Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barometr 2. čtvrtletí roku 2015"

Transkript

1 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) dosáhl 1,38 bilionu Kč a krátkodobý dluh pak 372,6 mld. Kč. Dlouhodobý dluh představoval, stejně jako před rokem, 79 % celkové výše dluhu. Objem hypoték, které se na dlouhodobém dluhu podílely 62 %, dosáhl výše 1,1 bilionu Kč a meziročně se zvýšil o 60,7 mld. Kč, resp. o 6 %. Objem krátkodobého dluhu meziročně vzrostl o 8,2 mld. Kč, resp. o 2 %. Koncem druhého čtvrtletí měly dluh celkem 3 miliony lidí, z toho dlouhodobý 612 osob, krátkodobý pak 1,9 milionu osob a obě formy dluhu 501 tisíc osob. Téměř polovina lidí s dlouhodobým dluhem měla i dluh krátkodobý (45 %). Hypotéku vlastnilo koncem druhého čtvrtletí 554 tisíc osob, což je polovina lidí s dlouhodobým dluhem. Počet klientů s hypotékou se meziročně zvýšil o 47 tisíc osob, resp. o 9 %. Počet osob s krátkodobým dluhem se naopak o téměř 90 tisíc osob, resp. o 4 % snížil. Průměrná částka na klienta s hypotékou se meziročně o 63 tisíc Kč snížila na necelé 2 milion Kč. Částka připadající v průměru na jednoho klienta s krátkodobým dluhem naopak vzrostla o 8,8 tisíc Kč na 154 tisíc Kč. Zatímco u krátkodobého dluhu se meziročně zvýšil jak jeho objem, tak i částka připadající v průměru na jednoho klienta, přičemž počet klientů se snížil, u hypoték se meziročně snížila pouze částka na klienta. Graf 1: Krátkodobý dluh a hypotéky KD dluh - objem mld. Kč Hypotéky - objem mld. Kč 400,0 364,4 372, , , ,3 300, ,0 800,0 200,0 600,0 100,0 400,0 200,0 0,0 0,0 KD dluh - počet klientů Hypotéky - počet klientů Strana 1

2 KD dluh - částka na klienta v Kč Hypotéky - částka na klienta v Kč Koncem druhého čtvrtletí roku 2015 mělo dlouhodobý dluh 12 % lidí starších 14 let. Téměř polovina jeho objemu patřila lidem ve věku od 35 do 44 let a dlouhodobý dluh mělo v této věkové skupině 27 % osob. Nejvyšší průměrnou částku na klienta vykázala věková kategorie od 30 do 34 let, a to 1,6 milionu Kč. Tato věková kategorie vykázala druhou nejvyšší míru zadlužených lidí, a to 22 %. Pouhými 2 % participovala na objemu dlouhodobého dluhu nejmladší věková skupina, ve které měla dluh pouze 2 % z nich. Z obyvatel v nejstarší věkové kategorii mělo tento dluh pouze 4 % z nich a podíl této věkové kategorie na objemu dlouhodobého dluhu byl 5 %. Graf 2: Struktura objemu dlouhodobého dluhu k Objem DD dluhu ,9% 1,6% 9,2% 18,2% 20,1% 46,1% Krátkodobý dluh mělo koncem druhého čtvrtletí letošního roku 27 % obyvatel starších 14 let. Nejvíce to bylo, stejně jako u dlouhodobého dluhu, u lidí ve věku od 35 do 44 let, a to 41 % a jen o jeden procentní bod méně u věkové kategorie 45 až 54 let. Naproti tomu, krátkodobý dluh mělo pouze 12 % lidí v nejmladší věkové skupině a 18 % lidí v nejstarší věkové kategorii. Lidé ve věku od 15 do 34 let se na objemu krátkodobého dluhu podíleli 22 %, takže naprostá většina jeho objemu připadla na starší věkové kategorie. V jejich rámci dominovali s celou třetinou celkového objemu krátkodobého dluhu lidé ve věku od 35 do 44 let. Objem krátkodobého dluhu se meziročně zvýšil u všech věkových kategorií, s výjimkou lidí ve věku 30 až 34 let. Téměř 40 % na jeho růstu participovali lidé ve věku od 45 do 54 let a více než čtvrtinou pak nejstarší věková kategorie. Meziročně se objem krátkodobého dluhu zvedl o 2 %, nejrychleji rostl v nejmladší věkové kategorii (+ 8 %). Strana 2

