INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE"

Transkript

1 Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky příjezdů hostů do jednotlivých regionů a zemí přinášejí převážně doklady o poklesu návštěvnosti, příjmů ze zahraničního cestovního ruchu, ale i o zhoršených ekonomických výsledcích participujících odvětví na turismu. Nepříznivé ekonomické vlivy způsobily, že se již v roce 2008 ve světě podstatně zpomalily meziroční příjezdy návštěvníků až po pokles vykázaný za druhé pololetí Region Evropy jako celek zůstal v počtu příjezdů na úrovni roku 2007 jen díky výsledku střední a východní Evropy. Pokles cestovního ruchu v České republice měl generálně stejné příčiny jako vývoj ve světě, nicméně byl a je provázen i dalšími vlivy a výkyvy, které rozebírají příslušné části této studie. Navíc jako vážné negativní jevy poškozující cestovní ruch se v posledních měsících projevila podnikatelská selhání některých subjektů (cestovní kanceláře, letecká doprava a ekonomické těžkosti plynoucí z omezené poptávky v ubytování a pohostinství). Tato studie shrnuje maximum současně dostupných informací, provádí jejich adekvátní analýzu a naznačuje další možná východiska do konce roku 2009, event. pro následná období. Vedle rozboru výsledků I. a II. čtvrtletí 2009, se práce v případech, kdy byly získány kompletní údaje za předchozí již také krizový - rok 2008, vrací k vyhodnocení jeho výsledků jak v cestovním ruchu, tak i v souvisejících ekonomických činnostech hlavně ve službách. Studie využívá široký statistický servis o cestovním ruchu ČSÚ, analýzy MF ČR, podněty MMR, poznatky výzkumných a poradenských agentur ad.

2 1. Makroekonomické prostředí a vývoj cestovního ruchu Následující přehled demonstruje již od III. čtvrtletí 2008 zhoršování rozhodných ukazatelů ekonomické výkonnosti od průmyslu, stavebnictví, přes zahraniční obchod až do oblasti služeb, maloobchodu, dopravy a cestovního ruchu. Vývoj je doplněn o poslední údaje za II. čtvrtletí a za celé I. pololetí Toto porovnání sleduje možnost komplexního posouzení závažných výsledků a jejich souvislostí s dosahem nejen národním, ale současně též s mezinárodním přesahem, který je s ohledem na charakter ekonomiky ČR zvlášť důležitý. Hodnocení vychází z poslední červencové Makroekonomické predikce MF ČR a z prezentace ČSÚ o tvorbě a užití HDP za II.čtvrtletí 2009 z Nepochybně, oslabuje je značná obtížnost v oceňování bezprostředního a zvláště budoucího vývoje. Výsledek BÚPB za II. čtvrtletí 2009 vč. zpřesnění za rok 2008 je zahrnut podle prezentace ČNB ze dne Indikátory trendů ekonomiky INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE ROK II/ I/ Meziroční indexy (vesměs ze st.c.) 2008 III/ IV/ I/ HDP (stálé ceny) x) 102,6 102,9 100,5 95,5 94,5 95,0 Spotřeba domácností (st. ceny) x) 103,3 103,0 103,5 101,8 101,6 101,7 Průmyslová výroba 100,4 104,2 86,8 81,0 81,2 81,1 Stavební výroba 100,6 104,8 96,6 88,6 100,0 95,2 Obrat zahraničního obchodu 99,7 98,9 88,6 80,6 78,8 79,7 Tržby maloobchodu (G 45+47) 102,8 104,6 97,4 96,0 95,4 95,7 Tržby ve službách (H, I, J, L, M a N ) 100,3 102,3 96,4 91,8 89,5 90,6 z toho tržby pohostinství (I 55+56) 92,6 92,8 90,0 87,4 89,1 88,4 tržby doprava (H49-53) 99,8 103,3 93,6 89,3 87,3 88,2 tržby CK, CA, průvodci (N 79) 92,3 93,8 82,2 93,8 83,1 87,9 Cestovní ruch- příjezdy do HUZ celkem 99,0 96,6 95,1 91,6 91,4 91,5 toho nerezidenti 99,5 99,6 93,7 82,9 91,3 87,8 rezidenti 98,5 94,0 96,9 101,0 91,5 96,5 přenocování v HUZ celkem 96,2 94,4 92,3 91,3 91,4 91,4 toho nerezidenti 97,0 97,3 92,4 81,4 89,9 86,1 rezidenti 95,4 92,2 92,2 102,3 93,1 97,3 Příjmy ze zahraničního CR 97,5 89,3 95,9 92,7 90,5 91,5 Výnos čisté příjmy ze zahraničního CR 87,8 80,0 95,0 76,8 85,1 81,2 x) podle údajů ČSÚ z a z časových řad konstrukce přehledu: MAG Consulting 2

