HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014 Plnění programového prohlášení Rady MČ Praha 15 str

2 2 OBSAH. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 2. KAM NA PATNÁCTCE 27. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 2. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA NAŠI SOUSEDÉ 45. KŘÍŽOVKA 46. INZERCE Vybrali jsme pro Vás: Str. 6 Str. 11 Zamávejme létu z lodi Plnění programového prohlášení Str. 2 Kulturní přehled Kam na 15 Str. 1 Den Prahy 15 Str. Logopedie outdoor Str. 4 Program CSOP Str. 6 Str. 8 Program Aktivních seniorů Prahy 15 Dětský den s cirkusovými postavami a zvířátky Str. 40 Str. 4 Cyklotours Str. 44 Prohibifest 2014 Toulcův dvůr slaví 20 let Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 5/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E HLASATEL ročník 20 září 2014 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: 2155 REDAKČNÍ RADA: Michal Frauenterka předseda redakční rady radní, předseda finančního výboru Ing. Pavel Klega starosta, člen redakční rady Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty, člen redakční rady MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty, členka redakční rady Lucie Prinzová, DiS. zástupkyně starosty, členka redakční rady Ing. Karel Březina radní, člen redakční rady PhDr. Marcela Štiková předsedkyně výboru vnějších vztahů a volnočasových aktivit, členka redakční rady Marie Zdeňková redaktorka, členka redakční rady Jitka Černá tajemnice redakční rady REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků VYŠLO: Příští číslo říjen 2014 vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané, prázdniny utekly jako voda a vám se do rukou opět dostává další, jedno z posledních, předvolebních vydání časopisu Hlasatel. Rád bych využil tohoto prostoru k rozloučení ne s vámi, občany naší městské části, ale s funkcí starosty. I když se vydávám do budoucna jinou cestou, leží mi osud Patnáctky na srdci, a nejen proto, že tu žiji s vámi. I nadále se budu, pokud mi ve volbách opět dáte důvěru, rád podílet na práci pro naši městskou část jako člen zastupitelstva, ale ne v uvolněné funkci. Bylo mi ctí pro vás a pro naši městskou část pracovat. Děkuji vám, občanům, za důvěru a podporu. Děkuji všem zaměstnancům radnice, kolegům a přátelům, za poctivou práci a péči, se kterou se podíleli na správě nám všem drahé Patnáctky. Přeji všem voličům šťastnou ruku, abyste vybrali zastupitelstvo stejně pracovité a odpovědné jako to současné.

4 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Ing. Pavel Klega starosta Vřelé díky Bylo mi velkou ctí převzít čestné uznání od Českého svazu bojovníků za svobodu za moji dosavadní práci ve prospěch ČSBS Praze 15 a za udržování paměti národa spojené s vymaněním se z Rakousko-Uherské nadvlády a vznikem samostatného Československa v roce 1918 a jeho osvobození z nacistické okupace. Děkuji předsedovi OV ČSBS Praha 15 Ing. Karlu Sedláčkovi. Vážení obyvatelé naší městské části, dovolte mi, abych Vás pozval na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15, které se bude konat dne 10. září 2014 od hodin v KC Varta, Boloňská 10, Praha 15. Zlatá svatba Překrásné životní jubileum oslavili v měsíci srpnu manželé Jana a Jan Fischerovi. Dne 15. srpna 2014 tomu bylo 50 let, kdy si řekli své ano. Bylo mi ctí, paní Fischerová a pane Fischere, že jsem s Vámi mohl novým svatebním obřadem oslavit Vaši zlatou svatbu. Ze srdce Vám přeji mnoho dalších, ve zdraví a štěstí prožitých, společných let, abyste byli neustále obklopeni láskou a porozuměním Vašich blízkých a mohli se ještě dlouho těšit ze všeho pěkného, co Vám život přinese. O Z N Á M E N Í ANKETA DVEŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘETÍZKY Vážení spoluobčané senioři, v návaznosti na uskutečněnou anketu nazvanou dveřní bezpečnostní řetízky a vámi projevený zájem si dovolujeme informovat, že městská část dostála svému slibu a uvedený bezpečnostní prvek pořídila. Ty z vás, kteří písemně projevili zájem, tímto vyzýváme, abyste se v úřední dny, tj. pondělí a středa, dostavili do budovy úřadu zdejší městské části, tj. Boloňská 478, do kanceláře č. dv. 616 k vyzvednutí tohoto prvku a domluvě o termínu montáže.

