Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947"

Transkript

1 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální síť pro váš podnik 5 / ADVANTA v zahraniční praxi 7 / Digitální nástroje marketingu 10 / Svět Business Intelligece opět dostává novou tvář 11 / TARIC Systém integrovaného celního tarifu Evropské unie 12 / Modelování procesů a služeb pro Generální ředitelství cel ČR 14 / Komplexní manažerský informační systém pomáhá zlepšovat služby poskytované Národní technickou knihovnou 16 / Nasazení nástroje ERIAN pro optimalizaci procesu inkasa pohledávek ve společnosti Vostok Finance Group 18 / Sdílení identity klientů ERA a Vitakarta ONLINE 19 / Využití QlikView pro analýzu výhledu cashflow 21 / Zátěžové testy při Sčítání lidu, domů a bytů / Sledování vytížení a výkonnosti callcentra pomocí nástroje QlikView Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, Polovina peněz utracených za reklamu jsou zbytečné, potíž je, že nevím, která polovina. John Wanamaker, Vážení čtenáři, uvedené dva citáty dobře ilustrují dilema, kterému čelí i dnešní marketing. Nikdo nepochybuje o tom, že je pro firmy důležitý, ba dokonce kriticky důležitý. Na druhé straně ale ze sebe nedokáže setřást jisté stigma hýřivosti a rozmařilosti. V očích průměrného konzumenta pojem marketingu nejspíše splývá s klasickou reklamou, jak ji zná z televizního vysílání, tisku či billboardů. Pracovníci marketingu ve skutečnosti čelí tlaku ředitelů firem na neustálé snižování nákladů a na prokazatelnou úspěšnost jejich kampaní. Klasikou žánru je marketingová segmentace, profilování segmentů a tržní zacílení reklamních sdělení. Ve světě propojeném digitálními technologiemi se však otevírají nové možnosti. Firmy mají uloženy záznamy o provedených transakcích se svými zákazníky a často mají k dispozici i levné elektronické komunikační kanály jako je , SMS, web či mobilní aplikace. Správným využitím a nasazením vhodných nástrojů pak lze výdaje na marketing výrazně zefektivnit. V KOMIXu jsme zkombinovali znalosti a zkušenosti našeho týmu s vhodnými datovými, analytickými a expertními technologiemi a připravili jsme sadu digitálních nástrojů marketingu. Tyto nástroje umožňují: pracovníkům v marketingu, aby si sami jednoduše analyzovali chování svých zákazníků, vývoj tržeb či jiné relevantní ukazatele, ve spolupráci s našimi odborníky provádět pokročilé analýzy dat a odhalovat trendy a skryté vzorce chování zákazníků, optimalizovat a provádět marketingové kampaně tak, aby byly co nejefektivnější a zároveň oslovené zákazníky zbytečně neobtěžovaly. pokračování na další straně. 1

2 » Technologické novinky pokračování ze strany 1 Nasazení digitálních nástrojů marketingu má smysl všude tam, kde chcete marketingové kampaně opravdu řídit, mít kontrolu nad vynaloženými náklady a mít schopnost měřit jejich úspěšnost v reálném čase. Digitální nástroje marketingu se úzce dotýkají i dalšího fenoménu dneška, a tím jsou sociální sítě. Mnoho firem již svůj profil na sítích jako Linkedin, Facebook nebo Google+ má, jiné o tom vážně uvažují. Pro řadu z nich je to jen první experiment, jiné již seriózně obsahy sociálních sítí analyzují a následně aktivně pracují s jejich obsahem. Také analýzu sociálních sítí lze propojit s našimi digitálními nástroji marketingu a získat tak ještě lepší porozumění tomu, jak se zákazníci chovají a co vlastně od firem chtějí. Mimochodem, zamýšleli jste se někdy nad tím, proč jsou sociální sítě tak neuvěřitelně populární, či pro některé dokonce samozřejmou součástí života? Jistě je za tím přirozená lidská potřeba přátelství, sdílení zážitků, potřeba někam patřit. Nicméně z hlediska praktického provedení je to jistě i tím, jak jednoduše, přátelsky a uživatelsky vstřícně jsou postaveny. Porovnejte z tohoto hlediska libovolnou sociální síť s profesionálním softwarem používaným ve firmách. Vytvoření osobního profilu, který mapuje celý můj život? Dvacet minut a bez návodu. Zadání jedné obchodní transakce do nového ERP? Natřikrát, s chybami a ne bez několikadenního školení. Ale i tady se pomalu blýská na lepší časy. V nástroji pro projektové řízení ADVANTA, který jsme letos uvedli na český trh, se již prvky známé ze sociálních sítí s úspěchem využívají. Sociální sítě nás naučily, že jakákoli informace se šíří okamžitě do mnoha směrů a stejně rychle přichází i reakce na ni. Jak moc dokáže takový princip zefektivnit řízení projektového portfolia nebo celé firmy? Naše odpověď je, že velmi. Nástroj na správu projektového portfolia ADVAN- TA využívá všech výhod, které funkce známé ze sociálních sítí, přinášejí. Hlavní obrazovka nabízí uživateli zeď událostí, která po vzoru sociálních sítí v reálném V nástroji pro projektové řízení ADVANTA, který jsme letos uvedli na český trh, se již prvky známé ze sociálních sítí s úspěchem využívají. čase zobrazuje, co se ve spravovaných projektech během poslední doby změnilo. Na zeď se kromě změn v projektech promítají i zprávy o nově založených diskusích, příspěvcích, přijetí nebo odmítnutí úkolů jednotlivými uživateli a další relevantní informace. Vícestranná diskuse je dalším inovativním prvkem v přístupu k řešení jednotlivých projektů. V systému ADVANTA je diskusní modul k disposici přímo na hlavní stránce projektu, diskuse se strukturuje podle jednotlivých příspěvků a je k ní možné přizvat konkrétní uživatele nebo rovnou celý projektový tým. Se všemi našimi novými řešeními a projekty se můžete do větších podrobností seznámit v článcích tohoto vydání KOMIX Fóra. Věřím, že Vás zaujmou a jsem se svými kolegy připraven s Vámi dále diskutovat o tom, jak mohou naše řešení pomoci i Vám. Tomáš Rutrle / Ředitel a jednatel společnosti KOMIX s. r. o. HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? Generace Hadoop V oblasti Big data je jedním z fenoménů skupina produktů označovaná jako produkty generace Hadoop. Takové označení je nepřesné, protože Apache Hadoop představuje historicky jednu technologii, s jejíž pomocí byly první nástroje generace Hadoop budovány, některé dnešní 2 Vtomto příspěvku se zaměříme na oblast označovanou názvem Big data. Takové označení může jistě působit na některé IT povahy jako snad příliš obchodní, ale ve své podstatě však dobře vystihuje jeden z fenoménů současné doby: nároky na sběr, uložení a získání digitálních dat v posledních letech narostly do nevídaných rozměrů. Dáváme technologiím smysl nástroje ale již na této, tzv. map-reduce, technologii nestavějí. Lákavost technologií generace Hadoop zvyšuje fakt, že každá z nich je ve svých startovacích a pro mnohé aplikace dostačujících konfiguracích zadarmo. Placené verze pak obsahují dodatečné funkce, které využijí především firemní zákazníci; mnozí z takových zákazníků si pak zaplatí i garantovanou podporu. Produkty z uvedené skupiny začínají být seskupovány do distribucí. Zřejmě nejznámější z nich je distribuce společnosti Cloudera obsahující databázové, map-reduce, analytické, administrační a další komponenty (Hadoop, Flume, HBase, HCatalog, Hive, Hue, Impala, Mahout, Oozie, Pig, Cloudera Search, Sentry, Spark, Sqoop, Whirr, ZooKeeper). Každý zájemce může vyzkoušet distribuci Cloudera Express a ověřit si, zda ta či ona komponenta je vhodná pro jeho

3 Technologické novinky» potřeby nebo zda je daná technologie (slovy jednoho z IT manažerů významné české společnosti) pro něj ještě příliš mladá. Je možné, že za několik let se stanou alespoň některé z produktů, které distribuce Cloudera obsahují, technologiemi mainstreamovými. Zatím tomu tak ovšem není: výrobci tradičních databázových nástrojů jako Oracle, Microsoft, IBM nebo Teradata v uplynulých letech technologicky posilovali (a marketingově pozicovali) do oblasti Big data a mnozí zákazníci na takové úsilí slyšeli a stále slyší. Produkty na rozhraní věků Současně vznikly v uplynulých letech nové produkty na jakémsi rozhraní věků koncepčně vycházejí z principu tradičních relačních databází podporujících jazyk SQL (toto není zdaleka vždy samozřejmé u technologií, které jsme označili jako generace Hadoop ), ale jejich vnitřní architektura je odlišná od architektury tradičních databázových systémů. Cílem těchto produktů je právě pokrýt oblast Big data, zejména nároky na velké objemy uložených dat bez ztráty výkonu, ale také zajistit jednoduchou správu a bezpečnost při výpadcích dat. Tyto požadavky vedou velmi podobně jako u produktů generace Hadoop na vícenodová řešení, jejichž administrace je co možná nejjednodušší. Z vnějšího pohledu se však tyto produkty jeví běžnému uživateli jako tradiční SQL databáze, které uživatelé dobře znají a jsou na ně zvyklí. Produkt HP Vertica je dobrým příkladem takového produktu na rozhraní věků. V následujícím odstavci ho velmi stručně představím a závěrem uvedu, jak ve společnosti KOMIX tento produkt využíváme a hodnotíme. HP Vertica nejdůležitější vlastnosti Tento příspěvek nemá za cíl podrobně představit tento produkt, spíše uvést heslovitě jeho nejzajímavější vlastnosti: Vícenodová architektura v základu. HP Vertica je od samého začátku koncipována jako vícenodová se zajištěním bezpečnosti dat při výpadku jednoho nodu a distribuce dat na více nodů. Architekturu je možné řídit, např. jedna velká tabulka může být distribuována automaticky na více nodů buď bez zajištění bezpečnosti prostřednictvím redundance, nebo s ní. Komprese dat a vertikální uložení. HP Vertica disponuje více než deseti různými algoritmy pro kompresi dat. Výsledky jsou impozantní: z praktických zkušeností není výjimkou dvacetinásobné snížení velikosti databáze oproti původní databázi. Název Vertica je pak odvozen od vertikální architektury uložení dat. To umožňuje oproti tradičnímu uložení po řádcích vynikající odezvy, zejména pro dotazy typu součet hodnot sloupce X. Výkon. Kombinace vícenodové architektury (dotaz je rozprostřen na více nodů a zpracováván paralelně) a vynikající komprese dat (snižuje nároky na fyzické dohledávání dat) umožňuje, aby HP Vertica měla vynikající výkonové parametry. Při srovnatelné velikosti výchozí databáze a srovnatelných výkonových parametrech serveru nebylo podle naší zkušenosti výjimkou řádové a vyšší snížení rychlosti odezev na dotaz i zpracování dat. HP Vertica je ovšem analytická databáze, zaměřená na zpracování velkého množství dat právě pro účely analýzy. Nejedná se o databázi, která by měla podporovat operativní aplikace charakteristické velkým množstvím malých databázových operací. Rychlost importu vstupních dat. Výkonové vlastnosti HP Vertica pro standardní import vstupních textových dat jsou rovněž vynikající a umožňují tyto operace výrazně zrychlit oproti jiným databázovým technologiím. Jednodušší administrace. Kromě relativně jednoduché vícenodové instalace a správy lze obecně říci, že HP Vertica je přátelská k administrátorům. Speciální architektura databáze nevyžaduje obvykle optimalizace důvěrně známé správcům jiných databází totiž optimalizaci indexů a partitions. Zatímco partitions HP Vertica obsahuje, indexy nikoli: v základní architektuře je de facto každý sloupec tabulky indexován. Pro náročnější optimalizace obsahuje HP Vertica tzv. projekce, které je možné řídit a optimalizovat zatím jsme se ovšem s praktickou potřebou využít projekce setkali výjimečně. HP Vertica je produktem, který využívá OS Linux, což nabízí určité další výhody z pohledu správy i integrace. Plné SQL a bohaté analytické funkce. HP Vertica obsahuje standardní SQL včetně bohaté sady analytických funkcí. Zajímavé jsou např. speciální analytické funkce pro podporu časových řad. Dobrá integrovatelnost. HP Vertica neobsahuje nativní procedurální jazyk. Integrace je ovšem dobře podporována jak na úrovni uživatelských funkcí (R, Python, C, ), tak na úrovni propojování prostřednictvím ODBC nebo JDBC. Při praktickém využití vše funguje, jak má. Cenová politika HP. Pro mnoho IT firem i komerčních společností v ČR může být zajímavé, že HP nabízí produkt HP Vertica i pro komerční použití bez licenčních poplatků v případě, že celková velikost databáze nepřesáhne 1 TB. Počet nodů je v takovém případě omezen na max. 3 (s možností konfigurace zajištěné proti výpadku). Využití HP Vertica ve společností KOMIX a závěrečné hodnocení Počet projektů, v nichž společnost KO- MIX využila HP Vertica, postupně narůstá. Typické použití je jako datová základna (analytický datamart) pro realizaci pokročilých datových analýz nebo jako reportovací datamart sloužící pro integraci a přípravu dat pro reportovací systém. HP Vertica je tedy pro nás pro určité typy úloh produktem první volby: její rychlost a úspornost je pro řadu úloh překvapivá a nedocenitelná. Považujeme ho skutečně za dobrý příklad produktu na rozhraní věků je natolik zralý a spolehlivý, že práce s ním představuje po úvodním získání know -how nikoli experiment, ale rutinní činnost. Jistě bude ovšem zajímavé sledovat, jakým způsobem bude možné hodnotit pozici produktu HP Vertica a jemu podobných v budoucích letech. Martin Šály / Senior Business Consultant 3

