Bratrušovský. zpravodaj. Co nabízí letošní zima? Úhrada obecních poplatků na rok Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. zpravodaj. Co nabízí letošní zima? Úhrada obecních poplatků na rok 2008. Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV."

Transkript

1 Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Co nabízí letošní zima? Letošní zima se už pomalu chýlí ke svému konci, a tak si stále častěji klademe otázku, jaká byla. Po loňské zvláště teplé zimě není divu, že se především děti těšily na pořádnou sněhovou nadílku, které jsme si ani letos moc neužili. V celé Evropě nenarazíme na sníh, ani na horách ho není dostatek, a teploty se pohybují vysoko nad normálem. Média nás zahrnují katastrofickými scénáři o nenávratných klimatických změnách způsobených člověkem, a podobným úvahám se lze těžko ubránit, zvláště když časté inverze spolu s kouřem z bratrušovských komínů vytvoří ze vzduchu v našem údolí nedýchatelnou kaši. Nutno však podotknout, že teorií, proč poslední dobou zažíváme mírnější zimy, je mnoho, některé si protiřečí, většinou však konstatují stále totéž: je podivné, že i letos bylo tepleji než obvykle. Myslím, že neuškodí porovnat si několik faktů. Loňská zima byla v pražském Klementinu nejteplejší od roku 1771, tedy za 236 let. Ta letošní se trochu polepšila, ale přiznejme si, že jsme čekali víc. Rtuť v teploměrech se Letošní stejně jako loňská zima byla poznamenána nedostatkem sněhu. v první lednové dekádě vyšplhala 5,6 stupně Celsia nad bod mrazu a také únor byl teplotně nadprůměrným měsícem. Už před jeho koncem meteorologové spočítali, že byl o 3,5 stupně teplejší, než je dlouhodobý normál. Podle informace zveřejněné na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu je již dnes jasné, že se bude jednat o jeden z nejteplejších únorů na území ČR od roku Od začátku měsíce se nevyskytl den, kdy by byla průměrná denní teplota v ČR pod dlouhodobým normálem. Nadprůměrně teplý byl v Česku celý loňský rok, kdy byla teplota v republice o 0,6 stupně Celsia vyšší, než kolik činí průměr za posledních 30 let. Podle Světové meteorologické organizace by se loňský rok mohl stát šestým nejteplejším rokem od doby, kdy se vedou podrobné záznamy o počasí. Rok 2008, zdá se, pokračuje v podobném duchu. Nejde však jenom o čísla, průměry a rekordy. Vyšší teploty dávají signál přírodě, která se předčasně probouzí, rostliny kvetou, stromy Pokračování na straně 2 Úhrada obecních poplatků na rok 2008 Rádi bychom připomněli občanům, kteří ještě neuhradili každoroční obecní poplatky za odpady a pejsky, že mají možnost ještě tak učinit. Poplatky za svoz komunálního odpadu Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává pro letošní rok nezměněn a činí 250 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a 250 Kč za objekt sloužící k rekreaci. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které se dlouhodobě z důvodu studia nebo výkonu zaměstnání zdržují mimo republiku, a také děti, které v příslušném kalendářním roce nedovrší 6 let věku. Slevu ve výši 50% poplatku mají studenti ubytovaní mimo bydliště a občané, kteří v kalendářním roce dovrší 80 let a starší. Poplatek ze psa Poplatek za psa zůstává v naší obci rovněž nezměněn a činí 50 Kč a na každého dalšího psa je úhrada stanovena na 60 Kč. Nabízíme občanům možnost využít služeb KOMINÍKA -redakce- který bude v naší obci ve dnech 21. až 27. dubna Připomínáme nutnost v předstihu se nahlásit na obecním úřadě. Dana Hošková 1

