Město Dubí zřizuje 7 škol: 4 školy mateřské, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Dubí zřizuje 7 škol: 4 školy mateřské, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu."

Transkript

1 Bilance za rok 2014 Odbor školství a sociálních věcí Práci odboru školství zajišťuje vedoucí odboru paní Bc. Veronika Lipertová a dvě odborné referentky, z nichž jedna zajišťuje agendu sociálních věcí a druhá agendu školství. V oblasti školství plní odbor úkoly při zajišťování podmínek pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání, zajišťuje výkon samosprávy ve školství uložený orgány města, zpracovává podklady pro schválení rozpočtu a předkládá zřizovateli závěry z kontrol příspěvkových organizací, včetně opatření. Město Dubí zřizuje 7 škol: 4 školy mateřské, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu. V roce 2014 město vydalo na provoz škol celkovou částku ve výši 7 mil. 336 tis. Kč. Tyto finance jsou vyčísleny bez tzv. velké údržby, kterou zajišťuje technický odbor. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřských školách. Vzdělávání probíhá podle vlastních školních vzdělávacích programů. Mateřská škola Dubánek V roce 2014 byla kapacita MŠ Dubánek, 60 dětí, plně využita. Navštěvovaly ji děti tříleté až šestileté, které byly dle věkových kategorií rozděleny do 3 tříd. Při plnění výchovně vzdělávacího programu bylo využíváno dobře vybavených prostorů školy i zahrady. Ve všech hernách byly vyměněny podlahové krytiny, do jídelny zakoupeny nové židličky, nevyhovující dřevěné zařízení školní zahrady bylo ve dvou etapách nahrazeno novým, z recyklovaného plastu. Kromě povinné výchovně vzdělávací činnosti se děti pod vedením svých učitelek a ředitelky MŠ zapojovaly do veřejného života města Dubí: vystoupení při vítání občánků na MěÚ Dubí, dvakrát v roce návštěva seniorů v DD v Dubí a Domově seniorů Rezidence Tereza, předvedení programu a předání vyrobených dárků, účast na Dubském dostavníku, na olympiádě dubských mateřských škol, na adventním koncertu v Pozorce. 1

2 Kulturní akce jsou pro děti organizované pravidelně, navštívily Dům kultury v Teplicích, Městskou knihovnu v Dubí i v Teplicích, každý měsíc divadelní představení v MŠ. S blízkým okolím i dosud nepoznanými místy v Čechách se děti seznamovaly na školním výletu do Dinoparku v Praze, na podzimním polodenním výletu do Bioparku v Gymnáziu Teplice, na celodenním výletě v Božím Daru s plněním úkolů na Ježíškově cestě, při pobytu ve škole v přírodě v Krkonoších a při každodenních vycházkách v přilehlém dubském lese. Zdraví si děti upevňovaly při týdenním ozdravném pobytu v Příchovicích u Kořenova, při předplavecké výuce plavání v bazénu v Tereziných lázních, při hře na zobcovou flétnu, dětské józe či cvičení na balančních míčích. Seznámily se se zajímavými profesemi na akcích Policie ČR a hasičů, zaměřených na prevenci a bezpečnost dětí, zúčastnily se projektu Cepík, zaměřeném na zdravý životní styl dětí předškolního věku, pro rodiče organizovány přednášky o významu prevence chronického onemocnění dětí. Během celého roku při návštěvě MŠ měly děti ve věku od 4 do 6 let možnost se učit anglickému jazyku při každodenních činnostech a vzdělávání. Pokračuje spolupráce se školním logopedem, který při návštěvách v MŠ vede rodiče a asistentku logopedie při nápravné péči v oblastech poruch řeči dětí. Velký důraz se v MŠ Dubánek klade na spolupráci s rodiči dětí navštěvujících MŠ. Rodiče se pravidelně účastní víkendových akcí pořádaných MŠ /Zamykání a odemykání lesa/, školních projektů, rozloučení s předškoláky na konci školního roku, odpoledních setkání s dětmi v MŠ v období Vánoc, Velikonoc, čímž je prohlubována důvěra k MŠ. Díky projevenému zájmu, velice dobré spolupráci a vstřícnému přístupu zřizovatele Města Dubí se podařilo zajistit v roce 2014 plynulý a úspěšný chod mateřské školy. Mateřská škola Cibuláček Během roku 2014 byla naplněna kapacita mateřské školy do počtu 100 dětí, v provozu byly 4 třídy: Kukačky, Ledňáčci, Sýkorky a Slavíci. Od do bylo všech 100 dětí přihlášeno na celodenní docházku. Do září 2014 mělo 1 dítě odloženu školní docházku, od září 2014 to byly 3 děti. Pro tyto děti byl vypracován individuální program pro děti s odloženou školní docházkou. Žádné dítě nebylo integrované, nebyla tedy zapotřebí péče speciálního pedagoga. 2

