Bratrušovský. zpravodaj. Co nabízí letošní zima? Úhrada obecních poplatků na rok Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. zpravodaj. Co nabízí letošní zima? Úhrada obecních poplatků na rok 2008. Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV."

Transkript

1 Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Co nabízí letošní zima? Letošní zima se už pomalu chýlí ke svému konci, a tak si stále častěji klademe otázku, jaká byla. Po loňské zvláště teplé zimě není divu, že se především děti těšily na pořádnou sněhovou nadílku, které jsme si ani letos moc neužili. V celé Evropě nenarazíme na sníh, ani na horách ho není dostatek, a teploty se pohybují vysoko nad normálem. Média nás zahrnují katastrofickými scénáři o nenávratných klimatických změnách způsobených člověkem, a podobným úvahám se lze těžko ubránit, zvláště když časté inverze spolu s kouřem z bratrušovských komínů vytvoří ze vzduchu v našem údolí nedýchatelnou kaši. Nutno však podotknout, že teorií, proč poslední dobou zažíváme mírnější zimy, je mnoho, některé si protiřečí, většinou však konstatují stále totéž: je podivné, že i letos bylo tepleji než obvykle. Myslím, že neuškodí porovnat si několik faktů. Loňská zima byla v pražském Klementinu nejteplejší od roku 1771, tedy za 236 let. Ta letošní se trochu polepšila, ale přiznejme si, že jsme čekali víc. Rtuť v teploměrech se Letošní stejně jako loňská zima byla poznamenána nedostatkem sněhu. v první lednové dekádě vyšplhala 5,6 stupně Celsia nad bod mrazu a také únor byl teplotně nadprůměrným měsícem. Už před jeho koncem meteorologové spočítali, že byl o 3,5 stupně teplejší, než je dlouhodobý normál. Podle informace zveřejněné na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu je již dnes jasné, že se bude jednat o jeden z nejteplejších únorů na území ČR od roku Od začátku měsíce se nevyskytl den, kdy by byla průměrná denní teplota v ČR pod dlouhodobým normálem. Nadprůměrně teplý byl v Česku celý loňský rok, kdy byla teplota v republice o 0,6 stupně Celsia vyšší, než kolik činí průměr za posledních 30 let. Podle Světové meteorologické organizace by se loňský rok mohl stát šestým nejteplejším rokem od doby, kdy se vedou podrobné záznamy o počasí. Rok 2008, zdá se, pokračuje v podobném duchu. Nejde však jenom o čísla, průměry a rekordy. Vyšší teploty dávají signál přírodě, která se předčasně probouzí, rostliny kvetou, stromy Pokračování na straně 2 Úhrada obecních poplatků na rok 2008 Rádi bychom připomněli občanům, kteří ještě neuhradili každoroční obecní poplatky za odpady a pejsky, že mají možnost ještě tak učinit. Poplatky za svoz komunálního odpadu Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává pro letošní rok nezměněn a činí 250 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a 250 Kč za objekt sloužící k rekreaci. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které se dlouhodobě z důvodu studia nebo výkonu zaměstnání zdržují mimo republiku, a také děti, které v příslušném kalendářním roce nedovrší 6 let věku. Slevu ve výši 50% poplatku mají studenti ubytovaní mimo bydliště a občané, kteří v kalendářním roce dovrší 80 let a starší. Poplatek ze psa Poplatek za psa zůstává v naší obci rovněž nezměněn a činí 50 Kč a na každého dalšího psa je úhrada stanovena na 60 Kč. Nabízíme občanům možnost využít služeb KOMINÍKA -redakce- který bude v naší obci ve dnech 21. až 27. dubna Připomínáme nutnost v předstihu se nahlásit na obecním úřadě. Dana Hošková 1

