Obsah. Společné chybové kódy. Doménové funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Společné chybové kódy. Doménové funkce"

Transkript

1 Verze: (viz veřejná funkce getversion()) Obsah Společné chybové kódy...1 Doménové funkce...1 Funkce registertld...2 Funkce transfertld...6 Funkce getdomainstatus...8 Funkce updateskdns...8 Funkce getskdns...9 Funkce pro vytvoření zákaznického účtu...11 Funkce registerperson...11 Funkce registercompany...13 Zálohové funkce (kreditní systém)...19 Funkce getinvoices...19 Funkce getpayments...20 Funkce confirminvoice...21 Funkce stornoinvoice...21 Funkce createdeposit...22 Správa DNS záznamů...22 Hierarchie tříd DnsRecord...22 Společné validační chyby...27 Funkce getdnsrecords...29 Funkce adddnsrecord...29 Funkce updatednsrecord(dnsrecord record, String domain...30 Funkce deletednsrecord ové funkce...31 Funkce mailgetuser s...31 Funkce mailaddmailbox...32 Funkce maildelet box...33 Funkce mailgetmailboxinfo...33 Společné chybové kódy NOT_LOGGED INVALID_IDENTITY BACKEND_CALL_FAILED INTERNAL_ERROR přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Špatná identita/nedostatečná práva Požadavek se nepodařilo dokončit kvůli interní chybě na serveru. Požadavek se nepodařilo dokončit kvůli interní chybě na serveru. Doménové funkce

2 Funkce registertld Neveřejná funkce pro registraci domény. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Informace o doméně Ano Třída GeneralDomain 2 Platební období jako roky, doba registrace domény, závisí na pravidlech jednotlivých NIC, tedy na zvolené TLD Ano Integer, zpravidla 1 až 10 3 Měna Ano String, CZK, EUR Třída GeneralDomain Qname: GeneralDomain Název holderuid Kód zákzaníka Active 24, který bude uveden jako držitel domény v centrálním registru Datový typ Povinný String Ne Ano Podporovaný holderhandle Pokud není vyplněný, tak se vezme login uid. Kód držitele domény v centrálním registru (NIC.CZ nebo SK-NIC.SK).sk: Active24 je uveden v seznamu registrátorů String ne Pouze pro.cz a.sk name Název domény String ano ano nssethandle Kód NSSETu v centrálním registru NIC.CZ String ne Pouze pro.cz Pokud se nevyplní, použije se NSSET Active 24 dns1, dns2, dns3, dns4, dns5 Hostname nameserveru Pokud není vyplněno, použijí se nameservery Active 24. Pokud je vyplněno, musí být vyplněny alespoň dva různé nameservery. String ne ip1, ip2, ip3, ip4, ip5 IPv4 adresa nameserveru dle pravidel pro glue DNS záznam. String ne Příklad úspěšného provedení: - jméno domény: domain-name.cz - držitel domény (evidence zákaznické databázi ACTIVE 24): egeeeeee - platební období: 1 rok - zákazník Active24: egeeyyy - měna: CZK

3 Předpoklady: - jméno domény je platné a doména je volná k registraci - uid držitele i zákazníka existují a jsou aktivní - pokud nejsou zadané name servery, použijí se defaultní nameservery Active 24 Po úspěšném zavolání se založí nová objednávka a pokud má zákazník Active 24 aktivován zálohový systém, tak se provede kontrola výše zálohy (viz návratové hodnoty). V opačném případě se vytvoří výzva k platbě (viz návratové hodnoty). Volání: ini_set("s o a p. w s dl_ c a c h e _ e n a bl e d", "0"); $url = "https://centru m.a ctive24.cz/s ervic e s/a24 P artn er S e r vi c e? w s d l"; $clas s m a p = array( # QNa m e => PH P clas s nam e 'Gen er ald o m ain' => 'Gen er ald o m ain' ); $para m e t e r s = array('cla s s m a p ' => $clas s m a p ); $a24s O A P C li e nt = new Soap Client($url, $para m e t e r s ); $do m ain = new Gen e r ald o m ain(); $do m ain- >nam e = "domain- nam e. c z"; $do m ain- >holderuid = "ege e e e e e e "; $a24s O A P C li e nt- >login("eg e e y y y y", "yyyyyyyy"); $re s p o n s e = $a24s O A P C li e nt- >registertld($d o m ain, 1, "CZK"); Odpověď (Pro lepší přehlednost místo print_r($response) je vytvoren adekvátní objekt): $re s p o n s e = new Partner S e r vi c e R e s p o n s e ( ); $re s p o n s e - >firstdata = "PAY M E N T_ C R E A T E D"; $re s p o n s e - >data = array("p A Y M E N T_ C R E A T E D"); $re s p o n s e - >proc e s s e d O n = ; $re s p o n s e - >resp o n s e S t atu s = 1; $re s p o n s e - >resultid = ""; $re s p o n s e - >errors = array(); Návratové zprávy: DEPOSIT_LOW DEPOSIT_OK Kód zprávy DEPOSIT_UNKNOWN zprávy výše zálohy je nízká, objednávka se zpracuje až po navýšení zálohy výše zálohy je dostatečná, objednávka se zpracuje do 5 minut výši zálohy nebylo možné ověřit (např. dočasný výpadek serveru) PAYMENT_CREATED byla vygenerována výzva k platbě (byla zaslána e- mailem)

