Příjezdový cestovní ruch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjezdový cestovní ruch"

Transkript

1 Příjezdový cestovní ruch Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za červenec - září 009 Říjen 009 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / Jan Tuček, Bohdana Holá / STEM/MARK, a.s.

2 OBSAH Obsah strana 0 Východiska a parametry projektu strana 0 Výsledky z dotazování v okolí hlavních hraničních přechodů Shrnutí výsledků strana 08 Ukazatel pro odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků strana Deskripce zahraničních a tranzitujících návštěvníků strana Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů regionálního významu strana 7 Příloha: Dotazníky strana 7 Realizátor projektu strana 8

3 Východiska a parametry projektu Zadání a cíle projektu Zadavatelem projektu Příjezdový cestovní ruch ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Předmětem projektu je realizace šetření, jehož cílem je zajištění a zpracování dat pro sestavování a zpřesňování údajů o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků ČR a jejich výdajů pro účely zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR. Šetření je prováděno v okolí hlavních hraničních přechodů a v okolí hraničních přechodů regionálního významu. Dále jsou zjištěné hodnoty výdajů zahraničních návštěvníků a údaje o neplaceném ubytování verifikovány a upřesňovány. Šetření probíhá v rámci rámcového projektu Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA), který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu formou dvou oddělených projektů projektu Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) v rámci Cíle Konvergence a projektu Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a nezaměstnanost, které jsou financovány z prostředků Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu České republiky. Tato zpráva přináší informace z šetření za období červenec až září 009. Výsledky šetření prováděné v okolí hlavních hraničních přechodů bylo možné vzhledem k tématické i metodické podobnosti srovnat s výsledky již realizovaných výzkumů. Výsledky šetření prováděné v okolí hraničních přechodů regionálního významu srovnány být nemohly. Doporučujeme je brát orientačně, neboť sběr byl po dohodě se zadavatelem koncipován jako pilotní s primárním cílem zaměřit se na intenzitu provozu a strukturu zahraničních návštěvníků na vybraných přechodech prostřednictvím tzv. čárkování. Zprava neobsahuje výsledky za verifikaci a upřesnění hodnot výdajů. Ty budou součástí závěrečné zprávy společně s výsledky za verifikaci neplaceného ubytování. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

4 Východiska a parametry projektu Metodika projektu Kvantitativní výzkum face-to-face rozhovor respondenta s tazatelem se zaznamenáním jeho odpovědí do tištěného dotazníku Termín sběru dat: dle předem stanovených harmonogramů Místa dotazování v rámci šetření v okolí hlavních hraničních přechodů silniční hraniční přechody: Aš, Břeclav, Bumbálka, Cínovec, Český Těšín, Dolní Dvořiště, Folmava, Harrachov, Hatě, Mikulov, Náchod, Pomezí, Rozvadov, Starý Hrozenkov, Strážný, Varnsdorf, Vojtanov, Železná Ruda, železnice: Hlavní nádraží Praha, Nádraží Praha, Holešovice letiště: Letiště Praha, Ostrava, Brno-Tuřany, Karlovy Vary, Pardubice Pozn.: Nově byl od. čtvrtletí 009 mezi silniční hraniční přechody zařazen Český Těšín, který nahradil Chotěbuz, kde šetření v minulosti probíhalo. Tato záměna má za následek změny některých zjišťovaných charakteristik, např. typ návštěvníka, stát trvalého pobytu či navštívená místa Místa dotazování v rámci šetření v okolí hraničních přechodů regionálního významu silniční hraniční přechody: Bohumín, Boží dar, Broumov, Brumov-Bylnice, Bučina, České Velenice Halámky, Dolní Lipka, Hevlín, Hnanice, Hodonín, Hora sv. Šebestiána, Hrádek nad Nisou, Hřensko, Kohútka, Královec, Krnov, Mikulovice, Mníšek, Mosty u Jablunkova, Nová Bystřice, Petrovice, Poštorná Břeclav, Slavonice, Stožec, Střelná, Studánky, Sudice, Svatá Kateřina, Velká nad Veličkou, Železná železnice: Bohumín, Břeclav, České Budějovice, Domažlice, Cheb, Vsetín Pozn.: dotazování na železnicích probíhalo nejen na nástupištích uvedených nádraží, ale rovněž ve vybraných vlacích Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří zahraniční návštěvníci a to pouze tzv. účastníci cestovního ruchu odjíždějící s ČR. Může se jednat o: zahraniční turisty, tj. osoby s alespoň s jedním přenocováním ČR jednodenní návštěvníky, tj. osoby bez přenocování v ČR, pro které byla návštěva ČR hlavním účelem jednodenního výletu tranzitující návštěvníky, tj. osoby s nebo bez přenocování v ČR, které územím ČR pouze projíždějí a hlavním cílem jejich cesty je jiný stát STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

5 Východiska a parametry projektu Dotazníky Provádění šetření probíhá prostřednictvím pěti různých dotazníků ) dotazník pro zahraniční turisty ( V ) ) dotazník pro jednodenní návštěvníky ( J ) ) dotazník pro tranzitující návštěvníky ( T ) ) dotazník pro ověřování výdajů ( Výdajový koš zahraničních návštěvníků ) ) dotazník pro ověřování ubytování ( Ubytování zahraničních turistů ) Pozn.: všechny tyto dotazníky jsou součástí přílohy této zprávy; dotazníky jsou přeloženy do 9 světových jazyků Výběr respondentů, dotazovací situace V rámci provádění šetření v okolí hlavních hraniční přechodů je výběr respondentů kvótní, což znamená, že tazatel má stanovenu přesnou kvótu s kolika a s jakými zahraničními návštěvníky je potřeba rozhovor během směny provést. Při výběru respondentů využívá tazatel náhodný krok, osloví tedy každého pátého přecházejícího jedince, u kterého nejprve ověří, zda se jedná o cizince a zda spadá do cílové skupiny. Poté zaznamená to, zda se jedná o zahraničního turistu, jednodenního návštěvníka či tranzitujícího návštěvníka (tj. čárkování) a s respondentem provede rozhovor (tj. dotazování) za předpokladu, že respondent vyhovuje kvótám a je ochoten se dotazování zúčastnit. Po skončení rozhovoru pokračuje tazatel oslovením opět pátého přecházejícího jedince. V rámci této činnosti tedy probíhá dotazování a čárkování současně. V rámci provádění šetření v okolí hraničních přechodů regionálního významu probíhá dotazování a čárkování zvlášť v jiném čase a místě. Během tzv. čárkovacích směn, které probíhají v bezprostřední blízkosti hraničních přechodů, zaznamenává tazatel počet aut / pěších / cyklistů a u zastavených osob zjištěnou skupinu (zahraniční turista jednodenní návštěvník tranzitující návštěvník). Během tzv. dotazovacích směn, které probíhají na místech, kde se cizinci účelně zastavují (čerpací stanice, parkoviště, freeshopy, obchodní centra, motoresty, ), provádí tazatel dotazování respondentů, přičemž výběr respondentů je náhodný (nikoliv kvótní) a podle intenzity výskytu cílových osob je využíván náhodný krok (pro přechody resp. místa s vyšší intenzitou) nebo (pro přechody resp. místa s nižší intenzitou). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

