MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU"

Transkript

1

2 MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

3

4 V á š b e z p e č n ý p r o s t o r

5 Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických cílů podniku. V prostředí mezinárodní konkurence, kdy schopnost prodat je důležitější než schopnost vyrobit, se dobrá image a kvalitní firemní styl přeměňují v majetek, tvořící jednu z významných hodnot firmy. Kvalitní jednotný vizuální styl je právě tím nástrojem, který dodává firmě a jejím produktům emociální nadhodnotu, která ji odlišuje od konkurence. Jednotný vizuální styl definuje způsob komunikace firmy s veřejností, je výrazem podnikové kultury a přístupu ke klientům, pomáhá budovat vztah zákazníka k firmě, snaží se ovlivnit jeho chování a vnímání. Jednotný vizuální styl je syntézou všech vnitřních kvalit firmy a jejího vnějšího projevu. Dobře vedená strategie corporate identity má následně přímý vliv na změnu corporate image podniku, který je skutečným odrazem pozice firmy ve vnímání okolního světa. Jednotný vizuální styl působí nejen na racionální složku osobnosti, ale především na emocionalitu jde o navozování atmosféry, určité citové naladění. Tento aspekt je důležitý zejména v době širokého využití moderních technologií, volného pohybu kapitálu a know how, kdy se stírá rozdíl v kvalitě zboží či služeb. Působení jednotný vizuální styl není omezeno pouze navenek, ale významným způsobem ovlivňuje i vnitřní chod firmy, formuje chování zaměstnanců a jejich vztah k podniku, měl by být odrazem vnitřního "ducha" firmy. Dobrý jednotný vizuální styl zajišťuje jedinečnou, cílevědomou koordinaci všech způsobů komunikace směrem k veřejnosti nebo dovnitř podniku. Jednotný vizuální styl

6 Logo Logo je základem jednotného vizuálního stylu každé firmy. Dobré logo je důležitým prvkem, protože právě značka, je to, co si kupuje spotřebitel, to, čím se firma vizuálně prezentuje veřejnosti. Každý výrobek se dá okopírovat, ale úspěšná značka má v sobě potenciál, který není možné ničím nahradit. Logo je komunikačním nástrojem, který má za úkol firmu identifikovat, charakterizovat a vyvolávat emoce. Od kvality loga se odvíjí řada dalších aktivit společnosti včetně charakteru a podoby jednotného vizuálního stylu. Výtvarné řešení loga by mělo respektovat potřeby, tradice a komukační styl oboru, ve kterém se má uplatnit, zároveň se logo musí odlišovat od konkurence a vypovídat o charakteru podniku. Dobře zapamatovatelné logo je vždy srozumitelná, snadno čitelná s dobrým barevným a typografickým řešením. Logo

7 Obsah a/ logo a1/ barevné provedení a2/ stupně šedi a3/ černobílé provedení a4/ inverzní provedení - barva a5/ inverzní provedení - stupně šedi a6/ inverzní provedení - bílá a7/ ochranná zóna a8/ minimální velikost b/ logo se sloganem b1/ barevné provedení b2/ stupně šedi b3/ černobílé provedení b4/ inverzní provedení - barva b5/ inverzní provedení - stupně šedi b6/ inverzní provedení - bílá b7/ ochranná zóna b8/ minimální velikost c/ barvy c1/ použití barev d/ grafika d1/ grafický prvek e/ písmo e1/ základní písmo e2/ základní řezy písma (vzorník) e3/ doplňkové písmo e4/ internet / interní firemní písmo Obsah

8 Obsah f/ tiskoviny f1/a,b vizitka f2/a,b hlavičkový papír f3/a,b dopisní obálka DL f4/a,b dopisní obálka C4 f5/a,b dopisní obálka C5 f6/a,b obal CD - DVD f7/a,b potisk CD - DVD f8/a,b šanon f9/a,b složka f10/a,b blok f11/a,b grafický náhled g/ elektronické dokumenty g1/a,b šablona textového a tabulkového editoru g2/a,b ová zpráva g3/a,b newsletter h/ použití h1/a,b razítko h2/a,b reklamní tabule h3/a,b informační systém - interní h4/a,b informační systém - externí h5/a... reklamní předměty h6/ prapor h7/ označení pracovních oděvů h8/ grafika polepů osobních vozidel h9/ grafika polepů nákladních vozidel ch/ nepovolené varianty ch1/ nepovolené varianty a zásahy do loga Obsah

