INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE"

Transkript

1 Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky příjezdů hostů do jednotlivých regionů a zemí přinášejí převážně doklady o poklesu návštěvnosti, příjmů ze zahraničního cestovního ruchu, ale i o zhoršených ekonomických výsledcích participujících odvětví na turismu. Nepříznivé ekonomické vlivy způsobily, že se již v roce 2008 ve světě podstatně zpomalily meziroční příjezdy návštěvníků až po pokles vykázaný za druhé pololetí Region Evropy jako celek zůstal v počtu příjezdů na úrovni roku 2007 jen díky výsledku střední a východní Evropy. Pokles cestovního ruchu v České republice měl generálně stejné příčiny jako vývoj ve světě, nicméně byl a je provázen i dalšími vlivy a výkyvy, které rozebírají příslušné části této studie. Navíc jako vážné negativní jevy poškozující cestovní ruch se v posledních měsících projevila podnikatelská selhání některých subjektů (cestovní kanceláře, letecká doprava a ekonomické těžkosti plynoucí z omezené poptávky v ubytování a pohostinství). Tato studie shrnuje maximum současně dostupných informací, provádí jejich adekvátní analýzu a naznačuje další možná východiska do konce roku 2009, event. pro následná období. Vedle rozboru výsledků I. a II. čtvrtletí 2009, se práce v případech, kdy byly získány kompletní údaje za předchozí již také krizový - rok 2008, vrací k vyhodnocení jeho výsledků jak v cestovním ruchu, tak i v souvisejících ekonomických činnostech hlavně ve službách. Studie využívá široký statistický servis o cestovním ruchu ČSÚ, analýzy MF ČR, podněty MMR, poznatky výzkumných a poradenských agentur ad.

2 1. Makroekonomické prostředí a vývoj cestovního ruchu Následující přehled demonstruje již od III. čtvrtletí 2008 zhoršování rozhodných ukazatelů ekonomické výkonnosti od průmyslu, stavebnictví, přes zahraniční obchod až do oblasti služeb, maloobchodu, dopravy a cestovního ruchu. Vývoj je doplněn o poslední údaje za II. čtvrtletí a za celé I. pololetí Toto porovnání sleduje možnost komplexního posouzení závažných výsledků a jejich souvislostí s dosahem nejen národním, ale současně též s mezinárodním přesahem, který je s ohledem na charakter ekonomiky ČR zvlášť důležitý. Hodnocení vychází z poslední červencové Makroekonomické predikce MF ČR a z prezentace ČSÚ o tvorbě a užití HDP za II.čtvrtletí 2009 z Nepochybně, oslabuje je značná obtížnost v oceňování bezprostředního a zvláště budoucího vývoje. Výsledek BÚPB za II. čtvrtletí 2009 vč. zpřesnění za rok 2008 je zahrnut podle prezentace ČNB ze dne Indikátory trendů ekonomiky INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE ROK II/ I/ Meziroční indexy (vesměs ze st.c.) 2008 III/ IV/ I/ HDP (stálé ceny) x) 102,6 102,9 100,5 95,5 94,5 95,0 Spotřeba domácností (st. ceny) x) 103,3 103,0 103,5 101,8 101,6 101,7 Průmyslová výroba 100,4 104,2 86,8 81,0 81,2 81,1 Stavební výroba 100,6 104,8 96,6 88,6 100,0 95,2 Obrat zahraničního obchodu 99,7 98,9 88,6 80,6 78,8 79,7 Tržby maloobchodu (G 45+47) 102,8 104,6 97,4 96,0 95,4 95,7 Tržby ve službách (H, I, J, L, M a N ) 100,3 102,3 96,4 91,8 89,5 90,6 z toho tržby pohostinství (I 55+56) 92,6 92,8 90,0 87,4 89,1 88,4 tržby doprava (H49-53) 99,8 103,3 93,6 89,3 87,3 88,2 tržby CK, CA, průvodci (N 79) 92,3 93,8 82,2 93,8 83,1 87,9 Cestovní ruch- příjezdy do HUZ celkem 99,0 96,6 95,1 91,6 91,4 91,5 toho nerezidenti 99,5 99,6 93,7 82,9 91,3 87,8 rezidenti 98,5 94,0 96,9 101,0 91,5 96,5 přenocování v HUZ celkem 96,2 94,4 92,3 91,3 91,4 91,4 toho nerezidenti 97,0 97,3 92,4 81,4 89,9 86,1 rezidenti 95,4 92,2 92,2 102,3 93,1 97,3 Příjmy ze zahraničního CR 97,5 89,3 95,9 92,7 90,5 91,5 Výnos čisté příjmy ze zahraničního CR 87,8 80,0 95,0 76,8 85,1 81,2 x) podle údajů ČSÚ z a z časových řad konstrukce přehledu: MAG Consulting 2