4 Kód zprávy CREATING_PAYMENT_FAILED zprávy byla založena objednávka, ale nepodařilo se vygenerovat výzvu k platě. Stav objednávky zkontrolujte v Zákaznickém centru nebo kontaktujte Zákaznickou podporu Příklad neúspěšného provedení registrace: Volání: ini_set("s o a p. w s dl_ c a c h e _ e n a bl e d", "0"); $url = "https://centru m.a ctive24.cz/s ervic e s/a24 P artn er S e r vi c e? w s d l"; $clas s m a p = array( # QNa m e => PH P clas s nam e 'Gen er ald o m ain' => 'Gen er ald o m ain' ); $para m e t e r s = array('cla s s m a p ' => $clas s m a p ); $a24s O A P C li e nt = new Soap Client($url, $para m e t e r s ); $do m ain = new Gen e r ald o m ain(); $do m ain- >nam e = "domain- nam e. e u"; $do m ain- >holderuid = "ege e x x x x x"; $do m ain- >ip1 = " "; $a24s O A P C li e nt- >login("eg e e y y y y", "yyyyyyyy"); $a24s O A P C li e nt- >registertld($d o m ain, 1, "USD"); Odpověď: $re s p o n s e = new Partner S e r vi c e R e s p o n s e ( ); $re s p o n s e - >firstdata = ""; $re s p o n s e - >data = array(); $re s p o n s e - >proc e s s e d O n = ; $re s p o n s e - >resp o n s e S t atu s = 2; $re s p o n s e - >resultid = ""; $re s p o n s e - >errors = array( array("de s c ription" => "Validation error for do m ain do m ain- nam e. e u", "value" => "ege e x x x x x", "errorc o d e" => "HOLD E R _N O T_ F R O M _ E U"), array("de s c ription" => "Validation error for do m ain do m ain- nam e. e u", "value" => " ", "errorc o d e" => "IP1.NOT.A L L O W E D"), array("de s c ription" => "Validation error for do m ain do m ain- nam e. e u", "value" => "USD", "errorc o d e" => "CUR R E N C Y _ U N S U P P O R T E D") ); Seznam chybových kódů funkce registertld: BILLING_PERIOD_NOT_VALIDATED nebyla zkontrolováno platební období (registrační období)

5 BUSINESS_ACCOUNT_NOT_CREATED CONTACT_HANDLE_INVALID CONTACT_HANDLE_INVALID_REGISTRAR CONTACT_HANDLE_NOT_EXISTS CONTACT_HANDLE_NOT_VALIDATED CURRENCY_EMPTY CURRENCY_UNSUPPORTED DNS1.EMPTY, DNS2.EMPTY DNS1.INVALID, DNS2.INVALID, DNS3.INVALID, DNS4.INVALID, DNS5.INVALID DOMAIN_NAME_EMPTY DOMAIN_NAME_INVALID DOMAIN_NAME_UNREGISTERABLE_VIA_SOAP DOMAIN_NOT_AVAILABLE DOMAIN_NOT_VALIDATED HOLDER_COUNTRY_NOT_VALIDATED HOLDER_MISSING HOLDER_NOT_FROM_EU HOLDER_UID_NOT_EXISTS ILLEGAL_ARGUMENT INTERNAL_ERROR INVALID_BILLING_PERIOD IP1.INVALID, IP2.INVALID, IP3.INVALID, IP4.INVALID, IP5.INVALID IP1.INVALID.GLUE, IP2.INVALID.GLUE, IP3.INVALID.GLUE, IP4.INVALID.GLUE, IP5.INVALID.GLUE objednávka nebyla vytvořena neplatné id kontaktu na NIC Active 24 není uveden v seznamu oprávněných registrátorů (týká se.sk) id kontaktu neexistuje na NIC id kontaktu se nepodařilo zkontrolovat na NIC měna nebyla vyplněna (null nebo prazdný řetězec) měna není podporována nebo je zadána špatně (USD nebo EURO, správně: EUR) nebyl zadán primární resp. sekundární nameserver. neplatný hostname nameserveru nebylo zadáno jméno domény (je null nebo prázdné) jméno domény není ve správném formátu (týká se I použití diakritky u tld, které ji nepodporují, např.: něco.cz je špatně, něco.eu je správně) doménu není možné registrovat přes SOAP, Active 24 zvolené TLD neregistruje nebo pro zvolené TLD jsou zvláštní pravidla (možno registrovat pouze přes objednávku na webu). doména není volná k registraci, doména již je zaregistrována nebo je v karanténě,... doména nebyla zkontrolována nebyla zkontrolována země původu držitele domény (pro.eu) nebylo vyplněno uid zákazníka Active 24 v poli držitel domény držitel domény není z EU (pro.eu) id zákazníka Active 24, které je použito jako držitel domény, neexistuje nebo je neaktivní neplatný nebo chybějící argument Nastala interní chyba serveru neplatné platební (registrační) období neplatný formát IP adresy neplatný glue záznam

