Obsah. Společné chybové kódy. Doménové funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Společné chybové kódy. Doménové funkce"

Transkript

1 Verze: (viz veřejná funkce getversion()) Obsah Společné chybové kódy...1 Doménové funkce...1 Funkce registertld...2 Funkce transfertld...6 Funkce getdomainstatus...8 Funkce updateskdns...8 Funkce getskdns...9 Funkce pro vytvoření zákaznického účtu...11 Funkce registerperson...11 Funkce registercompany...13 Zálohové funkce (kreditní systém)...19 Funkce getinvoices...19 Funkce getpayments...20 Funkce confirminvoice...21 Funkce stornoinvoice...21 Funkce createdeposit...22 Správa DNS záznamů...22 Hierarchie tříd DnsRecord...22 Společné validační chyby...27 Funkce getdnsrecords...29 Funkce adddnsrecord...29 Funkce updatednsrecord(dnsrecord record, String domain...30 Funkce deletednsrecord ové funkce...31 Funkce mailgetuser s...31 Funkce mailaddmailbox...32 Funkce maildelet box...33 Funkce mailgetmailboxinfo...33 Společné chybové kódy NOT_LOGGED INVALID_IDENTITY BACKEND_CALL_FAILED INTERNAL_ERROR přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Špatná identita/nedostatečná práva Požadavek se nepodařilo dokončit kvůli interní chybě na serveru. Požadavek se nepodařilo dokončit kvůli interní chybě na serveru. Doménové funkce

2 Funkce registertld Neveřejná funkce pro registraci domény. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Informace o doméně Ano Třída GeneralDomain 2 Platební období jako roky, doba registrace domény, závisí na pravidlech jednotlivých NIC, tedy na zvolené TLD Ano Integer, zpravidla 1 až 10 3 Měna Ano String, CZK, EUR Třída GeneralDomain Qname: GeneralDomain Název holderuid Kód zákzaníka Active 24, který bude uveden jako držitel domény v centrálním registru Datový typ Povinný String Ne Ano Podporovaný holderhandle Pokud není vyplněný, tak se vezme login uid. Kód držitele domény v centrálním registru (NIC.CZ nebo SK-NIC.SK).sk: Active24 je uveden v seznamu registrátorů String ne Pouze pro.cz a.sk name Název domény String ano ano nssethandle Kód NSSETu v centrálním registru NIC.CZ String ne Pouze pro.cz Pokud se nevyplní, použije se NSSET Active 24 dns1, dns2, dns3, dns4, dns5 Hostname nameserveru Pokud není vyplněno, použijí se nameservery Active 24. Pokud je vyplněno, musí být vyplněny alespoň dva různé nameservery. String ne ip1, ip2, ip3, ip4, ip5 IPv4 adresa nameserveru dle pravidel pro glue DNS záznam. String ne Příklad úspěšného provedení: - jméno domény: domain-name.cz - držitel domény (evidence zákaznické databázi ACTIVE 24): egeeeeee - platební období: 1 rok - zákazník Active24: egeeyyy - měna: CZK

3 Předpoklady: - jméno domény je platné a doména je volná k registraci - uid držitele i zákazníka existují a jsou aktivní - pokud nejsou zadané name servery, použijí se defaultní nameservery Active 24 Po úspěšném zavolání se založí nová objednávka a pokud má zákazník Active 24 aktivován zálohový systém, tak se provede kontrola výše zálohy (viz návratové hodnoty). V opačném případě se vytvoří výzva k platbě (viz návratové hodnoty). Volání: ini_set("s o a p. w s dl_ c a c h e _ e n a bl e d", "0"); $url = "https://centru m.a ctive24.cz/s ervic e s/a24 P artn er S e r vi c e? w s d l"; $clas s m a p = array( # QNa m e => PH P clas s nam e 'Gen er ald o m ain' => 'Gen er ald o m ain' ); $para m e t e r s = array('cla s s m a p ' => $clas s m a p ); $a24s O A P C li e nt = new Soap Client($url, $para m e t e r s ); $do m ain = new Gen e r ald o m ain(); $do m ain- >nam e = "domain- nam e. c z"; $do m ain- >holderuid = "ege e e e e e e "; $a24s O A P C li e nt- >login("eg e e y y y y", "yyyyyyyy"); $re s p o n s e = $a24s O A P C li e nt- >registertld($d o m ain, 1, "CZK"); Odpověď (Pro lepší přehlednost místo print_r($response) je vytvoren adekvátní objekt): $re s p o n s e = new Partner S e r vi c e R e s p o n s e ( ); $re s p o n s e - >firstdata = "PAY M E N T_ C R E A T E D"; $re s p o n s e - >data = array("p A Y M E N T_ C R E A T E D"); $re s p o n s e - >proc e s s e d O n = ; $re s p o n s e - >resp o n s e S t atu s = 1; $re s p o n s e - >resultid = ""; $re s p o n s e - >errors = array(); Návratové zprávy: DEPOSIT_LOW DEPOSIT_OK Kód zprávy DEPOSIT_UNKNOWN zprávy výše zálohy je nízká, objednávka se zpracuje až po navýšení zálohy výše zálohy je dostatečná, objednávka se zpracuje do 5 minut výši zálohy nebylo možné ověřit (např. dočasný výpadek serveru) PAYMENT_CREATED byla vygenerována výzva k platbě (byla zaslána e- mailem)

