Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director: Jan Tuček / Senior Analyst: Markéta Čechová / STEM/MARK, a.s.

2 OBSAH Realizátor analýzy strana 3 Východiska analýzy strana 4 Typologie zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje strana 7 Odhad počtu zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje strana 14 Deskripce jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje strana 17 Deskripce zahraničních turistů Jihomoravského kraje strana 37 Tranzitující návštěvníci strana 69

3 Realizátor analýzy Společnost STEM/MARK Jsme společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu a řídíme se přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog. Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog. V letošním roce vstoupíme do třináctého roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu. Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR. Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí. Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu. Je pro nás radost spolupracovat s těmi, kteří svépráci rozumí. Managing Director Jan TUČEK Telefon: Senior Analyst Markéta ČECHOVÁ Telefon: STEM/MARK, a.s. Na Hrázi 17/176, Praha 8 Telefon: Fax: Web: IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: Živnostenská banka, Praha 1 Číslo účtu: / 0400 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 3 / 69

4 Východiska analýzy Zadavatel analýzy Krajský úřad Jihomoravského kraje Cíl analýzy Využít existují datovou bázi k vypracování sekundární analýzy mapující příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji. Tématické oblasti analýzy Počet zahraničních návštěvníků Zastoupení jednotlivých typů návštěvníků Struktura návštěvníků Hlavní důvod návštěvy Frekvence návštěv Forma návštěvy Výdaje placené před cestou Výdaje placené během cesty Využívaný druh ubytování Délka ubytování Navštívené regiony Použité zdroje Hlavním zdrojem pro analýzu jsou data z projektu: PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH (STEM/MARK) který probíhá na 18 hraničních silničních hraničních přechodech, 2 železničních stanicích a letišti Praha-Ruzyně kontinuálně od dubna 2005, přičemž ke zpracování analýzy byla využita data za období duben 2005 březen 2008 (tj. 36 měsíců). Zadavatel projektu: zadavateli projektu jsou Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism a Ministerstvo pro místní rozvoj. Na projektu jsou dále zainteresovány: Český statistický úřad a Česká národní banka Cíle projektu: vyplnit mezery v datové základně potřebné pro sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu České republiky (TSA) Metoda projektu: kvantitativní face-to-face dotazování Cílová skupina: zahraniční návštěvníci starší 15ti let, kteří včr dlouhodobě nežijí, nepracují ani nestudují. Jsou oslovováni při odjezdu s ČR bez ohledu na to, zda v ČR nocovali či nikoliv nebo zda ČR pouze projížděli Velikost vzorku: ročně minimálně respondentů (od dubna 2005 jsme oslovili téměř respondentů). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 4 / 69

5 Východiska analýzy Za období duben 2005 až březen jsme v projektu Příjezdový cestovní ruch dotázali více než 9000 zahraničních návštěvníků, kteří navštívili jakékoliv místo v Jihomoravském kraji. A právě informace za tyto návštěvníky jsou klíčové pro analýzu. V rámci detailní analýzy jsou data o návštěvnících Jihomoravského kraje srovnána regionálně (Jihomoravský kraj x Česká republika) a časově (mezičtvrtletně) a rozdíly otestovány vhodnými statistickými nástroji. Podpůrnou funkci pro analýzu plní tyto informační zdroje: Šetření návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních (Český statistický úřad) - zjišťuje počty příjezdů a přenocování turistů členěných na rezidenty a nerezidenty (a dále podle země trvalého pobytu) v jednotlivých kategoriích ubytovacích zařízení. Výsledky se publikují ve čtvrtletní periodicitě za celou ČR a za jednotlivé kraje. Použitá terminologie Zahraniční návštěvník je účastník cestovního ruchu. Zahraniční návštěvníky dělíme na zahraniční turisty, jednodenní návštěvníky a tranzitující. Zahraniční turista je účastník cestovního ruchu, který alespoň jednou přenocuje mimo své obvyklé prostředí. Jednodenní návštěvník se účastní cestovního ruchu bez přenocování. Tranzitující návštěvník je samostatnou kategorií, neboť může být obecně jednodenní, ale také turista. Jedná se o návštěvníky, kteří se zastavív danélokalitě nebo zemi na své cestě do jiného cíle cesty. Z hlediska definice sem spadají rovněž letecké transfery. Satelitní účet cestovního ruchu v ČR (Český statistický úřad) podrobně analyzuje poptávku a nabídku cestovního ruchu a zhodnocuje celkový přínos cestovního ruchu na ekonomiku země. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 5 / 69

6 Typologie zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje Konstrukce typologie zahraničních návštěvníků vychází z důvodu návštěvy ČR / Jihomoravského kraje.

7 na nákupy na výlet, dovolenou Do Jiohomoravského kraje za vícedenním obchodem na návštěvu příbuzných, známých za jednodenním obchodem STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 7 / 69

8 Na nákupy Typ Typ návštěvníka návštěvníka Jednodenní návštěvníci (98 %) Národnost Národnost Rakušané (57 %), Slováci (39 %) Frekvence Frekvence návštěv návštěv Velmi častá; minimálně 1x měsíčně (59 %) Důvod Důvod návštěvy návštěvy Nákupy Délka Délka pobytu pobytu Celkem v průměru 1,1 dne; pouze zahraniční turisté 4,5 dne Navštívená Navštívená místa místa Znojmo (37%), Brno (36%), Břeclav (19%), Mikulov (11%) Ubytování Ubytování (pouze (pouze turisté) turisté) Celkové Celkové výdaje výdaje Struktura Struktura výdajů výdajů Pouze v Jihomoravském kraji (73%); v hotelu (52%), neplacené v soukromí (35%) Celkem Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem téměř žádné 86 % zboží, 7 % pohonné hmoty, 7 % ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 8 / 69