3 Graf č. 1: Meziroční indexy vybraných indikátorů trendů ekonomiky, vnitřního trhu, cestovního ruchu III/ IV/ I/ II/ HDP (stálé ceny) tržby v pohostinství (I 55+56) tržby CK, CA, průvodci (N 79) příjezdy do HUZ příjmy ze zahraničního CR Předchozí přehled ukazuje vedle zdrojových propadů HDP rovněž jeho výdajovou stránku, ze které vyplývá, že ještě ve IV. čtvrtletí 2008 rostla spotřeba domácností o 3,5 % s tím, že tento proces pokračoval s nižší intenzitou i v I. a II. čtvrtletí 2009, kdy se spotřeba domácností zvýšila o 1,8 %, resp. o 1,6 %, vedle toho rostly i výdaje institucí vládního sektoru o 4,3 %, resp o 2,7 %. Naproti tomu pokles tvorby hrubého kapitálu se ve II. čtvrtletí dále prohloubil z 18,1 % v I. čtvrtletí na 24,9 % ve II. čtvrtletí. Samotná tvorba fixního kapitálu poklesla ve II. čtvrtletí pouze o 7,2 %, výrazně se snížily zásoby. 1.2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota Pokud jde o zdrojovou či nabídkovou stránku ekonomiky, měl podle zprávy ČSÚ z t. r. na meziroční propad HPH největší vliv zpracovatelský průmysl, ve II. čtvrtletí (o 12,8 %), energetika (o 21,9 %), obchod vč. motoristického segmentu a prodeje PHM (o 8,3 %), doprava (o 7 %) a podnikatelské služby (o 4,2 %). Podstatným jevem je rovněž konstatovaný pokles zaměstnanosti, která se ve II. čtvrtletí t. r. snížila meziročně o 1,6 %. Pro kontinuitu a konfrontaci výsledků zahrnujeme v této části opakovaně též aktuální versi Satelitního účtu cestovního ruchu TSA (Tourism Satelite Account) publikovanou v lednu t. r. Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH vyjádřil za poslední vyčíslený rok 2007 TSA ve výši 2,6 %, podíl na hrubém domácím produktu HDP 2,9 %. Nyní vzniká aktuální otázka, jak se projeví krizový vývoj ve vyhodnocení TSA v následných letech, resp. již za rok 2008 a posléze

4 Vývoj HPH a HDP a cestovního ruchu v letech (podle TSA T 11.1) Ukazatel (v mil. Kč) ) ) ) ) ) Hrubá přidaná hodnota celkem HPH (zc) Hrubý domácí produkt HDP Produkce CR (zc) Mezispotřeba CR (kc) Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH (v %) 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6 Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu (zc) HPH CR Charakteristická odvětví HPH CR Související odvětví HPH CR Nespecifická odvětví HPH CR Charakteristická odvětví (v %) 69,9 70,4 68,5 67,9 68,8 HPH CR Související odvětví (v %) 25,2 25,3 27,7 28,5 27,2 HPH CR Nespecifická odvětví (%) 4,9 4,3 3,8 3,6 4,0 Daně CR HDP CR Podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu HDP (v %) 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 1) Revidovaná data; 2) Revidovaná semi-definitvní data; 3) Předběžná data; (zc) Základní ceny; (kc) Kupní ceny; Pramen: CSÜ * * * 4