4 Kód zprávy CREATING_PAYMENT_FAILED zprávy byla založena objednávka, ale nepodařilo se vygenerovat výzvu k platě. Stav objednávky zkontrolujte v Zákaznickém centru nebo kontaktujte Zákaznickou podporu Příklad neúspěšného provedení registrace: Volání: ini_set("s o a p. w s dl_ c a c h e _ e n a bl e d", "0"); $url = "https://centru m.a ctive24.cz/s ervic e s/a24 P artn er S e r vi c e? w s d l"; $clas s m a p = array( # QNa m e => PH P clas s nam e 'Gen er ald o m ain' => 'Gen er ald o m ain' ); $para m e t e r s = array('cla s s m a p ' => $clas s m a p ); $a24s O A P C li e nt = new Soap Client($url, $para m e t e r s ); $do m ain = new Gen e r ald o m ain(); $do m ain- >nam e = "domain- nam e. e u"; $do m ain- >holderuid = "ege e x x x x x"; $do m ain- >ip1 = " "; $a24s O A P C li e nt- >login("eg e e y y y y", "yyyyyyyy"); $a24s O A P C li e nt- >registertld($d o m ain, 1, "USD"); Odpověď: $re s p o n s e = new Partner S e r vi c e R e s p o n s e ( ); $re s p o n s e - >firstdata = ""; $re s p o n s e - >data = array(); $re s p o n s e - >proc e s s e d O n = ; $re s p o n s e - >resp o n s e S t atu s = 2; $re s p o n s e - >resultid = ""; $re s p o n s e - >errors = array( array("de s c ription" => "Validation error for do m ain do m ain- nam e. e u", "value" => "ege e x x x x x", "errorc o d e" => "HOLD E R _N O T_ F R O M _ E U"), array("de s c ription" => "Validation error for do m ain do m ain- nam e. e u", "value" => " ", "errorc o d e" => "IP1.NOT.A L L O W E D"), array("de s c ription" => "Validation error for do m ain do m ain- nam e. e u", "value" => "USD", "errorc o d e" => "CUR R E N C Y _ U N S U P P O R T E D") ); Seznam chybových kódů funkce registertld: BILLING_PERIOD_NOT_VALIDATED nebyla zkontrolováno platební období (registrační období)

5 BUSINESS_ACCOUNT_NOT_CREATED CONTACT_HANDLE_INVALID CONTACT_HANDLE_INVALID_REGISTRAR CONTACT_HANDLE_NOT_EXISTS CONTACT_HANDLE_NOT_VALIDATED CURRENCY_EMPTY CURRENCY_UNSUPPORTED DNS1.EMPTY, DNS2.EMPTY DNS1.INVALID, DNS2.INVALID, DNS3.INVALID, DNS4.INVALID, DNS5.INVALID DOMAIN_NAME_EMPTY DOMAIN_NAME_INVALID DOMAIN_NAME_UNREGISTERABLE_VIA_SOAP DOMAIN_NOT_AVAILABLE DOMAIN_NOT_VALIDATED HOLDER_COUNTRY_NOT_VALIDATED HOLDER_MISSING HOLDER_NOT_FROM_EU HOLDER_UID_NOT_EXISTS ILLEGAL_ARGUMENT INTERNAL_ERROR INVALID_BILLING_PERIOD IP1.INVALID, IP2.INVALID, IP3.INVALID, IP4.INVALID, IP5.INVALID IP1.INVALID.GLUE, IP2.INVALID.GLUE, IP3.INVALID.GLUE, IP4.INVALID.GLUE, IP5.INVALID.GLUE objednávka nebyla vytvořena neplatné id kontaktu na NIC Active 24 není uveden v seznamu oprávněných registrátorů (týká se.sk) id kontaktu neexistuje na NIC id kontaktu se nepodařilo zkontrolovat na NIC měna nebyla vyplněna (null nebo prazdný řetězec) měna není podporována nebo je zadána špatně (USD nebo EURO, správně: EUR) nebyl zadán primární resp. sekundární nameserver. neplatný hostname nameserveru nebylo zadáno jméno domény (je null nebo prázdné) jméno domény není ve správném formátu (týká se I použití diakritky u tld, které ji nepodporují, např.: něco.cz je špatně, něco.eu je správně) doménu není možné registrovat přes SOAP, Active 24 zvolené TLD neregistruje nebo pro zvolené TLD jsou zvláštní pravidla (možno registrovat pouze přes objednávku na webu). doména není volná k registraci, doména již je zaregistrována nebo je v karanténě,... doména nebyla zkontrolována nebyla zkontrolována země původu držitele domény (pro.eu) nebylo vyplněno uid zákazníka Active 24 v poli držitel domény držitel domény není z EU (pro.eu) id zákazníka Active 24, které je použito jako držitel domény, neexistuje nebo je neaktivní neplatný nebo chybějící argument Nastala interní chyba serveru neplatné platební (registrační) období neplatný formát IP adresy neplatný glue záznam

6 IP1.NOT.ALLOWED, IP2.NOT.ALLOWED, IP3.NOT.ALLOWED, IP4.NOT.ALLOWED, IP5.NOT.ALLOWED NOT_LOGGED UID_DOES_NOT_EXIST UID_NOT_VALIDATED UNSUPPORTED_TLD_FOR_REGISTRATION neplatný glue záznam přístup k neveřejné funkci bez přihlášení id zákazníka Active 24 neexistuje nebo je neaktivní id zákazníka Active 24 nebylo zkontrolováno zvolené TLD Active 24 neregistruje (ani přes SOAP, ani přes objednávku na webu) Funkce transfertld Neveřejná funkce pro transfer domény. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Informace o doméně Ano Třída GeneralDomain 2 Platební období jako roky, doba registrace domény, závisí na pravidlech jednotlivých NIC, tedy na zvolené TLD 3 Měna Ano String, CZK, EUR Ano Třída GeneralDomain Qname: GeneralDomain Název holderuid Kód zákzaníka Active 24, který bude uveden jako držitel domény v centrálním registru Datový typ Povinný String Ne Ano Podporovaný holderhandle Pokud není vyplněný, tak se vezme login uid. Kód držitele domény v centrálním registru.sk: Active24 je uveden v seznamu registrátorů String ne Pouze pro.cz a.sk name Název domény String ano ano nssethandle Kód NSSETu v centrálním registru Pokud se nevyplní, použije se NSSET Active 24 String ne

