Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director: Jan Tuček / Senior Analyst: Markéta Čechová / STEM/MARK, a.s.

2 OBSAH Realizátor analýzy strana 3 Východiska analýzy strana 4 Typologie zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje strana 7 Odhad počtu zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje strana 14 Deskripce jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje strana 17 Deskripce zahraničních turistů Jihomoravského kraje strana 37 Tranzitující návštěvníci strana 69

3 Realizátor analýzy Společnost STEM/MARK Jsme společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu a řídíme se přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog. Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog. V letošním roce vstoupíme do třináctého roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu. Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR. Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí. Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu. Je pro nás radost spolupracovat s těmi, kteří svépráci rozumí. Managing Director Jan TUČEK Telefon: Senior Analyst Markéta ČECHOVÁ Telefon: STEM/MARK, a.s. Na Hrázi 17/176, Praha 8 Telefon: Fax: Web: IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: Živnostenská banka, Praha 1 Číslo účtu: / 0400 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 3 / 69

4 Východiska analýzy Zadavatel analýzy Krajský úřad Jihomoravského kraje Cíl analýzy Využít existují datovou bázi k vypracování sekundární analýzy mapující příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji. Tématické oblasti analýzy Počet zahraničních návštěvníků Zastoupení jednotlivých typů návštěvníků Struktura návštěvníků Hlavní důvod návštěvy Frekvence návštěv Forma návštěvy Výdaje placené před cestou Výdaje placené během cesty Využívaný druh ubytování Délka ubytování Navštívené regiony Použité zdroje Hlavním zdrojem pro analýzu jsou data z projektu: PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH (STEM/MARK) který probíhá na 18 hraničních silničních hraničních přechodech, 2 železničních stanicích a letišti Praha-Ruzyně kontinuálně od dubna 2005, přičemž ke zpracování analýzy byla využita data za období duben 2005 březen 2008 (tj. 36 měsíců). Zadavatel projektu: zadavateli projektu jsou Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism a Ministerstvo pro místní rozvoj. Na projektu jsou dále zainteresovány: Český statistický úřad a Česká národní banka Cíle projektu: vyplnit mezery v datové základně potřebné pro sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu České republiky (TSA) Metoda projektu: kvantitativní face-to-face dotazování Cílová skupina: zahraniční návštěvníci starší 15ti let, kteří včr dlouhodobě nežijí, nepracují ani nestudují. Jsou oslovováni při odjezdu s ČR bez ohledu na to, zda v ČR nocovali či nikoliv nebo zda ČR pouze projížděli Velikost vzorku: ročně minimálně respondentů (od dubna 2005 jsme oslovili téměř respondentů). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 4 / 69

5 Východiska analýzy Za období duben 2005 až březen jsme v projektu Příjezdový cestovní ruch dotázali více než 9000 zahraničních návštěvníků, kteří navštívili jakékoliv místo v Jihomoravském kraji. A právě informace za tyto návštěvníky jsou klíčové pro analýzu. V rámci detailní analýzy jsou data o návštěvnících Jihomoravského kraje srovnána regionálně (Jihomoravský kraj x Česká republika) a časově (mezičtvrtletně) a rozdíly otestovány vhodnými statistickými nástroji. Podpůrnou funkci pro analýzu plní tyto informační zdroje: Šetření návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních (Český statistický úřad) - zjišťuje počty příjezdů a přenocování turistů členěných na rezidenty a nerezidenty (a dále podle země trvalého pobytu) v jednotlivých kategoriích ubytovacích zařízení. Výsledky se publikují ve čtvrtletní periodicitě za celou ČR a za jednotlivé kraje. Použitá terminologie Zahraniční návštěvník je účastník cestovního ruchu. Zahraniční návštěvníky dělíme na zahraniční turisty, jednodenní návštěvníky a tranzitující. Zahraniční turista je účastník cestovního ruchu, který alespoň jednou přenocuje mimo své obvyklé prostředí. Jednodenní návštěvník se účastní cestovního ruchu bez přenocování. Tranzitující návštěvník je samostatnou kategorií, neboť může být obecně jednodenní, ale také turista. Jedná se o návštěvníky, kteří se zastavív danélokalitě nebo zemi na své cestě do jiného cíle cesty. Z hlediska definice sem spadají rovněž letecké transfery. Satelitní účet cestovního ruchu v ČR (Český statistický úřad) podrobně analyzuje poptávku a nabídku cestovního ruchu a zhodnocuje celkový přínos cestovního ruchu na ekonomiku země. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 5 / 69

6 Typologie zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje Konstrukce typologie zahraničních návštěvníků vychází z důvodu návštěvy ČR / Jihomoravského kraje.

7 na nákupy na výlet, dovolenou Do Jiohomoravského kraje za vícedenním obchodem na návštěvu příbuzných, známých za jednodenním obchodem STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 7 / 69

8 Na nákupy Typ Typ návštěvníka návštěvníka Jednodenní návštěvníci (98 %) Národnost Národnost Rakušané (57 %), Slováci (39 %) Frekvence Frekvence návštěv návštěv Velmi častá; minimálně 1x měsíčně (59 %) Důvod Důvod návštěvy návštěvy Nákupy Délka Délka pobytu pobytu Celkem v průměru 1,1 dne; pouze zahraniční turisté 4,5 dne Navštívená Navštívená místa místa Znojmo (37%), Brno (36%), Břeclav (19%), Mikulov (11%) Ubytování Ubytování (pouze (pouze turisté) turisté) Celkové Celkové výdaje výdaje Struktura Struktura výdajů výdajů Pouze v Jihomoravském kraji (73%); v hotelu (52%), neplacené v soukromí (35%) Celkem Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem téměř žádné 86 % zboží, 7 % pohonné hmoty, 7 % ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 8 / 69

