Bratrušovský. zpravodaj. Co nabízí letošní zima? Úhrada obecních poplatků na rok Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. zpravodaj. Co nabízí letošní zima? Úhrada obecních poplatků na rok 2008. Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV."

Transkript

1 Číslo 1 / Únor 2008 ROČNÍK XIV. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Co nabízí letošní zima? Letošní zima se už pomalu chýlí ke svému konci, a tak si stále častěji klademe otázku, jaká byla. Po loňské zvláště teplé zimě není divu, že se především děti těšily na pořádnou sněhovou nadílku, které jsme si ani letos moc neužili. V celé Evropě nenarazíme na sníh, ani na horách ho není dostatek, a teploty se pohybují vysoko nad normálem. Média nás zahrnují katastrofickými scénáři o nenávratných klimatických změnách způsobených člověkem, a podobným úvahám se lze těžko ubránit, zvláště když časté inverze spolu s kouřem z bratrušovských komínů vytvoří ze vzduchu v našem údolí nedýchatelnou kaši. Nutno však podotknout, že teorií, proč poslední dobou zažíváme mírnější zimy, je mnoho, některé si protiřečí, většinou však konstatují stále totéž: je podivné, že i letos bylo tepleji než obvykle. Myslím, že neuškodí porovnat si několik faktů. Loňská zima byla v pražském Klementinu nejteplejší od roku 1771, tedy za 236 let. Ta letošní se trochu polepšila, ale přiznejme si, že jsme čekali víc. Rtuť v teploměrech se Letošní stejně jako loňská zima byla poznamenána nedostatkem sněhu. v první lednové dekádě vyšplhala 5,6 stupně Celsia nad bod mrazu a také únor byl teplotně nadprůměrným měsícem. Už před jeho koncem meteorologové spočítali, že byl o 3,5 stupně teplejší, než je dlouhodobý normál. Podle informace zveřejněné na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu je již dnes jasné, že se bude jednat o jeden z nejteplejších únorů na území ČR od roku Od začátku měsíce se nevyskytl den, kdy by byla průměrná denní teplota v ČR pod dlouhodobým normálem. Nadprůměrně teplý byl v Česku celý loňský rok, kdy byla teplota v republice o 0,6 stupně Celsia vyšší, než kolik činí průměr za posledních 30 let. Podle Světové meteorologické organizace by se loňský rok mohl stát šestým nejteplejším rokem od doby, kdy se vedou podrobné záznamy o počasí. Rok 2008, zdá se, pokračuje v podobném duchu. Nejde však jenom o čísla, průměry a rekordy. Vyšší teploty dávají signál přírodě, která se předčasně probouzí, rostliny kvetou, stromy Pokračování na straně 2 Úhrada obecních poplatků na rok 2008 Rádi bychom připomněli občanům, kteří ještě neuhradili každoroční obecní poplatky za odpady a pejsky, že mají možnost ještě tak učinit. Poplatky za svoz komunálního odpadu Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává pro letošní rok nezměněn a činí 250 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a 250 Kč za objekt sloužící k rekreaci. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které se dlouhodobě z důvodu studia nebo výkonu zaměstnání zdržují mimo republiku, a také děti, které v příslušném kalendářním roce nedovrší 6 let věku. Slevu ve výši 50% poplatku mají studenti ubytovaní mimo bydliště a občané, kteří v kalendářním roce dovrší 80 let a starší. Poplatek ze psa Poplatek za psa zůstává v naší obci rovněž nezměněn a činí 50 Kč a na každého dalšího psa je úhrada stanovena na 60 Kč. Nabízíme občanům možnost využít služeb KOMINÍKA -redakce- který bude v naší obci ve dnech 21. až 27. dubna Připomínáme nutnost v předstihu se nahlásit na obecním úřadě. Dana Hošková 1

