Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na"

Transkript

1 M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 67 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/01 Příběh vratislavického piva Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na Wachebergu tehdy při té slávě střílely hmoždíře, řady osobností z Li - berce a okolí se uprostřed nádvoří nové továrny vlnily. Na zbrusu nové budově vlály černo-žluté vlaky monarchie a červeno-bílé vlajky české, mezi nimi se ale také napínala obrovská černo-červeno-zlatá vlajka německá, která dávala již zdálky všem najevo, že tento velkolepý průmyslový podnik je nejen výsledkem činění zdejších lidí, ale je i dílem tak trochu německým. A to zdaleka nejen proto, že autor budovy Lipps byl z Drážďan a technologii dodala firma ze Saské Kamenice... V pivovaru vyhrávala zvesela kapela hasičské jednotky z ginzkeyovské továrny, z komína kotelny se již kouřilo a vše bylo připraveno na spuštění výroby. Uprostřed davu se pak veškerá pozornost soustředila na tři muže: předsedu správní rady Eduarda Schmidta, ředitele pivovaru Hájka a pochopitelně i zdejší celebritu číslo jedna továrníka Ginzkeye. První z nich hovořil o velké myšlence začít vařit na Liberecku, stále více žíznícím po pivu, oblíbené zlatavé plzeňské a o tom, jak se zdejší velké osobnosti sešly a jak se vše dobře vyvíjelo. Po něm promluvil rázně Ginzkey: Ja, vollendet steht das Werk!... Čili: Ano, dokončeno je to dílo! Dílo, které jsme společnými silami započali, a s hrdostí a radostí dnes vyhlašuji jsme v cíli! Vyjádřil i uspokojení nad tím, že při takto významném počinu spojilo svoje síly město Liberec s jeho rodnou vratislavickou obcí. Řeč zakončil zvoláním, které se dodnes také dochovalo: Es lebe die Reichenberg-Maffersdorfer Bierbrauerei! Nechť žije liberecko-vratislavický pivovar! Následovaly ovace a rakouská hym na. Pan předseda Schmidt poté zmínil nikoliv nepodstatnou věc pivovar je sice dokončen a jeden úkol je tak splněn, ale teď stojí celý podnik před úkolem novým a nikoliv nepodstatným a tím je: uvařit vlastní pivo! Pod onou obří německou vlajkou pak představil osobně pana Hájka, ředitele a bývalého vrchního sládka z plzeňského pivovaru (patrně nikoli z Prazdroje, jak se někdy uvádí, ale spíše z Gambrinusu, kde A. Hájek býval prvním sládkem po jeho založení roku 1869). Zdá se, že citlivá národnostní otázka v té době českou zemí sice rezonovala, ale rozhodně nebyla překážkou spolupráce zástupců obou národů ve výrobě a obchodu. Hájek pak začal slavnostně napouštět vodu do nádoby se sladem. Potom následovala scénka jako z filmu Postřižiny po krátké prohlídce pivovaru byli zástupci akcionářů pozváni na slavnostní a bohatou snídani. Na zdejší pivo si ale mlsné jazýčky ještě musely počkat. 529