3 Nejvyšší částku krátkodobého dluhu na klienta vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let (185 tisíc Kč), poté se částka s klesající věkovou kategorií snižovala. Výjimkou byla nejstarší věková kategorie, která měla druhou nejnižší průměrnou částku krátkodobého dluhu na klienta. Graf 3: Struktura objemu krátkodobého dluhu Objem KD dluhu Objem KD dluhu ,4% 3,7% 8,0% 10,7% ,6% 3,9% 8,0% 10,3% ,1% 32,0% ,4% 31,9% Koncem druhého čtvrtletí letošního roku mělo hypotéku 6 % obyvatel starších 14 let. Více než dvojnásobek to bylo ve věkové skupině 35 až 44 let (15 % z nich) a u lidí ve věku od 30 do 34 let (13 %). Na druhé straně, v nejmladší a v nejstarší věkové kategorii mělo hypotéku pouhé 1 % osob. Na meziročním růstu objemu hypoték se podílely všechny věkové kategorie s výjimkou, stejně jako u krátkodobého dluhu, osob ve věku od 30 do 34 let. Necelých 60 % ročního přírůstku objemu hypoték obstarala věková skupina lidí od 35 do 44 let. Nejvyšší částku hypotéky na klienta vykázali lidé ve věku od 30 až 34 let, a to 2,2 milionu Kč. Za nimi se umístila věková kategorie 35 až 44 let s částkou ve výši 2,1 milionu Kč. Nejnižší částka na klienta připadla na druhou nejstarší věkovou kategorii (1,1 milionu Kč) a po ní na následující věkovou kategorii (1,7 milionu Kč). Graf 4: Struktura objemu hypoték Objem hypoték Objem hypoték ,9% 17,4% 1,2% 9,4% 21,6% ,0% 18,1% 1,2% 9,0% 20,4% ,5% ,3% Strana 3

4 Lidé ve věku od 35 do 44 let měli koncem druhého čtvrtletí zdaleka nejvyšší podíl jak na dlouhodobém, tak i na krátkodobém dluhu. V obou případech vykázali i nejvyšší míru zadlužení v obou případech, měřeno počtem lidí s dluhem k počtu lidí v dané věkové kategorii. Objem krátkodobých úvěrů se meziročně nejrychleji zvýšil u nejmladší věkové skupiny, v případě hypoték to bylo u věkové skupiny 45 až 54 let. Úvěry poskytnuté ve druhém čtvrtletí roku 2015 Objem dluhu z úvěrů poskytnutých ve druhém čtvrtletí roku 2015 dosáhl výše 125,9 mld. Kč. Na dlouhodobý dluh připadlo 79,9 mld. Kč (63 %) a na krátkodobý pak 46 mld. Kč (37 %). Na objemu nového dlouhodobého dluhu se hypotéky podílely 81 %. V období od dubna do června roku 2015 poskytli věřitelé hypotéky ve výši 64,6 mld. Kč, což je o 10,4 mld. Kč (o 19 %) více než ve stejném období předchozího roku. Hypotéku ve druhém čtvrtletí letošního roku získalo téměř 29 tisíc klientů, a to je meziročně o 4,4 tisíce osob více. Nepatrně vzrostla i částka připadající v průměru na jednoho klienta (o 1 %) na 2,2 milionu Kč. Meziročně se objem nově poskytnutých hypoték zvýšil ve všech věkových skupinách. Více než dvěma pětinami přispěla věková kategorie 35 až 44 let, zato pouhými 2 % se na přírůstu nových hypoték podílela nejstarší věková kategorie. Objem nových hypoték se meziročně nejrychleji zvýšil u lidí ve věku od 45 do 54 let a jen o jeden procentní bod méně vzrostl u nejmladší věkové skupiny. Graf 5: Hypotéky poskytnuté ve druhém čtvrtletí roku Nové hypotéky - objem mld. Kč 64,6 54,1 Nové hypotéky - počet klientů Nové hypotéky - částka na klienta v Kč Strana 4