9 alogo

10 alogo a1/ barevné provedení a2/ stupně šedi a3/ černobílé provedení a4/ inverzní provedení - barva a5/ inverzní provedení - stupně šedi a6/ inverzní provedení - bílá a7/ ochranná zóna a8/ minimální velikost

11 a1/ barevné provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

12 a2/ stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

13 a3/ černobílé provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

14 a4/ inverzní provedení - barva Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

15 a5/ inverzní provedení - stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

16 a6/ inverzní provedení - bílá Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

17 a7/ ochranná zóna Užití loga je omezeno předepsanou ochrannou zónou. Ochranná zóna představuje prostor okolo značky x ( x = 1/2 výšky červeného bloku u horizontální varianty a x = 1/3 výšky červeného bloku u vertikální varianty), ve kterém se nesmí nacházet žádná další značka, text nebo obrázek (kromě grafického prvku). Horizontální provedení. x x Vertikální provedení. x x a/ logo

18 a8/ minimální velikost Minimální velikost loga je odvozena od schopnosti její čitelnosti a reprodukce nejen běžnými kancelářskými tiskárnami, ale i dalšími technologiemi (ofsetový tisk, tampónový tisk, ražba, signmaking...) Horizontální provedení. Minimální výška - 5mm. Vertikální provedení. Minimální výška - 10mm. a/ logo

19 b logo se sloganem

20 b logo se sloganem b1/ barevné provedení b2/ stupně šedi b3/ černobílé provedení b4/ inverzní provedení - barva b5/ inverzní provedení - stupně šedi b6/ inverzní provedení - bílá b7/ ochranná zóna b8/ minimální velikost

21 b1/ barevné provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

22 b2/ stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

23 b3/ černobílé provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

24 b4/ inverzní provedení - barva Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

25 b5/ inverzní provedení - stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

26 b6/ inverzní provedení - bílá Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

27 b7/ ochranná zóna Užití loga je omezeno předepsanou ochrannou zónou. Ochranná zóna představuje prostor okolo značky x ( x = 1/2 výšky červeného bloku u horizontální varianty a x = 1/3 výšky červeného bloku u vertikální varianty), ve kterém se nesmí nacházet žádná další značka, text nebo obrázek (kromě grafického prvku). Horizontální provedení. x x V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. x x b/ logo se sloganem V á š b e z p e č n ý p r o s t o r

28 b8/ minimální velikost Minimální velikost loga je odvozena od schopnosti její čitelnosti a reprodukce nejen běžnými kancelářskými tiskárnami, ale i dalšími technologiemi (ofsetový tisk, tampónový tisk, ražba, signmaking...) U varianty loga se sloganem nedoporučujeme aplikace na malé reklamní předměty z důvodu velikosti loga vůči sloganu. Doporučujeme aplikaci samotného loga a sloganu. Horizontální provedení. Minimální výška - 5mm. Vertikální provedení. Minimální výška - 10mm. Slogan. Minimální výška - 3mm. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r b/ logo se sloganem

29 c barvy

30 cbarvy c1/ použití barev

31 c1/ použití barev Barevnost logotypu a grafického prvku je udána dle vzorníku Pantone, CMYK a RGB. Pro aplikace z oblasti lepené reklamy jsou přiloženy hodnoty fólií ze vzorníku Oracal. Pantone 187C CMYK RGB Fólie ORACAL 030 Dark Red Pantone Cool Gray 1 C CMYK RGB Pantone Cool Gray 7 C CMYK RGB Fólie ORACAL 074 Middle Grey Pantone Cool Gray 10 C CMYK RGB Fólie ORACAL 073 Dark Grey Pantone Proc. Black C CMYK RGB Fólie ORACAL 070 Black c/ barvy

32 dgrafika

33 dgrafika d1/ grafický prvek

34 d1/ grafický prvek Využití grafického symbolu KK z loga pro další aplikace. d/ grafika

35 epísmo

36 epísmo e1/ základní písmo e2/ základní řezy písma (vzorník) e3/ doplňkové písmo e4/ internet / interní firemní písmo