4 » Technologické novinky ADVANTA project portfolio management jako sociální síť pro váš podnik Když se řekne sociální síť, většina lidí si představí Facebook, Twitter či podobné portály, kde se lidé virtuálně spojují se svými přáteli, sdílejí, komentují a komunikují v reálném čase. Sociální sítě nás naučily, že jakákoli informace se šíří okamžitě do mnoha směrů a stejně rychle přichází i reakce na ni. Jak moc dokáže takový princip zefektivnit řízení projektového portfolia? Naše odpověď je, že velmi. Nástroj na správu projektového portfolia ADVANTA využívá všech výhod, které funkce známé ze sociálních sítí přinášejí. Zeď událostí okamžitý přehled o vašem projektovém portfoliu Hlavní obrazovka systému ADVANTA nabízí uživateli tzv. zeď událostí, což je přehled všeho, co se ve spravovaných projektech během poslední doby změnilo. Bez dlouhého tápání tak projektový manažer na první pohled získává ucelený přehled o aktuálním vývoji projektového portfolia. Na zeď se kromě změn v projektech promítají i zprávy o nově založených diskusích, příspěvcích, přijmutí nebo odmítnutí úkolů jednotlivými uživateli a další relevantní informace. Projektový manažer tak není odkázán pouze na ové notifikace, ale přehled získává okamžitě po přihlášení do systému. Přehled základního uživatelského rozhraní Diskusní fórum rychlá a komfortní komunikace v týmu Vícestranná diskuse je dalším inovativním prvkem v přístupu k řešení jednotlivých projektů. V systému ADVANTA je diskusní modul k disposici přímo v těle projektu, diskuse je strukturována podle jednotlivých příspěvků a je k ní možné přizvat konkrétní uživatele nebo rovnou celý projektový tým Úkoly a korespondence: Přehled aktuálně rozpracovaných úloh a stavu jejich plnění (indikace v procentech a barvou), otevřené/ne- Popis prvků 1. Navigační lišta: Navigace systémem a jeho zodpovězené diskuse, korespondenci s ostatním funkčními celky, liší se dle práv uživatele. Dáváme Zahrnuje technologiím účastníky smysl projektu. plochu s přehledem, správu týmů, organizační 3. Zeď událostí: Zobrazuje aktuální dění a projektový panel, strategickou mapu s kontrolním panelem, panel pro definici dlouhodobých v projektech, jichž je uživatel členem, např. změny stavů, indikace problémových bodů, změny cílů. v nastavení projektových týmů. 4. Funkční členění: Definovatelné správcem systému v závislosti na požadavcích. Zde mohou být grafy s přehledy základních indikátorů nebo rozcestník do organizačních celků firmy a jim relevantním projektům. 5. Rychlá navigace: Slouží pro přepínání mezi moduly hlavní obrazovky, definovatelné uživatelem. 6. Systémové prvky: Záložky, přístup do administrace, vyhledávání, správa profilů nebo odhlášení. Copyright 2014 KOMIX s.r.o. 5 4 Dáváme technologiím smysl

5 Technologické novinky» Diskuse je přehledně archivována na jednom místě, nehrozí tak, že byste podstatné projektové informace museli dohledávat třeba v u. Z jednotlivých diskusních bodů je možné kdykoli vytvořit nový projektový úkol nebo dokonce celý projekt. Diskusní modul může být také velmi efektivním nástrojem ke sbírání podnětů nebo inovačních nápadů. Sklad dokumentů vše přehledně na jednom místě Další důležitou součástí systému ADVANTA je dokumentový modul, který po vzoru diskusí přidává možnost přiřadit konkrétní dokumentové workflow ke každému projektu, nebo může sloužit jako centrální místo pro sběr dokumentace k projektům a jejich výměnu, například s externími dodavateli. Vizualizace dat přehledné plánování a vyhodnocení Silnou stránkou nástroje ADVANTA je také vizuální práce s daty, a to jak při hodnocení, tak při tvorbě projektů. Systém umožňuje pokročilou OLAP analýzu projektových dat, vybrané výstupy lze na mnoho způsobů promítat do grafů nebo kontrolních indikátorů. A to jak na hlavní obrazovce, tak i v tzv. kontrolním panelu, který lze uživatelsky kompletně přizpůsobit. Integrovaný je také grafický editor, který svou jednoduchostí přímo vybízí k plánování ve schématech nebo procesních náhledech. Jednotlivé grafické prvky schémat lze přímo navázat na konkrétní projekty portfolia. I velmi složitá strategie tak získává ucelenou a přehlednou formu, ze které je stav projektů zřetelný na první pohled. ADVANTA jednoduchost, přehlednost, maximum relevantních informací Za 10 let postupného vývoje si ADVANTA získala přízeň nejrůznějších zákazníků, od projektových kanceláří o několika málo lidech až po odbory státních ministerstev ke správě rozvojových a investičních projektů. Kromě již jmenovaných inovativních funkcí k podpoře spolupráce v podniku ADVANTA splňuje také veškeré standardní požadavky projektových profesionálů. Za zmínku stojí příprava projektových šablon nebo přednastavení typických workflow, což může v praktickém světě projektového řízení znamenat významnou úsporu času. Srdcem nástroje je objektová databáze, kterou lze bez programovacích zásahů prostřednictvím administračního rozhraní velmi dobře přizpůsobovat jakýmkoli novým požadavkům firmy. ADVANTA přináší na český trh také netradiční licenční model. Licence pro vykonavatele projektu je totiž zdarma, zpoplatněná je pouze tzv. manažerská licence. Díky tomu lze přístup k systému ADVANTA bez obtíží poskytnout nejen celému projektovému týmu, ale i např. vedení firmy. Lze tím efektivně vyřešit potřebu reportingu a výměny informací mezi ostatními zaměstnanci. Další skupinou uživatelů, kteří velmi ocení bezplatný přístup, budou externí dodavatelé. Ti získají možnost elektronické výměny dokumentů a zároveň přístup ke klíčovým projektovým informacím. Pokud vás zaujal výčet inovativních prvků v projektovém řízení a chcete si nástroj ADVANTA zdarma vyzkoušet, vyžádejte si přístupové údaje k demo verzi na stránce Martin Sahula / Senior Business Consultant ADVANTA v zahraniční praxi Ačkoli je ADVANTA na českém trhu nováčkem, za krátkou dobu již stihla získat nominaci v soutěži IT produkt roku 2014, kterou každoročně vyhlašuje redakce časopisu Computerworld. Navzdory velmi pozitivním ohlasům prvních uživatelů na své nasazení v projektovém řízení české firmy však teprve čeká. A má nemalé ambice. Na domovském trhu sbírá projektové know-how již jedenáctým rokem. Široké možnosti konfigurace a propracovaná objektová databáze umožňují vysokou míru flexibility při řešení potřeb velkých i malých firem a organizací. Několik příkladů ze zahraniční praxe uvádíme zde. Vypracování metodiky pro investiční projekty Potravinářský holding, který pokrývá kompletní řetězec zpracování zemědělské produkce až po výrobu a distribuci potravin do obchodní sítě, nasadil systém ADVANTA ke správě organizačních, investičních a finančních projektů. Při implementaci došlo ke zpracování metodiky pro nové investiční projekty, ve které systém ADVANTA figuruje jako centrální nástroj pro výběr, schvalování a evidenci. Každému projektu jsou přiděleny povinné atributy týkající se prostředků a rizik a následně jsou v systému ADVANTA posouzeny a případně schváleny k realizaci. Proces je definován ve 12 krocích a jednotný vzor rodného listu každého projektu také zajišťuje, že všechny informace jsou k dispozici i během realizace samotné investice. V průběhu projektu je v reálném čase monitorován postup a možná rizika zpoždění nebo překročení nákladů. Po ukončení projektu je takto zhodnocena míra úspěšnosti a odpovídajícím způsobem ohodnocen projektový tým. Hlavní přínosy nasazení systému ADVANTA v potravinářském holdingu jsou: absolutní přehlednost jednotlivých akvizičních záměrů; velmi přesná kontrola grémia vedení, které investiční záměry schvaluje, a to nejen ve fázi příprav, ale i ve fázi samotné exekuce; možnost vypsání interní výběrové soutěže na realizační tým a tím i zajištění vysoké míry odpovědnosti zaměstnanců za provádění 5

