MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM"

Transkript

1 SRPEN 2014 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM CENA 14,- Kč

2 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Zastupitelstvo města mimořádně zasedalo dne Výsledky výběrového řízení na zhotovení podlahy ve sportovní hale v ul. Čs. armády 497, podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem o zakázku. ZM schvaluje závěry výběrového řízení z ZM schvaluje realizaci akce podlaha ve sportovní hale v ul. Čs. armády č.p. 497 firmou PROFIL PLUS s.r.o. za částku ,56 Kč bez DPH; částka s DPH ,18 Kč. Dotace z MMR činí ,- Kč. ZM schvaluje podpis smlouvy s realizátorskou firmou. Školné pro Mateřskou školu Kouřim na školní rok 2014/2015 ZM na základě neinvestičních nákladů v Mateřské škole za rok 2013 stanovuje školné pro školní rok 2014/2015 ve výši 368,- Kč žák/měsíc. Hydrogeologický průzkum v ulici Na Salabce ZM schvaluje na základě doporučení stavební komise uvolnit z rozpočtu města částku ve výši ,- Kč na hydrogeologický průzkum v ulici Na Salabce. (součást projektu na novou komunikaci v dané lokalitě) Celková cena ,- Kč, DPH ,- Kč; celková cena za dílo včetně DPH činí ,- Kč ZM schvaluje na základě zrealizovaného výběrového řízení Středočeským krajem Smlouvu o dílo na technický dozor investora, včetně výkonu inženýrskotechnické činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci II/334 Kouřim, ulice Okružní s firmou FRAM Consult a.s., Husitská 42, Praha 3, včetně podpisu dané smlouvy. (Zahájení prací na vlastní akci od ) Informace z radnice Naše město a okolí Kouřim ve fotografii 2014 Město Kouřim vyhlásilo tradiční fotografickou soutěž s názvem Kouřim ve fotografii 2014, která vyvrcholí výstavou v září při kouřimském posvícení, včetně vyhlášení nejzdařilejších snímků a předáním cen úspěšným fotografům. Fotografie můžete zasílat již od měsíce srpna e-poštou na adresu: nebo nosit přímo na radnici do 2. patra nebo do knihovny H. Jenešové, či zanechat v přízemí v pokladně MěÚ. Uzávěrka je Výstava Kouřim ve fotografii sál radnice Pátek : Sobota : Neděle : Smlouva o dílo na provádění technického dozoru investora, včetně výkonu inženýrsko-technické činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci II/334 Kouřim, ulice Okružní Smluvní strany: objednatel č. 1 Středočeský kraj objednatel č. 2 Město Kouřim Zhotovitel: FRAM Conzult a.s. Středočeský kraj zrealizoval výběrové řízení na technický dozor investora, včetně výkonu inženýrsko-technické činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci II/334 Kouřim, ulice Okružní a předložil městu Kouřim k podpisu smlouvu o dílo. Platební podmínky: Středočeský kraj 88 % z celkové ceny Město Kouřim 12% z celkové ceny, tj ,40 Kč bez DPH; cena s DPH činí ,54 Kč 2 Rozkvetlé město Již 1. týden v září budou mít členové komise životního prostředí před sebou těžký úkol vybrat v našem městě nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkonů a předzahrádek. Uzavře se tak 6. ročník hodnocení viditelné květinové výzdoby města. Nejúspěšnější pěstitelé obdrží malou pozornost s poděkováním od starostky města.

3 Porovnání třídění odpadu ve městě Kouřim za 1. pololetí roku 2014 x 2013 Třídění odpadu 1. pololetí 2014 Směsný odpad (t) čtvrtletí Kým uloženo na skládku NYKOS Ždánice Celkem 105,829 80, ,796 Třídění odpadu 1. pololetí 2013 Směsný odpad (t) Kým uloženo na skládku NYKOS Ždánice Město Kouřim čtvrtletí Celkem 116,423 76, ,517 8,080 23,380 31,460 Město Kouřim 16,980 22,440 39,420 Celkem 124,503 99, Celkem 122, , ,216 tříděný odpad (t) Druh tříděného 2014 čtvrtletí odpa- du Celkem papír Nykos a.s. 2,536 Město 2,370 Nykos a.s. 2,789 Město 2,430 ZŠ M. Š. 8,280 13,499 celkem 4,906 18,405 plasty 7,404 9,193 16,597 náp.kartony Sklo železo hliník celkem 0,129 0,129 0,258 2,731 3,079 5,810 2,240 2,250 4,490-0,109 0,109 17,410 28,259 45,669 3 tříděný odpad (t) Druh tříděného 2013 čtvrtletí odpa- du Celkem papír celkem Nykos 2,747 Město 1,240 3,987 Nykos 4,629 Město 2,540 ZŠ M. Šolleho 9,140 16,309 V roce 2014 se vyvezlo o 2,239 t směsného odpadu více než v roce 2013 V roce 2014 se sebralo o 1,219 t tříděného odpadu méně než v roce ,296 plasty 6,272 10,604 16,876 náp.kartony Sklo železo hliník celkem 0,126 0,133 0,259 1,511 5,096 6,607-2,810 2,810-0,040 0,040 11,896 34,992 46,888

