XLVIII. ročník. Březen - duben 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XLVIII. ročník. Březen - duben 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU"

Transkript

1 foto Jiří Vašíček XLVIII. ročník BJ Márinkův kříž Fotografie originálu obrazu (asi z r. 1950), který malovala malířka Božena Vohánková (poskytla paní Anna Mařatková) MH IŘ PeHe Josef Harčarik Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLVIII-3-4/2015, redakce: Ivana Řehořová, ikonky Kája a Méďa Bartoňovi, náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny na uzávěrka 15. dne lichého měsíce, tel: , vytiskl H&H Servis mlj Březen - duben 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

2 mlj ZPRÁVY Z MĚSTA Komentář k rozpočtu Při sestavování rozpočtu na rok 2015 byly kladeny cíle zejména na zajištění financování a dokončení velkých investičních akcí: Vysoké nad Jizerou splašková kanalizace a ČOV výdaj minimálně Kč a Snížení energetické náročnosti ZŠ ve Vysokém nad Jizerou výdaj minimálně Kč. V souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV se zároveň počítá s výměnou vodovodu v místech střetu s kanalizací a s opravou části komunikace na tzv. starovačce do Tříče. Vzhledem k celkovým finančním možnostem, daným zátěží velkých investičních akcí, zajištěním provozu města, jeho příspěvkových organizací (mateřská škola, základní škola) a jeho organizačních složek (muzeum, knihovna) a dalších objektů (hasičská zbrojnice, byty, nebytové hospodářství, vodovod, čistírny odpadních vod) byl rozpočet nastaven v tzv. úsporném režimu. Byly sníženy výdaje téměř ve všech kapitolách s tím, že výdaje jsou rozpočtovány jako minimální, ale bez ohrožení provozu zmíněných subjektů. Nově byl vytvořen grantový fond, ze kterého je možné, na základě žádostí podávaných ve dvou kolech v průběhu roku 2015, čerpat prostředky z rozpočtu města na různé sportovní, kulturní, vzdělávací a obecně prospěšné akce a 2 obecně prospěšnou činnost. Tento fond byl vytvořen ve výši Kč. V rozpočtu je dále počítáno se zapojením prostředků na akce, na jejichž financování bude město využívat dotační tituly. Jedná se o obnovu a opravu válečných hrobů, rekonstrukci veřejného osvětlení, instalaci herních prvků v městském parku a opravu altánku na náměstí. V neposlední řadě je také počítáno se zachováním tradičních akcí ve Vysokém nad Jizerou, kterými jsou pálení čarodějnic, pouť, Svatokateřinský trh, posezení se seniory. Zachovány zůstanou také příspěvky na Krakonošův divadelní podzim, tělovýchovu a využití volného času dětí a mládeže (Závody Po staru, lyžařské závody dětí apod.). Ing. Jaroslav Nechanický, místostarosta města Rada města projednávala Pronájem pozemků: a) Žádost o pronájem pozemků ppč. 332 a 335/6 v k. ú. Sklenařice, Václav Metelka, Sklenařice 4, za účelem zemědělského využití, tj. sečení a sklizeň travního porostu, případně pastva ovcí. b) Žádost o pronájem pozemků ppč. 117, 119/1, 175/5 a 175/4 vk. ú. Helkovice, Karel Nejedlo, Semily, za účelem zemědělského využití na období pěti let. RM souhlasí se záměrem pronájmu předmětných pozemků. Návrh smlouvy: Radě města byl předložen návrh smlouvy o výpůjčce Wi-Fi routeru s Libereckým krajem, který byl i s příslušenstvím instalován v budově Vlastivědného muzea v rámci udržitelnosti projektu a umožňuje také stažení nové mobilní aplikace. Smlouva o výpůjčce je za účelem bezplatného a dočasného užívání věcí, kterou půjčitel (Liberecký kraj) pořídil ve prospěch vypůjčitele z projektu Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu (č ) realizovaného v rám- Narození Dne 5. ledna 2015 se Markétě a Oldřichu Slavíkovým ze Tříče narodila dcera Šarlota. Dne 23. února 2015 se Pavle Novotné a Vladimíru Husarovi ze Sklenařic narodil syn Josef Husar. Životní jubilea Vysoké nad Jizerou Junek Milan 78 let Kos Zdeněk 83 let Nečásek Vladimír 84 let Nesvadbová Věra 81 let Pastorková Božena 73 let Plecháčková Anna 91 let Tišnovská Drahomíra 72 let Vacková Božena 87 let Fišera Josef 78 let Josífková Květa 74 let Klíma Jan 72 let Kosová Anna 82 let Kovář Josef 87 let Šikola Jindřich 72 let Vaváčková Jana 74 let Večerníková Jarmila 92 let Vodseďálek František 88 let Horní Tříč Patočka František 92 let Škrabálková Blažena 85 let Votočková Věra 73 let Zemanová Bohuslava 73 let Sklenařice Turpišová Marie 70 let Kašťáková Jaroslava 88 let Metelková Ingeborg 86 let Helkovice Knopová Maruše 70 let Stará Ves Vodseďálková Věra 70 let 35 mlj Úmrtí Dne zemřela ve věku nedožitých 90 let paní Hana Šírová z Vysokého nad Jizerou. Dne zemřela v Praze paní Miloslava Čermáková (rozená Skrbková) od vážnice, ve věku 85 let. Dne zemřel ve věku 76 let pan Zdeněk Rybář ze Sklenařic. Poděkování redakce Před skoro sedmi lety mě báječně zasvětila do práce na městském zpravodaji Alice Sládková za přispění Michala Jakla. Děkuji příznivcům, odběratelům a čtenářům Větrníku za to, že za celou tu dobu nezbyl jediný výtisk. Děkuji Ing. Josefu Hejralovi za inspirativní spolupráci a dohadování na grafické úpravě a tisku; stálým i příležitostným přispěvatelům, organizacím i jednotlivcům, především milé paní Anně Čeřovské z Liberce za nevyčerpatelné vzpomínky na mládí ve Vysokém, ale i paní Haně Kalousové z Děčína, rodačce ze Tříče; všem jednadvaceti, kteří mi ochotně poskytli zajímavé obohacující rozhovory, které mě hodně bavily; Ivě Havelkové za podklady pro společenskou kroniku a k evidenci předplatitelů; dětem za ikonky. Děkuji zejména pracovníkům muzea Věře Babákové a Mgr. Michalu L. Jaklovi za neobyčejnou podporu a podněty. Ti všichni přispívali k tomu, že jsem Větrník připravovala ráda. Zdravím a přeji vše nejlepší. Ivana Řehořová

3 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Potkávání s paní Kavanovou Lidé přicházejí, odcházejí a umírají a nemělo by se na ně zapomínat. Chtěla bych vzpomenout na setkávání s paní Dášou Kavanovou. Byla jedna z prvních, s kým jsem se setkala, když jsme po nějaký čas spolu sedávaly ve školní jídelně na obědě. Byla tehdy oblíbenou družinářkou a skoro poslední, která s dětmi chodívala do knihovny a půjčovala pro ně do družiny knížky, aby si mohly společně číst. To už je dávno a v jejím důchodovém věku jsme se potkávaly dál s manželem lékařem byli stálými návštěvníky divadelní přehlídky, kdy sledovali představení vždy z prvních řad. Navštěvovali i vystoupení recitačního kroužku knihovny a projevovali svoje uznání, byli nadšeni naším Shakespearem. Potkávaly jsme se často v knihovně, dokud jí oči dovolily, četla. Před poštou ráda luštila s Chvilkou pro tebe a dařilo se jí i vyhrát, pravidelně chodila na procházky ke Tříči, na zahrádku. Vyprávěla o vnucích, veršovaných přáních pro své blízké, která sepisovala, o vykládání pasiánsu. Netrpělivě očekávala nový Větrník a pak se mnou rozebírala články. Patřila jako dobrá duše k Vysokému i když zemřela jinde, a od chvíle, kdy náhle po onemocnění zmizela jako později krásné smrky u chatky její zahrádky, něco tu chybí. Ivana Řehořová Poděkování Dodnes rádi vzpomínáme na dobu, kdy jsme si jako malí špunti chodili půjčovat knížky do knihovny. Nebo spíš na to všechno ostatní kolem tenkrát jsme říkali, že chodíme do čítárny, která byla v přízemí školy a 34 byla tak veliká, že jsme se tam před knihovnicí Ivou Řehořovou uměli i schovat. Když jsme byli hodní, seděli jsme u stolků a prohlíželi ábíčko nebo koukali na video, když už bylo. Mezi regály s knihami bloumali děti i dospělí a výběr byl vždycky obrovský. Generace těch nejnadanějších a nejsnaživějších ze školních dětí pak Iva po léta vzdělávala v recitačním kroužku a diplomů z recitačních soutěží přivezla se svými svěřenci mnoho. Ti méně snaživí v knihovně občas zlobili to pak znamenalo zákaz vstupu do knihovny na týden nebo na dva. Kluci ho většinou nedodržovali a Iva je musela vykazovat zase a zase. Při vstupu do knihovny se nezdravilo Dobrý den, ale Ahoj Ivo, knihovnice byla pro všechny děti kamarádkou a tykali jí třeťáci i osmáci bez rozdílu. Knížku ke čtení uměla Iva poradit vždycky, dětem, tatínkům i babičkám. Ale protože čas neúprosně běží a my jsme zestárli natolik, že už máme ve škole vlastní děti, naše knihovnice Iva Řehořová odchází na konci března do zaslouženého důchodu. Takže Ti Ivo, za všechny děti, které prožily v knihovně to, co my, moc a moc děkujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí. Do zaslouženého důchodu odchází na konci března i pracovnice muzea Věra Babáková. Více než pět let v muzeu opečovávala figurky z betlémů, zachraňovala staré knihy, inventarizovala sbírky a prováděla návštěvníky. Byla též zdatným technickým pracovníkem uměla muzeum vygruntovat i zasádrovat díry ve zdech. Podílela se výrazně na práci kulturní komise, zejména pak na výrobě a výstavbě Vysockého okruhu. Takže paní Babákové též moc děkujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. Mgr. Lucie Strnádková, starostka města Ing. Jaroslav Nechanický, místostarosta měst Schválený rozpočet města na rok 2015 Paragraf rozpočtu Příjmy Výdaje Daně, poplatky a dotace celkem Ozdrav. hospod. zvířat Pěstební činnnost Lesní hospodářství Pozemní komunikace Veřejná silniční doprava Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Ostatní správa ve vod. hospod Předškolní zařízení Základní školy Knihovna Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulurních památek Poř., zach. a obn. hod. míst. kult., nár. pov Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostř Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územ. rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a zeleň Domovy pro seniory Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z fin.operací Převody vlast. fond. v rozpoč. úz. úr Ostatní finanční operace Ostatní činnosti Zůstatek na bankovních účtech Půjčka SFŽP Přijetí úvěru na dokončení ČOV Splátky úvěru ČS - ČOV a objekt MěÚ Celkem

