0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b."

Transkript

1 Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede v krátkém období: k růstu potenciálního produktu k poklesu reálného produktu k poklesu potenciálního produktu k růstu reálného produktu Je-li nabídka cenově neelastická, potom: zvýšení ceny o 1 % vede ke snížení nabízeného množství o méně než 1 % zvýšení ceny o 1 % vede ke zvýšení nabízeného množství o více než 1 % zvýšení ceny o 1 % vede ke zvýšení nabízeného množství o méně než 1 % zvýšení ceny o 1 % vede ke snížení nabízeného množství o více než 1 % Pokud mám příslib, že mi bude za rok vyplacena částka 103 Kč a úroková míra je 3 %, potom současná hodnota této částky je: 100 Kč 106 Kč 103 Kč 3 Kč Česká národní banka intervenovala na devizovém trhu ve snaze zabránit nadměrnému oslabování domácí měny. Její devizové rezervy se tak: nelze rozhodnout nezměnily snížily

2 zvýšily Manažerské teorie firmy: se zabývají chováním firem řízených vlastníky se zabývají chováním firem řízených zaměstnanci se zabývají chováním firem v krizi se zabývají chováním firem řízených profesionálními manažery Země A potřebuje na výrobu 1 litru vína 10 hodin práce a na výrobu 1 kg pšenice 5 hodin práce. Země B potřebuje na výrobu 1 litru vína 12 hodin práce a na výrobu 1 kg pšenice 8 hodin práce. Platí, že: Při recesi: země A nemá žádnou absolutní výhodu země B má komparativní výhodu při výrobě vína země B nemá žádnou komparativní výhodu země A má komparativní výhodu při výrobě vína reálný produkt klesá a cenová hladina může růst i klesat reálný produkt roste a cenová hladina může růst i klesat reálný produkt roste a cenová hladina roste reálný produkt klesá a cenová hladina roste Pokles poptávky po práci vede k: růstu mzdové sazby růstu nabídky práce poklesu nabídky práce poklesu mzdové sazby Reálný hrubý domácí produkt byl v roce mld. Kč a v roce mld. Kč. Reálný růst hrubého domácího produktu v roce 2011 potom byl:

3 10 % 1 % 3 % 5 % Tzv. důchodový vyrovnávací mechanismus platební bilance říká, že: roste-li domácí důchod, roste i dovoz roste-li domácí důchod, roste i vývoz klesá-li domácí důchod, klesá i vývoz klesá-li domácí důchod, roste vývoz Snížení sazby povinných minimálních rezerv centrální bankou: Linie rozpočtu: může vést ke snížení i ke zvýšení peněžní zásoby, záleží na stavu devizových rezerv vede ke zvýšení peněžní zásoby vede ke snížení peněžní zásoby nemá na peněžní zásobu žádný vliv zobrazuje všechny dostupné kombinace dvou statků při daném důchodu zobrazuje všechny dostupné kombinace dvou statků bez ohledu na důchod zobrazuje maximálně dostupné kombinace dvou statků při daném důchodu zobrazuje maximálně dostupné kombinace dvou statků bez ohledu na důchod Zvýšení tzv. Giniho koeficientu znamená, že: nerovnost v rozdělování důchodů byla zcela eliminována nerovnost v rozdělování důchodů se nezměnila

4 nerovnost v rozdělování důchodů se zvýšila nerovnost v rozdělování důchodů se snížila Tzv. ideální Lorenzova křivka: je konvexní je konkávní vyjadřuje absolutně rovné rozdělení důchodů vyjadřuje absolutně nerovně rozdělení důchodů Monetární politika je v malé otevřené ekonomice účinná: v systému pevného kurzu se širokým pásmem oscilace v systému plovoucího kurzu v systému pevného kurzu v systému pevného kurzu s úzkým pásmem oscilace Hrubý domácí produkt dané ekonomiky činil v daném roce 200 mld. Kč, vládní výdaje na nákup výrobků a služeb 20 mld. Kč, výdaje na investice 60 mld. Kč, výdaje domácností na spotřebu 120 mld. Kč, dovoz 80 mld. Kč. Kolik činil v daném roce vývoz? 70 mld. Kč 80 mld. Kč 50 mld. Kč 100 mld. Kč Technologický pokrok ve výrobě obou výrobků se projeví: posunem hranice výrobních možností doleva (dolů) posunem hranice výrobních možností doprava (nahoru) Zvýšení povinných minimálních rezerv: změnou hranice výrobních možností z konvexní v konkávní změnou hranice výrobních možností z konkávní v konvexní může vést ke zvýšení i poklesu

