MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM"

Transkript

1 SRPEN 2014 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM CENA 14,- Kč

2 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Zastupitelstvo města mimořádně zasedalo dne Výsledky výběrového řízení na zhotovení podlahy ve sportovní hale v ul. Čs. armády 497, podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem o zakázku. ZM schvaluje závěry výběrového řízení z ZM schvaluje realizaci akce podlaha ve sportovní hale v ul. Čs. armády č.p. 497 firmou PROFIL PLUS s.r.o. za částku ,56 Kč bez DPH; částka s DPH ,18 Kč. Dotace z MMR činí ,- Kč. ZM schvaluje podpis smlouvy s realizátorskou firmou. Školné pro Mateřskou školu Kouřim na školní rok 2014/2015 ZM na základě neinvestičních nákladů v Mateřské škole za rok 2013 stanovuje školné pro školní rok 2014/2015 ve výši 368,- Kč žák/měsíc. Hydrogeologický průzkum v ulici Na Salabce ZM schvaluje na základě doporučení stavební komise uvolnit z rozpočtu města částku ve výši ,- Kč na hydrogeologický průzkum v ulici Na Salabce. (součást projektu na novou komunikaci v dané lokalitě) Celková cena ,- Kč, DPH ,- Kč; celková cena za dílo včetně DPH činí ,- Kč ZM schvaluje na základě zrealizovaného výběrového řízení Středočeským krajem Smlouvu o dílo na technický dozor investora, včetně výkonu inženýrskotechnické činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci II/334 Kouřim, ulice Okružní s firmou FRAM Consult a.s., Husitská 42, Praha 3, včetně podpisu dané smlouvy. (Zahájení prací na vlastní akci od ) Informace z radnice Naše město a okolí Kouřim ve fotografii 2014 Město Kouřim vyhlásilo tradiční fotografickou soutěž s názvem Kouřim ve fotografii 2014, která vyvrcholí výstavou v září při kouřimském posvícení, včetně vyhlášení nejzdařilejších snímků a předáním cen úspěšným fotografům. Fotografie můžete zasílat již od měsíce srpna e-poštou na adresu: nebo nosit přímo na radnici do 2. patra nebo do knihovny H. Jenešové, či zanechat v přízemí v pokladně MěÚ. Uzávěrka je Výstava Kouřim ve fotografii sál radnice Pátek : Sobota : Neděle : Smlouva o dílo na provádění technického dozoru investora, včetně výkonu inženýrsko-technické činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci II/334 Kouřim, ulice Okružní Smluvní strany: objednatel č. 1 Středočeský kraj objednatel č. 2 Město Kouřim Zhotovitel: FRAM Conzult a.s. Středočeský kraj zrealizoval výběrové řízení na technický dozor investora, včetně výkonu inženýrsko-technické činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci II/334 Kouřim, ulice Okružní a předložil městu Kouřim k podpisu smlouvu o dílo. Platební podmínky: Středočeský kraj 88 % z celkové ceny Město Kouřim 12% z celkové ceny, tj ,40 Kč bez DPH; cena s DPH činí ,54 Kč 2 Rozkvetlé město Již 1. týden v září budou mít členové komise životního prostředí před sebou těžký úkol vybrat v našem městě nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkonů a předzahrádek. Uzavře se tak 6. ročník hodnocení viditelné květinové výzdoby města. Nejúspěšnější pěstitelé obdrží malou pozornost s poděkováním od starostky města.

3 Porovnání třídění odpadu ve městě Kouřim za 1. pololetí roku 2014 x 2013 Třídění odpadu 1. pololetí 2014 Směsný odpad (t) čtvrtletí Kým uloženo na skládku NYKOS Ždánice Celkem 105,829 80, ,796 Třídění odpadu 1. pololetí 2013 Směsný odpad (t) Kým uloženo na skládku NYKOS Ždánice Město Kouřim čtvrtletí Celkem 116,423 76, ,517 8,080 23,380 31,460 Město Kouřim 16,980 22,440 39,420 Celkem 124,503 99, Celkem 122, , ,216 tříděný odpad (t) Druh tříděného 2014 čtvrtletí odpa- du Celkem papír Nykos a.s. 2,536 Město 2,370 Nykos a.s. 2,789 Město 2,430 ZŠ M. Š. 8,280 13,499 celkem 4,906 18,405 plasty 7,404 9,193 16,597 náp.kartony Sklo železo hliník celkem 0,129 0,129 0,258 2,731 3,079 5,810 2,240 2,250 4,490-0,109 0,109 17,410 28,259 45,669 3 tříděný odpad (t) Druh tříděného 2013 čtvrtletí odpa- du Celkem papír celkem Nykos 2,747 Město 1,240 3,987 Nykos 4,629 Město 2,540 ZŠ M. Šolleho 9,140 16,309 V roce 2014 se vyvezlo o 2,239 t směsného odpadu více než v roce 2013 V roce 2014 se sebralo o 1,219 t tříděného odpadu méně než v roce ,296 plasty 6,272 10,604 16,876 náp.kartony Sklo železo hliník celkem 0,126 0,133 0,259 1,511 5,096 6,607-2,810 2,810-0,040 0,040 11,896 34,992 46,888

