Bratrušovský. zpravodaj. Co nabízí letošní zima? Úhrada obecních poplatků na rok Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. zpravodaj. Co nabízí letošní zima? Úhrada obecních poplatků na rok 2008. Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV."

Transkript

1 Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Co nabízí letošní zima? Letošní zima se už pomalu chýlí ke svému konci, a tak si stále častěji klademe otázku, jaká byla. Po loňské zvláště teplé zimě není divu, že se především děti těšily na pořádnou sněhovou nadílku, které jsme si ani letos moc neužili. V celé Evropě nenarazíme na sníh, ani na horách ho není dostatek, a teploty se pohybují vysoko nad normálem. Média nás zahrnují katastrofickými scénáři o nenávratných klimatických změnách způsobených člověkem, a podobným úvahám se lze těžko ubránit, zvláště když časté inverze spolu s kouřem z bratrušovských komínů vytvoří ze vzduchu v našem údolí nedýchatelnou kaši. Nutno však podotknout, že teorií, proč poslední dobou zažíváme mírnější zimy, je mnoho, některé si protiřečí, většinou však konstatují stále totéž: je podivné, že i letos bylo tepleji než obvykle. Myslím, že neuškodí porovnat si několik faktů. Loňská zima byla v pražském Klementinu nejteplejší od roku 1771, tedy za 236 let. Ta letošní se trochu polepšila, ale přiznejme si, že jsme čekali víc. Rtuť v teploměrech se Letošní stejně jako loňská zima byla poznamenána nedostatkem sněhu. v první lednové dekádě vyšplhala 5,6 stupně Celsia nad bod mrazu a také únor byl teplotně nadprůměrným měsícem. Už před jeho koncem meteorologové spočítali, že byl o 3,5 stupně teplejší, než je dlouhodobý normál. Podle informace zveřejněné na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu je již dnes jasné, že se bude jednat o jeden z nejteplejších únorů na území ČR od roku Od začátku měsíce se nevyskytl den, kdy by byla průměrná denní teplota v ČR pod dlouhodobým normálem. Nadprůměrně teplý byl v Česku celý loňský rok, kdy byla teplota v republice o 0,6 stupně Celsia vyšší, než kolik činí průměr za posledních 30 let. Podle Světové meteorologické organizace by se loňský rok mohl stát šestým nejteplejším rokem od doby, kdy se vedou podrobné záznamy o počasí. Rok 2008, zdá se, pokračuje v podobném duchu. Nejde však jenom o čísla, průměry a rekordy. Vyšší teploty dávají signál přírodě, která se předčasně probouzí, rostliny kvetou, stromy Pokračování na straně 2 Úhrada obecních poplatků na rok 2008 Rádi bychom připomněli občanům, kteří ještě neuhradili každoroční obecní poplatky za odpady a pejsky, že mají možnost ještě tak učinit. Poplatky za svoz komunálního odpadu Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává pro letošní rok nezměněn a činí 250 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a 250 Kč za objekt sloužící k rekreaci. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které se dlouhodobě z důvodu studia nebo výkonu zaměstnání zdržují mimo republiku, a také děti, které v příslušném kalendářním roce nedovrší 6 let věku. Slevu ve výši 50% poplatku mají studenti ubytovaní mimo bydliště a občané, kteří v kalendářním roce dovrší 80 let a starší. Poplatek ze psa Poplatek za psa zůstává v naší obci rovněž nezměněn a činí 50 Kč a na každého dalšího psa je úhrada stanovena na 60 Kč. Nabízíme občanům možnost využít služeb KOMINÍKA -redakce- který bude v naší obci ve dnech 21. až 27. dubna Připomínáme nutnost v předstihu se nahlásit na obecním úřadě. Dana Hošková 1

