Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích)"

Transkript

1 1 Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích) Critical Care Medicine 1989, Vol.17, No.10, s ) Francouzský systém záchranné služby spočívá na lékařích, obvykle s odborností anesteziolog, a nazývá se Service d`aide Médicale Urgente (SAMU) - služba rychlé lékařské pomoci. Současné právní základy byly dány v lednu Systém zahrnuje dispečink pro příjem tísňového volání, který je přímo propojen s hasiči a policií, a zajišťuje dodržení lékařského tajemství. V situaci nouze pracuje záchranná služba na třech úrovních: a) na místní úrovni - starosta je zodpovědný za bezpečí občanů a musí zajistit činnost záchranné služby při situacích nouze. Plány jsou připravovány hasiči, což jsou civilní zaměstnanci, pouze v Paříži a v Marseille jsou to vojáci. b) na úrovni departmentu (tj.kraje) - pokud rozsah katastrofy překročí místní možnosti, aktivuje se regionální krizový plán. Tento plán se nazývá Organisation des Secours (tj.organizace pomoci). Je řízen starostou nebo prefektem (přednostou). c) na celostátní úrovni - pokud vznikne katastrofa postihující celý stát, krizové řízení přebírá ministerstvo vnitra. V Paříži je město a department administrativně totéž; pařížské SAMU (nebo SAMU 75) je organizace závislá na ministerstvu zdravotnictví a na úřadu řídícím všechny universitní nemocnice v Paříži (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). SAMU má v krizovém plánu za úkol poskytovat lékařskou péči a odbornou první pomoc (advanced life support - ALS); mezi hlavní úkoly patří: a) poslat lékaře na pomoc komukoli v nouzi, b) nalézt pro postižené dostupné lůžko v nemocnici a c) koordinovat účinnou lékařskou pomoc a příjem v nemocnici bez průtahů. Podobně jako ostatní střediska záchranné služby ve Francii sestává SAMU 75: a) z operačního střediska - dispečinku, který je v nemocnici Necker a b) z mobilních jednotek - urgentní mobilní a resuscitační služba (Service Mobile d Urgence et de Réanimation - SMUR), umístěných v nemocnicích poblíž pravděpodobného výskytu hromadných neštěstí v místech velkého soustředění obyvatelstva jako jsou vlaková nádraží, velké obchodní domy a sportovní areály. Ambulance vyjíždějící z nemocnic Necker, Lariboisiere, Hôtel Dieu, Saint-Antoine a Pitié-Salpétriere se rychle dostanou k pacientovi kdekoli v Paříži (obr.1). Ambulance SMUR má v osádce lékaře (po celou dobu výjezdu nebo částečně), dále zdravotníka se znalostí resuscitace (SZP) a řidiče, jímž je hasič. Komunikační systém pařížské záchranné služby je umístěn v operačním středisku v nemocnici Necker a je přímo propojen s místními a centrálními úřady, s dispečinkem hasičů a velitelstvím policie. Má také spojení na střediska záchranné služby v okolí Paříže, na jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení a akutní příjmová oddělení, aby byla zajištěna komunikace volajícího lékaře, lékaře u výjezdu a lékaře na příjmu v nemocnici. Dvakrát denně dispečink prověřuje počet volných lůžek na akutních odděleních. Počítačové systémy se osvědčují.