4 Naše nádoby na směsný odpad Při kontrole obsahu černých popelnic před vývozem směsného odpadu dne pracovníci firmy Nykos zjistili, že obsahují značné množství odpadu, který lze vytřídit. V popelnicích se nacházely nápojové kartony od mléka a džusů (patří do směsného plastu žluté kontejnery, žluté pytle), plastové obaly, hliníkové plechovky od limonád a piva Obracíme se na všechny naše občany s prosbou o třídění odpadu - do černých popelnic odkládejte pouze odpad, který nelze dále již vytřídit. Vždyť město nám poskytuje tolik možností na odkládání tříděného odpadu a třídit odpad je v dnešní době již tak přirozené! Určitě tím pomůžeme udržet si v našem městě co nejnižší roční poplatek za systém svozu a nakládání s odpady. Občanům, kteří odpad poctivě třídí, nedrží se zásady nepřestanu, dokud nebude plná, a tím šetří náklady na odpadové hospodářství města velice děkujeme (jeden příklad - rodina Hasilova v Dobropolské ulici má pravidelně naplněnou popelnici na směsný odpad sotva do jedné čtvrtiny za 14 dní ostatní odpad třídí). Hana Jenešová Kouřim náš domov Tuto úvahu píši jako starousedlík a patriot našeho krásného města. Všichni, kdo chtějí, vidí, jak naše město vzkvétá a nám občanům se zde žije spokojeně. Představitelé a samospráva města se vzorně starají o vzorný chod, pořádek a volné aktivity pro všechny občany, bez rozdílů věku, politického a náboženského přesvědčení a kdo se chce zapojit, je vždy vítán. Velice mě mrzí, že vznikají, zvláště před volbami, různé žabomyší války, osobní pomluvy a různé podpásovky. Já osobně jsem tyto neetické způsoby předvolební kampaně vždy odsuzoval. Pokud mi ještě paměť slouží, mnoho takových pomlouvačů bylo angažováno i v minulém režimu. Proto se podivuji, že tyto osoby si dovolují rozšiřovat pomluvy na osoby, které se zapojily do městského dění a jsou mezi nimi lidé s různým politickým přesvědčením. Vždy jsem si představoval, že vedení města bez rozdílu politické příslušnosti má zájem, aby obyvatelé v něm žili spokojeně. 4 Pomluvy a zášť a boj o moc rozdělují obyvatele města a zvláště se projeví na mladé generaci, která již neví, co se odehrávalo za minulého režimu. Fandím občanům, kteří objektivně posuzují všechny klady a zápory vývoje města a odsuzují pomlouvačné kampaně. Je to ve městě s necelými dvěma tisíci obyvateli velmi nezodpovědné a nevede to ke stabilizaci a klidu ve městě. Všichni by se měli snažit o to, aby našim dětem a vnukům se žilo spokojeně a byli spokojeni s prací nás starších, kteří se zapojili do vedení v porevoluční době. Pokud nebude v našem městě shoda a názory budou pokrytecky pronášeny v ústraní, nebude ve městě ta pravá pohoda. Prosím, považujte moji úvahu za upřímnou a hlavně ne jako předvolební agitaci. Já sám jsem pracoval v zastupitelstvu šestnáct let a nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Vždy jsem podporoval volné aktivity občanů např. Skaut, Rybářský spolek, Tělovýchovná jednota apod. Osobně jsem se i v letošním roce zapojil do aktivit sdružení nezávislých kandidátů. Rád pomohu tam, kde cítím, že to má význam. Karel Sobotka nar Likérnictví a galerie, jde to k sobě? Každý z nás o něčem sní, někam směřuje. Mě život zavál do Kouřimi, která mě naprosto okouzlila. Podařilo se mi zde získat dům s bohatou historií u chrámu sv. Štěpána první městský špitál uvnitř hradeb na Ptačím rynečku. Doložená historie domu sahá do roku 1735, dům zde stál ale mnohem dříve. V tomto i ostatních špitálech si museli připravovat většinu léků sami. Účinné látky se získávaly z bylin pomocí lihu a když se dařilo, dochucovaly se cukrem, ovocnými šťávami nebo medem. Liquor v latině znamená tekutina a takto pravděpodobně vznikl již česky znějící likér. Byla to tedy jakási Likéria. Odtud pak i název naší firmy LIKERIA. Navážeme tedy na tradici a pokusíme se zde vyrábět a nabízet zdraví prospěšné nápoje a likéry. Vyrobit nápoj, který bude chutnat a zároveň léčit není jen tak. Myslím, že i toto je druh umění. V poslední době se o kulinářském umění hodně hovoří a příprava nápojů do tohoto umění jistě patří. A když umění, proč nezřídit ve stejném, dosti prostorném domě galerii a nedat prostor umělcům a nechat je zde vystavovat svoje dílka? Připravujeme prostory k výstavě, malému posezení a pro návštěvníky, kteří se chtějí zdržet, ubytování.

