EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU JUTY. Jiří Hlavatý: Pracovitost, zarputilost a výhra ve výběru kvalitních a lepších lidí, než jsem já.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU JUTY. Jiří Hlavatý: Pracovitost, zarputilost a výhra ve výběru kvalitních a lepších lidí, než jsem já."

Transkript

1 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ Uvnitř OPTIMALIZACE SKLADU Virtuální simulace skladové logistiky OUTSOURCING ICT Jeden vlastní IT specialista nenahradí tým odborníků FOTO: ARCHIV JIŘÍ HLAVATÝ KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU JUTY Jiří Hlavatý: Pracovitost, zarputilost a výhra ve výběru kvalitních a lepších lidí, než jsem já.

2 2 efektivnepodnikat.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET VÝZVY Trojici palčivých otázek spojených s ním zodpovídá generální ředitelka asociace malých a středních podniků a živnostníků, Eva Svobodová. Ve víru Nového občanského zákoníku Eva Svobodová, MBA GENERÁLNÍ ŘEDITELKA AMSP ČR (ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR) Nový občanský zákoník dává smluvním stranám mnohem větší volnost. Co podnikatele trápí nejčastěji? Rozsáhlost nové normy a změna terminologie, což je zásadní překážka pro právní laiky. Naprostá většina podnikatelů jej ale nepodceňuje. V čem nový občanský zákoník činnost podnikatelům ulehčil? Došlo k odstranění duality mezi soukromým a obchodním právem, smluvní problematika je nově upravena pouze občanským zákoníkem, ať už se jedná o nájemní, kupní nebo třeba darovací smlouvy. Nový občanský zákoník dává smluvním stranám mnohem větší volnost. Je třeba připomenout, že dává větší volnost i soudcům, což může být dobrá i špatná zpráva podle toho, na jak schopného soudce znalého obchodní problematiky v případě soudního sporu narazíte Jak se promítl do podnikání rodinných firem? Nový občanský zákoník se navrací k tomu, co je ve světě standardní. Je váš potomek, který by mohl převzít váš závod, ještě dítě? Můžete prozatím svůj obchodní závod svěřit někomu jinému, kdo se o něj postará, než toho bude vaše dítě schopné. Jde o tzv. svěřenecké nástupnictví určíte v závěti dědice a zároveň ho zavážete, aby majetek (obchodní závod) při splnění určených podmínek předal vašemu dítěti (např. poté, co se vyučí v oboru, co dostuduje vysokou školu a bude pracovat 5 let ve firmě apod.). Hrozba nebo dar? Podnikání rodinných firem je v současnosti velkým tématem, neboť právě přichází první vlna nástupnictví a generační výměny ve firmách, což je dlouhodobý proces, a řada firem na toto předání není připravena. S ohledem na výsledky celosvětových průzkumů, které říkají, že předání do 1. generace nepřežije 70 % firem, musíme připustit, že je to velká hrozba. Akutní nepřipravené situace se řeší dle zákona, a to není dobré. Mnohdy přichází na řadu realizace prodejů pod časovým tlakem a o firmy typu one man show nemají investoři příliš zájem. Základním bodem pro dobré předání je edukace dětí v rodině a jejich postupné zapojení do chodu firmy. Pokud to není možné, pak mít děti alespoň jako správce majetku dle přísloví Můžete vlastnit Rembrandta a nemusíte umět malovat. DOPORUČUJEME 6Rozhovor s Danielem Owczarzym o aplikaci k evidenci docházky. DALŠÍ EXKLUZIVNÍ OBSAH NAJDETE NA WEBU KAMPANĚ NA ADRESE: efektivnepodnikat.cz MEDIAPLANET CZECH REPUBLIC #EFEKTIVNIPODNIKANI EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ 2. VYDÁNÍ, 13. ČERVEN 2014 Projektový manažer: Jiří Mertl, Milan Humeník Grafické zpracování: Vratislav Pecka Redaktor: Jan Barák, Filip Uhlíř, Anna Burdová Business developer: Lucie Neumannová Editor: Ivona Pecková Foto: Shutterstock Distribuce: Lidové noviny, 13. červen 2014 MEDIAPLANET Czech s.r.o. Tel.:

3 Odhalte zdarma bezpečnostní slabiny vaší společnosti Společnost Check Point provedla v roce 2013 hloubkovou analýzu, která odhalila dramatický nárůst škodlivého kódu ve firemních sítích. Zpráva Check Point 2014 Security Report se zaměřila na hlavní trendy v oblasti kybernetických hrozeb. Základem reportu byla detailní analýza dat, při které bylo zpracováno více než hodin monitoringu provozu sítí z více než 9000 bezpečnostních brán napříč organizacemi ze 122 zemí. Check Point v rámci analýzy detekoval škodlivý software v 84 % organizací. Malware ale není jedinou hrozbou. I nadále jsou oblíbenou útočnou technikou boty. V průběhu roku 2013 byl alespoň jeden bot odhalen v 73 % sledovaných společností. Stále běžnější je i používání vysoce rizikových aplikací ve firmách. Zaměstnanci používají v průměru každých devět minut aplikace, jako jsou torrenty, nástroje pro anonymní surfování nebo P2P aplikace pro sdílení souborů. V roce 2012 byly P2P aplikace pro sdílení souborů používané v 61 % organizací, v roce 2013 to už bylo v 75 % společností. Navíc stále častěji se setkáváme i s nejrůznějšími úniky dat. Řada firem se snaží proti hrozbám chránit vrstvením dalších a dalších bezpečnostních řešení, což komplikuje správu IT, snižuje uživatelský komfort a navíc samo o sobě vytváří další rizika. Check Point proto nabízí zdarma analýzu sítě, která odhalí případné bezpečnostní slabiny. Check Point Security Checkup, realizovaný bez zásahu do firemní infrastruktury, detailně zkoumá: Váš aktuální stav bezpečnosti Různé druhy bezpečnostních rizik, jako je malware, infekce boty, webové aplikace s vysokým rizikem, ztráta dat a další hrozby Podezřelé aktivity a zdroje úniků dat Přináší doporučení, jak eliminovat hrozby a řešit problémy se zabezpečením Správné pochopení hrozeb a vaší bezpečnostní situace pomáhá lépe a informovaněji rozhodnout o jednotlivých prvcích bezpečnostní architektury i celkovém přístupu k ochraně organizace. Celá bezpečnostní zpráva Check Point 2014 Security Report je k dispozici na stránce: Více informací o bezplatné bezpečnostní analýze najdete na stránce: securitycheckup/index.html Ing. Jiří Rosenmayer Technický konzultant ze společnosti Simac Technik ČR, a.s. SIMAC.indd :59:54