5 úrokové míry nemá vliv na úrokovou míru vede k poklesu úrokové míry vede ke zvýšení úrokové míry Mezní náklady: jsou náklady na dodatečnou jednotku práce jsou náklady na dodatečnou jednotku půdy jsou náklady na dodatečnou jednotku výroby jsou náklady na dodatečnou jednotku kapitálu Je-li na dokonale konkurenčním trhu mezní užitek výrobku nižší než mezní náklady, znamená to: Růst zásoby peněz v ekonomice: že je tohoto výrobku vyráběno více, než je efektivní množství že by se výroba tohoto výrobku měla zastavit že je tohoto výrobku vyráběno méně, než je efektivní množství že by se výroba tohoto výrobku měla rozšířit Tzv. Okunův zákon říká, že: vede k posunu křivky agregátní poptávky doprava nemá na agregátní poptávku žádný vliv vede k posunu po křivce agregátní poptávky vede k posunu křivky agregátní poptávky doleva je-li skutečná míra nezaměstnanosti o 1 % nad úrovní přirozené míry nezaměstnanosti, skutečný produkt bude o 2 % pod potenciálem je-li skutečná míra nezaměstnanosti o 2 % nad úrovní přirozené míry nezaměstnanosti,

6 skutečný produkt bude o 1 % pod potenciálem je-li skutečná míra nezaměstnanosti o 2 % nad úrovní přirozené míry nezaměstnanosti, skutečný produkt bude o 2 % pod potenciálem je-li skutečná míra nezaměstnanosti o 1 % nad úrovní přirozené míry nezaměstnanosti, skutečný produkt bude o 1 % pod potenciálem Byla-li v daném roce inflace v ČR 3 % a v USA 6 %, potom podle relativní verze parity kupní síly měla CZK vůči USD: posílit o 3 % oslabit o 2 % oslabit o 3 % posílit o 2 % Za určitý výrobek jsem ochoten zaplatit maximálně 100 Kč, cena na trhu je 50 Kč. Můj přebytek spotřebitele ze spotřeby tohoto výrobku tedy bude: Externality: 150 Kč 50 Kč 0 Kč 100 Kč mohou být kladné i záporné jsou vždy neutrální jsou vždy kladné jsou vždy záporné Při nulovém objemu výroby se ztráta firmy: rovná explicitním nákladům rovná fixním nákladům rovná implicitním nákladům rovná variabilním nákladům Jednotkový zisk monopolu je dán: rozdílem mezi cenou a fixními náklady

7 rozdílem mezi cenou a mezními náklady rozdílem mezi cenou a průměrnými náklady rozdílem mezi cenou a variabilními náklady Tzv. nabídková inflace vede k: Stabilní ekonomický růst patří mezi: poklesu cenové hladiny za současného poklesu produktu růstu cenové hladiny za současného poklesu produktu růstu cenové hladiny za současného růstu produktu poklesu cenové hladiny za současného růstu produktu nástroje fiskální politiky zprostředkující cíle měnové politiky nástroje měnové politiky konečné cíle měnové politiky Celkový počet obyvatel je 10 mil. lidí, nezaměstnaných je 1 mil. lidí a zaměstnaných je 4 mil. lidí. Studentů je 0,5 mil. lidí. Počet ekonomicky neaktivních obyvatel potom činí: 0,5 mil. lidí 1 mil lidí 5,5 mil. lidí 5 mil lidí Jestliže v daném roce hrubé investice činily 100 mld Kč a obnovovací investice 50 mld Kč, potom: Růst ceny komplementu: čisté investice činily 50 mld Kč čisté investice činily 0 Kč čisté investice činily 150 mld Kč čisté investice činily -50 mld kč vede k posunu křivka poptávky doleva dolů vede k posunu křivky nabídky