6 IP1.NOT.ALLOWED, IP2.NOT.ALLOWED, IP3.NOT.ALLOWED, IP4.NOT.ALLOWED, IP5.NOT.ALLOWED NOT_LOGGED UID_DOES_NOT_EXIST UID_NOT_VALIDATED UNSUPPORTED_TLD_FOR_REGISTRATION neplatný glue záznam přístup k neveřejné funkci bez přihlášení id zákazníka Active 24 neexistuje nebo je neaktivní id zákazníka Active 24 nebylo zkontrolováno zvolené TLD Active 24 neregistruje (ani přes SOAP, ani přes objednávku na webu) Funkce transfertld Neveřejná funkce pro transfer domény. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Informace o doméně Ano Třída GeneralDomain 2 Platební období jako roky, doba registrace domény, závisí na pravidlech jednotlivých NIC, tedy na zvolené TLD 3 Měna Ano String, CZK, EUR Ano Třída GeneralDomain Qname: GeneralDomain Název holderuid Kód zákzaníka Active 24, který bude uveden jako držitel domény v centrálním registru Datový typ Povinný String Ne Ano Podporovaný holderhandle Pokud není vyplněný, tak se vezme login uid. Kód držitele domény v centrálním registru.sk: Active24 je uveden v seznamu registrátorů String ne Pouze pro.cz a.sk name Název domény String ano ano nssethandle Kód NSSETu v centrálním registru Pokud se nevyplní, použije se NSSET Active 24 String ne

7 Název Datový typ Povinný Podporovaný dns1, dns2, dns3, dns4, dns5 Hostname nameserveru Pokud není vyplněno, použijí se nameservery Active 24. Pokud je vyplněno, musí být vyplněny alespoň dva různé nameservery. String ne ip1, ip2, ip3, ip4, ip5 IPv4 adresa nameserveru dle pravidel pro glue DNS záznam. String ne Seznam chybových kódů funkce transfertld: BILLING_PERIOD_NOT_VALIDATED BUSINESS_ACCOUNT_NOT_CREATED DOMAIN_NOT_VALIDATED A24_IS_REGISTRAR DOMAIN_NOT_REGISTERED DOMAIN_NAME_NONTRANSFERABLE_VIA_SOAP CURRENCY_EMPTY CURRENCY_UNSUPPORTED DNS1.EMPTY, DNS2.EMPTY DNS1.INVALID, DNS2.INVALID, DNS3.INVALID, DNS4.INVALID, DNS5.INVALID DOMAIN_NAME_EMPTY DOMAIN_NAME_INVALID HOLDER_COUNTRY_NOT_VALIDATED HOLDER_MISSING HOLDER_NOT_FROM_EU HOLDER_UID_NOT_EXISTS ILLEGAL_ARGUMENT INTERNAL_ERROR INVALID_BILLING_PERIOD nebyla zkontrolováno platební období (registrační období) objednávka nebyla vytvořena doména nebyla zkontrolována ACTIVE 24 je již registrátorem doména není registrována doménu nelze transferovat přes SOAP měna nebyla vyplněna (null nebo prazdný řetězec) měna není podporována nebo je zadána špatně (USD nebo EURO, správně: EUR) nebyl zadán primární resp. sekundární nameserver. neplatný hostname nameserveru nebylo zadáno jméno domény (je null nebo prázdné) jméno domény není ve správném formátu (týká se I použití diakritky u tld, které ji nepodporují, např.: něco.cz je špatně, něco.eu je správně) nebyla zkontrolována země původu držitele domény (pro.eu) nebylo vyplněno uid zákazníka Active 24 v poli držitel domény držitel domény není z EU (pro.eu) id zákazníka Active 24, které je použito jako držitel domény, neexistuje nebo je neaktivní neplatný nebo chybějící argument Nastala interní chyba serveru neplatné platební (registrační) období

8 IP1.INVALID, IP2.INVALID, IP3.INVALID, IP4.INVALID, IP5.INVALID IP1.NOT.ALLOWED, IP2.NOT.ALLOWED, IP3.NOT.ALLOWED, IP4.NOT.ALLOWED, IP5.NOT.ALLOWED NOT_LOGGED UID_DOES_NOT_EXIST UID_NOT_VALIDATED UNSUPPORTED_TLD_FOR_REGISTRATION neplatný formát IP adresy neplatný glue záznam přístup k neveřejné funkci bez přihlášení id zákazníka Active 24 neexistuje nebo je neaktivní id zákazníka Active 24 nebylo zkontrolováno zvolené TLD Active 24 neregistruje (ani přes SOAP, ani přes objednávku na webu) Funkce getdomainstatus Veřejná funkce pro ověření, zda je doména volná a registrovatelná. Pokud je doména volná, ale není registrovatelná (například domena.uk), tak je v důsledku chyby návratová hodnota DOMAIN_NOT_VALIDATED. Argumenty funkce: Pořadí Je povinný Datový typ 1 Název domény Ano String Návratové hodnoty typu String: Kód DOMAIN_IS_AVAILABLE DOMAIN_NAME_EMPTY DOMAIN_NAME_INVALID DOMAIN_NOT_AVAILABLE DOMAIN_NOT_VALIDATED Doména je volná a registrovatelná nebylo zadáno jméno domény (je null nebo prázdné) Jméno domény není platné Doména není volná k registraci. Nastala interní chyba, platí i pro doménu, která neexistuje, ale není registrovatelná Funkce updateskdns Neveřejná funkce pro změnu nameserverů na.sk doméně Pořadí Je povinný Datový typ 1 Informace o doméně Ano Třída GeneralDomain Třída GeneralDomain Qname: GeneralDomain

