HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014 Plnění programového prohlášení Rady MČ Praha 15 str

2 2 OBSAH. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 2. KAM NA PATNÁCTCE 27. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 2. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA NAŠI SOUSEDÉ 45. KŘÍŽOVKA 46. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 6 Str. 11 Zamávejme létu z lodi Plnění programového prohlášení Str. 2 Kulturní přehled Kam na 15 Str. 1 Den Prahy 15 Str. Logopedie outdoor Str. 4 Program CSOP Str. 6 Str. 8 Program Aktivních seniorů Prahy 15 Dětský den s cirkusovými postavami a zvířátky Str. 40 Str. 4 Cyklotours Str. 44 Prohibifest 2014 Toulcův dvůr slaví 20 let Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 5/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 září 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: 2155 REDAKČNÍ RADA: Michal Frauenterka předseda redakční rady radní, předseda finančního výboru Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo říjen 2014 vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané, prázdniny utekly jako voda a vám se do rukou opět dostává další, jedno z posledních, předvolebních vydání časopisu Hlasatel. Rád bych využil tohoto prostoru k rozloučení ne s vámi, občany naší městské části, ale s funkcí starosty. I když se vydávám do budoucna jinou cestou, leží mi osud Patnáctky na srdci, a nejen proto, že tu žiji s vámi. I nadále se budu, pokud mi ve volbách opět dáte důvěru, rád podílet na práci pro naši městskou část jako člen zastupitelstva, ale ne v uvolněné funkci. Bylo mi ctí pro vás a pro naši městskou část pracovat. Děkuji vám, občanům, za důvěru a podporu. Děkuji všem zaměstnancům radnice, kolegům a přátelům, za poctivou práci a péči, se kterou se podíleli na správě nám všem drahé Patnáctky. Přeji všem voličům šťastnou ruku, abyste vybrali zastupitelstvo stejně pracovité a odpovědné jako to současné.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. Pavel Klega starosta Vřelé díky Bylo mi velkou ctí převzít čestné uznání od Českého svazu bojovníků za svobodu za moji dosavadní práci ve prospěch ČSBS Praze 15 a za udržování paměti národa spojené s vymaněním se z Rakousko-Uherské nadvlády a vznikem samostatného Československa v roce 1918 a jeho osvobození z nacistické okupace. Děkuji předsedovi OV ČSBS Praha 15 Ing. Karlu Sedláčkovi. Vážení obyvatelé naší městské části, dovolte mi, abych Vás pozval na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15, které se bude konat dne 10. září 2014 od hodin v KC Varta, Boloňská 10, Praha 15. Zlatá svatba Překrásné životní jubileum oslavili v měsíci srpnu manželé Jana a Jan Fischerovi. Dne 15. srpna 2014 tomu bylo 50 let, kdy si řekli své ano. Bylo mi ctí, paní Fischerová a pane Fischere, že jsem s Vámi mohl novým svatebním obřadem oslavit Vaši zlatou svatbu. Ze srdce Vám přeji mnoho dalších, ve zdraví a štěstí prožitých, společných let, abyste byli neustále obklopeni láskou a porozuměním Vašich blízkých a mohli se ještě dlouho těšit ze všeho pěkného, co Vám život přinese. O Z N Á M E N Í ANKETA DVEŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘETÍZKY Vážení spoluobčané senioři, v návaznosti na uskutečněnou anketu nazvanou dveřní bezpečnostní řetízky a vámi projevený zájem si dovolujeme informovat, že městská část dostála svému slibu a uvedený bezpečnostní prvek pořídila. Ty z vás, kteří písemně projevili zájem, tímto vyzýváme, abyste se v úřední dny, tj. pondělí a středa, dostavili do budovy úřadu zdejší městské části, tj. Boloňská 478, do kanceláře č. dv. 616 k vyzvednutí tohoto prvku a domluvě o termínu montáže.