5 Ing. arch. Igor Filipovič zástupce starosty INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 územní rozvoj doprava Vážení spoluobčané, vzhledem k dřívější uzávěrce Hlasatele se nám nepodařilo Vás v červnovém čísle upozornit na masivní rekonstrukce komunikací, a s tím související nepříjemné uzavírky ulic na naší a sousední (Praha 11) městské části. Byť většina probíhajících uzavírek by měla skončit do konce prázdnin, jsou v následujících měsících bohužel připravovány uzavírky nové. Pokud se uzavírky, které probíhaly v době prázdnin, týkaly spíše hostivařských, nové se už budou týkat celé Patnáctky. Proto Vás tímto upozorňujeme na plánované uzavírky hlavních průjezdných komunikací, které se dotknou Prahy 15 a které proběhnou v měsíci září a říjnu 2014: u uzavření křižovatky Mírového hnutí x K Horkám (MČ Praha 11) průjezd Hostivař Jižní Město (důvodem je dokončení rekonstrukce křižovatkového prostoru), objízdná trasa je plánována po ul. Švehlova Jižní spojka Chodov, alt. Hornoměcholupská Novopetrovická. (trasy linek BUS se nemění!!!) Předpokládaný termín: u uzavření ul. Průmyslová v místě podjezdu v Hostivaři (úprava mostního objektu v souvislosti s budováním nového nádraží Hostivař), objízdná trasa je plánována po ul. Kutnohorská K Měcholupům Hornoměcholupská Švehlova. (změna linkového vedení BUS!!!, uzavřen bude i pro chodce) Předpokládaný termín: a Vzhledem k této neprůjezdné komunikaci a nutnosti stanovení dočasných změn tras, přikládáme informace Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.: Trasy linek 101, 125, 181 a 18. u Linka 101: (bude rozpůlena): A) Depo Hostivař Kablo; B) Nádraží Hostivař Tolstého. u Linka 125: Smíchovské nádraží Nádraží Hostivař Švehlova Skalka. u Linka 181:.. K Horkám Švehlova Průmyslová Plk. Mráze Hornoměcholupská u Linka 18: K Měcholupům Kutnohorská Dolnoměcholupská U Továren Průmyslová.... Hornoměcholupská K Měcholupům Kutnohorská Dolnoměcholupská U Továren Průmyslová.. Zastávky: u všech výše uvedených linek budou po objízdné trase zřízeny využity již stávající zastávky. Pro linky 181 a 18 v ul. Průmyslové bude přemístěna zastávka Sklářská v obou směrech k provizorně vybudovanému nástupišti. Termíny: od zahájení nočního provozu 11./ (čtvrtek) do ukončení nočního provozu 14./ (neděle) a od zahájení nočního provozu 25./ (sobota) do ukončení nočního provozu 28./ (úterý). S ohledem na skutečnost, že termíny se mohou ještě posouvat, v této době věnujte prosím zvýšenou pozornost sdělovacím prostředkům a webovým stránkám dopravních informací vč. MČ Praha 15, kde budou potřebné informace zveřejněny. Současně s dopravním značením na komunikacích by Vás pak tyto informace měly spolehlivě dovést k cíli. (rozhodnutí a stanovení k omezení obecného užívání k těmto uzavírkám vydává příslušný silniční správní úřad, jímž je pro tyto komunikace I. třídy Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravních agend)

6 6 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty zdravotnictví sociální oblast a péče o seniory Zamávejme létu z lodi. Vážení a milí senioři, léto, prázdniny, dovolené, dny plné slunce, jahod, malin, borůvek i krásného lenošení se s námi pomalu loučí a pro většinu z nás nastává známý kolotoč povinností všedních dní. Pojďme se ještě na chvíli zastavit a rozloučit se s létem netradičně. Pod záštitou zástupkyně starosty, paní MUDr. Jany Trkové, jsme pro Vás připravili výletní plavbu restaurační lodí Hamburg, kde můžete zažít a užít si lehce dobrodružné odpoledne s krásnou kulisou pražských památek. Z paluby lodi, kde pro Vás bude zároveň připraveno zdarma malé pohoštění a osvěžení, můžete sledovat plavbu centrem Prahy, začínající u Čechova mostu a končící pod Vyšehradem, což trvá dvě hodiny. Restaurační výletní loď Hamburg (www.hamburgboat.cz) je v provozu od roku 198. V roce 2005 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Kapacita dolní paluby je 90 míst. Loď Hamburg je plně uzpůsobena i lidem se sníženou mobilitou a vozíčkářům. Datum konání akce: ve středu dne Čas: odjezd hod., návrat hod. Nalodění: loď Hamburg Dvořákovo nábřeží u Čechova mostu, Praha 1 (pod hotelem InterContinental) Vstupné: zdarma Vstupenky si prosím rezervujte a vyzvedněte na adrese: Úřad městské části Praha 15 Boloňská 478/1 pí Jechoutková, č. dveří 416, 4. patro, tel.: Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci a pojďme se s létem rozloučit pořádným ahooooooooooooooj