9 Název Datový typ Povinný name Název domény String ano ano dns1, dns2, dns3, dns4, dns5 ip1, ip2, ip3, ip4, ip5 Hostname nameserveru String ne ano IPv4 adresa nameserveru dle pravidel pro glue DNS záznam. String ne ano Při úspěšném zavolání se vrátí objekt PartnerServiceResponse s prázdným atributem data a firstdata. Seznam chybových kódů funkce updateskdns: Podporovaný NOT_LOGGED ILLEGAL_ARGUMENT DOMAIN_NAME_EMPTY DNS1.EMPTY, DNS2.EMPTY INVALID_TLD NOT_OWNER IP1.INVALID, IP2.INVALID, IP3.INVALID, IP4.INVALID IP1.INVALID.GLUE, IP2.INVALID.GLUE, IP3.INVALID.GLUE, IP4.INVALID.GLUE IP1.NOT.ALLOWED, IP2.NOT.ALLOWED, IP3.NOT.ALLOWED, IP4.NOT.ALLOWED přístup k neveřejné funkci bez přihlášení nebylo zadáno jméno domény (je null nebo prázdné) Nebyly zadány nameservery. Jsou vyžadovány minimálně dva Neplatné (nepodporované) TLD Nemáte oprávnění k manipulaci s doménou nebo doména neexistuje. neplatný formát IP adresy neplatný glue záznam neplatný glue záznam Předpoklady: - ACTIVE 24 je registrátorem.sk domény - doména je vedená pod účtem zákazníka, který se přes SOAP přihlásil Funkce getskdns Veřejná funkce pro získání nameserverů na.sk doméně Pořadí Je povinný Datový typ 1 Název domény Ano String Seznam chybových kódů funkce getskdns: DOMAIN_NAME_EMPTY DOMAIN_NAME_INVALID nebylo zadáno jméno domény (je null nebo prázdné)

10 INVALID_TLD Neplatné (nepodporované) TLD Příklad volání: <?php clas s Partn er S e r vi c e R e s p o n s e { public $data; public $error s; public $firstdata; public $proc e s s e d O n ; public $re s p o n s e S t a tu s; public $re s ultid; } ab stra ct clas s Domain { } public $dns1; public $dns2; public $dns3; public $dns4; public $expire; public $fre e; public $ip1; public $ip2; public $ip3; public $ip4; public $na m e; public $opid; public $own er; public $holderhandl e; public $registrar; public $statu s; clas s SkD o m ain extend s Do m ain { function tosoap() { return new SoapVar($this, SO A P _ E N C _ O B J E C T, "SkDo m ain", "http://centrum.a ctiv e24.cz/s ervic e s/"); } } ini_set("s o a p. w s dl_ c a c h e _ e n a bl e d", "0"); $url = "https://centru m.a ctive24.cz/s ervic e s/a24 P artn er S e r vi c e? w s d l"; $clas s m a p = array( # QNa m e => clas s nam e 'rex.w e b s e r vi c e. P a rtn er S e r vi c e R e s p o n s e ' => 'Partner S e r vi c e R e s p o n s e ', 'SkDo m ain' => 'SkDo m ain' ); $para m e t e r s = array('cla s s m a p ' => $clas s m a p ); $p = ne w Soap Client($url, $para m e t e r s ); $p- >login("usr", "pas s"); $do m ain = "domain.sk";

11 $re s p o n s e = $p- >getsk DN S ( $ d o m a in); Příklad odpovědi: $response = new PartnerServiceResponse(); clas s SkD o m ain { public $dns1 = "alfa.ns.a ctive24.cz"; public $dns2 = "beta.n s.a ctiv e24.cz"; public $dns3; public $dns4; public $ip1; public $ip2; public $ip3; public $ip4; public $nam e; public $own er = "TATI- 0069"; public $registrar = "GLO B- 0079"; public $statu s = "DOM_OK"; } clas s Partn er S e r vi c e R e s p o n s e { public $data; public $error s; public $firstdata; public $proc e s s e d O n ; public $re s p o n s e S t a tu s; public $re s ultid; } public function con stru ct() { $do m ain = ne w SkD o m ain(); $this- >data = array($do m ain); $this- >errors = array(); $this- >firstdata = $do m ain; $this- >proc e s s e d O n = ; $this- >resp o n s e S t atu s = 1; } Funkce pro vytvoření zákaznického účtu Tyto funkce slouží pro vytvoření zákaznického účtu v databázi ACTIVE 24, který se později používá pro registraci a transfer domén. Funkce registerperson Veřejná funkce pro registraci zákaznického účtu typu fyzická osoba. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Informace o novém zákazníkovi Ano Třída Customer Třída Customer

12 Qname: Customer Název Datový typ Povinný Podporo vaný allowchangepassword Povolení zasílání hesla e- mailem boolean ano ano bankaccount Bankovní spojení (číslo účtu) string ne ano city Adresa - Město string ano ano companyname Název společnosti string ne ne companyregnumber IČ string ne ne companyvatnumber DIČ string ne ne countrycode Adresa - Kód země dle ISO Alpha-2 string ano ano dayofbirth Datum narození yyyy-mm-dd string ne ano s y, minimálně jeden, maximálně dva Pole string ano ano faxes Fax, žádný nebo jeden Pole string ne ano givenname Jméno string ano ano gtaagreement Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Musí být nastaven souhlas (true) idcardtype Druh osobního dokladu: I OP, P - pas boolean ano ano string ne ano idcardvalue Číslo osobního dokladu string ne ano language Komunikační jazyk dle locale string ano ano login Přihlašovací jméno. Musí mít minimálně 3 znaky a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a velká písmena. newsletteragreement Souhlas se zasíláním obchodních sdělení password phones street Heslo, musí obsahovat minimálně 8 znaků, alespoň 1 malé písmeno, alespoň 1 velké písmeno, alespoň jednu číslici. Telefon včetně předvolby ve formátu , pole musí obsahovat právě jeden prvek. Adresa ulice včetně čísla popisného string ano ano boolean ano ano string ne ano Pole string ano ano string ano ano surname Příjmení string ano ano title Akademický titul string ne ano type Typ účtu string ne ne uid Kód zákazníka string ne ne

