MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM"

Transkript

1 SRPEN 2014 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM CENA 14,- Kč

2 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Zastupitelstvo města mimořádně zasedalo dne Výsledky výběrového řízení na zhotovení podlahy ve sportovní hale v ul. Čs. armády 497, podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem o zakázku. ZM schvaluje závěry výběrového řízení z ZM schvaluje realizaci akce podlaha ve sportovní hale v ul. Čs. armády č.p. 497 firmou PROFIL PLUS s.r.o. za částku ,56 Kč bez DPH; částka s DPH ,18 Kč. Dotace z MMR činí ,- Kč. ZM schvaluje podpis smlouvy s realizátorskou firmou. Školné pro Mateřskou školu Kouřim na školní rok 2014/2015 ZM na základě neinvestičních nákladů v Mateřské škole za rok 2013 stanovuje školné pro školní rok 2014/2015 ve výši 368,- Kč žák/měsíc. Hydrogeologický průzkum v ulici Na Salabce ZM schvaluje na základě doporučení stavební komise uvolnit z rozpočtu města částku ve výši ,- Kč na hydrogeologický průzkum v ulici Na Salabce. (součást projektu na novou komunikaci v dané lokalitě) Celková cena ,- Kč, DPH ,- Kč; celková cena za dílo včetně DPH činí ,- Kč ZM schvaluje na základě zrealizovaného výběrového řízení Středočeským krajem Smlouvu o dílo na technický dozor investora, včetně výkonu inženýrskotechnické činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci II/334 Kouřim, ulice Okružní s firmou FRAM Consult a.s., Husitská 42, Praha 3, včetně podpisu dané smlouvy. (Zahájení prací na vlastní akci od ) Informace z radnice Naše město a okolí Kouřim ve fotografii 2014 Město Kouřim vyhlásilo tradiční fotografickou soutěž s názvem Kouřim ve fotografii 2014, která vyvrcholí výstavou v září při kouřimském posvícení, včetně vyhlášení nejzdařilejších snímků a předáním cen úspěšným fotografům. Fotografie můžete zasílat již od měsíce srpna e-poštou na adresu: nebo nosit přímo na radnici do 2. patra nebo do knihovny H. Jenešové, či zanechat v přízemí v pokladně MěÚ. Uzávěrka je Výstava Kouřim ve fotografii sál radnice Pátek : Sobota : Neděle : Smlouva o dílo na provádění technického dozoru investora, včetně výkonu inženýrsko-technické činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci II/334 Kouřim, ulice Okružní Smluvní strany: objednatel č. 1 Středočeský kraj objednatel č. 2 Město Kouřim Zhotovitel: FRAM Conzult a.s. Středočeský kraj zrealizoval výběrové řízení na technický dozor investora, včetně výkonu inženýrsko-technické činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci II/334 Kouřim, ulice Okružní a předložil městu Kouřim k podpisu smlouvu o dílo. Platební podmínky: Středočeský kraj 88 % z celkové ceny Město Kouřim 12% z celkové ceny, tj ,40 Kč bez DPH; cena s DPH činí ,54 Kč 2 Rozkvetlé město Již 1. týden v září budou mít členové komise životního prostředí před sebou těžký úkol vybrat v našem městě nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkonů a předzahrádek. Uzavře se tak 6. ročník hodnocení viditelné květinové výzdoby města. Nejúspěšnější pěstitelé obdrží malou pozornost s poděkováním od starostky města.

3 Porovnání třídění odpadu ve městě Kouřim za 1. pololetí roku 2014 x 2013 Třídění odpadu 1. pololetí 2014 Směsný odpad (t) čtvrtletí Kým uloženo na skládku NYKOS Ždánice Celkem 105,829 80, ,796 Třídění odpadu 1. pololetí 2013 Směsný odpad (t) Kým uloženo na skládku NYKOS Ždánice Město Kouřim čtvrtletí Celkem 116,423 76, ,517 8,080 23,380 31,460 Město Kouřim 16,980 22,440 39,420 Celkem 124,503 99, Celkem 122, , ,216 tříděný odpad (t) Druh tříděného 2014 čtvrtletí odpa- du Celkem papír Nykos a.s. 2,536 Město 2,370 Nykos a.s. 2,789 Město 2,430 ZŠ M. Š. 8,280 13,499 celkem 4,906 18,405 plasty 7,404 9,193 16,597 náp.kartony Sklo železo hliník celkem 0,129 0,129 0,258 2,731 3,079 5,810 2,240 2,250 4,490-0,109 0,109 17,410 28,259 45,669 3 tříděný odpad (t) Druh tříděného 2013 čtvrtletí odpa- du Celkem papír celkem Nykos 2,747 Město 1,240 3,987 Nykos 4,629 Město 2,540 ZŠ M. Šolleho 9,140 16,309 V roce 2014 se vyvezlo o 2,239 t směsného odpadu více než v roce 2013 V roce 2014 se sebralo o 1,219 t tříděného odpadu méně než v roce ,296 plasty 6,272 10,604 16,876 náp.kartony Sklo železo hliník celkem 0,126 0,133 0,259 1,511 5,096 6,607-2,810 2,810-0,040 0,040 11,896 34,992 46,888