6 » Technologické novinky plánu. Dalším nemalým přínosem pro zákazníka bylo sjednocení nástroje napříč firmami holdingu, a to nezávisle na jejich geografické lokalitě. ADVANTA zde přispěla k jednoznačnému úbytu projektů, které se příliš odchylují od původního plánu, a to jak z pohledu termínů, tak vynaložených nákladů. Zlepšení informační infrastruktury v souvislosti s plánovaným rozšířením firemních aktivit Energetická distribuční společnost nasadila systém ADVANTA ke správě projektového portfolia v souvislosti s plánovaným zvětšením distribuční sítě a výrazným rozšířením obchodních aktivit na obnovitelné zdroje. Před implementací zde byla většina projektů řízena za pomoci běžného kancelářského software a hrozilo, že nárůst firemních aktivit bude dosavadním způsobem řízení ohrožen. Mezi hlavní přednosti ADVANTY při výběrovém řízení na nový nástroj patřilo zejména poskytnutí uceleného přehledu o vytížení zaměstnanců, příznivá licenční politika a také možnost dalšího rozšíření nástroje bez nutnosti vyvíjení nových částí. Systém ADVANTA je v této distribuční společnosti v provozu od roku 2011 a po implementaci byl velmi pozitivně zhodnocen pro jednoduchost uživatelského rozhraní, díky kterému se proškolení zaměstnanců omezilo na jednotky hodin. Také samotná implementace napříč celou společností proběhla poměrně rychle a trvala pouhých sedm týdnů. Společnost dlouhodobě oceňuje zejména vysokou efektivitu práce se systémem, který dnes používá zhruba 250 uživatelů. Logika rozvojových programů Ministerstva pro regionální rozvoj Ministerstvo pro regionální rozvoj nasadilo systém ADVANTA ke správě projektového portfolia a lifecycle managementu rozvojových programů. Do té doby byly programy řízeny pomocí běžného kancelářského SW a elektronické pošty, chyběl také centrální nástroj na vyhodnocení rozvojových programů a jejich navázání na konkrétní finanční zdroje. Systém ADVANTA pomáhá s výběrem cílených programů a následně s řízením po celou dobu jejich trvání. Každý takový projekt je zvažován v závislosti na zdrojích financování, které má čerpat. Pak jsou přiřazeny plánovací a kontrolní indikátory a projekt je postoupen hodnotící komisi k výběru. Po schválení jsou jednotlivé pracovní balíčky distribuovány pracovníky ministerstva přímo prostřednictvím systému ADVANTA. Přínosem zde je výrazné urychlení formálního procesu výběru cílených projektů a velmi efektivní metoda sběru informací s možností okamžité vizualizace. Žádosti o projekty lze totiž podávat přímým přístupem do systému ADVANTA, který si žadatel za účelem žádosti sám zřídí. Ministerstvo používá systém ADVANTA i při zasedáních k průběžnému reportingu a sledování postupu. Dalším přínosem bylo výrazné zjednodušení projektové administrativy, která je teď také skladována v elektronické podobě společně s projekty. Ztrojnásobení efektivity výroby nahrazením nástrojů Excel a Basecamp Zakázkový výrobce dřevěných interiérů a dekorací, který během let díky úspěšné obchodní politice ztrojnásobil svůj obrat, nasadil z důvodu rostoucího objemu výroby systém projektového řízení. Ročně se podaří zrealizovat více jak 70 výrobních projektů. Projektový cyklus zde představuje kompletní zpracování surového dřeva, návrh interiéru, výrobu a instalaci u zákazníka. Průměrná doba realizace projektu je 45 dní. Výsledkem dramatického nárůstu objemu výroby byla častá zpoždění projektů. Koordinace všech aspektů zakázkové výroby byla ve velkém objemu komplikovaná, a proto se společnost rozhodla nasadit principy projektového řízení, podpořené nástroji Excel a Basecamp. Jak se po implementaci bohužel zjistilo, nástroje neumožňovaly automatickou koordinaci jednotlivých návazností zakázkové výroby a nebyly dostatečně flexibilní s ohledem na často se měnící priority výroby. Docházelo k prolukám ve Přínosem je výrazné urychlení formálního procesu výběru cílených projektů a velmi efektivní metoda sběru informací s možností okamžité vizualizace. vytížení výrobních kapacit a ke zpožděním v realizaci projektů. Firma proto vyhodnotila implementaci jako neúspěšnou a po novém výběrovém řízení nasadila systém ADVANTA. Dnes pomocí tohoto nástroje spravuje oblast obchodu, kde slouží jako přehled obchodních příležitostí a jednoduché CRM, oblast nákupu, přes který je realizována velká část objednávek materiálu, oblast organizačních a rozvojových projektů, informační a znalostní bázi a v neposlední řadě také strategické plánování. Největší přínos systému ADVANTA byl v samotném řízení výroby, kdy se na základě informací z obchodu detailně plánují veškeré výrobní postupy a v reálném čase je možné reagovat na změny priorit při realizaci projektů. Od nasazení systému ADVANTA došlo ke ztrojnásobení efektivity výroby, kterou společnost dlouhodobě měří a vyhodnocuje na základě finančních indikátorů, sledujících týdenní změnu v postupu jednotlivých projektů. Úspěšná transformace strojírenského holdingu Výrobce kolejových a průmyslových vozidel, těžké a zemědělské techniky v současné době sdružuje více než 20 společností v Evropě a Asii, mezi které patří kromě výrobních závodů i vývojová a výzkumná centra. Kumulovaný roční obrat holdingu činil v roce 2012 částku 4 mld. dolarů. V roce 2010 holding vyhlásil masivní transformaci včetně konsolidace majetkové struktury, navýšení kapitalizace a rekonstrukce výrobních kapacit s roční investicí od 100 do 600 milionů dolarů. I v době ekonomické krize byla transformace úspěšná. Velkou měrou k tomu přispělo právě nasazení nástroje na správu projektového portfolia ADVANTA. Ten byl nasazen v květnu 2011 pro pilotní skupinu cca 50 manažerů ve vedení holdingu, přímo zodpovědných za jeho transformaci. 6 Dáváme technologiím smysl

7 Technologické novinky» Cílem bylo zpřehlednit řízení transformačních projektů a zapojit cca 300 účastníků zodpovědných za realizaci. Mezi stěžejní požadavky byla zařazena správa a schvalování investic. Díky velmi dobře propracované metodice projektového řízení, která ve strojírenském holdingu existovala ještě před nasazením systému ADVANTA, došlo k úspěšnému přechodu na nový model fungování bez větších obtíží. Pozitivní přínosy z praktického fungování byly tak velké, že si holding uvědomil deficity projektového řízení v jiných oblastech, jako je např. vývoj nebo produkce. V současné chvíli je zvažováno rozšíření počtu licencí na dalších 200 manažerů nebo vedoucích projektů a 1000 uživatelů. Martin Sahula / Senior Business Consultant Digitální nástroje marketingu Pokud se zeptáte nějaké firmy, co je jejím nejcennějším aktivem, pak možná nějaká těžební společnost odpoví, že jsou to miliony barelů ropy v jejich ložiscích, ale převážná většina firem řekne, že jsou to její zákazníci. To není pouhá fráze, dá se to demonstrovat na příkladu společností z oblasti utilit či retailu, které v poslední době přidávají do svého portfolia mobilní či finanční služby. Tedy obory, jimž se nikdy nevěnovaly a nemají zde žádnou velkou výhodu v podobě know-how nebo zkušeností. Jejich motivem a předpokladem úspěchu je to, že mají velmi mnoho zákazníků, které dobře znají, jsou s nimi v pravidelném kontaktu, mají s nimi vybudován určitý vzájemný vztah a jsou schopni je efektivně oslovit. Obecně to znamená, že se firmy snaží maximalizovat hodnotu svého zákaznického portfolia. Tedy, svým stávajícím zákazníkům nabídnout další produkty, třeba i zcela odlišného typu, zvyšovat výnos z každého z nich a posilovat zákaznickou loajalitu. K tomu všemu jsou potřeba informace. Informace ze všech zdrojů, z tradičních i nových kanálů. Snahou každé firmy je informace získat, integrovat, konsolidovat, vyvodit z nich závěry a naplánovat odpovídající akce, například v podobě akvizic, cross-sell, up-sell či loajalitních programů. Dále je třeba tyto závěry efektivně realizovat a v neposlední řadě získat zpětnou vazbu o výsledcích. KOMIX nabízí digitální nástroje, pomocí nichž mohou firmy využít maximum dostupných dat, přetavit je na cenné informace a dát tak svému marketingu nový, integrovaný rozměr. Naše nástroje a řešení můžeme rozdělit do následujících oblastí: Integrace nových komunikačních kanálů Konsolidace zákaznických dat Nástroje pro Business Insight Pokročilé analýzy dat Exekuce marketingových kampaní Integrace nových komunikačních kanálů Celá řada firem, pod neúprosným tlakem konkurenčního boje, hledá nové a efektivní způsoby, jak navázat a posilovat komunikaci a vztah se současnými či potenciálními klienty. V posledních letech lze zaznamenat bouřlivý rozvoj sociálních sítí, které se stávají standardním komunikačním mediem. Pro určitou skupinu lidí, zejména mladší generaci, se sociální sítě stávají dokonce mediem hlavním omezují telefonování, zcela upouští od u a SMS a komunikují téměř výhradně přes sociální sítě v podmínkách ČR zejména přes Facebook. Je tedy logický krok, že firma povýší své účty na sociálních sítích na standardní komunikační kanál. Taková komunikace pak slouží nejen k marke tingu a klientské péči, ale jak ukazuje nedávný příklad jedné velké české banky, která pomocí sociálních sítí dramaticky navýšila prodej hypoték, Pro určitou skupinu lidí, zejména mladší generaci, se sociální sítě stávají dokonce mediem hlavním komunikují téměř výhradně přes sociální sítě. může to vést též k výraznému růstu prodeje. Díky vlastnímu know -how a rovněž díky partnerství s organizacemi se silnou marketingovou kompetencí je KOMIX v oblasti sociálních sítí schopný nabídnout nástroje na sledování kvantitativních i kvalitativních ukazatelů, jako je například monitoring nálady. Zajímavé kvantitativní ukazatele jsou zejména počty fanoušků, jejich kategorizace nebo míra jejich aktivity. Neméně je zajímavý vývoj těchto proměnných v čase. Monitoring nálady, tzn. sentiment analýza, pak měří, jak se o dané firmě píše. To bývá optimálně měřeno nejen na vlastních fanoušcích, ale také za celý Internet. Tedy konkrétně za všechny uživatele, kteří v relevantních částech Internetu zmiňují danou společnost/značku. KOMIX je schopen v této oblasti nabídnout podporu obsahové strategie, řízení správného počtu příspěvků, který bude přesně využívat potenciál cílové skupiny, posílit lepší využití ambasadorů - aktivních uživatelů stránek tvůrců veřejných názorů a pomocí nástrojů workflow definovat a implementovat schvalovací proces tvorby obsahu. Výše uvedené body lze splnit pomocí dalších specializovaných nástrojů. Práce se sociálními sítěmi, kdy uživatel nespravuje 7

