dle schválených pravidel. Zastupitelé na svém zasedání kapely ExT band a miniškoly slackline v rámci téže akce. Dále souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Riegrovy sady občanskému sdružení 01/71. ZO ČSOP Koniklec na uspořádání informační akce zaměřené na ochranu jírovců proti klíněnce jírovcové. Radní souhlasili s vyhlášením zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění, za účelem výběru dodavatele elektřiny pro městskou část Praha 2 společností ecentre, a. s. Schválili aktualizaci Sazebníku odměn externích spolupracovníků Novin Prahy 2 s účinností od Z materiálů k informaci vybíráme: K projektu Mezinárodní výzkum dospělých Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC). Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka dále schválili výsledek hospodaření OPBH v Praze 2, s. p., v likvidaci, za rok 2010 a souhlasili s poskytnutím finančních prostředků na realizaci oprav výtluků na pěších komunikacích Technické správě komunikací hl. m. Prahy z rozpočtu městské části Praha 2 ve výši Kč prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy Příští zasedání zastupitelstva městské části se bude konat v úterý dne od 15:00 hodin v jednacím sále č. 614 budovy ÚMČ Praha 2. Šárka Votánková, odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů Zápis ze zasedání ZMČ Praha 2 je po ověření k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ a na Farmáři zamíří na Tylovo náměstí V současné době probíhají na Tylově náměstí stavební úpravy, které vyvrcholí v závěru roku novým řešením této významné parkové plochy. Náměstí bude propojeno podélnou osou a poskytne mimo jiné nový prostor pro farmářské trhy. Radnice si již dříve nechala zpracovat studii, mapující možnosti pořádání farmářských trhů. Jejím cílem bylo najít vhodnou lokalitu a zároveň vyřešit funkční a estetickou stránku prodejních stánků v souladu s ostatním městským mobiliářem. Zvažovaná tržní místa se hodnotila z hlediska polohy, velikosti, historické tradice a místních zvyklostí. Tylovo náměstí bylo ve všech ohledech posouzeno jako nejvhodnější prostor. Dochované historické dokumenty navíc svědčí o tom, že to bylo tradiční tržní místo, zásobující potravinami celé Vinohrady. Ještě na konci 19. století se náměstí nazývalo Tržním. len ZLATÝ EGON ROČNÍK 2011: Magazín Egovernment v rámci podpory a propagace projektu Czech POINT uspořádal již třetí ročník soutěže mezi pracovišti Czech POINTu v rámci České republiky. Vyhlášení výsledků proběhlo v průběhu slavnostního večera na zámku Mikulov. Pracoviště Czech POINT ÚMČ Praha 2 obsadilo s celkem vydanými výpisy druhé místo v kategorii Nejproduktivnější Czech Point, kde se hodnotí maximální počet výpisů, které doposud pracoviště vydalo. Ocenění převzal tajemník úřadu Michal Kopecký (na snímku druhý zprava). red Vinobraní na Grébovce s příchutí antiky a mytologie Ku spokojenosti pořadatelů, a především návštěvníků jubilejního Vinobraní na Grébovce, se všichni pozvaní Římané a jejich božstva v sobotu 17. září dostavili do vinohradského parku včas a v plné parádě. Jen tak se mohlo stát, že tradiční slavnosti sklizně vinné révy pomáhala místním konšelům zahájit božská družina v čele s Jupiterem, že antičtí bohové zvali do svých chrámů děti a prováděli je soutěživým odpolednem, že Neptun stanul na svém místě před Grottou a spolu s dalšími posly z dávných časů mohl zvát první návštěvníky na prohlídku čerstvě opravené památky. A když se směrem k Foru Romanu vydal slavnostní pochod gladiátorů v čele s majestátní slonicí, nikdo nebyl na pochybách, v jakém časoprostoru jsme se ocitli. Park doslova praskal ve švech, a kdo zrovna nesledoval gladiátorské hry, neposlouchal Neptunovu vodní harfu nebo nemámil z bohů soutěžní razítka, mohl si vychutnávat krásné babí léto v romantických zákoutích parku, ve společnosti přátel a burčáku. Nebo si počkat na večerní hudební produkce Zatímco pobyt egyptské královny Kleopatry alias Ilony Csákové mezi Římany měl charakter zdvořilostní návštěvy, frontální útok severních barbarů, německé skupiny keltského rocku Corvus Corax, jasně naznačoval budoucí osud starého Říma. Zvlášť když byl korunován velkolepým ohňostrojem. Text: len, foto: len/tom/ivp Páteční předpremiéru na náměstí Míru si nenechal ujít pražský primátor B. Svoboda na snímku se starostou J. Paluskou Parádní kousky vozatajů braly dech všem přítomným Neptun nenechal nikoho na pochybách, kdo je pánem vodní říše Stánky s tradičními řemeslnými výrobky, sladkostmi, klobáskami a burčákem byly v permanentním obležení Slonice vedla slavnostní průvod gladiátorů k Foru Romanu Corvus Corax neboli Krkavec velký rozvášnil nejen mladé publikum Zdevastované koše aneb Jak si vážíme vybavení parků V parcích městské části Praha 2 zaznamenáváme v posledních letech nadměrný vandalismus na parkovém mobiliáři. Zejména v Riegrových sadech. V parku Riegrovy sady dochází k mnohdy kopnuty betonové stěny Pevně věřím, že se až neuvěřitelnému a nepochopitel- nebo chybí vložka z po- umístění nových košů nému vandalismu především na nerozbitných zinkovaného plechu. nesetká s další vlnou betonových odpadkových V důsledku neradostné- vandalismu a neúcty koších. A nutno poznamenat, že nejde ho pohledu na tento stav k obecnímu majetku. jen o koše. Podobné je to s ničením orientačních v jednom z našich nej- Také doufám, že v ko- piktogramů. krásnějších parků byly ších, určených na tří- Velkoobjemových košů od firmy JAFA komisí životního prostředí děný odpad, nebude BETON STYL bylo v červenci roku 2009 z jedenácti možných končit odpad komuděný v Riegrových sadech instalováno celkem variant vybrány a zakounální. Tyto koše se v jibrala 52. Komise životního prostředí vypeny nové koše firmy ných parcích Prahy tento typ z důvodu jeho bytelnosti, mmcité, navíc s možností osvědčily. Správa zelevu nerozbitnosti a odolnosti vůči vli- odpady třídit. Nové koše, ně bude sledovat, zda vandalů. Mobiliář navíc vynikal poměrně mimo jiné opatřené stříškou a opláště- se osvědčí i v Riegrových sadech. velkou hmotností (225 kg), což né tropickým dřevem, jsou umístěny Vím, nařídit se dá ledacos. I sankce je mělo zabránit případným krádežím. ve dvojicích, z nichž jeden koš se žlutou možné uložit, ale kýžený efekt to často Pořizovací cena 1 ks koše činila lamelou je určen na plasty. nepřináší. Domnívám se, že řešení je 4522 Kč. Městská část Praha 2 tedy v letošním uvnitř každého z nás. Čím více lidem Od té doby však byla vandaly značná roce uvolnila finanční prostředky svědomí nedovolí rozbít nerozbitný část těchto košů zničena tak, že již nemohla na zakoupení nových košů za koše koš nebo házet zbytkový odpad plnit ani trochu svou funkci zničené vandaly. Do budoucna však do plastů, tím lépe. To bez ohledu a musela být následně odepsána z majetku tomu tak být nemusí, protože v dů- na to, že ono svědomí s pocitem od- MČ Praha 2. Ostatní koše, jak si lze sledku ekonomické krize nemá finančpovědnosti za chování k veřejnému v tomto parku všimnout, byly ponechány ní prostředky nazbyt. Může se stát, že prostředí se možná ještě neprobudilo na místě, leč, bohužel, stopy van- my všichni potom budeme muset žít u každého. dalismu jsou na nich patrné leckde s poškozeným mobiliářem nebo i bez Lucie Miholová, chybí ocelové kryty, jinde jsou vy- něj. odbor životního prostředí

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 10 - ŘÍJEN Proces prodeje obecních bytů může začít Minulý měsíc, 13. září, schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 2 na svém pátém řádném zasedání pravidla prodeje vybraného obecního majetku do rukou oprávněných občanů. Obec tak přestane mít vliv na výši nájmu, ale i na různé opravy, které se bytových domů a bytových jednotek, jež se dostaly na seznam podle jednoznačných kritérií, týkají. Protože jde o nezanedbatelnou část majetku obce, který spravuje, svedl se o prodej či neprodej složitý politický boj. To je také důvod, proč jsme pro říjnovou diskusi představitelům pěti politických stran, působících v Zastupitelstvu městské části Praha 2, položili otázku: Jak je vaše politické uskupení spokojeno s pravidly k prodeji bytových jednotek a bytových domů? ČSSD Michaela Marksová ODS Jan Vaněk Česká strana sociálně demokratická měla v programu podporu privatizace za férových podmínek. To především znamená nedovolit, aby se stávajícím nájemníkům prodala střecha nad hlavou, tedy nedovolit prodej spekulantům, kteří mají mnohem víc peněz, než ti, kteří byt léta obývají. Ačkoli pro všechny politické subjekty v Praze 2 je takové pravidlo samozřejmostí, ještě dnes existují obce, kde se tak děje, a dopady na původní nájemníky jsou často katastrofické. Zásadní pro mě také je, že se neprodává všechno. Postarat se o lidi ve složité životní situaci je jednou ze základních funkcí obce. Proto jsem ráda, že soubor kritérií určil, co se k prodeji nabídnout může a co rozhodně ne a to podle předpokládaných obecních potřeb. Nesmíme zapomenout, že obec musí fungovat i pro lidi žijící v domech soukromých. S nastávajícím zdražením ve všech možných oblastech se řada těchto občanů, především seniorů, do vážných problémů nepochybně dostane. A nutit lidi, kteří většinu života strávili v Praze 2, aby se na stará kolena přestěhovali, považuji za nepřijatelné. Velmi těžké je to s cenou. Měla by být na jednu stranu dostupná všem oprávněným nájemníkům, na stranu druhou není možné rozprodávat obecní majetek hluboko pod cenou. V Praze 1 udělali zkušenost, že 40 % nájemníků levně odkoupené byty obratem prodalo a tudíž na úkor obce neoprávněně zbohatlo. Za velmi rozumné proto považuji pravidlo, že slevu dostanou nájemníci za to, že sedm, Když už se obecní majetek prodává, s pravidly jsme spokojeni. neprodají. respektive deset let byt Za sociální demokracii jsem také ráda, že se podařilo prosadit dvě formy prodeje nejen družstvům, tedy po celých domech, ale také po jednotlivých bytech. Jinak by v domech s málo zájemci neměl nikdo šanci. Kromě toho existují domy, kde sice bude v zájmu obce ponechat si nebytové prostory, ale byty splňují kritéria pro prodej, a tak by byla škoda odkup nájemníkům neumožnit. Celkově tedy mohu konstatovat, že když už se obecní majetek prodává, je ČSSD s pravidly spokojena. ODS uvítala, že pravidla prodeje byla schválena. Oddálení prodeje na další volební období by nic dobrého nepřineslo, jen by prodloužilo nejistotu nájemníků v obecních domech. Rád bych zde poděkoval všem zastupitelům, ale i členům majetkového výboru, kteří vedli konstruktivní diskusi a učinili různé ústupky, jež vyústily v přijetí kompromisních pravidel. Umožnily to hlasy koalice a TOP 09. Oprávněným osobám bude nabídnut k odkupu nadbytečný majetek obce. Tvoří ho 126 bytových domů vybraných na základě přijatých kritérií. Jde o majetek, který MČ nezbytně nepotřebuje k zajištění všech funkcí obce. Nepřijatelný byl požadavek opozice, abychom nabídli k odkupu veškerý obecní majetek všem oprávněným osobám a pouze pasivně čekali, co obci zůstane. Tím by obec ztratila vliv na rozsah a budoucí strukturu obecního majetku, navíc by v řadě případů vzniklo podílové spoluvlastnictví domu, které z pohledu dlouhodobé správy přináší řadu problémů. Ideální cena při prodeji obecního majetku je cena tržní, které lze docílit veřejnou dražbou. Ta se uplatní u prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor. Při prodeji obsazených bytových jednotek je ale situace složitější. Zcela absurdní byla pro ODS představa OSB, hájící zájmy kupujících, o maximální prodejní ceně do 19 tisíc korun za m 2. Uměle mrzačit prodejní cenu tak, aby byla co nejnižší, a tudíž dostupná všem obecním nájemníkům, je pro nás nepřijatelné. Oproti původně zamýšlené slevě za obsazenost bytové jednotky jsme s ohledem na chystanou novelu Občanského zákoníku upřednostnili slevu za omezení dispozičního práva, která je zároveň protispekulačním opatřením. Zaváže-li se kupující neprodat nemovitost po dobu deseti let, získává slevu 30 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem. Jsme přesvědčeni, že výnos z prodeje obecního majetku podle těchto pravidel zabezpečí rozvoj a prosperitu obce na několik desetiletí dopředu ku prospěchu všech občanů Prahy 2. Výnosy z prodeje musí sloužit všem občanům. OSB Prodej obecních bytů a domů se po mnoha letech opět obnovuje díky obrovskému úsilí Občanů za spokojené bydlení (OSB). Proč tedy právě zastupitelé OSB po měsících jednání nakonec jako jediní hlasovali proti přijetí předložených pravidel? Nejvážnější výhrada směřuje ke stanovení ceny: z pravidel byl vyškrtnut ohled na obsazenost prodávaných bytů, většinou nájemníky se smlouvami na dobu neurčitou. To prakticky znamená ceny mnohem vyšší než v jiných částech Prahy, pro většinu možná nedosažitelné. A protože nebyly zpracovány ani starostou slibované pilotní odhady několika domů v různých katastrech Prahy 2, to nejdůležitější číslo, které oprávněné nájemce zajímá přibližná cena za metr čtvereční zůstává nadále ve fázi dohadů. Z prodeje byla vyloučena více než polovina obecních domů, důvodem jsou údajné nepřenositelné obecní zájmy nebo více než 30 procent malometrážních bytů v domě, vhodných Strana zelených Zdrženlivý vztah k prodeji obecního majetku Zelení prosazovali během tvrdých jednání celé léto. Domníváme se, že z dlouhodobého hlediska není strategické prodávat majetek, který kryje různé potřeby obce. Prodej hluboko pod cenou, který se realizoval v 90. letech a dnes probíhá v některých Michal Uhl částech Prahy, je holý nerozum a doslova krádež na veřejném vlastnictví vlastnictví všech obyvatel. Naše požadavky byly jednoznačné: 1. Prodávat pouze explicitně nepotřebný majetek a onu potřebnost podložit nezávislou odbornou studií. 2. Neprodávat majetek za symbolické částky. 3. Vyloučit zastupitele z privatizace. Jak jsem psal nedávno, zastupitelé mají zastupovat veřejnost, a ne sebe. Ovlivňovat diskusi o ceně kvůli vidině osobního zisku je nemravné. Stanovení ceny znaleckým posudkem se slevou 30 % za protispekulativní doložku je spravedlivé a to i pro občany, kteří v obecních domech nebydlí a jejichž majetek je rozprodáván. Ze zisku z prodeje musí mít užitek všichni, ne jen nájemníci v obecním. To, co je pro Zelené klíčové, je, že se neprodává bezhlavě a bezkoncepčně vše, polovina domů byla z objektivních důvodů vyřazena. Nejčastější důvod je, že se v nich vyskytují malometrážní byty, které, když se postupně uvolňují, obec používá pro sociální účely. Často zmiňovaný sociální důvod je nutno doplnit i ekonomickým pohledem. Obecní majetek je pro obec i výrazným zdrojem příjmu. To, co v případě soukromých domů je zisk, který končí tam, kde majitel uzná za vhodné, je v případě obce příjem do rozpočtu, který se vrací všem obyvatelům Prahy 2. Opravy škol, rekonstrukce parků, nová dětská hřiště či služby pro seniory by bez těchto prostředků nemohly být často vůbec realizovány. Je dlouhodobě zřejmé, že z prodeje obecního majetku nejsme nadšeni. Jestli k němu však má dojít, tak je dobře, že se tak stane za splnění výše uvedených podmínek proto jsme tato pravidla podpořili. Ze zisku z prodeje musí mít užitek všichni obyvatelé. Petr Hejna pro sociální účely. Sociální potřeby obce přitom nebyly nijak konkretizovány. To je v kontrastu s množstvím bytů přidělených ze sociálních důvodů za posledních tři a půl roku jen 128. I kdyby se prodala většina ze 126 obecních domů ze současné omezené nabídky, zůstalo by radnici k dispozici více než 1500 malometrážních bytů. Ty jsou však obsazené nájemci a funkci záchranné sítě tedy plnit nemohou. Spokojené bydlení znamená mimo jiné jistotu a stabilizaci pro Cena je velkou neznámou, argumenty dlouhodobé občany pro rozsah nepřesvědčivé. Prahy 2, proto chceme bránit machinacím s prodanými byty. Schválená pravidla však místo toho připouštějí, že kupující budou mít možnost byty obratem prodat. Kdo se nezaváže k volitelnému omezení dispozičního práva na 7 nebo 10 let, není v dalším prodeji nijak omezován. Ani ti dobře informovaní, kteří v aukcích za nájemné nabídli sumy, zcela se vymykající normálnímu nájmu. V neposlední řadě v pravidlech není žádná záruka, že byt nebude prodán třetí osobě rok a půl poté, co oslovený nájemník neprojeví o koupi zájem. TOP 09 Schválená pravidla jsou z našeho pohledu přijatelným kompromisem čtyř politických stran, které se dokázaly shodnout v tom základním, totiž že z prodeje by měli profitovat všichni občané Prahy 2. Obecní majetek by se proto neměl prodávat pod cenou. Protože právě tohle TOP 09 vždy deklarovala, vítáme, že strany koalice nakonec akceptovaly náš návrh jednat především o zásadách konstrukce kupní ceny a nikoli o její konkrétní výši. Stanovení ceny bude v rukou odhadce, který se bude řídit pouze zákonem a nikoli politickým zadáním, jako je tomu v některých jiných městských částech. Cena by tedy neměla být pokřivena žádným uměle vytvořeným koeficientem. Záměrem TOP 09 vždy bylo nabídnout obecní byty k odkoupení všem oprávněným nájemcům. Nakonec jsme učinili vstřícný krok, aby v hlavních bodech mohly být zohledněny požadavky všech relevantních politických subjektů a pravidla byla použitelná i při změně politické konstelace. Akceptovali jsme argument o administrativní náročnosti a souhlasili Z prodeje obecních bytů budou profitovat všichni občané Prahy 2. Otto Schwarz s tím, že zatím bude oslovena pouze část obecních nájemníků, vybraná na základě přesně definovaných kritérií. Budeme ovšem trvat na tom, aby ve všech domech nyní vyřazených z prodeje bylo průběžně monitorováno, zda se výchozí podmínky nezměnily. Požadujeme zpracování sociologické studie, která zodpoví otázku, kolik bytů je skutečně třeba pro sociální potřeby obce. Pokud se ukáže, že MČ nepotřebuje obecní majetek v nyní navrženém rozsahu, budeme prosazovat, aby byly k prodeji uvolněny i další byty. TOP 09 se podařilo prosadit do textu důležité závěrečné ustanovení, že veškeré změny a úpravy pravidel podléhají výhradně rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 2. A co je vůbec nejdůležitější? Přijetím těchto pravidel byl konečně odstartován dlouho očekávaný proces prodeje obecních bytů v Praze 2 a zastupitelé TOP 09, kteří zvedli ruku pro návrh tohoto usnesení, mohou mít dobrý pocit, že přispěli k tomu, aby tento složitý proces, při kterém se bude prodávat obecní majetek v hodnotě několika miliard korun, proběhl výhradně v dikci zákona a ku prospěchu všech obyvatel jedné z nejkrásnějších městských částí Prahy.

