Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler ( ) vedl vratislavický

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler (1877 1950) vedl vratislavický"

Transkript

1 M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 68 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/02 Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler ( ) vedl vratislavický pivovar v pozici váženého ředitele dlouhých 37 let. Tohoto rodáka z Klosterneuburgu u Vídně podle všeho instalovali zástupci rakouského kapitálu v době vytvoření liberecko-vratislavicko-jabloneckého velkopivovarského podniku. Předváleční Vratislavičáci na doktora Roeslera vzpomínali jako na distingovaného pána, který jezdil na jednání automobilem řízeným osobním řidičem s hezkým českým jménem, které se ve starých německých textech zvláštně vyjímá v kombinaci s francouzským názvem jeho povolání Chauffeur Kouble. Byl to Julius Roesler, kdo ve svých sedmatřiceti letech řídil podnik i v okamžiku vypuknutí první světové války. Zprvu to tu na žádnou tra gédii nevypadalo, možná právě naopak: veselí rakouští rekruti lačnící po válečném dobrodružství se hojně napájeli pivečkem a s kytkami na vojenských kabátcích vykřikovali na nádražích, že brzy všechny porazí a záhy budou zpátky doma. Hrdinský optimismus sice záhy vyprchal, ale piva bylo zatím dost a pilo se na kuráž i žízeň. Dochovaly se zprávy, že pivovary z vlasteneckého pohnutí na frontu svým plukům posílaly soudky s le žákem. Je tedy mož - né, že se tak na bojištích mohlo octnout i pár hltů maffersdorfského, potvr - zeno to ovšem není. Ví se ale, že jak válečných let přibývalo, ubývalo nejen pijáků, ale i pivovarských dělníků a konečně i pi vo varských koní, které zrekvíroval rakouský erár. Také ječmene bylo málo a chmele jakby smet. Pro válečné účely byly sbírány barevné kovy, pod Wa chebergem došla úhony asi nejedna měděná trubka či mosazný kohoutek, tyto demontáže pochopi - telně omezily produkci piva. Podnik přešel na válečnou výrobu, vybudoval nejen sušárnu na kvasnice, ale také další su šárnu na brambory, kterých je produkováno opravdu hodně nějaké tři vagóny měsíčně. Pivo se vařilo z různých náhražek, používala se cukrová řepa, brambory či různé cuker - naté sirupy. Stupňovitost i výstav postupně výrazně poklesly, důvodem je mimo jiné i zásadní nedostatek uhlí pro kotelnu. Konec první světové války zastihl všechny pivovary v Rakousku v bídné kondici, ale zase ne v tak katastrofálním stavu, jak by se s ohledem na vyčerpávající válku dalo čekat. Pivo se vařilo pořád, i když většinou jen nízkostupňové. Přidružená válečná výroba ale vylepšovala ekonomickou bilanci podniku, takže se nezdá, že by něco tak zbytného jako je ve válečných časech pivovar, stálo před bankrotem. Válka naštěstí na podzim 1918 skončila a záhy na to války přišlo velké veselí a ještě větší žízeň. Pivovar ve Vratislavicích, jeden z největších v severních Čechách, opět pomalu zvyšoval výstav a připravoval se na modernizaci výroby. Nehledě na rozpad monarchie zůstala vlastnická struktura firmy prakticky stejná jako před 537

