Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barometr 2. čtvrtletí roku 2015"

Transkript

1 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) dosáhl 1,38 bilionu Kč a krátkodobý dluh pak 372,6 mld. Kč. Dlouhodobý dluh představoval, stejně jako před rokem, 79 % celkové výše dluhu. Objem hypoték, které se na dlouhodobém dluhu podílely 62 %, dosáhl výše 1,1 bilionu Kč a meziročně se zvýšil o 60,7 mld. Kč, resp. o 6 %. Objem krátkodobého dluhu meziročně vzrostl o 8,2 mld. Kč, resp. o 2 %. Koncem druhého čtvrtletí měly dluh celkem 3 miliony lidí, z toho dlouhodobý 612 osob, krátkodobý pak 1,9 milionu osob a obě formy dluhu 501 tisíc osob. Téměř polovina lidí s dlouhodobým dluhem měla i dluh krátkodobý (45 %). Hypotéku vlastnilo koncem druhého čtvrtletí 554 tisíc osob, což je polovina lidí s dlouhodobým dluhem. Počet klientů s hypotékou se meziročně zvýšil o 47 tisíc osob, resp. o 9 %. Počet osob s krátkodobým dluhem se naopak o téměř 90 tisíc osob, resp. o 4 % snížil. Průměrná částka na klienta s hypotékou se meziročně o 63 tisíc Kč snížila na necelé 2 milion Kč. Částka připadající v průměru na jednoho klienta s krátkodobým dluhem naopak vzrostla o 8,8 tisíc Kč na 154 tisíc Kč. Zatímco u krátkodobého dluhu se meziročně zvýšil jak jeho objem, tak i částka připadající v průměru na jednoho klienta, přičemž počet klientů se snížil, u hypoték se meziročně snížila pouze částka na klienta. Graf 1: Krátkodobý dluh a hypotéky KD dluh - objem mld. Kč Hypotéky - objem mld. Kč 400,0 364,4 372, , , ,3 300, ,0 800,0 200,0 600,0 100,0 400,0 200,0 0,0 0,0 KD dluh - počet klientů Hypotéky - počet klientů Strana 1

2 KD dluh - částka na klienta v Kč Hypotéky - částka na klienta v Kč Koncem druhého čtvrtletí roku 2015 mělo dlouhodobý dluh 12 % lidí starších 14 let. Téměř polovina jeho objemu patřila lidem ve věku od 35 do 44 let a dlouhodobý dluh mělo v této věkové skupině 27 % osob. Nejvyšší průměrnou částku na klienta vykázala věková kategorie od 30 do 34 let, a to 1,6 milionu Kč. Tato věková kategorie vykázala druhou nejvyšší míru zadlužených lidí, a to 22 %. Pouhými 2 % participovala na objemu dlouhodobého dluhu nejmladší věková skupina, ve které měla dluh pouze 2 % z nich. Z obyvatel v nejstarší věkové kategorii mělo tento dluh pouze 4 % z nich a podíl této věkové kategorie na objemu dlouhodobého dluhu byl 5 %. Graf 2: Struktura objemu dlouhodobého dluhu k Objem DD dluhu ,9% 1,6% 9,2% 18,2% 20,1% 46,1% Krátkodobý dluh mělo koncem druhého čtvrtletí letošního roku 27 % obyvatel starších 14 let. Nejvíce to bylo, stejně jako u dlouhodobého dluhu, u lidí ve věku od 35 do 44 let, a to 41 % a jen o jeden procentní bod méně u věkové kategorie 45 až 54 let. Naproti tomu, krátkodobý dluh mělo pouze 12 % lidí v nejmladší věkové skupině a 18 % lidí v nejstarší věkové kategorii. Lidé ve věku od 15 do 34 let se na objemu krátkodobého dluhu podíleli 22 %, takže naprostá většina jeho objemu připadla na starší věkové kategorie. V jejich rámci dominovali s celou třetinou celkového objemu krátkodobého dluhu lidé ve věku od 35 do 44 let. Objem krátkodobého dluhu se meziročně zvýšil u všech věkových kategorií, s výjimkou lidí ve věku 30 až 34 let. Téměř 40 % na jeho růstu participovali lidé ve věku od 45 do 54 let a více než čtvrtinou pak nejstarší věková kategorie. Meziročně se objem krátkodobého dluhu zvedl o 2 %, nejrychleji rostl v nejmladší věkové kategorii (+ 8 %). Strana 2

