Střední zdravotnická škola nabízí ke studiu POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTI, splňuje potřeby trhu práce, poskytuje kvalitní vzdělání v potřebných oborech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola nabízí ke studiu POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTI, splňuje potřeby trhu práce, poskytuje kvalitní vzdělání v potřebných oborech"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola nabízí ke studiu POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTI, splňuje potřeby trhu práce, poskytuje kvalitní vzdělání v potřebných oborech Školní rok 2015/2016 PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Žáci oboru Zdravotnický asistent v prostorách pro fyzioterapii zrekonstruovaného Vršovického zámečku. Secondary Nursing School Krankenpflegeschule École sécondaire d infirmières Ruská 2200/91, Praha 10-Vinohrady tel.:

2 SLOVO ÚVODEM ŘEDITELKA ŠKOLY PhDr. IVANKA KOHOUTOVÁ, Ph.D. Naše Střední zdravotnická škola je školou bez bariér s podporou inkluzivního vzdělávání. V rámci vzdělávacího programu umožňujeme studium uchazečům většinové společnosti, dále žákům s některými pohybovými a smyslovými postiženími (umožňuje-li to zvolený studijní obor), se specifickými poruchami učení, různými speciálními potřebami, nadaným dětem (např. vrcholovým sportovcům), dětem cizinců, dětem jiného etnika a různého náboženského vyznání. Na školu jsou tak kladeny vyšší nároky spojené s širokou heterogenitou složení žáků. Jedná se také o uzpůsobení prostředí, pomůcek, externích odborníků a péči o duševní zdraví všech žáků i učitelů. Pozornost věnujeme vytvoření dobrého klimatu ve škole, což se nám daří již léta realizovat. Studenti se mohou podílet na chodu školy prostřednictvím zastoupení v Školské radě a Studentském parlamentu. Dalšími prostředky k rozvoji dobrého klimatu ve škole jsou pravidelná spolupráce s rodiči, rozvoj multikulturního prostředí, zavádění netradičních způsobů výuky a vlastní publikace odborné literatury. Organizujeme jazykové kurzy a odbornou praxi v zahraničí. Mezi výhody studia v programu Škola bez bariér s podporou inkluzivního vzdělávání dále patří: studium v bezbariérové budově možnost individuálního studijního plánu nastavujeme žákům dle svých možností podmínky ke studiu, časový harmonogram výuky a zkoušek přizpůsobujeme komunikaci jejich individuálním možnostem poskytujeme konzultace s výchovnou poradkyní, s preventistkou rizikového chování, školním psychologem zapůjčujeme studijní literaturu a vybrané pomůcky. Naší prioritou je zachovávání bezpečnosti a ochrany zdraví při studiu a práci našich žáků i učitelů i při vysokých nárocích, které na ně studium či práce v naší škole klade. MOSTY 2013 Z předávání každoročních celorepublikových cen Národní rady osob se zdravotním postižením. Ředitelka školy se studenty. V roce 2014 byla dlouholetá spolupráce potvrzena oficiální smlouvou naší školy s NRZP ČR. Škola byla založena a v roce 1953 a vychovala již ně- kolik tisíc absolventů převážně v oboru Všeobecná zdravotní sestra a Asistent hygienické služby. Současně vzdělávala l pedagogy ošetřovatelské t techniky a praktického výcviku. Její zakladatelé ji umístili do areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, za což jim náleží vřelé díky. Ve vyspělých evropských zemích je tomu právě tak, škola není odtržená od praxe a teoretická výuka se tak s praxí harmonicky prolíná. Neznamená to ovšem, že žáci školy dochází na praxi pouze do FNKV, partnerská pracoviště jsou po celé Praze. Učební plán zdravotnických škol zahrnuje všeobecně Střední zdravotnická škola se představuje... vzdělávací předměty, odborné předměty a většina oborů i praktickou výuku. Odborná výuka je zajišťována odbornými interními učiteli pedagogického sboru a částečně i externisty, většinou lékaři. V nabídce školy je několik oborů ukončených maturitou. Zdravotnické lyceum je přípravou pro studium na vyšších a vysokých školách. Obor Ortoticko protetický technik lze studovat pouze na naší škole. Obor Zdravotnický asistent (i ve večerním studiu v délce 5 let) má široké uplatnění, jak ve zdravotních, tak i sociálních zařízeních. Po maturitě lze navázat tříletým studiem na VŠ a získat titul bakalář, který je dnes nutný k výkonu pozice zdravotní sestry. Pokračovat lze i v magisterském studiu. Absolventi oboru Sociální činnost se uplatní v sociálních zařízeních všeho druhu. Nově otevřeným maturitním oborem je Bezpečnostně právní činnost. Tříletý obor Ošetřovatel/ka s výučním listem je nezbytný do zdravotnických a sociálních týmů všech typů zařízení. Od dubna 2006 je na pozici ředitelky školy PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., která se stará o školu s péčí vzorného manažera a hospodáře. Školu zřizuje Hlavní město Praha