2 válkou podíleli na ní zejména rakouští pivovarští velkopodnikatelé a hrstka libereckých patriotů. Díky vzrůstu výroby a slušné hospodářské kondici firmy brzy po skončení války přicházejí první větší investice. Již v říjnu 1921 byl nedaleko pivovaru dokončen dům s byty pro významnější zaměstnance. Šlo o na svoji dobu moderní bydlení, sestávající se z kuchyně a pokoje. Za tři roky k prvnímu domu se zaměstnaneckými byty ve Sladovnické ulici přibyl ještě druhý. Roku 1922 je v pivovaru rozšířena spilka, vybudovány byly betonové kádě o celkovém objemu 3,5 tisíce hektolitrů piva. Zřízeno zde bylo i zaří - zení na velkovýrobu kvasnic, které se staly vyhlášené široko daleko a využívané byly nejen v pivovarské výrobě. V roce 1924 vznikají nové tanky na ležáček o objemu 300 hektolitrů, do konce dvacátých let dále ještě v několika etapách rozšiřované. Symbolem nové doby jsou i moderní pohony, které se náhle objevily i v jinak tradiční pivovarské výrobě. V roce 1925 pořizuje podnik namísto dalších koňských potahů s pivovarskými valachy dva nákladní automobily, které přibyly k prvnímu náklaďáčku, jenž rozvážel vratislavické pivo již od roku Přímo v areálu jsou pro ně postaveny garáže s dílnou a vlastní benzínovou pumpou. Přesto měl ale až do vypuknutí druhé světové války podnik k dispozici ještě dvacet povozů se 40 koňmi. Roku 1927 je také kompletně přestavěno energetické zázemí výroby, instalován je nový parní kotel. Patrně v tomto roce vznikl i onen velký komín ze žlutých cihel, jenž nahradil původní komín v zadní části závodu. Vylepšovány jsou i další pivovarnické technologie v roce 1927 je zřízena automatická lahvovna, rok nato vzniká nová dílenská budova. V ní je umístěna i bednářská dílna, na vzniku dřevěných soudků na vratislavické pivo se zde podílí jedenáct bednářů a sudy jsou nově strojově požahovány. Dovybavují se také laboratoře a upravují sklepy. Pivovar přichází na trh s novinkami, vedle tradiční desítky a dvanácti - stupňového ležáku se proslulým stává již zmiňované Svatopavelské, tmavé a silné pivo, čepované pouze o Vánocích a Velikonocích. Vedle něj je specialitou i desetistupňové, lékařsky doporučené, karamelové sladové pivo s při daným cukrem vařené prý z nejlepšího sladu a chmele. Etikety se v dobách první republiky objevují nově nejen v němčině, ale také v češtině. Firma se na nálepkách a reklamách již neprezentuje jen jako REICHEN- BERG-MAFFERSDORFER UND GABLONZER BRAUEREIEN A. G., ale i jako LIBERECKO-VRATISLAVICKÉ A JABLONECKÉ PIVOVARY AKC. SPOL. Vedle nápisů na papírových pivních táccích EIN FRISCHER TRUNK z té doby existují již i tácky s českým nápisem ČERSTVÝ DOUŠEK. 538

3 Po první světové válce začaly pivovarské povozy i ve Vratislavicích pomalu nahrazovat nákladní automobily. K prvnímu po pár letech přibyly další dva. Nové možnosti přepravy si vyžádal opětovný nárůst výstavu piva ze 32 tisíc hl v roce 1918 na 107 tisíc hl v roce 1925, kdy si podnik pořídil další dva náklaďáky. V roce 1926 dosáhl podnik celkového výstavu 250 tisíc hektolitrů piva. Podle všeho se ale jednalo o součet výroby v obou pivovarech tedy ve Vratislavicích i v sousedním Jablonci. Přesto šlo o číslo úctyhodné. Většina té zlaté ječné šťávy doputovala k žíznivým zákazníkům v dřevěných soudcích. Na některých etiketách z té doby se objevuje dnes těžko pochopitelný nápis: Original Füllung der Brauerei, v české verzi Plněno v pivovaru. Pro dnešní pivaře je to poměrně nelogické vždyť přeci všechny lahve a soudky jsou pivem naplněny přímo v pivovaru. Ale ještě v časech první republiky tomu tak zdaleka nebylo. Pivovar produkoval zejména sudové pivo, kvůli kratší trvanlivosti bylo lahvové pivo určitým luxusem, který se ve velkém začal rozšiřovat až po instalaci automatických plnících linek a pasterizace. V okolí pivovarů ale působila celá řada živnostníků, vesměs hospodských 539