7 Vítání INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 občánků Dne 17. června 2014 se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků městské části Praha 15. Slavnostně přivítány byly tyto děti: 1. KLEINOVÁ ANETA 2. HEJDOVÁ NELA. HAŠČÁKOVÁ DANIELA 4. MEJTSKÝ JAKUB 5. DERGAČEVA SOFIE 6. RYTÍŘOVÁ ADÉLA 7. KELLNEROVÁ SOPHIE 8. KELLNEROVÁ MICHELLE 9. KOLÁŘ ADAM 10. ŽĎÁNSKÝ ŠIMON 11. ŠURAN VOJTĚCH 12. HYŠKOVÁ KAROLÍNA 1. KOZÁKOVÁ ANNA 14. HOFMANNOVÁ SHELBY 15. MALÍK KAREL 16. DOČKALOVÁ LÍDA 17. BLÁBOLILOVÁ ZUZANA 18. DUDKOVÁ ZUZANA 19. FRÁŇOVÁ MAGDALENA 20. GROHS MARTIN 21. ŠIMAN PETR 22. NOVÁK MATYÁŠ 2. SKALICKÝ ONDŘEJ 24. BÁLKOVÁ DANIELA 25. PRÁZNÁ JULIE 26. DLOUHÝ LUKÁŠ 27. ČUBOKOVÁ BEÁTA 28. HAJS ADAM 29. JEŘÁBKOVÁ MARIE 0. HRUŠKOVÁ ELIŠKA 1. TOUŠKOVÁ HANA MARIE 2. VEJMELKOVÁ EVA. ŠIMEK PAVEL 4. HALAMOVÁ TEREZA 5. LHOŤAN MIROSLAV 6. TOMEČKOVÁ ELIŠKA 7. TOMEČEK VOJTĚCH 8. VOLFOVÁ LUCIE 9. BRZÁK ANTONÍN 40. NĚMECKÝ ZBYNĚK 41. GONZÁLEZ GREGUŠ ALBERTO 42. ZVONEČKOVÁ BARBORA 4. LAPČÍN JANEK 44. PENCOVÁ MICHAELA 45. PETÁK JÁCHYM 46. VALEŠOVÁ LINDA 47. TOMANOVÁ VERONIKA 48. PODRAZIL PATRIK Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte jako občánka MČ Praha 15 je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Příští vítání se uskuteční dne 16. září 2014 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy. Burza knih radost, sdílení, pomoc, zážitek, novinky, zábava Máte už doma všechny knihy přečtené? Knihy půjčené od rodiny a přátel také? Kroutíte hlavami nad cenami knih v obchodech? Rádi byste sebe i své děti či vnoučata vedli ke čtení a lásce ke knize? Pak právě pro Vás připravilo vedení CSOP pod záštitou zástupkyně starosty MUDr. Jany Trkové DEN KNIHY Burzu knih, který se bude konat v sobotu od do hodin na zahradě budovy DPS, ul. Janovská 486 Máte zde jedinečnou příležitost nabídnout Vaše již nepotřebné knihy a zároveň si odnést jiné, které Vás zajímají a udělají radost Vám i Vašim blízkým. Přijďte k nám, nabídněte své knihy, vyberte si jiné, poseďte, počtěte si, popovídejte si s přáteli, i těmi, které na akci jen tak potkáte. Nezapomeňte, že: čtením získáváte stále nové informace o světě čtení rozvíjí kreativitu čtení knih zvyšuje Vaši aktivní slovní zásobu četba zlepšuje náladu a snižuje stres až o šedesát procent čtením trénujete mozek, paměť, koncentraci Knihy, které chcete nabídnout do burzy, můžete přinést do budovy DPS, ul. Janovská v termínu od do Knihy budou roztříděny podle žánrů, můžete tedy přinést knihy všeho typu dětské, literaturu faktu, romány, detektivní příběhy, encyklopedie, bestsellery atd. Těšíme se, že si užijeme společně s knížkami a Vámi krásné sobotní odpoledne. Mgr. Věra Čápová, ředitelka CSOP Praha 15

8 8 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Lucie Prinzová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity SKOLNÍ ˇ ROK 2014/2015 ZAHÁJEN Školákům se zdá, jako by to bylo včera, kdy dostali vysvědčení a začalo tolik očekávané letní volno, a už je tu 1. září, a s ním i návrat do školy. Pro někoho do dalšího ročníku a pro někoho úplně poprvé. Letos jsme poprvé do školních lavic přivítali 65 holčiček a kluků. Do školy se také vypravilo 54 žáčků přípravných tříd. V pomyslné soutěži o nejvíce prvňáků zvítězila Akademie III. věku, která vznikla při Základní umělecké škole Hostivař a v letošním školním roce otevírá své brány poprvé, a to hned pro 116 žáků z řad seniorů z Prahy 15. Jen na okraj, víte, že věkový průměr těchto žáků činí 68 let? Věřím, že se vám, milí senioři, bude ve škole líbit, a přeji vám, stejně jako vašim mladším spolužákům v prvních třídách základních škol, aby se vám ve škole líbilo a výuka splnila očekávání a přinesla třeba i nová přátelství. Úspěšný vstup do nového školního roku přeji také paním učitelkám a pánům učitelům a všem zaměstnancům, kteří se starají, aby právě ta jejich škola hladce fungovala. O to, aby vše fungovalo lépe, racionálněji a také s nižšími náklady jsme se starali i v průběhu prázdnin. Jak školy opustili žáci, nastoupili řemeslníci, aby školy opravili a vylepšili. Nejvíce je změna vidět na ZŠ Křimická, která prošla kompletní rekonstrukcí fasády, oken a také kuchyně a jídelny. Nově byla rovněž zrekonstruována učebna fyziky. Nový kabát má také výukový pavilon prvního stupně ZŠ Nad Přehradou a novotou září i hospodářský pavilon MŠ Horolezecká, kuchyň odpovídá moderním požadavkům na gastronomii a fasáda po očištění doslova prokoukla. Drobnými úpravami a opravami prošly i další školní budovy. Dokončena byla také rekonstrukce objektu bývalé Duhy v Bolevecké ulici, kde vznikly prostory pro 56 dětí, včetně moderní kuchyně a zázemí. Den otevřených dveří je naplánován na 11. září od 15 hodin. Díky spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy, BESIP, městem Prahou a ZŠ Veronské náměstí jsme dokončili dětské dopravní hřiště v areálu této základní školy. Hřiště bude sloužit především pro výuku dopravní výchovy pro žáky našich základních škol a mateřinek. Je mi potěšením pozvat všechny děti na slavnostní otevření, které se bude konat 9. září odpoledne. Nezapomeňte si vzít kola, abyste mohli hřiště vyzkoušet!