4 4 efektivnepodnikat.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET NOVINKY České franchisy slaví úspěch v oblasti kvalitních potravin a gastronomie FOTO: SHUTTERSTOCK 8 Dynamicky rostoucí a perspektivní firmy často naráží na limity vlastního růstu. Nemají dostatečný kapitál, personální kapacity ani znalosti lokálního trhu na potřebnou expanzi. Řešením je proto franchising. Mateřská společnost poskytne know how, dobré jméno a partnery, zatímco franchisant sežene kapitál, lidské zdroje a potřebné úsilí. Výměnou získá ozkoušený byznys model se zavedenou značkou a připravenými postupy a ozkoušeným systémem prodeje. Podstata franchisy Mateřská společnost za využití svého jména a znalostí od franchisanta dostává část z obratu. Franchisant může začít vlastní podnikání s velmi nízkým rizikem a malými náklady na propagaci. Samozřejmě musí při podepsání kontraktu slíbit dodržování všech výrobních postupů a služebních standardů. Výhody má i při financování. I když zájemce musí vložit vlastní kapitál, banka mu na rozjezd snadněji půjčí. Nadnárodní řetězce Expanze pomocí franchisy bývá úspěšnější než klasický model firmou vlastněných poboček i proto, že majitel franchisy je sám podnikatelem. Je tak nejvíce zainteresován na zisku či ztrátě franchisy. Důkazem úspěšnosti takovéto spolupráce jsou desítky nadnárodních řetězců, které se právě díky franchisingu rozrostly do celého světa. Jde o různé obchody na potřeby s bydlením, nejvíce však franchising využívá v souvislosti s jídlem. Nejen fastfood Nadnárodní sítě obchodů s rychlým občerstvením jsou takřka učebnicovým příkladem úspěšného fanchisového modelu. Fastfoody na tomto principu pronikly v 90. letech i do České republiky. Není ovšem důvod, proč by řetězce musely dělat jen nezdravé jídlo a vznikat v zahraničí. Příkladem velmi zajímavého a úspěšné české franchisy je řetězec obchodů s českými lokálními potravinami Náš grunt. Český příklad Náš grunt velmi dobře zachytil poptávku po poctivých, přírodních potravinách s garantovaným místem původu. Typické menší krámky se rychle rozrůstají ve středních i větších městech. Jde tak o další z několika případů v česku vzniklé franchisy zaměřené na kvalitní potraviny nebo gastronomii.

5 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 5 efektivnepodnikat.cz FOTO: SHUTTERSTOCK Externí správa ICT snižuje rizika a neefektivity Velké výrobní společnosti již dávno objevily kouzlo outsourcingu. Veškeré úsilí a zdroje se soustředí na primární podnikání a ostatní aktivity se přenechají profesionálům. Ti jsou schopni splnit úkol levněji a v lepší kvalitě. Outsourcing však nyní proniká i do oblasti služeb a fungování menších společností. Typickým příkladem aktivity, na kterou se vyplatí najímat externí firmu, je správa informačních technologií. Konec neefektivity Mnoho společností si neuvědomuje, že využíváním zastaralé nebo nevyhovující techniky významně brzdí efektivitu práce a riskuje problémy. Neaktuální software, počítače s pomalou odezvou nebo notebook těsně před skončením životnosti pracovníky enormně zdržuje. U serverů nebo provozních zařízení hrozí dokonce riziko výpadku celého podnikání a ztráty dat. Výhod je víc Firmy, které správu výpočetní techniky outsourcují, při tom získávají několikrát. Nemusejí zaměstnávat vyčleněného pracovníka. V případě potíží se dokážou k systému připojit externí odborníci i vzdáleně, což šetří čas i náklady. Pravidelný audit odhalí neefektivní nebo riziková zařízení. Klíčová infrastruktura může být umístěna v zabezpečených datových centrech. Riziko ze škod vzniklých vadnou správou techniky navíc přechází na pojištěnou dodavatelskou firmu. Doba odborníků Specialisté dobře poradí i s nákupem nových zařízení z hlediska bezpečnosti, ceny a výkonu. Jakkoli schopný zaměstnanec v IT dnes nedokáže nahradit tým oborníků. Doba, kdy všichni dělali všechno, je pryč. Soustředění na hlavní směr ušetří až třetinu zbytečně vynaložených nákladů. FILIP UHLÍŘ TIP PRO VÁS Zaměření na Facility je příležitost, jak snížit náklady Facility management stojí mimo pozornosti většiny firem, protože změna správy podpůrných činností je často velmi složitá a v určitých případech i nákladná. O to více prostředků je naopak možné ušetřit jeho optimalizací. Méně starostí Největší rezervy obvykle bývají ve správě nemovitostí. Zejména rychle rostoucí firmy naráží na fyzické limity velikosti a umístění svých provozů. Nevyhovující malé kanceláře a budovy s drahou údržbou je třeba rázně prodat nebo opustit a hledat takové prostory, jejichž provoz bude efektivní. Například jen zlepšená komunikace mezi spolupracovníky v centralizovaných a moderních kancelářích dokáže ušetřit nemalé náklady a zvýšit produktivitu práce. FILIP UHLÍŘ

