INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE"

Transkript

1 Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky příjezdů hostů do jednotlivých regionů a zemí přinášejí převážně doklady o poklesu návštěvnosti, příjmů ze zahraničního cestovního ruchu, ale i o zhoršených ekonomických výsledcích participujících odvětví na turismu. Nepříznivé ekonomické vlivy způsobily, že se již v roce 2008 ve světě podstatně zpomalily meziroční příjezdy návštěvníků až po pokles vykázaný za druhé pololetí Region Evropy jako celek zůstal v počtu příjezdů na úrovni roku 2007 jen díky výsledku střední a východní Evropy. Pokles cestovního ruchu v České republice měl generálně stejné příčiny jako vývoj ve světě, nicméně byl a je provázen i dalšími vlivy a výkyvy, které rozebírají příslušné části této studie. Navíc jako vážné negativní jevy poškozující cestovní ruch se v posledních měsících projevila podnikatelská selhání některých subjektů (cestovní kanceláře, letecká doprava a ekonomické těžkosti plynoucí z omezené poptávky v ubytování a pohostinství). Tato studie shrnuje maximum současně dostupných informací, provádí jejich adekvátní analýzu a naznačuje další možná východiska do konce roku 2009, event. pro následná období. Vedle rozboru výsledků I. a II. čtvrtletí 2009, se práce v případech, kdy byly získány kompletní údaje za předchozí již také krizový - rok 2008, vrací k vyhodnocení jeho výsledků jak v cestovním ruchu, tak i v souvisejících ekonomických činnostech hlavně ve službách. Studie využívá široký statistický servis o cestovním ruchu ČSÚ, analýzy MF ČR, podněty MMR, poznatky výzkumných a poradenských agentur ad.

2 1. Makroekonomické prostředí a vývoj cestovního ruchu Následující přehled demonstruje již od III. čtvrtletí 2008 zhoršování rozhodných ukazatelů ekonomické výkonnosti od průmyslu, stavebnictví, přes zahraniční obchod až do oblasti služeb, maloobchodu, dopravy a cestovního ruchu. Vývoj je doplněn o poslední údaje za II. čtvrtletí a za celé I. pololetí Toto porovnání sleduje možnost komplexního posouzení závažných výsledků a jejich souvislostí s dosahem nejen národním, ale současně též s mezinárodním přesahem, který je s ohledem na charakter ekonomiky ČR zvlášť důležitý. Hodnocení vychází z poslední červencové Makroekonomické predikce MF ČR a z prezentace ČSÚ o tvorbě a užití HDP za II.čtvrtletí 2009 z Nepochybně, oslabuje je značná obtížnost v oceňování bezprostředního a zvláště budoucího vývoje. Výsledek BÚPB za II. čtvrtletí 2009 vč. zpřesnění za rok 2008 je zahrnut podle prezentace ČNB ze dne Indikátory trendů ekonomiky INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE ROK II/ I/ Meziroční indexy (vesměs ze st.c.) 2008 III/ IV/ I/ HDP (stálé ceny) x) 102,6 102,9 100,5 95,5 94,5 95,0 Spotřeba domácností (st. ceny) x) 103,3 103,0 103,5 101,8 101,6 101,7 Průmyslová výroba 100,4 104,2 86,8 81,0 81,2 81,1 Stavební výroba 100,6 104,8 96,6 88,6 100,0 95,2 Obrat zahraničního obchodu 99,7 98,9 88,6 80,6 78,8 79,7 Tržby maloobchodu (G 45+47) 102,8 104,6 97,4 96,0 95,4 95,7 Tržby ve službách (H, I, J, L, M a N ) 100,3 102,3 96,4 91,8 89,5 90,6 z toho tržby pohostinství (I 55+56) 92,6 92,8 90,0 87,4 89,1 88,4 tržby doprava (H49-53) 99,8 103,3 93,6 89,3 87,3 88,2 tržby CK, CA, průvodci (N 79) 92,3 93,8 82,2 93,8 83,1 87,9 Cestovní ruch- příjezdy do HUZ celkem 99,0 96,6 95,1 91,6 91,4 91,5 toho nerezidenti 99,5 99,6 93,7 82,9 91,3 87,8 rezidenti 98,5 94,0 96,9 101,0 91,5 96,5 přenocování v HUZ celkem 96,2 94,4 92,3 91,3 91,4 91,4 toho nerezidenti 97,0 97,3 92,4 81,4 89,9 86,1 rezidenti 95,4 92,2 92,2 102,3 93,1 97,3 Příjmy ze zahraničního CR 97,5 89,3 95,9 92,7 90,5 91,5 Výnos čisté příjmy ze zahraničního CR 87,8 80,0 95,0 76,8 85,1 81,2 x) podle údajů ČSÚ z a z časových řad konstrukce přehledu: MAG Consulting 2

