MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU"

Transkript

1

2 MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

3

4 V á š b e z p e č n ý p r o s t o r

5 Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických cílů podniku. V prostředí mezinárodní konkurence, kdy schopnost prodat je důležitější než schopnost vyrobit, se dobrá image a kvalitní firemní styl přeměňují v majetek, tvořící jednu z významných hodnot firmy. Kvalitní jednotný vizuální styl je právě tím nástrojem, který dodává firmě a jejím produktům emociální nadhodnotu, která ji odlišuje od konkurence. Jednotný vizuální styl definuje způsob komunikace firmy s veřejností, je výrazem podnikové kultury a přístupu ke klientům, pomáhá budovat vztah zákazníka k firmě, snaží se ovlivnit jeho chování a vnímání. Jednotný vizuální styl je syntézou všech vnitřních kvalit firmy a jejího vnějšího projevu. Dobře vedená strategie corporate identity má následně přímý vliv na změnu corporate image podniku, který je skutečným odrazem pozice firmy ve vnímání okolního světa. Jednotný vizuální styl působí nejen na racionální složku osobnosti, ale především na emocionalitu jde o navozování atmosféry, určité citové naladění. Tento aspekt je důležitý zejména v době širokého využití moderních technologií, volného pohybu kapitálu a know how, kdy se stírá rozdíl v kvalitě zboží či služeb. Působení jednotný vizuální styl není omezeno pouze navenek, ale významným způsobem ovlivňuje i vnitřní chod firmy, formuje chování zaměstnanců a jejich vztah k podniku, měl by být odrazem vnitřního "ducha" firmy. Dobrý jednotný vizuální styl zajišťuje jedinečnou, cílevědomou koordinaci všech způsobů komunikace směrem k veřejnosti nebo dovnitř podniku. Jednotný vizuální styl

6 Logo Logo je základem jednotného vizuálního stylu každé firmy. Dobré logo je důležitým prvkem, protože právě značka, je to, co si kupuje spotřebitel, to, čím se firma vizuálně prezentuje veřejnosti. Každý výrobek se dá okopírovat, ale úspěšná značka má v sobě potenciál, který není možné ničím nahradit. Logo je komunikačním nástrojem, který má za úkol firmu identifikovat, charakterizovat a vyvolávat emoce. Od kvality loga se odvíjí řada dalších aktivit společnosti včetně charakteru a podoby jednotného vizuálního stylu. Výtvarné řešení loga by mělo respektovat potřeby, tradice a komukační styl oboru, ve kterém se má uplatnit, zároveň se logo musí odlišovat od konkurence a vypovídat o charakteru podniku. Dobře zapamatovatelné logo je vždy srozumitelná, snadno čitelná s dobrým barevným a typografickým řešením. Logo

7 Obsah a/ logo a1/ barevné provedení a2/ stupně šedi a3/ černobílé provedení a4/ inverzní provedení - barva a5/ inverzní provedení - stupně šedi a6/ inverzní provedení - bílá a7/ ochranná zóna a8/ minimální velikost b/ logo se sloganem b1/ barevné provedení b2/ stupně šedi b3/ černobílé provedení b4/ inverzní provedení - barva b5/ inverzní provedení - stupně šedi b6/ inverzní provedení - bílá b7/ ochranná zóna b8/ minimální velikost c/ barvy c1/ použití barev d/ grafika d1/ grafický prvek e/ písmo e1/ základní písmo e2/ základní řezy písma (vzorník) e3/ doplňkové písmo e4/ internet / interní firemní písmo Obsah

8 Obsah f/ tiskoviny f1/a,b vizitka f2/a,b hlavičkový papír f3/a,b dopisní obálka DL f4/a,b dopisní obálka C4 f5/a,b dopisní obálka C5 f6/a,b obal CD - DVD f7/a,b potisk CD - DVD f8/a,b šanon f9/a,b složka f10/a,b blok f11/a,b grafický náhled g/ elektronické dokumenty g1/a,b šablona textového a tabulkového editoru g2/a,b ová zpráva g3/a,b newsletter h/ použití h1/a,b razítko h2/a,b reklamní tabule h3/a,b informační systém - interní h4/a,b informační systém - externí h5/a... reklamní předměty h6/ prapor h7/ označení pracovních oděvů h8/ grafika polepů osobních vozidel h9/ grafika polepů nákladních vozidel ch/ nepovolené varianty ch1/ nepovolené varianty a zásahy do loga Obsah

