Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s."

Transkript

1 Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

2 Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

3 OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Užití obchodní firmy Firemní značka Logotyp 2.1 Barevnost logotypu 2.2 Ochranné pole a umístění logotypu 2.3 Povolené a nepovolené příklady užití logotypu 2.4 Minimální velikost logotypu Firemní barvy Základní firemní barvy 3.1 Doplňkové firemní barvy Firemní písmo Specifikace firemního písma 4.1 Grafické (sazební) písmo 4.2 Elektronické písmo Merkantilní tiskoviny Dopisní papír s logem 5.1 Formální dopis se značkou 5.2 Formální dopis bez značky 5.3 Formální dopis bez značky se 2 podpisy 5.4 Osobní dopisní papír ředitelský 5.5 Osobní dopisní papír univerzální 5.6 Obálka DL 5.7 Obálka C5 5.8 Vizitka (typ A) 5.9 Vizitka (typ B) Jednotná komunikace s okolím Elektronická zpráva pro standardní použití 6.1 Tisková zpráva 6.2

4 1.0 INFO Informace o společnosti 1.1 Představení společnosti 1.2 Jednotný vizuální styl 1.3 Užití obchodní firmy

5 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Založení společnosti Poslání společnosti Společnost ČEPS zahájila svoji činnost k ČEPS, a.s., působí na území České republiky jako jediný provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy na základě výlučné licence na přenos (stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Posláním akciové společnosti ČEPS je zajišťovat spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy, mezinárodní spolupráci v rámci propojených soustav a poskytovat uživatelům přenosové soustavy přenos elektřiny, systémové služby a nediskriminační přístup k přenosové soustavě za konkurenceschopné ceny. Předmět společnosti Sídlo společnosti Akciová společnost ČEPS má zodpovědnost za bezpečný a spolehlivý přenos elektřiny pro uživatele přenosové soustavy ČR i v rámci mezinárodní spolupráce, což zajišťuje následujícími činnostmi: Poskytuje přenosové a systémové služby. Zajišťuje podpůrné služby a dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy i systémové zdroje (elektrárny poskytující podpůrné služby pro zajištění systémových služeb) na území ČR. ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/ Praha 10 Česká republika Provozuje, rozvíjí a udržuje přenosovou soustavu ČR. Zajišťuje montáž, opravy, údržbu a revizi vyhrazených elektrických zařízení. Zajišťuje přenos elektřiny mezi výrobci a distributory. Zajišťuje rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Přiděluje přenosové kapacity na mezinárodně propojených vedeních formou aukcí. Spolupracuje s ostatními provozovateli přenosových soustav v Evropě a přispívá k rozvoji trhu s elektřinou.

6 Informace o společnosti Jednotný vizuální styl 1.2 Smysl jednotného vizuálního stylu Prosazování zájmů ČEPS, a.s., vyžaduje jednotnou vizuální komunikaci. Její prezentace vyžaduje jasnou a konzistentní podobu, která je formulována v tomto manuálu. Firemní identita Jednotná vizuální komunikace je důležitou součástí identity společnosti (Corporate identity). Té je možné dosáhnout pouze dodržováním stanovených pravidel užívání firemních symbolů a respektování předloh definovaných v tomto grafickém manuálu. Grafický manuál Grafický manuál je základním nástrojem kodifikace jednotného firemního stylu. Obsahuje souhrn informací, které umožňují pochopit a aplikovat vizuální styl společnosti ČEPS. Grafický manuál je závaznou normou, kterou každý pracovník společnosti musí dodržovat. Jednotlivé prvky na stránkách grafického manuálu nelze používat pro přímou reprodukci. Jsou zakázána všechna grafická zpracování a použití obchodního označení, která nesplňují požadavky právních předpisů týkajících se zejména ochranných známek a obchodního označení společnosti nebo odporují pravidlům typografie a narušují estetické vnímání celku, neboť mohou poškodit podnikatelské zájmy ČEPS, a.s. Tento manuál určuje pouze základní pravidla pro užití firemních symbolů. Jakékoliv odchylky od těchto pravidel musí řešit a schvalovat odbor Komunikace.

