MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU"

Transkript

1

2 MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

3

4 V á š b e z p e č n ý p r o s t o r

5 Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických cílů podniku. V prostředí mezinárodní konkurence, kdy schopnost prodat je důležitější než schopnost vyrobit, se dobrá image a kvalitní firemní styl přeměňují v majetek, tvořící jednu z významných hodnot firmy. Kvalitní jednotný vizuální styl je právě tím nástrojem, který dodává firmě a jejím produktům emociální nadhodnotu, která ji odlišuje od konkurence. Jednotný vizuální styl definuje způsob komunikace firmy s veřejností, je výrazem podnikové kultury a přístupu ke klientům, pomáhá budovat vztah zákazníka k firmě, snaží se ovlivnit jeho chování a vnímání. Jednotný vizuální styl je syntézou všech vnitřních kvalit firmy a jejího vnějšího projevu. Dobře vedená strategie corporate identity má následně přímý vliv na změnu corporate image podniku, který je skutečným odrazem pozice firmy ve vnímání okolního světa. Jednotný vizuální styl působí nejen na racionální složku osobnosti, ale především na emocionalitu jde o navozování atmosféry, určité citové naladění. Tento aspekt je důležitý zejména v době širokého využití moderních technologií, volného pohybu kapitálu a know how, kdy se stírá rozdíl v kvalitě zboží či služeb. Působení jednotný vizuální styl není omezeno pouze navenek, ale významným způsobem ovlivňuje i vnitřní chod firmy, formuje chování zaměstnanců a jejich vztah k podniku, měl by být odrazem vnitřního "ducha" firmy. Dobrý jednotný vizuální styl zajišťuje jedinečnou, cílevědomou koordinaci všech způsobů komunikace směrem k veřejnosti nebo dovnitř podniku. Jednotný vizuální styl

6 Logo Logo je základem jednotného vizuálního stylu každé firmy. Dobré logo je důležitým prvkem, protože právě značka, je to, co si kupuje spotřebitel, to, čím se firma vizuálně prezentuje veřejnosti. Každý výrobek se dá okopírovat, ale úspěšná značka má v sobě potenciál, který není možné ničím nahradit. Logo je komunikačním nástrojem, který má za úkol firmu identifikovat, charakterizovat a vyvolávat emoce. Od kvality loga se odvíjí řada dalších aktivit společnosti včetně charakteru a podoby jednotného vizuálního stylu. Výtvarné řešení loga by mělo respektovat potřeby, tradice a komukační styl oboru, ve kterém se má uplatnit, zároveň se logo musí odlišovat od konkurence a vypovídat o charakteru podniku. Dobře zapamatovatelné logo je vždy srozumitelná, snadno čitelná s dobrým barevným a typografickým řešením. Logo

7 Obsah a/ logo a1/ barevné provedení a2/ stupně šedi a3/ černobílé provedení a4/ inverzní provedení - barva a5/ inverzní provedení - stupně šedi a6/ inverzní provedení - bílá a7/ ochranná zóna a8/ minimální velikost b/ logo se sloganem b1/ barevné provedení b2/ stupně šedi b3/ černobílé provedení b4/ inverzní provedení - barva b5/ inverzní provedení - stupně šedi b6/ inverzní provedení - bílá b7/ ochranná zóna b8/ minimální velikost c/ barvy c1/ použití barev d/ grafika d1/ grafický prvek e/ písmo e1/ základní písmo e2/ základní řezy písma (vzorník) e3/ doplňkové písmo e4/ internet / interní firemní písmo Obsah

8 Obsah f/ tiskoviny f1/a,b vizitka f2/a,b hlavičkový papír f3/a,b dopisní obálka DL f4/a,b dopisní obálka C4 f5/a,b dopisní obálka C5 f6/a,b obal CD - DVD f7/a,b potisk CD - DVD f8/a,b šanon f9/a,b složka f10/a,b blok f11/a,b grafický náhled g/ elektronické dokumenty g1/a,b šablona textového a tabulkového editoru g2/a,b ová zpráva g3/a,b newsletter h/ použití h1/a,b razítko h2/a,b reklamní tabule h3/a,b informační systém - interní h4/a,b informační systém - externí h5/a... reklamní předměty h6/ prapor h7/ označení pracovních oděvů h8/ grafika polepů osobních vozidel h9/ grafika polepů nákladních vozidel ch/ nepovolené varianty ch1/ nepovolené varianty a zásahy do loga Obsah