5 Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 územní rozvoj doprava Vážení spoluobčané, vzhledem k dřívější uzávěrce Hlasatele se nám nepodařilo Vás v červnovém čísle upozornit na masivní rekonstrukce komunikací, a s tím související nepříjemné uzavírky ulic na naší a sousední (Praha 11) městské části. Byť většina probíhajících uzavírek by měla skončit do konce prázdnin, jsou v následujících měsících bohužel připravovány uzavírky nové. Pokud se uzavírky, které probíhaly v době prázdnin, týkaly spíše hostivařských, nové se už budou týkat celé Patnáctky. Proto Vás tímto upozorňujeme na plánované uzavírky hlavních průjezdných komunikací, které se dotknou Prahy 15 a které proběhnou v měsíci září a říjnu 2014: u uzavření křižovatky Mírového hnutí x K Horkám (MČ Praha 11) průjezd Hostivař Jižní Město (důvodem je dokončení rekonstrukce křižovatkového prostoru), objízdná trasa je plánována po ul. Švehlova Jižní spojka Chodov, alt. Hornoměcholupská Novopetrovická. (trasy linek BUS se nemění!!!) Předpokládaný termín: u uzavření ul. Průmyslová v místě podjezdu v Hostivaři (úprava mostního objektu v souvislosti s budováním nového nádraží Hostivař), objízdná trasa je plánována po ul. Kutnohorská K Měcholupům Hornoměcholupská Švehlova. (změna linkového vedení BUS!!!, uzavřen bude i pro chodce) Předpokládaný termín: a Vzhledem k této neprůjezdné komunikaci a nutnosti stanovení dočasných změn tras, přikládáme informace Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.: Trasy linek 101, 125, 181 a 18. u Linka 101: (bude rozpůlena): A) Depo Hostivař Kablo; B) Nádraží Hostivař Tolstého. u Linka 125: Smíchovské nádraží Nádraží Hostivař Švehlova Skalka. u Linka 181:.. K Horkám Švehlova Průmyslová Plk. Mráze Hornoměcholupská u Linka 18: K Měcholupům Kutnohorská Dolnoměcholupská U Továren Průmyslová.... Hornoměcholupská K Měcholupům Kutnohorská Dolnoměcholupská U Továren Průmyslová.. Zastávky: u všech výše uvedených linek budou po objízdné trase zřízeny využity již stávající zastávky. Pro linky 181 a 18 v ul. Průmyslové bude přemístěna zastávka Sklářská v obou směrech k provizorně vybudovanému nástupišti. Termíny: od zahájení nočního provozu 11./ (čtvrtek) do ukončení nočního provozu 14./ (neděle) a od zahájení nočního provozu 25./ (sobota) do ukončení nočního provozu 28./ (úterý). S ohledem na skutečnost, že termíny se mohou ještě posouvat, v této době věnujte prosím zvýšenou pozornost sdělovacím prostředkům a webovým stránkám dopravních informací vč. MČ Praha 15, kde budou potřebné informace zveřejněny. Současně s dopravním značením na komunikacích by Vás pak tyto informace měly spolehlivě dovést k cíli. (rozhodnutí a stanovení k omezení obecného užívání k těmto uzavírkám vydává příslušný silniční správní úřad, jímž je pro tyto komunikace I. třídy Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravních agend)

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Zamávejme létu z lodi. Vážení a milí senioři, léto, prázdniny, dovolené, dny plné slunce, jahod, malin, borůvek i krásného lenošení se s námi pomalu loučí a pro většinu z nás nastává známý kolotoč povinností všedních dní. Pojďme se ještě na chvíli zastavit a rozloučit se s létem netradičně. Pod záštitou zástupkyně starosty, paní MUDr. Jany Trkové, jsme pro Vás připravili výletní plavbu restaurační lodí Hamburg, kde můžete zažít a užít si lehce dobrodružné odpoledne s krásnou kulisou pražských památek. Z paluby lodi, kde pro Vás bude zároveň připraveno zdarma malé pohoštění a osvěžení, můžete sledovat plavbu centrem Prahy, začínající u Čechova mostu a končící pod Vyšehradem, což trvá dvě hodiny. Restaurační výletní loď Hamburg (www.hamburgboat.cz) je v provozu od roku 198. V roce 2005 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Kapacita dolní paluby je 90 míst. Loď Hamburg je plně uzpůsobena i lidem se sníženou mobilitou a vozíčkářům. Datum konání akce: ve středu dne Čas: odjezd hod., návrat hod. Nalodění: loď Hamburg Dvořákovo nábřeží u Čechova mostu, Praha 1 (pod hotelem InterContinental) Vstupné: zdarma Vstupenky si prosím rezervujte a vyzvedněte na adrese: Úřad městské části Praha 15 Boloňská 478/1 pí Jechoutková, č. dveří 416, 4. patro, tel.: Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci a pojďme se s létem rozloučit pořádným ahooooooooooooooj