2 Úplně první vratislavické pivo ona ušlechtilá ječná šťáva, jak psali tehdejší novináři bylo z pivovaru vystaveno až 24. května Toto datum je tak dnem zrození piva ve Vratislavicích nad Nisou! V Liberci prý pivečko chutnalo velmi a i do Vídně jej rychle vyvezli. Ještě toho roku ho brány pivovaru pod Strážním vrchem opustilo celkem hektolitrů. Jenže v roce 1873 zkrachovala vídeňská burza a monarchií se pomalu za - čala šířit zničující hospodářská krize. Řada podniků zkrachovala a výroba padala strmě dolů až do konce 70. let 19. století. To byla smrtící chvíle pro nový pivovar ve Vratislavicích. Původní roz - počet jeho stavby byl totiž překročen o 200 tisíc zlatých, což komplikovalo splácení kuponů akcionářům. Neúroda chmele zdražila v Čechách tuto podstatnou výrobní surovinu, cena piva rostla a vedle toho krize snižovala schopnost obyvatel kupovat si onu zlatou ječnou šťávu. V roce 1875 se prý propadl výstav piva v celých Čechách o 182 tisíc hektolitrů, což představovalo ztrátu odpovídající uzavření pěti pivovarů velikosti Vratislavic. Pivovar se ocitá v ekonomických potížích, přestává platit dodavatelům a nakonec i zaměstnancům. Na jaře 1877, pouhé tři roky po úspěšném startu pod - niku, je situace kritická společnost není schopna splácet své závazky. Jejích 35 akcionářů se proto dne 18. srpna 1877 na mimořádné valné hromadě celkem 326 hlasy z 339 celkových rozhodlo pustit pivovar do likvidace. Určeno bylo pět likvidátorů, mezi nimiž pochopitelně nemohl chybět ani náš dobrý známý Ignaz Ginzkey. Četní akcionáři, nalákaní novinovými inzeráty na koupi perspektivních akcií, tak za krátkou dobu fungování podniku utrpěli celkovou ztrátu půl milionu rakouských zlatých, což ovšem byla drtivá většina z původního vloženého kapitálu. Pět šestin hodnoty pivovaru se najednou vypařilo, přestože budovy stále stály pod Wachebergem a z komínů se kouřilo Ale pivovar nakonec úplně nezkrachoval. Likvidační výbor předložil akcionářům změnu stanov společnosti, která byla nakonec na základě zplnomocnění c. k. ústředních orgánů schválena dne 28. prosince 1877 c. a k. místodržitelstvím v Praze. Vařilo se tak dál. V roce 1880, kdy již krize přestávala drtit celé Rakousko-Uhersko, vystavil vratislavický pivovar již opět hektolitrů piva. Na začátku 80. let 19. století nastalo v monarchii naopak období ekonomického růstu, které trvalo prakticky až do vypuknutí první světové války. Rostoucí hospodářství jako by kopírovala narůstající spotřeba piva. Stavělo se a vyrábělo a dělníci měli žízeň jako trám Pivovaru se začalo dařit a dne 26. června 1882 jej z likvidace za 600 tisíc zlatých definitivně vykoupili někteří z původních akcionářů zakladatelů, kteří za tímto účelem založili nové konsorcium. V něm se opět 530

3 Vratislavický pivovar na přelomu 19. a 20 století. Za pozornost stojí původní umístění komína, který byl později po rekonstrukci pivovarského energocentra nahrazen novým a zbořen. Před pivovarem je již patrná i železniční vlečka, zřízená v roce objevují známá jména: továrníci Ignaz a Willy Ginzkeyové z Vratislavic a dále pak Liberečané: obchodník a ve funkci právě skončivší liberecký starosta Gustav Schirmer, obchodník Theodor Frank, obchodník s knihami Anton Schöpfer a továrník Ed. Schmidt. Nejdůležitější roli v konsorciu asi hrál likvidátor podniku Anton Schöpfer, který se těšil velké důvěře všech původních 35 akcionářů; konsorcium se podle něj nazývalo A. Schöpfer & Comp. Vypadá to ale, že prodej a koupě předluženého pivovaru mohl být také někým dobře připraven. Likvidovaná firma totiž dobrovolně prodala veškerý majetek, oceněný na zlatých, konsorciu složenému z části původních majitelů za zlatých. Uvážíme-li, že si kupovali prakticky nový velkopivovar, za cenu menší než pořizovací, a to v nadějné době, kdy se opět zvyšoval výstav, byla tato likvidace pro některé akcionáře vele - vhodná. Pro ostatní to byla naopak velká ztráta. 531