4 Naše nádoby na směsný odpad Při kontrole obsahu černých popelnic před vývozem směsného odpadu dne pracovníci firmy Nykos zjistili, že obsahují značné množství odpadu, který lze vytřídit. V popelnicích se nacházely nápojové kartony od mléka a džusů (patří do směsného plastu žluté kontejnery, žluté pytle), plastové obaly, hliníkové plechovky od limonád a piva Obracíme se na všechny naše občany s prosbou o třídění odpadu - do černých popelnic odkládejte pouze odpad, který nelze dále již vytřídit. Vždyť město nám poskytuje tolik možností na odkládání tříděného odpadu a třídit odpad je v dnešní době již tak přirozené! Určitě tím pomůžeme udržet si v našem městě co nejnižší roční poplatek za systém svozu a nakládání s odpady. Občanům, kteří odpad poctivě třídí, nedrží se zásady nepřestanu, dokud nebude plná, a tím šetří náklady na odpadové hospodářství města velice děkujeme (jeden příklad - rodina Hasilova v Dobropolské ulici má pravidelně naplněnou popelnici na směsný odpad sotva do jedné čtvrtiny za 14 dní ostatní odpad třídí). Hana Jenešová Kouřim náš domov Tuto úvahu píši jako starousedlík a patriot našeho krásného města. Všichni, kdo chtějí, vidí, jak naše město vzkvétá a nám občanům se zde žije spokojeně. Představitelé a samospráva města se vzorně starají o vzorný chod, pořádek a volné aktivity pro všechny občany, bez rozdílů věku, politického a náboženského přesvědčení a kdo se chce zapojit, je vždy vítán. Velice mě mrzí, že vznikají, zvláště před volbami, různé žabomyší války, osobní pomluvy a různé podpásovky. Já osobně jsem tyto neetické způsoby předvolební kampaně vždy odsuzoval. Pokud mi ještě paměť slouží, mnoho takových pomlouvačů bylo angažováno i v minulém režimu. Proto se podivuji, že tyto osoby si dovolují rozšiřovat pomluvy na osoby, které se zapojily do městského dění a jsou mezi nimi lidé s různým politickým přesvědčením. Vždy jsem si představoval, že vedení města bez rozdílu politické příslušnosti má zájem, aby obyvatelé v něm žili spokojeně. 4 Pomluvy a zášť a boj o moc rozdělují obyvatele města a zvláště se projeví na mladé generaci, která již neví, co se odehrávalo za minulého režimu. Fandím občanům, kteří objektivně posuzují všechny klady a zápory vývoje města a odsuzují pomlouvačné kampaně. Je to ve městě s necelými dvěma tisíci obyvateli velmi nezodpovědné a nevede to ke stabilizaci a klidu ve městě. Všichni by se měli snažit o to, aby našim dětem a vnukům se žilo spokojeně a byli spokojeni s prací nás starších, kteří se zapojili do vedení v porevoluční době. Pokud nebude v našem městě shoda a názory budou pokrytecky pronášeny v ústraní, nebude ve městě ta pravá pohoda. Prosím, považujte moji úvahu za upřímnou a hlavně ne jako předvolební agitaci. Já sám jsem pracoval v zastupitelstvu šestnáct let a nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Vždy jsem podporoval volné aktivity občanů např. Skaut, Rybářský spolek, Tělovýchovná jednota apod. Osobně jsem se i v letošním roce zapojil do aktivit sdružení nezávislých kandidátů. Rád pomohu tam, kde cítím, že to má význam. Karel Sobotka nar Likérnictví a galerie, jde to k sobě? Každý z nás o něčem sní, někam směřuje. Mě život zavál do Kouřimi, která mě naprosto okouzlila. Podařilo se mi zde získat dům s bohatou historií u chrámu sv. Štěpána první městský špitál uvnitř hradeb na Ptačím rynečku. Doložená historie domu sahá do roku 1735, dům zde stál ale mnohem dříve. V tomto i ostatních špitálech si museli připravovat většinu léků sami. Účinné látky se získávaly z bylin pomocí lihu a když se dařilo, dochucovaly se cukrem, ovocnými šťávami nebo medem. Liquor v latině znamená tekutina a takto pravděpodobně vznikl již česky znějící likér. Byla to tedy jakási Likéria. Odtud pak i název naší firmy LIKERIA. Navážeme tedy na tradici a pokusíme se zde vyrábět a nabízet zdraví prospěšné nápoje a likéry. Vyrobit nápoj, který bude chutnat a zároveň léčit není jen tak. Myslím, že i toto je druh umění. V poslední době se o kulinářském umění hodně hovoří a příprava nápojů do tohoto umění jistě patří. A když umění, proč nezřídit ve stejném, dosti prostorném domě galerii a nedat prostor umělcům a nechat je zde vystavovat svoje dílka? Připravujeme prostory k výstavě, malému posezení a pro návštěvníky, kteří se chtějí zdržet, ubytování.