2 Pokračování ze strany 1 pučí, zvířata jsou zmatená a v teplejší vlhké zimě se náramně daří virům chřipek a dalších ohavností. Naše viry sužované horní cesty dýchací však oslabuje i kvalita vzduchu, který v naší obci dýcháme, a na jehož složení se výrazně podílíme. Je mi jasné, že pokud se nechceme zruinovat elektrickými přímotopy, nezbývá nám, než zatopit dřevem a uhlím. Je však třeba upozornit na nebezpečí spalování odpadů, které do kamen nepatří. Jedná se především o spalování PET lahví a plastů a o spalování dřevotřísky a jiných lepených dřevěných materiálů. Dřevotříska je sama o sobě v katalogu odpadů zařazena mezi nebezpečné odpady, a to díky obsahu mnoha chemických látek, které se při její výrobě používají, jako formaldehydy, Novinky ze školy umělé pryskyřice a různá lepidla. Všechny tyto chemikálie se při nedokonalém spalování uvolňují jako karcinogeny do ovzduší a mají více než neblahý vliv na naše zdraví. Nemyslím, že teplejší zima zavdává důvod k panice. V dětství jsme zažili jak sněhu po kolena, tak i zimy mírnější. Velká část odborníků mluví o přirozených cyklech, podle dlouhodobých statistik přichází podobně teplejší období jednou za osm až devět roků. Fakt, že lidská civilizace negativně ovlivňuje počasí je však nesporný, zkusme tedy vylepšit ovzduší alespoň sami sobě. Na závěr jedna z méně známých pranostik, která praví: Jestli únor honí mraky, březen staví sněhuláky. Nevím jak vy, ale já doufám v brzké jaro. Kamila Střeštíková K závěrečným akcím plesové sezóny v Bratrušově každoročně patří Maškarní bál Sokolu který je naplánován již na sobotu 15. března 2008 a rovněž Dětský maškarní bál Ten se bude v Kulturním domě Bratrušov konat o den později, tedy v neděli 19. března od 14 hodin. Času k výrobě prvotřídních masek tedy zbývá ještě poměrně dost. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Radek Gronych V minulém čísle Bratrušovského zpravodaje jsme se zmiňovali o mikulášském překvapení. Však také bylo. Všechny děti ze základní školy se přestrojily za čerty, ale ne obyčejné, nýbrž duhové. Zářili totiž všemi barvami. Společně s dětmi z mateřské školy se vydali na obecní úřad, kde všichni obdrželi malý balíček. Do školky přišel Mikuláš i s anděly ještě před dopolední vycházkou, do školy zavítal po procházce. Celý měsíc prosinec a leden jsme jezdili na plavecký výcvik, kterého se každoročně s velikou radostí zúčastňuje většina dětí ze ZŠ a předškoláci z MŠ. Tradiční akcí byla vánoční besídka, která se setkala s velkým ohlasem. Děti ze školy i školky na ní předvedly své pásmo, které se skládalo z básní, písní, tanečků i pohádek. Letos poprvé jsme se pokusili také o živý betlém. Doufáme, že se besídka zalíbila všem přihlížejícím. Foto: Martin Dvořák Vystoupení dětí ze školního plesu února V měsíci lednu proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku. Zapsáno bylo 5 dětí: Anička Bundilová, Adélka Bursová, Karolínka Ležanská, Kristýnka Pavelková a Matěj Zelený. Posledního ledna děti obdržely výsledky své půlroční práce. Všechna vysvědčení byla velmi pěkná. Tento den se také konalo školní kolo recitační soutěže. Do Šumperka postoupily tyto děti: Marie Macková, Kateřina Macková, Dominik Jordán a Lucie Dvořáková. Okrskové kolo se uskuteční v Šumperku 28. února. Věříme, že nám všichni budete držet palce. Také se chystáme na návštěvu Okresní knihovny a pohádky v Domě kultury v Šumperku. Největší akcí v blízké době bude Velikonoční aukce a jarmark, který se tentokrát uskuteční v Kulturním domě ve středu 19. března 2008 od 16. hodin. Všechny Vás na tuto akci srdečně zveme. Budete si zde moci vydražit několik výrobků dětí, za levný peníz zakoupit velikonoční výrobky dětí a sami si vyrobit drobnou velikonoční výzdobu domů. Nezbytnou součástí bude samozřejmě krátký program dětí ze školy a školky. Eva Košátková 2