13 Název Datový typ Povinný Podporo vaný zipcode Adresa - PSČ string ano ano Seznam chybových kódů funkce registerperson: Hodnota chyby address.city missing Není vyplněno město address.country missing Není vyplněn kód země address.country invalid Kód země není dle ISO address.postalcode missing Není vyplněno PSČ address.postalcode invalid Neplatný formát PSČ (jen pro CZ) address.street missing Není vyplněna ulice allow_change_password missing Není vyplněno povolení změny hesla bankaccount invalid Neplatný formát čísla bankovního účtu dob invalid Neplatný formát datumu narození fax0 invalid Neplatný formát telefonního čísla givenname missing Není vyplněno jméno gta.agreement missing Není vyplněn souhlas s VOP gta.agreement must_agree Není vyplněn souhlas s VOP musí se souhlasit idcardt invalid Neplatný typ dokladu language invalid Neplatný kmunikační jazyk login invalid Neplatný login login duplicate Duplicitní login mail0 missing Není vyplněn mail0 invalid Neplatný formát u mail0 duplicate Duplicitní mail1 invalid Neplatný formát u mail1 duplicate Duplicitní newsletter.agreement missing Není vyplněn souhlas se zasíláním obchodních sdělení password invalid Neplatné heslo phone0 missing Není vyplněn telefon phone0 invalid Neplatný formát telefonního čísla surname missing Není vyplněno příjmení Funkce registercompany Veřejná funkce pro registraci zákaznického účtu typu právnická osoba. Pořadí Je povinný Datový typ

14 1 Informace o novém společnosti Ano Třída Company 2 Informace o kontaktní osobě Ano Třída Contact Třída Company Qname: Customer Název Datový typ Povinný Podporo vaný allowchangepassword Povolení zasílání hesla e- mailem boolean ano ano bankaccount Bankovní spojení (číslo účtu) string ne ano city Adresa - Město string ano ano companyname Název společnosti string ano ano companyregnumber IČ string ano ano companyvatnumber DIČ string ne ano countrycode Adresa - Kód země dle ISO Alpha-2 string ano ano dayofbirth Datum narození yyyy-mm-dd string ne ne s y, minimálně jeden, maximálně dva Pole string ano ano faxes Fax, žádný nebo jeden Pole string ne ano givenname Jméno string ne ne gtaagreement Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Musí být nastaven souhlas (true) idcardtype Druh osobního dokladu: I OP, P - pas boolean ano ano string ne ne idcardvalue Číslo osobního dokladu string ne ne language Komunikační jazyk dle locale string ano ano login Přihlašovací jméno. Musí mít minimálně 3 znaky a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a velká písmena. newsletteragreement Souhlas se zasíláním obchodních sdělení password phones Heslo, musí obsahovat minimálně 8 znaků, alespoň 1 malé písmeno, alespoň 1 velké písmeno, alespoň jednu číslici. Telefon včetně předvolby ve formátu , pole musí obsahovat právě jeden prvek. string ne ano boolean ano ano string ne ano Pole string ano ano

15 Název Datový typ Povinný Podporo vaný street Adresa ulice včetně čísla popisného string ano ano surname Příjmení string ne ne title Akademický titul string ne ne type Typ účtu string ne ne uid Kód zákazníka string ne ne zipcode Adresa - PSČ string ano ano Třída Contact Qname: Customer Název Datový typ Povinný Podporo vaný allowchangepassword Povolení zasílání hesla e- mailem boolean?????? bankaccount Bankovní spojení (číslo účtu) string ne ne city Adresa - Město string ano ano companyname Název společnosti string ne ne companyregnumber IČ string ne ne companyvatnumber DIČ string ne ne countrycode Adresa - Kód země dle ISO Alpha-2 string ano ano dayofbirth Datum narození yyyy-mm-dd string ne ano s y, minimálně jeden, maximálně dva Pole string ano ano faxes Fax, žádný nebo jeden Pole string ne ano givenname Jméno string ano ano gtaagreement Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Musí být nastaven souhlas (true) idcardtype Druh osobního dokladu: I OP, P - pas boolean ne ne string ne ano idcardvalue Číslo osobního dokladu string ne ano language Komunikační jazyk dle locale string?????? login Přihlašovací jméno. Musí mít minimálně 3 znaky a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a velká písmena. newsletteragreement Souhlas se zasíláním obchodních sdělení string ne ano boolean ne ne