9 Na výlet, dovolenou Typ Typ návštěvníka návštěvníka 65 % zahraniční turisté Národnost Národnost Rakušané (36 %), Slováci (22 %), Němci (11 %) Frekvence Frekvence návštěv návštěv Méně častá; 55 % několikrát ročně, 15 % první návštěva Důvod Důvod návštěvy návštěvy Rekreace a zábava Délka Délka pobytu pobytu V průměru 4,3 dne, pouze zahraniční turisté 6,1 dne Navštívená Navštívená místa místa Brno (55%), Praha (25%), Znojmo (19%), Mikulov (11%) Ubytování Ubytování (pouze (pouze turisté) turisté) Celkové Celkové výdaje výdaje Struktura Struktura výdajů výdajů Pouze v Jihomoravském kraji (60 %), v hotelu 72 % Celkem Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem 249 Kč 28 % stravování, 22 % zboží, 21 % ubytování, 9 % pohonné hmoty, 20 % ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 9 / 69

10 Na návštěvu příbuzných a známých Typ Typ návštěvníka návštěvníka Zahraniční turisté (55 %), Jednodenní návštěvníci (45 %) Národnost Národnost Rakušané (46 %), Slováci (37 %) Frekvence Frekvence návštěv návštěv Poměrně častá; 43 % minimálně 1x měsíčně Důvod Důvod návštěvy návštěvy Návštěva příbuzných a známých Délka Délka pobytu pobytu Celkem v průměru 3,2 dny; pouze zahraniční turisté 5 dní Navštívená Navštívená místa místa Brno (36%), Znojmo (16%), Mikulov (13%), Břeclav (11%), Praha (7%) Ubytování Ubytování (pouze (pouze turisté) turisté) Celkové Celkové výdaje výdaje Struktura Struktura výdajů výdajů Pouze v Jihomoravském kraji (87%); neplacené ubytování v soukromí (95%) Celkem 864 Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem 80 Kč 39 % zboží, 27 % pohonné hmoty, 23 % stravování, 11 % ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 10 / 69

11 Za jednodenním obchodem Typ Typ návštěvníka návštěvníka Jednodenní návštěvníci Národnost Národnost Slováci (50 %), Rakušané (34 %) Frekvence Frekvence návštěv návštěv Velmi častá; 54 % minimálně 1x měsíčně Důvod Důvod návštěvy návštěvy Obchodní cesta Délka Délka pobytu pobytu 1 den Navštívená Navštívená místa místa Brno (65%), Břeclav (10%), Znojmo (7%), Praha (3%) Ubytování Ubytování (pouze (pouze turisté) turisté) Celkové Celkové výdaje výdaje Struktura Struktura výdajů výdajů - Celkem 1364 Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem 132 Kč 39 % stravování, 37 % pohonné hmoty, 22 % zboží, 2 % ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 11 / 69

12 Za vícedenním obchodem Typ Typ návštěvníka návštěvníka Zahraničním turisté Národnost Národnost Rakušané (21 %), Poláci (17 %), Slováci (17 %), Němci (15 %) Frekvence Frekvence návštěv návštěv Méně častá; 32 % minimálně 1x měsíčně, poprvé 9 % Důvod Důvod návštěvy návštěvy Obchodní cesta Délka Délka pobytu pobytu 4,8 dne Navštívená Navštívená místa místa Brno (51%), Znojmo (20%), Praha (11%), Břeclav (11%), Mikulov (9%). Ubytování Ubytování (pouze (pouze turisté) turisté) Celkové Celkové výdaje výdaje Struktura Struktura výdajů výdajů Pouze v Jihomoravském kraji (76%); nejčastěji v hotelu (88 %) Celkem Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem 445 Kč 35 % ubytování, 21 % stravování, 20 % zboží, 16 % pohonné hmoty, 8 % ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 12 / 69

13 Odhad počtu zahraničních návštěvníků

14 Odhad počtu zahraničních návštěvníků Metodika odhadu počtu návštěvníků Kolik zahraničních návštěvníků přicestuje ročně do ČR resp. do Jihomoravského kraje? Právě odhad počtu zahraničních návštěvníků je důležitým podkladem pro zhodnocení přínosu cestovního ruchu na ekonomiku země, resp. kraje. Stanovení metodiky pro odhad počtu zahraničních návštěvníků je výsledkem série dlouhých jednání mezi ČSÚ a společností STEM/MARK. Způsob odhadu (viz schéma) vychází z údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (ČSÚ), z poměru zahraničních turistů ubytovaných v hromadných a v individuálních ubytovacích zařízení a z poměru jednotlivých typů zahraničních návštěvníků (STEM/MARK) SCHÉMA ODHADU CELKOVÉHO POČTU ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ Počet zahraničních turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních = A (Zdroj: Šetření ČSÚ) Počet turistů ubytovaných v individuálních ubytovacích zařízení = B (Zdroj: podíl jednotlivých kategorii UZ zjištěn v šetření STEM/MARK) Celkový počet zahraničních turistů = C = A + B a protože šetření STEM/MARK zjišťuje podíl zahraničních turistů, jednodenních návštěvníků a tranzitujících návštěvníků, pak snadno zjistíme: Celkový počet jednodenních návštěvníků = D Celkový počet tranzitujících návštěvníků = E a potažmo také Celkový počet zahraničních návštěvníků = C + D + E STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 14 / 69

