Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích)"

Transkript

1 1 Genevieve Barrier: Emergency medical services for treatment of mass casualties (Záchranná služba při hromadných neštěstích) Critical Care Medicine 1989, Vol.17, No.10, s ) Francouzský systém záchranné služby spočívá na lékařích, obvykle s odborností anesteziolog, a nazývá se Service d`aide Médicale Urgente (SAMU) - služba rychlé lékařské pomoci. Současné právní základy byly dány v lednu Systém zahrnuje dispečink pro příjem tísňového volání, který je přímo propojen s hasiči a policií, a zajišťuje dodržení lékařského tajemství. V situaci nouze pracuje záchranná služba na třech úrovních: a) na místní úrovni - starosta je zodpovědný za bezpečí občanů a musí zajistit činnost záchranné služby při situacích nouze. Plány jsou připravovány hasiči, což jsou civilní zaměstnanci, pouze v Paříži a v Marseille jsou to vojáci. b) na úrovni departmentu (tj.kraje) - pokud rozsah katastrofy překročí místní možnosti, aktivuje se regionální krizový plán. Tento plán se nazývá Organisation des Secours (tj.organizace pomoci). Je řízen starostou nebo prefektem (přednostou). c) na celostátní úrovni - pokud vznikne katastrofa postihující celý stát, krizové řízení přebírá ministerstvo vnitra. V Paříži je město a department administrativně totéž; pařížské SAMU (nebo SAMU 75) je organizace závislá na ministerstvu zdravotnictví a na úřadu řídícím všechny universitní nemocnice v Paříži (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). SAMU má v krizovém plánu za úkol poskytovat lékařskou péči a odbornou první pomoc (advanced life support - ALS); mezi hlavní úkoly patří: a) poslat lékaře na pomoc komukoli v nouzi, b) nalézt pro postižené dostupné lůžko v nemocnici a c) koordinovat účinnou lékařskou pomoc a příjem v nemocnici bez průtahů. Podobně jako ostatní střediska záchranné služby ve Francii sestává SAMU 75: a) z operačního střediska - dispečinku, který je v nemocnici Necker a b) z mobilních jednotek - urgentní mobilní a resuscitační služba (Service Mobile d Urgence et de Réanimation - SMUR), umístěných v nemocnicích poblíž pravděpodobného výskytu hromadných neštěstí v místech velkého soustředění obyvatelstva jako jsou vlaková nádraží, velké obchodní domy a sportovní areály. Ambulance vyjíždějící z nemocnic Necker, Lariboisiere, Hôtel Dieu, Saint-Antoine a Pitié-Salpétriere se rychle dostanou k pacientovi kdekoli v Paříži (obr.1). Ambulance SMUR má v osádce lékaře (po celou dobu výjezdu nebo částečně), dále zdravotníka se znalostí resuscitace (SZP) a řidiče, jímž je hasič. Komunikační systém pařížské záchranné služby je umístěn v operačním středisku v nemocnici Necker a je přímo propojen s místními a centrálními úřady, s dispečinkem hasičů a velitelstvím policie. Má také spojení na střediska záchranné služby v okolí Paříže, na jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení a akutní příjmová oddělení, aby byla zajištěna komunikace volajícího lékaře, lékaře u výjezdu a lékaře na příjmu v nemocnici. Dvakrát denně dispečink prověřuje počet volných lůžek na akutních odděleních. Počítačové systémy se osvědčují.