3 Graf č. 1: Meziroční indexy vybraných indikátorů trendů ekonomiky, vnitřního trhu, cestovního ruchu III/ IV/ I/ II/ HDP (stálé ceny) tržby v pohostinství (I 55+56) tržby CK, CA, průvodci (N 79) příjezdy do HUZ příjmy ze zahraničního CR Předchozí přehled ukazuje vedle zdrojových propadů HDP rovněž jeho výdajovou stránku, ze které vyplývá, že ještě ve IV. čtvrtletí 2008 rostla spotřeba domácností o 3,5 % s tím, že tento proces pokračoval s nižší intenzitou i v I. a II. čtvrtletí 2009, kdy se spotřeba domácností zvýšila o 1,8 %, resp. o 1,6 %, vedle toho rostly i výdaje institucí vládního sektoru o 4,3 %, resp o 2,7 %. Naproti tomu pokles tvorby hrubého kapitálu se ve II. čtvrtletí dále prohloubil z 18,1 % v I. čtvrtletí na 24,9 % ve II. čtvrtletí. Samotná tvorba fixního kapitálu poklesla ve II. čtvrtletí pouze o 7,2 %, výrazně se snížily zásoby. 1.2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota Pokud jde o zdrojovou či nabídkovou stránku ekonomiky, měl podle zprávy ČSÚ z t. r. na meziroční propad HPH největší vliv zpracovatelský průmysl, ve II. čtvrtletí (o 12,8 %), energetika (o 21,9 %), obchod vč. motoristického segmentu a prodeje PHM (o 8,3 %), doprava (o 7 %) a podnikatelské služby (o 4,2 %). Podstatným jevem je rovněž konstatovaný pokles zaměstnanosti, která se ve II. čtvrtletí t. r. snížila meziročně o 1,6 %. Pro kontinuitu a konfrontaci výsledků zahrnujeme v této části opakovaně též aktuální versi Satelitního účtu cestovního ruchu TSA (Tourism Satelite Account) publikovanou v lednu t. r. Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH vyjádřil za poslední vyčíslený rok 2007 TSA ve výši 2,6 %, podíl na hrubém domácím produktu HDP 2,9 %. Nyní vzniká aktuální otázka, jak se projeví krizový vývoj ve vyhodnocení TSA v následných letech, resp. již za rok 2008 a posléze

4 Vývoj HPH a HDP a cestovního ruchu v letech (podle TSA T 11.1) Ukazatel (v mil. Kč) ) ) ) ) ) Hrubá přidaná hodnota celkem HPH (zc) Hrubý domácí produkt HDP Produkce CR (zc) Mezispotřeba CR (kc) Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH (v %) 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6 Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu (zc) HPH CR Charakteristická odvětví HPH CR Související odvětví HPH CR Nespecifická odvětví HPH CR Charakteristická odvětví (v %) 69,9 70,4 68,5 67,9 68,8 HPH CR Související odvětví (v %) 25,2 25,3 27,7 28,5 27,2 HPH CR Nespecifická odvětví (%) 4,9 4,3 3,8 3,6 4,0 Daně CR HDP CR Podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu HDP (v %) 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 1) Revidovaná data; 2) Revidovaná semi-definitvní data; 3) Předběžná data; (zc) Základní ceny; (kc) Kupní ceny; Pramen: CSÜ * * * 4