16 Název Datový typ Povinný Podporo vaný password phones street Heslo, musí obsahovat minimálně 8 znaků, alespoň 1 malé písmeno, alespoň 1 velké písmeno, alespoň jednu číslici. Telefon včetně předvolby ve formátu , pole musí obsahovat právě jeden prvek. Adresa ulice včetně čísla popisného string ne ano Pole string ano ano string ano ano surname Příjmení string ano ano title Akademický titul string ne ano type Typ účtu string ne ne uid Kód zákazníka string ne ne zipcode Adresa - PSČ string ano ano Seznam chybových kódů funkce registercompany: Hodnota chyby company.address.city missing Není vyplněno město company.address.country missing Není vyplněn kód země company.address.country invalid Kód země není dle ISO company.address.postalcode missing Není vyplněno PSČ company.address.postalcode invalid Neplatný formát PSČ (jen pro CZ) company.address.street missing Není vyplněna ulice company.allow_change_password missing Není vyplněno povolení změny hesla company.bankaccount invalid Neplatný formát čísla bankovního účtu company.dic invalid Neplatné DIČ company.fax0 invalid Neplatný formát telefonního čísla company.gta.agreement missing Není vyplněn souhlas s VOP company.gta.agreement must_agree Není vyplněn souhlas s VOP musí se souhlasit company.ico missing Není vyplněno IČ company.ico invalid Neplatné IČ company.ico duplicate Duplicitní IČ company.language invalid Neplatný kmunikační jazyk company.login invalid Neplatný login company.login duplicate Duplicitní login company.mail0 missing Není vyplněn

17 Hodnota chyby company.mail0 invalid Neplatný formát u company.mail0 duplicate Duplicitní company.mail1 invalid Neplatný formát u company.mail1 duplicate Duplicitní company.newsletter.agreement missing Není vyplněn souhlas se zasíláním obchodních sdělení company.organization missing Není vyplněn název společnosti company.password invalid Neplatné heslo company.phone0 missing Není vyplněn telefon company.phone0 invalid Neplatný formát telefonního čísla contact.address.city missing Není vyplněno město contact.address.country missing Není vyplněn kód země contact.address.country invalid Kód země není dle ISO contact.address.postalcode missing Není vyplněno PSČ contact.address.postalcode invalid Neplatný formát PSČ (jen pro CZ) contact.address.street missing Není vyplněna ulice contact.givenname missing Není vyplněno jméno contact.idcardt invalid Neplatný typ dokladu contact.language invalid Neplatný kmunikační jazyk contact.login invalid Neplatný login contact.login duplicate Duplicitní login contact.mail0 missing Není vyplněn contact.mail0 invalid Neplatný formát u contact.mail0 duplicate Duplicitní contact.mail1 invalid Neplatný formát u contact.mail1 duplicate Duplicitní contact.password invalid Neplatné heslo contact.phone0 missing Není vyplněn telefon contact.phone0 invalid Neplatný formát telefonního čísla contact.surname missing Není vyplněno příjmení Příklad volání <?php clas s Cu st o m e r { function con stru ct() { $this- > s = array(); $this- >phon e s = array();

18 } $this- >faxe s = array(); private function enco d e A rray($array) { if (count($array) > 0) return new Soap V a r($array, SO A P _ E N C _ A R R A Y ); els e return null; } function tosoap() { $copy = clon e $this; $copy- > s = $this- >enco d e A rra y($this- > s); $copy- >phon e s = $this- >enco d e A rra y($this- >phon e s ); $copy- >faxe s = $this- >enco d e A rra y($this- >faxe s); return ne w Soap V a r($ c o p y, SO A P _ E N C _ O B J E C T, "Custo m e r", "http://centrum.a ctiv e24.cz/s ervic e s/"); } } clas s Co m p a n y extend s Cu sto m e r { } function con stru ct() { parent:: con stru ct(); $this- >type = "company"; } clas s Conta ct exten d s Cu sto m e r { } function con stru ct() { parent:: con stru ct(); $this- >type = "contact"; } ini_set("s o a p. w s dl_ c a c h e _ e n a bl e d", "0"); $url = "https://centru m.a ctive24.cz/s ervic e s/a24 P artn er S e r vi c e? w s d l"; $clas s m a p = array( # QNa m e => clas s nam e 'Custo m e r' => 'Custo m e r' ); $para m e t e r s = array('cla s s m a p ' => $clas s m a p ); $a24s O A P C li e nt = new Soap Client($url, $para m e t e r s ); $co m p a n y = ne w Co m p a n y(); $co m p a n y- >comp a n y Na m e = "Nazev spol e c n o s ti s.r.o."; $co m p a n y- >allow C h a n g e P a s s w o r d=tru e; $co m p a n y- >city = "Mesto"; $co m p a n y- >countryc o d e = "CZ"; $co m p a n y- > s[0] = p ol e c n o s t. c z"; $co m p a n y- >faxe s[0] = " "; $co m p a n y- >gtaagr e e m e n t = true; $co m p a n y- >comp a n y R e g N u m b e r = " "; $co m p a n y- >comp a n y V A T N u m b e r = "CZ "; $co m p a n y- >languag e = "cs";