2 2 Krizový plán města Paříže V minulých letech se vyskytly teroristické bombové útoky v Paříži v alarmujícím počtu, zvláště v roce Zdravotnický plán města Paříže pro poskytnutí odborné přednemocniční lékařské pomoci a hospitalizaci poraněných v případě teroristického útoku nebo hromadného neštěstí se nazývá Bílý plán. Tento plán je koordinován s Červeným plánem, který mají hasiči pro zajištění první pomoci a bezpečnosti pro postižené obyvatelstvo. V rámci Červeného plánu spolupracují také vojenští lékaři při poskytování odborné přednemocniční péče (ALS) - viz obr. 2. Pařížská záchranná služba (SAMU de Paris), která je zodpovědná za urgentní lékařskou péči o civilní obyvatelstvo, spolupracuje běžně s hasiči. Vzrůst počtu teroristických útoků přiměl civilní a vojenské lékaře záchranné služby a hasičů koordinovat plány poskytování lékařské péče při hromadném výskytu raněných, aby byli postižení ošetřeni co nejdříve na místě neštěstí a pak s co nejmenšími průtahy převezeni do nejvhodnějších nemocnic. To vyžaduje vzájemnou komunikaci s místem neštěstí, s dispečinkem SAMU, s mobilními ambulancemi (SMUR) a jednotkami intenzivní péče v nemocnicích. Vyhlášení poplachu Poplach (obr.3) může být vyhlášen policií nebo hasiči a pak není nutno jej ověřovat. Příjde-li výzva od občana nebo z nemocnice, musí být zpětně ověřena policií, aby se zabránilo falešným bombovým poplachům. Po ověření lékař na dispečinku SAMU: a) vyhlásí poplach; b) vyšle 3 resuscitační ambulance na místo neštěstí a c) vyrozumí krizový štáb. Varovný signál je vyslán do všech 9 resuscitačních ambulancí, všem ambulancím bez lékaře, které jsou právě mimo nemocnice, dále Červenému kříži, všem jednotkám intenzivní péče, všem dostupným lékařům-anesteziologům, vedoucím pracovníkům nemocnic a všem nemocnicím regionu. V operačním středisku SAMU je svolán krizový štáb složený z lékaře SAMU, vedoucího pracovníka nemocnice a zástupce ministerstva zdravotnictví. Tento štáb má za úkol urychlit rozhodování a usnadnit komunikaci operačního střediska SAMU se zdravotníky na místě neštěstí, s akutními odděleními nemocnic a se třemi středisky SAMU v okolí Paříže. Štáb také komunikuje s administrativou nemocnic, kam jsou převáženi postižení, s Centrálním úřadem pro pomoc obyvatelstvu (Assistance Publique), s odbory ministerstva zdravotnictví a s vedením Červeného kříže. Komunikace mezi záchrannou službou, hasiči a policií je přímá a stálá. Aktivace Plán aktivace spočívá ve vyslání a koordinaci ambulancí a lékařů na místě katastrofy, aby byla poskytnuta odborná lékařská péče poraněným a aby mohli být co nejdříve hospitalizováni v odpovídající nemocnici, jakmile je jejich stav stabilizován a mohou být transportováni. Dvě ze tří resuscitačních ambulancí vyslaných na místo neštěstí jsou vyslány z nemocnice Necker a jedna z nejbližší takto vybavené nemocnice. V osádce ambulance je anesteziolog, který právě slouží, sestra specializovaná v oboru resuscitace, resident v oboru intenzivní péče a řidič. Pařížská SAMU nemůže vyslat na místo katastrofy více než 7 z 9 resuscitačních ambulancí, které má k dispozici, protože dvě zbylé musí ponechat v rezervě pro další akutní případy. SAMU také užívá nelékařské ambulance (z nemocnic či Červeného kříže) pro dopravu lehce raněných.