7 Vítání INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 občánků Dne 17. června 2014 se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků městské části Praha 15. Slavnostně přivítány byly tyto děti: 1. KLEINOVÁ ANETA 2. HEJDOVÁ NELA. HAŠČÁKOVÁ DANIELA 4. MEJTSKÝ JAKUB 5. DERGAČEVA SOFIE 6. RYTÍŘOVÁ ADÉLA 7. KELLNEROVÁ SOPHIE 8. KELLNEROVÁ MICHELLE 9. KOLÁŘ ADAM 10. ŽĎÁNSKÝ ŠIMON 11. ŠURAN VOJTĚCH 12. HYŠKOVÁ KAROLÍNA 1. KOZÁKOVÁ ANNA 14. HOFMANNOVÁ SHELBY 15. MALÍK KAREL 16. DOČKALOVÁ LÍDA 17. BLÁBOLILOVÁ ZUZANA 18. DUDKOVÁ ZUZANA 19. FRÁŇOVÁ MAGDALENA 20. GROHS MARTIN 21. ŠIMAN PETR 22. NOVÁK MATYÁŠ 2. SKALICKÝ ONDŘEJ 24. BÁLKOVÁ DANIELA 25. PRÁZNÁ JULIE 26. DLOUHÝ LUKÁŠ 27. ČUBOKOVÁ BEÁTA 28. HAJS ADAM 29. JEŘÁBKOVÁ MARIE 0. HRUŠKOVÁ ELIŠKA 1. TOUŠKOVÁ HANA MARIE 2. VEJMELKOVÁ EVA. ŠIMEK PAVEL 4. HALAMOVÁ TEREZA 5. LHOŤAN MIROSLAV 6. TOMEČKOVÁ ELIŠKA 7. TOMEČEK VOJTĚCH 8. VOLFOVÁ LUCIE 9. BRZÁK ANTONÍN 40. NĚMECKÝ ZBYNĚK 41. GONZÁLEZ GREGUŠ ALBERTO 42. ZVONEČKOVÁ BARBORA 4. LAPČÍN JANEK 44. PENCOVÁ MICHAELA 45. PETÁK JÁCHYM 46. VALEŠOVÁ LINDA 47. TOMANOVÁ VERONIKA 48. PODRAZIL PATRIK Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte jako občánka MČ Praha 15 je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Příští vítání se uskuteční dne 16. září 2014 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy. Burza knih radost, sdílení, pomoc, zážitek, novinky, zábava Máte už doma všechny knihy přečtené? Knihy půjčené od rodiny a přátel také? Kroutíte hlavami nad cenami knih v obchodech? Rádi byste sebe i své děti či vnoučata vedli ke čtení a lásce ke knize? Pak právě pro Vás připravilo vedení CSOP pod záštitou zástupkyně starosty MUDr. Jany Trkové DEN KNIHY Burzu knih, který se bude konat v sobotu od do hodin na zahradě budovy DPS, ul. Janovská 486 Máte zde jedinečnou příležitost nabídnout Vaše již nepotřebné knihy a zároveň si odnést jiné, které Vás zajímají a udělají radost Vám i Vašim blízkým. Přijďte k nám, nabídněte své knihy, vyberte si jiné, poseďte, počtěte si, popovídejte si s přáteli, i těmi, které na akci jen tak potkáte. Nezapomeňte, že: čtením získáváte stále nové informace o světě čtení rozvíjí kreativitu čtení knih zvyšuje Vaši aktivní slovní zásobu četba zlepšuje náladu a snižuje stres až o šedesát procent čtením trénujete mozek, paměť, koncentraci Knihy, které chcete nabídnout do burzy, můžete přinést do budovy DPS, ul. Janovská v termínu od do Knihy budou roztříděny podle žánrů, můžete tedy přinést knihy všeho typu dětské, literaturu faktu, romány, detektivní příběhy, encyklopedie, bestsellery atd. Těšíme se, že si užijeme společně s knížkami a Vámi krásné sobotní odpoledne. Mgr. Věra Čápová, ředitelka CSOP Praha 15

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity SKOLNÍ ˇ ROK 2014/2015 ZAHÁJEN Školákům se zdá, jako by to bylo včera, kdy dostali vysvědčení a začalo tolik očekávané letní volno, a už je tu 1. září, a s ním i návrat do školy. Pro někoho do dalšího ročníku a pro někoho úplně poprvé. Letos jsme poprvé do školních lavic přivítali 65 holčiček a kluků. Do školy se také vypravilo 54 žáčků přípravných tříd. V pomyslné soutěži o nejvíce prvňáků zvítězila Akademie III. věku, která vznikla při Základní umělecké škole Hostivař a v letošním školním roce otevírá své brány poprvé, a to hned pro 116 žáků z řad seniorů z Prahy 15. Jen na okraj, víte, že věkový průměr těchto žáků činí 68 let? Věřím, že se vám, milí senioři, bude ve škole líbit, a přeji vám, stejně jako vašim mladším spolužákům v prvních třídách základních škol, aby se vám ve škole líbilo a výuka splnila očekávání a přinesla třeba i nová přátelství. Úspěšný vstup do nového školního roku přeji také paním učitelkám a pánům učitelům a všem zaměstnancům, kteří se starají, aby právě ta jejich škola hladce fungovala. O to, aby vše fungovalo lépe, racionálněji a také s nižšími náklady jsme se starali i v průběhu prázdnin. Jak školy opustili žáci, nastoupili řemeslníci, aby školy opravili a vylepšili. Nejvíce je změna vidět na ZŠ Křimická, která prošla kompletní rekonstrukcí fasády, oken a také kuchyně a jídelny. Nově byla rovněž zrekonstruována učebna fyziky. Nový kabát má také výukový pavilon prvního stupně ZŠ Nad Přehradou a novotou září i hospodářský pavilon MŠ Horolezecká, kuchyň odpovídá moderním požadavkům na gastronomii a fasáda po očištění doslova prokoukla. Drobnými úpravami a opravami prošly i další školní budovy. Dokončena byla také rekonstrukce objektu bývalé Duhy v Bolevecké ulici, kde vznikly prostory pro 56 dětí, včetně moderní kuchyně a zázemí. Den otevřených dveří je naplánován na 11. září od 15 hodin. Díky spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy, BESIP, městem Prahou a ZŠ Veronské náměstí jsme dokončili dětské dopravní hřiště v areálu této základní školy. Hřiště bude sloužit především pro výuku dopravní výchovy pro žáky našich základních škol a mateřinek. Je mi potěšením pozvat všechny děti na slavnostní otevření, které se bude konat 9. září odpoledne. Nezapomeňte si vzít kola, abyste mohli hřiště vyzkoušet!