8 doprava nahoru vede k posunu křivky poptávky doprava nahoru vede k posunu křivky nabídky doleva dolů Roste-li příliv kapitálu ze zahraničí, domácí měna: devalvuje oslabuje revalvuje posiluje Nachází-li se ekonomika v tzv. zakázané zóně Lafferovy křivky, potom: zvýšení míry zdanění vede k růstu daňového výnosu snížení míry zdanění vede k růstu daňového výnosu snížení míry zdanění vede k poklesu daňového výnosu zvýšení míry zdanění nemá na daňový výnos jednoznačný dopad Zisk firmy: Ekonomickou rentu vypočítáme jako: je rozdíl mezi mezními příjmy a průměrnými náklady je rozdíl mezi mezními příjmy a mezními náklady je rozdíl mezi průměrnými příjmy a průměrnými náklady je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady celkový výdělek mínus transferový výdělek nominální mzda mínus reálná mzda transferový výdělek mínus celkový výdělek reálná mzda mínus nominální mzda Růst plánovaných investic vede za jinak stejných okolností k:

9 růstu rovnovážného HDP nelze rozhodnout poklesu rovnovážného HDP nulové změně HDP Zavede-li domácí malá ekonomika účinnou kvótu, která omezí dovoz, potom: příjmy státního rozpočtu se v domácí ekonomice sníží domácí výrobci si pohorší domácí spotřebitelé si polepší domácí výrobci si polepší Monopolní síla je: schopnost firmy nebo skupiny firem ovlivňovat tržní cenu své produkce schopnost firmy nebo skupiny firem prodat svou produkci za přemrštěnou cenu schopnost monopolu ovlivňovat guvernéra centrální banky schopnost monopolu ovlivňovat členy vlády Růst zahraniční cenové hladiny: Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí. nemá na reálný kurz domácí měny vliv vede ke zhodnocení reálného kurzu domácí měny vede ke znehodnocení reálného kurzu domácí měny může vést ke zhodnocení i znehodnocení reálného kurzu domácí měny Pokud minimální mzdová sazba převyšuje

10 rovnovážnou mzdovou sazbu, znamená to, že: mzdová sazba bude postupně růst na trhu práce vzniká přebytečná nabídku práce mzdová sazba bude postupně klesat na trhu práce bude nedostatečná nabídka práce Normální zisk firmy: se rovná implicitním nákladům se rovná účetnímu zisku se rovná explicitním nákladům se rovná ekonomickému zisku. Je-li nabídka cenově neelastická, potom: zvýšení ceny o 1 % vede ke snížení nabízeného množství o méně než 1 % zvýšení ceny o 1 % vede ke zvýšení nabízeného množství o méně než 1 % zvýšení ceny o 1 % vede ke zvýšení nabízeného množství o více než 1 % zvýšení ceny o 1 % vede ke snížení nabízeného množství o více než 1 % Zvýšení důchodu: vede k posunu křivky poptávky po penězích doleva vede k posunu křivky nabídky peněz doprava vede k posunu křivky nabídky peněz doleva vede k posunu křivky poptávky po penězích doprava. Manažerské teorie firmy:

11 se zabývají chováním firem řízených zaměstnanci se zabývají chováním firem řízených profesionálními manažery se zabývají chováním firem v krizi se zabývají chováním firem řízených vlastníky Ekonomickou rentu vypočítáme jako: celkový výdělek mínus transferový výdělek reálná mzda mínus nominální mzda transferový výdělek mínus celkový výdělek nominální mzda mínus reálná mzda Tzv. Lafferova křivka vyjadřuje: závislost daňového výnosu na saldu státního rozpočtu závislost daňového výnosu na míře zdanění závislost daňového výnosu na úrokové míře závislost daňového výnosu na saldu obchodní bilance. Poptávku po domácí měně na měnovém trhu vytvářejí: domácí dovozci služeb domácí vývozci služeb domácí dovozci zboží domácí vývozci kapitálu Země A potřebuje na výrobu 1 litru vína 10 hodin práce a na výrobu 1 kg pšenice 5 hodin práce. Země B potřebuje na výrobu 1 litru vína 12 hodin práce a na výrobu 1 kg pšenice 8 hodin práce. Platí, že: země B má absolutní výhodu při výrobě pšenice