5 Kouřim patří do regionu MAS Podlipansko, kde nám pomohli s vyřízením malé dotace na vybavení výrobny likérnictví. Doufám, že se nám podaří dotaci získat, částečně tak pomůže, aby mohla vzniknout nová místní firma Likeria. Těšíme se, až vás budeme moci přivítat na první ochutnávce přírodních, ovocných, bylinných vín a likérů. Takže na zdraví. Jiří Svoboda Likeria Životní styl podle krevní skupiny Podle mnohých jde o absolutní základ ve stravování, na němž bychom měli stavět. Každá krevní skupina má dle této filozofie zcela jiné požadavky a touží po něčem jiném. Podle toho pak buď budeme zdraví, nebo nikoliv. Jde také o zajímavou dietu, protože pokud budeme dodržovat zásady vlastní krevní skupiny, nehrozí nám přibírání na váze. Ba naopak, tělo se velmi rychle dostane do rovnováhy. My pak budeme zdraví, štíhlí a fit. Krevní skupina A Lidé s touto krevní skupinou by si měli alespoň jednou vyzkoušet vegetariánskou, případně i veganskou stravu. Je totiž nanejvýš pravděpodobné, že jim bude vyhovovat. Možná během tohoto testovacího období dokonce zjistíte, že se cítíte lépe než kdykoliv jindy. Údajně tyto předpoklady máte v sobě zakořeněné po svých prapředcích. Nemusíte hned vynechávat všechny živočišné produkty ze svého jídelníčku. Spíše se pokuste je pomalu a hlavně postupně měnit za rostlinné suroviny. Vyzkoušejte sóju, sójové bílkoviny, obilná zrna a hlavně zeleninu. Měli yste velice rychle pocítit změny nejen ve fyzické rovině, ale i v té psychické. Budete se zkrátka cítit dobře po všech stránkách. Až vyzkoušíte tento krok, můžete přejít k dalšímu. A tím je raw food, neboli živá strava. Právě jídlo neupravené a v přírodním stavu je pro vás to pravé. Dávejte pozor na to, aby potraviny, které jíte, nebyly chemicky upravované a byly v co nejpřirozenějším stavu. Doporučení pro krevní skupinu A : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - vyhýbejte se všem druhům červeného masa - dvakrát týdně můžete jíst ryby, kuřecí a krůtí maso - vaše tělo neumí kvalitně zpracovat a využít mléko a mléčné výrobky, využívejte rostlinné náhrady mléka: sójové výrobky (např. tofu sýr), proso, oves, žito, občas si do stravy zařaďte kozí sýr a syrovátku 5 - jídelníček by měl být převážně tvořen čerstvým ovocem a zeleninou, vařenou zeleninou a saláty, polévkami a obilninami - vyhýbejte se pšenici nebo ji používejte co nejméně (bílá mouka) - můžete konzumovat semena, ořechy a pomazánky z těchto potravin - potraviny upravujte vařením nebo dušením, vyhněte se smažení a pražení - k úpravě potravin nepoužívejte mikrovlnnou troubu - ovoce konzumujte na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo (ovoce je nejlepší jako svačina mezi jídly) - pokuste se obstarat kvalitní zdroj vody nebo pít neperlivou vodu - místo octa používejte citronovou šťávu nebo alespoň jablečný ocet - zaměřte se na relaxaci Bylinky pro krevní skupinu A Doporučené: heřmánek, vojtěška, americký jilm, zázvor, zelený čaj, hloh, třezalka, ženšen, echinacea, lopuch, kozlík lékařský, pískavice řecké seno, aloe, ostropestřec mariánský Nevhodné: reveň, šťovík, jetel luční, kajenský pepř Neutrální: divizna, maliník, senna, lípa, ptačinec, chmel, bříza, sporýš, moruše, pampeliška, vodilka, kořen lékořice, máta peprná, mateřídouška, řebříček, hořec, petržel, podběl, šalvěj, jablečník, kokoška pastuší tobolka, jahodník, dub bílý, tymián, pažitka, petržel, majoránka Krevní skupina B Můžete si gratulovat s nadsázkou lze totiž říci, že jste se narodili s tou nejlepší krevní skupinou. Vaše výživa je vyvážená, můžete jíst relativně všechno. Dokonce i dokážete odolávat spoustě civiliačních nemocí a zdravotním problémům. Vyhnout by se vám měly nemoci srdce i rakovina. Pokud se však velmi výjimečně nevyhnou, pak máte největší předpoklady s těmito komplikacemi velmi úspěšně bojovat. Krevní skupina B je totiž velice odolná. Pozor si však dávejte na stres a přepracování, protože právě vás může celkem snadno potkat únavový syndrom či syndrom vyhoření. Naučte se odpočívat a relaxovat, opravdu to potřebujete. A také pečujte o svůj pevný imunitní systém, jste náchylní k jeho oslabení.

6 Doporučení pro krevní skupinu B : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - strava by měla být maximálně pestrá a rozmanitá - vyhýbejte se rajčatům a kuřecímu masu, vepřovému a sekundárně zpracovanému masu (hamburgery, paštiky, klobásy) - omezte příjem obilovin a vyhýbejte se bílé mouce - můžete poměrně často konzumovat mléčné výrobky, ale neměly by být tučné - neměli byste jíst velké množství semen a ořechů, protože zatěžují váš žlučník - jídlo byste neměli smažit, ale vařit nebo dusit - k úpravě potravin nepoužívejte mikrovlnnou troubu - ovoce konzumujte na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo (ovoce je nejlepší jako svačina mezi jídly) - pokuste si obstarat kvalitní zdroj vody, nebo pít neperlivou vodu - k pití můžete používat zelený čaj - jezte hodně čerstvé zeleniny - pravidelnou fyzickou aktivitou harmonizujte vaše tělo i duši Bylinky pro krevní skupinu B Doporučené: zázvor, maliník, petržel, šalvěj, ženšen, šípky, lékořice, máta peprná, kajenský pepř Nevhodné: reveň, aloe, pískavice řecké seno, kokoška pastuší tobolka, divizna, podběl, chmel, hořec, lípa, jetel luční, senna, divizna, skořice Neutrální: vojtěška, heřmánek, mateřídouška, jablečník, echinacea, bříza, jahodník, pampeliška, moruše, šťovík, zelený čaj, černý bez, kozlík lékařský, dub bílý, hloh kořen lékořice, vodilka, řebříček, lopuch, pažitka, bazalka, koriandr, kopr, rozmarýn, majoránka, saturejka, tymián Krevní skupina AB Jde o nejvzácnější krevní skupinu, která se vyskytuje cca u 2 5 procent populace. Jde také o poměrně novou krevní skupinu, protože je stará méně než tisíc let. Biologicky se nedá přirovnat k žádné jiné krevní skupině, protože sama o sobě je zkrátka specifická. Má jen něco málo z krevní skupiny A a něco málo z krevní skupiny B. Naopak ale nevhodným potravinám jak pro A, tak i pro B, by se jedinci AB měli vyhýbat. Výjimkou jsou rajčata, která mohou tito jedinci jíst zcela bez omezení. Co se životního stylu týče, jde o jedince poměrně silné a aktivní. Jen tak se nevzdávají a umí pořádně zabojovat. 6 Doporučení pro krevní skupinu AB : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - strava by měla být co nejpestřejší - vyhýbejte se kuřecímu masu - vhodné je jíst tmavé pečivo - můžete konzumovat mléčné výrobky, ale ne tučné - můžete používat rostlinné máslo (sojové, oves, ječmen, rýže) - pokuste se jíst dostatek čerstvé zeleniny, saláty připravujte s olivovým olejem a citronovou šťávou - ovoce si dejte vždy jen na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo - jídlo byste neměli smažit, ale vařit nebo dusit - pokuste se obstarat kvalitní zdroj vody nebo pít neperlivou vodu - k úpravě potravin nepoužívejte mikrovlnnou troubu - pravidelnou fyzickou aktivitou harmonizujete vaše tělo i duši Bylinky pro krevní skupinu AB Doporučené: jahodník, vojtěška, heřmánek, kořen lékořice, šípky, echinacea, ženšen, zelený čaj, lopuch, hloh, zázvor Nevhodné: senna, pískavice řecké seno, hořec, jetel luční, aloe, podběl, šišák, chmel, divizna, lípa, reveň Neutrální: šalvěj, pampeliška, ptačinec, americký jilm, černý bez, bříza, vodilka, mateřídouška, jablečník obecný, kozlík lékařský, dub bílý, maliník, řebříček, šťovík, petržel, sporýš, moruše Krevní skupina O Prapředkové jedinců s touto krevní skupinou byli s největší pravděpodobností dávní lovci. Váš trávicí systém si ještě velmi dobře tuto dobu pamatuje. Je tedy nutné dodávat tělu zejména živočišné bílkoviny a aktivně se zabývat nějakou fyzickou činností, ať už jde o častou manuální práci či fyzické cvičení. Dobrá kondice je pro vás přímo nutností. Absolutně nevhodné jsou pro vás mléčné a obilné výrobky, protože váš trávicí systém se na tuto stravu ještě nebyl schopen adaptovat. Naopak velmi vhodné je pro vás maso a živočišné bílkoviny vůbec. Nezapomeňte je ale doplňovat ovocem a zeleninou, aby nedošlo k celkovému překyselení organismu. Pokud byste to nedodržovali, mohou u vás odstartovat žaludeční problémy.