3 Při zápisu do mateřské školy dne 22. dubna 2014 podalo žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 31 zákonných zástupců, u 2 žadatelů bylo zastaveno správní řízení, přijato bylo 26 uchazečů, 3 žádostem nebylo vyhověno. Do ZŠ nastoupilo 26 dětí, na další školní rok dostaly 3 děti odklad školní docházky na základě doporučení PPP a klinicko-psychologického vyšetření v Teplicích a zprávy dětského pediatra. Během roku se odhlásilo 11 dětí, dodatečně bylo 11 dětí přijato. Během prázdninového provozu byly přijaty 4 děti z okolních mateřských škol v Dubí. V roce 2014 probíhal výchovně vzdělávací proces podle Školního vzdělávacího programu: Cibuláček letí světem, poznání přináší dětem. Byl vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vycházel ze 4 ročních období jaro, léto, podzim, zima a průvodcem celého roku je kamarád dětí ptáček Cibuláček, který přináší poznání a vědění v jednotlivých měsíčních integrovaných blocích celého roku. Měsíční témata jsou dále rozpracovaná do třídních vzdělávacích programů na jednotlivých třídách, kde pedagogové nabízejí dětem pestrou a přitažlivou vzdělávací nabídku přizpůsobenou věkovým zvláštnostem dětí. V předškolním vzdělávání se mateřská škola zaměřila na stěžejní vzdělávací cíle: rozvíjet celkovou osobnost dítěte rozvíjet řečové a jazykové schopnosti a dovednosti umožnit dětem bezproblémový vstup do základní školy podporovat a rozvíjet estetické vnímání v hudebních, výtvarných a pohybových aktivitách vytvořit prostředí přátelské školy Zachovány zůstaly aktivity školy v rozvoji estetického vnímání dětí, a to v oblasti hudební, kde nadále působí a rozvíjí se dětský pěvecký soubor Cibuláček, v oblasti výtvarné, činnost výtvarného kroužku, který se zapojil do řadu výtvarných soutěží, v oblasti pohybové, činnost tanečního kroužku, který se každoročně zapojuje do přehlídky mateřských škol Teplické mateřinky, kroužek keramiky v prostorách keramické dílny. Dále probíhaly v MŠ nadstandartní aktivity hrazené rodiči: na jaře 2014 byl zahájen plavecký kurs pro děti pod vedením Plavecké školy Žabka, který probíhal v plavecké hale v Teplicích a kurs anglického jazyka Angličtina se Zorkou. V květnu 2014 byl uskutečněn výjezd s 25 dětmi do školy v přírodě do rekreačního areálu Poslův mlýn v Doksech. Od září do prosince 2014 proběhl v rámci posílení zdraví (imunity dýchacích cest) projekt pravidelných pobytů v solné jeskyni v Teplicích. 3