3 Nejvyšší částku krátkodobého dluhu na klienta vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let (185 tisíc Kč), poté se částka s klesající věkovou kategorií snižovala. Výjimkou byla nejstarší věková kategorie, která měla druhou nejnižší průměrnou částku krátkodobého dluhu na klienta. Graf 3: Struktura objemu krátkodobého dluhu Objem KD dluhu Objem KD dluhu ,4% 3,7% 8,0% 10,7% ,6% 3,9% 8,0% 10,3% ,1% 32,0% ,4% 31,9% Koncem druhého čtvrtletí letošního roku mělo hypotéku 6 % obyvatel starších 14 let. Více než dvojnásobek to bylo ve věkové skupině 35 až 44 let (15 % z nich) a u lidí ve věku od 30 do 34 let (13 %). Na druhé straně, v nejmladší a v nejstarší věkové kategorii mělo hypotéku pouhé 1 % osob. Na meziročním růstu objemu hypoték se podílely všechny věkové kategorie s výjimkou, stejně jako u krátkodobého dluhu, osob ve věku od 30 do 34 let. Necelých 60 % ročního přírůstku objemu hypoték obstarala věková skupina lidí od 35 do 44 let. Nejvyšší částku hypotéky na klienta vykázali lidé ve věku od 30 až 34 let, a to 2,2 milionu Kč. Za nimi se umístila věková kategorie 35 až 44 let s částkou ve výši 2,1 milionu Kč. Nejnižší částka na klienta připadla na druhou nejstarší věkovou kategorii (1,1 milionu Kč) a po ní na následující věkovou kategorii (1,7 milionu Kč). Graf 4: Struktura objemu hypoték Objem hypoték Objem hypoték ,9% 17,4% 1,2% 9,4% 21,6% ,0% 18,1% 1,2% 9,0% 20,4% ,5% ,3% Strana 3

4 Lidé ve věku od 35 do 44 let měli koncem druhého čtvrtletí zdaleka nejvyšší podíl jak na dlouhodobém, tak i na krátkodobém dluhu. V obou případech vykázali i nejvyšší míru zadlužení v obou případech, měřeno počtem lidí s dluhem k počtu lidí v dané věkové kategorii. Objem krátkodobých úvěrů se meziročně nejrychleji zvýšil u nejmladší věkové skupiny, v případě hypoték to bylo u věkové skupiny 45 až 54 let. Úvěry poskytnuté ve druhém čtvrtletí roku 2015 Objem dluhu z úvěrů poskytnutých ve druhém čtvrtletí roku 2015 dosáhl výše 125,9 mld. Kč. Na dlouhodobý dluh připadlo 79,9 mld. Kč (63 %) a na krátkodobý pak 46 mld. Kč (37 %). Na objemu nového dlouhodobého dluhu se hypotéky podílely 81 %. V období od dubna do června roku 2015 poskytli věřitelé hypotéky ve výši 64,6 mld. Kč, což je o 10,4 mld. Kč (o 19 %) více než ve stejném období předchozího roku. Hypotéku ve druhém čtvrtletí letošního roku získalo téměř 29 tisíc klientů, a to je meziročně o 4,4 tisíce osob více. Nepatrně vzrostla i částka připadající v průměru na jednoho klienta (o 1 %) na 2,2 milionu Kč. Meziročně se objem nově poskytnutých hypoték zvýšil ve všech věkových skupinách. Více než dvěma pětinami přispěla věková kategorie 35 až 44 let, zato pouhými 2 % se na přírůstu nových hypoték podílela nejstarší věková kategorie. Objem nových hypoték se meziročně nejrychleji zvýšil u lidí ve věku od 45 do 54 let a jen o jeden procentní bod méně vzrostl u nejmladší věkové skupiny. Graf 5: Hypotéky poskytnuté ve druhém čtvrtletí roku Nové hypotéky - objem mld. Kč 64,6 54,1 Nové hypotéky - počet klientů Nové hypotéky - částka na klienta v Kč Strana 4