5 Nový krátkodobý dluh získalo ve druhé čtvrtině roku 2015 méně klientů než ve stejném období loňského roku, avšak jeho objem i částka připadající v průměru na jednoho klienta se zvýšily. Na meziročním růstu jeho objemu o 4,7 mld. Kč se podílely všechny věkové skupiny. Téměř 60 % nového dluhu připadlo na dvě věkové kategorie, a to na lidi ve věku od 35 do 44 let a od 45 do 54 let. Nejrychleji se objem nového krátkodobého dluhu zvýšil u nejmladší věkové kategorie (růst téměř o pětinu), naopak nejnižší růst vykázala nejstarší věková skupina (+ 7 %). Necelou třetinu objemu nového krátkodobého dluhu získala věková skupina 35 až 44 let a téměř čtvrtinou na něm participovaly osoby ve věku od 45 do 54 let. Mladším lidem, tj. do 35 let patřilo pouze 28 % z objemu krátkodobého dluhu poskytnutého ve druhém čtvrtletí letošního roku a starší věkové kategorie měly tudíž naprostou většinu. Nejvyšší částku nově poskytnutého krátkodobého dluhu vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let, a to téměř 175 tisíc Kč, nejnižší pak nejmladší věková skupina (95 tisíc Kč). Nejvíce z celkového počtu lidí s novým krátkodobým dluhem patřilo do věkové kategorie 35 a 44 let (28 %) a poté osoby ve věku od 45 do 54 let (pětina). Dvě třetiny osob s novým krátkodobým dluhem bylo starších než 34 let. Nejmladší věková kategorie se sice na celkovém objemu krátkodobého dluhu poskytnutého ve druhém čtvrtletí letošního roku podílela nejméně ze všech, vykázala však nejvyšší meziroční dynamiku růstu zadlužení. Nejstarší věková skupina má ve srovnání s ní více než dvojnásobný podíl na objemu nově poskytnutého krátkodobého dluhu, avšak meziroční růst byl ze všech věkových kategorií nejnižší a navíc tento dluh mají jen 2 % obyvatel daného věku. Graf 6: Krátkodobý dluh poskytnutý ve druhém čtvrtletí 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Nový KD dluh - objem mld. Kč 46,0 41,3 Nový KD dluh - počet klientů Nový KD dluh - v Kč na klienta Strana 5

6 Smlouvy Koncem druhého čtvrtletí evidoval Bankovní a Nebankovní registr 5,8 milionu otevřených smluv. Naprostá většina z nich (77 %) se týkala krátkodobých úvěrů. Meziročně se o jeden procentní bod jejich podíl snížil. Na jednu smlouvu připadlo v průměru 1 milion Kč u dlouhodobých úvěrů a 83 tisíc Kč u úvěrů krátkodobých. Téměř polovina otevřených smluv na krátkodobé úvěry souvisela s osobními a spotřebitelskými úvěry. Počet otevřených smluv na krátkodobý úvěr se meziročně o 292 tisíc (o 6 %) snížil, částka připadající v průměru na jednu smlouvu se naopak o 9 % zvýšila, a to na 83 tisíc Kč. Na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem připadlo v průměru 1,2 smlouvy, u krátkodobých úvěrů to bylo 1,9 smlouvy. Jeden klient s osobním úvěrem měl v průměru 1,4 smluv a ten s úvěrem spotřebitelským pak 1,2 smluv. Tyto relace se meziročně nezměnily. Ve druhém čtvrtletí roku 2015 bylo podepsáno necelých 352 tisíc nových smluv na krátkodobý úvěr, což je o 4,7 tisíc smluv (o 1 %) méně než ve stejném období loňského roku. Částka připadající na jednu novou smlouvu se naopak o téměř 15 tisíc Kč (o 13 %) zvýšila, a to na 131 tisíc Kč. Graf 7: Smlouvy na krátkodobý dluh KD dluh - počet smluv KD dluh - částka na smlouvu v Kč Nový KD dluh - počet smluv Nový KD dluh - částka na smlouvu v Kč Strana 6