3 Graf č. 1: Meziroční indexy vybraných indikátorů trendů ekonomiky, vnitřního trhu, cestovního ruchu III/ IV/ I/ II/ HDP (stálé ceny) tržby v pohostinství (I 55+56) tržby CK, CA, průvodci (N 79) příjezdy do HUZ příjmy ze zahraničního CR Předchozí přehled ukazuje vedle zdrojových propadů HDP rovněž jeho výdajovou stránku, ze které vyplývá, že ještě ve IV. čtvrtletí 2008 rostla spotřeba domácností o 3,5 % s tím, že tento proces pokračoval s nižší intenzitou i v I. a II. čtvrtletí 2009, kdy se spotřeba domácností zvýšila o 1,8 %, resp. o 1,6 %, vedle toho rostly i výdaje institucí vládního sektoru o 4,3 %, resp o 2,7 %. Naproti tomu pokles tvorby hrubého kapitálu se ve II. čtvrtletí dále prohloubil z 18,1 % v I. čtvrtletí na 24,9 % ve II. čtvrtletí. Samotná tvorba fixního kapitálu poklesla ve II. čtvrtletí pouze o 7,2 %, výrazně se snížily zásoby. 1.2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota Pokud jde o zdrojovou či nabídkovou stránku ekonomiky, měl podle zprávy ČSÚ z t. r. na meziroční propad HPH největší vliv zpracovatelský průmysl, ve II. čtvrtletí (o 12,8 %), energetika (o 21,9 %), obchod vč. motoristického segmentu a prodeje PHM (o 8,3 %), doprava (o 7 %) a podnikatelské služby (o 4,2 %). Podstatným jevem je rovněž konstatovaný pokles zaměstnanosti, která se ve II. čtvrtletí t. r. snížila meziročně o 1,6 %. Pro kontinuitu a konfrontaci výsledků zahrnujeme v této části opakovaně též aktuální versi Satelitního účtu cestovního ruchu TSA (Tourism Satelite Account) publikovanou v lednu t. r. Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH vyjádřil za poslední vyčíslený rok 2007 TSA ve výši 2,6 %, podíl na hrubém domácím produktu HDP 2,9 %. Nyní vzniká aktuální otázka, jak se projeví krizový vývoj ve vyhodnocení TSA v následných letech, resp. již za rok 2008 a posléze

4 Vývoj HPH a HDP a cestovního ruchu v letech (podle TSA T 11.1) Ukazatel (v mil. Kč) ) ) ) ) ) Hrubá přidaná hodnota celkem HPH (zc) Hrubý domácí produkt HDP Produkce CR (zc) Mezispotřeba CR (kc) Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH (v %) 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6 Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu (zc) HPH CR Charakteristická odvětví HPH CR Související odvětví HPH CR Nespecifická odvětví HPH CR Charakteristická odvětví (v %) 69,9 70,4 68,5 67,9 68,8 HPH CR Související odvětví (v %) 25,2 25,3 27,7 28,5 27,2 HPH CR Nespecifická odvětví (%) 4,9 4,3 3,8 3,6 4,0 Daně CR HDP CR Podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu HDP (v %) 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 1) Revidovaná data; 2) Revidovaná semi-definitvní data; 3) Předběžná data; (zc) Základní ceny; (kc) Kupní ceny; Pramen: CSÜ * * * 4

