Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na"

Transkript

1 M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 67 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/01 Příběh vratislavického piva Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na Wachebergu tehdy při té slávě střílely hmoždíře, řady osobností z Li - berce a okolí se uprostřed nádvoří nové továrny vlnily. Na zbrusu nové budově vlály černo-žluté vlaky monarchie a červeno-bílé vlajky české, mezi nimi se ale také napínala obrovská černo-červeno-zlatá vlajka německá, která dávala již zdálky všem najevo, že tento velkolepý průmyslový podnik je nejen výsledkem činění zdejších lidí, ale je i dílem tak trochu německým. A to zdaleka nejen proto, že autor budovy Lipps byl z Drážďan a technologii dodala firma ze Saské Kamenice... V pivovaru vyhrávala zvesela kapela hasičské jednotky z ginzkeyovské továrny, z komína kotelny se již kouřilo a vše bylo připraveno na spuštění výroby. Uprostřed davu se pak veškerá pozornost soustředila na tři muže: předsedu správní rady Eduarda Schmidta, ředitele pivovaru Hájka a pochopitelně i zdejší celebritu číslo jedna továrníka Ginzkeye. První z nich hovořil o velké myšlence začít vařit na Liberecku, stále více žíznícím po pivu, oblíbené zlatavé plzeňské a o tom, jak se zdejší velké osobnosti sešly a jak se vše dobře vyvíjelo. Po něm promluvil rázně Ginzkey: Ja, vollendet steht das Werk!... Čili: Ano, dokončeno je to dílo! Dílo, které jsme společnými silami započali, a s hrdostí a radostí dnes vyhlašuji jsme v cíli! Vyjádřil i uspokojení nad tím, že při takto významném počinu spojilo svoje síly město Liberec s jeho rodnou vratislavickou obcí. Řeč zakončil zvoláním, které se dodnes také dochovalo: Es lebe die Reichenberg-Maffersdorfer Bierbrauerei! Nechť žije liberecko-vratislavický pivovar! Následovaly ovace a rakouská hym na. Pan předseda Schmidt poté zmínil nikoliv nepodstatnou věc pivovar je sice dokončen a jeden úkol je tak splněn, ale teď stojí celý podnik před úkolem novým a nikoliv nepodstatným a tím je: uvařit vlastní pivo! Pod onou obří německou vlajkou pak představil osobně pana Hájka, ředitele a bývalého vrchního sládka z plzeňského pivovaru (patrně nikoli z Prazdroje, jak se někdy uvádí, ale spíše z Gambrinusu, kde A. Hájek býval prvním sládkem po jeho založení roku 1869). Zdá se, že citlivá národnostní otázka v té době českou zemí sice rezonovala, ale rozhodně nebyla překážkou spolupráce zástupců obou národů ve výrobě a obchodu. Hájek pak začal slavnostně napouštět vodu do nádoby se sladem. Potom následovala scénka jako z filmu Postřižiny po krátké prohlídce pivovaru byli zástupci akcionářů pozváni na slavnostní a bohatou snídani. Na zdejší pivo si ale mlsné jazýčky ještě musely počkat. 529