9 alogo

10 alogo a1/ barevné provedení a2/ stupně šedi a3/ černobílé provedení a4/ inverzní provedení - barva a5/ inverzní provedení - stupně šedi a6/ inverzní provedení - bílá a7/ ochranná zóna a8/ minimální velikost

11 a1/ barevné provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

12 a2/ stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

13 a3/ černobílé provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

14 a4/ inverzní provedení - barva Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

15 a5/ inverzní provedení - stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

16 a6/ inverzní provedení - bílá Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. Vertikální provedení. a/ logo

17 a7/ ochranná zóna Užití loga je omezeno předepsanou ochrannou zónou. Ochranná zóna představuje prostor okolo značky x ( x = 1/2 výšky červeného bloku u horizontální varianty a x = 1/3 výšky červeného bloku u vertikální varianty), ve kterém se nesmí nacházet žádná další značka, text nebo obrázek (kromě grafického prvku). Horizontální provedení. x x Vertikální provedení. x x a/ logo

18 a8/ minimální velikost Minimální velikost loga je odvozena od schopnosti její čitelnosti a reprodukce nejen běžnými kancelářskými tiskárnami, ale i dalšími technologiemi (ofsetový tisk, tampónový tisk, ražba, signmaking...) Horizontální provedení. Minimální výška - 5mm. Vertikální provedení. Minimální výška - 10mm. a/ logo

19 b logo se sloganem

20 b logo se sloganem b1/ barevné provedení b2/ stupně šedi b3/ černobílé provedení b4/ inverzní provedení - barva b5/ inverzní provedení - stupně šedi b6/ inverzní provedení - bílá b7/ ochranná zóna b8/ minimální velikost

21 b1/ barevné provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

22 b2/ stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

23 b3/ černobílé provedení Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

24 b4/ inverzní provedení - barva Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

25 b5/ inverzní provedení - stupně šedi Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

26 b6/ inverzní provedení - bílá Značka je v základním provedení v horizontální i vertikální poloze. Horizontální provedení. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. b/ logo se sloganem Váš b ezp ečný prostor

27 b7/ ochranná zóna Užití loga je omezeno předepsanou ochrannou zónou. Ochranná zóna představuje prostor okolo značky x ( x = 1/2 výšky červeného bloku u horizontální varianty a x = 1/3 výšky červeného bloku u vertikální varianty), ve kterém se nesmí nacházet žádná další značka, text nebo obrázek (kromě grafického prvku). Horizontální provedení. x x V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Vertikální provedení. x x b/ logo se sloganem V á š b e z p e č n ý p r o s t o r

28 b8/ minimální velikost Minimální velikost loga je odvozena od schopnosti její čitelnosti a reprodukce nejen běžnými kancelářskými tiskárnami, ale i dalšími technologiemi (ofsetový tisk, tampónový tisk, ražba, signmaking...) U varianty loga se sloganem nedoporučujeme aplikace na malé reklamní předměty z důvodu velikosti loga vůči sloganu. Doporučujeme aplikaci samotného loga a sloganu. Horizontální provedení. Minimální výška - 5mm. Vertikální provedení. Minimální výška - 10mm. Slogan. Minimální výška - 3mm. V á š b e z p e č n ý p r o s t o r b/ logo se sloganem

29 c barvy

30 cbarvy c1/ použití barev

31 c1/ použití barev Barevnost logotypu a grafického prvku je udána dle vzorníku Pantone, CMYK a RGB. Pro aplikace z oblasti lepené reklamy jsou přiloženy hodnoty fólií ze vzorníku Oracal. Pantone 187C CMYK RGB Fólie ORACAL 030 Dark Red Pantone Cool Gray 1 C CMYK RGB Pantone Cool Gray 7 C CMYK RGB Fólie ORACAL 074 Middle Grey Pantone Cool Gray 10 C CMYK RGB Fólie ORACAL 073 Dark Grey Pantone Proc. Black C CMYK RGB Fólie ORACAL 070 Black c/ barvy

32 dgrafika

33 dgrafika d1/ grafický prvek

34 d1/ grafický prvek Využití grafického symbolu KK z loga pro další aplikace. d/ grafika

35 epísmo

36 epísmo e1/ základní písmo e2/ základní řezy písma (vzorník) e3/ doplňkové písmo e4/ internet / interní firemní písmo