8 » Technologické novinky obsah přímo odděleně v jednotlivých účtech sociálních sítí, ale centrálně, má i tu výhodu, že v případě poruchy sociální sítě či vypnutí profilu správcem sociální sítě, společnost neztratí veškerou historii a komunitu uživatelů. Obsah je totiž integrován na jednom místě, které je plně pod kontrolou společnosti. Konsolidace zákaznických dat Z pohledu businessu, v němž hraje stále větší roli jedinec a jeho jedinečnost, je nezbytné porozumět klientům co nejlépe a co nejdetailněji. Datová integrace umožňuje konsolidovat data původně roztříštěná do dílčích systémů a získat tak o svých klientech co nejkomplexnější a nejucelenější obraz. KOMIX má bohaté zkušenosti s širokým spektrem technologií sběru dat a různými formami poskytování dat. Veškeré atributy a fakta z rozličných nástrojů a systémů jsou tak snadno převzata/přijata a standardně zpracována do jednotné zákaznické báze. Lze tak například zjistit, zda zákazník daného jména, uložený v interních systémech firmy, je tentýž zákazník, který něco sděluje přes sociální síť. Optimální je stav, kdy specialista zákaznického centra, jež vyřizuje zákaznické požadavky doručené klasickými kanály - např. em či poštou, zároveň vyřizuje i příspěvky ze sociálních sítí. Díky takovému propojení identit, může specialista přizpůsobit reakci na zákaznický příspěvek na Facebooku například dosavadní komunikaci se zákazníkem či dalším informacím (platební historie atd.). V neposlední řadě dávají konsolidovaná data možnost provádět analýzy různého druhu, jak bude ilustrováno v dalších odstavcích. Business Insight KOMIX má v portfoliu nástroje pro přehledné a rychlé analýzy dat, které jsou primárně určeny pro business uživatele a slouží k podpoře jejich rozhodování. Naše nástroje nabízí nejrůznější pohledy ve stále nových souvislostech, v mnoha typech grafů, tabulek a jejich variantách. Rychlé analýzy je možné vytvářet pomocí funkcí drag-and-drop, díky které si uživatel poskládá vlastní ad-hoc report z již vytvořených grafů či tabulek. Nástroje podporují široké škály matematických, analytických, logických či statistických funkcí. Vstupem mohou být data z prakticky libovolných zdrojů, tj. databází, excelů, textových souborů, internetu, sociálních sítí a většiny běžných systémů, včetně SAPu. Nabízíme monitoring sociálních sítí, jako např. Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn a dalších. Díky přátelskému uživatelskému rozhraní si mohou reporty vytvářet uživatelé s business profilem, není tedy potřeba IT expert. Pokročilá analýza dat Nástroje uvedené výše se zpravidla používají, pokud uživatel ví, co hledá. Jsou ale i situace, kdy to uživatel neví či to neví úplně přesně. Ze svých zkušeností, intuice či porovnání s ostatními firmami tuší, že pokud zkombinuje data z různých oblastí a vhodně se na ně podívá, může doslova vytěžit zlato z toho, co se zprvu jevilo jako hromada hlušiny. V praxi se navíc často jedná o více hromad, protože data bývají navzájem nesourodá. To lze ilustrovat na příkladu firmy typu telefonního operátora, jež Oblasti KOMIX řešení 8 Dáváme technologiím smysl

9 Technologické novinky» eviduje nejrůznější data o svých zákaznících. Data o jejich aktivitě - jaký mají tarif; jak, kdy a jaká čísla volají; jaký mají telefon; zda s ním browsují po internetu a co je tam zajímá; data o útratě a platební morálce a v neposlední řadě i kde se uživatelé pohybují. To ale není všechno, dále jsou tu data o zákaznících samotných - jejich věk, bydliště, pohlaví, dále dokonce vazby v rámci rodiny a podobně. K tomu má firma ještě záznamy kdy a s jakou nabídkou byl zákazník osloven a s jakým výsledkem. Obdobně jsou na tom obory jako finance, retail a další. Bavíme se zde nejen o datech z interních systémů organizace, ale i datech externích, například datech partnerů či datech ze sociálních sítí. Taková data bývají navíc v různé kvalitě a formě, od strukturovaných přes texty až po například hlasové záznamy. Pokud společnost vidí potřebu postoupit od fragmentovaných dat k datům integrovaným a posléze k objevování souvislostí, nastupuje KOMIX s pokročilou analýzou dat. Ta může pomoci v oblastech jako Propensity-to -Buy nebo Next-Best-Offer analýzy, jež optimalizují náklady tak, že se k oslovení vybírají zákazníci se statisticky vyšší pravděpodobností kladné reakce na nabídku. Optimalizuje se i volba kanálu pro jejich oslovení. Dále je to Prevence odchodu zákazníků, kde je cílem zmenšit pravděpodobnost odchodu zákazníků tak, že na určité zákazníky vykazující statisticky vyšší pravděpodobnost odchodu se uplatní retenční strategie. Úlohou vyžadující komplexní analýzu většího množství dat je i Segmentace zákazníků. Rozčlenění zákazníků do určitého počtu hlavních skupin podle hodnoty, rizikovosti, druhu chování atd. Využívají se pokročilé techniky tzv. clusteringu (shlukování) v kombinaci s expertními obchodními náhledy. Problém je v tom, že uživatelé často nevědí, jak čísla a grafy uvedené v reportu interpretovat a jaká na jejich základě přijmout rozhodnutí. Zajímavou oblastí je i Segmentace odpovědí ze zákaznických průzkumů pomocí určení typologií textových odpovědí a jejich rozdělení do menšího počtu skupin. Realizuje se s využitím shlukovacích algoritmů text miningu. V oblasti pokročilé analýzy společnost KOMIX chystá ve spolupráci s partnery uvedení na trh zcela nového a velmi zajímavého nástroje. Představme si klasickou situaci, kdy má organizace na počátku data a pokud je alespoň průměrně šikovná, je schopna z nich vytvořit určité reporty. Většina organizací to tak samozřejmě dělá. Kde je tedy problém? Problém je v tom, že uživatelé často nevědí, jak čísla a grafy uvedené v reportu interpretovat a jaká na jejich základě přijmout rozhodnutí. A to právě připravovaný nástroj řeší. Totiž, přeskakuje fázi reportingu a dává rovnou business doporučení! Exekuce marketingových kampaní Pokud chce firma provést oslovení většího počtu klientů, ať už stávajících nebo potencionálních, je KOMIX schopen nabídnout nástroje na podporu takových aktivit. Naše řešení pomáhají zajistit naplánování, řízené provedení a průběžné vyhodnocování kampaní napříč jednotlivými komunikačními kanály. Takové nástroje jsou cenné zejména pro firmy, jež obsluhují větší počet zákazníků, tedy zpravidla to bývají firmy, jejichž zákazníky jsou jednotlivci či rodiny a mají více komunikačních kanálů, například používají y, SMS, dopisy, call centra, prodejny atd. Potřebné funkce lze rozdělit do několika oblastí: Strategické plánování kampaní, pomáhá naplánovat konkrétní kampaně dle obchodních záměrů firmy. Definujete např. velikosti cílových skupin ve vazbě na kapacity kanálů a jejich nákladovost. Naše nástroje umožňují výběr cílové skupiny naklikáním a průběžně ukazují velikost vybrané skupiny. Správa pravidel pak zajistí optimální četnost kontaktování a koordinaci kampaní mezi jednotlivými kanály. Optimalizace překryvů identifikuje překryvy jednotlivých kampaní a poskytne podporu při vyhodnocení profitabilit jednotlivých variant. Integrace s exekučními kanály dá dohromady stávající, zpravidla heterogenní platformy exekučních systémů SMS, MMS, call centra (int/ext), řešení pro direct mail a další. A neposlední řadě vyhodnocení kampaní poskytne analýzu výsledků z hlediska plánovaného a skutečného přínosu ve vztahu k vynaloženým nákladům a obraz finanční návratnosti. Digitální nástroje marketingu jsou velmi perspektivní oblastí. Jak dokumentují výzkumy Gartner, potřeby společností v této oblasti a rovněž objem prostředků sem investovaných rostou ročně dvojcifernou hodnotou. Tento nárůst je především vyvolán snahou o maximální zacílení na zákazníky, tedy oslovovat je obsahem šitým na míru, správným kanálem, ve správný čas. Nutné je také zohlednit nové trendy v oblasti marketingu a komunikace tedy využití sociálních sítí, rozhodování v reálném čase, přístupu k webu z mobilních zařízení atd. KOMIX pomáhá společnostem pochopit, co jejich zákazníci chtějí, a následně je co možná nejefektivnějším způsobem oslovit se správnou nabídkou. Martin Smrt / Senior Business Consultant 9

10 » Technologické novinky Svět Business Intelligece opět dostává novou tvář Když se před lety objevil na trhu nástroj nové generace QlikView, ani zaměstnanci společnosti Qlik, tehdy známé jako QlikTech, netušili, jak velký vliv jejich nástroj na trh Business Intelligence bude mít. Svým produktem ovlivnili ostatní dodavatele BI řešení natolik, že je přiměli v následujících letech transformovat své produkty do nového směru. Qlik jako první zhmotnil pojem Self-service BI, tzv. samoobslužné BI, a rozdělil trh Business Intelligence na dva tábory. Na jedné straně tradiční BI, kdy reporty spravují oddělení IT, a Data Discovery na straně druhé, kdy kdokoliv z uživatelů je schopen data prozkoumávat, dynamicky vizualizovat a tím pádem jednodušeji pochopit. Uznávaným a upřednostňovaným se stal směr druhý - Data Discovery, který Qlik zavedl pod svým obchodním označením Business Discovery. Jako průkopník v technologii in-memory používané při analýze dat, kdy jsou všechna data zpracovávána v operační paměti, se Qlik zapsal do historie. To, že Qlik patří mezi lídry na trhu BI, ukazují také každoroční studie společnosti Gartner, kdy v té poslední (pro rok 2014) poráží jednoho ze svých rivalů Microsoft. Analýza projektu Qlik Sense, nové možnosti pro každého Po letech Qlik přichází s novým nástrojem, který opět vzbuzuje velký zájem a očekávání Qlik Sense. Jedná se o další generaci nástroje QlikView, který komukoliv umožňuje, aby vytvářel dynamické reporty, analyzoval data z nejrůznějších zdrojů a díval se na ně ze všech úhlů pohledů a tedy i v nových souvislostech, a to zcela intuitivně, bez nutnosti znalosti BI nástrojů či pomoci IT specialistů. Qlik Sense byl vytvořen s jediným úkolem - umožnit proměnu dat v informace a znalosti opravdu každému. Tato uživatelská přívětivost je umožněna díky použité technologii HTML5, která zpřístupňuje vytvořené reporty či samotné prostředí pro vývoj všem uživatelům bez závislosti na použité platformě. To, že je Qlik Sense opravdu pro každého podtrhuje i fakt, že je ke stažení naprosto zdarma, jak pro osobní, tak i komerční použití. Analyzovat data a tvořit reporty nikdy nebylo snazší Nový uživatel může načíst data ze svých excelových souborů nebo se připojit k libovolné databázi a pomocí jednoduché funkce drag and drop začít vizualizovat svá data, vytvářet dynamické reporty, dashboardy a to pomocí mnoha typů grafů či zobrazení dat v mapách. Může také sdílet vytvořené objekty, dimenze nebo metriky mezi uživateli. Velmi důležité rovněž je, jak Qlik Sense umožňuje uživatelům mimo pouhé vizualizace dat zjistit, co se právě v datech děje a proč. Díky funkci chytrého vyhledávání a patentované asociativní technologii může uživatel začít s analýzou jednoduchým zadáním libovolného klíčového slova a zjistit tak širší a neočekávané výsledky vyhledávání. Další novou funkcí je Story Telling, která přidává do nástroje speciální vrstvu, ve které uživatelé vytvářejí svůj vlastní příběh nad analyzovanými daty. Kombinací vkládaného textu s popisem dat a přetahováním vytvořených objektů z analytické vrstvy, tak mohou uživatelé prezentovat výsledky zkoumání (analýzy dat, reporty) srozumitelným a jednoduchým způsobem komukoliv. Analýza zásob Mobilní BI je budoucností Společnost Qlik si uvědomuje, že trendem dnešní doby je rychlý a snadný přístup k informacím odkudkoliv a kdekoliv. Proto plně podporuje práci s daty na mobilních zařízeních a taktéž na počítačích s dotykovým ovládáním. Přibližování či výběr v objektech usnadňují realistická a intuitivní gesta. Při vytváření reportu není potřeba uvažovat, na jakém zařízení budou data analyzována, protože rozvržení a velikost objektů se dynamicky přizpůsobí podle typu zařízení, ať už 10 Dáváme technologiím smysl