2 2 Krizový plán města Paříže V minulých letech se vyskytly teroristické bombové útoky v Paříži v alarmujícím počtu, zvláště v roce Zdravotnický plán města Paříže pro poskytnutí odborné přednemocniční lékařské pomoci a hospitalizaci poraněných v případě teroristického útoku nebo hromadného neštěstí se nazývá Bílý plán. Tento plán je koordinován s Červeným plánem, který mají hasiči pro zajištění první pomoci a bezpečnosti pro postižené obyvatelstvo. V rámci Červeného plánu spolupracují také vojenští lékaři při poskytování odborné přednemocniční péče (ALS) - viz obr. 2. Pařížská záchranná služba (SAMU de Paris), která je zodpovědná za urgentní lékařskou péči o civilní obyvatelstvo, spolupracuje běžně s hasiči. Vzrůst počtu teroristických útoků přiměl civilní a vojenské lékaře záchranné služby a hasičů koordinovat plány poskytování lékařské péče při hromadném výskytu raněných, aby byli postižení ošetřeni co nejdříve na místě neštěstí a pak s co nejmenšími průtahy převezeni do nejvhodnějších nemocnic. To vyžaduje vzájemnou komunikaci s místem neštěstí, s dispečinkem SAMU, s mobilními ambulancemi (SMUR) a jednotkami intenzivní péče v nemocnicích. Vyhlášení poplachu Poplach (obr.3) může být vyhlášen policií nebo hasiči a pak není nutno jej ověřovat. Příjde-li výzva od občana nebo z nemocnice, musí být zpětně ověřena policií, aby se zabránilo falešným bombovým poplachům. Po ověření lékař na dispečinku SAMU: a) vyhlásí poplach; b) vyšle 3 resuscitační ambulance na místo neštěstí a c) vyrozumí krizový štáb. Varovný signál je vyslán do všech 9 resuscitačních ambulancí, všem ambulancím bez lékaře, které jsou právě mimo nemocnice, dále Červenému kříži, všem jednotkám intenzivní péče, všem dostupným lékařům-anesteziologům, vedoucím pracovníkům nemocnic a všem nemocnicím regionu. V operačním středisku SAMU je svolán krizový štáb složený z lékaře SAMU, vedoucího pracovníka nemocnice a zástupce ministerstva zdravotnictví. Tento štáb má za úkol urychlit rozhodování a usnadnit komunikaci operačního střediska SAMU se zdravotníky na místě neštěstí, s akutními odděleními nemocnic a se třemi středisky SAMU v okolí Paříže. Štáb také komunikuje s administrativou nemocnic, kam jsou převáženi postižení, s Centrálním úřadem pro pomoc obyvatelstvu (Assistance Publique), s odbory ministerstva zdravotnictví a s vedením Červeného kříže. Komunikace mezi záchrannou službou, hasiči a policií je přímá a stálá. Aktivace Plán aktivace spočívá ve vyslání a koordinaci ambulancí a lékařů na místě katastrofy, aby byla poskytnuta odborná lékařská péče poraněným a aby mohli být co nejdříve hospitalizováni v odpovídající nemocnici, jakmile je jejich stav stabilizován a mohou být transportováni. Dvě ze tří resuscitačních ambulancí vyslaných na místo neštěstí jsou vyslány z nemocnice Necker a jedna z nejbližší takto vybavené nemocnice. V osádce ambulance je anesteziolog, který právě slouží, sestra specializovaná v oboru resuscitace, resident v oboru intenzivní péče a řidič. Pařížská SAMU nemůže vyslat na místo katastrofy více než 7 z 9 resuscitačních ambulancí, které má k dispozici, protože dvě zbylé musí ponechat v rezervě pro další akutní případy. SAMU také užívá nelékařské ambulance (z nemocnic či Červeného kříže) pro dopravu lehce raněných.