2 Pokračování ze strany 1 pučí, zvířata jsou zmatená a v teplejší vlhké zimě se náramně daří virům chřipek a dalších ohavností. Naše viry sužované horní cesty dýchací však oslabuje i kvalita vzduchu, který v naší obci dýcháme, a na jehož složení se výrazně podílíme. Je mi jasné, že pokud se nechceme zruinovat elektrickými přímotopy, nezbývá nám, než zatopit dřevem a uhlím. Je však třeba upozornit na nebezpečí spalování odpadů, které do kamen nepatří. Jedná se především o spalování PET lahví a plastů a o spalování dřevotřísky a jiných lepených dřevěných materiálů. Dřevotříska je sama o sobě v katalogu odpadů zařazena mezi nebezpečné odpady, a to díky obsahu mnoha chemických látek, které se při její výrobě používají, jako formaldehydy, Novinky ze školy umělé pryskyřice a různá lepidla. Všechny tyto chemikálie se při nedokonalém spalování uvolňují jako karcinogeny do ovzduší a mají více než neblahý vliv na naše zdraví. Nemyslím, že teplejší zima zavdává důvod k panice. V dětství jsme zažili jak sněhu po kolena, tak i zimy mírnější. Velká část odborníků mluví o přirozených cyklech, podle dlouhodobých statistik přichází podobně teplejší období jednou za osm až devět roků. Fakt, že lidská civilizace negativně ovlivňuje počasí je však nesporný, zkusme tedy vylepšit ovzduší alespoň sami sobě. Na závěr jedna z méně známých pranostik, která praví: Jestli únor honí mraky, březen staví sněhuláky. Nevím jak vy, ale já doufám v brzké jaro. Kamila Střeštíková K závěrečným akcím plesové sezóny v Bratrušově každoročně patří Maškarní bál Sokolu který je naplánován již na sobotu 15. března 2008 a rovněž Dětský maškarní bál Ten se bude v Kulturním domě Bratrušov konat o den později, tedy v neděli 19. března od 14 hodin. Času k výrobě prvotřídních masek tedy zbývá ještě poměrně dost. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Radek Gronych V minulém čísle Bratrušovského zpravodaje jsme se zmiňovali o mikulášském překvapení. Však také bylo. Všechny děti ze základní školy se přestrojily za čerty, ale ne obyčejné, nýbrž duhové. Zářili totiž všemi barvami. Společně s dětmi z mateřské školy se vydali na obecní úřad, kde všichni obdrželi malý balíček. Do školky přišel Mikuláš i s anděly ještě před dopolední vycházkou, do školy zavítal po procházce. Celý měsíc prosinec a leden jsme jezdili na plavecký výcvik, kterého se každoročně s velikou radostí zúčastňuje většina dětí ze ZŠ a předškoláci z MŠ. Tradiční akcí byla vánoční besídka, která se setkala s velkým ohlasem. Děti ze školy i školky na ní předvedly své pásmo, které se skládalo z básní, písní, tanečků i pohádek. Letos poprvé jsme se pokusili také o živý betlém. Doufáme, že se besídka zalíbila všem přihlížejícím. Foto: Martin Dvořák Vystoupení dětí ze školního plesu února V měsíci lednu proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku. Zapsáno bylo 5 dětí: Anička Bundilová, Adélka Bursová, Karolínka Ležanská, Kristýnka Pavelková a Matěj Zelený. Posledního ledna děti obdržely výsledky své půlroční práce. Všechna vysvědčení byla velmi pěkná. Tento den se také konalo školní kolo recitační soutěže. Do Šumperka postoupily tyto děti: Marie Macková, Kateřina Macková, Dominik Jordán a Lucie Dvořáková. Okrskové kolo se uskuteční v Šumperku 28. února. Věříme, že nám všichni budete držet palce. Také se chystáme na návštěvu Okresní knihovny a pohádky v Domě kultury v Šumperku. Největší akcí v blízké době bude Velikonoční aukce a jarmark, který se tentokrát uskuteční v Kulturním domě ve středu 19. března 2008 od 16. hodin. Všechny Vás na tuto akci srdečně zveme. Budete si zde moci vydražit několik výrobků dětí, za levný peníz zakoupit velikonoční výrobky dětí a sami si vyrobit drobnou velikonoční výzdobu domů. Nezbytnou součástí bude samozřejmě krátký program dětí ze školy a školky. Eva Košátková 2