5 Kouřim patří do regionu MAS Podlipansko, kde nám pomohli s vyřízením malé dotace na vybavení výrobny likérnictví. Doufám, že se nám podaří dotaci získat, částečně tak pomůže, aby mohla vzniknout nová místní firma Likeria. Těšíme se, až vás budeme moci přivítat na první ochutnávce přírodních, ovocných, bylinných vín a likérů. Takže na zdraví. Jiří Svoboda Likeria Životní styl podle krevní skupiny Podle mnohých jde o absolutní základ ve stravování, na němž bychom měli stavět. Každá krevní skupina má dle této filozofie zcela jiné požadavky a touží po něčem jiném. Podle toho pak buď budeme zdraví, nebo nikoliv. Jde také o zajímavou dietu, protože pokud budeme dodržovat zásady vlastní krevní skupiny, nehrozí nám přibírání na váze. Ba naopak, tělo se velmi rychle dostane do rovnováhy. My pak budeme zdraví, štíhlí a fit. Krevní skupina A Lidé s touto krevní skupinou by si měli alespoň jednou vyzkoušet vegetariánskou, případně i veganskou stravu. Je totiž nanejvýš pravděpodobné, že jim bude vyhovovat. Možná během tohoto testovacího období dokonce zjistíte, že se cítíte lépe než kdykoliv jindy. Údajně tyto předpoklady máte v sobě zakořeněné po svých prapředcích. Nemusíte hned vynechávat všechny živočišné produkty ze svého jídelníčku. Spíše se pokuste je pomalu a hlavně postupně měnit za rostlinné suroviny. Vyzkoušejte sóju, sójové bílkoviny, obilná zrna a hlavně zeleninu. Měli yste velice rychle pocítit změny nejen ve fyzické rovině, ale i v té psychické. Budete se zkrátka cítit dobře po všech stránkách. Až vyzkoušíte tento krok, můžete přejít k dalšímu. A tím je raw food, neboli živá strava. Právě jídlo neupravené a v přírodním stavu je pro vás to pravé. Dávejte pozor na to, aby potraviny, které jíte, nebyly chemicky upravované a byly v co nejpřirozenějším stavu. Doporučení pro krevní skupinu A : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - vyhýbejte se všem druhům červeného masa - dvakrát týdně můžete jíst ryby, kuřecí a krůtí maso - vaše tělo neumí kvalitně zpracovat a využít mléko a mléčné výrobky, využívejte rostlinné náhrady mléka: sójové výrobky (např. tofu sýr), proso, oves, žito, občas si do stravy zařaďte kozí sýr a syrovátku 5 - jídelníček by měl být převážně tvořen čerstvým ovocem a zeleninou, vařenou zeleninou a saláty, polévkami a obilninami - vyhýbejte se pšenici nebo ji používejte co nejméně (bílá mouka) - můžete konzumovat semena, ořechy a pomazánky z těchto potravin - potraviny upravujte vařením nebo dušením, vyhněte se smažení a pražení - k úpravě potravin nepoužívejte mikrovlnnou troubu - ovoce konzumujte na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo (ovoce je nejlepší jako svačina mezi jídly) - pokuste se obstarat kvalitní zdroj vody nebo pít neperlivou vodu - místo octa používejte citronovou šťávu nebo alespoň jablečný ocet - zaměřte se na relaxaci Bylinky pro krevní skupinu A Doporučené: heřmánek, vojtěška, americký jilm, zázvor, zelený čaj, hloh, třezalka, ženšen, echinacea, lopuch, kozlík lékařský, pískavice řecké seno, aloe, ostropestřec mariánský Nevhodné: reveň, šťovík, jetel luční, kajenský pepř Neutrální: divizna, maliník, senna, lípa, ptačinec, chmel, bříza, sporýš, moruše, pampeliška, vodilka, kořen lékořice, máta peprná, mateřídouška, řebříček, hořec, petržel, podběl, šalvěj, jablečník, kokoška pastuší tobolka, jahodník, dub bílý, tymián, pažitka, petržel, majoránka Krevní skupina B Můžete si gratulovat s nadsázkou lze totiž říci, že jste se narodili s tou nejlepší krevní skupinou. Vaše výživa je vyvážená, můžete jíst relativně všechno. Dokonce i dokážete odolávat spoustě civiliačních nemocí a zdravotním problémům. Vyhnout by se vám měly nemoci srdce i rakovina. Pokud se však velmi výjimečně nevyhnou, pak máte největší předpoklady s těmito komplikacemi velmi úspěšně bojovat. Krevní skupina B je totiž velice odolná. Pozor si však dávejte na stres a přepracování, protože právě vás může celkem snadno potkat únavový syndrom či syndrom vyhoření. Naučte se odpočívat a relaxovat, opravdu to potřebujete. A také pečujte o svůj pevný imunitní systém, jste náchylní k jeho oslabení.

6 Doporučení pro krevní skupinu B : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - strava by měla být maximálně pestrá a rozmanitá - vyhýbejte se rajčatům a kuřecímu masu, vepřovému a sekundárně zpracovanému masu (hamburgery, paštiky, klobásy) - omezte příjem obilovin a vyhýbejte se bílé mouce - můžete poměrně často konzumovat mléčné výrobky, ale neměly by být tučné - neměli byste jíst velké množství semen a ořechů, protože zatěžují váš žlučník - jídlo byste neměli smažit, ale vařit nebo dusit - k úpravě potravin nepoužívejte mikrovlnnou troubu - ovoce konzumujte na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo (ovoce je nejlepší jako svačina mezi jídly) - pokuste si obstarat kvalitní zdroj vody, nebo pít neperlivou vodu - k pití můžete používat zelený čaj - jezte hodně čerstvé zeleniny - pravidelnou fyzickou aktivitou harmonizujte vaše tělo i duši Bylinky pro krevní skupinu B Doporučené: zázvor, maliník, petržel, šalvěj, ženšen, šípky, lékořice, máta peprná, kajenský pepř Nevhodné: reveň, aloe, pískavice řecké seno, kokoška pastuší tobolka, divizna, podběl, chmel, hořec, lípa, jetel luční, senna, divizna, skořice Neutrální: vojtěška, heřmánek, mateřídouška, jablečník, echinacea, bříza, jahodník, pampeliška, moruše, šťovík, zelený čaj, černý bez, kozlík lékařský, dub bílý, hloh kořen lékořice, vodilka, řebříček, lopuch, pažitka, bazalka, koriandr, kopr, rozmarýn, majoránka, saturejka, tymián Krevní skupina AB Jde o nejvzácnější krevní skupinu, která se vyskytuje cca u 2 5 procent populace. Jde také o poměrně novou krevní skupinu, protože je stará méně než tisíc let. Biologicky se nedá přirovnat k žádné jiné krevní skupině, protože sama o sobě je zkrátka specifická. Má jen něco málo z krevní skupiny A a něco málo z krevní skupiny B. Naopak ale nevhodným potravinám jak pro A, tak i pro B, by se jedinci AB měli vyhýbat. Výjimkou jsou rajčata, která mohou tito jedinci jíst zcela bez omezení. Co se životního stylu týče, jde o jedince poměrně silné a aktivní. Jen tak se nevzdávají a umí pořádně zabojovat. 6 Doporučení pro krevní skupinu AB : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - strava by měla být co nejpestřejší - vyhýbejte se kuřecímu masu - vhodné je jíst tmavé pečivo - můžete konzumovat mléčné výrobky, ale ne tučné - můžete používat rostlinné máslo (sojové, oves, ječmen, rýže) - pokuste se jíst dostatek čerstvé zeleniny, saláty připravujte s olivovým olejem a citronovou šťávou - ovoce si dejte vždy jen na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo - jídlo byste neměli smažit, ale vařit nebo dusit - pokuste se obstarat kvalitní zdroj vody nebo pít neperlivou vodu - k úpravě potravin nepoužívejte mikrovlnnou troubu - pravidelnou fyzickou aktivitou harmonizujete vaše tělo i duši Bylinky pro krevní skupinu AB Doporučené: jahodník, vojtěška, heřmánek, kořen lékořice, šípky, echinacea, ženšen, zelený čaj, lopuch, hloh, zázvor Nevhodné: senna, pískavice řecké seno, hořec, jetel luční, aloe, podběl, šišák, chmel, divizna, lípa, reveň Neutrální: šalvěj, pampeliška, ptačinec, americký jilm, černý bez, bříza, vodilka, mateřídouška, jablečník obecný, kozlík lékařský, dub bílý, maliník, řebříček, šťovík, petržel, sporýš, moruše Krevní skupina O Prapředkové jedinců s touto krevní skupinou byli s největší pravděpodobností dávní lovci. Váš trávicí systém si ještě velmi dobře tuto dobu pamatuje. Je tedy nutné dodávat tělu zejména živočišné bílkoviny a aktivně se zabývat nějakou fyzickou činností, ať už jde o častou manuální práci či fyzické cvičení. Dobrá kondice je pro vás přímo nutností. Absolutně nevhodné jsou pro vás mléčné a obilné výrobky, protože váš trávicí systém se na tuto stravu ještě nebyl schopen adaptovat. Naopak velmi vhodné je pro vás maso a živočišné bílkoviny vůbec. Nezapomeňte je ale doplňovat ovocem a zeleninou, aby nedošlo k celkovému překyselení organismu. Pokud byste to nedodržovali, mohou u vás odstartovat žaludeční problémy.