6 6 efektivnepodnikat.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET NOVINKY INSPIRACE O evidenci docházky zaměstnanců pomocí mobilních aplikací jsme hovořili s Danielem Owczarzym, obchodním ředitelem společnosti RON Software, která se specializuje na vývoj informačních systému pro personální oddělení. Evidence docházky v aplikaci zamezí fiktivním výkazům odpracované doby ROZHOVOR Jak funguje mobilní aplikace k evidenci docházky? Zaměstnanec si stáhne do mobilního telefonu aplikaci, kde může v přehledném rozhraní využívat funkce, které jsou i v klasických evidenčních systémech. Může vyplnit žádanku o dovolenou, prohlédnout si docházku a hlavně zadat začátek a konec pracovní doby. Daniel Owczarzy OBCHODNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI RON SOFTWARE Odpadají starosti s evidencí, zjednoduší se plánování a schvalování dovolené. Jaké to má výhody? Největší výhodou je pohotovost a flexibilita. Zaměstnanec zadá potřebné údaje kdekoli a kdykoli potřebuje. Jelikož aplikace využívá GPS lokaci, má zaměstnavatel přesné informace o tom, kde se jeho člověk v pracovní době pohybuje. Zejména u pracovníků v terénu tak může zkontrolovat, jestli vykázaná pracovní doba odpovídá realitě. Jaké firmy aplikaci nejvíce využívají? Zejména společnosti, které mají zaměstnance pracující v terénu. Jsou to hlavně stavební a montážní firmy nebo ty, co mají hodně obchodních zástupců. Co všechno to přináší zaměstnavateli? Primárně obranu před fiktivním psaním pracovní docházky. Kdykoli si může zkontrolovat, jestli vykázané údaje sedí. Navíc má přehled o efektivitě jednotlivých zaměstnanců. Vidí, kde se kdo zdržel cestou ke klientovi, jakou dobu u něj strávil a může se ptát proč. Funguje aplikace i v zahraničí? Ano. Všechna data včetně GPS lokace se do aplikace zaznamenávají a odešlou se ve chvíli, kdy se telefon připojí k internetu. Neberou zaměstnanci takovéto aplikace jako přílišný zásah do svého soukromí? Aplikace zavádí jen podobnou kontrolu, jakou mají zaměstnanci v kanceláři. Poctivý zaměstnanec naopak oceňuje možnosti aplikace. Odpadají starosti s evidencí, zjednoduší se plánování a schvalování dovolené a například pro nováčky se hodí, že mají automaticky přístup ke kontaktům na spolupracovníky. FILIP UHLÍŘ

7 ZAKLÁDÁNÍ A PRODEJ SPOLEČNOSTÍ PRONÁJEM KANCELÁŘÍ NA KLÍČ Plně vybavená kancelář Virtuální kancelář Sídlo společnosti ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