3 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 9 Zahájení činnosti školské rady Zastupitelstvo se ke svému devátému jednání sešlo dne v 18 hodin v sále kulturního domu a projednalo následující body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici prostřednictvím Obecního úřadu Bratrušov): 1. Zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájil a řídil starosta obce J. Matýs. Přítomno bylo všech 7 zastupitelů: R. Gronych, I. Hošek, D. Hošková, J. Matýs, M. Polách, V. Štrpka a J. Šváb. 2. Kontrola usnesení 3. Rozpočtové provizorium pro rok 2008 Na období do přijetí rozpočtu pro rok 2008 musí obec podle rozpočtových pravidel schválit rozpočtové provizorium. To může činit maximálně na každý měsíc rozpočtového provizoria jednu dvanáctinu rozpočtu minulého roku. schválilo do schválení rozpočtu pro rok 2008 rozpočtové provizorium ve výši jedné dvanáctiny platného rozpočtu roku Rozpočtové opatření č. 4 schválilo rozpočtové opatření č Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č Na základě žádosti rodiny Císařových a Machkových byl předložen návrh o umístění odtokového potrubí kanalizace přes parcelu č. 1635, která je ve vlastnictví Obce Bratrušov. schválilo - zřízení odtokové kanalizace na pozemku p. č schválilo - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 6. Dodatek ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Bratrušov č. 2 Vnitřní kontrolou bylo zjištěno, že ve zřizovací listině je v odstavci IV. uvedeno, že majetek je škole předán do správy a ve skutečnosti je majetek předán škole jako výpůjčka. schválilo - dodatek ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Bratrušov č Dodatek č. 2 k dohodě o nájmu nebytových prostor s římskokatolickou farností (mateřská škola) Na základě dílčího přezkoumání hospodaření Obce Bratrušov ze dne je nutné dát do souladu se zákonem financování akce Odstranění hygienických závad v budově MŠ. schválilo - dodatek č. 2 k dohodě o nájmu nebytových prostor. 8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne Vnitřním auditem bylo zjištěno, že ve smlouvě o výpůjčce pro Základní a Mateřskou školu je v odst. I bodu 1. uvedeno, že Obec Bratrušov bude hradit z rozpočtu obce energii, otop a pojištění. Dle sdělení pracovníků kontrolního oddělení KÚ musí náklady na otop a energii hradit škola. schválilo - dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce se Základní školou a Mateřskou školou Bratrušov. 9. Různé Zpracovali: Dana Hošková a Vlastimil Štrpka Z jednoho z předchozích zápisů ze zastupitelstva jste se měli možnost dozvědět, že v září 2007 byla dle ministerských pokynů zřízena školská rada a byl stanoven její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (za obec byl jmenován V. Štrpka), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků (zvolena byla Ivana Turková) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy (zvolena byla Olga Köhlerová), takže škola umožňuje zástupcům veřejnosti participovat na práci školského zařízení. První jednání školské rady svolala paní ředitelka Dagmar Pěničková na 19. prosinec a přestože se v radě všichni navzájem známe, bylo to takové vstupní oťukávání a nástin stylu práce. Po nutné volbě předsedy školské rady (kolegyně daly přednost jedinému muži) jsme měli možnost připomínkovat základní dokumenty, které souvisejí s výukou a chodem školy: školský vzdělávací program a výroční zprávu za minulý školní rok. Za sebe můžu říct, že vzdělávací program naší školy je koncipován velmi moderně a nezbývá než popřát, aby se ho v učitelské praxi dařilo úspěšně naplňovat. Závěrem bych rád jmenoval některé z kompetencí školské rady: 1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. 2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 3. Schvaluje školní řád a navrhuje změny. 4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 6. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. 7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Vlastimil Štrpka 3