4 Nová firma rozvíjela výrobu pod názvem Reichenberger Bierbrauerei und Malzfabrik in Maffersdorf A. Schöpfer & Co. čili Liberecký pivovar a sladovna ve Vratislavicích A. Schöpfer a spol. Ale jen krátce do roku 1883, kdy Anton Schöpfer opustil vedení podniku. Jako by to nebyla náhoda, jako by jeho jméno mělo posloužit jen na chvíli. Vedení firmy převzal Theodor Frank, pročež byl název operativně pozměněn na Reichenberger Bierbrauerei und Malzfabrik in Maffersdorf Frank & Co. čili Liberecký pivovar a sladovna ve Vratislavicích Frank a spol. A to slovíčko spol. představovali zejména velko - továrníci Ginzkeyové z Vratislavic. Staré články se decentně zmiňují o tom, že vedení firmy sice převzal obchodník Frank, ale ve spolku s Willym Ginzkeyem, v té době jedním z nejbohatších mužů v údolí Nisy. Měl-li být obchodník Frank jen jakousi loutkou Ginzkeyů, dnes již těžko zjistíme, každopádně pivovar vedl až do roku 1890, kdy vedení firmy konečně oficiálně převzal Willy Ginzkey. Pivovaru se v té době daří velmi dobře, výstav stoupá na 60 tisíc hekto - litrů a objem výroby jej řadí na druhé místo v celých Čechách, po plzeňském Prazdroji pochopitelně. Téměř osmdesát zaměstnanců podniku zde produkuje pivo, které pijákům chutná polovina se jej spotřebuje v Liberci a Vratislavicích, zbytek se vyváží zejména na blízké Žitavsko, ale i do vzdálené Vídně. Výstav pivovaru a počet pracovníků nadále roste, v roce 1893 brány podniku opouští již hektolitrů piva, roku 1897 je to hektolitrů a roku 1901 pak hektolitrů, což byla bezmála polovina toho, co se na počátku století uvařilo ve věhlasném plzeňském Prazdroji. Vedle toho sladovna vyrobila ročně 10 tisíc metráků sladu, a to nejen pro vlastní potřebu podniku. V prvních letech 20. století se pivovar začal pouštět také do výroby speciálů speciálně pro účely velikonočních a vánočních svátků začal vystavovat tmavé a silné pivo bavorského typu, šestnáctku St. Paulusbier (Svatopavelské pivo), která měla na kulaté etiketě obrázek apoštola Pavla. Svatopavelské pivo nebylo určeno jen pro Liberec a okolí, dočetl jsem se dokonce v Ljubljanských novinách z roku 1914, že bylo distribuováno po celé monarchii, kde jej ve zmíněné svátky nabízely lepší restaurace. Podnik také stále nabíral zaměstnance na počátku století jich měl již 170! A také inovoval technologie, a to nejen uvnitř pivovaru. Vylepšil i do - pravní napojení: pivovar byl s liberecko-jabloneckou drahou spojen 1,4 ki - lometry dlouhou železniční vlečkou, která umožňovala nejen snadný transport hotových výrobků, ale zejména dovoz ječmene a uhlí. Poctou pro zachráněný pivovar bylo také to, že jej 1. října roku 1891 v doprovodu Willyho Ginzkeye navštívil i samotný císařpán František Josef I. 532