2 Pokračování ze strany 1 pučí, zvířata jsou zmatená a v teplejší vlhké zimě se náramně daří virům chřipek a dalších ohavností. Naše viry sužované horní cesty dýchací však oslabuje i kvalita vzduchu, který v naší obci dýcháme, a na jehož složení se výrazně podílíme. Je mi jasné, že pokud se nechceme zruinovat elektrickými přímotopy, nezbývá nám, než zatopit dřevem a uhlím. Je však třeba upozornit na nebezpečí spalování odpadů, které do kamen nepatří. Jedná se především o spalování PET lahví a plastů a o spalování dřevotřísky a jiných lepených dřevěných materiálů. Dřevotříska je sama o sobě v katalogu odpadů zařazena mezi nebezpečné odpady, a to díky obsahu mnoha chemických látek, které se při její výrobě používají, jako formaldehydy, Novinky ze školy umělé pryskyřice a různá lepidla. Všechny tyto chemikálie se při nedokonalém spalování uvolňují jako karcinogeny do ovzduší a mají více než neblahý vliv na naše zdraví. Nemyslím, že teplejší zima zavdává důvod k panice. V dětství jsme zažili jak sněhu po kolena, tak i zimy mírnější. Velká část odborníků mluví o přirozených cyklech, podle dlouhodobých statistik přichází podobně teplejší období jednou za osm až devět roků. Fakt, že lidská civilizace negativně ovlivňuje počasí je však nesporný, zkusme tedy vylepšit ovzduší alespoň sami sobě. Na závěr jedna z méně známých pranostik, která praví: Jestli únor honí mraky, březen staví sněhuláky. Nevím jak vy, ale já doufám v brzké jaro. Kamila Střeštíková K závěrečným akcím plesové sezóny v Bratrušově každoročně patří Maškarní bál Sokolu který je naplánován již na sobotu 15. března 2008 a rovněž Dětský maškarní bál Ten se bude v Kulturním domě Bratrušov konat o den později, tedy v neděli 19. března od 14 hodin. Času k výrobě prvotřídních masek tedy zbývá ještě poměrně dost. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Radek Gronych V minulém čísle Bratrušovského zpravodaje jsme se zmiňovali o mikulášském překvapení. Však také bylo. Všechny děti ze základní školy se přestrojily za čerty, ale ne obyčejné, nýbrž duhové. Zářili totiž všemi barvami. Společně s dětmi z mateřské školy se vydali na obecní úřad, kde všichni obdrželi malý balíček. Do školky přišel Mikuláš i s anděly ještě před dopolední vycházkou, do školy zavítal po procházce. Celý měsíc prosinec a leden jsme jezdili na plavecký výcvik, kterého se každoročně s velikou radostí zúčastňuje většina dětí ze ZŠ a předškoláci z MŠ. Tradiční akcí byla vánoční besídka, která se setkala s velkým ohlasem. Děti ze školy i školky na ní předvedly své pásmo, které se skládalo z básní, písní, tanečků i pohádek. Letos poprvé jsme se pokusili také o živý betlém. Doufáme, že se besídka zalíbila všem přihlížejícím. Foto: Martin Dvořák Vystoupení dětí ze školního plesu února V měsíci lednu proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku. Zapsáno bylo 5 dětí: Anička Bundilová, Adélka Bursová, Karolínka Ležanská, Kristýnka Pavelková a Matěj Zelený. Posledního ledna děti obdržely výsledky své půlroční práce. Všechna vysvědčení byla velmi pěkná. Tento den se také konalo školní kolo recitační soutěže. Do Šumperka postoupily tyto děti: Marie Macková, Kateřina Macková, Dominik Jordán a Lucie Dvořáková. Okrskové kolo se uskuteční v Šumperku 28. února. Věříme, že nám všichni budete držet palce. Také se chystáme na návštěvu Okresní knihovny a pohádky v Domě kultury v Šumperku. Největší akcí v blízké době bude Velikonoční aukce a jarmark, který se tentokrát uskuteční v Kulturním domě ve středu 19. března 2008 od 16. hodin. Všechny Vás na tuto akci srdečně zveme. Budete si zde moci vydražit několik výrobků dětí, za levný peníz zakoupit velikonoční výrobky dětí a sami si vyrobit drobnou velikonoční výzdobu domů. Nezbytnou součástí bude samozřejmě krátký program dětí ze školy a školky. Eva Košátková 2

