Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic"

Transkript

1 Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Bohuslav Málek, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Úvod k sekci připravené v rámci projektu CHP Goes Green

2 OBSAH PREZENTACE Teoretické základy KVET Možnosti snížení ztrát na BPS Dodatečná výroba elektřiny Využití disponibilního tepla Příklady 2

3 1 TEORETICKÉ ZÁKLADY KVET 3

4 Teoretické základy KVET Zákony termodynamiky 1. zákon: kvantitativní (zachování energie) 2. zákon: kvalitativní (omezené možnosti směru transformace) W. Thomsonova a Planckova formulace: Nelze sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo. Carnotova formulace: Žádný tepelný stroj pracující mezi dvěma teplotami nemůže mít vyšší účinnost než Carnotův stroj pracující mezi stejnými teplotami. 4

5 Princip KVET Srovnání oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) Přeměna tepelné energie na mechanickou (elektrickou) je vždy spojena s výdejem tepla. Dle možnosti jeho využití nebo nutnosti ho mařit je pak přizpůsobena koncová teplota cyklu. Za jinak stejných podmínek je účinnost výroby elektřiny při KVET mírně horší, avšak celkové využití energie je výrazně vyšší. 5

6 Princip KVET Typická bilance energií u BPS na snížení ztrát a vlastní spotřeby je třeba se zaměřit 6

7 2 MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ZTRÁT NA BPS 7

8 Snižování ztrát BPS Ztráty substrátů Pečlivé provádění sklizně, dopravy a uskladnění Ztráty bioplynu Odstranění resp. minimalizace ztrát na fléře Dostatečné dimenzování kapacity plynojemu Zakrytí koncové skladu digestátu Záchyt a využití zbytkového vývinu bioplynu, jehož únik do atmosféry z velké míry eliminuje positivní efekt výroby energie z OZE 8

9 Snižování ztrát BPS Ztráty kogenerační jednotky Volba zážehových motorů s větším jednotkovým výkonem kompromis: vyšší účinnost jediného motoru X vyšší spolehlivost několika menších jednotek Volba vznětových motorů (zapalovací paprsek) kompromis: vyšší účinnost X složitější palivové hospodářství Vlastní spotřeba tepla Dostatečná tepelná izolace fermentorů Betonové (izolované stropy) a samostatný plynojem Větší část tepla je ovšem třeba na ohřev vstupních substrátů 9

10 Snižování ztrát BPS Vlastní spotřeba elektřiny Míchání obsahu fermentorů (a koncového skladu) Volba vhodného typu míchadel pro dané substráty Otáčková regulace míchadel, optimalizace režimu míchání Dostatečné dimenzování pomocných chladičů Snížení příkonu ventilátorů Dostatečné dimenzování transformátoru Přibližně s kapacitou dvojnásobku výkonu KGJ a v nejlepší dostupné energetické třídě (Ao Bk) 10

11 3 DODATEČNÉ MODULY PRO ZVÝŠENÍ VÝROBY ELEKTŘINY Z ODPADNÍHO TEPLA 11

12 Zvýšení výroby elektřiny Elektřina z tepla spalin motoru Spalinová turbínka nabízí např. fa. SCHNELL: u jednotek kolem jmen. výkonu 500 kwe přinese zvýšení el. účinnosti cca z 44% na 47% ORC moduly nabízí několik výrobců, např.: GE JENBACHER: Clean Cycle (125 kwe, zdroj tepla 980 kwt, médium R245fa při tlaku 16 bar, 122 C) TRIOGEN: 165 kwe, zdroj tepla 900 kwt při t>350 C, médium toluen ElectraTherm: Green Machine (65 kwe, viz zvláštní presentace) Elektřina z teplé vody - velmi nízká účinnost 12

13 Zvýšení výroby elektřiny 13

14 Zvýšení výroby elektřiny 14

15 Zvýšení výroby elektřiny zdroj: J. Géba, B:POWER INVESTMENT, a.s. 15

16 Zvýšení výroby elektřiny zdroj: J. Géba, B:POWER INVESTMENT, a.s. 16

17 4 VYUŽITÍ DISPONIBILNÍHO TEPLA 17

18 Využití disponibilního tepla Dodávka tepla v teplovodem V rámci areálu BPS vytápění budov (obvykle malá potřeba) sušení zemědělských produktů (uplatnění pouze v krátkém období) vedlejší technologická výroba (typicky sušení řeziva, výroba biopaliv) sušení digestátu (problematické uplatnění) Mimo areál BPS reálné do cca 2 km (při transportu na delší vzdálenosti neúměrně rostou investiční a provozní náklady) 18