2 Pokračování ze strany 1 pučí, zvířata jsou zmatená a v teplejší vlhké zimě se náramně daří virům chřipek a dalších ohavností. Naše viry sužované horní cesty dýchací však oslabuje i kvalita vzduchu, který v naší obci dýcháme, a na jehož složení se výrazně podílíme. Je mi jasné, že pokud se nechceme zruinovat elektrickými přímotopy, nezbývá nám, než zatopit dřevem a uhlím. Je však třeba upozornit na nebezpečí spalování odpadů, které do kamen nepatří. Jedná se především o spalování PET lahví a plastů a o spalování dřevotřísky a jiných lepených dřevěných materiálů. Dřevotříska je sama o sobě v katalogu odpadů zařazena mezi nebezpečné odpady, a to díky obsahu mnoha chemických látek, které se při její výrobě používají, jako formaldehydy, Novinky ze školy umělé pryskyřice a různá lepidla. Všechny tyto chemikálie se při nedokonalém spalování uvolňují jako karcinogeny do ovzduší a mají více než neblahý vliv na naše zdraví. Nemyslím, že teplejší zima zavdává důvod k panice. V dětství jsme zažili jak sněhu po kolena, tak i zimy mírnější. Velká část odborníků mluví o přirozených cyklech, podle dlouhodobých statistik přichází podobně teplejší období jednou za osm až devět roků. Fakt, že lidská civilizace negativně ovlivňuje počasí je však nesporný, zkusme tedy vylepšit ovzduší alespoň sami sobě. Na závěr jedna z méně známých pranostik, která praví: Jestli únor honí mraky, březen staví sněhuláky. Nevím jak vy, ale já doufám v brzké jaro. Kamila Střeštíková K závěrečným akcím plesové sezóny v Bratrušově každoročně patří Maškarní bál Sokolu který je naplánován již na sobotu 15. března 2008 a rovněž Dětský maškarní bál Ten se bude v Kulturním domě Bratrušov konat o den později, tedy v neděli 19. března od 14 hodin. Času k výrobě prvotřídních masek tedy zbývá ještě poměrně dost. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Radek Gronych V minulém čísle Bratrušovského zpravodaje jsme se zmiňovali o mikulášském překvapení. Však také bylo. Všechny děti ze základní školy se přestrojily za čerty, ale ne obyčejné, nýbrž duhové. Zářili totiž všemi barvami. Společně s dětmi z mateřské školy se vydali na obecní úřad, kde všichni obdrželi malý balíček. Do školky přišel Mikuláš i s anděly ještě před dopolední vycházkou, do školy zavítal po procházce. Celý měsíc prosinec a leden jsme jezdili na plavecký výcvik, kterého se každoročně s velikou radostí zúčastňuje většina dětí ze ZŠ a předškoláci z MŠ. Tradiční akcí byla vánoční besídka, která se setkala s velkým ohlasem. Děti ze školy i školky na ní předvedly své pásmo, které se skládalo z básní, písní, tanečků i pohádek. Letos poprvé jsme se pokusili také o živý betlém. Doufáme, že se besídka zalíbila všem přihlížejícím. Foto: Martin Dvořák Vystoupení dětí ze školního plesu února V měsíci lednu proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku. Zapsáno bylo 5 dětí: Anička Bundilová, Adélka Bursová, Karolínka Ležanská, Kristýnka Pavelková a Matěj Zelený. Posledního ledna děti obdržely výsledky své půlroční práce. Všechna vysvědčení byla velmi pěkná. Tento den se také konalo školní kolo recitační soutěže. Do Šumperka postoupily tyto děti: Marie Macková, Kateřina Macková, Dominik Jordán a Lucie Dvořáková. Okrskové kolo se uskuteční v Šumperku 28. února. Věříme, že nám všichni budete držet palce. Také se chystáme na návštěvu Okresní knihovny a pohádky v Domě kultury v Šumperku. Největší akcí v blízké době bude Velikonoční aukce a jarmark, který se tentokrát uskuteční v Kulturním domě ve středu 19. března 2008 od 16. hodin. Všechny Vás na tuto akci srdečně zveme. Budete si zde moci vydražit několik výrobků dětí, za levný peníz zakoupit velikonoční výrobky dětí a sami si vyrobit drobnou velikonoční výzdobu domů. Nezbytnou součástí bude samozřejmě krátký program dětí ze školy a školky. Eva Košátková 2