4 Od října 2014 byla zřízena v rámci pracovní příležitost v rámci veřejně prospěšných prací, a to pozice dělníka, který zastával údržbářské a truhlářské práce v interiéru i exteriéru budovy. Nejvýznamnější opravy a investice školy v roce 2014 Během celého roku došlo k postupné výměně parapetů a krytů na topení v 1. patře a částečně v přízemí, byla vyrobena nová příjezdová brána a vstupní branka práce pomocného dělníka dotovaného z ÚP v rámci veřejně prospěšných prací. V prázdninových měsících proběhlo malování prostor v 1. patře (třídy, herny, WC, umývárny) a následně byly v těchto prostorách vyměněny interiérové dveře. Další materiální vybavení: profesionální myčka nádobí, počítač Lenovo, počítač Acer, televize do tříd (Kukačky, Sýkorky, Slavíci), mrazák do skladu školní kuchyně, pořízení sušičky prádla, učitelské židle 6ks, 4 ks sušáků na výkresy dětí, oprava škrabky na brambory, oprava školních laviček 3ks Sponzorské dary V roce 2014 jsme získali sponzorský dar od zákonného zástupce p. Ing. Bc. Romana Vorlíčka ve formě 4 ks didaktických stavebnic Piktogramy v celkové hodnotě 7 036,00 Kč. Nejvýznamnější aktivity školy za rok 2014 Návštěva teplického muzea výstava papírových betlémů, návštěva teplického Planetária, účast na teplické Mateřince 2014 s tanečním kroužkem tanec Rej čarodějnic, výlet do divadla Rozmanitosti v Mostě, pohádka Slůně aneb proč mají sloni dlouhé choboty, představení Kouzelník s ptáky, výlet do lesní školky PIDI MIDI v Ústí n/l, týdenní pobyt ve škole v přírodě v rekreačním středisku Poslův mlýn u Doks, výlet všech dětí do Hřenska turistická procházka, projížďka loďkou, účast na sportovní olympiádě dubských mateřských škol (celkově jsme obsadili 1. místo), malá ZOO v MŠ pozorování domácích a exotických zvířat, výlet do divadla Rozmanitosti v Mostě pohádka (předškoláci), ozdravné pobyty v solné jeskyni v Teplicích, vystoupení pěveckého souboru Cibuláčku na adventním koncertě ve Mstišově, vánočním koncertě v Domově důchodců v Dubí, v DK Teplice, na vánočních trzích v Teplicích. Mateřská škola U Křemílka Škola Provoz školy celodenní Počet tříd 2 Kapacita školy 52 Počet vzdělávajících se dětí v roce Naplněnost školy 100% 4

5 Vzdělávání Školní vzdělávací Toulavé botky stonožky Božky program Zájmové dílny Včelička Příprava na vstup do ZŠ Hokus, pokus Envirometální vzdělávání Zdravé děti Rozvoj pohybových aktivit, výchova ke zdravému životnímu stylu My, umělci Rozvíjení estetických dovedností Povídej si se mnou Rozvíjení komunikačních dovedností, logopedická prevence Nadstandartní činnosti Plaveme se Žabkou Plavecký výcvik Angličtina se Zorkou Seznamování s cizím jazykem Projekty Městečko Projekt na podporu sounáležitosti s městem Dubí realizováno v souvislosti s jubileem založení města Dubí a Českého porcelánu 7 výprav proti času Přiblížení historických mezníků lidstva a Země Cepík Spolupráce s Galerií Teplice Tématické dny, Za vlaštovkou do krátkodobé projekty Afriky, Drakiáda, Dýńování, Indiánské dny, Kouzelný zvoneček Přehlídky, soutěže Mateřinka 2014, Teplická olympiáda, Sportovní hry dubských MŠ Celé Česko zpívá koledy Večírek v Čarodějově Další akce v průběhu roku Zdravý životní styl a stravování Pravěká Monstra Realizováno také ve spolupráci s rodinou - Pořadatelství Výtvarná soutěž DDM Osek Vítání jara, Pálení čarodějnic, Dubský dostavník, Vystoupení v DD Dubí, DPS Pozorka, výstavy 5

