INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE"

Transkript

1 Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky příjezdů hostů do jednotlivých regionů a zemí přinášejí převážně doklady o poklesu návštěvnosti, příjmů ze zahraničního cestovního ruchu, ale i o zhoršených ekonomických výsledcích participujících odvětví na turismu. Nepříznivé ekonomické vlivy způsobily, že se již v roce 2008 ve světě podstatně zpomalily meziroční příjezdy návštěvníků až po pokles vykázaný za druhé pololetí Region Evropy jako celek zůstal v počtu příjezdů na úrovni roku 2007 jen díky výsledku střední a východní Evropy. Pokles cestovního ruchu v České republice měl generálně stejné příčiny jako vývoj ve světě, nicméně byl a je provázen i dalšími vlivy a výkyvy, které rozebírají příslušné části této studie. Navíc jako vážné negativní jevy poškozující cestovní ruch se v posledních měsících projevila podnikatelská selhání některých subjektů (cestovní kanceláře, letecká doprava a ekonomické těžkosti plynoucí z omezené poptávky v ubytování a pohostinství). Tato studie shrnuje maximum současně dostupných informací, provádí jejich adekvátní analýzu a naznačuje další možná východiska do konce roku 2009, event. pro následná období. Vedle rozboru výsledků I. a II. čtvrtletí 2009, se práce v případech, kdy byly získány kompletní údaje za předchozí již také krizový - rok 2008, vrací k vyhodnocení jeho výsledků jak v cestovním ruchu, tak i v souvisejících ekonomických činnostech hlavně ve službách. Studie využívá široký statistický servis o cestovním ruchu ČSÚ, analýzy MF ČR, podněty MMR, poznatky výzkumných a poradenských agentur ad.

2 1. Makroekonomické prostředí a vývoj cestovního ruchu Následující přehled demonstruje již od III. čtvrtletí 2008 zhoršování rozhodných ukazatelů ekonomické výkonnosti od průmyslu, stavebnictví, přes zahraniční obchod až do oblasti služeb, maloobchodu, dopravy a cestovního ruchu. Vývoj je doplněn o poslední údaje za II. čtvrtletí a za celé I. pololetí Toto porovnání sleduje možnost komplexního posouzení závažných výsledků a jejich souvislostí s dosahem nejen národním, ale současně též s mezinárodním přesahem, který je s ohledem na charakter ekonomiky ČR zvlášť důležitý. Hodnocení vychází z poslední červencové Makroekonomické predikce MF ČR a z prezentace ČSÚ o tvorbě a užití HDP za II.čtvrtletí 2009 z Nepochybně, oslabuje je značná obtížnost v oceňování bezprostředního a zvláště budoucího vývoje. Výsledek BÚPB za II. čtvrtletí 2009 vč. zpřesnění za rok 2008 je zahrnut podle prezentace ČNB ze dne Indikátory trendů ekonomiky INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE ROK II/ I/ Meziroční indexy (vesměs ze st.c.) 2008 III/ IV/ I/ HDP (stálé ceny) x) 102,6 102,9 100,5 95,5 94,5 95,0 Spotřeba domácností (st. ceny) x) 103,3 103,0 103,5 101,8 101,6 101,7 Průmyslová výroba 100,4 104,2 86,8 81,0 81,2 81,1 Stavební výroba 100,6 104,8 96,6 88,6 100,0 95,2 Obrat zahraničního obchodu 99,7 98,9 88,6 80,6 78,8 79,7 Tržby maloobchodu (G 45+47) 102,8 104,6 97,4 96,0 95,4 95,7 Tržby ve službách (H, I, J, L, M a N ) 100,3 102,3 96,4 91,8 89,5 90,6 z toho tržby pohostinství (I 55+56) 92,6 92,8 90,0 87,4 89,1 88,4 tržby doprava (H49-53) 99,8 103,3 93,6 89,3 87,3 88,2 tržby CK, CA, průvodci (N 79) 92,3 93,8 82,2 93,8 83,1 87,9 Cestovní ruch- příjezdy do HUZ celkem 99,0 96,6 95,1 91,6 91,4 91,5 toho nerezidenti 99,5 99,6 93,7 82,9 91,3 87,8 rezidenti 98,5 94,0 96,9 101,0 91,5 96,5 přenocování v HUZ celkem 96,2 94,4 92,3 91,3 91,4 91,4 toho nerezidenti 97,0 97,3 92,4 81,4 89,9 86,1 rezidenti 95,4 92,2 92,2 102,3 93,1 97,3 Příjmy ze zahraničního CR 97,5 89,3 95,9 92,7 90,5 91,5 Výnos čisté příjmy ze zahraničního CR 87,8 80,0 95,0 76,8 85,1 81,2 x) podle údajů ČSÚ z a z časových řad konstrukce přehledu: MAG Consulting 2