8 8 efektivnepodnikat.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET INSPIRACE FOTO: SHUTTERSTOCK VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY Evoluce ještěrek trendy ve vývoji vysokozdvižných vozíků Hybatelem číslo jedna ve světě manipulační techniky jsou v současnosti zvyšující se požadavky na bezpečnost provozu. To se týká i vysokozdvižných vozíků - ještěrek. Hlavním cílem je maximální zabezpečení ochrany zdraví osob pohybujících se na pracovišti. Sekundárním efektem vyšší ochrana nákladu, samotného vozíku i dalšího majetku. Dalším trendem pak snižování spotřeby vozíků a tím pádem i emisí škodlivých plynů. Ochrana na pracovišti Vysokozdvižné vozíky ovládá člověk, proto je nezbytné poskytnout řidiči takové pracoviště, které mu umožní bezpečnou jízdu. Jedná se zejména o výhled z vozíku do všech směrů a při různých výškách zdvihu. Dalším klíčovým faktorem je důraz na ergonomii. Pokud jsou všechny ovladače umístěny přirozeně, může se řidič věnovat plně řízení. Uvolněný a soustředěný řidič tak dokáže jezdit bezpečně i po celé směně. Spotřeba Snižování spotřeby se dosahuje pomocí instalace moderních motorů spojených s elektronikou přesně naladěnou na konkrétní vozík a systémy optimalizujícími hydraulický tlak a tím pádem i otáčky motoru. FILIP UHLÍŘ LOGISTICKÝ AUDIT ZVÝŠÍ EFEKTIVITU PROCESŮ I CELÉHO PODNIKÁNÍ V době kontinuálního tlaku na stálý růst výkonu při současném snižování cen a zachování kvality je nutné hledat efektivní řešení. Otázkou je, zda se dívat spíše do budoucna, nebo se soustředit na okamžité problémy a výzvy. Hrozby Hledání rychlých, lokálních řešení nevede k celkové efektivitě téměř nikdy. Hrozí nebezpečí, že pouhým uhašením aktuálních potíží vznikne turbulentní problém mnohem většího rozsahu na jiném místě ve firmě. Taková krize se pak často musí řešit s velkými náklady nebo dojde dokonce k ohrožení samotné podstaty podnikání. Osvědčený nástroj Existuje osvědčený a efektivní nástroj, jenž pomáhá rychle vyhodnotit současný stav a sestaví sadu opatření vedoucích k celkovému zlepšení logistických procesů. Vše za využití nejnovějších poznatků z oblasti Rudolf Malý, ALog. AUDITOR KLA Č PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PST CLC, a.s. logistiky. Tímto nástrojem je komplexní logistický audit. Ten je neustále obohacován členy Komory logistických auditorů, kteří se denně potýkají s výzvami v různých částech logistického řetězce v rozdílných oborech podnikání. Díky tomu je moderním nástrojem s jednotnou metodikou garantovanou Komorou Logistických auditorů Skvělé výsledky Logistický audit využívá již několik let mnoho významných firem pro zefektivnění svých interních procesů. Výsledky jsou vynikající. Odborníci společně s klientem hledají cestu ke zvýšení efektivity logistických procesů a tím i celého podnikání. Změny jsou často bolestivé, ale vedou k úspěchům a dlouhodobé prosperitě. O tom, proč se mnoho firem brání zefektivnit své podnikání logistickým auditem, se dočtete na efektivnepodnikat.cz Novinka 2014 Úsporné, nenáročné, robustní spalovací vozíky Pokud hledáte extrémně odolné spalovací vozíky, s minimálními náklady na provoz, zvolte novinku značky Jungheinrich pro rok tel.: Další informace na

9 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 9 efektivnepodnikat.cz JAK NAJÍT CLOUDNÉHO ÚČETNÍHO? FOTO: SHUTTERSTOCK FRANCHSING Pomoc k podnikání franchisingem Ten, kdo se rozhodne začít podnikat formou franchisingu, získává ucelený balíček výhod, který franchisor za léta vytvořil a podle kterého může začít provozovat svůj podnik. Outsourcing, externí účetnictví, je způsob vedení účetnictví pomocí externí firmy. Ta se za podnikatele stará o všechny úkoly spojené s vedením agendy. Menším a středním firmám se dnes už totiž ve většině případů nevyplatí zaměstnávat vlastní účetní. Výhodnějším řešením je outsourcing celého účetnictví. Proč? Firma díky outsorcingu nepotřebuje vlastní pravi- delně aktualizovaný účetní program s chráněnými daty. Nemusí je zálohovat a řešit spolehlivost počítačového vybavení. Pohodlí a bezpečnost K datům a jejich úpravám se ale dostane kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení a operačního systému. I z oblíbených mobilních zařízení, kde postačí internetové připojení. Další výhodou je nižší riziko, externí společnost nese odpovědnost za chyby a škody z nich vyplývající. Nabídka společností, které poskytují služby v oblasti outsourcingu účetnictví, je ale velice široká. Vhodný poskytovatel by měl zajistit maximální zabezpečení, musí být schopen přizpůsobovat své služby aktuálním potřebám klienta, umět sám navrhovat vylepšení organizačních procesů. Otázka zkrátka nezní, zda outsorcovat, ale koho outsourcingem pověřit. A to už je na Vás. JAN BARÁK Máte-li v hlavě nápad nebo již dokonce vlastníte zajímavou provozovnu, případně síť provozoven, pak se zamyslete nad dalším způsobem rozšiřování vašeho nápadu nebo sítě. Ucelené informace o franchisovém podnikání není kde získat. Vzdělání Škola franchisingu je jednou z mála možností v ČR, kde můžete získat přehledné informace o tom, jak začít podnikat formou franchisingu. Každý blok školy má svoji neopakovatelnou atmosféru díky zajímavým osobnostem, které se tu setkávají a vzájemně poznávají. Účastníci kurzů diskutují mezi sebou, porovnávají své názory s názory ostatních. Základní lektorský tým je tvořen poradci, advokáty, Ing. Jiří Krajča FRANCHISE & RETAIL ACADEMY S.R.O Každý blok školy má svoji neopakovatelnou atmosféru díky zajímavým osobnostem, které se tu setkávají a vzájemně poznávají. odborníky z vysokých škol, vlastníky úspěšných franchisových systémů. Více na franchising-academy.cz