3 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 9 Zahájení činnosti školské rady Zastupitelstvo se ke svému devátému jednání sešlo dne v 18 hodin v sále kulturního domu a projednalo následující body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici prostřednictvím Obecního úřadu Bratrušov): 1. Zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájil a řídil starosta obce J. Matýs. Přítomno bylo všech 7 zastupitelů: R. Gronych, I. Hošek, D. Hošková, J. Matýs, M. Polách, V. Štrpka a J. Šváb. 2. Kontrola usnesení 3. Rozpočtové provizorium pro rok 2008 Na období do přijetí rozpočtu pro rok 2008 musí obec podle rozpočtových pravidel schválit rozpočtové provizorium. To může činit maximálně na každý měsíc rozpočtového provizoria jednu dvanáctinu rozpočtu minulého roku. schválilo do schválení rozpočtu pro rok 2008 rozpočtové provizorium ve výši jedné dvanáctiny platného rozpočtu roku Rozpočtové opatření č. 4 schválilo rozpočtové opatření č Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č Na základě žádosti rodiny Císařových a Machkových byl předložen návrh o umístění odtokového potrubí kanalizace přes parcelu č. 1635, která je ve vlastnictví Obce Bratrušov. schválilo - zřízení odtokové kanalizace na pozemku p. č schválilo - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 6. Dodatek ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Bratrušov č. 2 Vnitřní kontrolou bylo zjištěno, že ve zřizovací listině je v odstavci IV. uvedeno, že majetek je škole předán do správy a ve skutečnosti je majetek předán škole jako výpůjčka. schválilo - dodatek ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Bratrušov č Dodatek č. 2 k dohodě o nájmu nebytových prostor s římskokatolickou farností (mateřská škola) Na základě dílčího přezkoumání hospodaření Obce Bratrušov ze dne je nutné dát do souladu se zákonem financování akce Odstranění hygienických závad v budově MŠ. schválilo - dodatek č. 2 k dohodě o nájmu nebytových prostor. 8. Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne Vnitřním auditem bylo zjištěno, že ve smlouvě o výpůjčce pro Základní a Mateřskou školu je v odst. I bodu 1. uvedeno, že Obec Bratrušov bude hradit z rozpočtu obce energii, otop a pojištění. Dle sdělení pracovníků kontrolního oddělení KÚ musí náklady na otop a energii hradit škola. schválilo - dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce se Základní školou a Mateřskou školou Bratrušov. 9. Různé Zpracovali: Dana Hošková a Vlastimil Štrpka Z jednoho z předchozích zápisů ze zastupitelstva jste se měli možnost dozvědět, že v září 2007 byla dle ministerských pokynů zřízena školská rada a byl stanoven její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (za obec byl jmenován V. Štrpka), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků (zvolena byla Ivana Turková) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy (zvolena byla Olga Köhlerová), takže škola umožňuje zástupcům veřejnosti participovat na práci školského zařízení. První jednání školské rady svolala paní ředitelka Dagmar Pěničková na 19. prosinec a přestože se v radě všichni navzájem známe, bylo to takové vstupní oťukávání a nástin stylu práce. Po nutné volbě předsedy školské rady (kolegyně daly přednost jedinému muži) jsme měli možnost připomínkovat základní dokumenty, které souvisejí s výukou a chodem školy: školský vzdělávací program a výroční zprávu za minulý školní rok. Za sebe můžu říct, že vzdělávací program naší školy je koncipován velmi moderně a nezbývá než popřát, aby se ho v učitelské praxi dařilo úspěšně naplňovat. Závěrem bych rád jmenoval některé z kompetencí školské rady: 1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. 2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 3. Schvaluje školní řád a navrhuje změny. 4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 6. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. 7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Vlastimil Štrpka 3