2 Úplně první vratislavické pivo ona ušlechtilá ječná šťáva, jak psali tehdejší novináři bylo z pivovaru vystaveno až 24. května Toto datum je tak dnem zrození piva ve Vratislavicích nad Nisou! V Liberci prý pivečko chutnalo velmi a i do Vídně jej rychle vyvezli. Ještě toho roku ho brány pivovaru pod Strážním vrchem opustilo celkem hektolitrů. Jenže v roce 1873 zkrachovala vídeňská burza a monarchií se pomalu za - čala šířit zničující hospodářská krize. Řada podniků zkrachovala a výroba padala strmě dolů až do konce 70. let 19. století. To byla smrtící chvíle pro nový pivovar ve Vratislavicích. Původní roz - počet jeho stavby byl totiž překročen o 200 tisíc zlatých, což komplikovalo splácení kuponů akcionářům. Neúroda chmele zdražila v Čechách tuto podstatnou výrobní surovinu, cena piva rostla a vedle toho krize snižovala schopnost obyvatel kupovat si onu zlatou ječnou šťávu. V roce 1875 se prý propadl výstav piva v celých Čechách o 182 tisíc hektolitrů, což představovalo ztrátu odpovídající uzavření pěti pivovarů velikosti Vratislavic. Pivovar se ocitá v ekonomických potížích, přestává platit dodavatelům a nakonec i zaměstnancům. Na jaře 1877, pouhé tři roky po úspěšném startu pod - niku, je situace kritická společnost není schopna splácet své závazky. Jejích 35 akcionářů se proto dne 18. srpna 1877 na mimořádné valné hromadě celkem 326 hlasy z 339 celkových rozhodlo pustit pivovar do likvidace. Určeno bylo pět likvidátorů, mezi nimiž pochopitelně nemohl chybět ani náš dobrý známý Ignaz Ginzkey. Četní akcionáři, nalákaní novinovými inzeráty na koupi perspektivních akcií, tak za krátkou dobu fungování podniku utrpěli celkovou ztrátu půl milionu rakouských zlatých, což ovšem byla drtivá většina z původního vloženého kapitálu. Pět šestin hodnoty pivovaru se najednou vypařilo, přestože budovy stále stály pod Wachebergem a z komínů se kouřilo Ale pivovar nakonec úplně nezkrachoval. Likvidační výbor předložil akcionářům změnu stanov společnosti, která byla nakonec na základě zplnomocnění c. k. ústředních orgánů schválena dne 28. prosince 1877 c. a k. místodržitelstvím v Praze. Vařilo se tak dál. V roce 1880, kdy již krize přestávala drtit celé Rakousko-Uhersko, vystavil vratislavický pivovar již opět hektolitrů piva. Na začátku 80. let 19. století nastalo v monarchii naopak období ekonomického růstu, které trvalo prakticky až do vypuknutí první světové války. Rostoucí hospodářství jako by kopírovala narůstající spotřeba piva. Stavělo se a vyrábělo a dělníci měli žízeň jako trám Pivovaru se začalo dařit a dne 26. června 1882 jej z likvidace za 600 tisíc zlatých definitivně vykoupili někteří z původních akcionářů zakladatelů, kteří za tímto účelem založili nové konsorcium. V něm se opět 530

3 Vratislavický pivovar na přelomu 19. a 20 století. Za pozornost stojí původní umístění komína, který byl později po rekonstrukci pivovarského energocentra nahrazen novým a zbořen. Před pivovarem je již patrná i železniční vlečka, zřízená v roce objevují známá jména: továrníci Ignaz a Willy Ginzkeyové z Vratislavic a dále pak Liberečané: obchodník a ve funkci právě skončivší liberecký starosta Gustav Schirmer, obchodník Theodor Frank, obchodník s knihami Anton Schöpfer a továrník Ed. Schmidt. Nejdůležitější roli v konsorciu asi hrál likvidátor podniku Anton Schöpfer, který se těšil velké důvěře všech původních 35 akcionářů; konsorcium se podle něj nazývalo A. Schöpfer & Comp. Vypadá to ale, že prodej a koupě předluženého pivovaru mohl být také někým dobře připraven. Likvidovaná firma totiž dobrovolně prodala veškerý majetek, oceněný na zlatých, konsorciu složenému z části původních majitelů za zlatých. Uvážíme-li, že si kupovali prakticky nový velkopivovar, za cenu menší než pořizovací, a to v nadějné době, kdy se opět zvyšoval výstav, byla tato likvidace pro některé akcionáře vele - vhodná. Pro ostatní to byla naopak velká ztráta. 531