7 Název Datový typ Povinný Podporovaný dns1, dns2, dns3, dns4, dns5 Hostname nameserveru Pokud není vyplněno, použijí se nameservery Active 24. Pokud je vyplněno, musí být vyplněny alespoň dva různé nameservery. String ne ip1, ip2, ip3, ip4, ip5 IPv4 adresa nameserveru dle pravidel pro glue DNS záznam. String ne Seznam chybových kódů funkce transfertld: BILLING_PERIOD_NOT_VALIDATED BUSINESS_ACCOUNT_NOT_CREATED DOMAIN_NOT_VALIDATED A24_IS_REGISTRAR DOMAIN_NOT_REGISTERED DOMAIN_NAME_NONTRANSFERABLE_VIA_SOAP CURRENCY_EMPTY CURRENCY_UNSUPPORTED DNS1.EMPTY, DNS2.EMPTY DNS1.INVALID, DNS2.INVALID, DNS3.INVALID, DNS4.INVALID, DNS5.INVALID DOMAIN_NAME_EMPTY DOMAIN_NAME_INVALID HOLDER_COUNTRY_NOT_VALIDATED HOLDER_MISSING HOLDER_NOT_FROM_EU HOLDER_UID_NOT_EXISTS ILLEGAL_ARGUMENT INTERNAL_ERROR INVALID_BILLING_PERIOD nebyla zkontrolováno platební období (registrační období) objednávka nebyla vytvořena doména nebyla zkontrolována ACTIVE 24 je již registrátorem doména není registrována doménu nelze transferovat přes SOAP měna nebyla vyplněna (null nebo prazdný řetězec) měna není podporována nebo je zadána špatně (USD nebo EURO, správně: EUR) nebyl zadán primární resp. sekundární nameserver. neplatný hostname nameserveru nebylo zadáno jméno domény (je null nebo prázdné) jméno domény není ve správném formátu (týká se I použití diakritky u tld, které ji nepodporují, např.: něco.cz je špatně, něco.eu je správně) nebyla zkontrolována země původu držitele domény (pro.eu) nebylo vyplněno uid zákazníka Active 24 v poli držitel domény držitel domény není z EU (pro.eu) id zákazníka Active 24, které je použito jako držitel domény, neexistuje nebo je neaktivní neplatný nebo chybějící argument Nastala interní chyba serveru neplatné platební (registrační) období

8 IP1.INVALID, IP2.INVALID, IP3.INVALID, IP4.INVALID, IP5.INVALID IP1.NOT.ALLOWED, IP2.NOT.ALLOWED, IP3.NOT.ALLOWED, IP4.NOT.ALLOWED, IP5.NOT.ALLOWED NOT_LOGGED UID_DOES_NOT_EXIST UID_NOT_VALIDATED UNSUPPORTED_TLD_FOR_REGISTRATION neplatný formát IP adresy neplatný glue záznam přístup k neveřejné funkci bez přihlášení id zákazníka Active 24 neexistuje nebo je neaktivní id zákazníka Active 24 nebylo zkontrolováno zvolené TLD Active 24 neregistruje (ani přes SOAP, ani přes objednávku na webu) Funkce getdomainstatus Veřejná funkce pro ověření, zda je doména volná a registrovatelná. Pokud je doména volná, ale není registrovatelná (například domena.uk), tak je v důsledku chyby návratová hodnota DOMAIN_NOT_VALIDATED. Argumenty funkce: Pořadí Je povinný Datový typ 1 Název domény Ano String Návratové hodnoty typu String: Kód DOMAIN_IS_AVAILABLE DOMAIN_NAME_EMPTY DOMAIN_NAME_INVALID DOMAIN_NOT_AVAILABLE DOMAIN_NOT_VALIDATED Doména je volná a registrovatelná nebylo zadáno jméno domény (je null nebo prázdné) Jméno domény není platné Doména není volná k registraci. Nastala interní chyba, platí i pro doménu, která neexistuje, ale není registrovatelná Funkce updateskdns Neveřejná funkce pro změnu nameserverů na.sk doméně Pořadí Je povinný Datový typ 1 Informace o doméně Ano Třída GeneralDomain Třída GeneralDomain Qname: GeneralDomain

9 Název Datový typ Povinný name Název domény String ano ano dns1, dns2, dns3, dns4, dns5 ip1, ip2, ip3, ip4, ip5 Hostname nameserveru String ne ano IPv4 adresa nameserveru dle pravidel pro glue DNS záznam. String ne ano Při úspěšném zavolání se vrátí objekt PartnerServiceResponse s prázdným atributem data a firstdata. Seznam chybových kódů funkce updateskdns: Podporovaný NOT_LOGGED ILLEGAL_ARGUMENT DOMAIN_NAME_EMPTY DNS1.EMPTY, DNS2.EMPTY INVALID_TLD NOT_OWNER IP1.INVALID, IP2.INVALID, IP3.INVALID, IP4.INVALID IP1.INVALID.GLUE, IP2.INVALID.GLUE, IP3.INVALID.GLUE, IP4.INVALID.GLUE IP1.NOT.ALLOWED, IP2.NOT.ALLOWED, IP3.NOT.ALLOWED, IP4.NOT.ALLOWED přístup k neveřejné funkci bez přihlášení nebylo zadáno jméno domény (je null nebo prázdné) Nebyly zadány nameservery. Jsou vyžadovány minimálně dva Neplatné (nepodporované) TLD Nemáte oprávnění k manipulaci s doménou nebo doména neexistuje. neplatný formát IP adresy neplatný glue záznam neplatný glue záznam Předpoklady: - ACTIVE 24 je registrátorem.sk domény - doména je vedená pod účtem zákazníka, který se přes SOAP přihlásil Funkce getskdns Veřejná funkce pro získání nameserverů na.sk doméně Pořadí Je povinný Datový typ 1 Název domény Ano String Seznam chybových kódů funkce getskdns: DOMAIN_NAME_EMPTY DOMAIN_NAME_INVALID nebylo zadáno jméno domény (je null nebo prázdné)