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI září od 15 hodin Den otevřených dveří v detašovaném pracovišti MŠ Parmská 89 v ulici Bolevecká MČ Praha 15 a Kytičková mateřinka Parmská 89 srdečně zvou na Den otevřených dveří nového pracoviště v budově bývalé DUHY v ulici Bolevecká v Horních Měcholupech. Den otevřených dveří se koná 11. září od 15 hodin. Prohlédnete si prostory nových tříd mateřské školy, seznámíte se s prací školky a vším, co školka používá pro výuku i zábavu dětí. Těšíme se na vás. Městská část Praha 15, ZŠ Veronské náměstí, Městská policie hl. města Prahy odd. prevence a BESIP vás srdečně zvou na: Slavnostní otevření dětského dopravního hřiště ZŠ Veronské náměstí, Praha 15 Horní Měcholupy 9. září 2014 od 14 hodin Přijďte si vyzkoušet nejnovější dětské dopravní hřiště v Praze. Na místě odborné cykloporadenství zdarma. Nezapomeňte si kolo, koloběžku, tříkolku!

10 10 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Michal Frauenterka radní majetek Vážení spoluobčané, Mobilní protipovodňové zábrany před vysoutěžením na tomto místě si Vás dovolujeme informovat, že v současné době se chýlí ke konci zadávací řízení na pořízení mobilních protipovodňových zábran, které bylo zdejší městskou části vyhlášeno a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne Při dodržení všech zákonných lhůt proběhne dne otevírání obálek s nabídkami a hned následující den, tj v 10 hodin bude v ulici U Břehu provedena zkouška rychlosti a funkčnosti postavení protipovodňových zábran, jako transparentní způsob ověření splnění jednoho z hodnotících kriterií, a to přímo dodavateli těchto zábran. Následně na nejbližším jednání Rady MČ bude vyhodnocena nejvýhodnější nabídka. Věříme, že pořízení těchto mobilních protipovodňových zábran z rozpočtu městské části a dotace poskytnuté hl. m. Prahou přispěje významnou měrou k ochraně vašeho majetku v případě povodní. Bližší informace o probíhajícím zadávacím řízení můžete též naleznout na správa majetku, seznam veřejných zakázek.

11 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 Plnění programového prohlášení Rady MČ Praha 15 pro roky 2010 až 2014 Na počátku volebního období přijala Rada MČ Praha 15 programové prohlášení, které zahrnovalo předvolební představy všech koaličních partnerů občanských a sociálních demokratů a Nezávislých. Bylo by asi přehnané tvrdit, že jsme vše, co jsme slíbili, splnili do puntíku. V tomto článku Vám nabízíme přehled, jak plnění programového prohlášení, při nedílné součinnosti s pracovníky radnice, probíhá. Výsledků, které Vám předkládáme, bylo možné dosáhnout zejména díky stabilnímu politickému prostředí v rámci volených orgánů. Základním předpokladem vytvoření tohoto prostředí byla po celé volební období neměnná situace ve vedení MČ Praha 15. Tato politická spolupráce byla klíčová jak pro plnění programů všech koaličních stran, tak i pro důležitá rozhodnutí, která bylo třeba učinit, a to včetně těch, které nebylo možné předem předpokládat (např. povodeň v červnu 201). Prosím, podívejte se. Doprava Nová parkovací místa v rámci místních komunikačních úprav Na území MČ Prahy 15 se podařilo v průběhu tohoto volebního období vytvořit cca 200 nových parkovacích míst. Tato místa byla zajištěna v rámci stávajících, zejména sídlištních komunikací a chodníků místními úpravami silničního provozu. Toto řešení si vyžádalo minimální investiční náklady, nezhoršilo průjezdnost komunikací a nevyžádalo si žádný zábor ploch zeleně. Další parkovací místa vznikla rozšířením stávající komunikace, jako např. na vjezdu do ulice Tenisové a na ulici U Branek v rámci revitalizace přilehlého parku. Bezpečný přechod pro chodce v oblasti nákupního centra Park Hostivař V rámci rekonstrukce tramvajové trati na Švehlově ulici jsme prosadili nové uspořádání tramvajových a autobusových zastávek včetně navazujících světelně signalizovaných přechodů. Součástí tohoto řešení je i přechod Švehlovy ulice na křižovatce s Vladyckou. Toto řešení zajistí nesrovnatelně bezpečnější přecházení nejen v návaznosti na nákupní centrum Park Hostivař a park Na Plískavě, ale i při přestupech mezi tramvají a autobusem. Touto realizací dochází i k podstatnému zkvalitnění dopravní obslužnosti této části Hostivaře i přestupových možností z přilehlých oblastí. SPLNĚNO

12 12 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Dopravní obslužnost napříč městskou částí Letitý požadavek na propojení napříč městskou Nové zastávky ulice Milánská částí se vytratil v souvislosti se zářím 2012 (úpravy linkového vedení autobusů a tramvají MHD provedené Hl. m. Prahou a Ropidem), které překopalo autobusovou dopravní síť v celé Praze a my dokonce přišli i o některá již zaběhnutá spojení. Přesto se podařilo prosadit alespoň částečnou náhradu za linku č. 154, a to prodloužením linky č. 175, která mimo jiné zajistila spojení k ZŠ Hornoměcholupská místo odkloněné linky č. 296 a staronově i průjezd ulicemi Holoubkovská a Na Křečku. Kladně je hodnocena i úprava vedení linky č. 125, která nahradila původní linku č Na trase linek č. 125, 240 a 296 byla v obou směrech zřízena nová autobusová zastávka v ulici Milánská. Iniciativou MČ a ÚMČ došlo také k vytvoření některých preferenčních pruhů pro BUS MHD viz např. Rabakovská, Novopetrovická, které vedou k bezproblémovému a zrychlenému průjezdu autobusů MHD. K tomu, co se nepovedlo dotáhnout, je potřeba se znovu vrátit v novém volebním období. SPLNĚNO Podpora odvedení tranzitní dopravy z Prahy 15 Dílčími úpravami na křižovatkách v hlavní trase tranzitních tahů dochází k mírnému zlepšení dopravní situace. Bohužel to pouze mírní následky, ale neodstraňuje příčinu, kterou je neexistence dálničního obchvatu Prahy (nebo alespoň jeho jihovýchodní části). Je to ale běh na velmi dlouhé trati, i když při každé vhodné příležitosti na tuto skutečnost upozorňujeme. V tomto úsilí se nesmí ani v budoucnu polevit. K Měcholupům x Kutnohorská Zlepšení průjezdnosti některých křižovatek SPLNĚNO Na základě iniciativy MČ a ÚMČ přistoupilo Hl. m. Praha k rekonstrukci křižovatky ulic Kutnohorská a K Měcholupům s doplněním o světelné signalizační zařízení a ke zkapacitnění křižovatkového prostoru ulic K Horkám a Mírového hnutí s obnovou světelně signalizačního zařízení. Doplnění křižovatky o pravý odbočovací pruh významným způsobem přispěje k zvýšení průjezdnosti této křižovatky. Rovněž byla signalizována křižovatka Hornoměcholupská x Novopetrovická / Františka Diviše. Ve všech případech to citelně zlepšuje bezpečnou průjezdnost těchto křižovatek včetně sekundárního dopadu na okolí, zejména v čase dopravních špiček.