3 Trénování paměti VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK SE NA JAŘE 2014 ZNOVU OTEVŘEL Památkáři stáli důsledně u jeho rekonstrukce. Své místo tu našel Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služby. Přišli jsme se podívat, nechat se překvapit a nafotit se. Historicky cenná budova v novorenesančním stylu z 18. století, zvaná Rangherka, původně továrna na hedvábí a nyní moderní sociální zařízení. Léčba prací ergoterapie Praktikovat tu budou i naši žáci.

4 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Medical assistent Pflegeasistent Assistant médical Žáci oboru zajišťují první pomoc při řadě příležitostí Foto: Pražský maraton, Pražské kolo soutěže Enersol měření tlaku Učební plán Zdravotnický asistent denní studium Počet týdenních vyučovacích hodin Vyučovací předmět ročník ročník ročník ročník celkem Český jazyk a literatura* Cizí jazyk* (AJ, NJ, RJ) 3 (3) (3) Občanská nauka Dějepis Matematika*/** Fyzika Chemie Biologie a ekologie Informační a komunikační technologie 2 (2) 2 (2) 4 (4) Tělesná výchova 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) Ekonomika Psychologie a komunikace** 1 2 (1) (1) Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví První pomoc 2 (2) 2 (2) Klinická propedeutika 2 2 Somatologie a latinská terminologie** 5 5 Ošetřovatelství** 4 (2) 9 (8) (10) Ošetřování nemocných** 12 (12) 12 (12) 24 (24) Konverzace v cizím jazyce (AJ, NJ, RJ) 1 (1) 2 (2) 3 (3) Volitelný seminář (psychologie/matematika) 2 2 Počet hodin celkem Učební plán denní studium M/01 Učební plán Zdravotnický asistent večerní studium Vyučovací předmět 1. ročník Počet týdenních vyučovacích hodin 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem Český jazyk a literatura* Cizí jazyk* (AJ, NJ, RJ) 2 (2) (2) Občanská nauka Dějepis 1 1 Matematika * Fyzika 1 1 Chemie 1 1 Biologie a ekologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 (1) 1 (1) 2 (2) Ekonomika 1 1 Psychologie a komunikace** Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 1 1 První pomoc 1 (1) 1 (1) Klinická propedeutika** Somatologie a latinská terminologie** 3 3 Ošetřovatelství** 1 (1) 3 (3) (4) Ošetřování nemocných** 3 (3) 5 (5) 5 (5) 13 (13) Volitelný seminář (psychologie/ matematika) 1 1 Počet hodin celkem Učební plán večerní studium M/01