5 1.3 Vývoj mezinárodního cestovního ruchu Vývoj mezinárodního cestovního ruchu byl v roce 2008 podle údajů World Tourism Organization (UNWTO) postižen projevy hospodářské krize natolik, že se meziroční nárůst příjezdů návštěvníků v roce 2008 značně zpomalil na 1,8 % z 6,9 % v roce Zpomalení pokračuje v roce 2009 s tím, že v lednu 2009 došlo ve světě k meziročnímu úbytku o 6,6 %, v únoru o 10,3 %, v březnu k dosud nejpronikavěji o 13,3 % a v dubnu již méně o 2,3 %. V regionu Evropy jsou tyto úbytky stejně jako ve střední a východní Evropě ještě pronikavější. Souhrnné údaje vyjadřuje následující přehled, bližší údaje o vývoji počtu příjezdů v posledním období vč. příjmů zachycují tabulky v závěrečné části studie. Příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v mil. příjezdů) SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 2007 počet ,3 96,5 Přírůstek 2007/2006 v % 6,1 4,2 5, počet ,9 98,9 Rok 2008/2007 1,9 0,1 2,5 I. pololetí 2008/7 6,0 3,4 4,6 Přírůstek úbytek v % II. pololetí 2008/7-1,3-2,5 0,3 leden 2009/2008-7,8-7,4-13,4 únor 2009/ ,3-13,2-15,0 březen 2009/ ,3-18,1-14,9 duben 2009/2008-2,3-3,3-10,3 Pramen: UNWTO, 2009 Graf č. 2: Přírůstky/úbytky příjezdů v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v %) Rok 2008/2007 I. pololetí 2008/7 II. pololetí 2008/7 leden 2009/2008 únor 2009/2008 březen 2009/2008 duben 2009/ SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 5

6 2. Ekonomické přínosy a nároky zahraničního cestovního ruchu Podle údajů ČNB ze vykázal běžný účet platební bilance ve II. čtvrtletí 2009 schodek 29 mld. Kč. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP v b. c. (na roční bázi) se pod vlivem pohybu v jiných položkách BÚ podle odhadu ČNB snížil na 2,6 %. V zahraničním cestovním ruchu se ve II. čtvrtletí 2009 oproti II. čtvrtletí 2008 snížily hrubé příjmy o 9,5 %, výdaje o 5,3 %, z čehož vyplývá pokles bilance zahraničního CR za II. čtvrtletí oproti bilanci ZCR za II. čtvrtletí 2008 o 14,9 %, oproti II. čtvrtletí 2007 o 22,1 %. Navazující údaje za celé I. pololetí vyplývají z následujícího přehledu: Ukazatele, kriteria Makroekonomické souvislosti zahraničního cestovního ruchu Rok I. pololetí Roční predikce MAG Příjmy ze ZCR v mld. Kč 129, ,738 65,343 59,801 z března z června ze září Výdaje na ZCR v mld. Kč 73,486 77,518 37,007 36, Saldo příjmů a výdajů na ZCR v mld. Kč 55,523 53,220 28,336 23, Podíl obratu ZCR (příjmy+výdaje) na obratu zahraničního obchodu v % 4,2 4,3 4,1 4,8 X X X Podíl příjmů ZCR na vývozu zboží do zahraničí 5,2 5,3 5,0 5,7 X X X v % Podíl příjmů ZCR na vývozu služeb v rámci BÚ PB v % 37,8 34,6 35,3 31,2 X X X Relace kladného salda bilance ZCR k výsledku obchodní bilance (obchodní 0,460 0,516 0,343 0,251 X X X bilance = 1) Příjezdy nerezidentů do HUZ v tis meziroční index 103,8 99,5 102,5 87,8 88,0-80,0 80,0 90,0 84,0 84,0 Pramen: ČNB PBBÚ za I/4 2009, září2009; propočty MAG Graf č. 3: Příjmy a výdaje na ZCR (v mld. Kč) Příjmy ze ZCR Výdaje na ZCR Saldo příjmů a výdajů na ZCR I. pololetí 2008 I. pololetí