4 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 10 Zastupitelstvo se ke svému desátému jednání sešlo dne v 18 hodin v sále kulturního domu a projednalo následující body (přesné znění zápis u ze zasedání je k dispozici prostřednictvím Obecního úřadu Bratrušov): 1. Zahájení zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájil a řídil starosta obce Jiří Matýs. Přítomno bylo 6 zastupitelů: Ivo Hošek, Dana Hošková, Jiří Matýs, Drahomír Polách, Vlastimil Štrpka a Jan Šváb. Pro nemoc byl omluven Radek Gronych. 2. Kontrola usnesení 3. Příspěvek Obce Bratrušov na nákup knihovních fondů pro rok Na nákup nových knih pro obecní knihovnu byla z rozpočtu pro rok 2008 navržena částka ,- Kč. Nákup smluvně zajišťuje Městská knihovna Šumperk. Blíže viz Dodatek č. 7. schválilo Dodatek č Vstup a zapojení Obce Bratrušov do místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s. Místní akční skupina Horní Pomoraví v součastné době sdružuje Obce Bohdíkov, Brannou, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivnou, Malou Moravu, Rudu nad Moravou, Staré Město pod Sněžníkem, Šléglov a Vikantice. Výhodou tohoto sdružení je, že mimo již zmíněné obce sdružuje i neziskové organizace a podnikatele s cílem rozvoje svého území prostřednictvím vytvoření společné strategie. schválilo vstup a zapojení Obce Bratrušov do územní působnosti Místní akční skupiny Horní Pomoraví o.p.s. 5. Dodatek č. 2 Programu obnovy venkova Bratrušov Dodatek č. 2 aktualizuje již schválený Program obnovy venkova Bratrušov, rozšiřuje možnosti investičního rozvoje obce a čerpání veřejných dotací. schválilo Dodatek č. 2 Programu obnovy venkova Bratrušov. 6. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2008 v rámci Programu obnovy venkova (POV) Z důvodu velmi špatného stavu budovy obecního úřadu je nutné zajistit výměnu oken, výměnu topení, rozvodů vody a odpadů. Z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje lze získat až 60 % finančních prostředků a 40 % musí uhradit obec. schválilo žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje. 7. Podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov Pronájem pozemků ve vlastnictví obce se musí řídi Zákonem 128/ 2000 Sb. o obcích a obecních zřízení. Z těchto důvodů je nutné stanovit podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov. schválilo podmínky a ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Bratrušov. 9. Příspěvek na činnost Charity Šumperk pro rok 2008 neschválilo poskytnutí příspěvku Charitě Šumperk a uložilo sociálně -kulturnímu výboru předložit komplexní návrh řešení poskytování sociálních služeb v obci. 10. Návrh poplatků Obecní knihovny Bratrušov na rok 2008 Bylo navrhnuto ponechat poplatky za knihovní služby (půjčovné) ve stejném rozsahu jako v roce 2007, a to: 1) Dospělí čtenáři 40,- Kč/rok 2) Děti, studenti, důchodci 20,- Kč/rok 3) Upomínky: 1. upomínka 15,- Kč, 2. upomínka 20,- Kč, 3. upomínka 30,- Kč 4) Za ztrátu knihy účtovat cenu knihy + 30,- Kč manipulační poplatek 5) Použití internetu pro návštěvníky knihovny zdarma 6) Za černobílý tisk A4 poplatek 2,- Kč a barevný tisk A4 poplatek 10,- Kč schválilo poplatky za knihovní služby pro rok 2008 dle návrhu. 11. Příloha č. 1 vnitřní směrnice o účetnictví č. 1/2004 Příloha č. 1 stanovuje finanční limity pro používání služebních mobilních telefonů pro zaměstnance obecního úřadu. schválilo přílohu č. 1 k vnitřní směrnici o účetnictví č. 1/2007 Obce Bratrušov. 12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb Na základě žádosti ze dne na Pozemkový fond ČR došlo předložení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků na Obec Bratrušov. Jedná se o pozemky č. p. 1429/1, 1431/1 a 1431/3 v katastrálním území Bratrušov. Tyto pozemky se nachází v prostoru mezi mostem u Člupných a rodinným domem manželů Hatalových. Územním plánem jsou tyto pozemky určeny k zástavbě rodinných domů. schválilo bezúplatný převod pozemků č. p. 1429/1, 1431/1 a 1431/3 v k. ú. Bratrušov z Pozemkového fondu ČR na Obec Bratrušov. 13. Pořízení změny Územního plánu č. 2 Obce Bratrušov Důvodem pro pořízení změny č. 2 Územního plánu Obce Bratrušov jsou nové požadavky na plo- 4