5 Učební plán denní studium M/04 Učební plán Zdravotnické lyceum denní studium Počet týdenních vyučovacích hodin Vyučovací předmět ročník ročník ročník ročník celkem Český jazyk a literatura* Cizí jazyk I (AJ, NJ, RJ)* 3 (3) (3) Cizí jazyk II (AJ, NJ, RJ, ŠJ)** 2 (2) (2) Občanská nauka** Dějepis** Psychologie (1) 4 (1) Matematika* Fyzika** Chemie** Biologie** Zeměpis Informační a komunikační technologie 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 6 (6) Tělesná výchova 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) Ekonomika Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 2 2 První pomoc 2 (2) 2 (2) Klinická propedeutika 2 2 Latinský jazyk 2 2 Somatologie** 5 5 Základy klinických oborů Seminář z klinických oborů a první pomoci** 3 (3) 3 (3) Konverzace v cizím jazyce (AJ I, NJ I, RJ I) 1 (1) 2 (2) 3 (3) Seminář (biologie, chemie, fyzika a člověk/ matematika) 2,2 4 Počet hodin celkem Poznámka: předměty označené * jsou předměty společné části maturitní zkoušky předměty označené ** jsou předměty profilové části maturitní zkoušky ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Před budovou školy Medical lycée Medizinisches Lyzeum Lycée médical The school lw was founded di in the year Several thousand graduates were brought up over these years in our school predominately in subject of Nurse and Assistant of Hygienic Service. It also educated teachers of nursing techniques and hospital training. Its founders placed it in the compound of the Teaching Hospital Královské Vinohrady for which we give them warm thanks. The system of education is the same in other developed European countries where school is not separated from practice but the theory blends harmoniously with the practice. It does not mean that pupils of the school attend hospital training in Vinohrady hospital. The partner s work Secondary Nursing School introduces itself places are located all over Prague. The curriculum of the school includes general subjects, vocational subjects and practical training. The vocational education is ensured by internal special teachers of the teaching staff and partially by external workers, mostly physicians. The school offers several subjects of study which are completed by state graduation exam, called Maturita. Medical lycée is a preparation for studies at colleges and universities. Ortho-prosthetic technician is taught only a tour school. Medical assistant (even evening classes lasting 5 years) can be widely used both in any health care facilities and social facilities. After the graduation exam our students are able to study at three - year colleges and obtain a bachelor s degree which is required to perform the position of nurse. Our students can continue their studies in the Magister s program at universities. The subject of Social worker is necessary for working in various types of social facilities. Security legal worker is newly opened subject of study finished by a graduation exam as well. Attendant, three year program with a certificate of apprenticeship is necessary for any health and social team of workers in all kind of facilities. PhDr. Ivanka Kohoutová Ph.D. has been the headmistress of the school since April She has run the school as an excellent manager and economist. The school is establishing by the City of Prague.

6 ORTOTICKO PROTETICKÝ TECHNIK Žáci se podíleli na výrobě ortopedické boty pro diabetika Ortho-prothetic Technician Orthotischprothetischer Techniker Étude technique des orthèses et prothèses Učební plán Ortoticko-protetický technik Počet týdenních vyučovacích hodin Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk a literatura * Cizí jazyk *(AJ, NJ, RJ) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12) Občanská nauka Dějepis Matematika */** Fyzika Chemie Biologie a ekologie Informační a komunikační technologie 2 (2) 2 (2) 4 (4) Tělesná výchova 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) Ekonomika Základy psychologie Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 1 1 První pomoc 2 (2) 2 (2) Odborné kreslení 2 2 Základy biomechaniky 1 1 Stavba ortoticko-protetických pomůcek** Materiály a technologie** Zhotovování ortopedických a protetických pomůcek (praktické vyučování)** 4 (4) 10 (10) 11 (11) 25 (25) Somatologie a latinská terminologie** 5 5 Základy kineziologie Vybrané klinické obory Základy fyzioterapie 2 2 Klinická propedeutika 2 2 Konverzace v ciz. jazyce (AJ, NJ, RJ) 1 (1) 2 (2) 3 (3) Volitelný seminář (stavba ort.- prot. pomůcek, materiály a technologie/ matematika) 2 2 Počet hodin celkem Poznámka: předměty označené * jsou předměty společné části maturitní zkoušky předměty označené ** jsou předměty profilové části maturitní zkoušky Učební plán denní studium M/01 Při debatě o oboru Ortoticko protetický technik se sešli studenti 2. ročníku Anna a Roman a maturanti Martin, David, Jaroslav a Jáchym. Již ve starém Egyptě vymysleli, jak udělat náhradu za palec. V dnešní době je to samozřejmě modernější, ale založené na stejném principu pomáhat zpátky navracet lidem život, i když on sám je o něco připravil. Jsme tu od toho, abychom pomáhali! Vyrábíme pomůcky k žití, jako jsou protézy a ortézy nohou a rukou, vložky do bot a další náhrady, jsou to pravé originály pro každého postiženého. Zatím nás je málo, ale tím spíše si myslíme, že jsme pro svět potřební, i když mnoho lidí tento obor vlastně nezná, ale když zjistí, oč jde, jsou určitě rádi, že tato specializace existuje, říkají naši studenti.