3 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 9 Zahájení činnosti školské rady Zastupitelstvo se ke svému devátému jednání sešlo dne v 18 hodin v sále kulturního domu a projednalo následující body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici prostřednictvím Obecního úřadu Bratrušov): 1. Zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájil a řídil starosta obce J. Matýs. Přítomno bylo všech 7 zastupitelů: R. Gronych, I. Hošek, D. Hošková, J. Matýs, M. Polách, V. Štrpka a J. Šváb. 2. Kontrola usnesení 3. Rozpočtové provizorium pro rok 2008 Na období do přijetí rozpočtu pro rok 2008 musí obec podle rozpočtových pravidel schválit rozpočtové provizorium. To může činit maximálně na každý měsíc rozpočtového provizoria jednu dvanáctinu rozpočtu minulého roku. schválilo do schválení rozpočtu pro rok 2008 rozpočtové provizorium ve výši jedné dvanáctiny platného rozpočtu roku Rozpočtové opatření č. 4 schválilo rozpočtové opatření č Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č Na základě žádosti rodiny Císařových a Machkových byl předložen návrh o umístění odtokového potrubí kanalizace přes parcelu č. 1635, která je ve vlastnictví Obce Bratrušov. schválilo - zřízení odtokové kanalizace na pozemku p. č schválilo - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 6. Dodatek ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Bratrušov č. 2 Vnitřní kontrolou bylo zjištěno, že ve zřizovací listině je v odstavci IV. uvedeno, že majetek je škole předán do správy a ve skutečnosti je majetek předán škole jako výpůjčka. schválilo - dodatek ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Bratrušov č Dodatek č. 2 k dohodě o nájmu nebytových prostor s římskokatolickou farností (mateřská škola) Na základě dílčího přezkoumání hospodaření Obce Bratrušov ze dne je nutné dát do souladu se zákonem financování akce Odstranění hygienických závad v budově MŠ. schválilo - dodatek č. 2 k dohodě o nájmu nebytových prostor. 8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne Vnitřním auditem bylo zjištěno, že ve smlouvě o výpůjčce pro Základní a Mateřskou školu je v odst. I bodu 1. uvedeno, že Obec Bratrušov bude hradit z rozpočtu obce energii, otop a pojištění. Dle sdělení pracovníků kontrolního oddělení KÚ musí náklady na otop a energii hradit škola. schválilo - dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce se Základní školou a Mateřskou školou Bratrušov. 9. Různé Zpracovali: Dana Hošková a Vlastimil Štrpka Z jednoho z předchozích zápisů ze zastupitelstva jste se měli možnost dozvědět, že v září 2007 byla dle ministerských pokynů zřízena školská rada a byl stanoven její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (za obec byl jmenován V. Štrpka), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků (zvolena byla Ivana Turková) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy (zvolena byla Olga Köhlerová), takže škola umožňuje zástupcům veřejnosti participovat na práci školského zařízení. První jednání školské rady svolala paní ředitelka Dagmar Pěničková na 19. prosinec a přestože se v radě všichni navzájem známe, bylo to takové vstupní oťukávání a nástin stylu práce. Po nutné volbě předsedy školské rady (kolegyně daly přednost jedinému muži) jsme měli možnost připomínkovat základní dokumenty, které souvisejí s výukou a chodem školy: školský vzdělávací program a výroční zprávu za minulý školní rok. Za sebe můžu říct, že vzdělávací program naší školy je koncipován velmi moderně a nezbývá než popřát, aby se ho v učitelské praxi dařilo úspěšně naplňovat. Závěrem bych rád jmenoval některé z kompetencí školské rady: 1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. 2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 3. Schvaluje školní řád a navrhuje změny. 4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 6. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. 7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Vlastimil Štrpka 3