3 Graf č. 1: Meziroční indexy vybraných indikátorů trendů ekonomiky, vnitřního trhu, cestovního ruchu III/ IV/ I/ II/ HDP (stálé ceny) tržby v pohostinství (I 55+56) tržby CK, CA, průvodci (N 79) příjezdy do HUZ příjmy ze zahraničního CR Předchozí přehled ukazuje vedle zdrojových propadů HDP rovněž jeho výdajovou stránku, ze které vyplývá, že ještě ve IV. čtvrtletí 2008 rostla spotřeba domácností o 3,5 % s tím, že tento proces pokračoval s nižší intenzitou i v I. a II. čtvrtletí 2009, kdy se spotřeba domácností zvýšila o 1,8 %, resp. o 1,6 %, vedle toho rostly i výdaje institucí vládního sektoru o 4,3 %, resp o 2,7 %. Naproti tomu pokles tvorby hrubého kapitálu se ve II. čtvrtletí dále prohloubil z 18,1 % v I. čtvrtletí na 24,9 % ve II. čtvrtletí. Samotná tvorba fixního kapitálu poklesla ve II. čtvrtletí pouze o 7,2 %, výrazně se snížily zásoby. 1.2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota Pokud jde o zdrojovou či nabídkovou stránku ekonomiky, měl podle zprávy ČSÚ z t. r. na meziroční propad HPH největší vliv zpracovatelský průmysl, ve II. čtvrtletí (o 12,8 %), energetika (o 21,9 %), obchod vč. motoristického segmentu a prodeje PHM (o 8,3 %), doprava (o 7 %) a podnikatelské služby (o 4,2 %). Podstatným jevem je rovněž konstatovaný pokles zaměstnanosti, která se ve II. čtvrtletí t. r. snížila meziročně o 1,6 %. Pro kontinuitu a konfrontaci výsledků zahrnujeme v této části opakovaně též aktuální versi Satelitního účtu cestovního ruchu TSA (Tourism Satelite Account) publikovanou v lednu t. r. Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH vyjádřil za poslední vyčíslený rok 2007 TSA ve výši 2,6 %, podíl na hrubém domácím produktu HDP 2,9 %. Nyní vzniká aktuální otázka, jak se projeví krizový vývoj ve vyhodnocení TSA v následných letech, resp. již za rok 2008 a posléze

4 Vývoj HPH a HDP a cestovního ruchu v letech (podle TSA T 11.1) Ukazatel (v mil. Kč) ) ) ) ) ) Hrubá přidaná hodnota celkem HPH (zc) Hrubý domácí produkt HDP Produkce CR (zc) Mezispotřeba CR (kc) Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH (v %) 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6 Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu (zc) HPH CR Charakteristická odvětví HPH CR Související odvětví HPH CR Nespecifická odvětví HPH CR Charakteristická odvětví (v %) 69,9 70,4 68,5 67,9 68,8 HPH CR Související odvětví (v %) 25,2 25,3 27,7 28,5 27,2 HPH CR Nespecifická odvětví (%) 4,9 4,3 3,8 3,6 4,0 Daně CR HDP CR Podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu HDP (v %) 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 1) Revidovaná data; 2) Revidovaná semi-definitvní data; 3) Předběžná data; (zc) Základní ceny; (kc) Kupní ceny; Pramen: CSÜ * * * 4