7 Doporučení pro krevní skupinu 0 : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - vyhýbejte se potravinám s vysokým příjmem sacharidů (bílá mouka, sladkosti, těstoviny, brambory) - minimalizujte příjem bílého pečiva, včetně chleba - vaše tělo neumí kvalitně zpracovat mléko a mléčné výrobky, proto je nutné vyřadit je z jídelníčku, občas si do stravy zařaďte kozí sýr a syrovátku - červené maso můžete konzumovat téměř denně v množství 100 až 150 g, toto doporučení se nevztahuje na vepřové maso a sekundárně zpracované maso (paštiky, klobásy, hamburgery), kterým byste se měli také vyhýbat - potraviny upravujte vařením nebo dušením, pokud je to možné, vyhněte se smažení, snažte se jíst dostatek čerstvé zeleniny (na salát používejte olivodý olej a citronovou šťávu) - snažte se vyhnout používání mikrovlnné trouby a to i na ohřev - ovoce konzumujte na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo (ovoce je nejlepší jako svačina mezi jídly) - můžete konzumovat semena a ořechy jako odpolední svačinu, nebo jako zdroj rychlé energie - pokuste si obstarat kvalitní zdroj vody, nebo pít neperlivou vodu - nevyhnutelná je pravidelná tělesná aktivita s přítomností potu (aerobic, běh, kolo, atd.) Správná volba nápoje je důležitá... Každý nápoj má jiné složení a obsahuje různé složky a proto bychom měli pečlivě volit, co a kdy budeme pít. Bylinné čaje mají především léčivý účinek a proto bychom je neměli, s výjimkou období nemoci, pít příliš často. Pokud se chceme léčit bylinnými čaji a nechceme kupovat hotové bylinné směsi v lékárně, můžeme si připravit vlastní směs podle chuti. Na podrážděný žaludek je vhodný čaj z květů měsíčku. Při neklidu a nervovém vypětí je vhodný čaj připravený z třezalkové natě. Při nachlazení si můžeme připravit čaj z lipového květu, šípkový čaj nebo odvar z máty. Pro dobré spaní připravujeme čaj z meduňky. Černý čaj chrání náš organismus proti virům, baktériím a dodává tělu vitamíny A,B,C,E,K, železo, draslík a fluor. Působí pozitivně na vysoký krevní tlak, snižuje hladinu cukru a cholesterolu. Silný černý čaj působí proti průjmu, ale také stimuluje nervovou soustavu, takže není vhodné pít silný čaj před spaním. Zelený čaj nemá tak výraznou chuť jako čaj černý, ale má velký obsah pro tělo důležitých a nezbytných látek. Obsahuje vitamíny skupiny A,B,C,E a K. Dodává tělu energii, podporuje činnost srdce, uklidňuje podrážděný žaludek, působí preventivně proti chřipce a nachlazení, posiluje imunitní systém, má antioxidační účinky a je vhodný k předcházení zubnímu kazu. Zároveň ale také tělo odvodňuje, tak je vhodné jeho pití doplňovat pitím vody. Bylinky pro krevní skupinu O Doporučené: pampeliška, petržel, kajenský pepř, pískavice řecké seno, ptačinec, moruše, máta peprná, americký jilm, zázvor, šípky Nevhodné: reveň, vojtěška, kokoška pastuší tobolka, třezalka, aloe, hořec, jetel luční, senna, echinacea, lopuch, vodilka, jahodník, šťovík, podběl obecný Neutrální: zelený čaj, heřmánek, jablečník obecný, divizna, šišák, sporýš lékařský, kořen lékořice, řebříček, šalvěj, maliník, mateřídouška, máta kadeřavá, ženšen, hloh, dub bílý, kozlík lékařský, černý bez, bříza Čerpáno z časopisu Bylinky Revue 5/ Ovocné a zeleninové šťávy dodávají organismu nenahraditelné tekutiny, které v těle snadno transportují živiny a odstraňují z něho škodlivé látky. Džusy jsou nejlepší čerstvě připravené. Připravit k pití si můžeme džusy ze všech druhů ovoce a zeleniny a můžeme je i různě kombinovat. Dobrým pomocníkem je odšťavňovač a lis na citrusy. Minerální vody doplňují ztracené minerály. Minerálky střídáme, protože každá z nich má jiný obsah minerálů. Je potřeba hlídat zejména nízký obsah sodíku - základní složku soli, ten pomáhá udržovat vnitřní vodní rovnováhu organismu. Doporučení pro příjem sodíku je 2 g na osobu a den, tj. 5 g soli, což odpovídá asi jedné čajové lžičce. Pro minerální vody nejsou mezní hodnoty sodíku stanoveny. Většina z nich obsahuje do 200 mg/l. Některé minerální vody však obsahují i 500 mg/l.

