příspěvková organizace, Zengrova Ve výsledcích státní maturitní zkoušky se opakovaně řadíme mezi nejlepší odborné školy MS kraje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace, Zengrova Ve výsledcích státní maturitní zkoušky se opakovaně řadíme mezi nejlepší odborné školy MS kraje."

Transkript

1 příspěvková organizace, Zengrova, Ve výsledcích státní maturitní zkoušky se opakovaně řadíme mezi nejlepší odborné školy MS kraje. Pro školní rok 2015/2016 nabízíme možnost studia ve čtyřletých denních studijních oborech s maturitou pro absolventy ZŠ: M/01 Strojírenství výpočetní technika Strojírenství automobilní technika M/01 Ekonomika a podnikání Tel, fax: URL: Facebook:

2 Název školního vzdělávacího programu Strojírenství výpočetní technika Kód a název oboru vzdělání M/01 Strojírenství Charakteristika studia Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu, který naleznete na webových stránkách školy. Vzdělávání v oboru strojírenství směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání, návyky potřebné pro praxi. Studenti porozumí konstrukci, výrobě a provozu částí a mechanizmů strojů. Naučí se číst a zhotovovat technickou dokumentaci, chápat mechanickou podstatu strojů a jejich částí, volit vhodné materiály a technologie, provádět technická měření a zkoušky, seznámí se také se základy souvisejících oborů elektrotechniky a automatizace. Při studiu budou využívat moderních prostředků výpočetní techniky. Získané znalosti si prakticky ověří v laboratořích a dílnách. Studium vyžaduje kladný vztah k fyzice, matematice a praktické činnosti. Výpočetní technika je zaměřena zejména na počítačovou grafiku, prostorové modelování a vizualizace, na programování číslicově řízených strojů CNC (CAD/CAM/CAE). Studenti, kteří splní dané podmínky, mohou získat celosvětově platné certifikáty firmy Autodesk pro produkty Inventor a AutoCAD. Studium umožní studentům, za jejich aktivní účasti, získat a prohloubit si tyto znalosti, dovednosti a návyky: komunikovat v cizím jazyce, schopnost řešit problémy, umět rozhodovat se, schopnost týmové práce, ochota učit se, zběhlost ve využívání výpočetní techniky, komunikační schopnosti, nést odpovědnost atd. Uplatnění absolventa v praxi Absolventi se mohou uplatnit zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství, v příbuzných technických oborech, při zajišťování projektové a technologické stránky výroby. Mohou nalézt uplatnění nejen v podnicích strojírenských, ale také například v automobilních, potravinářských i jiných podnicích regionu, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, elektrotechnickém průmyslu aj. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi uplatnit: konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technický manažer provozu, obchodní technik a další. Každý absolvent je připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách se zaměřením na strojírenství popř. další, převážně technické obory na technických univerzitách. Řada absolventů pak pokračuje studiem na VŠ technického směru, nejčastěji na VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, ČVUT Praha aj.

3 Název školního vzdělávacího programu Strojírenství automobilní technika Kód a název oboru vzdělání M/01 Strojírenství Charakteristika studia Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu, který naleznete na webových stránkách školy. Tento studijní obor je vhodný pro technicky zaměřené studenty. Jejich praxe probíhá ve školních dílnách a autoservisech. Ve školních dílnách se studenti učí pod vedením zkušených pedagogů diagnostikovat a odstraňovat jednoduché závady na automobilech. V odborných servisech se setkávají a seznamují se špičkovou diagnostickou technikou a pod vedením zkušených automechaniků řeší vzniklé problémy daného oboru. Úspěšný absolvent studia ovládá odbornou terminologii z oboru, dovede o vzniklých praktických problémech diskutovat a řešit je, v omezené míře diagnostikuje a odstraňuje závady na vozidle. Studium umožní studentům, za jejich aktivní účasti, získat a prohloubit tyto znalosti, dovednosti a návyky: komunikovat v cizím jazyce, schopnost řešit problémy, umět rozhodovat se, schopnost týmové práce, umět porozumět pracovním instrukcím a vykonat je, zběhlost ve využívání výpočetní techniky, komunikační schopnosti, nést odpovědnost za svěřený úkol atd. Absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Uplatnění absolventa v praxi Absolventi se mohou uplatnit zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech, elektrotechnických, automobilních, potravinářských i jiných podnicích v regionu, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, atd. Dále se mohou uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Nejčastěji pracují jako servisní technik v autoservise, pracovník ve stanici technické kontroly vozidel, dopravní policista (po dalším nezbytném studiu nebo proškolení), technický pracovník v továrnách na výrobu automobilů nebo jejich součástí, v méně častých případech i jako automechanik, obchodní zástupce. Vědomosti a dovednosti nabyté studiem a praxí mohou u absolventa tvořit cenný základ pro další profesní růst. Řada absolventů pak pokračuje studiem na VŠ dopravního či technického směru, nejčastěji na VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, ČVUT Praha aj.