5 1.3 Vývoj mezinárodního cestovního ruchu Vývoj mezinárodního cestovního ruchu byl v roce 2008 podle údajů World Tourism Organization (UNWTO) postižen projevy hospodářské krize natolik, že se meziroční nárůst příjezdů návštěvníků v roce 2008 značně zpomalil na 1,8 % z 6,9 % v roce Zpomalení pokračuje v roce 2009 s tím, že v lednu 2009 došlo ve světě k meziročnímu úbytku o 6,6 %, v únoru o 10,3 %, v březnu k dosud nejpronikavěji o 13,3 % a v dubnu již méně o 2,3 %. V regionu Evropy jsou tyto úbytky stejně jako ve střední a východní Evropě ještě pronikavější. Souhrnné údaje vyjadřuje následující přehled, bližší údaje o vývoji počtu příjezdů v posledním období vč. příjmů zachycují tabulky v závěrečné části studie. Příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v mil. příjezdů) SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 2007 počet ,3 96,5 Přírůstek 2007/2006 v % 6,1 4,2 5, počet ,9 98,9 Rok 2008/2007 1,9 0,1 2,5 I. pololetí 2008/7 6,0 3,4 4,6 Přírůstek úbytek v % II. pololetí 2008/7-1,3-2,5 0,3 leden 2009/2008-7,8-7,4-13,4 únor 2009/ ,3-13,2-15,0 březen 2009/ ,3-18,1-14,9 duben 2009/2008-2,3-3,3-10,3 Pramen: UNWTO, 2009 Graf č. 2: Přírůstky/úbytky příjezdů v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v %) Rok 2008/2007 I. pololetí 2008/7 II. pololetí 2008/7 leden 2009/2008 únor 2009/2008 březen 2009/2008 duben 2009/ SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 5

6 2. Ekonomické přínosy a nároky zahraničního cestovního ruchu Podle údajů ČNB ze vykázal běžný účet platební bilance ve II. čtvrtletí 2009 schodek 29 mld. Kč. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP v b. c. (na roční bázi) se pod vlivem pohybu v jiných položkách BÚ podle odhadu ČNB snížil na 2,6 %. V zahraničním cestovním ruchu se ve II. čtvrtletí 2009 oproti II. čtvrtletí 2008 snížily hrubé příjmy o 9,5 %, výdaje o 5,3 %, z čehož vyplývá pokles bilance zahraničního CR za II. čtvrtletí oproti bilanci ZCR za II. čtvrtletí 2008 o 14,9 %, oproti II. čtvrtletí 2007 o 22,1 %. Navazující údaje za celé I. pololetí vyplývají z následujícího přehledu: Ukazatele, kriteria Makroekonomické souvislosti zahraničního cestovního ruchu Rok I. pololetí Roční predikce MAG Příjmy ze ZCR v mld. Kč 129, ,738 65,343 59,801 z března z června ze září Výdaje na ZCR v mld. Kč 73,486 77,518 37,007 36, Saldo příjmů a výdajů na ZCR v mld. Kč 55,523 53,220 28,336 23, Podíl obratu ZCR (příjmy+výdaje) na obratu zahraničního obchodu v % 4,2 4,3 4,1 4,8 X X X Podíl příjmů ZCR na vývozu zboží do zahraničí 5,2 5,3 5,0 5,7 X X X v % Podíl příjmů ZCR na vývozu služeb v rámci BÚ PB v % 37,8 34,6 35,3 31,2 X X X Relace kladného salda bilance ZCR k výsledku obchodní bilance (obchodní 0,460 0,516 0,343 0,251 X X X bilance = 1) Příjezdy nerezidentů do HUZ v tis meziroční index 103,8 99,5 102,5 87,8 88,0-80,0 80,0 90,0 84,0 84,0 Pramen: ČNB PBBÚ za I/4 2009, září2009; propočty MAG Graf č. 3: Příjmy a výdaje na ZCR (v mld. Kč) Příjmy ze ZCR Výdaje na ZCR Saldo příjmů a výdajů na ZCR I. pololetí 2008 I. pololetí

7 2.1 Predikce měnového vývoje Predikce pro rok 2009 vychází z předpokladu, že v důsledku dopadu krizových jevů v hospodářství dojde k celkovému poklesu příjmů ze zahraničního cestovního ruchu minimálně v rozmezí %. S ohledem na velké nejistoty v možných odhadech vývoje jsou intervaly predikce široké. Původní predikce z června se jeví nadále jako opodstatněná i v září. Vliv měnového vývoje Měna Položka index I. pololetí 2008 I. pololetí 2009 mld.kč Kladné saldo bilance ZCR v mld. 55,523 53,220 28,336 23,005 CZK Meziroční index kladného salda 88,7 95,8 95,5 81,2 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil , , ,1 849,6 EUR Meziroční index kladného salda 90,5 106,6 106,8 75,4 mil. USD Kladné saldo bilance ZCR v mil , , , ,7 Meziroční index kladného salda 98,6 114,5 123,0 65,8 Pramen: ČSÚ, ČNB září 2009, propočty MAG Pro hodnocení vývoje měnových dopadů jsou uvedeny údaje o skutečném a předpokládaném kursovém vývoji podle poslední červencové predikce MF ČR. Směnné kurzy nominální CZK/EUR CZK/USD Vývoj kursů Měnové relace predikce 2009 roční průměr 28,34 27,76 24,94 26,8 index zhodnocení předch. rok = ,1 102,1 111,3 93,2 roční průměr 22,61 20,31 17,03 20,0 index zhodnocení předch. rok = ,9 111,3 119,2 85,0 Reálný směnný kurz vůči EA 12 (index ukazuje meziroční reálné zhodnocení CZK proti EUR, deflováno deflátory HDP) Index průměr 2005 = ,0 107,6 119,1 112 zhodnocení předchozí rok = ,0 103,4 110,7 94,3 Pramen: MF ČR červenec