5 1.3 Vývoj mezinárodního cestovního ruchu Vývoj mezinárodního cestovního ruchu byl v roce 2008 podle údajů World Tourism Organization (UNWTO) postižen projevy hospodářské krize natolik, že se meziroční nárůst příjezdů návštěvníků v roce 2008 značně zpomalil na 1,8 % z 6,9 % v roce Zpomalení pokračuje v roce 2009 s tím, že v lednu 2009 došlo ve světě k meziročnímu úbytku o 6,6 %, v únoru o 10,3 %, v březnu k dosud nejpronikavěji o 13,3 % a v dubnu již méně o 2,3 %. V regionu Evropy jsou tyto úbytky stejně jako ve střední a východní Evropě ještě pronikavější. Souhrnné údaje vyjadřuje následující přehled, bližší údaje o vývoji počtu příjezdů v posledním období vč. příjmů zachycují tabulky v závěrečné části studie. Příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v mil. příjezdů) SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 2007 počet ,3 96,5 Přírůstek 2007/2006 v % 6,1 4,2 5, počet ,9 98,9 Rok 2008/2007 1,9 0,1 2,5 I. pololetí 2008/7 6,0 3,4 4,6 Přírůstek úbytek v % II. pololetí 2008/7-1,3-2,5 0,3 leden 2009/2008-7,8-7,4-13,4 únor 2009/ ,3-13,2-15,0 březen 2009/ ,3-18,1-14,9 duben 2009/2008-2,3-3,3-10,3 Pramen: UNWTO, 2009 Graf č. 2: Přírůstky/úbytky příjezdů v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v %) Rok 2008/2007 I. pololetí 2008/7 II. pololetí 2008/7 leden 2009/2008 únor 2009/2008 březen 2009/2008 duben 2009/ SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 5

6 2. Ekonomické přínosy a nároky zahraničního cestovního ruchu Podle údajů ČNB ze vykázal běžný účet platební bilance ve II. čtvrtletí 2009 schodek 29 mld. Kč. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP v b. c. (na roční bázi) se pod vlivem pohybu v jiných položkách BÚ podle odhadu ČNB snížil na 2,6 %. V zahraničním cestovním ruchu se ve II. čtvrtletí 2009 oproti II. čtvrtletí 2008 snížily hrubé příjmy o 9,5 %, výdaje o 5,3 %, z čehož vyplývá pokles bilance zahraničního CR za II. čtvrtletí oproti bilanci ZCR za II. čtvrtletí 2008 o 14,9 %, oproti II. čtvrtletí 2007 o 22,1 %. Navazující údaje za celé I. pololetí vyplývají z následujícího přehledu: Ukazatele, kriteria Makroekonomické souvislosti zahraničního cestovního ruchu Rok I. pololetí Roční predikce MAG Příjmy ze ZCR v mld. Kč 129, ,738 65,343 59,801 z března z června ze září Výdaje na ZCR v mld. Kč 73,486 77,518 37,007 36, Saldo příjmů a výdajů na ZCR v mld. Kč 55,523 53,220 28,336 23, Podíl obratu ZCR (příjmy+výdaje) na obratu zahraničního obchodu v % 4,2 4,3 4,1 4,8 X X X Podíl příjmů ZCR na vývozu zboží do zahraničí 5,2 5,3 5,0 5,7 X X X v % Podíl příjmů ZCR na vývozu služeb v rámci BÚ PB v % 37,8 34,6 35,3 31,2 X X X Relace kladného salda bilance ZCR k výsledku obchodní bilance (obchodní 0,460 0,516 0,343 0,251 X X X bilance = 1) Příjezdy nerezidentů do HUZ v tis meziroční index 103,8 99,5 102,5 87,8 88,0-80,0 80,0 90,0 84,0 84,0 Pramen: ČNB PBBÚ za I/4 2009, září2009; propočty MAG Graf č. 3: Příjmy a výdaje na ZCR (v mld. Kč) Příjmy ze ZCR Výdaje na ZCR Saldo příjmů a výdajů na ZCR I. pololetí 2008 I. pololetí