4 Nová firma rozvíjela výrobu pod názvem Reichenberger Bierbrauerei und Malzfabrik in Maffersdorf A. Schöpfer & Co. čili Liberecký pivovar a sladovna ve Vratislavicích A. Schöpfer a spol. Ale jen krátce do roku 1883, kdy Anton Schöpfer opustil vedení podniku. Jako by to nebyla náhoda, jako by jeho jméno mělo posloužit jen na chvíli. Vedení firmy převzal Theodor Frank, pročež byl název operativně pozměněn na Reichenberger Bierbrauerei und Malzfabrik in Maffersdorf Frank & Co. čili Liberecký pivovar a sladovna ve Vratislavicích Frank a spol. A to slovíčko spol. představovali zejména velko - továrníci Ginzkeyové z Vratislavic. Staré články se decentně zmiňují o tom, že vedení firmy sice převzal obchodník Frank, ale ve spolku s Willym Ginzkeyem, v té době jedním z nejbohatších mužů v údolí Nisy. Měl-li být obchodník Frank jen jakousi loutkou Ginzkeyů, dnes již těžko zjistíme, každopádně pivovar vedl až do roku 1890, kdy vedení firmy konečně oficiálně převzal Willy Ginzkey. Pivovaru se v té době daří velmi dobře, výstav stoupá na 60 tisíc hekto - litrů a objem výroby jej řadí na druhé místo v celých Čechách, po plzeňském Prazdroji pochopitelně. Téměř osmdesát zaměstnanců podniku zde produkuje pivo, které pijákům chutná polovina se jej spotřebuje v Liberci a Vratislavicích, zbytek se vyváží zejména na blízké Žitavsko, ale i do vzdálené Vídně. Výstav pivovaru a počet pracovníků nadále roste, v roce 1893 brány podniku opouští již hektolitrů piva, roku 1897 je to hektolitrů a roku 1901 pak hektolitrů, což byla bezmála polovina toho, co se na počátku století uvařilo ve věhlasném plzeňském Prazdroji. Vedle toho sladovna vyrobila ročně 10 tisíc metráků sladu, a to nejen pro vlastní potřebu podniku. V prvních letech 20. století se pivovar začal pouštět také do výroby speciálů speciálně pro účely velikonočních a vánočních svátků začal vystavovat tmavé a silné pivo bavorského typu, šestnáctku St. Paulusbier (Svatopavelské pivo), která měla na kulaté etiketě obrázek apoštola Pavla. Svatopavelské pivo nebylo určeno jen pro Liberec a okolí, dočetl jsem se dokonce v Ljubljanských novinách z roku 1914, že bylo distribuováno po celé monarchii, kde jej ve zmíněné svátky nabízely lepší restaurace. Podnik také stále nabíral zaměstnance na počátku století jich měl již 170! A také inovoval technologie, a to nejen uvnitř pivovaru. Vylepšil i do - pravní napojení: pivovar byl s liberecko-jabloneckou drahou spojen 1,4 ki - lometry dlouhou železniční vlečkou, která umožňovala nejen snadný transport hotových výrobků, ale zejména dovoz ječmene a uhlí. Poctou pro zachráněný pivovar bylo také to, že jej 1. října roku 1891 v doprovodu Willyho Ginzkeye navštívil i samotný císařpán František Josef I. 532