8 Graf č. 4: Vývoj směnných nominálních kurzů ,34 27,76 26,8 24,94 22,61 20, , predikce 2009 CZK/EUR CZK/USD Následující přehled ukazuje ekonomické výsledky zahraničního cestovního ruchu v časovém sledu posledních tří let v kontextu s bilancí služeb běžného účtu platební bilance. Již v roce 2008 klesl meziročně čistý příjem ze ZCR v důsledku zrychleného růstu výdajů na ZCR; letošní pokles čistého výnosu vzniká snížením hrubých příjmů s tím, že výdaje v I. pololetí poklesly jen velmi mírně. Ještě v I. čtvrtletí t. r. výdaje rostly (104,8 %), ve II. čtvrtletí poklesly (94,7%), z čehož resultuje celkové snížení (99,4 %). 2.2 Bilance zahraničního cestovního ruchu Příjmy, výdaje a bilance ZCR ve vazbě s bilancí služeb platební bilance v I. pololetí (mil. Kč) I/ I/ Index I/2 08/07 I/ Bilance služeb BÚPB , , ,7 Příjmy bilance služeb , , ,0 Index I/2 09/08 Index I/2 09/07 z toho příjmy ZCR , ,4 107, ,1 91,5 98,5 Výdaje bilance služeb , , ,3 výdaje na ZCR , ,3 119, ,9 99,4 118,5 čistý přínos ZCR , ,1 95, ,2 81,2 77,5 Podle BU platební bilance za II/Q 2009 ČNB, září2009 8

9 V delší časové řadě se příjmy a výdaje na ZCR dosud vyvíjely takto: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v časové řadě Období Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch Bilance příjmů a výdajů mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 index 08/07 101,3 112,8 121,0 105,5 117,5 125,9 95,9 106,6 114,5 I/ I/ index I/2 09/08 91,5 85,0 74,0 99,4 92,2 123,0 81,2 75,5 65,8 Pramen: PBBÚ ČNB září 2009, propočty MAG Graf č. 5: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v letech (v mil. Kč) I/ I/ Příjmy z CR Výdaje na CR Bilance příjmů a výdajů Podle vlastní metodiky poskytuje souhrnný a strukturovaný pohled na přínosy aktivního příjezdového cestovního ruchu satelitní účet cestovního ruchu TSA v části příjezdový cestovní ruch, kdy spotřeba příjezdového cestovního ruchu je brána jako celkový objem prostředků vydaných na CR nerezidenty do navštívené země (v tomto případě ČR) v letech (podle aktualizace TSA z ): 9

10 2.3 Spotřeba příjezdového cestovního ruchu Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech (podle TSA T1) Ukazatel v mil. Kč ) ) ) ) ) Jednodenní návštěvníci Turisté Tranzitující Návštěvníci celkem v tom podle produktu: Služby CK/CA 2) Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní * Výdaje včetně odhadované části výdajů zaplacených nerezidentem předem ve své zemi směřujících do české ekonomiky 1).Prostředky alokované do ČR se v kategorii služby CK/CA samostatně nevyčleňují; 2) Odpovídá maržím CK, CA či průvodců; 3) Revidovaná data; 4) Revidovaná semi-definitvní data; 5) Předběžná data; Pramen: CSÜ