5 chy pro bytovou výstavbu a ošetření vlastnických vztahů pod stavbami veřejného zájmu. V průběhu minulého roku byly na OÚ doručeny čtyři žádosti na změnu ÚP, z toho 3 žádosti byly pro výstavbu rodinných domů a jedna žádost na změnu užívání pozemku (zahrada na pozemek určený k podnikání). schválilo pořízení změny č. 2 Územního plánu Bratrušov. schválilo Ing. Ivo Hoška jako určeného zastupitele pro změnu č. 2 Územního plánu Bratrušov. 14. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Dlouhodobě neprováděná údržba a opravy obecního majetku, běžná údržba veřejné zeleně a veřejných ploch klade vyšší nároky na potřeby množství práce, tj. více pracovních sil. schválilo vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na období Různé Zpracovali: Dana Hošková a Vlastimil Štrpka Novoroční výstup na Smrk Po Silvestrovské veselici se každý léčí jinak. Existuje nespočetně mnoho různých receptů, od kyselých okurků po nejrůznější iontové nápoje. Receptem bratrušovským je již několik let tradiční procházka zimním lesem na nepříliš vzdálený kopec Smrk, kterého se zúčastňují nejen silvestrovští flamendři, ale zkrátka každý, kdo si chce na Nový rok provětrat plíce a protáhnout svaly. Nejinak tomu bylo i letos, kdy několik desítek bratrušovanů a jejich přátel (dohromady cca 45 osob) dorazilo k ohníčku na Smrku, kde si zazpívali u kytary a posilnili se svařákem. Nejstarším účastníkem letošního výstupu byla dvacetipětiletá kobyla Šárka pana Macka. Koňský rok se prý počítá jako pět lidských, takže jistě uznáte, že to byl heroický výkon. Děti byly nadšené množstvím sněhu, kterého si užily alespoň zde, a jen nerady se vracely domů. Kamila Střeštíková Foto: Pavel Kobrin Dokončovací práce po rekonstrukci vodovodu Absence sněhu a letošní víceméně blátivá zima jenom podtrhuje nehotové terénní úpravy po nedávné rekonstrukci vodovodu, a tak horní polovina obce nepůsobí příliš vzhledně. Zvláště pak prostranství před kostelem a okolní park. Příčiny jsou nasnadě finišující stavební práce se zastavily až těsně před vánočními svátky ( ) a vše ostatní muselo s ohledem na zhoršující se podmáčený terén počkat. Jiný postup než zastavit dokončovací práce před Vánocemi nepřicházel v úvahu, protože po zkušenostech z terénních prací na dolním konci obce bylo zřejmé, že udusaná zemina ve výkopu stejně klesne a terénní úpravy by bylo nutno provádět znovu. A to již bohužel po předání stavby a vypršení smlouvy, tedy na náklady obce. Rov- něž díry po propojování byly ve vozovce upraveny pouze provizorně, a to pojezdovou dlažbou, a konečná úprava asfaltováním proběhne v jarních měsících při odstraňování nedodělků. V souvislosti s dokončovacími pracemi byla po dohodě se stavební firmou pozastavena částka ,-Kč na provedení konečných úprav v termínu do Zbývá tedy ještě provedení kolaudace stavby, odstranění nedodělků a celá rekonstrukce hlavního řadu obecního vodovodu bude zdárně za námi. Přijměte tedy naši omluvu za zhoršené podmínky při využívání soukromých i obecních ploch a zároveň náš závazek, že si dokončení všech terénních úprav od stavební firmy Aquaveri Servis ohlídáme. Vlastimil Štrpka, místostarosta Letos poprvé se v Kulturním domě v Bratrušově uskuteční ve středu 19. března od 16 hodin Velikonoční aukce a jarmark Dražit se zde budou výrobky dětí, ke koupi budou velikonoční výrobky a vlastní velikonoční výzdobu si zde budete moci sami vyrobit. Připraven je i krátký program dětí. Dagmar Pěničková 5

