spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway"

Transkript

1 Přednáška č.5

2 spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway

3 Propojení výpočetních systémů do LAN a vzájemné propojení těchto sítí může být provedeno na různých vrstvách v rámci hierarchie síťového modelu RM OSI : na fyzické úrovni (1.vrstva) - repeater (opakovač), hub na linkové úrovni - bridge (most), switch (přepínač) na síťové úrovni - router (směrovač) na aplikační úrovni - gateway (brána)

4 Internetworking = metody a techniky spojování dvou nebo více počítačových sítí do funkčního celku, pro něž byl původně používán název catenet, dnes internetwork (obvyklá zkratka je internet). Internet je celosvětová počítačová síť sítí, která spojuje jednotlivé menší sítě pomocí speciálních aktivních prvků a rodiny protokolů TCP/IP.

5 Internet Anglické slovo network (síť) - názvy amerických sítí končily -net Předpona (původně latinská) inter- (mezi) Internet propojil a vstřebal různé starší, dílčí, specializované, proprietární nebo lokální sítě. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, Jako jsou elektronická pošta, chat, www stránky, vyhledávání,

6 Pasivní síťové prvky Kabely Zásuvky UTP a STP Pod omítku Nad omítku Patchpanely UTP a STP Boxy na zeď Patchpanely ISDN Konektory Spojky, rozbočky Patchcordy Montážní skříně (RACK) Nástroje Aktivní síťové prvky Síťové karty Konvertory Print servery Huby Switche Routery ADSL VDSL Kamery

7 Datové rozvaděče: stojanové nástěnné stropní příslušenství

8 Model: Planet FT-701B Specifikace: přechod z 100Mbps Ethernetu na optiku Médium: 100Base-2 na 100Base-FX Protokol: IEEE 802.3, 100Base-FX, 100Base-TX Konektory a kabely: Twisted Pair (UTP): RJ45, Category 5, Fiber Optic Multi-mode (MM): 50/125, 62.5/125 m Podporované vzdálenosti: Twisted Pair (UTP): 100m MM fiber: 2 km Rozměry: 70 x 97 x 26 mm Váha: 0.2kg

9 Model: Planet MC " Rack-Mountable Chassis Dva větráky a LED indikace: napájení, větrák A, větrák B. Pracovní prostředí: teplota: 0~50 OC (operating), vlhkost: 0~90% (nekondenzující). Podporuje až 15 modulárních média konvertorů: 10/100/1000Mbps, copper, Fiber, single/multi-mode ST/SC/MTRJ Slot: 15 open slot; (27x 95 x 71 mm) Rozměry: 438 x 200 x 103mm (W x D x H); 2.4U

10 host s OS Windows, sdílená tiskárna (MS Network Printing protocol), jiný OS s implementovaným MNPP (Samba na Linuxu), počítač s implementovanými službami LPD obsluhující LPD klienty. Print server device dedikované zařízení, které propojuje jednu nebo více tiskáren v LAN, s malou vyrovnávací pamětí pro přímý tisk (bez front), typicky jeden LAN konektor (RJ-45) a jeden nebo více konektorů pro připojení tiskáren (sériový, paralelní, USB), konverguje tiskový protokol klienta pro tiskárnu: LPD/LPR over TCP/IP, NetWare, NetBIOS/NetBEUI over NBF, TCP Port 9100 or RAW printer protocol over TCP/IP, DLC or IPX/SPX.

11 Slouží pro spojování eternetových segmentů, může mít jeden či více přípojných bodů (portů). Přenos signálu mezi jednotlivými porty, zesílení a úprava hran Jednotkou dat, kterou se zabývá, jsou jednotlivé bity Umožňuje překonat omezení délky kabelů Umožňuje spojení kabelů různých typů (tlustý či tenký koaxiální kabel, kroucenou dvoulinku (twisted pair) nebo optická vlákna) Zatímco na koaxiální kabel je možno "navěšet" po jeho délce velké množství připojených stanic, roucenou dvoulinku a optická vlákna lze použít pouze pro dvoubodové (point-to-point) spojení

12 Ethernet hub (koncentrátor) - repeatery s větším množstvím portů Veškerý provoz na každém segmentu je repeatery přenášen do všech ostatních segmentů - se stoupajícím počtem připojených stanic klesá průchodnost celé sítě (vzrůstajícím počtem kolizí a následných opakování paketů). Nemají vliv na zajištění bezpečnosti sítě.