4 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 10 Zastupitelstvo se ke svému desátému jednání sešlo dne v 18 hodin v sále kulturního domu a projednalo následující body (přesné znění zápis u ze zasedání je k dispozici prostřednictvím Obecního úřadu Bratrušov): 1. Zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájil a řídil starosta obce Jiří Matýs. Přítomno bylo 6 zastupitelů: Ivo Hošek, Dana Hošková, Jiří Matýs, Drahomír Polách, Vlastimil Štrpka a Jan Šváb. Pro nemoc byl omluven Radek Gronych. 2. Kontrola usnesení 3. Příspěvek Obce Bratrušov na nákup knihovních fondů pro rok Na nákup nových knih pro obecní knihovnu byla z rozpočtu pro rok 2008 navržena částka ,- Kč. Nákup smluvně zajišťuje Městská knihovna Šumperk. Blíže viz Dodatek č. 7. schválilo Dodatek č Vstup a zapojení Obce Bratrušov do místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s. Místní akční skupina Horní Pomoraví v součastné době sdružuje Obce Bohdíkov, Brannou, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivnou, Malou Moravu, Rudu nad Moravou, Staré Město pod Sněžníkem, Šléglov a Vikantice. Výhodou tohoto sdružení je, že mimo již zmíněné obce sdružuje i neziskové organizace a podnikatele s cílem rozvoje svého území prostřednictvím vytvoření společné strategie. schválilo vstup a zapojení Obce Bratrušov do územní působnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s. 5. Dodatek č. 2 Programu obnovy venkova Bratrušov Dodatek č. 2 aktualizuje již schválený Program obnovy venkova Bratrušov, rozšiřuje možnosti investičního rozvoje obce a čerpání veřejných dotací. schválilo Dodatek č. 2 Programu obnovy venkova Bratrušov. 6. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2008 v rámci Programu obnovy venkova (POV) Z důvodu velmi špatného stavu budovy obecního úřadu je nutné zajistit výměnu oken, výměnu topení, rozvodů vody a odpadů. Z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje lze získat až 60 % finančních prostředků a 40 % musí uhradit obec. schválilo žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje. 7. Podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov Pronájem pozemků ve vlastnictví obce se musí řídi Zákonem 128/ 2000 Sb. o obcích a obecních zřízení. Z těchto důvodů je nutné stanovit podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov. schválilo podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov. 9. Příspěvek na činnost Charity Šumperk pro rok 2008 neschválilo poskytnutí příspěvku Charitě Šumperk a uložilo sociálně -kulturnímu výboru předložit komplexní návrh řešení poskytování sociálních služeb v obci. 10. Návrh poplatků Obecní knihovny Bratrušov na rok 2008 Bylo navrhnuto ponechat poplatky za knihovní služby (půjčovné) ve stejném rozsahu jako v roce 2007, a to: 1) Dospělí čtenáři 40,- Kč/rok 2) Děti, studenti, důchodci 20,- Kč/rok 3) Upomínky: 1. upomínka 15,- Kč, 2. upomínka 20,- Kč, 3. upomínka 30,- Kč 4) Za ztrátu knihy účtovat cenu knihy + 30,- Kč manipulační poplatek 5) Použití internetu pro návštěvníky knihovny zdarma 6) Za černobílý tisk A4 poplatek 2,- Kč a barevný tisk A4 poplatek 10,- Kč schválilo poplatky za knihovní služby pro rok 2008 dle návrhu. 11. Příloha č. 1 vnitřní směrnice o účetnictví č. 1/2004 Příloha č. 1 stanovuje finanční limity pro používání služebních mobilních telefonů pro zaměstnance obecního úřadu. schválilo přílohu č. 1 k vnitřní směrnici o účetnictví č. 1/2007 Obce Bratrušov. 12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb Na základě žádosti ze dne na Pozemkový fond ČR došlo předložení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků na Obec Bratrušov. Jedná se o pozemky č. p. 1429/1, 1431/1 a 1431/3 v katastrálním území Bratrušov. Tyto pozemky se nachází v prostoru mezi mostem u Člupných a rodinným domem manželů Hatalových. Územním plánem jsou tyto pozemky určeny k zástavbě rodinných domů. schválilo bezúplatný převod pozemků č. p. 1429/1, 1431/1 a 1431/3 v k. ú. Bratrušov z Pozemkového fondu ČR na Obec Bratrušov. 13. Pořízení změny Územního plánu č. 2 Obce Bratrušov Důvodem pro pořízení změny č. 2 Územního plánu Obce Bratrušov jsou nové požadavky na plo- 4