6 Lednová Tříkrálová sbírka 2008 Letošního tříkrálového koledování se účastnily 3 skupinky a v zapečetěných pokladničkách bylo nakonec celkem ,50 Kč (loni to bylo ,- Kč). Na fotografiích připomínáme pouze dvě skupinky koledníků, a tak bychom v textu rádi poděkovali ještě trojici pod vedením Miroslava Macka: jednalo se o Marušku Mackovou, Katušku Mackovou a Toníka Štrpku. Dárci byli letos opět o něco štědřejší než v předchozích letech, proto nezbývá než poděkovat za všechny příspěvky a za velmi vlídné přijetí dětských koledníků. Charita Šumperk celkově na Šumpersku vykoledovala ,- Kč, přičemž přímo v regionu zůstane kolem 60 % výnosu a převážná část těchto peněz bude investována na nákup nových rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené a seniory. Bližší informace naleznete na Slečny Lucii Dvořákovou, Marii Dvořákovou a Janu Skoumalovou fotil Vlastimil Štrpka. -VŠ- Nejmenší koledníky Aničku Bundilovou, Vladislava Bundila a Hynka Štrpku vedla Dagmar Bundilová. Rok 2008 Počet pokladniček Název obce Bludov ,00 Kč 11 ks Bohdíkov ,50 Kč 9 ks Název obce 6 Rok 2008 Vybraná částka Vybraná částka Počet pokladniček Nový Malín ,50 Kč 8 ks Olšany ,50 Kč Bohutín 8 866,00 Kč Rapotín ,50 Kč 16 ks Bratrušov ,50 Kč Rejchartice 1 981,00 Kč 1 ks Bušín 9 983,50 Kč Ruda nad Moravou ,50 Kč 12 ks Dolní Studénky ,50 Kč 7 ks Sobotín ,00 Kč Hanušovice ,00 Kč 1 Staré Město p.sněžníkem ,00 Kč Hraběšice 3 830,00 Kč 1 ks Šumperk ,00 Kč 36 ks Jindřichov ,50 Kč 2 ks Velké Losiny ,50 Kč 12 ks Kopřivná 6 542,50 Kč 1 ks Vernířovice 1 180,00 Kč 1 ks Loučná nad Desnou ,50 Kč 4 ks Vikýřovice ,50 Kč 10 ks Malá Morava 5 158,50 Kč Celkem ,00 Kč 165 ks

7 Frčíme se blíží Jelikož letošní Velikonoce vychází na 24. března, můžeme se kromě tradičních svátků těšit i na bratrušovskou recesistickou specialitu Frčíme konající se vždy v nedělní večer před Velikonočním pondělím. Opět nás nepochybně čeká spousta hudebních vystoupení největších hvězd showbussinesu, které už teď jistě pilují svoje představení, a nutno podotknout, že v konkurenci slavných jmen, která vystoupila v minulých ročnících, to nebudou mít jednoduché. Jestli jste i vy zvědaví, kdo ještě v Bratrušově nebyl, nebo kdo byl místním úžasným publikem uchvácen natolik, že svou návštěvu zopakuje, nezapomeňte si poznamenat datum a v osm hodin se v našem kulturním domě staňte jedním z přímých účastníků tohoto nevšedního hudebního, ale především komediálního zážitku. Kamila Střeštíková Zimní události v Sokolu Bratrušov V prosincovém čísle Bratrušovského zpravodaje jsme avizovali valnou hromadu, která se koná jednou za dva roky. Jedná se vždy o setkání volební, a tak bychom rádi představili alespoň dílčí výsledky (kompletní zápis je vyvěšen na obecních webových stránkách ). Přítomno bylo dle prezenční listiny 57 členů TJ Sokol Bratrušov, což byla účast 65%, a valná hromada byla tedy usnášeníschopná. Zvolen byl výkonný výbor TJ Sokol Bratrušov ve složení: staronovým předsedou je Radek Gronych, sekretářem Jaroslav Turek a hospodářem Martin Švestka, za členy výboru byli zvoleni: Vít Bursa, Miroslav Gronych, Tomáš Bundil a Luboš Kobrin. Zároveň zahájila hned v lednu obě naše mužstva svou zimní přípravu. Zmiňme se nejprve o našem družstvu dorostu, kteří zatím trénují pouze v tělocvičně v Šumperku, a to vždy v neděli dopoledne. Jejich výkonnost by měl prověřit již 1. března halový turnaj v Hanušovicích. Muži trénují také naplno a využívána je vždy sobota odpoledne na hřišti a neděle je od 15 hodin vyhrazena tělocvičně na Zámečku v Šumperku. Trénujeme poměrně tvrdě a radost může trenérům dělat účast hráčů i jejich přístup, schází se nás totiž pravidelně mezi 10 až 16 hráči a jsme už docela sehraná parta. Takže platí-li těžko na cvičišti, lehko na bojišti, nemusíme se snad úvodu jarní sezóny výrazněji obávat. Vlastimil Štrpka Výsledky turnaje ve stolním tenise 1. skupina - žáci / ženy 1. Latzel Josef 2. Heger Aleš 3. Reinerová Petra 4. Rábová Veronika 5. Plášek Miroslav 6. Januška Petr 7. Jakl Tomáš Foto: Milan Marek Jako každý rok v předvánočním období uspořádala místní TJ Sokol v KD turnaj ve stolním tenise. Hrálo se v sobotu 15. prosince 2007 od hodin, kdy pořadatelé rozdělili zúčastněné do dvou skupin. V první skupině hráli žáci a ženy a ve druhé muži od 15 let. Cenu pro nejstaršího účastníka si odnesl Jaroslav Turek a nejmladším hráčem byl Aleš Heger. Systémem každý s každým se hrálo s výsledky uvedenými v následující tabulce. Radek Gronych 2. skupina - muži 1. Falhar Radek 2. Zavičák Jan 3. Turek Zdenek 4. Turek Jaroslav 5. Štrpka Vlastimil 6. Reiner Pavel 7. Gronych Radek 8. Hladil Petr 9. Vogel František 10. Berka Vilém 11. Kotraš Rostislav 12.Bundil Tomáš 7