7 Ohrožené úvěry Koncem druhého čtvrtletí letošního roku dosáhl objem řádným nesplácením ohroženého dluhu výše 50,9 mld. Kč. Z toho na dlouhodobý dluh připadlo 18,3 mld. Kč a na dluh krátkodobý pak 32,6 mld. Kč. Ohrožený dluh se na celkovém objemu dluhu podílel 3 %. U dlouhodobého dluhu to bylo jen 1 %, z toho u hypoték, které tvořily tři čtvrtiny celkového objemu ohroženého dlouhodobého dluhu, také 1 %, a u krátkodobého dluhu pak 9 %. Krátkodobé úvěry jsou mnohem více ohrožené nesplácením než úvěry dlouhodobé, avšak průměrná částka řádným nesplácením ohroženého dluhu je v případě dlouhodobých úvěrů několikanásobně vyšší než u krátkodobého. Takže výskyt řádným nesplácením ohroženého dlouhodobého dluhu se sice vyskytuje méně často, avšak pro klienta má mnohem zásadnější důsledky. Objem hypoték ohrožených nesplacením dosáhl koncem druhé čtvrtletí letošního roku výše 13,8 mld. Kč, což je o 0,5 mld. Kč (o 4 %) méně než ve stejném období loňského roku. Stejným směrem se pohyboval i počet klientů s ohroženou hypotékou. Meziročně se snížil o 6 % na necelých 13 tisíc. Zato částka připadající v průměru na jednoho klienta s ohroženou hypotékou se o 27 tisíc Kč (o 3 %) zvýšila a dosáhla výše 1,1 milionu Kč. Více než dvě pětiny objemu ohrožených hypoték sice měli lidé ve věku od 35 do 44 let, avšak podíl ohrožených hypoték na celkovém objemu hypoték dosáhl v jejich případě pouze 1 %. Naproti tomu, podíl nejstarší věkové skupiny na objemu ohrožených hypoték byl třetí nejnižší (9 %), avšak u nich dosáhl podíl ohrožených hypoték na celkovém objemu hypoték 3 %, což bylo v rámci věkových skupin zdaleka nejvíce. Druhou rizikovou věkovou skupinu tvořili lidé od 45 do 54 let, u kterých byl podíl ohrožených hypoték na objemu hypoték ve výši 2 %. Nejméně rizikovou skupinou z tohoto hlediska byli lidé ve věku 30 do 34 let (necelé 1 %). Platební morálka lidí s hypotékou byla vesměs shodná napříč věkovými skupinami. V průměru měly problém se splácením 2 % lidí starších 14 let. Nadprůměrnou hodnotu (3 %) vykázaly dvě nejstarší věkové kategorie. Platí tedy, že se mladší věkové skupiny se splácením hypotéky vyrovnávaly lépe než ty starší, u kterých navíc roste objem hypoték poměrně rychle. Nejvyšší průměrnou částku ohrožených hypoték vykázali lidé ve věku od 45 až 54 let (1,2 milionu Kč). Částka se pak snižuje směrem k mladším věkovým kategoriím až na 800 tisíc Kč u nejmladší věkové skupiny. Nejvíce lidí s ohroženou hypotékou patřilo do kategorie od 35 do 44 let, tvořily více než dvě pětiny všech řádně nesplácejících klientů. Do následující starší věkové kategorie patřilo 28 % lidí s problémy se splácením hypotéky. Pouhé 1 % z počtu řádně nesplácejících hypotéku patřilo do nejmladší věkové skupiny a 8 % do navazující starší věkové kategorie. Objem nesplácením ohroženého krátkodobého dluhu dosáhl koncem druhého čtvrtletí výše 32,6 mld. Kč, a to je o 1,5 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku. Snížil se i počet klientů s ohroženým krátkodobým dluhem, a to o více než 5 tisíc na 271 tisíc osob. Rovněž částka připadající Strana 7