5 A nejen to, vratislavické pivo je ověnčeno řadou cen z výstav v Liberci, Žitavě i Vídni, kde se prezentoval pivovar vždy velkolepě. Z Hornolužické živnostenské a průmyslové výstavy v Žitavě roku 1902 se dochovaly i ob - rázky krásné expozice nazvané Maffersdorfer Bierhalle čili Vratislavická pivnice, která byla umístěna v domku, jenž vypadá jako zmenšená kopie budovy libereckého muzea křížené s objektem Zámecké konírny ve Vratislavicích. Další mohutný pavilon Gasthaus Maffersdorfer Brauerei navrhl vídeňský architekt Prof. Dr. Max Fabiani i pro Výstavu českých Němců, která se konala v Liberci roku Zajímavé ale bylo, že císař Franz Josef I. při své návštěvě na této výstavě zašel do pavilonu plzeňského pivovaru, kde si dal dokonce skleničku piva, a také pivovaru jabloneckého, kde v rozhovoru s Dr. Wil - helmem von Meidinger a ředitelem Melkusem pochvaloval provedení a umístění pavilonu na vršku, ale o návštěvě tamního vratislavického pavilonu se jinak podrobné prameny, mapující každý císařův krok, vůbec ne - zmiňují. A když pak František Josef I. 24. června 1906 odjížděl z Liberce a stavoval se cestou ještě ve Vratislavicích, vítaly jej zde desítky osobností, jen z pivovaru nikdo. To v sousedním Jablonci si ale pár hodin poté našel čas na krátkou zastávku v Meindingerovském pivovaru, kde alespoň přijal poctu ředitele. Zvláštní, jako by snad monarcha na vratislavické pivo zanevřel? Nebo se s podnikem opět něco dělo a císař s ním nechtěl být spo jován? Jedno je jisté. Velkotovárník Ginzkey, s nímž měl Franz Josef údajně pro - blematické vztahy, zůstal hlavním hybatelem výroby piva ve Vratisla vicích ještě skoro celé první desetiletí dvacátého století. Willy Ginzkey vedl podnik společně s bratrem Alfredem a dalšími majiteli z původního konsorcia či jejich dědici objevuje se zde stále jméno bývalého starosty Schirmera, vdovy po obchodníku Schmidtovi Idy, vdovy po továrníku Schmidtovi Emmy, jméno libereckého továrníka Karla Aubina, manželky Anny Aubin, majitele liberecké tiskárny Wilhelma Stiepela či obchodníka Gustava Franka z Liberce. Ale v zákulisí této staronové sestavy se asi něco dělo Na přelomu 19. a 20. století byla v pivovarnictví situace velmi podobná stavu, který přišel o sto let později. Na jedné straně působily velkopivovary, jako byl ten plzeňský či vratislavický, které na trh chrlily hektolitry piva, a na druhé straně si řada konzumentů pěnivého moku začala s oblibou užívat i pivo z místních pivovarů, které své produkty prodávaly jen jak se říká okolo komína. Tak se v okolí Vratislavic popíjelo i pivo z Hodkovic nad Mohelkou, z Nové Vsi, Jablonce nad Nisou, ze Zámeckého pivovaru ve Frýdlantě, z Malé Skály či Cvikova. Vratislavičtí museli vsadit na reklamu, export svého piva mimo region a kapitálové posílení podniku. To dařilo jen zčásti a pomalu. Konec původní firmy byl tedy za dveřmi. 533