10 INVALID_TLD Neplatné (nepodporované) TLD Příklad volání: <?php clas s Partn er S e r vi c e R e s p o n s e { public $data; public $error s; public $firstdata; public $proc e s s e d O n ; public $re s p o n s e S t a tu s; public $re s ultid; } ab stra ct clas s Domain { } public $dns1; public $dns2; public $dns3; public $dns4; public $expire; public $fre e; public $ip1; public $ip2; public $ip3; public $ip4; public $na m e; public $opid; public $own er; public $holderhandl e; public $registrar; public $statu s; clas s SkD o m ain extend s Do m ain { function tosoap() { return new SoapVar($this, SO A P _ E N C _ O B J E C T, "SkDo m ain", "http://centrum.a ctiv e24.cz/s ervic e s/"); } } ini_set("s o a p. w s dl_ c a c h e _ e n a bl e d", "0"); $url = "https://centru m.a ctive24.cz/s ervic e s/a24 P artn er S e r vi c e? w s d l"; $clas s m a p = array( # QNa m e => clas s nam e 'rex.w e b s e r vi c e. P a rtn er S e r vi c e R e s p o n s e ' => 'Partner S e r vi c e R e s p o n s e ', 'SkDo m ain' => 'SkDo m ain' ); $para m e t e r s = array('cla s s m a p ' => $clas s m a p ); $p = ne w Soap Client($url, $para m e t e r s ); $p- >login("usr", "pas s"); $do m ain = "domain.sk";

11 $re s p o n s e = $p- >getsk DN S ( $ d o m a in); Příklad odpovědi: $response = new PartnerServiceResponse(); clas s SkD o m ain { public $dns1 = "alfa.ns.a ctive24.cz"; public $dns2 = "beta.n s.a ctiv e24.cz"; public $dns3; public $dns4; public $ip1; public $ip2; public $ip3; public $ip4; public $nam e; public $own er = "TATI- 0069"; public $registrar = "GLO B- 0079"; public $statu s = "DOM_OK"; } clas s Partn er S e r vi c e R e s p o n s e { public $data; public $error s; public $firstdata; public $proc e s s e d O n ; public $re s p o n s e S t a tu s; public $re s ultid; } public function con stru ct() { $do m ain = ne w SkD o m ain(); $this- >data = array($do m ain); $this- >errors = array(); $this- >firstdata = $do m ain; $this- >proc e s s e d O n = ; $this- >resp o n s e S t atu s = 1; } Funkce pro vytvoření zákaznického účtu Tyto funkce slouží pro vytvoření zákaznického účtu v databázi ACTIVE 24, který se později používá pro registraci a transfer domén. Funkce registerperson Veřejná funkce pro registraci zákaznického účtu typu fyzická osoba. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Informace o novém zákazníkovi Ano Třída Customer Třída Customer

12 Qname: Customer Název Datový typ Povinný Podporo vaný allowchangepassword Povolení zasílání hesla e- mailem boolean ano ano bankaccount Bankovní spojení (číslo účtu) string ne ano city Adresa - Město string ano ano companyname Název společnosti string ne ne companyregnumber IČ string ne ne companyvatnumber DIČ string ne ne countrycode Adresa - Kód země dle ISO Alpha-2 string ano ano dayofbirth Datum narození yyyy-mm-dd string ne ano s y, minimálně jeden, maximálně dva Pole string ano ano faxes Fax, žádný nebo jeden Pole string ne ano givenname Jméno string ano ano gtaagreement Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Musí být nastaven souhlas (true) idcardtype Druh osobního dokladu: I OP, P - pas boolean ano ano string ne ano idcardvalue Číslo osobního dokladu string ne ano language Komunikační jazyk dle locale string ano ano login Přihlašovací jméno. Musí mít minimálně 3 znaky a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a velká písmena. newsletteragreement Souhlas se zasíláním obchodních sdělení password phones street Heslo, musí obsahovat minimálně 8 znaků, alespoň 1 malé písmeno, alespoň 1 velké písmeno, alespoň jednu číslici. Telefon včetně předvolby ve formátu , pole musí obsahovat právě jeden prvek. Adresa ulice včetně čísla popisného string ano ano boolean ano ano string ne ano Pole string ano ano string ano ano surname Příjmení string ano ano title Akademický titul string ne ano type Typ účtu string ne ne uid Kód zákazníka string ne ne

13 Název Datový typ Povinný Podporo vaný zipcode Adresa - PSČ string ano ano Seznam chybových kódů funkce registerperson: Hodnota chyby address.city missing Není vyplněno město address.country missing Není vyplněn kód země address.country invalid Kód země není dle ISO address.postalcode missing Není vyplněno PSČ address.postalcode invalid Neplatný formát PSČ (jen pro CZ) address.street missing Není vyplněna ulice allow_change_password missing Není vyplněno povolení změny hesla bankaccount invalid Neplatný formát čísla bankovního účtu dob invalid Neplatný formát datumu narození fax0 invalid Neplatný formát telefonního čísla givenname missing Není vyplněno jméno gta.agreement missing Není vyplněn souhlas s VOP gta.agreement must_agree Není vyplněn souhlas s VOP musí se souhlasit idcardt invalid Neplatný typ dokladu language invalid Neplatný kmunikační jazyk login invalid Neplatný login login duplicate Duplicitní login mail0 missing Není vyplněn mail0 invalid Neplatný formát u mail0 duplicate Duplicitní mail1 invalid Neplatný formát u mail1 duplicate Duplicitní newsletter.agreement missing Není vyplněn souhlas se zasíláním obchodních sdělení password invalid Neplatné heslo phone0 missing Není vyplněn telefon phone0 invalid Neplatný formát telefonního čísla surname missing Není vyplněno příjmení Funkce registercompany Veřejná funkce pro registraci zákaznického účtu typu právnická osoba. Pořadí Je povinný Datový typ