4 Naše nádoby na směsný odpad Při kontrole obsahu černých popelnic před vývozem směsného odpadu dne pracovníci firmy Nykos zjistili, že obsahují značné množství odpadu, který lze vytřídit. V popelnicích se nacházely nápojové kartony od mléka a džusů (patří do směsného plastu žluté kontejnery, žluté pytle), plastové obaly, hliníkové plechovky od limonád a piva Obracíme se na všechny naše občany s prosbou o třídění odpadu - do černých popelnic odkládejte pouze odpad, který nelze dále již vytřídit. Vždyť město nám poskytuje tolik možností na odkládání tříděného odpadu a třídit odpad je v dnešní době již tak přirozené! Určitě tím pomůžeme udržet si v našem městě co nejnižší roční poplatek za systém svozu a nakládání s odpady. Občanům, kteří odpad poctivě třídí, nedrží se zásady nepřestanu, dokud nebude plná, a tím šetří náklady na odpadové hospodářství města velice děkujeme (jeden příklad - rodina Hasilova v Dobropolské ulici má pravidelně naplněnou popelnici na směsný odpad sotva do jedné čtvrtiny za 14 dní ostatní odpad třídí). Hana Jenešová Kouřim náš domov Tuto úvahu píši jako starousedlík a patriot našeho krásného města. Všichni, kdo chtějí, vidí, jak naše město vzkvétá a nám občanům se zde žije spokojeně. Představitelé a samospráva města se vzorně starají o vzorný chod, pořádek a volné aktivity pro všechny občany, bez rozdílů věku, politického a náboženského přesvědčení a kdo se chce zapojit, je vždy vítán. Velice mě mrzí, že vznikají, zvláště před volbami, různé žabomyší války, osobní pomluvy a různé podpásovky. Já osobně jsem tyto neetické způsoby předvolební kampaně vždy odsuzoval. Pokud mi ještě paměť slouží, mnoho takových pomlouvačů bylo angažováno i v minulém režimu. Proto se podivuji, že tyto osoby si dovolují rozšiřovat pomluvy na osoby, které se zapojily do městského dění a jsou mezi nimi lidé s různým politickým přesvědčením. Vždy jsem si představoval, že vedení města bez rozdílu politické příslušnosti má zájem, aby obyvatelé v něm žili spokojeně. 4 Pomluvy a zášť a boj o moc rozdělují obyvatele města a zvláště se projeví na mladé generaci, která již neví, co se odehrávalo za minulého režimu. Fandím občanům, kteří objektivně posuzují všechny klady a zápory vývoje města a odsuzují pomlouvačné kampaně. Je to ve městě s necelými dvěma tisíci obyvateli velmi nezodpovědné a nevede to ke stabilizaci a klidu ve městě. Všichni by se měli snažit o to, aby našim dětem a vnukům se žilo spokojeně a byli spokojeni s prací nás starších, kteří se zapojili do vedení v porevoluční době. Pokud nebude v našem městě shoda a názory budou pokrytecky pronášeny v ústraní, nebude ve městě ta pravá pohoda. Prosím, považujte moji úvahu za upřímnou a hlavně ne jako předvolební agitaci. Já sám jsem pracoval v zastupitelstvu šestnáct let a nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Vždy jsem podporoval volné aktivity občanů např. Skaut, Rybářský spolek, Tělovýchovná jednota apod. Osobně jsem se i v letošním roce zapojil do aktivit sdružení nezávislých kandidátů. Rád pomohu tam, kde cítím, že to má význam. Karel Sobotka nar Likérnictví a galerie, jde to k sobě? Každý z nás o něčem sní, někam směřuje. Mě život zavál do Kouřimi, která mě naprosto okouzlila. Podařilo se mi zde získat dům s bohatou historií u chrámu sv. Štěpána první městský špitál uvnitř hradeb na Ptačím rynečku. Doložená historie domu sahá do roku 1735, dům zde stál ale mnohem dříve. V tomto i ostatních špitálech si museli připravovat většinu léků sami. Účinné látky se získávaly z bylin pomocí lihu a když se dařilo, dochucovaly se cukrem, ovocnými šťávami nebo medem. Liquor v latině znamená tekutina a takto pravděpodobně vznikl již česky znějící likér. Byla to tedy jakási Likéria. Odtud pak i název naší firmy LIKERIA. Navážeme tedy na tradici a pokusíme se zde vyrábět a nabízet zdraví prospěšné nápoje a likéry. Vyrobit nápoj, který bude chutnat a zároveň léčit není jen tak. Myslím, že i toto je druh umění. V poslední době se o kulinářském umění hodně hovoří a příprava nápojů do tohoto umění jistě patří. A když umění, proč nezřídit ve stejném, dosti prostorném domě galerii a nedat prostor umělcům a nechat je zde vystavovat svoje dílka? Připravujeme prostory k výstavě, malému posezení a pro návštěvníky, kteří se chtějí zdržet, ubytování.

5 Kouřim patří do regionu MAS Podlipansko, kde nám pomohli s vyřízením malé dotace na vybavení výrobny likérnictví. Doufám, že se nám podaří dotaci získat, částečně tak pomůže, aby mohla vzniknout nová místní firma Likeria. Těšíme se, až vás budeme moci přivítat na první ochutnávce přírodních, ovocných, bylinných vín a likérů. Takže na zdraví. Jiří Svoboda Likeria Životní styl podle krevní skupiny Podle mnohých jde o absolutní základ ve stravování, na němž bychom měli stavět. Každá krevní skupina má dle této filozofie zcela jiné požadavky a touží po něčem jiném. Podle toho pak buď budeme zdraví, nebo nikoliv. Jde také o zajímavou dietu, protože pokud budeme dodržovat zásady vlastní krevní skupiny, nehrozí nám přibírání na váze. Ba naopak, tělo se velmi rychle dostane do rovnováhy. My pak budeme zdraví, štíhlí a fit. Krevní skupina A Lidé s touto krevní skupinou by si měli alespoň jednou vyzkoušet vegetariánskou, případně i veganskou stravu. Je totiž nanejvýš pravděpodobné, že jim bude vyhovovat. Možná během tohoto testovacího období dokonce zjistíte, že se cítíte lépe než kdykoliv jindy. Údajně tyto předpoklady máte v sobě zakořeněné po svých prapředcích. Nemusíte hned vynechávat všechny živočišné produkty ze svého jídelníčku. Spíše se pokuste je pomalu a hlavně postupně měnit za rostlinné suroviny. Vyzkoušejte sóju, sójové bílkoviny, obilná zrna a hlavně zeleninu. Měli yste velice rychle pocítit změny nejen ve fyzické rovině, ale i v té psychické. Budete se zkrátka cítit dobře po všech stránkách. Až vyzkoušíte tento krok, můžete přejít k dalšímu. A tím je raw food, neboli živá strava. Právě jídlo neupravené a v přírodním stavu je pro vás to pravé. Dávejte pozor na to, aby potraviny, které jíte, nebyly chemicky upravované a byly v co nejpřirozenějším stavu. Doporučení pro krevní skupinu A : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - vyhýbejte se všem druhům červeného masa - dvakrát týdně můžete jíst ryby, kuřecí a krůtí maso - vaše tělo neumí kvalitně zpracovat a využít mléko a mléčné výrobky, využívejte rostlinné náhrady mléka: sójové výrobky (např. tofu sýr), proso, oves, žito, občas si do stravy zařaďte kozí sýr a syrovátku 5 - jídelníček by měl být převážně tvořen čerstvým ovocem a zeleninou, vařenou zeleninou a saláty, polévkami a obilninami - vyhýbejte se pšenici nebo ji používejte co nejméně (bílá mouka) - můžete konzumovat semena, ořechy a pomazánky z těchto potravin - potraviny upravujte vařením nebo dušením, vyhněte se smažení a pražení - k úpravě potravin nepoužívejte mikrovlnnou troubu - ovoce konzumujte na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo (ovoce je nejlepší jako svačina mezi jídly) - pokuste se obstarat kvalitní zdroj vody nebo pít neperlivou vodu - místo octa používejte citronovou šťávu nebo alespoň jablečný ocet - zaměřte se na relaxaci Bylinky pro krevní skupinu A Doporučené: heřmánek, vojtěška, americký jilm, zázvor, zelený čaj, hloh, třezalka, ženšen, echinacea, lopuch, kozlík lékařský, pískavice řecké seno, aloe, ostropestřec mariánský Nevhodné: reveň, šťovík, jetel luční, kajenský pepř Neutrální: divizna, maliník, senna, lípa, ptačinec, chmel, bříza, sporýš, moruše, pampeliška, vodilka, kořen lékořice, máta peprná, mateřídouška, řebříček, hořec, petržel, podběl, šalvěj, jablečník, kokoška pastuší tobolka, jahodník, dub bílý, tymián, pažitka, petržel, majoránka Krevní skupina B Můžete si gratulovat s nadsázkou lze totiž říci, že jste se narodili s tou nejlepší krevní skupinou. Vaše výživa je vyvážená, můžete jíst relativně všechno. Dokonce i dokážete odolávat spoustě civiliačních nemocí a zdravotním problémům. Vyhnout by se vám měly nemoci srdce i rakovina. Pokud se však velmi výjimečně nevyhnou, pak máte největší předpoklady s těmito komplikacemi velmi úspěšně bojovat. Krevní skupina B je totiž velice odolná. Pozor si však dávejte na stres a přepracování, protože právě vás může celkem snadno potkat únavový syndrom či syndrom vyhoření. Naučte se odpočívat a relaxovat, opravdu to potřebujete. A také pečujte o svůj pevný imunitní systém, jste náchylní k jeho oslabení.