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI září od 15 hodin Den otevřených dveří v detašovaném pracovišti MŠ Parmská 89 v ulici Bolevecká MČ Praha 15 a Kytičková mateřinka Parmská 89 srdečně zvou na Den otevřených dveří nového pracoviště v budově bývalé DUHY v ulici Bolevecká v Horních Měcholupech. Den otevřených dveří se koná 11. září od 15 hodin. Prohlédnete si prostory nových tříd mateřské školy, seznámíte se s prací školky a vším, co školka používá pro výuku i zábavu dětí. Těšíme se na vás. Městská část Praha 15, ZŠ Veronské náměstí, Městská policie hl. města Prahy odd. prevence a BESIP vás srdečně zvou na: Slavnostní otevření dětského dopravního hřiště ZŠ Veronské náměstí, Praha 15 Horní Měcholupy 9. září 2014 od 14 hodin Přijďte si vyzkoušet nejnovější dětské dopravní hřiště v Praze. Na místě odborné cykloporadenství zdarma. Nezapomeňte si kolo, koloběžku, tříkolku!

10 10 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Michal Frauenterka radní majetek Vážení spoluobčané, Mobilní protipovodňové zábrany před vysoutěžením na tomto místě si Vás dovolujeme informovat, že v současné době se chýlí ke konci zadávací řízení na pořízení mobilních protipovodňových zábran, které bylo zdejší městskou části vyhlášeno a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne Při dodržení všech zákonných lhůt proběhne dne otevírání obálek s nabídkami a hned následující den, tj v 10 hodin bude v ulici U Břehu provedena zkouška rychlosti a funkčnosti postavení protipovodňových zábran, jako transparentní způsob ověření splnění jednoho z hodnotících kriterií, a to přímo dodavateli těchto zábran. Následně na nejbližším jednání Rady MČ bude vyhodnocena nejvýhodnější nabídka. Věříme, že pořízení těchto mobilních protipovodňových zábran z rozpočtu městské části a dotace poskytnuté hl. m. Prahou přispěje významnou měrou k ochraně vašeho majetku v případě povodní. Bližší informace o probíhajícím zadávacím řízení můžete též naleznout na správa majetku, seznam veřejných zakázek.

11 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 Plnění programového prohlášení Rady MČ Praha 15 pro roky 2010 až 2014 Na počátku volebního období přijala Rada MČ Praha 15 programové prohlášení, které zahrnovalo předvolební představy všech koaličních partnerů občanských a sociálních demokratů a Nezávislých. Bylo by asi přehnané tvrdit, že jsme vše, co jsme slíbili, splnili do puntíku. V tomto článku Vám nabízíme přehled, jak plnění programového prohlášení, při nedílné součinnosti s pracovníky radnice, probíhá. Výsledků, které Vám předkládáme, bylo možné dosáhnout zejména díky stabilnímu politickému prostředí v rámci volených orgánů. Základním předpokladem vytvoření tohoto prostředí byla po celé volební období neměnná situace ve vedení MČ Praha 15. Tato politická spolupráce byla klíčová jak pro plnění programů všech koaličních stran, tak i pro důležitá rozhodnutí, která bylo třeba učinit, a to včetně těch, které nebylo možné předem předpokládat (např. povodeň v červnu 201). Prosím, podívejte se. Doprava Nová parkovací místa v rámci místních komunikačních úprav Na území MČ Prahy 15 se podařilo v průběhu tohoto volebního období vytvořit cca 200 nových parkovacích míst. Tato místa byla zajištěna v rámci stávajících, zejména sídlištních komunikací a chodníků místními úpravami silničního provozu. Toto řešení si vyžádalo minimální investiční náklady, nezhoršilo průjezdnost komunikací a nevyžádalo si žádný zábor ploch zeleně. Další parkovací místa vznikla rozšířením stávající komunikace, jako např. na vjezdu do ulice Tenisové a na ulici U Branek v rámci revitalizace přilehlého parku. Bezpečný přechod pro chodce v oblasti nákupního centra Park Hostivař V rámci rekonstrukce tramvajové trati na Švehlově ulici jsme prosadili nové uspořádání tramvajových a autobusových zastávek včetně navazujících světelně signalizovaných přechodů. Součástí tohoto řešení je i přechod Švehlovy ulice na křižovatce s Vladyckou. Toto řešení zajistí nesrovnatelně bezpečnější přecházení nejen v návaznosti na nákupní centrum Park Hostivař a park Na Plískavě, ale i při přestupech mezi tramvají a autobusem. Touto realizací dochází i k podstatnému zkvalitnění dopravní obslužnosti této části Hostivaře i přestupových možností z přilehlých oblastí. SPLNĚNO