14 1 Informace o novém společnosti Ano Třída Company 2 Informace o kontaktní osobě Ano Třída Contact Třída Company Qname: Customer Název Datový typ Povinný Podporo vaný allowchangepassword Povolení zasílání hesla e- mailem boolean ano ano bankaccount Bankovní spojení (číslo účtu) string ne ano city Adresa - Město string ano ano companyname Název společnosti string ano ano companyregnumber IČ string ano ano companyvatnumber DIČ string ne ano countrycode Adresa - Kód země dle ISO Alpha-2 string ano ano dayofbirth Datum narození yyyy-mm-dd string ne ne s y, minimálně jeden, maximálně dva Pole string ano ano faxes Fax, žádný nebo jeden Pole string ne ano givenname Jméno string ne ne gtaagreement Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Musí být nastaven souhlas (true) idcardtype Druh osobního dokladu: I OP, P - pas boolean ano ano string ne ne idcardvalue Číslo osobního dokladu string ne ne language Komunikační jazyk dle locale string ano ano login Přihlašovací jméno. Musí mít minimálně 3 znaky a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a velká písmena. newsletteragreement Souhlas se zasíláním obchodních sdělení password phones Heslo, musí obsahovat minimálně 8 znaků, alespoň 1 malé písmeno, alespoň 1 velké písmeno, alespoň jednu číslici. Telefon včetně předvolby ve formátu , pole musí obsahovat právě jeden prvek. string ne ano boolean ano ano string ne ano Pole string ano ano

15 Název Datový typ Povinný Podporo vaný street Adresa ulice včetně čísla popisného string ano ano surname Příjmení string ne ne title Akademický titul string ne ne type Typ účtu string ne ne uid Kód zákazníka string ne ne zipcode Adresa - PSČ string ano ano Třída Contact Qname: Customer Název Datový typ Povinný Podporo vaný allowchangepassword Povolení zasílání hesla e- mailem boolean?????? bankaccount Bankovní spojení (číslo účtu) string ne ne city Adresa - Město string ano ano companyname Název společnosti string ne ne companyregnumber IČ string ne ne companyvatnumber DIČ string ne ne countrycode Adresa - Kód země dle ISO Alpha-2 string ano ano dayofbirth Datum narození yyyy-mm-dd string ne ano s y, minimálně jeden, maximálně dva Pole string ano ano faxes Fax, žádný nebo jeden Pole string ne ano givenname Jméno string ano ano gtaagreement Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Musí být nastaven souhlas (true) idcardtype Druh osobního dokladu: I OP, P - pas boolean ne ne string ne ano idcardvalue Číslo osobního dokladu string ne ano language Komunikační jazyk dle locale string?????? login Přihlašovací jméno. Musí mít minimálně 3 znaky a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a velká písmena. newsletteragreement Souhlas se zasíláním obchodních sdělení string ne ano boolean ne ne

16 Název Datový typ Povinný Podporo vaný password phones street Heslo, musí obsahovat minimálně 8 znaků, alespoň 1 malé písmeno, alespoň 1 velké písmeno, alespoň jednu číslici. Telefon včetně předvolby ve formátu , pole musí obsahovat právě jeden prvek. Adresa ulice včetně čísla popisného string ne ano Pole string ano ano string ano ano surname Příjmení string ano ano title Akademický titul string ne ano type Typ účtu string ne ne uid Kód zákazníka string ne ne zipcode Adresa - PSČ string ano ano Seznam chybových kódů funkce registercompany: Hodnota chyby company.address.city missing Není vyplněno město company.address.country missing Není vyplněn kód země company.address.country invalid Kód země není dle ISO company.address.postalcode missing Není vyplněno PSČ company.address.postalcode invalid Neplatný formát PSČ (jen pro CZ) company.address.street missing Není vyplněna ulice company.allow_change_password missing Není vyplněno povolení změny hesla company.bankaccount invalid Neplatný formát čísla bankovního účtu company.dic invalid Neplatné DIČ company.fax0 invalid Neplatný formát telefonního čísla company.gta.agreement missing Není vyplněn souhlas s VOP company.gta.agreement must_agree Není vyplněn souhlas s VOP musí se souhlasit company.ico missing Není vyplněno IČ company.ico invalid Neplatné IČ company.ico duplicate Duplicitní IČ company.language invalid Neplatný kmunikační jazyk company.login invalid Neplatný login company.login duplicate Duplicitní login company.mail0 missing Není vyplněn

17 Hodnota chyby company.mail0 invalid Neplatný formát u company.mail0 duplicate Duplicitní company.mail1 invalid Neplatný formát u company.mail1 duplicate Duplicitní company.newsletter.agreement missing Není vyplněn souhlas se zasíláním obchodních sdělení company.organization missing Není vyplněn název společnosti company.password invalid Neplatné heslo company.phone0 missing Není vyplněn telefon company.phone0 invalid Neplatný formát telefonního čísla contact.address.city missing Není vyplněno město contact.address.country missing Není vyplněn kód země contact.address.country invalid Kód země není dle ISO contact.address.postalcode missing Není vyplněno PSČ contact.address.postalcode invalid Neplatný formát PSČ (jen pro CZ) contact.address.street missing Není vyplněna ulice contact.givenname missing Není vyplněno jméno contact.idcardt invalid Neplatný typ dokladu contact.language invalid Neplatný kmunikační jazyk contact.login invalid Neplatný login contact.login duplicate Duplicitní login contact.mail0 missing Není vyplněn contact.mail0 invalid Neplatný formát u contact.mail0 duplicate Duplicitní contact.mail1 invalid Neplatný formát u contact.mail1 duplicate Duplicitní contact.password invalid Neplatné heslo contact.phone0 missing Není vyplněn telefon contact.phone0 invalid Neplatný formát telefonního čísla contact.surname missing Není vyplněno příjmení Příklad volání <?php clas s Cu st o m e r { function con stru ct() { $this- > s = array(); $this- >phon e s = array();