37 e1/ základní písmo Základní písmo Myriad CE. Využití základního písma zejména pro firemní materiály - vizitky, hlavičkové papíry, katalogy a další firemní tikoviny. Myriad CE Myriad CE Cn Light Myriad CE Light Myriad CE Cn Rg Myriad CE Rg Myriad CE Cn Bd Myriad CE Bd Myriad CE Cn Blk Myriad CE Blk e/ písmo

38 e2/ základní řezy písma Základní písmo Myriad CE a jeho základní řezy. Využití firemního písma zejména pro firemní materiály - vizitky, hlavičkové papíry, katalogy a další firemní tikoviny. Myriad CE Cn Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Cn Rg abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Rg abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Cn Bd abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Bd abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Cn Blk abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Blk abcdefghijklmnopqrstuvwxyz e/ písmo

39 e3/ doplňkové písmo Doplňkové písmo Nimbus San DCE. Použití v kombinaci se základním firemním písmem Myriad CE. Nimbus San DCE Con Nimbus San DCE Con Light Nimbus San DCE Con Nimbus San DCE Con Bd Nimbus San DCE Con Blk e/ písmo

40 e4/ internet / interní firemní písmo Užití písma Arial je předepsáno pro vytváření elektronických prezentací (např. Power Point...) a veškerých aplikací určených ke čtení na obrazovce (např. internetové prezentace nebo firemní intranet. Bylo vybráno pro svou širokou dostupnost a výrazovou neutralitu. Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ e/ písmo

41 f tiskopisy

42 f tiskopisy f1/a,b vizitka f2/a,b hlavičkový papír f3/a,b dopisní obálka DL f4/a,b dopisní obálka C4 f5/a,b dopisní obálka C5 f6/a,b obal CD - DVD f7/a,b potisk CD - DVD f8/a,b šanon f9/a,b složka f10/a,b blok f11/a,b grafický náhled

43 f1/a vizitka Slouží při jednání a reprezentování společnosti. Vizitka formátu 90 x 50mm. Jiří Košárek production & development KON-KYS s.r.o. Sportovní 704, Mořkov, mobil: f/ tiskopisy

44 f1/b vizitka Slouží při jednání a reprezentování společnosti. Vizitka formátu 90 x 50mm Jiří Košárek production & development KON-KYS s.r.o. Sportovní 704, Mořkov, mobil: Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Jméno Myriad Pro Bold Cond velikost: 12 b Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 9 b Myriad Pro Cond velikost 8 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy Zařazení Myriad Pro Con velikost: 8 b Pantone Proc. Black C CMYK

45 f2/a hlavičkový papír Hlavičkový papír slouží převážně k externí komunikaci, zejména pro osobní korespondenci. Hlavičkový papír formátu A4. KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ f/ tiskopisy

46 f2/b hlavičkový papír Hlavičkový papír slouží převážně k externí komunikaci, zejména pro osobní korespondenci. Hlavičkový papír formátu A Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 9 b Myriad Pro Cond velikost: 9 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 1 b Pantone 187 C CMYK KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ f/ tiskopisy 15

47 f3/a dopisní obálka DL Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 220 x 110 mm. Sportovní Mořkov f/ tiskopisy

48 f3/b dopisní obálka DL Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 220 x 110 mm Sportovní Mořkov 50 Logo velikost šíře: 35 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Cond velikost: 8 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy

49 f4/a dopisní obálka C4 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 324 x 229 mm. Sportovní Mořkov f/ tiskopisy

50 f4/b dopisní obálka C4 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 324 x 229 mm Sportovní Mořkov 120 Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Cond velikost: 12 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy

51 f5/a dopisní obálka C5 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 162 x 220 mm. Sportovní Mořkov f/ tiskopisy

52 f5/b dopisní obálka C5 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 162 x 220 mm Sportovní Mořkov 82 Logo velikost šíře: 35 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Cond velikost: 9 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy

53 f6/a obal CD - DVD Obal firemního CD - DVD Prezentace společnosti f/ tiskopisy

54 f6/b obal CD - DVD Obal firemního CD - DVD Prezentace společnosti 60 f/ tiskopisy Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Black Cond velikost: 34 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK

55 f7/a potisk CD - DVD Potisk firemního CD - DVD Prezentace společnosti f/ tiskopisy

56 f7/b potisk CD - DVD Potisk firemního CD - DVD Prezentace společnosti 34 f/ tiskopisy Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Black Cond velikost: 20 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK

57 f8/a šanon Firemní šanon určen pro běžnou administrativní, kancelářskou činnost. f/ tiskopisy

58 f8/b šanon Firemní šanon určen pro běžnou administrativní, kancelářskou činnost f/ tiskopisy Logo velikost šíře: 85 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK

59 f9/a složka s klopou Firemní složka určená k firemní prezentaci, vkládání smluv, reklamních materiálů... Rozměry a hřbet se p řis p ůsobí danému použití. f/ tiskopisy

60 f9/b složka s klopou Firemní složka určená k firemní prezentaci, vkládání smluv, reklamních materiálů... Rozměry a hřbet se p řis p ůsobí danému použití. Zadní strana. Logo Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK KON-KYS s.r.o. Sportovní Mořkov Tel.: Fax: f/ tiskopisy

61 f10/a blok Blok jako součást firemního CI, určen nejen pro interní použití, ale i jako jedna s částí firemní reklamní prezentace. Formát: A4 f/ tiskopisy

62 f10/b blok Blok jako součást firemního CI, určen nejen pro interní použití, ale i jako jedna s částí firemní reklamní prezentace. Formát: A f/ tiskopisy 31 Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 10 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 0,2 b tečkovaná Pantone Cool Gray 1 C CMYK

63 f11/a grafický náhled Grafický náhled k prezentaci zakázky. Formát: A4 Grafický náhled KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Tel.: Fax: f/ tiskopisy

64 f11/b grafický náhled Grafický náhled k prezentaci zakázky. Formát: A Grafický náhled 15 KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Tel.: Fax: Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold velikost: 25 b CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 0,2 b Pantone 187 C CMYK Text Myriad Pro Con velikost: 9 b CMYK f/ tiskopisy

65 g elektronické dokumenty

66 g elektronické dokumenty g1/a,b šablona textového a tabulkového editoru g2/a,b ová zpráva g3/a,b newsletter

67 g1/a šablona textového a tabulkového editoru Šablona textového a tabulkového editoru. Formát: A4 g/ elektronické dokumenty KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ

68 g1/b šablona textového a tabulkového editoru Šablona textového a tabulkového editoru. Formát: A Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 9 b Myriad Pro Cond velikost: 9 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 1 b Pantone 187 C CMYK g/ elektronické dokumenty KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ

69 g2/a ová zpráva Hlavička ové zprávy. Grafika velikost: 210 x 35 mm V á š b e z p e č n ý p r o s t o r KON-KYS s.r.o. Sportovní Mořkov Tel.: Fax: g/ elektronické dokumenty

70 g2/b ová zpráva Hlavička ové zprávy. Grafika velikost: 210 x 35 mm V á š b e z p e č n ý p r o s t o r KON-KYS s.r.o. Sportovní Mořkov Tel.: Fax: Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 10 b Myriad Pro Cond velikost: 8,3 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK g/ elektronické dokumenty

71 g3/a newsletter Hlavička newsletteru. Grafika velikost: 210 x 35 mm 1/2011 NEWSLET TER V á š b e z p e č n ý p r o s t o r g/ elektronické dokumenty

72 g3/b newsletter Hlavička newsletteru. Grafika velikost: 210 x 35 mm /2011 NEWSLET TER V á š b e z p e č n ý p r o s t o r 120 Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Black Cond velikost: 8 b Myriad Pro Bold Cond velikost: 56 b Grafický prvek: blok velikost: 12 x 35 mm CMYK Grafický prvek: rámeček velikost: 0,2 b CMYK g/ elektronické dokumenty

73 h použití

74 hpoužití h1/a,b razítko h2/a,b reklamní tabule h3/a,b informační systém - interní h4/a,b informační systém - externí h5/ reklamní předměty h6/ prapor h7/ označení pracovních oděvů h8/ grafika polepů osobních vozidel h9/ grafika potisku nákladních vozidel

75 h1/a razítko Razítko Colop Printer Colop Printer 40 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Colop Printer 30 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ h/ použití