4 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 10 Zastupitelstvo se ke svému desátému jednání sešlo dne v 18 hodin v sále kulturního domu a projednalo následující body (přesné znění zápis u ze zasedání je k dispozici prostřednictvím Obecního úřadu Bratrušov): 1. Zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájil a řídil starosta obce Jiří Matýs. Přítomno bylo 6 zastupitelů: Ivo Hošek, Dana Hošková, Jiří Matýs, Drahomír Polách, Vlastimil Štrpka a Jan Šváb. Pro nemoc byl omluven Radek Gronych. 2. Kontrola usnesení 3. Příspěvek Obce Bratrušov na nákup knihovních fondů pro rok Na nákup nových knih pro obecní knihovnu byla z rozpočtu pro rok 2008 navržena částka ,- Kč. Nákup smluvně zajišťuje Městská knihovna Šumperk. Blíže viz Dodatek č. 7. schválilo Dodatek č Vstup a zapojení Obce Bratrušov do místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s. Místní akční skupina Horní Pomoraví v součastné době sdružuje Obce Bohdíkov, Brannou, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivnou, Malou Moravu, Rudu nad Moravou, Staré Město pod Sněžníkem, Šléglov a Vikantice. Výhodou tohoto sdružení je, že mimo již zmíněné obce sdružuje i neziskové organizace a podnikatele s cílem rozvoje svého území prostřednictvím vytvoření společné strategie. schválilo vstup a zapojení Obce Bratrušov do územní působnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s. 5. Dodatek č. 2 Programu obnovy venkova Bratrušov Dodatek č. 2 aktualizuje již schválený Program obnovy venkova Bratrušov, rozšiřuje možnosti investičního rozvoje obce a čerpání veřejných dotací. schválilo Dodatek č. 2 Programu obnovy venkova Bratrušov. 6. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2008 v rámci Programu obnovy venkova (POV) Z důvodu velmi špatného stavu budovy obecního úřadu je nutné zajistit výměnu oken, výměnu topení, rozvodů vody a odpadů. Z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje lze získat až 60 % finančních prostředků a 40 % musí uhradit obec. schválilo žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje. 7. Podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov Pronájem pozemků ve vlastnictví obce se musí řídi Zákonem 128/ 2000 Sb. o obcích a obecních zřízení. Z těchto důvodů je nutné stanovit podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov. schválilo podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov. 9. Příspěvek na činnost Charity Šumperk pro rok 2008 neschválilo poskytnutí příspěvku Charitě Šumperk a uložilo sociálně -kulturnímu výboru předložit komplexní návrh řešení poskytování sociálních služeb v obci. 10. Návrh poplatků Obecní knihovny Bratrušov na rok 2008 Bylo navrhnuto ponechat poplatky za knihovní služby (půjčovné) ve stejném rozsahu jako v roce 2007, a to: 1) Dospělí čtenáři 40,- Kč/rok 2) Děti, studenti, důchodci 20,- Kč/rok 3) Upomínky: 1. upomínka 15,- Kč, 2. upomínka 20,- Kč, 3. upomínka 30,- Kč 4) Za ztrátu knihy účtovat cenu knihy + 30,- Kč manipulační poplatek 5) Použití internetu pro návštěvníky knihovny zdarma 6) Za černobílý tisk A4 poplatek 2,- Kč a barevný tisk A4 poplatek 10,- Kč schválilo poplatky za knihovní služby pro rok 2008 dle návrhu. 11. Příloha č. 1 vnitřní směrnice o účetnictví č. 1/2004 Příloha č. 1 stanovuje finanční limity pro používání služebních mobilních telefonů pro zaměstnance obecního úřadu. schválilo přílohu č. 1 k vnitřní směrnici o účetnictví č. 1/2007 Obce Bratrušov. 12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb Na základě žádosti ze dne na Pozemkový fond ČR došlo předložení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků na Obec Bratrušov. Jedná se o pozemky č. p. 1429/1, 1431/1 a 1431/3 v katastrálním území Bratrušov. Tyto pozemky se nachází v prostoru mezi mostem u Člupných a rodinným domem manželů Hatalových. Územním plánem jsou tyto pozemky určeny k zástavbě rodinných domů. schválilo bezúplatný převod pozemků č. p. 1429/1, 1431/1 a 1431/3 v k. ú. Bratrušov z Pozemkového fondu ČR na Obec Bratrušov. 13. Pořízení změny Územního plánu č. 2 Obce Bratrušov Důvodem pro pořízení změny č. 2 Územního plánu Obce Bratrušov jsou nové požadavky na plo- 4