10 10 efektivnepodnikat.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET INSPIRACE Osobní zážitek vždy zanechá mnohem hlubší dojem než suché zprostředkované sdělení. Právě tohoto efektu využívá event management, mnohdy podceňovaný obor s obrovským potenciálem. Jak TIP PRO vybrat VÁS ekonomický systém? Moderní trendy v eventech Norbert Pýcha JEDNATEL SPOLEČNOSTI EVENT ARENA Event management je o předání emocí. Pakliže si lidé určité sdělení či vizi spojí s pozitivní vzpomínkou nebo dokonce wow efektem, zafungují na úplně jiné úrovni než normálně. Přesto, že pod pojmem firemní event mají lidé často zafixovánu představu bujarého večírku na účet společnosti, moderní trendy v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru již jdou poněkud jiným směrem. Zábava a zážitky samozřejmě zůstávají nedílnou součástí eventů, ale firmy dnes mnohem více dbají na to, aby událost přinesla i hmatatelné výsledky v podobě motivace zaměstnanců, oslovení klientů nebo posílení značky. Přiškrcení rozpočtů po krizi v roce 2008 tak paradoxně přispělo k tomu, že firemní eventy již nejsou jen radovánkou, na kterou zbyly peníze, ale i nedílnou součástí správného HR a marketingového managementu. Korporátní eventy Event management je o předání emocí. Pakliže si lidé určité sdělení či vizi spojí s pozitivní vzpomínkou nebo dokonce wow efektem, zafungují na úplně jiné úrovni než normálně, říká Norbert Pýcha, jednatel firmy Event Arena, která je jedna z největších českých organizátorů korporátních eventů. Jinak samozřejmě působí strohý informativní pro zaměstnance a jinak konference, na které zpívá Sting. Kýženého wow efektu lze pochopitelně dosáhnout i mnohem levnějšími prostředky než angažováním hvězd světového showbyznysu. Trendem je především využívání moderních technologií a hitem poslední doby jsou tzv. kreativní levné eventy. Ty sází na originalitu nápadů, které přesně korespondují s cílem události. Definování cíle Alfou a omegou efektivního event managementu je definování, čeho se má vlastně dosáhnout. To však často není tak zjevné, jak se na první pohled zdá. Teprve pak lze hledat úspěšné prostředky pro naplnění cílů. Ideálním scénářem je dlouhodobé plánování a sladění eventů s firemní strategií. V praxi se však lze setkat spíše s opačnými příklady. Eventy jsou pojímány jako součást krizového managementu v případech, kdy odchází klienti a klesá morálka zaměstnanců. Nedomyšlený koncept se pak může odrazit i na výsledném efektu. Je proto lepší se obrátit na specialisty a nenechávat organizovat akci pro 100 osob sekretářkou, která nemůže mít potřebné prostředky ani know how. Vybírejte podle poměru ceny a výkonu. Některé systémy za srovnatelnou cenu nabízejí nadstandardní funkce. Nekupujte balík nástrojů, které nakonec nevyužijete. Kupte základní software, který lze dle potřeby rozšířit o doplňky. Zkuste nejprve startovní verzi zdarma. Osvědčí-li se, upgradujte na plnou verzi. Usnadnění práce Vyberte program, který usnadní práci: bude přehledný i pro konzervativní uživatele a usnadní práci s daty, např. sám zvládne zpracování DPH, párování plateb a faktur, ohlídá termíny atd., a umožní napojení na programy třetích stran výrobní docházkový nebo spediční systém apod. Svědomití výrobci nabízejí i bezplatnou podporu na hotlince s možností vzdálené správy. Více se dozvíte na efektivnepodnikat.cz

11 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 11 efektivnepodnikat.cz Podnikatel roku Hlavatý: Textilní průmysl? Nekompromisní, ale s obrovskými možnostmi Pod vedením Jiřího Hlavatého se z královedvorské Juty stala největší textilka Česka, její roční tržby loni dosáhly na 5,8 miliardy korun. V březnu poradenská společnost EY ocenila Hlavatého titulem Podnikatel roku Zarputilost a výhra ve výběru kvalitních a lepších lidí, než jsem já, pojmenovává klíče úspěšného podnikání pětašedesátiletý průmyslník, který v Jutě pracuje přes čtyřicet let. Vaše textilka vyrobila izolaci v olympijské hale v Soči nebo moderní fotbalové trávníky v Česku. Jakou zakázku považujete v historii vaší firmy za nejpřekvapivější? Těch hodně překvapivých zakázek bylo více, třeba instalace membrány pod střešní krytinu prezidentského objektu v Kremlu nebo výstavba dvou fotbalových hřišť s umělým trávníkem v Daman v Saudské Arábii. A pro růst Juty za přelomovou? Byla to 90. léta, kdy jsem ne podle rozumu, ale podle intuice rozhodl o investicích do byznysu geosyntetik. Dnes jsme s těmito výrobky rozlezlí po celém světě. Nedávno jsme např. dodali vícevrstvou fólii na izolaci metra pod letištěm Vanta v Helsinkách, nebo hlavní izolaci louhovacího pole nerostných rud ve Finsku. Co pro vás ocenění Podnikatel roku znamená? Na Žofíně jsem vyhrál zlatou olympijskou. Ocenění patří Jutě, ona si to zaslouží, přesto zaměstnancům toho ještě stále hodně dlužím. Jak se těšíte do Monte Carla na celosvětové finále? Bude to pro mě další zážitek na celý život. Jsem spíše zvědavý, ambice mám jako každý zvítězit. Pod vaším vedením se Juta stala největší textilkou Česka, jaké máte plány do budoucna? Letos se obratem přehoupneme přes 6 mld. korun a vedení firmy bude více spolupracovat se zaměstnanci, protože to jsou oni, kteří o úspěších rozhodují a my, manažeři, jim jen pomáháme. Vaše výrobky se prodávají v 65 zemích světa. Máte ještě nějaký vysněný trh, kde byste se rád uchytil? Je to stále český trh a fantastická Evropa, v čele s Německem, stále naším bezplatným učitelem v servisu, kvalitě a preciznosti. V Jutě pracujete 40 let, od roku 2007 ji i vlastníte. Prozraďte mi, kde a při čem se nejlépe odreagujete? Ano, když ráno vstanu, tak se těším do práce. Jinak les, kolo, pes a dále zemití lidé na venkově, tam se nabíjím a utvrdím, že život má cenu. Co byly klíčové faktory, které dostaly Jutu do současného dominantního postavení? Pracovitost, ctižádost, zarputilost z mé strany a výhra ve výběru kvalitních a lepších lidi než jsem já. Dále odpovědnost a hlavně nezpychnout. Žádný strom neroste do nebe. Co byste poradil začínajícím podnikatelům, které by textilní průmysl lákal? Jde o neúprosný byznys, ale prozradím, že jsou v něm obrovské příležitosti. Musí věřit v sami sebe a neustále se poměřovat s tou nejlepší konkurencí, protože jinak budou živořit. A že dobrá věc chce čas. Jiří Hlavatý PODNIKATEL ROKU 2013 Outsourcing proniká do personalistiky a účetnictví Přínosem outsourcingu není jen úspora nákladů, ale i jiné podstatné výhody. Zejména zajištění zastupitelnosti, přenesení rizik na dodavatele a možnost soustředit se na core business. Boom proto zažívá i v oblastech, které dříve firmy řešily interně. Kvalitní dodavatel To se týká především mzdového účetnictví a personalistiky. Pokud zvolíte kvalitního poskytovatele služeb, je zbytečné platit na tyto oblasti vlastní zaměstnance. Perfektně je totiž zajistí specializované firmy, které mají celé týmy odborníků. Ne každá společnost ale splňuje nejvyšší standardy. Aby byl outsourcing skutečně přínosem, je třeba vybrat firmy, které na trhu dlouho působí a mají vynikající reference. Více na efektivnepodnikat.cz FILIP UHLÍŘ C M Y CM MY CY CMY K mzdy a personalistika účetnictví a daně komplexní ekonomický servis