15 Odhad počtu zahraničních návštěvníků Zahraniční návštěvníci v ČR v roce 2006 ČR Jihomoravský kraj Počet Počet podíl v ČR % struktura % struktura (v tis.) (v tis.) (%) Jednodenní návštěvníci , ,8 9,8 Zahraniční turisté , ,6 7,3 Tranzitující návštěvníci , ,7 9,0 Zahraniční návštěvníci celkem , ,0 8,7 Zahraniční návštěvníci v ČR v roce 2007 ČR Jihomoravský kraj Počet Počet podíl v ČR % struktura % struktura (v tis.) (v tis.) (%) Jednodenní návštěvníci , ,4 10,9 Zahraniční turisté , ,7 7,6 Tranzitující návštěvníci , ,9 9,5 Zahraniční návštěvníci celkem , ,0 9,3 Odhadem navštívilo Jihomoravský kraj v roce 2007 téměř 2,1 milionu zahraničních návštěvníků, což představuje 9 % všech návštěvníků, kteří navštívili ČR. Z toho: 51 % tvoří jednodenní návštěvníci (1083 tis.) - představují 11 % všech jednodenních návštěvníků. 34 % tvoří zahraniční turisté (711 tisíc) představují 8 % všech zahraničních turistů. 15 % tvoří tranzitující návštěvníci (313 tis.) představují 10 % všech tranzitujících návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2006 vzrostl počet zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje o 14 p.b (v ČR celkem vzrostl pouze o 6 p.b.). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 15 / 69

16 Deskripce jednodenních návštěvníků Struktura jednodenních návštěvníků Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy Frekvence návštěvy Forma návštěvy ČR Navštívené regiony ČR Výdaje jednodenních návštěvníků Jednodenní návštěvník ČR - účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na 1 den (v ČR nenocoval) Jednodenní návštěvník Jihomoravského kraje (JMK) účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na 1 den (v ČR nenocoval) a při své cestě navštívil místo v Jihomoravském kraji, přičemž mohl navštívit i místo mimo Jihomoravský kraj

17 Deskripce jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje Většina jednodenních návštěvníků pochází z Rakouska (50 %) a Slovenska (41 %). Převažujícím důvodem návštěvy jsou nákupy (43 %). Frekvence návštěv jednodenních návštěvníků je velmi častá. Většina jednodenních návštěvníků přijíždí do ČR individuálně. Jihomoravský kraj je třetím nejnavštěvovanějším krajem jednodenních návštěvníků. Pouze 5 % jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje navštívilo jiný kraj, nejčastěji Prahu. Nejčastěji navštěvovanými okresy v rámci návštěvy Jihomoravského kraje jsou Brno-město, Břeclav, Znojmo. Nejčastěji navštěvovanými místy v rámci návštěvy Jihomoravského kraje jsou Brno, Znojmo, Břeclav a Mikulov. Jednodenní návštěvníci vynaložili při návštěvě ČR v průměru 2316 Kč na osobu a den. V částce jsou zahrnuty i výdaje placené před příjezdem do ČR. Některou ze služeb před příjezdem do ČR zaplatilo 5 % jednodenních návštěvníků. V průměru se jednalo o částku cca 52 Kč. Nejčastěji byly tyto výdaje spojené s dopravou. Zbývajících 2264 Kč připadá na výdaje, které jednodenní návštěvníci utratili na území ČR. Výdajový koš jednodenních návštěvníků měl následující strukturu: 60 % zboží, 17 % pohonné hmoty, 16 % stravování, 7 % ostatní. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 17 / 69

18 ČR versus Jihomoravský kraj: Struktura vzorku ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=32195 (Česká republika) ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) let let let let 43 Věk let 28 Věk let a více let a více let 12 Pohlaví Muž Žena Pohlaví Muž Žena Druh dopravy Silniční Želeniční Letecká Druh dopravy Silniční Želeniční Letecká Německo 62 Německo 2 Rakousko 10 Rakousko 42 Přechod Polsko Slovensko Přechod Polsko Slovensko 0 55 Letiště 3 Letiště 0 Železnice 0 Železnice 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 18 / 69

19 ČR versus Jihomoravský kraj: Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jjhomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Rakousko Slovensko Německo 4 58 Polsko 3 14 Jihomoravský kraj Ostatní 2 3 Česká republika 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Struktura jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje je přirozeně ovlivněna polohou kraje. Velký vliv má i srovnání cenových hladin sousedních států. Díky geografické blízkosti k Rakousku a Slovensku je podíl rakouských resp. slovenských obyvatel na národnostní struktuře jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje oproti ostatním zemím zcela převažující. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 19 / 69

20 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Rakousko Slovensko Německo Polsko Ostatní 3,9 4,2 4,7 3,5 3,5 3,1 2,9 3,4 4,1 2,0 2,0 1,3 2,7 2,0 1,9 41,3 40,1 37,9 44,0 42,2 49,7 51,5 51,3 46,4 50,3 celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Struktura jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje se v jednotlivých čtvrtletích roku významně neliší. Ve třetím čtvrtletí přicestovalo do Jihomoravského kraje nejvíce Slováků. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 20 / 69

21 ČR versus Jihomoravský kraj: Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Nákupy Pracovní cesta Návštěva příbuzných, známých 8 14 Jihomoravský kraj Rekreace a zábava Česká republika Jiný důvod 3 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Jihomoravský kraj představuje pro jednodenní návštěvníky zejména příležitost k nákupům, ale také k obchodním cestám, což je zvláštností tohoto regionu. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 21 / 69

22 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Nákupy Pracovní cesta Návštěva příbuzných, známých celkem leden - březen Rekreace a zábava Jiný důvod duben - červen červenec - září říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nákupy převažují jako hlavní důvod návštěvy celoročně, nejvíce v období říjen - březen. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 22 / 69

23 ČR versus Jihomoravský kraj: Frekvence návštěvy ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj), n=27169 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Prakticky každý den 1 3 Jihomoravský kraj 3-4x týdně 3 5 Česká republika 1-2x týdně x měsíčně Několikrát ročně Méně často 6 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% Jednodenní návštěvníci přijíždějí do Jihomoravského kraje velmi často jejich návštěvy jsou však méně častější než u jednodenních návštěvníků ČR. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 23 / 69