5 chy pro bytovou výstavbu a ošetření vlastnických vztahů pod stavbami veřejného zájmu. V průběhu minulého roku byly na OÚ doručeny čtyři žádosti na změnu ÚP, z toho 3 žádosti byly pro výstavbu rodinných domů a jedna žádost na změnu užívání pozemku (zahrada na pozemek určený k podnikání). schválilo pořízení změny č. 2 Územního plánu Bratrušov. schválilo Ing. Ivo Hoška jako určeného zastupitele pro změnu č. 2 Územního plánu Bratrušov. 14. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Dlouhodobě neprováděná údržba a opravy obecního majetku, běžná údržba veřejné zeleně a veřejných ploch klade vyšší nároky na potřeby množství práce, tj. více pracovních sil. schválilo vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na období Různé Zpracovali: Dana Hošková a Vlastimil Štrpka Novoroční výstup na Smrk Po Silvestrovské veselici se každý léčí jinak. Existuje nespočetně mnoho různých receptů, od kyselých okurků po nejrůznější iontové nápoje. Receptem bratrušovským je již několik let tradiční procházka zimním lesem na nepříliš vzdálený kopec Smrk, kterého se zúčastňují nejen silvestrovští flamendři, ale zkrátka každý, kdo si chce na Nový rok provětrat plíce a protáhnout svaly. Nejinak tomu bylo i letos, kdy několik desítek bratrušovanů a jejich přátel (dohromady cca 45 osob) dorazilo k ohníčku na Smrku, kde si zazpívali u kytary a posilnili se svařákem. Nejstarším účastníkem letošního výstupu byla dvacetipětiletá kobyla Šárka pana Macka. Koňský rok se prý počítá jako pět lidských, takže jistě uznáte, že to byl heroický výkon. Děti byly nadšené množstvím sněhu, kterého si užily alespoň zde, a jen nerady se vracely domů. Kamila Střeštíková Foto: Pavel Kobrin Dokončovací práce po rekonstrukci vodovodu Absence sněhu a letošní víceméně blátivá zima jenom podtrhuje nehotové terénní úpravy po nedávné rekonstrukci vodovodu, a tak horní polovina obce nepůsobí příliš vzhledně. Zvláště pak prostranství před kostelem a okolní park. Příčiny jsou nasnadě finišující stavební práce se zastavily až těsně před vánočními svátky ( ) a vše ostatní muselo s ohledem na zhoršující se podmáčený terén počkat. Jiný postup než zastavit dokončovací práce před Vánocemi nepřicházel v úvahu, protože po zkušenostech z terénních prací na dolním konci obce bylo zřejmé, že udusaná zemina ve výkopu stejně klesne a terénní úpravy by bylo nutno provádět znovu. A to již bohužel po předání stavby a vypršení smlouvy, tedy na náklady obce. Rov- něž díry po propojování byly ve vozovce upraveny pouze provizorně, a to pojezdovou dlažbou, a konečná úprava asfaltováním proběhne v jarních měsících při odstraňování nedodělků. V souvislosti s dokončovacími pracemi byla po dohodě se stavební firmou pozastavena částka ,-Kč na provedení konečných úprav v termínu do Zbývá tedy ještě provedení kolaudace stavby, odstranění nedodělků a celá rekonstrukce hlavního řadu obecního vodovodu bude zdárně za námi. Přijměte tedy naši omluvu za zhoršené podmínky při využívání soukromých i obecních ploch a zároveň náš závazek, že si dokončení všech terénních úprav od stavební firmy Aquaveri Servis ohlídáme. Vlastimil Štrpka, místostarosta Letos poprvé se v Kulturním domě v Bratrušově uskuteční ve středu 19. března od 16 hodin Velikonoční aukce a jarmark Dražit se zde budou výrobky dětí, ke koupi budou velikonoční výrobky a vlastní velikonoční výzdobu si zde budete moci sami vyrobit. Připraven je i krátký program dětí. Dagmar Pěničková 5