5 Nový krátkodobý dluh získalo ve druhé čtvrtině roku 2015 méně klientů než ve stejném období loňského roku, avšak jeho objem i částka připadající v průměru na jednoho klienta se zvýšily. Na meziročním růstu jeho objemu o 4,7 mld. Kč se podílely všechny věkové skupiny. Téměř 60 % nového dluhu připadlo na dvě věkové kategorie, a to na lidi ve věku od 35 do 44 let a od 45 do 54 let. Nejrychleji se objem nového krátkodobého dluhu zvýšil u nejmladší věkové kategorie (růst téměř o pětinu), naopak nejnižší růst vykázala nejstarší věková skupina (+ 7 %). Necelou třetinu objemu nového krátkodobého dluhu získala věková skupina 35 až 44 let a téměř čtvrtinou na něm participovaly osoby ve věku od 45 do 54 let. Mladším lidem, tj. do 35 let patřilo pouze 28 % z objemu krátkodobého dluhu poskytnutého ve druhém čtvrtletí letošního roku a starší věkové kategorie měly tudíž naprostou většinu. Nejvyšší částku nově poskytnutého krátkodobého dluhu vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let, a to téměř 175 tisíc Kč, nejnižší pak nejmladší věková skupina (95 tisíc Kč). Nejvíce z celkového počtu lidí s novým krátkodobým dluhem patřilo do věkové kategorie 35 a 44 let (28 %) a poté osoby ve věku od 45 do 54 let (pětina). Dvě třetiny osob s novým krátkodobým dluhem bylo starších než 34 let. Nejmladší věková kategorie se sice na celkovém objemu krátkodobého dluhu poskytnutého ve druhém čtvrtletí letošního roku podílela nejméně ze všech, vykázala však nejvyšší meziroční dynamiku růstu zadlužení. Nejstarší věková skupina má ve srovnání s ní více než dvojnásobný podíl na objemu nově poskytnutého krátkodobého dluhu, avšak meziroční růst byl ze všech věkových kategorií nejnižší a navíc tento dluh mají jen 2 % obyvatel daného věku. Graf 6: Krátkodobý dluh poskytnutý ve druhém čtvrtletí 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Nový KD dluh - objem mld. Kč 46,0 41,3 Nový KD dluh - počet klientů Nový KD dluh - v Kč na klienta Strana 5

6 Smlouvy Koncem druhého čtvrtletí evidoval Bankovní a Nebankovní registr 5,8 milionu otevřených smluv. Naprostá většina z nich (77 %) se týkala krátkodobých úvěrů. Meziročně se o jeden procentní bod jejich podíl snížil. Na jednu smlouvu připadlo v průměru 1 milion Kč u dlouhodobých úvěrů a 83 tisíc Kč u úvěrů krátkodobých. Téměř polovina otevřených smluv na krátkodobé úvěry souvisela s osobními a spotřebitelskými úvěry. Počet otevřených smluv na krátkodobý úvěr se meziročně o 292 tisíc (o 6 %) snížil, částka připadající v průměru na jednu smlouvu se naopak o 9 % zvýšila, a to na 83 tisíc Kč. Na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem připadlo v průměru 1,2 smlouvy, u krátkodobých úvěrů to bylo 1,9 smlouvy. Jeden klient s osobním úvěrem měl v průměru 1,4 smluv a ten s úvěrem spotřebitelským pak 1,2 smluv. Tyto relace se meziročně nezměnily. Ve druhém čtvrtletí roku 2015 bylo podepsáno necelých 352 tisíc nových smluv na krátkodobý úvěr, což je o 4,7 tisíc smluv (o 1 %) méně než ve stejném období loňského roku. Částka připadající na jednu novou smlouvu se naopak o téměř 15 tisíc Kč (o 13 %) zvýšila, a to na 131 tisíc Kč. Graf 7: Smlouvy na krátkodobý dluh KD dluh - počet smluv KD dluh - částka na smlouvu v Kč Nový KD dluh - počet smluv Nový KD dluh - částka na smlouvu v Kč Strana 6