18 } $this- >faxe s = array(); private function enco d e A rray($array) { if (count($array) > 0) return new Soap V a r($array, SO A P _ E N C _ A R R A Y ); els e return null; } function tosoap() { $copy = clon e $this; $copy- > s = $this- >enco d e A rra y($this- > s); $copy- >phon e s = $this- >enco d e A rra y($this- >phon e s ); $copy- >faxe s = $this- >enco d e A rra y($this- >faxe s); return ne w Soap V a r($ c o p y, SO A P _ E N C _ O B J E C T, "Custo m e r", "http://centrum.a ctiv e24.cz/s ervic e s/"); } } clas s Co m p a n y extend s Cu sto m e r { } function con stru ct() { parent:: con stru ct(); $this- >type = "company"; } clas s Conta ct exten d s Cu sto m e r { } function con stru ct() { parent:: con stru ct(); $this- >type = "contact"; } ini_set("s o a p. w s dl_ c a c h e _ e n a bl e d", "0"); $url = "https://centru m.a ctive24.cz/s ervic e s/a24 P artn er S e r vi c e? w s d l"; $clas s m a p = array( # QNa m e => clas s nam e 'Custo m e r' => 'Custo m e r' ); $para m e t e r s = array('cla s s m a p ' => $clas s m a p ); $a24s O A P C li e nt = new Soap Client($url, $para m e t e r s ); $co m p a n y = ne w Co m p a n y(); $co m p a n y- >comp a n y Na m e = "Nazev spol e c n o s ti s.r.o."; $co m p a n y- >allow C h a n g e P a s s w o r d=tru e; $co m p a n y- >city = "Mesto"; $co m p a n y- >countryc o d e = "CZ"; $co m p a n y- > s[0] = p ol e c n o s t. c z"; $co m p a n y- >faxe s[0] = " "; $co m p a n y- >gtaagr e e m e n t = true; $co m p a n y- >comp a n y R e g N u m b e r = " "; $co m p a n y- >comp a n y V A T N u m b e r = "CZ "; $co m p a n y- >languag e = "cs";

19 $co m p a n y- >banka c c o u nt = "123456/0800"; $co m p a n y- >login = "spole c n o s t"; $co m p a n y- >new sl ett er A gr e e m e n t = fals e; $co m p a n y- >phon e s[0] = " "; $co m p a n y- >stre et = "Ulice 1"; $co m p a n y- >zipcod e = "54321"; $conta ct = new Conta ct(); $conta ct- >allow Ch a n g e P a s s w o r d = true; $conta ct- >city = "Mesto"; $conta ct- >country C o d e = "CZ"; $conta ct- >dayofbirth = " "; $conta ct- > s[0] = p ol e c n o s t. c z"; $conta ct- > s[1] = "fakturac s p ol e c n o s t. c z"; $conta ct- >faxe s[0] = " "; $conta ct- >givenna m e = "Jos ef"; $conta ct- >idcardtyp e = "I"; $conta ct- >idcardvalu e = "CZE123456"; $conta ct- >langua g e = "cs"; $conta ct- >login = "pepa70"; $conta ct- >new sl etter A gr e e m e n t = false; $conta ct- >pas s w o r d = "ExtraTajn e123"; $conta ct- >phon e s[0] = " "; $conta ct- >stre et = "Ulice 1"; $conta ct- >surna m e = "Novak"; $conta ct- >title = "Ing."; $conta ct- >zipcod e = "54321"; $re s = $a24s O A P C li e nt- >regist er C o m p a n y ($ c o m p a n y- >toso a p(), $conta ct- >tosoap());?> Zálohové funkce (kreditní systém) Funkce getinvoices Neveřejná funkce pro získání všech vystavených nezaplacených faktur. Je bez argumentů, výpis se týká aktuálně přihlášeného uživatele. Třída Invoice Qname: Invoice Název Datový typ allowstorno businesssaccountid Id objednávky int boolean domain Název domény string fromdate Začátek platebního období datetime invoiceid Id faktury int price Cena bez DPH float pricevatinc Cena s DPH float

20 Název Datový typ stornodate datetime todate Konec platebního období datetime Seznam chybových kódů funkce getinvoices: NOT_LOGGED přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Funkce getpayments Neveřejná funkce pro výpis již zaplacených nebo stornovaných faktur. Je bez argumentů, výpis se týká aktuálně přihlášeného uživatele. Třída Payment Qname: Payment Název Datový typ businessaccountid Id objednávky created vytvořeno datetime domain název domény string from Začátek platebního období datetime price cena bez DPH float pricevatinc cena včetně DPH float int statusid Stav viz číselník stavů int storned stornováno boolean to Konec platebního období datetime type Typ platby viz číselník typů int vatrate DPH float Číselník typu platby (type) Typ Id 0 Registrace 1 Údržba 2 Storno poplatky 3 Transfer.gTLD 4 Obnovení domény 5 Registrace

21 6 Změna majitele 7 Transfer.EU 8 Transfer.SK 9 Změna DNS 999 Ostatní Číselník stavů (statusid) Status Id 1 Aktivní 2 Zdarma 3 Dočasně pozastaveno 4 DIČ neověřeno 5 Nevyřízeno 6 Čeká na registraci 7 V přípravě 8 Vyřízeno 9 Storno 10 Demo 11 Ověřeno 12 Pozastaveno 13 Storno - ověřeno 14 Ukončeno Seznam chybových kódů funkce getpayments: NOT_LOGGED přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Funkce confirminvoice Neveřejná funkce pro potvrzení vystavené nezaplacené faktury. Pokud má přihlášený uživatel dostatečný kredit, tak se platba strhne z kreditu a doména prodlouží. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Id objednávky (viz funkce getinvoices) ano integer 2 Id faktury (viz funkce getinvoices) ano integer Seznam chybových kódů funkce confirminvoice: NOT_LOGGED BUSINESS_ACCOUNT_ID_NULL přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Nebylo zadáno Id objednávky

