Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení"

Transkript

1 Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní důchody), Y (běžné důchody), TA (daně), TR (transfery), S (úspory), C (platby za výrobky a služby), I (investice), G (vládní nákupy zboží a služeb), X (platby za vývozy), M (platby za dovozy). Obrázek 2: Řešení k obrázku 1.

2 Čtyřsektorový model ekonomiky, rovnovážný důchod a multiplikační efekty Vietnam je otevřenou ekonomikou (čtyřsektorový model), kterou charakterizují následující údaje 1 : mezní sklon k úsporám: 30 procent sazba důchodové daně: 15 procent mezní sklon k dovozu: 19,5 procent autonomní export: bil. VND autonomní dovoz: 500 bil. VND investice: bil. VND transfery: 400 bil. VND autonomní daně: 700 bil. VND vládní nákupy zboží a služeb: 690 bil. VND autonomní spotřeba: 300 bil. VND Určete velikost rovnovážného důchodu a jak se změní při: 1. zvýšení transferových plateb o 120 bil. VND 2. zvýšení investic o 30 bil. VND 3. snížení autonomních dovozů o 90 bil. VND 4. zvýšení vývozů o 90 bil. VND 1 Příklad je převzat ze sbírky Aleše Kocourka a Ivy Nedomelové: Makroekonomie I Repetitorium a praktikum, 3. upravené vydání, příklad

3 Fáze hospodářského cyklu Graficky znázorněte obvyklý průběh hospodářského cyklu. Zachyťte jeho fáze růstu (expanze), poklesu (recese). Rozlište fáze oživení a konjuktury. Vyznačte vrchol a sedlo. Nezapomeňte popsat osy. Připojte vysvětlující komentář. Obrázek 3: Grafické řešení (k němu je ještě třeba připojit vysvětlující komentář). Lafferova křivka Zobrazte Lafferovu křivku. Charakterizujte, jakou závislost křivka vystihuje (v této souvislosti tedy nezapomeňte popsat osy) a vysvětlete její průběh. Do téhož grafu zaneste Lafferovu křivku změněnou v důsledku zvýšení hrubého domácího produktu potažmo příjmů. Obrázek 4: Grafické řešení, v němž šipka ukazuje směr změny Lafferovy křivky dle zadání a k němuž je obdobně jako v předchozím příkladě ještě třeba připojit vysvětlující komentář.

4 Výpočet hrubého domácího produktu výdajovou metodou, implicitní cenový deflátor a míra inflace V následujících tabulkách dopočítejte údaje v prázdných buňkách 2. HDP Výdaje na konečnou spotřebu Tvorba Zahraniční obchod Rok v kupních cenách celkem domácností vládních neziskových hrubého vývoz dovoz saldo institucí institucí kapitálu HDP HDP meziroční tempo růstu implicitní odvozená Rok v běžných cenách ve stálých cenách nominálního reálného cenový meziroční míra roku 2005 HDP (v %) deflátor (v %) inflace (v %) X X X Řešení: HDP Výdaje na konečnou spotřebu Tvorba Zahraniční obchod Rok v kupních cenách celkem domácností vládních neziskových hrubého vývoz dovoz saldo institucí institucí kapitálu HDP HDP meziroční tempo růstu implicitní odvozená Rok v běžných cenách ve stálých cenách nominálního reálného cenový meziroční míra roku 2005 HDP (v %) deflátor (v %) inflace (v %) X X 65,88 X ,86 4,54 72,38 9, ,00-0,85 78,12 7,92 Z řešení by měl být patrný postup. Zrekapitulujme jen některé potřebné vztahy: meziroční tempo růstu veličiny Z v procentech v roce t = 100 ( ) Zt 1 Z t 1 (1) implicitní cenový deflátor (IPD) hrubého domácího produktu (HDP) v procentech = 100 nominální HDP reálný HDP odvozená meziroční míra inflace v procentech v roce t = meziroční tempo růstu IPD v procentech v roce t (3) (2) Fisherova transakční rovnice směny Podle údajů České národní banky bylo množství peněz v oběhu v České republice k 31. srpnu 2012: ,6 mil. Kč a podle údajů Českého statistického úřadu činil nominální hrubý domácí produkt (HDP) ve třetím čtvrtletí roku 2012: mil. Kč. Odhadněte na základě těchto údajů rychlost obratu peněz v České republice. Za předpokladu, že by se tato rychlost neměnila a množství peněz v oběhu v prvním čtvrtletí roku 2013 by se zvýšilo na průměrných mil. Kč, odhadněte nominální HDP v tomto čtvrtletí. Nápověda: Fisherova transakční rovnice směny: M 1 V = P Q = nominální HDP (4) kde M 1 je množství peněz v oběhu, V je transakční rychlost peněz, P je cenová hladina a Q je množství produkce. 2 Vychází z dostupných dat Českého statistického úřadu a údaje jsou uváděny v miliónech Kč.