7 Učební plán denní studium M/01 Učební plán Bezpečnostně právní činnostdenní studium Počet týdenních vyučovacích hodin Vyučovací předmět ročník ročník ročník ročník celkem Český jazyk a literatura* Cizí jazyk I (AJ, NJ, RJ)* 3 (3) (3) Cizí jazyk II (AJ, NJ, RJ) * 2 (2) (2) Občanská nauka Dějepis Psychologie, komunikace a pedagogika** 3 2 (1) 2 (1) 7 (2) Matematika* Fyzika Chemie Biologie a ekologie Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví Základy topografie a geografie 2 2 Informační a komunikační technologie 2 (2) 2 (2) 4 (4) Tělesná výchova** 3 (3) 3 (3) 3 (3) 2 (2) 11(11) Ekonomika Multikulturní výchova** První pomoc a IZS 2 (2) 2 (2) 4 (4) Právo** Bezpečnostní činnost** Dopravní činnost** 2 2 Střelecká příprava 2 2 Kontrola kriminality** Sebeobrana** 2 (2) 1 (1) 3 (3) Technika administrativy Odborná praxe 4 týdny Konverzace v cizím jazyce I (AJ, NJ, RJ) Volitelný seminář (Bezpečnostní činnost, dopravní činnost a kontrola 2 2 kriminality/matematika) Počet hodin celkem Poznámka: předměty označené * jsou předměty společné části maturitní zkoušky předměty označené ** jsou předměty profilové části maturitní zkoušky BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST Cvičný let v helikoptéře Posilovna školy Security legal worker Sicherheits-rechtliche Tätigkeit Activités de sécurité juridique Dračí lodě Posilovna školy Trénink v sebeobraně

8 SOCIÁLNÍ ČINNOST Social worker Pfleger in sozialen Einrichtungen Travail social Učební plán Sociální činnost denní studium Počet týdenních vyučovacích hodin Vyučovací předmět ročník ročník ročník ročník celkem Český jazyk a literatura * Cizí jazyk * (AJ, NJ, RJ) 3 (3) (3) Občanská nauka Právo Dějepis* Matematika * Fyzika 1 1 Chemie 1 1 Biologie a ekologie Informační a komunikační technologie 2 (2) 2 (2) 4 (4) Tělesná výchova 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) Zdravotní tělesná výchova 1 (1) 2 (2) 3 (3) Ekonomika Sociální politika ** 2 2 Sociální péče** Zdravotní nauka** První pomoc 2 (2) 2 (2) Pečovatelství 2 (2) 2 (1) (3) Péče o seniory a ostatní občany Speciální pedagogika** Výtvarná výchova 1 (1) 1 (1) 2 (2) Hudební výchova Organizace volného času 2 2 Psychologie** (1) 2 (1) 8 (2) Sociální zabezpečení** 2 2 Odborná praxe v sociální péči** 6 (6) 6 (6) 12 (12) Konverzace v ciz. jazyce (AJ, NJ, RJ) 1 (1) 2 (2) 3 (3) Volitelný seminář (soc. péče, politika a zabezpečení /matematika) 2 2 Počet hodin celkem Poznámka: předměty označené * jsou předměty společné části maturitní zkoušky předměty označené ** jsou předměty profilové části maturitní zkoušky Učební plán denní studium M/01 Ergoterapeutický stolek pro zlepšování jemné motoriky Schola Pragensis 2013 Petr Polák, absolvent Zdravotnického lycea z roku 2014 se studentkou zahraniční školy