5 A nejen to, vratislavické pivo je ověnčeno řadou cen z výstav v Liberci, Žitavě i Vídni, kde se prezentoval pivovar vždy velkolepě. Z Hornolužické živnostenské a průmyslové výstavy v Žitavě roku 1902 se dochovaly i ob - rázky krásné expozice nazvané Maffersdorfer Bierhalle čili Vratislavická pivnice, která byla umístěna v domku, jenž vypadá jako zmenšená kopie budovy libereckého muzea křížené s objektem Zámecké konírny ve Vratislavicích. Další mohutný pavilon Gasthaus Maffersdorfer Brauerei navrhl vídeňský architekt Prof. Dr. Max Fabiani i pro Výstavu českých Němců, která se konala v Liberci roku Zajímavé ale bylo, že císař Franz Josef I. při své návštěvě na této výstavě zašel do pavilonu plzeňského pivovaru, kde si dal dokonce skleničku piva, a také pivovaru jabloneckého, kde v rozhovoru s Dr. Wil - helmem von Meidinger a ředitelem Melkusem pochvaloval provedení a umístění pavilonu na vršku, ale o návštěvě tamního vratislavického pavilonu se jinak podrobné prameny, mapující každý císařův krok, vůbec ne - zmiňují. A když pak František Josef I. 24. června 1906 odjížděl z Liberce a stavoval se cestou ještě ve Vratislavicích, vítaly jej zde desítky osobností, jen z pivovaru nikdo. To v sousedním Jablonci si ale pár hodin poté našel čas na krátkou zastávku v Meindingerovském pivovaru, kde alespoň přijal poctu ředitele. Zvláštní, jako by snad monarcha na vratislavické pivo zanevřel? Nebo se s podnikem opět něco dělo a císař s ním nechtěl být spo jován? Jedno je jisté. Velkotovárník Ginzkey, s nímž měl Franz Josef údajně pro - blematické vztahy, zůstal hlavním hybatelem výroby piva ve Vratisla vicích ještě skoro celé první desetiletí dvacátého století. Willy Ginzkey vedl podnik společně s bratrem Alfredem a dalšími majiteli z původního konsorcia či jejich dědici objevuje se zde stále jméno bývalého starosty Schirmera, vdovy po obchodníku Schmidtovi Idy, vdovy po továrníku Schmidtovi Emmy, jméno libereckého továrníka Karla Aubina, manželky Anny Aubin, majitele liberecké tiskárny Wilhelma Stiepela či obchodníka Gustava Franka z Liberce. Ale v zákulisí této staronové sestavy se asi něco dělo Na přelomu 19. a 20. století byla v pivovarnictví situace velmi podobná stavu, který přišel o sto let později. Na jedné straně působily velkopivovary, jako byl ten plzeňský či vratislavický, které na trh chrlily hektolitry piva, a na druhé straně si řada konzumentů pěnivého moku začala s oblibou užívat i pivo z místních pivovarů, které své produkty prodávaly jen jak se říká okolo komína. Tak se v okolí Vratislavic popíjelo i pivo z Hodkovic nad Mohelkou, z Nové Vsi, Jablonce nad Nisou, ze Zámeckého pivovaru ve Frýdlantě, z Malé Skály či Cvikova. Vratislavičtí museli vsadit na reklamu, export svého piva mimo region a kapitálové posílení podniku. To dařilo jen zčásti a pomalu. Konec původní firmy byl tedy za dveřmi. 533

6 V roce 1908 se vratislavický velkopivovar spojil do jednoho podniku s pivovarem v sousedním Jablonci nad Nisou. Z původní firmy Reichen - berger Bierbrauerei und Malzfabrik Theodor Frank & Co. in Maffersdorf a Ga - blonzer Brauerei von Medinger & Co. vzniká 31. srpna toho roku kapitálově silná firma Reichenberg-Maffersdorfer und Gablonzer Brauereien Aktien- Gesselschaft in Maffersdorf neboli Liberecko-vratislavické a jablonecké pivovary, akciová společnost ve Vratislavicích. Vydáno je kusů nových akcií v hodnotě 400 rakouských korun, které nesly datum 1. září 1908, den, kdy byly oficiálně oba pivovary spojeny. Celkový kapitál nové společné firmy byl 4,7 milionu korun, z něhož korun daly v hotovosti obě firmy, zbytek pokryly nákupy nových akcií. Vezmeme-li v úvahu, že koruna coby nová měna představovala půl zlatky, je zřejmé, že společnosti byly již navzdory všemu rozkvětu pivního trhu poměrně kapitálově slabé a slou - čení a prodej akcií byla patrně nevyhnutným krokem. Tomuto faktu by mohlo nasvědčovat i to, že oba výrobní provozy ve Vratislavicích i Jablonci byly ponechány v původní podobě a měly jednoznačně územně vymezen odbyt, aby si nelezly do zelí. Prostřednictvím nákupu akcií do pivovaru proniká vídeňský kapitál, jak je vidět z nového obsazení správní rady. Vedle původních zástupců Karla Aubina, Gustava Schirmera a Eduarda F. Schmidta z Liberce a vratislavických továrníků Willyho a Alfreda Ginzkeyových jsou zde nově bohatí Víde ňáci Karl Adolf svobodný pán Bachofen von Echt, Johann von Me - dinger, Dr. Wilhem von Medinger a Ludwig svobodný pán von Oppen - heimer. Presidentem správní rady je zvolen Johann von Medinger, a teprve až jeho zástupcem je mocný Willy Ginzkey. Na Gustava Franka a Wilhelma Stie pela z Liberce zbyla jen místa revizorů účtů. Spočítáme-li ale poměry hlasů a význam funkcí, je zřejmé, že liberecko-vratislavická klika měla ve vedení firmy zhruba stejný vliv jako jablonecko-vídeňská. U zmíněných Vídeňáků je třeba se ještě trochu zdržet. Málokdo dnes totiž ví, jak významné postavy pivovarnického průmyslu své doby stály v čele výroby piva ve Vratislavicích. Johann von Medinger ( ) byl Reklamní plakát na vratislavické pivo, který vytvořil roku 1913 grafik Heinrich Hönich ( ). Na počátku 20. století se pivovary v reklamě často identifikovaly s tučnými a červenolícími pijáky, užívači života. Jako jeden z prvních si podobnou reklamu pořídil pivovar Velké Březno, který má dodnes ve svém logu obličej pana Viktora Cibicha s půllitrem a doutníkem v ruce. Pan Cibich za použití své tváře dostal doživotní rentu 30 piv týdně, kterou si vychutnával v restauraci Tivoli ve Velkém Březně. Jméno chlapíka z vratislavického plakátu se bohužel nedochovalo. 534