3 3 Na místě neštěstí Na místě neštěstí pracovníci záchranné služby (SAMU) a) vyhodnotí počet postižených a závažnost poranění; b) provedou vytřídění raněných a poskytnou jim odbornou lékařskou péči spolu s vojenskými lékaři pracujícími u hasičů; c) zařídí distribuci raněných na dostupná lůžka v nemocnicích a d) koordinují transport raněných do odpovídajících nemocnic. Evakuace postižených musí být co nejbezpečnější a co nejúčinnější. Vedoucí lékař sdělí dispečinku SAMU přesné zhodnocení závažnosti a typu poranění a zařizuje transport těchto pacientů. Lékař v dispečinku SAMU určí vhodné nemocnice, kam mají být poranění převezeni, a sdělí tuto informaci zpět na místo neštěstí. Nejprve jsou přepraveni pacienti s ohrožením života, nakonec pak lehce ranění a ambulantní pacienti. Velitel hasičů nese odpovědnost za bezpečí postižených i záchranných pracovníků, je velitelem operačního řídícího střediska a určuje místo pro třídění raněných. Povinností hasičů je poskytovat první pomoc pro záchranu života postižených na místě neštěstí a dopravit raněné na místo určené pro jejich třídění. Tam se jim dostane odborné lékařské péče od vojenských lékařů a lékařů SAMU. Jakmile vedoucí lékař SAMU rozhodne o evakuaci postižených, pomáhají hasiči přenášet raněné z prostoru třídění k ambulancím. Mnozí řidiči sanitek jsou také hasiči. Povinnosti policie jsou: a) identifikace všech osob v postiženém prostoru a všech, kteří tam přicházejí, každý příchozí musí mít uniformu (modrou policisté a hasiči, bílou záchranná služba), která je pro jedno použití; b) řízení dopravy na místo a z místa neštěstí; c) zajištění bezpečnosti úředních osob, které se dostaví na místo neštěstí; d) organizace místa pro setkání se zástupci sdělovacích prostředků, kde jsou v bezpečí informováni zástupcem hasičů o situaci. SAMU se neúčastní informování sdělovacích prostředků na místě katastrofy a zachovává lékařské tajemství o stavu postižených v prostoru třídění. Úkolem policie je také zajistit přistání vrtulníků, pokud je nutné, místo přistání je určeno po dohodě s vedením SAMU. Prostor třídění raněných by měl být na uzavřeném a bezpečném místě, kde mohou být ranění ošetřeni v co největším pohodlí a v bezpečí, mimo dosah zvědavců a sdělovacích prostředků. Zdravotnický personál pomáhá všem postiženým, nejprve je ošetří a potom převeze do vhodné nemocnice. Každá osádka má potřebné zásoby zdravotnického materiálu a vybavení ve voze a v případě potřeby požádá vedení SAMU o jejich doplnění. Tyto požadavky jsou sděleny do operačního střediska SAMU a materiál je poslán na místo neštěstí zásobovacím vozem. Žádný zdravotník nesmí opustit svého přiděleného pacienta, dokud nedorazí do nemocnice. Při poskytování odborné lékařské pomoci (ALS) určí lékaři zařazení pacienta do jedné ze 4 kategorií podle závažnosti zranění (obr.4). V prostoru třídění jsou pacienti klasifikováni jako: a) velmi urgentní (EU) a vážně poranění (U1), kteří potřebují zajištění dýchacích cest a umělou ventilaci, hemodynamickou stabilizaci s intravenózní terapií, stabilizaci fraktur či umístění v teple, aby se zabránilo teplotním ztrátám; b) poranění (U2) a lehce poranění (U3), kteří potřebují stabilizaci fraktur, přípravu na převoz, psychologickou podporu a vysvětlení, proč musí na převoz čekat.