12 12 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Dopravní obslužnost napříč městskou částí Letitý požadavek na propojení napříč městskou Nové zastávky ulice Milánská částí se vytratil v souvislosti se zářím 2012 (úpravy linkového vedení autobusů a tramvají MHD provedené Hl. m. Prahou a Ropidem), které překopalo autobusovou dopravní síť v celé Praze a my dokonce přišli i o některá již zaběhnutá spojení. Přesto se podařilo prosadit alespoň částečnou náhradu za linku č. 154, a to prodloužením linky č. 175, která mimo jiné zajistila spojení k ZŠ Hornoměcholupská místo odkloněné linky č. 296 a staronově i průjezd ulicemi Holoubkovská a Na Křečku. Kladně je hodnocena i úprava vedení linky č. 125, která nahradila původní linku č Na trase linek č. 125, 240 a 296 byla v obou směrech zřízena nová autobusová zastávka v ulici Milánská. Iniciativou MČ a ÚMČ došlo také k vytvoření některých preferenčních pruhů pro BUS MHD viz např. Rabakovská, Novopetrovická, které vedou k bezproblémovému a zrychlenému průjezdu autobusů MHD. K tomu, co se nepovedlo dotáhnout, je potřeba se znovu vrátit v novém volebním období. SPLNĚNO Podpora odvedení tranzitní dopravy z Prahy 15 Dílčími úpravami na křižovatkách v hlavní trase tranzitních tahů dochází k mírnému zlepšení dopravní situace. Bohužel to pouze mírní následky, ale neodstraňuje příčinu, kterou je neexistence dálničního obchvatu Prahy (nebo alespoň jeho jihovýchodní části). Je to ale běh na velmi dlouhé trati, i když při každé vhodné příležitosti na tuto skutečnost upozorňujeme. V tomto úsilí se nesmí ani v budoucnu polevit. K Měcholupům x Kutnohorská Zlepšení průjezdnosti některých křižovatek SPLNĚNO Na základě iniciativy MČ a ÚMČ přistoupilo Hl. m. Praha k rekonstrukci křižovatky ulic Kutnohorská a K Měcholupům s doplněním o světelné signalizační zařízení a ke zkapacitnění křižovatkového prostoru ulic K Horkám a Mírového hnutí s obnovou světelně signalizačního zařízení. Doplnění křižovatky o pravý odbočovací pruh významným způsobem přispěje k zvýšení průjezdnosti této křižovatky. Rovněž byla signalizována křižovatka Hornoměcholupská x Novopetrovická / Františka Diviše. Ve všech případech to citelně zlepšuje bezpečnou průjezdnost těchto křižovatek včetně sekundárního dopadu na okolí, zejména v čase dopravních špiček.

13 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 1 Bezpečnostní opatření pro ochranu chodců Na území MČ se podařilo, jako jedné z mála městských částí hlavního města, realizovat výstavbu bezbariérových přechodů s prvky pro nevidomé občany. Týká se to zejména sídlištních celků Hornoměcholupská, Na Košíku, Horní Měcholupy a v oblasti Hostivařská Pražská a Na Groši. Další výstavba takovýchto přechodů je připravena a bude postupně dál prováděna. Současně byl také přisvětlen přechod Švehlovy ulice u nákupního střediska Lidl a na problematických místech instalovány ukazatele okamžité rychlosti (ul. Milánská a Hornoměcholupská) nebo světelná signalizace přechodů (ul. K Horkám na křižovatce s ul. E. Junkové). SPLNĚNO Územní rozvoj Zachování charakteru území Prahy 15 V rámci připomínkování a pravidelné komunikace s tvůrci nového Metropolitního plánu a nových Pražských stavebních předpisů jsme důsledně uplatňovali požadavky, které ve svém důsledku umožní citlivé dotvoření území MČ, aniž by byl narušen její charakter. Tuto zásadu jsme také důsledně uplatňovali v posuzování a návrzích změn stávajícího Územního plánu. Území Trojmezí Z iniciativy MHMP bylo v roce 2012 rozhodnuto vytvořit konstruktivní diskusní platformu k nalezení konsenzuálního řešení všech zainteresovaných stran v lokalitě Trojmezí. Ve spolupráci s Hlavním městem, MČ Praha 4, 10 a 11, koalicí Trojmezí a majiteli pozemků jsme se pokoušeli dát tomuto území smysluplnou náplň a využití, které by bylo přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Že se to nepovedlo, není určitě vinou Prahy 15. Revitalizace bývalého náměstí J. Marata a okolí tramvajové smyčky SPLNĚNO Při přípravě nového Metropolitního plánu a při posuzování změn stávajícího Územního plánu jsme kladli mimo jiné velký důraz na vznik integrujícího městského centra. S ohledem na přirozené těžiště území MČ, významné uzlové dopravní propojení a územní potenciál pro rozšíření občanské vybavenosti, jsme situovali na bývalé Maratovo náměstí a přilehlý prostor tramvajové smyčky (koncept nového náměstí).

14 14 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Revitalizace ulic Z investičních prostředků MČ byly postupně zrekonstruovány komunikace v ulicích Kunická, Myšlínská a Lochotínská. V ulici U Branek byl obnoven povrch komunikace včetně zřízení nových parkovacích stání. Rekonstrukce ulice Myšlínská V rámci připravované revitalizace komunikací Rekonstrukce ulice Kunická v Nové Hostivaři se již dokončuje rozsáhlá rekonstrukce v ulici Zápotoční, kde mimo povrch vozovky a rekonstrukci vodovodu a kanalizace došlo k hloubkové sanaci podloží po opakovaných povodních. Rekonstrukce ostatních ulic v této oblasti je postupně připravována. V rámci odstranění povodňových škod byla provedena rekonstrukce pěšího propojení K Horkám Domkářská, a to včetně zpevnění břehu Botiče. Z prostředků TSK (MHMP) se podařilo rekonstruovat komunikaci v ulici Brumovická a v ulici Doupovská došlo k výměně povrchu komunikace včetně zálivů autobusových zálivů. SPLNĚNO Nově parkování v ulici U Branek Nový chodník v ulici Domkářská Rekonstrukce ulice Brumovická Sociální oblast a péče o seniory Nový seniorpark Janovská a seniorské cvičební prvky v části parku U Branek Cvičební prvky jsou v dnešní době velmi populární. Na obou místech byly instalovány nejen pro zlepšení fyzické kondice seniorů, ale i pro mezigenerační setkávání prarodičů se svými vnoučaty. SPLNĚNO