9 Na výlet, dovolenou Typ Typ návštěvníka návštěvníka 65 % zahraniční turisté Národnost Národnost Rakušané (36 %), Slováci (22 %), Němci (11 %) Frekvence Frekvence návštěv návštěv Méně častá; 55 % několikrát ročně, 15 % první návštěva Důvod Důvod návštěvy návštěvy Rekreace a zábava Délka Délka pobytu pobytu V průměru 4,3 dne, pouze zahraniční turisté 6,1 dne Navštívená Navštívená místa místa Brno (55%), Praha (25%), Znojmo (19%), Mikulov (11%) Ubytování Ubytování (pouze (pouze turisté) turisté) Celkové Celkové výdaje výdaje Struktura Struktura výdajů výdajů Pouze v Jihomoravském kraji (60 %), v hotelu 72 % Celkem Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem 249 Kč 28 % stravování, 22 % zboží, 21 % ubytování, 9 % pohonné hmoty, 20 % ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 9 / 69

10 Na návštěvu příbuzných a známých Typ Typ návštěvníka návštěvníka Zahraniční turisté (55 %), Jednodenní návštěvníci (45 %) Národnost Národnost Rakušané (46 %), Slováci (37 %) Frekvence Frekvence návštěv návštěv Poměrně častá; 43 % minimálně 1x měsíčně Důvod Důvod návštěvy návštěvy Návštěva příbuzných a známých Délka Délka pobytu pobytu Celkem v průměru 3,2 dny; pouze zahraniční turisté 5 dní Navštívená Navštívená místa místa Brno (36%), Znojmo (16%), Mikulov (13%), Břeclav (11%), Praha (7%) Ubytování Ubytování (pouze (pouze turisté) turisté) Celkové Celkové výdaje výdaje Struktura Struktura výdajů výdajů Pouze v Jihomoravském kraji (87%); neplacené ubytování v soukromí (95%) Celkem 864 Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem 80 Kč 39 % zboží, 27 % pohonné hmoty, 23 % stravování, 11 % ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 10 / 69

11 Za jednodenním obchodem Typ Typ návštěvníka návštěvníka Jednodenní návštěvníci Národnost Národnost Slováci (50 %), Rakušané (34 %) Frekvence Frekvence návštěv návštěv Velmi častá; 54 % minimálně 1x měsíčně Důvod Důvod návštěvy návštěvy Obchodní cesta Délka Délka pobytu pobytu 1 den Navštívená Navštívená místa místa Brno (65%), Břeclav (10%), Znojmo (7%), Praha (3%) Ubytování Ubytování (pouze (pouze turisté) turisté) Celkové Celkové výdaje výdaje Struktura Struktura výdajů výdajů - Celkem 1364 Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem 132 Kč 39 % stravování, 37 % pohonné hmoty, 22 % zboží, 2 % ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 11 / 69

12 Za vícedenním obchodem Typ Typ návštěvníka návštěvníka Zahraničním turisté Národnost Národnost Rakušané (21 %), Poláci (17 %), Slováci (17 %), Němci (15 %) Frekvence Frekvence návštěv návštěv Méně častá; 32 % minimálně 1x měsíčně, poprvé 9 % Důvod Důvod návštěvy návštěvy Obchodní cesta Délka Délka pobytu pobytu 4,8 dne Navštívená Navštívená místa místa Brno (51%), Znojmo (20%), Praha (11%), Břeclav (11%), Mikulov (9%). Ubytování Ubytování (pouze (pouze turisté) turisté) Celkové Celkové výdaje výdaje Struktura Struktura výdajů výdajů Pouze v Jihomoravském kraji (76%); nejčastěji v hotelu (88 %) Celkem Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem 445 Kč 35 % ubytování, 21 % stravování, 20 % zboží, 16 % pohonné hmoty, 8 % ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 12 / 69

13 Odhad počtu zahraničních návštěvníků

14 Odhad počtu zahraničních návštěvníků Metodika odhadu počtu návštěvníků Kolik zahraničních návštěvníků přicestuje ročně do ČR resp. do Jihomoravského kraje? Právě odhad počtu zahraničních návštěvníků je důležitým podkladem pro zhodnocení přínosu cestovního ruchu na ekonomiku země, resp. kraje. Stanovení metodiky pro odhad počtu zahraničních návštěvníků je výsledkem série dlouhých jednání mezi ČSÚ a společností STEM/MARK. Způsob odhadu (viz schéma) vychází z údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (ČSÚ), z poměru zahraničních turistů ubytovaných v hromadných a v individuálních ubytovacích zařízení a z poměru jednotlivých typů zahraničních návštěvníků (STEM/MARK) SCHÉMA ODHADU CELKOVÉHO POČTU ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ Počet zahraničních turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních = A (Zdroj: Šetření ČSÚ) Počet turistů ubytovaných v individuálních ubytovacích zařízení = B (Zdroj: podíl jednotlivých kategorii UZ zjištěn v šetření STEM/MARK) Celkový počet zahraničních turistů = C = A + B a protože šetření STEM/MARK zjišťuje podíl zahraničních turistů, jednodenních návštěvníků a tranzitujících návštěvníků, pak snadno zjistíme: Celkový počet jednodenních návštěvníků = D Celkový počet tranzitujících návštěvníků = E a potažmo také Celkový počet zahraničních návštěvníků = C + D + E STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 14 / 69

