Přijímací zkoušky do 1. ročníku 2010/2011. Písemná zkouška z českého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky do 1. ročníku 2010/2011. Písemná zkouška z českého jazyka"

Transkript

1 Písemná zkouška z českého jazyka A) Práce s textem Křesomysl se obratem ruky dozvěděl, jaká tragédie potkala jeho kovkopy. Přispěchali očití svědkové, za hlavního viníka označili Horymíra, a třebaže ten zapíral, jak mohl, Křesomysl mu neuvěřil. Neumětelský vladyka byl uvržen do žaláře, souzen a odsouzen k popravě vlastním mečem Pak nastal den, kdy měl Horymír přijít o hlavu a kdy odsouzencovo poslední přání vneslo do příběhu překvapivé, šťastné rozuzlení. Křesomysl vyhověl touze vladyky Horymíra, dovolil mu naposled se projet na Šemíkovi a vzápětí se před zraky davů, které chtěly přihlížet popravě, odehrál zázračný zvrat, bez něhož by pověst vůbec nemohla vzniknout a přežít: Šemík se na pánův povel vzepjal, přenesl se skokem od brány k bráně, dalším přes hradby skočil z vysoké vyšehradské skály do Vltavy, přeplaval ji a zbraslavskou rovinou hnal přes Radotín k Neumětelům. ( podle Petra Hory: Toulky českou minulostí) 1) Kterou myšlenku vyjadřuje první souvětí? a) Křesomysl se dozvěděl o tragédii z listu, který obdržel. b) Křesomysl se dozvěděl o tragédii, když se obrátil ke svým rádcům. c) Křesomysl se dozvěděl o tragédii velice brzy. d) Křesomysl se dozvěděl o tragédii, když mu bylo čteno z ruky. 2) Známá pověst vznikla a) díky přání lidu b) díky přání Křesomysla c) díky Horymírovu přání před popravou d) díky zálibě vladyky ze sousedství ve vyprávění příběhů 3) Označte závěr příběhu. a) Horymír byl navzdory své odvaze chycen a popraven. b) Křesomysl Horymírovi odpustil a ten žil společně se Šemíkem ještě mnoho let na svém panství. c) Horymír i Šemík se při skoku tak vážně zranili, že svému zranění podlehli. d) Křesomysl Horymírovi odpustil díky výjimečnosti jeho koně, Šemík však byl při skoku zraněn a brzy zahynul. 4) Ve kterém z uvedených děl najdeme příběh o Šemíkovi? a) Starořecké báje a pověsti. b) Biblické příběhy c) Starověké báje a pověsti d) Staré pověsti české

2 5) Které z uvedených slov nejlépe nahrazuje výraz očití ze spojení očití svědkové? a) rychlí b) přímí c) vážní d) pravdomluvní 6) Najděte v textu tři zastaralé výrazy. 7) Najděte v textu jedno obrazné vyjádření. 8) Z uvedené nabídky vyberte dvojici autorů, kteří píší nebo psali pověsti. a) Eduard Petiška, Michal Viewegh b) Karel Havlíček Borovský, Jan Neruda c) Alois Jirásek, Rudolf Mertlík d) Ota Pavel, Karel Čapek 9) Které z vyjádření nejlépe odpovídá žánru pověst? a) Pověst je příběh s pravdivým jádrem. b) V pověsti se nikdy neobjevuje něco skutečného. c) V pověsti nikdy nevystupuje historická postava. d) Pověst je příběh, ve kterém vystupují pouze nadpřirozené postavy.

3 B) Jazykový rozbor Přispěchali očití svědkové, za hlavního viníka označili Horymíra, a třebaže ten zapíral, jak mohl, Křesomysl mu neuvěřil. 1) Uveďte počet vět v souvětí. 2) Vypište vedlejší věty a určete jejich druh. 3) Nahraďte přísudek první věty synonymem. 4) Nahraďte spojku třebaže jiným spojovacím výrazem tak, aby zůstal zachován daný druh věty. 5) Najděte slovotvorný základ výrazu přispěchali. 6) Vypište zeměpisné názvy, které jste našli v celém textu. 7) Najděte v souvětí zájmena a určete jejich druh. 8) Vytvořte 2.osobu čísla množného podmiňovacího způsobu přítomného od slovesa zapírat.