3 3 Na místě neštěstí Na místě neštěstí pracovníci záchranné služby (SAMU) a) vyhodnotí počet postižených a závažnost poranění; b) provedou vytřídění raněných a poskytnou jim odbornou lékařskou péči spolu s vojenskými lékaři pracujícími u hasičů; c) zařídí distribuci raněných na dostupná lůžka v nemocnicích a d) koordinují transport raněných do odpovídajících nemocnic. Evakuace postižených musí být co nejbezpečnější a co nejúčinnější. Vedoucí lékař sdělí dispečinku SAMU přesné zhodnocení závažnosti a typu poranění a zařizuje transport těchto pacientů. Lékař v dispečinku SAMU určí vhodné nemocnice, kam mají být poranění převezeni, a sdělí tuto informaci zpět na místo neštěstí. Nejprve jsou přepraveni pacienti s ohrožením života, nakonec pak lehce ranění a ambulantní pacienti. Velitel hasičů nese odpovědnost za bezpečí postižených i záchranných pracovníků, je velitelem operačního řídícího střediska a určuje místo pro třídění raněných. Povinností hasičů je poskytovat první pomoc pro záchranu života postižených na místě neštěstí a dopravit raněné na místo určené pro jejich třídění. Tam se jim dostane odborné lékařské péče od vojenských lékařů a lékařů SAMU. Jakmile vedoucí lékař SAMU rozhodne o evakuaci postižených, pomáhají hasiči přenášet raněné z prostoru třídění k ambulancím. Mnozí řidiči sanitek jsou také hasiči. Povinnosti policie jsou: a) identifikace všech osob v postiženém prostoru a všech, kteří tam přicházejí, každý příchozí musí mít uniformu (modrou policisté a hasiči, bílou záchranná služba), která je pro jedno použití; b) řízení dopravy na místo a z místa neštěstí; c) zajištění bezpečnosti úředních osob, které se dostaví na místo neštěstí; d) organizace místa pro setkání se zástupci sdělovacích prostředků, kde jsou v bezpečí informováni zástupcem hasičů o situaci. SAMU se neúčastní informování sdělovacích prostředků na místě katastrofy a zachovává lékařské tajemství o stavu postižených v prostoru třídění. Úkolem policie je také zajistit přistání vrtulníků, pokud je nutné, místo přistání je určeno po dohodě s vedením SAMU. Prostor třídění raněných by měl být na uzavřeném a bezpečném místě, kde mohou být ranění ošetřeni v co největším pohodlí a v bezpečí, mimo dosah zvědavců a sdělovacích prostředků. Zdravotnický personál pomáhá všem postiženým, nejprve je ošetří a potom převeze do vhodné nemocnice. Každá osádka má potřebné zásoby zdravotnického materiálu a vybavení ve voze a v případě potřeby požádá vedení SAMU o jejich doplnění. Tyto požadavky jsou sděleny do operačního střediska SAMU a materiál je poslán na místo neštěstí zásobovacím vozem. Žádný zdravotník nesmí opustit svého přiděleného pacienta, dokud nedorazí do nemocnice. Při poskytování odborné lékařské pomoci (ALS) určí lékaři zařazení pacienta do jedné ze 4 kategorií podle závažnosti zranění (obr.4). V prostoru třídění jsou pacienti klasifikováni jako: a) velmi urgentní (EU) a vážně poranění (U1), kteří potřebují zajištění dýchacích cest a umělou ventilaci, hemodynamickou stabilizaci s intravenózní terapií, stabilizaci fraktur či umístění v teple, aby se zabránilo teplotním ztrátám; b) poranění (U2) a lehce poranění (U3), kteří potřebují stabilizaci fraktur, přípravu na převoz, psychologickou podporu a vysvětlení, proč musí na převoz čekat.