6 V roce 1908 se vratislavický velkopivovar spojil do jednoho podniku s pivovarem v sousedním Jablonci nad Nisou. Z původní firmy Reichen - berger Bierbrauerei und Malzfabrik Theodor Frank & Co. in Maffersdorf a Ga - blonzer Brauerei von Medinger & Co. vzniká 31. srpna toho roku kapitálově silná firma Reichenberg-Maffersdorfer und Gablonzer Brauereien Aktien- Gesselschaft in Maffersdorf neboli Liberecko-vratislavické a jablonecké pivovary, akciová společnost ve Vratislavicích. Vydáno je kusů nových akcií v hodnotě 400 rakouských korun, které nesly datum 1. září 1908, den, kdy byly oficiálně oba pivovary spojeny. Celkový kapitál nové společné firmy byl 4,7 milionu korun, z něhož korun daly v hotovosti obě firmy, zbytek pokryly nákupy nových akcií. Vezmeme-li v úvahu, že koruna coby nová měna představovala půl zlatky, je zřejmé, že společnosti byly již navzdory všemu rozkvětu pivního trhu poměrně kapitálově slabé a slou - čení a prodej akcií byla patrně nevyhnutným krokem. Tomuto faktu by mohlo nasvědčovat i to, že oba výrobní provozy ve Vratislavicích i Jablonci byly ponechány v původní podobě a měly jednoznačně územně vymezen odbyt, aby si nelezly do zelí. Prostřednictvím nákupu akcií do pivovaru proniká vídeňský kapitál, jak je vidět z nového obsazení správní rady. Vedle původních zástupců Karla Aubina, Gustava Schirmera a Eduarda F. Schmidta z Liberce a vratislavických továrníků Willyho a Alfreda Ginzkeyových jsou zde nově bohatí Víde ňáci Karl Adolf svobodný pán Bachofen von Echt, Johann von Me - dinger, Dr. Wilhem von Medinger a Ludwig svobodný pán von Oppen - heimer. Presidentem správní rady je zvolen Johann von Medinger, a teprve až jeho zástupcem je mocný Willy Ginzkey. Na Gustava Franka a Wilhelma Stie pela z Liberce zbyla jen místa revizorů účtů. Spočítáme-li ale poměry hlasů a význam funkcí, je zřejmé, že liberecko-vratislavická klika měla ve vedení firmy zhruba stejný vliv jako jablonecko-vídeňská. U zmíněných Vídeňáků je třeba se ještě trochu zdržet. Málokdo dnes totiž ví, jak významné postavy pivovarnického průmyslu své doby stály v čele výroby piva ve Vratislavicích. Johann von Medinger ( ) byl Reklamní plakát na vratislavické pivo, který vytvořil roku 1913 grafik Heinrich Hönich ( ). Na počátku 20. století se pivovary v reklamě často identifikovaly s tučnými a červenolícími pijáky, užívači života. Jako jeden z prvních si podobnou reklamu pořídil pivovar Velké Březno, který má dodnes ve svém logu obličej pana Viktora Cibicha s půllitrem a doutníkem v ruce. Pan Cibich za použití své tváře dostal doživotní rentu 30 piv týdně, kterou si vychutnával v restauraci Tivoli ve Velkém Březně. Jméno chlapíka z vratislavického plakátu se bohužel nedochovalo. 534

7 535

8 uznávaný rakouský pivovarský průmyslník, který v roce 1878 společně s Karlem Adolfem Bachofen von Echt vlastnil mohutný pivovar Nußdorfer Bierbrauerei von Bachofen & Medinger, jeden z největších a nejvýnosnějších pivovarů v celé monarchii. Stál u zrodu rakouského výzkumu pivovarnictví a sladařství a byl také dlouholetým prezidentem spolku vídeňských pivovarníků. Jeho zásluhy byly oceněny nejen tím, že jeho pivovar se od roku 1903 stal dodavatelem císařského dvora, ale on sám byl v té době povýšen císařem do šlechtického stavu. Ve stejném roce se stal také spoluvlastníkem jabloneckého pivovaru, po něm pojmenovaného na Gablonzer Brauerei Medinger & Co. Po fúzi s vratislavickým provozem si své místo šéfa správní rady ale dlouho neužil, jako poměrně mladý umírá v tomto roce a je v čele správní rady sloučeného podniku nahrazen svým společníkem Karlem Adolfem Bachofenem von Echt ( ). Tento další významný rakouský pivovarský podnikatel sice pocházel z Vestfálska, ale vystudoval chemii v Praze a poté pracoval jako ředitel v cukrovaru bratří Clemensů v obci Líbeznice. Později zakoupil podíl v pivovaru v Nussdorfu u Vídně, který vlastnil s Medingerem. Podobně se po převzetí vratislavického pivovaru novou akciovou společností snažili Vídeňáci rozvinout a rozšířit výrobu. V roce 1909 zde byla instalována moderní vývěva, s jejíž pomocí se dopravoval do sladovny ječmen nasáváním přímo z vagónů. V dalším roce se původní ledařské hospodářství modernizuje na provoz pracující s umělým ledem, což bylo ve své době opravdu nebývale progresivní řešení. V roce 1911 sice prošel pivovar malou krizí způsobenou chladným létem, které nepřálo odbytu piva, přesto ale podnik nakonec provedl kompletní rekonstrukci varny. Celá firma s dvěma provozy měla v té době výstav hektolitrů a prodávala nejen vratislavickou a jabloneckou desítku, ale i dvanáctistupňové ležáky z obou měst. Ve Vratislavicích se vařilo také Starovratislavické pivo a Dvojitý ležák, specialitami bylo zmíněné Svatopavelské ve Vratislavicích a Jablonecký Bock. Hospodářské výsledky pivovaru ve Vratislavicích byly poměrně slušné, i když ve druhém desetiletí nového století výstavy již nedosahovaly takových objemů jako deset let předtím, a navíc postupně klesaly v roce 1912 pivovar prodal hektolitrů, rok nato hektolitrů a v roce hektolitrů. Tento poslední rok dobrých a veselých pivních časů vypukla první světová válka. Žíznivci končili tuze rychle v zákopech a vý - robu ušlechtilé ječné šťávy nečekalo nic dobrého 536