15 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 15 DPS, SOJ a pečovatelská služba V Domě s pečovatelskou službou Janovská se podařily realizovat výrazné rekonstrukce, např. rekonstrukce kotelny s navazující výměnou termoregulačních ventilů, opravy v centrální kuchyni, oprava a zateplení střechy, pravidelně probíhají opravy v jednotlivých bytech a výměny kuchyňských linek. Připravuje se také zastřešení severní terasy. Podařilo se rozšířit služby recepce a jako zdraví zachraňující prvek se povedlo pro obyvatele domu zajistit elektronický klientský systém včetně bezpečnostních náramků. Pečovatelská služba je na vysoké úrovni a v terénu je podporována výměnou vozového parku. Současně MČ spolupracuje s Občanským sdružením Život 90 na úrovni finanční podpory tísňové péče AREÍON pro obyvatele. Sociálně ošetřovatelská jednotka v ulici Parmská je celoročně plně vytížena a obsazena. K navýšení lůžek může dojít po realizaci připravovaného domu pro seniory. Ve stávajícím zařízení se realizují nejen úpravy technického charakteru, ale především zaměstnanci dbají na vstřícný a laskavý vztah k jeho obyvatelům. SPLNĚNO Zvýšení podpory seniorských klubů Klub seniorů Praha 15 je dlouhodobě podporován jako součást příspěvkové organizace MČ Praha 15 CSOP. Činnosti pro seniory jsou stále rozmanitější, velmi navštěvované i veřejně úspěšné. Velice oblíbený je každoročně pořádaný Den seniorů. MČ Praha 15 finančně podporuje Aktivní seniory Praha 15, kteří jsou součástí Svazu důchodců ČR o.s. Zdravotnictví Rekonstrukce polikliniky Tenisová Obec se ve svěřených zdravotnických objektech snaží vytvářet vhodné podmínky pro provozování a rozvoj zdravotnické činnosti nejen vstřícným přístupem k jednotlivým lékařům, ale i postupnou renovací těchto objektů. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel se snažíme rozšířit zejména péči praktických lékařů a chybějících odborných ordinací. Rekonstrukce polikliniky Tenisová nedávno dokončená rozsáhlá rekonstrukce polikliniky včetně zřízení nového odběrového místa. Otevření nových ordinací ve zdravotnickém domě Golfová právě cíleným pronájmem vznikly v tomto zdravotnickém domě nové ordinace pro odborné lékaře kardiologie, oční lékařství, diabetologie a psychologie. Proběhla zde zdařilá rekonstrukce zařízení s bezbariérovým přístupem. Vytváříme i další vhodné podmínky pro život zdravotně znevýhodněných občanů, např. realizací bezbariérových přechodů s prvky pro nevidomé občany. SPLNĚNO Nové ordinace ve ZD Golfová

16 16 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Školství a volnočasové aktivity V období byla kapacita mateřských škol navýšena o 220 míst a nově vznikly tzv. přípravné třídy, které nabídly 45 míst navíc pro předškoláky. Fasáda ZŠ Hostivař Do všech školských budov bylo v průběhu uplynulého období investováno 70 % z objemu všech oprav a investic. Některé obnovy nejsou na první pohled vidět (vnitřní rekonstrukce tříd, provozních prostor, včetně vybavení kuchyní, jídelen a zázemí pro zaměstnance, rekonstrukce rozvodů vody, elektřiny, topení atd.), další jsou viditelné na první pohled (výměny starých oken, zateplení fasád, opravy plotů a zahrad). Školy a školky jsou vybaveny moderní Výdejna ZŠ Hornoměcholupská technikou pro výuku a mimoškolní akti- Rozvody MŠ Milánská vity, podpořili jsme jejich rozvoj, tak aby se do výuky mohly zapojit i děti se speciálními potřebami vzdělávání (logopedická třída v ZŠ Horolezecká, speciální pedagogické centrum, včetně unikátní logopedické terasy pro venkovní výuku v ZŠ Milánská Škola hrou). SPLNĚNO

17 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 17 Nové hřiště v areálu ZŠ Křimická Investicemi do sportovního zázemí, především u základních škol, jsme umožnili rozšířit nabídku sportovních aktivit tak, aby si každý našel to své. Podařilo se zrekonstruovat a rozšířit atletický ovál při ZŠ Hornoměcholupská, víceúčelové hřiště u ZŠ Křimická a připravit zde k realizaci rekonstrukci atletického oválu, asfaltová plocha ve stejném areálu získala nejmodernější plastový povrch, který je šetrný ke kloubnímu aparátu sportovců, kteří jej využívají. Při ZŠ Veronské náměstí bylo realizováno dětské dopravní hřiště, jež slouží pro výuku dopravní výchovy. K realizaci je připravena rekonstrukce dalších sportovišť u této školy. Vznikla nová hřiště pro veřejnost (venkovní posilovna v ul. Boloňská, Seniorpark Janovská, park u Sokolovny v Hostivaři, Rákosníčkovo hřiště Na Plískavě, víceúčelové hřiště v ulici Tenisová, hřiště Na Groši) a dále drobná oddechová místa s hracími prvky určenými především dětem. SPLNĚNO Hřiště Boloňská Park u Sokolovny Park u Sokolovny Hřiště v ul. Tenisová Rákosníčkovo hřiště