4 4 Každý poraněný je přidělen některému lékaři či zdravotníkovi, takže nikdo nemá pocit, že zůstal bez ošetření. Všechny informace o pacientovi musí být sděleny tomu zdravotníkovi, který ho má na starosti. Rozhodnutí o transportu pacienta vydá vedoucí lékař SAMU poté, co obdrží z operačního střediska informaci o cílové nemocnici a zjistí od lékaře z prostoru třídění, že pacient je schopen transportu. Určí příslušnou ambulanci a sdělí její osádce místo určení, u policie zjistí vhodnou trasu pro převoz. Nikdo se nedostane do třídícího prostoru, aniž by byl prohlédnut lékařem od hasičů, který zde má příjmovou službu. Podobně nikdo tento prostor neopustí bez kontroly lékařem SAMU, který má na starosti transport raněných. Každý pacient propouštěný z třídícího prostoru musí mít identifikační označení, které zahrnuje: jméno pacienta, pokud je známo; identifikaci, pokud je jméno neznámé; skóre závažnosti poranění; číslo převážející ambulance; cílovou nemocnici a čas odvozu z místa neštěstí. V nemocnici má administrativní pracovník, který je stále v kontaktu s krizovým štábem, aktuální seznam volných intenzivních lůžek pro urgentní a těžce raněné pacienty (EU a U1). Vyšle osádku ambulance s raněným přímo na oddělení, aniž by pacient musel projít obvyklou přijímací procedurou. Tam již na pacienta čekají lékaři, kteří byli upozorněni dispečinkem SAMU. Ostatní pacienti jsou posláni na traumatologické oddělení, kde je lékaři vyšetří a poskytnou jim vhodné lůžko a péči. Po převozu pacienta do vhodné nemocnice se ambulance vrátí na místo neštěstí, kde může být osádka případně vyměněna, ambulance se vyčistí a doplní se zásoby. Pak je k dispozici pro další transport. Při veškeré této činnosti je nutno počítat s možností vzniku další katastrofy na stejném místě. Jsme si vědomi ohrožení při explozi bomby, kdy po příchodu záchranných složek může vybuchnout další výkonnější bomba a poraní i zachránce. Pokud taková situace nastane, řídící stanoviště musí informovat velitelství policie, hasičů i záchranné služby. Na místo jsou pak vyslány dvě zbylé resuscitační ambulance, které byly v rezervě pro běžný provoz SAMU v Paříži. To znamená vyhlášení nejvyšší závažnosti v operačním středisku SAMU ( červené světlo ), okamžitě jsou kontaktovány 3 střediska SAMU v okolí Paříže s žádostí o pomoc. Ony zase uvedou do pohotovosti svá sousední střediska SAMU a všechny nemocnice. Ambulance z okolních SAMU přivolané na místo neštěstí pracují pod velením řídících pracovníků pařížské SAMU a principy záchranného systému se nemění. Podobně se postupuje, pokud druhá bomba vybuchne na jiném místě, potom však odpovědnost za zdravotnické řešení této situace přebírá středisko SAMU, které je nejblíže této druhé katastrofě. Konec poplachu Po převezení posledního raněného z místa neštěstí informuje vedení SAMU dispečink a uloží mu vyhlásit ukončení poplachu. (obr.5) To se provádí v opačném pořadí než při jeho vyhlašování. Pak je organizována první schůzka odpovědných pracovníků záchranné služby, hasičů a policie na místě katastrofy. Zde se kontroluje identifikace postižených, vážnost jejich poranění a cílová nemocnice. Některé oběti byly mrtvé ještě před příchodem záchranných složek. Nyní policie provádí jejich identifikaci a sepíše seznam. Lékaři záchranné služby se pak vrátí do operačního střediska a dokončí lékařské vyhodnocení, předají všechny dostupné údaje lékařům v nemocnicích a obdrží od nich zprávy o pacientech. Záchranná služba pak co nejdříve odešle konečný oficiální seznam postižených a jejich cílových nemocnic správě nemocnic, ministerstvu zdravotnictví a velitelství policie.