24 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Frekvence návštěvy ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Prakticky každý den 3-4x týdně 1-2x týdně celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 1-3x měsíčně Několikrát ročně Méně často % 10% 20% 30% 40% 50% Frekvence návštěv jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje se v jednotlivých čtvrtletích roku významně neliší. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 24 / 69

25 ČR versus Jihomoravský kraj: Forma návštěvy ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4918 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Individuálně Pracovně, na služební cestu S cestovní kanceláří 0 0 Jihomoravský kraj Česká republika Jinak 0 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3/4 jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje přicestovaly individuálně. Díky velmi častému důvodu návštěvy pracovní cesta je i forma návštěvy pracovně, na služební cestu zmiňována velmi často. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 25 / 69

26 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Forma návštěvy ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4918 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Individuálně 75,5 78,5 76,9 73,5 73,9 Pracovně, na služební cestu S cestovní kanceláří Jinak 0,3 0,2 0,6 0,4 0,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,9 23,7 21,0 22,2 25,8 25,1 celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forma návštěvy jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje se v jednotlivých čtvrtletích roku významně neliší. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 26 / 69

27 Česká republika: Navštívené regiony Navštívěné kraje v rámci návštěvy ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=32195 (Česká republika) Plzeňský kraj 21,1 Karlovarský kraj Jihomoravský kraj 15,5 16,9 Ústecký kraj 10,8 Praha Zlínský kraj Jihočeský kraj 6,2 6,1 7,2 Královéhradecký kraj 4,4 Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Kraj Vysočina Středočeský kraj 2,5 2,5 2,5 1,3 0,6 0,4 0% 5% 10% 15% 20% 25% Jihomoravský kraj kraj je v porovnání s ostatními kraji ČR třetím nejvíce navštěvovaným krajem pro jednodenní návštěvy. Před Jihomoravským krajem jsou kraje Plzeňský a Karlovarský. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 27 / 69

28 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony Další navštívené kraje ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) 5% 4% Pouze Jihomoravský kraj 95% 3% 2,7 I další kraje 5% 2% 1,4 1% 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0% Praha Olomoucký kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj Většina jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje navštívila během své návštěvy ČR pouze Jihomoravský kraj. Z dalších navštívených krajů převažuje Praha s návštěvností 2,7 %. a Olomoucký kraj s návštěvností 1,4 %. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 28 / 69

29 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony Navštívené okresy v rámci návštěvy Jihomoravského kraje ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4918 (Jihomoravský kraj) 50% 45% 42 40% 35% 33 30% 25% 24 20% 15% 10% 5% 0% Brno - město Břeclav Znojmo Hodonín Vyškov Brno - venkov Blansko Z regionální analýzy návštěvnosti vyplývá, že nejvíce navštěvovanými okresy jsou Brno-město (43 %), Břeclav (33 %) a Znojmo (24 %). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 29 / 69

30 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony TOP 10: Navštívěná místa v rámci návštěvy Jihomoravského kraje ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4918 (Jihomoravský kraj) Brno 42,2 Znojmo 23,6 Břeclav Mikulov 11,9 14,7 Hodonín Valtice Hustopeče Lednice Blansko Vyškov 2,3 2,2 1,8 1,5 0,6 0,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% Vůbec nejvíce navštěvovaným místem v Jihomoravském kraji je Brno, kam směřuje 42 % všech jednodenních návštěvníků kraje. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 30 / 69

31 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené před pobytem) Platil(a) výdaje před cestou do ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4918 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj 5,2 Česká republika 6,1 0% 2% 4% 6% 8% 10% V souvislosti s návštěvou ČR platilo výdaje před pobytem v ČR, které ale s pobytem bezprostředně souvisí, 5 % jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje. Nejčastěji se jednalo o výdaje v souvislosti s dopravou. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 31 / 69

32 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené před pobytem) Průměrná výše výdajů placených před cestou do ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj 52 Kč Česká republika 240 Kč 0 Kč 50 Kč 100 Kč 150 Kč 200 Kč 250 Kč 300 Kč Výdaje jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje placené před pobytem (přepočtené na osobu a den) jsou výrazně nižší než za všechny jednodenní návštěvníky ČR. Zcela určitě to souvisí s polohou kraje v blízkosti hranic, kdy jednodenní návštěvníci nemusí dopředu vykládat výdaje s cestou bezprostředně související, protože dojezdová vzdálenost na místo určení je kratší). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 32 / 69

33 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Průměrná výše výdajů placených během pobytu v ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj Kč Česká republika Kč 0 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Jednodenní návštěvníci Jihomoravského kraje utrácejí výrazně více peněz přímo na území ČR. Průměrná útrata činí 2264 Kč na osobu a den, což je 17 p.b. více než za všechny jednodenní návštěvníky ČR. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 33 / 69

34 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Struktura výdajů placených během pobytu v ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj), n=32195 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Zboží Pohonné hmoty Jihomoravský kraj Stravování v restauracích Česká republika Ostatní 5 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nejvíce výdajů jednodenních návštěvníků Jihomoravského kraje placených během pobytu v ČR plyne na nákup zboží a pohonných hmot. I jednodenní návštěvníci na pracovní cestě utrácejí nejvíce peněz právě za zboží to zda nákup zboží souvisí s prací či nikoliv výzkum nezjišťuje. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 34 / 69

35 Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Průměrná výše výdajů placených během pobytu v ČR podle důvodu návštěvy ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, n=4981 (Jihomoravský kraj) Nákupy Kč Pracovní cesta Kč Rekreace a zábava 983 Kč Ostatní 982 Kč Návštěva příbuzných, známých 860 Kč 0 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pro region nejpříznivější skupinou jednodenních návštěvníků jsou nakupující návštěvníci, jejichž útrata je ve srovnání s ostatními důvody návštěvy nadprůměrná. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 35 / 69

36 Deskripce zahraničních turistů Struktura zahraničních turistů Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy Frekvence návštěvy Forma návštěvy ČR Navštívené regiony Ubytování zahraničních turistů Délka pobytu zahraničních turistů Výdaje zahraničních turistů Zahraniční turista ČR - účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na více než 1 den (v ČR nocoval minimálně 1x) Zahraniční turista Jihomoravského kraje (JMK) účastník příjezdového cestovního ruchu, který do České republiky přicestoval na více než 1 den (v ČR nocoval minimálně 1x) a při svém pobytu v ČR navštívil místo v Jihomoravském kraji, přičemž zde mohl či nemusel nocovat a mohl či nemusel navštívit místo v jiném kraji ČR.