9 alogo

10 alogo a1/ barevné provedení a2/ stupně šedi a3/ černobílé provedení a4/ inverzní provedení - barva a5/ inverzní provedení - stupně šedi a6/ inverzní provedení - bílá a7/ ochranná zóna a8/ minimální velikost

11 a1/ barevné provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

12 a2/ stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

13 a3/ černobílé provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

14 a4/ inverzní provedení - barva Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

15 a5/ inverzní provedení - stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

16 a6/ inverzní provedení - bílá Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

17 a7/ ochranná zóna Užití loga je omezeno předepsanou ochrannou zónou. Ochranná zóna představuje prostor okolo značky x ( x = 1/2 výšky červeného bloku u horizontální varianty a x = 1/3 výšky červeného bloku u vertikální varianty), ve kterém se nesmí nacházet žádná další značka, text nebo obrázek (kromě grafického prvku). Horizontální provedení. x x Vertikální provedení. x x a/ logo

18 a8/ minimální velikost Minimální velikost loga je odvozena od schopnosti její čitelnosti a reprodukce nejen běžnými kancelářskými tiskárnami, ale i dalšími technologiemi (ofsetový tisk, tampónový tisk, ražba, signmaking...) Horizontální provedení. Minimální výška - 5mm. Vertikální provedení. Minimální výška - 10mm. a/ logo

19 b logo se sloganem

20 b logo se sloganem b1/ barevné provedení b2/ stupně šedi b3/ černobílé provedení b4/ inverzní provedení - barva b5/ inverzní provedení - stupně šedi b6/ inverzní provedení - bílá b7/ ochranná zóna b8/ minimální velikost

21 b1/ barevné provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

22 b2/ stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

23 b3/ černobílé provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

24 b4/ inverzní provedení - barva Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

25 b5/ inverzní provedení - stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

26 b6/ inverzní provedení - bílá Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

27 b7/ ochranná zóna Užití loga je omezeno předepsanou ochrannou zónou. Ochranná zóna představuje prostor okolo značky x ( x = 1/2 výšky červeného bloku u horizontální varianty a x = 1/3 výšky červeného bloku u vertikální varianty), ve kterém se nesmí nacházet žádná další značka, text nebo obrázek (kromě grafického prvku). Horizontální provedení. x x V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. x x b/ logo se sloganem V á š b e z p e č n ý p r o s t o r

28 b8/ minimální velikost Minimální velikost loga je odvozena od schopnosti její čitelnosti a reprodukce nejen běžnými kancelářskými tiskárnami, ale i dalšími technologiemi (ofsetový tisk, tampónový tisk, ražba, signmaking...) U varianty loga se sloganem nedoporučujeme aplikace na malé reklamní předměty z důvodu velikosti loga vůči sloganu. Doporučujeme aplikaci samotného loga a sloganu. Horizontální provedení. Minimální výška - 5mm. Vertikální provedení. Minimální výška - 10mm. Slogan. Minimální výška - 3mm. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r b/ logo se sloganem

29 c barvy

30 cbarvy c1/ použití barev

31 c1/ použití barev Barevnost logotypu a grafického prvku je udána dle vzorníku Pantone, CMYK a RGB. Pro aplikace z oblasti lepené reklamy jsou přiloženy hodnoty fólií ze vzorníku Oracal. Pantone 187C CMYK RGB Fólie ORACAL 030 Dark Red Pantone Cool Gray 1 C CMYK RGB Pantone Cool Gray 7 C CMYK RGB Fólie ORACAL 074 Middle Grey Pantone Cool Gray 10 C CMYK RGB Fólie ORACAL 073 Dark Grey Pantone Proc. Black C CMYK RGB Fólie ORACAL 070 Black c/ barvy

32 dgrafika

33 dgrafika d1/ grafický prvek

34 d1/ grafický prvek Využití grafického symbolu KK z loga pro další aplikace. d/ grafika

35 epísmo

36 epísmo e1/ základní písmo e2/ základní řezy písma (vzorník) e3/ doplňkové písmo e4/ internet / interní firemní písmo

37 e1/ základní písmo Základní písmo Myriad CE. Využití základního písma zejména pro firemní materiály - vizitky, hlavičkové papíry, katalogy a další firemní tikoviny. Myriad CE Myriad CE Cn Light Myriad CE Light Myriad CE Cn Rg Myriad CE Rg Myriad CE Cn Bd Myriad CE Bd Myriad CE Cn Blk Myriad CE Blk e/ písmo