7 Informace o společnosti Užití obchodní firmy 1.3 Obchodní firma společnosti je ČEPS, a.s. Datum zápisu do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze je Obchodní firma se skládá: z kmene obchodní firmy ČEPS z dodatku obchodní firmy a.s. Název ČEPS je odvozen ze slov: česká elektroenergetická přenosová soustava Příklady povoleného užití obchodní firmy: ČEPS, a.s. ČEPS společnost ČEPS akciová společnost ČEPS Příklady zakázaného užití obchodní firmy: společnost ČEPS, a.s....čeps vybudoval......čeps nakoupilo... Pravopis: ČEPS, a. s. mezera V této podobě je obchodní firma společnosti zaregistrována v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Výraz a.s. je mluvnickým přístavkem a v textu se odděluje čárkou z obou stran. Následuje-li za dodatkem a.s. jiné diakritické znaménko (středník, dvojtečka, pomlčka aj.), čárka se pak nepíše. V právně závazných dokumentech se musí užívat obchodní firma v zaregistrovaném tvaru ČEPS, a.s. Ve vnitřních dokumentech, novinových článcích, na propagačních předmětech i v jiných případech, kde se nejedná o právně závazný dokument, lze používat jen kmen obchodní firmy společnosti ČEPS. ČEPS je rodu ženského a neskloňuje se.

8 2.0 Firemní značka 2.1 Logotyp 2.2 Barevnost logotypu 2.3 Ochranné pole a umístění logotypu 2.4 Povolené a nepovolené příklady užití logotypu 2.5 Minimální velikost logotypu LOGO

9 Firemní značka Logotyp 2.1 Základní podoba logotypu Základním prvkem firemní identity je ochranná známka (logotyp) společnosti, která je zaregistrována Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze a chráněna jako autorské dílo autorským zákonem. Logotyp je tvořen slovním prvkem, který je odvozen od slov česká elektroenergetická přenosová soustava a zákonem povolenou zkratkou označení typu obchodní společnosti (akciová společnost). Tato značka se objevuje na všech firemních tištěných materiálech a prostorových aplikacích tak, aby byla dobře viditelná a čitelná. Musí být umístěna na vizuálně atraktivním místě.

10 Firemní značka Barevnost logotypu 2.2 Barevnost logotypu je jednoznačně kodifikována a nesmí být za žádných okolností změněna. Způsob práce se značkou společnosti a umístění značky určuje grafický manuál. Barevné provedení ČEPS červená Pantone 187 C CMYK C 0 M 94 Y 87 K 20 RGB R 191 G 42 B 52 ČEPS černá Pantone Black CMYK C 0 M 0 Y 0 K 100 RGB R 0 G 0 B 0 Černobílé provedení ČEPS černá Pantone Black CMYK C 0 M 0 Y 0 K 100 RGB R 0 G 0 B 0 Černobílé negativní provedení ČEPS černá Pantone Black CMYK C 0 M 0 Y 0 K 100 RGB R 0 G 0 B 0

11 Firemní značka Ochranné pole a umístění loga 2.3 Ochranné pole je bílá plocha, která obklopuje logotyp a zaručuje jeho dobrou a ničím nerušenou čitelnost. Vzdálenost okrajů této bílé plochy od okrajů logotypu vychází z hodnoty x a je upravena na 3/4 původní velikosti. Ochranné pole je již zapracované v logu. Logotyp nesmí být umístěn na jiné barvě než bílé, s výjimkou potisku reklamních předmětů a nestandardních aplikací. Toto užití musí schválit pouze odbor Komunikace.

12 Firemní značka Povolené a nepovolené příklady užití logotypu 2.4 Povolené užití logotypu Pro zachování charakteru loga umístěného na libovolných podkladových plochách stojí logo zásadně v bílém poli. Logo umístěné na barevné ploše je v každém případě obklopeno bílým ochranným polem. Zachování charakteru loga na vícebarevných podkladech, například na fotografii. Nesprávné užití logotypu Na vícebarevných podkladech se nesmí logo používat bez bílého ochranného pole a nesmí se použít jiná barva ochranného pole. Poznámka: Logotyp je rovněž zakázáno deformovat jak vertikálně, tak horizontálně. Typ písma v názvu loga je zakázáno nahrazovat jiným.