8 v průměru na jednoho klienta s ohroženým krátkodobým dluhem se meziročně snížila. Poklesla o 3 tisíce Kč na 120 tisíc Kč. Z celkového počtu klientů s krátkodobým dluhem mělo problémy se splácením 11 %. Platební morálka byla v rámci věkových skupin obdobná. O jeden procentní bod nad průměrnou hodnotu se dostali lidé ve věku od 30 do 34 let a dále věková skupina 45 až 54 let. Na celkovém objemu ohroženého krátkodobého dluhu se nejvíce podíleli lidé ve věku od 35 do 44 let (30 %) a jen o něco nižší podíl vykázala navazující starší věková skupina (27 %). Celkem připadlo na tři nejstarší věkové kategorie téměř 80 % objemu ohroženého krátkodobého dluhu. Nejnižší podíl na objemu ohroženého krátkodobého dluhu vykázala nejmladší věková skupina (3 %) a po ní následující starší věková kategorie (8 %). Tři nejstarší věkové skupiny se na počtu klientů s ohroženým krátkodobým dluhem podílely necelými třemi čtvrtinami. Pouze 5 % klientů řádně nesplácejících krátkodobý dluh patřilo do nejmladší věkové skupiny. Nejvyšší částku ohroženého krátkodobého dluhu vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let (141 tisíc Kč) a poté navazující mladší věková kategorie (127 tisíc Kč). Nejméně to bylo v případě nejmladší věkové kategorie (64 tisíc Kč). Nesplácením ohrožený krátkodobý dluh měla 3 % obyvatel starších 14 let. V rámci věkových kategorií to bylo více (5 %) u lidí ve věku od 34 do 44 let a ve věku od 45 do 54 let. S řádným splácením krátkodobého dluhu mají větší obtíže spíše starší věkové kategorie. Nevětší podíl ohroženého krátkodobého dluhu na objemu vykázala nejstarší věková skupina, u které byla řádným nesplácením ohrožena celá desetina jejich krátkodobého dluhu. U nejmladší věkové kategorie to naproti tomu bylo jen 6 %. Graf 8: Ohrožený dluh Ohrožené hypotéky - objem mld. Kč Ohrožený KD dluh - objem mld. Kč 20,0 15,0 14,3 13,8 40,0 30,0 34,1 32,6 10,0 20,0 5,0 10,0 0,0 0,0 Strana 8

