Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice"

Transkript

1

2 Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice Výstavba bioplynové stanice farmářského typu na principu mokré anaerobní fermentace v mezofilním režimu Maximalizace využití odpadního tepla Dodávka elektřiny do distribuční sítě formou přímého výkupu za výkupní cenu AF1

3 Výběr lokality pro BPS Prvotní návrh umístění BPS u areálu zemědělské společnosti LUKRENA a.s. v Dolní Lukavici

4 Výběr lokality pro BPS Prvotní návrh umístění BPS v areálu zemědělské společnosti LUKRENA a.s. v Dolní Lukavici VÝHODY: Vlastní areál LUKRENA a.s. Blízkost dodávky vstupních substrátů Plánované využití odpadního tepla na sušení obilí a olejnin, vytápění areálu a uvažovaná výstavba sušárny dřeva NEVÝHODY: Nedostatečné (sezónní) využití odpadního tepla Blízkost obydlí (cca 150 m) Ochranné pásmo řeky vodárenské pásmo II.st.

5 Hledání zvýšení efektivnosti využití tepelného výkonu Možnost využití tepla v sídlištních kotelnách CZT v Přešticích VÝHODY: Dodatečné tržby za teplo (až 5mil. Kč ročně) Kladné body za kombinovanou výrobu el. a tepla v dotačním programu EKO-ENERGIE (předpokládaná účinnost využití energií >70%) NEVÝHODY: Vzdálenost 4 km od BPS Vyřešení majetkoprávních vztahů na trase do Přeštic Komplikované technické řešení (hlukový limit 35 Db) Vícenáklady za plynovod (teplovod) do Přeštic a úpravu kotelen

6 Změna v umístění BPS Přesun BPS blíže k Přešticím na pozemek s územním rozhodnutím na výstavbu BPS VÝHODY: Platné územní rozhodnutí na výstavbu BPS Zkrácení trasy plynovodu na 2,8 km Možnost dodávky drůbežího trusu z blízké drůbežárny NEVÝHODY: Větší vzdálenost na dovoz vstupních substrátů Nemožnost využití odpadního tepla v BPS kromě technologického ohřevu

7 Zobrazení původní a nové varianty umístění BPS a plynovodu

8 Konečná varianta umístění BPS, trasa plynovodu do místa spotřeby bioplynu v kotelnách v Přešticích

9 Popis realizovaného projektu Projekt řeší výstavbu bioplynové stanice zpracovávající vstupy ze zemědělské prvovýroby s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z bioplynu. Bioplyn se vyrábí v BPS v lokalitě Přeštice-Střížov a je plynovodem přiveden do CZT umístěného v Přešticích. Zde jsou umístěny hlavní KJ pro kombinovanou výrobu el. energie a tepla do stávajícího CZT pro sídliště panelových domů, která z většiny nahradí stávající zdroj tepla. Menší jednotky budou umístěny v BPS, kde zajistí výrobu technologického tepla pro provoz BPS. Celkový instalovaný elektrický výkon BPS v I. etapě je cca 1,1MWel., v II. etapě navýšen na cca 1,6MWel.

10 Popis realizovaného technického řešení BPS I. etapa BPS tvoří 2 fermentory o průměru 22,5m s plynojemy, 2 dofermentory o průměru 22,5m s plynojemy, 2 koncové sklady o průměru 23m, objekt hydrolýzy, centrální příjmové místo pro návoz substrátů a odvoz digestátu, centrální přečerpávací stanice, dvě KJ o celkovém max. el. výkonu 380 kw, velín, fléra, sloupová trafostanice, tlaková stanice pro vyvedení bioplynu do plynovodu do Přeštic. V CZT v Přešticích jsou umístěny KJ o el.výkonu 600 kw a 175 kw do stávajících staveb kotelen. Provedení stavebních úprav kvůli utlumení hluku KJ, instalaci vzduchotechniky, umístění akumulace, trafostanice, VN a NN rozvodny, komínových těles. Plynovod o délce 2,8 km realizovaný metodou pluhování v otevřené krajině, protlaků a výkopů ve městě.