Opravdu jen máloco si vychutnám tak vášnivě jako láhev vratislavického

Opravdu jen máloco si vychutnám tak vášnivě jako láhev vratislavického M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 66 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2014/10 Vratislavický pivovar Opravdu jen máloco si vychutnám tak vášnivě jako láhev vratislavického Konrada

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler (1877 1950) vedl vratislavický

Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler (1877 1950) vedl vratislavický M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 68 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/02 Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler (1877 1950) vedl vratislavický pivovar v pozici váženého ředitele

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

Gambrinus slaví 140 let

Gambrinus slaví 140 let Gambrinus slaví 140 let 17. května slaví Gambrinus 140 let. V roce 1869 v tento den císařské úřady povolily založit První plzeňský akciový pivovar, pozdější pivovar Gambrinus. Za 140letou historii bylo

Více

Je pozoruhodné, kde všude v moderních dějinách všedních dní nachá -

Je pozoruhodné, kde všude v moderních dějinách všedních dní nachá - M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 69 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/03 Je pozoruhodné, kde všude v moderních dějinách všedních dní nachá - zíme stopy vratislavického pivovaru.

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap, klap, délky pražců

Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap, klap, délky pražců M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 45 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2012/11 O železné cestě skrze vratislavické údolí Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap,

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor

2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor Ocenění za rok 2014: 1. místo Zlatá Pivní pečeť 2014, odborná degustace Tábor 2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor Kvasničák 1. místo Zlatá Pivní

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Ing. František Šámal, Ing. Jan Veselý, Ing. Richard Paulů České pivovarství základní fakta o celkové produkci

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Dufkovi je špatně nad kvalitou potravin: Dováží se k nám jen svinstvo

Dufkovi je špatně nad kvalitou potravin: Dováží se k nám jen svinstvo Dufkovi je špatně nad kvalitou potravin: Dováží se k nám jen svinstvo Předseda Asociace svobodných odborů České republiky Bohumír Dufek se pozastavil nad tím, jaké dnes v Česku jedí lidé potraviny. V potravinových

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu OC Plzeň Plaza.

vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu OC Plzeň Plaza. Jménem pořadatelských agentur Pigs Production s r.o. a Motor AG s.r.o. vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu

Více

Něco z historie Lihovaru v Třebíči

Něco z historie Lihovaru v Třebíči Něco z historie Lihovaru v Třebíči Původní Lihovar, ve kterém se nacházíte, byl založen léta páně 1890 za rakousko-uherské monarchie majiteli třebíčského zámku z rodu Waldsteinů jako součást zámeckého