7 2.1 Predikce měnového vývoje Predikce pro rok 2009 vychází z předpokladu, že v důsledku dopadu krizových jevů v hospodářství dojde k celkovému poklesu příjmů ze zahraničního cestovního ruchu minimálně v rozmezí %. S ohledem na velké nejistoty v možných odhadech vývoje jsou intervaly predikce široké. Původní predikce z června se jeví nadále jako opodstatněná i v září. Vliv měnového vývoje Měna Položka index I. pololetí 2008 I. pololetí 2009 mld.kč Kladné saldo bilance ZCR v mld. 55,523 53,220 28,336 23,005 CZK Meziroční index kladného salda 88,7 95,8 95,5 81,2 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil , , ,1 849,6 EUR Meziroční index kladného salda 90,5 106,6 106,8 75,4 mil. USD Kladné saldo bilance ZCR v mil , , , ,7 Meziroční index kladného salda 98,6 114,5 123,0 65,8 Pramen: ČSÚ, ČNB září 2009, propočty MAG Pro hodnocení vývoje měnových dopadů jsou uvedeny údaje o skutečném a předpokládaném kursovém vývoji podle poslední červencové predikce MF ČR. Směnné kurzy nominální CZK/EUR CZK/USD Vývoj kursů Měnové relace predikce 2009 roční průměr 28,34 27,76 24,94 26,8 index zhodnocení předch. rok = ,1 102,1 111,3 93,2 roční průměr 22,61 20,31 17,03 20,0 index zhodnocení předch. rok = ,9 111,3 119,2 85,0 Reálný směnný kurz vůči EA 12 (index ukazuje meziroční reálné zhodnocení CZK proti EUR, deflováno deflátory HDP) Index průměr 2005 = ,0 107,6 119,1 112 zhodnocení předchozí rok = ,0 103,4 110,7 94,3 Pramen: MF ČR červenec

8 Graf č. 4: Vývoj směnných nominálních kurzů ,34 27,76 26,8 24,94 22,61 20, , predikce 2009 CZK/EUR CZK/USD Následující přehled ukazuje ekonomické výsledky zahraničního cestovního ruchu v časovém sledu posledních tří let v kontextu s bilancí služeb běžného účtu platební bilance. Již v roce 2008 klesl meziročně čistý příjem ze ZCR v důsledku zrychleného růstu výdajů na ZCR; letošní pokles čistého výnosu vzniká snížením hrubých příjmů s tím, že výdaje v I. pololetí poklesly jen velmi mírně. Ještě v I. čtvrtletí t. r. výdaje rostly (104,8 %), ve II. čtvrtletí poklesly (94,7%), z čehož resultuje celkové snížení (99,4 %). 2.2 Bilance zahraničního cestovního ruchu Příjmy, výdaje a bilance ZCR ve vazbě s bilancí služeb platební bilance v I. pololetí (mil. Kč) I/ I/ Index I/2 08/07 I/ Bilance služeb BÚPB , , ,7 Příjmy bilance služeb , , ,0 Index I/2 09/08 Index I/2 09/07 z toho příjmy ZCR , ,4 107, ,1 91,5 98,5 Výdaje bilance služeb , , ,3 výdaje na ZCR , ,3 119, ,9 99,4 118,5 čistý přínos ZCR , ,1 95, ,2 81,2 77,5 Podle BU platební bilance za II/Q 2009 ČNB, září2009 8