6 Východiska a parametry projektu Harmonogram sběru dat Časový rámec dotazování se liší v závislosti na typu přechodu. Na silničních přechodech je dotazování rozloženo rovnoměrně v čase, na železnicích a letištích odpovídá aktuálním železničním resp. letovým řádům. Dotazování v okolí hlavních silničních přechodů je rozloženo do časových pásem (6:00 :0, :0 7:0, 7:0 :00 h). Během půlročního sběru je naplánováno celkem směn, přičemž z nich je rovnoměrně rozloženo tak, aby byla pokryta všechna časová pásma a všechny dny v týdnu (7 dní x pásma) a zbývající směny připadají na tzv. mimořádné dny (svátky, významné dny, prázdniny, ). Při sestavování harmonogramu sběru dat jsme se opírali o zkušenosti z minulých výzkumů tak, aby nedošlo k narušení kompatibility výsledků. Dotazování v okolí silničních přechodů regionálního významu je rozloženo do časových pásem (6:00 :0, :0 :00 h). Během ročního sběru je naplánováno celkem 6 směn, přičemž z nich je rovnoměrně rozloženo tak, aby byla pokryta všechna časová pásma a všechny dny v týdnu (7 dní x pásma) a zbývající směny připadají na tzv. mimořádné dny. Teprve vlastní dotazování ukázalo potřebu harmonogram přizpůsobit praxí zjištěným skutečnostem. Metodické poznámky Výsledky za rok 009 již zahrnují data z mimopražských letišť (Ostrava, Brno-Tuřany, Pardubice, Karlovy Vary). Výsledky za loňský rok, kdy šetření na těchto letištích již probíhalo, v grafech zahrnuty nejsou. Vzhledem k nízkému podílu těchto letišť na celkovém počtu přepravených cestujících je vliv přidání výsledků za tato letiště na strukturu zahraničních návštěvníků a většinu charakteristik u nich zjišťovaných víceméně zanedbatelný. Celkové informace poskytované bez ohledu na typ návštěvníka jsou převáženy podle zastoupení jednotlivých typů návštěvníků zaznamenaných metodou náhodného kroku. Informace o finančních částkách, které zahraniční a tranzitující návštěvníci v ČR utratili, jsou uváděny v českých korunách (CZK). Konstrukce některých ukazatelů - průměrných výdajů na osobu a den či průměrných počtů přenocování - jsou zatíženy určitým zkreslením, zejména z důvodu výskytu extrémních hodnot. Z tohoto důvodu byl použit modifikovaný 0,% průměr, pomocí kterého bylo oříznuto 0, % extrémních hodnot v maximu a v minimu. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 6 / 8

7 VÝSLEDKY Z DOTAZOVÁNÍ V OKOLÍ HLAVNÍCH HRANIČNÍCH PŘECHODŮ

8 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

9 Shrnutí výsledků Během druhého čtvrtletí 009 jsme na hlavních hraničních přechodech zjistili typ návštěvníka tzv. čárkováním u více než, tisíc cizinců, účastníků cestovního ruchu. % z tohoto počtu představovali jednodenní návštěvníci;, % zahraniční turisté a,9 % tranzitující návštěvníci. Kompletní rozhovor jsme provedli s více než 6800 respondenty. Tématicky a metodicky jsme tím navázali na šetření, které naše agentura realizovala již od roku 00, mohli jsme si proto dovolit v letošním čtvrtletí zjištěné výsledky porovnat s výsledky zjištěnými v minulých letech. Meziroční porovnání výsledků přineslo několik ne zcela zanedbatelných změn, pro které existuje několik vysvětlení. Jedním z nich je dopad finanční krize, která více či méně ovlivňuje chování lidí, firem i ekonomik států. Finanční krize se na příjezdovém cestovním ruchu ČR odráží v poklesu významu nákupních a obchodních cest (mezi důvody návštěvy i podle frekvence návštěv). Na zvyšující se podíl osob přijíždějících za rekreací a zábavou může mít vliv také oslabený kurz koruny nebo příznivější počasí ve srovnání s loňským rokem. V datech za. čtvrtletí lze objevit i odraz takových událostí, jako byla návštěva papeže. Jednodenní návštěvníci Skupinu jednodenních návštěvníků reprezentují obyvatelé sousedních států nejčastěji Němci. Je pro ně typická velmi častá frekvence návštěv / z nich sem jezdí minimálně x měsíčně. Hlavním důvodem pro návštěvu ČR jsou nákupy (i když meziročně zaznamenáváme výrazný pokles podílu nákupních cest). Převažujícímu důvodu návštěvy odpovídají i navštívené destinace (příhraniční nákupní místa) nebo také struktura výdajů. Nejvíce utrácejí jednodenní návštěvníci za nákup zboží a pohonných hmot. Výdaje jednodenních návštěvníků meziročně poklesly o %. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 9 / 8

10 Shrnutí výsledků Zahraniční turisté Zahraniční turisté přijíždějí do ČR nejčastěji z Německa a Velké Británie. Necelou polovinu zahraničních turistů tvoří obyvatelé sousedních států. Frekvence návštěv je v porovnání s jednodenními návštěvníky výrazně nižší, přesto téměř polovina z nich navštíví ČR alespoň x ročně. Do České republiky jezdí především za rekreací a poznáním či na návštěvu příbuzných a známých. Častým důvodem jsou i obchodní cesty, i když se jejich podíl meziročně omezil. Centrem zájmu zahraničních turistů je Praha a další velká a turisticky atraktivní města. Průměrná délka pobytu se prodloužila, činí,7 dne. Zahraniční turisté se nejčastěji ubytovávají v hotelech. Omezil se podíl neplaceného ubytování v soukromí, což souvisí s poklesem návštěv příbuzných a známých. Výdaje zahraničních turistů se meziročně zvýšily o 8%, struktura výdajů není tak homogenní jako u jednodenních návštěvníků rovnoměrně utrácejí za zboží, stravování či ubytování. Tranzitující návštěvníci Tranzitující návštěvníci se na celkovém počtu cizinců podílejí,9 %. Nejčastěji se jedná o Poláky, ČR využívají jako tranzitní zemi poměrně často. Míří do některé ze sousedních zemí a to nejčastěji za obchodem, oproti druhému čtvrtletí přibylo tranzitů na dovolenou. Při cestování do cizích zemí mají tito návštěvníci největší zájem o prohlídky místních památek, pobyty u vody či poznávání kultury. Polovina z nich plánuje v ČR strávit v příštích letech dovolenou, přičemž nejvíce je lákají památky, architektura, kultura, historie a příroda. ČR hodnotí jako cenově dostupnou turistickou destinaci s dostatečnou nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb. Postrádají lepší nabídku CK a rozmanitost nabídky pro trávení volního času. Kampaň na propagaci ČR za hranicemi ČR zaznamenaly více než / respondentů. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 0 / 8

11 UKAZATEL PRO ODHAD POČTU ZAHRANIČNÍCH A TRANZITUJÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

12 Celkové výsledky čárkování Podíl a počet osob zaznamenaných metodou náhodného kroku červenec září 009 Zahraniční turista Jednodenní návštěvník Tranzitující návštěvník Celkem N %,,0,9 00,0 Zahraniční turista Jednodenní návštěvník Tranzitující návštěvník Celkem N % N % N % N % 009, 70,0 6, , ,6 6 67,8 09,6 0 00, , 7 700,9 690, , , 6 79,8 86, ,0 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

13 DESKRIPCE ZAHRANIČNÍCH A TRANZITUJÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

14 Struktura zahraničních návštěvníků Struktura vzorku ZÁKLAD: Všichni respondenti, N=688 (009) Aš Bílá-Bumbálka,8,0 Břeclav 8,6 Pohlaví Muž 66,7 Cínovec Dolní Dvořiště Folmava Harrachov,7,8,,9 Žena, Hatě,9 Český Těšín,7 Mikulov, Náchod,7-9 let,7 Pomezí, Rozvadov 9, Starý Hrozenkov, Věkové kategorie 0- let -9 let 6, 7, Strážný Varnsdorf Vojtanov Železná Ruda Letiště Praha Nádraží Praha Holešovice,0,8,,8, 9, Nádraží Praha Hlavní, Letiště Brno-Tuřany 0, 60 a více, Letiště Ostrava Letiště Karlovy Vary 0, 0, Letiště Pardubice 0, 0% 0% 0% 60% 80% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 0% % 0% % 0% % ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