3 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 9 Zahájení činnosti školské rady Zastupitelstvo se ke svému devátému jednání sešlo dne v 18 hodin v sále kulturního domu a projednalo následující body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici prostřednictvím Obecního úřadu Bratrušov): 1. Zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájil a řídil starosta obce J. Matýs. Přítomno bylo všech 7 zastupitelů: R. Gronych, I. Hošek, D. Hošková, J. Matýs, M. Polách, V. Štrpka a J. Šváb. 2. Kontrola usnesení 3. Rozpočtové provizorium pro rok 2008 Na období do přijetí rozpočtu pro rok 2008 musí obec podle rozpočtových pravidel schválit rozpočtové provizorium. To může činit maximálně na každý měsíc rozpočtového provizoria jednu dvanáctinu rozpočtu minulého roku. schválilo do schválení rozpočtu pro rok 2008 rozpočtové provizorium ve výši jedné dvanáctiny platného rozpočtu roku Rozpočtové opatření č. 4 schválilo rozpočtové opatření č Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č Na základě žádosti rodiny Císařových a Machkových byl předložen návrh o umístění odtokového potrubí kanalizace přes parcelu č. 1635, která je ve vlastnictví Obce Bratrušov. schválilo - zřízení odtokové kanalizace na pozemku p. č schválilo - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 6. Dodatek ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Bratrušov č. 2 Vnitřní kontrolou bylo zjištěno, že ve zřizovací listině je v odstavci IV. uvedeno, že majetek je škole předán do správy a ve skutečnosti je majetek předán škole jako výpůjčka. schválilo - dodatek ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Bratrušov č Dodatek č. 2 k dohodě o nájmu nebytových prostor s římskokatolickou farností (mateřská škola) Na základě dílčího přezkoumání hospodaření Obce Bratrušov ze dne je nutné dát do souladu se zákonem financování akce Odstranění hygienických závad v budově MŠ. schválilo - dodatek č. 2 k dohodě o nájmu nebytových prostor. 8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne Vnitřním auditem bylo zjištěno, že ve smlouvě o výpůjčce pro Základní a Mateřskou školu je v odst. I bodu 1. uvedeno, že Obec Bratrušov bude hradit z rozpočtu obce energii, otop a pojištění. Dle sdělení pracovníků kontrolního oddělení KÚ musí náklady na otop a energii hradit škola. schválilo - dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce se Základní školou a Mateřskou školou Bratrušov. 9. Různé Zpracovali: Dana Hošková a Vlastimil Štrpka Z jednoho z předchozích zápisů ze zastupitelstva jste se měli možnost dozvědět, že v září 2007 byla dle ministerských pokynů zřízena školská rada a byl stanoven její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (za obec byl jmenován V. Štrpka), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků (zvolena byla Ivana Turková) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy (zvolena byla Olga Köhlerová), takže škola umožňuje zástupcům veřejnosti participovat na práci školského zařízení. První jednání školské rady svolala paní ředitelka Dagmar Pěničková na 19. prosinec a přestože se v radě všichni navzájem známe, bylo to takové vstupní oťukávání a nástin stylu práce. Po nutné volbě předsedy školské rady (kolegyně daly přednost jedinému muži) jsme měli možnost připomínkovat základní dokumenty, které souvisejí s výukou a chodem školy: školský vzdělávací program a výroční zprávu za minulý školní rok. Za sebe můžu říct, že vzdělávací program naší školy je koncipován velmi moderně a nezbývá než popřát, aby se ho v učitelské praxi dařilo úspěšně naplňovat. Závěrem bych rád jmenoval některé z kompetencí školské rady: 1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. 2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 3. Schvaluje školní řád a navrhuje změny. 4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 6. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. 7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Vlastimil Štrpka 3