9 V delší časové řadě se příjmy a výdaje na ZCR dosud vyvíjely takto: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v časové řadě Období Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch Bilance příjmů a výdajů mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 index 08/07 101,3 112,8 121,0 105,5 117,5 125,9 95,9 106,6 114,5 I/ I/ index I/2 09/08 91,5 85,0 74,0 99,4 92,2 123,0 81,2 75,5 65,8 Pramen: PBBÚ ČNB září 2009, propočty MAG Graf č. 5: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v letech (v mil. Kč) I/ I/ Příjmy z CR Výdaje na CR Bilance příjmů a výdajů Podle vlastní metodiky poskytuje souhrnný a strukturovaný pohled na přínosy aktivního příjezdového cestovního ruchu satelitní účet cestovního ruchu TSA v části příjezdový cestovní ruch, kdy spotřeba příjezdového cestovního ruchu je brána jako celkový objem prostředků vydaných na CR nerezidenty do navštívené země (v tomto případě ČR) v letech (podle aktualizace TSA z ): 9

10 2.3 Spotřeba příjezdového cestovního ruchu Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech (podle TSA T1) Ukazatel v mil. Kč ) ) ) ) ) Jednodenní návštěvníci Turisté Tranzitující Návštěvníci celkem v tom podle produktu: Služby CK/CA 2) Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní * Výdaje včetně odhadované části výdajů zaplacených nerezidentem předem ve své zemi směřujících do české ekonomiky 1).Prostředky alokované do ČR se v kategorii služby CK/CA samostatně nevyčleňují; 2) Odpovídá maržím CK, CA či průvodců; 3) Revidovaná data; 4) Revidovaná semi-definitvní data; 5) Předběžná data; Pramen: CSÜ

11 3. Výsledky cestovního ruchu ČR podle návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení 3.1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pokles příjezdového cestovního ruchu ve II. čtvrtletí 2009 pokračoval. Proti roku 2008 se počet přenocování a počet příjezdů do sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních snížil stejnou mírou - o 8,6 %. Větší propad se přitom projevil u zahraničních návštěvníků v počtu přenocování o 10,1 %, v příjezdech o 8,7 %, kdežto u domácích hostů v přenocování o 6,9 % a v počtech příjezdů o 8,5 % Více než roční klesající trend v návštěvnosti potvrzují čtvrtletní indexy přenocování a počtu příjezdů: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 PŘÍJEZDY celkem 99,6 96,6 95,1 91,6 91,4 toho nerezidenti 99,6 99,6 93,7 82,9 91,3 rezidenti 99,7 94,0 96,9 101,0 91,5 PŘENOCOVÁNÍ celkem 95,8 94,4 92,3 91,3 91,4 toho nerezidenti 95,4 92,4 95,4 81,4 89,9 rezidenti 96,4 92,2 92,2 102,3 93,1 Pramen pro veškeré tabulky s návštěvností: RI ČSÚ ze ; Časové řady ČSÚ; propočty MAG Consulting Graf č. 6: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do HUZ 80 II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 příjezdy nerezidenti přenocování nerezidenti příjezdy rezidenti přenocování rezidenti Ve II. čtvrtletí 2009 se poněkud zmírnily poklesy u nerezidentů s tím, že u rezidentů (přesto, že motivující Velikonoce byly ve II. čtvrtletí) došlo ke snížení pod úroveň Výsledky za celé I. pololetí vyznívají lépe z hlediska návštěvnosti rezidentů, u zahraničních návštěvníků se naplňují předpovědi výrazného poklesu více pak u přenocování. Při porovnání celého posledního ročního období (III. čtvrtletí předešlého roku až II. čtvrtletí běžného roku) je celkový výsledek poněkud lepší než za I. pololetí 2009 vlivem předchozích období; nadále se potvrzuje zkracování pobytů. Bližší údaje jsou v následujících přehledech: 11