7 535

8 uznávaný rakouský pivovarský průmyslník, který v roce 1878 společně s Karlem Adolfem Bachofen von Echt vlastnil mohutný pivovar Nußdorfer Bierbrauerei von Bachofen & Medinger, jeden z největších a nejvýnosnějších pivovarů v celé monarchii. Stál u zrodu rakouského výzkumu pivovarnictví a sladařství a byl také dlouholetým prezidentem spolku vídeňských pivovarníků. Jeho zásluhy byly oceněny nejen tím, že jeho pivovar se od roku 1903 stal dodavatelem císařského dvora, ale on sám byl v té době povýšen císařem do šlechtického stavu. Ve stejném roce se stal také spoluvlastníkem jabloneckého pivovaru, po něm pojmenovaného na Gablonzer Brauerei Medinger & Co. Po fúzi s vratislavickým provozem si své místo šéfa správní rady ale dlouho neužil, jako poměrně mladý umírá v tomto roce a je v čele správní rady sloučeného podniku nahrazen svým společníkem Karlem Adolfem Bachofenem von Echt ( ). Tento další významný rakouský pivovarský podnikatel sice pocházel z Vestfálska, ale vystudoval chemii v Praze a poté pracoval jako ředitel v cukrovaru bratří Clemensů v obci Líbeznice. Později zakoupil podíl v pivovaru v Nussdorfu u Vídně, který vlastnil s Medingerem. Podobně se po převzetí vratislavického pivovaru novou akciovou společností snažili Vídeňáci rozvinout a rozšířit výrobu. V roce 1909 zde byla instalována moderní vývěva, s jejíž pomocí se dopravoval do sladovny ječmen nasáváním přímo z vagónů. V dalším roce se původní ledařské hospodářství modernizuje na provoz pracující s umělým ledem, což bylo ve své době opravdu nebývale progresivní řešení. V roce 1911 sice prošel pivovar malou krizí způsobenou chladným létem, které nepřálo odbytu piva, přesto ale podnik nakonec provedl kompletní rekonstrukci varny. Celá firma s dvěma provozy měla v té době výstav hektolitrů a prodávala nejen vratislavickou a jabloneckou desítku, ale i dvanáctistupňové ležáky z obou měst. Ve Vratislavicích se vařilo také Starovratislavické pivo a Dvojitý ležák, specialitami bylo zmíněné Svatopavelské ve Vratislavicích a Jablonecký Bock. Hospodářské výsledky pivovaru ve Vratislavicích byly poměrně slušné, i když ve druhém desetiletí nového století výstavy již nedosahovaly takových objemů jako deset let předtím, a navíc postupně klesaly v roce 1912 pivovar prodal hektolitrů, rok nato hektolitrů a v roce hektolitrů. Tento poslední rok dobrých a veselých pivních časů vypukla první světová válka. Žíznivci končili tuze rychle v zákopech a vý - robu ušlechtilé ječné šťávy nečekalo nic dobrého 536

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 VÝROČÍ Rok 2012 bude ve znamení řady různých výročí, která si budeme letos připomínat. Z historického hlediska můžeme považovat za nejdůležitější rok 1212 kdy byl

Více

Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler (1877 1950) vedl vratislavický

Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler (1877 1950) vedl vratislavický M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 68 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/02 Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler (1877 1950) vedl vratislavický pivovar v pozici váženého ředitele

Více

Je pozoruhodné, kde všude v moderních dějinách všedních dní nachá -

Je pozoruhodné, kde všude v moderních dějinách všedních dní nachá - M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 69 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/03 Je pozoruhodné, kde všude v moderních dějinách všedních dní nachá - zíme stopy vratislavického pivovaru.