12 12 efektivnepodnikat.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET NOVINKY TIP PRO MOBILNÍ APLIKACI Mobilní aplikace dnes dokážou ovládat i výrobní linky Chod produkčních podniků je dnes pečlivě naprogramovanou a přesnou záležitostí. Výrobní linky jsou nastaveny podle složitě vypočítaných vzorců a jejich ovládání je specifickou záležitostí. Mobilní aplikace však do této oblasti přinášejí značně zjednodušení. Mobil místo kabelu Většina výrobních linek a dalších strojních zařízení u středních nebo menších podniků je ovládána pomocí elektrických relé se specializovaným programem. Pokud bylo potřeba linky rychle přeprogramovat nebo z nich dostat důležitá data, musel k nim určený technik připojit počítač s daným programem a změnit nastavení nebo stáhnout informace. Existují však volně stáhnutelné mobilní aplikace s jednoduchým rozhraním, které to zvládnou zcela bezdrátově. Rychlá reakce K linkám nebo přístrojům jen stačí připojit Bluetooth adaptér a v dosahu deseti metrů je možné vše ovládat bezdrátově přímo z mobilu. Aplikace fungují na jakémkoli chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android. Příslušný zaměstnanec má tak mnohem lepší přístup k ovládání strojů a stihne jich najednou obsluhovat několik. Ušetří čas a může flexibilně reagovat na požadavky na změny chodu strojního zařízení. Intuitivní ovládání V aplikacích je také možné vytvářet individuální uživatelské rozhraní včetně uživatelských práv s různou úrovní zabezpečení. S nastavením průmyslového provozu tak nemůže nikdo manipulovat neoprávněně. Zjednodušit lze ovládání základních výrobních linek, zásobníků lisů i poměrně specializovaných a solitérních strojů. Vše je tak pro zaměstnance jednodušší, rychlejší a stihnou toho víc. FILIP UHLÍŘ FOTO: SHUTTERSTOCK Inteligentní přístup v elektrotechnice modrá znamená SPOLEHLIVOST Spolehlive vyrešíme každý úkol. Podívejte se na eaton.cz, jak Vám Eaton muže pomoci. Technologie budov Distribuce energie Záložní zdroje Servis a služby Prumyslové technologie

13 KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET 13 efektivnepodnikat.cz Řešení, které dodá šťávu vašim eventům ROZHOVOR Snad každého na první pohled Fotonaut zaujme. Proto jsme vedli rozhovor s Martinem Proškem, který za celým projektem stojí. Co to vůbec Fotonaut je? Všichni známe nevzhledné fotobudky z metra na pasovky na počkání. Vzali jsme tento nápad, odstranili tu boudu kolem a přetvořili jej v designový fotografický přístroj, který dokáže cestovat po eventech, svatbách, plesech, firemních večírcích, konferencích, veletrzích, otvíračkách obchodů, road show a všem možném. Je to tedy zábava? Přesně tak. Fotokoutky s fotografem tu fungují 10 let i víc. Ale před vámi stojí fotograf, který chce úsměvy na vyžádání, a lidé se neradi fotí. Na Fotonautovi se vidí, ovládají ho jednoduše sami přes dotykovou obrazovku a fotku si vytisknou za pár vteřin. A když se jim fotka nelíbí, tak ji prostě smažou. Fotonaut je mnohem víc o zábavě a odbourávání zábran. Náš rekord je 870 fotek během jedné akce. V čem jste jedineční? Hotovou profesionální fotografii si odnáší hosté už za 6,8 vteřiny. Fotopozadí tiskneme na plátno, na které se tisknou profesionální reprodukce obrazů, aby se nelesklo a zachovávalo si syté barvy. Fotografii v elektronické podobě si můžou hosté okamžitě odeslat na nebo sdílet na facebooku. Jak jste na takový nápad přišli? Koncept mobilních fotobudek už funguje řadu let v USA. Zjistili jsme ale, že jde o plastové, amatérské krabice. Sehnali jsme proto programátory, designéry, architekty, konstruktéry i šperkaře, kteří odvedli neuvěřitelný kus práce a vznikl Fotonaut z matného hliníku, lesklých černých ploch a dřeva. Absolutně dokonalý designový kousek. Čím vším se dá Fotonaut ještě oživit? Zajistíme téměř cokoliv. Mimo klasických rekvizit jsme zajišťovali například originální kombinézu z NASA, pravou 45 let starou helmu z filmu Zítra vstanu a opařím se čajem, nebo brazilské tanečnice. Dokonce zajišťujeme i focení se známou osobností a pokaždé se pak na Fotonauta stojí fronty. Jaké máte s Fotonautem úspěchy? Zvládli jsme bez problémů přes 200 akcí. I pro největší české společnosti, mimo jiné 2 telefonní operátory, 10 finančních ústavů a mnoho dalších. Nejlepší ale je, když vám děkuje klient, že jste jim zachránili zábavu, že by se tam jinak nudili a Fotonauta si moc užili. Martin Prošek Zakladatel služby Fotonaut NEJZÁBAVNĚJŠÍ FOTOBUDKA VE VESMÍRU PRO VAŠE AKCE