8 Pokud tedy pijeme minerální vody s vysokým obsahem sodíku, je to nebezpečné pro náš krevní tlak. Ale minerály jsou v našem těle nepostradatelné hlavně proto, že udržují stálé prostředí v našem organismu, jsou stavebními látkami, transportují látky a vzruchy po celém těle. Jsou také součástí různých enzymů, podporují imunitní systém a zároveň zajišťují správnou funkci svalů. Ve spojení s vodou jsou pak doslova životodárným koktejlem. Minerálky nám mohou pomoci například při svalových křečích, nespavosti, stresu, ale také různých onemocněních, jako je například cukrovka, obezita nebo srdeční choroby. Pivo patři již tradičně do našeho jídelníčku a proto si mnohdy ani neuvědomujeme, které důležité látky jsou v něm obsažené. Malé množství alkoholu není z energetického hlediska vůbec na závadu. Při odbourávání alkoholu účinkem enzymů vznikají volné radikály, které vstupují do rozkladných procesů tuku a tím urychlují jejich energetické využití, namísto aby se tuky ukládaly. Látky z chmelového extraktu také zpomalují uvolňování vápníku z kostí, což je typické zejména pro starší ženy po menopauze a může být být příčinou osteoporózy řídnutí kostí. Obsahují také vitamíny skupiny B B2, B5, B6 B11. Z pivovarských kvasnic přechází do piva teké vzácný chrom, kterého je běžně v naší stravě nedostatek. Chrom podporuje aktivitu hormonu inzulín, který reguluje hladinu cukru v krvi. Je-li chrómu nedostatek, může být hladina cukru v krvi rozkolísaná, což vede k pocitům neodolatelné chuti, zejména na sladké. Víno kromě alkoholu obsahuje fenoly. Fenolické látky tvoří skupinu sloučenin, z nichž jsou významné flavonoidy. V červeném víně se nachází vyšší obsah fenolických látek, v bílém víně je zase vyšší obsah antioxidačního enzymu katalázy a to až x. Flavonoidy působí jako antioxidanty, které vážou molekulární kyslík a pomáhají redukovat tvorbu okysličeného lipoproteinu, který je hlavní příčinou kornatění tepen a vzniku trombóz (potlačují vznik sraženiny, dokonce dokáží vzniklou krevní sraženinu rozpouštět). Tento antioxidační účinek se spolu s účinky vitaminu C (z vitamínů patří ještě k antioxidantům vitamín E a Beta karoten) podílí na odbourávání cholesterolu. Třísloviny obsažené ve víně povzbuzují trávení, napravují poškození sliznice trávícího traktu a mají antibakteriální účinky. Zejména červené víno ničí bakterie způsobující infekce zažívacího traktu a chrání tak před onemocněním ze stravy, například před salmonelózami. Flavonoidy obsažené ve víně zlepšují bakteriální fermentaci a tím vstřebávání vitamínů a minerálních látek, potlačují zánětlivé reakce. 8 Víno zvyšuje tvorbu enzymů, které štěpí bílkoviny obsažené v pokrmech. Příznivě podporuje svými kyselinami trávící činnost. Kyseliny vína a jejich organické soli tvoří uhličitany, které působí zásaditě. Dalším mechanizmem účinku pití mírného množství vína je příznivé působení na zabránění tvorby ucpávek artérií tromby. Alkohol ve víně snižuje shlukování krevních destiček a působí také na další faktory způsobující ucpávání tepen. Víno konzumované s jídlem příznivě ovlivňuje poměr mezi zásadotvornými a kyselinotvornými procesy důležitých při trávení. Alkohol usnadňuje trávení tuků a dalších látek nerozpustných ve vodě. Lidé se sklony k překyselení by měli dát přednost vínu červenému, ostatní by si měli dopřát mladé bílé víno. Konzumace vína na lačno se nedoporučuje. Dostatečný pitný režim, obohacený v rozumné míře vínem a pivem, znamená dostatečné zavodnění ledvin, v nichž se tak usazuje méně vápenných solí, které jsou příčinou tvorby kamenů. Správným a dostatečným pitím tedy můžeme předejít, nebo zmírnit různá onemocnění. Pokračování příště Co nás čeká v následujících dnech Bc. Hana Kyselová, DiS Svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a drobným polystyrenem; svázaných, vytříděných balíků papíru, skla (připravit před domy do 8.00) Otevřen technický dvůr, ročník Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami, Stará Kouřim, na trasu se můžete vydat od do 16.00, vstup ZDARMA Kouřimská skála, 3. hudební festival ve skále, , vstupné 200Kč předprodej v Infocentru, 250Kč na místě, děti do 130cm ZDARMA Možnost odložení železa před domy, prosba občanům o zametení chodníků před domy Dny evropského dědictví zpřístupnění památek města, , Festival řemesel řemeslný jarmark výrobců certifikovaných značkou Polabí regionální produkt, náměstí Sen noci kouřimské- 21. ročník, náměstí, městský park, přilehlé ulice,