7 Doporučení pro krevní skupinu 0 : - jezte po menších dávkách a vícekrát denně - vyhýbejte se potravinám s vysokým příjmem sacharidů (bílá mouka, sladkosti, těstoviny, brambory) - minimalizujte příjem bílého pečiva, včetně chleba - vaše tělo neumí kvalitně zpracovat mléko a mléčné výrobky, proto je nutné vyřadit je z jídelníčku, občas si do stravy zařaďte kozí sýr a syrovátku - červené maso můžete konzumovat téměř denně v množství 100 až 150 g, toto doporučení se nevztahuje na vepřové maso a sekundárně zpracované maso (paštiky, klobásy, hamburgery), kterým byste se měli také vyhýbat - potraviny upravujte vařením nebo dušením, pokud je to možné, vyhněte se smažení, snažte se jíst dostatek čerstvé zeleniny (na salát používejte olivodý olej a citronovou šťávu) - snažte se vyhnout používání mikrovlnné trouby a to i na ohřev - ovoce konzumujte na prázdný žaludek a nejméně půl hodiny poté nejezte žádné jiné jídlo (ovoce je nejlepší jako svačina mezi jídly) - můžete konzumovat semena a ořechy jako odpolední svačinu, nebo jako zdroj rychlé energie - pokuste si obstarat kvalitní zdroj vody, nebo pít neperlivou vodu - nevyhnutelná je pravidelná tělesná aktivita s přítomností potu (aerobic, běh, kolo, atd.) Správná volba nápoje je důležitá... Každý nápoj má jiné složení a obsahuje různé složky a proto bychom měli pečlivě volit, co a kdy budeme pít. Bylinné čaje mají především léčivý účinek a proto bychom je neměli, s výjimkou období nemoci, pít příliš často. Pokud se chceme léčit bylinnými čaji a nechceme kupovat hotové bylinné směsi v lékárně, můžeme si připravit vlastní směs podle chuti. Na podrážděný žaludek je vhodný čaj z květů měsíčku. Při neklidu a nervovém vypětí je vhodný čaj připravený z třezalkové natě. Při nachlazení si můžeme připravit čaj z lipového květu, šípkový čaj nebo odvar z máty. Pro dobré spaní připravujeme čaj z meduňky. Černý čaj chrání náš organismus proti virům, baktériím a dodává tělu vitamíny A,B,C,E,K, železo, draslík a fluor. Působí pozitivně na vysoký krevní tlak, snižuje hladinu cukru a cholesterolu. Silný černý čaj působí proti průjmu, ale také stimuluje nervovou soustavu, takže není vhodné pít silný čaj před spaním. Zelený čaj nemá tak výraznou chuť jako čaj černý, ale má velký obsah pro tělo důležitých a nezbytných látek. Obsahuje vitamíny skupiny A,B,C,E a K. Dodává tělu energii, podporuje činnost srdce, uklidňuje podrážděný žaludek, působí preventivně proti chřipce a nachlazení, posiluje imunitní systém, má antioxidační účinky a je vhodný k předcházení zubnímu kazu. Zároveň ale také tělo odvodňuje, tak je vhodné jeho pití doplňovat pitím vody. Bylinky pro krevní skupinu O Doporučené: pampeliška, petržel, kajenský pepř, pískavice řecké seno, ptačinec, moruše, máta peprná, americký jilm, zázvor, šípky Nevhodné: reveň, vojtěška, kokoška pastuší tobolka, třezalka, aloe, hořec, jetel luční, senna, echinacea, lopuch, vodilka, jahodník, šťovík, podběl obecný Neutrální: zelený čaj, heřmánek, jablečník obecný, divizna, šišák, sporýš lékařský, kořen lékořice, řebříček, šalvěj, maliník, mateřídouška, máta kadeřavá, ženšen, hloh, dub bílý, kozlík lékařský, černý bez, bříza Čerpáno z časopisu Bylinky Revue 5/ Ovocné a zeleninové šťávy dodávají organismu nenahraditelné tekutiny, které v těle snadno transportují živiny a odstraňují z něho škodlivé látky. Džusy jsou nejlepší čerstvě připravené. Připravit k pití si můžeme džusy ze všech druhů ovoce a zeleniny a můžeme je i různě kombinovat. Dobrým pomocníkem je odšťavňovač a lis na citrusy. Minerální vody doplňují ztracené minerály. Minerálky střídáme, protože každá z nich má jiný obsah minerálů. Je potřeba hlídat zejména nízký obsah sodíku - základní složku soli, ten pomáhá udržovat vnitřní vodní rovnováhu organismu. Doporučení pro příjem sodíku je 2 g na osobu a den, tj. 5 g soli, což odpovídá asi jedné čajové lžičce. Pro minerální vody nejsou mezní hodnoty sodíku stanoveny. Většina z nich obsahuje do 200 mg/l. Některé minerální vody však obsahují i 500 mg/l.

