Devizové předpisy a jejich uplatňování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Devizové předpisy a jejich uplatňování"

Transkript

1 Devizové předpisy a jejich uplatňování Nařízení 2560/01 Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v euro; Proč tato norma? Důvodů bylo několik, zejména je však třeba zdůraznit: Objem těchto plateb neustále roste; Tlak na sjednocení cenových hladin; Rozdílné ceny zahraničního a tuzemského platebního styku brzdí obchodní aktivity a rozvoj; Devizové předpisy a jejich uplatňování Na druhé straně však: Zásady jednotných cen u šeků nelze doporučit s ohledem na rozdílnost zpracování v jednotlivých zemích EU; U elektronických platebních operacích by ale zásada jednotných cen platit měla (uplynulo tzv. přechodného období do 1. července 2003 pro přeshraniční převody); 1

2 Devizové předpisy a jejich uplatňování Na podporu toho je třeba: Odstranit povinnosti týkající se pravidelných vnitrostátních statistik pro účely platebních bilancí; Zajistit efektivní postupy při vyřizování stížností a sporů mezi příkazcem a jeho institucí; Devizové předpisy a jejich uplatňování Celé nařízení bylo přijato proto, aby stanovilo pravidla pro přeshraniční platby v euro tak, aby zajistilo, že ceny za toto převody budou stejné jako ceny za platby v eurech uvnitř členského státu. Nařízení se vztahuje pouze na platby mezi klienty institucí a institucemi; nevztahuje se na přeshraniční platby prováděné mezi institucemi (tj. na tzv. mezibankovní převody). 2

3 Devizové předpisy a jejich uplatňování Definuje pojmy přeshraniční převod (viz zákon o platebním styku); Přeshraniční elektronická platební operace Jde o převod peněžních prostředků prováděný prostřednictvím elektronického platebního prostředku; Nebo jde o výběr hotovosti za pomocí elektronického platebního prostředku či nabíjení a vybíjení tohoto v ATM; Devizové předpisy a jejich uplatňování Přeshraniční šek Jde o šeky ve smyslu Ženevské konvence ze dne 19. března 1931 o jednotném právu šekovém, vystavené na instituce nalézající se ve Společenství a užívané pro přeshraniční operace uvnitř společenství; 3

4 Devizové předpisy a jejich uplatňování Elektronický platební prostředek; Platební prostředek vzdáleného přístupu; Elektronický peněžní prostředek; Tyto pojmy jsou v českém právním řádu v podstatě definovány v zákoně o platebním styku zákon č. 124/2002 Sb.. Devizové předpisy a jejich uplatňování Instituce; Definice byla v podstatě také převzata do českého právního řádu; Účtované ceny Rozumí se jimi jakékoliv ceny účtované institucí a přímo spojené s přeshraniční platbou v eurech; 4

5 Devizové předpisy a jejich uplatňování V článku 3 této normy se praví, že s účinností od 1. července 2002 smí být zpoplatněny elektronické operace a platby do ,-- euro v podstatě tak, jako by se jednalo o tuzemské platby. Totéž platí pro přeshraniční převody, tj. hladké platby s účinností od 1. ledna 2003; Částka ,-- euro se s účinností od 1. ledna 2006 změnila na 50 tis. euro; Devizové předpisy a jejich uplatňování Jednoznačná transparentnost cen (poplatků); Povinnost používat IBAN a BIC s účinností od 1. ledna 2003; S účinností od 1. července 2002 přeshraniční platby do ,-- euro nebudou vykazovány jako zahraniční v příslušných statistikách. 5

6 Devizové předpisy a jejich uplatňování Nesdělí-li klient IBAN a BIC své instituci, ta je oprávněna jemu účtovat dodatečné ceny (poplatky). Dodavatel, který přijímá platbu převodem (rozuměj přeshraničním), sděluje svým odběratelům svůj IBAN a BIC. Navazuje na povinnost institucí toto uvádět ve výpisech z účtu. Devizové předpisy a jejich uplatňování Závěr normy: Toto nařízení se použije na přeshraniční převody prováděné v měně jiného členského státu, jestliže tento stát oznámí Komisi své rozhodnutí rozšířit použití tohoto nařízení na svou měnu. Toto oznámení se zveřejní v Úředním věstníku. Vstoupí v účinnost do 14 dnů po zmíněném zveřejnění (např. švédská koruna). Přímá závaznost ve všech členských zemích. 6