4 ci programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, a to od do Specifikace předmětu výpůjčky /konektor RJ45 pro připojení k WAN 1x; podpora standardů b, g, n; DHCP client/relay/ server; filtrování obsahu a traffic management (omezení rychlosti stahování dat)/. RM návrh smlouvy schválila a pověřila starostku města Mgr. Lucii Strnádkovou jejím podpisem. Nové webové stránky: RM schvaluje zadání zpracování nových webových stránek města Vysoké nad Jizerou společnosti Webhouse, s. r. o., Jihlava, za cenu Kč včetně DPH a zadání zpracování grafického návrhu fyzické osobě Marku Brumlichovi z Jablonce nad Nisou za cenu Kč včetně DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo. Výběrová řízení: Rada města byla informována o skončení pracovního poměru k s pracovnicí knihovny Ivanou Řehořovou a pracovnicí muzea Věrou Babákovou z důvodu jejich odchodu do starobního důchodu. RM byla zároveň seznámena s návrhy výběrových řízení na nové pracovníky těchto organizačních složek města. RM neschvaluje poskytnutí příspěvku Společnosti pro Jizerské hory na činnost v roce 2015 a pověřuje starostku města vyřízením žádosti. Rada města schvalovala: členy výběrových komisí pro výběr zaměstnanců do knihovny a muzea takto. Mgr. Lucie Strnádková, Ing. Jaroslav Nechanický, MUDr. Lenka Tylová, Ing. Marcela Králíková (nezúčastnila se pro nemoc) a Bc. Vladimír Jindra knihovna Ivana Řehořová a muzeum Mgr. Michal Jakl RM doporučuje MZ schválit rozpočet města pro rok RM schválila připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, spolek Lungta Praha, vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2015 na budově městského úřadu. RM nesouhlasí s objízdnou trasou vozidel nad 3,5 t po silnici II/290 přes území města Vysoké nad Jizerou v období od do a pověřuje místostarostu města Ing. Jaroslava Nechanického vyřešením této záležitosti. RM schvaluje Sport Falco snížení částky za otop za každý kalendářní rok (2012 a 2013) o částku za ohřev vody paušálně Kč/rok a zároveň schvaluje splátkový kalendář čtyř splátek od března 2015 s tím, že první splátka bude na účet města připsána do Schvaluje účetní závěrku sestavenou k příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Vysoké. ZŠ - hlavní činnost Kč - hospodářská činnost Kč - do rezervního fondu bude převedena částka Kč - do fondu odměn Kč MŠ - hlavní činnost Kč - do rezervního fondu Kč platový výměr ředitelky ÚCHR a PCH Podle zápisů J. Nechanického I. Ř. Zasedání městského zastupitelstva dne 23. února 2015 a USNESENÍ Z diskuse - R. Nesvadba z přítomné veřejnosti se dotázal, zda by šlo rozšířit křižovatku v prostoru odbočky na Polopruť u čp. 18 a 40, jelikož jsou zde velké problémy při zimní údržbě komunikace nelze projet traktorem s radlicí, Ing. Nechanický uvedl, že se obává majetkových poměrů v předmětné lokalitě, - J. Hylmar vznesl dotaz na zastupitele, jak bude naloženo s divokou skládkou za fotbalovým hřištěm a vyjádřil naději a víru, že bude vyřešena jiným způsobem než v minulých letech, kdy byla opakovaně řešena žehem, 4 Přijmeme řidiče skupiny C + bagristu. Mobil: OZNÁMENÍ Město Vysoké nad Jizerou zveřejňuje na základě rozhodnutí rady města ze dne nabídku na pronájem bytové jednotky 2 + KK v 3. nadzemním podlaží č.p. 227 ve Vysokém nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře, o výměře 68,18 m 2 + sklep o výměře 3,29 m 2 za následujících podmínek : - výše nájemného 45 Kč/m 2 (celkem 71,47 m 2 ) + služby, - požadavky na nájemce čestné prohlášení, že si přihlásí trvalé bydliště v pronajatém bytě do 30 dnů po podpisu nájemní smlouvy nutno doložit k žádosti o byt, - předpokládaný začátek nájemní doby květen 2015 Žádosti o byt se podávají na stanoveném formuláři do , který se nachází na webových stránkách města nebo je k dispozici na městském úřadu. Ve Vysokém nad Jizerou dne

5 1954 foto Josefa Hladíka pohledu na Kokrháč a Kozí hřbety z Vysokého níže u staré cesty ke Tříči DŘÍVE A NYNÍ 32 mlj - Mgr. Strnádková uvedla, že oproti dřívějšku město vyváží na skládku větve a nic jiného a předpoklad do budoucna je pálit čarodějnice i nadále, - J. Hylmar sdělil, že na skládce je nyní vidět vyhozený gauč, myslí si, že místo pálení nějaké obludné hromady na čarodějnice by se mělo přistoupit k pálení kulturní hranice z čistého dřeva, kde by si občané mohli bez obav sednout a popovídat si, než se dívat na nějakou hromadu zapalovanou pomocí ropných produktů, - Mgr. Strnádková uvedla, že gauč při pálení na hranici samozřejmě nebude, to se nedělalo ani v minulých letech, a dřevo a větve na hranici nevadí, město zaručí, že co se nedá spálit, tak odveze, pokud uvidíme někoho, kdo gauč na hranici vyhazuje, tak si jej zase odveze J. Vodseďálková - Balónka zpátky, - Mgr. Jakl vznesl dotaz, zda se počítá s tříděním odpadů na hřbitově, - Mgr. Strnádková sdělila, že v OZV na odpad se se hřbitovem nepočítá stejně jako např. s penzionem pro důchodce, tím chtěla říct, že to nejsou místa pro odkládání odpadů pro veřejnost, ale na hřbitově se od jara odpad samozřejmě třídit bude Výběrové řízení na obsazení pracovního místa do městského muzea a knihovny. Na místo pracovnice knihovny byla přijata Zuzana Vitvarová ze Sklenařic, na místo pracovnice muzea 5 Mgr. Jana Nonnerová z Roudnice u Jestřabí v Krkonoších. V současné době město řeší nákup nového kontejneru na textil a město se chce pokusit dohodnout např. s Diakonií Broumov, aby zajišťovala odvoz. Než se situace vyřeší, může kdokoliv v nezbytných případech nepotřebné oděvy přinést na MěÚ nebo předat paní Vránové, která bez poplatku oděvy převezme. Přítomno bylo 13 občanů a 14 zastupitelů Příští řádné zasedání 20. dubna 2015 USNESENÍ Městské zastupitelstvo bere na vědomí plnění rozpočtu města Vysoké nad Jizerou k datu Schvaluje rozpočet města pro rok 2015 jako schodkový o celkovém objemu Kč s tím, že schodek rozpočtu bude pokryt finančními prostředky z minulých let, a to zůstatkem bankovních účtů z roku 2014, úvěrem přijatým od České spořitelny a půjčkou ze Státního fondu životního prostředí ČR. Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v příloze č. 4/b-II. Stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2015 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje). MZ v souladu s 14 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pověřuje účetní Hanu Knížkovou rozpisem rozpočtu do jednotlivých položek dle platné rozpočtové skladby dle přílohy č. 4/b-II, s termínem plnění neprodleně. Pověřuje Ing. Jaroslava Nechanické-

6 ho aktualizací rozpočtového výhledu v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2015 a jeho předložením na následující jednání zastupitelstva města. Schvaluje: rozpočet ÚCHR a PCH pro rok 2015 (70 mil. Kč) záměr modernizace lůžkového pavilonu v ÚCHR a PCH v předloženém znění (Ing. Škodová sdělila, že předpokládaný odhad nákladů stavebního záměru je kolem 60 mil. Kč, ale městský rozpočet by tato akce neměla zatížit) záměr směny pozemku p. p. č. 856/3 za část pozemku p. p. č. 460 vše v k. ú. Helkovice (vlastníci D. a B. Martincovi na místě pomníku padlých) a pověřuje Ing. Bartoše vyvěšením směňovaného pozemku na úřední desce a zajištěním vypracování geometrického plánu na odměřovanou část pozemku záměr koupě části pozemku p. p. č. 1. dubna do 30. října. Kontejner na bioodpad rostlinného původu bude mít objem 770 litrů, cena za pronájem bude Kč + DPH za uvedené období a bude umístěn u hasičské zbrojnice. Bioodpad bude vyvážet každý týden firma SKS s. r. o. Jablonec nad Nisou na kompostárnu v Proseči. Město zajistí na sběr odpadového papíru navíc dva kontejnery a prodej modrých pytlů na papír na veřejných WC a MěÚ za cenu 10 Kč/ks. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství Návrh nové vyhlášky je podstatně jednodušší stanovuje, že psi musí být vedeni na vodítku v intravilánu (zastavěné části) města, v extravilánu pak mohou pobíhat volně. text smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci domovní kanalizační přípojky ve veřejné části pozemku, ve výši Kč za jednu kanalizační přípojku (Nechali jsme projektantem připravit ke každé domovní kanalizační přípojce kompletní projektovou dokumentaci včetně situačního výkresu, kterou od nás proti podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku každý dostane, a to kdykoliv po 17. březnu 2015.) předložený dokument Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou Zásadní změnou je zvýšení limitů pro zakázky malého rozsahu (2 mil. Kč pro dodávky a služby a 6 mil. Kč pro stavební práce) nebo povinnost uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele u zakázek s cenou Kč a vyšší. investiční záměr na projekt Rekonstrukce veřejného vodovodu v lokalitě Polopruť a podání žádosti o dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje z Programu vodohospodářských akcí na projekt Na trase výstavby E dojde v rámci výstavby k několika kolizím veřejného vodovodu a splaškové kanalizace. Veřejný vodovod je navíc ve velmi špat- 6 mlj 2772 v k. ú. Roprachtice (majitel V. Pičman na místě autobusové zastávky v majetku města určené k opravě) a pověřuje Ing. Bartoše zajištěním vypracování geometrického plánu na odměřovanou část pozemku obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysoké nad Jizerou Nově je nutné odděleně soustřeďovat zejména bioodpady v období od Úspěšné družstvo běžců Českého ski klubu se Vysoké nad Jizerou Poháru Libereckého kraje v běhu na lyžích. Součástí poháru je 5 závodů, ze kterých jsou do konečného pořadí v jednotlivých ročnících započítány 4 nejlepší výsledky. Na závěrečném vyhlášení na Benecku převzali poháry Valerka Křížová (1. místo), Natálka Martínková (3. místo), Matyáš Čivrný (3. místo). Velmi pěkných umístění dosáhli také Martin Šikola (4. místo), Adélka Ďoubalíková (6. místo), Václav Šlauf (5. místo), Jindra Šikola (6. místo). V hodnocení malých oddílů jsme získali 3. místo a více než krásný pohár děti potěšil velký kornout sladkostí, který byl odměnou za úspěšnou zimní sezónu. Za trenéry Roman Čivrný FOTBAL Vysocký fotbalový tým se po podzimní části umístil na druhé pozici okresní soutěže, a proto v jarní části bude bojovat o možný postup do okresního přeboru. Vysocký tým se připravoval celou zimní přestávku, sehrál utkání proti týmu Bozkov "B", které vyhrál 1:0. Mladší žáci se umístili po podzimu na 5. místě a jarní část pro ně bude opět velice složitá z důvodu velkých soupeřů z okolních týmů. Doufáme tedy, že mužům a mladším žákům se bude v jarní části dařit. Pro nové informace sledujte naše stránky nebo plakáty, které jsou vyvěšeny na městských vývěskách. Karel Bárta ml. 31 Volejbal ženy Spartak Rokytnice - TJ Vysoké 2015 n. Jiz TJ Vysoké n. Jiz. - SKP Česká Lípa VK Mnichovo Hradiště - TJ 2015 Vysoké n. Jiz TJ Vysoké n. Jiz. - TJ Sokol 2015 Poniklá TJ Vysoké n. Jiz. - TJ Lokomotiva 2015 Liberec V květnu a červnu odehrajeme druhou polovinu soutěže KP2. Po podzimní části jsme na třetím místě v tabulce a na druhou Českou Lípu ztrácíme pouze jeden bod. První zápas je vždy od 10:00 a druhý dle domluvy se soupeřem (kolem 12:00). Rády uvítáme všechny příznivce vysockého volejbalu! Za volejbalové družstvo žen Zuzana Vitvarová