14 14 efektivnepodnikat.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET INSPIRACE Je zvolené rozložení regálů optimální? Je možné ho zefektivnit? Je lepší použít čelní vysokozdvižný vozík nebo retrak? Musím stavět novou halu, a když ano, proč zrovna tak velkou? Optimální dimenzování flotily - jak spočítat budoucí náklady? Na podobné otázky se denně snažíte odpovědět. Systémová analýza pomocí BT Virtual Warehouse vám umožní zkontrolovat řešení, potvrdit správnost vašich závěrů nebo nalézt jiné alternativy. Je výhodné vědět předem, že prostředky investované do dalšího rozvoje jsou alokovány správně. Analýza vám názorně předvede simulovaný provoz manipulační techniky ve skladu, navrženém přesně podle vašeho zadání, včetně měření rychlosti vozíků a časové náročnosti jednotlivých manipulačních cyklů. Program Váš sklad uvidíte na monitoru včetně pohybových simulací s vybranou technikou v 3D a s pomocí kreslícího programu CONFI- GURA si můžete přenést vybrané sekvence do FOTO: TOYOTA přehledné podoby na papír. Podle množství a rozměru manipulovaného zboží umí aplikace navrhnout optimální rozvržení skladu společně s velikostí a tvarem budovy. Systém dokáže poskytnout i informace pro projektování manipulačních kapacit a očekávaných časů pracovních cyklů založených na současných výkonech i na zvýšených požadavcích v případě budoucí expanze. BT Virtual Warehouse nebyl vytvořen pro zpracování detailních stavebních projektů nebo výkresů a nemá suplovat práci projektantů. Jeho úloha je jiná. Dokáže zpracovat technické údaje o zboží a na základě jeho parametrů navrhnout nejvhodnější sklad a skladbu flotily. Praktičnost využití softwarové analýzy tohoto druhu vede k výraznému zkrácení rozhodovací fáze před zahájením vlastní výstavby skladu nebo řešení regálového systému do již stojící haly. Ve srovnání s prací projektantů je neuvěřitelně flexibilní a rychlý. Nabídne alternativní řešení ihned při jednání - bez jakýchkoli časových prostojů. Uživatel může otestovat více sad proměnných parametrů a dokáže okamžitě posoudit různé koncepce, rychle se zorientovat a vybrat finančně nejvýhodnější řešení. Praxe V praxi se běžně pracuje s tabulkovým zpracováním nákladů na pořízení investic a oddělování jednotlivých položek investičního záměru. Tento způsob má svá rizika a často vede ke zveličení významu nákladů na vozíky v rámci celkové investice. Praxe ukazuje, že náklady na manipulační techniku představují pouze 5-15%, to znamená malou část celkové investice. Při rozhodování by měl být posuzován zejména zásadní vliv použité techniky na stavební náklady a neposuzovat pouze pořizovací cenu strojů. Více na efektivnepodnikat.cz JAN BARÁK Spolehlivá a hospodárná řešení od jednoho dodavatele HNACÍ SÍLA VAŠEHO PODNIKÁNÍ Komplexní nabídka produktů a služeb zahrnuje: odolné a výkonné nové vozíky spolehlivou použitou techniku se zárukou regálové systémy různé varianty financování krátkodobý i dlouhodobý pronájem záruční i pozáruční servis systém správy flotily Toyota I_Site.

15 STING Komerční nemovitosti Řešení pro Váš byznys Nejširší nabídka rozsáhlých pozemků pro: komerční využití lehký a těžký průmysl Atraktivní lokality, zejména v Moravskoslezském kraji. Pro aktuální nabídku pište na :