4 Název školního vzdělávacího programu Strojírenská technická administrativa Kód a název oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání Charakteristika studia Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu, který naleznete na webových stránkách školy. Tento studijní obor je vhodný pro děvčata i pro chlapce. Jelikož nabízí nejen ekonomické znalosti, ale také dva cizí jazyky a všeobecné základy strojírenských technických předmětů, je o absolventy zájem i ze strany nově vznikajících zahraničních firem. Obor poskytuje studentům základní odborné vědomosti v předmětu základy výroby, technická dokumentace, strojírenství aj. Pozornost je věnována výuce počítačových programů, ve kterých se studenti učí tvořit a upravovat texty, tvoří tabulky a grafy, technickou dokumentaci, kreslit technické výkresy v programu AutoCAD, vytvářejí prezentace a v programu Inventor modelují ve 3D. Studenti, kteří splní dané podmínky, mohou získat celosvětově platné certifikáty firmy Autodesk pro produkty Inventor a AutoCAD. V ekonomických předmětech získávají studenti znalosti z oblasti techniky administrativy a obchodní korespondence. Učí se orientovat v problematice platných zákonů, daňových předpisů, pracovněprávních vztahů, hospodaření s peněžními prostředky a účetnictví. Mezi dovednosti absolventa patří také psaní všemi deseti, vedení účetnictví, znalost ekonomického účetního programu Pohoda, zajišťování personální a administrativní agendy. V počítačových učebnách se učí pracovat také s programy pro zpracování daňové evidence. Absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Uplatnění absolventa v praxi Absolventi se mohou uplatnit zejména v ekonomické sféře jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník v oblasti reklamy a marketingu a v dalších administrativně ekonomických funkcích a pozicích. Technická část vzdělávání dává absolventovi větší možnost uplatnění v středních technickohospodářských a administrativních funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech. Dále se může uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Každý student je připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Absolventi zpravidla studují ekonomický, technický, ekologický, ale i pedagogický obor.

5 Aktivity studentů Každoročně organizujeme celou řadu odborných soutěží a také kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, na kterých se podílí učitelé a studenti. Soutěže 1. Autodesk Academia Design - mezinárodní soutěž v kreslení a konstruování v AutoCADu a INVENTORU 2. Soutěž v CAD disciplínách, tedy v modelování a kreslení pomocí výpočetní techniky 3. Soutěž Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci 4. Mezinárodní den strojařů - soutěže se účastní střední školy strojní z Moravskoslezského kraje i ze Slovenska a Polska 5. Soutěž Modelování v INVENTORU na volné technické téma 6. Soutěž Kreslíme ve 2D a 3D 7. Celostátní festival Dny poezie na SPŠ na památku narození K. H. Máchy studenti prezentují svou výtvarnou, literární, filmovou a fotografickou tvorbu ve školní galerii, recitují a hrají divadlo 8. Projekt MF DNES Studenti čtou a píší noviny 9. Olympiáda z českého jazyka a literatury 10. Soutěž Matematický klokan Každoroční exkurze a zájezdy Návštěva nejen Národního divadla v Praze Historická Vídeň s vánoční atmosférou Zájezd do Spojeného království s tradiční prohlídkou Londýna Týdenní výměnný pobyt v německém Rüdersdorfu Koncentrační tábor Osvětim Další možnosti našich studentů účastnit se adaptačních kurzů na Horní Bečvě před vstupem do 1. ročníku a usnadnit si přechod na střední školu získat celosvětově platný certifikát firmy Autodesk pro produkty Inventor a AutoCAD účastnit se předvedení vozidel značky FIAT, ALFA ROMEO v našich dílnách, včetně podrobného vysvětlení všech technických parametrů

6 opravovat své motocykly a auta pod odborným dohledem učitele PRAXE při studiu automobilního zaměření navštěvovat divadelní představení ve večerních hodinách s vyučujícími českého jazyka účastnit se animačních programů v Domě umění v rámci výuky českého jazyka absolvovat exkurze v ostravské televizi a rozhlase a dalších kulturních institucích města zapojit se do projektu Národního muzea v Praze DOTKNI SE 20. STOLETÍ v hodinách dějepisu setkat se s pamětníky panem L. Eliášem a pan M. Salomonovičem, kteří přežili hrůzy holocaustu prohlédnout si putovní dokumentační výstavu MNICHOV, OKUPACE, OSVOBOZENÍ vytvořenou Mgr. Lenkou Hruškovou a týmem našich studentů a prezentovanou na středních i základních školách MS kraje navštívit divadelní představení v angličtině. v 1. ročníku se přihlásit do kurzu anglického jazyka odebírat časopis Bridge v rámci studia angličtiny ve 3. ročníku absolvovat ve 4. ročníku "Přípravný kurz ČJL k nové formě maturitní zkoušky" nebo přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy absolvovat výuku technické angličtiny vyzkoušet podnikání v praxi a založit si skutečnou firmu v předmětu ekonomika účastnit se jednoho z největších zeměpisných projektů pro studenty a žáky v ČR - PLANETA ZEMĚ 3000 nakoupit si školní potřeby a učební pomůcky od starších studentů na naší Burze školních potřeb věnovat se charitě spoluprací s Dětským domovem v Ostravě Zábřehu formou sbírek i osobních návštěv nebo se zapojit do projektu Adopce na dálku pobavit se při každoročním Setkání s absolventy s živou hudbou zasportovat si na akci Pochod a běh J. A. Komenského (startující se účastní pochodů na 12, 25 a 50 km, cross půlmaratónu nebo běhu na 12 km) nebo při sportovním dni s heslem Hýbe se celá škola účastnit se sportovních soutěží mezi středními školami, které pořádá naše SPŠ. Např. lezení, bouldering, nohejbal, plážová kopaná a stolní fotbálek. Jsme také členem odboru ČASPV ČR a školní sportovní klub je dlouholetým členem AŠSK ČR. Pod jeho hlavičkou se zúčastňujeme středoškolských soutěží v atletice (Corny atletický pohár), přespolním běhu, kopané, házené, stolním tenisu, odbíjené, košíkové, florbalu, ve šplhu, v silovém čtyřboji, i šachu. Sdílet všechny informace na školním FACEBOOKU.