5 5 SAMU pak denně dostává informaci o pacientech, o jejich případném přeložení do jiné nemocnice, i údaje o ambulantních pacientech. Následné zprávy o pacientech obdrží SAMU po 24 hodinách, po 48 hodinách a potom při propuštění pacienta z nemocnice. Úloha Bílého plánu při teroristickém bombovém útoku v roce 1986 Mezi březnem a zářím 1986 vzrostl počet postižených i závažnost poranění. V tomto období bylo v Paříži podniknuto 9 bombových útoků se 166 postiženými. Postižení byli rozděleni do dvou skupin: skupina 1. vážně poranění (EU a U1) a skupina 2. lehce poranění (U2 a U3). Mohli jsme sledovat dokumentaci u 150 raněných, některé záznamy chyběly. Ve skupině 1. chyběl pouze 1 záznam, 62 záznamů chybělo ve skupině lehce raněných, u cizinců nebo pacientů, kteří odjeli z Paříže brzy po neštěstí a nemohli být dále sledováni. 16 pacientů zemřelo, 8 z nich okamžitě a 8 později (Tab.1). Hlavní příčinou pozdějších úmrtí byla kombinace poranění plic s dalším závažným zraněním. Průměrný věk a pohlaví raněných obou skupin se nelišilo a celková délka hospitalizace závisela na závažnosti zranění (Tab.2 a 3). Prvotní diagnóza, odpovídající ošetření a transport do vhodné nemocnice jsou nejdůležitějším předpokladem pro úspěšné vyléčení těchto těžce zraněných pacientů. Ze 150 dále sledovaných postižených bylo 10 převezeno do nevhodného zdravotnického zařízení; 5 pacientů skupiny U2 mělo nadsazenou klasifikaci a po hospitalizaci se brzy zotavili a 5 dalších mělo skóre podhodnoceno, jejich stav se zhoršoval a bylo nutno je posléze přeložit na oddělení s intenzivní péčí (Tab.4). Pokud jsou těžce poranění pacienti (EU a U1) okamžitě a účinně vyšetřeni a ošetřováni, může to svádět k propuštění lehce raněných a ambulantních pacientů z třídícího prostoru, aby si vyhledali sami ošetření. Nepokládáme tento postup za správný, jak jsme zjistili systematickým sledováním, 40% postižených při bombovém útoku utrpělo ušní poranění (Tab.5); rok po úraze se u mnohých z nich projevily následky. Závěr Naše zkušenosti lze shrnout do následujících závěrů: a) Pokud se stane hromadné neštěstí, koordinace mezi záchrannými složkami musí být co nejkvalitnější, aby práce byla efektivní. To je možné pouze tehdy, když je předem kvalitně vypracován formální protokol, kde jsou všechny postupy jasně definovány. V Paříži jsou dány Červeným plánem pro první pomoc a odbornou lékařskou pomoc a Bílým plánem pro odbornou lékařskou pomoc v návaznosti na transport a hospitalizaci. b) Nejúčinnější organizace těchto návazných kroků je ve využití anesteziologů. Poskytnou odbornou lékařskou pomoc, resuscitaci, zhodnocení před podáním anestézie, anestézii pro chirurgické zákroky i intenzivní péči, to vše je přínosem pro pacienta. c) Jsme přesvědčeni, že všichni postižení mají být hospitalizováni, i tzv. lehce ranění. Zjistili jsme, že mnozí z nich utrpěli poškození, které se teprve projeví, zvláště v případě poranění, která nejsou na první pohled patrná, např. ušní poranění nebo jiná vnitřní zranění způsobená výbuchem. Všichni postižení musí být důkladně prohlédnuti specialisty ve vhodné nemocnici, kde bude zajištěno v klidném prostředí správné stanovení diagnózy a ošetření. Všichni postižení mohou požadovat náhradu, počáteční diagnóza tedy musí být kompletní a co nejlépe zdokumentována, což lze samozřejmě nejlépe provést ve specializovaném zařízení.