11 Schéma technického řešení BPS

12 Analýza dodávky tepla do CZT Vzhledem k předpokládanému snižování spotřeby tepla v CZT Přeštice je v rámci energetické obezřetnosti uvažováno v projektu s množstvím prodaného tepla vroční průměrné výši GJ

13 Analýza dodávky tepla do CZT

14 Harmonogram a parametry Příprava projektu - březen 2008 Zahájení výstavby - květen 2010 Zahájení natápění - leden 2011 Ukončení stavby - březen 2011 Cena díla mil. Kč Závazné ukazatele dotace: Netto výroba elektřiny MWh Neto výroba tepla GJ

15 Vstupní materiály

16 Lokalita Přeštice-Střížov pro výstavbu BPS před zahájením stavby

17 BPS průběh výstavby

18 BPS průběh výstavby

19 BPS průběh výstavby

20 BPS po dokončení výstavby

21 BPS po ukončení výstavby

22 CZT-kotelna v Palackého ulici před zahájením úprav

23 CZT-kotelna s KJ Qvanto 180 v Palackého ulici

24 CZT-kotelna v Husově ulici před zahájením úprav

25 CZT-kotelna v Husově ulici před zahájením úprav

26 CZT-kotelna v Husově ulici po instalaci KJ Deutz

27 CZT-kotelna s KJ Deutz v Husově ulici

28 CZT-kotelna s KJ Deutz v Husově ulici

29 CZT-kotelna s KJ Deutz v Husově ulici

30 Realizace plynovodu

31 Problémy při realizaci projektu Komplikace s úřady BPS vynětí ze ZPF, zpoplatnění Plynovod územní řízení řešeno veřejnoprávní smlouvou Úpravy kotelen požadavky na utlumení hluku, požadavky hasičů Majetkoprávní vztahy Zřízení věcných břemen (souhlasy, smlouvy o sml. budoucích, smlouvy o zřízení věcných břemen) 15 let Distribuční společnost Neochota spolupracovat na společném technickém řešení připojení, obstrukce při připopjení Vztahy v regionu Prvotní odpor obyvatel k výstavbě BPS Důležitost podpory města projektu, stabilita zastupitelstva Technické problémy při realizaci MaŘ systému CZT

32 Klíčové faktory pro výstavbu BPS Vlastní surovinová základna Kvalitní projektová a rozpočtová příprava Vyjasněné majetkoprávní vztahy Podrobná smluvní dokumentace Garance dodavatele za termíny, výkony BPS, množství substrátů - ostré sankce Dostatek zdrojů a pevné nervy

33 Rozvoj BPS Střížov II.etapa Investice 56 mil Kč Schválená dotace na II. etapu září 2010 Realizace červen Zakrytí koncových skladů plynojemy Intenzifikace BPS Výstavba nových silážních žlabů na t Výstavba Bioteplárny v blízkosti ZŠ o celk. výk. 575kWel Vytápění celého areálu ZŠ Přeštice Připravované vytápění jídelny ZŠ Plánovaného nového městského bazénu???

34 Výstavba teplovodu z Bioteplárny do areálu ZŠ Přeštice

35 Instalace KJ Deutz do Bioteplárny

36 Děkuji za pozornost

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA 2006 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

Ekonomika při energetickém využívání biomasy

Ekonomika při energetickém využívání biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka Ekonomika při energetickém využívání biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc, Pavel Janásek v rámci projektu

Více

ěřených na úspory energie

ěřených na úspory energie Zdroje financování projektů zaměř ěřených na úspory energie EPC projekty jejich výhody a nevýhody Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha Libuš 17. dubna 2009

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen 2011 1 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně

Více

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Cyklus seminářů pro státní správu Miroslava Knotková, Tomáš Perutka, Radek Sedlačík, Jan Vidomus prosinec 2009 Prezentaci připravil: EkoWATT o. s., Centrum

Více

Fotovoltaika v ČR a její financování

Fotovoltaika v ČR a její financování Fotovoltaika v ČR a její financování Seminář Farmtec a.s., Větrný Jeníkov Martin Barteš 26. 1. 2010 1 Obsah Shrnutí vývoje fotovoltaiky v ČR Legislativa Vývoj instalované kapacity Proměny investora do

Více

IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic

IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem Duben 2012- březen 2015 D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic Shrnutí semináře Minutes from the Training

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Ing. David

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2030 září 2014 Obsah Identifikační údaje... 5 Identifikace dodavatele... 5 Identifikace objednatele... 5 1. Manažerský souhrn... 6 1. 1. Přehled spotřeby... 6 1.

Více

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Bohuslav Málek, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Úvod k sekci připravené v rámci projektu CHP Goes Green

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TEPVOS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TEPVOS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TEPVOS, spol. s r.o. OBSAH Úvodní slovo str. 3 Základní identifikační údaje str. 4-5 Historie a profil společnosti str. 6-12 Organizační struktura str. 13 Ekonomické údaje str. 14-37

Více

Regionální využívání lesní biomasy

Regionální využívání lesní biomasy Regionální využívání lesní biomasy Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 3, 613 00 Brno e-mail: tomas.badal@mendelu.cz

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 OBSAH 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 2. KRITÉRIA PRO SPRÁVNOU VOLBU KVET...7 2.1 ENERGETICKÉ KRITÉRIUM...7 2.2 EKOLOGICKÉ KRITÉRIUM...9 2.3 EKONOMICKÉ KRITÉRIUM...12 2.3.1 Investiční

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více