22 INVOICE_ID_NULL Nebylo zadáno Id faktury Pokud je dostatečná výše zálohy a fakturu se podaří potvrdit, tak atribut firstdata bude obsahovat true. V případě nedostatečné výše zálohy, špatně zadaného id faktury, špatně zadaného id objednávky nebo interní chyby je atribut firstdata nastaven na false. Funkce stornoinvoice Neveřejná funkce pro stornování vystavené neproplacené faktury. Úspěšné zavolání této funkce ukončí objednávku domény v databázi ACTIVE 24 a stornuje vystavenou fakturu. Doména nebude prodloužena a později bude smazána. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Id objednávky (viz funkce getinvoices) ano integer 2 Id faktury (viz funkce getinvoices) ano integer Seznam chybových kódů funkce stornoinvoice: NOT_LOGGED BUSINESS_ACCOUNT_ID_NULL INVOICE_ID_NULL přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Nebylo zadáno Id objednávky Nebylo zadáno Id faktury Pokud se podaří fakturu stornovat, tak atribut firstdata bude obsahovat true. Atribut firstdata je false v případě špatně zadaného id faktury nebo id objednávky nebo interní chyby. Funkce createdeposit Neveřejná funkce pro doplnění zálohy. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Výše zálohy ano integer Seznam chybových kódů funkce createdeposit: NOT_LOGGED AMOUNT_NULL badvaluetoolow přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Nebyla zadána výše zálohy Výše zálohy je nízká. Minimální hodnota zálohy je uvedena v description Po úspěšném zavolání je v firstdata třídy PartnerServiceResponse uložen variabilní symbol platby. Současně se em zašle výzva k platbě.

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

národních domén.cz, ENUM domén a kontaktů pro tyto domény

národních domén.cz, ENUM domén a kontaktů pro tyto domény Popis emailového API pro automatickou registraci národních domén.cz, ENUM Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatickou registraci národních domén.cz, ENUM domén (v zóně 0.2.4.e164.arpa)

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Výzvy jsou zasílány za účelem registrace domény, prodloužení domény, transfér domény s prodloužením nebo

Výzvy jsou zasílány za účelem registrace domény, prodloužení domény, transfér domény s prodloužením nebo Verze dokumentu 0.1, 16.3.2004 Řádky pro automatické zpracování e-mailů 1. Výzvy k platbě Výzvy k platb ě jsou zasílány z e-mailové adresy billing@generalregistry.cz na adresu plátce (pole Email ve formuláři

Více

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3

Dokumentace k API SSLmarketu. verze 1.3 Dokumentace k API SSLmarketu verze 1.3 ZONER Software a.s. 2015 Obsah Úvod... 3 Legenda... 3 Funkce API... 4 Návratové hodnoty... 8 SWAPI - přihlašovací údaje... 8 SWAPI - nastavení výchozích údajů...

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od 23. 10. 2010 1/5 1 Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu... 2 1.2 Charakteristiky formátu POHLEDAVKA a práce se seznamem... 2 1.3 Kontrola limitů a přístupů...

Více

Geis Point SOAP WebServices Interface

Geis Point SOAP WebServices Interface Geis Point SOAP WebServices Interface Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Verze 20150112 Platnost od 12.1.2015 1 Obsah Obecné informace... 3 Geis Point Plugin WSDL... 3 Popis

Více

Průvodce registrací domény CZ

Průvodce registrací domény CZ Průvodce registrací domény CZ ZONER software, a.s., akreditovaný registrátor domén CZ představuje průvodce pro registraci domény CZ. Pro registraci a správu domén nabízí společnost ZONER software dva projekty.

Více

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups Popis Webová služba Webová služba umožnuje komunikovat se systémem CentralNews přes protokol http. Přístup k systému CentralNews je chráněn loginem a heslem. Navíc je nutné zaslat api klíč, který definuje

Více

Anabix API. Popis způsobu používání služby

Anabix API. Popis způsobu používání služby Anabix API Popis způsobu používání služby Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Požadavky na klientský systém... 3 1.2 Zasílání requestů... 3 1.3 Získávání odpovědí ze systému... 3 1.4 Odpověď po neúspěšném

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál

U:fonova samoobsluha. Uživatelský manuál U:fonova samoobsluha Strana 1 (celkem 15) v1.1 21.8.2008 OBSAH: 1) Úvod 2) Přihlášení do samoobsluhy Ověření přihlašovacích údajů Chybně uvedeny přihlašovací údaje Ověření snadno zneužitelného hesla Úvodní

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Překlad jmen, instalace AD. Šimon Suchomel

Překlad jmen, instalace AD. Šimon Suchomel Překlad jmen, instalace AD Šimon Suchomel Překladové služby DNS LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution) NetBIOS LLMNR Převzato z MCTS Self Paced Training Kit Exam 70-642.Configuring Windows Server

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007 API pro službu Mobilem.cz, verze XML 5.01 Tento dokument je určen pro partnery Mobilem.cz. Není dovoleno obsah použít pro jiný účel, než za jakým byl poskytnut. Všechna práva vyhrazena pro Crazy Tomato

Více

WebFakt Stručná příručka pro koncové uživatele

WebFakt Stručná příručka pro koncové uživatele WebFakt Stručná příručka pro koncové uživatele ŠKODA Auto / FIB, WebFakt, 11.06.2016 1 Obsah Popis aplikace... 3 Přístup k aplikaci... 3 Přihlášení k aplikaci... 3 Práce s aplikací... 4 Soubor... 4 Protokoly...