6 Doporučení pro krevní skupinu B : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - strava by měla být maximálně pestrá a rozmanitá - vyhýbejte se rajčatům a kuřecímu masu, vepřovému a sekundárně zpracovanému masu (hamburgery, paštiky, klobásy) - omezte příjem obilovin a vyhýbejte se bílé mouce - můžete poměrně často konzumovat mléčné výrobky, ale neměly by být tučné - neměli byste jíst velké množství semen a ořechů, protože zatěžují váš žlučník - jídlo byste neměli smažit, ale vařit nebo dusit - k úpravě potravin nepoužívejte mikrovlnnou troubu - ovoce konzumujte na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo (ovoce je nejlepší jako svačina mezi jídly) - pokuste si obstarat kvalitní zdroj vody, nebo pít neperlivou vodu - k pití můžete používat zelený čaj - jezte hodně čerstvé zeleniny - pravidelnou fyzickou aktivitou harmonizujte vaše tělo i duši Bylinky pro krevní skupinu B Doporučené: zázvor, maliník, petržel, šalvěj, ženšen, šípky, lékořice, máta peprná, kajenský pepř Nevhodné: reveň, aloe, pískavice řecké seno, kokoška pastuší tobolka, divizna, podběl, chmel, hořec, lípa, jetel luční, senna, divizna, skořice Neutrální: vojtěška, heřmánek, mateřídouška, jablečník, echinacea, bříza, jahodník, pampeliška, moruše, šťovík, zelený čaj, černý bez, kozlík lékařský, dub bílý, hloh kořen lékořice, vodilka, řebříček, lopuch, pažitka, bazalka, koriandr, kopr, rozmarýn, majoránka, saturejka, tymián Krevní skupina AB Jde o nejvzácnější krevní skupinu, která se vyskytuje cca u 2 5 procent populace. Jde také o poměrně novou krevní skupinu, protože je stará méně než tisíc let. Biologicky se nedá přirovnat k žádné jiné krevní skupině, protože sama o sobě je zkrátka specifická. Má jen něco málo z krevní skupiny A a něco málo z krevní skupiny B. Naopak ale nevhodným potravinám jak pro A, tak i pro B, by se jedinci AB měli vyhýbat. Výjimkou jsou rajčata, která mohou tito jedinci jíst zcela bez omezení. Co se životního stylu týče, jde o jedince poměrně silné a aktivní. Jen tak se nevzdávají a umí pořádně zabojovat. 6 Doporučení pro krevní skupinu AB : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - strava by měla být co nejpestřejší - vyhýbejte se kuřecímu masu - vhodné je jíst tmavé pečivo - můžete konzumovat mléčné výrobky, ale ne tučné - můžete používat rostlinné máslo (sojové, oves, ječmen, rýže) - pokuste se jíst dostatek čerstvé zeleniny, saláty připravujte s olivovým olejem a citronovou šťávou - ovoce si dejte vždy jen na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo - jídlo byste neměli smažit, ale vařit nebo dusit - pokuste se obstarat kvalitní zdroj vody nebo pít neperlivou vodu - k úpravě potravin nepoužívejte mikrovlnnou troubu - pravidelnou fyzickou aktivitou harmonizujete vaše tělo i duši Bylinky pro krevní skupinu AB Doporučené: jahodník, vojtěška, heřmánek, kořen lékořice, šípky, echinacea, ženšen, zelený čaj, lopuch, hloh, zázvor Nevhodné: senna, pískavice řecké seno, hořec, jetel luční, aloe, podběl, šišák, chmel, divizna, lípa, reveň Neutrální: šalvěj, pampeliška, ptačinec, americký jilm, černý bez, bříza, vodilka, mateřídouška, jablečník obecný, kozlík lékařský, dub bílý, maliník, řebříček, šťovík, petržel, sporýš, moruše Krevní skupina O Prapředkové jedinců s touto krevní skupinou byli s největší pravděpodobností dávní lovci. Váš trávicí systém si ještě velmi dobře tuto dobu pamatuje. Je tedy nutné dodávat tělu zejména živočišné bílkoviny a aktivně se zabývat nějakou fyzickou činností, ať už jde o častou manuální práci či fyzické cvičení. Dobrá kondice je pro vás přímo nutností. Absolutně nevhodné jsou pro vás mléčné a obilné výrobky, protože váš trávicí systém se na tuto stravu ještě nebyl schopen adaptovat. Naopak velmi vhodné je pro vás maso a živočišné bílkoviny vůbec. Nezapomeňte je ale doplňovat ovocem a zeleninou, aby nedošlo k celkovému překyselení organismu. Pokud byste to nedodržovali, mohou u vás odstartovat žaludeční problémy.