7 2.1 Predikce měnového vývoje Predikce pro rok 2009 vychází z předpokladu, že v důsledku dopadu krizových jevů v hospodářství dojde k celkovému poklesu příjmů ze zahraničního cestovního ruchu minimálně v rozmezí %. S ohledem na velké nejistoty v možných odhadech vývoje jsou intervaly predikce široké. Původní predikce z června se jeví nadále jako opodstatněná i v září. Vliv měnového vývoje Měna Položka index I. pololetí 2008 I. pololetí 2009 mld.kč Kladné saldo bilance ZCR v mld. 55,523 53,220 28,336 23,005 CZK Meziroční index kladného salda 88,7 95,8 95,5 81,2 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil , , ,1 849,6 EUR Meziroční index kladného salda 90,5 106,6 106,8 75,4 mil. USD Kladné saldo bilance ZCR v mil , , , ,7 Meziroční index kladného salda 98,6 114,5 123,0 65,8 Pramen: ČSÚ, ČNB září 2009, propočty MAG Pro hodnocení vývoje měnových dopadů jsou uvedeny údaje o skutečném a předpokládaném kursovém vývoji podle poslední červencové predikce MF ČR. Směnné kurzy nominální CZK/EUR CZK/USD Vývoj kursů Měnové relace predikce 2009 roční průměr 28,34 27,76 24,94 26,8 index zhodnocení předch. rok = ,1 102,1 111,3 93,2 roční průměr 22,61 20,31 17,03 20,0 index zhodnocení předch. rok = ,9 111,3 119,2 85,0 Reálný směnný kurz vůči EA 12 (index ukazuje meziroční reálné zhodnocení CZK proti EUR, deflováno deflátory HDP) Index průměr 2005 = ,0 107,6 119,1 112 zhodnocení předchozí rok = ,0 103,4 110,7 94,3 Pramen: MF ČR červenec

8 Graf č. 4: Vývoj směnných nominálních kurzů ,34 27,76 26,8 24,94 22,61 20, , predikce 2009 CZK/EUR CZK/USD Následující přehled ukazuje ekonomické výsledky zahraničního cestovního ruchu v časovém sledu posledních tří let v kontextu s bilancí služeb běžného účtu platební bilance. Již v roce 2008 klesl meziročně čistý příjem ze ZCR v důsledku zrychleného růstu výdajů na ZCR; letošní pokles čistého výnosu vzniká snížením hrubých příjmů s tím, že výdaje v I. pololetí poklesly jen velmi mírně. Ještě v I. čtvrtletí t. r. výdaje rostly (104,8 %), ve II. čtvrtletí poklesly (94,7%), z čehož resultuje celkové snížení (99,4 %). 2.2 Bilance zahraničního cestovního ruchu Příjmy, výdaje a bilance ZCR ve vazbě s bilancí služeb platební bilance v I. pololetí (mil. Kč) I/ I/ Index I/2 08/07 I/ Bilance služeb BÚPB , , ,7 Příjmy bilance služeb , , ,0 Index I/2 09/08 Index I/2 09/07 z toho příjmy ZCR , ,4 107, ,1 91,5 98,5 Výdaje bilance služeb , , ,3 výdaje na ZCR , ,3 119, ,9 99,4 118,5 čistý přínos ZCR , ,1 95, ,2 81,2 77,5 Podle BU platební bilance za II/Q 2009 ČNB, září2009 8

9 V delší časové řadě se příjmy a výdaje na ZCR dosud vyvíjely takto: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v časové řadě Období Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch Bilance příjmů a výdajů mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 index 08/07 101,3 112,8 121,0 105,5 117,5 125,9 95,9 106,6 114,5 I/ I/ index I/2 09/08 91,5 85,0 74,0 99,4 92,2 123,0 81,2 75,5 65,8 Pramen: PBBÚ ČNB září 2009, propočty MAG Graf č. 5: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v letech (v mil. Kč) I/ I/ Příjmy z CR Výdaje na CR Bilance příjmů a výdajů Podle vlastní metodiky poskytuje souhrnný a strukturovaný pohled na přínosy aktivního příjezdového cestovního ruchu satelitní účet cestovního ruchu TSA v části příjezdový cestovní ruch, kdy spotřeba příjezdového cestovního ruchu je brána jako celkový objem prostředků vydaných na CR nerezidenty do navštívené země (v tomto případě ČR) v letech (podle aktualizace TSA z ): 9