13 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 1 Bezpečnostní opatření pro ochranu chodců Na území MČ se podařilo, jako jedné z mála městských částí hlavního města, realizovat výstavbu bezbariérových přechodů s prvky pro nevidomé občany. Týká se to zejména sídlištních celků Hornoměcholupská, Na Košíku, Horní Měcholupy a v oblasti Hostivařská Pražská a Na Groši. Další výstavba takovýchto přechodů je připravena a bude postupně dál prováděna. Současně byl také přisvětlen přechod Švehlovy ulice u nákupního střediska Lidl a na problematických místech instalovány ukazatele okamžité rychlosti (ul. Milánská a Hornoměcholupská) nebo světelná signalizace přechodů (ul. K Horkám na křižovatce s ul. E. Junkové). SPLNĚNO Územní rozvoj Zachování charakteru území Prahy 15 V rámci připomínkování a pravidelné komunikace s tvůrci nového Metropolitního plánu a nových Pražských stavebních předpisů jsme důsledně uplatňovali požadavky, které ve svém důsledku umožní citlivé dotvoření území MČ, aniž by byl narušen její charakter. Tuto zásadu jsme také důsledně uplatňovali v posuzování a návrzích změn stávajícího Územního plánu. Území Trojmezí Z iniciativy MHMP bylo v roce 2012 rozhodnuto vytvořit konstruktivní diskusní platformu k nalezení konsenzuálního řešení všech zainteresovaných stran v lokalitě Trojmezí. Ve spolupráci s Hlavním městem, MČ Praha 4, 10 a 11, koalicí Trojmezí a majiteli pozemků jsme se pokoušeli dát tomuto území smysluplnou náplň a využití, které by bylo přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Že se to nepovedlo, není určitě vinou Prahy 15. Revitalizace bývalého náměstí J. Marata a okolí tramvajové smyčky SPLNĚNO Při přípravě nového Metropolitního plánu a při posuzování změn stávajícího Územního plánu jsme kladli mimo jiné velký důraz na vznik integrujícího městského centra. S ohledem na přirozené těžiště území MČ, významné uzlové dopravní propojení a územní potenciál pro rozšíření občanské vybavenosti, jsme situovali na bývalé Maratovo náměstí a přilehlý prostor tramvajové smyčky (koncept nového náměstí).

14 14 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Revitalizace ulic Z investičních prostředků MČ byly postupně zrekonstruovány komunikace v ulicích Kunická, Myšlínská a Lochotínská. V ulici U Branek byl obnoven povrch komunikace včetně zřízení nových parkovacích stání. Rekonstrukce ulice Myšlínská V rámci připravované revitalizace komunikací Rekonstrukce ulice Kunická v Nové Hostivaři se již dokončuje rozsáhlá rekonstrukce v ulici Zápotoční, kde mimo povrch vozovky a rekonstrukci vodovodu a kanalizace došlo k hloubkové sanaci podloží po opakovaných povodních. Rekonstrukce ostatních ulic v této oblasti je postupně připravována. V rámci odstranění povodňových škod byla provedena rekonstrukce pěšího propojení K Horkám Domkářská, a to včetně zpevnění břehu Botiče. Z prostředků TSK (MHMP) se podařilo rekonstruovat komunikaci v ulici Brumovická a v ulici Doupovská došlo k výměně povrchu komunikace včetně zálivů autobusových zálivů. SPLNĚNO Nově parkování v ulici U Branek Nový chodník v ulici Domkářská Rekonstrukce ulice Brumovická Sociální oblast a péče o seniory Nový seniorpark Janovská a seniorské cvičební prvky v části parku U Branek Cvičební prvky jsou v dnešní době velmi populární. Na obou místech byly instalovány nejen pro zlepšení fyzické kondice seniorů, ale i pro mezigenerační setkávání prarodičů se svými vnoučaty. SPLNĚNO