15 Stát trvalého pobytu Nejvíce cizinců do naší republiky jezdí dlouhodobě z Německa. Ve třetím čtvrtletí 009 se Němci podíleli na celkovém počtu cizinců 7 %. Více než z cizinců z Německa jsou obyvateli spolkových zemí sousedících s ČR (Bavorsko, %, Sasko 8, %). Dále k nám nejčastěji jezdí obyvatelé dalších sousedních států (Polsko 6 %, Slovensko 0 %, Rakousko 9 %). Jednodenní návštěvníci ČR jsou nejčastěji (z 97%) obyvatelé sousedních zemí. Jedná se o občany Německa (7 %), Polska ( %), Slovenska (9 %), Rakouska (9 %). Téměř 90 % jednodenních návštěvníků z Německa je ze spolkových zemí sousedících s ČR (Bavorsko 6 %, Sasko 9 %). Pozn.: Meziroční nárůst Poláků resp. pokles Němců je částečně zapříčiněn výměnou přechodu Chotěbuz za Český Těšín, pokles podílu Němců lze dále vysvětlit finanční krizí, která má v Německu hlubší dopad Němci sem jezdí méně často na nákupy. Struktura zahraničních turistů podle státu trvalého pobytu se meziročně výrazně nezměnila. Zahraniční turisté pocházejí nejčastěji z Německa ( %) a Velké Británie ( %). Meziročně pokračuje pokles podílu návštěvníků z Velké Británie. Loňský nárůst podílu Rakušanů mezi zahraničními turisty byl přechodný. Obyvatelé sousedních států představují % všech zahraničních turistů. Českou republiku jako tranzitní zemi využívají nejčastěji Poláci (9 %). I když již čtvrté čtvrtletí po sobě zaznamenáváme výrazný meziroční pokles jejich podílu ve skupině tranzitujících návštěvníků. To může být zapříčiněno např. rozvojem dálniční sítě v sousedních zemích (Slovensko) a vznikem nových tras do cílových zemí. Svou roli také hraje výměna přechodu Chotěbuz (s vysokým podílem tranzitujících) za Český Těšín (nákupní jednodenní přechod).

16 Německo Polsko Slovensko Rakousko Velké Británie Itálie USA, Spojené státy Americké Francie Nizozemí - Holandsko Španělsko Ostatní BEZ OHLEDU NA TYP NÁVŠTĚVNÍKA Stát trvalého pobytu OTÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZÁKLAD: Všichni respondenti, N=688 (009), n=7 (008), n=60 (007), n=670 (006) % 0% 0% 0% 0% 0% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 006 Polsko Německo Slovensko Rakousko Maďarsko Nizozemí - Holandsko Rumunsko Itálie Francie Ukrajina Ostatní TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Stát trvalého pobytu OTÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009), n=80 (008), n=0 (007), n= (006) Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 006 0% 0% 0% 0% 0% 0% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 6 / 8

17 Německo Polsko Slovensko Rakousko Ostatní JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI: Stát trvalého pobytu OTÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=0 (009), n=6 (008), n=0 (007), n=08 (006) Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 006 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 Německo Velké Británie Slovensko Rakousko Polsko USA, Spojené státy Americké Itálie Nizozemí - Holandsko Francie Španělsko Ostatní/Others ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Stát trvalého pobytu OTÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt? ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009), n=86 (008), n=8 (007), n=80 (006) Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 006 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 7 / 8

18 Hlavní důvod návštěvy Nákupy byly dlouhodobě převažujícím důvodem návštěvy ČR. Tato standardní situace se však v posledním roce postupně mění. Dlouhodobě se meziročně zvyšuje podíl osob cestujících za rekreací, volným časem, zábavou a poznáváním, takže ve třetím čtvrtletí 009 již byl podíl tohoto důvodu pouhé jedno procento za podílem nákupů. Podobně dlouhodobý je meziroční pokles podílu obchodních cest. Podíl nákupů jako hlavního důvodu návštěvy se meziročně snižuje poslední dvě čtvrtletí (meziroční pokles nákupních cest o p.b, ve skupině jednodenních návštěvníků dokonce o 8 p.b). Změnu ve struktuře důvodů návštěvy ČR lze pravděpodobně vysvětlit těmito skutečnostmi: -> finanční krize, která omezuje cesty za nákupy a obchodem zvláště u Němců (kde nákup jako hlavní důvod cesty dlouhodobě převažuje nad ostatními, meziročně však ve třetím čtvrtletí 009 poklesl z téměř 60 na %) -> ve srovnání s loňským rokem příznivější počasí, které opět pozitivně působí na růst cest za rekreací a za zábavou. Nárůst podílu návštěvy sportovní nebo kulturní akce či festivalu z % na % lze spojit s návštěvou papeže na konci září a považovat za jednorázový výkyv. Změna ve struktuře důvodů návštěvy ČR má za následek změny v některých dalších charakteristikách, které výzkumem zjišťujeme.

19 Nákupy Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání Tranzit Návštěva příbuzných, známých Obchodní cesta Návštěva sportovní, kulturní akce, festivalu Aktivní dovolená (turistika, sport) Účast na kongresu, semináři, veletrhu Zdravotní pobyt, léčení v lázních BEZ OHLEDU NA TYP NÁVŠTĚVNÍKA Hlavní důvod návštěvy ČR OTÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? ZÁKLAD: Všichni respondenti, N=688 (009), n=7 (008), n=60 (007), Studijní pobyt Jiný důvod Červenec -září 009 Červenec -září 008 Červenec -září 007 Červenec -září % 0% 0% 0% 0% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 9 / 8

20 Nákupy Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání Návštěva příbuzných, známých Obchodní cesta Jiný důvod JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Hlavní důvod návštěvy ČR OTÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=0 (009), n=6 (008), n=0 (007), n=08 (006) Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září % % 0% % 60% 7% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání Návštěva příbuzných, známých Obchodní cesta Návštěva sportovní, kulturní akce, festivalu Aktivní dovolená (turistika, sport) Účast na kongresu, semináři, veletrhu Zdravotní pobyt, léčení v lázních ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Hlavní důvod návštěvy ČR OTÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR? ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009), n=86 (008), n=8 (007), n=80 (006) Nákupy Studijní pobyt Jiný důvod Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září % % 0% % 60% 7% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 0 / 8

21 Frekvence návštěv ČR Frekvence návštěv byla v čase velmi stabilní charakteristika, která se dlouhodobě meziročně prakticky neměnila. Z analýz vyplývá, že velmi úzce souvisela a souvisí s důvodem návštěvy ČR a se zemí bydliště. S výrazným poklesem podílu nákupních cest, které jsou velmi frekventované, poklesla i celková frekvence návštěv ČR. K nárůstům podílů dochází až u návštěv s roční periodicitou a to u všech skupin zahraničních návštěvníků. Jednodenní návštěvníci jezdí do České republiky mnohem častěji než ostatní skupiny cizinců. Důvodem je to, že se jedná z větší části o obyvatele sousedních států, kteří to sem mají blízko, a jsou zvyklí sem jezdit pravidelně (zejména na nákupy). Téměř / z nich sem jezdí minimálně jednou do měsíce. U zahraničních turistů je frekvence návštěv výrazně nižší, přesto téměř polovina z nich navštíví ČR minimálně x ročně. Vůbec první návštěvu ČR absolvovalo 9 % zahraniční turistů. Tranzitující návštěvníci využívají ČR k průjezdu do/z jiné země velmi často. Meziročně ale pokračuje trend snižování frekvence průjezdů Českou republikou.