4 a krámských, kteří pivo ze soudků stáčeli do skleněných lahví s patentními uzávěry a porcelánovými zátkami a dále je prodávali těm, kteří si jej chtěli užít doma či při práci na poli. Přímo ve Vratislavicích bychom tak našli například stá - čecí firmičky J. Fritsch, Karl Sitte, Wilhelm Hauser či Prod. Gen. D. Gast. & Schankwirte von Maffersdorf und Umgebung G. m. b. H., poslední z nich bylo družstvo sdružující hostinské a výčepní z Vra tislavic a okolí. Dochovaly se ale i nálepky z lahví ze vzdálenějšího okolí Vratislavic, například jedna pamatující, jak pivo pod názvem Maffersdorfer prodával hospodský v podniku U Dubu v Horním Tanvaldu. V roce 1929 měl pivovarský podnik VRATISLA- VICKÉ A JABLONECKÉ PIVOVARY AKC. SPOL. celkový výstav hektolitrů. Jenže v tomto roce také zkrachovala newyorská burza, export piva zkolaboval a následná nezaměstnanost v československém pohraničí učinila pivo méně do stupným pro široké vrstvy obyvatelstva. Ale i v tomto období se výrobě piva daří více jak produkci jakéhokoliv jiného spotřebního zboží. Pivovar krizi nejen překonává podstatně lépe než podniky v okolí, ale i nadále modernizuje výrobu, i když zdaleka ne v takovém rozsahu, jako tomu bylo ve zlatých 20. letech. V roce 1934 je vybudo - vána nová sušárna mláta, roku 1937 se staví i no - vá, doposud existující, vrátnice a silnice do pivovaru, upravena je také pivovarská vodárna. Na jaře roku 1938 přibyla ve varně nová vystírací káď. Ve stejné době ale také graduje napětí mezi Čechy a Němci v československém pohraničí. Docela zajímavě ty časy demonstruje příběh, který se odehrál přímo na půdě pivovaru přesněji u sousední Pivovarské restaurace. Stalo se zde to - to. Dne 14. června 1936 tu pořádaly spolky Deuts - cher Kulturverband (Německý kulturní svaz) a Bund der Deutschen (Svaz Němců) dětskou slavnost, 540

5 v jejímž rámci byl k obveselení pořádán let ba - lonků o závod vyhrát jej měl ten, jehož balónek odletí nejdál. Na balóncích byly připevněny lí - stečky se vzkazy a adresou odesílatele. Také po pár dnech přišly vratislavickým dětem lístky zpět z Frýdlantska; holt vítr prý vál k severu. Ale po půl roce přišlo Ing. Hermannu Richterovi, chemikovi a podle okolností zaměstnanci pivovaru z č. p. 361 (pivovarský obytný dům ve Sladovnické ulici) předvolání na policii. Československé úřady mu vytýkaly, že jeho písmem byl napsán lístek na balónku nalezeném 16. června 1936 na Jičínsku stálo na něm Wir halten treu zu unserem Führer, Heil Henlein! neboli: Stojíme věrně při svém Vůdci, zdar Henleinovi! Hermannu Richterovi bylo v Liberci v lednu 1937 sděleno, že je podle článku 3 zákona z r. 125/1927 Sb. pro politickou demonstraci při nepolitickém projevu odsouzen k pokutě 100 Kč. Orgány své rozhodnutí podložily svědectvím inspektora Žofky a posudkem písmoznalce. Richter se následně bránil s tím, že všechny ba - lónky letěly k severu, že nechápe, proč by zrovna jeho balónek letěl k Jičínu. Navíc tvrdil, že jel se svou ženou dne 7. června 1936 večer přes Par - dubice do Komárna, překročil dne 8. června hranice do Uher, zdržoval se do 15. června 1936 ráno u Blatenského jezera v Balatonlelle a jel toho dne přes Maribor a Bleiburg do Klagenfurtu, což dokazoval zápisy ve svém cestovním pase. Nemohl tudíž vůbec být 14. června 1936 ve Vratislavicích u pivovaru. Svoje tvrzení dokládal výpovědí Ještě před vznikem vratislavického pivovaru byly lahve s pěnivým mokem uzavírány korkovými špunty. To však byl uzávěr velmi nestabilní, a navíc nákladný. Proto během 80. let drtivá většina pivovarů přešla na porcelánové patentní uzávěry s těsnící gumou z kaučuku. Patent na tento typ zátky získal již roku 1875 v USA jistý Charles de Quillfeldt. V sousedním Německu ve stejné době tento typ zátky vymyslel Berlíňan Carl Dietrich. Porcelánové zátky vládly pivu prakticky po celou první polovinu 20. století. Staly se zároveň takovým malým prostorem propagace pivovarů či stáčíren piva. Z Vratislavic se jich dochovala celá řada 541