7 Doporučení pro krevní skupinu 0 : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - vyhýbejte se potravinám s vysokým příjmem sacharidů (bílá mouka, sladkosti, těstoviny, brambory) - minimalizujte příjem bílého pečiva, včetně chleba - vaše tělo neumí kvalitně zpracovat mléko a mléčné výrobky, proto je nutné vyřadit je z jídelníčku, občas si do stravy zařaďte kozí sýr a syrovátku - červené maso můžete konzumovat téměř denně v množství 100 až 150 g, toto doporučení se nevztahuje na vepřové maso a sekundárně zpracované maso (paštiky, klobásy, hamburgery), kterým byste se měli také vyhýbat - potraviny upravujte vařením nebo dušením, pokud je to možné, vyhněte se smažení, snažte se jíst dostatek čerstvé zeleniny (na salát používejte olivodý olej a citronovou šťávu) - snažte se vyhnout používání mikrovlnné trouby a to i na ohřev - ovoce konzumujte na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo (ovoce je nejlepší jako svačina mezi jídly) - můžete konzumovat semena a ořechy jako odpolední svačinu, nebo jako zdroj rychlé energie - pokuste si obstarat kvalitní zdroj vody, nebo pít neperlivou vodu - nevyhnutelná je pravidelná tělesná aktivita s přítomností potu (aerobic, běh, kolo, atd.) Správná volba nápoje je důležitá... Každý nápoj má jiné složení a obsahuje různé složky a proto bychom měli pečlivě volit, co a kdy budeme pít. Bylinné čaje mají především léčivý účinek a proto bychom je neměli, s výjimkou období nemoci, pít příliš často. Pokud se chceme léčit bylinnými čaji a nechceme kupovat hotové bylinné směsi v lékárně, můžeme si připravit vlastní směs podle chuti. Na podrážděný žaludek je vhodný čaj z květů měsíčku. Při neklidu a nervovém vypětí je vhodný čaj připravený z třezalkové natě. Při nachlazení si můžeme připravit čaj z lipového květu, šípkový čaj nebo odvar z máty. Pro dobré spaní připravujeme čaj z meduňky. Černý čaj chrání náš organismus proti virům, baktériím a dodává tělu vitamíny A,B,C,E,K, železo, draslík a fluor. Působí pozitivně na vysoký krevní tlak, snižuje hladinu cukru a cholesterolu. Silný černý čaj působí proti průjmu, ale také stimuluje nervovou soustavu, takže není vhodné pít silný čaj před spaním. Zelený čaj nemá tak výraznou chuť jako čaj černý, ale má velký obsah pro tělo důležitých a nezbytných látek. Obsahuje vitamíny skupiny A,B,C,E a K. Dodává tělu energii, podporuje činnost srdce, uklidňuje podrážděný žaludek, působí preventivně proti chřipce a nachlazení, posiluje imunitní systém, má antioxidační účinky a je vhodný k předcházení zubnímu kazu. Zároveň ale také tělo odvodňuje, tak je vhodné jeho pití doplňovat pitím vody. Bylinky pro krevní skupinu O Doporučené: pampeliška, petržel, kajenský pepř, pískavice řecké seno, ptačinec, moruše, máta peprná, americký jilm, zázvor, šípky Nevhodné: reveň, vojtěška, kokoška pastuší tobolka, třezalka, aloe, hořec, jetel luční, senna, echinacea, lopuch, vodilka, jahodník, šťovík, podběl obecný Neutrální: zelený čaj, heřmánek, jablečník obecný, divizna, šišák, sporýš lékařský, kořen lékořice, řebříček, šalvěj, maliník, mateřídouška, máta kadeřavá, ženšen, hloh, dub bílý, kozlík lékařský, černý bez, bříza Čerpáno z časopisu Bylinky Revue 5/ Ovocné a zeleninové šťávy dodávají organismu nenahraditelné tekutiny, které v těle snadno transportují živiny a odstraňují z něho škodlivé látky. Džusy jsou nejlepší čerstvě připravené. Připravit k pití si můžeme džusy ze všech druhů ovoce a zeleniny a můžeme je i různě kombinovat. Dobrým pomocníkem je odšťavňovač a lis na citrusy. Minerální vody doplňují ztracené minerály. Minerálky střídáme, protože každá z nich má jiný obsah minerálů. Je potřeba hlídat zejména nízký obsah sodíku - základní složku soli, ten pomáhá udržovat vnitřní vodní rovnováhu organismu. Doporučení pro příjem sodíku je 2 g na osobu a den, tj. 5 g soli, což odpovídá asi jedné čajové lžičce. Pro minerální vody nejsou mezní hodnoty sodíku stanoveny. Většina z nich obsahuje do 200 mg/l. Některé minerální vody však obsahují i 500 mg/l.