4 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 10 Zastupitelstvo se ke svému desátému jednání sešlo dne v 18 hodin v sále kulturního domu a projednalo následující body (přesné znění zápis u ze zasedání je k dispozici prostřednictvím Obecního úřadu Bratrušov): 1. Zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájil a řídil starosta obce Jiří Matýs. Přítomno bylo 6 zastupitelů: Ivo Hošek, Dana Hošková, Jiří Matýs, Drahomír Polách, Vlastimil Štrpka a Jan Šváb. Pro nemoc byl omluven Radek Gronych. 2. Kontrola usnesení 3. Příspěvek Obce Bratrušov na nákup knihovních fondů pro rok Na nákup nových knih pro obecní knihovnu byla z rozpočtu pro rok 2008 navržena částka ,- Kč. Nákup smluvně zajišťuje Městská knihovna Šumperk. Blíže viz Dodatek č. 7. schválilo Dodatek č Vstup a zapojení Obce Bratrušov do místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s. Místní akční skupina Horní Pomoraví v součastné době sdružuje Obce Bohdíkov, Brannou, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivnou, Malou Moravu, Rudu nad Moravou, Staré Město pod Sněžníkem, Šléglov a Vikantice. Výhodou tohoto sdružení je, že mimo již zmíněné obce sdružuje i neziskové organizace a podnikatele s cílem rozvoje svého území prostřednictvím vytvoření společné strategie. schválilo vstup a zapojení Obce Bratrušov do územní působnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s. 5. Dodatek č. 2 Programu obnovy venkova Bratrušov Dodatek č. 2 aktualizuje již schválený Program obnovy venkova Bratrušov, rozšiřuje možnosti investičního rozvoje obce a čerpání veřejných dotací. schválilo Dodatek č. 2 Programu obnovy venkova Bratrušov. 6. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2008 v rámci Programu obnovy venkova (POV) Z důvodu velmi špatného stavu budovy obecního úřadu je nutné zajistit výměnu oken, výměnu topení, rozvodů vody a odpadů. Z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje lze získat až 60 % finančních prostředků a 40 % musí uhradit obec. schválilo žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje. 7. Podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov Pronájem pozemků ve vlastnictví obce se musí řídi Zákonem 128/ 2000 Sb. o obcích a obecních zřízení. Z těchto důvodů je nutné stanovit podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov. schválilo podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov. 9. Příspěvek na činnost Charity Šumperk pro rok 2008 neschválilo poskytnutí příspěvku Charitě Šumperk a uložilo sociálně -kulturnímu výboru předložit komplexní návrh řešení poskytování sociálních služeb v obci. 10. Návrh poplatků Obecní knihovny Bratrušov na rok 2008 Bylo navrhnuto ponechat poplatky za knihovní služby (půjčovné) ve stejném rozsahu jako v roce 2007, a to: 1) Dospělí čtenáři 40,- Kč/rok 2) Děti, studenti, důchodci 20,- Kč/rok 3) Upomínky: 1. upomínka 15,- Kč, 2. upomínka 20,- Kč, 3. upomínka 30,- Kč 4) Za ztrátu knihy účtovat cenu knihy + 30,- Kč manipulační poplatek 5) Použití internetu pro návštěvníky knihovny zdarma 6) Za černobílý tisk A4 poplatek 2,- Kč a barevný tisk A4 poplatek 10,- Kč schválilo poplatky za knihovní služby pro rok 2008 dle návrhu. 11. Příloha č. 1 vnitřní směrnice o účetnictví č. 1/2004 Příloha č. 1 stanovuje finanční limity pro používání služebních mobilních telefonů pro zaměstnance obecního úřadu. schválilo přílohu č. 1 k vnitřní směrnici o účetnictví č. 1/2007 Obce Bratrušov. 12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb Na základě žádosti ze dne na Pozemkový fond ČR došlo předložení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků na Obec Bratrušov. Jedná se o pozemky č. p. 1429/1, 1431/1 a 1431/3 v katastrálním území Bratrušov. Tyto pozemky se nachází v prostoru mezi mostem u Člupných a rodinným domem manželů Hatalových. Územním plánem jsou tyto pozemky určeny k zástavbě rodinných domů. schválilo bezúplatný převod pozemků č. p. 1429/1, 1431/1 a 1431/3 v k. ú. Bratrušov z Pozemkového fondu ČR na Obec Bratrušov. 13. Pořízení změny Územního plánu č. 2 Obce Bratrušov Důvodem pro pořízení změny č. 2 Územního plánu Obce Bratrušov jsou nové požadavky na plo- 4