7 Ohrožené úvěry Koncem druhého čtvrtletí letošního roku dosáhl objem řádným nesplácením ohroženého dluhu výše 50,9 mld. Kč. Z toho na dlouhodobý dluh připadlo 18,3 mld. Kč a na dluh krátkodobý pak 32,6 mld. Kč. Ohrožený dluh se na celkovém objemu dluhu podílel 3 %. U dlouhodobého dluhu to bylo jen 1 %, z toho u hypoték, které tvořily tři čtvrtiny celkového objemu ohroženého dlouhodobého dluhu, také 1 %, a u krátkodobého dluhu pak 9 %. Krátkodobé úvěry jsou mnohem více ohrožené nesplácením než úvěry dlouhodobé, avšak průměrná částka řádným nesplácením ohroženého dluhu je v případě dlouhodobých úvěrů několikanásobně vyšší než u krátkodobého. Takže výskyt řádným nesplácením ohroženého dlouhodobého dluhu se sice vyskytuje méně často, avšak pro klienta má mnohem zásadnější důsledky. Objem hypoték ohrožených nesplacením dosáhl koncem druhé čtvrtletí letošního roku výše 13,8 mld. Kč, což je o 0,5 mld. Kč (o 4 %) méně než ve stejném období loňského roku. Stejným směrem se pohyboval i počet klientů s ohroženou hypotékou. Meziročně se snížil o 6 % na necelých 13 tisíc. Zato částka připadající v průměru na jednoho klienta s ohroženou hypotékou se o 27 tisíc Kč (o 3 %) zvýšila a dosáhla výše 1,1 milionu Kč. Více než dvě pětiny objemu ohrožených hypoték sice měli lidé ve věku od 35 do 44 let, avšak podíl ohrožených hypoték na celkovém objemu hypoték dosáhl v jejich případě pouze 1 %. Naproti tomu, podíl nejstarší věkové skupiny na objemu ohrožených hypoték byl třetí nejnižší (9 %), avšak u nich dosáhl podíl ohrožených hypoték na celkovém objemu hypoték 3 %, což bylo v rámci věkových skupin zdaleka nejvíce. Druhou rizikovou věkovou skupinu tvořili lidé od 45 do 54 let, u kterých byl podíl ohrožených hypoték na objemu hypoték ve výši 2 %. Nejméně rizikovou skupinou z tohoto hlediska byli lidé ve věku 30 do 34 let (necelé 1 %). Platební morálka lidí s hypotékou byla vesměs shodná napříč věkovými skupinami. V průměru měly problém se splácením 2 % lidí starších 14 let. Nadprůměrnou hodnotu (3 %) vykázaly dvě nejstarší věkové kategorie. Platí tedy, že se mladší věkové skupiny se splácením hypotéky vyrovnávaly lépe než ty starší, u kterých navíc roste objem hypoték poměrně rychle. Nejvyšší průměrnou částku ohrožených hypoték vykázali lidé ve věku od 45 až 54 let (1,2 milionu Kč). Částka se pak snižuje směrem k mladším věkovým kategoriím až na 800 tisíc Kč u nejmladší věkové skupiny. Nejvíce lidí s ohroženou hypotékou patřilo do kategorie od 35 do 44 let, tvořily více než dvě pětiny všech řádně nesplácejících klientů. Do následující starší věkové kategorie patřilo 28 % lidí s problémy se splácením hypotéky. Pouhé 1 % z počtu řádně nesplácejících hypotéku patřilo do nejmladší věkové skupiny a 8 % do navazující starší věkové kategorie. Objem nesplácením ohroženého krátkodobého dluhu dosáhl koncem druhého čtvrtletí výše 32,6 mld. Kč, a to je o 1,5 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku. Snížil se i počet klientů s ohroženým krátkodobým dluhem, a to o více než 5 tisíc na 271 tisíc osob. Rovněž částka připadající Strana 7

8 v průměru na jednoho klienta s ohroženým krátkodobým dluhem se meziročně snížila. Poklesla o 3 tisíce Kč na 120 tisíc Kč. Z celkového počtu klientů s krátkodobým dluhem mělo problémy se splácením 11 %. Platební morálka byla v rámci věkových skupin obdobná. O jeden procentní bod nad průměrnou hodnotu se dostali lidé ve věku od 30 do 34 let a dále věková skupina 45 až 54 let. Na celkovém objemu ohroženého krátkodobého dluhu se nejvíce podíleli lidé ve věku od 35 do 44 let (30 %) a jen o něco nižší podíl vykázala navazující starší věková skupina (27 %). Celkem připadlo na tři nejstarší věkové kategorie téměř 80 % objemu ohroženého krátkodobého dluhu. Nejnižší podíl na objemu ohroženého krátkodobého dluhu vykázala nejmladší věková skupina (3 %) a po ní následující starší věková kategorie (8 %). Tři nejstarší věkové skupiny se na počtu klientů s ohroženým krátkodobým dluhem podílely necelými třemi čtvrtinami. Pouze 5 % klientů řádně nesplácejících krátkodobý dluh patřilo do nejmladší věkové skupiny. Nejvyšší částku ohroženého krátkodobého dluhu vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let (141 tisíc Kč) a poté navazující mladší věková kategorie (127 tisíc Kč). Nejméně to bylo v případě nejmladší věkové kategorie (64 tisíc Kč). Nesplácením ohrožený krátkodobý dluh měla 3 % obyvatel starších 14 let. V rámci věkových kategorií to bylo více (5 %) u lidí ve věku od 34 do 44 let a ve věku od 45 do 54 let. S řádným splácením krátkodobého dluhu mají větší obtíže spíše starší věkové kategorie. Nevětší podíl ohroženého krátkodobého dluhu na objemu vykázala nejstarší věková skupina, u které byla řádným nesplácením ohrožena celá desetina jejich krátkodobého dluhu. U nejmladší věkové kategorie to naproti tomu bylo jen 6 %. Graf 8: Ohrožený dluh Ohrožené hypotéky - objem mld. Kč Ohrožený KD dluh - objem mld. Kč 20,0 15,0 14,3 13,8 40,0 30,0 34,1 32,6 10,0 20,0 5,0 10,0 0,0 0,0 Strana 8