15 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 15 DPS, SOJ a pečovatelská služba V Domě s pečovatelskou službou Janovská se podařily realizovat výrazné rekonstrukce, např. rekonstrukce kotelny s navazující výměnou termoregulačních ventilů, opravy v centrální kuchyni, oprava a zateplení střechy, pravidelně probíhají opravy v jednotlivých bytech a výměny kuchyňských linek. Připravuje se také zastřešení severní terasy. Podařilo se rozšířit služby recepce a jako zdraví zachraňující prvek se povedlo pro obyvatele domu zajistit elektronický klientský systém včetně bezpečnostních náramků. Pečovatelská služba je na vysoké úrovni a v terénu je podporována výměnou vozového parku. Současně MČ spolupracuje s Občanským sdružením Život 90 na úrovni finanční podpory tísňové péče AREÍON pro obyvatele. Sociálně ošetřovatelská jednotka v ulici Parmská je celoročně plně vytížena a obsazena. K navýšení lůžek může dojít po realizaci připravovaného domu pro seniory. Ve stávajícím zařízení se realizují nejen úpravy technického charakteru, ale především zaměstnanci dbají na vstřícný a laskavý vztah k jeho obyvatelům. SPLNĚNO Zvýšení podpory seniorských klubů Klub seniorů Praha 15 je dlouhodobě podporován jako součást příspěvkové organizace MČ Praha 15 CSOP. Činnosti pro seniory jsou stále rozmanitější, velmi navštěvované i veřejně úspěšné. Velice oblíbený je každoročně pořádaný Den seniorů. MČ Praha 15 finančně podporuje Aktivní seniory Praha 15, kteří jsou součástí Svazu důchodců ČR o.s. Zdravotnictví Rekonstrukce polikliniky Tenisová Obec se ve svěřených zdravotnických objektech snaží vytvářet vhodné podmínky pro provozování a rozvoj zdravotnické činnosti nejen vstřícným přístupem k jednotlivým lékařům, ale i postupnou renovací těchto objektů. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel se snažíme rozšířit zejména péči praktických lékařů a chybějících odborných ordinací. Rekonstrukce polikliniky Tenisová nedávno dokončená rozsáhlá rekonstrukce polikliniky včetně zřízení nového odběrového místa. Otevření nových ordinací ve zdravotnickém domě Golfová právě cíleným pronájmem vznikly v tomto zdravotnickém domě nové ordinace pro odborné lékaře kardiologie, oční lékařství, diabetologie a psychologie. Proběhla zde zdařilá rekonstrukce zařízení s bezbariérovým přístupem. Vytváříme i další vhodné podmínky pro život zdravotně znevýhodněných občanů, např. realizací bezbariérových přechodů s prvky pro nevidomé občany. SPLNĚNO Nové ordinace ve ZD Golfová

16 16 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Školství a volnočasové aktivity V období byla kapacita mateřských škol navýšena o 220 míst a nově vznikly tzv. přípravné třídy, které nabídly 45 míst navíc pro předškoláky. Fasáda ZŠ Hostivař Do všech školských budov bylo v průběhu uplynulého období investováno 70 % z objemu všech oprav a investic. Některé obnovy nejsou na první pohled vidět (vnitřní rekonstrukce tříd, provozních prostor, včetně vybavení kuchyní, jídelen a zázemí pro zaměstnance, rekonstrukce rozvodů vody, elektřiny, topení atd.), další jsou viditelné na první pohled (výměny starých oken, zateplení fasád, opravy plotů a zahrad). Školy a školky jsou vybaveny moderní Výdejna ZŠ Hornoměcholupská technikou pro výuku a mimoškolní akti- Rozvody MŠ Milánská vity, podpořili jsme jejich rozvoj, tak aby se do výuky mohly zapojit i děti se speciálními potřebami vzdělávání (logopedická třída v ZŠ Horolezecká, speciální pedagogické centrum, včetně unikátní logopedické terasy pro venkovní výuku v ZŠ Milánská Škola hrou). SPLNĚNO

17 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 17 Nové hřiště v areálu ZŠ Křimická Investicemi do sportovního zázemí, především u základních škol, jsme umožnili rozšířit nabídku sportovních aktivit tak, aby si každý našel to své. Podařilo se zrekonstruovat a rozšířit atletický ovál při ZŠ Hornoměcholupská, víceúčelové hřiště u ZŠ Křimická a připravit zde k realizaci rekonstrukci atletického oválu, asfaltová plocha ve stejném areálu získala nejmodernější plastový povrch, který je šetrný ke kloubnímu aparátu sportovců, kteří jej využívají. Při ZŠ Veronské náměstí bylo realizováno dětské dopravní hřiště, jež slouží pro výuku dopravní výchovy. K realizaci je připravena rekonstrukce dalších sportovišť u této školy. Vznikla nová hřiště pro veřejnost (venkovní posilovna v ul. Boloňská, Seniorpark Janovská, park u Sokolovny v Hostivaři, Rákosníčkovo hřiště Na Plískavě, víceúčelové hřiště v ulici Tenisová, hřiště Na Groši) a dále drobná oddechová místa s hracími prvky určenými především dětem. SPLNĚNO Hřiště Boloňská Park u Sokolovny Park u Sokolovny Hřiště v ul. Tenisová Rákosníčkovo hřiště