6 Škola v přírodě, výlety v Domě s modrou krví, malování na porcelán, exkurse, divadla, divadélka v MŠ aj., spolupráce se ZŠ a LŠU, Adventní koncerty aj. Poslův Mlýn, Zoopark v Chomutově, Den otevřených dveří integrovaných složek Teplice, Za dinosaury do Teplického OC Opravy, údržba Mlhoviště Nátěry nástavby Rekonstrukce soklů ve třídách a malování školy Majetek Počítačová sestava Pítko Nábytková sestava, drobný nábytek Magnetické nástěnky, dekorace Koberce do 1. třídy a herny Kuchyňská linka 6

7 Mateřská škola Mstišov Předškolní průprava: děti rády vypracovávaly formou pracovních listů předložené úkoly. Hra na zobcovou flétnu a rytmika: 1x týdně v úterý docházela paní učitelka Houfková, (ZUŠ Dubí) do mateřské školy, 11 dětí učila hru na zobcovou flétnu, úspěchem byly první jednoduché písničky. Keramický kroužek: 1 x do měsíce, od školního roku x do měsíce navštěvovaly děti keramickou dílnu ve spolupráci se školou Perspektiva, pod vedením pana Klementa, výrobky tvořily se zaměřením na roční období. Procvičily si jemnou motoriku a fantazii. Radovaly se ze své práce - výrobky si děti vždy odnesly domů. Angličtina: Děti se učily základům anglického jazyka formou hry, v pololetí školního roku rodiče shlédly ukázkovou hodinu. Mateřinka 2014: Přestože 4 děti onemocněly, děti se tohoto festivalu zúčastnily v Krušnohorském divadle v Teplicích. Sběr víček od PET lahví: tato akce trvá od září a bude končit a v červnu 2015, smysluplné shromažďování za úzké spolupráce rodičů a dětí, víčka budeme darovat. Divadlo V Pytli: Klaun na cestách - krásné, úsměvné vystoupení na přivítání dětí v MŠ, děti se aktivně zapojovaly do pohádky, společně tančily, byly nadšené. Divadlo v MŠ: Jak šel lev do světa (loutková pohádka + doprovod na kytaru a jednoduché písně pro nejmenší děti. Podzimáčci v MŠ: Akce rodiče děti, doma tvořily podzimáčky - figury z přírodních materiálů, účast byla veliká a podzimáčci nádherné a zajímavé. Výroba mýdel v MŠ: děti se seznámily s lektory a materiálem, jednoduchou technikou vykrajováním si vyrobily různé tvary mýdla. Pečení cukroví a perníčků v MŠ: paní učitelky s dětmi a za spolupráce paní kuchařky (příprava těsta + pečení) vykrajovaly vánoční cukroví, zdobily polevami, děti to velmi bavilo. Cukroví připravovaly pro rodiče na společné setkání při výrobě svíček. Vánoční svíčka: předvánoční společné setkání rodičů a dětí v MŠ, výroba vánočních gelových svíček s lektory, děti aranžovaly vánoční dekory do sklenic, 7

8 potom probíhalo zalévání horkým voskem, které uskutečnili lektoři. Děti rodičům zpívaly vánoční koledy, zimní písně a recitovaly básně. Během této zajímavé a nevšední akce všechny ochutnávali cukroví, které děti upekly a radovaly se z hotových výrobků. Mikulášská nadílka v MŠ: v dopoledních hodinách proběhla Mikulášská nadílka, děti očekávaly návštěvu Mikuláše čerta a anděla, zazpívaly mu vánoční koledy a recitovaly zimní básně. Mikuláš všem nadělil balíčky se sladkostmi. Advent: vystoupení dětí u kaple ve Mstišově, děti zazpívaly tradiční vánoční koledy a zimní písně pro rodiče a ostatní návštěvníky. Vánoční nadílka u stromečku: děti za poslechu vánočních koled a zvonění zvonečku rozbalovaly balíčky s hračkami, ze kterých měly velikou radost. Úspěch Naše mateřská škola se rozvíjí po hudební, pěvecké činnosti, ale i tvůrčí a v posledních školních letech se děti seznamují s cizím jazykem Anglickým. Významným úspěchem je také prohlubování společné akce Rodiče a děti. Základní vzdělávání Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 Úspěchy školy: otevřeli jsme 2 první třídy, znovu i přípravnou třídu zvýšili jsme počet žáků - ke konci roku 2014 celkem 265 žáků uskutečnili jsme přeshraniční projekt Pádluj, co Ti síly stačí společný pobyt žáků z Dubí a Bannewitz, s partnerskou školou v Possendorf společný workshop Zdárně jsme ukončili projekt EU Peníze školám schválení závěrečné monitorovací zprávy Exkurze pro vybrané žáky do Osvětimi a Krakova zorganizování školy v přírodě s výukou dětí pro žáky I. stupně fungovalo 12 zájmových kroužků pro žáky obou stupňů postup florbalistek do celostátního finále v Praze 8