Více

Popis emailového API pro automatické registrace

Popis emailového API pro automatické registrace Popis emailového API pro automatické registrace Pravidla E-maily pro registraci musí být adresovány do auto-reg@domainmaster.cz Zašedlé položky v příkladech mohou úplně chybět. Pokud je nutné zapsat jednořádkovou

Více

Technická specifikace SMS Platby

Technická specifikace SMS Platby Technická specifikace SMS Platby Dokumentace představuje kompletní připojení MO/MT platebních SMS. Pro připojení SMS Platby je třeba na straně partnera připravit komunikační skript pro příjem SMS a následně

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP 1 Aplikační

Více

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Verze dokumentu 1.0 Upozornění: ČSOB si vyhrazuje právo dokument upravovat, měnit adresy (umístění) a rozhraní služeb systému Klikni a daruj. V případě

Více

Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas

Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas - 1 - Seznámení se systémem Server IPAS Server IPAS je výkonným jádrem pro registraci CZ, generických a ostatních domén. V budoucnu se IPAS stane jádrem

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Obsah Princip API...2 Funkce activate-user...3 Funkce deactivate-user...4 Funkce vlc-playlist...5 Funkce identify-user...6

Obsah Princip API...2 Funkce activate-user...3 Funkce deactivate-user...4 Funkce vlc-playlist...5 Funkce identify-user...6 API sledovanitv.cz, verze 1.0.1 strana 1/6 API sledovanitv.cz Popis rozhraní pro partnery, pomocí kterého mohou automaticky přihlašovat uživatele, aktivovat a deaktivovat jim balíčky apod. Pro použití

Více

Artlingua Translation API

Artlingua Translation API Artlingua Translation API Dokumentace Jan Šváb, Artlingua, a.s. 2015 Revize: 2015-09-22 - verze API : v1 Obsah Obsah... 2 Předávání dokumentů k překladu... 3 Implementace klientské aplikace pro Translation

Více

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) Úvod Elektronická evidence tržeb (EET) Podle zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. (ZoET) byla do Money doplněna funkčnost evidování tržeb. V navigátoru přibyl nový modul EET, který obsahuje dva uzly: Účtenky

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Jednoduchý návod. Registrace klienta CERTIFIED SYSTEM ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

Jednoduchý návod. Registrace klienta CERTIFIED SYSTEM ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 Registrace klienta Jednoduchý návod. Registrace klienta je jednoduchá a rychlá, zvládne ji opravdu každý. Vaší registrací v našem doménovém systému získáte plnou kontrolu nad svými doménami, můžete měnit

Více

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem 1) Prosím vyhledejte tuto webovou stránku: 2) Vpravo nahoře klikněte na zelené pole Košík (Cart). 3) Nákupní košík (Shopping cart) Do pole Catalog No. zadejte katalogové

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS)

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Úvod Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi IS DS a SS vychází z výsledků předchozích

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] tabulky parametrů a konstant v protokolech systému Xpay verze 17 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Definice základních hodnot některých parametrů 3 2 Seznam chybových stavů skryté

Více

ISPOP v roce Obsah prezentace

ISPOP v roce Obsah prezentace ISPOP v roce 2017 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor Brno, 11. 1. 2017 Hradec Králové, 12. 1. 2017 Obsah

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

Název atributu Popis Dat. typ Délka Povinnost Kontroly Element Hodnota Sekce na Pole na formuláři/

Název atributu Popis Dat. typ Délka Povinnost Kontroly Element Hodnota Sekce na Pole na formuláři/ DATOVÁ VĚTA PŘEHLED OSVC 2014 - V 2.7 (1) POPIS ÚDAJU DATOVÉ VĚTY (atributy odpovídající částce/sumě jsou všechny typu NN nebo ND délky 1-d) OSVČ podání musí obsahovat jen jeden formulář prehledosvc. Atribut

Více

Potvrzení o platbě Zserver e-mail SMS brána Informace o službách a objednávkách Administrátor subreg.cz tele3.cz Nová objednávka, registrační údaje Uživatel Banka SMS upozornění Změna stavu domény Administrátor

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

ČÁST 1 ÚVOD. Instalace operačního systému 21 Aktualizace operačního systému 57 Příkazový řádek 77 Windows Script Host 103 ČÁST 2 ŘEŠENÍ

ČÁST 1 ÚVOD. Instalace operačního systému 21 Aktualizace operačního systému 57 Příkazový řádek 77 Windows Script Host 103 ČÁST 2 ŘEŠENÍ Stručný obsah ČÁST 1 ÚVOD Instalace operačního systému 21 Aktualizace operačního systému 57 Příkazový řádek 77 Windows Script Host 103 ČÁST 2 ŘEŠENÍ Uživatelé a skupiny 117 Soubory a složky 199 Správa

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3,

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, P Ř Í L O H A 6 (FORMULÁŘE SLUŽBY VP) SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ÚČTOVÁNÍ CENY ZA SLUŽBU PŘÍSTUPU V PEVNÉM MÍSTĚ A CENY ZA DALŠÍ SLUŽBY mezi společnostmi Telefónica O2 a OLO zapsaná v Obchodním rejstříku Městského

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

Geis Point SOAP WebServices Interface. Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu. Verze

Geis Point SOAP WebServices Interface. Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu. Verze Geis Point SOAP WebServices Interface Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Verze 20161205 Platnost od 05.12.2016 Obsah Obecné informace...3 Geis Point Plugin WSDL...3 Popis funkcí...3

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání pro rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání pro rok 2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor školství a sociálních věcí nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 Žádost o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání pro rok 2017 Program, ze kterého je žádána dotace:* 3.1

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Specifikace služby RVI_NOU01B

Specifikace služby RVI_NOU01B Specifikace služby RVI_NOU01B Popis funkcionality Jedná se o veřejnou webovou službu bez autentizace uživatele Služba je poskytována uživatelům komerčního SW prostřednictvím EPO MZE Služba zprostředkovává

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu zdraví a prevence pro rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu zdraví a prevence pro rok 2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor školství a sociálních věcí nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 Žádost o poskytnutí dotace z Fondu zdraví a prevence pro rok 2017 Program, ze kterého je žádána dotace:*

Více

Certifikační protokol

Certifikační protokol Certifikační protokol Registrátor Webové stránky ACTIVE 24, s.r.o. www.active24.cz Certifikace platná k datu : 1.9.2013 Získaný počet hvězdiček ***** Výsledky certifikace Kategorie Max. možný počet Získaný

Více

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od

Tento pokyn nahrazuje pokyn UST-36 verze 4 s platností od UST- 36 verze 5 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost dle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o přijaté transakci verze 169 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému Xpay na klienta 3 1.2

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více