4 C) Pravopisná cvičení 1) Doplňte chybějící písmena a interpunkci Poz- tří brz- ráno si vyjedeme na v- let do blí- kého starob- lého hradu.napsal jsem kamarádov- dopis a poslal jsem mu otcov-- časopis-. počátku nebylo - cela jasné kam se všichni tratil-. Kdyb- s jednal rozum- ě a upřím-, zřejm- by ti všichni vyšlvstříc. prostil m- obtížné povin- osti. Raněný nab- l v- domí, když odb- la půlnoc. Když jsem j- to vyprávěl v jej- ch očích se zaleskl- slz-. 2) Opravte chyby v textu. Na Staroměstském Náměstí vyčkávali před podloubým zvědavý pražané i cizí turisté. Vzhlíželi vzhůru a čekali až hodiny na orloji odbyjí celou a v okéncích se objevý postavy Apoštolů. Praha se jim zalíbyla díky svým pamětihodnostem. Pak cizinci odjeli do Kutné hory kde je zaujal kromě jiného dobře zachovalý důl. 3) Zatrhněte věty, které jsou bez pravopisné chyby. a) Knihy mají schopnost zapůsobit na čtenáře a vypravovat mu neobvyklé příběhy. b) Z Mladé boleslavi jedeme až do Ostravy. c) Zúčastnili jsme se letních poličských slavností. d) Starořecká báje o Ikarovi nám připomněla sny o létání, které se zvolna přibližovaly vysněnému cíli. e) Jan Zrzavý, světoznámý malíř ilustroval také Máchův Máj. f) Nanosili do stodoly otepy slámy. g) Každodení večerní procházky jsou zdravé. h) Do cirkusu jsem se šel podívat zcela vyjímečně. i) Konečně přišly teplé jarní dni. j) Byl bych rád, kdyby jste se na to představení dostavili včas.

5 Příklady k přijímací zkoušce z matematiky do 1. ročníku čtyřletého studia, která se koná dne 23. dubna Řešte rovnici a proveďte zkoušku: 3x 8 3x 6 x Vypočtěte: a) 360 ( ) b) ( 8,7) : 87 0,5² : 0, , Kvůli stavebním úpravám musel být delší rozměr obdélníkového pozemku zkrácen o 7 % a kratší rozměr o 8 %. Jaké jsou nové rozměry pozemku a o kolik procent se zmenšila jeho výměra, jestliže původní rozměry pozemku byly 60 m a 30 m? 4. Pěti nejúspěšnějším řešitelům matematické olympiády se má rozdělit částka Kč tak, aby druhý a každý následující dostal vždy o 50 Kč méně než předcházející. Určete jednotlivé částky. (Správnost výsledku ověřte zkouškou.) 5. Akvárium má tvar kvádru s rozměry dna 45 cm a 50 cm a výškou 30 cm. Vypočtěte, a) kolik m² skla je třeba na výrobu akvária, b) kolik litrů vody je v akváriu, je-li naplněno 4 cm pod okraj, c) do jaké výšky by sahala voda, bylo-li by v akváriu 0,27 hektolitrů vody. 6. Z křižovatky dvou přímých navzájem kolmých silnic vyjíždí ve stejném okamžiku osobní a nákladní auto. Osobní auto jede po první silnici průměrnou rychlostí 60 km/h, nákladní auto jede po druhé silnici průměrnou rychlostí 45 km/h. Určete vzdálenost aut za 12 minut. (Proveďte náčrtek.) 7. Tři děti si rozdělily natrhané třešně v poměru 3 : 4 : 6. Kolik třešní každé dítě dostalo, bylo-li v košíku celkem 104 třešní? 8. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: c = 72 mm, t c = 50 mm, r = 40 mm, kde r je poloměr kružnice trojúhelníku opsané. (Proveďte rozbor úlohy, zapište postup konstrukce a narýsujte všechna řešení.)