22 Minimálně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než x za rok Byl(a) jsem zde poprvé BEZ OHLEDU NA TYP NÁVŠTĚVNÍKA Frekvence návštěv ČR OTÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku? ZÁKLAD: Všichni respondenti, N=688 (009), n=7 (008), n=60 (007), n=670 (006) červenec -září 009 červenec -září 008 červenec -září 007 červenec -září 006 0% 0% 0% 0% 0% 0% Minimálně x týdně Minimálně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Frekvence návštěv ČR OTÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009), n=80 (008), n=0 (007), n= (006) Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 006 0% 0% 0% 0% 0% 0% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

23 Prakticky každý den -x týdně -x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Frekvence návštěv ČR OTÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku? ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=0 (009), n=6 (008), n=0 (007), n=08 (006) % 0% 0% 0% 0% 0% 60% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 006 Minimálně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než x za rok Byl(a) jsem zde poprvé ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Frekvence návštěv ČR OTÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009), n=86 (008), n=8 (007), n=80 (006) Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září % 0% 0% 0% 0% 0% 60% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

24 Forma návštěvy Forma návštěvy patří k charakteristice, která byla v čase dlouhodobě stabilní. Z důvodu poklesu návštěv za účelem obchodu poklesl podíl služebních cest. U jednodenních návštěvníků i zahraničních turistů je typická individuální forma návštěvy ČR. Podíl těch, kteří do ČR přicestovali individuálně se meziročně zvýšil jak u jednodenních návštěvníků (o, p.b.), tak u zahraničních turistů (o 6,7 p.b.). Pozn.: graf na následující straně ukazuje formu návštěvy pouze za jednodenní návštěvníky a zahraniční turisty tranzitujících návštěvníků se na tuto otázku neptáme. údaje v grafech jsou zaokrouhleny na celá procenta, což opticky zvětšuje rozdíly.

25 ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI CELKEM Forma návštěvy ČR OTÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZÁKLAD: Zahraniční návštěvníci, n=99 (009), n=7 (008), n=7 (007), n=8 (006) Individuálně S cestovní kanceláří 6 6 Červenec - září 009 Pracovně, na služební cestu 6 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Jinak 0 Červenec - září 006 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

26 JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Forma návštěvy ČR OTÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=0 (009), n=6 (008), n=0 (007), n=08 (006) 9 ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Forma návštěvy ČR OTÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně? ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009), n=86 (008), n=8 (007), n=80 (006) 8 Individuálně Individuálně S cestovní kanceláří 0 0 S cestovní kanceláří 9 Pracovně na služební cestu 0 Červenec - září 009 Červenec - září 008 Pracovně na služební cestu 8 Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 007 Červenec - září 006 Jinak 0 0 Červenec - září 006 Jinak 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 6 / 8

27 Délka pobytu V období červenec až září 009 strávil zahraniční turista v ČR v průměru,7 dne, takže došlo k prodloužení průměrné délky pobytu o 0, dne a návrat na délku z roku 006. Nárůst délky pobytu lze pravděpodobně vysvětlit změnou struktury důvodu návštěvy ČR klesá podíl nákupů a obchodních cest, u nichž je délka pobytu podprůměrná, a naopak roste podíl cest za rekreací a za zábavou, u nichž je délka pobytu nadprůměrná, čímž délka pobytu zákonitě roste. Pozn.: Nárůst délky pobytu lze částečně vysvětlit i přidáním dat za další letiště, konkrétně za letiště Karlovy Vary. Ty využívá většina zahraničních turistů z důvodu návštěvy lázní, které jsou charakteristické nadprůměrnou délkou pobytu.

28 Délka pobytu v ČR ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI CELKEM Počet nocí strávených v ČR OTÁZKA: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v ČR ZÁKLAD: Zahraniční návštěvníci, n=99 (009), n=7 (008), n=7 (007), n=8 (006) 0 nocí - noci a více nocí ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Počet nocí strávených v ČR OTÁZKA: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009), n=86 (008), n=8 (007), n=80 (006) noc noci noci - nocí 6 a více nocí Červenec - září 009 Červenec - září Červenec - září Červenec - září Červenec - září Červenec - září Červenec - září Červenec - září % 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Průměrný počet nocí strávených v ČR OTÁZKA: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009), n=86 (008), n=8 (007), n=80 (006) Červenec - září 009,7 Červenec - září 008, Červenec - září 007, Červenec - září 006,8 nocí nocí nocí nocí nocí 6 nocí ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 8 / 8

29 Druh ubytování v ČR Druh ubytování byl stejně jako v minulých výzkumech zjišťován pouze u zahraničních turistů. O p.b. se snížil podíl zahraničních turistů ubytovaných bezplatně v soukromí, což lze vysvětlit poklesem podílu Rakušanů, u kterých je tento typ pobytu častější než jinde. Na poslední čtvrtletí tohoto roku je naplánováno ověření, zda neplacené ubytování je opravdu neplacené. Meziročně vzrostl podíl zahraničních turistů ubytovaných v hotelích, motelích a penzionech (o p.b.) a v kempech (o jeden p.b). Zřejmě se bude jednat o vliv počasí a již dříve zmiňovaný nárůst podílu cest za rekreací a poznáním.

30 ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Druh ubytování v ČR OTÁZKA:Uveďte, prosím, druh ubytování a počet nocí ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009), n=86 (008), n=8 (007), n=80 (006) Hotel, motel, penzion Kemp Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí Neplacené ubytování Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 006 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 0 / 8

31 Navštívená místa v ČR Preferovanými cílovými místy jednodenních návštěvníků jsou příhraniční nákupní města. Nejoblíbenějšími jsou Český Těšín, Folmava, Cheb, Aš či Varnsdorf (Až na Český Těšín je pořadí i podíl osob, které příslušné místo uvedly mezi navštívenými, stabilní. U Českého Těšína je třeba mít na paměti, že jeho raketový vzestup na žebříčku popularity českých míst je dán převážně výměnou tranzitního přechodu Chotěbuz za přechod v Českém Těšíně, kudy proudí hlavně jednodenní návštěvníci za svými nákupy). Stát trvalého pobytu osob, které přijíždějí na jednodenní návštěvu ČR odpovídá státům, s nimiž navštívené lokality hraničí. Praha se stabilními až, procenty v letních měsících zaujímá 8. místo. Tradičně se největší oblibě zahraničních turistů těší Praha. Největší zájem o Prahu mají turisté ze vzdálenějších destinací, turisté na první návštěvě ČR a turisté přijíždějící na rekreaci/za zábavou. Mezi nejnavštěvovanějšími destinacemi zahraničních turistů zůstávají kromě Prahy další velká města jako například Brno (s patrným výkyvem v souvislosti s návštěvou papeže) či turisticky atraktivní Karlovy Vary. Ve výzkumu se nově na navštívená místa ptáme rovněž tranzitujících návštěvníků. 6 % tranzitujících návštěvníků nedokáže specifikovat místo, které během průjezdu Českou republikou navštívili. Nejčastěji navštěvované jsou Praha (9 %), Brno (8, %), Mikulov (%), Olomouc, Ostrava, Hatě, Český Těšín či Břeclav (-%).

32 Praha Český Těšín Folmava Brno Cheb Břeclav Aš Karlovy Vary Železná Ruda Varnsdorf Plzeň Mikulov ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI CELKEM Navštívená místa v ČR OTÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZÁKLAD: Zahraniční návštěvníci, n=99 (009), n=7 (008), n=7 (007), n=8 (006) Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 006 0% % 0% % 0% % 0% % 0% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

33 Český Těšín Folmava Cheb Aš Varnsdorf Železná Ruda Břeclav Praha Náchod Strážný Znojmo Dubí / Cínovec JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Navštívená místa v ČR OTÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=0 (009), n=6 (008), n=0 (007), n=08 (006) Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 006 0% % 0% % ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 Praha Brno Karlovy Vary Český Krumlov Plzeň Břeclav Mikulov Františkovy Lázně Teplice Ostrava Cheb Olomouc ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Navštívená místa v ČR OTÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)? ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009), n=86 (008), n=8 (007), n=80 (006) Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