5 chy pro bytovou výstavbu a ošetření vlastnických vztahů pod stavbami veřejného zájmu. V průběhu minulého roku byly na OÚ doručeny čtyři žádosti na změnu ÚP, z toho 3 žádosti byly pro výstavbu rodinných domů a jedna žádost na změnu užívání pozemku (zahrada na pozemek určený k podnikání). schválilo pořízení změny č. 2 Územního plánu Bratrušov. schválilo Ing. Ivo Hoška jako určeného zastupitele pro změnu č. 2 Územního plánu Bratrušov. 14. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Dlouhodobě neprováděná údržba a opravy obecního majetku, běžná údržba veřejné zeleně a veřejných ploch klade vyšší nároky na potřeby množství práce, tj. více pracovních sil. schválilo vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na období Různé Zpracovali: Dana Hošková a Vlastimil Štrpka Novoroční výstup na Smrk Po Silvestrovské veselici se každý léčí jinak. Existuje nespočetně mnoho různých receptů, od kyselých okurků po nejrůznější iontové nápoje. Receptem bratrušovským je již několik let tradiční procházka zimním lesem na nepříliš vzdálený kopec Smrk, kterého se zúčastňují nejen silvestrovští flamendři, ale zkrátka každý, kdo si chce na Nový rok provětrat plíce a protáhnout svaly. Nejinak tomu bylo i letos, kdy několik desítek bratrušovanů a jejich přátel (dohromady cca 45 osob) dorazilo k ohníčku na Smrku, kde si zazpívali u kytary a posilnili se svařákem. Nejstarším účastníkem letošního výstupu byla dvacetipětiletá kobyla Šárka pana Macka. Koňský rok se prý počítá jako pět lidských, takže jistě uznáte, že to byl heroický výkon. Děti byly nadšené množstvím sněhu, kterého si užily alespoň zde, a jen nerady se vracely domů. Kamila Střeštíková Foto: Pavel Kobrin Dokončovací práce po rekonstrukci vodovodu Absence sněhu a letošní víceméně blátivá zima jenom podtrhuje nehotové terénní úpravy po nedávné rekonstrukci vodovodu, a tak horní polovina obce nepůsobí příliš vzhledně. Zvláště pak prostranství před kostelem a okolní park. Příčiny jsou nasnadě finišující stavební práce se zastavily až těsně před vánočními svátky ( ) a vše ostatní muselo s ohledem na zhoršující se podmáčený terén počkat. Jiný postup než zastavit dokončovací práce před Vánocemi nepřicházel v úvahu, protože po zkušenostech z terénních prací na dolním konci obce bylo zřejmé, že udusaná zemina ve výkopu stejně klesne a terénní úpravy by bylo nutno provádět znovu. A to již bohužel po předání stavby a vypršení smlouvy, tedy na náklady obce. Rov- něž díry po propojování byly ve vozovce upraveny pouze provizorně, a to pojezdovou dlažbou, a konečná úprava asfaltováním proběhne v jarních měsících při odstraňování nedodělků. V souvislosti s dokončovacími pracemi byla po dohodě se stavební firmou pozastavena částka ,-Kč na provedení konečných úprav v termínu do Zbývá tedy ještě provedení kolaudace stavby, odstranění nedodělků a celá rekonstrukce hlavního řadu obecního vodovodu bude zdárně za námi. Přijměte tedy naši omluvu za zhoršené podmínky při využívání soukromých i obecních ploch a zároveň náš závazek, že si dokončení všech terénních úprav od stavební firmy Aquaveri Servis ohlídáme. Vlastimil Štrpka, místostarosta Letos poprvé se v Kulturním domě v Bratrušově uskuteční ve středu 19. března od 16 hodin Velikonoční aukce a jarmark Dražit se zde budou výrobky dětí, ke koupi budou velikonoční výrobky a vlastní velikonoční výzdobu si zde budete moci sami vyrobit. Připraven je i krátký program dětí. Dagmar Pěničková 5