4 4 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2011 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva MČ Praha 2 číslo 66 ze dne PREAMBULE Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2, jsou zpracována za účelem zahájení prodeje obecního majetku, který městská část nezbytně a nevyhnutně nepotřebuje k zajištění specifických potřeb obce zejména v oblasti sociálního bydlení. Tento majetek bude nabídnut k odkoupení osobám oprávněným žádat o odkup, přičemž východiskem pro stanovení kupní ceny bude cena v místě a čase obvyklá, stanovená na základě znaleckého posudku. Objem majetku nabízeného k odkoupení ve volebním období je dále limitován administrativní náročností přípravy prodeje. Na základě transparentních výběrových kritérií bude ověřitelným způsobem vybrána pro prodej polovina bytových domů, jejichž nájemníci budou vyzváni ke sdělení, zda mají zájem o odkoupení bytu za stanovených podmínek. Všechny politické subjekty zastoupené v ZMČ Prahy 2 přitom deklarují vůli dokončit prodej obecních domů v tomto objemu do konce volebního období ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vymezení pojmů Pro účely Pravidel se rozumí: Osobou oprávněnou žádat o odkup je: fyzická osoba, které vznikl a trvá nájem bytu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku či nájemní vztah z jiného právního titulu, která nemá dluh na nájemném a plnění spojených s užíváním bytu (službách), má v předmětném bytě trvalé bydliště (dle údajů v občanském průkazu nebo je doloží jiným prokazatelným způsobem). Osobou oprávněnou žádat o odkup není a) nájemce, s nímž byla nájemní smlouva uzavřena na základě Pravidel sociálního bydlení b) nájemce, s nímž byla uzavřena nájemní smlouva k bytu pro sociálně potřebné občany dle Pravidel pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2 c) nájemce, se kterým městská část uzavřela nájemní smlouvu na dobu určitou s vazbou na pracovní nebo služební poměr (zaměstnanci zařazení do Úřadu městské části Praha 2, zaměstnanci organizací zřízených městskou částí Praha 2, pedagogičtí pracovníci, příslušníci Policie ČR, strážníci Městské policie hl. m. Prahy apod.) d) člen Zastupitelstva městské části Praha 2 po dobu výkonu svého mandátu Osobou oprávněnou žádat o odkup není ani osoba, které svědčí právo společného nájmu bytu s osobami uvedenými zde pod písm. a) d). Budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k trvalému bydlení. Nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu. Domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy městské části Praha 2 dle těchto Pravidel (dále jen dům ). Společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. drobné stavby) a společná zařízení domu (např. vybavení společné prádelny). Jednotkou byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění. Družstvem společenství neuzavřeného počtu osob, založeného podle 221 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen družstvo ). Podlahovou plochou bytu podlahová plocha všech místností včetně příslušenství bytu. Podlahovou plochou nebytového prostoru podlahová plocha všech místností nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru. Pozemkem funkčně souvisejícím pozemek, který je nezbytný k zajištění přístupu k prodávané nemovitosti nebo plnící doplňkové funkce domu. Může jím být též zahrada, dvůr apod. Vlastníkem hlavní město Praha městská část Praha 2. Prodejem, resp. převodem pravomocné rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva kupujícího k domu a pozemku (jednotkám). Způsobem prodeje postup spočívající buď v prodeji bytových domů jako celku družstvu (část I.), nebo v prodeji jednotlivých bytových jednotek (část II.); volba způsobu prodeje náleží zásadně osobám oprávněným žádat o odkup bytů v daném domě, v odůvodněných případech ji však může určit svým rozhodnutím Zastupitelstvo městské části Praha 2. I. POSTUP PŘI PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ Článek 1 Předmět převodu a) Předmětem převodu jsou domy ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené městské části Praha 2, určené Zastupitelstvem městské části Praha 2 k prodeji. Je-li hl. m. Praha městská část Praha 2 vlastníkem i pozemků zastavěných těmito domy, budou také předmětem převodu spolu s pozemky potřebnými k zajištění přístupu k prodávanému domu nebo plnící doplňkové funkce domu jako např. zahrada, dvůr aj., ke kterým je přístup pouze z prodávaného domu, tj. pozemky funkčně související. b) Domy budou prodávány pouze družstvům, jejichž členy budou jen osoby oprávněné žádat o odkup užívající minimálně 80 % podlahové plochy všech bytů v nabídnutém domě. Nebudou-li členy družstva všichni nájemci v nabídnutém domě, bude dům prodán takovému družstvu pouze v případě, že družstvo doloží písemný souhlas všech nájemců, kteří nejsou jeho členy, s výjimkou těch nájemců, kteří mají dluh na nájemném nebo plnění spojených s užíváním bytu (službách) s tím, aby byl dům družstvu prodán. c) Nedojde-li k odprodeji domu družstvu, zůstává tento v majetku hl. m. Prahy, svěřeném městské části Praha 2. Nabídka třetím osobám je vyloučena, vyjma prodeje jednotlivých jednotek v domě osobám oprávněným žádat o odkup dle části II. těchto Pravidel. Článek 2 Pravidla převodu a) Po vyhodnocení zjišťovací fáze bude osobám oprávněným žádat o odkup městskou částí Praha 2 zaslána oficiální nabídka formou doporučeného dopisu (do vlastních rukou). Tato obsahuje základní specifikaci nabízené nemovitosti, základní podmínky prodeje, kupní cenu v souladu s článkem 4 a požadavek příslibu založení družstva. Takto obeslaní nájemci jsou povinni reagovat nejpozději do 60 dnů ode dne doručení dopisu. b) Osoby oprávněné žádat o odkup zakládají družstvo dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. c) Družstvo navenek zastupují zvolené orgány, jejichž právní způsobilost nastává dnem zápisu do obchodního rejstříku. Do té doby jednají jménem družstva členové přípravného výboru. Článek 3 Základní podmínky prodeje, zajišťovací nástroje a) Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo zřídit k prodávaným nemovitostem po dobu splácení kupní ceny předkupní právo jako právo věcné. b) Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo zřídit po dobu splácení kupní ceny zástavní právo k prodávaným nemovitostem. c) Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo po dobu splácení kupní ceny omezit dispoziční právo družstva k prodávaným nemovitostem. Městská část Praha 2 může po družstvu zejména požadovat, aby (i) do úplného splacení kupní ceny nepřevedlo vlastnictví k prodávaným nemovitostem, (ii) bez souhlasu městské části Praha 2 nezřídilo věcné břemeno vztahující se k prodávaným nemovitostem, (iii) nevydalo prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě, (iv) nerozdělilo prodávaný pozemek. d) Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo požadovat po družstvu, aby pojistilo prodávané nemovitosti, zejména dům, na celou dobu do úplného splacení kupní ceny, a to na svůj náklad a na pojistné plnění minimálně ve výši kupní ceny domu. e) Družstvo se zavazuje zajistit a ručí za to, že všichni jeho členové jsou ke dni podpisu kupní smlouvy ve smyslu těchto pravidel osobami oprávněnými žádat o odkup bytů v předmětném domě; tuto skutečnost je družstvo povinno ke dni podpisu smlouvy doložit. f) Městská část Praha 2 zajistí v kupní smlouvě plnění závazků družstva uvedených pod písm. c), d), e) tohoto čl. smluvní pokutou ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny. Městská část Praha 2 je zároveň v případě porušení těchto závazků oprávněna odstoupit od kupní smlouvy. Článek 4 Kupní cena a platební podmínky a) Z odhadní ceny domu a stavebního pozemku včetně pozemků funkčně souvisejících, zjištěné znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., v platném znění, se poskytuje sleva ve výši 10 %, nejvíce však do limitu podpory malého rozsahu de minimis podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince b) Při určení odhadní ceny podle písm. a) bude zohledněna i případná skutečnost spočívající v tom, že k některým bytům jsou uzavřeny nájemní smlouvy, ve kterých je zakotvena mimořádná výhoda (např. snížené či nulové nájemné) jako kompenzace za investice realizované daným nájemcem (např. půdní vestavby). c) Z kupní ceny nemovitostí je družstvo povinno zaplatit 1. splátku ve výši 20 % kupní ceny, a to do devadesáti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Zaplacení této částky je podmínkou pro podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. d) Zbývající část kupní ceny prodávaných nemovitostí je družstvo povinno zaplatit formou pravidelných měsíčních splátek nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy. Po dohodě s městskou částí Praha 2 může družstvo uhradit celou kupní cenu jednorázově. V takovém případě se neuplatní zajišťovací instituty (zástavní právo, předkupní právo jako právo věcné) ani omezení dispozičního práva dle čl. 3 písm. c) a d). e) Pro případ prodlení družstva se zaplacením kterékoliv ze splátek sjednané kupní ceny bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti družstva zaplatit splátku v plné výši a včas s tím, že splatnost této smluvní pokuty je s následující splátkou. Městská část Praha 2 je zároveň v takovém případě oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. f) V případě odstoupení městské části Praha 2 od kupní smlouvy je tato oprávněna započíst své pohledávky za družstvem z titulů smluvní pokuty a nákladů vynaložených v souvislosti s realizací prodeje proti družstvem již zaplacené části kupní ceny. g) Náklady na vypracování znaleckého posudku spolu s daní z převodu nemovitostí uhradí městská část Praha 2. Správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí družstvo. Článek 5 Postoupení pohledávek Společně s kupní smlouvou bude případně podepsána zvláštní smlouva, kterou budou na družstvo úplatně postoupeny všechny splatné pohledávky z titulu dlužného nájemného za byty a nebytové prostory a plateb za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, případně bezdůvodného obohacení, a to včetně příslušenství a nákladů soudních řízení vzniklých v souvislosti s vymáháním těchto pohledávek vše k datu podpisu této smlouvy o postoupení pohledávek. Článek 6 Závěr a) Při samotném jednání o uzavření všech smluv, které souvisejí s prodejem nemovitostí, a jejich podmínkách bude jednáno pouze s osobami oprávněnými za družstvo jednat či je zastupovat. b) Bližší vymezení jednotlivých podmínek prodeje bude obsahovat kupní smlouva. II. POSTUP PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK Článek 1 Předmět prodeje a) Předmětem prodeje jsou pouze bytové jednotky užívané osobami oprávněnými žádat o odkup v domech svěřených městské části Praha 2, určených Zastupitelstvem městské části Praha 2 k prodeji v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, včetně jejich příslušenství a odpovídajícího podílu na společných částech domu a zastavěném pozemku. b) Neobsazené bytové jednotky zůstanou nadále ve vlastnictví hlavního města Prahy, nebo budou prodány formou výběrových řízení nebo formou veřejné dražby podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. c) Nebytové jednotky zůstanou nadále ve vlastnictví městské části Praha 2, nebo budou prodány formou výběrových řízení, příp. formou veřejné dražby podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. O výjimkách, tj. prodeji jednotlivým zájemcům, bude rozhodovat Zastupitelstvo městské části Praha 2. d) Pro účel prodeje jednotlivých bytových jednotek je třeba splnit podmínku ustanovení 5 odst. 1 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění. Podmínkou je zpracování Prohlášení vlastníka budovy, jež určuje prostorové části budovy, které se za podmínek stanovených zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami a společnými částmi domu. Článek 2 Kupní cena a platební podmínky a) Odhadní cena bytových jednotek se stanoví jako cena v místě a čase obvyklá na základě znaleckého posudku dle zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění. Základní cena bytové jednotky je doplněna o cenu odpovídajícího podílu na společných prostorách a zastavěném,