15 Odhad počtu zahraničních návštěvníků Zahraniční návštěvníci v ČR v roce 2006 ČR Jihomoravský kraj Počet Počet podíl v ČR % struktura % struktura (v tis.) (v tis.) (%) Jednodenní návštěvníci , ,8 9,8 Zahraniční turisté , ,6 7,3 Tranzitující návštěvníci , ,7 9,0 Zahraniční návštěvníci celkem , ,0 8,7 Zahraniční návštěvníci v ČR v roce 2007 ČR Jihomoravský kraj Počet Počet podíl v ČR % struktura % struktura (v tis.) (v tis.) (%) Jednodenní návštěvníci , ,4 10,9 Zahraniční turisté , ,7 7,6 Tranzitující návštěvníci , ,9 9,5 Zahraniční návštěvníci celkem , ,0 9,3 Odhadem navštívilo Jihomoravský kraj v roce 2007 téměř 2,1 milionu zahraničních návštěvníků, což představuje 9 % všech návštěvníků, kteří navštívili ČR. Z toho: 51 % tvoří jednodenní návštěvníci (1083 tis.) - představují 11 % všech jednodenních návštěvníků. 34 % tvoří zahraniční turisté (711 tisíc) představují 8 % všech zahraničních turistů. 15 % tvoří tranzitující návštěvníci (313 tis.) představují 10 % všech tranzitujících návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2006 vzrostl počet zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje o 14 p.b (v ČR celkem vzrostl pouze o 6 p.b.). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 15 / 69

16 Deskripce jednodenních návštěvníků Struktura jednodenních návštěvníků Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy Frekvence návštěvy Forma návštěvy ČR Navštívené regiony ČR Výdaje jednodenních návštěvníků Jednodenní návštěvník ČR - účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na 1 den (v ČR nenocoval) Jednodenní návštěvník Jihomoravského kraje (JMK) účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na 1 den (v ČR nenocoval) a při své cestě navštívil místo v Jihomoravském kraji, přičemž mohl navštívit i místo mimo Jihomoravský kraj

17 Deskripce jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje Většina jednodenních návštěvníků pochází z Rakouska (50 %) a Slovenska (41 %). Převažujícím důvodem návštěvy jsou nákupy (43 %). Frekvence návštěv jednodenních návštěvníků je velmi častá. Většina jednodenních návštěvníků přijíždí do ČR individuálně. Jihomoravský kraj je třetím nejnavštěvovanějším krajem jednodenních návštěvníků. Pouze 5 % jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje navštívilo jiný kraj, nejčastěji Prahu. Nejčastěji navštěvovanými okresy v rámci návštěvy Jihomoravského kraje jsou Brno-město, Břeclav, Znojmo. Nejčastěji navštěvovanými místy v rámci návštěvy Jihomoravského kraje jsou Brno, Znojmo, Břeclav a Mikulov. Jednodenní návštěvníci vynaložili při návštěvě ČR v průměru 2316 Kč na osobu a den. V částce jsou zahrnuty i výdaje placené před příjezdem do ČR. Některou ze služeb před příjezdem do ČR zaplatilo 5 % jednodenních návštěvníků. V průměru se jednalo o částku cca 52 Kč. Nejčastěji byly tyto výdaje spojené s dopravou. Zbývajících 2264 Kč připadá na výdaje, které jednodenní návštěvníci utratili na území ČR. Výdajový koš jednodenních návštěvníků měl následující strukturu: 60 % zboží, 17 % pohonné hmoty, 16 % stravování, 7 % ostatní. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 17 / 69

18 ČR versus Jihomoravský kraj: Struktura vzorku ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=32195 (Česká republika) ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) let let let let 43 Věk let 28 Věk let a více let a více let 12 Pohlaví Muž Žena Pohlaví Muž Žena Druh dopravy Silniční Želeniční Letecká Druh dopravy Silniční Želeniční Letecká Německo 62 Německo 2 Rakousko 10 Rakousko 42 Přechod Polsko Slovensko Přechod Polsko Slovensko 0 55 Letiště 3 Letiště 0 Železnice 0 Železnice 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 18 / 69

19 ČR versus Jihomoravský kraj: Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jjhomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Rakousko Slovensko Německo 4 58 Polsko 3 14 Jihomoravský kraj Ostatní 2 3 Česká republika 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Struktura jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje je přirozeně ovlivněna polohou kraje. Velký vliv má i srovnání cenových hladin sousedních států. Díky geografické blízkosti k Rakousku a Slovensku je podíl rakouských resp. slovenských obyvatel na národnostní struktuře jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje oproti ostatním zemím zcela převažující. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 19 / 69

20 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Rakousko Slovensko Německo Polsko Ostatní 3,9 4,2 4,7 3,5 3,5 3,1 2,9 3,4 4,1 2,0 2,0 1,3 2,7 2,0 1,9 41,3 40,1 37,9 44,0 42,2 49,7 51,5 51,3 46,4 50,3 celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Struktura jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje se v jednotlivých čtvrtletích roku významně neliší. Ve třetím čtvrtletí přicestovalo do Jihomoravského kraje nejvíce Slováků. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 20 / 69