6 Lednová Tříkrálová sbírka 2008 Letošního tříkrálového koledování se účastnily 3 skupinky a v zapečetěných pokladničkách bylo nakonec celkem ,50 Kč (loni to bylo ,- Kč). Na fotografiích připomínáme pouze dvě skupinky koledníků, a tak bychom v textu rádi poděkovali ještě trojici pod vedením Miroslava Macka: jednalo se o Marušku Mackovou, Katušku Mackovou a Toníka Štrpku. Dárci byli letos opět o něco štědřejší než v předchozích letech, proto nezbývá než poděkovat za všechny příspěvky a za velmi vlídné přijetí dětských koledníků. Charita Šumperk celkově na Šumpersku vykoledovala ,- Kč, přičemž přímo v regionu zůstane kolem 60 % výnosu a převážná část těchto peněz bude investována na nákup nových rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené a seniory. Bližší informace naleznete na Slečny Lucii Dvořákovou, Marii Dvořákovou a Janu Skoumalovou fotil Vlastimil Štrpka. -VŠ- Nejmenší koledníky Aničku Bundilovou, Vladislava Bundila a Hynka Štrpku vedla Dagmar Bundilová. Rok 2008 Počet pokladniček Název obce Bludov ,00 Kč 11 ks Bohdíkov ,50 Kč 9 ks Název obce 6 Rok 2008 Vybraná částka Vybraná částka Počet pokladniček Nový Malín ,50 Kč 8 ks Olšany ,50 Kč Bohutín 8 866,00 Kč Rapotín ,50 Kč 16 ks Bratrušov ,50 Kč Rejchartice 1 981,00 Kč 1 ks Bušín 9 983,50 Kč Ruda nad Moravou ,50 Kč 12 ks Dolní Studénky ,50 Kč 7 ks Sobotín ,00 Kč Hanušovice ,00 Kč 1 Staré Město p.sněžníkem ,00 Kč Hraběšice 3 830,00 Kč 1 ks Šumperk ,00 Kč 36 ks Jindřichov ,50 Kč 2 ks Velké Losiny ,50 Kč 12 ks Kopřivná 6 542,50 Kč 1 ks Vernířovice 1 180,00 Kč 1 ks Loučná nad Desnou ,50 Kč 4 ks Vikýřovice ,50 Kč 10 ks Malá Morava 5 158,50 Kč Celkem ,00 Kč 165 ks

7 Frčíme se blíží Jelikož letošní Velikonoce vychází na 24. března, můžeme se kromě tradičních svátků těšit i na bratrušovskou recesistickou specialitu Frčíme konající se vždy v nedělní večer před Velikonočním pondělím. Opět nás nepochybně čeká spousta hudebních vystoupení největších hvězd showbussinesu, které už teď jistě pilují svoje představení, a nutno podotknout, že v konkurenci slavných jmen, která vystoupila v minulých ročnících, to nebudou mít jednoduché. Jestli jste i vy zvědaví, kdo ještě v Bratrušově nebyl, nebo kdo byl místním úžasným publikem uchvácen natolik, že svou návštěvu zopakuje, nezapomeňte si poznamenat datum a v osm hodin se v našem kulturním domě staňte jedním z přímých účastníků tohoto nevšedního hudebního, ale především komediálního zážitku. Kamila Střeštíková Zimní události v Sokolu Bratrušov V prosincovém čísle Bratrušovského zpravodaje jsme avizovali valnou hromadu, která se koná jednou za dva roky. Jedná se vždy o setkání volební, a tak bychom rádi představili alespoň dílčí výsledky (kompletní zápis je vyvěšen na obecních webových stránkách ). Přítomno bylo dle prezenční listiny 57 členů TJ Sokol Bratrušov, což byla účast 65%, a valná hromada byla tedy usnášeníschopná. Zvolen byl výkonný výbor TJ Sokol Bratrušov ve složení: staronovým předsedou je Radek Gronych, sekretářem Jaroslav Turek a hospodářem Martin Švestka, za členy výboru byli zvoleni: Vít Bursa, Miroslav Gronych, Tomáš Bundil a Luboš Kobrin. Zároveň zahájila hned v lednu obě naše mužstva svou zimní přípravu. Zmiňme se nejprve o našem družstvu dorostu, kteří zatím trénují pouze v tělocvičně v Šumperku, a to vždy v neděli dopoledne. Jejich výkonnost by měl prověřit již 1. března halový turnaj v Hanušovicích. Muži trénují také naplno a využívána je vždy sobota odpoledne na hřišti a neděle je od 15 hodin vyhrazena tělocvičně na Zámečku v Šumperku. Trénujeme poměrně tvrdě a radost může trenérům dělat účast hráčů i jejich přístup, schází se nás totiž pravidelně mezi 10 až 16 hráči a jsme už docela sehraná parta. Takže platí-li těžko na cvičišti, lehko na bojišti, nemusíme se snad úvodu jarní sezóny výrazněji obávat. Vlastimil Štrpka Výsledky turnaje ve stolním tenise 1. skupina - žáci / ženy 1. Latzel Josef 2. Heger Aleš 3. Reinerová Petra 4. Rábová Veronika 5. Plášek Miroslav 6. Januška Petr 7. Jakl Tomáš Foto: Milan Marek Jako každý rok v předvánočním období uspořádala místní TJ Sokol v KD turnaj ve stolním tenise. Hrálo se v sobotu 15. prosince 2007 od hodin, kdy pořadatelé rozdělili zúčastněné do dvou skupin. V první skupině hráli žáci a ženy a ve druhé muži od 15 let. Cenu pro nejstaršího účastníka si odnesl Jaroslav Turek a nejmladším hráčem byl Aleš Heger. Systémem každý s každým se hrálo s výsledky uvedenými v následující tabulce. Radek Gronych 2. skupina - muži 1. Falhar Radek 2. Zavičák Jan 3. Turek Zdenek 4. Turek Jaroslav 5. Štrpka Vlastimil 6. Reiner Pavel 7. Gronych Radek 8. Hladil Petr 9. Vogel František 10. Berka Vilém 11. Kotraš Rostislav 12.Bundil Tomáš 7