34 Výdaje zahraničních a tranzitujících návštěvníků Výdaje zahraničních turistů se ve srovnání stejným obdobím loňského roku zvýšily o 8 %. Toto zvýšení je však zřejmě třeba brát jako narovnání výkyvu z minulého roku způsobeného extrémně silným kurzem české koruny zvláště k euru v létě minulého roku. Zahraniční turisté totiž utrácejí stejný obnos výdajů v cizí měně, ale loňské extrémně vysoké posílení koruny vůči euru způsobilo pokles nominální hodnoty výdajů v Kč. Snižuje se podíl nákladů předem vynaložených na zájezd na klíč a vzrůstá význam nákupu pohonných hmot před cestou. Průměrné výdaje jednodenních návštěvníků dlouhodobě mírně klesají s výjimkou průměrných výdajů placených před cestou, kde nárůst je způsoben tím, že ve.čtvrtletí 009 byly při šetření ověřovány výdaje a tazatelé zřejmě na základě ověřovacích protokolů zasahovali do původně zjištěných dat (tomu by odpovídal meziročně výrazně zvýšený podíl jednodenních návštěvníků, kteří měli výdaj před cestou %, což je téměř dvojnásobek podílu z předchozího roku). Jednodenní návštěvníci utratili v průměru celkem 96 Kč na osobu a den. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o pokles o %. Došlo k navýšení významu nákladů předem placených za dopravu (o téměř 7 p.b) a ostatních nákladů (o p.b.) na úkor nákladů za pohonné hmoty a zboží. U výdajů placených během cesty se zvýšil význam zboží (o 6 p.b) a ostatních výdajů rovněž na úkor pohonných hmot (0 p.b.). Výdaje tranzitujících návštěvníků se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku mírně zvýšily, což je trend, který lze pozorovat již několik předcházejících období. Struktura výdajů zůstala víceméně stejná, výrazněji narostl pouze význam výdajů na dopravu a ubytování.

35 Výdaje jednodenních návštěvníků placené před cestou JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Platil(a) za služby před cestou OTÁZKA: Když jste se chystal(a) na tuto Vaši návštěvu ČR, platil(a) jste v souvislosti s ní nějaké zboží či služby předem mimo území ČR? ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=0 (009), n=6 (008), n=0 (007), n=08 (006) Výdaje jednodenních návštěvníků na osobu a den placené před cestou (Kč) Červenec - září 009,0 Červenec -září 009 Červenec - září 008 7, Výdaje Červenec -září Červenec -září Červenec - září 007 0,9 Červenec -září Červenec - září 006, 0% % 6% 9% % % ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 Struktura výdajů jednodenních návštěvníků placených před cestou Výdaje Červenec - září 009 % Kč Doprava,8 0 Pohonné hmoty 8, 77 Zboží,9 6 Ostatní 7, 9 Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl výrazně podíl jednodenních návštěvníků platících výdaje před cestou do ČR. Tento nárůst lze do značné míry vysvětlit zařazením modulu na ověřování výdajů (stejně jako ve Q 007) a pravděpodobně zpětnými opravami (i když zakázanými) hlavního dotazníku na základě ověřovacího dotazníku. Obecně poklesly částky utracené před cestou (průměr pouze za platící tedy meziročně poklesl), ale významněji vzrostl podíl osob, které nějaký výdaj před cestou měly (na dvojnásobek), což se odráží v tom, že průměrná částka počítaná na všechny jednodenní návštěvníky se mírně zvýšila. Největší část výdajů placených jednodenními návštěvníky před cestou připadá na nákup PHM. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

36 Výdaje zahraničních turistů placené před pobytem ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Platil(a) za služby před pobytem OTÁZKA: Když jste se chystal(a) na tuto Vaši návštěvu ČR, platil(a) jste v souvostlosti s ní nějaké zboží či služby předem mimo území ČR? ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009), n=86 (008), n=8 (007), n=80 (006) Červenec - září 009 6,6 Výdaje zahraniční turistů na osobu a den placené před pobytem (Kč) Červenec - září Červenec - září 008 6,8 Červenec - září 007,6 Výdaje Červenec - září Červenec - září Červenec - září 006, Červenec - září % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 Struktura výdajů zahraničních turistů placených před pobytem Výdaje Červenec - září 009 % Kč Zájezd na klíč,7 00 Ubytování, Doprava, 6 Pohonné hmoty,0 9 Zboží 8, 7 Ostatní,6 Podíl zahraničních turistů platících výdaje před pobytem v ČR plynule narůstá již několik období. S narůstajícím podílem platících návštěvníků roste i průměrně vynaložená částka na osobu a den (z 79 na 86 Kč). Svou roli také hraje opětovné oslabení kurzu koruny vůči euru po extrémním posílení, ke kterému došlo v roce 008. Největší část výdajů placených zahraničními návštěvníky před cestou připadá na dopravu. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 6 / 8

37 Výdaje zahraničních a tranzitujících návštěvníků během pobytu Výdaje na osobu a den během pobytu Zahraniční turisté Průměrné výdaje (Kč) Jednodenní návštěvníci Tranzitující návštěvníci Výdaje Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září Červenec - září Struktura výdajů během pobytu Průměrné výdaje (Kč) Červenec-září 009 Jednodenní Tranzitující Zahraniční turisté návštěvníci návštěvníci % Kč % Kč % Kč Ubytování Doprava 77 7 Výdaje Pohonné hmoty Stravování v restauracích Zboží 96 Ostatní STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 7 / 8

38 Celkové výdaje zahraničních a tranzitujících návštěvníků Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 Červenec - září 006 Celkové výdaje na osobu a den 7 7 Zahraniční turisté Výdaje na osobu a den - během pobytu Výdaje na osobu a den - před pobytem Celkové výdaje na osobu a den Jednodenní návštěvníci Výdaje na osobu a den - během návštěvy Výdaje na osobu a den - před cestou Tranzitující Výdaje na osobu a den - během průjezdu STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 8 / 8

39 Spokojenost s návštěvou Zahraniční návštěvníci hodnotí pobyt v ČR dlouhodobě příznivě a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se spokojenost s návštěvou v podstatě nezměnila. Pouze mezi zahraničními turisty se našlo o dva p.b. více těch, kteří byli v ČR velmi nebo spíše spokojeni. Mezi tranzitujícími návštěvníky výrazně přibylo mírně spokojených. Pouze třetina zahraničních návštěvníků (častěji jde o zahraniční turisty) poukazuje na problémy v souvislosti s návštěvou ČR. Za největší negativum je označována infrastruktura a stav silnic ( %), jazyková vybavenost lidí ve službách a v cestovním ruchu ( %). Pozn.: V minulých výzkumech jsme se na negativa v souvislosti s návštěvou ČR ptali všech skupin zahraničních návštěvníků. Nyní byla tato otázka pokládána pouze jednodenním návštěvníkům a zahraničním turistům. Výsledky v grafu na stranách a jsou v letech 007 až 008 přepočteny na stejný základ, jinými slovy neobsahují výsledky za tranzitující návštěvníky.

40 Spokojenost s návštěvou ČR ve třetím čtvrtletí OTÁZKA: Zhodnoťte své zkušenosti s návštěvou ČR. Jak celkově hodnotíte ČR? Jak se Vám zde líbilo? ZÁKLAD: Všichni respondenti, N=688 (009), n=7 (008), n=60 (007), n=670 (006) = Velmi spokojen = Zcela nespokojen Všichni Jednodenní návštěvníci Zahraniční turisté Tranzitující návštěvníci % 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 0 / 8

41 ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI CELKEM Negativa ČR OTÁZKA: S jakým největším problémem jste se v ČR setkal(a)? ZÁKLAD: Zahraniční návštěvníci, n=99 (009), n=7 (008), n=7 (007), n=8 (006) Žádné Infrastruktura, stav silnic Jazyková vybavenost lidí ve službách Jazyková vybavenost a příštup obyvatel Orientační a navigační systém Ceny Stravovací služby Doprava Taxislužby Policie Směnárny Ubytovací služby 0 6 Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