6 Lednová Tříkrálová sbírka 2008 Letošního tříkrálového koledování se účastnily 3 skupinky a v zapečetěných pokladničkách bylo nakonec celkem ,50 Kč (loni to bylo ,- Kč). Na fotografiích připomínáme pouze dvě skupinky koledníků, a tak bychom v textu rádi poděkovali ještě trojici pod vedením Miroslava Macka: jednalo se o Marušku Mackovou, Katušku Mackovou a Toníka Štrpku. Dárci byli letos opět o něco štědřejší než v předchozích letech, proto nezbývá než poděkovat za všechny příspěvky a za velmi vlídné přijetí dětských koledníků. Charita Šumperk celkově na Šumpersku vykoledovala ,- Kč, přičemž přímo v regionu zůstane kolem 60 % výnosu a převážná část těchto peněz bude investována na nákup nových rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené a seniory. Bližší informace naleznete na Slečny Lucii Dvořákovou, Marii Dvořákovou a Janu Skoumalovou fotil Vlastimil Štrpka. -VŠ- Nejmenší koledníky Aničku Bundilovou, Vladislava Bundila a Hynka Štrpku vedla Dagmar Bundilová. Rok 2008 Počet pokladniček Název obce Bludov ,00 Kč 11 ks Bohdíkov ,50 Kč 9 ks Název obce 6 Rok 2008 Vybraná částka Vybraná částka Počet pokladniček Nový Malín ,50 Kč 8 ks Olšany ,50 Kč Bohutín 8 866,00 Kč Rapotín ,50 Kč 16 ks Bratrušov ,50 Kč Rejchartice 1 981,00 Kč 1 ks Bušín 9 983,50 Kč Ruda nad Moravou ,50 Kč 12 ks Dolní Studénky ,50 Kč 7 ks Sobotín ,00 Kč Hanušovice ,00 Kč 1 Staré Město p.sněžníkem ,00 Kč Hraběšice 3 830,00 Kč 1 ks Šumperk ,00 Kč 36 ks Jindřichov ,50 Kč 2 ks Velké Losiny ,50 Kč 12 ks Kopřivná 6 542,50 Kč 1 ks Vernířovice 1 180,00 Kč 1 ks Loučná nad Desnou ,50 Kč 4 ks Vikýřovice ,50 Kč 10 ks Malá Morava 5 158,50 Kč Celkem ,00 Kč 165 ks

7 Frčíme se blíží Jelikož letošní Velikonoce vychází na 24. března, můžeme se kromě tradičních svátků těšit i na bratrušovskou recesistickou specialitu Frčíme konající se vždy v nedělní večer před Velikonočním pondělím. Opět nás nepochybně čeká spousta hudebních vystoupení největších hvězd showbussinesu, které už teď jistě pilují svoje představení, a nutno podotknout, že v konkurenci slavných jmen, která vystoupila v minulých ročnících, to nebudou mít jednoduché. Jestli jste i vy zvědaví, kdo ještě v Bratrušově nebyl, nebo kdo byl místním úžasným publikem uchvácen natolik, že svou návštěvu zopakuje, nezapomeňte si poznamenat datum a v osm hodin se v našem kulturním domě staňte jedním z přímých účastníků tohoto nevšedního hudebního, ale především komediálního zážitku. Kamila Střeštíková Zimní události v Sokolu Bratrušov V prosincovém čísle Bratrušovského zpravodaje jsme avizovali valnou hromadu, která se koná jednou za dva roky. Jedná se vždy o setkání volební, a tak bychom rádi představili alespoň dílčí výsledky (kompletní zápis je vyvěšen na obecních webových stránkách ). Přítomno bylo dle prezenční listiny 57 členů TJ Sokol Bratrušov, což byla účast 65%, a valná hromada byla tedy usnášeníschopná. Zvolen byl výkonný výbor TJ Sokol Bratrušov ve složení: staronovým předsedou je Radek Gronych, sekretářem Jaroslav Turek a hospodářem Martin Švestka, za členy výboru byli zvoleni: Vít Bursa, Miroslav Gronych, Tomáš Bundil a Luboš Kobrin. Zároveň zahájila hned v lednu obě naše mužstva svou zimní přípravu. Zmiňme se nejprve o našem družstvu dorostu, kteří zatím trénují pouze v tělocvičně v Šumperku, a to vždy v neděli dopoledne. Jejich výkonnost by měl prověřit již 1. března halový turnaj v Hanušovicích. Muži trénují také naplno a využívána je vždy sobota odpoledne na hřišti a neděle je od 15 hodin vyhrazena tělocvičně na Zámečku v Šumperku. Trénujeme poměrně tvrdě a radost může trenérům dělat účast hráčů i jejich přístup, schází se nás totiž pravidelně mezi 10 až 16 hráči a jsme už docela sehraná parta. Takže platí-li těžko na cvičišti, lehko na bojišti, nemusíme se snad úvodu jarní sezóny výrazněji obávat. Vlastimil Štrpka Výsledky turnaje ve stolním tenise 1. skupina - žáci / ženy 1. Latzel Josef 2. Heger Aleš 3. Reinerová Petra 4. Rábová Veronika 5. Plášek Miroslav 6. Januška Petr 7. Jakl Tomáš Foto: Milan Marek Jako každý rok v předvánočním období uspořádala místní TJ Sokol v KD turnaj ve stolním tenise. Hrálo se v sobotu 15. prosince 2007 od hodin, kdy pořadatelé rozdělili zúčastněné do dvou skupin. V první skupině hráli žáci a ženy a ve druhé muži od 15 let. Cenu pro nejstaršího účastníka si odnesl Jaroslav Turek a nejmladším hráčem byl Aleš Heger. Systémem každý s každým se hrálo s výsledky uvedenými v následující tabulce. Radek Gronych 2. skupina - muži 1. Falhar Radek 2. Zavičák Jan 3. Turek Zdenek 4. Turek Jaroslav 5. Štrpka Vlastimil 6. Reiner Pavel 7. Gronych Radek 8. Hladil Petr 9. Vogel František 10. Berka Vilém 11. Kotraš Rostislav 12.Bundil Tomáš 7