8 Pokud tedy pijeme minerální vody s vysokým obsahem sodíku, je to nebezpečné pro náš krevní tlak. Ale minerály jsou v našem těle nepostradatelné hlavně proto, že udržují stálé prostředí v našem organismu, jsou stavebními látkami, transportují látky a vzruchy po celém těle. Jsou také součástí různých enzymů, podporují imunitní systém a zároveň zajišťují správnou funkci svalů. Ve spojení s vodou jsou pak doslova životodárným koktejlem. Minerálky nám mohou pomoci například při svalových křečích, nespavosti, stresu, ale také různých onemocněních, jako je například cukrovka, obezita nebo srdeční choroby. Pivo patři již tradičně do našeho jídelníčku a proto si mnohdy ani neuvědomujeme, které důležité látky jsou v něm obsažené. Malé množství alkoholu není z energetického hlediska vůbec na závadu. Při odbourávání alkoholu účinkem enzymů vznikají volné radikály, které vstupují do rozkladných procesů tuku a tím urychlují jejich energetické využití, namísto aby se tuky ukládaly. Látky z chmelového extraktu také zpomalují uvolňování vápníku z kostí, což je typické zejména pro starší ženy po menopauze a může být být příčinou osteoporózy řídnutí kostí. Obsahují také vitamíny skupiny B B2, B5, B6 B11. Z pivovarských kvasnic přechází do piva teké vzácný chrom, kterého je běžně v naší stravě nedostatek. Chrom podporuje aktivitu hormonu inzulín, který reguluje hladinu cukru v krvi. Je-li chrómu nedostatek, může být hladina cukru v krvi rozkolísaná, což vede k pocitům neodolatelné chuti, zejména na sladké. Víno kromě alkoholu obsahuje fenoly. Fenolické látky tvoří skupinu sloučenin, z nichž jsou významné flavonoidy. V červeném víně se nachází vyšší obsah fenolických látek, v bílém víně je zase vyšší obsah antioxidačního enzymu katalázy a to až x. Flavonoidy působí jako antioxidanty, které vážou molekulární kyslík a pomáhají redukovat tvorbu okysličeného lipoproteinu, který je hlavní příčinou kornatění tepen a vzniku trombóz (potlačují vznik sraženiny, dokonce dokáží vzniklou krevní sraženinu rozpouštět). Tento antioxidační účinek se spolu s účinky vitaminu C (z vitamínů patří ještě k antioxidantům vitamín E a Beta karoten) podílí na odbourávání cholesterolu. Třísloviny obsažené ve víně povzbuzují trávení, napravují poškození sliznice trávícího traktu a mají antibakteriální účinky. Zejména červené víno ničí bakterie způsobující infekce zažívacího traktu a chrání tak před onemocněním ze stravy, například před salmonelózami. Flavonoidy obsažené ve víně zlepšují bakteriální fermentaci a tím vstřebávání vitamínů a minerálních látek, potlačují zánětlivé reakce. 8 Víno zvyšuje tvorbu enzymů, které štěpí bílkoviny obsažené v pokrmech. Příznivě podporuje svými kyselinami trávící činnost. Kyseliny vína a jejich organické soli tvoří uhličitany, které působí zásaditě. Dalším mechanizmem účinku pití mírného množství vína je příznivé působení na zabránění tvorby ucpávek artérií tromby. Alkohol ve víně snižuje shlukování krevních destiček a působí také na další faktory způsobující ucpávání tepen. Víno konzumované s jídlem příznivě ovlivňuje poměr mezi zásadotvornými a kyselinotvornými procesy důležitých při trávení. Alkohol usnadňuje trávení tuků a dalších látek nerozpustných ve vodě. Lidé se sklony k překyselení by měli dát přednost vínu červenému, ostatní by si měli dopřát mladé bílé víno. Konzumace vína na lačno se nedoporučuje. Dostatečný pitný režim, obohacený v rozumné míře vínem a pivem, znamená dostatečné zavodnění ledvin, v nichž se tak usazuje méně vápenných solí, které jsou příčinou tvorby kamenů. Správným a dostatečným pitím tedy můžeme předejít, nebo zmírnit různá onemocnění. Pokračování příště Co nás čeká v následujících dnech Bc. Hana Kyselová, DiS Svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a drobným polystyrenem; svázaných, vytříděných balíků papíru, skla (připravit před domy do 8.00) Otevřen technický dvůr, ročník Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami, Stará Kouřim, na trasu se můžete vydat od do 16.00, vstup ZDARMA Kouřimská skála, 3. hudební festival ve skále, , vstupné 200Kč předprodej v Infocentru, 250Kč na místě, děti do 130cm ZDARMA Možnost odložení železa před domy, prosba občanům o zametení chodníků před domy Dny evropského dědictví zpřístupnění památek města, , Festival řemesel řemeslný jarmark výrobců certifikovaných značkou Polabí regionální produkt, náměstí Sen noci kouřimské- 21. ročník, náměstí, městský park, přilehlé ulice,

9 Městský park - Pulsující srdce města - od 17:00 do 23:00 koncert ŽOK BAND & Standa a Pepa Haláčkovi S pohádkou po celý život přátelské setkání v kavárničce v zahradě Domova pro seniory U Pražské brány, Kouřimské posvícení Kouřim ve fotografii 15. ročník, výstava, sál radnice, Kouřimské posvícení Kouřimské sportovní hry ročník, hřiště u sportovní haly, , zápis od 7.45 do 8.30 Kouřim ve fotografii 15. ročník, výstava, sál radnice, Posvícenská zábava pořádaná fotbalovým B- týmem sál Na Střelnici od 20: Fotbalová utkání Starší žáci: Kouřim - Liblice, začátek 14:15 B-tým: Kouřim - Liblice "B", začátek 16: Kouřimské posvícení Kouřim ve fotografii 15. ročník, výstava, sál radnice, Fotbalová utkání Mladší žáci: Kouřim - Štítarský SK, začátek 14:45 A-tým: Kouřim - Stará Boleslav, začátek 16: V prodeji nové číslo Kouřimského zpravodaje Kouřimská skála Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami 15. ročník Zahájení prodeje občerstvení - skála (do 1.00 hod. následujícího dne) - Zahájení činnosti dětských dílniček - skála (do hod.) - Zahájení prodeje pokládků v pohádkovém obchůdku - skála; cena zboží 5 Kč/ kus; (do vyprodání zásob) Zahájení vlastní akce - Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami proslov krále Pepy II. Na trasu je možné se vypravit do hod. (Pohádková říše otevřena do hod.) Zahájení hudební produkce letního festivalu 3. ročník (do 01 hod. následujícího dne) 9 Vážení spoluobčané, prosíme Vás o spolupráci na společné akci. V loňském roce se zapojilo do přípravy a realizace akce dobrovolnickou prací přes 400 občanů města a jejich přátel. Dokázali jsme společně se bavit i pracovat. Pomoci můžete i v letošním roce různými způsoby: ( a přijdete-li s dalším nápadem, je vítán) věnováním pokládků do pohádkového obchůdku sehnáním různých dárečků do odměn pro děti, které projdou kouřimskou pohádkovou říší (Propagační materiály firem, u kterých pracujete, ) zapojením se do týmu pohádkových postaviček obsluhou v občerstvení, které je plně v režii města a výtěžek bude použit na krytí nákladů města spojených s celou akcí. Podaří-li se nám vše prodat, protože bude všem chutnat, a bude-li nám přát počasí, zůstatek po odečtu nákladů použijeme na nákup herního prvku na dětské hřiště u sportovní haly. upečením buchet, závinů, koláčů slaných, sladkých, placek, chlebů, houstiček a všeho možného dobrého do občerstvení zapojením se do pořadatelské služby zapojením se do vedení činnosti dětských dílniček ve skále přípravou a úklidem zázemí vytvořením rekvizit na pohádku a do dílniček stavěním pódia (v pátek před akcí) Prosím budete-li moci s něčím pomoci, kontaktujte starostku. Tel.: , nebo osobně. Děkujeme! Celá akce je naše - kouřimská, pro nás a pro naše přátele, kteří mají naše město rádi.