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

První republika sice do Vratislavic přinesla slávu obřích vázaných ko -

První republika sice do Vratislavic přinesla slávu obřích vázaných ko - M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 34 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/11 Pád, vzestup a konečný pád ginzkeyovského impéria První republika sice do Vratislavic přinesla slávu

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

Zámecký pivovar Frýdlant

Zámecký pivovar Frýdlant Zámecký pivovar Frýdlant Frýdlantský pivovar je zmiňován poprvé již jako existující ve Frýdlantském urbáři a lze předpokládat jeho existenci již před rokem 1381. Nejdříve se zcela jistě vařilo pivo přímo

Více

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí

Účelové známky v Kostelci nad Orlicí ZBYNĚK llkovský Účelové známky v Kostelci nad Orlicí Mezi drobné hmotné památky, které se leckdy dochovaly zminulosti, patříi tzv. účelové známky. Bývaly nejčastěji zobecných kovů - vzhledem obvykle připomínají

Více

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA 5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA (3.10.2014, Restaurace Dům kultury Vsetín) OSVĚTOVÝ BULLETIN aneb co dnes poteče z pípy SLOVO ÚVODEM Vážení besedníci, vítáme Vás na 5. pivním (a snad dnes již můžeme říci i tradičním)

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 Cíl projektu Den českého piva Je vytvoření tradice oslavy českého piva v předvečer svátku Sv. Václava. Z našich znalostí vyplývá, že pouze málo Čechů má ponětí, kdo je patronem

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

III 2 PŘEDMĚT NÁVRHU na zápis AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 1 Obchodní firma Zapsat ke dni:

III 2 PŘEDMĚT NÁVRHU na zápis AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 1 Obchodní firma Zapsat ke dni: 1 Obchodní firma Zapsat ke dni: 2 Cizojazyčný název Zapsat ke dni: 2 Adresa sídla Zapsat ke dni: 4 Identifikační číslo Zapsat ke dni: Akciová společnost Právní forma 5 Doplňující text za právní formu Zapsat

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Vzpomínka Fr. Nováka u příležitosti výročí 50. let trvání oddílu kopané v Kolinci r. 1984 Vážení přátelé! V úvodu svého diskusního příspěvku, dovolte mně, abych

Více

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 www.automatizacevpotravinarstvi.cz Představení Ceník inzerce v časopisu Automatizace v potravinářství Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

základy obchodního práva

základy obchodního práva základy obchodního práva Jaroslav Padrnos KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno v roce: 2007 Vydání: první Základy obchodního práva JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos,

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Historie farmaceutické výroby v Čechách a na Moravě

Historie farmaceutické výroby v Čechách a na Moravě Historie farmaceutické výroby v Čechách a na Moravě G. Hell & Comp. > Galena > IVAX-CR a.s. Václav Rusek České farmaceutické muzeum Periodizace vývoje I. PRAVĚK 1650-1805 recepturní výroba lékárenská II.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

Exkurze do výrobního závodu Zapf Daigfuss dne 9.3.2010

Exkurze do výrobního závodu Zapf Daigfuss dne 9.3.2010 9.3.2010 Exkurze do výrobního závodu Zapf Daigfuss dne 9.3.2010 Dne 9.3.2010 proběhla další exkurze stavebníků, investorů, projektantů a architektů do výrobního závodu Zapf Daigfuss v Behringersdorfu.

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války

Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války 1880 1914 Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války 1. květen 1880 je datum zrodu samostatné odborné školy v Jablonci nad Nisou. V obvodu liberecké Obchodní a živnostenské komory, zahrnujícím

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 277/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 252 ze dne 18.4.2012 k Směrnici k účetním postupům vztahujícím se k nabývání, držení, oceňování, evidenci a pozbývání akcií a obchodních

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více