42 Žádné Infrastruktura, stav silnic Jazyková vybavenost lidí ve službách Ceny Jazyková vybavenost a příštup obyvatel Orientační a navigační systém JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Negativa ČR OTÁZKA: S jakým největším problémem jste se v ČR setkal(a)? ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=0 (009), n=6 (008), n=0 (007), n=08 (006) Policie Doprava Směnárny Stravovací služby Ostatní % 0% 0% 60% 80% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 Červenec - září 009 Červenec - září 008 Červenec - září 007 ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Negativa ČR OTÁZKA: S jakým největším problémem jste se v ČR setkal(a)? ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009), n=86 (008), n=8 (007), n=80 (006) Žádné Infrastruktura, stav silnic 0 8 Jazyková vybavenost lidí ve 6 službách Jazyková vybavenost a příštup obyvatel Orientační a navigační systém Stravovací služby Ceny Taxislužby Doprava Červenec - září 009 Ubytovací služby Červenec - září 008 Směnárny Policie Kriminalita Jiné 0 Červenec - září 007 0% 0% 0% 60% 80% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

43 Frekvence využívání informačních zdrojů Již podruhé jsme se všech skupin cizinců zeptali, jak často využívají různé informační zdroje při plánování svých cest do zahraničí. Nabídli jsme respondentům celkem 8 různých informačních zdrojů, přičemž jsme je požádali, aby u každého z nich zhodnotili frekvenci jejich využívání (vždy občas vůbec). Při plánovaní cest to zahraničí se cizinci opírají o dosavadní vlastní zkušenosti, informace čerpají z internetu nebo dají na doporučení svých přátel a známých.

44 BEZ OHLEDU NA TYP NÁVŠTĚVNÍKA Frekvence využívání informačních zdrojů OTÁZKA: Jak často využíváte při plánování svých cest do zahraničí jako turista tyto informační zdroje? ZÁKLAD: Všichni respondenti, N=688 (009) POZNÁMKA: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec průměr TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Frekvence využívání informačních zdrojů OTÁZKA: Jak často využíváte při plánování svých cest do zahraničí jako turista tyto informační zdroje? ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009) POZNÁMKA: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec průměr Dosavadní vlastní zkušenosti 66 0, Dosavadní vlastní zkušenosti 7, Internet 0 7,7 Internet 7 8, Doporučení přátel/známých 9 8,7 Doporučení přátel/známých 0,6 Tištění turističtí průvodci, mapy 7 0,0 Tištění turističtí průvodci, mapy 0 0,9 Návštěva/propagační materiály cestovních kanceláří 7 0, Návštěva/propagační materiály cestovních kanceláří 8 6 6, Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování 9 7, Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku, Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku 8 7, Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování 9 7, Reklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 7 9, Reklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 6, 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

45 JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Frekvence využívání informačních zdrojů OTÁZKA: Jak často využíváte při plánování svých cest do zahraničí jako turista tyto informační zdroje? ZÁKLAD: ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=0 (009) POZNÁMKA: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec průměr ZAHRANIČNÍ TURISTÉ Frekvence využívání informačních zdrojů OTÁZKA: Jak často využíváte při plánování svých cest do zahraničí jako turista tyto informační zdroje? ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=89 (009) POZNÁMKA: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec průměr Dosavadní vlastní zkušenosti 70 7, Internet 6 7 9, Doporučení přátel/známých 8 0,7 Dosavadní vlastní zkušenosti 9 6, Internet 7 6 7,9 Doporučení přátel/známých 9 8,7 Tištění turističtí průvodci, mapy 0 8, Tištění turističtí průvodci, mapy 9 9,9 Návštěva/propagační materiály cestovních kanceláří, Návštěva/propagační materiály cestovních kanceláří 7, Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování 8 7, Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování 0 8, Reklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 6 6 8, Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku 9 9, Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku 6, Reklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 7 9, 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

46 Další charakteristiky tranzitujících návštěvníků Dotazník pro tranzitující návštěvníky byl po dohodě se zadavatelem rozšířen o dotazy na cílovou zemi, důvody nezvolení ČR, obraz ČR, který zachycují v médiích i preference při volbě destinace. / tranzitujících návštěvníků směřují do některé z okolních zemí, nejčastěji do Německa (8 %), oproti jarním měsícům přibylo těch, kteří přes ČR míří do Středomoří. Pobyt v cílové destinaci je v době dovolených delší než v jarních měsících (medián činí dní) a důvodem nezvolení ČR je nejčastěji vyřízení pracovních záležitostí (jejich podíl však oproti jarním měsícům klesl o p.b. na %), naopak se výrazně zvýšil podíl těch, kteří nezvolili ČR, protože nemá moře a vhodné klima. Při cestování do cizích zemí mají tranzitující návštěvníci největší zájem o pobyty u vody ( %) prohlídky památek (0 %), či sport a sportovní aktivity ( %). Do ČR přijely někdy v minulosti na vícedenní návštěvu více než / tranzitujících návštěvníků (medián počtu návštěv je ). Téměř polovina tranzitujících návštěvníků (8 %) plánuje strávit v ČR v příštích letech dovolenou nejvíce je lákají památky, architektura, kultura, historie a příroda. K návštěvě na delší dobu by ČR musela tranzitujícím návštěvníkům nabídnout lepší klima, moře, bohatší nabídku možností sportovního vyžití a rekreace. Tranzitující návštěvníci hodnotí ČR jako cenově dostupnou turistickou destinaci. Příznivě je hodnoceno také stravování a doprava. Naopak nejhůře je hodnocena nabídka a služby cestovních kanceláří a dostatečnost informací o místě dovolené. Mediální propagaci ČR jako turistické destinace zaznamenaly za hranicemi ČR / tranzitujících návštěvníků. Nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (, %), inzerci v tisku či informační letáky (8 %).

47 TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Cílová země OTÁZKA: Který stát je/byl cílem této Vaší cesty? ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009) Německo 8 Rakousko Polsko 6 7 Itálie Slovensko 8 9 Chorvatsko 6 Maďarsko Velké Británie Francie Nizozemí - Holandsko Ostatní 0 0% 0% 0% 0% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 7 / 8

48 TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Počet nocí v cílové zemi OTÁZKA: Kolikrát hodláte přenocovat/jste přenocoval(a) v zemi, do/ze které jedete? ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009) bez přespání % noc 7% noci % 6 a více nocí 9% noci 9% Medián počtu nocí = - nocí 8% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 8 / 8

49 TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Důvod pro nezvolení ČR OTÁZKA: Proč jste si za cíl své cesty nevybral(a) ČR? ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009) Cestuji z pracovních důvodů, ČR nemá moře/pláže/písek, ČR nemá podnebí/klima, které hledám V ČR nelze provozovat mé oblíbené aktivity/sporty ČR nemá hory s podmínkami, které hledám,6,,8 V ČR je draho, ČR nemá zajímavé přírodní/kultruní památky, Jiné důvody 0, 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben - červen 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 9 / 8

50 TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Turistické priority OTÁZKA: O jakou oblast máte při cestování do cizích zemí jako turista největší zájem? ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009) Pobyt u vody Prohlídky místních památek 9,8,0 Sport, sportovní aktivity Poznávání přírody Poznávání kultury jiné země 9,, 0,7 Kulturní akce Noční život Gurmánství, místní speciality,8,0 6,6 Ozdravné a léčebné pobyty,0 Jiné oblasti 9,7 0% % 0% % 0% % 0% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 0 / 8

51 0 a více % TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Počet vícedenních návštěv ČR OTÁZKA: Kolikrát jste již navštívil(a) ČR s tím, že jste zde alespoň jednou přenocovala? ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009) x - 9x 9% Nikdy 8% x - x % Dvakrát 0% Jednou 6% Medián počtu návštěv = ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

52 TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Úvahy o dovolené v ČR OTÁZKA: Uvažujete o tom, že byste v ČR strávil(a) v příštích letech svou dovolenou? ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009) Určitě ne % Určitě ano 7% Spíše ne 8% Spíše ano % ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