9 Ohrožené hypotéky - částka na klienta Ohrožený KD dluh - částka na klienta v Kč v Kč Ohrožené hypotéky - počet klientů Ohrožený KD dluh - počet klientů Vybrané dluhové nástroje K významným nástrojům krátkodobého dluhu z hlediska objemu patří osobní a spotřebitelské úvěry a dluh na splátkových kartách. Objem dluhu z těchto tří nástrojů dosáhl koncem druhého čtvrtletí roku 2015 výše 302,6 mld. Kč a meziročně vzrostl o 4,5 mld. Kč, resp. o 2 %. Na celkovém objemu krátkodobého dluhu se tyto tři nástroje podílely 81 %, což je o jeden procentní bod méně než ve stejném období loňského roku. Nejvýraznější část objemu dluhu z těchto tří nástrojů tvořily osobní úvěry (47 %), i když se jejich podíl meziročně o tři procentní body snížil. Na druhém místě byly spotřebitelské úvěry s podílem ve výši 43 %, jejich podíl se naopak meziročně o čtyři procentní body zvýšil. Pokles podílu na objemu dluhu vykázaly i splátkové karty, a to o dva procentní body na 9 %. O meziroční přírůstek objemu dluhu z těchto tří nástrojů se postaraly výlučně spotřebitelské úvěry. Nejvíce klientů mělo splátkové karty, přičemž se jejich počet meziročně o 3 % zvýšil, a to na 996 tisíc. Zvýšil se i počet klientů se spotřebitelským úvěrem, i když pouze o 1 %. Pokles vykázal pouze počet lidí s osobním úvěrem, a to o 5 %. Nejvyšší částku připadající v průměru na jednoho klienta nalezneme u osobních úvěrů, a to 172 tisíc Kč. V meziročním srovnání vzrostla o 1 %. O 12 % se zvýšila průměrná částka na klienta v případě spotřebitelského úvěru na 153 tisíc Kč. Pouze u splátkových karet došlo k poměrně značnému meziročnímu poklesu, a to 17 % na 29 tisíc Kč. Strana 9

10 Graf 9: Vybrané dluhové nástroje Vybrané nástroje - objem v mld. Kč 149,2 143,1 130,9 115,5 33,4 28, osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Vybrané nástroje - částka na klienta v Kč osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Vybrané nástroje - počet klientů osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Strana 10