11 3. Výsledky cestovního ruchu ČR podle návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení 3.1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pokles příjezdového cestovního ruchu ve II. čtvrtletí 2009 pokračoval. Proti roku 2008 se počet přenocování a počet příjezdů do sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních snížil stejnou mírou - o 8,6 %. Větší propad se přitom projevil u zahraničních návštěvníků v počtu přenocování o 10,1 %, v příjezdech o 8,7 %, kdežto u domácích hostů v přenocování o 6,9 % a v počtech příjezdů o 8,5 % Více než roční klesající trend v návštěvnosti potvrzují čtvrtletní indexy přenocování a počtu příjezdů: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 PŘÍJEZDY celkem 99,6 96,6 95,1 91,6 91,4 toho nerezidenti 99,6 99,6 93,7 82,9 91,3 rezidenti 99,7 94,0 96,9 101,0 91,5 PŘENOCOVÁNÍ celkem 95,8 94,4 92,3 91,3 91,4 toho nerezidenti 95,4 92,4 95,4 81,4 89,9 rezidenti 96,4 92,2 92,2 102,3 93,1 Pramen pro veškeré tabulky s návštěvností: RI ČSÚ ze ; Časové řady ČSÚ; propočty MAG Consulting Graf č. 6: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do HUZ 80 II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 příjezdy nerezidenti přenocování nerezidenti příjezdy rezidenti přenocování rezidenti Ve II. čtvrtletí 2009 se poněkud zmírnily poklesy u nerezidentů s tím, že u rezidentů (přesto, že motivující Velikonoce byly ve II. čtvrtletí) došlo ke snížení pod úroveň Výsledky za celé I. pololetí vyznívají lépe z hlediska návštěvnosti rezidentů, u zahraničních návštěvníků se naplňují předpovědi výrazného poklesu více pak u přenocování. Při porovnání celého posledního ročního období (III. čtvrtletí předešlého roku až II. čtvrtletí běžného roku) je celkový výsledek poněkud lepší než za I. pololetí 2009 vlivem předchozích období; nadále se potvrzuje zkracování pobytů. Bližší údaje jsou v následujících přehledech: 11

12 Počty hostů a přenocování v I. a II. čtvrtletí 2009 v návaznosti na předchozí období Rok/index Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti počet počet index 2007/6 101,9 103,8 99,9 98,5 102,6 94,7 Počet Index 2008/7 99,0 99,5 98,5 96,2 97,0 95,4 počet I/ počet II/ počet I. pololetí počet III/ počet IV/ počet I. čtvrtletí počet II. čtvrtletí počet I. pololetí Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index II/4 2009/8 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Index I. pololetí 2009/8 91,5 87,8 96,5 91,4 96,1 97,3 i. III/4 08 až II/4 09 III/4 07 až II/ ,9 92,8 95,1 92,7 91,1 94,2 Pokud jde o kategorie HUZ, je z přehledu zřejmé, že nejvyšší pokles návštěvnosti vykázaly kempy a chatové osady, naopak příznivý výsledek čtyřhvězdičkové hotely. období index Hosté a přenocování ve I. a II. čtvrtletí 2009 podle kategorií HUZ celkem hotely apod. HUZ hotely ***** hotely **** ostatní hotely a pensiony Ostatní HUZ kempy chatové osady, ubytovny ostatní Hosté Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,4 93,8 97,0 101,8 89,8 81,2 72,2 81,0 85,5 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,3 92,9 97,1 102,2 85,2 69,5 65,5 92,9 72,7 Počty přenocování Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,4 94,0 94,3 101,3 90,3 84,3 69,0 78,6 88,4 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 89,9 92,3 94,6 100,9 84,9 69,1 59,1 54,3 73,0 12

13 Graf č. 7: Hosté v HUZ v 1. pololetí % hotely ***** 25% hotely **** ostatní hotely a pensiony 6% 11% 3% 3% kempy chatové osady, ubytovny ostatní Další přehled potvrzuje, že ve II. čtvrtletí 2009 byl zaznamenán růst příjezdů do HUZ v rámci vybraných TOP 10 zemí pouze u Rakouska. Největší pokles byl ve II. čtvrtletí zaznamenán u Ruska. TOP 10 zemí v pořadí návštěvností ČR ve I. a II. čtvrtletí 2009 Počet hostů Počet přenocování Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Počet ve II/4 09 Index II/4 2009/08 Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Počet ve II/4 09 Index II/4 2009/08 1. Německo ,6 1. Německo ,6 2. Itálie ,8 2. Rusko ,2 3. Polsko ,2 3. Itálie ,9 4. Spoj. království ,5 4. Spoj. království ,8 5. Rusko ,8 5. Spoj. státy am ,2 6. Spoj. státy americké ,8 6. Polsko ,0 7. Slovensko ,6 7. Francie ,6 8. Francie ,2 8. Slovensko ,0 9. Rakousko ,1 9. Španělsko ,4 10. Španělsko ,3 10. Nizozemsko ,7 Hosté HUZ celkem ,4 Hosté HUZ celkem ,4 z toho nerezidenti ,3 z toho nerezidenti ,9 rezidenti ,5 rezidenti ,1 % podíl nerezidentů 46,9 53,3 x % podíl nerezidentů 46,7 52,7 x % podíl rezidentů 53,1 46,7 x % podíl rezidentů 53,3 47,3 x 13