37 Deskripce zahraničních turistů Jihomoravského kraje Nejvíce zahraničních turistů pochází z Rakouska (28 %) a ze Slovenska (22 %). Převažujícím důvodem návštěvy je pracovní cesta. Frekvence návštěv zahraničních turistů Jihomoravského kraje je velmi častá; pro 9 z 10 turistů byla návštěva ČR opakovaná. Většina zahraničních turistů přijíždí do ČR individuálně. Jihomoravský kraj je po Praze druhým nejčastěji navštěvovaným krajem ČR. 29 % zahraničních turistů navštívilo jiný kraj než Jihomoravský, nejčastěji Prahu (24 %). Nejčastěji navštěvovaným okresem v rámci návštěvy Jihomoravského kraje je Brno-město. Nejčastěji navštěvovaným místem v rámci návštěvy Jihomoravského kraje je město Brno. 73 % zahraničních turistů přespalo výhradně v Jihomovraském kraji; nejčastěji v okrese Brno-město, v hotelu či v neplaceném ubytování v soukromí. Průměrný počet přenocování zahraničních návštěvníků Jihomoravského kraje činí 5,4. Zahraniční turisté vynaložili při návštěvě ČR v průměru Kč na osobu a den. V částce jsou zahrnuty i výdaje placené před příjezdem do ČR. Některou ze služeb před příjezdem do ČR zaplatila čtvrtina turistů. V průměru se jednalo o částku cca 320 Kč. Nejčastěji byly tyto výdaje spojené s dopravou a ubytováním. Zbývajících 1293 Kč připadá na výdaje, které zahraniční turisté utratili na území ČR. Výdajový koš zahraničních turistů měl následující strukturu: 27 % zboží, 22 % stravování, 22 % ubytování, 15 % pohonné hmoty, 11 % ostatní, 3 % doprava. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 37 / 69

38 ČR versus Jihomoravský kraj: Struktura vzorku ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=34887 (Česká republika) ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) let let let let 41 Věk let 26 Věk let a více let a více let 9 Pohlaví Muž Žena Pohlaví Muž Žena Druh dopravy Silniční Želeniční Letecká Druh dopravy Silniční Želeniční Letecká Německo 27 Německo 10 Rakousko 6 Rakousko 29 Přechod Polsko Slovensko 5 9 Přechod Polsko Slovensko 5 34 Letiště 41 Letiště 17 Železnice 11 Železnice 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 38 / 69

39 ČR versus Jihomoravský kraj: Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Rakousko Slovensko Německo Polsko Velká Británie Itálie USA Francie Maďarsko Nizozemí Ostatní Jihomoravský kraj Česká republika 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% I struktura zahraničních turistů Jihomoravského kraje z hlediska státu trvalého pobytu je ovlivněna polohou kraje. Díky geografické blízkosti k Rakousku a Slovensku převažuje podíl Rakušanů (28 %) a Slováků (22 %). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 39 / 69

40 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Rakousko Slovensko Německo Polsko Velké Británie celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec Ostatní % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% V letních měsících (duben-září) přicestovává do Jihomoravského kraje více zahraničních turistů se vzdálenějších destinacích, naopak v těchto měsících klesá podíl Rakušanů. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 40 / 69

41 ČR versus Jihomoravský kraj: Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Pracovní cesta Rekreace a zábava Návštěva příbuzných, známých Jihomoravský kraj Nákupy 1 2 Česká republika Jiný důvod 5 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Pracovní cesta patří k nejčastěji zmiňovanému důvodu návštěvy Jihomoravského kraje. Nadprůměrně více se do Jihomoravského kraje jezdí za návštěvou příbuzných a známých. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 41 / 69

42 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Hlavní důvod návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Pracovní cesta Rekreace a zábava Návštěva příbuzných, známých celkem Nákupy leden - březen duben - červen červenec - září Jiný důvod říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Rekreace a zábava je častěji zmiňována jako důvod návštěvy v letních měsících, kdy představuje hlavní důvod návštěvy Jihomoravského kraje před pracovní cestou. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 42 / 69

43 ČR versus Jihomoravský kraj: Frekvence návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Minimálně 1x týdně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Jihomoravský kraj Česká republika Byl(a) jsem zde poprvé % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 9 z 10 zahraničních turistů Jihomoravského kraje již v minulosti ČR navštívilo. Návštěvy zahraničních turistů Jihomoravského kraje jsou častější 2/3 přijíždějí minimálně několikrát ročně. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 43 / 69

44 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Frekvence návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Minimálně 1x týdně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Frekvence návštěvy ČR se v jednotlivých čtvrtletích výrazně neliší. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 44 / 69

45 ČR versus Jihomoravský kraj: Forma návštěvy ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Individuálně Pracovně, na služební cestu Jihomoravský kraj S cestovní kanceláří 4 11 Česká republika Jinak 2 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forma návštěvy úzce souvisí s důvodem návštěvy do Jihomoravského kraje přicestovává 27 % zahraničních turistů pracovně, na služební cestu. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 45 / 69

46 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Forma návštěvy ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Individuálně Pracovně, na služební cestu S cestovní kanceláří Jinak celkem leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forma návštěvy ČR se v jednotlivých čtvrtletích výrazně neliší. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 46 / 69