8 Bratrušovští hasiči na plese V sobotu 19. ledna 2008 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Bratrušov v kulturním domě ples. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Broadway, která dostála své pověsti, a myslím, že předvedla špičkový výkon. Důkazem toho byl Blahopřání stále zaplněný taneční parket. Navíc zpěvačka bravurně ovládala umění slova a dokázala bavit všechny přítomné. Ples navštívilo rekordních 193 hostů, kteří si dopřávali nejen dobré jídlo a pití, ale také potěšení z bohaté tomboly. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu. S ostatními se mile rád uvidím zase za rok v lednu na plese Sboru dobrovolných hasičů. Petr Miča, starosta SDH Bratrušov Své významné životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané: Blahopřejeme Jubilea v měsíci lednu 2008 Kozák Blahomír, Bratrušov 95 Jaklová Marlleta, Bratrušov 34 Dubská Naděžda, Bratrušov 181 Jubilea v měsíci březnu 2008 Vavrečková Marta, Bratrušov 163 Hatala Jiří, Bratrušov 156 Trepeš František, Bratrušov 48 Zavičák Jan, Bratrušov 19 Jubilea v měsíci únoru 2008 Procházka Zdeněk, Bratrušov 123 Zimčíková Jiřina, Bratrušov 104 Badalová Marie, Bratrušov 21 Blahopřejeme rovněž všem ostatním občanům, kteří oslavili, nebo oslaví své narozeniny. Dana Hošková Bratrušovský zpravodaj. Náklad 230 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Vlastimil Štrpka (předseda) - členové: Kamila Střeštíková - a Radek Gronych - 8

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 01. 11. 2015 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová, J. Meloun Omluveni: D. Vohryzková, R. Vaněčková Přítomno 5 členů ze

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-33-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 12.3.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne 19.3.2014 ZO/22/01l2014 Program 22. zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov 1. schvaluje - program zasedání 2. schvaluje - ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 13.12.2010 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 19.50 hodin PŘÍTOMNI: NEPŘÍTOMEN: OMLUVENI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek,

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 16.12.2014 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 20.11.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 27.10.2016 Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomno: M. Matoušková,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích V Soběšovicích dne 19.12.2014 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení 3. zasedání Rady obce

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 09.11. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Obec Bačkov. Program jednání : 1. Zahájení. 2. Rozpočtové provizorium na rok Plán Inventur Zřízení Inventární komise

Obec Bačkov. Program jednání : 1. Zahájení. 2. Rozpočtové provizorium na rok Plán Inventur Zřízení Inventární komise Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Omluven:

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 17. 12. 2007 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr. Dagmar

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 konaného dne 22. dubna 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 19. 12. 2013 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 19. 12. 2013 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 19. 12. 2013 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 14:10 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zápis č. 1. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis č. 1. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 29.11.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů Program: 1. Zahájení 2. Schválení rozpočtového

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis č. 6/2016. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016

Zápis č. 6/2016. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016 Zápis č. 6/2016 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016 Schůze zahájena: 17:01 hodin Schůze ukončena: 18:35 hodin Přítomni: Helena Večeřová, Tomáš Prokop, Ing. Zlata Lakomá,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více