13 Class I (Type I) nejsou stohovatelné a řetězitelné Class II (Type II) jsou stohovatelné a řetězitelné pasivní HUB pouze rozděluje signál aktivní HUB vlastní napájení, plná regenerace managed HUB každý port může být individuálně povolen nebo zakázán síťovým administrátorem

14 Využívá technologii přepínání rámců (Frame Switching): analýza procházejících rámců (adresy, identifikátory, ) ve vyrovnávací paměti rozhodnutí o předání na konkrétní porty dle automaticky vytvářené tabulky metodou: Store and forward zkoumán celý rámec i kontrolní součty Cut through zkoumá pouze cílovou adresu Fragment free čte prvních 64 bytů rámce rámec na neznámou adresu - do všech rozhraní (hub), oslovená stanice pravděpodobně odpoví záznam do tabulky přenos probíhá jen mezi příslušnými porty komunikujících stanic

15 Switch dle cílové MAC adresy zabezpečuje: přepnutí na odpovídající port cílového uzlu zrušení pokud adresa odpovídá vysílacímu uzlu přesun na vyšší síť (adresa není v přepínací tabulce) Problém s cykly v síti (redundance): pakety od stejného odesilatele z různých rozhraní, tentýž paket může do switche dorazit několikrát, switch není schopen rozpoznat, kde se kdo nachází

16 Spanning tree protokol: mechanismus pro dohodu switchů na nepoužívání některých tras tak, aby síť neobsahovala cykly Vytvoří se překryvný strom (tzv. kostra) kompletní sítě Změna topologie (rozpojení linky) - aktivace některé odstavené trasy Pokročilé funkce Switche : management - konfigurace pomocí telnet nebo html protokolu VLAN - podpora virtuálních sítí SNMP - vzdálená správa, hlášení určitých stavů a situací

17 Unmanaged switches - nemají konfigurační možnosti ani rozhraní. Typicky užívány v segmentu SOHO (Small Office-Home Office) Managed switches - konfigurační rozhraní: sériová konzole přístup z příkazového řádku pomocí telnet a ssh web interface - management: Spanning Tree Protocol Port Speed VLAN SNMP

18 Smart (inteligentní) switche - limitovaný set možností, web interface, konfigurace základních nastavení (VLAN, port-speed, duplex, ) Web-managed switches konfigurace pomocí prohlížeče a desktop utilit

19 Speciální metody vytvořené pro sledování síťového provozu: Port Mirroring kopie paketů monitorovacímu zařízení. SMON - Switch Monitoring (RFC 2613) protokol pro PM. Speciální zařízení (kombinace) pro připojení k portu switche - firewall, network intrusion detection, analyzátory výkonu L3 switch = marketingový pojem - rozšířené funkce pro analyzování, protokolu IP. L3 označuje 3. vrstvu modelu OSI, ve které zařízení pracuje

20 Původní L3 switche: velmi rychlé, ale jednoduché velmi omezená podpora směrovacích protokolů a funkcí Postupné rozšiřování schopností - pojem L3 switch je dnes používán jako jiný výraz pro směrovač L4 switch = schopnost analyzovat protokoly 4. vrstvy OSI modelu

21 Předchůdci směrovačů Umožňují spojovat sítě založené na podobných technologiích Způsob adresace (na úrovni linkové vrstvy) v jednotlivých sítích musí být shodný či podobný - ethernet, token-ring, FDDI Oddělení provozu v jednotlivých částech sítě Store and forward dle směrovací tabulky Spanning tree protokol Problém - existence více možných protokolů, kterými bridge navzájem komunikují, v závislosti na výrobci

22 Transparent bridging - veškerou "chytrost" obsahují bridge Source routing - cílem co nejjednodušší bridge. Každý datagram musí obsahovat posloupnost adres všech mostů, kterými musí paket projít Vysílající stanice musí zjistit celou cestu k cílové stanici dříve než pošle první paket

23 Základní stavební kámen internetworkingu. Analogie: switche - silnice spojující všechna města ve státě routery - hraniční přechody spojující různé země Směrovače pracují na podobných principech jako mosty, využívají informace ze třetí (síťové) vrstvy OSI modelu - nalezení optimální cesty k cílové stanici (stejný protokol na úrovni síťové vrstvy). Směrovače lze chápat jako mosty doplněné o možnost volby směru

24 Multiprotokolové směrovače - pracují současně s více různými protokoly. Rozpoznají typ paketu doručený linkovou vrstvou a aplikují směrovací algoritmus, příslušný síťovému protokolu. Podle toho, jestli se routery "učí" o vzdálených sítích od ostatních (sousedních) routerů nebo od administrátora: Statické - pevně nastavené routovací tabulky - "ručně". Dynamické - automaticky podle dění v síti od ostatních routerů.

