Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010"

Transkript

1 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

2 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání na trhu vzdělávání ❺ Kde je problém

3 Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání = 255 institucí (26 veřejných VŠ, 45 soukromých, 184 VOŠ) = studentů Podíl škol: Podíl studentů: 100% 90% 80% 70% 100% 90% 18 % 13 % Soukromé vysoké školy 10 % 80% 70% Veřejné vysoké školy 60% 50% 40% 30% 20% 72 % 60% 50% 40% 30% 20% 80 % Vyšší odborné školy 10% 0% 1 10% 0% 7 % 1 Zdroj: Učitelské noviny

4 Zaměstnavatelé vnímají situaci vzdělávacího systému na všech úrovních jako neuspokojivou a požadují zásadní změny i na úrovni terciárního vzdělávání. Svaz průmyslu a dopravy ČR (Strategické potřeby českého průmyslu v letech )

5 Marketing vzdělávání lidské zdroje TRH nabídka nabídka poptávka poptávka kariéra vzdělávání poptávka poptávka stát REGULACE

6 TPCA jako zaměstnavatel

7 Práce a kariéra v TPCA Základní údaje: Počet zaměstnanců: 3593 Agenturní zaměstnanci: 7 % (153) Zahraniční pracovníci: 19 japonských a 6 francouzských manažerů a inženýrů Struktura pracovníků: Administrativa: 264 (8 %) Výroba: 3151 (92 %)

8 Vzdělanostní struktura 100% Výroba: VŠ 1 % 100% Administrativa 90% 90% 80% SŠ 35 % 80% VŠ 56 % 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% SOU 55 % 30% SŠ 43 % 20% 10% 0% ZŠ 9 % 1 20% 10% 0% 1 SOU 1 % ZŠ 0 %

9 Požadavky na uchazeče pozice stupeň vzdělání obor dělník není vyžadováno údržbář středoškolské strojní, elektro specialista Vysokoškolské (pětileté upřednostňováno) Nutná je určitá míra odbornosti (výrobní inženýři, specialisté na bezpečnost) + Další upřesnění: důležitá je osobnost uchazeče o zaměstnání samostatné myšlení, pružné reagování na problém, předchozí snaha o načerpání praktických zkušeností (praxe, brigády) VOŠ je považováno za středoškolské vzdělání (zohledněno i při finančním ohodnocení nového zaměstnance)

10 Požadavky na uchazeče Váhy Požadované kompetence 50 % 30 % Nastavení tématu (nastavení cíle a jeho koordinace) Zjišťování a analýza faktů (identifikace problému, zjištění příčin, plánování implementace protiopatření) Aplikace opatření a jeho standardizace (realizace a sledování PDCA standardizace a zlepšování) Vedení lidí a týmová práce Vlastní rozvoj a rozvíjení ostatních 20 % Profesní znalosti

11 Role a očekávání

12 Role a očekávání Regulátor stát Zákazník zaměstnavatel student Trh Dodavatel škola

13 Role státu

14 Role státu Prostřednictvím MŠMT: reguluje trh vytváří rozvojové, koncepční a reformní strategie zpracovává Národní program vzdělávání (projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů a s kraji) nastavuje vzdělávací soustavu v souladu s EU (s pravidly EU s cílem zvýšení mobility pracovní síly) organizuje projekty reflektující potřeby zaměstnavatelů Krajské úřady: zpracovávají dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji (každé 2 roky)

15 Očekávání studentů

16 Očekávání studentů atraktivní studium na prestižní škole vhodnou délku a strukturu vzdělávacího programu ( vystudovat rychle a bezbolestně ) zahraniční stáž přístup k informacím a znalostem využitelným v praxi jazykové vzdělávání zaměřené na obor, (event. zahraniční studijní pobyt) praktické zkušenosti (spolupráce škol s podniky) dobrá šance uplatnění se na trhu práce a dobré platové ohodnocení možnost podílet se na výzkumu a vývoji

17 Zaměstnavatelé

18 Zaměstnavatelé 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% firem a institucí Zdravotní a soc. péče Zdravotní a sociální péče Doprava a skladování a skladování Stavebnictví Obchod Stavebnictví Zpracovatelský průmysl Obchod Zpracovatelský průmysl 20% 10% 0% 1 Pět největších zaměstnavatelů po odvětvích (v tisících zaměstnanců). Zdroj: ČSÚ, 2009

19 Zaměstnavatel očekává: Požadavky zaměstnavatelů na absolventy. Zcela nezbytné a velmi důležité vlastnosti, dovednosti a schopnosti v % Práce s čísly při pracovním uplatnění Adaptabilita a flexibilita Zběhlost v cizích jazycích Schopnost týmové práce Schopnost vést Čtení a porozumění pracovním instrukcím Ústní a písemný projev Zběhlost v používání výpočetní techniky Zběhlost v zacházení s informacemi zcela nezbytné velmi důležité Schopnost rozhodovat se Ochota učit se Nést zodpovědnost Schopnost řešit problém Průzkum potřeb zaměstnavatelů, NUOV 2004

20 Zaměstnavatel Jak formuluje svou tržní poptávku? Prostřednictvím náboru Prostřednictvím účasti ve výzkumech potřeb zaměstnavatelů Prostřednictvím účasti v akreditačních komisích Prostřednictvím spolupráce s dalšími organizacemi (klastry, společné projekty se školami, projekty profesních sdružení) Prostřednictvím profesních sdružení a zaměstnavatelských svazů

21 Zaměstnavatel Jak ovlivňuje systém? Fórum průmyslu a vysokých škol Zaměřeno na technické obory od r. 1996, sdružení pěti vedoucích průmyslových firem a pěti českých vysokých škol (ČKD,IBM, Siemens, ŠKODA, ŠKODA Auto, ČVÚT, TU Liberec, VUT Brno, VŠB TU Ostrava a ZU Plzeň) Požadavky: změna financování výzkumu a vývoje s větší orientací na aplikovaný výzkum zavedení školného zavedení státních maturit, jejichž součástí by byla matematika

22 Zaměstnavatel Jak ovlivňuje systém? Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy Zastoupení v Radě pro reformu VŠ vzdělávání, která byla jmenována ministryní školství v listopadu 2009 Cíle: nastavit priority reformy možnost zavedení opatření vlády 2010 pro přístupnější vysokoškolské vzdělávání hospodárnější nakládání s prostředky udržitelné financování snazší přenos výsledků výzkumu do praxe

23 Zaměstnavatel Jak ovlivňuje systém? Unie zaměstnavatelských svazů ČR Sdružuje zaměstnavatelské svazy v oblasti průmyslu, dopravy, stavebnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Účastní se diskuse o reformě terciárního vzdělávání.

24 Zaměstnavatel Jakými dalšími způsoby ovlivňují zaměstnavatelé systém?

25

26 Kde je problém?

27 Závěr lidské zdroje TRH nabídka nabídka poptávka poptávka kariéra vzdělávání poptávka poptávka stát REGULACE

28 a řešení?

29 Děkuji za pozornost

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce - 2004 Ing. Mgr. Pavla Kalousková Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Helena Úlovcová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2004 O B S A H 1. Celkový

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Grant - GP 78 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání Projekt Zohlednění požadavků praxe ve školním vzdělávacím programu oboru obchodní

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více