6 pracovníků pivovaru; svědčit měl především sám ředitel Dr. Julius Roesler, sládek Theodor Schleger, nadsladovní Viktor Gross, pivovarský úředník Richard Faltis, posluhovačka Anna Mocová, listonoš Hermann Zappe, roznašeč novin Karl Goll, stavitel Josef Porsche, učitel Alfred Appelt, obchodník Willi Hauser a slečna Martl Janausch. Těžko říci, jestli byl tehdy Ing. Richter vinen, a ani nevíme, jak zemské orgány jeho odvolání vyřídily. Víme jen, že balónkovou událost ve vratislavickém pivovaru v čase rozjitřených nálad mezi Čechy a Němci předložil v rámci interpelací na ministra vnitra v parlamentu Ing. Weller a dalších deset německých poslanců, kteří nakonec celou věc uzavřeli tvrzením: Praxí a trestními methodami policejního úřadu v Liberci se právní bezpečnost u obyvatelstva nejhrubším způsobem pod - ko pává a otřásá se důvěrou k bezpečnostním úřadům. Tím se ovšem pochopitelně nic nemohlo vyřešit, vztahy mezi oběma národy byly rozklížené a změnit to nemohly ani oboujazyčné nálepky na pivních flaškách. Katastrofa se blížila Místem činu Hermanna Richtera měla být Pivovarská restaurace, na starých pohlednicích označovaná jako Brauerei-Restauration. Na počátku 20. století byla provozována rodinou hospodského A. Glaserta. Es ist wunderschön hier und ein trauliches Gaststübchen wartet auf liebe gäste. čili Je tu překrásně a útulná hospůdka čeká na své hosty, dochoval se vzkaz jednoho z jejích hostí na pohlednici odeslané odsud roku Ve třicátých letech byl podnik rozšířen, hlavní budova byla zvýšena o jedno patro a pivní zahrádka byla zvětšena a doplněna o tenisové kurty. Ve vlastivědě paní Inge Schwarz se dochovala krátká vzpomínka paní Martl Janausch-Schwarz - bach, ano té, jejíhož svědectví se ve své při s československými úřady kdysi dovolával Hermann Richter. Její vyprávění o restauraci proto musí být zmíněno i zde a zakončí povídání o životě vratislavického pivovaru v časech první republiky, v časech, které se zdály být problematické, ale dnes na ně koukáme jako na dobu rozkvětu a prosperity. Ve chladných sklepích Stráž - ného vrchu leželo mnoho, opravdu mnoho sudů s desítkou a světlým ležákem dvanáctkou a také šestnáctistupňovým Svatopavelským. Nezapomenutelný je bohatý jídelní lístek, v němž byly nabízeny studené a teplé Schmankerl (čili delikatesy z dobré kuchyně): obložené chleby, chuťovky i proslulý pivovarský talíř, bohatý na různé pečené masové speciality se zeleninou a ovocem. Byl pro dvě až tři osoby, které jej pořídily za pouhých čtrnáct korun. O nedělích a svátečních dnech zde lidé ve velké stinné zahradě s kaštany příjemně spočinuli při koncertní hudbě a u piva a jídla zapomínali na své starosti. Večer tu kapela vyhrávala k tanci a při waltzu nebo tangu se zde veselilo až do zavírací hodiny. Po exkurzích a prohlídkách v pivovaru bylo možné si v restauraci vychutnat zadarmo dvě piva, dva páry buřtíků od 542

7 V dobách první republiky byly některé provozy v pivovaru postupně modernizovány a lidskou práci nahradily stroje. Modernizací tak prošla i plnička sudů. 543