10 2.3 Spotřeba příjezdového cestovního ruchu Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech (podle TSA T1) Ukazatel v mil. Kč ) ) ) ) ) Jednodenní návštěvníci Turisté Tranzitující Návštěvníci celkem v tom podle produktu: Služby CK/CA 2) Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní * Výdaje včetně odhadované části výdajů zaplacených nerezidentem předem ve své zemi směřujících do české ekonomiky 1).Prostředky alokované do ČR se v kategorii služby CK/CA samostatně nevyčleňují; 2) Odpovídá maržím CK, CA či průvodců; 3) Revidovaná data; 4) Revidovaná semi-definitvní data; 5) Předběžná data; Pramen: CSÜ

11 3. Výsledky cestovního ruchu ČR podle návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení 3.1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pokles příjezdového cestovního ruchu ve II. čtvrtletí 2009 pokračoval. Proti roku 2008 se počet přenocování a počet příjezdů do sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních snížil stejnou mírou - o 8,6 %. Větší propad se přitom projevil u zahraničních návštěvníků v počtu přenocování o 10,1 %, v příjezdech o 8,7 %, kdežto u domácích hostů v přenocování o 6,9 % a v počtech příjezdů o 8,5 % Více než roční klesající trend v návštěvnosti potvrzují čtvrtletní indexy přenocování a počtu příjezdů: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 PŘÍJEZDY celkem 99,6 96,6 95,1 91,6 91,4 toho nerezidenti 99,6 99,6 93,7 82,9 91,3 rezidenti 99,7 94,0 96,9 101,0 91,5 PŘENOCOVÁNÍ celkem 95,8 94,4 92,3 91,3 91,4 toho nerezidenti 95,4 92,4 95,4 81,4 89,9 rezidenti 96,4 92,2 92,2 102,3 93,1 Pramen pro veškeré tabulky s návštěvností: RI ČSÚ ze ; Časové řady ČSÚ; propočty MAG Consulting Graf č. 6: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do HUZ 80 II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 příjezdy nerezidenti přenocování nerezidenti příjezdy rezidenti přenocování rezidenti Ve II. čtvrtletí 2009 se poněkud zmírnily poklesy u nerezidentů s tím, že u rezidentů (přesto, že motivující Velikonoce byly ve II. čtvrtletí) došlo ke snížení pod úroveň Výsledky za celé I. pololetí vyznívají lépe z hlediska návštěvnosti rezidentů, u zahraničních návštěvníků se naplňují předpovědi výrazného poklesu více pak u přenocování. Při porovnání celého posledního ročního období (III. čtvrtletí předešlého roku až II. čtvrtletí běžného roku) je celkový výsledek poněkud lepší než za I. pololetí 2009 vlivem předchozích období; nadále se potvrzuje zkracování pobytů. Bližší údaje jsou v následujících přehledech: 11

12 Počty hostů a přenocování v I. a II. čtvrtletí 2009 v návaznosti na předchozí období Rok/index Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti počet počet index 2007/6 101,9 103,8 99,9 98,5 102,6 94,7 Počet Index 2008/7 99,0 99,5 98,5 96,2 97,0 95,4 počet I/ počet II/ počet I. pololetí počet III/ počet IV/ počet I. čtvrtletí počet II. čtvrtletí počet I. pololetí Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index II/4 2009/8 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Index I. pololetí 2009/8 91,5 87,8 96,5 91,4 96,1 97,3 i. III/4 08 až II/4 09 III/4 07 až II/ ,9 92,8 95,1 92,7 91,1 94,2 Pokud jde o kategorie HUZ, je z přehledu zřejmé, že nejvyšší pokles návštěvnosti vykázaly kempy a chatové osady, naopak příznivý výsledek čtyřhvězdičkové hotely. období index Hosté a přenocování ve I. a II. čtvrtletí 2009 podle kategorií HUZ celkem hotely apod. HUZ hotely ***** hotely **** ostatní hotely a pensiony Ostatní HUZ kempy chatové osady, ubytovny ostatní Hosté Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,4 93,8 97,0 101,8 89,8 81,2 72,2 81,0 85,5 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,3 92,9 97,1 102,2 85,2 69,5 65,5 92,9 72,7 Počty přenocování Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,4 94,0 94,3 101,3 90,3 84,3 69,0 78,6 88,4 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 89,9 92,3 94,6 100,9 84,9 69,1 59,1 54,3 73,0 12