4 4 Každý poraněný je přidělen některému lékaři či zdravotníkovi, takže nikdo nemá pocit, že zůstal bez ošetření. Všechny informace o pacientovi musí být sděleny tomu zdravotníkovi, který ho má na starosti. Rozhodnutí o transportu pacienta vydá vedoucí lékař SAMU poté, co obdrží z operačního střediska informaci o cílové nemocnici a zjistí od lékaře z prostoru třídění, že pacient je schopen transportu. Určí příslušnou ambulanci a sdělí její osádce místo určení, u policie zjistí vhodnou trasu pro převoz. Nikdo se nedostane do třídícího prostoru, aniž by byl prohlédnut lékařem od hasičů, který zde má příjmovou službu. Podobně nikdo tento prostor neopustí bez kontroly lékařem SAMU, který má na starosti transport raněných. Každý pacient propouštěný z třídícího prostoru musí mít identifikační označení, které zahrnuje: jméno pacienta, pokud je známo; identifikaci, pokud je jméno neznámé; skóre závažnosti poranění; číslo převážející ambulance; cílovou nemocnici a čas odvozu z místa neštěstí. V nemocnici má administrativní pracovník, který je stále v kontaktu s krizovým štábem, aktuální seznam volných intenzivních lůžek pro urgentní a těžce raněné pacienty (EU a U1). Vyšle osádku ambulance s raněným přímo na oddělení, aniž by pacient musel projít obvyklou přijímací procedurou. Tam již na pacienta čekají lékaři, kteří byli upozorněni dispečinkem SAMU. Ostatní pacienti jsou posláni na traumatologické oddělení, kde je lékaři vyšetří a poskytnou jim vhodné lůžko a péči. Po převozu pacienta do vhodné nemocnice se ambulance vrátí na místo neštěstí, kde může být osádka případně vyměněna, ambulance se vyčistí a doplní se zásoby. Pak je k dispozici pro další transport. Při veškeré této činnosti je nutno počítat s možností vzniku další katastrofy na stejném místě. Jsme si vědomi ohrožení při explozi bomby, kdy po příchodu záchranných složek může vybuchnout další výkonnější bomba a poraní i zachránce. Pokud taková situace nastane, řídící stanoviště musí informovat velitelství policie, hasičů i záchranné služby. Na místo jsou pak vyslány dvě zbylé resuscitační ambulance, které byly v rezervě pro běžný provoz SAMU v Paříži. To znamená vyhlášení nejvyšší závažnosti v operačním středisku SAMU ( červené světlo ), okamžitě jsou kontaktovány 3 střediska SAMU v okolí Paříže s žádostí o pomoc. Ony zase uvedou do pohotovosti svá sousední střediska SAMU a všechny nemocnice. Ambulance z okolních SAMU přivolané na místo neštěstí pracují pod velením řídících pracovníků pařížské SAMU a principy záchranného systému se nemění. Podobně se postupuje, pokud druhá bomba vybuchne na jiném místě, potom však odpovědnost za zdravotnické řešení této situace přebírá středisko SAMU, které je nejblíže této druhé katastrofě. Konec poplachu Po převezení posledního raněného z místa neštěstí informuje vedení SAMU dispečink a uloží mu vyhlásit ukončení poplachu. (obr.5) To se provádí v opačném pořadí než při jeho vyhlašování. Pak je organizována první schůzka odpovědných pracovníků záchranné služby, hasičů a policie na místě katastrofy. Zde se kontroluje identifikace postižených, vážnost jejich poranění a cílová nemocnice. Některé oběti byly mrtvé ještě před příchodem záchranných složek. Nyní policie provádí jejich identifikaci a sepíše seznam. Lékaři záchranné služby se pak vrátí do operačního střediska a dokončí lékařské vyhodnocení, předají všechny dostupné údaje lékařům v nemocnicích a obdrží od nich zprávy o pacientech. Záchranná služba pak co nejdříve odešle konečný oficiální seznam postižených a jejich cílových nemocnic správě nemocnic, ministerstvu zdravotnictví a velitelství policie.