8 Bratrušovští hasiči na plese V sobotu 19. ledna 2008 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Bratrušov v kulturním domě ples. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Broadway, která dostála své pověsti, a myslím, že předvedla špičkový výkon. Důkazem toho byl Blahopřání stále zaplněný taneční parket. Navíc zpěvačka bravurně ovládala umění slova a dokázala bavit všechny přítomné. Ples navštívilo rekordních 193 hostů, kteří si dopřávali nejen dobré jídlo a pití, ale také potěšení z bohaté tomboly. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu. S ostatními se mile rád uvidím zase za rok v lednu na plese Sboru dobrovolných hasičů. Petr Miča, starosta SDH Bratrušov Své významné životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané: Blahopřejeme Jubilea v měsíci lednu 2008 Kozák Blahomír, Bratrušov 95 Jaklová Marlleta, Bratrušov 34 Dubská Naděžda, Bratrušov 181 Jubilea v měsíci březnu 2008 Vavrečková Marta, Bratrušov 163 Hatala Jiří, Bratrušov 156 Trepeš František, Bratrušov 48 Zavičák Jan, Bratrušov 19 Jubilea v měsíci únoru 2008 Procházka Zdeněk, Bratrušov 123 Zimčíková Jiřina, Bratrušov 104 Badalová Marie, Bratrušov 21 Blahopřejeme rovněž všem ostatním občanům, kteří oslavili, nebo oslaví své narozeniny. Dana Hošková Bratrušovský zpravodaj. Náklad 230 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Vlastimil Štrpka (předseda) - členové: Kamila Střeštíková - a Radek Gronych - 8

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 19. 12. 2013 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 19. 12. 2013 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 19. 12. 2013 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 14:10 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 7- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Z á p i s č. 9 /2012

Z á p i s č. 9 /2012 Strana č. 1/6 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 9 /2012 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 12. 12. 2012 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 97/2015 konaného dne 3.2.2015 v 19,00hodin

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 97/2015 konaného dne 3.2.2015 v 19,00hodin Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 97/2015 konaného dne 3.2.2015 v 19,00hodin Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Beneš J., M.Marek Nepřítomni: - Hejtmánek

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Přítomni: Polanka P., Marek M., Beneš J. Nehézová M. a Ježek R., Houdek M., Kotrch Vl. Nepřítomni:

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov

Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Číslo 4 / Prosinec 2014 ROČNÍK XX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Základní škola a Mateřská škola Bratrušov má

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Bratrušovský. zpravodaj. Zahájení nového školního roku. Červencové vykradení Sokolu. Číslo 4 / Září 2008 ROČNÍK XIV.

Bratrušovský. zpravodaj. Zahájení nového školního roku. Červencové vykradení Sokolu. Číslo 4 / Září 2008 ROČNÍK XIV. Číslo 4 / Září 2008 ROČNÍK XIV. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Zahájení nového školního roku Letošní 1. září začalo pro všechny děti radostně. Na cestu do školy

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více