14 Graf č. 8: Top 10 zemí v pořadí návštěvnosti ČR ve II. čtvrtletí 2009 Německo Itálie Polsko UK Rusko USA Slovensko Francie Rakousko Španělsko Z krajského přehledu vyplývá, že ve II. čtvrtletí 2009 se počet přenocování snížil ve všech krajích, nejvíce v Jihomoravském a Libereckém, růst byl zaznamenán pouze v Praze a v Karlovarském kraji, a to u domácích návštěvníků. K poklesu došlo i v návštěvnosti lázeňských zařízení, zvláště u nerezidentů (o 14,6 %). V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů 1,8 milionu, což byl meziroční pokles o 6,2 % (v I. čtvrtletí 1,3 milionu při poklesu o 9,5 %). Výrazně poklesl počet přenocování nerezidentů (o 14,6 %), u rezidentů jen o 0,2 %. V lázeňsky nejvýznamnějším Karlovarském kraji činil celkový pokles 10,2 %, z toho nerezidentů 13,6 %, kdežto rezidenti vykázali mírný nárůst 0,5 %. (V I. čtvrtletí byl v Karlovarském kraji celkový pokles 12,9 %, z toho nerezidenti o 15,5 %, rezidenti růst 2,5 %). Pokud jde o turistické regiony, zvýšila se pouze návštěvnost regionu Šumava. 14

15 Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve II. čtvrtletí 2009 podle krajů (NUTS III) Kraj Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti Česká republika index 2008/7 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Hlavní město Praha index 2008/7 95,4 94,7 101,5 94,1 93,7 98,0 Středočeský kraj index 2008/7 95,9 88,7 98,9 98,9 94,8 100,4 Jihočeský kraj index 2008/7 98,0 87,7 89,8 88,2 88,9 88,0 Plzeňský kraj index 2008/7 92,3 93,6 91,7 93,2 90,0 94,4 Karlovarský kraj index 2008/7 95,3 91,9 103,1 91,1 87,8 100,5 Ústecký kraj index 2008/7 84,5 82,6 85,7 79,6 75,5 81,7 Liberecký kraj index 2008/7 83,7 83,9 83,6 89,0 80,3 93,0 Královéhradecký kraj index 2008/7 85,5 81,5 87,2 87,9 80,9 90,8 Pardubický kraj index 2008/7 89,8 88,2 90,2 89,9 80,2 91,6 Vysočina index 2008/7 90,0 86,1 90,7 88,7 69,7 92,9 Jihomoravský kraj index 2008/7 82,6 77,8 85,8 83,1 76,7 86,8 Olomoucký kraj index 2008/7 91,9 85,5 93,9 93,5 79,5 96,1 Zlínský kraj index 2008/7 90,4 83,3 91,6 90,4 80,7 91,8 Moravskoslezský kraj index 2008/7 93,1 91,2 93,6 96,5 91,5 97,7 15

16 Graf č. 9: Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve II. čtvrtletí 2009 Další přehled ukazuje podíly jednotlivých krajů na celkových počtech hostů a přenocování na celém území ČR, dále podíly nerezidentů na návštěvnosti v ČR a také v jednotlivých krajích. Celostátně se dosáhl podíl návštěvnosti nerezidentů ve II. čtvrtletí 53,3 % v počtu hostů, v přenocování 52,7 %. Nejvyšší podíl nerezidentů na návštěvnosti kraje vykazuje opět hlavní město, a to 88,5 % na počtu hostů a 91,2 % na počtu přenocování, na druhém místě je Karlovarský kraj se 67,6 % (resp. 71 %), třetí je Jihomoravský kraj s 37,3 % (resp. 33,7 %). Podíly a struktury hostů a přenocování podle krajů (NUTS III) ve II. čtvrtletí 2009 Kraj Hosté Přenocování Podíl kraje v ČR v % % nerezidentů Podíl kraje v ČR v % Celkem nerezidenti v ČR za kraj Celkem nerezidenti % nerezidentů v ČR za kraj Česká republika , ,7 Hlavní město Praha 38,1 63,3 88,5 34,5 59,7 91,2 Středočeský kraj 5,6 2,8 26,8 4,9 2,4 26,1 Jihočeský kraj 6,6 4,6 36,9 6,5 3,2 26,4 Plzeňský kraj 3,9 2,5 34,1 3,8 2,0 27,7 Karlovarský kraj 5,5 7,0 67,6 12,3 16,5 71,0 Ústecký kraj 2,8 1,9 36,6 2,7 1,7 32,7 Liberecký kraj 4,3 2,2 27,6 4,6 2,5 28,4 Královéhradecký kraj 5,4 2,9 28,9 6,2 3,1 26,7 Pardubický kraj 2,8 0,8 16,1 2,5 0,7 13,7 Vysočina 3,2 0,9 14,3 2,4 0,6 14,1 Jihomoravský kraj 9,2 6,4 37,3 6,0 3,8 33,7 Olomoucký kraj 3,5 1,5 22,3 4,2 1,0 13,1 Zlínský kraj 4,0 1,0 13,8 4,5 0,9 10,7 Moravskoslezský kraj 5,1 2,1 22,0 5,1 1,7 18,2 16