9 Městský park - Pulsující srdce města - od 17:00 do 23:00 koncert ŽOK BAND & Standa a Pepa Haláčkovi S pohádkou po celý život přátelské setkání v kavárničce v zahradě Domova pro seniory U Pražské brány, Kouřimské posvícení Kouřim ve fotografii 15. ročník, výstava, sál radnice, Kouřimské posvícení Kouřimské sportovní hry ročník, hřiště u sportovní haly, , zápis od 7.45 do 8.30 Kouřim ve fotografii 15. ročník, výstava, sál radnice, Posvícenská zábava pořádaná fotbalovým B- týmem sál Na Střelnici od 20: Fotbalová utkání Starší žáci: Kouřim - Liblice, začátek 14:15 B-tým: Kouřim - Liblice "B", začátek 16: Kouřimské posvícení Kouřim ve fotografii 15. ročník, výstava, sál radnice, Fotbalová utkání Mladší žáci: Kouřim - Štítarský SK, začátek 14:45 A-tým: Kouřim - Stará Boleslav, začátek 16: V prodeji nové číslo Kouřimského zpravodaje Kouřimská skála Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami 15. ročník Zahájení prodeje občerstvení - skála (do 1.00 hod. následujícího dne) - Zahájení činnosti dětských dílniček - skála (do hod.) - Zahájení prodeje pokládků v pohádkovém obchůdku - skála; cena zboží 5 Kč/ kus; (do vyprodání zásob) Zahájení vlastní akce - Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami proslov krále Pepy II. Na trasu je možné se vypravit do hod. (Pohádková říše otevřena do hod.) Zahájení hudební produkce letního festivalu 3. ročník (do 01 hod. následujícího dne) 9 Vážení spoluobčané, prosíme Vás o spolupráci na společné akci. V loňském roce se zapojilo do přípravy a realizace akce dobrovolnickou prací přes 400 občanů města a jejich přátel. Dokázali jsme společně se bavit i pracovat. Pomoci můžete i v letošním roce různými způsoby: ( a přijdete-li s dalším nápadem, je vítán) věnováním pokládků do pohádkového obchůdku sehnáním různých dárečků do odměn pro děti, které projdou kouřimskou pohádkovou říší (Propagační materiály firem, u kterých pracujete, ) zapojením se do týmu pohádkových postaviček obsluhou v občerstvení, které je plně v režii města a výtěžek bude použit na krytí nákladů města spojených s celou akcí. Podaří-li se nám vše prodat, protože bude všem chutnat, a bude-li nám přát počasí, zůstatek po odečtu nákladů použijeme na nákup herního prvku na dětské hřiště u sportovní haly. upečením buchet, závinů, koláčů slaných, sladkých, placek, chlebů, houstiček a všeho možného dobrého do občerstvení zapojením se do pořadatelské služby zapojením se do vedení činnosti dětských dílniček ve skále přípravou a úklidem zázemí vytvořením rekvizit na pohádku a do dílniček stavěním pódia (v pátek před akcí) Prosím budete-li moci s něčím pomoci, kontaktujte starostku. Tel.: , nebo osobně. Děkujeme! Celá akce je naše - kouřimská, pro nás a pro naše přátele, kteří mají naše město rádi.

10 MAS Podlipansko a město Kouřim Vás srdečně zvou na Kdy: sobota Čas: od 10:00 do 17:00 hodin Kde: Mírové náměstí v Kouřimi Vstupné: BEZPLATNÉ Řemeslný jarmark výrobců certifikovaných značkou POLABÍ regionální produkt Představení úspěšně realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova Výtvarná dílna pro děti Město Kouřim pořádá v rámci Dnů evropského dědictví SEN NOCI KOUŘIMSKÉ od 19:00 do 22:15 hodin na náměstí v Kouřimi, v přilehlých ulicích, v městském parku od 10:00 do 18:00 jsou zpřístupněny památky ve městě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 10 Bližší informace budou zveřejněny v zářijovém Kouřimském informačním servisu

11 kategorie (chlapci,dívky) do 5 let Kouřimské posvícení 2014 Pátek Tradiční výstava Kouřim ve fotografii Sál radnice, sklepní prostory radnice, Sobota Kouřimské sportovní hry 14. ročník Areál u sportovní haly , zápis od 7.45 do let + 1.tř. 2. a 3. tř. 4. a 5. tř. 6. a 7. tř a 9. tř let let let běh na 60 m / / / / / / / / / / běh na 150 m - / / / / / / / / / běh na 300 m - - / / / / / / / / běh na 600 m / / / / / / / skok z místa / / / / / / / / / / skok do dálky / / / / / / / / / / hod oštěpem / / / / / / / / / / vrh koulí / / / / / / / kriketový / / / / míček vrh kamenem / / / / / / účast neúčast + rodinné a přátelské štafety 4 x 60 m (alespoň 2 generační) Tradiční výstava Kouřim ve fotografii Sál radnice, sklepní prostory radnice, Fotbalová utkání Starší žáci: Kouřim - Liblice, začátek 14:15 B-tým: Kouřim - Liblice "B", začátek 16:30 Posvícenská zábava pořádaná fotbalovým B-týmem sál Na Střelnici od 20:00 Neděle mše svatá- kostel sv. Štěpána, Tradiční výstava Kouřim ve fotografii Sál radnice, sklepní prostory radnice, Fotbalová utkání Mladší žáci: Kouřim - Štítarský SK, začátek 14:45 A-tým: Kouřim - Stará Boleslav, začátek 16:30 K posvícení patří také návštěva pouťových atrakcí na náměstí. nad 45 let