5 1.3 Vývoj mezinárodního cestovního ruchu Vývoj mezinárodního cestovního ruchu byl v roce 2008 podle údajů World Tourism Organization (UNWTO) postižen projevy hospodářské krize natolik, že se meziroční nárůst příjezdů návštěvníků v roce 2008 značně zpomalil na 1,8 % z 6,9 % v roce Zpomalení pokračuje v roce 2009 s tím, že v lednu 2009 došlo ve světě k meziročnímu úbytku o 6,6 %, v únoru o 10,3 %, v březnu k dosud nejpronikavěji o 13,3 % a v dubnu již méně o 2,3 %. V regionu Evropy jsou tyto úbytky stejně jako ve střední a východní Evropě ještě pronikavější. Souhrnné údaje vyjadřuje následující přehled, bližší údaje o vývoji počtu příjezdů v posledním období vč. příjmů zachycují tabulky v závěrečné části studie. Příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v mil. příjezdů) SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 2007 počet ,3 96,5 Přírůstek 2007/2006 v % 6,1 4,2 5, počet ,9 98,9 Rok 2008/2007 1,9 0,1 2,5 I. pololetí 2008/7 6,0 3,4 4,6 Přírůstek úbytek v % II. pololetí 2008/7-1,3-2,5 0,3 leden 2009/2008-7,8-7,4-13,4 únor 2009/ ,3-13,2-15,0 březen 2009/ ,3-18,1-14,9 duben 2009/2008-2,3-3,3-10,3 Pramen: UNWTO, 2009 Graf č. 2: Přírůstky/úbytky příjezdů v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v %) Rok 2008/2007 I. pololetí 2008/7 II. pololetí 2008/7 leden 2009/2008 únor 2009/2008 březen 2009/2008 duben 2009/ SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 5

6 2. Ekonomické přínosy a nároky zahraničního cestovního ruchu Podle údajů ČNB ze vykázal běžný účet platební bilance ve II. čtvrtletí 2009 schodek 29 mld. Kč. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP v b. c. (na roční bázi) se pod vlivem pohybu v jiných položkách BÚ podle odhadu ČNB snížil na 2,6 %. V zahraničním cestovním ruchu se ve II. čtvrtletí 2009 oproti II. čtvrtletí 2008 snížily hrubé příjmy o 9,5 %, výdaje o 5,3 %, z čehož vyplývá pokles bilance zahraničního CR za II. čtvrtletí oproti bilanci ZCR za II. čtvrtletí 2008 o 14,9 %, oproti II. čtvrtletí 2007 o 22,1 %. Navazující údaje za celé I. pololetí vyplývají z následujícího přehledu: Ukazatele, kriteria Makroekonomické souvislosti zahraničního cestovního ruchu Rok I. pololetí Roční predikce MAG Příjmy ze ZCR v mld. Kč 129, ,738 65,343 59,801 z března z června ze září Výdaje na ZCR v mld. Kč 73,486 77,518 37,007 36, Saldo příjmů a výdajů na ZCR v mld. Kč 55,523 53,220 28,336 23, Podíl obratu ZCR (příjmy+výdaje) na obratu zahraničního obchodu v % 4,2 4,3 4,1 4,8 X X X Podíl příjmů ZCR na vývozu zboží do zahraničí 5,2 5,3 5,0 5,7 X X X v % Podíl příjmů ZCR na vývozu služeb v rámci BÚ PB v % 37,8 34,6 35,3 31,2 X X X Relace kladného salda bilance ZCR k výsledku obchodní bilance (obchodní 0,460 0,516 0,343 0,251 X X X bilance = 1) Příjezdy nerezidentů do HUZ v tis meziroční index 103,8 99,5 102,5 87,8 88,0-80,0 80,0 90,0 84,0 84,0 Pramen: ČNB PBBÚ za I/4 2009, září2009; propočty MAG Graf č. 3: Příjmy a výdaje na ZCR (v mld. Kč) Příjmy ze ZCR Výdaje na ZCR Saldo příjmů a výdajů na ZCR I. pololetí 2008 I. pololetí