9 Učební plán denní studium H/01 Učební plán Ošetřovatel denní studium Počet vyučovacích hodin za týden Vyučovací předmět ročník ročník ročník celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk, RJ) 2 (2) (2) Občanská nauka Dějepis 1 1 Matematika Fyzika Chemie Biologie a ekologie Informační a komunikační technologie 2 (2) 1 (1) 3 (3) Tělesná výchova 2 (2) 2 (2) 4 (4) Ekonomika Psychologie a komunikace Sociální aktivizace klientů 1 (1) 1 (1) Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 2 2 První pomoc 2 (2) 2 (2) Klinická propedeutika 2 2 Somatologie 4 4 Ošetřovatelská péče* 6 (6) 5 (5) 5 16 (11) Odborný výcvik* 12 (12) 16 (16) 28 (28) Počet hodin celkem Poznámka: předměty označené * jsou předměty závěrečné zkoušky OŠETŘOVATEL/ OŠETŘO- VATELKA Athendant Krankenpflegehelfer Aide-soignant Позвольте познакомить Вас с нашей Средней медицинской школой. Школа была основана в 1953 году. За годы существования школа воспитала и подгото- вила к практике несколько тысяч выпускников - меди- цинских сестер и ассистентов гигиенической службы. Одновременно школа организовала курсы для повышения квалификации педагогов, ведущих практическое обучение в средних медицинских школах. Мы должны быть благодарны основателям школы и за то, что ее помещение находится на территории клинической больницы «Краловске Винограды». В развитых европейских странах это типичная картина: теоретическое обучение будущего медицинского персонала проходит в гармоничном единстве с практическим непосредственно в клинике. Подобная практика осуществляется и в других клинических больницах Праги. В учебную программу медицинских школ входят общеобразовательные предметы, специальные предметы по профессиональной подготовке и практическое обучение. Специальные предметы проводят преподаватели школы, а также специалисты экстерны, прежде всего, врачи. Школа предлагает подготовку среднего медицинского персонала по пяти специальностям, заканчивающихся экзаменами на аттестат зрелости. Срок обучения четыре года. Медицинский лицей готовит учащихся к учебе в высших школах и в вузах. Обучение по специальности «Техник протезист-ортопед» в Чешской Республике осуществляется только в нашей школе. Подготовка этих специалистов очень нужна и важна, хотя она и требует серьeзной финансовой поддержки. Специальность «Медицинский ассистент» (имеется вечерняя форма обучения сроком 5 лет) позволяет работать в различных медицинских и социальных учреждениях. После успешной сдачи экзаменов на аттестат зрелости выпускники также могут поступить на бакалаврское обучение, готовящее квалифицированных медицинских сестер. Есть возможность продолжать учебу в магистратуре. Специальность «Социальная деятельность» готовит работников в социальной области. В учебном году началось обучение по новой специальности «Безопасность и правовая деятельность». Выпускники школы по специальности «Санитар/ка» (трехлетний срок обучения) получат свидетельство обокончании обучения. Эта профессия нужна во всех областях медицинской и социальной работы. В настоящее время руководство школы готовит новую учебную программу по специальности «Социальная помощь». Выпускники по этой специальности по окончании обучения трудоустраиваются. С апреля 2006 г. школой руководит PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., которая не только как примерный руководитель, но и как энергичный менеджер заботится о совершенствовании образовательных программ и о материальном развитии школы. Учредитель школы - администрация столицы Праги.