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 10 - ŘÍJEN příp. i souvisejícím pozemku (jednotka, podíl na společných částech domu, podíl na zastavěném a příp. i souvisejícím pozemku, dále jen nemovitost ). b) Minimálně 20 % kupní ceny musí být uhrazeno do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Zbývající část kupní ceny může být rozložena do pravidelných měsíčních splátek tak, aby zbývající část kupní ceny byla zaplacena nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy. c) Při jednorázovém zaplacení kupní ceny do devadesáti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy se poskytuje sleva ve výši 5 % z odhadní ceny nemovitosti. Zaplacení celé kupní ceny je v takovémto případě podmínkou pro podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. d) Z odhadní ceny nemovitosti se dále poskytuje sleva ve výši: 1. nejvýše 20 % v případě, že se kupující v kupní smlouvě zaváže, že během 7 let následujících po vložení jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí jednotku neprodá, nedaruje, nesmění, nevloží do majetku jiné osoby ani žádným jiným způsobem nezcizí, nebo 2. nejvýše 30 % v případě, že se kupující v kupní smlouvě zaváže, že během 10 let následujících po vložení jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí jednotku neprodá, nedaruje, nesmění, nevloží do majetku jiné osoby ani žádným jiným způsobem nezcizí; tato sleva se neposkytuje v případě prodeje osobám oprávněným žádat o odkup, které uzavřely nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho roku po e) Městskou částí Praha 2 bude při stanovení kupní ceny bytové jednotky přihlíženo k úpravám provedeným na náklady nájemce v případě, že městská část Praha 2 dala souhlas s úpravou a byly jí doloženy náklady na realizaci takové úpravy. Znalec bude při vypracování znaleckého posudku, a tedy i při výpočtu ceny bytové jednotky, vycházet z údajů uvedených v evidenčním listu. Článek 3 Nástroje zajištění smlouvy a) V případě, že kupní cena nebude zaplacena v termínu dohodnutém v kupní smlouvě, má městská část Praha 2 právo na odstoupení od smlouvy. V kupní smlouvě bude dále ve prospěch městské části Praha 2 sjednána pro případ prodlení s placením jednotlivých splátek kupní ceny smluvní pokuta ve výši Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zaplatit splátku v plné výši a včas. Splatnost této smluvní pokuty je s následující splátkou. b) Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo zřídit do úplného splacení celé kupní ceny k prodávané nemovitosti zástavní právo a předkupní právo jako právo věcné. V případě jednorázového zaplacení celé kupní ceny do devadesáti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy se zástavní Domy určené k prodeji a předkupní právo nezřídí. c) Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo po dobu splácení kupní ceny omezit dispoziční právo kupujícího k prodávané nemovitosti. Městská část Praha 2 může po kupujícím zejména požadovat, aby (i) do úplného splacení kupní ceny nepřevedl vlastnictví k prodávané nemovitosti, (ii) bez souhlasu městské části Praha 2 nezřídil věcné břemeno vztahující se k prodávané nemovitosti. d) V případě, že celá kupní cena nebude kupujícím zaplacena nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy a zároveň v této lhůtě nebude kupujícím uhrazena i případná smluvní pokuta dle písm. a) tohoto článku, je městská část Praha 2 oprávněna od této smlouvy odstoupit s tím, že je v tomto případě oprávněna požadovat po kupujícím jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny, která bude městskou částí Praha 2 sražena kupujícímu z první splátky kupní ceny. e) Kupní smlouva bude obsahovat závazné prohlášení kupujícího, že je ke dni podpisu kupní smlouvy osobou oprávněnou žádat o odkup předmětného bytu. Pokud se toto prohlášení kupujícího ukáže být kdykoliv po podpisu kupní smlouvy nepravdivým, je městská část Praha 2 oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % kupní ceny, jakož i úhradu příp. vzniklé škody či jiné újmy, která by tím prodávajícímu vznikla. Městská část Praha 2 je oprávněna započíst smluvní pokutu proti kupujícím již zaplacené části kupní ceny. Článek 4 Pravidla prodeje bytových jednotek a) Při prodeji bytových jednotek se bude postupovat v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění. b) Městská část Praha 2 zajistí vymezení jednotlivých bytových jednotek v souladu s ustanovením 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, a sepsání návrhu kupní smlouvy na převod bytové jednotky spolu s příslušnými podíly na společných částech domu a pozemku a dalších smluv s tím souvisejících. c) Osoby oprávněné žádat o odkup bytových jednotek v určených domech budou městskou částí Praha 2 vyzvány k tomu, aby městské části předložily písemnou nabídku na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude příslušná bytová jednotka, včetně příslušného podílu na společných částech domu a pozemku. Součástí nabídky bude i prohlášení, že osoba oprávněná žádat o odkup je učiněnou nabídkou vázána po dobu jednoho roku. Osoba oprávněná žádat o odkup ručí za správnost a aktuálnost osobních údajů uvedených v nabídce. d) Městská část Praha 2 bude nabídky na uzavření kupních smluv učiněné podle písm. c) akceptovat v případě, že je učiní nejméně takové procento osob oprávněných žádat o odkup bytů v daném domě, které před zahájením prodeje určí svým usnesením Zastupitelstvo městské části Praha 2. e) Náklady na vypracování znaleckého posudku spolu s daní z převodu nemovitostí uhradí městská část Praha 2. Správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Článek 5 Postoupení pohledávek Případné pohledávky z titulu dlužného nájemného za byty a nebytové prostory a plateb za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, případně bezdůvodného obohacení, budou řešeny při prodeji jednotky, ke které se váží. Článek 6 Zajištění správy domu Správu domu bude až do případného zvolení nového správce vykonávat správce původní. Článek 7 Společenství vlastníků jednotek Městská část Praha 2 plní povinnosti uložené jí zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění, zejména je povinna uvědomit ostatní vlastníky bytových jednotek o vzniku společenství vlastníků jednotek, svolává první schůzi shromáždění společenství (ustanovení 9 odst. 8 zákona), případně plní povinnosti dle ustanovení 9 odst. 9 a 10 odst. 2 zákona. Článek 8 Nástroje zajištění proti spekulaci s byty a) Pro případ porušení závazku uvedeného v článku 2 písm. d) bude ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 40 % odhadní ceny nemovitosti. K zajištění této smluvní pokuty bude v kupní smlouvě ve prospěch prodávajícího sjednáno zástavní právo. b) V případech zvláštního zřetele hodných může v budoucnu městská část Praha 2 s kupujícím uzavřít zvláštní dohodu, ve které mu bude některá z dispozic uvedených v článku 2 písm. d) umožněna, aniž by vůči němu byla uplatněna smluvní pokuta. Článek 9 Závěr a) Prohlášení vlastníka dle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, nemá vliv na souhlas vlastníka s případnou výměnou bytu. b) Bližší vymezení jednotlivých podmínek prodeje bude obsahovat kupní smlouva. III. POUŽITÍ VÝNOSŮ a) Výnosy z prodeje domů a bytových jednotek budou soustředěny na zvláštním účtu MČ Praha 2 a jejich využití podléhá schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2. Tento finanční kapitál bude co nejefektivněji zhodnocován způsobem, který schválí Zastupitelstvo městské části Praha 2. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem MČ Praha 2. Jakékoli jejich úpravy, změny či doplňky podléhají rovněž schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2; bez tohoto schválení jsou neplatné. Centra or. č. popis č. Budečská Čerchovská Čerchovská Francouzská Chodská Karlovo nám Kladská Korunní Korunní Korunní Krkonošská Mánesova Mánesova Melounova Sázavská Sázavská Slezská Slezská Slezská Slezská Slovenská Španělská Šumavská Šumavská Vinohradská Vinohradská or. č. popis č. or. č. popis č. or. č. popis č. or. č. popis č. Vinohradská Trojická Šmilovského Balbínova Vinohradská Trojická Vinohradská Čelakovského sady Záhřebská Václavská Vinohradská Hálkova Záhřebská Václavská Vinohradská Italská Záhřebská Vratislavova Vinohradská Italská Haspra Vyšehradská Wenzigova Italská Dittrichova Austis Ikon Italská Dittrichova Americká Bělehradská Italská Dittrichova Bruselská Bělehradská Ječná Dittrichova Francouzská Bělehradská Ječná Dittrichova Jana Masaryka Bělehradská Malá Štěpánská Dittrichova Jana Masaryka Legerova Masarykovo nábř Gorazdova Jana Masaryka Legerova Mikovcova Gorazdova Jugoslávská Legerova Myslíkova Na Moráni Ke Karlovu Lípová Myslíkova Na Výtoni Londýnská Lípová Na Zderaze Podskalská Londýnská Lípová Na Zderaze Podskalská Londýnská Lípová Rubešova Podskalská Lublaňská 55 6 Nám. Míru Rubešova 1 41 Rašínovo nábř Lublaňská Sokolská Rubešova Rašínovo nábř Lublaňská Sokolská Římská Rašínovo nábř Rejskova Tyršova Škrétova Rašínovo nábř Rumunská Realit EM Vocelova Štěpánská Rumunská Anglická Vocelova Trojanova Sarajevská Anglická Žitná Trojanova Šmilovského Anglická Žitná