38 e2/ základní řezy písma Základní písmo Myriad CE a jeho základní řezy. Využití firemního písma zejména pro firemní materiály - vizitky, hlavičkové papíry, katalogy a další firemní tikoviny. Myriad CE Cn Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Cn Rg abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Rg abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Cn Bd abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Bd abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Cn Blk abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Blk abcdefghijklmnopqrstuvwxyz e/ písmo

39 e3/ doplňkové písmo Doplňkové písmo Nimbus San DCE. Použití v kombinaci se základním firemním písmem Myriad CE. Nimbus San DCE Con Nimbus San DCE Con Light Nimbus San DCE Con Nimbus San DCE Con Bd Nimbus San DCE Con Blk e/ písmo

40 e4/ internet / interní firemní písmo Užití písma Arial je předepsáno pro vytváření elektronických prezentací (např. Power Point...) a veškerých aplikací určených ke čtení na obrazovce (např. internetové prezentace nebo firemní intranet. Bylo vybráno pro svou širokou dostupnost a výrazovou neutralitu. Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ e/ písmo

41 f tiskopisy

42 f tiskopisy f1/a,b vizitka f2/a,b hlavičkový papír f3/a,b dopisní obálka DL f4/a,b dopisní obálka C4 f5/a,b dopisní obálka C5 f6/a,b obal CD - DVD f7/a,b potisk CD - DVD f8/a,b šanon f9/a,b složka f10/a,b blok f11/a,b grafický náhled

43 f1/a vizitka Slouží při jednání a reprezentování společnosti. Vizitka formátu 90 x 50mm. Jiří Košárek production & development KON-KYS s.r.o. Sportovní 704, Mořkov, mobil: f/ tiskopisy

44 f1/b vizitka Slouží při jednání a reprezentování společnosti. Vizitka formátu 90 x 50mm Jiří Košárek production & development KON-KYS s.r.o. Sportovní 704, Mořkov, mobil: Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Jméno Myriad Pro Bold Cond velikost: 12 b Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 9 b Myriad Pro Cond velikost 8 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy Zařazení Myriad Pro Con velikost: 8 b Pantone Proc. Black C CMYK

45 f2/a hlavičkový papír Hlavičkový papír slouží převážně k externí komunikaci, zejména pro osobní korespondenci. Hlavičkový papír formátu A4. KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ f/ tiskopisy

46 f2/b hlavičkový papír Hlavičkový papír slouží převážně k externí komunikaci, zejména pro osobní korespondenci. Hlavičkový papír formátu A Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 9 b Myriad Pro Cond velikost: 9 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 1 b Pantone 187 C CMYK KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ f/ tiskopisy 15

47 f3/a dopisní obálka DL Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 220 x 110 mm. Sportovní Mořkov f/ tiskopisy

48 f3/b dopisní obálka DL Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 220 x 110 mm Sportovní Mořkov 50 Logo velikost šíře: 35 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Cond velikost: 8 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy

49 f4/a dopisní obálka C4 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 324 x 229 mm. Sportovní Mořkov f/ tiskopisy

50 f4/b dopisní obálka C4 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 324 x 229 mm Sportovní Mořkov Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Cond velikost: 12 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy

51 f5/a dopisní obálka C5 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 162 x 220 mm. Sportovní Mořkov f/ tiskopisy

52 f5/b dopisní obálka C5 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 162 x 220 mm Sportovní Mořkov 82 Logo velikost šíře: 35 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Cond velikost: 9 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy

53 f6/a obal CD - DVD Obal firemního CD - DVD Prezentace společnosti f/ tiskopisy

54 f6/b obal CD - DVD Obal firemního CD - DVD Prezentace společnosti 60 f/ tiskopisy Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Black Cond velikost: 34 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK

55 f7/a potisk CD - DVD Potisk firemního CD - DVD Prezentace společnosti f/ tiskopisy

56 f7/b potisk CD - DVD Potisk firemního CD - DVD Prezentace společnosti 34 f/ tiskopisy Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Black Cond velikost: 20 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK

57 f8/a šanon Firemní šanon určen pro běžnou administrativní, kancelářskou činnost. f/ tiskopisy

58 f8/b šanon Firemní šanon určen pro běžnou administrativní, kancelářskou činnost f/ tiskopisy Logo velikost šíře: 85 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK

59 f9/a složka s klopou Firemní složka určená k firemní prezentaci, vkládání smluv, reklamních materiálů... Rozměry a hřbet se p řis p ůsobí danému použití. f/ tiskopisy

60 f9/b složka s klopou Firemní složka určená k firemní prezentaci, vkládání smluv, reklamních materiálů... Rozměry a hřbet se p řis p ůsobí danému použití. Zadní strana. Logo Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK KON-KYS s.r.o. Sportovní Mořkov Tel.: Fax: f/ tiskopisy

61 f10/a blok Blok jako součást firemního CI, určen nejen pro interní použití, ale i jako jedna s částí firemní reklamní prezentace. Formát: A4 f/ tiskopisy

62 f10/b blok Blok jako součást firemního CI, určen nejen pro interní použití, ale i jako jedna s částí firemní reklamní prezentace. Formát: A f/ tiskopisy 31 Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 10 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 0,2 b tečkovaná Pantone Cool Gray 1 C CMYK

63 f11/a grafický náhled Grafický náhled k prezentaci zakázky. Formát: A4 Grafický náhled KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Tel.: Fax: f/ tiskopisy

64 f11/b grafický náhled Grafický náhled k prezentaci zakázky. Formát: A Grafický náhled 15 KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Tel.: Fax: Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold velikost: 25 b CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 0,2 b Pantone 187 C CMYK Text Myriad Pro Con velikost: 9 b CMYK f/ tiskopisy

65 g elektronické dokumenty

66 g elektronické dokumenty g1/a,b šablona textového a tabulkového editoru g2/a,b ová zpráva g3/a,b newsletter

67 g1/a šablona textového a tabulkového editoru Šablona textového a tabulkového editoru. Formát: A4 g/ elektronické dokumenty KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ

68 g1/b šablona textového a tabulkového editoru Šablona textového a tabulkového editoru. Formát: A Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 9 b Myriad Pro Cond velikost: 9 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 1 b Pantone 187 C CMYK g/ elektronické dokumenty KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ

69 g2/a ová zpráva Hlavička ové zprávy. Grafika velikost: 210 x 35 mm V á š b e z p e č n ý p r o s t o r KON-KYS s.r.o. Sportovní Mořkov Tel.: Fax: g/ elektronické dokumenty

70 g2/b ová zpráva Hlavička ové zprávy. Grafika velikost: 210 x 35 mm V á š b e z p e č n ý p r o s t o r KON-KYS s.r.o. Sportovní Mořkov Tel.: Fax: Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 10 b Myriad Pro Cond velikost: 8,3 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK g/ elektronické dokumenty

71 g3/a newsletter Hlavička newsletteru. Grafika velikost: 210 x 35 mm 1/2011 NEWSLET TER V á š b e z p e č n ý p r o s t o r g/ elektronické dokumenty

72 g3/b newsletter Hlavička newsletteru. Grafika velikost: 210 x 35 mm /2011 NEWSLET TER V á š b e z p e č n ý p r o s t o r 120 Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Black Cond velikost: 8 b Myriad Pro Bold Cond velikost: 56 b Grafický prvek: blok velikost: 12 x 35 mm CMYK Grafický prvek: rámeček velikost: 0,2 b CMYK g/ elektronické dokumenty

73 h použití

74 hpoužití h1/a,b razítko h2/a,b reklamní tabule h3/a,b informační systém - interní h4/a,b informační systém - externí h5/ reklamní předměty h6/ prapor h7/ označení pracovních oděvů h8/ grafika polepů osobních vozidel h9/ grafika potisku nákladních vozidel

75 h1/a razítko Razítko Colop Printer Colop Printer 40 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Colop Printer 30 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ h/ použití

76 h1/b razítko Razítko Colop Printer Colop Printer 40 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Logo velikost šíře: 56,5 mm Text Myriad Pro Cond velikost: 7 b Colop Printer 30 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Logo velikost šíře: 35,5 mm Text Myriad Pro Cond velikost: 6,5 b h/ použití

77 h2/a reklamní tabule Reklamní tabule určené k prezentaci firmy. Rozměry dodržet v poměru s pravidly o ochranné zóně. Vertikální varianta V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Horizontální varianta V á š b e z p e č n ý p r o s t o r h/ použití