21 ČR versus Jihomoravský kraj: Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Nákupy Pracovní cesta Návštěva příbuzných, známých 8 14 Jihomoravský kraj Rekreace a zábava Česká republika Jiný důvod 3 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Jihomoravský kraj představuje pro jednodenní návštěvníky zejména příležitost k nákupům, ale také k obchodním cestám, což je zvláštností tohoto regionu. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 21 / 69

22 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Nákupy Pracovní cesta Návštěva příbuzných, známých celkem leden - březen Rekreace a zábava Jiný důvod duben - červen červenec - září říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nákupy převažují jako hlavní důvod návštěvy celoročně, nejvíce v období říjen - březen. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 22 / 69

23 ČR versus Jihomoravský kraj: Frekvence návštěvy ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj), n=27169 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Prakticky každý den 1 3 Jihomoravský kraj 3-4x týdně 3 5 Česká republika 1-2x týdně x měsíčně Několikrát ročně Méně často 6 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% Jednodenní návštěvníci přijíždějí do Jihomoravského kraje velmi často jejich návštěvy jsou však méně častější než u jednodenních návštěvníků ČR. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 23 / 69

24 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Frekvence návštěvy ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Prakticky každý den 3-4x týdně 1-2x týdně celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 1-3x měsíčně Několikrát ročně Méně často % 10% 20% 30% 40% 50% Frekvence návštěv jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje se v jednotlivých čtvrtletích roku významně neliší. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 24 / 69

25 ČR versus Jihomoravský kraj: Forma návštěvy ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4918 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Individuálně Pracovně, na služební cestu S cestovní kanceláří 0 0 Jihomoravský kraj Česká republika Jinak 0 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3/4 jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje přicestovaly individuálně. Díky velmi častému důvodu návštěvy pracovní cesta je i forma návštěvy pracovně, na služební cestu zmiňována velmi často. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 25 / 69

26 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Forma návštěvy ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4918 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Individuálně 75,5 78,5 76,9 73,5 73,9 Pracovně, na služební cestu S cestovní kanceláří Jinak 0,3 0,2 0,6 0,4 0,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,9 23,7 21,0 22,2 25,8 25,1 celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forma návštěvy jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje se v jednotlivých čtvrtletích roku významně neliší. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 26 / 69

27 Česká republika: Navštívené regiony Navštívěné kraje v rámci návštěvy ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=32195 (Česká republika) Plzeňský kraj 21,1 Karlovarský kraj Jihomoravský kraj 15,5 16,9 Ústecký kraj 10,8 Praha Zlínský kraj Jihočeský kraj 6,2 6,1 7,2 Královéhradecký kraj 4,4 Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Kraj Vysočina Středočeský kraj 2,5 2,5 2,5 1,3 0,6 0,4 0% 5% 10% 15% 20% 25% Jihomoravský kraj kraj je v porovnání s ostatními kraji ČR třetím nejvíce navštěvovaným krajem pro jednodenní návštěvy. Před Jihomoravským krajem jsou kraje Plzeňský a Karlovarský. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 27 / 69

28 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony Další navštívené kraje ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) 5% 4% Pouze Jihomoravský kraj 95% 3% 2,7 I další kraje 5% 2% 1,4 1% 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0% Praha Olomoucký kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj Většina jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje navštívila během své návštěvy ČR pouze Jihomoravský kraj. Z dalších navštívených krajů převažuje Praha s návštěvností 2,7 %. a Olomoucký kraj s návštěvností 1,4 %. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 28 / 69

29 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony Navštívené okresy v rámci návštěvy Jihomoravského kraje ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4918 (Jihomoravský kraj) 50% 45% 42 40% 35% 33 30% 25% 24 20% 15% 10% 5% 0% Brno - město Břeclav Znojmo Hodonín Vyškov Brno - venkov Blansko Z regionální analýzy návštěvnosti vyplývá, že nejvíce navštěvovanými okresy jsou Brno-město (43 %), Břeclav (33 %) a Znojmo (24 %). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 29 / 69

30 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony TOP 10: Navštívěná místa v rámci návštěvy Jihomoravského kraje ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4918 (Jihomoravský kraj) Brno 42,2 Znojmo 23,6 Břeclav Mikulov 11,9 14,7 Hodonín Valtice Hustopeče Lednice Blansko Vyškov 2,3 2,2 1,8 1,5 0,6 0,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% Vůbec nejvíce navštěvovaným místem v Jihomoravském kraji je Brno, kam směřuje 42 % všech jednodenních návštěvníků kraje. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 30 / 69

31 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené před pobytem) Platil(a) výdaje před cestou do ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4918 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj 5,2 Česká republika 6,1 0% 2% 4% 6% 8% 10% V souvislosti s návštěvou ČR platilo výdaje před pobytem v ČR, které ale s pobytem bezprostředně souvisí, 5 % jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje. Nejčastěji se jednalo o výdaje v souvislosti s dopravou. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 31 / 69

32 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené před pobytem) Průměrná výše výdajů placených před cestou do ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj 52 Kč Česká republika 240 Kč 0 Kč 50 Kč 100 Kč 150 Kč 200 Kč 250 Kč 300 Kč Výdaje jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje placené před pobytem (přepočtené na osobu a den) jsou výrazně nižší než za všechny jednodenní návštěvníky ČR. Zcela určitě to souvisí s polohou kraje v blízkosti hranic, kdy jednodenní návštěvníci nemusí dopředu vykládat výdaje s cestou bezprostředně související, protože dojezdová vzdálenost na místo určení je kratší). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 32 / 69