6 6 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2011 Město a lidé Noviny Prahy 2 Centra or. č. popis č. Důvod Americká Anny Letenské Blanická Blanická , 5 Čerchovská , 4 Francouzská Francouzská Chopinova Karlovo nám Karlovo nám Kladská Korunní Korunní Mánesova Mánesova Na Švihance Polská Slavíkova Slezská Šubertova Šumavská Šumavská Vinohradská , 2 Záhřebská Záhřebská , 2 Záhřebská Haspra Dittrichova , 2 Gorazdova Karlovo nám Na Moráni Na Slupi Na Slupi Na Výtoni Na Výtoni Neklanova Plavecká Podskalská Podskalská Podskalská Přemyslova Štěpánka by oslavila osmdesátiny Známá herečka Štěpánka Haničincová (* , ) se přestěhovala na Vinohrady do ulice Makarenkovy (dnes Jana Masaryka) v roce 1958 a Prahu 2 už neopustila až do své smrti. Vystudovala Obchodní akademii v Děčíně. Zároveň hrála v ochotnickém divadle a s představením Radúz a Mahulena projezdila severní Čechy. Po maturitě získala místo korespondentky na Ministerstvu zahraničních věcí, kde pracovala rok a poté byla přijata na DAMU. Během studií se vdala za Petra Haničince. Manželství trvalo čtyři roky a narodila se z něj dcera Alexandra. Štěpánka v roce 1953 zakotvila v dětské redakci nově se rozvíjející televize. Do dětských pořadů vstoupili nezapomenutelní medvídek Emánek, veverka Zrzka, Kačenka a čertík Bertík. Poznala tam svého druhého muže, režiséra Jan Valáška, otce syna Honzíka. Toto manželství trvalo deset let až Domy, které nejsou určeny k prodeji or. č. popis č. Důvod or. č. popis č. Důvod or. č. popis č. Důvod Sarajevská Sokolská , 4 Šafaříkova Sokolská , 4 Šafaříkova Sokolská Šmilovského Sokolská Tylovo nám. parc č. 4 Svatoplukova , /2 Svatoplukova Uruguayská , 2 Realit EM Anglická Balbínova , 3 Hálkova , 4 Helénská Italská Jana Masaryka , 4 Ječná Ječná Ječná Máchova Máchova , 2 Máchova , 4 Malá Štěpánská Malá Štěpánská Masarykovo nábř Mikovcova Mikovcova Na Rybníčku Na Rybníčku Na Zbořenci , 2 Na Zderaze , 3, 4 Římská Římská V tůních Žitná Žitná Rašínovo nábř Rašínovo nábř Svobodova Trojanova Trojanova Trojická Trojická Václavská , 3 Václavská , 6 Václavská Vratislavova , 2 Vratislavova Vyšehradská Vyšehradská Austis Americká Americká Belgická Belgická Belgická Bruselská , 2 Fričova Jana Masaryka Jana Masaryka Jana Masaryka Jana Masaryka Jugoslávská , 2 Jugoslávská Kateřinská Londýnská Londýnská Londýnská Londýnská Máchova Rejskova Rejskova Rumunská Rumunská Rumunská Sarajevská Sarajevská do roku 1968, kdy J. Valášek zemřel. V roce 1971 se provdala za herce Jana Přeučila, se kterým žila až do své smrti v roce V knize memoárů Štěpánka vzpomíná také na společenské a politické události v Československém rozhlase a televizi po srpnu V době normalizace se její situace zkomplikovala osobně i profesně manžel její dcery byl signatářem Charty 77, což pro celou rodinu znamenalo nežádoucí pozornost ze strany tehdejších bezpečnostních orgánů. Otec Jana Přeučila, František Přeučil, byl zase odsouzen v procesu s Miladou Horákovou a prožil mnoho let ve vězení. Životní příběh této činorodé herečky, dramaturgyně, moderátorky a autorky nebyl zdaleka tak pohodový a úsměvný, jako její pořady, kterými obšťastňovala celé generace dětí. Eliška Janšová, dopisovatelka Praha 2 očima budoucích architektů V úterý 4. října zaplní výstavní prostory v prvním patře radnice Prahy 2 (nám. Míru 20) projekty studentů architektury, řešící vybrané veřejné prostory na území městské části. Výstava Praha 2 očima studentů fakulty architektury ČVUT představí práce vyšších ročníků z ateliérů architektů Jana Sedláka, Miroslava Cikána a Jana Šépky. Projekt vznikl na základě dřívějších podnětů a zadání některých prací studentů fakulty architektury, zabývajících se tématy na území městské části Praha 2. Práce řeší například analýzu historického vývoje starého Podskalí a návrhy na jeho proměnu a dotvoření, možnou podobu Karlovského předmostí, humanizaci Severojižní magistrály apod. Výstavu připravilo oddělení územního rozvoje ÚMČ Praha 2. Potrvá do 10. prosince a otevřena bude v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:30, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 a v pátek od 8:00 do 13:30. len K tradicím Vltavanu patří péče o děti Vltavánci na výletě parníkem, 60. léta 20. století Spolku Vltavan v Praze věnují Noviny Prahy 2 zaslouženou pozornost z mnoha důvodů letos je tím hlavním skutečnost, že Vltavan oslavuje 140. výročí svého nepřetržitého trvání. Spolek byl založen v pražském Podskalí v roce 1871 jako svépomocný spolek plavců, rybářů a pobřežných. Staral se o to, aby jeho členové dostávali finanční podporu po dobu pracovní neschopnosti při nemoci a úrazu. Jejich zákonité manželky a děti dostávaly podporu v případě úmrtí otce rodiny. Od samého počátku činnosti spolku však k této základní funkci přistoupila i charitativní péče o děti. A to nejen o děti členů. Pra- Skupina vltavanských dětí ve velké spolkové delegaci na Národopisné výstavě Českoslovanské v r na výstavišti v Holešovicích videlně se např. pořádaly věcné sbírky a jejich výtěžek dostaly děti při besídce pod společným vánočním stromkem. Vltavanské děti měly dokonce své vlastní krojové oblečení. V něm se spolu se svými rodiči účastnily spolkových slavností a pochodů. K nejužšímu spojení pražského Vltavanu s dětmi došlo však až v době, kdy spolek již nesměl existovat samostatně a pokračoval dál jen jako tzv. vlastivědný kroužek, součást odborové organizace zaměstnanců osobní lodní dopravy Dopravního podniku hl. m. Prahy. Ikon Bělehradská Bělehradská Bělehradská Bělehradská Bělehradská Bělehradská Bělehradská Bělehradská Bělehradská Bělehradská Bělehradská Bělehradská Jaromírova , 2 Jaromírova Karlovo nám Legerova Legerova Legerova Lípová Lípová Nám. Míru Nezamyslova Oldřichova Rumunská Salmovská Sekaninova Sekaninova Sekaninova Sekaninova Slavojova Sokolská , 2 Sokolská , 4 Sokolská , 4 Vysvětlivky 1 v domě je více než 30 procent bytů vhodných pro sociální účely 2 v domě je pronajat prostor v obecním zájmu, pro který nelze nalézt jiné vhodné umístění 3 MČ není vlastníkem celé nemovitosti 4 nejedná se o bytový dům 5 včetně Blanické 22 6 včetně Karlova náměstí 6 Tehdy, po roce 1952, vznikl nápad uzavřít patronát nad školou pod Vyšehradem ve Vratislavově ulici. Spolek pak pořádal pro školu slavnostní zahajování školního roku, mikulášské a vánoční besídky s nadílkou, červnové výlety parníkem do okolí Prahy. Spolupráce se školou v devadesátých letech utichla, škola byla dokonce zrušena. Vznikly však nové tradice, např. jarní Podskalská setkání u Výtoně spojená s jízdou parníkem, návštěvou podskalského muzea a pohoštěním. Na ně je vždy zvána jak veřejnost, tak i podskalské a vyšehradské děti. Před nedávnem zahájil spolek spolupráci s nově vzniklým Centrem volného času Botič při Základní škole Botičská. Účastnili jsme se v historických vltavanských krojích všech jejich vánočních a velikonočních jarmarků. Také školního karnevalu spojeného s vyhodnocením výtvarné soutěže Parník. Vítěze jsme odměnili dárky, jejich práce byly vystaveny na Podskalském setkání. Uspořádali jsme pro děti návštěvu muzea na Výtoni a dušičkovou vycházku na Vyšehradský hřbitov, kde děti na hroby slavných Čechů položily vlastnoručně vyrobené věnce. O prázdninách 2008 jsme Centru volného času Botič pomohli organizovat příměstský tábor. Pak se 1. září poprvé uskutečnilo slavnostní vítání prvňáčků. Děti dostaly drobné dárky a spolkovou pamětní kartu Vzpomínka na první školní den. Tato nová tradice stále pokračuje. Mnoho dětí se s námi setkává i při slavnosti pasování malých čtenářů v pobočce Městské knihovny na Ostrčilově náměstí. Místo mečem jim na pravé rameno poklepáváme pádlem. Školní rok 2011/12 nečekaně přinesl velikou změnu. Ve Vratislavově ulici byla znovu otevřena základní škola. Věříme, že se obnoví staronová spolupráce této školy a našeho spolku. Doufáme, že děti z podskalské Botičárny i ty nové z vyšehradské Vratislavky budou mít jednou díky tomu možnost vzpomínat nejen na svou školu, ale i na náš spolek Vltavan. Jako to dodnes dělají mnozí z jejich rodičů a prarodičů. Jiří Mejstřík a Jana Osbornová, spolek Vltavan v Praze