53 TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Hlavní důvody zájmu o návštěvu ČR OTÁZKA: Jaké jsou hlavní důvody Vašeho zájmu navštívit ČR? ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, kteří uvedli, že chtějí v ČR strávit dovolenou, n=08 (009) Památky, architektura,7 Kultura, historie 8, Příroda Praha,,7 Rodina a přátelé Rekreace Víno, ženy, zpěv Zajímavá místa Sport Hory 6, 6, 6,,7,, Ostatní 9, 0% 0% 0% 0% 0% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

54 TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Hlavní motivátory k návštěvě ČR OTÁZKA: Co by Vám ČR musela nabídnout, aby Vás to přimělo k návštěvě na delší dobu, ke strávení dovolené? ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009) POZNÁMKA: Možnost uvést více důvodů Klima 6, Sportovní vyžití a rekreace (lázně) Kultura, historie, památky, zajímavá místa Ceny V ČR je vše OK Služby Nedostatek času/peněz Příroda Vyšší hory Nemám zájem o dovolenou v ČR 9,8 7,6 7,,8,,7,,6,6 Ostatní 6,7 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 0% 0% 0% 0% 0% 0% STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

55 TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Hodnocení ČR OTÁZKA: ČR jako turistická destinace: Oznámkujte jednotlivé atributy. ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009) POZNÁMKA: Červená čísla značí průměr na škále - (=Výborné hodnocení, =Nejhorší hodnocení) =výborné hodnocení =nejhorší hodnocení průměrná známka Cenová dostupnost/variabilita 6,8 Stravování na dovolené 0 0, Osobní bezpečnost 9 9 6, Doprava na dovolenou 6, Ubytování na dovolené 6, Rozmanitá nabídka trávení dovolené 9, Dostatek konkrétních informací o místě dovolené 7 9, Nabídka a služby cestovních kanceláří 7 0 8, 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana / 8

56 TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Propagace ČR v zahraničí OTÁZKA: Zaznamenal(a) jste za hranicemi ČR nějakou mediální propagaci ČR jako turistické destinace? Pokud ano, pokuste se vzpomenout, o jakou formu propagace se jednalo. ZÁKLAD: Tranzitující návštěvníci, n=869 (009) Prezentace na internetu, Inzerce v tisku 7,6 Informační letáky 7, Reklama v TV,8 Prezentace na výstavách, veletrzích cestovního ruchu 8,6 Jiná forma, Nezaznamenal(a) žádnou propagaci 6,7 0% 0% 0% 0% 0% 0% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben - červen 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 6 / 8

57 VÝSLEDKY Z DOTAZOVÁNÍ V OKOLÍ HRANIČNÍCH PŘECHODŮ REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

58 Sběr dat a jejich vážení Sběr dat na hraničních přechodech regionálního významu probíhal náhodně (tazatelé neměli stanoveny kvóty, protože nejsou k dispozici údaje o intenzitě provozu a struktuře návštěvníků, pomocí kterých by se zajistila reprezentativnost sebraných dat). Během čtvrtletí proběhlo na každém z vybraných přechodů regionálního významu osm směn ( dopolední od 6:00 do :0 a odpolední od :0 do :00), z toho: směny dotazovací, kdy tazatel na místech, kde se cizinci účelně zastavují (čerpací stanice, parkoviště, freeshopy, obchodní centra, motoresty,.) prováděl dotazování a k výběru osob využíval náhodný krok nebo v závislosti na intenzitě výskytu osob z definované cílové skupiny, a směny čárkovací, kdy tazatel v těsné blízkosti hraničního přechodu zaznamenával počet aut / pěších / cyklistů a u zastavených osob zjištěnou pak i skupinu návštěvníků (jednodenní návštěvník zahraniční turista tranzitující návštěvník). Z těchto důvodů nejsou sebraná data reprezentativní na vybrané hraniční přechody. Reprezentativnost dat by bylo možné zajistit jejich převážením na intenzitu provozu a strukturu návštěvníků využívajících jednotlivé hraniční přechody. Takovéto převážení bude možné provést až po ukončení pilotního šetření, kdy bude k dispozici dostatečná datová základna potřebná ke konstrukci vah. Teprve pak bude rovněž možné sběr organizovat tak, aby sebraná data byla reprezentativní. Pro účely interpretace výsledků za hraniční přechody regionálního významu jsme získaná data převážili podle zatím zjištěné intenzity provozu na jednotlivých přechodech. Ve zprávě zveřejněné výsledky je třeba tedy brát zatím pouze orientačně. STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 8 / 8

59 Rozdělení přechodů regionálního významu do skupin Pro účely zpracování výsledků a jejich interpretaci jsme se rozhodli přechody každé čtvrtletí rozdělit do několika skupin. Výsledky jsou za tyto skupiny a nikoliv za jednotlivé přechody resp. za všechny přechody jako celek. K rozdělení přechodů do skupin jsme využili klasifikační metodu zvanou shluková analýza k-průměrů (K-Means Cluster Analysis), která se používá k rozkladu souboru na skupiny tak, aby si jednotky uvnitř skupiny byly co nejpodobnější. Před analýzou jsme se rozhodli, že ze souboru dat vyřadíme železniční hraniční přechody, které jsou natolik specifické, že je vhodnější je zpracovávat zvlášť. Vytvořili jsme skupin silničních hraničních přechodů, přičemž rozhodující pro rozřazení do jednotlivých skupin byla jednak velikost přechodu vyjádřená počtem projíždějících aut a dále převažující důvod návštěvy ČR. Jednotlivé skupiny ukazuje schéma na této straně, přiřazení konkrétních přechodů do skupin tabulka na straně následující. SILNIČNÍ VELKÝ NÁKUPY A MALÝ NÁKUPY B DOVOLENÁ C PŘÍBUZNÍ D ŽÁDNÝ E ŽELEZNIČNÍ F STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 9 / 8

60 Rozdělení přechodů do skupin SKUPINA PŘECHOD TYP VELIKOST PŘEVAŽUJÍCÍ DŮVOD NÁVŠTĚVY Hodonín Silniční Velký Nákupy Hora sv. Šebestiána Silniční Velký Nákupy Mosty u Jablúnkova Silniční Velký Nákupy Petrovice Silniční Velký Nákupy Železná Silniční Velký Nákupy Krnov Silniční Malý Nákupy Mikulovice Silniční Malý Nákupy Mníšek Silniční Malý Nákupy Střelná Silniční Malý Nákupy Sudice Silniční Malý Nákupy Bohumín Silniční Malý Dovolená Bučina Silniční Malý Dovolená Hnanice Silniční Malý Dovolená Hrádek n. Nisou Silniční Velký Dovolená Hřensko Silniční Malý Dovolená Kohútka Silniční Malý Dovolená Stožec Silniční Malý Dovolená Brumov - Bylnice Silniční Malý Návštěva příbuzných Hevlín Silniční Malý Návštěva příbuzných Nová Bystřice Silniční Malý Návštěva příbuzných Slavonice Silniční Malý Návštěva příbuzných Velká nad Veličkou Silniční Malý Návštěva příbuzných Boží Dar Silniční Malý Žádný Broumov Silniční Malý Žádný Č. Velenice - Halámky Silniční Malý Žádný Dolní Lipka Silniční Malý Žádný Královec Silniční Malý Žádný Poštorná Silniční Malý Žádný Studánky Silniční Malý Žádný Svatá Kateřina Silniční Malý Žádný Bohumín Železniční - - Břeclav Železniční - - České Budějovice Železniční - - Domažlice Železniční - - Cheb Železniční - - Vsetín Železniční - - SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D SKUPINA E SKUPINA F STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 60 / 8

61 Podíl respondentů v jednotlivých skupinách ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Skupina A,8 Skupina B,8 Skupina C 8, Skupina D,8 Skupina E 0, Skupina F 9, ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 6 / 8