6 6 d) Lékaři, kteří pracují v rámci zdravotnických krizových plánů, a zvláště lékaři záchranné služby přicházející na místo katastrofy jsou dobrovolníci a musí samozřejmě počítat s možností vážného poranění. My však potřebujeme kvalitní lékaře, nikoli hrdiny. Klademe důraz na to, aby všichni lékaři SAMU dodržovali bezpečnostní předpisy vojenských velitelů zodpovědných za krizové plány, přestože většina lékařů jsou civilisté. Obr. 1. Sídla vozidel záchranné služby v Paříži Obr. 2. Záchranný systém (ČERVENÝ PLÁN) ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (BÍLÝ PLÁN) Velitel záchranného systému = hasičský důstojník. SAMU HASIČSKÁ BRIGÁDA Hasič SAMU Vedoucí lékař Vedoucí lékař Vyhledání Intenz.péče Chirurgie Bezpečnost Vojenští lékaři Lékaři SAMU Záchrana Třídění na místě neštěstí Zdravotnická Odborná lékařská pomoc evakuace (ALS) Shromáždění raněných Hospitalizace

7 7 Obr. 3. Aktivace odborné lékařské pomoci POLICIE POPLACH pro SAMU NEMOCNICE HASIČI OČITÍ SVĚDKOVÉ OVĚŘENÍ AKCE KRIZOVÝ ŠTÁB: - konzultant - lékař SAMU - zástupce vedení nemocnice - zástupce ministerstva zdrav. 3 resuscitační ambulance VAROVNÝ POPLACH + ved.lékař s vozem všechny vozy záchranné služby nemocnice v okolí všechny jednotky intenzivní péče Obr. 4. Klasifikace poranění EU: extrémně urgentní - životní ohrožení nutné okamžité ošetření a převoz v kritickém stavu U1: závažné poranění, multitrauma jednotka intenzivní péče a operace během 6 hodin U2: poranění, nutná hospitalizace U3: lehké poranění, ambulantní pacient, psychické trauma nutné vyšetření v nemocnici (zvl. na ORL odd.) Obr. 5. Záchranný systém - ukončení pohotovosti A) První schůzka záchranných složek na místě neštěstí Pracovníci SAMU Lékaři - hasiči Pracovníci policie UKONČENÍ POHOTOVOSTI KRIZOVÝ ŠTÁB B) Konečná lékařská schůzka Informace pro Informace pro Zprávy o pacientech - vedení nemocnic ministerstvo zdravotnictví - denně o vývoji zdrav.stavu - velitelství policie - sekundární transporty - stav ambulantních pacientů

8 8 Tab. 1. Postižení (n=150) při bombových útocích - Paříž 1986: úmrtí Mrtví do 30 min. 8 Pozdější úmrtí (do 6 hod.) 4 Pozdější úmrtí (více než týden) 4 Celkem mrtvých 16 Tab. 2. Průměrný věk a pohlaví postižených vzhledem k vážnosti poranění (n=150) - nebyly nalezeny významné rozdíly Závažnost poranění Prům. věk Pohlaví (M/Ž) Ohrožení života (EU) + závažné poranění (U1) 32 1,1 Poranění hospitalizovaní (U2) 35 1,1 ambulantní (U3) Tab. 3. Délka hospitalizace vzhledem k závažnosti poranění (n=150) Závažnost poranění Poranění Hospitalizace Prům.pobyt v nem. (n) (n) (dny) Ohrožení života (EU) Závažné poranění (U1) Poranění hospitalizovaní (U2) ambulantní (U3) Tab. 4. Změny v hodnocení závažnosti poranění (n=150) Původní třídění Třídění Změna skóré na místě v nemocnici závažnosti Ohrožení života (EU) + závažné poranění (U1) (0,9%) Poranění hospitalizovaní (U2) (2,1%) ambulantní (U3) Tab. 5. Ušní poškození vzhledem k závažnosti poranění (n=150) Závažnost poranění (n) Tympanický blast Jiné poškození Celkem EU + U1 (46) 44% 11% 55% U2 + U3 (104) 12% 28% 40% Celkem (150) 21% 23% 44%

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 Leiba A, Blumenfeld A, Hourvitz A et al.: A four step approach for establishment of a national medical