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 10 - ŘÍJEN Dvojka pro seniory Milí členové klubu, poslední zářijový den jsme oslavili Mezinárodní den seniorů. Věřím, že se Vám program, který pro Vás připravila MČ Praha 2 v prostorách Novoměstské radnice, líbil, a že jste se pobavili. Říjen nám přináší pravidelné a oblíbené aktivity. Začínají například kurzy na PC pro začátečníky i mírně pokročilé pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve. Na konci měsíce po kratší letní přestávce budou pokračovat přednášky v budově ÚMČ Praha 2. Výletníci se vydají do Karlových Varů a na hrad Loket, a to 18. a 20. října. Ještě bych Vás ráda upozornila na nabídku Veselého seniora a Klubu aktivního stáří. Vyberete si jak ze zábavných, tak vzdělávacích programů, a budete v dobré společnosti Jako vždy naleznete podrobnější informace na nástěnkách v přízemí budovy, na internetu a na této straně. Pohodový a klidný říjen Vám přeje Aleksandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 VÝLETY REZERVACE Rezervační lístky (čísla sedadel) na jednotlivé výlety se budou vydávat tak jako dosud ve čtvrtek po prvním pondělí v měsíci, kdy vycházejí Noviny Prahy 2, a to již od 7:30 do 8:30 v Informačním koutku pro seniory. Upozorňujeme zájemce, že vstup do budovy před 7:30 není možný! Nelze také telefonicky žádat o přednostní rezervaci z důvodu časové zaneprázdněnosti, např. návštěvy lékaře. Registraci a zaplacení výletu uskutečníte v ten samý den a na stejném místě mezi 13:00 a 16:00. Děkujeme za pochopení. INFORMAČNÍ KOUTEK PRO SENIORY V přízemí budovy ÚMČ Praha 2 je otevřen každou středu od 9:30 do 11:30. Zde přijmeme vaše přihlášky do klubu Dvojka pro seniory, na počítačový kurz a získáte tu aktuální informace. PC KURZY Kurzy na počítači pro začátečníky a mírně pokročilé se budou konat v budově SPŠE Ječná 30, opět s lektorem Janem Švábem. Máte-li zájem, vyplňte prosím přihlášku. Najdete ji v poličkách Informačního koutku pro seniory. Vyplněné odevzdávejte v Informacích nebo každou středu od 9:30 do 11:30 v Informačním koutku pro seniory. Nezapomeňte vyplnit číslo klubové karty a telefonický kontakt. Děkujeme! CVIČENÍ V BAZÉNU Cvičení a plavání v bazénu se koná ve stejném čase a za stejných podmínek, tzn. každý čtvrtek od 15:45 do 16:30 v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady. Plavenky budou připraveny vždy první pracovní den v měsíci v Informacích v přízemí budovy ÚMČ Praha 2, po předložení klubové karty obdrží zájemce jednu vstupenku na plavání a jednu na cvičení. Jedna osoba může předložit max. dvě karty. Cvičení a plavání probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence a je určeno pro občany bez závažnějších zdravotních omezení. PARTNEŘI KLUBU Představujeme vám dva nové partnery klubu Dvojka pro seniory. Patří jim velký dík! Jsou to: Senium, s. r. o., agentura domácí pomoci, Jungmannova 769/7, tel: , , Sleva 15 % na úklidové služby, 10 % na ostatní služby pomoc v domácnosti, doprovod, společnost. SENIOR HELP společenské služby pro seniory, Ruská 682/ 8, tel: , cz. Sleva 10 % na kurzy Nordic Walking, trénink paměti, společenské návštěvy, doprovod k lékaři a na společenské akce. SENIOR FITNES Vaše tělo je vaše nejdůležitější životní nářadí. Vzhledem k přijatým zákonům o zdravotním pojištění bude jeho oprava čím dál dražší. Není měsíční permanentka za 100 Kč přece jen levnější, než mnohé léky a pozdější operace? A k tomu máte možnost získat nové přátele, dozvědět se o způsobech detoxikace organismu nebo o pozvánce do lázní. Zkuste vzít lehký cvičební úbor, cvičky mít nemusíte, a vybrat si nejbližší místo k protažení těla a potěše duše. Základní škola Resslova (MŠ Na Zbořenci), st 10:00 11:00. V pravidelném termínu pokračujeme v BUGI FiT (Balbínova 6), út 10:00 11:00. Novým zájemcům nabízíme možnost zlepšování kondice pod vedením speciálně připraveným cvičitelů a cvičitelek. O našich aktivitách se dočtete na napsat nám můžete na mail: BUENA VISTA VINOHRAD Občanské sdružení Buena Vista Vinohrad vítá tradiční i nové návštěvníky svých pravidelných programů pro seniory, které od září pokračují v Klubu aktivního stáří Centra sociálních služeb Praha 2 v Záhřebské 15. S fyzioterapeutkou Eliškou, která vám poradí s vašimi individuálními pohybovými problémy, si můžete přijít zacvičit každé úterý a čtvrtek od 15:00. Potřebujete-li při cvičení sedět, potom je pro vás připraveno neméně účinné cvičení na židlích. Eliška se na vás bude těšit každé úterý od 13:30. Zpíváte rádi, nebo byste to chtěli zkusit? Přijďte každé úterý od 11:00 do 13:00 do pěvecké dílny pana Vondrovice. Paměť můžete procvičit každou středu od 14:00 a vždy druhé úterý v měsíci od 15:00 vám arteterapeutka Jana ve výtvarné dílně otevře krajiny vaší vlastní fantazie, o kterých jste neměli tušení. Bližší informace na tel.: Vinohrady jsou dobrá čtvrť Z oken svého ateliéru má akademický malíř Rudolf Riedlbauch příjemný výhled na vinohradské střechy, kousek odtud se zelenají Bezručovy sady i sady Svatopluka Čecha. Svou návštěvou jste mi připomněla, že na Vinohradech žiju přesně pětadvacet let, uvítal mě akademický malíř Rudolf Riedlbauch a hned trošku zchladil mé nadšení z úžasné vyhlídky na vinohradské střechy. Ateliér na úrovni okolních střech a otočený na sever má samozřejmě nádherné světlo, vysvětlil a připomněl, že vyhlídka do města může i informovat nepovolané o tom, že se tu třeba několik večerů po sobě nesvítí. Už někoho napadlo se sem bez pozvání podívat, dodává a já si uvědomuji, že vchod do ateliéru trochu připomíná opevněnou tvrz. Žijí mezi námi Rudolf Riedlbauch se narodil v Dýšině u Plzně, ale Akademii výtvarných umění studoval u prof. Františka Jiroudka v Praze a posléze také ve středoitalské Perugii, dodnes nesoucí stopy prastarých Etrusků a Římanů. Zabývá se především malbou, kresbou, nástěnnými technikami, ale rád pracoval i se sklem. Na jeho práce se však nemusíme chodit dívat jen do galerií (nejen domácích, ale i zahraničních), vidět je můžeme i v běžných prostorách měst. Je například autorem nástěnných maleb v Poslanecké sněmovně ČR a v prostorách pražské zemědělské univerzity, při vstupu do zoo v Ústí nad Labem míjejí návštěvníci fasádu, kterou vyzdobil pomocí u a kovu, je i autorem nástěnných maleb zdobících domy náměstí v Trnavě. Pokud vám ovšem jméno Riedlbauch připomíná ještě něco jiného, pak vězte, že jste na správné stopě. Rudolf má pět sourozenců, pouze jeho sestra Anna se umění nevěnuje. Flétnista Jan je profesorem Pražské konzervatoře a Rudolf mu ilustruje jeho knížky básní. Houslisté Josef a Marie jsou členy Ve čtvrtek 6. října vyvrcholí v 10:00 v Riegrových sadech výtvarná dětská soutěž LES podle mých představ, když oceněné děti společně se svou třídou zasadí odrůdu třešně Prunus mahaleb; asistovat jim při tom bude předsedkyně soutěžní poroty radní MČ Praha 2 Kateřina Jechová. Na Náplavce Rašínova nábřeží se o víkendu října koná Mezinárodní výstava zimních sportů Après Ski; více než osm tisíc čtverečních metrů poctivé pražské dlažby se přemění v horské středisko, v němž si návštěvníci budou moci vychutnat sportovní exhibice, soutěže, hudební vystoupení, ale také dostanou užitečné rady, jak se spolehlivě připravit na sezonu vstup je zdarma. Skautské středisko ARCUS Praha na středu připravilo výlet do Šáreckého údolí vhodný pro děti od 6 do 10 let (děti nemusí být členem skautského oddílu); každý účastník se musí přihlásit em na po přihlášení obdrží podrobné informace o akci. Jednou větou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, Václav (ministr kultury Fischerovy úřednické vlády) je skladatelem a učí na HAMU a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ovšem neměli bychom zapomenout na to, že i Rudolf velmi slušně (jak říká Václav Riedlbauch) hrával na klarinet. Maminka měla přirozené hudební nadání a primární hudební sluch. Otec, absolvent strojírenské průmyslovky, byl specialistou na obrábění kovů, ale i on měl výtečný sluch, hudební talent a obrovskou lásku k muzice, říká Rudolf Riedlbauch. Vinohrady malíř Riedlbauch očividně miluje, však tu má i mnoho přátel, které má rád a oni jeho. Maluje stromy, splétá a rozplétá jejich kořeny a větve, vzrušují ho prchavé a nezachytitelné hudební motivy a také kolotoče, kterými analogizuje závratný labyrint lidského hemžení, napsal o něm například jeho přítel profesor Josef Koutecký, který mu často zahajuje výstavy. Přátele má i mezi herci nedalekého Divadla na Vinohradech. Přátelím se například s Otakarem Brouskem starším, říká Rudolf Riedlbauch. Dříve jsem chodíval například i do restaurace U Kalicha, kde hraje na akordeon Miloš Wichterle, fagotista Pražského dechového kvinteta, dodává s tím, že pražské Vinohrady jsou opravdu dobrá čtvrť. Text a foto: epa Další akce střediska ARCUS Praha je ve čtvrtek , kdy se děti mohou těšit na celodenní hru v Riegrových sadech, a také na piknik a případné programy v přilehlých skautských klubovnách; účast dětí na akci není podmíněna členstvím, je třeba se přihlásit na Nedělní zábavné odpoledne, které pro seniory připravují vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se bude konat od 15:00 ve vinárně U Stréců; vstup je volný. Praha získala ocenění v 10. ročníku soutěže Cesty městy, zaměřené na zklidňování dopravy ve městech a obcích; mimořádné čestné uznání získal projekt řešení křižovatky ulic Moravská a Sázavská před školou v Sázavské oceněna byla nevídaná spolupráce projektantů s rodiči dětí, kteří školu navštěvují, s dětmi, učiteli, policisty i úředníky MČ Praha 2; výsledkem je bezpečné prostranství před vchodem do školy. tom Na Novoměstské radnici je do konce října k vidění výstava Slavné stavby Prahy 2. Představuje výběr jedenadvaceti staveb z celkových šedesáti čtyř, obsažených ve stejnojmenné publikaci. Jedenáctičlenný autorský tým, vedený Marií Platovskou, prostudoval a probádal dokumentaci desítek staveb v oblasti Vyšehradu, Nového Města, Vinohrad a části Nuslí, aby vybral a představil stavby a stavební soubory, které tvoří nejvýznamnější část architektonického bohatství a dědictví městské části Praha 2. len Koncerty V refektáři kláštera Emauzy se můžete ve středu od 17:30 zaposlouchat do benefičního koncertu pro varhany s názvem Romantické árie a dueta v provedení sopranistky Adély Váňové Mičkové a tenora Václava Bartha za klavírního doprovodu Miroslava Navrátila. Z jiného soudku je festival rockových kapel, ve kterých hrají dívky a ženy. Ve čtvrtek již devátým rokem roztančí pražský klub Retro Music Hall ve Francouzské ulici Babyfest Začátek akce je v 19:00, vystoupí kapely Elda s Curvas Peligrosas, Stilknox, Poison Candy a další. Více na Další z řady velmi oblíbených koncertů v Havlíčkových sadech v Gröbeho vile se bude konat v 19:00. Vystoupí na něm Pražské kytarové kvarteto s hudbou pozdního romantismu a impresionismu. Akce V Institutu Cervantes proběhne projekt současné tvorby animovaných filmů ANIMADRID. Dvě pásma filmů jsou pro dospělé, jedno pro děti. Ve čtvrtek od 18:00 můžete vidět sérii krátkých animovaných španělských filmů oceněných v posledních deseti letech. Ve druhé části ve čtvrtek , opět v 18:00, se budou promítat vybrané filmy z dílny Cruze Delgada. Třetí část je věnována dětem. Ve středu od 17:00 mohou vidět pásmo dvanácti animovaných krátkých filmů. Více na Ve středu v 18:00, na Přírodovědecké fakultě UK ve Viničné 7, se ve Velké zoologické posluchárně uskuteční přednáška o Madagaskaru. Přednášet bude hydrogeolog RNDr. Zdeněk Patzelt. Více na Výstavy V Botanické zahradě Na Slupi budou k vidění od 5. do Pohádkové krajinky se sukulenty. Po nich do zahrady zaletí andulky (21. až ) a od do rozkvetou orchideje. Ve Viničním altánu v Grébovce vystavuje až do konce října své fotokoláže pod názvem MÚZAlternativa Jan Gianni Juránek. Otevřeno denně od 11:00 do 23:00. V Institutu Cervantes v ulici Na Rybníčku bude zahájena pod názvem Protnuté fotografie výstava mladého talentovaného španělského architekta Iñaqui Carnicera. Fotografie mu posloužily jako zdroj inspirace pro architektonickou tvorbu. Výstava potrvá do , otevřena je Po Pá od 10:00 do 18:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Divadla Originální hudební divadlo Praha hraje v říjnu ve dnech 4., 11., 14., 18., 21., 25., 28. Všechna představení jsou pouze na objednávku. Malé vinohradské divadlo spouští oponu za hrou Don Quijote. Derniéra je v neděli v 19:30. Celý program najdete na Divadlo U Hasičů uvede ve středu v 19:00 komedii Moucha na zdi. Více na Kino Z říjnového programu kina MAT upozorňujeme na animované drama Alois Nebel nebo na válečné drama Lidice. Celý program je na