5 chy pro bytovou výstavbu a ošetření vlastnických vztahů pod stavbami veřejného zájmu. V průběhu minulého roku byly na OÚ doručeny čtyři žádosti na změnu ÚP, z toho 3 žádosti byly pro výstavbu rodinných domů a jedna žádost na změnu užívání pozemku (zahrada na pozemek určený k podnikání). schválilo pořízení změny č. 2 Územního plánu Bratrušov. schválilo Ing. Ivo Hoška jako určeného zastupitele pro změnu č. 2 Územního plánu Bratrušov. 14. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Dlouhodobě neprováděná údržba a opravy obecního majetku, běžná údržba veřejné zeleně a veřejných ploch klade vyšší nároky na potřeby množství práce, tj. více pracovních sil. schválilo vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na období Různé Zpracovali: Dana Hošková a Vlastimil Štrpka Novoroční výstup na Smrk Po Silvestrovské veselici se každý léčí jinak. Existuje nespočetně mnoho různých receptů, od kyselých okurků po nejrůznější iontové nápoje. Receptem bratrušovským je již několik let tradiční procházka zimním lesem na nepříliš vzdálený kopec Smrk, kterého se zúčastňují nejen silvestrovští flamendři, ale zkrátka každý, kdo si chce na Nový rok provětrat plíce a protáhnout svaly. Nejinak tomu bylo i letos, kdy několik desítek bratrušovanů a jejich přátel (dohromady cca 45 osob) dorazilo k ohníčku na Smrku, kde si zazpívali u kytary a posilnili se svařákem. Nejstarším účastníkem letošního výstupu byla dvacetipětiletá kobyla Šárka pana Macka. Koňský rok se prý počítá jako pět lidských, takže jistě uznáte, že to byl heroický výkon. Děti byly nadšené množstvím sněhu, kterého si užily alespoň zde, a jen nerady se vracely domů. Kamila Střeštíková Foto: Pavel Kobrin Dokončovací práce po rekonstrukci vodovodu Absence sněhu a letošní víceméně blátivá zima jenom podtrhuje nehotové terénní úpravy po nedávné rekonstrukci vodovodu, a tak horní polovina obce nepůsobí příliš vzhledně. Zvláště pak prostranství před kostelem a okolní park. Příčiny jsou nasnadě finišující stavební práce se zastavily až těsně před vánočními svátky ( ) a vše ostatní muselo s ohledem na zhoršující se podmáčený terén počkat. Jiný postup než zastavit dokončovací práce před Vánocemi nepřicházel v úvahu, protože po zkušenostech z terénních prací na dolním konci obce bylo zřejmé, že udusaná zemina ve výkopu stejně klesne a terénní úpravy by bylo nutno provádět znovu. A to již bohužel po předání stavby a vypršení smlouvy, tedy na náklady obce. Rov- něž díry po propojování byly ve vozovce upraveny pouze provizorně, a to pojezdovou dlažbou, a konečná úprava asfaltováním proběhne v jarních měsících při odstraňování nedodělků. V souvislosti s dokončovacími pracemi byla po dohodě se stavební firmou pozastavena částka ,-Kč na provedení konečných úprav v termínu do Zbývá tedy ještě provedení kolaudace stavby, odstranění nedodělků a celá rekonstrukce hlavního řadu obecního vodovodu bude zdárně za námi. Přijměte tedy naši omluvu za zhoršené podmínky při využívání soukromých i obecních ploch a zároveň náš závazek, že si dokončení všech terénních úprav od stavební firmy Aquaveri Servis ohlídáme. Vlastimil Štrpka, místostarosta Letos poprvé se v Kulturním domě v Bratrušově uskuteční ve středu 19. března od 16 hodin Velikonoční aukce a jarmark Dražit se zde budou výrobky dětí, ke koupi budou velikonoční výrobky a vlastní velikonoční výzdobu si zde budete moci sami vyrobit. Připraven je i krátký program dětí. Dagmar Pěničková 5