12 Počty hostů a přenocování v I. a II. čtvrtletí 2009 v návaznosti na předchozí období Rok/index Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti počet počet index 2007/6 101,9 103,8 99,9 98,5 102,6 94,7 Počet Index 2008/7 99,0 99,5 98,5 96,2 97,0 95,4 počet I/ počet II/ počet I. pololetí počet III/ počet IV/ počet I. čtvrtletí počet II. čtvrtletí počet I. pololetí Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index II/4 2009/8 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Index I. pololetí 2009/8 91,5 87,8 96,5 91,4 96,1 97,3 i. III/4 08 až II/4 09 III/4 07 až II/ ,9 92,8 95,1 92,7 91,1 94,2 Pokud jde o kategorie HUZ, je z přehledu zřejmé, že nejvyšší pokles návštěvnosti vykázaly kempy a chatové osady, naopak příznivý výsledek čtyřhvězdičkové hotely. období index Hosté a přenocování ve I. a II. čtvrtletí 2009 podle kategorií HUZ celkem hotely apod. HUZ hotely ***** hotely **** ostatní hotely a pensiony Ostatní HUZ kempy chatové osady, ubytovny ostatní Hosté Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,4 93,8 97,0 101,8 89,8 81,2 72,2 81,0 85,5 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,3 92,9 97,1 102,2 85,2 69,5 65,5 92,9 72,7 Počty přenocování Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 91,4 94,0 94,3 101,3 90,3 84,3 69,0 78,6 88,4 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Počet II/4 celkem Index II/4 2009/8 89,9 92,3 94,6 100,9 84,9 69,1 59,1 54,3 73,0 12

13 Graf č. 7: Hosté v HUZ v 1. pololetí % hotely ***** 25% hotely **** ostatní hotely a pensiony 6% 11% 3% 3% kempy chatové osady, ubytovny ostatní Další přehled potvrzuje, že ve II. čtvrtletí 2009 byl zaznamenán růst příjezdů do HUZ v rámci vybraných TOP 10 zemí pouze u Rakouska. Největší pokles byl ve II. čtvrtletí zaznamenán u Ruska. TOP 10 zemí v pořadí návštěvností ČR ve I. a II. čtvrtletí 2009 Počet hostů Počet přenocování Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Počet ve II/4 09 Index II/4 2009/08 Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Počet ve II/4 09 Index II/4 2009/08 1. Německo ,6 1. Německo ,6 2. Itálie ,8 2. Rusko ,2 3. Polsko ,2 3. Itálie ,9 4. Spoj. království ,5 4. Spoj. království ,8 5. Rusko ,8 5. Spoj. státy am ,2 6. Spoj. státy americké ,8 6. Polsko ,0 7. Slovensko ,6 7. Francie ,6 8. Francie ,2 8. Slovensko ,0 9. Rakousko ,1 9. Španělsko ,4 10. Španělsko ,3 10. Nizozemsko ,7 Hosté HUZ celkem ,4 Hosté HUZ celkem ,4 z toho nerezidenti ,3 z toho nerezidenti ,9 rezidenti ,5 rezidenti ,1 % podíl nerezidentů 46,9 53,3 x % podíl nerezidentů 46,7 52,7 x % podíl rezidentů 53,1 46,7 x % podíl rezidentů 53,3 47,3 x 13

14 Graf č. 8: Top 10 zemí v pořadí návštěvnosti ČR ve II. čtvrtletí 2009 Německo Itálie Polsko UK Rusko USA Slovensko Francie Rakousko Španělsko Z krajského přehledu vyplývá, že ve II. čtvrtletí 2009 se počet přenocování snížil ve všech krajích, nejvíce v Jihomoravském a Libereckém, růst byl zaznamenán pouze v Praze a v Karlovarském kraji, a to u domácích návštěvníků. K poklesu došlo i v návštěvnosti lázeňských zařízení, zvláště u nerezidentů (o 14,6 %). V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů 1,8 milionu, což byl meziroční pokles o 6,2 % (v I. čtvrtletí 1,3 milionu při poklesu o 9,5 %). Výrazně poklesl počet přenocování nerezidentů (o 14,6 %), u rezidentů jen o 0,2 %. V lázeňsky nejvýznamnějším Karlovarském kraji činil celkový pokles 10,2 %, z toho nerezidentů 13,6 %, kdežto rezidenti vykázali mírný nárůst 0,5 %. (V I. čtvrtletí byl v Karlovarském kraji celkový pokles 12,9 %, z toho nerezidenti o 15,5 %, rezidenti růst 2,5 %). Pokud jde o turistické regiony, zvýšila se pouze návštěvnost regionu Šumava. 14