18 18 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Přispívali jsme nejen na tradiční Sportovní ligu škol o Pohár starosty MČ Praha 15, nově jsme začali podporovat rovněž projekt Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Podporu jsme průběžně poskytovali i sportovním klubům a sdružením, které působí na území MČ Praha 15, a jsme hrdí, že i díky podpoře MČ Praha 15 sportovci dosahovali úspěchů. Sportovní areály škol jsou jednak využívány školami pro potřeby výuky, zároveň podporujeme využití sportovišť pro veřejnost, jak při pořádání sportovních akcí, tak i pro sportovní akce sportovních jednot a klubů (mistrovská utkání v hokejbale na ZŠ Křimická, sportovní přebory bojových sportů na ZŠ Hornoměcholupská, mezinárodní fotbalové mistrovství Golden Cup na ZŠ Hornoměcholupská). Pravidelnými příspěvky na konání školních akcí jsme umožnili, aby se jich mohly účastnit skutečně všechny děti. SPLNĚNO SPLNĚNO Volnočasové aktivity zejména v oblasti činnosti zájmových, vzdělávacích, kulturních a společenských organizací a sportovních klubů ve vlastnictví MČ Praha 15 umožnil široce rozvinout nabídku aktivit pro volný čas všech občanů naší městské části. Mezi tyto aktivity lze zařadit např. Akademii III. věku, která byla založena ve spolupráci se ZUŠ Hostivař, Dětská odpoledne, Sportovní dny, Den Prahy 15. Zrealizovali jsme projekt Kam na Patnáctce, který přináší pravidelný přehled kulturních, společenských a sportovních akcí, které se v Praze 15 konají. Během uplynulého období jsme navázali a prohlubovali spolupráci s organizacemi, které působí v MČ Praha 15 a nabízejí širokou škálu volnočasových aktivit. Jejich činnost jsme podpořili jak formou dlouhodobých grantových programů na jejich činnost, tak i jednorázovými příspěvky na konkrétní akce. Systém dlouhodobých grantů určených na činnost a také investice do majetku

19 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 19 Prostředí pro život Program péče o vzhled obce byl jednou z našich priorit a je úzce spojen s podporou společenského dění tak, aby jako celek vytvářely místo, kde se lépe žije Patnáctku. Na vytipovaných místech jsme zřídili drobná oddechová místa, doplnili městský mobiliář o lavičky, odpadkové koše a pítka. Pro děti a mládež byly vybudovány nebo zrekonstruovány hrací místa a malé sportovní plochy. Z větších projektů se nám podařilo dokončit odpočinkové molo na břehu hostivařské přehradní nádrže a nově k němu připravujeme i potřebné zázemí. Část pláže hostivařské přehrady jsme získali do správy a přeměnili ji na oddechový park Patnáctka. Po dořešení majetkových vztahů v okolí připravujeme i jeho výraznější proměnu, ve které najdou prostor pro oddech i sport všechny generace. Pořídili jsme čisticí vůz a vylepšili jsme i vzhled SPLNĚNO Oddechový park Patnáctka Odpočinkové molo Hostivařská přehrada Vizualizace budoucí podoby oddechového parku Patnáctka SPLNĚNO kruhových objezdů na Hornoměcholupské ulici. Byla zahájena další etapa stezky historií i první etapa páteřního cyklistického okruhu z programu Patnáctkou na kole. Oddechový park Patnáctka Stezka historií Prahy 15 Čistící vůz

20 20 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Institut veřejné správy V uplynulém volebním období došlo k rozšíření a modernizaci elektronických cest komunikace a poskytování informací našim občanům. Nové internetové stránky MČ Praha 15 spolu s profilem na sociální síti Facebook, věnujícím se kulturním aktivitám na území Prahy 15, pomáhají občanům v lepší orientaci při získávání užitečných informací. Také v otázkách krizových situací byly rozšířeny komunikační nástroje systémem včasného varování (SMS), který pomáhá informovat naše občany o možných rizicích způsobených živelními pohromami. Tento systém se v praxi osvědčil při lokálních povodních, které naše městská část znovu zažila v roce Zaměstnanci úřadu také intenzivně komunikují se členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy. Díky této spolupráci je tak zajištěna koordinace a zpětná vazba mezi oběma institucemi i přátelská atmosféra, tolik potřebná v dnešní občanské společnosti. Zvyšování profesionální úrovně a kvalitní poskytování služeb našim občanům bylo prvořadým úkolem nového vedení úřadu. Výsledkem změny procesů i stylu jednání bylo získání certifikátu kvality ISO 9001, který byl Úřadu MČ Praha 15 udělen v roce 2012, a neklesající standard služeb zajišťuje každoroční recertifikaci úřadu. Zaměstnanci úřadu se také účastní pravidelného vzdělávání v podobě manažerských a odborných školení, která průběžně zajišťují jejich kompetentnost a orientaci v úředních postupech i aktuální legislativě. Toto vzdělávání je zajišťováno také interními pracovníky úřadu dle jejich kompetence, a je tak zajištěna úspora finančních prostředků v této oblasti. Výše zmíněná certifikace úřadu také dokládá maximální úroveň spolupráce mezi jednotlivými odbory úřadu tak, aby byly jednotlivé úkony maximálně efektivní a nedocházelo k duplicitním činnostem. Našim občanům je tak poskytována služba v minimálním možném čase a vždy na věcně příslušném pracovišti. Dalším pozitivním prvkem ve vztahu ke kompetenci našich úředníků je velice nízká fluktuace zaměstnanců úřadu. Tito jsou tak díky své dlouholeté zkušenosti s chodem veřejné správy schopni poskytovat občanům Prahy 15 profesionální službu. Změnila se i vnitřní tvář úřadu. Postupnými kroky došlo k úpravě interiéru budovy úřadu. Nově byla zrekonstruována i svatební síň a její sociální zázemí tak, aby splňovaly požadavky na důležité okamžiky v životech našich občanů. V budově byl také pro občany nainstalován PC s přístupem na internet a vybudován přístup přes Wi-Fi. V rámci prohlubování spolupráce mezi vedením městské části, úřadem městské části a našimi občany dochází k vzájemnému setkávání a otevřené diskuzi v zásadních otázkách týkajících se života na Praze 15. Tato diskuze byla vedena například v případě plánované výstavby bytových jednotek na území Prahy 15 nebo také stran povodňových škod a následné možnosti občanů dosáhnout na finanční náhrady. V neposlední řadě dochází ke komunikaci vedení městské části se zástupci SVJ a bytových družstev, občanských sdružení, kluby seniorů a dalšími. SPLNĚNO