17 Zajímavý pohled poskytuje pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve struktuře nerezidentů a rezidentů. U zahraničních hostů jednoznačně dominují Praha a Karlovarský kraj (na 1. a 2. místě), u domácích turistů je zřejmé přední postavení Jižní Moravy a krajů, kde se tráví v I. pololetí zimní pobyty (Královéhradecký, Liberecký, Jihočeský a Moravskoslezský kraj). Kraj Pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve II. čtvrtletí 2009 V počtech hostů V počtech přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti Rezidenti Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Výsledky cestovního ruchu podle využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení S cílem komplexního posouzení vývoje využívaných kapacit hromadných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu ČR byla úvodem této stati v minulé studii (z června) připomenuta geneze kapacit HUZ v jejich obvyklé struktuře za posledních osm let. Z té vyplynulo, že od roku 2000 do roku 2008 se zvýšil v ČR počet všech statisticky podchycených zařízení o 3,2 %, počet pokojů v HUZ o 6,2 % a počet lůžek o 6,7 %. Vedle toho se zvýšily kapacity v podobě míst pro stany a karavany o 27,4 %. Pokud jde o nejkvalitnější ubytovací zařízení, zvýšil se skoro čtyřnásobně počet pětihvězdičkových hotelů a dvaapůlnásobně počet čtyřhvězdičkových hotelů. V návaznosti na dokumentaci prezentovanou v minulé studii je dále uveden přehled o využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení v I. pololetí 2009 (v členění na I. a II. čtvrtletí podle rozhodujících kategorií HUZ. Z přehledu je zřejmé, že prakticky ve všech uvedených ukazatelích využití ČVL (čisté využití lůžek) a VP (využití pokojů) jsou za I. pololetí 2009 zaznamenány oproti roku 2008 horší výsledky, pouze s výjimkou II. čtvrtletí v ostatních hotelích a pensionech : 17

18 Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR v letech 2007 a 8 a v I/ (v %) Rok / Čtvrtletí hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ,8 42,8 51,4 62,0 49,3 56,5 36,3 42,0 26,4 31, ,7 42,4 47,6 55,5 47,9 54,0 36,0 42,2 24,8 29, I/4 30,1 35,7 39,3 50,5 40,7 47,4 30,1 34,3 23,8 27,5 II/4 36,8 44,8 53,1 64,8 51,9 59,8 37,7 44,8 26,2 31, I/4 31,8 37,6 41,1 50,0 42,2 48,2 30,9 36,2 24,5 27,8 II/4 36,7 44,4 49,9 60,5 49,4 56,6 37,6 44,1 24,2 29, I/4 27,7 32,8 30,8 36,5 35,0 39,4 27,6 32,6 22,4 26,4 II/4 34,9 41,1 43,3 49,3 46,1 51,0 34,4 40,2 24,3 29,3 Pramen: Časové řady ČSÚ Graf č. 10: Obsazenost pokojů v HUZ ve II. čtvrtletí (v %) hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony II/ II/ II/ Novým statistickým sledováním ČSÚ je od ledna 2009 měsíční přehled o využívání kapacit HUZ pro centrální i regionální orientaci. Přehled z této statistiky porovnává měsíce I. a II. čtvrtletí 2008 a 2009, z čehož vyplývá, že v ČR v obou sledovaných kategoriích (ČVL a VP) došlo ve všech šesti měsících I. pololetí 2009 ke zhoršení ve využití kapacit (jediná výjimka v uvedeném přehledu se jmenovitým zachycením Prahy a Karlovarského kraje je za Karlovarský kraj s nepatrným zlepšením ve využití CVL): měsíc Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ v ČR, v Praze a Karlovarském kraji podle měsíců I. pololetí 2009 (v %) ČR Hl. m. Praha Karlovarský kraj CVL VP CVL VP CVL VP ,2 25,7 33,6 30,3 34,1 29,0 41,2 33,7 37,0 36,8 40,9 41,3 2 33,3 29,1 39,1 33,8 36,6 28,5 44,2 34,5 43,4 39,0 48,4 43,3 3 34,1 28,5 40,1 34,5 51,8 40,4 57,7 45,9 48,4 43,3 53,8 49,1 4 34,3 33,3 42,5 39,2 52,5 52,4 60,4 56,9 49,3 45,2 55,1 50,5 5 39,5 36,0 46,9 42,2 56,2 50,3 62,8 56,4 56,2 50,7 63,4 55,9 6 36,1 35,4 43,7 41,8 47,8 46,6 54,9 52,1 46,0 46,7 53,1 52,5 18