13 Graf č. 7: Hosté v HUZ v 1. pololetí % hotely ***** 25% hotely **** ostatní hotely a pensiony 6% 11% 3% 3% kempy chatové osady, ubytovny ostatní Další přehled potvrzuje, že ve II. čtvrtletí 2009 byl zaznamenán růst příjezdů do HUZ v rámci vybraných TOP 10 zemí pouze u Rakouska. Největší pokles byl ve II. čtvrtletí zaznamenán u Ruska. TOP 10 zemí v pořadí návštěvností ČR ve I. a II. čtvrtletí 2009 Počet hostů Počet přenocování Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Počet ve II/4 09 Index II/4 2009/08 Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Počet ve II/4 09 Index II/4 2009/08 1. Německo ,6 1. Německo ,6 2. Itálie ,8 2. Rusko ,2 3. Polsko ,2 3. Itálie ,9 4. Spoj. království ,5 4. Spoj. království ,8 5. Rusko ,8 5. Spoj. státy am ,2 6. Spoj. státy americké ,8 6. Polsko ,0 7. Slovensko ,6 7. Francie ,6 8. Francie ,2 8. Slovensko ,0 9. Rakousko ,1 9. Španělsko ,4 10. Španělsko ,3 10. Nizozemsko ,7 Hosté HUZ celkem ,4 Hosté HUZ celkem ,4 z toho nerezidenti ,3 z toho nerezidenti ,9 rezidenti ,5 rezidenti ,1 % podíl nerezidentů 46,9 53,3 x % podíl nerezidentů 46,7 52,7 x % podíl rezidentů 53,1 46,7 x % podíl rezidentů 53,3 47,3 x 13

14 Graf č. 8: Top 10 zemí v pořadí návštěvnosti ČR ve II. čtvrtletí 2009 Německo Itálie Polsko UK Rusko USA Slovensko Francie Rakousko Španělsko Z krajského přehledu vyplývá, že ve II. čtvrtletí 2009 se počet přenocování snížil ve všech krajích, nejvíce v Jihomoravském a Libereckém, růst byl zaznamenán pouze v Praze a v Karlovarském kraji, a to u domácích návštěvníků. K poklesu došlo i v návštěvnosti lázeňských zařízení, zvláště u nerezidentů (o 14,6 %). V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů 1,8 milionu, což byl meziroční pokles o 6,2 % (v I. čtvrtletí 1,3 milionu při poklesu o 9,5 %). Výrazně poklesl počet přenocování nerezidentů (o 14,6 %), u rezidentů jen o 0,2 %. V lázeňsky nejvýznamnějším Karlovarském kraji činil celkový pokles 10,2 %, z toho nerezidentů 13,6 %, kdežto rezidenti vykázali mírný nárůst 0,5 %. (V I. čtvrtletí byl v Karlovarském kraji celkový pokles 12,9 %, z toho nerezidenti o 15,5 %, rezidenti růst 2,5 %). Pokud jde o turistické regiony, zvýšila se pouze návštěvnost regionu Šumava. 14