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013

Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 www.fnplzen.cz Havárie BuS - co traumaplán neví -francouzský autobus dne 8. 4. 2013 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF -zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové Ing. Miloslav Beneš benesm@fnplzen.cz

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz)

Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz) 1 The Tokyo Subway Sarin Attack: Disaster Management, Part 1: Community Emergency Response (Útok sarinem v tokijském metru: Řešení katastrofy, č. 1. Odezva záchranné služby) Tetsu Okumura, Kouichiro Suzuki,

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Londýn 7. 7. 2005. Plk. Ing. Karel Antoš, Ph.D. Mjr. Ing. Miroslav Procházka,

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Londýn 7. 7. 2005. Plk. Ing. Karel Antoš, Ph.D. Mjr. Ing. Miroslav Procházka, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Londýn 7. 7. 2005 Plk. Ing. Karel Antoš, Ph.D. Mjr. Ing. Miroslav Procházka, Úvod rozsáhlý teroristický útok v Londýně není otázkou zda ale kdy? John

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Hromadné postižení zdraví

Hromadné postižení zdraví Spolupráce jednotek IZS při DN Tunel - mimořádná událost, více zraněných Hromadné postižení zdraví MUDr. Zvolánek Rudolf MUDr. Mezulianík René ZZS Jmk, p.o. Dopravní úrazy 2015, Brno 4.6.2015 Smysluplnost

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

Specifika zahraničních misí Traumatýmu ČR

Specifika zahraničních misí Traumatýmu ČR Specifika zahraničních misí Traumatýmu ČR prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. (1),(2) Mgr. Renata Valentová (2) (1) KUCH LF MU a TC FN Brno (2) OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumatým ČR mobilní zdravotnický

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Individuální a skupinové intervence v prostředí

Individuální a skupinové intervence v prostředí Individuální a skupinové intervence v prostředí ZZS a role koordinátora CISM Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje Blanka Čepickáp S.E.N.A. Praha PREVENCE x INTERVENCE Preventivní aktivity Vzdělávání Manažerská

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o.

Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby. MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Dostihový sport z pohledu lékaře zdravotnické záchranné služby MUDr. René Mezulianík, ZZS Jmk,p.o. Zdravotnické zabezpečení brněnských dostihů ZZS JMK poskytuje zdravotnickou asistenci pořadateli brněnských

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 7.4.2009 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Psychosociální podpora a aspekty zásahu u hromadného neštěstí. Nehoda vlaku EuroCity 108 Studénka 08/08/2008

Psychosociální podpora a aspekty zásahu u hromadného neštěstí. Nehoda vlaku EuroCity 108 Studénka 08/08/2008 Psychosociální podpora a aspekty zásahu u hromadného neštěstí Nehoda vlaku EuroCity 108 Studénka 08/08/2008 Kriminalistický ústav Praha Štěpán Vymětal Místo neštěstí: Studénka, Moravskoslezský kraj II.

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Stephen Hines, Alan Payne, Jon Edmondson et A.J.Heigman. (Bomby pod Londýnem) Journal of Emergency Medical Services, August 2005, s.

Stephen Hines, Alan Payne, Jon Edmondson et A.J.Heigman. (Bomby pod Londýnem) Journal of Emergency Medical Services, August 2005, s. 1 Stephen Hines, Alan Payne, Jon Edmondson et A.J.Heigman Bombs under London (Bomby pod Londýnem) Journal of Emergency Medical Services, August 2005, s. 58-66 Ve čtvrtek 7. července 2005 začal pracovní

Více

Informační středisko pro medicínu katastrof

Informační středisko pro medicínu katastrof Informační středisko pro medicínu katastrof Ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Konference MEDICÍNA KATASTROF - traumatologické plánování a příprava Hradec Králové, 30.11.2004 Informační středisko