11 Technologické novinky «se jedná o osobní počítač, tablet nebo chytrý telefon. Inovativním krokem Qliku je také zpřístupnění API vývojářům mobilních aplikací. Krok správným směrem Qlik Sense umožňuje, aby byl každý schopen neomezeně dle svých představ vytvářet potřebné reporty a dynamické dashboardy a mohl tak zefektivnit svoji práci na základě lepších rozhodnutí. Modernost řešení je patrná rovněž z možnosti využití cloudového řešení pro sdílení reportů a v budoucnu i pro nasazení Qlik Sense formou SaaS (Software as a Service). Všechny kvality tohoto jedinečného nástroje si uživatelé mohou vyzkoušet zcela zdarma a bez jakéhokoliv rizika. Qlik Sense je možné zdarma stáhnout na stránkách www. analyzyareporting.cz nebo Miroslav Žebrák / Account Manager «Technologické novinky» «Případové studie» TARIC Systém integrovaného celního tarifu Evropské unie Jedním ze zásadních momentů České republiky byl její vstup do EU k Tento moment neměl vliv pouze na legislativní základ našeho státu, ale musela se mu přizpůsobit i IT podpora v mnoha státních úřadech. A právě Celní správa ČR byla tou organizací, kterou tato změna postihla nejvíce. Charakteristika zákazníka Celní správa ČR je státní orgán, jehož hlavními úkoly jsou výběr cla, poplatků a daní, kontrola dovozu a vývozu zboží mimo EU a také ochrana a regulace domácího trhu včetně bezpečnostních hledisek. Vzhledem k tomu, že EU představuje jednotný celní prostor, jsou tyto úkoly plněny v rámci celé EU. Celní správa ČR se v oblasti celního řízení řídí především evropskou legislativou a je pravděpodobně svázána s EU více než jiné státní instituce. To také ovlivňuje informační systémy, které Celní správa ČR využívá a jež jsou provázány se systémy používanými v ostatních zemích EU. Důraz na kvalitu IS je tedy obrovský. Výchozí situace Po vstupu do EU musí IT systémy celní správy splňovat standardy, které jsou dány evropskou legislativou a technické specifikace musí být odsouhlaseny příslušnými orgány EU. IT systémy všech členských zemí mají tedy stejné standardní funkcionality s možností zavedení národních specifik a společné komunikační rozhraní. Vzhledem k tomu, že EU představuje i jednotný celní prostor, musí být tyto systémy schopny vzájemně komunikovat a aby si porozuměly, musí mít i stejnou interpretaci dat. Jednou ze zásadních funkcionalit systému je výpočet výše cla a dalších poplatků, které musí být vyměřeny při dovozu zboží ze zemí mimo EU. Přestože jsou celní sazby v rámci EU jednotné, výpočet výše cla je dnes velmi složitou záležitostí. Tento výpočet pracuje s mnoha proměnnými a dnes je téměř nemožné vypočítat výši cla ručně tak, jak to bylo možné dříve. Pro zajištění jednotného výpočtu výše cla byl vyvinut systém TARIC, který Případové studie obsahuje veškerá data, včetně národních opatření, potřebná pro výpočet. Tento systém poskytuje všem členským zemím EU data formou denních aktualizací, které je nutné zpracovat a načíst do národního systému TARICu, ten pak data poskytuje dále národním agendovým IT systémům. Naše řešení Společnost KOMIX se podílela na vývoji a nasazení národní centrální aplikace TARIC ve dvou zásadních etapách. 1. Etapa vývoj a nasazení v prostředí UNIX V roce 2002 byla započata první etapa vývoje národní části systému TA- RIC. Společnost KOMIX se začala seznamovat se standardy komunikace s evropskými systémy a bylo potřeba zanalyzovat strukturu a formu přicházejících dat. Celní správa ČR, stejně jako další členské země, měla své specifické požadavky na uložení dat a práci s nimi. Byla připravena analýza a vytvořena architektura systému, který zahrnoval jak načítání dat pocházejících z EU, tak práci s národními opatřeními, která vznikala v rámci české celní správy.» 11

12 » Případové studie V rámci tohoto projektu byly vytvořeny dvě základní části systému: Centrální datové úložiště a systém pro práci s národními opatřeními (Národní integrovaný tarif NIT). Data jsou denně formou aktualizačních datových zpráv přijímána a načítána přes komunikační rozhraní privátní sítě CCN/CSI (privátní komunikační infrastruktura celních správ EU). Poté jsou data podrobena sadě kontrol, které dokážou odhalit nekonzistence v zaslaných datech, a v případě zásadních chyb je import dat zastaven a jsou zaslány informační zprávy určeným správcům. Pokud je zaslaná datová zpráva v pořádku, jsou data uložena do Centrálního datového úložiště. Dále byla vytvořena aplikace NIT. Tato část systému zahrnovala komplexní řešení pro řízení životního cyklu jednotlivých národních opatření od jejich registrace, přes jejich schválení a zavedení do systému, až po ukončení platnosti takového opatření. V rámci první etapy byly využity rozdílné technologie. Komunikační brána CCN/CSI je postavena na technologiích UNIX. Jako databázové úložiště bylo využito technologie IBM Informix a aplikace NIT byla vyvinuta jako intranetová aplikace založena na technologiích Apache s modulem FastCGI. 2. Etapa migrace a upgrade systému do prostředí MSSQL V roce 2005 se Celní správa ČR rozhodla sjednotit technologickou platformu na produkty společnosti Microsoft u všech systémů, a tím i u národního systému TARIC. První část projektu byla zahájena v prosinci 2006, kdy proběhla počáteční analýza. Součástí celého projektu byla migrace aplikací a dat do nového technologického prostředí a integrace do provozovaného informačního systému Celní správy. Celý systém byl tedy převeden z technologií Java a IBM na technologie Microsoft a provedena celková integrace systému do jednotného technologického prostředí. Nový systém byl uveden do provozu v prosinci Hodnocení přínos našeho řešení pro zákazníka V případě I. etapy obdržela Celní správa ČR spolehlivé národní řešení pro práci s daty pocházejícími z EU. Nad rámec požadavků vycházejících z EU standardů byly vytvořeny sofistikované kontroly, které pomohly odhalit případné nekonzistence dat a tím zabezpečit bezchybný výpočet celního dluhu a dalších poplatků. V případě II. etapy byl systém bez problémů migrován na nové technologie zapadající do koncepce rozvoje ICT české celní správy. Tento systém je pevnou součástí celé infrastruktury celního a daňového systému, a poskytuje svá data nejenom jednotlivým agendovým systémům Celní správy ČR, ale také jsou data poskytována deklarantské veřejnosti formou příslušných číselníků. Martin Podveský / Senior Business Consultant Modelování procesů a služeb pro Generální ředitelství cel ČR Na první pohled jsou číselníky celkem jednoduše vypadající tabulky se seznamem kódů, popisem jejich významu, intervalem platnosti a případně i dalšími atributy. Opak je ale pravdou. Tyto relativně jednoduše vypadající tabulky jsou velmi důležitou součástí celého organismu informačního systému. I jednoduchá aplikace, pokud jsou chybné číselníky, pracuje špatně a dodává špatné informace či zpracování dat je nekorektní. Výchozí situace zákazníka Celní správa ČR je orgánem, který dlouhodobě a úspěšně buduje svůj informační systém pro podporu procesů v oblasti kontroly a výběru cla a daní. A právě číselníky jsou jednou z klíčových komponent celého systému, bez kterých by bylo velmi složité tyto procesy řídit a zpracovávat data. V mnoha případech už ani nejde o jednoduché tabulky s pouhým výčtem kódů a jejich významů, ale o celý provázaný systém, kde jsou hodnoty tabulek/číselníků vzájemně velmi úzce provázány. Pro správu číselníků byl využíván systém, který byl postaven na již zastaralé technologii (Visual FoxPro 9) s lokálním umístněním souborů. Takto postavený systém už nevyhovoval provozním potřebám a nebyl ani dostatečně řešen z pohledu bezpečnosti dat a provozu vůbec. Na základě těchto skutečnosti padlo rozhodnutí o zahájení projektu s cílem připravit nový systém, který bude v souladu s novými bezpečnostními standardy a postaven na nových technologiích. Koncept a technologie Pro systém, který zpracovává 500 číselníků, data pocházejí z různých zdrojů a jsou v různých formátech a denním intervalem změn, bylo nutné navrhnout architekturu tak, aby se data po transformacích bez delšího prodlení dostala k odběrateli. Průběh požadovaného procesu tedy odpovídá standardnímu ETL (Extract, Transform, Load) procesu, který bylo potřeba podpořit modelovacím nástrojem. Po krátkém váhání jsme zvolili technologii WF (Windows Workflow Foundation) z rodiny Microsoft. 12 Dáváme technologiím smysl

13 Případové studie» Klientské aplikace Centrální aplikace Vstupní data Vstupní datová fronta Datové prostředí Datový server Celní správy Provozní DB Zrcadlová DB Testovací DB Architektura systému Pro práci se systémem a tvorbu komplexních příkazů byl vytvořen grafický návrhář založený na Windows Forms a Windos Workflow Foundation. Díky tomuto rozhraní lze jednoduchým způsobem tvořit vlastní proces zpracování dat. Takto vytvořený proces lze spouštět automaticky nebo ručně přímo z aplikace, což umožňuje princip zachycení procesu v jednotném formátu XAML. Tento formát je vhodným nejenom pro opětovnou grafickou úpravu. Samotné modelování příkazů se provádí skládáním grafických prvků do základních programovacích konstrukcí, jako jsou sekvence, podmínka a cyklus. Chování samotného příkazu se upravuje nastavením hodnot parametrů prvku použitím literálů nebo výrazů a funkcí. Grafický náhled pro prohlížení modelovaných příkazů není jediným náhledem, který uživatel vidí, ale pro zpřehlednění je také k dispozici jeho textová reprezentace. To uživateli pomáhá v orientaci ve vytvořeném toku zpracování s možností přímé vazby mezi grafickým návrhem a právě touto textovou reprezentací. Vlastní řešení Grafické rozhraní tvoří jenom jednu část celkového řešení a má ještě následující části: Vstupní rozhraní část systému, která zpracovává příchozí data v jednotném formátu XML, přístupné přes webové služby; Centrální systém hlavní část systému, která zodpovídá za samotnou realizaci; Výstupní rozhraní část systému, která zodpovídá za vystavení dat pro odběratele a zasílání vyžádaných informací. Zpracování dat v takto navrženém systému je tedy průtokové bez zbytečných prostojů, pokud uživatel nedefinuje jinak. Na data, která se vyskytnou na vstupním rozhraní, se aplikuje pravidlo zpracování, dle kterého se v systému spustí přiřazený tok k provedení specifikované operace. Před vlastním publikováním toku jej lze otestovat. Uživatel může nad vstupními údaji nastavit různé kombinace podmínek, po jejichž splnění řídicí blok provede následující úkony: Přenos a konverze vstupních dat z datové fronty do SQL tabulek na SQL server aplikace. Spuštění zadaných workflow, která zpracovávají vstupní údaje. V rámci definice pravidel je nutno definovat samotné úlohy (úloha je činnost, při které se spustí jedno nebo více workflow za sebou), které mají definovány atributy řídící tyto úlohy. Pro podporu práce s daty bylo zapotřebí integrovat funkčnosti (například import, export, modifikace, práce s proměnnými, porovnání tabulek, odeslání u a další), které vytvářejí společně se základními funkcemi (cyklus, seskupení, podmínka) komplexní nástroj pro podporu modelování. Tyto aktivity jsou však jenom dílčí části celého systému, které v rámci modelování mohou využít předdefinovaných funkcí: Textové funkce pracují s textovými řetězci. 13