10 MAS Podlipansko a město Kouřim Vás srdečně zvou na Kdy: sobota Čas: od 10:00 do 17:00 hodin Kde: Mírové náměstí v Kouřimi Vstupné: BEZPLATNÉ Řemeslný jarmark výrobců certifikovaných značkou POLABÍ regionální produkt Představení úspěšně realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova Výtvarná dílna pro děti Město Kouřim pořádá v rámci Dnů evropského dědictví SEN NOCI KOUŘIMSKÉ od 19:00 do 22:15 hodin na náměstí v Kouřimi, v přilehlých ulicích, v městském parku od 10:00 do 18:00 jsou zpřístupněny památky ve městě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 10 Bližší informace budou zveřejněny v zářijovém Kouřimském informačním servisu

11 kategorie (chlapci,dívky) do 5 let Kouřimské posvícení 2014 Pátek Tradiční výstava Kouřim ve fotografii Sál radnice, sklepní prostory radnice, Sobota Kouřimské sportovní hry 14. ročník Areál u sportovní haly , zápis od 7.45 do let + 1.tř. 2. a 3. tř. 4. a 5. tř. 6. a 7. tř a 9. tř let let let běh na 60 m / / / / / / / / / / běh na 150 m - / / / / / / / / / běh na 300 m - - / / / / / / / / běh na 600 m / / / / / / / skok z místa / / / / / / / / / / skok do dálky / / / / / / / / / / hod oštěpem / / / / / / / / / / vrh koulí / / / / / / / kriketový / / / / míček vrh kamenem / / / / / / účast neúčast + rodinné a přátelské štafety 4 x 60 m (alespoň 2 generační) Tradiční výstava Kouřim ve fotografii Sál radnice, sklepní prostory radnice, Fotbalová utkání Starší žáci: Kouřim - Liblice, začátek 14:15 B-tým: Kouřim - Liblice "B", začátek 16:30 Posvícenská zábava pořádaná fotbalovým B-týmem sál Na Střelnici od 20:00 Neděle mše svatá- kostel sv. Štěpána, Tradiční výstava Kouřim ve fotografii Sál radnice, sklepní prostory radnice, Fotbalová utkání Mladší žáci: Kouřim - Štítarský SK, začátek 14:45 A-tým: Kouřim - Stará Boleslav, začátek 16:30 K posvícení patří také návštěva pouťových atrakcí na náměstí. nad 45 let

12 TANEČNÍ ŠKOLA LET S DANCE A MĚSTO KOUŘIM TANEČNÍ 2014 KOUŘIM 1. lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce Pá Taneční lekce budou probíhat v kulturním sále Na Střelnici v Kouřimi od 13:00 do 15:30 hodin. Prodloužené budou od 20:00 do 23:30 hodin, věneček od 20:00 do 24:00 hodin. (Změny vyhrazeny.) Vstup ve vhodném společenském oblečení platí i pro diváky! Petr Svěcený telefon: , Přehled chystaných akcí v městské knihovně školní rok 2014/ Týden knihoven První setkání s knihovnou program pro předškolní děti a děti 1. stupně ZŠ Podzimní setkání v knihovně Co nám podzim nachystal koláž z přírodnin (sbírejte semínka, větvičky, suché kytičky, další různé plody ), městská knihovna, Těšíme se na stromeček vánoční tvoření městská knihovna, Pomůžeme ptáčkům přečkat zimu ptačí hostina (připravte si skořápky z kokosového ořechu), městská knihovna, Otloukej se píšťaličko - jarní setkání v knihovně, městská knihovna, Zakletá knihovna - Pasování prvňáků na čtenáře. městská knihovna, 9.00 Stalo se Kouřimské dožínky se konala slavnost v komunitní kavárničce na zahradě domova pro seniory u příležitosti dožínek. Děkujeme: za pěkné lidové písničky pánům Borkovi Kašparovi a Tomáši Holoubkovi za pohostinnost domovu pro seniory a jeho personálu za dožínkovou výzdobu Ivě Kapicové a Marušce Kučerové za uvítací věnec na dveře domova Janě Moskalové za zapůjčení kroje Marušce Třebenské za upečení koláčků Janě Hurychové a týmu kuchyně Domova posílenému Jaruškou Valentovou za dodání textu k divadelní dožínkové hře Libušce Mejzlíkové za věnování jablíček a jahod k občerstvení Ing. Mikuláši Demovi za pomoc při obsluze personálu domova pro seniory a Jirkovi Jenešovi a Lukášovi Anyalaiovi za dožínkové vzpomínky paní Květě Bugové, paní Hance Šmejkalové, Ing. Antonínu Vokrouhlíkovi, MUDr. Naděždě Řehákové a panu Miloslavu Kašemu. Dožínkový věnec byl předán nejstaršímu hospodáři, a to paní MUDr. Naděždě Řehákové registrace nových čtenářů do konce roku 2014 zdarma amnestie pro zapomnětlivé čtenáře knihy zdarma z našeho malého antikvariátu 12