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA

MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA MEDEVAC Chorvatsko havárie autobusu Božetěch JURENKA Medicína katastrof, Hradec Králové 29. -30.11. 2012 Havárie autobusu Chorvatsko 23.6. Sobota 04:00h MEDEVAC 1 Chorvatsko 24.6. (neděle) 1. výzva od

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

Druhosledová podpora při mimořádné události

Druhosledová podpora při mimořádné události Druhosledová podpora při mimořádné události Richard Smejkal, ČČK Praha 1 1. Teoretické vymezení 2. Povodně Liberecko 2010 nasazení Krizového týmu ČČK Praha 1 3. Specifika druhosledové podpory získaná zkušenost

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

ZZS a nemocnice - komunikace a organizace příjmu pacientů při hromadném postižení zdraví. MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové, 14. 15.11.

ZZS a nemocnice - komunikace a organizace příjmu pacientů při hromadném postižení zdraví. MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové, 14. 15.11. MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové, 14. 15.11.2006 ZZS a nemocnice - komunikace a organizace příjmu pacientů při hromadném postižení zdraví MUDr. P.Urbánek, ČLSJEP spol. UM a MK, sekce MEKA Zdravotnická

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Medicína katastrof Brno 2014

Medicína katastrof Brno 2014 www.fnplzen.cz Medicína katastrof Brno 2014 6. února 2014 IX. Mezinárodní kongres Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče Co nám zákon přinesl, aneb opravdu šok pro nemocnici? Ing.

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Kontaktní místo coby centrum řízení chodu nemocnice. Pavel Urbánek Antonín Koukal Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení FN Brno

Kontaktní místo coby centrum řízení chodu nemocnice. Pavel Urbánek Antonín Koukal Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení FN Brno Kontaktní místo coby centrum řízení chodu nemocnice Pavel Urbánek Antonín Koukal Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení FN Brno Kontaktní místo nemocnice Zákon 374 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

OBSAH PREZENTACE. Kolegi. ální podora novinky 2013 péče dovnit. dovnitř. á pomoc ve zdravotnictv. Prvníí psychick. psychická péče ven.

OBSAH PREZENTACE. Kolegi. ální podora novinky 2013 péče dovnit. dovnitř. á pomoc ve zdravotnictv. Prvníí psychick. psychická péče ven. OBSAH PREZENTACE Kolegi ální podora novinky 2013 Kolegiální péče péče dovnit ř dovnitř Prvn á pomoc ve zdravotnictv Prvníí psychick psychická zdravotnictvíí = péče péče ven ven KDY BÝV Á POT ŘEBNÁ

Více

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Ing. Jakub Vachek ZZS Středočeského kraje, p. o. Pracoviště krizové připravenosti Vančurova 1544, Kladno email.: jakub.vachek@zachranka.cz SMĚRNICE MZ ČR

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Sdružen ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Logo organizace Činnost Výuka předlp edlékařské první pomoci Zdravotnické zajišťov ování Asistence při p i cvičných evakuacích ch

Více

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha ZKUŠENOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O LIDI BEZ DOMOVA Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha Důležité události vedoucí k rozvoji zdravotnické pomoci lidem bez domova v Praze 1994 Vznik první ordinace praktického

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka FVZ UO Hradec Králové } Dostatečné množství dostupných zdrojů nejenom na místě MU Lidé Materiál Transportní prostředky } Rychlost poskytnutí pomoci

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

LIBO, Jan: Automatizace procesu komunikace při zabezpečení rozvozu raněných po

LIBO, Jan: Automatizace procesu komunikace při zabezpečení rozvozu raněných po ABSTRAKT LIBO, Jan: Automatizace procesu komunikace při zabezpečení rozvozu raněných po hromadném neštěstí. [Diplomová práce]. Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta špeciálneho inžinierstva; Katedra krízového

Více

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ Středisko podpory integrace SPOLU Olomouc Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc SPOLU Olomouc NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ /příloha smlouvy s: uživatelem služby;

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více