9 Ohrožené hypotéky - částka na klienta Ohrožený KD dluh - částka na klienta v Kč v Kč Ohrožené hypotéky - počet klientů Ohrožený KD dluh - počet klientů Vybrané dluhové nástroje K významným nástrojům krátkodobého dluhu z hlediska objemu patří osobní a spotřebitelské úvěry a dluh na splátkových kartách. Objem dluhu z těchto tří nástrojů dosáhl koncem druhého čtvrtletí roku 2015 výše 302,6 mld. Kč a meziročně vzrostl o 4,5 mld. Kč, resp. o 2 %. Na celkovém objemu krátkodobého dluhu se tyto tři nástroje podílely 81 %, což je o jeden procentní bod méně než ve stejném období loňského roku. Nejvýraznější část objemu dluhu z těchto tří nástrojů tvořily osobní úvěry (47 %), i když se jejich podíl meziročně o tři procentní body snížil. Na druhém místě byly spotřebitelské úvěry s podílem ve výši 43 %, jejich podíl se naopak meziročně o čtyři procentní body zvýšil. Pokles podílu na objemu dluhu vykázaly i splátkové karty, a to o dva procentní body na 9 %. O meziroční přírůstek objemu dluhu z těchto tří nástrojů se postaraly výlučně spotřebitelské úvěry. Nejvíce klientů mělo splátkové karty, přičemž se jejich počet meziročně o 3 % zvýšil, a to na 996 tisíc. Zvýšil se i počet klientů se spotřebitelským úvěrem, i když pouze o 1 %. Pokles vykázal pouze počet lidí s osobním úvěrem, a to o 5 %. Nejvyšší částku připadající v průměru na jednoho klienta nalezneme u osobních úvěrů, a to 172 tisíc Kč. V meziročním srovnání vzrostla o 1 %. O 12 % se zvýšila průměrná částka na klienta v případě spotřebitelského úvěru na 153 tisíc Kč. Pouze u splátkových karet došlo k poměrně značnému meziročnímu poklesu, a to 17 % na 29 tisíc Kč. Strana 9

10 Graf 9: Vybrané dluhové nástroje Vybrané nástroje - objem v mld. Kč 149,2 143,1 130,9 115,5 33,4 28, osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Vybrané nástroje - částka na klienta v Kč osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Vybrané nástroje - počet klientů osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Strana 10

11 Dluh obchodních společností Objem dluhu obchodních společností evidovaný v Nebankovním registru klientských informací dosáhl koncem druhého čtvrtletí 2015 výše 102,6 mld. Kč, což je o 12,5 mld. Kč, resp. o 14 % více než ve stejném období loňského roku. Dluh mělo 54,5 tisíc společností, a to je o 2,6 tisíc společností, resp. o 5 % více než před rokem. V průměru dlužila jedna společnost 1,9 milionu Kč, a to je o 147 tisíc Kč, resp. o 8 % více než před rokem. Více než dvě pětiny celkového dluhu obchodních společností připadlo na finanční leasing a třetina na investiční úvěr. Meziročně se zvýšil objem dluhu u všech nástrojů, nejvíce u operativního leasingu (+ 52 %), tento nástroj se na celkovém objemu dluhu podílel jen jednou desetinou. Ostatní nástroje zaznamenaly mnohem nižší dynamiku, nejnižší pak finanční leasing (+ 4 %), který má v objemu dluhu váhu naopak nejvyšší. Téměř dvě třetiny společností mělo koncem druhého čtvrtletí investiční úvěr a necelé dvě pětiny pak dluh plynoucí z koupě na splátky. Meziročně se počet společností zvýšil u všech nástrojů s výjimkou finančního leasingu (pokles o 10 %). O 75 % se meziročně zvýšil počet společností s operativním leasingem. V případě zbývajících dvou nástrojů byl růst počtu společností mnohem nižší. Nejvyšší částku připadající v průměru na jednu společnost vykázal finanční leasing (4,1 milionu Kč) a operativní leasing (3,6 milionu Kč). Nejméně to bylo u investičního úvěru (necelých 800 tisíc Kč). Průměrná částka se meziročně zvýšila u všech nástrojů, s výjimkou operativního leasingu (pokles o 13 %). Nejvyšší zvýšení zaznamenal dluh ve formě koupě na splátky (růst o 18 %). Graf 1: Struktura dluhu obchodních společností Objem dluhu Objem dluhu ,2% 14,0% 44,8% finanční leasing invesoční úvěr 9,6% 15,0% 41,0% finanční leasing invesoční úvěr 34,0% operaovní leasing koupě na splatky 34,3% operaovní leasing koupě na splatky Podíl na počtu společnosx Podíl na počtu společnosx ,0% 18,5% 16,1% finanční leasing invesoční úvěr 4,9% 18,3% 13,8% finanční leasing invesoční úvěr 62,4% operaovní leasing koupě na splatky 63,0% operaovní leasing koupě na splatky Strana 11