7 V rámci zemí Evropské unie (případě zemí EHP) se platby realizují zejména: - prostřednictvím klasických vzájemných mezibankovních vztahů na bázi korespondentských bank opouští se; - systémem centrálních bank TARGET; - prostřednictvím EBA Euro1, STEP1, STEP2; - příprava a rozpracování tzv. SEPA; TARGET Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfers 7

8 TARGET zahájil činnost dnem 1. ledna Byl vyvinut Evropským systémem centrálních bank (ESCB) a zúčtovací bankou byla stanovena ECB. Jedná se o decentralizovaný systém 15 evropských centrálních bank. Hlavním principem systému je zúčtování v reálním čase (RTGS). Obrázek č. 1 Target Země A Klient Banka Banka Země B Klient Národní zúčtovcí ECB Národní zúčtovací cetnrum cetnrum Klient Banka Banka Klient 8

9 Proč byl systém TARGET vyvinut? - Aby prováděl zúčtování bezpečně a spolehlivě; - aby zvýšil výkonnost přeshraničního platebního styku v euro zóně; - a aby sloužil potřebám měnové politiky ECB; Charakteristika systému TARGET: - provádí platební styk v euro mezi zeměmi EU vč. těch, které nezavedly euro jako domácí měnu; - Zpracovává mezibankovní operace (MT 202) a klientské platby (MT 100/103/103+, tj. obsahuje IBAN a BIC); - Není omezen max. či min. limitem transakce; 9

10 Charakteristika systému TARGET pokr.: - Řízení likvidity - je možné držet minimální reservy pro zúčtování během dne; Eurosystém poskytuje během dne pro své partenry tzv. mezidenní bezúročný úvěr; - TARGET je otevřen každý pracovní den od do hod (pro klientské platby do hod) tzv. cut-off time; Ceny za přeshraniční platby: - 1,75 euro za každých prvních 100 transakcí/měsíc; - 1 euro za každou z dalších 900 transakcí/měsíc (tj položka); - 0,80 euro za každou následující nad 1 tis. transakcí/měsíc (tj a více); 10

11 Několik čísel: - TARGET má přímých účastníků, což představuje až 40 tis. Celkových uživatelů systému; - TARGET zpracoval v roce 2002 více než 64,5 mil. domácích a přeshraničních plateb s celkovým objemem 395 bil. euro.; TARGET 2 V říjnu 2002 Rada guvernérů ECB rozhodla o zahájení projektu T 2. - méně platforem než cetnrálních bank; - úvaha o jediné platformě; - Sjednocení základních služeb; - Sjednocení cen po 4 letech; 11

12 TARGET 2 přínosy: úspora nákladů ve srovnání se současným systémem TARFGET; vyšší odolnost; interface pro připojení současných uživatelů k systému T2; stejná úroveň služeb a cen pro všechny uživatele nezávislé na jejich sídle; TARGET 2 přínosy: systém podporuje konsolidované účetní závěrku; možnost využití vhodných nástrojů pro řízení likvidity a podpory zpracování v back office; podpora harmonizace interfaces s pomocnými systémy ve všech zemích EU; 12

13 TARGET 2 - metodická základna: duben 2005 Book 1 a 2 (verze 1.1.); květen 2005 Book 4 XML zprávy (verze 1.11); Srpen 2005 Book 1 a 2 (verze 1.22 a book 4 (verze 1.2.) a XML soubory; listopad 2005 Book 1,2 a 4 (verze 1.3); TARGET 2 harmonogram prací: detailní funkční specifikace; vývoj; testování; /polovina roku start; Migrace bude probíhat průběžně a postupně, nikoliv najednou ( velký třesk ). 13