15 Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve II. čtvrtletí 2009 podle krajů (NUTS III) Kraj Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti Česká republika index 2008/7 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Hlavní město Praha index 2008/7 95,4 94,7 101,5 94,1 93,7 98,0 Středočeský kraj index 2008/7 95,9 88,7 98,9 98,9 94,8 100,4 Jihočeský kraj index 2008/7 98,0 87,7 89,8 88,2 88,9 88,0 Plzeňský kraj index 2008/7 92,3 93,6 91,7 93,2 90,0 94,4 Karlovarský kraj index 2008/7 95,3 91,9 103,1 91,1 87,8 100,5 Ústecký kraj index 2008/7 84,5 82,6 85,7 79,6 75,5 81,7 Liberecký kraj index 2008/7 83,7 83,9 83,6 89,0 80,3 93,0 Královéhradecký kraj index 2008/7 85,5 81,5 87,2 87,9 80,9 90,8 Pardubický kraj index 2008/7 89,8 88,2 90,2 89,9 80,2 91,6 Vysočina index 2008/7 90,0 86,1 90,7 88,7 69,7 92,9 Jihomoravský kraj index 2008/7 82,6 77,8 85,8 83,1 76,7 86,8 Olomoucký kraj index 2008/7 91,9 85,5 93,9 93,5 79,5 96,1 Zlínský kraj index 2008/7 90,4 83,3 91,6 90,4 80,7 91,8 Moravskoslezský kraj index 2008/7 93,1 91,2 93,6 96,5 91,5 97,7 15

16 Graf č. 9: Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve II. čtvrtletí 2009 Další přehled ukazuje podíly jednotlivých krajů na celkových počtech hostů a přenocování na celém území ČR, dále podíly nerezidentů na návštěvnosti v ČR a také v jednotlivých krajích. Celostátně se dosáhl podíl návštěvnosti nerezidentů ve II. čtvrtletí 53,3 % v počtu hostů, v přenocování 52,7 %. Nejvyšší podíl nerezidentů na návštěvnosti kraje vykazuje opět hlavní město, a to 88,5 % na počtu hostů a 91,2 % na počtu přenocování, na druhém místě je Karlovarský kraj se 67,6 % (resp. 71 %), třetí je Jihomoravský kraj s 37,3 % (resp. 33,7 %). Podíly a struktury hostů a přenocování podle krajů (NUTS III) ve II. čtvrtletí 2009 Kraj Hosté Přenocování Podíl kraje v ČR v % % nerezidentů Podíl kraje v ČR v % Celkem nerezidenti v ČR za kraj Celkem nerezidenti % nerezidentů v ČR za kraj Česká republika , ,7 Hlavní město Praha 38,1 63,3 88,5 34,5 59,7 91,2 Středočeský kraj 5,6 2,8 26,8 4,9 2,4 26,1 Jihočeský kraj 6,6 4,6 36,9 6,5 3,2 26,4 Plzeňský kraj 3,9 2,5 34,1 3,8 2,0 27,7 Karlovarský kraj 5,5 7,0 67,6 12,3 16,5 71,0 Ústecký kraj 2,8 1,9 36,6 2,7 1,7 32,7 Liberecký kraj 4,3 2,2 27,6 4,6 2,5 28,4 Královéhradecký kraj 5,4 2,9 28,9 6,2 3,1 26,7 Pardubický kraj 2,8 0,8 16,1 2,5 0,7 13,7 Vysočina 3,2 0,9 14,3 2,4 0,6 14,1 Jihomoravský kraj 9,2 6,4 37,3 6,0 3,8 33,7 Olomoucký kraj 3,5 1,5 22,3 4,2 1,0 13,1 Zlínský kraj 4,0 1,0 13,8 4,5 0,9 10,7 Moravskoslezský kraj 5,1 2,1 22,0 5,1 1,7 18,2 16