33 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Průměrná výše výdajů placených během pobytu v ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj Kč Česká republika Kč 0 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Jednodenní návštěvníci Jihomoravského kraje utrácejí výrazně více peněz přímo na území ČR. Průměrná útrata činí 2264 Kč na osobu a den, což je 17 p.b. více než za všechny jednodenní návštěvníky ČR. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 33 / 69

34 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Struktura výdajů placených během pobytu v ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Zboží Pohonné hmoty Jihomoravský kraj Stravování v restauracích Česká republika Ostatní 5 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nejvíce výdajů jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje placených během pobytu v ČR plyne na nákup zboží a pohonných hmot. I jednodenní návštěvníci na pracovní cestě utrácejí nejvíce peněz právě za zboží to zda nákup zboží souvisí s prací či nikoliv výzkum nezjišťuje. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 34 / 69

35 Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Průměrná výše výdajů placených během pobytu v ČR podle důvodu návštěvy ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) Nákupy Kč Pracovní cesta Kč Rekreace a zábava 983 Kč Ostatní 982 Kč Návštěva příbuzných, známých 860 Kč 0 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pro region nejpříznivější skupinou jednodenních návštěvníků jsou nakupující návštěvníci, jejichž útrata je ve srovnání s ostatními důvody návštěvy nadprůměrná. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 35 / 69

36 Deskripce zahraničních turistů Struktura zahraničních turistů Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy Frekvence návštěvy Forma návštěvy ČR Navštívené regiony Ubytování zahraničních turistů Délka pobytu zahraničních turistů Výdaje zahraničních turistů Zahraniční turista ČR - účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na více než 1 den (v ČR nocoval minimálně 1x) Zahraniční turista Jihomoravského kraje (JMK) účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na více než 1 den (v ČR nocoval minimálně 1x) a při svém pobytu v ČR navštívil místo v Jihomoravském kraji, přičemž zde mohl či nemusel nocovat a mohl či nemusel navštívit místo v jiném kraji ČR.

37 Deskripce zahraničních turistů Jihomoravského kraje Nejvíce zahraničních turistů pochází z Rakouska (28 %) a ze Slovenska (22 %). Převažujícím důvodem návštěvy je pracovní cesta. Frekvence návštěv zahraničních turistů Jihomoravského kraje je velmi častá; pro 9 z 10 turistů byla návštěva ČR opakovaná. Většina zahraničních turistů přijíždí do ČR individuálně. Jihomoravský kraj je po Praze druhým nejčastěji navštěvovaným krajem ČR. 29 % zahraničních turistů navštívilo jiný kraj než Jihomoravský, nejčastěji Prahu (24 %). Nejčastěji navštěvovaným okresem v rámci návštěvy Jihomoravského kraje je Brno-město. Nejčastěji navštěvovaným místem v rámci návštěvy Jihomoravského kraje je město Brno. 73 % zahraničních turistů přespalo výhradně v Jihomovraském kraji; nejčastěji v okrese Brno-město, v hotelu či v neplaceném ubytování v soukromí. Průměrný počet přenocování zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje činí 5,4. Zahraniční turisté vynaložili při návštěvě ČR v průměru Kč na osobu a den. V částce jsou zahrnuty i výdaje placené před příjezdem do ČR. Některou ze služeb před příjezdem do ČR zaplatila čtvrtina turistů. V průměru se jednalo o částku cca 320 Kč. Nejčastěji byly tyto výdaje spojené s dopravou a ubytováním. Zbývajících 1293 Kč připadá na výdaje, které zahraniční turisté utratili na území ČR. Výdajový koš zahraničních turistů měl následující strukturu: 27 % zboží, 22 % stravování, 22 % ubytování, 15 % pohonné hmoty, 11 % ostatní, 3 % doprava. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 37 / 69

38 ČR versus Jihomoravský kraj: Struktura vzorku ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=34887 (Česká republika) ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) let let let let 41 Věk let 26 Věk let a více let a více let 9 Pohlaví Muž Žena Pohlaví Muž Žena Druh dopravy Silniční Želeniční Letecká Druh dopravy Silniční Želeniční Letecká Německo 27 Německo 10 Rakousko 6 Rakousko 29 Přechod Polsko Slovensko 5 9 Přechod Polsko Slovensko 5 34 Letiště 41 Letiště 17 Železnice 11 Železnice 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 38 / 69

39 ČR versus Jihomoravský kraj: Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Rakousko Slovensko Německo Polsko Velká Británie Itálie USA Francie Maďarsko Nizozemí Ostatní Jihomoravský kraj Česká republika 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% I struktura zahraničních turistů Jihomoravského kraje z hlediska státu trvalého pobytu je ovlivněna polohou kraje. Díky geografické blízkosti k Rakousku a Slovensku převažuje podíl Rakušanů (28 %) a Slováků (22 %). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 39 / 69

40 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Rakousko Slovensko Německo Polsko Velké Británie celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec Ostatní % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% V letních měsících (duben-září) přicestovává do Jihomoravského kraje více zahraničních turistů se vzdálenějších destinacích, naopak v těchto měsících klesá podíl Rakušanů. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 40 / 69

41 ČR versus Jihomoravský kraj: Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Pracovní cesta Rekreace a zábava Návštěva příbuzných, známých Jihomoravský kraj Nákupy 1 2 Česká republika Jiný důvod 5 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Pracovní cesta patří k nejčastěji zmiňovanému důvodu návštěvy Jihomoravského kraje. Nadprůměrně více se do Jihomoravského kraje jezdí za návštěvou příbuzných a známých. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 41 / 69