25 Síťová vrstva pracuje kromě adres vlastních síťových stanic také se symbolickými adresami jednotlivých lokálních sítí Pracovní stanice i směrovače mají vytvořeny směrovací tabulky, v nichž jsou každé síti přiřazeny směrovače, zprostředkující spojení Chce-li některá stanice poslat zprávu stanici, která patří k jiné síti, vyhledá programové vybavení síťové vrstvy ve své směrovací tabulce adresu odpovídajícího směrovače a předá tuto adresu linkové vrstvě jako cílovou adresu pro vytvoření rámce. Adresu skutečné cílové stanice umístí do hlavičky paketu síťové vrstvy

26 Směrovač, který zprávu přijme, oddělí hlavičku linkové vrstvy a v hlavičce síťové vrstvy najde skutečnou cílovou adresu. Pak opět použije svou směrovací tabulku a zjistí adresu dalšího směrovače a tuto adresu opět předá linkové vrstvě pro vytvoření dalšího rámce Obsah paketu síťové vrstvy zůstane nezměněn. V případě, že cílová stanice i směrovač jsou součástí stejné lokální sítě, předá směrovač linkové vrstvě místo adresy dalšího směrovače přímo adresu cílové stanice

27 Nemusí zpracovávat všechny v síti se pohybující rámce, pouze ty, které jsou mu na úrovni linkové vrstvy (MAC podvrstvy) přímo adresovány menší zatížení Směrovače mohou díky své funkci podporovat složitější síťové topologie, zahrnující celou řadu nadbytečných spojení, a mohou přitom brát v úvahu celou řadu dodatečných informací, týkajících se například cen přenosu rámce po jednotlivých cestách atd

28 Pokud je potřeba vzájemně propojit sítě zcela odlišných koncepcí, používající zcela jiné soustavy protokolů, je nutné použít propojovací zařízení, schopné provádět nezbytnou konverzi protokolů Takovéto zařízení, označované nejčastěji jako brána (gateway, někdy též: protocol converter) pak pracuje na takové úrovni, na které je možné příslušnou konverzi zajistit - tedy například až na úrovni aplikační vrstvy Pojem "brána" resp. "gateway" se často používá i pro propojovací zařízení na nižších úrovních. Například v souvislosti s protokoly TCP/IP je termín "gateway" používán k označení směrovače (routeru)

29

30 Konec

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Počítačové sítě pro začínající správce

Počítačové sítě pro začínající správce K1210.qxd 7.4.2006 12:11 StrÆnka 1 Jaroslav Horák Milan Keršláger Počítačové sítě pro začínající správce 3. aktualizované vydání chybí slovník (je o něm zmínka v textu) str. 46 špatný obrázek obr. na str.

Více

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové Počítačové sítě studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové 24. února 2004 Download formát HTML (zip) formát pdf formát ps (PostScript) 1 Obsah 1 Úvod - základní pojmy 4 1.1 Základy sítí...............................................

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Historie počítačových sítí

Historie počítačových sítí Historie počítačových sítí Co je to síť Důvody vzájemného sdílení zařízení Co je to rozhraní (interface) a protokol Historicky standardní rozhraní PC Vznik specializovaného síťového rozhraní NIC Vznik

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D.

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie Modul 1: Počítačové sítě Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie 1 1 Počítačové sítě Cíl modulu: Připomenutí a prohloubení znalostí z oblasti

Více

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o.

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. Úvod Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. ICT ve firmě slouží k pokrytí potřeb podniku s ohledem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU FIRMY

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.2 základní otázka (internetworking-u) Slide č. 1 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: internetworking - II. J. Peterka, 2007 jak rozčlenit

Více

IP address management

IP address management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod IP address management Bakalářská práce Autor: Pavel Žák Informační technologie, Správce IS Vedoucí práce: Ing. Jan Háněl

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 2010 Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 Autoři: Gregr Filip, Kudláček Marek, Nevřala Radek, Pelc Michal, Švec Jiří, Tihlařík Jaroslav Střední škola informatiky

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky Šárka Vavrečková očítačové sítě a decentralizované systémy pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 4. června

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11 Přednáška č.11 Virtuální LAN sítě Virtuální privátní sítě Typy VPN sítí VPN protokoly Bezpečnostní zásady Bezdrátové sítě a bezpečnost Nástroje pro ochranu otevřených sítí Virtuální sítě se objevují v

Více