14 TARGET 2 - projektový plán: Předprojektová fáze Obecná funkční spepcifiakce Detailní uživatelská specifikace Rozvojová fáze Testovací fáze Fáze migrace Právní/obchodní otázky TARGET 2 - plán migrace: Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Rakousko Kypr Německo Litva Lotyšsko Luxembursko Malta Slovinsko Belgie Finsko Francie Irsko Nizozemí Portugalsko Španělsko Dánsko Estonsko ECB Řecko Itálie Polsko Velká Británie Rezerva pro neočekávané skutečnosti Pramen: Session on Target II - SIBOS Copenhagen

15 EBA a její přístup: Skupina EBA Evropská Bankovní Asociace EBA Clearing Operátor pro EURO1, STEP1, STEP2 EBA byla založena v roce ti obchodními bankami a EIB; Dnes má více než 190 členů ze všech zemí EU a z USA, Švýcarska, Norska, Austrálie, Japonska a Číny. Má 20-tileté zkušenosti s provozováním přeshraničního systému platebního styku prostřednictvím BIS (do roku 1998) a ECB (od roku 1999). 15

16 Co se zdařilo: - Rozvoj systému EURO1; - Založení EBA Clearing akciová společnost operátor pro systém EURO1, celkem 71 akcionářů; - Rozvoj systému STEP1; - Rozvoj systému STEP2; Zúčtování Zpracování EURO1 přímé jednoduché platební příkazy; valuta D+0; STEP1 nepřímé STP/ano/ne; STEP2 soubory plateb; plné STP; 16

17 EURO1 a STEP1 jsou platební systémy, které operují na technické platformě SWIFTu. Zpracovávají jednotlivé (jednoduché) platební příkazy. Účastníci systému EURO1 zúčtovávají operace přes ECB; účastníci systému STEP1 pak přes zúčtovací banku EURO1, kterou je také ECB. Systému EURO1 se účastní celkem 71 přímých členů a 45 dalších nepřímých účastníků. V systému STEP1 zúčtuje celkem 115 bank (tj. 231 vč. účastníků EURO1). Průměrně denně je zpracováno kolem 175 tis. transakcí (IV. Q. 2003). 17

18 EURO1/STEP1 cyklus dne Zahájení dne je v hod.; Cut-off time je ve hod.; Zpracování pak trvá do v obou systémech. STEP2 tzv. pan-evropský zúčtovací systém (PE-ACH) Zpracovává platby uspořádané v souborech. Březen 2004: Celkem 59 přímých účastníků; Přes nepřímých účastníků; 18

19 Hlavní znaky STEP2 PE-ACH propojuje přímo či nepřímo banky ze všech zemí EU; Není potřeba udržovat příslušné operační tabulky pro platební styk v EU; Vysoce automatizovaný systém postavený na nových standardech a vyspělé technologii, jednoduše operující s nízkými náklady; Otevřený pro integraci domácího platebního styku; Hlavní znaky STEP2 Systém je utvořen pro užití SWIFT standardů vysokoobjemových plateb, ale přitom může využívat MT 103+; Užívá plné STP s instrukcemi v poli zprávy 57a, akceptuje platný IBAN; Cut-off time je v D-1 do hod.; 19

20 Single Euro Payments Area Jako opozice k rostoucím aktivitám centrálních bank v oblasti platebního styku byl pod záštitou EBF zřízen v červnu 2002 European Payment Council, který se ujal iniciativy vytvořit do roku 2010 tzv. SEPA. EPC je vytvořen jako skutečný orgán s rozhodujícími pravomocemi. EPC bude: - definovat společný postoj k základním platebním službám; - Poskytovat strategické vedení standardizace (EKBS); - Formulovat tzv. best practices ; - Podporovat a monitorovat zavádění přijatých rozhodnutí. 20