37 e1/ základní písmo Základní písmo Myriad CE. Využití základního písma zejména pro firemní materiály - vizitky, hlavičkové papíry, katalogy a další firemní tikoviny. Myriad CE Myriad CE Cn Light Myriad CE Light Myriad CE Cn Rg Myriad CE Rg Myriad CE Cn Bd Myriad CE Bd Myriad CE Cn Blk Myriad CE Blk e/ písmo

38 e2/ základní řezy písma Základní písmo Myriad CE a jeho základní řezy. Využití firemního písma zejména pro firemní materiály - vizitky, hlavičkové papíry, katalogy a další firemní tikoviny. Myriad CE Cn Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Cn Rg abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Rg abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Cn Bd abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Bd abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Cn Blk abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad CE Blk abcdefghijklmnopqrstuvwxyz e/ písmo

39 e3/ doplňkové písmo Doplňkové písmo Nimbus San DCE. Použití v kombinaci se základním firemním písmem Myriad CE. Nimbus San DCE Con Nimbus San DCE Con Light Nimbus San DCE Con Nimbus San DCE Con Bd Nimbus San DCE Con Blk e/ písmo

40 e4/ internet / interní firemní písmo Užití písma Arial je předepsáno pro vytváření elektronických prezentací (např. Power Point...) a veškerých aplikací určených ke čtení na obrazovce (např. internetové prezentace nebo firemní intranet. Bylo vybráno pro svou širokou dostupnost a výrazovou neutralitu. Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ e/ písmo

41 f tiskopisy

42 f tiskopisy f1/a,b vizitka f2/a,b hlavičkový papír f3/a,b dopisní obálka DL f4/a,b dopisní obálka C4 f5/a,b dopisní obálka C5 f6/a,b obal CD - DVD f7/a,b potisk CD - DVD f8/a,b šanon f9/a,b složka f10/a,b blok f11/a,b grafický náhled

43 f1/a vizitka Slouží při jednání a reprezentování společnosti. Vizitka formátu 90 x 50mm. Jiří Košárek production & development KON-KYS s.r.o. Sportovní 704, Mořkov, mobil: f/ tiskopisy

44 f1/b vizitka Slouží při jednání a reprezentování společnosti. Vizitka formátu 90 x 50mm Jiří Košárek production & development KON-KYS s.r.o. Sportovní 704, Mořkov, mobil: Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Jméno Myriad Pro Bold Cond velikost: 12 b Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 9 b Myriad Pro Cond velikost 8 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy Zařazení Myriad Pro Con velikost: 8 b Pantone Proc. Black C CMYK

45 f2/a hlavičkový papír Hlavičkový papír slouží převážně k externí komunikaci, zejména pro osobní korespondenci. Hlavičkový papír formátu A4. KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ f/ tiskopisy

46 f2/b hlavičkový papír Hlavičkový papír slouží převážně k externí komunikaci, zejména pro osobní korespondenci. Hlavičkový papír formátu A Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 9 b Myriad Pro Cond velikost: 9 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 1 b Pantone 187 C CMYK KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ f/ tiskopisy 15

47 f3/a dopisní obálka DL Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 220 x 110 mm. Sportovní Mořkov f/ tiskopisy

48 f3/b dopisní obálka DL Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 220 x 110 mm Sportovní Mořkov 50 Logo velikost šíře: 35 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Cond velikost: 8 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy

49 f4/a dopisní obálka C4 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 324 x 229 mm. Sportovní Mořkov f/ tiskopisy

50 f4/b dopisní obálka C4 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 324 x 229 mm Sportovní Mořkov 120 Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Cond velikost: 12 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy

51 f5/a dopisní obálka C5 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 162 x 220 mm. Sportovní Mořkov f/ tiskopisy

52 f5/b dopisní obálka C5 Slouží k zasílání individuální a hromadné firemní korespondence. Rozměry: 162 x 220 mm Sportovní Mořkov 82 Logo velikost šíře: 35 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Cond velikost: 9 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK f/ tiskopisy

53 f6/a obal CD - DVD Obal firemního CD - DVD Prezentace společnosti f/ tiskopisy

54 f6/b obal CD - DVD Obal firemního CD - DVD Prezentace společnosti 60 f/ tiskopisy Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Black Cond velikost: 34 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK

55 f7/a potisk CD - DVD Potisk firemního CD - DVD Prezentace společnosti f/ tiskopisy

56 f7/b potisk CD - DVD Potisk firemního CD - DVD Prezentace společnosti 34 f/ tiskopisy Logo velikost šíře: 50 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Black Cond velikost: 20 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK

57 f8/a šanon Firemní šanon určen pro běžnou administrativní, kancelářskou činnost. f/ tiskopisy

58 f8/b šanon Firemní šanon určen pro běžnou administrativní, kancelářskou činnost f/ tiskopisy Logo velikost šíře: 85 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK

59 f9/a složka s klopou Firemní složka určená k firemní prezentaci, vkládání smluv, reklamních materiálů... Rozměry a hřbet se p řis p ůsobí danému použití. f/ tiskopisy

60 f9/b složka s klopou Firemní složka určená k firemní prezentaci, vkládání smluv, reklamních materiálů... Rozměry a hřbet se p řis p ůsobí danému použití. Zadní strana. Logo Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK KON-KYS s.r.o. Sportovní Mořkov Tel.: Fax: f/ tiskopisy

61 f10/a blok Blok jako součást firemního CI, určen nejen pro interní použití, ale i jako jedna s částí firemní reklamní prezentace. Formát: A4 f/ tiskopisy

62 f10/b blok Blok jako součást firemního CI, určen nejen pro interní použití, ale i jako jedna s částí firemní reklamní prezentace. Formát: A f/ tiskopisy 31 Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 10 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 0,2 b tečkovaná Pantone Cool Gray 1 C CMYK

63 f11/a grafický náhled Grafický náhled k prezentaci zakázky. Formát: A4 Grafický náhled KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Tel.: Fax: f/ tiskopisy

64 f11/b grafický náhled Grafický náhled k prezentaci zakázky. Formát: A Grafický náhled 15 KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Tel.: Fax: Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold velikost: 25 b CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 0,2 b Pantone 187 C CMYK Text Myriad Pro Con velikost: 9 b CMYK f/ tiskopisy

65 g elektronické dokumenty

66 g elektronické dokumenty g1/a,b šablona textového a tabulkového editoru g2/a,b ová zpráva g3/a,b newsletter

67 g1/a šablona textového a tabulkového editoru Šablona textového a tabulkového editoru. Formát: A4 g/ elektronické dokumenty KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ

68 g1/b šablona textového a tabulkového editoru Šablona textového a tabulkového editoru. Formát: A Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 9 b Myriad Pro Cond velikost: 9 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK Grafický prvek - linka velikost šíře: 1 b Pantone 187 C CMYK g/ elektronické dokumenty KON-KYS s.r.o. - Sportovní Mořkov - Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB a.s. - hlavní (CZK) / IBAN (EURO) CZ IBAN (CZK) CZ

69 g2/a ová zpráva Hlavička ové zprávy. Grafika velikost: 210 x 35 mm V á š b e z p e č n ý p r o s t o r KON-KYS s.r.o. Sportovní Mořkov Tel.: Fax: g/ elektronické dokumenty

70 g2/b ová zpráva Hlavička ové zprávy. Grafika velikost: 210 x 35 mm V á š b e z p e č n ý p r o s t o r KON-KYS s.r.o. Sportovní Mořkov Tel.: Fax: Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Bold Cond velikost: 10 b Myriad Pro Cond velikost: 8,3 b Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek Pantone Cool Gray 1 C CMYK g/ elektronické dokumenty

71 g3/a newsletter Hlavička newsletteru. Grafika velikost: 210 x 35 mm 1/2011 NEWSLET TER V á š b e z p e č n ý p r o s t o r g/ elektronické dokumenty

72 g3/b newsletter Hlavička newsletteru. Grafika velikost: 210 x 35 mm /2011 NEWSLET TER V á š b e z p e č n ý p r o s t o r 120 Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Text Myriad Pro Black Cond velikost: 8 b Myriad Pro Bold Cond velikost: 56 b Grafický prvek: blok velikost: 12 x 35 mm CMYK Grafický prvek: rámeček velikost: 0,2 b CMYK g/ elektronické dokumenty

73 h použití

74 hpoužití h1/a,b razítko h2/a,b reklamní tabule h3/a,b informační systém - interní h4/a,b informační systém - externí h5/ reklamní předměty h6/ prapor h7/ označení pracovních oděvů h8/ grafika polepů osobních vozidel h9/ grafika potisku nákladních vozidel

75 h1/a razítko Razítko Colop Printer Colop Printer 40 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Colop Printer 30 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ h/ použití

76 h1/b razítko Razítko Colop Printer Colop Printer 40 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Logo velikost šíře: 56,5 mm Text Myriad Pro Cond velikost: 7 b Colop Printer 30 Sportovní Mořkov Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Logo velikost šíře: 35,5 mm Text Myriad Pro Cond velikost: 6,5 b h/ použití