8 Pokud tedy pijeme minerální vody s vysokým obsahem sodíku, je to nebezpečné pro náš krevní tlak. Ale minerály jsou v našem těle nepostradatelné hlavně proto, že udržují stálé prostředí v našem organismu, jsou stavebními látkami, transportují látky a vzruchy po celém těle. Jsou také součástí různých enzymů, podporují imunitní systém a zároveň zajišťují správnou funkci svalů. Ve spojení s vodou jsou pak doslova životodárným koktejlem. Minerálky nám mohou pomoci například při svalových křečích, nespavosti, stresu, ale také různých onemocněních, jako je například cukrovka, obezita nebo srdeční choroby. Pivo patři již tradičně do našeho jídelníčku a proto si mnohdy ani neuvědomujeme, které důležité látky jsou v něm obsažené. Malé množství alkoholu není z energetického hlediska vůbec na závadu. Při odbourávání alkoholu účinkem enzymů vznikají volné radikály, které vstupují do rozkladných procesů tuku a tím urychlují jejich energetické využití, namísto aby se tuky ukládaly. Látky z chmelového extraktu také zpomalují uvolňování vápníku z kostí, což je typické zejména pro starší ženy po menopauze a může být být příčinou osteoporózy řídnutí kostí. Obsahují také vitamíny skupiny B B2, B5, B6 B11. Z pivovarských kvasnic přechází do piva teké vzácný chrom, kterého je běžně v naší stravě nedostatek. Chrom podporuje aktivitu hormonu inzulín, který reguluje hladinu cukru v krvi. Je-li chrómu nedostatek, může být hladina cukru v krvi rozkolísaná, což vede k pocitům neodolatelné chuti, zejména na sladké. Víno kromě alkoholu obsahuje fenoly. Fenolické látky tvoří skupinu sloučenin, z nichž jsou významné flavonoidy. V červeném víně se nachází vyšší obsah fenolických látek, v bílém víně je zase vyšší obsah antioxidačního enzymu katalázy a to až x. Flavonoidy působí jako antioxidanty, které vážou molekulární kyslík a pomáhají redukovat tvorbu okysličeného lipoproteinu, který je hlavní příčinou kornatění tepen a vzniku trombóz (potlačují vznik sraženiny, dokonce dokáží vzniklou krevní sraženinu rozpouštět). Tento antioxidační účinek se spolu s účinky vitaminu C (z vitamínů patří ještě k antioxidantům vitamín E a Beta karoten) podílí na odbourávání cholesterolu. Třísloviny obsažené ve víně povzbuzují trávení, napravují poškození sliznice trávícího traktu a mají antibakteriální účinky. Zejména červené víno ničí bakterie způsobující infekce zažívacího traktu a chrání tak před onemocněním ze stravy, například před salmonelózami. Flavonoidy obsažené ve víně zlepšují bakteriální fermentaci a tím vstřebávání vitamínů a minerálních látek, potlačují zánětlivé reakce. 8 Víno zvyšuje tvorbu enzymů, které štěpí bílkoviny obsažené v pokrmech. Příznivě podporuje svými kyselinami trávící činnost. Kyseliny vína a jejich organické soli tvoří uhličitany, které působí zásaditě. Dalším mechanizmem účinku pití mírného množství vína je příznivé působení na zabránění tvorby ucpávek artérií tromby. Alkohol ve víně snižuje shlukování krevních destiček a působí také na další faktory způsobující ucpávání tepen. Víno konzumované s jídlem příznivě ovlivňuje poměr mezi zásadotvornými a kyselinotvornými procesy důležitých při trávení. Alkohol usnadňuje trávení tuků a dalších látek nerozpustných ve vodě. Lidé se sklony k překyselení by měli dát přednost vínu červenému, ostatní by si měli dopřát mladé bílé víno. Konzumace vína na lačno se nedoporučuje. Dostatečný pitný režim, obohacený v rozumné míře vínem a pivem, znamená dostatečné zavodnění ledvin, v nichž se tak usazuje méně vápenných solí, které jsou příčinou tvorby kamenů. Správným a dostatečným pitím tedy můžeme předejít, nebo zmírnit různá onemocnění. Pokračování příště Co nás čeká v následujících dnech Bc. Hana Kyselová, DiS Svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a drobným polystyrenem; svázaných, vytříděných balíků papíru, skla (připravit před domy do 8.00) Otevřen technický dvůr, ročník Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami, Stará Kouřim, na trasu se můžete vydat od do 16.00, vstup ZDARMA Kouřimská skála, 3. hudební festival ve skále, , vstupné 200Kč předprodej v Infocentru, 250Kč na místě, děti do 130cm ZDARMA Možnost odložení železa před domy, prosba občanům o zametení chodníků před domy Dny evropského dědictví zpřístupnění památek města, , Festival řemesel řemeslný jarmark výrobců certifikovaných značkou Polabí regionální produkt, náměstí Sen noci kouřimské- 21. ročník, náměstí, městský park, přilehlé ulice,