21 Cíle EPC: Vytvořit strukturu, nástroje a procesy, které povedou k vytvoření SEPA. Zahrnuje všechny euro platby v Evropě, jak retailové, tak také obchodní vč. jejich vyrovnávání. Zhrnuje všechny platební instrumenty: - Bezhotovostní převody; - Inkasa; - Karty; - Hotovostní operace; - Šeky; - Elektronické platby. 21

22 Proto struktura EPC je následující: Plenární zasedání (v čele s předsedou); Sekretariát; Koordinační skupina; Čtyři pracovních skupin: Pro kreditní elektronické převody; Pro tzv. přímé inkaso; Pro platební karty; Pro hotovostní operace; Dvě skupiny pro podporu Dvě skupiny pro podporu: Právní; IT; 22

23 Časový harmonogram: 2004 stanovení standardů pro urgentní platby; 2005 zavedení platformy STEP3 jako součást PE-ACH určené pro korporátní klientelu; 2006 zavedení Evropského inkasního systému; - spojení EPC a EBA; Časový harmonogram: 2006 modernizace EURO1 a STEP1, vytvořit Euro Interbank Net Settlement Platform; 2008 dosažení takového technologického prostředí, které umožní realizovat jakoukoliv platbu během několika minut; 2010 Single Euro Payments Area; 23

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA Státní pokladna a platební styk RNDr. Pavel Štalmach. MBA Listopad 2008 1 Obsah : strana 1. Úvod 3 2. Státní pokladna 5 2.1 Koncept Státní pokladny 5 2.2 Koncept dalšího rozvoje státní pokladny České republiky

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Modrá kniha Platební styk v České republice

Modrá kniha Platební styk v České republice Modrá kniha Platební styk v České republice Obsah Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1 Právní a institucionální aspekty... 4 1.1 Právní rámec... 4 1.1.1 Právní aspekty v oblasti platebního styku... 4 1.1.2

Více

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 15. srpna 2014

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 15. srpna 2014 Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 15. srpna 2014 ING Commercial Banking ING Bank N.V., pobočka Praha ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům

Více

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání produktů

Více

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST II KONKRETIZACE ÚKOLŮ V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 Národní plán zavedení eura v České republice část

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 15.7.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 224/1 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 5. února 2014 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK Autoři: JUDr. Otakar Schlossberger, Ing. Marcela Soldánová Recenze: Publikace neprošla recenzí ani jazykovou úpravou. Třetí přepracované

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA KONZULTAČNÍ MATERIÁL Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie)

Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v čr (studie) Dr. Ing. František Klufa JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Dodatky: JUDr. Michaela Kozlová Podvody v oblasti bezhotovostních

Více

Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled ČÁST IV ÚČETNICTVÍ, VYKAZOVÁNÍ A AUDIT

Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled ČÁST IV ÚČETNICTVÍ, VYKAZOVÁNÍ A AUDIT Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 283 ČÁST IV ÚČETNICTVÍ, VYKAZOVÁNÍ A AUDIT 284 Rozpočtová kuchařka Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 285 KAPITOLA 11 ÚČETNICTVÍ Systémy účetnictví a výkaznictví

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty

Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Obsah 1 Všeobecné informace 2 A. Rámcová smlouva o platebních službách a smlouvy o jednorázovém poskytnutí platebních služeb 7 B.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku L 352/18 Úřední věstník Evropské unie 24.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2013 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2013 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza metod a nástrojů fraud managementu ve vybraném podniku Analysis of methods and tools of fraud management in a selected company

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

No 2. cardmag no 2/08 1 2008

No 2. cardmag no 2/08 1 2008 No 2 2 0 0 8 V jarním čísle magazínu přinášíme aktuality a komentáře k událostem v kartovém odvětví u nás i v zahraničí rozhovor s managementem společnosti Austria Card komentáře k vývoji evropského projektu

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVENEC 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Využití platebního styku v provozní oblasti

Využití platebního styku v provozní oblasti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Využití platebního styku v provozní oblasti Bakalářská práce Autor: Martina Kolářová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. J&T BANKA, a. s. OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva představenstva 7 Výsledky 2006 7 Vývoj v hlavních obchodních liniích

Více