7 2.1 Predikce měnového vývoje Predikce pro rok 2009 vychází z předpokladu, že v důsledku dopadu krizových jevů v hospodářství dojde k celkovému poklesu příjmů ze zahraničního cestovního ruchu minimálně v rozmezí %. S ohledem na velké nejistoty v možných odhadech vývoje jsou intervaly predikce široké. Původní predikce z června se jeví nadále jako opodstatněná i v září. Vliv měnového vývoje Měna Položka index I. pololetí 2008 I. pololetí 2009 mld.kč Kladné saldo bilance ZCR v mld. 55,523 53,220 28,336 23,005 CZK Meziroční index kladného salda 88,7 95,8 95,5 81,2 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil , , ,1 849,6 EUR Meziroční index kladného salda 90,5 106,6 106,8 75,4 mil. USD Kladné saldo bilance ZCR v mil , , , ,7 Meziroční index kladného salda 98,6 114,5 123,0 65,8 Pramen: ČSÚ, ČNB září 2009, propočty MAG Pro hodnocení vývoje měnových dopadů jsou uvedeny údaje o skutečném a předpokládaném kursovém vývoji podle poslední červencové predikce MF ČR. Směnné kurzy nominální CZK/EUR CZK/USD Vývoj kursů Měnové relace predikce 2009 roční průměr 28,34 27,76 24,94 26,8 index zhodnocení předch. rok = ,1 102,1 111,3 93,2 roční průměr 22,61 20,31 17,03 20,0 index zhodnocení předch. rok = ,9 111,3 119,2 85,0 Reálný směnný kurz vůči EA 12 (index ukazuje meziroční reálné zhodnocení CZK proti EUR, deflováno deflátory HDP) Index průměr 2005 = ,0 107,6 119,1 112 zhodnocení předchozí rok = ,0 103,4 110,7 94,3 Pramen: MF ČR červenec

8 Graf č. 4: Vývoj směnných nominálních kurzů ,34 27,76 26,8 24,94 22,61 20, , predikce 2009 CZK/EUR CZK/USD Následující přehled ukazuje ekonomické výsledky zahraničního cestovního ruchu v časovém sledu posledních tří let v kontextu s bilancí služeb běžného účtu platební bilance. Již v roce 2008 klesl meziročně čistý příjem ze ZCR v důsledku zrychleného růstu výdajů na ZCR; letošní pokles čistého výnosu vzniká snížením hrubých příjmů s tím, že výdaje v I. pololetí poklesly jen velmi mírně. Ještě v I. čtvrtletí t. r. výdaje rostly (104,8 %), ve II. čtvrtletí poklesly (94,7%), z čehož resultuje celkové snížení (99,4 %). 2.2 Bilance zahraničního cestovního ruchu Příjmy, výdaje a bilance ZCR ve vazbě s bilancí služeb platební bilance v I. pololetí (mil. Kč) I/ I/ Index I/2 08/07 I/ Bilance služeb BÚPB , , ,7 Příjmy bilance služeb , , ,0 Index I/2 09/08 Index I/2 09/07 z toho příjmy ZCR , ,4 107, ,1 91,5 98,5 Výdaje bilance služeb , , ,3 výdaje na ZCR , ,3 119, ,9 99,4 118,5 čistý přínos ZCR , ,1 95, ,2 81,2 77,5 Podle BU platební bilance za II/Q 2009 ČNB, září2009 8

9 V delší časové řadě se příjmy a výdaje na ZCR dosud vyvíjely takto: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v časové řadě Období Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch Bilance příjmů a výdajů mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 index 08/07 101,3 112,8 121,0 105,5 117,5 125,9 95,9 106,6 114,5 I/ I/ index I/2 09/08 91,5 85,0 74,0 99,4 92,2 123,0 81,2 75,5 65,8 Pramen: PBBÚ ČNB září 2009, propočty MAG Graf č. 5: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v letech (v mil. Kč) I/ I/ Příjmy z CR Výdaje na CR Bilance příjmů a výdajů Podle vlastní metodiky poskytuje souhrnný a strukturovaný pohled na přínosy aktivního příjezdového cestovního ruchu satelitní účet cestovního ruchu TSA v části příjezdový cestovní ruch, kdy spotřeba příjezdového cestovního ruchu je brána jako celkový objem prostředků vydaných na CR nerezidenty do navštívené země (v tomto případě ČR) v letech (podle aktualizace TSA z ): 9

10 2.3 Spotřeba příjezdového cestovního ruchu Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech (podle TSA T1) Ukazatel v mil. Kč ) ) ) ) ) Jednodenní návštěvníci Turisté Tranzitující Návštěvníci celkem v tom podle produktu: Služby CK/CA 2) Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní * Výdaje včetně odhadované části výdajů zaplacených nerezidentem předem ve své zemi směřujících do české ekonomiky 1).Prostředky alokované do ČR se v kategorii služby CK/CA samostatně nevyčleňují; 2) Odpovídá maržím CK, CA či průvodců; 3) Revidovaná data; 4) Revidovaná semi-definitvní data; 5) Předběžná data; Pramen: CSÜ