7 Ze sportovní činnosti Tělovýchovné jednoty Vysoké nad Jizerou Na sklonku roku 2014 proběhlo za podpory TJ několik akcí v režii jednotlivých klubů. Jednou z nich byl nohejbalový turnaj pořádaný cyklistickým oddílem, dále pak,,poslední smeč volejbalistů a Vánoční turnaj v sálové kopané. Většiny dalších aktivit se chopil vysocký ski klub. Po loňské odpočinkové sezóně, kvůli nedostatku sněhu mělo být jeho prvním závodem tradiční prosincové Vysocké kritérium v běhu na lyžích. Přes proběhlou přípravu, opět kvůli nedostatku sněhu, musel být závod zrušen. Stejně dopadl i plánovaný závod alpských disciplín. S prvním sněhem čekalo na naše zkušené organizátory několik závodů, které jsme plně zabezpečovali, nebo se na nich významně podíleli. Prvním z nich bylo třídenní Mistrovství České republiky v orientačním běhu. Dále jsme pořádali dva závody ve sjezdových disciplínách pro Odborové sdružení železničářů, sjezdový a běžecký závod pro firmu Metrostav. V nabitých kalendářích Svazu lyžařů se nakonec podařilo nalézt termíny za námi neuskutečněné závody. Náhrada za Vysocké kritérium proběhla v týdnu o jarních prázdninách alespoň pro žákovské kategorie. Úseku alpských disciplín se podařilo uspořádat dva závody Poháru Libereckého kraje v kategoriích mladší přípravka, přípravka a předžáci. Dále TJ zabezpečila pro ZŠ závody ve sjezdu a běhu. Tentokrát se v našem areálu sešlo kolem třiceti školáků u každé disciplíny. Pořadatelsky velmi náročnou akcí byl XX. jubilejní ročník závodů Po staru, který se konal pod záštitou Města Vysoké nad Jizerou. Tato vzpomínka na bývalé lyžníky byla propagací nejen našeho ski klubu, celé tělovýchovné jednoty, lyžařského areálu Šachty, ale i naší horské obce. Poděkování za její průběh proto patří naprosto všem, kteří nezištně přispěli k jejímu průběhu, stejně tak i divákům za skvělou atmosféru a trpělivost Letos jich bylo 618 platících. Úžasné sportovní výsledky zúčastněných borců můžete shlédnout na stránkách Počasí tentokrát přálo pořadatelům lyžařsko turistického pochodu Ve stopě první středoevropské padesátky. Na start různých tras tohoto ročníku se postavilo téměř čtyři sta milovníků pohybu na čerstvém vzduchu a krás našeho okolí. Na závěr sezóny se bývalí a současní vysočtí závodníci alpských disciplín sešli v areálu Šachty a rozloučili se se sněhem vlastním závodem. Další den byl uspořádán veřejný závod pro neregistrované závodníky. Okusit chuť vítězství tedy mohl každý příchozí návštěvník vždy skvěle upravených sjezdových tratí. Ve stejném termínu čekalo naše pořadatele ještě finále Kontinentálního poháru FIS Slavic Cup , Mistrovství České republiky dospělých v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2015 a Český pohár dorostu s mezinárodní účastí. Závod byl uspořádán v harrachovském areálu. I přes jarní počasí se podařilo tratě vzorně připravit a závod organizačně zvládnout na vysoké úrovni za pochvaly mezinárodních delegátů i samotných závodníků. Tělovýchovnou jednotu čeká v tomto roce ještě celá řada akcí, které můžete podpořit nejen jako diváci, ale třeba i jako noví pořadatelé. Rádi Vás mezi námi přivítáme. Dveře TJ jsou Vám otevřeny. Je bohužel mnoho těch, kteří pravidelně využívají sportovní zařízení jednoty, ale pokud se cokoli pořádá pro druhé, jsou velmi zaneprázdněni. Za TJ Vysoké nad Jizerou Šalda Pavel Úspěchy lyžařů běžců v Poháru KSL Libereckého kraje 2015 ném stavu (koroze takřka do poloviny profilu a navíc je jako cedník ). V současné chvíli se tak zpracovává dokumentace na rekonstrukci vodovodu v celé délce od odbočky pod divadlem (pod RD Klímových ml.) až po objekt č. p. 29 (MUDr. Živna). Následně bude provedeno výběrové řízení na dodavatele a zároveň s tím by se podala žádost o dotaci. vyčlenění vlastního finančního podílu podání 2 žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu č Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje vysocký SDH může svou žádost uplatnit v rámci dvou těchto výzev, a to ochranné pomůcky (např. ochranné obleky, kukly, helmy, svítilny) a modernizace či nákup radiostanic - SDH má povinnost obměnit některé ochranné pomůcky (koupě 4 ks ochranných obleků, 3 ks přileb, svítilny a 8 ks kukel), a v rámci radiostanic se jedná o nákup baterií (cca 6 ks). Celkově by se mělo jednat o náklady okolo Kč, které by se mohly z velké části pokrýt právě dotací z LK MZ bere na vědomí informace o zřícenině hradu Nístějka Stále jednání mezi dvěma majiteli MěÚ Vysoké a lesy ČR bere předloženou zprávu kontrolního výboru na vědomí Členové KV si dali pro příští období Také letošní zimu nám naši malí závodníci udělali radost svým vystoupením v dnes již velmi prestižním následující úkoly: 30 7 Z usnesení rady města z 24. února RM schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /VB/01 SM na ppč. 1258/4 a 1258/5 a stavbu č. IV / VB/05 SM na ppč. 1119/3 a 2285/1 v k. ú. Vysoké nad Jizerou, ČEZ Distribuce a. s., Děčín a pověřuje Mgr. Lucii Strnádkovou podpisem smlouvy. RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku Oprava kulturní památky Pavilon studny ve Vysokém nad Jizerou, kterou je nabídka s pořadovým číslem 1, předložená uchazemlj Zaměřit se na dlužníky města, k čemuž je potřebné získat přehledný seznam všech neplatičů a dlužných částek, zjistit, jak s nimi byla situace v minulosti řešena, zda má město zpracovaný standardní postup k vymáhání těchto pohledávek. Na základě těchto zjištění pak budou předkládány návrhy k řešení. V souvislosti s předchozím bodem se KV bude zabývat problematikou městských bytů a nebytových prostor, jejich potřebou, využitím, obsazeností, výší a placením nájemného, žádostmi o přidělení bytů. Dále se bude KV věnovat podnětům a připomínkám občanů i zastupitelů, které zazní např. v diskusi na veřejných zasedáních, nebo přijdou jinou cestou, aby nezapadly, ale byly řešeny a občané o tom byli informovaní. Kontrolní výbor upozornil zastupitele na potřebu vypracovat pro město důležitý dokument Strategický plán rozvoje města s výhledem na následujících 5 i více let. Doporučil, aby se zastupitelstvo co nejdříve tímto úkolem zabývalo, rozhodlo o způsobu, jak bude dokument pořízen, a určilo osoby zodpovědné za jeho realizaci. bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Vysoké nad Jizerou za období od do Podle zápisu Ing. Bartoše I. Ř.

8 čem restaurátorem MgA. Pavlem Rolečkem, Pardubice, za cenu Kč včetně DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. RM schvaluje seznam obesílaných firem v rámci veřejné zakázky č na zhotovitele akce Rekonstrukce vodovodu trasa C+E Polopruť a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení Ing. Jaroslav Nechanický, Vojtěch Regál a Jaroslav Kučera a náhradníky Ing. J. Bartoše, O. Noska a B. Blažka. Schvaluje seznam obesílaných firem v rámci veřejné zakázky č na zhotovitele akce Výstavba odvodnění na Starovačce ke Tříči (v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace řad B- zač a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení Ing. J. Nechanický, Ing. J. Bartoš, B. Blažek a náhradníky Ing. R. Čivrného, Vojtěcha Regála a Jaroslava Kučeru. RM schvaluje seznam obesílaných firem v rámci veřejné zakázky č na zhotovitele akce Kanalizační tlakové přípojky pro č. p. 16 a 20 ve Vysokém nad Jizerou. Pověřuje Bc. Vladimíra Jindru a Vojtěcha Regála kompletním zajištěním vysocké pouti v roce 2015 a požaduje předložení finalizovaného návrhu na jednání RM konané dne tak, aby mohl být předložen ke schválení zastupitelstvu města. RM bere na vědomí informace o záměru výstavby rozhledny na Petruškových vrších a pověřuje starostku města zjištěním dalších podrobnějších informací. Schvaluje, aby vedením městské kroniky byla pověřena nová pracovnice městské knihovny. Bere na vědomí informace o nabídce 8 společnosti Watex, s. r. o., Praha 5 o návrzích řešení výměny čerpadel v úpravně vody proti fotbalovému hřišti a pověřuje místostarostu města Ing. J. Nechanického zjištěním informací u příslušného pracovníka o aktuálnosti potřeby výměny čerpadel a předáním zjištěných skutečností členům RM. RM schvaluje ceník SKS, s. r. o. Jablonec nad Nisou k odvozu a odstranění biologicky rozložitelného odpadu (5 450 Kč bez DPH) a pověřuje starostku města jeho podpisem. Schvaluje pořízení kontejneru na oděv od společnosti Mevatec, s. r. o. za cenu Kč bez DPH a pověřuje starostku města jeho objednáním. RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč na rok mlj 2015 Územní organizaci svazu diabetiků ČR v Jilemnici, a pověřuje starostku vyřízením této záležitosti. RM schvaluje koupi balíčku od společnosti For Help, s. r. o. Ostrava, na pomoc dětem a lidem s autismem v hodnotě 799 Kč + poštovné ve výši 89 Kč a pověřuje starostku města vyřízením záležitosti. Schvaluje ukončení smlouvy o dílo o poskytování prací a služeb s H & H Servis (údržba webových stránek), pověřuje starostku města jednáním o jejím ukončení. Bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem za rok 2014 a zároveň schvaluje následující převody hospodářských výsledků do fondů Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie - hlavní činnost Kč - hospodářská činnost Kč - do rezervního fondu bude převedena částka Kč - do fondu odměn Kč I. Ř. cí, výstavy, ukázky tradičních řemesel, to vše bude náplní činnosti spolku. Do budoucna vznikne malá vzpomínková expozice Antala Staška. Spolek nabídne i průvodcovské služby, suvenýry a občerstvení pro turisty. Největší úsilí vedení obce kolem statku je momentálně napřeno na záchranu stodoly. Podaří-li se, přibude i expozice starých zemědělských strojů a nástrojů. Tak výjimečné prostředí nabízí i konání tzv. příměstských táborů. Nechme se překvapit a věřme, že malá krkonošská perla brzy zazáří. Marcela Poloprudská (za Spolek Antala Staška) Na červen se chystá beseda s veteránem z válek v Kuvajtu, Iráku a Kosovu. foto Barborka Jaklová 29 SPORT PO STARU 2015 Sobota 14. února patřila závodům PO STARU. Vzpomínkové záležitosti, které předcházela patřičná příprava a pochopitelně také spolupráce s mnoha jednotlivci, kolektivy a vysockými spolky. Mimořádné pořadatelské úsilí se vyplatilo. Prestižní akce ke zviditelnění a propagaci města nejkrásnější zimy se vydařila. Výbor Ski klubu si dovoluje touto cestou poděkovat všem aktivním členům TJ (zvláště cyklistům) a SKI. Především si však cení a děkuje novému vedení města, které celou akci zaštítilo a jednoznačně podporovalo. Zvláštní poděkovaní patří pak spřáteleným spolkům, DS Krakonoš a hasičům. Za krásný a dojímavý zpěv při dopolední pietní vzpomínce na hřbitově paní Fučíkové a paní učitelce Vodseďálkové a její dceři. Přednostně všem, po babičkách v sukních a kloboucích oblečeným děvčatům, výběrčím vstupného. Pochopitelně pak i vládci hor Krakonošovi, Martinu Hnykovi. Věříme, že příští vzpomínka na doby, jak a v čem se lyžovalo přibližně před sto lety, se stane srdeční záležitostí i pro další aktivní příznivce Vysokého. Za výbor Ski klubu Jiří Ďoubalík st.