14 » Případové studie Konverzní funkce převádí datové typy hodnot. Matematické funkce pracují s čísly. Funkce data a času pracují s kalendářními daty a časem. Ostatní poskytují doplňkové operace s hodnotami nebo proměnnými. Formát funkcí vychází z jazyka T-SQL a ty, které nebylo možné pomocí tohoto standardu naplnit, jsme vytvořili ve formátu PowerShell. Jedna z nejsložitějších oblastí pro řešení v tomto systému, bylo spojování číselníků, kde stejné kódy v různých zdrojích mají rozdílné intervaly platnosti. Systém umí také udržovat číselníky v několika verzích, které je možné zveřejnit. Ne všichni odběratelé dokážou nebo potřebují upravit systémy pro aktuální verzi číselníku, může jim dostačovat současná verze. Hodnocení a přínosy To, co uživatel v rámci vytváření toku dat určitě ocení, je nejenom možnost si celý tok zpracování vstupních dat graficky připravit, ale také to, že každá z částí, kterou do tohoto toku vkládá, má v sobě integrované validace, které uživatele upozorní na chybu v zápisu výrazu nebo parametrů. Optimalizace při zápisu znovupoužitelných funkčních bloků sestavených z jednotlivých aktivit, případně celých kompozic, které se vzájemně mezi sebou dají volat pomocí předávaných parametrů, dávají řešení bonus navíc, který uživatelé ocenili již z počátku práce se systémem. Martin Janček / Head of Department, Project Manager Komplexní manažerský informační systém pomáhá zlepšovat služby poskytované Národní technickou knihovnou Představovat si, že organizaci řídí nějaký manažerský informační systém je jistě naivní organizaci řídí její zodpovědní manažeři. V moderní organizaci je pak manažerská zodpovědnost distribuovaná na stále nižší a nižší úrovně: nejvyšší management odpovídá za strategii a klíčová rozhodnutí, operativní management ale leckdy spočívá na bedrech i těch nejnižších úrovní v organizační hierarchii. Na základě čeho ale má být moderní organizace řízena? Odpovědí může být úsloví co neměříš, to neřídíš. Řízení má být (do určité míry) objektivizováno, je tedy třeba stanovit měřitelné ukazatele (zejm. klíčové ukazatele, tzv. KPI Key Performance Indicators), jejichž vývoj bude ukazovat směr, kterým se organizace pohybuje. Dobře navržený a dobře fungující manažerský informační systém je základem, který takovou manažerskou podporu umožňuje. Charakteristika zákazníka O Národní technické knihovně (NTK) se říká, že je nejmodernější knihovnou ve střední Evropě. Je to v každém případě největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. V moderní ekologické budově v dejvickém kampusu NTK poskytuje především studentům okolních vysokých škol ideální prostředí pro studium. K dispozici jsou individuální i týmové studovny a učebny, samoobslužné tiskové a kopírovací 14 Dáváme technologiím smysl služby, noční studovna, asistované informační a rešeršní služby a v neposlední řadě i 330 tisíc volně přístupných svazků odborné literatury (a dalších asi 800 tisíc ve skladech), odborných tištěných a kolem 4,5 tisíce předplacených a zhruba desetkrát tolik volně přístupných elektronických časopisů a několik stovek elektronických knih. Vedle toho je knihovna i společensko -kulturním centrem s přednáškovou a výstavní činností, pořádá exkurze a vzdělávací akce, ale je i místem pro setkávání což dokresluje příjemná kavárna. Výchozí situace zákazníka Cílem NTK bylo další zlepšování služeb, které poskytuje svým zákazníkům. Pro tento účel se NTK rozhodla realizovat komplexní projekt, který by nejen prostřednictvím strategických konzultací umožnil nasměrování NTK do budoucích let, ale vytvořil i technickou infrastrukturu, která by realizaci strategických cílů umožnila sledovat a měřit. Národní technická knihovna si vybrala pro řešení svého projektu společnost KOMIX s. r. o., která nabídla zákazníkovi nejlepší kombinaci konzultační podpory i technické realizace. Ve spolupráci s partnerem jsme nabídli kvalitní strategické poradenství založené na podrobném studiu veřejných knihoven v zahraničí i u nás a současně jsme zákazníka přesvědčili o své schop-

15 Případové studie» nosti nezůstat u konzultačních výstupů, ale také dodat manažerský informační systém (dále také MIS ), který pomůže stanovené manažerské cíle naplnit. Naše řešení Vstupem pro manažerský informační systém byly strategické cíle organizace. Ve spolupráci se zákazníkem jsme stanovili následující hlavní oblasti KPI, které budou pro sledování klíčové: 1. Spokojenost zákazníků. 2. Efektivita využití vložených prostředků. 3. Efektivita interních procesů. 4. Efektivita využití klasických fondů. 5. Efektivní podpora elektronických informačních zdrojů. 6. NTK jako sociální prostor. 7. Podpora vědy a výzkumu. Pro uvedených sedm oblastí jsme navrhli klíčové ukazatele KPI a dále vytvořili katalog dílčích ukazatelů, které budou sloužit pro manažerské sledování dílčích oblastí. Celkem bylo navrženo a posléze realizováno v prostředí MIS více než 200 dílčích ukazatelů. Hodnoty velké části ukazatelů se získávají automaticky: v rámci řešení MIS byl realizován třívrstvý datový sklad a automatizovaně běžící datové transformace, které jednou denně datový sklad naplňují aktuálními údaji. Výhodou tohoto řešení je, že datový sklad konsoliduje a integruje údaje z různých provozních informačních systémů, kterými NTK disponuje (integrovaný knihovní systém, systém elektronické kontroly vstupů, tiskový systém, pokladní systém atd.). Pro některé ukazatele byla vyvinuta speciální rozhraní (např. sledování počtu zákazníků ve studovně časopisů), pro část ukazatelů, jejichž hodnoty nebylo možné získat automaticky, bylo vyvinuto rozhraní pro jejich ruční zadávání se stanovenou periodou (např. 1x ročně se zadává ukazatel počet realizovaných stáží ). V rámci řešení byla implementována řada pokročilých ukazatelů, jejichž hodnoty se získávají relativně složitým způsobem - NTK nyní může sledovat např. špičky návštěvnosti v budově NTK, průběh návštěv po otevření a před uzavřením a podobně. Při logickém návrhu MIS byl řešen problém možných změn číselníků (tzv. pomalu se měnící dimenze) a plně v rámci řešení implementován. Koncoví uživatelé si mohou zvolit díky tomuto referenční časový bod, ve kterém údaje chtějí získat ev. agregovat. Datový sklad představuje rozhodující integrační platformu a srdce celého manažerského informačního systému. Pro uživatele, kteří pracují s daty v něm obsaženými, je ale hlavním informačním kanálem uživatelské rozhraní MIS, jež bylo realizováno prostřednictvím dvou nástrojů. Pro účely sledování celkových trendů, analýz závislostí a dlouhodobého vývoje je využíván nástroj QlikView, pro účely operativního řízení pak prostředí MS Excel napojeného přímo na databázi datového skladu. Takové dvojcestné řešení manažerského prostředí bylo náročnější na vývoj a koordinaci, ovšem ukázalo se jako optimální z pohledu koncových uživatelů i nároků na licenční poplatky koncových uživatelů. NTK zvolilo při řešení MIS moderní strategii práce s informacemi: doslova všechny výstupní údaje, které MIS obsahuje, jsou k dispozici všem jeho uživatelům. Současně byly ovšem vytvořeny skupiny ukazatelů ( aplikace ), aby jednotliví uživatelé MIS měli k dispozici přednostně ty údaje, které bezprostředně potřebují pro svou činnost a na jiné údaje se mohli dívat jen v případě zájmu či potřeby. Součástí řešení je i administrátorské rozhraní, které umožňuje provozní sledování funkcí MIS, zejména kontrolu automatizovaných běhů a řešení případných nestandardních situací. K tomu slouží aplikační log, který běžné i nestandardní situace zaznamenává a jeho údaje jsou k dispozici pracovníkům NTK odpovědným za provoz MIS prostřednictvím jeho rozhraní. Datový sklad představuje rozhodující integrační platformu a srdce celého manažerského informačního systému. Uživatelská dokumentace umožňující se seznámit s MIS novým uživatelům byla realizována v elearningovém prostředí. Hodnocení Projekt dodávky manažerského informačního systému byl dokončen jeden měsíc před plánovaným datem. Zákazník má po realizaci projektu k dispozici oblasti manažerského sledování a odpovídající KPI, jejichž měření mu napomáhá k objektivizaci naplňování strategických cílů organizace. Současně řada operativních ukazatelů umožňuje sledovat každodenní provoz organizace. Hodnoty více než 200 ukazatelů jsou dostupné napříč organizací všem uživatelům MIS. Společnost KOMIX s.r.o. poskytuje svým zákazníkům technickou podporu. Projekt NTK se v prvních měsících ukázal dostatečně stabilní a samoprovozovatelný. Případný rozvoj řešení usnadňuje zvolený koncept metadat. Přidávání nových ukazatelů na základě existujících dat, včetně jejich včlenění do uživatelského prostředí, je možný prostřednictvím vložení údajů do metadatových tabulek přímo zákazníkem, který má pro tyto účely k dispozici podrobné návody. Manažerský informační systém zpracovaný firmou KOMIX je velice komplexní nástroj, postihuje velké množství ukazatelů a nad nimi připravených statistik. Jsme teprve na začátku jeho využívání, ale řada statistik nám již velmi dobře posloužila při rozhodování, kterým směrem rozvíjet služby knihovny. Pro implementaci plné šíře možností jsme ustavili dvě pracovní skupiny. Skupina pro efektivní aplikaci MIS, odpovídá za to, aby MIS vykazoval požadované statistické výstupy, obstarává komunikaci s uživateli, zajišťuje uživatelskou srozumitelnost metodik jednotlivých statistik, zajišťuje sběr a formulaci požadavků na úpravy, 15