8 Společnost a vzdělání 8 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2011 Prahy Noviny 2 Fokus má novou chráněnou dílnu Od září najdete v Nuslích na adrese Svatoplukova 7 chráněnou dílnu nazvanou příhodně Tvůrčí. Tvořit, a ještě si při tom vydělat, zde mohou lidé se zdravotním postižením, kteří by jinak obtížně hledali uplatnění na běžném pracovním trhu. Výrobní program zahrnuje například práci se sklem, tvorbu šperků nebo techniku Tiffani, s jejíž pomocí lze vyrobit z obyčejných sklíček efektní lustry, lampy, výplně dveří nebo i šperky a dekorace do bytu. Dílnu provozuje občanské sdružení Fokus, které již více než dvacet let nabízí sociální a zdravotní služby dospělým lidem s dlouhodobým duševním onemocněním v Praze a ve středních Čechách. V naší městské části mohou klienti využívat jeho služeb prostřednictvím Komunitního týmu Jih, centra denních aktivit Dům u Libuše, chráněných bytů a v neposlední řadě služby Krizové pomoci. Nyní je handicapovaným k dispozici také chráněná dílna v Nuslích přestěhovala se sem z Tróji. Městská část Praha 2 Od září nabízí Český rozhlas Regina nové pořady a novinky, navíc celá vlna 92,6 FM vysílá v novém zvukovém hávu s novými znělkami. Každý všední den v Dopoledni s Reginou od 10:00 do 12:00 si mohou posluchači užít lifestylovou dvouhodinku cestování, vaření, oblékání, líčení, sportování, tančení a dalších radostí. Proměnil se také Večer s Reginou, kdy se po 20. hodině moderátoři se svými hosty po náročném všedním dni věnují relaxačním tématům a zajímavostem ze života v Praze. Každou sobotu po 11. hodině cestujeme Mezi kontinenty v tomto pořadu jsou odhalovány známé i neznámé destinace a zkušení cestovatelé poukazují na mnohé zajímavosti, které pronajala Fokusu prostory za nekomerční nájemné a nechala je pro účely dílny upravit. Zaměstnáno je zde v současné době deset lidí, pracujících na čtyřhodinový úvazek. V budoucnu by se jejich počet mohl zvýšit na patnáct. Podobných zařízení není nikdy dost a my chceme jejich podporou posilovat integraci postižených do běžného života. Není to jen způsob, jak tito lidé mohou získat alespoň nějaké finance, ale především cesta k posílení jejich sebevědomí a pocitu užitečnosti, říká radní Kateřina Jechová (na snímku při návštěvě chráněné dílny v Nuslích 19. září). Další podrobnosti najdete na adrese Text a foto: len FOTBAL VE ŠKOLE: V pátek 23. září bylo podepsáno Memorandum o společném zájmu na vzájemné spolupráci v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže mezi MČ Praha 2, kterou reprezentoval zástupce starosty pro oblast školství a volného času Jan Pech, ZŠ Sázavská, zastoupenou ředitelem Michalem Voldřichem a FK Dukla Praha, za kterou připojil podpis sportovní ředitel Günter Bittengel. Dukla poskytne každé základní škole zřizované MČ Praha 2 deset lístků na domácí zápas na Julisce. Školáci tak budou mít prvoligový fotbal zadarmo. Text a foto: tom Regina přináší řadu novinek běžný turista snadno přehlédne. V neděli po 11. hodině je slyšet vše pozitivní, co přinesl týden, v Dobrých zprávách. Startuje též další série pořadů pro milovníky dobrého pití. Po pořadech Červené a bílé, Vyvalte sudy a Palírna se můžete nově těšit na Bublinky. Není zajisté bez zajímavosti, že v září získal pořad Palírna první cenu v soutěži gastronomických pořadů Znojemský hrozen, kategorie rozhlasová tvorba. Pořad Českého rozhlasu Regina autorky Jolany Novákové zaujal inovativním zpracováním cyklu o destilátech, kterému nechybí ani výchovné prvky a přitom si zachovává nadhled. Více informací na webu bar O NEBEZPEČÍ TERORIS- MU: Ve středu 21. září se v aule školy v Resslově ulici konalo setkání žáků druhého stupně a jejich učitelů s prvním náměstkem ministra obrany Liborem Karáskem. Tématem přednášky a následné diskuse byl Globální terorismus nejvážnější bezpečnostní hrozba současnosti. Žáci si připomněli události z 11. září 2001, dne označovaného jako počátek války demokracie proti světovému terorismu. Náměstek Karásek žákům vysvětlil úlohu armády České republiky v Afghánistánu, zejména její rekonstrukční a zdravotně humanitární činnost. Žáci se zajímali i o to, jak se má člověk vystavený nebezpečí chovat a do jaké míry jsme my, žijící ve střední Evropě, ohroženi. Závěr je zřejmý: není třeba žít ve strachu, ale zároveň není možné nebezpečí terorismu podceňovat a zlehčovat. mach Když jsme si v Grébovce na terase restaurace povídali s architektem Jiřím Javůrkem, který se o rekonstrukci mnohých památek Havlíčkových sadů spolu s kolegy z atelieru SGL Projekt zasloužil vrchovatou měrou, stvrzovali mladí lidé kousek od nás svůj vstup do manželství, maminky s dětmi posedávaly na trávnících, aby si užily prosluněných chvilek letošního léta, a z Grotty se ozýval hluk stavby. Architekt Javůrek na dvojce nežije, ale na dvojce tráví značnou část dní od roku 2000, kdy s kolegy uspěli ve výběrovém řízení na přestavbu radnice. Rád na tuto práci vzpomíná. Radnice je po architektonické stránce velice zdařilou a hodnotnou stavbou konce 20. let, říká. Bylo by velmi snadné ten barák přestavět do jiné podoby, ale s památkáři jsme dospěli k tomu, že je vhodnější se podřídit jeho řádu a stylu. Mohli jsme se samozřejmě vrátit i ke starší formě. Původní radnice, která tu stála byla to práce A. V. Barvitia měla totiž věžičky, byla zdobnější, dost podobná architektuře Grébovky. Vzhled dnešní radnice je spíše podřízen okolní zástavbě. Bez znalostí nelze pracovat Mapy nám sdělují, že si jdeme odpočinout do Havlíčkových sadů, ale kdyby nás někdo hledal, určitě zamíří do Grébovky. Zvykli jsme si tak říkat nádhernému místu, kde vedle půvabného anglického parku najdeme i vinný sklípek, příjemné posezení v některé z restaurací, nové dětské hřiště, a také krásně zrenovované památky. Nejčerstvější z nich je Grotta. Na horké lince 150 s hasiči Jeden svět na školách Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, vyhlašuje třetí ročník Ceny Příběhů bezpráví. Od začátku školního roku až do 10. října 2011 mají mladí lidé možnost ve svém okolí vyhledávat osobnosti, které projevily v období totalitního režimu mimořádnou odvahu a za své činy si zaslouží ocenění. Nominace jsou přijímány od všech žáků a studentů ve věku let a o vybraných laureátech rozhodne studentská porota. Letošní ročník je věnován památce Pavla Tigrida. Ocenění budou pamětníkům nebo jejich příbuzným předána v rámci slavnostního zahájení sedmého ročníku Příběhů bezpráví měsíce filmu na školách 1. listopadu 2011 v kině Lucerna. Vzdělávací program Jeden svět na školách nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie. Mnohaleté zkušenosti ukazují, že právě audiovizuální materiály mají mimořádný potenciál k oslovení žáků. Více na www. jedensvetnaskolach.cz. Po budově úřadu městské části se architekt Javůrek na dvojce věnoval nějakým obchodům a restauracím, ale prakticky vzápětí zaměřil svou pozornost na Grébovku, nejprve na vinici, později na sklípek a Pavilon, nyní na Grottu. Pro architekta je zajímavé vše, co má smysl, vysvětluje. Je zajímavé, když se témata střídají, protože vás to obohacuje a regeneruje. Neumím si představit, že bych dělal samou radnici. Úřad, restaurace, vinný sklípek, krápníková jeskyně Je něco, co spojuje takovéto rozdílné stavby? My, architekti, se musíme nejprve učit, než jdeme dělat nějakou práci. Cestovat, poznat, připravit se, udělat průzkumy, najít odborníky, historiky a restaurátory a komunikovat s nimi. Pak teprve lze vytvořit koncept, s nímž pracujeme. Bez znalostí nelze pracovat, říká uznávaný architekt s tím, že práce na Grottě byly i pro něj velice zajímavé. Práce mě pozitivně zaskočila, vysvětluje. Grotta je krásným technickým dílem, které v sobě skrývá systém větrání, práce s vodou a s vlhkostí. Například voda vtéká do fontány ze skály, na které je celá stavba přilepená, a odtud se čerpá do jezírka. Nelze ale říct, že všechno nyní vypadá jako původně. Grotta byla v dezolátním stavu, takže šlo těžko vymyslet, co bylo například na podlaze, když tam žádná už dávno není. Vše jsme museli nejdřív zrekonstruovat projekčně. Hledali jsme v archivech, až jsme našli původní plány A. V. Barvitia, takže se nám jeskyni podařilo uvést do skutečně původní podoby, konstatuje spokojeně Jiří Javůrek. A jak vnímá naši dvojku? Praha 2 je krásná čtvrť, charakteristická občanským výrazem, který je zřetelný v architektuře i v postoji současné radnice. Ta podle mne dělá hodně pro občanské aktivity, včetně vynakládání prostředků na to, aby se opravily a znovu vrátily do života věci, o kterých jsme mluvili. Považuji to za obrovský čin. Turismus, hotelnictví a restauratérství tu není podřízeno vnějšku, ale směřuje k obyvatelům, kteří tady žijí, dodává architekt Javůrek. Text a foto: epa OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Týden knihoven na Vinohradech Ve dnech října 2011 pořádá Knihovna na Vinohradech řadu akcí u příležitosti 15. ročníku Týdne knihoven. Návštěvníky čeká zahájení pravidelné měsíční čtenářské a knihznalecké soutěže: Jeden měsíc jedna otázka jedna knižní výhra. Knihovna spustí webové stránky s novým designem a rozšířenými funkcemi a službami. Nově registrovaní čtenáři získají jedno registrační období navíc zdarma, dlužníkům, kteří v tomto období vrátí knihy, budou odpuštěny upomínky. Ve dnech 4. a bude mezi 8:00 a 12:00 probíhat individuální kurz uživatelských základů práce s počítačem. Zváni jsou zájemci z řad seniorů i jiných uživatelů začátečníků. V dětském oddělení se Týden knihoven ponese v duchu oslav letošního stého výročí narození Václava Čtvrtka. Celý Řešení mimořádných událostí (dopravní nehoda, požár, povodeň), jichž jsme přímými účastníky či svědky, vyžaduje ve většině případů odbornou pomoc složek integrovaného záchranného systému. Aby pomoc mohla být poskytnuta co nejrychleji, je nutné událost neodkladně a správně ohlásit. V České republice je vytvořen systém tísňového volání volba čísel, k nimž je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup. Pro tísňová volání jsou vyhrazena tato telefonní čísla: 150 Hasičský záchranný sbor ČR 155 zdravotnická záchranná služba 156 obecní (městská) policie 158 Policie České republiky 112 jednotné evropské číslo tísňového volání Když si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte tísňovou linku 112. Její technologie propojuje hasičský záchranný sbor, policii a zdravotnickou záchrannou službu. Při komunikaci s operátorem tísňové linky nejprve sdělte, co se stalo, a určete co nejpřesněji místo události. Nahlaste tedy adresní bod, příp. křižovatku ulic, šestimístné číslo sloupu veřejného osvětlení, číslo železničního přejezdu, souřadnice GPS, významnou budovu, informace z turistického značení, silniční tahy, rozhledny apod. Velmi důležité je oznámit přítomnost zraněných osob. Spolupracujte s operátorem a postupujte podle jeho pokynů a rad. Na závěr telefonátu sdělte zřetelně své jméno a číslo telefonu, z kterého voláte. Tyto údaje slouží pro možné zpětné volání operátora v případě potřeby dalších zpřesňujících informací. Nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor nevyzve. Správné ohlášení mimořádné události je tedy výstižné (CO, KDE, KDO), bez zbytečných a v dané chvíli nedůležitých detailů. Oznamovatel by se měl snažit nepodléhat emocím, i když je to v některých případech velice složité. Rychlým a věcně přesným ohlášením mimořádné události můžete zachránit lidský život. A to už přece stojí za to. HZS hl. m. Prahy týden budou pro děti připraveny hry, soutěže a tvořivé aktivity. Zatipují si v soutěži Do čtvrtice všeho dobrého, vyzkouší si ve Čtvrtkiádě své znalosti o lese Řáholci, pařezové chaloupce i dalších Čtvrtkových příbězích, po celé knihovně budou hledat známé postavičky. A nejen to. Každého čtvrtého příchozího čtenáře čeká překvapení. Pro školy uspořádá knihovna ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 2 třídenní maraton společného čtení a meziškolních soutěží na motivy Václava Čtvrtka. Dne pak spustí Knihovna na Vinohradech i dětskou verzi webových stránek, umožňujících dětem, aby se i z domova pohodlně zapojovaly do dění v knihovně, dozvídaly se o novinkách a soutěžily. luk