16 Eko nomická logická Nová ŠKODA Octavia G-TEC Ohleduplnost k životnímu prostředí i k Vašemu rozpočtu Vám přináší Octavia vybavená motorem 1,4 TSI/81 kw G-TEC. Vůz jezdí na benzin i na stlačený zemní plyn (CNG), který představuje oproti běžným palivům mnohem zelenější alternativu. CNG se tankuje do dvou bezpečně uložených nádrží. Navíc je tu plnohodnotná 50litrová nádrž na benzin, takže ujedete až km bez zastávky u čerpací stanice. A cena vozu? Již od Kč. Náklady na provoz si můžete spočítat na online kalkulačce na octaviagtec.cz. Objednejte si u nás ekologickou a ekonomickou zkušební jízdu. skoda-auto.cz Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozu Octavia G-TEC: 5,4 l (CNG 5,4 m 3 )/100 km, 127 (CNG 97) g/km AUTOSALON KLOKOČKA Karlovarská 660, Praha 6 Tel.: klokocka.cz AUTOSALON KLOKOČKA Borského 876, Praha 5 Tel.: klokocka.cz NAJDI SVÉHO PARTNERA U NÁS TO JDE HLADCE Osobní odběr i odesílání balíků bez front a s úsměvem... Třeba si u partnera i nakoupite. Náš svět jsou vaše zásilky

4TIPY PrO EVENT MANAGEMENT EVENT MANAGEMENT JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ FIREMNÍ KOMUNIKACE

4TIPY PrO EVENT MANAGEMENT EVENT MANAGEMENT JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ FIREMNÍ KOMUNIKACE komerční příloha společnosti MeDiapLaneT TEMATICKÉ EvENTY nemusí stát firmu statisíce FoToNAUT to správné osvěžení na každou akci březen 2014 EVENT MANAGEMENT www.event-management.cz foto: fotobanka ČESkÉ

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít ...aneb jednoduché BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ pro podnikatele, který chce snižovat náklady a zvyšovat kvalitu i spolehlivost. Na přelomu listopadu a prosince 2011 pořádala Asociace malých a středních podniků

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

More than software. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 21. září 2012. Pracujeme tak, abychom byli. pro svět kolem nás prospěšní.

More than software. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 21. září 2012. Pracujeme tak, abychom byli. pro svět kolem nás prospěšní. More than software E-mail: 21. září 2012 Komerční příloha deníku Unicorn je dynamická skupina společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů,

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů, 25 S objemem zpracovávaných dat roste spotřeba energie NOLOGIE Napadlo vás někdy, kolik energie je potřeba k tomu, abychom si přečetli svůj ranní e-mail, ergetika prošli oblíbené 28 29webové stránky, spustili

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou hry pomohou Big Data

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou hry pomohou Big Data CHCETE VĚDĚT, JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ SVĚT? SAP Fórum 2015 Ve středu 13. května 2015 v pražském Fóru Karlín v Pernerově ulici květen 2015 uvnitř čísla Umění zaujmout. Pomůže technologie Ambilight 02 Gartner:

Více

Vyšší DPH poškodí výrobce potravin, říká Andrej Babiš v rozhovoru pro Retail Info Plus

Vyšší DPH poškodí výrobce potravin, říká Andrej Babiš v rozhovoru pro Retail Info Plus ročník I., www.retailinfo.cz EuroShop 2011 str. 12 Software pomáhá prodávat i organizovat str. 16 Místo zvyšování DPH lepší výběr daní str. 19 Vesnici dělá hospoda, kostel, obchod a škola str. 20 Sortiment

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

THINK! BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ MÁ ZELENOU BARVU. udržitelnost jako klíčový faktor na cestě k úspěchu SOFTWARE. NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků

THINK! BUDOUCNOST PODNIKÁNÍ MÁ ZELENOU BARVU. udržitelnost jako klíčový faktor na cestě k úspěchu SOFTWARE. NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 3/2008 SOFTWARE HENDRERCILIT Cognos dodá správné informace NANO- TECHNOLOGIE IT v zemi trpaslíků SOLUTIONS Aby zahradníci nezůstali na holičkách BUDOUCNOST

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

MoBILNÍ TecHNoLoGIe. nechte se inspirovat současnými trendy. ČeRveN 2013 Prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře.

MoBILNÍ TecHNoLoGIe. nechte se inspirovat současnými trendy. ČeRveN 2013 Prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. 3kROky komerční PŘíloha SPolečnoStI MedIaPlanet ČeRveN 2013 Prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. androidforum.cz MoBILNÍ TecHNoLoGIe k ÚSPOŘe ČASU nechte se inspirovat současnými trendy

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

soutěží Národní cena kvality, jejíž výsledky se vyhlašují vždy v listopadu, soutěže se přesto hlásí v ČR stále málo subjektů

soutěží Národní cena kvality, jejíž výsledky se vyhlašují vždy v listopadu, soutěže se přesto hlásí v ČR stále málo subjektů Ekonomika se globalizuje čím dál více, odborníci se snaží prognózovat, do hry o budoucnost se zapojuje mnoho dosud opomíjených prvků. Přitom kvalita, inovativnost, efektivní řízení, znalostní prvky, to

Více

Technologie šetří přírodu i náklady. Rozhovor Passerinvest GROUP a inteligentní budovy. Na jedné lodi se společností ČEZ o elektromobilitě

Technologie šetří přírodu i náklady. Rozhovor Passerinvest GROUP a inteligentní budovy. Na jedné lodi se společností ČEZ o elektromobilitě Rozhovor Passerinvest GROUP a inteligentní budovy Na jedné lodi se společností ČEZ o elektromobilitě Hi-tech raketový pohon budoucnosti Jedinečný po všech stránkách 4/2013 Na recyklovaný papír vytiskla

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU

STUDIJNÍ OPORA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU P STUDIJNÍ OPOR RA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Ing. Zdeněk Matúš Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Podnikání na internetu Ing. Zdeněk Matúš první, 2011 68 Vysoká škola podnikání,

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více