7 Historie Zengrovky v kostce V roce 1919 byla zahájena výuka na vyšší i mistrovské průmyslové škole. V letech vyrostl na ulici Zengrova ve Vítkovicích komplex budov, kde se začalo v roce 1929 vyučovat (elektrotechnické a strojírenské obory). V roce 1937 měla škola již 2040 studentů. V srpnu 1944 došlo k poškození školy spojeneckým bombardováním. Po roce 1945 se škola rozrostla (zahájila denní i dálkové studium). V roce 2011 získala škola 1. místo ve státní maturitní zkoušce mezi odbornými školami Moravskoslezského kraje a také v dalších letech se svými výsledky řadí mezi nejlepší školy našeho kraje. A ještě něco na závěr Všechny učebny školy jsou vybaveny moderní výpočetní technikou s připojením na internet. Ve výuce se každodenně pracuje s audiovizuální technikou. Předností vzdělávání jsou texty v elektronické podobě, které vytvořili vyučující naší školy. Studenti naší školy dosahují velmi dobrých studijních výsledků, proto pro ně nebude problém složit státní maturitní zkoušku. V posledních letech se zvyšuje poptávka po absolventech strojírenských oborů. Podle údajů úřadu práce nezůstávají v jejich evidenci nezaměstnaných téměř žádní absolventi naší školy. 80% studentů po ukončení školy pokračuje ve studiu na vysoké škole různého zaměření (např. letectví, elektrotechnika, strojírenství, ekonomika, pedagogika, či pokračuje studiem v zahraničí). Škola nabízí stabilní pedagogický sbor s velmi dobrými vztahy mezi učiteli a žáky. Počínaje rokem 2014 je naše škola také nazývána POHODOVOU ŠKOLOU. V oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ je vyučován ekonomický účetní software POHODA a nejlepší studenti mohou složit certifikát z tohoto programu.

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy...

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy... Obsah Úvod Historie školy... 1 1. Profil absolventa... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7 3. Učební plán... 19 4. Učební osnovy... 22 5. Materiální a personální zajištění výuky... 269 6. Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, WWW.SPSTRUTNOV.CZ Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 11 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ČERVEN 2009 Určeno žákům 8. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům základních škol Kam

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obor vzdělání: 39-41- L/01 Autotronik RVP 39-41 L / 01 Autotronik s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Vsetín 2009 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776,755 01 Vsetín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362 339 01 KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Strojírenství Kód a název oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2007/2008 @ Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz (555 559 711 http://www.sps-br.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2006/2007 @ Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz 555 559 711 http://www.sps-br.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o činnosti a o plnění úkolů ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní obor: -41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Název ŠVP: Strojírenství se zaměřením na technický software na mechatroniku

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STAVEBNÍ PROVOZ. denní studium. Obor vzdělání: 36-44-L/51 Stavební provoz

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STAVEBNÍ PROVOZ. denní studium. Obor vzdělání: 36-44-L/51 Stavební provoz IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STAVEBNÍ PROVOZ denní studium Obor vzdělání: 36-44-L/51 Stavební provoz Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 21. června 2012, pod čj.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 13 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům základních

Více

OBSAH. s.15 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3/1659 26-27. Úvodní slovo 5. Informace k přijímacímu řízení 6

OBSAH. s.15 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3/1659 26-27. Úvodní slovo 5. Informace k přijímacímu řízení 6 OBSAH Úvodní slovo 5 Informace k přijímacímu řízení 6 Klíč pro snadné hledání v brožuře 7-8 Školy zřizované hl. m. Prahou vyučující technické a jiné nehumanitní obory s.01 Střední průmyslová škola sdělovací

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Technická zařízení budov Rámcový vzdělávací program 36-45-M/01 Technická zařízení budov Školní vzdělávací program :

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více