13 Divadelní hra rok 1945 Kouřim 13

14 14

15 15

16 16

17 Ze vzpomínek spoluobčanů na koupaliště Jméno: Řeháková Naděžda dr. 17

18 S kouřimskou pohádkou po 15. Svět popletených pohádek 1. Co říkala Popelka holoubkům? 1. Ne abyste tu nadělali, teď jsem vytřela! 2. Holoubci moji milí, pomůžete mi? 3. Už vám nenasypu, střecha je od vás celá zelená. 2. Co se mohlo ozývat z věže, kde spala Růženka, když se k ní princ prosekával šípkovými růžemi? 1. Chrrrr, pšššš. 2. Makej, makej! 3. Pomoc, ach pomoc! 3. Co říkal Děd Vševěd matce, když pojal podezření, že v místnosti nejsou sami? 1. Čichám, čichám člověčinu! 2. Koho to schováváš za odpadkovým košem?! 3. Zdá se, že jsme odposloucháváni! 4. Co nabízeli trpaslíci Sněhurce a co jim na to odpověděla? 1. Zůstaň u nás, budeš zametat přebírat hrách a někdy i čočku. Zůstanu ráda. 2. Zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát a postýlky stlát. To tak, to by se vám hodilo skrčkové líní! 3. Zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát a postýlky stlát. Zůstanu a ráda. 5. Co volal nešťastný Smolíček, když ho odnášely jeskyňky? 1. Za hory, za doly, já nechci do školy, kam mám utéct? Smolíčka pacholíčka učitelky do třídy nesou! 2. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka pacholíčka jeskyňky pryč nesou! 3. No pane králi, dívky tu máte pěkné, ale pořád tu bzučí nějaké mouchy. Půjdu raději o dům dál. 7. Co řekl čaroděj princi, jenž k němu právě přišel do železného hradu s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým? 1. Vím, proč jsi přišel, tuto královnu chceš odtud odvést. Herež, budiž tak, vem si ji, jestliže ji po tři noci dovedeš uhlídat, aby ti neušla. 2. Jéé, vy jste legrační, hlavně ten tlusťoch, no to mě podržte, hi, hi, hi!!! 3. Už ať jste pryč! Dlouhý mi srazil střechu, pod Širokým se propadla podlaha a Bystrozraký propálil koberec! 8. Co říkala matka, když hrneček, co uměl vařit kaši, přetékal? 1. Jejku, jejku, musím si rychle dojít pro návod! 2. Kde to má ten čudlík na vypínání? Nebo to je na dálkové ovládání? 3. Ach ta nešťastná holka, co to přinesla? Já jsem si hned pomyslila, že to nebude pro nic dobrého! 9. Co zpívali dědeček a babička u liščí nory, v níž zrovna přebýval i jejich Budulínek? 1. Máme rozladěné housličky a prasklý bubínek, tohle nám s nástroji udělal Budulínek! 2. Máme jedny housličky a pěkný bubínek, jsou tam čtyři lištičky, pátý Budulínek. 3. Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? 10. Co říká Otesánek mamince? 1. Mámo, dneska jen tři knedlíky, jsem přejedený! 2. Mámo, nic mi nedávej, držím krabičkovou dietu! 3. Mámo, já bych jed! 3. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka pacholíčka jeleni pryč nesou! 6. Co říkal Jiřík, když si prohlédnul dvanáct panen, které vypadaly jedna jako druhá? 1. Tahle panna to není ta také ne tahle je Zlatovláska! Tuto dceru mi dej! 2. Za horou, za dolem, leží mísa s tvarohem. Kdo nechce jít z kola ven, ten dostane bač-ko-rem! Tuhle mi dej! 18 Losování 3 úspěšných luštitelů testu ze světa popletených pohádek ze srpnového Kouřimského zpravodaje Vypracované testy odevzdejte do Losování výherců proběhne v sobotu na akci Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami. Cena pro tři výherce: pohádkový balíček Vypracovaný pohádkový test můžete přinést do IC, do schránky na radnici nebo zaslat na e-adresu starostce:

19 1. BRAMBORY 2. ČESNEK 3. DEKA K O K O Ť A T A P O A 4. HUSIČKA 5. CHATA O O S U H U S I Č K A 6. CHRPA L V O A J Á M O E T Í 7. JABLKO 8. KOLÁČE O P C O A E T D S Á N 9. KOLOBĚŽKA 10. KOLOTOČ B R A M B O R Y N V Í 11. KOŤATA 12. LENOCH Ě A K O L Á Č E E A K 13. MÁJA 14. NORA Ž N Ě O K V L Š K E E 15. OBÁLKA 16. OKTÁVA K I K CH O E CH K Č N O 17. OTEP A C O T N O R A A S N 18. POUŤ 19. PRANICE O E V O O N P E T O Í 20. RACHOT 21. STO T O CH A R Š A O Í A V 22. ŠPAČEK 23. VÍNO 24. ŽNĚ Losování 3 úspěšných luštitelů osmisměrky ze srpnového Kouřimského zpravodaje Vypracovanou osmisměrku odevzdejte do Cena - Posvícenská husa mražená K vyzvednutí od v Zelenině Mejzlíkovi na náměstí Správné odpovědi uveřejníme v Kouřimském zpravodaji 9/2014. Srpnové luštění - osmisměrka Vypracovanou osmisměrku můžete přinést do IC, do schránky na radnici, do schránek v Podskalí, na Barborce, v ul. Ruská, v ul. Dobropolská nebo zaslat na e-adresu starostce: Speciální pohádková soutěž vyhlášená k 15. narozeninám Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami! Namaluj obrázek alespoň k jedné pohádce z testu Popletené pohádky, napiš k němu název pohádky a odevzdej ho do 29. srpna V sobotu bude na akci Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami vylosován jeden obrázek a odměněn speciální pohádkovou cenou!!! Obrázky k pohádkám můžete přinést do informačního centra, do městské knihovny, do schránky na radnici, do schránek v Podskalí, na Barborce, v ul. Ruská, v ul. Dobropolská nebo zaslat na e-adresu starostce: 19 Popelka

20 Terezka Strejčková posílá pozdrav ze sportovně-relaxačního pobytu - Pakoštane 2014 V České republice se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský mistr HWANG HO-YONG, IX. Dan. Vysokou úroveň bojového umění Taekwon-do v ČR dokládá zisk mnoha cenných umístnění na mezinárodních soutěžích během posledních let. Víc než na sportovní stránku je kladen důraz na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Tréninky budou probíhat pravidelně každý týden v pondělí od 18:10 do 20:10 na ZŠ pod vedením instruktora Martina Zámečníka (VI. dan, ). Více informací naleznete na Škola TAEKWON DO I.T.F. GBHS V Kouřimi již několik let působí skupina největší školy Taekwon-do I.T.F v České Republice Ge-Baek Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor nových členů do oddílu. Taekwon-do je moderní bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. 20

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři,

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři, LISTOPAD 2011 číslo 6 Vážení čtenáři, blíží se prosincové vánoční svátky, a tak jsme pro Vás připravili poslední číslo Vítonického zpravodaje v roce 2011. Vánoce jsou svátky klidu a já doufám, že obsah

Více

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu 01/2012 leden - únor z obsahu z radnice str. 2-9 radniční hodiny ze zastupitelstva poplatky finanční arbitr sociální reforma dotace kultura str. 10-12 muzeum knihovna oriflame komunikace s úřadem policie

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec a srpen 2007 Informace ze zastupitelstva Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. května 2007 Zastupitelstvo města schválilo: - Rozpočtovou

Více

Malé zamyšlení na prázdniny

Malé zamyšlení na prázdniny Malé zamyšlení na prázdniny Letní měsíce s sebou přinášejí čas dovolených. Ať každý z nás prožije dovolenou zvelebováním svého domu nebo cestováním, či pobytem u moře, je to vždy příležitost k poznávání.