16 » Případové studie doplnění, případně vytvoření nových statistik a organizuje průběžné vzdělávání ve využívání MIS. Skupina pro technický rozvoj MIS odpovídá za vytvoření a údržbu srozumitelných metodik jednotlivých statistik v souladu s technickou specifikací a požadavkem uživatelské přívětivosti, zajišťuje návrh a vypracování dalších potřebných statistik včetně popisu jejich metodiky a zajišťuje komunikaci s dodavatelem aplikace ve věci reklamací, úprav a dalšího rozvoje. Věříme, že touto cestou se nám potenciál MIS pro efektivní řízení knihovny jako firmy podaří dokonale vytěžit, řekl o projektu Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny. Martin Šály / Senior Business Consultant Nasazení nástroje ERIAN pro optimalizaci procesu inkasa pohledávek ve společnosti Vostok Finance Group Systém ERIAN je původní expertní systém vyvinutý ve společnosti KOMIX. Historicky první implementací ERIANu bylo automatické vyhodnocování rizikovosti celních deklarací. Od té doby se ERIAN díky své univerzálnosti a ověřené výkonnosti dočkal mnoha dalších implementací v nejrůznějších oblastech, jak tematických tak geografických. Tato případová studie popisuje nasazení ERIANu pro optimalizaci procesu inkasa pohledávek ve společnosti Vostok Finance Group (VFG), jedné z největších finančních institucí na Ukrajině. ERIAN a rozhodování Nejsilnější stránkou systému ERIAN je schopnost provádět v reálném čase ohromná množství rozhodnutí na základě velmi složitých pravidel. Při praktickém nasazení v oblasti financí či pojišťovnictví, ale i jinde, jsou často využívány některé modely rozhodování, například rozhodovací stromy (decision trees), různé systémy diskrétních ukazatelů (scorecards), případně vážené systémy ukazatelů (balanced scorecards). Tyto modely jsou většinou relativně jednoduše vyhodnotitelné a interpretovatelné, mají však i řadu negativních vlastností. Některé z těchto modelů bývají implementovány specializovanými systémy pro danou oblast, včetně více či méně rozsáhlé podpory business procesů dané oblasti. Uživatel tak má možnost jednoduše použít některý z dostupných rozhodovacích modelů a nastavit jeho parametry. Tyto rozhodovací modely jsou obvykle těsně vázány na příslušnou oblast nasazení a zvládají jen omezenou komplexitu pravidel. 16 Dáváme technologiím smysl Přístup, který jsme zvolili při vývoji ERIANu, je odlišný. Není to jen sada předem připravených rozhodovacích modelů, nýbrž představuje univerzální expertní systém pro rozhodování v reálném čase. Poskytuje uživatelům platformu a nástroje, aby si nejen mohli základní modely jednoduše sami implementovat a přesně přizpůsobit vlastním potřebám, ale umožňuje implementovat i mnohem složitější modely rozhodování, které celý rozhodovací proces posouvají na novou kvalitativní úroveň. ERIAN tak umožňuje dokonce pokrýt i potřeby, o nichž experti v daných oblastech dosud ani neuvažovali, protože neměli k dispozici technologii, která by umožňovala provádět v reálném čase vysoce složité výpočty a rozhodování. Optimalizace výběru pohledávek Předmětem podnikání společnosti VFG je nákup různých typů pohledávek a jejich následné inkaso. K výběru pohledávek slouží různé nástroje, k nimž patří například upomínání prostřednictvím SMS a ů, automatické a manuální telefonáty, rozesílání právních dopisů nebo osobní návštěvy. Použití každého nástroje má určitou pravděpodobnost úspěchu v závislosti na různých atributech jednotlivých případů. Použití každého nástroje s sebou nese také určité náklady a jednotlivé nástroje mají navíc ještě určitou omezenou kapacitu. Smyslem a cílem podnikání Vostok Finance Group je optimalizace procesu inkasa pohledávek ve smyslu maximalizace objemu vybraných pohledávek při současné minimalizaci vynaložených nákladů. Pro každý případ je potřeba vybrat takový nástroj, který v daném okamžiku poskytuje nejvyšší pravděpodobnost úspěchu a zároveň má co nejnižší náklady. Společnost VFG používala pro podporu tohoto procesu vlastní řešení, které však již výkonnostně nevyhovovalo ani neposkytovalo možnost implementace složitějších rozhodovacích modelů, o jejichž zavedení VFG uvažovala. V roce 2013 uskutečnila VFG mezinárodní výběrové řízení s cílem nahradit stávající systém pro optimalizaci procesu výběru pohledávek systémem novým, lepším a výkonnějším, který by byl schopen posuzovat několikrát denně řádově miliony případů.

17 Konzultační služby ERIAN přesvědčil O dodávku pro VFG usilovali tradiční dodavatelé, například společnost FICO či Xperian, kteří nabízeli v dané oblasti svá standardní řešení. Proti těmto tradičním specializovaným systémům se o přízeň zadavatele ucházel v oblasti výběru pohledávek také systém ERIAN, který se sice nemohl chlubit takovým počtem existujících instalací, avšak na základě zkušeností z jiných oblastí sliboval výrazně vyšší provozní výkon, větší možnosti rozšiřování do budoucna a zejména výrazně nižší pořizovací a provozní náklady než tradiční specializované systémy. Ve výběrovém řízení nakonec pružnost, provozní výkon a náklady na vlastnictví ERIANu převážily nad ostatními konkurenčními systémy, takže ERIAN byl vybrán jako nový systém pro optimalizaci výběru pohledávek ve společnosti VFG. Průběh implementace ERIAN je univerzální a škálovatelná platforma, kterou je pro každou typovou implementaci nutné mírně přizpůsobit. Typická customizace ERIANu sestává z definice struktury vstupních požadavků, definice a implementace výstupních akcí pravidel, struktury výstupu rozhodnutí (ohodnocení) a struktury ukládaných statistik pro sledování chování pravidel. V případě VFG se navíc jednalo o první implementaci do ukrajinského prostředí a bylo nutné ještě provést ERIAN Elektronická riziková analýza jazykovou lokalizaci. Další standardní službou poskytovanou v rámci implementace systému je analýza problematiky rozhodování v dané oblasti a návrh nejlepšího způsobu vytvoření prvotních pravidel v systému ERIAN. Na to pak navazuje školení budoucí obsluhy a tvorba výukových materiálů pro budoucí vývoj vlastních Datová analýza a reporting pravidel uživateli. Z hlediska řízení projektu sestává typická implementace systému ERIAN především ze zhruba několikatýdenní fáze analýzy potřeb uživatele a návrhu potřebných přizpůsobení, po níž následuje dvou až čtyřtýdenní fáze implementace navržených přizpůsobení. Vlastní instalace ERIANu do prostředí zákazníka trvá typicky kolem jednoho týdne a po ní se provádí integrace se stávajícími systémy zákazníka a zkušební provoz s trváním podle potřeby. V případě VFG byla integrace atypická, protože z důvodu dosažení maximálního výkonu bylo standardní interaktivní rozhraní ERIANu prostřednictvím webové služby a SOAP nahrazeno vysoce výkonným dávkovým rozhraním prostřednictvím databázových tabulek. Vývoj software na zakázku Testování software Zbytečně výkonný V rámci integrace se systémy zákazníka proběhlo ještě nastavení konfigurace ERIANu tak, aby maximálně odpovídal výkonnostním charakteristikám produkčního provozu. Ve VFG byl ERIAN nasazen na virtuální server se Případové studie» 16-ti jádry CPU a konfigurací ERIANu se podařilo dosáhnout zpracování 1,1 mil požadavků za cca 3,5 minuty, tedy 5200 požadavků za sekundu. Při tomto výkonu bylo omezujícím místem čtení požadavků a zápis výsledků do databázových tabulek a zátěž dostupných CPU se pohybovala kolem 35 %. Laděním parametrů databáze, případně laděním komunikační infrastruktury, by bylo možné dosáhnout dalšího zvýšení výkonu. Dosažený výkon však již takto mnohonásobně překonal potřeby a očekávání zákazníka, proto bylo od další optimalizace upuštěno. Tento výkon umožňoval VFG skenovat celé portfolio případů i několikrát denně a pružně tak reagovat na aktuální provozní podmínky, např. na změny vytížení call center. Přitom komplexní pravidla obsahovala rozhodovací stromy s hloubkou přesahující 80 úrovní. Úspěšná a rychlá implementace vedla k rychlému získání důvěry v novou technologii. Závěrem V současné době je systém ERIAN již několik měsíců úspěšně nasazen v rutinním provozu a vyžaduje jen minimální provozní podporu. Se společností VFG pokračujeme ve vývoji dalších specifických funkčností. Projekt implementace ERIANu do oblasti optimalizace procesu výběru pohledávek byl velmi úspěšný a slouží jako inspirace pro další podobné aplikace, jakou je například optimalizace marketingových kampaní. Jan Vrána / Project Manager 17

18 » Případové studie Sdílení identity klientů ERA a Vitakarta ONLINE Prezentované řešení sdílení identit klientů portálů ČSOB a OZP je zajímavé hned z několika důvodů. Poskytuje zcela novou a atraktivní službu klientům dvou velkých institucí současně propojuje portál Era patřící pod křídla bankovní skupiny ČSOB s portálovým řešením Vitakarta ONLINE zdravotní pojišťovny OZP. Integruje zajímavé moderní technologie elektronického bankovnictví a portálových řešení s důkladným bezpečnostním zajištěním na pozadí. Velmi inspirující byla i vlastní implementace, kde bylo nutné propojit a sladit týmy ze tří různorodých světů - z bankovního sektoru, z oblasti zdravotního pojištění a ze softwarové firmy. Díky společnému úsilí a nadšení všech bylo řešení úspěšně završeno a projekt byl dokončen ve velmi krátké době. Výchozí situace zákazníka KOMIX implementoval pro OZP nejen centrální informační systém IZOP, ale také klíčovou portálovou platformu IPP a řadu koncových portálových aplikací systému Vitakarta ONLINE. Při společném plánování rozvoje jsme OZP navrhli možnost napojit elektronické bankovnictví některé z významných bank tuzemského trhu na portálové řešení OZP. Toto řešení OZP velmi zaujalo. Z oslovených bank nejrychleji a nejpřímočařeji reagovala ČSOB a nabídla napojení z portálu Era do OZP. Vzájemná třístranná dohoda byla uzavřena na konci roku 2013 a obratem bylo možné zahájit práce na realizaci. Charakteristika zákazníků OZP, čili Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice a má své pobočky a expozitury nejen ve všech krajských městech ČR, ale také v řadě větších měst. V letošním roce (2014) se profiluje jako První elektronická zdravotní pojišťovna prostřednictvím webových a mobilních aplikací Vitakarta ONLINE (dříve prezentovaných pod názvem Portál OZP ON-LINE). ČSOB, tedy Československá obchodní banka, a. s., je jedna z největších bank na tuzemském trhu. ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod obchodními značkami ČSOB, Era a Poštovní spořitelna. Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, Era Finančních center a na obchodních místech České pošty (Poštovní spořitelna) a jsou na nich nabízeny i produkty a služby celé skupiny ČSOB. Veškerá komunikace probíhá zabezpečeným kanálem, který je chráněn současnými moderními bezpečnostními mechanismy na bázi certifikátů. Naše řešení Řešení společnosti KOMIX spočívá v přesměrování z internetového bankovnictví Era na portál OZP Vitakarta ONLINE s tím, že portál OZP převezme ze strany banky ověřenou identitu klienta. Jde tedy v jistém smyslu o jednosměrné sdílení ověřené identity, čili jakési meziportálové Single Sign-On (SSO). Přechod na portál OZP (tj. Vitakarta ONLINE) je nabízen v menu internetového bankovnictví Era. Pokud si klient volbu vybere a odsouhlasí sdílení údajů mezi ČSOB a OZP, je zahájeno vlastní přesměrování do nového a zcela nezávislého okna prohlížeče. V pozadí přechodu probíhá sada kontrolních mechanismů - ztotožnění osoby, vyhledání platné identity atd. Pokud proběhnou všechny kontroly úspěšně, je na straně autentizačního modulu OZP vytvořena dočasně platná URL adresa, která je předána portálu Era. Portál Era pak prohlížeč koncového klienta na tuto adresu přesměruje. Na straně Era je celé řešení zakomponováno do portletu aktivovaného z menu. Na straně OZP byl příslušně roz- Uživatel ČSOB OZP Internetový prohlížeč žádost o přístup do POZP vygenerovaná URL IBB žádost o přístup do POZP vygenerovaná URL Portál OZP DMZ ZZ ověření RČ CIS OZP Schéma přesměrování 18 Dáváme technologiím smysl