78 h2/b reklamní tabule Reklamní tabule určené k prezentaci firmy. Rozměry dodržet v poměru s pravidly o ochranné zóně. Vertikální varianta x x V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Horizontální varianta x x V á š b e z p e č n ý p r o s t o r h/ použití

79 h3/a informační systém - interní Příklad použití interiérového informačního systému. Grafické studio Jiří Košárek production & development Vedení společnosti Pavel Konopáč majitel Ing. Jaroslav Kyselý majitel h/ použití

80 h3/b informační systém - interní Příklad použití interiérového informačního systému Grafické studio 57 Jiří Košárek production & development Vedení společnosti 108 Pavel Konopáč majitel 102 Ing. Jaroslav Kyselý majitel 60 h/ použití Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek - pruh rozměr: 143 x 20 mm CMYK Text Myriad Pro Bold velikost: 25 b CMYK Myriad Pro velikost: 18 b CMYK

81 h4/a informační systém - externí Příklad použití exteriérového informačního systému. Velikost: 500 x 500 mm. A A 3 h/ použití

82 h4/b informační systém - externí Příklad použití exteriérového informačního systému. Velikost: 500 x 500 mm A A 3 h/ použití Grafický prvek - rámeček rozměr: 50 mm CMYK rozměr: 50 mm CMYK Text Myriad Pro Black velikost: 1200 b CMYK velikost: 1200 b CMYK Myriad Pro Black velikost: 360 b CMYK

83 h5/a reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Pero. h/ použití

84 h5/b reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Papírové dárkové tašky. h/ použití

85 h5/c reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Popelník. h/ použití

86 h5/d reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Zapalovač. h/ použití

87 h5/e reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Hrnek. h/ použití

88 h6/ prapor Prapor s logem a grafickým symbolem. h/ použití

89 h7/ označen í pracovních oděvů Použití loga na pracovních oděvech. h/ použití

90 h8/ grafika polepů osobních vozidel Grafika polepu vozu Škoda Octavia Combi. h/ použití

91 h9/ grafika potisku nákladních vozidel Grafika potisku nákladních vozidel - návěs. Váš bezpečný prostor Váš bezpečný prostor Váš bezpečný prostor h/ použití

92 ch nepovolené varianty

93 ch nepovolené varianty ch1/ nepovolené varianty a zásahy do loga

94 ch1/ nepovolené varianty a zásahy do loga Příklady několika nepovolených zásahů do loga... ch/ nepovolené varianty a další nesmysly...

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

CID MANUAL. společnosti corahb

CID MANUAL. společnosti corahb CID MANUAL společnosti corahb 2 Firemní styl, často přepisováno anglicky jako corporate identity, je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům,

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 ÚVOD Jako všechny silné značky i značka CORECT96 je založena na poslání prezentovat společnost a budovat její hodnoty. Stejně jako je důležitá schopnost posilovat ji skrze činnosti

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů Úvod Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání logotypů FOKUSU Vysočina a jejich povolených variant. Je to zároveň pomůcka pro všechny

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny OBSAH Obsah 3 Zelená vlna Definice 4 Ochranné pole 4 Varianty logotypu 5 Definice barev 6 Minimální velikosti 7 Umístění na podkladu 8 Zpravodaj Zelené

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH BODY BASICS s.r.o. Nad Zlíchovem 358/13 152 00 Praha-Hlubočepy Telefon: +420 281 863 463 Fax: +420 281 864 142 E-mail: info@body-basics.info 1/ LOGOTYP - základní varianta log otypu

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Jeseníky Logo turistického regionu Jeseníky vychází z dlouhodobých grafických trendů

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L 1 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití. Grafický manuál společnosti

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0 GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 U:FON GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 Dobrý den, jsem U:fon a přináším do České republiky technologii, která učiní komunikaci mnohem dostupnější, než bylo dosud představitelné. Tento

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu města Sokolov. Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný

Manuál jednotného vizuálního stylu města Sokolov. Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný Manuál jednotného vizuálního stylu města Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný Jednotný vizuální styl jako součást corporate identity C I Pojem Corporate ( korporejt ) můžeme přeložit jako společný, jednolitý,

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Základním stavebním prvkem vizuální prezentace je grafická značka (logo, logotyp). Značka je zástupným symbolem a slouží k jednoznačné identifikaci

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Verze 0.6 Zelená úsporám Obsah Úvod Úvod 1 Tvar 1 čtverec....................... 2 Tvar 2 obdélník....................... 6 Tvar 3 hvězdička 10

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více