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 Foto: Michal Šafus str. 3 DEN PRAHY 15 PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZU Tisková zpráva Městské části Praha 15 ke kolapsu dopravy dne

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více

MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera

MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera ZDARMA ČÍSLO 1 ROČNÍK 17 LEDEN 2011 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-5 Policie ČR informuje 5-6 Informace ze ZŠ a MŠ 6-11 Kronika událostí 11-13 Naši senioři 13 Sport a

Více

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 15 ZÁŘÍ 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-7 Městská policie informuje 7 Radostné události 8-9 Informace ze ZŠ a MŠ 9-10 Kronika událostí 11 Zrcadlo

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / DUBEN 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH

Více

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková ZDARMA ČÍSLO 2 ROČNÍK 15 ÚNOR 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Zimní pohádka DNES V LISTU: Radnice informuje 2-6 Informace ze ZŠ a MŠ 7-10 Žijí mezi námi 11 Naši senioři 12 Sport a kultura 12 Foto:

Více

DNES V LISTU: Aktuálně 2-4 Stalo se 4-8 Připravujeme 9 Zábava 9-10 Z historie 11 Pozvánky 12-14 Inzerce 14-16 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: Aktuálně 2-4 Stalo se 4-8 Připravujeme 9 Zábava 9-10 Z historie 11 Pozvánky 12-14 Inzerce 14-16 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 17 ZÁŘÍ 2011 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Aktuálně 2-4 Stalo se 4-8 Připravujeme 9 Zábava 9-10 Z historie 11 Pozvánky 12-14 Inzerce 14-16 "Tento způsob léta zdá se

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Váš Jiří Petříš, starosta

DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Váš Jiří Petříš, starosta ZDARMA ČÍSLO 8 ROČNÍK 16 ŘÍJEN 2010 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-5, 11-13 Investiční akce 2006-2010 6-11 Významná výročí 12 Vítání občanků 12 Informace ze ZŠ a MŠ 14-15 Kronika událostí 16-17 Naši

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE STRATEGICKÝ PLÁN TEEN AGE AREA NOVÉ KROUŽKY V DDM NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE STRATEGICKÝ PLÁN TEEN AGE AREA NOVÉ KROUŽKY V DDM NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE STRATEGICKÝ PLÁN STR. 04 06 TEEN AGE AREA NOVÉ KROUŽKY V DDM NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15 STR. 17 ROZHOVOR: KATEŘINA KRISTELOVÁ VLASTNÍ SVOBODA JE PRO

Více

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25 červen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves strana 25 Z letňanských škol V Rychnovské oslavili 50. výročí založení školy Strana 13 Bezpečnost Hasiči

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

Zpravodaj. Oprava vodárenské věže pokračuje. města Kolína

Zpravodaj. Oprava vodárenské věže pokračuje. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I duben 2015 I ročník 21, číslo 4 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Den záchranářů 2015 Nové pamětní kameny Hokejisté bodovali v Itálii 8

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 PŘÍRODA PRÁCE V PARKU U ČEŇKU SE ZPOMALILY STR. 20 ROZHOVOR: ANCA COVRIGOVÁ PRAHA 14 JE V PRÁCI

Více

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI.

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI. 9 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 7 151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI Hřiště V Rohu na Libuši ve spolupráci místní správy

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. květen / 2015. Hlavní téma: Řídím Říčany. Projekt umožní občanům rozhodovat

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. květen / 2015. Hlavní téma: Řídím Říčany. Projekt umožní občanům rozhodovat VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY květen / 2015 Hlavní téma: Řídím Říčany Projekt umožní občanům rozhodovat Slovo úvodem Alexandra Páral zastupitelka Vážené čtenářky a čtenáři, říčanští občané, je

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově

Více