8 Bratrušovští hasiči na plese V sobotu 19. ledna 2008 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Bratrušov v kulturním domě ples. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Broadway, která dostála své pověsti, a myslím, že předvedla špičkový výkon. Důkazem toho byl Blahopřání stále zaplněný taneční parket. Navíc zpěvačka bravurně ovládala umění slova a dokázala bavit všechny přítomné. Ples navštívilo rekordních 193 hostů, kteří si dopřávali nejen dobré jídlo a pití, ale také potěšení z bohaté tomboly. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu. S ostatními se mile rád uvidím zase za rok v lednu na plese Sboru dobrovolných hasičů. Petr Miča, starosta SDH Bratrušov Své významné životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané: Blahopřejeme Jubilea v měsíci lednu 2008 Kozák Blahomír, Bratrušov 95 Jaklová Marlleta, Bratrušov 34 Dubská Naděžda, Bratrušov 181 Jubilea v měsíci březnu 2008 Vavrečková Marta, Bratrušov 163 Hatala Jiří, Bratrušov 156 Trepeš František, Bratrušov 48 Zavičák Jan, Bratrušov 19 Jubilea v měsíci únoru 2008 Procházka Zdeněk, Bratrušov 123 Zimčíková Jiřina, Bratrušov 104 Badalová Marie, Bratrušov 21 Blahopřejeme rovněž všem ostatním občanům, kteří oslavili, nebo oslaví své narozeniny. Dana Hošková Bratrušovský zpravodaj. Náklad 230 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Vlastimil Štrpka (předseda) - členové: Kamila Střeštíková - a Radek Gronych - 8

Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov

Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Číslo 4 / Prosinec 2014 ROČNÍK XX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Základní škola a Mateřská škola Bratrušov má

Více

Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu.

Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu. Číslo 2 / Červen 2013 ročník XIX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Pálení čarodějnic I tento rok si daly sraz bratrušovské čarodějnice a čarodějové v termínu tradiční

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU t ROČNÍK XVI. t DATUM VYDÁNÍ: 13. PROSINEC 2007 t ČÍSLO 6 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2007 Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezeme našim přátelům, známým a všem lidem dobré

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 6. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2008 zdarma Vážení spoluobčané, Je za námi první měsíc roku 2008. Jaký bude, to se teprve ukáže. Jaký byl jeho první víkend, o tom

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ SPORT V OBCI ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Foto: Zdena Tomková Vážení spoluobčané, na prahu nového roku

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II duben 2011 Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, je mi ctí Vás oslovit prostřednictvím dalšího čísla obecního zpravodaje. Dlouhou

Více

Velikonoce ve znamení tradic

Velikonoce ve znamení tradic 1 64 Květen 2011 Velikonoce ve znamení tradic 2 cí radost jejich tvůrcům. Jednou z dílen si nenápadně prošel také redaktor novin Zlínský deník Mgr. Stanislav Janalík, který barvitě popsal celou at- Z obsahu

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více