11 Dluh obchodních společností Objem dluhu obchodních společností evidovaný v Nebankovním registru klientských informací dosáhl koncem druhého čtvrtletí 2015 výše 102,6 mld. Kč, což je o 12,5 mld. Kč, resp. o 14 % více než ve stejném období loňského roku. Dluh mělo 54,5 tisíc společností, a to je o 2,6 tisíc společností, resp. o 5 % více než před rokem. V průměru dlužila jedna společnost 1,9 milionu Kč, a to je o 147 tisíc Kč, resp. o 8 % více než před rokem. Více než dvě pětiny celkového dluhu obchodních společností připadlo na finanční leasing a třetina na investiční úvěr. Meziročně se zvýšil objem dluhu u všech nástrojů, nejvíce u operativního leasingu (+ 52 %), tento nástroj se na celkovém objemu dluhu podílel jen jednou desetinou. Ostatní nástroje zaznamenaly mnohem nižší dynamiku, nejnižší pak finanční leasing (+ 4 %), který má v objemu dluhu váhu naopak nejvyšší. Téměř dvě třetiny společností mělo koncem druhého čtvrtletí investiční úvěr a necelé dvě pětiny pak dluh plynoucí z koupě na splátky. Meziročně se počet společností zvýšil u všech nástrojů s výjimkou finančního leasingu (pokles o 10 %). O 75 % se meziročně zvýšil počet společností s operativním leasingem. V případě zbývajících dvou nástrojů byl růst počtu společností mnohem nižší. Nejvyšší částku připadající v průměru na jednu společnost vykázal finanční leasing (4,1 milionu Kč) a operativní leasing (3,6 milionu Kč). Nejméně to bylo u investičního úvěru (necelých 800 tisíc Kč). Průměrná částka se meziročně zvýšila u všech nástrojů, s výjimkou operativního leasingu (pokles o 13 %). Nejvyšší zvýšení zaznamenal dluh ve formě koupě na splátky (růst o 18 %). Graf 1: Struktura dluhu obchodních společností Objem dluhu Objem dluhu ,2% 14,0% 44,8% finanční leasing invesoční úvěr 9,6% 15,0% 41,0% finanční leasing invesoční úvěr 34,0% operaovní leasing koupě na splatky 34,3% operaovní leasing koupě na splatky Podíl na počtu společnosx Podíl na počtu společnosx ,0% 18,5% 16,1% finanční leasing invesoční úvěr 4,9% 18,3% 13,8% finanční leasing invesoční úvěr 62,4% operaovní leasing koupě na splatky 63,0% operaovní leasing koupě na splatky Strana 11

12 Průměrná částka na společnost v Zs. Kč finanční leasing operaovní leasing koupě na splatky invesoční úvěr Pramen: Nebankovní registr klientských informací Koncem druhého čtvrtletí letošního roku evidoval Nebankovní registr klientských informací téměř 159 tisíc otevřených smluv na dluh obchodních společností, což je o 18,9 tisíc smluv více než před rokem. Na jednu společnost připadlo v průměru 2,9 smlouvy, ve stejném období roku 2014 to bylo 2,7 smlouvy. Průměrná částka na jednu smlouvu dosáhla výše 646 tisíc Kč, a to je o 2,3 tisíce více než před rokem. Objem dluhu, který obchodní společnosti získaly ve druhém čtvrtletí letošního roku, dosáhl výše 12,8 mld. Kč, a to je o 2,8 mld. Kč, resp. o 28 % více než ve stejném období loňského roku. Meziročně se zvýšil i počet společností s novým dluhem (+ 15 %), a také částka připadající v průměru na jednu společnost s novým dluhem (+ 11 %). Nový dluh obdrželo 8 tisíc společností a částka na společnost byla 1,6 milionu Kč. Objem dluhu ohroženého nesplácením dosáhl koncem druhého čtvrtletí výše 1 mld. Kč, což je jen o 3 % více než před rokem. Ohrožený dluh společností se na jejich celkovém dluhu podílel 0,9 % a jen 5 % společností s dluhem mělo problémy s jeho splácením. Oba údaje se meziročně nezměnily. Dluh obchodních společností z hlediska krajů Koncem druhého čtvrtletí patřil největší díl dluhu obchodním společnostem se sídlem v Praze (27 %), 14 % připadlo na společnosti v Jihomoravském kraji a desetina pak na společnosti ve Středočeském kraji. Nejmenší část dluhu měly společnosti v Karlovarském kraji (2 %) a po 3 % pak společnosti v Libereckém kraji. Z celkového počtu společností s dluhem (54,5 tisíc) jich téměř třetina měla sídlo v Praze a 13 % v Jihomoravském kraji. Nejméně jich patřilo do Karlovarského kraje (2 %) a jen o procentní bod více pak do kraje Plzeňského a Vysočina. Nejvyšší částku připadající v průměru na jednu obchodní společnost vykázal kraj Vysočina (2,6 milionu Kč). O něco nižší částku pak kraj Pardubický a Plzeňský. Naopak nejnižší dluh na společnost Strana 12