12 země B nemá žádnou absolutní výhodu země B má absolutní výhodu při výrobě obou komodit země B má absolutní výhodu při výrobě vína Česká národní banka intervenovala na devizovém trhu ve snaze zabránit nadměrnému posilování domácí měny. Její devizové rezervy se tak: nelze rozhodnout zvýšily snížily nezměnily Pokud mám příslib, že mi bude za rok vyplacena částka 110 Kč a úroková míra je 10 %, potom současná hodnota této částky je: 10 Kč 110 Kč 100 Kč 121 Kč Celkový počet obyvatel je 10 mil. lidí, nezaměstnaných je 1 mil. lidí a zaměstnaných je 4 mil. lidí. Studentů je 0,5 mil. lidí. Míra nezaměstnanosti potom činí: 15 % 5 % 10 % 20 % Zavede-li domácí malá ekonomika clo, potom: domácí výrobci si polepší příjmy státního rozpočtu se v domácí ekonomice sníží domácí výrobci si pohorší domácí spotřebitelé si polepší Hranice výrobních možností je:

13 křivka znázorňující alternativní kombinace dvou výrobků, které mohou být efektivně vyrobeny s rostoucím rozsahem zdrojů křivka znázorňující alternativní kombinace dvou výrobků, které mohou být efektivně vyrobeny s klesajícím rozsahem zdrojů křivka znázorňující alternativní kombinace dvou výrobků, které mohou být efektivně vyrobeny s rostoucím nebo klesajícím rozsahem zdrojů křivka znázorňující alternativní kombinace dvou výrobků, které mohou být efektivně vyrobeny s určitým fixním rozsahem zdrojů Veřejný statek je poskytován v optimálním množství, pokud: se mezní užitek rovná mezním nákladům mezní užitek se rovná meznímu příjmu mezní užitek je menší než mezní náklady mezní užitek je větší než mezní náklady Mezní míra substituce: je poměr, v němž je možno vzájemně nahrazovat dva statky, aniž se mění mezní užitek je poměr, v němž je možno vzájemně nahrazovat dva statky, aniž se mění nabídka je poměr, v němž je možno vzájemně nahrazovat dva statky, aniž se mění celkový užitek je poměr, v němž je možno vzájemně nahrazovat dva statky, aniž se mění poptávka Snížení zásoby peněz v ekonomice: vede k posunu křivky agregátní poptávky doprava

14 vede k posunu křivky agregátní poptávky doleva nemá na agregátní poptávku žádný vliv vede k posunu po křivce agregátní poptávky Hrubý domácí produkt dané ekonomiky činil v daném roce 1000 mld. Kč, vládní výdaje na nákup výrobků a služeb 300 mld. Kč, výdaje na investice 300 mld. Kč, vývoz 800 mld. Kč, dovoz 1000 mld. Kč. Jaké byly v daném roce výdaje domácností na spotřebu? 1000 mld. Kč 500 mld. Kč 600 mld. Kč 800 mld. Kč Snížení vládních výdajů vede v dlouhém období: k růstu cenové hladiny k růstu reálného produktu k poklesu reálného produktu k poklesu cenové hladiny Je-li na dokonale konkurenčním trhu mezní užitek výrobku vyšší než mezní náklady, znamená to: že by se výroba tohoto výrobku měla zastavit že je tohoto výrobku vyráběno méně, než je efektivní množství že by se výroba tohoto výrobku měla omezit že je tohoto výrobku vyráběno více, než je efektivní množství Je-li tzv. Giniho koeficient roven nule, potom se jedná: o relativně rovné rozdělování důchodů o absolutně rovné rozdělování důchodů o absolutně nerovné rozdělování důchodů o relativně nerovné rozdělování

15 důchodů Za určitý výrobek jsem ochoten zaplatit maximálně 200 Kč, cena na trhu je 300 Kč. Můj přebytek spotřebitele ze spotřeby tohoto výrobku tedy bude: 100 Kč 200 Kč 300 Kč 0 Kč, výrobek nekoupím Nominální úroková míra v daném roce byla 5 %, inflace 3 % a nezaměstnanost 8 %: reálná úroková míra byla přibližně 3 % reálná úroková míra byla přibližně 8 % reálná úroková míra byla přibližně 5 % reálná úroková míra byla přibližně 2 % Reálný hrubý domácí produkt byl v roce mld. Kč a v roce mld. Kč. Reálný růst hrubého domácího produktu v roce 2011 potom byl: 1 % 10 % 3 % 5 % Monopolní síla je: schopnost monopolu ovlivňovat členy vlády schopnost monopolu ovlivňovat guvernéra centrální banky schopnost firmy nebo skupiny firem ovlivňovat tržní cenu své produkce schopnost firmy nebo skupiny firem prodat svou produkci za přemrštěnou cenu Stojí-li určitý koš zboží v ČR 10 tis. CZK a v USA 500 USD, potom podle absolutní verze parity kupní síly by kurz