5 Index spotřebitelských cen, míra inflace a nominální/reálná mzda Spotřební koš zjednodušené modelové ekonomiky má pouze 4 položky. Základním obdobím je rok Vypočtěte indexy spotřebitelských cen (CPI) v letech 2010 až 2012 a na jejich základě určete meziroční míru inflace (π) v letech 2011 a Určete velikost nominální mzdy v roce 2012, jestliže v roce 2011 činila 1234 peněžních jednotek, a přitom reálná mzda se z roku 2011 na rok 2012 snížila o 5 procent. Položka Stálé váhy položek Cena položky v roce spotřebního roku koše (Q 2010 ) (P 2010 ) (P 2011 ) (P 2012 ) A B C D Řešení: Položka Stálé váhy položek Cena položky v roce Rok spotřebního roku koše (Q 2010 ) (P 2010 ) (P 2011 ) (P 2012 ) P 2010 Q 2010 P 2011 Q 2011 P 2012 Q 2012 A B C D Součet CPI (v %) 100,00 107,21 115,59 π (v %) 7,21 7,82 Nominální mzda v roce 2012 činila přibližně 1263,96 peněžních jednotek. Z řešení by měl být patrný postup. Zrekapitulujme potřebné vztahy: CPI v procentech v roce t = 100 P tq 0 P 0 Q 0, kde index 0 odkazuje k základnímu období (5) meziroční míra inflace π v procentech v roce t = 100 index reálných mezd = ( ) CPIt 1 CPI t 1 index nominálních mezd meziroční index spotřebitelských cen (6) (7) Nominální mzda v roce 2012 se tedy spočte jako ,95 (1 + π).

6 Zaměstnanost a nezaměstnanost V následující tabulce dopočítejte údaje v prázdných buňkách 3. Rok Zaměstnaní Nezaměstnaní Ekonomicky Míra Obecná míra Míra ekonomické neaktivní zaměstnanosti nezaměstnanosti aktivity (tis. osob) (tis. osob) (tis. osob) (v %) (v %) (v %) X X X 3,89 61, X X X 58,17 61, X X X 57,09 6,46 Řešení: Rok Zaměstnaní Nezaměstnaní Ekonomicky Míra Obecná míra Míra ekonomické neaktivní zaměstnanosti nezaměstnanosti aktivity (tis. osob) (tis. osob) (tis. osob) (v %) (v %) (v %) ,77 4,32 61, ,97 4,29 61, ,03 4,02 61, ,86 3,89 61, ,17 4,78 61, ,09 6,46 61,03 Z řešení by měl být patrný postup. Zrekapitulujme potřebné vztahy dle značení ze seminářů: P S = ZAM + N EZAM (pracovní síly = zaměstnaní + nezaměstnaní) (8) 15 + = P S + EN (osoby 15leté a starší = pracovní síly + ekonomicky neaktivní) (9) MZ = ZAM 15 + (míra zaměstnanosti) (10) OMN = NEZAM (obecná míra nezaměstnanosti) (11) P S MEA = P S (míra ekonomické aktivity) (12) 15 + MZ = MEA(1 OMN) (13) OMN = 1 MZ (14) MEA (15) 3 Vychází z dostupných dat Českého statistického úřadu.

7 Platební bilance V následující tabulce dopočítejte údaje v prázdných buňkách 4. Ukazatel 2009 A. Běžný účet Obchodní bilance 87334,9 Bilance služeb 73927,6 Bilance výnosů ,5 Běžné převody -914,5 B. Kapitálový účet příjmy 74328,0 výdaje 23094,8 C. Finanční účet ,2 D. Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly ,4 E. Změna devizových rezerv (-nárůst) V jaké položce a jakým způsobem se projeví: 1. příjmy z prodeje emisních povolenek Japonsku 2. pracovní příjmy českého absolventa KI PřF UJEP ze zaměstnání v zahraničí 3. platby za dovoz banánů 4. zahraniční přímé investice v České republice 5. platba ze zahraničí tuzemské reklamní agentuře Řešení k výpočetní části: Ukazatel 2009 A. Běžný účet ,5 Obchodní bilance 87334,9 Bilance služeb 73927,6 Bilance výnosů ,5 Běžné převody -914,5 B. Kapitálový účet 51233,2 příjmy 74328,0 výdaje 23094,8 C. Finanční účet ,2 D. Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly ,4 E. Změna devizových rezerv (-nárůst) ,5 4 Vychází z dostupných dat zveřejněných Českým statistickým úřadem a převzatých z databáze České národní banky; údaje jsou uváděny v miliónech Kč.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE... 1 1. Úvod do makroekonomie... 2 2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice... 7 3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka... 14 4. Ekonomický růst a hospodářský

Více

CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 2007/2008 9. 2. 2008 BLOK EKONOMIE: doc. dr. Ilona Bažantová I. PENĚŽNÍ, MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ VZTAHY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II. MEZINÁRODNĚ-OBCHODNÍ VZTAHY I. PENĚŽNÍ,

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE MAKROEKONOMIE ZÁKLADNÍ KURZ TOMÁŠ PAVELKA

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE MAKROEKONOMIE ZÁKLADNÍ KURZ TOMÁŠ PAVELKA EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE MAKROEKONOMIE ZÁKLADNÍ KURZ TOMÁŠ PAVELKA V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Makroekonomie Tomáš Pavelka Makroekonomie ZÁKLADNÍ KURZ VYSOKÁ ŠKOLA

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud Proč makroekonomie Makroekonomie je součást ekonomie ekonomie se obvykle dělí na mikroekonomi a makroekonomii. Obvyklá definice ekonomie může znít např. takto: Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Makroekonomie přednášky 1

Makroekonomie přednášky 1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více