42 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Pracovní cesta Rekreace a zábava Návštěva příbuzných, známých celkem Nákupy leden - březen duben - červen červenec - září Jiný důvod říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Rekreace a zábava je častěji zmiňována jako důvod návštěvy v letních měsících, kdy představuje hlavní důvod návštěvy Jihomoravského kraje před pracovní cestou. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 42 / 69

43 ČR versus Jihomoravský kraj: Frekvence návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Minimálně 1x týdně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Jihomoravský kraj Česká republika Byl(a) jsem zde poprvé % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 9 z 10 zahraničních turistů Jihomoravského kraje již v minulosti ČR navštívilo. Návštěvy zahraničních turistů Jihomoravského kraje jsou častější 2/3 přijíždějí minimálně několikrát ročně. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 43 / 69

44 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Frekvence návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Minimálně 1x týdně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Frekvence návštěvy ČR se v jednotlivých čtvrtletích výrazně neliší. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 44 / 69

45 ČR versus Jihomoravský kraj: Forma návštěvy ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Individuálně Pracovně, na služební cestu Jihomoravský kraj S cestovní kanceláří 4 11 Česká republika Jinak 2 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forma návštěvy úzce souvisí s důvodem návštěvy do Jihomoravského kraje přicestovává 27 % zahraničních turistů pracovně, na služební cestu. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 45 / 69

46 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Forma návštěvy ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Individuálně Pracovně, na služební cestu S cestovní kanceláří Jinak celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forma návštěvy ČR se v jednotlivých čtvrtletích výrazně neliší. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 46 / 69

47 Česká republika: Navštívené regiony Navštívěné kraje v rámci návštěvy ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=34887 (Česká republika) Praha 61,7 Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Zlínský kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj 9,0 8,5 7,3 4,8 3,4 3,3 2,4 2,2 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Jihomoravský kraj je po Praze druhým nejčastěji navštěvovaným krajem. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 47 / 69

48 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) Další navštívené kraje ČR 30% 25% 20% 24,0 I další kraje 29% Pouze Jihomoravský kraj 71% 15% 10% (Pozn.: součet je větší než 29 %, protože turisté mohli navštívit i více regionů v ČR) 5% 3,6 2,7 2,7 2,4 2,1 2,1 1,5 1,5 1,3 0,9 0,8 0% Praha Olomoucký kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Zlínský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Liberecký kraj 7 z 10 zahraničních turistů, kteří navštívili Jihomoravský kraj, se zdržely pouze v tomto kraji. Zbylá část turistů cestovala i mimo Jihomoravský kraj, nejčastěji do Prahy (24 %). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 48 / 69

49 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony Navštívené okresy v rámci návštěvy Jihomoravského kraje ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) 70% 67 60% 50% 40% 30% 20% % 0% Brno - město Znojmo Břeclav Blansko Hodonín Vyškov Brno - venkov Z regionální analýzy návštěvnosti vyplývá, že nejvíce navštěvovaným okresem je Brno-město, který navštívily 2/3 zahraničních turistů Jihomoravského kraje. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 49 / 69

50 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony Důvod návštěvy podle okresů Jihomoravského kraje ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) Pracovní cesta Rekreace a zábava Návštěva příbuzných, známých Nákupy Ostatní Znojmo Vyškov Hodonín Břeclav Brno - venkov Brno - město Blansko % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruchu duben září 2007 Graf zobrazuje hlavní důvod návštěvy jednotlivých okresů Jihomoravského kraje. Nejčastěji navštěvovaný okres, kterým je Brno - město, navštívilo 45 % zahraničních turistů obchodně (nejvíce ze všech okresů). Na návštěvu příbuzných a známých jezdí zahraniční turisté nejčastěji do Břeclavi, na dovolenou do Znojma. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 50 / 69

51 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony TOP 10: Navštívená místa v rámci návštěvy Jihomoravského kraje ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) Brno 66,8 Znojmo 13,7 Mikulov Břeclav Lednice Blansko Valtice Hodonín Hustopeče Boskovice 5,5 3,6 2,4 2,1 1,5 1,2 1,0 0,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Vůbec nejvíce navštěvovaným místem v Jihomoravském kraji je jeho metropole Brno. Sem směřují 2/3 všech zahraničních turistů Jihomoravského kraje. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 51 / 69

52 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů Kraj, ve kterém se turista ubytoval ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) Pouze v Jihomoravském kraji 73% V Jihomoravském kraji i mimo něj 18% Pouze mimo Jihomoravský kraj 9% 73 % všech zahraničních turistů Jihomoravského kraje se ubytovalo pouze v Jihomoravském kraji. 18 % turistů se ubytovalo jak v tomto kraji, tak i mimo něj a zbylých 9 % se ubytovalo pouze mimo Jihomoravský kraj. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 52 / 69

53 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů Kraj, ve kterém se turista ubytoval ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) 15% 14,3 10% V Jihomoravském kraji i mimo něj 18% Pouze mimo Jihomoravský kraj 9% Pouze v Jihomoravském kraji 73% 5% 2,0 1,4 1,2 1,2 1,1 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0% Praha Jihočeský kraj Olomoucký kraj Kraj Vysočina Moravskoslezský kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Královéhradecký kraj Zlínský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Většina zahraničních turistů, která se ubytovala v Jihomoravském kraji, ale i mimo něj (18 % ze všech zahraničních turistů Jihomoravského kraje) se ubytovala nejčastěji v Praze. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 53 / 69