Přijímací zkoušky do 1. ročníku 2010/2011. Písemná zkouška z českého jazyka

Přijímací zkoušky do 1. ročníku 2010/2011. Písemná zkouška z českého jazyka Písemná zkouška z českého jazyka A) Práce s textem České poselstvo, které se odebralo do Říma, aby před sborem kardinálů a před papežem Benediktem IX. svedlo velmi obtížnou slovní bitvu, obstálo až nečekaně

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 GYMNÁZIUM Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 adresa školy Gymnázium A. Jiráska T. G. Masaryka 590 570 01 Litomyšl IČO 62032348 telefon, fax 461 615 061 e mail webové stránky ředitel školy zástupce

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 9.ročník MK2

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 9.ročník MK2 MANUÁL Výukových materiálů Matematický kroužek 9.ročník MK2 Vypracovala: Mgr. Hana Vocelková 2014 Matematický kroužek 2 - Matematický kroužek pro žáky s výchovnými, naukovými problémy a pro žáky se zdravotním

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY V široce otevřených úlohách 2 7 zapisujte celý postup řešení. 1 Vypočtěte, kolikrát kratší je časový interval sekund oproti časovému intervalu minuty. úzce otevřená 6krát

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

4. Poměr a úměrnost 4.1. Poměr

4. Poměr a úměrnost 4.1. Poměr 4. Poměr a úměrnost 4.. Poměr 7. ročník -4. Poměr a úměrnost 4... Vymezení pojmu Poměr je vztah mezi dvěma veličinami, který nám vyjadřuje podíl mezi velikostmi těchto veličin. Z poměru můžeme také vyčíst

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR, KOMENSKÉHO 1670 SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah Úvodem... 3 1 Dělitelnost přirozených čísel... 4 2 Obvody

Více

Standardy pro základní vzdělávání

Standardy pro základní vzdělávání Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace čj. zssev/ 310 / 2012 Standardy pro základní vzdělávání součást Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( Opatření ministra

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Jiří Cihlář Eva Lesáková Eva Řídká Milan Zelenka Financováno z prostředků ESF v rámci systémového projektu Kvalita 1, úkol 4A2U2 Praha 2007

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7 Přirozená čísla OPAKOVÁNÍ ZŠ. Rozhodněte, která z uvedených čísel jsou přirozená: ; ; ; ; ; 0,;. Vypočtěte co nejúsporněji: + + + b) + + + c).. d)... Vypočtěte:. +. Strana (celkem ) e) f) g) + h) c). +.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení C9PZD15C0T01 Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Slovní úlohy na lineární rovnici

Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy je výhodné rozdělit na několik typů a určit nejsnadnější postup jejich řešení. Je vhodné označit v dané úloze jednu veličinu jako neznámou ( většinou tu, na

Více

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv?

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? . Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po.- Kč a 5.- Kč celkem 4 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik

Více

ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ

ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VY_12_INOVACE _ČJ.8.A.01 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ Mgr. Eva Skalníková V době vlády Matyáše, který na rozdíl od Rudolfa II. sídlil znovu ve Vídni, se prohlubovalo napětí mezi skupinou

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Standardy pro základní vzdělávání

Standardy pro základní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Standardy pro základní vzdělávání Standardy jsou určeny pro 5. a 9. ročník. Hlavním účelem standardů je pomoc školské praxi a účinná

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně Celá čísla 122 Pohyb peněz na kontě ZADÁNÍ Pan Nováček si zřídil účet u Bankovního ústavu Žatec. Každý měsíc dostává výpis z účtu s přehledem příchozích a odchozích plateb. Na posledním výpisu si ale zařádil

Více

ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006. Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST

ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006. Vážení učitelé, milí žáci, Obsah: Pokyny pro školu. Pokyny pro žáky TEXTOVÁ ČÁST ROVNÁVACÍ TESTY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 2006 Vážení učitelé, milí žáci, držíte v rukou soubor srovnávacích testů pro 9. ročník základních škol a a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tyto testy pro

Více

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel . Dělitelnost v oboru přirozených čísel Zopakujte si co to je násobek a dělitel čísla co je to prvočíslo jak se hledá rozklad složeného čísla na prvočinitele největší společný dělitel, nejmenší společný

Více