76 h1/b razítko Razítko Colop Printer Colop Printer 40 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Logo velikost šíře: 56,5 mm Text Myriad Pro Cond velikost: 7 b Colop Printer 30 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Logo velikost šíře: 35,5 mm Text Myriad Pro Cond velikost: 6,5 b h/ použití

77 h2/a reklamní tabule Reklamní tabule určené k prezentaci firmy. Rozměry dodržet v poměru s pravidly o ochranné zóně. Vertikální varianta V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Horizontální varianta V á š b e z p e č n ý p r o s t o r h/ použití

78 h2/b reklamní tabule Reklamní tabule určené k prezentaci firmy. Rozměry dodržet v poměru s pravidly o ochranné zóně. Vertikální varianta x x V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Horizontální varianta x x V á š b e z p e č n ý p r o s t o r h/ použití

79 h3/a informační systém - interní Příklad použití interiérového informačního systému. Grafické studio Jiří Košárek production & development Vedení společnosti Pavel Konopáč majitel Ing. Jaroslav Kyselý majitel h/ použití

80 h3/b informační systém - interní Příklad použití interiérového informačního systému Grafické studio 57 Jiří Košárek production & development Vedení společnosti 108 Pavel Konopáč majitel 102 Ing. Jaroslav Kyselý majitel 60 h/ použití Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek - pruh rozměr: 143 x 20 mm CMYK Text Myriad Pro Bold velikost: 25 b CMYK Myriad Pro velikost: 18 b CMYK

81 h4/a informační systém - externí Příklad použití exteriérového informačního systému. Velikost: 500 x 500 mm. A A 3 h/ použití

82 h4/b informační systém - externí Příklad použití exteriérového informačního systému. Velikost: 500 x 500 mm A A 3 h/ použití Grafický prvek - rámeček rozměr: 50 mm CMYK rozměr: 50 mm CMYK Text Myriad Pro Black velikost: 1200 b CMYK velikost: 1200 b CMYK Myriad Pro Black velikost: 360 b CMYK

83 h5/a reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Pero. h/ použití

84 h5/b reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Papírové dárkové tašky. h/ použití

85 h5/c reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Popelník. h/ použití

86 h5/d reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Zapalovač. h/ použití

87 h5/e reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Hrnek. h/ použití

88 h6/ prapor Prapor s logem a grafickým symbolem. h/ použití

89 h7/ označen í pracovních oděvů Použití loga na pracovních oděvech. h/ použití

90 h8/ grafika polepů osobních vozidel Grafika polepu vozu Škoda Octavia Combi. h/ použití

91 h9/ grafika potisku nákladních vozidel Grafika potisku nákladních vozidel - návěs. Váš bezpečný prostor Váš bezpečný prostor Váš bezpečný prostor h/ použití

92 ch nepovolené varianty

93 ch nepovolené varianty ch1/ nepovolené varianty a zásahy do loga

94 ch1/ nepovolené varianty a zásahy do loga Příklady několika nepovolených zásahů do loga... ch/ nepovolené varianty a další nesmysly...

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost LOGOMANUÁL Vodohospodářská a obchodní společnost Obsah 0 Definice Barev 2 Merkantil 0.1 Základní barvy 0.2 Doplňkové barvy 1 Systém 1.1 Základní logotyp 1.2 Inverzní varianta 1.3 Použití na podkladu 1.4

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s.

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. ObSAh Základní prvky LOGOTyp / 3 obrazová ochranná známka / 4 zkrácená verze logotypu / 5 varianty VARIANTy logotypu / 6 VARIANTy obrazové ochranné

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

manuál jednotného vizuálního stylu produktu

manuál jednotného vizuálního stylu produktu manuál jednotného vizuálního stylu produktu Obsah 1 Logo barevné 2 Logo černobílé 3 Logo jednobarevné 4 Logo negativní 5 Ochranná zóna loga 6 Minimální velikost loga 7 Základní barvy 8 Základní písmo pro

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

specifikace povolené varianty písmo

specifikace povolené varianty písmo logomanuál specifikace základní barevnost...4 základní logotyp...5 rozkres...6 logotyp v síti...7 ochranná zóna...8 na tmavém pozadí...9 na červeném pozadí...10 čb varianta...11 čb varianta negativ...12

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů Úvod Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání logotypů FOKUSU Vysočina a jejich povolených variant. Je to zároveň pomůcka pro všechny

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Ochranná obchodní známka a logotyp 3 Barevné varianty logotypu 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole logotypu 6 Zakázané varianty logotypu 7 Anglická verze logotypu

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Grafický manuál. Slouží jak pro práci vnitřních oddělení nemocnice, tak i pro všechny vnější spolupracující partnery.