9 Z OBCÍ foto z archivu Vichru z Hor foto kopání zákopů s Arménem MUDr. Usykem Chačaturjanem ZEMANŮV STATEK OŽÍVÁ Zemanův statek ve Stanovém díky vedení obce Zlatá Olešnice a několika aktivním občanům začíná pomalu ožívat. Společnou vizí je vznik kulturně společenského centra pro dospělé a děti. Nově založený Spolek Antala Staška se o dění v areálu za podpory obce bude starat. Statek má novou šindelovou krytinu, rekonstruovaný komín a kachlová kamna. Přednášky, besedy, literární večery,,za pe- 28 foto Františka Tetauera z roku 1963 Babí hop a dětský karneval ve Sklenařicích V sobotu 7. března uspořádali sklenařičtí hasiči tradiční Babí hop. Zaplněnému sálu hrála k tanci a poslechu kapela Vichr z Hor a o zábavu se postaraly svým předtančením v rytmu kankánu holky z Roprachtic. Nejšťastnější odcházel ze zábavy majitel 40 losů, který si odnesl velký sud svijanského piva. V neděli odpoledne se pak sál sokolovny zaplnil dětmi v nejrůznějších maskách. Zábava byla v režii dvou veselých klaunů Lenky a Martina Hnykových. O hudbu se tentokrát postaral DJ Martin Saska. Zuzana Vitvarová V Roprachticích TJ pořádala maškarní bál, na kterém hrála kapela Wings. Taneční škola DAM ve spolupráci s Českým červeným křížem Roprachtice uvedla 27. března v hospodě U Tichánků Taneční pohádku o čtyřech věžích pod vedením Dany Malé s hudbou Antonína Dvořáka. Z usnesení rady z RM postupuje ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města nabídku O. Baumgärtnera ohledně odkupu nemovitosti č. p. 242 na stpč. 530 v k. ú. (bývalá jídelna Seby) a pozemku ppč. 10 v k. ú. Vysoké nad Jizerou (místní komunikace). Schvaluje nabídkový list společnosti Energoland, s. r. o. na realizaci akce Vysoké nad Jizerou VO ul. Staroveská za nabídnutou cenu ,90 Kč (pokládka kabelového vedení nn od AD Servis a objektu RD manželů Ďoubalíkových směrem na Starou Ves a odbočka od tzv. Starovačky ke garážím ČSAD). Předává ke schválení zastupitelstvu města žádost o příspěvek na opravy a výmalbu kostela sv. Kateřiny ve výši cca Kč. RM schvaluje zveřejnění výzvy na podání nabídky Kanalizační tlakové přípojky pro č. p. 16 a 20 ve Vysokém nad Jizerou a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení Ing. Jaroslav Nechanický, Vojtěch Regál a Jaroslav Kučera - náhradníci Ing. Jiří Bartoš, Ondřej Nosek a Bohdan Blažek. RM z finančních důvodů zatím neschvaluje přijetí nabídky společnosti Watex, s. r. o. čerpadla do úpravny vody z Farského potoka. RM schvaluje inzerci a prezentaci města v publikaci Města a obce Libereckého a Královehradeckého kraje. Doposud byla inzerce na 2 stranách za cenu Kč, z finančních důvodů RM navrhuje inzerci na jedné straně za poloviční cenu. Z. V. Od paní starostky S jarem se zase začne pracovat na výstavbě kanalizace. Stavět by se mělo začít po Velikonocích a skončit by se mělo nejpozději do konce prázdnin. S budoucím napojením na novou čistírnu odpadních vod (ČOV) Tříč půjde o dokončení stoky B-zač (stará cesta ke Tříči), dokončení stoky C Polopruť k č.p. 31 (Vodseďálkovi) a 9 č.p. 29 (Živnovi), výstavbu stoky D (pod starou ČOV Tříč), výstavbu stok E (tj. EA až ED na Polopruti), výstavbu stoky BB 2 KON (od tenisových kurtů podél hřbitova) a dokončení výstavby stoky BG (ulice Lyžařská). S napojením na stávající ČOV Stará Ves půjde o výstavbu stoky AA 1, AA - 1a od č.p. 214 (Jonovi) po č.p. 103 (Vítkovi) a stoky AA 2a od pozemku parc. číslo 1238 kolem č.p. 269 (Petruškovi) k č.p. 107 (Vítkovi). Zároveň probíhá na nově budované ČOV Tříč montáž technologie a stavební práce (vnitřní omítky, podhledy, podlahy, fasáda, dokončení střechy, přípojky apod). V lokalitách, kde se bude stavět, budou samozřejmě platit dočasná dopravní omezení, takže vám děkujeme za trpělivost. Budeme sbírat textil pro Diakonii Broumov. Bílé kontejnery na textil, které z území města již téměř zmizely, byly majetkem soukromé firmy, která městu smlouvu o provozu kontejnerů vypověděla. Obdrželi jsme sice návrh smlouvy od jiné komerční firmy, která nakládá s textilem, neměli bychom ale žádnou záruku, že naše nepotřebné oblečení bude někomu k užitku. Obrátila jsem se tedy na Diakonii Broumov a zjistila jsem, že Diakonie bude velice ráda kontejner vyvážet, musíme si ale tento kontejner zakoupit sami. V městské radě jsme nejdříve nákup kontejneru podpořili. Protože se ale jedná o kontejner v hodnotě zhruba dvaceti tisíc korun a rozpočet města je napjatý, rozhodli jsme se jít přece jenom jinou, úspornější cestou budeme textil vybírat od dubna přímo v budově městského úřadu, a to každou středu v době od tří do pěti hodin. Myslím, že to s paní Havelkovou zvládneme, takže se v souvislosti se sběrem textilu obracejte přímo na nás dvě. Do pokusu o očištění alespoň centra města od všudypřítomných psích exkrementů jsme se naopak rozhodli něco investovat. Pořídíme stojany, v nichž budou volně dostupné sáčky s papírovou lopatkou uvnitř a přikou-

10 10 píme i odpadkové koše. Možná to ze začátku půjde ztuha, ale věřím, že lidi časem vychováme a že Lyžařskou ulicí i parkem bude možné do budoucna procházet bez úhony. Pálení čarodějnic s lampiónovým průvodem a občerstvením na hřišti se uskuteční jako obvykle 30. dubna. Jako vždy je možné za hřiště vozit větve a dřevo, které je možné pálit. Nevozte nám tam prosím čalouněný nábytek ani cokoliv lakovaného, abychom to nemuseli z vatry zase odvážet a likvidovat do velkoobjemových kontejnerů. Děkujeme! Připojení na novou kanalizaci V souvislosti s výstavbou nové kanalizace je naplánováno zhruba 100 zbrusu nových kanalizačních přípojek. Nově požádali o připojení na kanalizaci zejména ti, kdo mají doposud jímky či septiky. Jímka je řešení relativně nepohodlné, protože se musí vyvážet, stávající septiky jsou pak obvykle povoleny pouze na určitou dobu a po uplynutí této doby stejně budou muset majitelé septiků řešit, kam odpadní vody odvádět. Připojení na kanalizaci je tedy nejlepším řešením, které navíc v dnešní době podstatně zvyšuje hodnotu nemovitosti. Z hlediska projektu má kanalizační přípojka dvě části část veřejnou a část soukromou. Veřejnou část přípojky, tj. odbočku z hlavního řadu včetně šachty a vyvedení přípojky na hranici soukromého pozemku buduje a hradí investor, tedy město. Soukromou část přípojky, tj. vlastní kanalizační přípojku vedoucí po soukromém pozemku až k napojované budově si buduje a hradí vlastník napojované budovy sám. Město však v rámci projektu kanalizace zajistilo pro každého vlastníka připojované nemovitosti též projektovou dokumentaci přípojky, tedy i soukromé části této přípojky. Zároveň zajistilo i stavební povolení (resp. územní souhlas) na všechny přípojky, tudíž vlastníci nemovitostí už nemusí vyřizovat nic. Tuto projektovou dokumentaci každý vlastník napojovaného objektu získá přímo na městském úřadu, podle ní si pak sám kanalizační přípojku vybuduje. Za vlastní napojení na novou městskou kanalizaci ani za zhotovení veřejné části přípojky město nepožaduje žádný poplatek. Pouze za vyhotovení projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení na soukromou část přípojky požadujeme po vlastníkovi připojované nemovitosti příspěvek na náklady s touto agendou vzniklé. Tento příspěvek činí na každou přípojku 3 tisíce korun a bude vybírán na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku, kterou uzavře Město a vlastník připojované nemovitosti. Přímo při podpisu smlouvy tady u nás obdržíte samostatnou projektovou dokumentaci ke své přípojce, která Vám poslouží jako podklad ke stavbě. Jsme si vědomi toho, že je to všechno na poslední chvíli a tyhle informace jste měli mít už několik let, ale bohužel to na nás všechno spadlo tak nějak nehotové. Karty jednotlivých přípojek jsme objednávali v listopadu a doufám, že až tenhle článek vyjde, tak už budeme mít k dispozici všechny. Takže děkujeme za trpělivost a spolupráci. Nová odpadová vyhláška Jistě jste si všimli, že městské zastupitelstvo na svém minulém zasedání schválilo novou obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysoké nad Jizerou. Stalo se tak dílem kvůli tomu, že stará vyhláška z roku 2006 už dávno nereflektovala aktuální stav našeho sběru odpadů, zejména ale proto, že obcím byly určeny nové povinnosti novelou zákona o odpadech a novou prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu. Nová zákonná a podzákonná úprava přikazuje obcím sbírat odděleně kromě ostatních odpadů i kovy a bioodpad rostlinného původu. Oddělený sběr kovů (resp. železa, ale jiné kovy budou nejspíš i do budoucna tvořit při sběru zanedbatelný podíl) u nás nějakým způsobem funguje již léta, ovšem jsem přišel do brány, byli tam jen čeští strážní a ptali se mě, jestli jdu do práce. Odpověděl jsem, že ano. V hale však bylo podezřelé ticho, jen tu a tam svítilo světýlko a několik přítomných dělníků ubalovalo. Nikdo nepracoval. A na všech strojích byly štítky s nápisem Zabaveno pro státní banku česko-slovenskou. Po dohovoru s několika přítomnými lidmi jsem zjistil, že Němci se někam vytratili a že už nikdo nepracuje. Tak jsem si tedy vzal v šatně ze skříně své věci a šel jsem do bytu. V bráně si mne nikdo ani nevšimnul. Zabalil jsem si tedy v bytě své věci a šel spát. Prvním vlakem časně ráno jsem jel domů, takže už před polednem jsem byl zase doma. Naši se divili, co že tak brzy. Řekl jsem jim tedy jaká je situace a že už zpět nepůjdu, nebude-li ještě konec, že to někde přečkám. Těšil jsem se, že snad už opravdu nastává vytoužený konec tomu všemu ponižování a té nenáviděné německé nadvlády. Pokračování příště POMNÍKY hrob 1081: Josef Pekař z Roztok (cca 37 roků), pochován hrob 1080: MUDr. Usyk Chatschaturjan (cca 37 roků) pochován hrob 896: Antonín Patočka z Vysokého nad Jizerou (cca 72 roků) pochován hrob 895: truhlář Josef Hásek z Vysokého nad Jizerou čp, 104 (cca 64 roků) pochován hrob 894: Štěpán Votoček z Vysokého nad Jizerou (cca 38 roků) pochován hrob 893: Josef Ducháček z Vysokého nad Jizerou (cca 50 roků) pochován IŘ