5 5 SAMU pak denně dostává informaci o pacientech, o jejich případném přeložení do jiné nemocnice, i údaje o ambulantních pacientech. Následné zprávy o pacientech obdrží SAMU po 24 hodinách, po 48 hodinách a potom při propuštění pacienta z nemocnice. Úloha Bílého plánu při teroristickém bombovém útoku v roce 1986 Mezi březnem a zářím 1986 vzrostl počet postižených i závažnost poranění. V tomto období bylo v Paříži podniknuto 9 bombových útoků se 166 postiženými. Postižení byli rozděleni do dvou skupin: skupina 1. vážně poranění (EU a U1) a skupina 2. lehce poranění (U2 a U3). Mohli jsme sledovat dokumentaci u 150 raněných, některé záznamy chyběly. Ve skupině 1. chyběl pouze 1 záznam, 62 záznamů chybělo ve skupině lehce raněných, u cizinců nebo pacientů, kteří odjeli z Paříže brzy po neštěstí a nemohli být dále sledováni. 16 pacientů zemřelo, 8 z nich okamžitě a 8 později (Tab.1). Hlavní příčinou pozdějších úmrtí byla kombinace poranění plic s dalším závažným zraněním. Průměrný věk a pohlaví raněných obou skupin se nelišilo a celková délka hospitalizace závisela na závažnosti zranění (Tab.2 a 3). Prvotní diagnóza, odpovídající ošetření a transport do vhodné nemocnice jsou nejdůležitějším předpokladem pro úspěšné vyléčení těchto těžce zraněných pacientů. Ze 150 dále sledovaných postižených bylo 10 převezeno do nevhodného zdravotnického zařízení; 5 pacientů skupiny U2 mělo nadsazenou klasifikaci a po hospitalizaci se brzy zotavili a 5 dalších mělo skóre podhodnoceno, jejich stav se zhoršoval a bylo nutno je posléze přeložit na oddělení s intenzivní péčí (Tab.4). Pokud jsou těžce poranění pacienti (EU a U1) okamžitě a účinně vyšetřeni a ošetřováni, může to svádět k propuštění lehce raněných a ambulantních pacientů z třídícího prostoru, aby si vyhledali sami ošetření. Nepokládáme tento postup za správný, jak jsme zjistili systematickým sledováním, 40% postižených při bombovém útoku utrpělo ušní poranění (Tab.5); rok po úraze se u mnohých z nich projevily následky. Závěr Naše zkušenosti lze shrnout do následujících závěrů: a) Pokud se stane hromadné neštěstí, koordinace mezi záchrannými složkami musí být co nejkvalitnější, aby práce byla efektivní. To je možné pouze tehdy, když je předem kvalitně vypracován formální protokol, kde jsou všechny postupy jasně definovány. V Paříži jsou dány Červeným plánem pro první pomoc a odbornou lékařskou pomoc a Bílým plánem pro odbornou lékařskou pomoc v návaznosti na transport a hospitalizaci. b) Nejúčinnější organizace těchto návazných kroků je ve využití anesteziologů. Poskytnou odbornou lékařskou pomoc, resuscitaci, zhodnocení před podáním anestézie, anestézii pro chirurgické zákroky i intenzivní péči, to vše je přínosem pro pacienta. c) Jsme přesvědčeni, že všichni postižení mají být hospitalizováni, i tzv. lehce ranění. Zjistili jsme, že mnozí z nich utrpěli poškození, které se teprve projeví, zvláště v případě poranění, která nejsou na první pohled patrná, např. ušní poranění nebo jiná vnitřní zranění způsobená výbuchem. Všichni postižení musí být důkladně prohlédnuti specialisty ve vhodné nemocnici, kde bude zajištěno v klidném prostředí správné stanovení diagnózy a ošetření. Všichni postižení mohou požadovat náhradu, počáteční diagnóza tedy musí být kompletní a co nejlépe zdokumentována, což lze samozřejmě nejlépe provést ve specializovaném zařízení.

6 6 d) Lékaři, kteří pracují v rámci zdravotnických krizových plánů, a zvláště lékaři záchranné služby přicházející na místo katastrofy jsou dobrovolníci a musí samozřejmě počítat s možností vážného poranění. My však potřebujeme kvalitní lékaře, nikoli hrdiny. Klademe důraz na to, aby všichni lékaři SAMU dodržovali bezpečnostní předpisy vojenských velitelů zodpovědných za krizové plány, přestože většina lékařů jsou civilisté. Obr. 1. Sídla vozidel záchranné služby v Paříži Obr. 2. Záchranný systém (ČERVENÝ PLÁN) ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (BÍLÝ PLÁN) Velitel záchranného systému = hasičský důstojník. SAMU HASIČSKÁ BRIGÁDA Hasič SAMU Vedoucí lékař Vedoucí lékař Vyhledání Intenz.péče Chirurgie Bezpečnost Vojenští lékaři Lékaři SAMU Záchrana Třídění na místě neštěstí Zdravotnická Odborná lékařská pomoc evakuace (ALS) Shromáždění raněných Hospitalizace