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

Obsah. Pranostiky na únor

Obsah. Pranostiky na únor Obsah Pranostiky na únor Zprávy z radnice Starostovo okénko Výpis z usnesení rady města Jemnice Fond rozvoje bydlení Nový provozovatel sběrného dvora odpadů Rozšíření počtu kontejnerů na plasty Dětská

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla 2 /2015 ZDARMA ROČNÍK 9 Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou Téma: Ať žije masopust! Vydejte se za krásami skla + více zpráv z regionu, kultury a ze sportu www.idobnet.cz 1 DOBNETINZERCE v Hlásné

Více

Luštěniny. n n. jak je to s éčky v potravinách? 29 KČ! NYNÍ POUZE. Zaostřeno na. másla PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

Luštěniny. n n. jak je to s éčky v potravinách? 29 KČ! NYNÍ POUZE. Zaostřeno na. másla PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY 06/10 ČERVEN 2010 PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY másla strana 18 es NYNÍ POUZE 29 KČ! PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL Zaostřeno na Luštěniny n n strana 8 strana 44 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám,

Cukroví a sladkosti. pane Šebesto? váš zdravý stůl SVĚ T POTRAVIN. zaostřeno na... potraviny ve světě Štědrovečerní večeře. jak to chutná Vám, 12 09 prosinec 2009 48 kč p o d p o r o v á n o p o T r A v i n á ř s k o u k o m o r o u Č r strana 42 S E Z N A M T E S E S VÝROBKY KLASA PO STOPÁCH ČOKOLÁDY zaostřeno na... Cukroví a sladkosti potraviny

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

Ročník VI Číslo 5 květen 2005 Máj lásky čas

Ročník VI Číslo 5 květen 2005 Máj lásky čas Ročník VI Číslo 5 květen 2005 Líbí se mi to kouzlo, co v sobě máš. Ten malý zázrak, co v sobě ukrýváš. Máj lásky čas Vyznání Bára Novotná Láska je bezedná hlubina, upadneš do ní jen jednou a snáze, ale

Více

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Usnesení z členské schůze Asociace PAPRSEK 2014 3) Plán akcí na rok 2014 4) Oka- mžiky vzpomínání na akce z konce roku 2013

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK V., BŘEZEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA III/2010 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Zpr vy z rady města strana 5 Smírčí kameny vyjdou počtvrté strana 11 Program kulturního

Více

zleva: Štěpán Svoboda, Aneta Hromířová, Julie Bendová, Michal Vochozka, Dominik Lakatoš, Michaela Neveová

zleva: Štěpán Svoboda, Aneta Hromířová, Julie Bendová, Michal Vochozka, Dominik Lakatoš, Michaela Neveová květen 2012 Cena 6,00 Kč Vítání občánků V sobotu 14.04.2012 v obřadní síni Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí přivítal ve dvou etapách starosta města Mgr. Pavel Mráček celkem 12 nově narozených dětí.

Více

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ Z REGIONU SPORT ROZHOVOR JESLIČKY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ Z REGIONU SPORT ROZHOVOR JESLIČKY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4 MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4 ZDARMA prosinec 2010 PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ více na str. 8 až 10 Bláhově jsem se těšila, že vám v prosincovém čísle zpravodaje

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1 V té lipové aleji - jak v medové závěji Přesladce to v létě voní. Ve všech korunách to zvoní, Z každé větvičky to zpívá. Celé sbory ptačích hlásků zpívají tam s radostí.

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

Broskve v hlavní roli

Broskve v hlavní roli 07/11 ČERVENEC 2011 PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY MLéKáreNSKé VÝrOBKy strana 18 es S E Z N A M T E S E PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL S VÝROBKY KLASA KRAJ VYSOČINA (str. 22) Broskve v hlavní

Více

prameny zdraví 5/2011 Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu 24

prameny zdraví 5/2011 Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu 24 5/2011 prameny Časopis pro zdraví a harmonický životní styl září říjen ročník XVII. cena 32 Kč zdraví Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště. Jean Paul V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Rozhovor s radním Vladimírem Řezáčem str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem Srpen 2015

Více

Co jedí české děti? Test instantních polévek. Recepty z Ligurie Kultura pití kávy. dětské potraviny. Bylinkami proti bolesti hlavy

Co jedí české děti? Test instantních polévek. Recepty z Ligurie Kultura pití kávy. dětské potraviny. Bylinkami proti bolesti hlavy PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY TESTOVALI JSME dětské potraviny pro váš zdravý stůl 09/13 září 2013 Co jedí české děti? Recepty z Ligurie Kultura pití kávy Test instantních polévek cena

Více

3/2013,SPOJLB 7FMLÃIP KF[EB B PLPMÇ

3/2013,SPOJLB 7FMLÃIP KF[EB B PLPMÇ 3/2013 SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, vítám Vás u čtení dalšího čísla našeho zpravodaje. V našem městysi se v půli srpna uskutečnily tradiční hody, které se jak po stránce bohatého programu, pěkného

Více

Zpravodaj městyse Švábenice Vydává Městys Švábenice číslo 1/2009

Zpravodaj městyse Švábenice Vydává Městys Švábenice číslo 1/2009 MĚSTYS ZNAK Zpravodaj městyse Vydává Městys číslo 1/2009 Z obsahu: Cesta domů-marie Skácelová Slovo úvodem Usnesení zastupitelstva městyse Příjmy + Výdaje 2009 Občanská rubrika Den matek Dar dobré vůle

Více

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY číslo 8 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. srpna 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2011 v 9.30

Více