12 TANEČNÍ ŠKOLA LET S DANCE A MĚSTO KOUŘIM TANEČNÍ 2014 KOUŘIM 1. lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce Pá Taneční lekce budou probíhat v kulturním sále Na Střelnici v Kouřimi od 13:00 do 15:30 hodin. Prodloužené budou od 20:00 do 23:30 hodin, věneček od 20:00 do 24:00 hodin. (Změny vyhrazeny.) Vstup ve vhodném společenském oblečení platí i pro diváky! Petr Svěcený telefon: , Přehled chystaných akcí v městské knihovně školní rok 2014/ Týden knihoven První setkání s knihovnou program pro předškolní děti a děti 1. stupně ZŠ Podzimní setkání v knihovně Co nám podzim nachystal koláž z přírodnin (sbírejte semínka, větvičky, suché kytičky, další různé plody ), městská knihovna, Těšíme se na stromeček vánoční tvoření městská knihovna, Pomůžeme ptáčkům přečkat zimu ptačí hostina (připravte si skořápky z kokosového ořechu), městská knihovna, Otloukej se píšťaličko - jarní setkání v knihovně, městská knihovna, Zakletá knihovna - Pasování prvňáků na čtenáře. městská knihovna, 9.00 Stalo se Kouřimské dožínky se konala slavnost v komunitní kavárničce na zahradě domova pro seniory u příležitosti dožínek. Děkujeme: za pěkné lidové písničky pánům Borkovi Kašparovi a Tomáši Holoubkovi za pohostinnost domovu pro seniory a jeho personálu za dožínkovou výzdobu Ivě Kapicové a Marušce Kučerové za uvítací věnec na dveře domova Janě Moskalové za zapůjčení kroje Marušce Třebenské za upečení koláčků Janě Hurychové a týmu kuchyně Domova posílenému Jaruškou Valentovou za dodání textu k divadelní dožínkové hře Libušce Mejzlíkové za věnování jablíček a jahod k občerstvení Ing. Mikuláši Demovi za pomoc při obsluze personálu domova pro seniory a Jirkovi Jenešovi a Lukášovi Anyalaiovi za dožínkové vzpomínky paní Květě Bugové, paní Hance Šmejkalové, Ing. Antonínu Vokrouhlíkovi, MUDr. Naděždě Řehákové a panu Miloslavu Kašemu. Dožínkový věnec byl předán nejstaršímu hospodáři, a to paní MUDr. Naděždě Řehákové registrace nových čtenářů do konce roku 2014 zdarma amnestie pro zapomnětlivé čtenáře knihy zdarma z našeho malého antikvariátu 12

13 Divadelní hra rok 1945 Kouřim 13

14 14

15 15

16 16

17 Ze vzpomínek spoluobčanů na koupaliště Jméno: Řeháková Naděžda dr. 17

18 S kouřimskou pohádkou po 15. Svět popletených pohádek 1. Co říkala Popelka holoubkům? 1. Ne abyste tu nadělali, teď jsem vytřela! 2. Holoubci moji milí, pomůžete mi? 3. Už vám nenasypu, střecha je od vás celá zelená. 2. Co se mohlo ozývat z věže, kde spala Růženka, když se k ní princ prosekával šípkovými růžemi? 1. Chrrrr, pšššš. 2. Makej, makej! 3. Pomoc, ach pomoc! 3. Co říkal Děd Vševěd matce, když pojal podezření, že v místnosti nejsou sami? 1. Čichám, čichám člověčinu! 2. Koho to schováváš za odpadkovým košem?! 3. Zdá se, že jsme odposloucháváni! 4. Co nabízeli trpaslíci Sněhurce a co jim na to odpověděla? 1. Zůstaň u nás, budeš zametat přebírat hrách a někdy i čočku. Zůstanu ráda. 2. Zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát a postýlky stlát. To tak, to by se vám hodilo skrčkové líní! 3. Zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát a postýlky stlát. Zůstanu a ráda. 5. Co volal nešťastný Smolíček, když ho odnášely jeskyňky? 1. Za hory, za doly, já nechci do školy, kam mám utéct? Smolíčka pacholíčka učitelky do třídy nesou! 2. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka pacholíčka jeskyňky pryč nesou! 3. No pane králi, dívky tu máte pěkné, ale pořád tu bzučí nějaké mouchy. Půjdu raději o dům dál. 7. Co řekl čaroděj princi, jenž k němu právě přišel do železného hradu s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým? 1. Vím, proč jsi přišel, tuto královnu chceš odtud odvést. Herež, budiž tak, vem si ji, jestliže ji po tři noci dovedeš uhlídat, aby ti neušla. 2. Jéé, vy jste legrační, hlavně ten tlusťoch, no to mě podržte, hi, hi, hi!!! 3. Už ať jste pryč! Dlouhý mi srazil střechu, pod Širokým se propadla podlaha a Bystrozraký propálil koberec! 8. Co říkala matka, když hrneček, co uměl vařit kaši, přetékal? 1. Jejku, jejku, musím si rychle dojít pro návod! 2. Kde to má ten čudlík na vypínání? Nebo to je na dálkové ovládání? 3. Ach ta nešťastná holka, co to přinesla? Já jsem si hned pomyslila, že to nebude pro nic dobrého! 9. Co zpívali dědeček a babička u liščí nory, v níž zrovna přebýval i jejich Budulínek? 1. Máme rozladěné housličky a prasklý bubínek, tohle nám s nástroji udělal Budulínek! 2. Máme jedny housličky a pěkný bubínek, jsou tam čtyři lištičky, pátý Budulínek. 3. Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? 10. Co říká Otesánek mamince? 1. Mámo, dneska jen tři knedlíky, jsem přejedený! 2. Mámo, nic mi nedávej, držím krabičkovou dietu! 3. Mámo, já bych jed! 3. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka pacholíčka jeleni pryč nesou! 6. Co říkal Jiřík, když si prohlédnul dvanáct panen, které vypadaly jedna jako druhá? 1. Tahle panna to není ta také ne tahle je Zlatovláska! Tuto dceru mi dej! 2. Za horou, za dolem, leží mísa s tvarohem. Kdo nechce jít z kola ven, ten dostane bač-ko-rem! Tuhle mi dej! 18 Losování 3 úspěšných luštitelů testu ze světa popletených pohádek ze srpnového Kouřimského zpravodaje Vypracované testy odevzdejte do Losování výherců proběhne v sobotu na akci Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami. Cena pro tři výherce: pohádkový balíček Vypracovaný pohádkový test můžete přinést do IC, do schránky na radnici nebo zaslat na e-adresu starostce:

19 1. BRAMBORY 2. ČESNEK 3. DEKA K O K O Ť A T A P O A 4. HUSIČKA 5. CHATA O O S U H U S I Č K A 6. CHRPA L V O A J Á M O E T Í 7. JABLKO 8. KOLÁČE O P C O A E T D S Á N 9. KOLOBĚŽKA 10. KOLOTOČ B R A M B O R Y N V Í 11. KOŤATA 12. LENOCH Ě A K O L Á Č E E A K 13. MÁJA 14. NORA Ž N Ě O K V L Š K E E 15. OBÁLKA 16. OKTÁVA K I K CH O E CH K Č N O 17. OTEP A C O T N O R A A S N 18. POUŤ 19. PRANICE O E V O O N P E T O Í 20. RACHOT 21. STO T O CH A R Š A O Í A V 22. ŠPAČEK 23. VÍNO 24. ŽNĚ Losování 3 úspěšných luštitelů osmisměrky ze srpnového Kouřimského zpravodaje Vypracovanou osmisměrku odevzdejte do Cena - Posvícenská husa mražená K vyzvednutí od v Zelenině Mejzlíkovi na náměstí Správné odpovědi uveřejníme v Kouřimském zpravodaji 9/2014. Srpnové luštění - osmisměrka Vypracovanou osmisměrku můžete přinést do IC, do schránky na radnici, do schránek v Podskalí, na Barborce, v ul. Ruská, v ul. Dobropolská nebo zaslat na e-adresu starostce: Speciální pohádková soutěž vyhlášená k 15. narozeninám Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami! Namaluj obrázek alespoň k jedné pohádce z testu Popletené pohádky, napiš k němu název pohádky a odevzdej ho do 29. srpna V sobotu bude na akci Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami vylosován jeden obrázek a odměněn speciální pohádkovou cenou!!! Obrázky k pohádkám můžete přinést do informačního centra, do městské knihovny, do schránky na radnici, do schránek v Podskalí, na Barborce, v ul. Ruská, v ul. Dobropolská nebo zaslat na e-adresu starostce: 19 Popelka

20 Terezka Strejčková posílá pozdrav ze sportovně-relaxačního pobytu - Pakoštane 2014 V České republice se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský mistr HWANG HO-YONG, IX. Dan. Vysokou úroveň bojového umění Taekwon-do v ČR dokládá zisk mnoha cenných umístnění na mezinárodních soutěžích během posledních let. Víc než na sportovní stránku je kladen důraz na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Tréninky budou probíhat pravidelně každý týden v pondělí od 18:10 do 20:10 na ZŠ pod vedením instruktora Martina Zámečníka (VI. dan, ). Více informací naleznete na Škola TAEKWON DO I.T.F. GBHS V Kouřimi již několik let působí skupina největší školy Taekwon-do I.T.F v České Republice Ge-Baek Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor nových členů do oddílu. Taekwon-do je moderní bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. 20

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Název aktivity: O nemocné myšce.

Název aktivity: O nemocné myšce. Název aktivity: O nemocné myšce. Cíl: Prohlubovat u dětí zvídavost. Vést děti k pozorování, poznávání a zpracování bylinek. Podpořit rozvoj jemné i hrubé motoriky. Oslovit ke zdravému životnímu stylu i

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med.

Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med. Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med. Hrušky jsou ovocem, které pomáhá tvému tělu zbavit se škodlivin. Zralé hrušky jsou šťavnaté a zdají se být hodně sladké. Ve skutečnosti však obsahují

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Nutriční rizika chudoby PHDR. HANA PAZLAROVÁ, PH.D.

Nutriční rizika chudoby PHDR. HANA PAZLAROVÁ, PH.D. Nutriční rizika chudoby PHDR. HANA PAZLAROVÁ, PH.D. Termíny Pozor, změna oproti IS! 5.4. 19.4. 26.4. 3.5. 17.5. Vždy 14.30 17.30 Struktura setkání Teoretická část přednáška a seminář k tématu Praktická

Více

Jak pečovat o své srdce

Jak pečovat o své srdce Žijeme v době, která je uspěchaná. Často se stává, že ve shonu nebo ze svého pohodlí odsuneme péči o své srdce na,,druhou kolej, proto pečujme o své srdce, dříve než nás zastaví nemoc. Jak na to se dozvíte

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl Člověk a zdravý životní styl 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Integrovaná Brno, Šmahova střední 110 škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova 110, 627 110 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Cholesterol: Strašák dnešní doby

Cholesterol: Strašák dnešní doby Press kit Cholesterol: Strašák dnešní doby 1 Cholesterol: Strašák dnešní doby Po několik desetiletí platí v medicíně jednoduchá úměra snížením hladiny cholesterolu prospějeme svému zdraví. V poslední době

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 2.3.PO*Květáková polévka se zeleným hráškem/1,3,7 1. Smetanové fusilli s kuřecím na rozmarýnu a jarní zeleninou/brokolice, sladký hrášek a kukuřice/1,3,7 5. / GF, V/ Květáková polévka

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/05 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co bychom mohli vědět o vaření PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Magdalena Dobromila Rettigovápovýšila vdobě obrozenecké vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz osobnosti a národní hrdosti. Učila, aby

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010 Přehled dotací v roce 2010 Poskytovatel Účel Čerpání (Kč) KÚSK Hasiči 11.098,- KÚSK Fond Hejtmana SK 50.000,- SZIF Projekt EAFRD 314.452,- MPSV Úřad práce 216.870,- MPSV Sociální dávky 560.000,- MPSV Sociální

Více

Růže šípková Růže šípková patří do čeledi Růžovité (Rosaceae).

Růže šípková Růže šípková patří do čeledi Růžovité (Rosaceae). Šípkobraní Růže šípková Růže šípková patří do čeledi Růžovité (Rosaceae). Popis Růže šípkové Šípková růže je trnitý bohatě větvený keř, dorůstající výšky až 3 metry s každoročními prutovitými výhonky.

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 2.2. PO *Zeleninová polévka s mořskou řasou a krupkami Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 5. Fit / GF, V/ Zeleninová polévka s mořskou řasou

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková DOLEŽALŮV MED Jsme rozvíjejíce se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a prodejem včelí produktů

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

www.allness.cz 2015 Alena Strouhalová

www.allness.cz 2015 Alena Strouhalová www.allness.cz 2015 Alena Strouhalová Co Vás vedlo k rozhodnutí? Byla to to hlavně fotografie z roku 2011, kdy mě kamarádka vyfotila na jedné akci a já s hrůzou koukala na obézní starou osobu. K tomu,

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více