Grafický manuál. Slouží jak pro práci vnitřních oddělení nemocnice, tak i pro všechny vnější spolupracující partnery. Řízený dokument Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Manuál: Grafický manuál Grafický manuál 1. Úvod Grafický manuál jednotného vizuálního stylu je soubor závazných předpisů, příkladů a doporučení

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR. ENVI-PUR, s.r.o. 2015, všechna práva vyhrazena. Platnost od 1. 5. 2015.

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR. ENVI-PUR, s.r.o. 2015, všechna práva vyhrazena. Platnost od 1. 5. 2015. GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYP ENVI-PUR Obsah 1. Logotyp ENVI-PUR...................................................................... 3 1.1. Základní logotyp................................................................................

Více

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA PRŮVODCE UŽITÍM LOGA Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tvoří základ vizuální komunikace mezi námi a našimi

Více

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 4 2 Základní podoby loga... 5 2.1 Základní podoba loga barevná... 5 2.2 Základní podoba loga černobílá... 6 2.3 Modifikace základní

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Jednotný vizuální styl, logotyp

Jednotný vizuální styl, logotyp Jednotný vizuální styl, logotyp ( 3 ) Úvodem Tento manuál představuje nový logotyp České strany sociálně demokratické. Jsou zde představeny základní grafické konstanty, které budou základem pro tvorbu

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Grafický manuál Vema, a. s.

Grafický manuál Vema, a. s. Grafický manuál Vema, a. s. 1 I Barvy společnosti Základní barva Tmavě modrá CMYK 100 / 70 / 0 / 0 PANTONE 286 RGB 0 / 64 / 132 fólie RAL 5002 fólie AVERY 500 528 EG (lesk), 528 EM (mat) Doplňkové barvy

Více

grafický manuál značka barvy písmo

grafický manuál značka barvy písmo grafický manuál značka barvy písmo grafický mauál rozměry značky Tato ilustrace definuje ochrannou zónu značky, tj. minimální rozměry pole, ve kterém je logo umístěno. Výška grafické části se udává v plošných

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Základní grafický manuál. Labská stezka

Základní grafický manuál. Labská stezka Základní grafický manuál Labská stezka 1 Obsah 1. Jednotný vizuální styl Labská stezka 3 2 Základní podmínky užití logotypu a jeho variant 4 2. 1 Vzhled logotypu 5 2. 2 Barevnost 6 2. 3 Velikost logotypu

Více

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 ÚVOD Jako všechny silné značky i značka CORECT96 je založena na poslání prezentovat společnost a budovat její hodnoty. Stejně jako je důležitá schopnost posilovat ji skrze činnosti

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s.

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Logo... 3 2.1 Logo - základní verze... 3 2.2 Logo - barevné varianty... 4 2.3 Ochranná zóna a minimální velikost loga... 4 2.4 Verze logotypu s deskriptorem...

Více

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO LOGOMANUAL Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity. Firemní identitou se rozumí jednotný projev společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází ze strategie,

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

DESIGN MANUÁL IDENTITY SPOLEČNOSTI COLSYS s.r.o.

DESIGN MANUÁL IDENTITY SPOLEČNOSTI COLSYS s.r.o. DESIGN MANUÁL IDENTITY SPOLEČNOSTI COLSYS s.r.o. FIREMNÍ BARVY firemní barvou společnosti Colsys s.r.o. je barva modrá, specifikovaná na této stránce firemní barva se používá primárně pro zobrazení firemního

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008 Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Úvod Vizuální presentace a komunikace jsou jednou ze základních činností každého subjektu a k jejich realizaci slouží grafické prvky a konstanty, které daný

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Logomanuál Alžběta Zapletalová

Logomanuál Alžběta Zapletalová Logomanuál Alžběta Zapletalová Úvod Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více