7 7 Obr. 3. Aktivace odborné lékařské pomoci POLICIE POPLACH pro SAMU NEMOCNICE HASIČI OČITÍ SVĚDKOVÉ OVĚŘENÍ AKCE KRIZOVÝ ŠTÁB: - konzultant - lékař SAMU - zástupce vedení nemocnice - zástupce ministerstva zdrav. 3 resuscitační ambulance VAROVNÝ POPLACH + ved.lékař s vozem všechny vozy záchranné služby nemocnice v okolí všechny jednotky intenzivní péče Obr. 4. Klasifikace poranění EU: extrémně urgentní - životní ohrožení nutné okamžité ošetření a převoz v kritickém stavu U1: závažné poranění, multitrauma jednotka intenzivní péče a operace během 6 hodin U2: poranění, nutná hospitalizace U3: lehké poranění, ambulantní pacient, psychické trauma nutné vyšetření v nemocnici (zvl. na ORL odd.) Obr. 5. Záchranný systém - ukončení pohotovosti A) První schůzka záchranných složek na místě neštěstí Pracovníci SAMU Lékaři - hasiči Pracovníci policie UKONČENÍ POHOTOVOSTI KRIZOVÝ ŠTÁB B) Konečná lékařská schůzka Informace pro Informace pro Zprávy o pacientech - vedení nemocnic ministerstvo zdravotnictví - denně o vývoji zdrav.stavu - velitelství policie - sekundární transporty - stav ambulantních pacientů

8 8 Tab. 1. Postižení (n=150) při bombových útocích - Paříž 1986: úmrtí Mrtví do 30 min. 8 Pozdější úmrtí (do 6 hod.) 4 Pozdější úmrtí (více než týden) 4 Celkem mrtvých 16 Tab. 2. Průměrný věk a pohlaví postižených vzhledem k vážnosti poranění (n=150) - nebyly nalezeny významné rozdíly Závažnost poranění Prům. věk Pohlaví (M/Ž) Ohrožení života (EU) + závažné poranění (U1) 32 1,1 Poranění hospitalizovaní (U2) 35 1,1 ambulantní (U3) Tab. 3. Délka hospitalizace vzhledem k závažnosti poranění (n=150) Závažnost poranění Poranění Hospitalizace Prům.pobyt v nem. (n) (n) (dny) Ohrožení života (EU) Závažné poranění (U1) Poranění hospitalizovaní (U2) ambulantní (U3) Tab. 4. Změny v hodnocení závažnosti poranění (n=150) Původní třídění Třídění Změna skóré na místě v nemocnici závažnosti Ohrožení života (EU) + závažné poranění (U1) (0,9%) Poranění hospitalizovaní (U2) (2,1%) ambulantní (U3) Tab. 5. Ušní poškození vzhledem k závažnosti poranění (n=150) Závažnost poranění (n) Tympanický blast Jiné poškození Celkem EU + U1 (46) 44% 11% 55% U2 + U3 (104) 12% 28% 40% Celkem (150) 21% 23% 44%

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Dr. Michael Kafka Head, Emergency Department Bnai-Zion Medical Center, Haifa, Israel Carmel Hospital Bnai-Zion Hospital Trauma Center

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 Leiba A, Blumenfeld A, Hourvitz A et al.: A four step approach for establishment of a national medical

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně X. ročník konference Medicína katastrof 28. a 29. listopadu 2013, Univerzita Hradec Králové Pavel Urbánek ZZS Jihomoravského kraje Brno, 23.5.201, hlášení 19,19 hod

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 www.fnplzen.cz Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF -zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové Ing. Miloslav Beneš benesm@fnplzen.cz

Více

Přístupy ke zvládání hromadných neštěstí v Izraeli (zpráva z workshopu)

Přístupy ke zvládání hromadných neštěstí v Izraeli (zpráva z workshopu) Přístupy ke zvládání hromadných neštěstí v Izraeli (zpráva z workshopu) Úvod Dne 28. 11. 2012 byl při příležitosti konání 9. ročníku konference Medicíny katastrof zkušenosti, příprava, praxe v budově ZZS

Více

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek ZOS běžný provoz Dvoustupňové řízení 4 pracoviště call taker 2 pracoviště disepečer ZOS rozdělení při MU Komunikace při MU Oddělení komunikace

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ

HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace HROMADNÉ POSTIŽENÍ ZDRAVÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP Doporučený postup ZZS při řešení HPZ Správné vyhodnocení tísňové výzvy a vyslání