9 Základní škola Dubí 2, Tovární 110 K do školy docházelo celkem 242 žáků při kapacitě školy 260 žáků, otevřena byla tři oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 85 žáků. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý a zodpovědný život. Děti se pod vedením svých pedagogů pravidelně zapojovaly do akcí města Dubí. Zúčastňovaly se kulturních akcí MKZ Dubí, sportovního dne v rámci Dubských slavností, vystupovaly na adventních koncertech a v dubském domově důchodců (mezigenerační hry), na Dubské kulturní olympiádě a spolupracovaly výtvarně při výzdobách kulturních místností v Dubí. V měsíci dubnu se školní taneční soubor Hvězdičky zúčastnil taneční soutěže Bořeňská čarodějnice a obsadil skvělé 1. i 2. místo. V měsíci červnu proběhly dva týdenní ozdravné pobyty pro žáky, Benecko v Krkonoších pro žáky 1. stupně a italské letovisko Riccione pro žáky 2. stupně. V měsíci říjnu bylo na zahradě 1. stupně slavnostně otevřeno z dotačních titulů vybudované Malé školní arboretum, jehož nedílnou součásti je i učebna v přírodě. Dotace Ministerstva životního prostředí činila ,00 Kč. Z dalších mnoha a mnoha akcí naší školy v letošním roce lze zmínit např. - účast na Sportovních dnech bez hranic v německém Bannewitzu - rekonstrukci učebny informatiky vč. výměny všech počítačů - rekonstrukci učebny 1. třídy - pořízení nové interaktivní tabule do 1. třídy - týdenní intenzivní kurz anglického jazyka pro pedagogy o letních prázdninách - dotací z Ústeckého kraje podpořený letní tábor angličtiny Happy week - byl zahájen projekt Finanční gramotnost s Českou spořitelnou Při škole pracuje řada kroužků, předškoláček a školní parlament. 9

10 Základní umělecká škola Je potěšením, když může škola označit uplynulý rok za rok úspěšný, a to hned v několika směrech. ZUŠ pokračovala v tradici komorní a souborové hry, což se promítlo i do mezinárodních aktivit. S družebními školami Musikschule Dippoldiswalde a Musikverein Bannewitz pokračovala ve spolupráci v hudebním i výtvarném oboru. Společné výtvarné workshopy a koncerty, pro které byly nastudovány společné skladby, se uskutečnily ve všech třech městech. Nejvýznamnějším počinem pak byla účast našich žáků, Jiřího a Veroniky Machovcových, na koncertech mezinárodního mládežnického orchestru Ensemble interregio. Největší ohlas sklidili mladí symfonici po koncertě v Lukaskirche v Drážďanech. Soubor bicích nástrojů pod vedením Michala Martince už tradičně zaujal svým vystoupením na společné akci ZUŠ teplického okresu Vítání jara v Duchcově. I v loňském roce se žáci ZUŠ Dubí zúčastnili různých soutěží; velkým úspěchem bezesporu bylo vynikající umístění v 5. ročníku celostátní soutěže Teplické flautohry, kdy žákyně paní učitelky Ilony Veselovské, PGDip., Viktorie Bromová získala první místo a Veronika Vacková místo druhé. ZUŠ Dubí byla již po devatenácté organizátorem Dubské kulturní olympiády. Své síly v ní tentokrát změřilo celkem 35 účastníků z dubských základních škol a Gymnázia J. A. Komenského. Pro mateřské školy a první třídy základních škol pořádá ZUŠ dvakrát ročně výchovné koncerty formou hudebních pohádek. Žáci družin navštěvují i výstavy výtvarného oddělení v budově ZUŠ, které pořádají MgA. Jana a Mgr. Milada Linhartovy. Přetrvává zájem o studium přípravky pro předškolní děti i speciální hudební nauky pro starší a pokročilé. V probíhajícím školním roce se přihlásilo do ZUŠ celkem o 34 dětí více než v roce předešlém. K rostoucímu zájmu rozhodně přispívá i stále se zlepšující prostředí. Zřizovatel školy Město Dubí postupně realizuje rekonstrukce a úpravy budovy, což je po pěti letech života s novým zřizovatelem, Městem Dubí, řádně znát. Vzdělání v našem městě nabízejí také 2 školy soukromé, a to Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. a Střední škola sociální Perspektiva a Vyšší odborná škola, s.r.o.. 10