18 18 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Přispívali jsme nejen na tradiční Sportovní ligu škol o Pohár starosty MČ Praha 15, nově jsme začali podporovat rovněž projekt Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Podporu jsme průběžně poskytovali i sportovním klubům a sdružením, které působí na území MČ Praha 15, a jsme hrdí, že i díky podpoře MČ Praha 15 sportovci dosahovali úspěchů. Sportovní areály škol jsou jednak využívány školami pro potřeby výuky, zároveň podporujeme využití sportovišť pro veřejnost, jak při pořádání sportovních akcí, tak i pro sportovní akce sportovních jednot a klubů (mistrovská utkání v hokejbale na ZŠ Křimická, sportovní přebory bojových sportů na ZŠ Hornoměcholupská, mezinárodní fotbalové mistrovství Golden Cup na ZŠ Hornoměcholupská). Pravidelnými příspěvky na konání školních akcí jsme umožnili, aby se jich mohly účastnit skutečně všechny děti. SPLNĚNO SPLNĚNO Volnočasové aktivity zejména v oblasti činnosti zájmových, vzdělávacích, kulturních a společenských organizací a sportovních klubů ve vlastnictví MČ Praha 15 umožnil široce rozvinout nabídku aktivit pro volný čas všech občanů naší městské části. Mezi tyto aktivity lze zařadit např. Akademii III. věku, která byla založena ve spolupráci se ZUŠ Hostivař, Dětská odpoledne, Sportovní dny, Den Prahy 15. Zrealizovali jsme projekt Kam na Patnáctce, který přináší pravidelný přehled kulturních, společenských a sportovních akcí, které se v Praze 15 konají. Během uplynulého období jsme navázali a prohlubovali spolupráci s organizacemi, které působí v MČ Praha 15 a nabízejí širokou škálu volnočasových aktivit. Jejich činnost jsme podpořili jak formou dlouhodobých grantových programů na jejich činnost, tak i jednorázovými příspěvky na konkrétní akce. Systém dlouhodobých grantů určených na činnost a také investice do majetku

19 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 19 Prostředí pro život Program péče o vzhled obce byl jednou z našich priorit a je úzce spojen s podporou společenského dění tak, aby jako celek vytvářely místo, kde se lépe žije Patnáctku. Na vytipovaných místech jsme zřídili drobná oddechová místa, doplnili městský mobiliář o lavičky, odpadkové koše a pítka. Pro děti a mládež byly vybudovány nebo zrekonstruovány hrací místa a malé sportovní plochy. Z větších projektů se nám podařilo dokončit odpočinkové molo na břehu hostivařské přehradní nádrže a nově k němu připravujeme i potřebné zázemí. Část pláže hostivařské přehrady jsme získali do správy a přeměnili ji na oddechový park Patnáctka. Po dořešení majetkových vztahů v okolí připravujeme i jeho výraznější proměnu, ve které najdou prostor pro oddech i sport všechny generace. Pořídili jsme čisticí vůz a vylepšili jsme i vzhled SPLNĚNO Oddechový park Patnáctka Odpočinkové molo Hostivařská přehrada Vizualizace budoucí podoby oddechového parku Patnáctka SPLNĚNO kruhových objezdů na Hornoměcholupské ulici. Byla zahájena další etapa stezky historií i první etapa páteřního cyklistického okruhu z programu Patnáctkou na kole. Oddechový park Patnáctka Stezka historií Prahy 15 Čistící vůz

20 20 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI Institut veřejné správy V uplynulém volebním období došlo k rozšíření a modernizaci elektronických cest komunikace a poskytování informací našim občanům. Nové internetové stránky MČ Praha 15 spolu s profilem na sociální síti Facebook, věnujícím se kulturním aktivitám na území Prahy 15, pomáhají občanům v lepší orientaci při získávání užitečných informací. Také v otázkách krizových situací byly rozšířeny komunikační nástroje systémem včasného varování (SMS), který pomáhá informovat naše občany o možných rizicích způsobených živelními pohromami. Tento systém se v praxi osvědčil při lokálních povodních, které naše městská část znovu zažila v roce Zaměstnanci úřadu také intenzivně komunikují se členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy. Díky této spolupráci je tak zajištěna koordinace a zpětná vazba mezi oběma institucemi i přátelská atmosféra, tolik potřebná v dnešní občanské společnosti. Zvyšování profesionální úrovně a kvalitní poskytování služeb našim občanům bylo prvořadým úkolem nového vedení úřadu. Výsledkem změny procesů i stylu jednání bylo získání certifikátu kvality ISO 9001, který byl Úřadu MČ Praha 15 udělen v roce 2012, a neklesající standard služeb zajišťuje každoroční recertifikaci úřadu. Zaměstnanci úřadu se také účastní pravidelného vzdělávání v podobě manažerských a odborných školení, která průběžně zajišťují jejich kompetentnost a orientaci v úředních postupech i aktuální legislativě. Toto vzdělávání je zajišťováno také interními pracovníky úřadu dle jejich kompetence, a je tak zajištěna úspora finančních prostředků v této oblasti. Výše zmíněná certifikace úřadu také dokládá maximální úroveň spolupráce mezi jednotlivými odbory úřadu tak, aby byly jednotlivé úkony maximálně efektivní a nedocházelo k duplicitním činnostem. Našim občanům je tak poskytována služba v minimálním možném čase a vždy na věcně příslušném pracovišti. Dalším pozitivním prvkem ve vztahu ke kompetenci našich úředníků je velice nízká fluktuace zaměstnanců úřadu. Tito jsou tak díky své dlouholeté zkušenosti s chodem veřejné správy schopni poskytovat občanům Prahy 15 profesionální službu. Změnila se i vnitřní tvář úřadu. Postupnými kroky došlo k úpravě interiéru budovy úřadu. Nově byla zrekonstruována i svatební síň a její sociální zázemí tak, aby splňovaly požadavky na důležité okamžiky v životech našich občanů. V budově byl také pro občany nainstalován PC s přístupem na internet a vybudován přístup přes Wi-Fi. V rámci prohlubování spolupráce mezi vedením městské části, úřadem městské části a našimi občany dochází k vzájemnému setkávání a otevřené diskuzi v zásadních otázkách týkajících se života na Praze 15. Tato diskuze byla vedena například v případě plánované výstavby bytových jednotek na území Prahy 15 nebo také stran povodňových škod a následné možnosti občanů dosáhnout na finanční náhrady. V neposlední řadě dochází ke komunikaci vedení městské části se zástupci SVJ a bytových družstev, občanských sdružení, kluby seniorů a dalšími. SPLNĚNO

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

TOULCŮV DVŮR AKCE SRPEN A ZÁŘÍ 2014

TOULCŮV DVŮR AKCE SRPEN A ZÁŘÍ 2014 TOULCŮV DVŮR AKCE SRPEN A ZÁŘÍ 2014 Středa 27.8.2014 / Doplňkový řez jádrovin / 13:30 16:30 Zjistíme jaký je význam a pravidla provádění řezu, jak a kdy správně jádroviny a peckoviny zmlazovat a prořezávat.