19 $co m p a n y- >banka c c o u nt = "123456/0800"; $co m p a n y- >login = "spole c n o s t"; $co m p a n y- >new sl ett er A gr e e m e n t = fals e; $co m p a n y- >phon e s[0] = " "; $co m p a n y- >stre et = "Ulice 1"; $co m p a n y- >zipcod e = "54321"; $conta ct = new Conta ct(); $conta ct- >allow Ch a n g e P a s s w o r d = true; $conta ct- >city = "Mesto"; $conta ct- >country C o d e = "CZ"; $conta ct- >dayofbirth = " "; $conta ct- > s[0] = p ol e c n o s t. c z"; $conta ct- > s[1] = "fakturac s p ol e c n o s t. c z"; $conta ct- >faxe s[0] = " "; $conta ct- >givenna m e = "Jos ef"; $conta ct- >idcardtyp e = "I"; $conta ct- >idcardvalu e = "CZE123456"; $conta ct- >langua g e = "cs"; $conta ct- >login = "pepa70"; $conta ct- >new sl etter A gr e e m e n t = false; $conta ct- >pas s w o r d = "ExtraTajn e123"; $conta ct- >phon e s[0] = " "; $conta ct- >stre et = "Ulice 1"; $conta ct- >surna m e = "Novak"; $conta ct- >title = "Ing."; $conta ct- >zipcod e = "54321"; $re s = $a24s O A P C li e nt- >regist er C o m p a n y ($ c o m p a n y- >toso a p(), $conta ct- >tosoap());?> Zálohové funkce (kreditní systém) Funkce getinvoices Neveřejná funkce pro získání všech vystavených nezaplacených faktur. Je bez argumentů, výpis se týká aktuálně přihlášeného uživatele. Třída Invoice Qname: Invoice Název Datový typ allowstorno businesssaccountid Id objednávky int boolean domain Název domény string fromdate Začátek platebního období datetime invoiceid Id faktury int price Cena bez DPH float pricevatinc Cena s DPH float

20 Název Datový typ stornodate datetime todate Konec platebního období datetime Seznam chybových kódů funkce getinvoices: NOT_LOGGED přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Funkce getpayments Neveřejná funkce pro výpis již zaplacených nebo stornovaných faktur. Je bez argumentů, výpis se týká aktuálně přihlášeného uživatele. Třída Payment Qname: Payment Název Datový typ businessaccountid Id objednávky created vytvořeno datetime domain název domény string from Začátek platebního období datetime price cena bez DPH float pricevatinc cena včetně DPH float int statusid Stav viz číselník stavů int storned stornováno boolean to Konec platebního období datetime type Typ platby viz číselník typů int vatrate DPH float Číselník typu platby (type) Typ Id 0 Registrace 1 Údržba 2 Storno poplatky 3 Transfer.gTLD 4 Obnovení domény 5 Registrace

21 6 Změna majitele 7 Transfer.EU 8 Transfer.SK 9 Změna DNS 999 Ostatní Číselník stavů (statusid) Status Id 1 Aktivní 2 Zdarma 3 Dočasně pozastaveno 4 DIČ neověřeno 5 Nevyřízeno 6 Čeká na registraci 7 V přípravě 8 Vyřízeno 9 Storno 10 Demo 11 Ověřeno 12 Pozastaveno 13 Storno - ověřeno 14 Ukončeno Seznam chybových kódů funkce getpayments: NOT_LOGGED přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Funkce confirminvoice Neveřejná funkce pro potvrzení vystavené nezaplacené faktury. Pokud má přihlášený uživatel dostatečný kredit, tak se platba strhne z kreditu a doména prodlouží. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Id objednávky (viz funkce getinvoices) ano integer 2 Id faktury (viz funkce getinvoices) ano integer Seznam chybových kódů funkce confirminvoice: NOT_LOGGED BUSINESS_ACCOUNT_ID_NULL přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Nebylo zadáno Id objednávky

22 INVOICE_ID_NULL Nebylo zadáno Id faktury Pokud je dostatečná výše zálohy a fakturu se podaří potvrdit, tak atribut firstdata bude obsahovat true. V případě nedostatečné výše zálohy, špatně zadaného id faktury, špatně zadaného id objednávky nebo interní chyby je atribut firstdata nastaven na false. Funkce stornoinvoice Neveřejná funkce pro stornování vystavené neproplacené faktury. Úspěšné zavolání této funkce ukončí objednávku domény v databázi ACTIVE 24 a stornuje vystavenou fakturu. Doména nebude prodloužena a později bude smazána. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Id objednávky (viz funkce getinvoices) ano integer 2 Id faktury (viz funkce getinvoices) ano integer Seznam chybových kódů funkce stornoinvoice: NOT_LOGGED BUSINESS_ACCOUNT_ID_NULL INVOICE_ID_NULL přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Nebylo zadáno Id objednávky Nebylo zadáno Id faktury Pokud se podaří fakturu stornovat, tak atribut firstdata bude obsahovat true. Atribut firstdata je false v případě špatně zadaného id faktury nebo id objednávky nebo interní chyby. Funkce createdeposit Neveřejná funkce pro doplnění zálohy. Pořadí Je povinný Datový typ 1 Výše zálohy ano integer Seznam chybových kódů funkce createdeposit: NOT_LOGGED AMOUNT_NULL badvaluetoolow přístup k neveřejné funkci bez přihlášení Nebyla zadána výše zálohy Výše zálohy je nízká. Minimální hodnota zálohy je uvedena v description Po úspěšném zavolání je v firstdata třídy PartnerServiceResponse uložen variabilní symbol platby. Současně se em zašle výzva k platbě.

Implementační manuál PayU pro developery

Implementační manuál PayU pro developery 2.2 Implementační manuál PayU pro developery www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění provozu platební brány 2.1 Začínáme, testujeme 2.2 Aktivace e-shopů 2.3 Jak vypadá akvizice e-shopů developera?