11 26 mi bez nábojů. Velení ovšem bylo německé a všichni velitelé byli řádně ozbrojení. A tak tedy do velkého sálu divadla Krakonoš byla přivezena sláma, rozprostřena na podlahu a zde spali vojáci. V divadelní kuchyni bylo pro ně vyvařováno. Ale měli stále hlad, prosili o brambory apod. Němci ovšem nesměli vědět a vidět, že s někým hovoří. Otec uměl zcela dobře rusky a tak vždy, když Němci na chvilku někde odešli, hned některý z těchto vojáků přišel k nám do světnice a vyprávěl. Dozvěděli jsme se hodně podrobností z jejich života doma i z jejich života během války. Zde ve Vysokém měli za úkol zřizovat protitankové zátarasy. Měla se také konat oslava zřízení Protektorátu, ale protože divadelní budova byla zabrána tímto vojskem, žádná oslava se nekonala. 31. března byl pro vojsko zabrán ještě malý sál, protože velitelství zde zřídilo kantinu. Přivezli sem 30 sudů piva. Sklenice musel půjčit divadelní spolek a musel také zařídit výčepní stůl. V celém domě se tedy volně pohybovali a vše ničili. Pobyli zde ve Vysokém a v divadle velmi dlouho. Teprve 21. dubna odjeli někam za Liberec a po osvobození se tu rozšířila zpráva, že tam někde byli německým komandem všichni postříleni. Sláma zůstala zatím na sále, poněvadž bylo řečeno, že asi přijedou zase další. Jinak zůstalo po nich vše značně zpustošené, velmi mnoho pivních sklenic zůstalo rozbitých. A skutečně 28. dubna přijeli opět další vojáci, tentokrát 250 mužů a německé komando. Byli to většinou Tataři. Tato skupina zde nebyla dlouho, již 30. dubna všichni opustili Krakonoš i Vysoké. A 30. dubna večer jsme hráli ve Tříči, která byla již v zabraném území, na májové veselici. Strýc Petr Nosál přišel, jestli bychom mu nešli vypomoci, že chtějí uspořádat u Janoušků (Hošků) tajnou taneční zábavu. O ničem jsme dlouho nepřemýšleli a účast přislíbili. A tak 30. dubna jsme putovali do Tříče s houslemi, bubínkem a šlapacími činely. Stráž na hraničním přechodu již nebyla, ale ordneři ještě stále vykonávali pochůzky po hranicích. Na místo určení jsme se tedy dostali dobře. Taneční zábava se konala ve velké světnici u Janoušků. Světnice byla už plná tancechtivých a tak jsme spustili. Musím také připomenout, že stále ještě platila všechna německá nařízení o zatemnění apod. Při takovém množství tanečníků bylo zakrátko ve světnici velmi horko a tak jednoduše se otevřela okna, aby trochu větralo a tak do krásné jarní noci se nesly tóny českých tanečních písní po dlouhé době poroby. A je opravdu s podivem, že nikdo z Němců tam nepřišel. A nenašel se dokonce ani žádný donašeč, takže tato akce proběhla bez následků. Asi už Němci neměli tolik schopných lidí, aby prováděli kontroly. Hráli jsme tedy až do svítání a končili jsme na 1. máje kolem páté hodiny a pak nastal pochod do Vysokého. Bylo zde ještě několik vysockých občanů, mezi nimi i Ladislav Šimek starší. Mermomocí nám chtěl pomoci s nešením nástrojů, vzal si tedy šlapací činely šarlestonky a celou cestu je rukou mačkal a tak nám tloukl do pochodu. Všichni jsme si zpívali a tak jsme tedy oslavili 1. máj budíčkem, jak tomu bývalo dříve před válkou, kdy na 1. máje vyhrávala po městě kapela. Ve Vysokém na náměstí jsme se rozešli s přáním opět brzkého shledání. A tak tedy o týden dříve jsme si oslavili blížící se osvobození. Hodně času z tohoto 1. máje jsme po probdělé noci prospali a teprve v odpoledních hodinách jsme se zase sešli s kamarády a plánovali a promýšleli jsme svůj nastávající život po osvobození. 2. května jsem jel zase do Nové Paky, kde jsem byl totálně nasazen, do práce. Měl jsem mít noční směnu. Když sběr bioodpadu předepsaný i pro venkov je naprostou novinkou. Zatím netušíme, jaký bude o sběr bioodpadu v našich podmínkách zájem. Přece jenom jsme na venkově, lidé jsou zvyklí mít vlastní komposty, popřípadě trávou a senem nakrmí hospodářská zvířata. Pořizujeme prozatím tedy pouze jeden hnědý kontejner na bioodpad (bude stát u hasičské zbrojnice), jehož pronájem a vývoz bude město ročně stát Kč + DPH, a uvidíme, jak rychle se naplní. Podle potřeby můžeme další kontejnery přidat. Pokoušíme se také zdokonalit sběr papíru ke třem beznadějně plným kontejnerům jsme přiobjednali další dva a k dispozici jsou nově i modré pytle na papír. Problémem může být jejich vyšší pořizovací cena Severočeské komunální služby nám dodávají jeden modrý pytel za 10 Kč, za distribuci samozřejmě nepožadujeme nic, takže i konečná cena pytle zůstává na deseti korunách. Čištění silnic Dle příslibu Krajské správy silnic Libereckého kraje budou silnice v jejich majetku na území města Vysoké nad Jizerou čištěny v 15. týdnu, tj. od úterý po Velikonocích. Mgr. Lucie Strnádková Starostka města Informace o prováděných investičních akcích Vážení čtenáři, rád bych Vás v krátkosti informoval o prováděných investičních akcích, na kterých se podílí město. Největší investiční akce Splaškové kanalizace a ČOV Vysoké nad Jizerou a její provádění je ve zprávě paní starostky. Od poloviny března byly zahájeny práce na pokračování akce Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ ve Vysokém nad Jizerou. V letošním roce bude budova kompletně zateplena a v souvislosti s prováděnými pracemi bude po celém obvodu instalováno lešení. To od do zapříčiní omezení provozu na přilehlých komunikacích. V ulici k poště 11 bude dopravně značena jednosměrka a to směrem od náměstí. Na hlavní silnici budou instalovány semafory a doprava jejich prostřednictvím řízena kyvadlově. Žádáme občany města o trpělivost, neboť dopravní situace bude pro všechny náročná, nejenom z důvodu umístění lešení, ale také proto, že přes Vysoké nad Jizerou vede objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t na Semily. Tato objízdná trasa je přes naše město vedena z důvodu rekonstrukce mostu přes Jizeru v Železném Brodě. Pokud bude docházet v souvislosti s objízdnou trasou k přetížení dopravy v centru našeho městečka, tak bude problém řešen svedením objížďky přes komunikaci 1/14 (Pojizerka) a Roprachtice. Další akcí, kde dojde k rozkopání velké části města, je investice ČEZ Distribuce, a. s. Děčín v ulici Staroveská (konkrétně směr od AD Servis a objektu RD manželů Ďoubalíkových až k trafostanici u ČOV ve Staré Vsi a dále propojení od roubenky pana Čižinského na starovačce až ke sloupu nízkého napětí u garáží ČSAD). V celé trase bude město přikládat kabel veřejného osvětlení a budou se také měnit sloupy veřejného osvětlení. Celou akci jak pro ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, tak pro město bude provádět firma Energoland, s. r. o. Srnojedy. Akce bude prováděna po částech a vždy to, co se po ránu vykope, tak by do večera mělo být zasypáno. Po celou dobu provádění stavby by se tak každý, dle vyjádření zástupce prováděcí firmy, měl takřka bez problémů dostat ke své nemovitosti. V rámci realizace osvětlení dojde k umístění nových osvětlovacích prvků v trase okolo RD Šikolových a Malíkových, přesunu dvou lamp do dvou metrů v rámci jednotlivých pozemků a přesunu poslední lampy u garáží u bytového domu č. p. 280 na druhou stranu k regulační stanici plynu. Na pokládku kabelu veřejného osvětlení byla městem podána žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova, kterou by