10 SIMULUJEME RÁNY PŘI VÝUCE Otevřené poranění břicha První pomoc při otevřeném poranění břicha Otevřené poranění hrudníku Otevřená zlomenina bérce Cizí těleso ve stehně Popáleniny na rukou Simulace různých ran umožňuje žákům vytvořit si představy o porušení celistvosti kůže nebo sliznice. Postižený může být ohrožen vykrvácením, infekcí, bolestí, porušením funkce a poraněním životně důležitých orgánů. Žákům jsou demonstrována jednotlivá poranění tak, aby aplikovali správný postup při ošetření postiženého, např. s řezným poraněním, střelným poraněním, s cizím tělesem v ráně, s otevřenou zlomeninou apod. Je nutné správně používat pomůcky a ochranné prostředky při ošetření různých druhů zranění. Důležité je také zajistit bezpečnost nemocného. Mgr. Jana Mašková

11 pro obory: Bezpečnostně právní činnost, Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Sociální činnost SPORTOVNÍ A ADAPTAČNÍ KURZ září 2014

12 NAVŠTÍVILI JSME VILU KARLA ČAPKA Zahrada hrála v životě umělce důležitou roli, tady vznikl slavný Zahradníkův rok, Dášeňka a další svosty... Českému jazyku a literatuře se ve škole věnuje velká pozornost. Majitel vily, Úřad m. č. Praha 10, nám umožnil navštívit tuto jedinečnou kulturní památku. Vila Karla Čapka z let 1923/24 se nachází v ulici Bratří Čapků. Je trvalou připomínkou velikána české kultury, který nás proslavil po celém světě. Mohli jsme jít pěšky, není to tak daleko od školy. Eine Krankenpflegeschule stellt sich vor Die Schule hl hulew wurde ei im mj Jahr 1953 gegründet. Während dieser Zeit hat sie mehrere Tausend von Absolventen ausgebildet, überwiegend in den Berufen Allgemeine Krankenschwester und Assistent des hygienischen Dienstes. Gleichzeitig hat sie Pädagogen für die Pflegetechnik sowie für die praktische Ausbildung ausgebildet. Ihre Gründer haben die Schule auf dem Gelände des Universitätskrankenhauses Královské Vinohrady untergebracht, was eine kluge Wahl war. In den hochentwickelten europäischen Ländern pflegen ähnliche Schulen nicht praxisfremd zu sein die theoretische Ausbildung und das Praktikum ergänzen harmonisch einander. Allerdings bedeutet es nicht, dass die Schüler ihr Praktikum nur hier machen. Die Partnerschaftsstäten gibt es in ganz Prag. Die Lehrpläne der Krankenpflegeschulen umfassen allgemeine und Fachfächer sowie das Praktikum. Der fachliche Unterricht wird von den internen Fachlehrern des Lehrkörpers und teilweise auch von Externisten und Ärzten, sichergestellt. Die Schule bietet mehrere mit dem Staatsabitur abgeschlossene Fachrichtungen an. Unser Medizinisches Lyzeum ist eine Vorbereitung für das Studium an höheren Schulen und Hochschulen. Den Beruf Orthotisch-prothetischer Techniker kann man nur an unserer Schule studieren. Das Studienfach Pflegeassistent (auch als Abendstudium, das 5 Jahre dauert) findet ein breites Betätigungsfeld sowohl in medizinischen als auch in sozialen Einrichtungen. Nach dem Abitur kann ein dreijähriges Studium an den Hochschulen anknüpfen, abgeschlossen mit dem Titel Bachelor, was heute zur Ausübung des Krankenschwesterberufes notwendig ist. Dann kann man mit dem Magisterstudium fortsetzen. Der Studienbereich Pfleger in sozialen Einrichtungen kommt in sozialen Einrichtungen aller Art zur Geltung. Ein neueröffneter, mit dem Abitur abgeschlossener Studienbereich heisst Sicherheits-rechtliche Tätigkeit. Die dreijährige Studienrichtung Krankenpflegehelfer mit Lehrbrief ist für medizinische sowie Sozialteams unentbehrlich. Seit April 2006 ist auf dem Posten der Schulleiterin PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., die sich mit der Sorgfalt eines vorbildlichen Managers und Sachwalters um die Schule kümmert. Der Schulträger ist die Hauptstadt Prag.