19 Využití disponibilního tepla Dodávka surového bioplynu plynovodem Přesun většiny kapacity KGJ do místa potřeby tepla Bioplyn Třeboň (844 kwe v lázních Aurora) PBS Přeštice (celkem cca 1350 kwe na třech místech ve městě) Úprava bioplynu na biometan a vtláčení do plynárenské soustavy Přes nově přijatou přímou provozní podporu jsou vyhlídky uplatnění v ČR špatné výše podpory bude pravděpodobně nedostatečná malé plánované kapacity v NAP 19

20 5 PŘÍKLADY Hodnocení opatření z hlediska ekonomické návratnosti investice plnění podmínek zák. 165/

21 Příklad 1 Snižování vlastní spotřeby Investor může ovlivnit pouze některé oblasti technického návrhu Typický příklad: Optimalizace transformátoru 21

22 Příklad: Efekty nasazení úspornějšího transformátoru 1000 kva Standardní transformátor S = 1000 kva Po = 1100 W (Co) Pk = W (Ck) E = 6276 MWh/rok Ez = 63,5 MWh (1,01 % E) Cena TR: 335 tis. Kč Náklady za Ez: ~ 260 tis. Kč/rok Nízkoztrátový transformátor S = 1000 kva Po = 770 W (Ao) Pk = 9000 W (Bk) E = 6276 MWh/rok Ez = 48,7 MWh (0,78 % E) Cena TR: 360 tis. Kč Náklady za Ez: ~ 200 tis. Kč/rok Návratnost investice TR: ~ 6 let

23 Příklad 2 ORC modul Zvýšení stupně energ. využití bioplynu pouze o cca 2-4% body ORC nezakládá nárok na příspěvek na KVET, neřeší požadavek stáv. cenových rozhodnutí ERÚ o využití tepla, ani podmínku 50 % využití primární energie Investiční náklady cca tis. Kč/kWe inst. (k dispozici jsou předem dané jmenovité výkony, s menším využitím měrná cena roste) Prostá návratnost 5 10 let výroba 8 MWh/r na 1 kwe inst, výnos ~ 30 tis. Kč/r na 1kWe inst. realizovatelné pro BPS o el. výkonu od 1 MWe bez možnosti uplatnění tepla 23

24 Příklad 3 Sušení digestátu (příklad: zpracování t digestátu/rok) Jako užitné teplo zřejmě uznáno bude spotřeba tepla cca MWh/r odp. zvýšení stupně energ. využití bioplynu o 5 % bodů (BPS 1 MWe) resp. o 10% bodů (0,5 MWe) Investiční náklady na sušárnu cca 5 mil Kč odpovídá anuitním nákladům na výhř. produktu přes 100 Kč/GJ Provozní náklady do 100 Kč/GJ pouze elektřina, obsluha a údržba (bez vstupního tepla z BPS) Výsledné výrobní náklady přes 200 Kč/GJ samotný sušený digestát není jako palivo konkurenceschopný šance pouze v kombinaci s jinou biomasou a granulační linkou 24

25 Příklad 4 Dodávka tepla teplovodem nebo plynovodem Výrazné zvýšení stupně energetického využití bioplynu (SEV) pro vytápění lze dosáhnout SEV přes 50% při celoročním technologickém využití až k 75 % Investiční náklady závisí na délce trasy teplovod kolem 6 mil. Kč/km, plynovod 2 mil. Kč/km plus náklady na dělenou KGJ cca 15 mil. Kč Při konkurenční ceně tepla 200 Kč/GJ musí být min. dodávka teplovodem cca GJ na každý 1 km trasy plynovodem např. cca GJ při dopravní vzdálenosti 5 km 25

26 Doporučení, příklady projektů Publikace ke stažení na czba.cz 26

27 O projektu CHP Goes Green 6 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CHP GOES GREEN 27

28 O projektu CHP Goes Green Odborná podpora a propagace využití OZE v KVET (a naopak) Doba trvání: 7/2010 6/2013 Projektové konsorcium: 9 partnerů ze 6 zemí za ČR SEVEn 28

29 O projektu CHP Goes Green Projektové aktivity v ČR zaměřeny na efektivní využití energie z bioplynu / BPS, zahrnuje tyto činnosti: technická asistence (ústředním) orgánům státní správy při tvorbě nových předpisů vzdělávání odborné veřejnosti (projektanti, investoři atd.) propagace dobrých příkladů a řešení z tuzemska i zahraničí iniciace dalších podobných projektů v ČR Spolupráce s COGEN Europe Více viz: 29

30 DĚKUJEME ZA POZORNOST! Bohuslav Málek, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 579/17, Praha 2 The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. 30

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1. PROVOZNÍ PODPORA VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.A) JAKÉ TEPLO MÁ NÁROK NA PODPORU (1/4) Podpora využití tepla z BPS formou

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE 2008 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více