12 se mohlo podařit snížit objem finančních prostředků vynaložených městem. Kompletní rekonstrukcí projde v průběhu dvou let také pavilon studny na náměstí (altánek), jehož sloupy se začínají povážlivě vychylovat z osy. Na letošní rok máme již finanční příslib dotace Kč přes MěÚ Semily z Ministerstva kultury. Město k této částce přidá dalších Kč a v průběhu května budou zahájeny rekonstrukční práce, kdy dojde k odstranění stávajícího objektu a jeho postupné opravě. J. Nechanický, místostarosta města SVOZ NEBEZPEČNÉHÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU v neděli 3. května 2015 Helkovice u bývalé hasičiské zbrojnice Stará Ves u kontejneru VO H. Tříč u kontejneru Sklenařice autobusová zastávka U školy Vysoké u hasičovny Pro občany celého Libereckého kraje bude od 1. dubna 2015 k dispozici noční pohotovostní služba zubního lékaře na adrese: Boleslavova 1136/4, Liberec Rochlice v ordinaci MUDr. Ahmad Abu Baker ordinační hodiny: sobota, neděle a svátky, od 18:00 hodin do 6:00 hodin následujícího dne telefon do ordinace: Za využití zubní pohotovostní služby je pacient povinen zaplatit regulační poplatek ve výši 90 Kč. Zpráva z IC Vysoké n/j SPORT FALCO V letošní sezóně jsme zaznamenali díky dobrým sněhovým podmínkám vyšší zájem turistů o Vysoké a okolí. Turisté se nejvíce zajímají o provozy skiareálů Šachty, Větrov, Paseky, Rejdice, Rokytnice, stav běžeckých turistických tras, které bohužel kvalitně upravené začínají až v Pasekách, typy na výlety do okolí, bazény, ubytování a stravování v blízkém okolí, škoda zavřeného hotelu Větrov. Vše co se k nám dostane, se snažíme zveřejnit na webu IC, Již rok funguje z IC volná wi-fi, infocentrum hotspot, kde je prostřednictvím mobilní aplikace průvodce po Krkonoších. Tato služba by měla být dostupná po celém vysockém náměstí. Za IC Sport Falco G. Havel Rokytnice nad Jizerou dne ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI A STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU v katastrálním území obce Vysoké nad Jizerou V průběhu roku 2015 bylo v katastrálním území obce Vysoké nad Jizerou spácháno celkem 24 trestných činů, což je oproti roku 2013 pokles zhruba o 20 %. Jednalo se o kriminalitu různorodou, kdy se na této 40 procenty podílí majetková trestná činnost. Nárůst kriminality se projevil především v zimním období, tedy v době lyžařské sezóny, která nebyla v loňském roce vzhledem ke sněhovým podmínkám nikterak valná. I přesto do našich hor zavítaly spousty turistů. S tím tedy souvisí i fakt, že došlo během zimní rekreační sezóny ke krádeži 3 motorových vozidel, k třem případům krádeže registračních značek z motorových vozidel a jednomu případu krádeže střešních nosičů z motorového vozidla. S autokriminalitou souvisí i dva případy, kdy došlo ke krádeži pohonných hmot po provrtání palivových nádrží vozidel. Pokud se týče volně 12 Novotná. U hlavního vchodu do otevřených dveří volala: Je po válce, je po válce! S maminkou jsme jí vyběhly naproti, stále volala to stejné. Tatínek ve sklepě přebíral brambory. Do otevřeného poklopu maminka hlásila radostnou novinu. Vyběhl po schodech do síně, aby se přesvědčil, jestli dobře slyšel. Zpráva šla od domu k domu, lidé vycházeli ven, tvořily se hloučky, povídali si, co se dříve nesmělo a drželo v tajnosti a čerstvé informace, které se rychle šířily. Jeden takový hlouček se utvořil na cestě pod naším ořechem. Co si povídali už nevím, pamatuji si, že z nich zářila radost. Kolem jsem poskakovala a říkala si pro sebe, že bude konečně čokoláda. Tatínek to doma nevydržel, převlékl se z pracovního, a že půjde do Vysokého pro nové zprávy. Maminka jej zrazovala, doba byla stále nejistá, nikdo nevěděl, jak se místní Němci zachovají. Nedal si říci. Vrátil se pozdě odpoledne, celý vysmátý s trikolorou na klopě. Vyprávěl nám o dění v okolí a situaci ve světě. Lidé začali vyvěšovat naše vlajky. Jedna vlála na tyči z okna naší komory na půdě. Čokolády jsem se brzy dočkala, sice na příděl, ale byla. Hana Kalousová Co vše předcházelo Den osvobození Rukopis Jaroslava Hejrala První část Rok 1945 začal velmi nadějně na ukončení války. Němci všude utíkali a Rudá armáda nezadržitelně postupovala a osvobozovala jedno město za druhým. Dychtivě jsme poslouchali vysílání z Londýna, abychom měli stále nejčerstvější zprávy. Ve dne i v noci losti vysocké- Foto z pozůsta- bylo zde slyšet kanonádu a bombardování zejména z Drážďan. Němci ale ho M. Vodseďálka - Gru- stále drželi pevně své pozice za frontou a stále vyhrožovali a nejen vyhrožovali, zín Konstantin ale kde mohli, ukazovali svou moc a to Kombetow často bestiálním způsobem. Přesto však už i v Protektorátě to začalo 25 habrovat na mnoha místech. Byla porušována železniční doprava, poškozovány koleje, několik vlaků bylo vykolejeno. A tak tedy vše nasvědčovalo tomu, že to už nebude tak příliš dlouho trvat a nastane toužebně očekávané osvobození. 14. března 1945 najednou bylo do Vysokého nastěhováno vojsko. Byli to Arméni, Tataři a jiní národové, kteří se přihlásili do tzv. Vlasovovy armády. Byli to vlastně původně ruští vojáci, kteří se dostali do zajetí, a pak zajatý generál Vlasov začal z nich organizovat armádu bojující po boku Němců. Vojáci byli oblečení do vojenských uniforem a byli vyzbrojeni starými puška-

13 Z HISTORIE Kronika města Listopad 1936 Na den Všech svatých vypadal hřbitov jako v pohádce tolik krásných bílých růží nelítostný déšť tu krásu zničil v několika hodinách pršelo i o průvodu Pěvecká divadelní jednota sehrála Wernerovu komedii Lidé na kře s pěknou výpravou a obecenstvo bylo spokojeno, návštěva jako obvykle byla slabá Výroční trh 107 kusů hovězího a 128 kusů selat Porucha na vodovodním potrubí na obecní cestě ke Tříči a Staré Vsi Jilemnický okres byl na půl hodiny večer potmě bylo provedeno zatemňovací cvičení Vojenský kurs pro výcvik záložních poddůstojníků a vojínů v sokolovně Na polích možno ruchati Ceny bramborů a zelí kolem 25 30, seno 30 Kč Často deštivo a zamračeno, cm sněhu František Vodseďálek pocházející ze Staré Vsi, který zde v létě tráví dovolenou, zástupce přednosty zpravodajské sekce ministerstva zahraničí, dovršuje 60 let věku Novostavba čp. 195 (starý dům, dříve Patočkovo knihařství, byl zbourán) Holič a kadeřník Zdeněk Hásek se stěhuje do domu č. 10 Jinovatka, stromy jako z cukru Ve vile Dr. Kramáře se odbývala soudní pražská komise v záležitosti stavebního sporu Oldřich Zítek Dr. Kramář o částku Kč Ceny některých potravin za 1 kg: mouka 3, chléb 2, rýže 3.20, hrách 3.40, cikorie 2, brambory 0.35, cukr 6.40, sádlo vepřové 14, sádlo americké 12, sůl 3, zelenina 2, skořice 29, maso hovězí bez kostí 18 20, kysané zelí 1.50 Kč; zajíci 6 7, slepice 10, husa 14 Kč Výběr I. Ř let od konce 2. světové války Jak se koncertovalo,,u Tichánků Nebylo za protektorátu mnoho zábavy povoleno a to málo bylo ještě pod přísnou cenzurou. Tancování bylo zakázané pod trestem, tak kde se měli mladí lidé scházet a bavit? Není divu, že se ve všech zákazech a nařízeních hledala skulinka, kterou by se daly obejít. S postupem války jich stále přibývalo. Našla se koncerty, ovšem jen pod hlavičkou,,kuratoria pro výchovu mládeže. Jinak to nešlo. Byla to organizace nařízená Němci, vedená neblaze proslulým ministrem kultury Moravcem. Byli,,získáni jednotlivci na funkce vedoucích, odmítnout se nedalo, protože nejmenší hrozbou za odmítnutí této funkce byl,,totalajnsac, t. j. totální nasazení na nucené práce pro blaho Německé říše. Kdo tu dobu nezažil, těžko pochopí. Ale mládež se tuhle organizaci snažila ignorovat, a tak není divu, že se ti vedoucí chopili každé příležitosti, aby mohli podat hlášení o činnosti. Repertoár měli bohatý, od národních písniček až po klasiku. A tak jsme si každou neděli odpoledne při válečném čaji nebo cukerínové obarvené vodě zvané limonáda broukali melodie, hlasitě se při koncertech zpívat nesmělo a bylo nám dobře. Ti starší si zašli na pivo do výčepu, ale hostinský i pořadatelé si hlídali, aby toho nebylo nad míru. O potíže s úřady věru nestáli, vždyť ten plný sál byl dobrý výdělek pro obě strany. Tak tomu bylo do konce války, pak už začala jiná doba a kdo si dnes na koncerty,,u Tichánků ještě vzpomene. Anna Čeřovská Vzpomínka na konec války 1945 Jednoho rána začátkem května 1945 k nám pospíchala sousedka babička odložených věcí, především sjezdového vybavení, tak zde se projevil pokles trestné činnosti, kterému přikládáme fakt, že sjezdové vybavení není v dnešní době již tak velkým předmětem zájmu pachatelů. Pokud se týče další majetkové trestné činnosti, tak došlo v loňském roce ke třem případům vloupání do objektů, kdy se jednalo o garáže a stodolu v blízkosti rodinných domů. Předmětem zájmu pachatelů v těchto objektech byly převážně předměty, které se dají snadno zpeněžit ve sběrnách, tedy předměty z barevných kovů. Další problematikou bylo ve třech případech řešení protiprávního jednání na úseku neplnění vyživovací povinnosti, kdy si povinní řádně tuto povinnost stanovenou soudem nebo zákonem neplní. Pokud se týče páchání protiprávního jednání na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, tak v této problematice došlo celkem k 8 případům, kdy se jednalo především o řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy pachatelé řídili motorová vozidla v době zákazu činnosti, tedy v době zákazu řízení motorových vozidel. V rámci přestupkového řízení bylo řešeno celkem 155 případů, z toho 123 případů bylo řešeno v blokovém řízení. Pokud se týče protiprávních jednání, tak v 70 procentech převažují přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, dále potom na úseku narušení občanského soužití, zejména porušovaní nočního klidu, jakož i na úseku majetku v podobě drobných krádeží. Při dohledu nad bezpečností a plynulostí v silničním provozu se jednalo o porušení zákona o silničním provozu zejména v překročení povolené rychlosti, špatném technickém stavu vozidel, chybějícím povinným dokladům řidičů a dalších povinností vyplývajících ze silničního zákona, jako jsou 13 povinnosti stanoveného osvětlení a použití zádržných systémů, především bezpečnostních pásů. V rámci spolupráce s dopravní policií bylo uskutečněno několik akcí na kontrolu bezpečnosti v silničním provozu, mj. také se zaměřením na studenty ISŠ ve Vysokém nad Jizerou, kteří při používání motorových vozidel často porušují svou jízdou a užíváním technicky nezpůsobilých vozidel silniční zákon. Policisté zdejšího oddělení se průběžně po celý rok věnovali i kontrolám nad případným užíváním alkoholických nápojů mládeží nebo podáváním alkoholu mládeži. Jedná se především o místa, kde se mládež pohybuje ve větší míře, jako jsou autobusové zastávky, parky, noční podniky apod. Spolupráce pracovníků Policie České republiky s občany města a zástupci místní samosprávy je námi hodnocena jako velmi kvalitní a doufáme, že i nadále zůstane minimálně na této úrovni i s nově zvolenými zástupci místní samosprávy, se kterými jsme na tuto spolupráci volně navázali. Zároveň děkujeme všem občanům, kteří pomohli policistům při objasňování trestné činnosti a jiného protiprávního jednání. Územně odpovědní policisté: prap. Kousal David pprap. Josef Janeček schválil: komisař npor. Bc. Josef ŠELEP vedoucí oddělení OOP Rokytnice nad Jizerou CÍRKVE Římskokatolická Renovace interiéru našeho kostela sv. Kateřiny Alexandrijské Po poradě s mnoha farníky jsem se rozhodl v letošním roce realizovat vymalování kostela, který je nesporně dominantou našeho města. Naposledy byl vymalován v roce 1938! Za několik desetiletí se jeví jako nezbytné a nutné k této velmi náročné akci zodpovědně přistoupit.