13 Pravidelná setkávání tzv. Pátečníků, slavných přátel Karla Čapka z kulturního a politického života, jako byli T. G. Masaryk, E. Beneš, J. Masaryk, F. Peroutka, K. Poláček a mnozí další Pracovní stůl Karla Čapka Notre Nt école aé été fondé en Au fil de ces an- nées, elle a formé plusieurs milliers de diplômés, principalement i dans le domaine de l Infirmière générale et l Assistent du service de santé publique. En même temps, elle éduquait les enseignants aux techniques de soins infirmiers et l entraînement pratique. Ses fondateurs l ont placée aux terrains de l hôpital universitaire de Královské Vinohrady, c est pourquoi ils méritent de remerciements chaleureux. C est le même cas dans les pays européens développés, l école n est pas séparée de la pratique et l enseignement théorique est étroitement et harmoniquement lié à la pratique. Néanmoins, cela ne signifie pas que nos étudiants ne fréquentent que École sécondaire d infi rmières se présente l hôpital de Vinohrady, les lieux de travail partenaires sont dispersés sur toute la Prague. Le programme d études de l école comprend des cours de formation générale, professionnelle et la plupart des formations aussi l éducation pratique. La formation professionnelle est assurée par des enseignants spécialisés internes et partiellement même par des enseignants externes, en majorité médecins. L école offre un certain nombre de spécialisations terminé par le diplôme de bac. Le lycée médical prépare étudier dans les collèges et les universités. Étude technique des orthèses et prothèses ne peuvent pas étudiés qu à notre école. L assistant médical (même pour cours du soir en 5 ans) abonde d une large application dans les établissements médicaux ainsi que sociaux. Après l obtention du diplôme de bac, il peut progresser son étude de trois ans à l université et obtenir un diplôme de licence qui est aujourd hui indispensable pour le travail sur le poste d infirmière. Nos étudiants peuvent continuer même dans les études de master. Les diplômés en Travail social obtiendront un emploi dans les institutions sociales de toutes sortes. On a ouvert une nouvelle section de l obtention du diplôme-les Activités de sécurité juridique. Aide-soignant, étude de trois ans terminée par le brevet d apprentissage, est indispensable pour les équipes sociaux et de soins de santé dans tous les types d établisements. PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. assure la fonction de la directrice partir d avril 2006 et s occupe de l école avec un soin d une gestionnaire et économe exemplaire. Notre école est établie par la Municipalité de Prague.

14 BRITSKÉ OSTROVY STUDENTSKÝ POBYT Studenti a studentky SZŠ Ruská se zúčastnili zájezdu spojeného s výukou angličtiny. Vodopády Powerscourt největší irské vodopády (Irská republika) Visutý provazový most spojující pevninu a ostrov Carrick-a-Rede (Severní Irsko) U muzea Titanic v Belfastu V učebně před výukou (jazyková škola v samém centru Dublinu)

15 ITÁLIE Ozdravný a poznávací pobyt v jižní Itálii Navštívili jsme tamní nemocnici, Pompeje a Vesuv a užili si sluníčka a moře.

16 STÁŽ V NORSKU Odborná stáž žáků oborů Ošetřovatel a Zdravotnický asistent v sociálních zařízeních v Norsku.

17 TURECKO Obor kuchař Výroba hudebních nástrojů Víceoborová střední škola v Izmiru Praxe studentek v oboru učitel mateřské školky Výjezd do Izmiru a návštěvy žáků zdravotnických škol z Turecka Odborný kabinet ošetřovatelství na SZŠ Ruská Návštěva turecké učitelky v MŠ Omská

18 Projekt Leonardo da Vinci s výjezdy odborných pedagogů školy do zahraničí IRSKO RAKOUSKO LITVA NĚMECKO SLOVENSKO SLOVINSKO ESTONSKO PROJEKT LEONARDO DA VINCI MOBILITY VETPRO