11 3. Výsledky cestovního ruchu ČR podle návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení 3.1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pokles příjezdového cestovního ruchu ve II. čtvrtletí 2009 pokračoval. Proti roku 2008 se počet přenocování a počet příjezdů do sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních snížil stejnou mírou - o 8,6 %. Větší propad se přitom projevil u zahraničních návštěvníků v počtu přenocování o 10,1 %, v příjezdech o 8,7 %, kdežto u domácích hostů v přenocování o 6,9 % a v počtech příjezdů o 8,5 % Více než roční klesající trend v návštěvnosti potvrzují čtvrtletní indexy přenocování a počtu příjezdů: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 PŘÍJEZDY celkem 99,6 96,6 95,1 91,6 91,4 toho nerezidenti 99,6 99,6 93,7 82,9 91,3 rezidenti 99,7 94,0 96,9 101,0 91,5 PŘENOCOVÁNÍ celkem 95,8 94,4 92,3 91,3 91,4 toho nerezidenti 95,4 92,4 95,4 81,4 89,9 rezidenti 96,4 92,2 92,2 102,3 93,1 Pramen pro veškeré tabulky s návštěvností: RI ČSÚ ze ; Časové řady ČSÚ; propočty MAG Consulting Graf č. 6: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do HUZ 80 II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 příjezdy nerezidenti přenocování nerezidenti příjezdy rezidenti přenocování rezidenti Ve II. čtvrtletí 2009 se poněkud zmírnily poklesy u nerezidentů s tím, že u rezidentů (přesto, že motivující Velikonoce byly ve II. čtvrtletí) došlo ke snížení pod úroveň Výsledky za celé I. pololetí vyznívají lépe z hlediska návštěvnosti rezidentů, u zahraničních návštěvníků se naplňují předpovědi výrazného poklesu více pak u přenocování. Při porovnání celého posledního ročního období (III. čtvrtletí předešlého roku až II. čtvrtletí běžného roku) je celkový výsledek poněkud lepší než za I. pololetí 2009 vlivem předchozích období; nadále se potvrzuje zkracování pobytů. Bližší údaje jsou v následujících přehledech: 11

12 Počty hostů a přenocování v I. a II. čtvrtletí 2009 v návaznosti na předchozí období Rok/index Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti počet počet index 2007/6 101,9 103,8 99,9 98,5 102,6 94,7 Počet Index 2008/7 99,0 99,5 98,5 96,2 97,0 95,4 počet I/ počet II/ počet I. pololetí počet III/ počet IV/ počet I. čtvrtletí počet II. čtvrtletí počet I. pololetí Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index II/4 2009/8 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Index I. pololetí 2009/8 91,5 87,8 96,5 91,4 96,1 97,3 i. III/4 08 až II/4 09 III/4 07 až II/ ,9 92,8 95,1 92,7 91,1 94,2 Pokud jde o kategorie HUZ, je z přehledu zřejmé, že nejvyšší pokles návštěvnosti vykázaly kempy a chatové osady, naopak příznivý výsledek čtyřhvězdičkové hotely. období index Hosté a přenocování ve I. a II. čtvrtletí 2009 podle kategorií HUZ celkem hotely apod. HUZ hotely ***** hotely **** ostatní hotely a pensiony Ostatní HUZ kempy chatové osady, ubytovny ostatní Hosté Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,4 93,8 97,0 101,8 89,8 81,2 72,2 81,0 85,5 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,3 92,9 97,1 102,2 85,2 69,5 65,5 92,9 72,7 Počty přenocování Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,4 94,0 94,3 101,3 90,3 84,3 69,0 78,6 88,4 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 89,9 92,3 94,6 100,9 84,9 69,1 59,1 54,3 73,0 12