14 Malování kostela tehdy provedla firma Břetislav Kafka z Červeného Kostelce. Celková částka za kompletní práci byla Kč. Přes Kč věnoval farář, který opatřil z benefičního lesa dříví na lešení, prkna zapůjčil p. stavitel Oldřich Zítek z Vysokého. Lešení stálo 2000 Kč. Částka na dorovnání byla opatřena chrámovými sbírkami, též sbírkou ve městě u zámožnějších katolíků a dary i z jiných farností. O rok později došlo k restaurování hlavního oltáře (opět firmou B. Kafka), rámu obrazu, soch, kostelního závětří a 31 dílů lavic a vzácné plastiky Vzkříšeného Krista. Účet ve výši Kč byl zaplacen Nezapomeňme, že se jednalo o měnu První republiky. Poslední zápis v kronice je z roku 1943, kdy byl farářem ve Vysokém P. Alois Liehmann až do roku Do kroniky nic nenapsal. Byl vystřídán P. Bohuslavem Skácelem, který již věnuje farní kronice potřebnou pozornost. Z doby jeho působení ve Vysokém je podrobný seznam oprav i jejich financování zaznamenáno na 23 stranách kroniky. Pracuje se na obnově kostela a v tomto čase již dostává církev za odebraný majetek podporu od státu (např. v roce Kč, v letech Kč). S finanční částkou od pojišťovny a příspěvkem od litoměřického biskupství se daří vše splatit především díky sbírkám od věřících. P. Skácel se odmlčel, ale opravu kostela přivedl ke zdárnému konci. V roce 1972 odchází do Rožďalovic. Nastupuje mladý kněz Jan Fexa z Vratislavic, který zůstává do r. 1977, kdy je vystřídán P. MUDr. Ladislavem Kubíčkem. Za jeho působení byla obnovena fasáda celé farní budovy. Následně působil ve zdejší farnosti P. Antonín Pavel Kejdana. Po půldruhém roce musel na nátlak soudruhů odejít nastupuje P. Petr Kubíček, opět 14 mlj Liberečák. Po něm je excurrendo administrátorem P. Josef Mazura ( ) farář z Jablonce nad Jizerou, který řídil největší akci opravy našeho kostela ve 20. století. Z velké části byla vyměněna uhnilá vazba, dřevo posílené kovovými traverzami, věže oplechovány mědí, také měděné hromosvody. Vyškovská firma dodala nové ciferníky s pozlacenými čísly a ručičkami, knoflíky (makovice) a kříže z obou věží pozlaceny. Střecha byla kompletně dokončena. Celkové náklady byly Kč. Příspěvky: Biskupství litoměřické Měst. úřad Vysoké OÚ Semily Památkový ústav Pardubice Dar od biskupa z Mohuče Kostelní sbírky a dary občanů Celkem V roce 1995 byla dána nová fasáda, ale jen na čelní stěně kostela za Kč, OÚ Semily přispěl částkou Kč. Fasádu provedla firma p. Petrušky z Vysokého. Fasáda celého kostela byla provedena později, v kronice není upřesňující záznam. Po odchodu p. Mazury v červenci 1997 je farnost spravována ze Semil P. Jaroslavem Gajdošíkem. Opět v červenci 2003 se ujímá duchovní správy P. Pavel Ajchler. K žádným David Hejral 23 MH

15 VYSOCKÉ DETAILY PeHe mlj 22 PeHe větším opravám nedochází. Od je jmenován duchovním správcem v Tanvaldu, excurrendo administrátorem se opět stává P. Gajdošík ze Semil spolu se svým kaplanem P. Vítem Jůzou. V září 2010 nastupuje nový farář ThDr. Antonín Sporer, doposud moravský kněz, inkardinovaný biskupem Mons. Janem Baxantem do společenství litoměřické diecéze. Fara bez dozoru byla ve velmi neutěšeném stavu, musel jsem zpočátku investovat nejen mnoho práce a úsilí, ale i svých úspor do jejího zprovoznění. Díky Bohu, bydlíme slušně, a proto také rozhodnutí o malování kostela. Již máme odevzdány všechny potřebné doklady a podklady, stavební povolení jen s pomocí Boží začít s prací. Provlhlé omítky byly po celém obvodu kostela osekány nezištnými brigádníky, kteří si nevzali ani korunu a ušetřili tak farnosti velkou sumu peněz. Rozpočet na celkovou obnovu interiéru vypracoval po vybrání dodavatelů náš vikariátní technik Ing. Ondřej Svoboda. Předpokládaná vydání v Kč: omítky lešení vymalování restaurování čtyř evangelistů Vzhledem k tomu, že farnost není schopna z vlastních prostředků pokrýt tuto obnovu, obrátili jsme se s žádostí o státní příspěvek na památkovou péči Liberec, Semily, a žádost jsme poslali i na Ministerstvo kultury. Uvidíme, snad alespoň někde uspějeme. V těchto dnech se také obracíme na zdejší různé instituce (počínaje městským úřadem) se žádostí či spíše prosbou o finanční pomoc na zamýšlené dílo, doufaje, že i z Vysokého někdo pomůže. Kostel není jen pro katolíky! Přeji občanům našeho města hojnost všeho dobrého pro duši i pro tělo. Ať nám Bůh žehná! ThDr. Antonín Sporer 15 Římskokatolická farnost Vysoké nad Jizerou Tel , Číslo účtu, na který můžete zasílat příspěvky: /0300 Církev československá husitská V neděli 1. března se uskutečnilo shromáždění naší náboženské obce, kterého se osobně zúčastnil královéhradecký biskup Pavel Pechanec. Na programu jsme měli především plánování několika významných akcí, které letos bude náš Vysocký sbor hostit. Kromě tradiční připomínky patriarchy Karla Farského letos nezapomeneme ani na jubilejní rok Mistra Jana Husa a zároveň oslavíme 90. výročí otevření Sboru Dr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou. V postním čase zpestřila program pravidelných nedělních bohoslužeb, které se konají vždy od 14 hodin, také postní pobožnost, kterou sloužil liberecký vikář Benjamin Mlýnek. Sešli jsme se k ní ve čtvrtek 26. března v 17 hodin v zimní modlitebně Farského sboru. Program Velikonoc: Velký pátek 3. dubna hodin, Pašijová pobožnost Hod Boží velikonoční 5. dubna hodin, Slavnostní bohoslužba s výsluhou sv. křtu, obojí ve Sboru Dr. Farského ve Vysokém. Tradiční diakonická sbírka použitého ošacení letos začne v úterý 7. dubna a mlj

16 bude ukončena 10. května. Věci v pevně uzavřených pytlích můžete průběžně svážet ke vchodu do Farského sboru. Vzhledem k oslavě Velikonoc a odvozu sbírky, který bude následovat bezprostředně po jejím ukončení, si Vás dovolujeme požádat o dodržení termínů. Bližší informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím Farního úřadu nebo u paní Aleny Kučerové (tel ). Památku patriarchy Karla Farského a Mistra Jana Husa připomeneme v rámci Diecézního dne, který bude hostit právě Vysoké nad Jizerou. Bude se konat v sobotu 13. června. V rámci této akce, kterou pořádá Královéhradecká diecéze, proběhne pietní akt u pomníku Karla Farského ve Škodějově a slavnostní bohoslužba za účasti hostů z řad biskupů i duchovních ve Sboru Dr. Farského ve Vysokém. Akci doprovodí bohatý kulturní program, jehož vrcholem bude vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka. Na zahradě kolem Sboru Dr. Farského bude připravena další část programu, chybět nebude ani blok věnovaný dětem. Bližší informace a kompletní program zveřejníme v dalším čísle Větrníku. Výročí 90 let otevření Sboru Dr. Karla Farského ve Vysokém připomeneme v neděli 6. září. Slavnostní bohoslužbu, opět za účasti hostů z biskupského a duchovenského sboru, doprovodí také kulturní program. Bližší informace taktéž zveřejníme v následujících číslech. Srdečně Vás na letošní bohatý program našeho sboru ve Vysokém nad Jizerou zveme. Vladimír Hraba, administrátor sboru Tel: Farní úřad: Dr. K. Farského 303 Vysoké nad Jizerou úřední hodiny po předchozí domluvě: čtvrtek hodin ZDRAVOTNICTVÍ 2015 rok Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie DEN OTE- VŘENÝCH DVEŘÍ Pátek od 10 do 17 hodin 40 Srdečně Vás zveme na prohlídku ústavu a seznámení s naší činností. Ukážeme Vám naše nástroje, přístroje a používané materiály (umělé klouby, umělé šlachy, prsní implantáty, individuálně vyráběné rehabilitační pomůcky) /Oprava z minulého čísla rok postavení budovy nemocnice je 1899/ V roce 1980 převzal vedení ústavu pan docent MUDr. Karel Dlabal. Dnes Vám přinášíme jeho životopis Karel Dlabal se narodil ve Štolmíři v rodině technického úředníka. Studoval Reálné gymnázium v Českém Brodě v letech l Koncem roku 1944 byl totálně nasazen v Technische Nothilfe, odkud uprchl v dubnu Po otcově tragické smrti dostal civilní stipendium na Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze s následnou povinností odsloužit za každý semestr 1 rok na vojně. Po promoci v roce 1952 nastoupil jako voják na Vojenské lékařské akademii na fakultě v Hradci Králové na katedře anatomie. Zde působil čtyři roky, pak přešel na Zdravotní učiliště v Ružomberoku na chirurgii. Zde složil v roce 1954 atestaci z chirurgie 16 Maskot teamu VÍTE, ŽE... IŘ V kapličce sv. Anny ve Sklenařicích minimálně v 60. letech minulého století hnízdily vzadu sovy pálené. (Majitelé Metelkovi). Nestalo se v Kocourkově, ale ve Vysokém , na vrcholu zimní sezony, tedy v období, kdy je i těch pár desítek metrů chodníků, po kterých se může u nás chodec bezpečně pohybovat mimo vozovku buď zasypáno sněhem, či zataraseno parkujícími vozidly. Tedy, kdy jiný pohyb chodců než po vozovkách spolu s automobily, ani možný není. V dopoledních hodinách se dostavilo k našemu jedinému přechodu pro chodce policejní vozidlo a hlídka se jala (naštěstí jen domluvou) upozorňovat obyvatelstvo na porušení 21 vyhlášky přecházením vozovky mimo tento přechod! Teoreticky dle vyhlášky jistě v pořádku, stejně jako je dle vyhlášky beztrestné, když se kamion o desítkách tun řítí náměstím povolenou rychlostí 50 km/h. Selský rozum je ovšem v obou případech moudřejší vyhlášky. Náměstí je přeci od pradávna prostorem pro lidi obyvatele města, místem setkávání, procházek, nákupů, posezení v zahrádkách restaurací,, ne prostorem benzínky při rychlostní silnici! Kocourkovští radní by asi tuto situaci vyřešili tak, že by celé náměstí pomalovali bílými přechodovými pruhy. Kdyby z parku dohlédl K. H. Borovský, učily by se časem děti básničku: Na náměstí ve Vysokým, četník na povoze sedí, k údivu všech kolemjdoucích, na přechod on hledí. Nuže a v Putimi by jistě někdo pronesl: Pane vachmajstr vy jste ale hlava! Mně to úplně dorazilo, hned jsem vzpomněl na majora Terazky a jeho čo si vy predstavujetě pod takým slovom absurdné? No přece přesně tohle. Možná ve stejnou dobu, kdy tady odchytávali babičky šourající se s hůlkami mimo přechod, někdo vykopával u altánku v parku plůtek. (Jedna si s nimi ale fajn poradila, protože řekla, že neviděla přechod, protože si zapomněla brejle ) Martin Štěpánek Bezohlednost řidičů, parkujících kde se zachce, je stejná i v jiných malých obcích, kde chybí postih městské policie. Bránit se ale lze alespoň např. značkou s upozorněním. Chytrému napověz, hloupého..." Auta na chodníku, na trávě, všude