13 Firemní značka Minimální velikost logotypu 2.5 Je důležité zachovávat takovou velikost loga, aby zůstalo stále dobře čitelné. Minimální velikost loga je 15,7 x 5,9 mm bez ochranného pole. Ukázka minimální velikosti loga včetně rozměrů 21,113 mm 15,7 mm 5,9 mm 9,56mm 1 : 1

14 3.0 Firemní barvy 3.1 Základní firemní barvy 3.2 Doplňkové firemní barvy BARVY

15 Firemní barvy Základní firemní barvy 3.1 Barvy představují jeden z pilířů firemní vizuální identity. Důležitou součástí vizuální komunikace je jednotné používání barev. Základními barvami jsou červená Pantone 187 C, černá a bílá. Pro dosažení barevné soudržnosti je nutné dávat přednost tisku škálou barev Pantone. ČEPS červená Pantone 187 C CMYK C 0 M 94 Y 87 K 20 RGB R 191 G 42 B 52 ČEPS černá Pantone Black CMYK C 0 M 0 Y 0 K 100 RGB R 0 G 0 B 0 ČEPS bílá Bílá CMYK C 0 M 0 Y 0 K 0 RGB R 255 G 255 B 255

16 Firemní barvy Doplňkové firemní barvy 3.2 Pro jednotnou vizuální komunikaci společnosti je vedle základních barev povoleno používání doplňkových barev. Doplňkové barvy je možné v kombinaci se základními barvami používat na oficiálních i neoficiálních dokumentech. ČEPS fialová Pantone CMYK RGB ČEPS tmavě modrá Pantone CMYK RGB 520 C C 68 M 90 Y 4 K 16 R 98 G 48 B C C 100 M 31 Y 8 K 44 R 0 G 92 B 132 ČEPS světle modrá Pantone CMYK RGB ČEPS žlutá Pantone CMYK RGB 297 C C 72 M 0 Y 0 K 0 R 19 G 185 B C C 0 M 19 Y 89 K 0 R 253 G 200 B 47 ČEPS tmavě šedá Pantone CMYK RGB Cool Gray 10 C C 0 M 0 Y 0 K 72 R 103 G 103 B 110 ČEPS šedá Pantone CMYK 422 C C 0 M 0 Y 0 K 34 RGB R 177 G 178 B 183

17 4.0 Firemní písmo 4.1 Specifikace firemního písma 4.2 Grafické (sazební) písmo 4.3 Elektronické písmo PÍSMO

18 Firemní písmo Specifikace firemního písma 4.1 Základním sazebním písmem společnosti ČEPS je bezpatkové písmo Frutiger v provedení Light (Light Italic), Regular (Regular Italic) a Bold (Bold Italic). Tyto tři řezy sazebního písma stojí vzájemně ve velmi dobrém kontrastu a jsou určeny pro všechny tiskové prostředky vnější komunikace firmy ČEPS. Pro počítačové aplikace je nahrazeno písmo Frutiger písmem Arial. Jiná písma se používají v případech, kde to dovolují licenční podmínky. Jejich užití musí schválit odbor Komunikace. S písmeny se zásadně nesmí manipulovat. Jakákoliv modifikace, jako třeba stínování, konturování nebo zkreslení, by měla za následek ztrátu typického charakteru písma. Písmo pro tištěné obchodní a propagační materiály Frutiger Regular Písmo pro vyplňování elektronických předloh Arial Regular

19 Firemní písmo Grafické (sazební) písmo 4.2 Písmo pro tištěné obchodní a propagační materiály Frutiger Light Písmo pro tištěné obchodní a propagační materiály Frutiger Regular Písmo pro tištěné obchodní a propagační materiály Frutiger Bold Poznámka: Veškerá zde uvedená písma se mohou použít i kurzívou, tj. Italic

20 Firemní písmo Elektronické písmo 4.3 Doplňková písma Arial Regular a Arial Bold jsou určena pro vyplňování předloh PowerPointu, elektronických šablon dopisních papírů, faxů a ostatních obchodních tiskovin. Je nepřípustné, aby se tato písma objevila na tištěných materiálech propagačního charakteru např. letáky, inzerce, brožury atd. Písmo pro vyplňování elektronických předloh Arial Regular Písmo pro vyplňování elektronických předloh Arial Bold Poznámka: Veškerá zde uvedená písma se mohou použít i kurzívou, tj. Italic

21 Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

22 ČEPS, a.s., 2013 ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/ Praha 10

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Úvod a základní pojmy Jednotný vizuální styl značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více