47 Česká republika: Navštívené regiony Navštívěné kraje v rámci návštěvy ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=34887 (Česká republika) Praha 61,7 Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Zlínský kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj 9,0 8,5 7,3 4,8 3,4 3,3 2,4 2,2 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Jihomoravský kraj je po Praze druhým nejčastěji navštěvovaným krajem. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 47 / 69

48 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) Další navštívené kraje ČR 30% 25% 20% 24,0 I další kraje 29% Pouze Jihomoravský kraj 71% 15% 10% (Pozn.: součet je větší než 29 %, protože turisté mohli navštívit i více regionů v ČR) 5% 3,6 2,7 2,7 2,4 2,1 2,1 1,5 1,5 1,3 0,9 0,8 0% Praha Olomoucký kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Zlínský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Liberecký kraj 7 z 10 zahraničních turistů, kteří navštívili Jihomoravský kraj, se zdržely pouze v tomto kraji. Zbylá část turistů cestovala i mimo Jihomoravský kraj, nejčastěji do Prahy (24 %). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 48 / 69

49 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony Navštívené okresy v rámci návštěvy Jihomoravského kraje ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) 70% 67 60% 50% 40% 30% 20% % 0% Brno - město Znojmo Břeclav Blansko Hodonín Vyškov Brno - venkov Z regionální analýzy návštěvnosti vyplývá, že nejvíce navštěvovaným okresem je Brno-město, který navštívily 2/3 zahraničních turistů Jihomoravského kraje. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 49 / 69

50 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony Důvod návštěvy podle okresů Jihomoravského kraje ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) Pracovní cesta Rekreace a zábava Návštěva příbuzných, známých Nákupy Ostatní Znojmo Vyškov Hodonín Břeclav Brno - venkov Brno - město Blansko % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruchu duben září 2007 Graf zobrazuje hlavní důvod návštěvy jednotlivých okresů Jihomoravského kraje. Nejčastěji navštěvovaný okres, kterým je Brno - město, navštívilo 45 % zahraničních turistů obchodně (nejvíce ze všech okresů). Na návštěvu příbuzných a známých jezdí zahraniční turisté nejčastěji do Břeclavi, na dovolenou do Znojma. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 50 / 69

51 Jihomoravský kraj: Navštívené regiony TOP 10: Navštívená místa v rámci návštěvy Jihomoravského kraje ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) Brno 66,8 Znojmo 13,7 Mikulov Břeclav Lednice Blansko Valtice Hodonín Hustopeče Boskovice 5,5 3,6 2,4 2,1 1,5 1,2 1,0 0,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Vůbec nejvíce navštěvovaným místem v Jihomoravském kraji je jeho metropole Brno. Sem směřují 2/3 všech zahraničních turistů Jihomoravského kraje. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 51 / 69

52 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů Kraj, ve kterém se turista ubytoval ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) Pouze v Jihomoravském kraji 73% V Jihomoravském kraji i mimo něj 18% Pouze mimo Jihomoravský kraj 9% 73 % všech zahraničních turistů Jihomoravského kraje se ubytovalo pouze v Jihomoravském kraji. 18 % turistů se ubytovalo jak v tomto kraji, tak i mimo něj a zbylých 9 % se ubytovalo pouze mimo Jihomoravský kraj. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 52 / 69

53 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů Kraj, ve kterém se turista ubytoval ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) 15% 14,3 10% V Jihomoravském kraji i mimo něj 18% Pouze mimo Jihomoravský kraj 9% Pouze v Jihomoravském kraji 73% 5% 2,0 1,4 1,2 1,2 1,1 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0% Praha Jihočeský kraj Olomoucký kraj Kraj Vysočina Moravskoslezský kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Královéhradecký kraj Zlínský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Většina zahraničních turistů, která se ubytovala v Jihomoravském kraji, ale i mimo něj (18 % ze všech zahraničních turistů Jihomoravského kraje) se ubytovala nejčastěji v Praze. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 53 / 69

54 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Plzeňský kraj) Kraj, ve kterém se turista ubytoval 10% 8% V Jihomoravském kraji i mimo něj 18% Pouze v Jihomoravském kraji 73% 6% 5,6 Pouze mimo Jihomoravský kraj 9% 4% 2% 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0% Praha Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Kraj Vysočina Plzeňský kraj Karlovarský kraj Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj Zlínský kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Zahraniční turisté, kteří se ubytovali pouze mimo Jihomoravský kraj (ze všech zahraničních turistů Jihomoravského kraje jde o 9 %), se ubytovali rovněž nejčastěji v Praze. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 54 / 69

55 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů Okres, ve kterém se turista ubytoval ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n= % 65 60% 50% 40% 30% 20% % 0% Brno - město Břeclav Znojmo Blansko Hodonín Vyškov Brno - venkov Z regionální analýzy vyplývá, že zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, se nejčastěji ubytovali v okrese Brno město. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 55 / 69

56 ČR versus Jihomoravský kraj: Ubytování turistů ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 / v celé ČR, n=34887 POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Hotel, motel, penzion Neplacené ubytování v soukromí Placené ubytování v soukromí 4 6 Jihomoravský kraj Ostatní hromadná ubytování 3 3 Česká republika Kemp 3 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, využili k ubytování nejčastěji služeb hotelů, motelů a penzionů. Neplacené ubytování v soukromí využila rovná třetina turistů, přičemž na návštěvu příbuzných a známých přicestovalo 27 %, což znamená, že část bezplatně ubytovaných turistů přijela z jiného důvodu než navštívit své příbuzné. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 56 / 69

57 Jihomoravský kraj ve čtvrtletích: Ubytování turistů ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 POZNÁMKA: Čtvrtletní srovnání Hotel, motel, penzion Neplacené ubytování v soukromí Placené ubytování v soukromí Ostatní hromadná ubytování celkem leden - březen duben - červen 3 červenec - září Kemp 3 8 říjen - prosinec 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Neplacené ubytování v soukromí využívají zahraniční turisté častěji v období říjen-prosinec, kdy nejvíce zahraničních turistů Jihomoravského kraje kraje přijíždí na návštěvu příbuzných a známých. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 57 / 69