13 Graf č. 7: Hosté v HUZ v 1. pololetí % hotely ***** 25% hotely **** ostatní hotely a pensiony 6% 11% 3% 3% kempy chatové osady, ubytovny ostatní Další přehled potvrzuje, že ve II. čtvrtletí 2009 byl zaznamenán růst příjezdů do HUZ v rámci vybraných TOP 10 zemí pouze u Rakouska. Největší pokles byl ve II. čtvrtletí zaznamenán u Ruska. TOP 10 zemí v pořadí návštěvností ČR ve I. a II. čtvrtletí 2009 Počet hostů Počet přenocování Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Počet ve II/4 09 Index II/4 2009/08 Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Počet ve II/4 09 Index II/4 2009/08 1. Německo ,6 1. Německo ,6 2. Itálie ,8 2. Rusko ,2 3. Polsko ,2 3. Itálie ,9 4. Spoj. království ,5 4. Spoj. království ,8 5. Rusko ,8 5. Spoj. státy am ,2 6. Spoj. státy americké ,8 6. Polsko ,0 7. Slovensko ,6 7. Francie ,6 8. Francie ,2 8. Slovensko ,0 9. Rakousko ,1 9. Španělsko ,4 10. Španělsko ,3 10. Nizozemsko ,7 Hosté HUZ celkem ,4 Hosté HUZ celkem ,4 z toho nerezidenti ,3 z toho nerezidenti ,9 rezidenti ,5 rezidenti ,1 % podíl nerezidentů 46,9 53,3 x % podíl nerezidentů 46,7 52,7 x % podíl rezidentů 53,1 46,7 x % podíl rezidentů 53,3 47,3 x 13

14 Graf č. 8: Top 10 zemí v pořadí návštěvnosti ČR ve II. čtvrtletí 2009 Německo Itálie Polsko UK Rusko USA Slovensko Francie Rakousko Španělsko Z krajského přehledu vyplývá, že ve II. čtvrtletí 2009 se počet přenocování snížil ve všech krajích, nejvíce v Jihomoravském a Libereckém, růst byl zaznamenán pouze v Praze a v Karlovarském kraji, a to u domácích návštěvníků. K poklesu došlo i v návštěvnosti lázeňských zařízení, zvláště u nerezidentů (o 14,6 %). V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů 1,8 milionu, což byl meziroční pokles o 6,2 % (v I. čtvrtletí 1,3 milionu při poklesu o 9,5 %). Výrazně poklesl počet přenocování nerezidentů (o 14,6 %), u rezidentů jen o 0,2 %. V lázeňsky nejvýznamnějším Karlovarském kraji činil celkový pokles 10,2 %, z toho nerezidentů 13,6 %, kdežto rezidenti vykázali mírný nárůst 0,5 %. (V I. čtvrtletí byl v Karlovarském kraji celkový pokles 12,9 %, z toho nerezidenti o 15,5 %, rezidenti růst 2,5 %). Pokud jde o turistické regiony, zvýšila se pouze návštěvnost regionu Šumava. 14

15 Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve II. čtvrtletí 2009 podle krajů (NUTS III) Kraj Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti Česká republika index 2008/7 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Hlavní město Praha index 2008/7 95,4 94,7 101,5 94,1 93,7 98,0 Středočeský kraj index 2008/7 95,9 88,7 98,9 98,9 94,8 100,4 Jihočeský kraj index 2008/7 98,0 87,7 89,8 88,2 88,9 88,0 Plzeňský kraj index 2008/7 92,3 93,6 91,7 93,2 90,0 94,4 Karlovarský kraj index 2008/7 95,3 91,9 103,1 91,1 87,8 100,5 Ústecký kraj index 2008/7 84,5 82,6 85,7 79,6 75,5 81,7 Liberecký kraj index 2008/7 83,7 83,9 83,6 89,0 80,3 93,0 Královéhradecký kraj index 2008/7 85,5 81,5 87,2 87,9 80,9 90,8 Pardubický kraj index 2008/7 89,8 88,2 90,2 89,9 80,2 91,6 Vysočina index 2008/7 90,0 86,1 90,7 88,7 69,7 92,9 Jihomoravský kraj index 2008/7 82,6 77,8 85,8 83,1 76,7 86,8 Olomoucký kraj index 2008/7 91,9 85,5 93,9 93,5 79,5 96,1 Zlínský kraj index 2008/7 90,4 83,3 91,6 90,4 80,7 91,8 Moravskoslezský kraj index 2008/7 93,1 91,2 93,6 96,5 91,5 97,7 15