Více

Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN

Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN Vydáno: 14. 1. 2015 (aktualizace směrnice č. 9/2014) Účinnost: 14. 1. 2015 Směrnice číslo: 6/2015 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

SARIN a jeho teroristické zneužití

SARIN a jeho teroristické zneužití 10. kongres Medicína katastrof, Brno 5. 2. 2015 SARIN a jeho teroristické zneužití Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně SARIN - nervově paralytická látka

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

SARIN - zahraniční zkušenosti. Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně

SARIN - zahraniční zkušenosti. Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně SARIN - zahraniční zkušenosti Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně 10. konference Medicína katastrof, Hradec Králové 28.-29.11.2013 SARIN - nervově paralytická

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Záchranné práce prováděné lékařskou fakultou v akutní fázi po velkém zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2011

Záchranné práce prováděné lékařskou fakultou v akutní fázi po velkém zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2011 Záchranné práce prováděné lékařskou fakultou v akutní fázi po velkém zemětřesení ve východním Japonsku v roce 2011 Souhrn Dne 11. března 2011 udeřilo u východního pobřeží japonského ostrova Honšú velké

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Nestrojil P., Slavíková L., Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno KS MEKA OBKŘ TC FN Brno Traumateam ČR modul č. 7 -Rozhodnutí komise EU - Euratom

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Horizont 2011 nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Cvičení Horizont Celokrajské cvičení IZS nácvik likvidace hromadného neštěstí Frekvence

Více

Das Unglück von Enschede am 13.05.2000 (Neštěstí v Enschede dne 13.05.2000) H.P.Woltering, B.M.Schneider Unfallchirurg 2002, V.105, N.11, s.

Das Unglück von Enschede am 13.05.2000 (Neštěstí v Enschede dne 13.05.2000) H.P.Woltering, B.M.Schneider Unfallchirurg 2002, V.105, N.11, s. 1 Das Unglück von Enschede am 13.05.2000 (Neštěstí v Enschede dne 13.05.2000) H.P.Woltering, B.M.Schneider Unfallchirurg 2002, V.105, N.11, s.961-7 Dne 13.5.2000 v15 hod., v slunečné sobotní odpoledne,

Více

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb.

Více

Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz)

Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz) 1 The Tokyo Subway Sarin Attack: Disaster Management, Part 1: Community Emergency Response (Útok sarinem v tokijském metru: Řešení katastrofy, č. 1. Odezva záchranné služby) Tetsu Okumura, Kouichiro Suzuki,

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Hromadné postižení zdraví

Hromadné postižení zdraví Spolupráce jednotek IZS při DN Tunel - mimořádná událost, více zraněných Hromadné postižení zdraví MUDr. Zvolánek Rudolf MUDr. Mezulianík René ZZS Jmk, p.o. Dopravní úrazy 2015, Brno 4.6.2015 Smysluplnost

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Londýn 7. 7. 2005. Plk. Ing. Karel Antoš, Ph.D. Mjr. Ing. Miroslav Procházka,

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Londýn 7. 7. 2005. Plk. Ing. Karel Antoš, Ph.D. Mjr. Ing. Miroslav Procházka, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Londýn 7. 7. 2005 Plk. Ing. Karel Antoš, Ph.D. Mjr. Ing. Miroslav Procházka, Úvod rozsáhlý teroristický útok v Londýně není otázkou zda ale kdy? John

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace TŘÍDÍCÍ KARTA PRO LÉKAŘSKÉ TŘÍDĚNÍ PŘI HROMADNÉM POSTIŽENÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP TŘÍDÍCÍ KARTA jednotná třídící = důležitý

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

Hromadné neštěstí a katastrofa, základní typologie. Činnosti nemocnice při příjmu a poskytování zdravotní péče při velkém počtu postižených osob.

Hromadné neštěstí a katastrofa, základní typologie. Činnosti nemocnice při příjmu a poskytování zdravotní péče při velkém počtu postižených osob. 1 Hromadné neštěstí a katastrofa, základní typologie. Medicína katastrof. Činnosti nemocnice při příjmu a poskytování zdravotní péče při velkém počtu postižených osob. Připravenost zdravotnického systému

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 1 Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 2 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové 3 Stockholm University,

Více

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Celostátní konference -Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Část 3.1. Plán krizové připravenosti Ing. Marika Bejdáková prosinec 2014 Modul 3.