Více

API Dokumentace. SAPI v2.0 01.02.2015. www.ssls.cz/api. SAPI v 2.0 1 www.ssls.cz/api

API Dokumentace. SAPI v2.0 01.02.2015. www.ssls.cz/api. SAPI v 2.0 1 www.ssls.cz/api API Dokumentace SAPI v2.0 01.02.2015 www.ssls.cz/api SAPI v 2.0 1 www.ssls.cz/api Základní informace o API API bylo navrženo tak, aby bylo zcela nezávislé na platformě a programovacím jazyce. Pro vývojáře

Více

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas

Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas Obsah Obsah 1 Seznámení se systémem 3 Server IPAS 3 Knihovna clsipas 3 RULE.XML 3 UI nad knihovnou clsipas 3 Komunikační protokol 4 XML 4 Hlavička 4 Hlavička

Více

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 GP WEBPAY POPIS APLIKACE... 3 GP WEBPAY 3-D STANDARD... 4 GP WEBPAY POPIS ZPRACOVÁNÍ... 6 GP WEBPAY VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY...

Více

T-Mobile m-platba (MAMI) Interface pro obchodníky

T-Mobile m-platba (MAMI) Interface pro obchodníky T-Mobile m-platba (MAMI) Interface pro obchodníky Verze: 08 (2013/05/27) Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 3 1.1 Změny dokumentu... 3 2 Co umožňuje m-platba?... 4 2.1 Standardní platby... 4 2.2 Inkasní platby...

Více

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum vydání: duben 2014 Poslední aktualizace: duben 2015 Přehled aktualizací POŘADÍ DATUM AKTUALIZACE strana OBSAH ZMĚN 1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum

Více

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336

Více

E Commerce. Integrace do systému obchodního partnera

E Commerce. Integrace do systému obchodního partnera E Commerce Integrace do systému obchodního partnera Autor: Richard Švec Revize: Petr Štefko, Tomáš Novotný, Zbyšek Strnad Verze: 2.9 Poslední úprava: 30.3.2006 Obsah: 1. Obecný úvod...3 1.1. Nabízená funkčnost...3

Více

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.3

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.3 Platební brána GoPay GoPay Integrační manuál verze 2.3 22.08.2012 Obsah 1 Definice...4 2 Platební brána...5 3 Postup integrace...7 3.1 Obchodník: poptávka služeb...7 3.2 GoPay: vytvoření testovacího prostředí...7

Více

Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna

Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna Umístění: https://admin.netarna.cz Obsah Obsah... 1 Základní seznámení s prostředím klientské administrace... 2 Rozdělení prostředí klientské administrace...

Více

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0 Uživatelská technická dokumentace Verze 3.0 Revize Verze Datum Změny 1.0 23. 2. 2010 - vytvoření dokumentu 2.0 7. 6. 2011 - nový obsah kapitoly 3.7 (vytvoření nové platby s použitím šablony PayU) - hlavičkový

Více

Technické podmínky provozu

Technické podmínky provozu Technické podmínky provozu Vydáno: 1. 8. 2015 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Terminologie... 4 3 Seznámení s mojeid... 5 3.1 Základní principy mojeid...5 3.2 MojeID identita...5 3.3 Proces komunikace přes mojeid...6

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0

Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0 Uživatelská technická dokumentace Verze 1.0 2011 PayU Czech Republic s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Termíny a ustálené výrazy používané v aplikaci... 3 2.1 Kódy chyb... 3 2.2 Statusy transakcí...

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Připojení obchodníka do systému Mobito

Připojení obchodníka do systému Mobito MOPET CZ a.s. Připojení obchodníka do systému Mobito Příručka pro integraci MOPET CZ a. s. Page 1 of 58 Změny v dokumentu Verze Datum Autor Popis 0.1 12.1.2012 Tomáš Severýn Vytvoření dokumentu 0.2 8.2.2012

Více

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.4

Platební brána GoPay. GoPay. Integrační manuál. verze 2.4 Platební brána GoPay GoPay Integrační manuál verze 2.4 22.08.2012 Obsah 1 Definice...5 2 Platební brána...6 3 Postup integrace...9 3.1 Obchodník: poptávka služeb...9 3.2 GoPay: vytvoření testovacího prostředí...9

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas

Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas - 1 - Seznámení se systémem Server IPAS Server IPAS je výkonným jádrem pro registraci CZ, generických a ostatních domén. V budoucnu se IPAS stane jádrem

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka LEDEN 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ DO IB... 4 2.1 SMS OTP OVĚŘENÍ... 5 2.2 OVĚŘENÍ SAFEWORD...

Více

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Uživatelská příručka pro Obchodníky 18. 9. 2012 Obsah 1. Důležitá telefonní čísla a kontakty... 3 2. Cíl dokumentu... 4 3. Připojení obchodníka

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky. E-shop pro prodej PC hardwaru. Ondřej Petržilka. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky. E-shop pro prodej PC hardwaru. Ondřej Petržilka. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky E-shop pro prodej PC hardwaru Ondřej Petržilka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Sreality - dokumentace k importnímu rozhraní

Sreality - dokumentace k importnímu rozhraní Sreality - dokumentace k importnímu rozhraní Obsah 1 Úvod 1 1.1 Co je nového..................................................... 1 1.2 Názvosloví......................................................

Více