13 patřil Ústeckému a Karlovarskému kraji (1,5 milionu Kč) a dále Praze a Olomouckému kraji (1,6 milionu Kč). Meziročně se dluh společností zvýšil ve všech krajích, a to v průměru o 14 %. Nejvíce to bylo v kraji Libereckém (+ 31 %) a Karlovarském (+ 24 %). Nejnižší dynamiku vykázaly společnosti v kraji Vysočina (+ 7 %) a v Královéhradeckém kraji (+ 8 %). Také počet společností s dluhem se meziročně zvýšil ve všech krajích. V průměru to bylo o 5 %. Rychleji se jejich počet zvýšil v Praze (+ 7 %) a v Jihočeském, Jihomoravském a ve Středočeském kraji (+ 6 %). Nejnižší tempo vykázal počet společností s dluhem v kraji Vysočina (+ 2 %). Průměrná výše dluhu na společnost se meziročně zvýšila o 8 %. Více to bylo v kraji Libereckém (+ 26%) a v Karlovarském (+ 18 %), nejméně pak v kraji Jihomoravském (+ 3 %). Dluh ve druhém čtvrtletí letošního roku získalo společností v objemu 12,8 mld. Kč. Čtvrtina z objemu nového dluhu připadla na společnosti se sídlem v Praze a 14 % na společnosti v Jihomoravském kraji. Nejméně se na něm podílely společnosti v Karlovarském kraji (2 %). Z celkového počtu společností, které získaly nový dluh, jich 29 % sídlilo v Praze, 14 % v Jihomoravském kraji. Na celkovém počtu společností s novým dluhem se nejméně opět podílely společnosti Karlovarského kraje (2 %). V průměru získaly společnosti nový dluh ve výši 1,6 milionu Kč. Vyšší průměrnou částku obdržely společnosti se sídlem ve Zlínském kraji (2,4 milionu Kč) a v Libereckém kraji (2 miliony Kč). Naopak nižší částku nalezneme u společností se sídlem v Moravskoslezském kraji (1,2 milionu Kč) a v Praze (1,3 milionu Kč). Na celkovém objemu dluhu ohroženého nesplácením ve výši 1 mld. Kč se více než polovinou podílely společnosti sídlící v Praze a desetina připadla na ty se sídlem v Jihomoravském kraji. V těchto dvou krajích měly sídlo dvě třetiny společností s problémovým splácením dluhu. Objem ohroženého dluhu tvořil pouze 0,9 % objemu dluhu společností. Více to bylo u společností v Ústeckém kraji (1,9 %) a v Praze (1,8 %), méně pak u společností kraje Vysočina (0,1 %), Zlínského a Jihočeského kraje (shodně po 0,4 %). V průměru mělo problémy se splácením dluhu 5 % společností s dluhem. Rozdíly mezi kraji byly poměrně malé. Nejnižší hodnoty vykázal kraj Vysočina (2 %) a nejvyšší pak se značným odstupem Praha (7 %). Objem řádným nesplácením ohroženého dluhu se meziročně zvýšil o 3 %, k jeho růstu však došlo pouze v pěti krajích. Nejvíce to bylo v Ústeckém kraji (+ 33 %) a v Praze (+ 12 %). Nejhlubší pokles zaznamenal kraj Vysočina (- 34 %) a Jihočeský kraj (- 33 %). Strana 13

14 Graf 2: Objem dluhu obchodních společností podle krajů 30,0 25,0 20,0 Objem dluhu OS mld. Kč 15,0 10, ,0 0,0 Pramen: Nebankovní registr klientských informací Graf 3: Průměrná částka dluhu na obchodní společnost (tis. Kč) podle krajů Průměrná částka na OS v Zs. Kč Pramen: Nebankovní registr klientských informací Strana 14

15 Graf 4: Počet obchodních společností s dluhem podle krajů Počet OS s dluhem Pramen: Nebankovní registr klientských informací Strana 15

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2005

Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2005 Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 25 Od roku 1997 spolupracuje Ministerstvo financí a Český statistický úřad na systému monitorování cen nemovitostí v ČR. Na základě zákona 151/1997

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů LIBUŠE SVOBODOVÁ Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu 2 OBSAH Úvod Cíl a metody Výsledky

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2017 činil 4,4 % jde celkem o 303 834 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku, 7 Migrace Do České republiky se v roce 2016 přistěhovalo o 20,1 tisíce více osob, než se vystěhovalo. Občanů Slovenska, Ukrajiny a Rumunska přibylo na našem území nejvíce. Objem zahraničního stěhování

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 6.5.2004 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2018 činil 3,2 % jde celkem o 220 183 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE 5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE Výběrové šetření pracovních sil je zdroj, který v době mezi sčítáními poskytuje základní informace o změnách ve struktuře hospodařících domácností (HD) založených na společném

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2015 činil 6,7 % jde celkem o 473 376 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2014 činil 7,9 % jde celkem o 559 045 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Počet obyvatel je dlouhodobě stabilní, posledních pět let mírně klesal, tempo se v roce 215 zpomalilo obyvatelstvo ubylo ve třech okresech, trvale nejvíce ve správním obvodu ORP Broumov.