17 andělských bytostí ze sbírky muzea se koná po prodloužení do neděle Otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do a od do hodin. Vlastivědné muzeum dále zve na předvádění tradičních rukodělných technik členkami Klubu lidové tvorby Praha od čtvrtka do soboty pravděpodobně od 9.00 hodin do poledne a od hodiny do hodin. Návštěvní doba muzea omezena: PO PÁ zavřeno, SO a NE 8: a Od května otevřeno v běžné návštěvní době: PO zavřeno ÚT NE 8: a Těšíme se na Vaši návštěvu! Městská knihovna Nové knihy Ch. McDougall: Born to run (Zrozeni k běhu) H. Mniszkówna (T. Kubátová): Malomocná (milostný příběh) E. Koudelková: Co si lidé vyprávěli (Pověsti od horní Jizery) 20 A. Waldman(ová): Milostné pletky Nathaniela P. R. Galbraith (J. K. Rowling(ová)): Hedvábník (detektivka) Karel Kramář K. Petrusová: Pekáč buchet, S hlavou v oblacích, pejru (příběhy současných žen) I. Pekárková: Beton (povídky z Čech i ze světa) J. Formánek: Úsměvy smutných mužů (Zápisky z léčebny) F. O. Giesbert: Himmlerova kuchařka (s hrdinkou poznáváme zlomové okamžiky 20. století) J. Hnízdil: Mým marodům, Zaříkávač nemocí Recitace v Semilech Ve IV. věkové kategorii zvítězil Josef Bartoň a Eliška Bochová získala 3. místo, oba s postupem do Liberce na krajské kolo. Totéž se podařilo s 3. místem Anetě Vajsové ve III. kategorii. Kája Bartoň získal ve II. kategorii čestné uznání. Blahopřejeme! I. Ř. IŘ prvního stupně a následně v roce 1958 i atestaci z chirurgie druhého stupně. Po ukončení smlouvy s Ministerstvem národní obrany přešel již jako civilní osoba na chirurgickou kliniku v Hradci Králové. Na doporučení prof. Procházky byl vybrán, aby se věnoval v rámci kliniky plastické chirurgii. Proto v letech l absolvoval stáž na klinice plastické chirurgie v Praze u prof. Buriana. Zde v roce 1967 atestoval z plastické chirurgie a pak působil jako krajský foto Alena Dušková ordinář plastické chirurgie pro Východočeský kraj. Obhájení předložené kandidátské práce v roce 1969 mu nebylo povoleno pro politický postoj v roce Aktivně však vystupoval na krajských i celostátních sympoziích. Spolupracoval s Ústavem makromolekulární chemie při vylepšování hydrofilních prsních implantátů a na vývoji aktivních umělých šlach. Hlavní zájem však směroval na chirurgii ruky. Proto na doporučení prof. Karfíka nastoupil v roce 1980 jako primář do Ústavu plastické a rekonstruktivní chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou, kde působil 15 let. Zde zdokonaloval metody přenosů prstů za ztracený palec, věnoval se svalovým přesunům při obrnách nervů předloktí a ruky, rozšířil spektrum operací o výkony ze všeobecné plastické chirurgie. V roce 1990 byl jmenován docentem po ohájení práce Opoziční operace palce. Školil chirurgy a ortopedy z Čech i Slovenska, s mnohými byl dlouhá léta v přátelském kontaktu. Před čtyřmi lety vydal knihu o šlachových přenosech při obrnách nervů předloktí a ruky. Do důchodu odešel v roce 1995, ale ještě mnoho let docházel na polikliniku v Táboře, kde s dr. Křížem operoval onemocnění rukou. Volný čas věnoval pan docent práci v zastupitelstvu ve Vysokém i v jihočeských Chotovinách. K jeho zálibám patřila příroda, zasloužil se o údržbu ústavního parku. Dalšími koníčky byly sport a včelařství. Za svůj život dosáhl významných ocenění: v roce 1987 titul Zasloužilý lékař, Stříbrnou medaili Slovenské společnosti chirurgie ruky za zásluhy o její vznik při dělení státu, Čestné občanství města Vysoké nad Jizerou v roce 2004, čestné členství České společnosti chirurgie ruky v roce Posledním oceněním byla Čestná medaile za zásluhy o rozvoj plastické chirurgie na kongresu v Českých Budějovicích ve dnech , kterou už si ale osobně nemohl převzít pro nemoc. Pan docent Dlabal byl velkým chirurgem, obdařeným skvělou operační technikou a hlubokými anatomickými znalostmi. Ti z nás, kdo měli štěstí, že ho mohli na jeho profesní cestě doprovázet a učit se od něj, to stále oceňují. MUDr. Věra Dlabalová, Primář MUDr. Alena Schmoranzová, Ing. Marcela Škodová 17

18 Dopis veřejnosti Poslání a cíle Pečovatelské služby Pečovatelská služba poskytuje péči lidem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby. Tím, že pečovatelky poskytují starým a zdravotně postiženým lidem potřebné pečovatelské úkony v jejich domácnostech, často oddalují jejich odchod do domova důchodců nebo do léčeben dlouhodobě nemocných. Pečovatelská služba je tu proto, aby se postarala o nutnou pomoc v domácnosti, zajistila stravu a pomohla s osobní hygienou. Tím uživateli služby umožníme co nejdéle žít doma v přirozeném prostředí. Nejrozšířenější službou je dovoz obědů, donáška nákupů, praní a žehlení prádla, úklid domácnosti, pomoc při osobní hygieně apod. Uživatelům, kteří upřednostňují podporu pohybu, kondice a potřebují pomoci udržet si soběstačnost, umožníme doprovod. Cílem Pečovatelské služby je důvěra a spokojenost uživatelů služby. Co nejdéle umožnit uživatelům Zůstat doma. Staráme se o uživatele v pečovatelském domě i v terénu ve vlastních domácnostech. Pomůžeme s potřebnými úkony, dle smlouvy se zájemci uživateli. Spolupracujeme s MěÚ i místním praktickým lékařem, který po zdůvodnění na požádání naše klienty navštíví. Dále spolupracujeme s Domácí zdravotní péčí a s Domovem důchodců v Rokytnici nad Jizerou. Též s pedikérkou, kadeřnicí. Jsme též v kontaktu s Kluby důchodců. Uživatelé pečovatelské služby jsou: Osoby žijící na území katastru obcí Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, které ztratily soběstačnost v péči o vlastní osobu nebo domácnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a mimo pracovní dobu pečovatelské služby jsou schopni si zajistit základní sebeobslužnost sami nebo s pomocí 18 rodinných příslušníků, sousedů, případně jiné sociální služby. I tací, kteří se stanou vývojem stavu příjemci III., IV. st. příspěvku na péči, v případě, že rodina chce a může spolupracovat. Služba je určena zejména pro skupinu: Senioři nad 65 let věku, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením Zdravotně postižení, kterým byl přiznán invalidní důchod Senioři se stařeckou demencí v počátečním stadiu, pokud je neomezuje v soběstačnosti a jsou schopni soužití s jinými osobami Senioři a zdravotně postižení vozíčkáři, pokud nejsou omezeni v soběstačnosti Senioři a zdravotně postižení a s částečným smyslovým postižením, pokud je neomezuje v jejich soběstačnosti Pečovatelská služba se poskytuje těm seniorům a zdravotně postiženým, kteří si bez pomoci jiné osoby nedokážou zajistit základní životní potřeby, ale nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Rokytnici nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou, Vysokém nad Jizerou a obcích přilehlých, nebo jsou zdravotně stabilizováni v oblasti působnosti Domácí péče a potřebují dále pečovatelskou službu. Další uživatelé: občané žijící v katastru výše uvedených měst, kteří nejsou příjemci starobního ani plného invalidního důchodu, avšak žijí osaměle a z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu nejsou schopni postarat se o svoji osobu nebo domácnost a potřebují pečovatelské úkony. Služba je poskytována na přechodnou dobu výhradně na základě lékařského doporučení. Komu služby neposkytujeme: a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení b) Pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby c) Pečovatelská služba sociální službu, o kterou zájemce žádá, neposkytuje d) neplní-li uživatel (nečerpání služeb) 6 měsíců souvisle e) při ohrožení zdraví či života personálu Vše záleží na individuálních možnostech a dohodách. Pečovatelská služba se snaží pracovat všude tam, kde jí je potřeba. Víme však, že často službu našim spoluobčanům poskytují obětaví sousedé. Velice si toho vážíme a byli bychom velice rádi, kdybyste nás na potřebné lidi upozornili. Ozvěte se nám a my vám rádi a ochotně pomůžeme! Informace: Mob: HASIČI Výjezdová jednotka měla za uplynulý měsíc dva výjezdy. První výjezd byl do Sklenařic, kde byl hlášen požár nízké budovy. Po příjezdu na místo se zjistilo, že požár zachvátil pouze kotelnu a celá budova byla silně zakouřena. Proto jednotky zahájily hašení kotelny a zabezpečily řádné vyvětrání prostor. Škoda na majetku byla odhadnuta cca na Kč, ale cena zachráněného majetku byla v hodnotě Druhý výjezd souvisel s otevřením bytu v Domě s pečovatelskou službou ve Vysokém nad Jizerou, kde byla nutná asistence Policie ČR. Vše proběhlo v pořádku a osoba, která si zavolala o pomoc, byla na místě ošetřena záchrannou službou. K. Bárta ml. ŠKOLNÍ OKÉNKO MŠ Po novém roce jsme k naší veliké radosti mohli díky dobrým sněhovým podmínkám a chuti dětí začít chodit na běžky. Trochu nás překvapilo, jak málo dětí 19 mělo svoje vybavení. Naštěstí máme již na MŠ 10 běžeckých kompletů a proto se mohly vystřídat všechny děti. Začali jsme na školní zahradě, kde nám pan Šalda (za to mu patří dík) najel stopy. Zde se děti naučily základy. Později jsme mohli vyrazit i na okolní louky blíže k tratím. V únoru jsme pro děti uspořádali karneval na MŠ s mnoha soutěžemi, písničkami, hrami i přehlídkou masek. Začátkem měsíce března začneme s Ježky a Dráčky jezdit plavat do jilemnického bazénu. S přicházejícím jarem a snad i lepším počasím se budeme těšit na výlety a školní zahradu. ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 9. DUBNA 2015 OD HODIN NA MATEŘSKÉ ŠKOLE. Budeme se na vás na všechny těšit. Kolektiv MŠ Děti čtou nevidomým dětem Eliška Bochová z 9. třídy se za ZŠ Vysoké účastnila konkurzu na čtení z knihy Uzly a pomeranče od Ivy Procházkové a byla vybrána na roli Hanky, lásky hlavního hrdiny. Nahrávání audioknihy probíhalo v Liberci 24. a 25. února. Křest na liberecké radnici je plánován na 16. dubna. I.Ř. Z KULTURY Zprávy z muzea Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu Andělé dní všedních i svátečních. Výstava značné části zobrazení

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou přítomno: omluveni:

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0 Z á p i s z 21. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou konaného dne 19.11.2012 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni : viz listina přítomných. Přítomno

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více