54 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Plzeňský kraj) Kraj, ve kterém se turista ubytoval 10% 8% V Jihomoravském kraji i mimo něj 18% Pouze v Jihomoravském kraji 73% 6% 5,6 Pouze mimo Jihomoravský kraj 9% 4% 2% 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0% Praha Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Kraj Vysočina Plzeňský kraj Karlovarský kraj Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj Zlínský kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Zahraniční turisté, kteří se ubytovali pouze mimo Jihomoravský kraj (ze všech zahraničních turistů Jihomoravského kraje jde o 9 %), se ubytovali rovněž nejčastěji v Praze. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 54 / 69

55 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů Okres, ve kterém se turista ubytoval ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n= % 65 60% 50% 40% 30% 20% % 0% Brno - město Břeclav Znojmo Blansko Hodonín Vyškov Brno - venkov Z regionální analýzy vyplývá, že zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, se nejčastěji ubytovali v okrese Brno město. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 55 / 69

56 ČR versus Jihomoravský kraj: Ubytování turistů ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 / v celé ČR, n=34887 POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Hotel, motel, penzion Neplacené ubytování v soukromí Placené ubytování v soukromí 4 6 Jihomoravský kraj Ostatní hromadná ubytování 3 3 Česká republika Kemp 3 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, využili k ubytování nejčastěji služeb hotelů, motelů a penzionů. Neplacené ubytování v soukromí využila rovná třetina turistů, přičemž na návštěvu příbuzných a známých přicestovalo 27 %, což znamená, že část bezplatně ubytovaných turistů přijela z jiného důvodu než navštívit své příbuzné. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 56 / 69

57 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Ubytování turistů ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Hotel, motel, penzion Neplacené ubytování v soukromí Placené ubytování v soukromí Ostatní hromadná ubytování celkem leden - březen duben - červen 3 červenec - září Kemp 3 8 říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Neplacené ubytování v soukromí využívají zahraniční turisté častěji v období říjen-prosinec, kdy nejvíce zahraničních turistů Jihomoravského kraje kraje přijíždí na návštěvu příbuzných a známých. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 57 / 69

58 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů Druh ubytování podle místa ubytování (okres) ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 Hotel, motel, penzion Ostatní hromadná ubytování Neplacené ubytování v soukromí Kemp Placené ubytování v soukromí Brno - město Vyškov Blansko Znojmo Hodonín Břeclav Brno - venkov % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruchu duben září 2007 V nejčastěji navštěvovaném okrese Brno se v hotelech a penzionech ubytovávají 2/3 turistů (nejvíce ze všech okresů). Naopak neplacené ubytování v soukromí je typické pro okresy Brno-venkov či Břeclav. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 58 / 69

59 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů Druh ubytování podle důvodu návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 Hotel, motel, penzion Ostatní hromadná ubytování Neplacené ubytování v soukromí Kemp Placené ubytování v soukromí Pracovní cesta Rekreace a zábava Nákupy Ostatní Návštěva příbuzných, známých ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruchu duben září % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% V hotelech a penzionech se nejčastěji ubytovávají turisté, kteří do Jihomoravského kraje přicestovali za pracovními povinnostmi. Většina návštěv za příbuznými a známými se ubytovává právě u příbuzných a známých (neplacené ubytování v soukromí). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 59 / 69

60 ČR versus Jihomoravský kraj: Délka pobytu Počet nocí strávených v ČR - průměr ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj 5,4 Česká republika 4,5 0noci 2noci 4noci 6noci 8noci 10noci Zahraniční turisté, kteří navštívili Jihomoravský kraj, přenocovali v ČR v průměru 5,4x. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 60 / 69

61 Jihomoravský kraj: Délka pobytu Počet nocí strávených v ČR podle druhu ubytování ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 Ostatní hromadná ubytování 14,2 Placené ubytování v soukromí 13,3 Kemp 5,6 Hotel, motel, penzion 3,3 Neplacené ubytování v soukromí 3,6 0noci 3noci 6noci 9noci 12noci 15noci Nejdelší pobyty volí zahraniční turisté ubytovaní v ostatních hromadných ubytováních. Naopak nejkratší pobyty jsou ty, kdy se turista ubytovává v hotelu, motelu či penzionu. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 61 / 69

62 Jihomoravský kraj: Délka pobytu Počet nocí strávených v ČR podle důvodu návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 Jiný důvod 19,5 Rekreace a zábava 5,1 Obchodní cesta 3,6 Návštěva příbuzných, známých 3,8 Nákupy 3,2 0noci 5noci 10noci 15noci 20noci 25noci Nejdelší pobyty volí turisté, kteří do Jihomoravského kraje přijíždějí z jiného důvodu (zejména studijní a zdravotní pobyty). Naopak nejkratší volí turisté přijíždějící na nákupy. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 62 / 69

63 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené před pobytem) Platil (a) výdaje před cestou do ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj 25 Česká republika 50 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% V souvislosti s návštěvou ČR platila výdaje před pobytem v ČR, které ale s pobytem bezprostředně souvisí, čtvrtina respondentů. Podíl výdajů placených před návštěvou zahraničními turisty JMK je nižší (poloviční) než u zahraničních turistů ČR. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 63 / 69

64 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené před pobytem) Průměrná výše výdajů placených před cestou do ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj 320 Kč Česká republika 881 Kč 0 Kč 200 Kč 400 Kč 600 Kč 800 Kč Kč Vzhledem k tomu, že výdaje před návštěvou jsou vyčísleny jako průměr na osobu a den, a mezi turisty Jihomoravského kraje je nižší podíl těch, kteří je platili, jsou tyto výrazně nižší. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 64 / 69