17 Zajímavý pohled poskytuje pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve struktuře nerezidentů a rezidentů. U zahraničních hostů jednoznačně dominují Praha a Karlovarský kraj (na 1. a 2. místě), u domácích turistů je zřejmé přední postavení Jižní Moravy a krajů, kde se tráví v I. pololetí zimní pobyty (Královéhradecký, Liberecký, Jihočeský a Moravskoslezský kraj). Kraj Pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve II. čtvrtletí 2009 V počtech hostů V počtech přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti Rezidenti Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Výsledky cestovního ruchu podle využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení S cílem komplexního posouzení vývoje využívaných kapacit hromadných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu ČR byla úvodem této stati v minulé studii (z června) připomenuta geneze kapacit HUZ v jejich obvyklé struktuře za posledních osm let. Z té vyplynulo, že od roku 2000 do roku 2008 se zvýšil v ČR počet všech statisticky podchycených zařízení o 3,2 %, počet pokojů v HUZ o 6,2 % a počet lůžek o 6,7 %. Vedle toho se zvýšily kapacity v podobě míst pro stany a karavany o 27,4 %. Pokud jde o nejkvalitnější ubytovací zařízení, zvýšil se skoro čtyřnásobně počet pětihvězdičkových hotelů a dvaapůlnásobně počet čtyřhvězdičkových hotelů. V návaznosti na dokumentaci prezentovanou v minulé studii je dále uveden přehled o využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení v I. pololetí 2009 (v členění na I. a II. čtvrtletí podle rozhodujících kategorií HUZ. Z přehledu je zřejmé, že prakticky ve všech uvedených ukazatelích využití ČVL (čisté využití lůžek) a VP (využití pokojů) jsou za I. pololetí 2009 zaznamenány oproti roku 2008 horší výsledky, pouze s výjimkou II. čtvrtletí v ostatních hotelích a pensionech : 17

18 Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR v letech 2007 a 8 a v I/ (v %) Rok / Čtvrtletí hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ,8 42,8 51,4 62,0 49,3 56,5 36,3 42,0 26,4 31, ,7 42,4 47,6 55,5 47,9 54,0 36,0 42,2 24,8 29, I/4 30,1 35,7 39,3 50,5 40,7 47,4 30,1 34,3 23,8 27,5 II/4 36,8 44,8 53,1 64,8 51,9 59,8 37,7 44,8 26,2 31, I/4 31,8 37,6 41,1 50,0 42,2 48,2 30,9 36,2 24,5 27,8 II/4 36,7 44,4 49,9 60,5 49,4 56,6 37,6 44,1 24,2 29, I/4 27,7 32,8 30,8 36,5 35,0 39,4 27,6 32,6 22,4 26,4 II/4 34,9 41,1 43,3 49,3 46,1 51,0 34,4 40,2 24,3 29,3 Pramen: Časové řady ČSÚ Graf č. 10: Obsazenost pokojů v HUZ ve II. čtvrtletí (v %) hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony II/ II/ II/ Novým statistickým sledováním ČSÚ je od ledna 2009 měsíční přehled o využívání kapacit HUZ pro centrální i regionální orientaci. Přehled z této statistiky porovnává měsíce I. a II. čtvrtletí 2008 a 2009, z čehož vyplývá, že v ČR v obou sledovaných kategoriích (ČVL a VP) došlo ve všech šesti měsících I. pololetí 2009 ke zhoršení ve využití kapacit (jediná výjimka v uvedeném přehledu se jmenovitým zachycením Prahy a Karlovarského kraje je za Karlovarský kraj s nepatrným zlepšením ve využití CVL): měsíc Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ v ČR, v Praze a Karlovarském kraji podle měsíců I. pololetí 2009 (v %) ČR Hl. m. Praha Karlovarský kraj CVL VP CVL VP CVL VP ,2 25,7 33,6 30,3 34,1 29,0 41,2 33,7 37,0 36,8 40,9 41,3 2 33,3 29,1 39,1 33,8 36,6 28,5 44,2 34,5 43,4 39,0 48,4 43,3 3 34,1 28,5 40,1 34,5 51,8 40,4 57,7 45,9 48,4 43,3 53,8 49,1 4 34,3 33,3 42,5 39,2 52,5 52,4 60,4 56,9 49,3 45,2 55,1 50,5 5 39,5 36,0 46,9 42,2 56,2 50,3 62,8 56,4 56,2 50,7 63,4 55,9 6 36,1 35,4 43,7 41,8 47,8 46,6 54,9 52,1 46,0 46,7 53,1 52,5 18

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR 4 TVORBA TSA V ČR 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR Úkol vytvářet satelitní účet cestovního ruchu byl statistice cestovního ruchu uložen v roce 1999. Tehdy vláda ČR přijala usnesení k

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více