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Medicína katastrof Brno 2014

Medicína katastrof Brno 2014 www.fnplzen.cz Medicína katastrof Brno 2014 6. února 2014 IX. Mezinárodní kongres Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče Co nám zákon přinesl, aneb opravdu šok pro nemocnici? Ing.

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Reakce zdravotnictví na teroristický útok (Norsko 22. 7. 2011) ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně

Reakce zdravotnictví na teroristický útok (Norsko 22. 7. 2011) ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Reakce zdravotnictví na teroristický útok (Norsko 22. 7. 2011) ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně V pátek 22. července 2011 v odpoledních hodinách byly v Norsku provedeny postupně dva naprosto

Více

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Veronika Podubská, Martin Beneš Ředitel Bc. Stanislav

Více

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o.

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Zdravotnické zabezpečení brněnských dostihů ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci pořadateli brněnských

Více

Modul 6 Praktická příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve zdravotnickém zařízení

Modul 6 Praktická příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve zdravotnickém zařízení Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 6 Praktická příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve zdravotnickém zařízení MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. prosinec

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 131 Sbírka zákonů č. 374 / 2011 Strana 4839 374 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

Organizace humanitární mise po zemětřesení v Nepálu

Organizace humanitární mise po zemětřesení v Nepálu Organizace humanitární mise po zemětřesení v Nepálu Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Cvičení MODEX FALCK Cvičení MODEX FALCK Zemětřesení Nepál Zemětřesení Nepál

Více

KAMEDO Report 90: Terrorist attacks in Madrid, Spain, 2004 Teroristický útok 11. března 2004 Poplach Přednemocniční lékařská péče

KAMEDO Report 90: Terrorist attacks in Madrid, Spain, 2004 Teroristický útok 11. března 2004 Poplach Přednemocniční lékařská péče 1 Bolling R, Ehrlin Y, Forsberg R, Rüter A, Soest V, Vikström T, Örtenwall P, Brändström H: KAMEDO Report 90: Terrorist attacks in Madrid, Spain, 2004 (Zpráva KAMEDO č.90: Teroristické útoky v Madridu,

Více

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka FVZ UO Hradec Králové } Dostatečné množství dostupných zdrojů nejenom na místě MU Lidé Materiál Transportní prostředky } Rychlost poskytnutí pomoci

Více

MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA

MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA Medicína katastrof, Hradec Králové 29. -30.11. 2012 Havárie autobusu Chorvatsko 23.6. Sobota 04:00h MEDEVAC 1 Chorvatsko 24.6. (neděle) 1. výzva od

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Metodiky postupů a logistika při mimořádné události a jejich uplatnění v praxi

Metodiky postupů a logistika při mimořádné události a jejich uplatnění v praxi Metodiky postupů a logistika při mimořádné události a jejich uplatnění v praxi Jana Šeblová, Leoš Klik, Jose Dizon, Pavol Kačenga, Čestmír Kalík, Věra Zemanová, Michal Bláha, Viktor Rybáček Územní středisko

Více

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 7.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

MULTICENTRICKÁ STUDIE EUROCALL ANEB ZAPOMENUTÝ ČLÁNEK ŘETĚZCE PŘEŽITÍ PŘI SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

MULTICENTRICKÁ STUDIE EUROCALL ANEB ZAPOMENUTÝ ČLÁNEK ŘETĚZCE PŘEŽITÍ PŘI SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta vhradci Králové, Fakultní

Více

Informační středisko pro medicínu katastrof

Informační středisko pro medicínu katastrof Informační středisko pro medicínu katastrof Ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Konference MEDICÍNA KATASTROF - traumatologické plánování a příprava Hradec Králové, 30.11.2004 Informační středisko

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách

BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách Fakulta Zdravotní MUDr. Radovan Matoušek Katedra vojenského a sociální akademie Hradec Králové MUDr. všeobecného Hradec zdravotnictví KrálovéUniverzity

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více