11 Do kompetence odboru patří také sociální problematika. Odbor zajišťuje provoz Domu s pečovatelskou službou v Dubí 3, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, plní zákonné povinnosti v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí. Sociální pracovnice provedou ve spolupráci se soudy, úřady a dalšími organizacemi v průměru šetření měsíčně. Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou na adrese Bílinská 141, Dubí 3 má kapacitu 10 bytových jednotek. Během roku 2014 bylo, z důvodu plánované rekonstrukce, obsazeno 8 bytů. Rekonstrukce se však projevila jako příliš nákladná, proto se zbylé dva byty budou obsazovat nyní. Poskytovatelem pečovatelské služby v tomto zařízení je i nadále o. p. s. Pampeliška, se kterou jsme velice spokojeni. Město Dubí má s Pampeliškou uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace na mzdu pečovatelky. Každý týden probíhají ve společných prostorách volnočasové aktivity, které zajišťuje pečovatelka. Pampeliška samozřejmě neposkytuje své služby pouze klientům v Domě s pečovatelskou službou, ale také všem dalším občanům města Dubí, kteří o ni projeví zájem. Vzhledem ke špatnému stavu omítky ve společné kuchyni a obývacím pokoji byla realizována výmalba obou pokojů, vyměněny radiátory a revitalizována část omítky na toaletách, kam dříve zatékalo. V opravách se bude pokračovat i v roce V domě s pečovatelskou službou tradičně a každoročně proběhly také dvě společenské akce, a to Den otevřených dveří a Vánoční besídka. Program obou akcí zpříjemnilo vystoupení mateřských školek, jmenovitě MŠ U Křemílka a Cibuláček. 11

Bilance za rok 2013 Odbor školství a sociálních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor školství a sociálních věcí Bilance za rok 2013 Odbor školství a sociálních věcí Práci odboru školství zajišťuje vedoucí odboru paní Bc. Veronika Lipertová a dvě odborné referentky, z nichž jedna zajišťuje agendu sociálních věcí

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 FOTODOKUMENTACE V MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 CINNOSTI V V A PRÍLEŽITOSTI ANEB V CO DELÁME CELÝ ROK BAREVNÉ DNY ZELENÝ DEN ČERVENÝ DEN MODRÝ ŠMOULÍ DEN PROJEKTOVÉ DNY ŽLUTÝ SLUNÍČKOVÝ DEN KOČIČÍ DEN

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2014/15

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2014/15 Sídlo: Náchodská 85 U haly 67 549 11 Dolní Radechová 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel: obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 3 září 2015 Ve školním roce 2014/2015 jsme zvládli : Zateplit budovu MŠ (dotace z kraje) Zrekonstruovat umývárny a toalety (rezervní fond MŠ) Vymalovat některé

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace - Ing. Ivany Humlové 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární zástupce:

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Vacíková Jaroslava Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 1. Základní údaje Název školy:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více