Více

VÝROČÍ. Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2

VÝROČÍ. Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2 Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2 VÝROČÍ Výročí mohou být různá. Oslavujeme události, osobnosti a to v kulatých nebo půlkulatých výročích. Obvykle se masově oslavují stále stejné události a jako

Více

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Zdá se, že únor je přímo předurčen ke vzniku špatných až tragických událostí a to nejen svou šedivou pochmurnou náladou, ale spíše v důsledku chování nás lidí.

Více

Klenot na dvou kolech

Klenot na dvou kolech Parfums.cz provoní haly VGP Estonsko podruhé Saské Silicon Valley Klenot na dvou kolech editorial strana 3 Osvětlení 500 luxů vydává VGP Jenišovice 59 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou tel.: 00420

Více

Praha 30. července 2014 Ročník VII., Číslo 7

Praha 30. července 2014 Ročník VII., Číslo 7 Praha 30. července 2014 Ročník VII., Číslo 7 Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my bychom vzhůru k nebesům a jsme zde Zemí spjatí. Díky filmu Marečku, podejte mi pero, existuje v naší zemi

Více

Praha, 31. března 2014

Praha, 31. března 2014 Praha 30. dubna 2014 Duben je krásným poslem jara, zejména, když jako letos vše krásně pučí a rozkvétá. Jaro je znamením blížícího se léta, které nám dodá paprsky blahodárného slunce. Prvního dubna si

Více

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 LÉTO PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 HISTORIE PIVOVARU Aktuality na www.lanskroun.eu 2 13,14-2013 PŘÍLOHA LÉTO Vážení čtenáři, je to neuvěřitelné, ale rok se s rokem sešel a jsou tu další

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Dějiny pivovarnictví v právu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Dějiny pivovarnictví v právu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Dějiny pivovarnictví v právu Zpracoval: Jiří Vydra Plzeň 2014 Prohlášení: Prohlašují, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně,

Více

VÝROČÍ. Praha 25. července 2012 Ročník V., Číslo 7

VÝROČÍ. Praha 25. července 2012 Ročník V., Číslo 7 Praha 25. července 2012 Ročník V., Číslo 7 VÝROČÍ Jak jsme Vás informovali minulý měsíc, došlo 21. července 2008 k zapsání našeho nadačního fondu do obchodního rejstříku. Od tohoto data vstoupil fond v

Více

Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické

Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 29 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/05 Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické civilizace v bujném jaru na

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra smyčcových nástrojů Hra na violoncello Houslařství v Lubech u Chebu Bakalářská práce Autor práce: Eliška Kotrbová Vedoucí práce: MgA. Miroslav

Více

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3 VÝROČÍ Březen bývá často spojován v našich zemích se smutným výročím vzniku Protektorátu Čechy a Morava a je myslím dobře, když se podobná výročí připomínají. Lidská

Více

Praha 31. ledna 2013 Ročník VI., Číslo 1

Praha 31. ledna 2013 Ročník VI., Číslo 1 Praha 31. ledna 2013 Ročník VI., Číslo 1 V životě je pro nás důležitá řada věcí. Někdo řadí na první místo lásku, jiný zase kariéru a peníze. Tak či onak se výrazně projeví pravý záměr v okamžiku napjetí

Více

Historie Domu u parku (1887 2010) Jakub Huška

Historie Domu u parku (1887 2010) Jakub Huška Historie Domu u parku (1887 2010) Jakub Huška Olomouc 2014 Úvod 1 Příběh našeho domu je nerozlučně spojen s historií Nové Ulice. Hluboko v minulosti bychom se však s tímto názvem nesetkali. Na dnešním