9 Městský park - Pulsující srdce města - od 17:00 do 23:00 koncert ŽOK BAND & Standa a Pepa Haláčkovi S pohádkou po celý život přátelské setkání v kavárničce v zahradě Domova pro seniory U Pražské brány, Kouřimské posvícení Kouřim ve fotografii 15. ročník, výstava, sál radnice, Kouřimské posvícení Kouřimské sportovní hry ročník, hřiště u sportovní haly, , zápis od 7.45 do 8.30 Kouřim ve fotografii 15. ročník, výstava, sál radnice, Posvícenská zábava pořádaná fotbalovým B- týmem sál Na Střelnici od 20: Fotbalová utkání Starší žáci: Kouřim - Liblice, začátek 14:15 B-tým: Kouřim - Liblice "B", začátek 16: Kouřimské posvícení Kouřim ve fotografii 15. ročník, výstava, sál radnice, Fotbalová utkání Mladší žáci: Kouřim - Štítarský SK, začátek 14:45 A-tým: Kouřim - Stará Boleslav, začátek 16: V prodeji nové číslo Kouřimského zpravodaje Kouřimská skála Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami 15. ročník Zahájení prodeje občerstvení - skála (do 1.00 hod. následujícího dne) - Zahájení činnosti dětských dílniček - skála (do hod.) - Zahájení prodeje pokládků v pohádkovém obchůdku - skála; cena zboží 5 Kč/ kus; (do vyprodání zásob) Zahájení vlastní akce - Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami proslov krále Pepy II. Na trasu je možné se vypravit do hod. (Pohádková říše otevřena do hod.) Zahájení hudební produkce letního festivalu 3. ročník (do 01 hod. následujícího dne) 9 Vážení spoluobčané, prosíme Vás o spolupráci na společné akci. V loňském roce se zapojilo do přípravy a realizace akce dobrovolnickou prací přes 400 občanů města a jejich přátel. Dokázali jsme společně se bavit i pracovat. Pomoci můžete i v letošním roce různými způsoby: ( a přijdete-li s dalším nápadem, je vítán) věnováním pokládků do pohádkového obchůdku sehnáním různých dárečků do odměn pro děti, které projdou kouřimskou pohádkovou říší (Propagační materiály firem, u kterých pracujete, ) zapojením se do týmu pohádkových postaviček obsluhou v občerstvení, které je plně v režii města a výtěžek bude použit na krytí nákladů města spojených s celou akcí. Podaří-li se nám vše prodat, protože bude všem chutnat, a bude-li nám přát počasí, zůstatek po odečtu nákladů použijeme na nákup herního prvku na dětské hřiště u sportovní haly. upečením buchet, závinů, koláčů slaných, sladkých, placek, chlebů, houstiček a všeho možného dobrého do občerstvení zapojením se do pořadatelské služby zapojením se do vedení činnosti dětských dílniček ve skále přípravou a úklidem zázemí vytvořením rekvizit na pohádku a do dílniček stavěním pódia (v pátek před akcí) Prosím budete-li moci s něčím pomoci, kontaktujte starostku. Tel.: , nebo osobně. Děkujeme! Celá akce je naše - kouřimská, pro nás a pro naše přátele, kteří mají naše město rádi.

10 MAS Podlipansko a město Kouřim Vás srdečně zvou na Kdy: sobota Čas: od 10:00 do 17:00 hodin Kde: Mírové náměstí v Kouřimi Vstupné: BEZPLATNÉ Řemeslný jarmark výrobců certifikovaných značkou POLABÍ regionální produkt Představení úspěšně realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova Výtvarná dílna pro děti Město Kouřim pořádá v rámci Dnů evropského dědictví SEN NOCI KOUŘIMSKÉ od 19:00 do 22:15 hodin na náměstí v Kouřimi, v přilehlých ulicích, v městském parku od 10:00 do 18:00 jsou zpřístupněny památky ve městě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 10 Bližší informace budou zveřejněny v zářijovém Kouřimském informačním servisu

11 kategorie (chlapci,dívky) do 5 let Kouřimské posvícení 2014 Pátek Tradiční výstava Kouřim ve fotografii Sál radnice, sklepní prostory radnice, Sobota Kouřimské sportovní hry 14. ročník Areál u sportovní haly , zápis od 7.45 do let + 1.tř. 2. a 3. tř. 4. a 5. tř. 6. a 7. tř a 9. tř let let let běh na 60 m / / / / / / / / / / běh na 150 m - / / / / / / / / / běh na 300 m - - / / / / / / / / běh na 600 m / / / / / / / skok z místa / / / / / / / / / / skok do dálky / / / / / / / / / / hod oštěpem / / / / / / / / / / vrh koulí / / / / / / / kriketový / / / / míček vrh kamenem / / / / / / účast neúčast + rodinné a přátelské štafety 4 x 60 m (alespoň 2 generační) Tradiční výstava Kouřim ve fotografii Sál radnice, sklepní prostory radnice, Fotbalová utkání Starší žáci: Kouřim - Liblice, začátek 14:15 B-tým: Kouřim - Liblice "B", začátek 16:30 Posvícenská zábava pořádaná fotbalovým B-týmem sál Na Střelnici od 20:00 Neděle mše svatá- kostel sv. Štěpána, Tradiční výstava Kouřim ve fotografii Sál radnice, sklepní prostory radnice, Fotbalová utkání Mladší žáci: Kouřim - Štítarský SK, začátek 14:45 A-tým: Kouřim - Stará Boleslav, začátek 16:30 K posvícení patří také návštěva pouťových atrakcí na náměstí. nad 45 let