16 Graf č. 9: Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve II. čtvrtletí 2009 Další přehled ukazuje podíly jednotlivých krajů na celkových počtech hostů a přenocování na celém území ČR, dále podíly nerezidentů na návštěvnosti v ČR a také v jednotlivých krajích. Celostátně se dosáhl podíl návštěvnosti nerezidentů ve II. čtvrtletí 53,3 % v počtu hostů, v přenocování 52,7 %. Nejvyšší podíl nerezidentů na návštěvnosti kraje vykazuje opět hlavní město, a to 88,5 % na počtu hostů a 91,2 % na počtu přenocování, na druhém místě je Karlovarský kraj se 67,6 % (resp. 71 %), třetí je Jihomoravský kraj s 37,3 % (resp. 33,7 %). Podíly a struktury hostů a přenocování podle krajů (NUTS III) ve II. čtvrtletí 2009 Kraj Hosté Přenocování Podíl kraje v ČR v % % nerezidentů Podíl kraje v ČR v % Celkem nerezidenti v ČR za kraj Celkem nerezidenti % nerezidentů v ČR za kraj Česká republika , ,7 Hlavní město Praha 38,1 63,3 88,5 34,5 59,7 91,2 Středočeský kraj 5,6 2,8 26,8 4,9 2,4 26,1 Jihočeský kraj 6,6 4,6 36,9 6,5 3,2 26,4 Plzeňský kraj 3,9 2,5 34,1 3,8 2,0 27,7 Karlovarský kraj 5,5 7,0 67,6 12,3 16,5 71,0 Ústecký kraj 2,8 1,9 36,6 2,7 1,7 32,7 Liberecký kraj 4,3 2,2 27,6 4,6 2,5 28,4 Královéhradecký kraj 5,4 2,9 28,9 6,2 3,1 26,7 Pardubický kraj 2,8 0,8 16,1 2,5 0,7 13,7 Vysočina 3,2 0,9 14,3 2,4 0,6 14,1 Jihomoravský kraj 9,2 6,4 37,3 6,0 3,8 33,7 Olomoucký kraj 3,5 1,5 22,3 4,2 1,0 13,1 Zlínský kraj 4,0 1,0 13,8 4,5 0,9 10,7 Moravskoslezský kraj 5,1 2,1 22,0 5,1 1,7 18,2 16

17 Zajímavý pohled poskytuje pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve struktuře nerezidentů a rezidentů. U zahraničních hostů jednoznačně dominují Praha a Karlovarský kraj (na 1. a 2. místě), u domácích turistů je zřejmé přední postavení Jižní Moravy a krajů, kde se tráví v I. pololetí zimní pobyty (Královéhradecký, Liberecký, Jihočeský a Moravskoslezský kraj). Kraj Pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve II. čtvrtletí 2009 V počtech hostů V počtech přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti Rezidenti Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Výsledky cestovního ruchu podle využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení S cílem komplexního posouzení vývoje využívaných kapacit hromadných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu ČR byla úvodem této stati v minulé studii (z června) připomenuta geneze kapacit HUZ v jejich obvyklé struktuře za posledních osm let. Z té vyplynulo, že od roku 2000 do roku 2008 se zvýšil v ČR počet všech statisticky podchycených zařízení o 3,2 %, počet pokojů v HUZ o 6,2 % a počet lůžek o 6,7 %. Vedle toho se zvýšily kapacity v podobě míst pro stany a karavany o 27,4 %. Pokud jde o nejkvalitnější ubytovací zařízení, zvýšil se skoro čtyřnásobně počet pětihvězdičkových hotelů a dvaapůlnásobně počet čtyřhvězdičkových hotelů. V návaznosti na dokumentaci prezentovanou v minulé studii je dále uveden přehled o využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení v I. pololetí 2009 (v členění na I. a II. čtvrtletí podle rozhodujících kategorií HUZ. Z přehledu je zřejmé, že prakticky ve všech uvedených ukazatelích využití ČVL (čisté využití lůžek) a VP (využití pokojů) jsou za I. pololetí 2009 zaznamenány oproti roku 2008 horší výsledky, pouze s výjimkou II. čtvrtletí v ostatních hotelích a pensionech : 17