58 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů Druh ubytování podle místa ubytování (okres) ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 Hotel, motel, penzion Ostatní hromadná ubytování Neplacené ubytování v soukromí Kemp Placené ubytování v soukromí Brno - město Vyškov Blansko Znojmo Hodonín Břeclav Brno - venkov % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruchu duben září 2007 V nejčastěji navštěvovaném okrese Brno se v hotelech a penzionech ubytovávají 2/3 turistů (nejvíce ze všech okresů). Naopak neplacené ubytování v soukromí je typické pro okresy Brno-venkov či Břeclav. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 58 / 69

59 Jihomoravský kraj: Ubytování turistů Druh ubytování podle důvodu návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 Hotel, motel, penzion Ostatní hromadná ubytování Neplacené ubytování v soukromí Kemp Placené ubytování v soukromí Pracovní cesta Rekreace a zábava Nákupy Ostatní Návštěva příbuzných, známých ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruchu duben září % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% V hotelech a penzionech se nejčastěji ubytovávají turisté, kteří do Jihomoravského kraje přicestovali za pracovními povinnostmi. Většina návštěv za příbuznými a známými se ubytovává právě u příbuzných a známých (neplacené ubytování v soukromí). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 59 / 69

60 ČR versus Jihomoravský kraj: Délka pobytu Počet nocí strávených v ČR - průměr ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj 5,4 Česká republika 4,5 0noci 2noci 4noci 6noci 8noci 10noci Zahraniční turisté, kteří navštívili Jihomoravský kraj, přenocovali v ČR v průměru 5,4x. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 60 / 69

61 Jihomoravský kraj: Délka pobytu Počet nocí strávených v ČR podle druhu ubytování ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 Ostatní hromadná ubytování 14,2 Placené ubytování v soukromí 13,3 Kemp 5,6 Hotel, motel, penzion 3,3 Neplacené ubytování v soukromí 3,6 0noci 3noci 6noci 9noci 12noci 15noci Nejdelší pobyty volí zahraniční turisté ubytovaní v ostatních hromadných ubytováních. Naopak nejkratší pobyty jsou ty, kdy se turista ubytovává v hotelu, motelu či penzionu. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 61 / 69

62 Jihomoravský kraj: Délka pobytu Počet nocí strávených v ČR podle důvodu návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří se ubytovali v Jihomoravském kraji, n=2853 Jiný důvod 19,5 Rekreace a zábava 5,1 Obchodní cesta 3,6 Návštěva příbuzných, známých 3,8 Nákupy 3,2 0noci 5noci 10noci 15noci 20noci 25noci Nejdelší pobyty volí turisté, kteří do Jihomoravského kraje přijíždějí z jiného důvodu (zejména studijní a zdravotní pobyty). Naopak nejkratší volí turisté přijíždějící na nákupy. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 62 / 69

63 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené před pobytem) Platil (a) výdaje před cestou do ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj 25 Česká republika 50 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% V souvislosti s návštěvou ČR platila výdaje před pobytem v ČR, které ale s pobytem bezprostředně souvisí, čtvrtina respondentů. Podíl výdajů placených před návštěvou zahraničními turisty JMK je nižší (poloviční) než u zahraničních turistů ČR. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 63 / 69

64 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené před pobytem) Průměrná výše výdajů placených před cestou do ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj 320 Kč Česká republika 881 Kč 0 Kč 200 Kč 400 Kč 600 Kč 800 Kč Kč Vzhledem k tomu, že výdaje před návštěvou jsou vyčísleny jako průměr na osobu a den, a mezi turisty Jihomoravského kraje je nižší podíl těch, kteří je platili, jsou tyto výrazně nižší. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 64 / 69

65 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Průměrná výše výdajů placených během pobytu v ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Jihomoravský kraj Kč Česká republika Kč 0 Kč 300 Kč 600 Kč 900 Kč Kč Kč Kč Zahraniční turisté Jihomoravského kraje utrácejí méně než utrácejí průměrně turisté navštěvující ČR (rozdíl činí 384 Kč). Na druhou stranu k nám zahraniční turisté Jihomoravského kraje jezdí výrazně častěji, což v ročním úhrnu celkové roční výdaje navyšuje. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 65 / 69

66 ČR versus Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Struktura výdajů placených během pobytu v ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj), n=34887 (Česká republika) POZNÁMKA: Srovnání Jihomoravský kraj vs Český republika Zboží Stravování v restauracích Ubytování Pohonné hmoty Ostatní Jihomoravský kraj Doprava 3 5 Česká republika 0% 10% 20% 30% 40% Zahraniční turisté Jihomoravského kraje utrácejí nejvíce za zboží a stravování v restauracích. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 66 / 69

67 Jihomoravský kraj: Výdaje (placené během pobytu) Průměrná výše výdajů placených během pobytu v ČR podle důvodu návštěvy ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=3152 (Jihomoravský kraj) Obchodní cesta Kč Nákupy Kč Rekreace a zábava Kč Návštěva příbuzných, známých 723 Kč Jiný důvod 646 Kč 0 Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Nejvíce utrácejí zahraniční turisté, kteří do Jihomoravského kraje přijeli za pracovními povinnostmi tedy z nejčastěji zmiňovaného důvodu návštěvy. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 67 / 69

68 Tranzitující návštěvníci Tranzitující návštěvník - je samostatnou kategorií, neboť může být obecně jednodenní, ale také turista. Jedná se o návštěvníky, kteří se zastaví v dané lokalitě nebo zemi na své cestě do jiného cíle cesty. Z hlediska definice sem spadají rovněž letecké transfery