12 TANEČNÍ ŠKOLA LET S DANCE A MĚSTO KOUŘIM TANEČNÍ 2014 KOUŘIM 1. lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce So lekce Pá Taneční lekce budou probíhat v kulturním sále Na Střelnici v Kouřimi od 13:00 do 15:30 hodin. Prodloužené budou od 20:00 do 23:30 hodin, věneček od 20:00 do 24:00 hodin. (Změny vyhrazeny.) Vstup ve vhodném společenském oblečení platí i pro diváky! Petr Svěcený telefon: , Přehled chystaných akcí v městské knihovně školní rok 2014/ Týden knihoven První setkání s knihovnou program pro předškolní děti a děti 1. stupně ZŠ Podzimní setkání v knihovně Co nám podzim nachystal koláž z přírodnin (sbírejte semínka, větvičky, suché kytičky, další různé plody ), městská knihovna, Těšíme se na stromeček vánoční tvoření městská knihovna, Pomůžeme ptáčkům přečkat zimu ptačí hostina (připravte si skořápky z kokosového ořechu), městská knihovna, Otloukej se píšťaličko - jarní setkání v knihovně, městská knihovna, Zakletá knihovna - Pasování prvňáků na čtenáře. městská knihovna, 9.00 Stalo se Kouřimské dožínky se konala slavnost v komunitní kavárničce na zahradě domova pro seniory u příležitosti dožínek. Děkujeme: za pěkné lidové písničky pánům Borkovi Kašparovi a Tomáši Holoubkovi za pohostinnost domovu pro seniory a jeho personálu za dožínkovou výzdobu Ivě Kapicové a Marušce Kučerové za uvítací věnec na dveře domova Janě Moskalové za zapůjčení kroje Marušce Třebenské za upečení koláčků Janě Hurychové a týmu kuchyně Domova posílenému Jaruškou Valentovou za dodání textu k divadelní dožínkové hře Libušce Mejzlíkové za věnování jablíček a jahod k občerstvení Ing. Mikuláši Demovi za pomoc při obsluze personálu domova pro seniory a Jirkovi Jenešovi a Lukášovi Anyalaiovi za dožínkové vzpomínky paní Květě Bugové, paní Hance Šmejkalové, Ing. Antonínu Vokrouhlíkovi, MUDr. Naděždě Řehákové a panu Miloslavu Kašemu. Dožínkový věnec byl předán nejstaršímu hospodáři, a to paní MUDr. Naděždě Řehákové registrace nových čtenářů do konce roku 2014 zdarma amnestie pro zapomnětlivé čtenáře knihy zdarma z našeho malého antikvariátu 12

13 Divadelní hra rok 1945 Kouřim 13

14 14

15 15

16 16

17 Ze vzpomínek spoluobčanů na koupaliště Jméno: Řeháková Naděžda dr. 17

18 S kouřimskou pohádkou po 15. Svět popletených pohádek 1. Co říkala Popelka holoubkům? 1. Ne abyste tu nadělali, teď jsem vytřela! 2. Holoubci moji milí, pomůžete mi? 3. Už vám nenasypu, střecha je od vás celá zelená. 2. Co se mohlo ozývat z věže, kde spala Růženka, když se k ní princ prosekával šípkovými růžemi? 1. Chrrrr, pšššš. 2. Makej, makej! 3. Pomoc, ach pomoc! 3. Co říkal Děd Vševěd matce, když pojal podezření, že v místnosti nejsou sami? 1. Čichám, čichám člověčinu! 2. Koho to schováváš za odpadkovým košem?! 3. Zdá se, že jsme odposloucháváni! 4. Co nabízeli trpaslíci Sněhurce a co jim na to odpověděla? 1. Zůstaň u nás, budeš zametat přebírat hrách a někdy i čočku. Zůstanu ráda. 2. Zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát a postýlky stlát. To tak, to by se vám hodilo skrčkové líní! 3. Zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát a postýlky stlát. Zůstanu a ráda. 5. Co volal nešťastný Smolíček, když ho odnášely jeskyňky? 1. Za hory, za doly, já nechci do školy, kam mám utéct? Smolíčka pacholíčka učitelky do třídy nesou! 2. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka pacholíčka jeskyňky pryč nesou! 3. No pane králi, dívky tu máte pěkné, ale pořád tu bzučí nějaké mouchy. Půjdu raději o dům dál. 7. Co řekl čaroděj princi, jenž k němu právě přišel do železného hradu s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým? 1. Vím, proč jsi přišel, tuto královnu chceš odtud odvést. Herež, budiž tak, vem si ji, jestliže ji po tři noci dovedeš uhlídat, aby ti neušla. 2. Jéé, vy jste legrační, hlavně ten tlusťoch, no to mě podržte, hi, hi, hi!!! 3. Už ať jste pryč! Dlouhý mi srazil střechu, pod Širokým se propadla podlaha a Bystrozraký propálil koberec! 8. Co říkala matka, když hrneček, co uměl vařit kaši, přetékal? 1. Jejku, jejku, musím si rychle dojít pro návod! 2. Kde to má ten čudlík na vypínání? Nebo to je na dálkové ovládání? 3. Ach ta nešťastná holka, co to přinesla? Já jsem si hned pomyslila, že to nebude pro nic dobrého! 9. Co zpívali dědeček a babička u liščí nory, v níž zrovna přebýval i jejich Budulínek? 1. Máme rozladěné housličky a prasklý bubínek, tohle nám s nástroji udělal Budulínek! 2. Máme jedny housličky a pěkný bubínek, jsou tam čtyři lištičky, pátý Budulínek. 3. Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? 10. Co říká Otesánek mamince? 1. Mámo, dneska jen tři knedlíky, jsem přejedený! 2. Mámo, nic mi nedávej, držím krabičkovou dietu! 3. Mámo, já bych jed! 3. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka pacholíčka jeleni pryč nesou! 6. Co říkal Jiřík, když si prohlédnul dvanáct panen, které vypadaly jedna jako druhá? 1. Tahle panna to není ta také ne tahle je Zlatovláska! Tuto dceru mi dej! 2. Za horou, za dolem, leží mísa s tvarohem. Kdo nechce jít z kola ven, ten dostane bač-ko-rem! Tuhle mi dej! 18 Losování 3 úspěšných luštitelů testu ze světa popletených pohádek ze srpnového Kouřimského zpravodaje Vypracované testy odevzdejte do Losování výherců proběhne v sobotu na akci Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami. Cena pro tři výherce: pohádkový balíček Vypracovaný pohádkový test můžete přinést do IC, do schránky na radnici nebo zaslat na e-adresu starostce:

19 1. BRAMBORY 2. ČESNEK 3. DEKA K O K O Ť A T A P O A 4. HUSIČKA 5. CHATA O O S U H U S I Č K A 6. CHRPA L V O A J Á M O E T Í 7. JABLKO 8. KOLÁČE O P C O A E T D S Á N 9. KOLOBĚŽKA 10. KOLOTOČ B R A M B O R Y N V Í 11. KOŤATA 12. LENOCH Ě A K O L Á Č E E A K 13. MÁJA 14. NORA Ž N Ě O K V L Š K E E 15. OBÁLKA 16. OKTÁVA K I K CH O E CH K Č N O 17. OTEP A C O T N O R A A S N 18. POUŤ 19. PRANICE O E V O O N P E T O Í 20. RACHOT 21. STO T O CH A R Š A O Í A V 22. ŠPAČEK 23. VÍNO 24. ŽNĚ Losování 3 úspěšných luštitelů osmisměrky ze srpnového Kouřimského zpravodaje Vypracovanou osmisměrku odevzdejte do Cena - Posvícenská husa mražená K vyzvednutí od v Zelenině Mejzlíkovi na náměstí Správné odpovědi uveřejníme v Kouřimském zpravodaji 9/2014. Srpnové luštění - osmisměrka Vypracovanou osmisměrku můžete přinést do IC, do schránky na radnici, do schránek v Podskalí, na Barborce, v ul. Ruská, v ul. Dobropolská nebo zaslat na e-adresu starostce: Speciální pohádková soutěž vyhlášená k 15. narozeninám Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami! Namaluj obrázek alespoň k jedné pohádce z testu Popletené pohádky, napiš k němu název pohádky a odevzdej ho do 29. srpna V sobotu bude na akci Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami vylosován jeden obrázek a odměněn speciální pohádkovou cenou!!! Obrázky k pohádkám můžete přinést do informačního centra, do městské knihovny, do schránky na radnici, do schránek v Podskalí, na Barborce, v ul. Ruská, v ul. Dobropolská nebo zaslat na e-adresu starostce: 19 Popelka

20 Terezka Strejčková posílá pozdrav ze sportovně-relaxačního pobytu - Pakoštane 2014 V České republice se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský mistr HWANG HO-YONG, IX. Dan. Vysokou úroveň bojového umění Taekwon-do v ČR dokládá zisk mnoha cenných umístnění na mezinárodních soutěžích během posledních let. Víc než na sportovní stránku je kladen důraz na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Tréninky budou probíhat pravidelně každý týden v pondělí od 18:10 do 20:10 na ZŠ pod vedením instruktora Martina Zámečníka (VI. dan, ). Více informací naleznete na Škola TAEKWON DO I.T.F. GBHS V Kouřimi již několik let působí skupina největší školy Taekwon-do I.T.F v České Republice Ge-Baek Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor nových členů do oddílu. Taekwon-do je moderní bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. 20

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží ÚNOR 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Skvělé tipy pro zimní wellness Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží Spánek je nepostradatelný pro dobré zdraví Sluneční svit je nezbytý pro zdravé zuby a kosti. Nedovolte,

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

přehled nemocí název bylin Akné

přehled nemocí název bylin Akné Staročeská lekárna Byliny jsou léky prověřené staletími, které se suší, aby jejich účinnost byla co nejdéle prodloužena. Pokud neprojdou chemickým procesem ( zneužívání FARMACEUTICKÝCH společnosti k OBOHACENÍ

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Jak správně jíst v době kojení

Jak správně jíst v době kojení Jak správně jíst v době kojení 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Úkolem školního stravování není jen uvařit, ale vařit zdravě a podle výživových doporučení. Aby se dosáhlo požadovaných výsledků, musí

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

Zásady správné životosprávy v prevenci srdečně-cévních onemocnění

Zásady správné životosprávy v prevenci srdečně-cévních onemocnění Zásady správné životosprávy v prevenci srdečně-cévních onemocnění Informace pro pacienty a jejich blízké Proč dodržovat zásady správné životosprávy Jak a co jíst a nejíst Uzávěry tepen dolních končetin

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl Člověk a zdravý životní styl 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Integrovaná Brno, Šmahova střední 110 škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova 110, 627 110 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodické materiály k interaktivní pomůcce k tématu Prevence obezity

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT

DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT 1 Odjistit pojistku. Láhev neklopit. Netřepat. 2 Postupným tlakem na pístek uvolňovat obsah Æ počkat na vyprázdnění Æ protřepat Æ odšroubovat uzávěr Æ vypít. 3 Naplnit láhev vodou

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Více rozmanitosti, více vitality

Více rozmanitosti, více vitality Více rozmanitosti, více vitality Happy life, den za dnem. Pro mého psa vybírám a kupuji jen to nejlepší. Obsahuje výborné drůbeží a jehněčí maso a k tomu denní porci ovoce a zeleniny. To se přece líbí

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

Prolog 11. Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14

Prolog 11. Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14 Obsah Prolog 11 Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14 Je život nebezpečný? 15 Proč je vlastně všechno velko? 16 Velkovýroby, velkochovy, velkojatka, širé lány 17 Chemická válka 18

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Rodinný festival Kouřimská skála 2015

Rodinný festival Kouřimská skála 2015 MĚSTO KOUŘIM ČERVENEC 17. 7. 2015 Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje Rodinný festival Kouřimská skála 2015 Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami Vzpomínkový večer na Petra Muka Sobota 29.

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle Healthy Lifestyle Chronic s chronickým kidney disease chapter onemocněním 5 ledvin Chronické onemocnění ledvin Vysoký krevní tlak, cukrovka, chronické onemocnění ledvin (CKD) a kardiovaskulární onemocnění

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více