6 Lednová Tříkrálová sbírka 2008 Letošního tříkrálového koledování se účastnily 3 skupinky a v zapečetěných pokladničkách bylo nakonec celkem ,50 Kč (loni to bylo ,- Kč). Na fotografiích připomínáme pouze dvě skupinky koledníků, a tak bychom v textu rádi poděkovali ještě trojici pod vedením Miroslava Macka: jednalo se o Marušku Mackovou, Katušku Mackovou a Toníka Štrpku. Dárci byli letos opět o něco štědřejší než v předchozích letech, proto nezbývá než poděkovat za všechny příspěvky a za velmi vlídné přijetí dětských koledníků. Charita Šumperk celkově na Šumpersku vykoledovala ,- Kč, přičemž přímo v regionu zůstane kolem 60 % výnosu a převážná část těchto peněz bude investována na nákup nových rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené a seniory. Bližší informace naleznete na Slečny Lucii Dvořákovou, Marii Dvořákovou a Janu Skoumalovou fotil Vlastimil Štrpka. -VŠ- Nejmenší koledníky Aničku Bundilovou, Vladislava Bundila a Hynka Štrpku vedla Dagmar Bundilová. Rok 2008 Počet pokladniček Název obce Bludov ,00 Kč 11 ks Bohdíkov ,50 Kč 9 ks Název obce 6 Rok 2008 Vybraná částka Vybraná částka Počet pokladniček Nový Malín ,50 Kč 8 ks Olšany ,50 Kč Bohutín 8 866,00 Kč Rapotín ,50 Kč 16 ks Bratrušov ,50 Kč Rejchartice 1 981,00 Kč 1 ks Bušín 9 983,50 Kč Ruda nad Moravou ,50 Kč 12 ks Dolní Studénky ,50 Kč 7 ks Sobotín ,00 Kč Hanušovice ,00 Kč 1 Staré Město p.sněžníkem ,00 Kč Hraběšice 3 830,00 Kč 1 ks Šumperk ,00 Kč 36 ks Jindřichov ,50 Kč 2 ks Velké Losiny ,50 Kč 12 ks Kopřivná 6 542,50 Kč 1 ks Vernířovice 1 180,00 Kč 1 ks Loučná nad Desnou ,50 Kč 4 ks Vikýřovice ,50 Kč 10 ks Malá Morava 5 158,50 Kč Celkem ,00 Kč 165 ks

7 Frčíme se blíží Jelikož letošní Velikonoce vychází na 24. března, můžeme se kromě tradičních svátků těšit i na bratrušovskou recesistickou specialitu Frčíme konající se vždy v nedělní večer před Velikonočním pondělím. Opět nás nepochybně čeká spousta hudebních vystoupení největších hvězd showbussinesu, které už teď jistě pilují svoje představení, a nutno podotknout, že v konkurenci slavných jmen, která vystoupila v minulých ročnících, to nebudou mít jednoduché. Jestli jste i vy zvědaví, kdo ještě v Bratrušově nebyl, nebo kdo byl místním úžasným publikem uchvácen natolik, že svou návštěvu zopakuje, nezapomeňte si poznamenat datum a v osm hodin se v našem kulturním domě staňte jedním z přímých účastníků tohoto nevšedního hudebního, ale především komediálního zážitku. Kamila Střeštíková Zimní události v Sokolu Bratrušov V prosincovém čísle Bratrušovského zpravodaje jsme avizovali valnou hromadu, která se koná jednou za dva roky. Jedná se vždy o setkání volební, a tak bychom rádi představili alespoň dílčí výsledky (kompletní zápis je vyvěšen na obecních webových stránkách ). Přítomno bylo dle prezenční listiny 57 členů TJ Sokol Bratrušov, což byla účast 65%, a valná hromada byla tedy usnášeníschopná. Zvolen byl výkonný výbor TJ Sokol Bratrušov ve složení: staronovým předsedou je Radek Gronych, sekretářem Jaroslav Turek a hospodářem Martin Švestka, za členy výboru byli zvoleni: Vít Bursa, Miroslav Gronych, Tomáš Bundil a Luboš Kobrin. Zároveň zahájila hned v lednu obě naše mužstva svou zimní přípravu. Zmiňme se nejprve o našem družstvu dorostu, kteří zatím trénují pouze v tělocvičně v Šumperku, a to vždy v neděli dopoledne. Jejich výkonnost by měl prověřit již 1. března halový turnaj v Hanušovicích. Muži trénují také naplno a využívána je vždy sobota odpoledne na hřišti a neděle je od 15 hodin vyhrazena tělocvičně na Zámečku v Šumperku. Trénujeme poměrně tvrdě a radost může trenérům dělat účast hráčů i jejich přístup, schází se nás totiž pravidelně mezi 10 až 16 hráči a jsme už docela sehraná parta. Takže platí-li těžko na cvičišti, lehko na bojišti, nemusíme se snad úvodu jarní sezóny výrazněji obávat. Vlastimil Štrpka Výsledky turnaje ve stolním tenise 1. skupina - žáci / ženy 1. Latzel Josef 2. Heger Aleš 3. Reinerová Petra 4. Rábová Veronika 5. Plášek Miroslav 6. Januška Petr 7. Jakl Tomáš Foto: Milan Marek Jako každý rok v předvánočním období uspořádala místní TJ Sokol v KD turnaj ve stolním tenise. Hrálo se v sobotu 15. prosince 2007 od hodin, kdy pořadatelé rozdělili zúčastněné do dvou skupin. V první skupině hráli žáci a ženy a ve druhé muži od 15 let. Cenu pro nejstaršího účastníka si odnesl Jaroslav Turek a nejmladším hráčem byl Aleš Heger. Systémem každý s každým se hrálo s výsledky uvedenými v následující tabulce. Radek Gronych 2. skupina - muži 1. Falhar Radek 2. Zavičák Jan 3. Turek Zdenek 4. Turek Jaroslav 5. Štrpka Vlastimil 6. Reiner Pavel 7. Gronych Radek 8. Hladil Petr 9. Vogel František 10. Berka Vilém 11. Kotraš Rostislav 12.Bundil Tomáš 7