Více

HISTORIE LOMNICKÉHO SPOLKU VČELAŘŮ. Prolog

HISTORIE LOMNICKÉHO SPOLKU VČELAŘŮ. Prolog HISTORIE LOMNICKÉHO SPOLKU VČELAŘŮ Prolog Uplynulo již 120 let od založení včelařského spolku v Lomnici nad Popelkou. Nám, současným členům lomnické organizace Českého svazu včelařů připadá ta číslice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Klára Voborníková Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce 2014 Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce Klára

Více

dobře se mu daří 3/2014 ročník IX. FIREMNÍ Informace pro podnikání ve Zlínském kraji

dobře se mu daří 3/2014 ročník IX. FIREMNÍ Informace pro podnikání ve Zlínském kraji PARTNER FIREMNÍ 3/2014 ročník IX. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji kdo pivo vaří, dobře se mu daří > 6: Jaroslav Horehleď: Profesionál v minipivovaru > 8: Zpravodajství: Benefity? Vedou mobilní

Více

Praha 27. prosince 2010 Číslo 12 PRVNÍ MILION

Praha 27. prosince 2010 Číslo 12 PRVNÍ MILION Praha 27. prosince 2010 Číslo 12 VÝROČÍ Prosincový úvodník začneme trochu netradičně. Máme první milión. Ne nejde o peníze, ale o návštěvníka. Přestože MCP zatím stále nemá vhodnou budovu nebo pozemek,

Více

VELKÝ PŘÍBĚH. 120 let Králodvorské cementárny 1889 2009. Jaroslav Láník

VELKÝ PŘÍBĚH. 120 let Králodvorské cementárny 1889 2009. Jaroslav Láník 1 VELKÝ PŘÍBĚH VELKÝ PŘÍBĚH 120 let Králodvorské cementárny 1889 2009 Jaroslav Láník Autor PhDr. Jaroslav Láník, CSc., 2009 Vydal Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Závod Králův Dvůr-Radotín,

Více

VÝROČÍ. Praha 27. června 2012 Ročník V., Číslo 6

VÝROČÍ. Praha 27. června 2012 Ročník V., Číslo 6 Praha 27. června 2012 Ročník V., Číslo 6 VÝROČÍ Červen je krásným měsícem. Obvykle je se již vyjasňuje počasí a nastupuje horké léto. Dětem končí škola a začínají dva měsíce prázdnin, zatím co dospělým

Více

Rekonstrukce ZŠ Seifertova dostala zelenou

Rekonstrukce ZŠ Seifertova dostala zelenou ČÍSLO 23 13. PROSINEC 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Rekonstrukce ZŠ Seifertova dostala zelenou Pro letošek poslední zasedání zastupitelstva se konalo 28. listopadu.

Více

NA PRAHU 7. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU

NA PRAHU 7. ROČNÍKU OBNOVENÉHO SLÁNSKÉHO OBZORU SLÁNSKÝ OBZOR Ročenka Společnosti PATRIA, Vlastivědného muzea ve Slaném ASTÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU v KLADNĚ ROČNÍK 7 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ SLANÝ 2000 NA PRAHU 7. ROČNÍKU OBNOVENÉHO

Více

Stopy ve třech stoletích

Stopy ve třech stoletích Stopy ve třech stoletích Ing. Jan Šváb Ze vzpomínek Ing. Švába, ředitele družstva (1991-2009) Ing. Jan Šváb se narodil v roce 1941 v Dolní Dobrouči na Orlickoústecku. Přestože je s družstevnictvím spojen

Více

Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy

Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy PŘED 120 LETY se začala uskutečňovat myšlenka domova pro nevidomé Palata a v roce 1893 byl domov otevřen. S velkým obdivem a úctou můžeme dnes ocenit lidský krok našich předků. Bez takovýchto zařízení

Více

Nûmeck horsk spolek Beskidenverein

Nûmeck horsk spolek Beskidenverein sklárna v Brenné ani potom neprosperovala. Asi nebylo náhodou, že právě v letech 1662-1666, kdy Těšínsko prožilo ohrožení nájezdy Turků atatarů z Uher a z Polska pocítilo následky občanské války s Jiřím

Více

Život a dílo otce a syna Seidelových

Život a dílo otce a syna Seidelových Život a dílo otce a syna Seidelových V osudech Josefa a Františka Seidelových můžeme spatřovat podobenství soužití česky a německy mluvících obyvatel českých zemí, které všichni považovali bez rozdílu

Více