77 h2/a reklamní tabule Reklamní tabule určené k prezentaci firmy. Rozměry dodržet v poměru s pravidly o ochranné zóně. Vertikální varianta V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Horizontální varianta V á š b e z p e č n ý p r o s t o r h/ použití

78 h2/b reklamní tabule Reklamní tabule určené k prezentaci firmy. Rozměry dodržet v poměru s pravidly o ochranné zóně. Vertikální varianta x x V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Horizontální varianta x x V á š b e z p e č n ý p r o s t o r h/ použití

79 h3/a informační systém - interní Příklad použití interiérového informačního systému. Grafické studio Jiří Košárek production & development Vedení společnosti Pavel Konopáč majitel Ing. Jaroslav Kyselý majitel h/ použití

80 h3/b informační systém - interní Příklad použití interiérového informačního systému Grafické studio 57 Jiří Košárek production & development Vedení společnosti 108 Pavel Konopáč majitel 102 Ing. Jaroslav Kyselý majitel 60 h/ použití Logo velikost šíře: 55 mm Pantone 187 C CMYK Pantone Proc. Black C CMYK Grafický prvek - pruh rozměr: 143 x 20 mm CMYK Text Myriad Pro Bold velikost: 25 b CMYK Myriad Pro velikost: 18 b CMYK

81 h4/a informační systém - externí Příklad použití exteriérového informačního systému. Velikost: 500 x 500 mm. A A 3 h/ použití

82 h4/b informační systém - externí Příklad použití exteriérového informačního systému. Velikost: 500 x 500 mm A A 3 h/ použití Grafický prvek - rámeček rozměr: 50 mm CMYK rozměr: 50 mm CMYK Text Myriad Pro Black velikost: 1200 b CMYK velikost: 1200 b CMYK Myriad Pro Black velikost: 360 b CMYK

83 h5/a reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Pero. h/ použití

84 h5/b reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Papírové dárkové tašky. h/ použití

85 h5/c reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Popelník. h/ použití

86 h5/d reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Zapalovač. h/ použití

87 h5/e reklamní předměty Příklad potisku reklamního předmětu. Hrnek. h/ použití

88 h6/ prapor Prapor s logem a grafickým symbolem. h/ použití

89 h7/ označen í pracovních oděvů Použití loga na pracovních oděvech. h/ použití

90 h8/ grafika polepů osobních vozidel Grafika polepu vozu Škoda Octavia Combi. h/ použití

91 h9/ grafika potisku nákladních vozidel Grafika potisku nákladních vozidel - návěs. Váš bezpečný prostor Váš bezpečný prostor Váš bezpečný prostor h/ použití

92 ch nepovolené varianty

93 ch nepovolené varianty ch1/ nepovolené varianty a zásahy do loga

94 ch1/ nepovolené varianty a zásahy do loga Příklady několika nepovolených zásahů do loga... ch/ nepovolené varianty a další nesmysly...

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Klatovy je vizuální způsob komunikace městského úřadu s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z jednotného

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol Michal Novotný Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce Komparace a analýza vizuálních stylů vysokých škol srovnává tři subjekty: Slezskou univerzitu

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 ÚVOD Jako všechny silné značky i značka CORECT96 je založena na poslání prezentovat společnost a budovat její hodnoty. Stejně jako je důležitá schopnost posilovat ji skrze činnosti

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Letos to bude 150 let, co krabčický evangelický farář Václav Šubrt založil první stacionář pro děti. V loňském roce jsme si připomněli

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

... to je jiné kafe. www.marionetti.cz. ver.20100812

... to je jiné kafe. www.marionetti.cz. ver.20100812 ... to je jiné kafe www.marionetti.cz Profil Marionetti působí na evropském trhu od roku 2007. Díky spolupráci s předními grafiky a fotografy poskytujeme svým klientům profesionální přístup v oblasti grafického

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz

KATALOG SLUŽEB. ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz KATALOG SLUŽEB ZAOSTŘENO NA REKLAMU www.imperialmedia.cz OBSAH O SPOLEČNOSTI 03 GRAFICKÉ STUDIO 05 LOGOTYP GRAFICKÝ MANUÁL OBALOVÁ GRAFIKA FIREMNÍ TISKOVINY FOTOGRAFICKÉ PRÁCE WEBOVÉ STUDIO 15 STATICKÉ

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více