12 Průměrná částka na společnost v Zs. Kč finanční leasing operaovní leasing koupě na splatky invesoční úvěr Pramen: Nebankovní registr klientských informací Koncem druhého čtvrtletí letošního roku evidoval Nebankovní registr klientských informací téměř 159 tisíc otevřených smluv na dluh obchodních společností, což je o 18,9 tisíc smluv více než před rokem. Na jednu společnost připadlo v průměru 2,9 smlouvy, ve stejném období roku 2014 to bylo 2,7 smlouvy. Průměrná částka na jednu smlouvu dosáhla výše 646 tisíc Kč, a to je o 2,3 tisíce více než před rokem. Objem dluhu, který obchodní společnosti získaly ve druhém čtvrtletí letošního roku, dosáhl výše 12,8 mld. Kč, a to je o 2,8 mld. Kč, resp. o 28 % více než ve stejném období loňského roku. Meziročně se zvýšil i počet společností s novým dluhem (+ 15 %), a také částka připadající v průměru na jednu společnost s novým dluhem (+ 11 %). Nový dluh obdrželo 8 tisíc společností a částka na společnost byla 1,6 milionu Kč. Objem dluhu ohroženého nesplácením dosáhl koncem druhého čtvrtletí výše 1 mld. Kč, což je jen o 3 % více než před rokem. Ohrožený dluh společností se na jejich celkovém dluhu podílel 0,9 % a jen 5 % společností s dluhem mělo problémy s jeho splácením. Oba údaje se meziročně nezměnily. Dluh obchodních společností z hlediska krajů Koncem druhého čtvrtletí patřil největší díl dluhu obchodním společnostem se sídlem v Praze (27 %), 14 % připadlo na společnosti v Jihomoravském kraji a desetina pak na společnosti ve Středočeském kraji. Nejmenší část dluhu měly společnosti v Karlovarském kraji (2 %) a po 3 % pak společnosti v Libereckém kraji. Z celkového počtu společností s dluhem (54,5 tisíc) jich téměř třetina měla sídlo v Praze a 13 % v Jihomoravském kraji. Nejméně jich patřilo do Karlovarského kraje (2 %) a jen o procentní bod více pak do kraje Plzeňského a Vysočina. Nejvyšší částku připadající v průměru na jednu obchodní společnost vykázal kraj Vysočina (2,6 milionu Kč). O něco nižší částku pak kraj Pardubický a Plzeňský. Naopak nejnižší dluh na společnost Strana 12