65 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Průměrná výše výdajů placených během pobytu v ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj Kč Česká republika Kč 0 Kč 300 Kč 600 Kč 900 Kč Kč Kč Kč Zahraniční turisté Jihomoravského kraje utrácejí méně než utrácejí průměrně turisté navštěvující ČR (rozdíl činí 384 Kč). Na druhou stranu k nám zahraniční turisté Jihomoravského kraje jezdí výrazně častěji, což v ročním úhrnu celkové roční výdaje navyšuje. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 65 / 69

66 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Struktura výdajů placených během pobytu v ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Zboží Stravování v restauracích Ubytování Pohonné hmoty Ostatní Jihomoravský kraj Doprava 3 5 Česká republika 0% 10% 20% 30% 40% Zahraniční turisté Jihomoravského kraje utrácejí nejvíce za zboží a stravování v restauracích. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 66 / 69

67 Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Průměrná výše výdajů placených během pobytu v ČR podle důvodu návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) Obchodní cesta Kč Nákupy Kč Rekreace a zábava Kč Návštěva příbuzných, známých 723 Kč Jiný důvod 646 Kč 0 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Nejvíce utrácejí zahraniční turisté, kteří do Jihomoravského kraje přijeli za pracovními povinnostmi tedy z nejčastěji zmiňovaného důvodu návštěvy. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 67 / 69

68 Tranzitující návštěvníci Tranzitující návštěvník - je samostatnou kategorií, neboť může být obecně jednodenní, ale také turista. Jedná se o návštěvníky, kteří se zastaví v dané lokalitě nebo zemi na své cestě do jiného cíle cesty. Z hlediska definice sem spadají rovněž letecké transfery

69 Tranzitující návštěvníci Tranzitující návštěvníci, kteří Českou republikou pouze projíždějí, zpravidla nedokáží specifikovat místa, která při průjezdu ČR navštívili. Z tohoto důvodu nelze tranzitující návštěvníky popsat podobně jako jednodenní návštěvníky a zahraniční turisty. Na celkovém počtu zahraničních návštěvníků, kteří v roce 2007 navštívili ČR se tranzitující návštěvníci podílí 15 %, v Jihomoravském kraji je však podíl tranzitujících návštěvníků vyšší. Většina tranzitujících návštěvníků využívá silniční dopravu; zpravidla někde v blízkosti hlavních tahů doplní palivo, občerství se a pokračuje dále v cestě. To které, hraniční přechody využívá zahraniční návštěvník k tranzitu, záleží mimo jiné na infrastruktuře. V Jihomoravském kraji probíhá sběr na 4 hraničních přechodech Hatě, Mikulov, Břeclav a Starý Hrozenkov. Struktura zahraničních návštěvníků, kteří používají tyto přechody při odjezdu z České republiky je na všech hraničních přechodech s výjimkou přechodu Starý Hrozenkov podobná. Hraniční přechod Hatě využívá 39 % jednodenních návštěvníků, 33 % zahraničních turistů a 28 % tranzitujících návštěvníků. Hraniční přechod Mikulov využívá 31 % jednodenních návštěvníků, 32 % zahraničních turistů a 36 % tranzitujících návštěvníků. Hraniční přechod Břeclav využívá 34 % jednodenních návštěvníků, 35 % zahraničních turistů a 31 % tranzitujících návštěvníků. Hraniční přechod Starý Hrozenkov využívá 55 % jednodenních návštěvníků, 32 % zahraničních turistů a 11 % tranzitujících návštěvníků. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 69 / 69

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Pardubický kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Souhrnná srovnávací analýza Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. STEM/MARK, a.s. Strukturalizace

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU PAPÍROVÁ VERZE ELEKTRONICKÉHO DOTAZNÍKU platná od ledna 2013 (použít pouze v odůvodněných případech) Identifikace domácnosti Okres: Číslo domácnosti:

Více

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH 009-05 Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014 Elektronická evidence tržeb Prosinec 2014 Pozadí a cíle výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České republiky. Ve spolupráci

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR 4 TVORBA TSA V ČR 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR Úkol vytvářet satelitní účet cestovního ruchu byl statistice cestovního ruchu uložen v roce 1999. Tehdy vláda ČR přijala usnesení k

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Statistické šetření sektoru stravování

Statistické šetření sektoru stravování Statistické šetření sektoru stravování prezentace 18. 6. 2014 ppm factum research Program 1. Představení projektu 2. Průběžná a stručná informace ze sběru dat a jejich aktuálního vyhodnocování 2 Představení

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 listopad 2008 1 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Stáže v Bruselu. Formální Neformální. Placené Neplacené. V institucích EU V dalších organizacích. 22.11.2009 Eurocentrum Ústí nad Labem

Stáže v Bruselu. Formální Neformální. Placené Neplacené. V institucích EU V dalších organizacích. 22.11.2009 Eurocentrum Ústí nad Labem Stáže v Bruselu Formální Neformální Placené Neplacené V institucích EU V dalších organizacích Stáže v institucích EU do 1.3. Evropská komise 1. 10. 20010 do 31.3. Výbor regionů 16.9. 2010 do 31.3. EHSV

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Zpracovali: Kontaktní osoba: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Mgr. Vladimír Dvořák, Ing. Iveta Pavezová, Ph.D. Ing.

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více