19 ENERSOL Tématem mé práce byly obnovitelné zdroje energie a zdraví. Proč? Zajímám se o ekologii, přírodu, tedy životní prostředí a tak mě poutají témata jako souvislost ekologie se zdravím člověka. Kristýna Hlavová, 4. ročník Zdravotnického lycea V oblasti ekologické výchovy jsme zapojeni do mezinárodního programu Vzdělávací agentury Kroměříž ENERSOL. SOUTĚŽ: PRVNÍ POMOC Dopravní nehoda IMATRIKULACE Zajištění zraněných termofólií pro udržení tepla (i pro kojence) Tepenné krvácení levé horní končetiny Imatrikulace prvních ročníků odborných škol a odborných učilišť ve Smetanově síni Obecního domu ročník oboru Ošetřovatel/ka, třídního pedagoga Mgr. Patrika Burdy

20 ZVEME VÁS na maturitní a imatrikulační ples dne od ve Velkém sále Paláce Lucerna DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ další a ? Kde nás najdete V Ruské 91 na Vinohradech Dopravní spojení: metrem na Želivského a projít Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady nebo autobusem č. 175, výstupní stanice Murmanská nebo tramvají č. 7, 22 a 24 na Kubánské náměstí. PŘEDNOSTI SZŠ JSOU PATRNÉ NA PRVNÍ POHLED 60 let tradice škola bez bariér s podporou inkluzivního vzdělávání široké možnosti uplatnění absolventů na trhu práce v tuzemsku a zahraničí po absolvování maturity lze pokračovat na VOŠ a VŠ výuka cizích jazyků s pobyty v zahraničí (angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština) kontakty se školami v zahraničí oboustranná spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR nabídka akreditovaných kurzů jako např.: Sanitář, Mentor klinické praxe, Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách atd. lyžařské a sportovní kurzy snadná dopravní dostupnost zahrada, knihovna, oddychový koutek, tělocvična, posilovna v nově zrekonstruované jídelně výběr ze dvou jídel

2016/2017 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA NABÍZÍ KE STUDIU POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTI SPLŇUJE POTŘEBY TRHU PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

2016/2017 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA NABÍZÍ KE STUDIU POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTI SPLŇUJE POTŘEBY TRHU PRÁCE ŠKOLNÍ ROK STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA NABÍZÍ KE STUDIU POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTI SPLŇUJE POTŘEBY TRHU PRÁCE PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Secondary Nursing School Krankenpflegeschule

Více

Připravujeme: Pečovatelské služby 75-41-E/01

Připravujeme: Pečovatelské služby 75-41-E/01 o -Vin y hrad 014 Š 3 2 k 1 o 0 l 2 n k í o r ěsto Pr aha a 10 rah (Se 1, P co ká 9 (w ndary Rus ww N ur ule).s 5 s e s ch i 3 n g z g s S -r ch P 90 8 enpfle o k n u o a l r K s h oly k 46 0 a D. c z

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Secondary Nursing School Krankenpflegeschule École sécondaire d infirmières. í založ. 60. ro í založení školy. 60. vý. 60. výro. í školy. 60.

Secondary Nursing School Krankenpflegeschule École sécondaire d infirmières. í založ. 60. ro í založení školy. 60. vý. 60. výro. í školy. 60. Střední zdravotnická škola Secondary Nursing School Krankenpflegeschule École sécondaire d infirmières aložení školy ožení školy aložení školy í školy í školy y 60 oly ož 6 ý í založ í založení š í ízaložen

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Ošetřovatel -večerní studium ošetřovatel Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství 1998 č. 10-12 příloha Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Průvodce obsahuje informace o druzích počátečního

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

Učební plány 2015/2016

Učební plány 2015/2016 Č. dokumentu: UPO-001-01092015 Strana 1/25 Dokument Učební plány 2015/2016 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

6. UČEBNÍ PLÁN. 23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení. Absolutorium. Diagnostika silničních vozidel

6. UČEBNÍ PLÁN. 23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení. Absolutorium. Diagnostika silničních vozidel VOŠ a SŠ automobilní, ábřeh, U Dráhy 6 789 01 ábřeh 6. UČEBNÍ PLÁN 6.1. Učební plán 6.2. Jednosloupcový učební plán (Sbírka zákonů č.47006, 12, odst. e) UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více