Více

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina 4.2. Lesnictví Lesnictví představuje jeden ze základních pilířů primárního sektoru. Využívá tradičních přírodních zdrojů, od některých dalších sektorů prvovýroby se však vyznačuje dlouhotrvajícím hospodařením.

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 10. 2012 54 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

1. Bytová výstavba v České republice

1. Bytová výstavba v České republice 1. Bytová výstavba v České republice 1.1. Dlouhodobý vývoj bytové výstavby V prvních poválečných letech byla v České republice bytová výstavba na poměrně nízké úrovni (v roce 1946 bylo dokončeno jen 4

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

4. Životní prostředí. Zemědělské půdy ubývá ve prospěch lesů

4. Životní prostředí. Zemědělské půdy ubývá ve prospěch lesů 4. Životní prostředí Zemědělské půdy ubývá ve prospěch lesů Největší rozloha chráněných území je na Chrudimsku V Pardubickém kraji pokračoval i v roce 215 dlouhodobý pokles výměry orné půdy, naproti tomu

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond Orné půdy neustále meziročně ubývá......rozšiřují se lesní pozemky. Pro harmonický vývoj krajiny a kvalitu životního prostředí je důležité hospodaření s půdou. Půdní fond

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Příloha. Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Příloha. Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Příloha Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena,

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 49 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Health

Více

Graf 4. 1 Výměra ekologicky obhospodařované půdy v Královéhradeckém kraji podle okresů

Graf 4. 1 Výměra ekologicky obhospodařované půdy v Královéhradeckém kraji podle okresů 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Půdní fond: Orné půdy neustále meziročně ubývá......rozšiřují se lesní pozemky. Obhospodařovaná půda tvoří 85 % zemědělské půdy. Ekologické zemědělství: Počet ekofarem se za pět let

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči 5. Sociální služby Uživatelé sociálních služeb Klienty vybraných sociálních služeb se v roce 216 v kraji stalo téměř 5,5 tisíce osob ve věku 18 let a méně. Nejvýznamnější roli v posledních 8 letech sehrávala

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 14 Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 29 Activity of hemodialysis centres in the

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Význam vzdělání neustále roste...je však spojen s klesajícím zájmem o učňovské obory Graf 22 Vzdělanostní struktura pracovní síly v Libereckém kraji Vzdělání jako nezbytný předpoklad

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2014/2015 činil 114 577, z toho do studia

Více

3. Zaměstnanost cizinců v ČR

3. Zaměstnanost cizinců v ČR Život cizinců v ČR 3. Zaměstnanost cizinců v ČR Cizinci mohou v České republice vykonávat výdělečnou činnost jako zaměstnanci nebo jako podnikatelé (živnostníci). Pro účely této publikace se pod pojmem

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2018/2019 činil 109 783, z toho do studia

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Činnost záchytných stanic v roce Activity of sobering-up stations in 2013

Činnost záchytných stanic v roce Activity of sobering-up stations in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 7. 2014 17 Souhrn Činnost záchytných v roce 2013 Activity of sobering-up stations in 2013 Tato Aktuální informace

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Vývoj insolvencí v České republice v červnu 2012

Vývoj insolvencí v České republice v červnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Praha 2. července 2012 Vývoj insolvencí v České republice v červnu 2012 Praha, červenec 2012 nárůst insolvenčních návrhů dosáhl za pololetí roku 2012 (proti stejnému období 2011) necelých

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 12. 2011 63 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 27 29 Činnost logopedických pracovišť v v roce 26 Activity of branch of logopaediology in the CR in the year

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2017/2018 činil 109 980, z toho do studia

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 7. 2012 29 Souhrn Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011 Activity of branches of surgery in

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

Nemocenské pojištění v roce 2007

Nemocenské pojištění v roce 2007 Nemocenské pojištění v roce 2007 statistická informace Počet pojištěnců Průměrný počet nemocensky pojištěných za období až 2007 činil 4 469 tis. osob a byl tak o 1,8 % (78 tis. osob) vyšší než ve stejném

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více