69 Tranzitující návštěvníci Tranzitující návštěvníci, kteří Českou republikou pouze projíždějí, zpravidla nedokáží specifikovat místa, která při průjezdu ČR navštívili. Z tohoto důvodu nelze tranzitující návštěvníky popsat podobně jako jednodenní návštěvníky a zahraniční turisty. Na celkovém počtu zahraničních návštěvníků, kteří v roce 2007 navštívili ČR se tranzitující návštěvníci podílí 15 %, v Jihomoravském kraji je však podíl tranzitujících návštěvníků vyšší. Většina tranzitujících návštěvníků využívá silniční dopravu; zpravidla někde v blízkosti hlavních tahů doplní palivo, občerství se a pokračuje dále v cestě. To které, hraniční přechody využívá zahraniční návštěvník k tranzitu, záleží mimo jiné na infrastruktuře. V Jihomoravském kraji probíhá sběr na 4 hraničních přechodech Hatě, Mikulov, Břeclav a Starý Hrozenkov. Struktura zahraničních návštěvníků, kteří používají tyto přechody při odjezdu z České republiky je na všech hraničních přechodech s výjimkou přechodu Starý Hrozenkov podobná. Hraniční přechod Hatě využívá 39 % jednodenních návštěvníků, 33 % zahraničních turistů a 28 % tranzitujících návštěvníků. Hraniční přechod Mikulov využívá 31 % jednodenních návštěvníků, 32 % zahraničních turistů a 36 % tranzitujících návštěvníků. Hraniční přechod Břeclav využívá 34 % jednodenních návštěvníků, 35 % zahraničních turistů a 31 % tranzitujících návštěvníků. Hraniční přechod Starý Hrozenkov využívá 55 % jednodenních návštěvníků, 32 % zahraničních turistů a 11 % tranzitujících návštěvníků. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji strana 69 / 69

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Středočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Středočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Středočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Ústecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel Příjezdový cestovní ruch ČR 2013 Jan Tuček Ředitel Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Regionální výstupy Jak nás vidí

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Pardubický kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký Příjezdový cestovní ruch 2009 až 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Aleš Hozdecký Systém statistických projektů MMR MMR ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Souhrnná srovnávací analýza Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. STEM/MARK, a.s. Strukturalizace

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Databáze MMR VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

Databáze MMR VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj / Client Service Manager:

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016 research solutions < Kraj Vysočina Jací zahraniční návštěvníci přijeli do kraje? Jaké byli jejich výdaje? únor 2017 Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch 2009-2015 do jednotlivých

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011 Listopad 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalysts: van Brhlík, Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch 009-015 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za leden - březen 010 Duben 010 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015 Příjezdový cestovní ruch 015-016 Průběžná zpráva 4Q 015 Obsah Hlavní zjištění 03 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 74 Příjezdový cestovní ruch 015 016,

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí 2016 Průběžná zpráva 4Q 2016 Obsah Hlavní zjištění 0 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 72 Příjezdový cestovní ruch

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 5-6 Průběžná zpráva Q 6 Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků 5 Metodika projektu 5 Realizátor dotazníku Příjezdový cestovní ruch 5 6, Průběžná zpráva

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za červenec - září 009 Říjen 009 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,088.656 ze zahraničí: 1,779.395 (85,2 %) z tuzemska: 309.261 (14.8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 7.651 osob (0,4 %)

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch -6 Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch 6, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012 Květen 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť 8 železničních

Více

6. FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU IMAGE / IMPULSY / INSPIRACE BESKYDY 2017 TO BESKYDY-VALAŠSKO. Zpracoval(a): Mgr. David Karčmář. Datum:

6. FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU IMAGE / IMPULSY / INSPIRACE BESKYDY 2017 TO BESKYDY-VALAŠSKO. Zpracoval(a): Mgr. David Karčmář. Datum: 6. FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU TO BESKYDY-VALAŠSKO IMAGE / IMPULSY / INSPIRACE BESKYDY 2017 Zpracoval(a): Mgr. David Karčmář Datum: 9. 5. 2017 Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji Stručná statistika: zdroj

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" byl v první čtvrtině

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09 Příjezdový cestovní ruch 00-0 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za červenec - září 00 Říjen 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum

KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum Statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 217 Český statistický úřad zveřejnil statistiky návštěvnosti pro město Mariánské Lázně za druhé čtvrtletí. Ve druhém

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za duben červen 009 Červenec 009 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,245.338 ze zahraničí: 1,969.719 (87,7 %) z tuzemska: 275.619 (12,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 90.028 osob (4,2

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Prostředky přímé komunikace

Prostředky přímé komunikace Prostředky přímé komunikace Závěrečná zpráva Červenec 2015 Hlavní zjištění Respondenti výrazně častěji čtou osobní formy komunikace, osobní dopis a osobní e-mail. Osobní dopis si vždy přečtou přibližně

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky Ve zkratce: Hostů celkem: 5,848.432 ze zahraničí: 4,977.274 (85,1 %) z tuzemska: 871.158 (14,9 %) Celkově v Praze přírůstek hostů

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU PAPÍROVÁ VERZE ELEKTRONICKÉHO DOTAZNÍKU platná od ledna 2013 (použít pouze v odůvodněných případech) Identifikace domácnosti Okres: Číslo domácnosti:

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky Ve zkratce: Hostů celkem: 2,260.732 ze zahraničí: 1,958.031 (86,6 %) z tuzemska: 302.701 (13,4 %) Celkově v Praze přírůstek hostů

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,652.761 ze zahraničí: 6,562.518 (85,8 %) z tuzemska: 1,090.243 (14,2 %) Celkový přírůstek hostů: 525.203 osob (7,4 %) nerezidenti

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Šetření proběhne na vhodných místech v blízkosti těchto silničních hraničních přechodů: Aš Břeclav

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více