Vývoj cestovního ruchu ČR za období a 1. čtvrtletí 2009 (zpracováno z dostupných údajů k )

Vývoj cestovního ruchu ČR za období a 1. čtvrtletí 2009 (zpracováno z dostupných údajů k ) Vývoj cestovního ruchu ČR za období 2006 2008 a 1. čtvrtletí 2009 (zpracováno z dostupných údajů k 10. 6. 2009) Úvodní poznámka Tato nová verze analýzy a východisek vývoje cestovního ruchu je oproti předchozím

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Vnitřní obchod v lednu 2008

Vnitřní obchod v lednu 2008 Vnitřní obchod v lednu 2008 Růst tržeb v lednu 2008 zejména v reálných cenách dále zpomalil, v maloobchodě vč. motoristického segmentu dosáhl 9,7 % v b. c., zatímco ve stálých cenách jen 4,1 % (v prosinci

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Červnový konjunkturální průzkum ČSÚ vykázal v meziměsíčním vývoji snížení s tím, že saldo souhrnného indikátoru důvěry (ekonomického sentimentu) se proti květnu snížilo

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 10. 4. 2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 V 1. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,4. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1.

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 Ve struktuře ekonomiky Prahy podle hrubé přidané hodnoty převažují odvětví sektoru služeb. Vybavenost domácností počítači je v Praze nad průměrem ČR; domácnosti s počítačem v Praze

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.)

1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.) 1. Ekonomika a trh Mezinárodní srovnání indikátorů spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně ve své poslední aktualizaci ze září 2009 přináší přehled základních dat charakterizujících postavení

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 10. 10. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 Ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2016 o 0,2. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve

Více

5. Cestovní ruch. Kartogram 1

5. Cestovní ruch. Kartogram 1 5. Cestovní ruch Ekonomický vývoj v posledních třech letech (2008 až 2010) měl zajímavý průběh, který se promítl do řady lidských činností. Jednou z prvních oblastí lidského života, která velmi citlivě

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 03.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203700

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v březnu a dubnu 2009 BŘEZEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v březnu 2009 meziměsíčně nižší o 0,2 %. Průmyslová produkce klesla meziročně

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP 2.4. Cenový vývoj Deflátor HDP Rozdílné změny domácích a vnějších cen Stejný růst implicitního deflátoru produkce jako mezispotřeby Rozdílný vliv domácích a zahraničních cen na implicitní deflátor HDP

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 23.12.2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný

Více

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 9. 7. 2013 VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla ve 2. čtvrtletí 2013 proti 1. čtvrtletí 2013 o 0,2 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v srpnu 2008 vyšší o 0,5 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

MALOOBCHOD A VÝVOJ TRŽEB

MALOOBCHOD A VÝVOJ TRŽEB MALOOBCHOD A VÝVOJ TRŽEB Marie Boušková Jana Gotvaldová Tisková konference, ČSÚ Praha, 23. června 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Co je maloobchod? Maloobchod,

Více

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100 2.. Cenový vývoj Deflátor HDP Růst implicitního deflátoru HPH Cenová hladina tuzemské produkce v základních cenách se v roce 29 meziročně snížila o 1,5 % a podstatně více klesly ceny spotřebovaných meziproduktů

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203701

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013 Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR Praha, červenec 2014 MPSV ČR, Praha 2014 ISBN 978-80-7421-078-5 O B S A H strana

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více