Více

Důvodová zpráva k R-45

Důvodová zpráva k R-45 Důvodová zpráva k R-45 Předkládaná zpráva se zabývá vyhodnocením investic, rekonstrukcí, oprav a údržby komunikací za rok 2014 (období 01 11/2014) a plánem investic, rekonstrukcí a oprav na rok 2015. Je

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne Přehled usnesení 17. RMČ R-197 Oprava střešního pláště objektu polikliniky Tenisová 981 R-238 Odsvěření pozemků parc. č. 1818/119, 1818/120 a části 1818/123 v k. ú. Hostivař R-239 Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011 Přehled usnesení 16. RMČ R-271 Objednávka opravy chodníku na p. č. 1818/153 v k. ú. Hostivař R-272 Umístění sídla společnosti Stomatologická ordinace MUDr. Novotná s. r. o. v objektu Tenisová 981, Praha

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne Přehled usnesení 2. RMČ R-11 Odměny zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za 2. pololetí 2006 R-18 Zmocnění k podpisu objednávek za MČ Praha 15 R-19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne Přehled usnesení 59. RMČ R-844 Poskytnutí úlevy na místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 252 945,- Kč za umístění 77 laviček AD-Net, spol. s r.o. u autobusových zastávek linek BUS-MHD

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

RMČ projednala: Oblast financí. Rozpočtová opatření z RMČ Oblast státní správy a samosprávy

RMČ projednala: Oblast financí. Rozpočtová opatření z RMČ Oblast státní správy a samosprávy Zpráva o činnosti RMČ ze období od 22.6.2016 do 14.9.2016 V tomto období se RMČ Praha 15 sešla na 5 řádných zasedáních a jednom mimořádném zasedání: 42. RMČ 22.6., 43. RMČ 13.7.2016, 44. RMČ 3.8.2016,

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne Přehled usnesení 43. RMČ R-652 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař R-726 Přechod nájmu obecního bytu č.

Více

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne Přehled usnesení 12. RMČ R-166 Revokace usnesení rady MČ Praha 15 č. R - 53 ze dne 16.12.2010 Pronájem garážového stání č. 26, Janovská 486, Praha 10 R-167 Smlouva o nájmu nebytových prostor, přízemí Milánská

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010 Přehled usnesení 4. RMČ R-69 Programové prohlášení na volební období 2010-2014 R-70 Zřízení Bezpečnostní rady MČ Praha 15 R-71 Zřízení Krizového štábu MČ Praha 15 R-72 Zřízení Povodňové komise MČ Praha

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO SML-2014-10031

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO SML-2014-10031 DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO SML-2014-10031 uzavřená v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Příloha usnesení č. 1 R-171 Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území Prahy 15

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Přehled usnesení 70. RMČ ze dne

Přehled usnesení 70. RMČ ze dne Přehled usnesení 70. RMČ R-1298 Písemný souhlas pronajímatele s podnájmem NP v přízemí obj. B, Janovská 486, Praha 10 kadeřnictví, pedikúra, solárium R-1299 Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíce květen až červenec 2) Hospodaření MČ a

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011 Přehled usnesení 17. RMČ R-295 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle 698 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nájemcům bytu č. 15, Milánská 415, Praha 10 R-296 Dohoda o dobrovolné výměně

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne

Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne 12. 9. 2016 Věc: Směna obecního pozemku KN parc. č. 582/3 o výměře cca 394 m2 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 582/1 za pozemky KN parc. č.

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Přehled usnesení. 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-165 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2006 Z-166 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Z-167 Volební obvody pro volby do, které se

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 16.12.2014 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Zápis z jednání dopravní komise konané dne 05.10.2016 na MÚ v Žatci Přítomni: členové: tajemník komise: hosté: ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Kopřivová Špička, Dobruský, Solar

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Setkání s občany KD KOKONÍN

Setkání s občany KD KOKONÍN Setkání s občany KD KOKONÍN 29. 4. 2013 Hospodaření města Od r. 2011 nastavený trend úspor Snížení stavu úředníků na magistrátu o 20% Sestěhování úřadu ze tří budov do dvou Splácení městského dluhu při

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj SLEDOVÁNÍ ZAHÁJENÍ

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Název akce: Pod jednou střechou

Název akce: Pod jednou střechou Program rozvoje venkova JMK, DT1-Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Dřívější využití budovy: Název akce: Pod jednou střechou Budova kinorestaurantu, ul.pekařská, Šakvice,

Více

Přehled usnesení 71. RMČ ze dne

Přehled usnesení 71. RMČ ze dne Přehled usnesení 71. RMČ R-1109 Projektová dokumentace splaškové a dešťové kanalizace v ulici K Obecním Hájovnám R-1124 Návrh na poskytnutí 6 bytů z výstavby hl. m. Prahy R-1126 Odstoupení od nájemní smlouvy

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více