18 Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR v letech 2007 a 8 a v I/ (v %) Rok / Čtvrtletí hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ,8 42,8 51,4 62,0 49,3 56,5 36,3 42,0 26,4 31, ,7 42,4 47,6 55,5 47,9 54,0 36,0 42,2 24,8 29, I/4 30,1 35,7 39,3 50,5 40,7 47,4 30,1 34,3 23,8 27,5 II/4 36,8 44,8 53,1 64,8 51,9 59,8 37,7 44,8 26,2 31, I/4 31,8 37,6 41,1 50,0 42,2 48,2 30,9 36,2 24,5 27,8 II/4 36,7 44,4 49,9 60,5 49,4 56,6 37,6 44,1 24,2 29, I/4 27,7 32,8 30,8 36,5 35,0 39,4 27,6 32,6 22,4 26,4 II/4 34,9 41,1 43,3 49,3 46,1 51,0 34,4 40,2 24,3 29,3 Pramen: Časové řady ČSÚ Graf č. 10: Obsazenost pokojů v HUZ ve II. čtvrtletí (v %) hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony II/ II/ II/ Novým statistickým sledováním ČSÚ je od ledna 2009 měsíční přehled o využívání kapacit HUZ pro centrální i regionální orientaci. Přehled z této statistiky porovnává měsíce I. a II. čtvrtletí 2008 a 2009, z čehož vyplývá, že v ČR v obou sledovaných kategoriích (ČVL a VP) došlo ve všech šesti měsících I. pololetí 2009 ke zhoršení ve využití kapacit (jediná výjimka v uvedeném přehledu se jmenovitým zachycením Prahy a Karlovarského kraje je za Karlovarský kraj s nepatrným zlepšením ve využití CVL): měsíc Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ v ČR, v Praze a Karlovarském kraji podle měsíců I. pololetí 2009 (v %) ČR Hl. m. Praha Karlovarský kraj CVL VP CVL VP CVL VP ,2 25,7 33,6 30,3 34,1 29,0 41,2 33,7 37,0 36,8 40,9 41,3 2 33,3 29,1 39,1 33,8 36,6 28,5 44,2 34,5 43,4 39,0 48,4 43,3 3 34,1 28,5 40,1 34,5 51,8 40,4 57,7 45,9 48,4 43,3 53,8 49,1 4 34,3 33,3 42,5 39,2 52,5 52,4 60,4 56,9 49,3 45,2 55,1 50,5 5 39,5 36,0 46,9 42,2 56,2 50,3 62,8 56,4 56,2 50,7 63,4 55,9 6 36,1 35,4 43,7 41,8 47,8 46,6 54,9 52,1 46,0 46,7 53,1 52,5 18

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Červnový konjunkturální průzkum ČSÚ vykázal v meziměsíčním vývoji snížení s tím, že saldo souhrnného indikátoru důvěry (ekonomického sentimentu) se proti květnu snížilo

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.)

1.1 Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.) 1. Ekonomika a trh Mezinárodní srovnání indikátorů spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně ve své poslední aktualizaci ze září 2009 přináší přehled základních dat charakterizujících postavení

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2008 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v srpnu 2008 vyšší o 0,5 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013 Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR Praha, červenec 2014 MPSV ČR, Praha 2014 ISBN 978-80-7421-078-5 O B S A H strana

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Střední zemědělská škola Čáslav 4. prosince 2013 Autor: Ing. Jaromír Beránek Osnova prezentace Vývoj ubytovacích kapacit v ČR Vývoj návštěvnosti HUZ ČR Ekonomické

Více

Seznam příloh Česká republika Mezinárodní přehledy

Seznam příloh Česká republika Mezinárodní přehledy Seznam příloh číslo název přílohy strana počet stran Česká republika 01 Hrubý domácí produkt a obchod 2 1 02 Přehledy o živnostenském podnikání 3 12 03 Podnikatelské struktury podle RES a jednotlivých

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

1BHospodářský telegram 10/2010

1BHospodářský telegram 10/2010 1BHospodářský telegram 10/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 108,0 nz 107,1 N 106,7 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Zpracoval Odbor rozpočtu (62) MPSV ČR Praha, červenec 2015 MPSV_CJ_final.indd 1 19.08.15 13:58 MPSV ČR, Praha 2015 ISBN 978-80-7421-109-6

Více

CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ

CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ Pavel Vančura Zdeněk Lejsek Tisková konference, 23. dubna 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kapacity hromadných ubytovacích

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více