8 Bratrušovští hasiči na plese V sobotu 19. ledna 2008 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Bratrušov v kulturním domě ples. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Broadway, která dostála své pověsti, a myslím, že předvedla špičkový výkon. Důkazem toho byl Blahopřání stále zaplněný taneční parket. Navíc zpěvačka bravurně ovládala umění slova a dokázala bavit všechny přítomné. Ples navštívilo rekordních 193 hostů, kteří si dopřávali nejen dobré jídlo a pití, ale také potěšení z bohaté tomboly. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu. S ostatními se mile rád uvidím zase za rok v lednu na plese Sboru dobrovolných hasičů. Petr Miča, starosta SDH Bratrušov Své významné životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané: Blahopřejeme Jubilea v měsíci lednu 2008 Kozák Blahomír, Bratrušov 95 Jaklová Marlleta, Bratrušov 34 Dubská Naděžda, Bratrušov 181 Jubilea v měsíci březnu 2008 Vavrečková Marta, Bratrušov 163 Hatala Jiří, Bratrušov 156 Trepeš František, Bratrušov 48 Zavičák Jan, Bratrušov 19 Jubilea v měsíci únoru 2008 Procházka Zdeněk, Bratrušov 123 Zimčíková Jiřina, Bratrušov 104 Badalová Marie, Bratrušov 21 Blahopřejeme rovněž všem ostatním občanům, kteří oslavili, nebo oslaví své narozeniny. Dana Hošková Bratrušovský zpravodaj. Náklad 230 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Vlastimil Štrpka (předseda) - členové: Kamila Střeštíková - a Radek Gronych - 8

Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov

Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Číslo 4 / Prosinec 2014 ROČNÍK XX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Základní škola a Mateřská škola Bratrušov má

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Bratrušovský. zpravodaj. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov. Číslo 1 / Březen 2015 ROČNÍK XXI.

Bratrušovský. zpravodaj. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov. Číslo 1 / Březen 2015 ROČNÍK XXI. Číslo 1 / Březen 2015 ROČNÍK XXI. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Školní rok 2014/2015 se přehoupl do své druhé

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Přítomni: Polanka P., Beneš J., Nehézová M., Kotrch Vl., Marek M., Houdek M. Nepřítomni:

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: P r o g r a m : 11 členů zastupitelstva obce 8 občanů 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010-2014

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010-2014 Elektronická verze zápisu neobsahuje osobní údaje dle platného zákona o ochraně osobních údajů. Elektronická verze zápisu neobsahuje osobní údaje dle platného zákona o ochraně osobních údajů. Zápis ze

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu.

Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu. Číslo 2 / Červen 2013 ročník XIX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Pálení čarodějnic I tento rok si daly sraz bratrušovské čarodějnice a čarodějové v termínu tradiční

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více