16 CZK/USD měl být: Jestliže v daném roce hrubé investice činily 100 mld Kč a obnovovací investice 50 mld Kč, potom: čisté investice činily 50 mld Kč čisté investice činily 150 mld Kč čisté investice činily 0 Kč čisté investice činily -50 mld kč Monetární restrikce vede krátkodobě: k poklesu nezaměstnanosti k růstu cenové hladiny k růstu reálného produktu k poklesu reálného produktu V krátkém období firma ukončí výrobu: pokud jsou celkové příjmy nižší než fixní náklady pokud jsou celkové příjmy nižší než variabilní náklady pokud jsou celkové příjmy nižší než celkové náklady pokud jsou celkové příjmy nižší než implicitní náklady Zvýšení nabídky práce vede k: poklesu mzdové sazby růstu poptávky po práci růstu mzdové sazby poklesu poptávky po práci Tzv. přirozená míra nezaměstnanosti je tvořena:

17 strukturální a cyklickou nezaměstnaností pouze cyklickou nezaměstnaností frikční a strukturální nezaměstnaností frikční a cyklickou nezaměstnaností V případě smluvního oligopolu stanoví firma optimální objem produkce na základě: rovnosti mezních příjmů a mezních nákladů rovnosti celkových příjmů a celkových nákladů rovnosti celkových příjmů a variabilních nákladů rovnosti mezních příjmů a průměrných nákladů Úrokové míry patří mezi: nástroje fiskální politiky nástroje měnové politiky konečné cíle měnové politiky zprostředkující cíle měnové politiky Tzv. deflátor se vypočítá jako: poměr nominálního a rovnovážného HDP poměr nominálního a reálného HDP poměr reálného a rovnovážného HDP poměr reálného a nominálního HDP Průměrné náklady: jsou náklady na jednotku práce jsou náklady na jednotku kapitálu jsou náklady na jednotku půdy

18 jsou náklady na jednotku produkce Růst autonomních úspor vede za jinak stejných okolností k: nelze rozhodnout růstu rovnovážného HDP poklesu rovnovážného HDP nulové změně HDP Tzv. potenciální produkt závisí: na míře inflace na výši vládních výdajů na výši peněžní zásoby na zásobě práce Přerozdělovací procesy zpravidla: Pokles nominálního důchodu: zvyšují podněty k práci a podnikání oslabují podněty k práci a podnikání prohlubují nerovnosti mezi lidmi prosazují lidé s vyššími příjmy vede k posunu křivky nabídky doprava nahoru vede k posunu křivky poptávky doprava nahoru vede k posunu křivka poptávky doleva dolů vede k posunu křivky nabídky doleva dolů

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Da ová teorie a politika

Da ová teorie a politika Da ová teorie a politika Stanislav Klazar DA OVÁ TEORIE A POLITIKA 2009 1. přednáška Dějiny daňových teorií Ekonomické teorie Klasická Neoklasická Keynesiánská Neokonzervativní Vývoj teorie Daňová teorie

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

rní ekonomika a politika - II

rní ekonomika a politika - II Agrárn rní ekonomika a politika - II OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. becvar@mendelu.cz Brno 13. 11. 2009 Základní problémov mové okruhy 1. Trhy v agrobyznysu

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

8. Zásahy státu do cen

8. Zásahy státu do cen 8. Zásahy státu do cen 8.1 Cenový strop (maximální cena) Až dosud jsme se zabývali rovnováhou trhů, na nichž neexistují žádné intervence státu či obce. Nyní si ukážeme, jak mohou takové intervence ovlivnit

Více

RESEARCH AND POLICY NOTES 3

RESEARCH AND POLICY NOTES 3 RESEARCH AND POLICY NOTES 3 Michal Franta, Tomáš Holub, Petr Král, Ivana Kubicová, Kateřina Šmídková, Bořek Vašíček: Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR 2 0 1 4 RESEARCH

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda České předsednictví Rady EU přichází

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více