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 10 - ŘÍJEN Psalo se před sto lety Dnes o drahotě a vinohradských chmatácích V říjnu 1911 byl městský mobiliář rozšířen o nové záchodky, u kterých se opakovaly staré nedostatky: Ve Slovenské ulici zřízen byl před nedávnem veřejný pisoir, který ani v nejmenším neodpovídá esthetickým požadavkům našeho města. Kiosek je prastarého typu, vchod jest nedostatečně zakryt, takže obyvatelstvo okolních domů vidí ze svých oken přímo dovnitř. Jest s podivem, že po tolika zkušenostech s vinohradskými pisoiry mohlo býti zřízeno toto nové monstrum, kterého by nestrpěli ani nikde na venkově. Stejně jako lidé v celé rakousko-uherské monarchii, museli obyvatelé Královských Vinohradů v průběhu roku 1911 čelit postupnému zdražování základních potravin. Důvodem byla jednak letní neúroda, ale také situace na stále více propojeném celosvětovém trhu: Široké vrstvy lidové zachvátilo v poslední době živelné hnutí proti zdražování veškerých potřeb životních. Příšera drahoty zabírá rozlohu ne snad jen říše rakouské, ale je aktuální ve všech státech evropských vůbec. Patrně nejcitelnější bylo zdražení cukru: Na základě vzestupu cen na světovém trhu cukerním, jakož i vzhledem k tomu, že při posledním liberování zvýšeny byly cukerním kartelem v Rakousku opětovně ceny cukru ve velkém, zvýšili i detailisté ceny v drobném prodeji. Zdražilo i mléko: Dodavatelé mléka následkem velké neúrody a drahoty píce zvýšili výrobní cenu mléka. Vinohradští obchodníci s mlékem byli proto nuceni ceny přiměřeně zvýšiti a žádají, aby nebyli oni považováni za původce zdražení. Příslušné ceníky mléka jsou v krámech mlékařských a potravinářských vyvěšeny. Pomoci především nejchudším obyvatelům města se snažila i vinohradská městská rada: Obec vinohradská, aby alespoň částečně čelila panující drahotě, nakoupila větší množství bramborů za levnější ceny a bude je prodávati ve své režii, počínajíc 27. říjnem 1911 ve čtyřech prodejnách, a to v obecním dvoře, na Tylově náměstí, na náměstí krále Jiřího a v Riegrových sadech, a to za cenu 9.20 K za metrický cent. Brambory prodávati se budou nejméně po padesáti kilogramech. Někteří obyvatelé města čelili drahotě vskutku svérázně, dostávali se však do střetu se zákonem: Ve známém velkozávodě řeznickém firmy Beránkovy zadržena byla v minulých dnech elegantně oděná dáma v okamžiku, když hleděla nepozorovaně ukrýti v brašně tři kilogramy masa. V Beránkově obchodě se ztrácelo zboží již delší dobu a dotyčná dáma byla již několikrát personálem podezřívána, ale vždy ji zachránil elegantní zevnějšek: Něžná tato zákaznice bude muset nahraditi celou škodu, kterou firma krádežemi utrpěla. Někteří lidé však kradli neustále, nejen v době všeobecné drahoty. To byl i případ zlodějíčka Jana Otradovce, jehož specialitou byly krádeže prádla a šatstva: Od jara letošního roku ztrácelo se na Královských Vinohradech mnoho prádla. V různých domech byly na půdách a ve sklepích ukrouceny zámky a také do několika bytů vnikl neznámý pachatel, který nyní konečně byl dopaden. Dotyčný se před trestním senátem pražským zpovídal nejméně ze třiceti zjištěných krádeží prádla. Soudní síň vyhlížela jako nějaká prádelna, co tam bylo vyloženo kradených punčoch, košil, spodků, peřinových povlaků, ano i povijanů, nočních čepic, šátků a prostěradel. Vypálený chmaták vymlouval se, že to všechno koupil od neznámé obchodnice, která udělala krach. Touto obchodnicí byla zjištěna nuselská hokynářka Boušková. Dodejme, že zloděj odešel od soudu se dvěma lety těžkého žaláře, který, jak poznamenaly noviny, si poctivě zasloužil. Michal Frankl, dopisovatel Pozn. autora: Citace z dobového tisku pocházejí z periodika Vinohradské listy, které je součástí fondů Národní knihovny České republiky. Unikátní svědectví o náletu na Prahu V nakladatelství Prostor právě vychází kniha Bomby na Prahu, dokumentující objektivem Stanislava Maršála a texty Jana B. Uhlíře tragické události, které zažila Praha na samém konci druhé světové války. Velkoformátová publikace představuje soubor více než tří set unikátních fotografií Stanislava Maršála, zachycujících následky spojeneckých náletů na Prahu ze 14. února a 25. března Jde zřejmě o nejucelenější a nejkvalitnější kolekci, která na dané téma kdy vznikla. Většina snímků je navíc autorem popsána, a tak lze zachycená místa snadno identifikovat. Jako jeden z mála neváhal dokumentovat těla obětí, ať již na místě smrti či v kostelních prostorách, kam byli mrtví sváženi. Maršálovy mnohdy syrové a drastické snímky dokonale zachycují a zprostředkovávají atmosféru doby a představují unikátní soubor zcela ojedinělé výpovědní hodnoty. Text a foto: len Předpremiérou oficiálního křtu knihy v Luxoru byl komorní křest na radnici Prahy 2, která její vydání finančně podpořila. Uskutečnil se 14. září za přítomnosti zástupců městské části, autora a nakladatele. Podnětný komentář nabídl přítomným novinář Josef Chuchma, který je zároveň autorem doslovu knihy. Na snímku starosta J. Paluska připíjí na úspěch knihy po jeho levici autor textů J. B. Uhlíř a místostarosta V. Vondrášek, po pravici zástupci nakladatele a novináři. Slavné tváře české minulosti Vyšehradská zastavení Poté, co byla na Vyšehradě vystavěna nová děkanská rezidence, rozhodl se tehdejší vyšehradský probošt Mikuláš Karlach zřídit před jejím průčelím sady. Tam byla do té doby silně svažitá, víceméně pustá stráň. Nejprve byl v severní části, kde vede hlavní silnice procházející Vyšehradem, vyzděn vysoký taras. Následně byl terén zarovnán mnoha sty kubíků zeminy. Byly vyměřeny cesty a začaly se zakládat sady. Ty se dnes nazývají k poctě svého zakladatele Karlachovy. Podle vyjádření probošta Mikuláše Karlacha bylo potřeba učinit něco, aby sady nabyly svého významu a snad i určité posvátnosti. Proto dal v jejich severozápadní části umístit sochu českého národního světce Jana Nepomuckého, který byl po úspěšných církevních studiích v roce 1389 jmenován Dne 8. září tomu bylo 170 let, kdy se narodil Antonín Dvořák (*1841, 1904). V Praze připomínají tohoto skladatele četné památky a v naší městské části najdeme jednu z nejvýznamnějších, Muzeum Antonína Dvořáka. O Dvořákově tvorbě toho bylo napsáno víc než dost. Seznamme se s další z jeho lásek, s láskou k parostrojům. Dvořák se narodil v Nelahozevsi a právě tam poprvé přišel do styku s novým vynálezem, parní lokomotivou. Železnice, a především lokomotivy, se staly jeho životní láskou. Dokázal vysedávat celé hodiny u trati a čekat na jejich příjezd. Vyučil se řezníkem, ale od šestnácti let studoval na varhanické škole v Praze a poté působil jako violista v orchestru pražského Prozatímního divadla. Jako skladatel sklidil první výrazný úspěch kantátou Hymnus v roce 1873 a od této doby se zaměřil výhradně na komponování. Živil se hudbou, která mu přirostla k srdci, ale na železnici nezanevřel. I když byl Antonín Dvořák málomluvný, rád vyhledával rušná železniční prostředí. Zejména v přírodě mlčel a jen se díval, ale s přáteli rád pobýval a cestoval, tak jako s mladým Leošem Janáčkem do Vimperku a odtud na Boubín. Jako každá z cest mu i tato něco dala, a sice podnět k cyklu šesti skladeb s názvem Ze Šumavy. Nejznámějšími místy jeho pobytů jsou Vysoká u Příbramě a New York. Z ciziny se vždy těšil na návrat do Čech a na města, která dobře znal. Z českých železničních tratí znal nejvíce ty, jimiž se vracel domů do Vysoké nebo za příbuznými k Nelahozevsi. A při těchto jízdách vznikla i jeho slavná Humoreska. První motiv skladby sice načrtl už za svého pobytu v Americe, ale k hlavnímu rytmu byl inspirován nárazy kol o koleje až doma, v malém osobním vláčku z Kralup do Prahy. Traduje se, že když byla Humoreska hotova, přišel jednou Dvořák při příjezdu do Prahy k lokomotivě a povídá strojvůdci: V New Yorku je v ulici, kde Dvořák bydlel, malý park s Mistrovou sochou Foto: Daniel Novák Zpropadenej člověče, jak to jezdíte? Posledně jste si to upaloval allegretto, a dneska to bylo andante! Dvořáka silně ovlivnil pobyt v USA, s nímž nejsou svázány jen jeho nejslavnější skladby, ale i vzpomínky na tamní železnici. Jakmile měl první pracovní volno, projevil přání prohlédnout si americké lokomotivy. Byl odvezen bryčkou na Grand Central Station, odkud se ANTONÍN DVOŘÁK rozbíhaly tratě do devatenácti směrů a denně se vypravovalo 350 vlaků. Na peron se mohlo pouze s jízdenkou a on marně vysvětloval, že nehodlá cestovat, nýbrž pouze se dostat do blízkosti parostrojů. Nakonec přelezl plot, ale byl chycen a pokuta byla vyšší než jízdné. S jedním ze svých žáků se pak vypravil nadzemní dráhou na severní okraj Manhattanu až k ústí tunelů, odkud vyjížděly rychlíky opouštějící New York. Tady hodiny sedával na svahu a sledoval vlaky. Jednou sem přitáhl své studenty a povídá: Tady se podívejte, jak se má skládat! rozmáchl se nadšením nad lokomotivou bostonského rychlíku, až mu ulítla manžeta. Z kolika rozličných dílů a částí je taková lokomotiva, a každý má svoji důležitost, i ten nejmenší šroubek má své přesné místo a něco drží. Všecko má svůj účel a úlohu! A výsledek je ohromný. Postaví lokomotivu na koleje, zapálí pod kotlem a stačí, aby člověk pohnul malou pákou, a ty velké se dají do pohybu a roztočí kola, a třebaže vagony váží celé tuny, lokomotiva s nimi uhání jak zajíc! Všecky svoje symfonie bych za to dal, kdybych vymyslel lokomotivu! Parní lokomotiva mu zřejmě představovala dokonalou symfonii, pojízdnou poetiku, která perfektně funguje. Všichni se vraceli povzneseni, nicméně výlety do těchto končin si vyžádaly pokaždé celý půlden a nakonec se od nich muselo upustit. Mistr si hledal náhradu a našel ji v parolodích. Lodě ho spojovaly s domovem a nedočkavě přešlapoval u přístaviště, když přivážely poštu. Znal jejich jména a lodě mnohokrát celé prolezl a znal osobně kapitány i topiče. Při cestách za lokomotivami a loděmi Dvořák poznal celý New York, ba ještě víc. Jan Dvořák, dopisovatel SOCHA SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO vyšehradským kanovníkem. Ve stejném roce se budoucí světec stal generálním vikářem pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Právě tato vysoká funkce se mu stala osudnou, když bezvýhradně hájil proti českému králi Václavu IV. práva církve a stál na straně arcibiskupa. Zjednodušeně se dá říci, že se dostal do soukolí střetu světské a církevní moci. Legenda ovšem uvádí, že sv. Jan Nepomucký byl zpovědníkem královy manželky Žofie a nechtěl panovníkovi prozradit zpovědní tajemství. Byl krutým způsobem mučen, zřejmě za osobní účasti krále. Zůstal však pevný a byl již jako mrtvý (antropolog Emanuel Vlček objevil v 70. letech minulého století na jeho pozůstatcích poranění hlavy, která vznikla nejspíš při mučení a vedla ke smrti ještě před svržením do řeky) vhozen do Vltavy. Až 17. dubna našli Janovo tělo zachycené na pravém břehu (někde v místech dnešního Čechova mostu) cyriaci, členové Řádu křižovníků s červeným srdcem, kteří jej pochovali v kostele sv. Kříže Většího při svém klášteře. Později byl Jan Nepomucký pohřben v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kde mu byl zřízen skvostný náhrobek. Za blahoslaveného byl prohlášen papežem Inocencem XIII. dne 31. května 1721, slavnostně svatořečen Benediktem XIII. dne 19. března Autorem bronzové plastiky sv. Jana Nepomuckého, přesněji řečeno její dřevěné předlohy, je Jan Brokoff. Vytvořil ji v roce Dnes je umístěna na hlavním oltáři novoměstského kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce, který je ve Vyšehradské ulici. O rok později vytvořil sochu v hlíně vídeňský sochař Matyáš Rauchmüller a ve stejném roce vytvořil bronzový odlitek Wolfgang Jeroným Heroldt v Norimberku. Zřizovatelem byl Matěj, svobodný pán Wunšvic, který na tento účel věnoval obnos sedmi tisíc zlatých. Socha sv. Jana Nepomuckého byla první v dnešní sochařské galerii Karlova mostu. Stala se vzorem pro stovky dalších světcových soch v mnoha českých městech, vesnicích i ve volné krajině. Pro zajímavost můžeme uvést světcovy nejčastější atributy. Bývá zobrazován jako kanovník s kněžským biretem (pokrývkou hlavy držící kříž) či s palmovou ratolestí jako všeobecným atributem mučednictví, nebo stojí na rybě, symbolu mlčenlivosti. Také s prstem na ústech neprozrazení zpovědního tajemství, stejně tak pět hvězdiček nad jeho hlavou je kryptogram slova taciu mlčel jsem. V neposlední řadě bývá sv. Jan Nepomucký zobrazován jako almužník, muž, který dává almužnu žebrákovi u jeho nohou. Socha sv. Jana Nepomuckého na Vyšehradě datovaná k roku 1895 stojí na vysokém podstavci, členěném podobně jako na Karlově mostě. Oproti originálu však v zrcadlech chybí bronzové reliéfy. Je dílem bratranců Josefa a Františka Ducháčkových. Stupňovitý podstavec zhotovila firma Ludvíka Šaldy, a ten je stejně jako socha z hořického pískovce. Prostor pomníku je vymezen nízkou umělecky kovanou mříží. Aby socha zůstala i v budoucnu zachovaná v dobrém stavu, zřídil probošt Karlach nadaci ve výši 200 zlatých. V čase svatojánských slavností se v minulosti u sochy sv. Jana Nepomuckého konala za velké účasti věřících mše svatá. Navíc o kousek dál, při východu z parku, byla tehdy zřízena skalka z kamení vybouraného z barokního vyšehradského kostela sv. Petra a Pavla. Byl tady umístěn obrázek Panny Marie Bolestné. Pod ním bylo klekátko pro ty návštěvníky sadů, kteří se rozhodli, že se u obrázku pomodlí. Text a foto: Eva Hrubešová, dopisovatelka/tom

10 10 Inzerce a oznámení ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2011 Noviny Prahy 2 Městská část Praha 2 děkuje všem partnerům 5. ročníku Vinobraní na Grébovce Generální partneři: Pořadatel: Hlavní partneři: Oficiální partneři: CHÝLE, S. R. O. Mediální partneři: O. S. REMEDIUM S TŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SVATÉ Z DISLAVY sociální činnost (75-41-M/01) veřejnoprávní činnost (64-43-M/01) ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ SŘMR diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11). Dny otevřených dveří: , , a , vždy v 17:00. O. s. Ruka pro život DENNÍ STACIONÁŘ SKLONĚNÁ VYŠŠÍ Provozní doba: Po pá 7:00 16:00 Skloněná 308/16, Praha 9 Tel.: GSM: DÍLNY TVOŘIVOSTI NABÍZEJÍ PODPORU RODIČŮM A BLÍZKÝM LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘIJĎTE MEZI NÁS! Nabízíme volná místa v programu pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením od 16let CHCETE PRACOVAT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A NEMÁTE KVALIFIKACI? O. s. AKORD vám nabízí rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením v termínu Po ukončení obdržíte Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností. Projekt je určen pro: zájemce o zaměstnání z hlavního města Prahy do věku 25 let, absolventy VŠ po dobu dvou let po ukončení studia, nejpozději do 30 let věku, matky na mateřské dovolené do devíti měsíců od narození dítěte, osoby pečující o osobu blízkou a osoby starší 50 let. Bližší informace em nebo na tel.: a Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze DOBRODUŠ, služba následné péče, jejíž součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním, hledá DOBROVOLNÍKY starší 20 let. Kontakt: , , Pečujete o osobu se zdravotním postižením? Právě Vám nabízíme * Podpůrnou skupinu pro rodinné příslušníky a blízké lidí se zdravotním postižením. Skupina se setkává v prostorách o. s. Dílny tvořivosti v Podskalské ulici 1252/24 nedaleko Palackého náměstí. Cílem je vytvořit prostředí, kde si můžete najít čas pro sebe a v bezpečném prostředí mluvit o věcech, o kterých se jinde mluví těžko. Skupinu vede zkušená psychologická poradkyně Věra Roubalová Kostlánová. Setkání proběhnou , a od 17:00. Máte-li zájem, kontaktujte nás na tel.: či na seznam.cz. * 5 volných vstupů na mezioborovou konferenci s názvem Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči, která se uskuteční v prostorách Amerického centra, Tržiště 13. Máte-li zájem se zúčastnit, kontaktujte nás na výše zmíněném telefonním čísle a u. J ANA P AVLA II. Kondiční cvičení: středa 10:00 11:00, 11:30 12:30 a 13:00-14:00. Pilates: oblíbené a nenáročné cvičení pro stimulaci organismu. Jóga: čtvrtek 9:00 10:00, staletími prověřený systém práce s tělem, dechem a myslí, který umožňuje získat a udržet si zdraví a vitalitu. Internet PRAKTIK: Chci umět na internetu výhodně nakupovat a vyhledávat praktické informace. 6. a , 14:00 16:00. Internet TURISTA: Chci cestovat, vzdělávat se, diskutovat on-line a vyhledávat poučné informace. 13., 18. a , 14:00 16:00. Internet BAVIČ pro zábavu a volný čas: Chci se bavit, hrát hry, luštit křížovky a vyhledávat zábavné informace. 25. a a Grafologie: jednou za 14 dní vždy v pátek 10:00 11:00, na základě rozboru rukopisu dokážeme určit vlastnosti svých blízkých a tak lépe pochopit jejich prožívání a chování. Trénink paměti: úterý a čtvrtek 9:00 10:00, mozkový jogging. Více na tel.: nebo u: Kurzy probíhají v Centru Elpida, Na Strži 40 (u hlavní pošty), Praha 4. Centrum sociálních služeb Praha 2 si Vás dovoluje pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci Týdne sociálních služeb České republiky pořádané APSSČR. Srdečně Vás zveme do našich zařízení dne 11. října 2011 od 10:00 do 16:00. Máchova 14, Praha 2 domov pro seniory a pobytová odlehčovací služba, dispečink pečovatelské služby a terénní odlehčovací služby, dispečink dopravy k lékaři, domácí zdravotní péče Jana Masaryka 34, Praha 2 domov pro seniory Denní centrum Záhřebská 15, Praha 2 denní stacionář pro seniory a Klub aktivního stáří STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA obor zdravotnický asistent (53-41-M/001). C ÍRKEVNÍ Říjen v pohybu v Centru Elpida nabízí pro seniory jazykové kurzy, kurzy cvičení paměti, masáže, rehabilitační cvičení, kurzy práce na počítači a práce s internetem. Ječná 33, Praha 2 Tel.: , , Školy v Ječné