13 patřil Ústeckému a Karlovarskému kraji (1,5 milionu Kč) a dále Praze a Olomouckému kraji (1,6 milionu Kč). Meziročně se dluh společností zvýšil ve všech krajích, a to v průměru o 14 %. Nejvíce to bylo v kraji Libereckém (+ 31 %) a Karlovarském (+ 24 %). Nejnižší dynamiku vykázaly společnosti v kraji Vysočina (+ 7 %) a v Královéhradeckém kraji (+ 8 %). Také počet společností s dluhem se meziročně zvýšil ve všech krajích. V průměru to bylo o 5 %. Rychleji se jejich počet zvýšil v Praze (+ 7 %) a v Jihočeském, Jihomoravském a ve Středočeském kraji (+ 6 %). Nejnižší tempo vykázal počet společností s dluhem v kraji Vysočina (+ 2 %). Průměrná výše dluhu na společnost se meziročně zvýšila o 8 %. Více to bylo v kraji Libereckém (+ 26%) a v Karlovarském (+ 18 %), nejméně pak v kraji Jihomoravském (+ 3 %). Dluh ve druhém čtvrtletí letošního roku získalo společností v objemu 12,8 mld. Kč. Čtvrtina z objemu nového dluhu připadla na společnosti se sídlem v Praze a 14 % na společnosti v Jihomoravském kraji. Nejméně se na něm podílely společnosti v Karlovarském kraji (2 %). Z celkového počtu společností, které získaly nový dluh, jich 29 % sídlilo v Praze, 14 % v Jihomoravském kraji. Na celkovém počtu společností s novým dluhem se nejméně opět podílely společnosti Karlovarského kraje (2 %). V průměru získaly společnosti nový dluh ve výši 1,6 milionu Kč. Vyšší průměrnou částku obdržely společnosti se sídlem ve Zlínském kraji (2,4 milionu Kč) a v Libereckém kraji (2 miliony Kč). Naopak nižší částku nalezneme u společností se sídlem v Moravskoslezském kraji (1,2 milionu Kč) a v Praze (1,3 milionu Kč). Na celkovém objemu dluhu ohroženého nesplácením ve výši 1 mld. Kč se více než polovinou podílely společnosti sídlící v Praze a desetina připadla na ty se sídlem v Jihomoravském kraji. V těchto dvou krajích měly sídlo dvě třetiny společností s problémovým splácením dluhu. Objem ohroženého dluhu tvořil pouze 0,9 % objemu dluhu společností. Více to bylo u společností v Ústeckém kraji (1,9 %) a v Praze (1,8 %), méně pak u společností kraje Vysočina (0,1 %), Zlínského a Jihočeského kraje (shodně po 0,4 %). V průměru mělo problémy se splácením dluhu 5 % společností s dluhem. Rozdíly mezi kraji byly poměrně malé. Nejnižší hodnoty vykázal kraj Vysočina (2 %) a nejvyšší pak se značným odstupem Praha (7 %). Objem řádným nesplácením ohroženého dluhu se meziročně zvýšil o 3 %, k jeho růstu však došlo pouze v pěti krajích. Nejvíce to bylo v Ústeckém kraji (+ 33 %) a v Praze (+ 12 %). Nejhlubší pokles zaznamenal kraj Vysočina (- 34 %) a Jihočeský kraj (- 33 %). Strana 13

14 Graf 2: Objem dluhu obchodních společností podle krajů 30,0 25,0 20,0 Objem dluhu OS mld. Kč 15,0 10, ,0 0,0 Pramen: Nebankovní registr klientských informací Graf 3: Průměrná částka dluhu na obchodní společnost (tis. Kč) podle krajů Průměrná částka na OS v Zs. Kč Pramen: Nebankovní registr klientských informací Strana 14

15 Graf 4: Počet obchodních společností s dluhem podle krajů Počet OS s dluhem Pramen: Nebankovní registr klientských informací Strana 15

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v roce 2008... 1 B.

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011)

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011) Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2011) ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CCB - Czech Credit Bureau,

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007

Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007 Úvod makroekonomický rámec hospodaření českých domácností v roce 2007 Hospodářský vývoj České republiky se po většinu roku 2007 vyznačoval stabilitou a vytvářel relativně příznivé prostředí pro hospodaření

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Vývoj insolvencí v České republice v červnu a za pololetí 2013

Vývoj insolvencí v České republice v červnu a za pololetí 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Praha 2. července 2013 Vývoj insolvencí v České republice v červnu a za pololetí 2013 Praha, červenec 2013 nárůst celkového počtu insolvenčních návrhů činil za pololetí roku 2013 (proti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 1 Zjištění... 4 1.1 Školní rok 2012/2013... 4 1.1.1 Nově diagnostikovaní klienti... 4 1.1.2 Kontrolní vyšetření klientů s

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více