19 Případové studie» šířen autentizační a autorizační modul portálové platformy a doplněny potřebné kontrolní a ověřovací mechanismy. Veškerá komunikace probíhá zabezpečeným kanálem, který je chráněn současnými moderními bezpečnostními mechanismy na bázi certifikátů. Komunikace portálu Era a portálu OZP se opírá o vzájemnou (mutual) autentizaci SSL. Hodnocení Hlavním přínosem pro ČSOB i pro OZP je to, že jejich webová řešení poskytla svým klientům novou funkcionalitu, v rámci které jim byl zjednodušen přístup k poskytovaným službám na Internetu. Z hlediska marketingu je také důležité to, že s touto službou přišly jako první. Toto prvenství lze velmi dobře mediálně zhodnotit. Od okamžiku nasazení na začátku druhého kvartálu 2014 využila přesměrování z portálu Era celá řada spokojených klientů. Citujeme z tiskové zprávy ČSOB: Tato unikátní služba plně zapadá do konceptu Ery chceme propojovat finanční a nefinanční svět a zároveň zjednodušovat lidem život, říká Jan Doubek, ředitel klientské komunikace Ery. Spolupráci jsme postavili na skutečnosti, že banka je tradičně silná v ochraně dat, takže i tak citlivé údaje, jako jsou ty zdravotní, jsou u nás v naprostém bezpečí, vysvětluje Doubek. Martin Lipš / Project Manager Využití QlikView pro analýzu výhledu cashflow Trápení s odhadem vývoje stavu peněžních prostředků v budoucnosti a s tím spojenými problémy má v současné době mnoho společností nehledě na velikost, obrat či zaměření. Jednou z nich byla i firma Zenit, která se toto trápení rozhodla ukončit pomocí nasazení reportingového nástroje, který jí umožní předvídat budoucí vývoj, modelovat si teoretické situace a díky tomu včas zasáhnout v případě nějaké vážnější hrozby. Charakteristika zákazníka Zenit, spol. s r. o. je česká obchodní společnost zabývající se dovozem a distribucí moderních plastových materiálů a vyspělých technologií v oblasti průmyslového obrábění a letecké techniky. Polykarbonátové desky, plexisklo, CNC obráběcí stroje včetně jejich servisu a náhradní díly pro vrtulníky armády České republiky to je jen stručný výčet činností, kterými se společnost Zenit zabývá. Se svými cca 40 zaměstnanci a ročními tržbami okolo 400 mil. Kč patří Zenit k firmám se střední velikostí. Historie společnosti sahá až do roku Za dobu své existence navázal Zenit partnerství s mnoha významnými firmami jako General Electric, Rohde Schwarz, Pirelli, Roehm, Charmilles technologies, Mikron, Neckermann, Arburg, Universal, Wertenbach, Bayer Sheet Europe nebo Evonik Degussa, z nichž s některými trvá partnerství dodnes. Výchozí situace zákazníka Sledováním a predikováním vývoje cashflow se zabývá skoro každá firma. Rozdíly lze nalézt ve způsobu, jakým je to prováděno. V Zenitu zvolili cestu excelové tabulky, která byla pravidelně vyplňována a zahrnovala informace o stavu účtu, očekávaných příjmech v podobě nesplacených faktur vydaných, splatných v daném období nebo dříve, rozdělených dle prodlení po splatnosti, dále pak informace o očekávaných výdajích v podobě nesplacených a splatných faktur došlých, očekávaných mzdách, odhadu DPH a splátek půjček a leasingu. Zároveň obsahovala informace o očekávaném čerpání úvěru a předpokládaném nákupu cizí měny. Tento stav byl velmi nevyhovující, neboť výhled byl velice agregovaný (1 měsíc), poměrně nepřesný (vycházel spíše z odhadů než z tvrdých dat) a málo analyzovatelný (nebylo možné zjistit, jak se k jednotlivým číslům došlo, jaké faktury jsou uvažovány apod.). V neposlední řadě bylo poměrně pracné takový výhled vyrobit, neboť bylo nutné ručně vyhledávat, dopočítávat a sčítat různé položky. Společnost Zenit se rozhodla jako platformu pro reporting a analýzu výhledu cashflow zvolit QlikView zejména z následujících důvodů: QlikView nabízí možnost kombinovat zdroje, takže je možné načítat data přímo z databáze a zároveň např. z excelových tabulek, má vlastní ETL vrstvu, takže je možné používat historická data pro generování predikce, umí zobrazit data jak na detailní, tak na agregované úrovni a filtrovat v nich, takže je možné analyzovat jednotlivé složky cashflow, navíc z různých pohledů, navíc pracuje v RAM paměti, takže je rychlé a umožňuje analyzovat velké množství dat najednou. Naše řešení QlikView aplikace, kterou společnost KOMIX pro Zenit vytvořila, řešila všechny zmíněné problémy a navíc přinášela další výhody v podobě uživatelského komfortu, většího množství úhlů pohledu, detailnějších možností analýzy a v neposlední řadě také možnosti modelování různých situací. 19

20 » Případové studie Ukázka z aplikace pro analýzu cashflow Základním stavebním kamenem byla dobrá příprava datových zdrojů. Zde bylo využito schopnosti QlikView integrovat více datových zdrojů a transformovat data v rámci ETL vrstvy. K datům z databáze (jež obsahovala informace o již vydaných a došlých fakturách) jsme tak mohli přidat manuálně zadávaná data z Excelu o předpokládaných (pravidelných i nepravidelných) platbách, které se nefakturují, nebo k nim faktura zatím neexistuje, a transformovat data o mzdách a finančního plánu pro predikci výše mezd, DPH a vytvoření plánu cashflow na příští měsíce. Aplikace graficky zobrazuje vývoj stavu peněžních prostředků a rozložení příjmů a výdajů v čase, což je společně s budíkovými poměrovými ukazateli dluhu nejdůležitější informace, kterou uživatel potřebuje znát. Je možné sledovat podrobný průběh po dnech v krátkém tříměsíčním období, nebo méně podrobně na celý rok dopředu. Dále aplikace umožňuje vybírat data dle typu platby, zobrazovat faktury před Aplikace graficky zobrazuje vývoj stavu peněžních prostředků a rozložení příjmů a výdajů v čase splatností i po splatnosti, vybírat data dle středisek, odběratelů či dodavatelů a detailně zkoumat jednotlivé platby, ze kterých je složen aktuálně zobrazený graf. V aplikaci lze analyzovat aktuální složení vlastních zdrojů, porovnávat vypočtenou predikci s původním plánem, lze i zkoumat časové rozlišení mezi finančním plánem a plánem cashflow. Zvláštní část aplikace se věnuje cashflow určité měny, kde jsou analogickým způsobem sledovány pouze platby ve vybrané měně, což slouží k včasnému varování o nutnosti úvěru či směny a zároveň zamezuje předčasnému pořízení nebo také zbytečnému nadhodnocení potřebného množství peněz. V celé aplikaci lze manipulovat u jednotlivých plateb s očekávaným Zenit má nyní oproti původnímu stavu komplexní avšak nikoliv těžkopádný nástroj, který mu umožňuje vidět absolutně aktuální data, která jsou všechna na jednom místě datem úhrady i množstvím peněz, které z dlužné částky pravděpodobně budou uhrazeny, s pravděpodobností úhrady od dané organizace či s výší úvěru. Namodelované hodnoty se promítnou do celé aplikace, takže uživatel vidí, jak by podobná změna ovlivnila celou situaci. Hodnocení Zenit má nyní oproti původnímu komplexní, avšak nikoliv těžkopádný nástroj, který mu umožňuje vidět aktuální data, která jsou všechna na jednom místě. Dále umožňuje přesněji určovat výši a datum pořízení úvěru či směny peněz, sledovat faktury po splatnosti a hlavně lépe, přehledněji, podrobněji a přesněji odhadovat vývoj cashflow v budoucích dnech a měsících včetně detailní analýzy dat, která tento vývoj ovlivní. Jan Kunst / BI Consultant 20 Dáváme technologiím smysl

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil

Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Zavedení Self-Service BI

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Implementace CRM systému v podniku případová studie

Implementace CRM systému v podniku případová studie Masarykova univerzita Fakulta informatiky Implementace CRM systému v podniku případová studie Diplomová práce Mgr. Tomáš Zdvořilý Brno, květen 2014 [oficiální zadání] [prohlášení autora školního díla]

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

Business Intelligence

Business Intelligence L I S T O P A D 2 0 1 2 Business Intelligence a datová analýza Přínosy obchodní analytiky Svět prediktivních analýz Co všechno získáte ze sociálních sítí? HIGH-PERFORMANCE Vyzvěte Big Data na souboj Je

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance Magazín Říjen 2014 Innovator BPM Biometrický podpis posouvá firmy k bezpapírovým procesům Finance Korporátní financování. Jak to je a jak to může být? Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Z OBSAHU: Léčebné lázně Bohdaneč Nový informační systém nám umožnil další rozvoj I po více než sto letech do Bohdanče ročně přijíždějí stovky klientů s nemocemi pohybového aparátu a se zvýšenou citlivostí

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

KOMIX NOVINY 2011/2012

KOMIX NOVINY 2011/2012 KOMIX NOVINY 2011/2012 Vážení čtenáři, minulý rok jsem v úvodníku použil větu: Domnívám se, že právě v oblasti egovernmentu má Česká republika šanci se prosadit a tyto projekty se mohou stát naším exportním

Více

Návrh a implementace business intelligence řešení

Návrh a implementace business intelligence řešení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh a implementace business intelligence řešení Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocábek Informační technologie

Více

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů,

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů, 25 S objemem zpracovávaných dat roste spotřeba energie NOLOGIE Napadlo vás někdy, kolik energie je potřeba k tomu, abychom si přečetli svůj ranní e-mail, ergetika prošli oblíbené 28 29webové stránky, spustili

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více