62 Shrnutí výsledků Na následujících stranách najdete výsledky za vymezené skupiny přechodů. Zcela záměrně zde chybí výsledky otázek, které byly pokládány pouze tranzitujícím návštěvníkům, a to z důvodu jejich nízkého zastoupení (tranzitující návštěvníci představují pouhá % všech dotázaných na přechodech regionálního významu). První a nejpočetnější skupina ( Skupina A - silniční velké nákupní přechody ). Převážná část návštěvníků využívající tyto přechody jsou jednodenní návštěvníci, nejčastěji Němci, kteří přijíždí za nákupem, jejich návštěvy jsou velmi časté a krátké, cestují v závislosti na vybavenosti přechodu a jeho okolí příležitostmi pro nákupy, jejich výdaje jsou mírně nadprůměrné a jsou spojeny s nákupy zboží a pohonných hmot. Druhou skupinu ( Skupina B - silniční malé nákupní přechody ). Tyto přechody se vyznačují výrazně nižší intenzitou provozu, řada z nich se nachází na česko-polské hranici, jsou tedy nadprůměrně využívány Poláky. Zahraniční návštěvníci v okolí těchto hraničních přechodů nakupují, jejich útraty jsou spíše podprůměrné, ale na druhou stranu sem jezdí velmi často. Do třetí skupiny ( Skupina C ) spadají přechody využívané zahraničními návštěvníky, kteří do ČR přijeli za účelem volnočasových aktivit (dovolená, výlet, poznávání, aktivní dovolená, návštěva sportovní či kulturní akce). Cesty těchto zahraničních návštěvníků jsou méně časté, útraty podprůměrné, nejčastěji vynaložené za jídlo v restauracích, nákup zboží či ubytování. Do čtvrté skupiny ( Skupina D ) spadají přechody využívané zahraničními návštěvníky, kteří do ČR přijeli na návštěvu příbuzných a známých. Většina přechodů se nachází na česko-rakouské hranici, mezi zahraničními návštěvníky jsou i zahraniční turisté, kteří se ubytovávají právě u svých příbuzných a známých. Směsice silničních přechodů ( Skupina E ), je zahraničními návštěvníky využívána z různých důvodů a není ničím signifikantní. Poslední skupinou jsou železniční přechody ( Skupina F ), které jsou skladbou zahraničních návštěvníků velmi různorodé. Oproti ostatním skupinám je zde vyšší podíl zahraničních turistů, výrazně vyšší průměrná délka pobytu, nižší frekvence návštěv, vyšší podíl návštěvníků platících výdaje před cestou/pobytem (za dopravu). STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 6 / 8

63 Typ návštěvníka ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Jednodenní návštěvník Zahraniční turista Tranzitující návštěvník Skupina A 8 Skupina B 9 6 Skupina C 9 8 ; Skupina D 79 9 Skupina E 80 9 Skupina F 6 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 6 / 8

64 Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Německo Polsko Rakousko Slovensko Ostatní Skupina A 6 Skupina B Skupina C Skupina D 9 Skupina E 9 Skupina F 9 9 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 6 / 8

65 Důvod návštěvy ČR ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Práce Dovolená Příbuzní Nákupy Tranzit Ostatní Skupina A Skupina B Skupina C 6 7 Skupina D 7 9 Skupina E 6 9 Skupina F 9 8 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 6 / 8

66 Frekvence návštěv ČR ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Minimálně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než x za rok Byl(a) jsem zde poprvé Skupina A 7 0 Skupina B 89 0 Skupina C Skupina D 6 Skupina E 60 0 Skupina F 7 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 66 / 8

67 Forma návštěvy ČR ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Individuálně S CK Pracovně Jinak Skupina A 98 Skupina B 00 Skupina C 99 Skupina D 99 Skupina E 9 Skupina F 8 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 67 / 8

68 Délka pobytu v ČR průměrný počet dní ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Skupina A,0 Skupina B, Skupina C, Skupina D,7 Skupina E,6 Skupina F, ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 68 / 8

69 Druh ubytování v ČR ZÁKLAD: Pouze zahraniční turisté na malých přechodech Hotel, motel, penzion Ostatní hromadná ubytování Neplacené ubytování Kemp Placené ubytování v soukromí Skupina A 9 9 Skupina B 6 Skupina C Skupina D Skupina E 9 Skupina F 6 6 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 69 / 8

70 Podíl návštěvníků platících výdaje před pobytem ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Skupina A, Skupina B 6, Skupina C 8, Skupina D,9 Skupina E, Skupina F, ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 70 / 8

71 Průměrná výše výdajů zaplacených před pobytem ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Skupina A 80 Skupina B 6 Skupina C Skupina D 0 Skupina E 8 Skupina F 8 0 Kč 0 Kč 00 Kč 0 Kč 00 Kč 0 Kč 00 Kč ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 7 / 8

72 Průměrná výše výdajů zaplacených během pobytu ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Skupina A 87 Skupina B 7 Skupina C 680 Skupina D 069 Skupina E 87 Skupina F 0 Kč 00 Kč 800 Kč 00 Kč 600 Kč 000 Kč ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 7 / 8

73 Struktura výdajů zaplacených během pobytu ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech Ubytování Pohonné hmoty Zboží Doprava Stravování v restauracích Ost. služby Skupina A 7 7 Skupina B 9 6 Skupina C 8 9 Skupina D Skupina E 8 9 Skupina F 6 8 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 7 / 8

74 Spokojenost s návštěvou ČR ZÁKLAD: Všichni respondenti na malých přechodech =velmi spokojen =zcela nespokojen Skupina A 9 6 Skupina B 70 8 Skupina C 7 9 Skupina D 68 7 Skupina E Skupina F 6 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, červenec - září 009 STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 7 / 8

75 DOTAZNÍKY

76 Jednodenní návštěvníci STEM/MARK, a.s. Příjezdový cestovní ruch, červenec - září 009 strana 76 / 8

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za duben červen 009 Červenec 009 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch 009-015 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za leden - březen 010 Duben 010 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09 Příjezdový cestovní ruch 00-0 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za červenec - září 00 Říjen 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015 Příjezdový cestovní ruch 015-016 Průběžná zpráva 4Q 015 Obsah Hlavní zjištění 03 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 74 Příjezdový cestovní ruch 015 016,

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí 2016 Průběžná zpráva 4Q 2016 Obsah Hlavní zjištění 0 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 72 Příjezdový cestovní ruch

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Ústecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Šetření proběhne na vhodných místech v blízkosti těchto silničních hraničních přechodů: Aš Břeclav

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH 009-05 Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním

Více

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch 2005 2007 Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director:

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016 research solutions < Kraj Vysočina Jací zahraniční návštěvníci přijeli do kraje? Jaké byli jejich výdaje? únor 2017 Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch 2009-2015 do jednotlivých

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Středočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Středočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Středočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011 Listopad 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalysts: van Brhlík, Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký Příjezdový cestovní ruch 2009 až 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Aleš Hozdecký Systém statistických projektů MMR MMR ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch -6 Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch 6, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012 Květen 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť 8 železničních

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 5-6 Průběžná zpráva Q 6 Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků 5 Metodika projektu 5 Realizátor dotazníku Příjezdový cestovní ruch 5 6, Průběžná zpráva

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Pardubický kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Bohdana Holá, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Souhrnná srovnávací analýza Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. STEM/MARK, a.s. Strukturalizace

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 009-015 Listopad 010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 010 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,245.338 ze zahraničí: 1,969.719 (87,7 %) z tuzemska: 275.619 (12,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 90.028 osob (4,2

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel Příjezdový cestovní ruch ČR 2013 Jan Tuček Ředitel Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Regionální výstupy Jak nás vidí

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,088.656 ze zahraničí: 1,779.395 (85,2 %) z tuzemska: 309.261 (14.8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 7.651 osob (0,4 %)

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" byl v první čtvrtině

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace PŘEDNÁŠKA č. 10 Cestovní ruch a rekreace Základní charakteristika cestovního ruchu v ČR počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2009 v ČR meziročně klesl o šest procent na 36,9 milionu

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více