8 firmy Satrapa, s hořčicí, křenem a chlebem. Ano, a ty četné svatby, oslavy, vánoce, silvestry a skvělé masopustní bály byly nezapomenutelné. Také o sportující mládež bylo postaráno: vedle byly tenisové kurty, které byly pilně využívány. Ostatně: Pivovarská restaurace vznikla z nápadu Ignaze Ginzkeye, který chtěl k chuti vratislavického piva přivést Liberečany, kteří o něm zprvu nechtěli ani slyšet. Ginzkeyův plán vyšel: odbyt piva se zvyšoval, čím více Liberečanů pořádalo nedělní vycházky přes kopec do pivovaru. Zdejší pivo pak vyžadovali také v libereckých hostincích a obchodech. A i Vratislavičtí pak mohli své pivo popíjet také v Liberci. Prakticky od vzniku moderních pivovarů ve druhé polovině 19. století doprovází výrobu piva i svérázné pivní umění soustředící se nejen na reklamní tabule a lahve, ale také na nápojové sklo, pivní tácky z porcelánu či papíru a další předměty. K tomuto druhu kumštu patří i vratislavický pivní žejdlík, pocházející patrně z doby první republiky. 544

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 LÉTO PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 HISTORIE PIVOVARU Aktuality na www.lanskroun.eu 2 13,14-2013 PŘÍLOHA LÉTO Vážení čtenáři, je to neuvěřitelné, ale rok se s rokem sešel a jsou tu další

Více

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 VÝROČÍ Rok 2012 bude ve znamení řady různých výročí, která si budeme letos připomínat. Z historického hlediska můžeme považovat za nejdůležitější rok 1212 kdy byl

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Prolog Dnes stojíme před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. V tomto okamžiku

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Zdá se, že únor je přímo předurčen ke vzniku špatných až tragických událostí a to nejen svou šedivou pochmurnou náladou, ale spíše v důsledku chování nás lidí.

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07

ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 1 2009 2 Obsah ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 ZŠ MALÍK NIKOLAJ, NOSEK MARTIN BAŤŮV ZLÍN 12 ZŠ KOLÁŘ

Více

Klenot na dvou kolech

Klenot na dvou kolech Parfums.cz provoní haly VGP Estonsko podruhé Saské Silicon Valley Klenot na dvou kolech editorial strana 3 Osvětlení 500 luxů vydává VGP Jenišovice 59 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou tel.: 00420

Více

Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor

Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor Josef Maršík Průkopníci rozhlasového vysílání 1923 1925 Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor kulturní rubriky Národní politiky Miloš Čtrnáctý přicházejí s myšlenkou založit

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2013 Ročník 9 Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena V sobotu 11. května byla slavnostně

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady.................... 2-3 Zasedání zastupitelstva..................... 3 Kdysi a dnes..................... 8 Školství.....................

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 květen 2015 ZDARMA Další drezína vyráží do provozu Sací bagr čistil nádrž ve Vršanech Pořádně silný pomocník Vymýšlejí návod na použití šachty Věž ukazuje stěhování

Více

Sedlčany. Solná jeskyně. Sedlčany. Obyvatelé Bezmíře, kteří jsou proti stavbě

Sedlčany. Solná jeskyně. Sedlčany. Obyvatelé Bezmíře, kteří jsou proti stavbě Číslo 45/Ročník 22 30/11/2011 Cena 12 Kč Sedlčansko je krajem rekordů. O víkendu útočily na zápis do guinnessovky dva další REGION Sedlčansko lze právem označit za kraj rekordů. Jedlíci v Prosenické Lhotě

Více

Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014

Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014 Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014 Objektivem Bělohradských listů Karneval ve školce Hýbánky s dětmi v knihovně Vepřové hody v SOU Foto: Alena Fléglová, Ladislav Stuchlík,

Více

2 únor 2013. Zima je v plném proudu, Tanvald je na ni ale připraven. Z obsahu čísla. Autobus do Fóra vyjede i v únoru. www.tanvald.

2 únor 2013. Zima je v plném proudu, Tanvald je na ni ale připraven. Z obsahu čísla. Autobus do Fóra vyjede i v únoru. www.tanvald. 2 únor 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 11. 3. Proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Kazachstán HoSPodářSký zázrak uprostřed asie. Příloha divize euro e15, vychází ve spolupráci s Portálem businessinfo.cz

Kazachstán HoSPodářSký zázrak uprostřed asie. Příloha divize euro e15, vychází ve spolupráci s Portálem businessinfo.cz únor 2015 Příloha divize euro e15, vychází ve spolupráci s Portálem businessinfo.cz Kazachstán HoSPodářSký zázrak uprostřed asie Uzbekistán: zájem o pivo Rychle rostoucí ekonomika kupuje také trolejbusy

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více