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 10 - ŘÍJEN INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA NĚMČINY A FRANCOUZŠTINY Tel.: NP2/9/2011/Po NP2/5/2011/FA NP2/1/2011/FA NP2/6/2011/FA JOB KLUB Centra sociálních služeb Praha poskytuje služby osobám hledajícím pracovní uplatnění odborné sociální poradenství konzultace se zaměřením na pracovní tematiku a okruhy potíží s tím spojené technické zázemí přístup k internetu, inzertním novinám, telefonu (telefonní hovory jsou zpoplatněny částkou 5 Kč za uskutečněný hovor). Všechny nabízené služby vyjma telefonických hovorů jsou bezplatné. Pro návštěvu Job klubu je nutné se předem objednat. Adresa: Ječná 3, Praha 2 Kontakt: tel.: , Provozní doba: Po + St 8:00 12:00 13:00 17:00 Út 8:00 12:00 13:00 16:00 Čt + Pá 8:00 12:00 NP2/10/2011/Po NP2/5/2011/PO Svoz velkoobjemového odpadu Říjen Po LSD Ostrčilovo náměstí Po Chodská/Korunní Út Slezská/Blanická Po Vocelova St Neklanova 30 Út Polská 36 Čt LSD Na Kozačce St Štěpánská/Na Rybníčku So Na Zderaze 7 Čt Slavojova Po Chopinova/Krkonošská Po Pod Slovany Po Římská/Italská Út Neklanova 30 Út Záhřebská/Americká St Slezská/Blanická St Londýnská/Rumunská Čt LSD Polská 36 Čt Sázavská 13 So Na Zderaze 7 Po Lublaňská/Koubkova Po Na Kozačce 12 Po Trojanova 7 Po Chopinova/Krkonošská Út Jaromírova/Svatoplukova Út Římská/Italská St Sarajevská/Rejskova Út Záhřebská/Americká Čt Anny Letenské 13 St Londýnská/Rumunská So Na Bojišti Čt Sázavská 13 Ne LSD Na Hrobci Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny; nebudou ponechány na stanovišti přes noc! Ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00, LSD od 13:00 do 19:00. Budou pod stálým dozorem pracovníků společnosti Komwag, a. s. Nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu! Jak přispět na péči o seniory Zajímavý model či doplněk, starožitný kousek nebo užitečnou věc do domácnosti můžete mj. získat v dobročinném obchodě Domova Sue Ryder v ulici Ke Karlovu 10. Obchod provozuje tato nestátní nezisková organizace, poskytující péči seniorům, kteří potřebují pomoc při každodenních činnostech. Domov získává prostředky na financování péče i sociálním podnikáním, což jsou mj. tyto obchody. Fungují na jednoduchém principu přijímají a prodávají darované věci a z výtěžku financují poskytovanou sociální péči. Domov Sue Ryder poskytuje sociální služby jako Osobní asistence, Domov pro seniory, Denní stacionář, Sociální poradenství. NP2/4/2011/FA FINEARTIST.CZ výtvarný ateliér v Centru volného času Botič na Albertově Večerní a dopolední kurzy kresby a malby pro dospělé pro začátečníky i pro ty, kteří se chtějí zdokonalit. Kreativní výtvarné dílny pro děti s výukou francouzštiny hravou formou kreslíme, malujeme, modelujeme. První dílna je zdarma. Víkendové výtvarné workshopy pro dospělé pravidelně každý třetí týden v měsíci. Dva dny plné intenzivního kreslení pro začátečníky i pokročilé. Více na tel.: Máte chuť, čas a energii zpříjemnit čas seniorům pobývajícím v našich domovech pro seniory v Praze 2? Hledáme dobrovolníky, jejichž koníčkem je hra na hudební nástroj (ne bicí) a kteří by své umění rádi, jednou týdně, předvedli našim klientům. Velmi si vážíme času, který jste ochotni našim seniorům věnovat. NP2/13/2011/PO NP2/2/2011/FA

12 Kaleidoskop 12 ČÍSLO 10 - ŘÍJEN 2011 Prahy Noviny 2 Vážení čtenáři, v Novinách Prahy 2 č. 9 zazněla soutěžní otázka: Kde stojí socha voraře? Soutěžící vesměs správně určili roh domu ulic Podskalská a Ladova. Mezi výherce se tentokrát zařadili Jiří Libich z Rejskovy ulice, Marie Hejzlarová z ulice Na Moráni a Marta Krákorová z Prahy 10. Blahopřejeme a zasíláme jim dárek. Fotosoutěž Jedna z nejvýznamnějších osob české vojenské historie, armádní generál Ing. Alois Eliáš, pochází z Vinohrad. Jeho pamětní deska na území MČ Praha 2 byla osazena krátce po 2. světové válce. Základ desky tvoří černý mramor, bronzovou bustu generála vytvořil sochař Jan Kavan v roce Text oznamuje: Zde se narodil armádní generál ing. Alois Eliáš, bojovník za svobodu, popravený nacisty Političtí vězni a legionáři Praha XII. Protektorátní ministerský předseda generál Alois Eliáš (* ) přijal svoji funkci se souhlasem ilegální vojenské odbojové organizace Obrana duševní vzrušení doupě neodborník prodloužená boční zeď město na Sardinii chemická značka titanu pláštěnka typová rodinná vilka změna samohlásek v kmeni slova amatérští hudebníci předložka národa. Jmenován byl 27. dubna 1939 státním prezidentem Emilem Háchou, samozřejmě se souhlasem říšského protektora K. von Neuratha. Po celou dobu své funkce byl zapojen do protifašistického odboje, udržoval i styky s exilovou vládou v Londýně. O vysoké dvojí hře, kterou generál Eliáš s okupanty hrál, měli nacisté zprvu pouze tušení, které se později změnilo v jistotu. V den příjezdu nového zastupujícího říšského protektora R. Heydricha do Prahy 27. září 1941 byl statečný český vlastenec zatčen. První říjnový den téhož roku byl nad ním vynesen rozsudek smrti. Ten byl vykonán 19. června 1942 na střelnici v Kobylisích. Na svém zasedání 22. června 2005 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 2 pro generála Aloise Eliáše čestné občanství in memoriam. Ve které ulici je pamětní deska generála Eliáše? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na e- mail: a to nejpozději do 26. října. U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text: hru/tom, foto: Eva Hrubešová Socha voraře je umístěna na rohu ulic Podskalská a Ladova na domě Ladova 1 UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme držitele parkovacích karet s platností do konce roku 2011, že si mohou požádat o novou parkovací kartu již od K žádosti je nutné předložit všechny potřebné doklady! Další informace na 1. část tajenky výkvět společnosti drogová bylina anglicky přes průmyslová rostlina kladné hodnocení norská řeka chemická značka thoria hrdlo mužské jméno vařené maso Chaplinův film ukazovací zájmeno osobní zájmeno 2. část tajenky italské těstoviny metropole Turecka iniciály autora Rusalky Herec (viz tajenka) se narodil 1. října 1886 v Plzni, zemřel 1. října 1984 v Praze. Začínal jako ochotník a s výjimkou dvou poválečných let 1945 až 1947 byl od roku 1920 až do roku 1959 členem souboru Divadla na Vinohradech. Ztvárnil mnoho divadelních i filmových rolí, nesmazatelně se zapsal rolí profesora Hrbolka v komedii Marečku, podejte mi pero. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 26. října. Správné znění tajenky z minulého čísla: Jaroslav Seifert. Vylosovanému výherci, Jiřímu Vrubelovi z Prahy 10, zasíláme dárek. Dětský den v Botanické zahradě Dětský den s přírodovědci uspořádal 13. září v prostorách Botanické zahrady Na Slupi odbor školství a kultury spolu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Zábavně naučná akce pro děti z mateřských a základních škol Prahy 2 se konala pod záštitou zástupkyně starosty městské části Michaely Marksové. Program byl velmi pestrý. Děti si prohlédly skleník, zúčastnily se zajímavých chemických pokusů, seznámily se s bezobratlými živočichy, prozkoumaly zblízka neobvyklé masožravé rostliny. Pro školáky byl navíc připraven geocatching a s ním spojený geopark. Tajuplnými zákoutími přírody provázeli děti odborní lektoři z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na závěr prohlídky dostal každý drobný dárek. Text: Zuzana Folprechtová, OŠK, foto: len Bluesové dámy na festivalu swingu Národní dům na Vinohradech se v listopadu promění ve swingovou tančírnu 30. a 40. let minulého století. Způsobí to čtrnáctý Festival swingové hudby. K vidění budou stylové róby a účesy, a také nějaká překvapení. Ve středu a ve čtvrtek 23. a 24. listopadu budou hosty v reprezentativních prostorách Národního domu bavit významní swingoví interpreti z Čech i ze zahraničí. Pozvání přijali a o nezapomenutelné hudební zážitky se postarají například jazzmani Luboš Zajíček, Peter Lipa nebo swingový samorost Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Hlavní program festivalového večera zahájí vokální trio afroamerických dam The Three Ladies Of Blues & Gustav Csik Trio. Joan Faulkner, Joanne Bell, Mary Thompson (nebo Harriet Lewis) spolu zpívají už jedenáct let. Za zády budou mít kvalitní doprovod tria maďarského klavíristy a pedagoga Gustava Csika. Dámské hlasy rezonující mezi jazzem, blues a gospelem uspokojí každého návštěvníka. Po tomto úvodu obsadí podium Harlemania. Kapela se čtyřčlennou saxofonovou sekcí, třemi trubkami, dvěma pozouny a dalšími nástroji potěší publikum skladbami v původním aranžmá orchestrů Duka Ellingtona, Caba Collowaye a dalších jazzových velikánů minulého století. Druhý den bude patřit Ondřeji Havelkovi a jeho Melody Makers. Závěr opentlí Peter Lipa a jeho Band. Oba večery začínají v 19:00 a slovem je již tradičně provede Aleš Benda. Aktuální informace naleznete na Text: tom, foto: ND Struny podzimu v Divadle na Vinohradech V rámci multižánrového festivalu Struny podzimu zazpívá 20. října od 19:30 v Divadle na Vinohradech koncertní pěvec Sir Willard White v pořadu nazvaném Vzpomínka na Paula Robesona. Operní hvězda chce tak vzdát poctu svému vzoru, americkému zpěvákovi Paulu Robesonovi. Zazní černošské tradicionály, rané jazzové písně, písně ruských burlaků i ikonický americký song Ol Man River. Sir Willard White se vyznačuje nádherným basem, který dokáže být konejšivě měkký, sametově temný i emočně rozjitřený. Spolupracuje s významnými světovými operními domy i orchestry jako např. Londýnským symfonickým orchestrem, Královským orchestrem Concertgebow či Bostonským symfonickým orchestrem. Na operního pěvce měl však vždy velmi neobvyklé vzory vedle Nata Kinga Colea to byl Paul Robeson, černošský americký zpěvák, herec, sportovec, spisovatel a také celoživotní bojovník za práva černochů. A právě jeho aktivismus ho nakonec proslavil víc než samotný zpěv, ostatně až do konce 70. let ho nebylo možné v americkém rozhlase slyšet. V Československu však vystupoval několikrát, v roce 1949 např. na Pražském jaru. Festival Struny podzimu je křižovatkou mezi jazzem a klasikou, tradicí i experimentem. Nabízí publiku téměř nezměrnou rozmanitost hudebního světa bez ohledu na zavedená klišé. red Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: Tři sta šedesát stupňů enviromental design, to je prezentace prací studentů i pedagogů Technické univerzity v Liberci v ohlédnutí za pěti lety studijního oboru, který vyplňuje prostor mezi architekturou a designem. Obor prosadil Bořek Šípek. Navázal na postupné profilování průmyslového designu a jeho oddělování od architektury v průběhu minulého století v Anglii. Výstava probíhá v rámci Designbloku 11 od 14. září do 28. října Otevřeno od úterý do neděle od 10:00 do 18:00 ve věži, showroomu a vinárně. Slavné stavby Prahy 2 otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00, salonky, od 20. září do 30. října. Asi na třiceti panelech budou zobrazeny nejvýznamnější kostely, vily, obytné domy, divadla, školy, nemocnice a další slavné budovy dvojky. Neviditelná výstava: Výstavou provázejí nevidomí průvodci, kteří vám prozradí mnohé zkušenosti ze svého života. Lépe pochopíte, jaký je život lidí bez smyslu, který přináší člověku nejvíce informací bez zraku. Formou interaktivního putování absolutní tmou si vyzkoušíte, jaké to je orientovat se pouze podle hmatu, zvuků a vůně. Výstava je ve velkých výstavních prostorách, otevřeno v pracovní dny 12:00 až 20:00, o víkendech a svátcích od 10:00 do 20:00. Koncerty: Komorní orchestr Ensemble 18 + pod názvem Porovnejme si mytologie předvede 17. října v 19:30 antické náměty v hudbě klasicismu. Markéta Cukrová mezzosoprán. NKP VYŠEHRAD GALERIE VYŠEHRAD: Scénografie & kostýmy vystavuje scénáristka Jitka Moravcová. Do , denně od 9:30 do 18:00. Na tuto výstavu naváže výstava studentek AVU Nikoly Brabcové a Marie Landrové. Do budou vystavovat akvarely a fotografie. Na Vyšehrad se 3. října vrátila pravidelná hudebně-dramatická dílna pro děti Muzikodrom (každé pondělí od 11:00). STARÉ PURKRABSTVÍ: Loutková stínohra na motivy staroindické báje z Mahábháraty pojednávající o lásce a síle Sávitrí se odehraje od 15:00. Vizuálně silný obraz barevných pohyblivých stínů na velkém plátně doprovází zvukově stylizovaný projev vypravěče a hudebníka v jedné osobě. V neděli přijde na řadu klasická pohádka O kohoutkovi a slepičce, hraje se od 15:00. Průběžně se konají stálé expozice a akce v Bazilice sv. Vavřince, v Gotickém sklepě, v Informačním centru Špička, v Pevnosti Vyšehrad i v Kasematech. MUZEUM POLICIE ČR VÝSTAVY: Hand-made výstava studentů a absolventů Střední umělecké a Vyšší odborné školy textilních řemesel (do ); Svět očima dětí výtvarné práce dětí ze stejnojmenné soutěže (do ); expozice jsou otevřeny denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 13, číslo 10. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Michal Uhl místopředsedové Michaela Marksová, Tomáš Jubánek Otto Hoffmann Otto Schwarz vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktor Petr Tomíšek Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 čl. I Úvod Prodej bytů v domech ve vlastnictví MČ Praha 9 do vlastnictví nájemců je součástí schválené transformace majetku svěřeného městské části

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Městská část Praha 11 U S N E S E N Í 16. schůze rady městské části konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Záhájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech oprávněným

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis)

schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis) 1. Právní vymezení Prováděcí předpis k prodeji bytů, schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis) 1a. Prodeje, které tento Předpis provádí, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2.

Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2011 Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. Praha, 10. ledna 2011 (JŠ) Zatímco v jiných městských částech mají privatizaci

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K uzavřená podle ust. ~ 588 až ~ 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem Ocelíkova 672, Praha 4, PSC 149 41 zastoupená zástupcem starostky Ing.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více