15 Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve II. čtvrtletí 2009 podle krajů (NUTS III) Kraj Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti Česká republika index 2008/7 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Hlavní město Praha index 2008/7 95,4 94,7 101,5 94,1 93,7 98,0 Středočeský kraj index 2008/7 95,9 88,7 98,9 98,9 94,8 100,4 Jihočeský kraj index 2008/7 98,0 87,7 89,8 88,2 88,9 88,0 Plzeňský kraj index 2008/7 92,3 93,6 91,7 93,2 90,0 94,4 Karlovarský kraj index 2008/7 95,3 91,9 103,1 91,1 87,8 100,5 Ústecký kraj index 2008/7 84,5 82,6 85,7 79,6 75,5 81,7 Liberecký kraj index 2008/7 83,7 83,9 83,6 89,0 80,3 93,0 Královéhradecký kraj index 2008/7 85,5 81,5 87,2 87,9 80,9 90,8 Pardubický kraj index 2008/7 89,8 88,2 90,2 89,9 80,2 91,6 Vysočina index 2008/7 90,0 86,1 90,7 88,7 69,7 92,9 Jihomoravský kraj index 2008/7 82,6 77,8 85,8 83,1 76,7 86,8 Olomoucký kraj index 2008/7 91,9 85,5 93,9 93,5 79,5 96,1 Zlínský kraj index 2008/7 90,4 83,3 91,6 90,4 80,7 91,8 Moravskoslezský kraj index 2008/7 93,1 91,2 93,6 96,5 91,5 97,7 15

16 Graf č. 9: Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve II. čtvrtletí 2009 Další přehled ukazuje podíly jednotlivých krajů na celkových počtech hostů a přenocování na celém území ČR, dále podíly nerezidentů na návštěvnosti v ČR a také v jednotlivých krajích. Celostátně se dosáhl podíl návštěvnosti nerezidentů ve II. čtvrtletí 53,3 % v počtu hostů, v přenocování 52,7 %. Nejvyšší podíl nerezidentů na návštěvnosti kraje vykazuje opět hlavní město, a to 88,5 % na počtu hostů a 91,2 % na počtu přenocování, na druhém místě je Karlovarský kraj se 67,6 % (resp. 71 %), třetí je Jihomoravský kraj s 37,3 % (resp. 33,7 %). Podíly a struktury hostů a přenocování podle krajů (NUTS III) ve II. čtvrtletí 2009 Kraj Hosté Přenocování Podíl kraje v ČR v % % nerezidentů Podíl kraje v ČR v % Celkem nerezidenti v ČR za kraj Celkem nerezidenti % nerezidentů v ČR za kraj Česká republika , ,7 Hlavní město Praha 38,1 63,3 88,5 34,5 59,7 91,2 Středočeský kraj 5,6 2,8 26,8 4,9 2,4 26,1 Jihočeský kraj 6,6 4,6 36,9 6,5 3,2 26,4 Plzeňský kraj 3,9 2,5 34,1 3,8 2,0 27,7 Karlovarský kraj 5,5 7,0 67,6 12,3 16,5 71,0 Ústecký kraj 2,8 1,9 36,6 2,7 1,7 32,7 Liberecký kraj 4,3 2,2 27,6 4,6 2,5 28,4 Královéhradecký kraj 5,4 2,9 28,9 6,2 3,1 26,7 Pardubický kraj 2,8 0,8 16,1 2,5 0,7 13,7 Vysočina 3,2 0,9 14,3 2,4 0,6 14,1 Jihomoravský kraj 9,2 6,4 37,3 6,0 3,8 33,7 Olomoucký kraj 3,5 1,5 22,3 4,2 1,0 13,1 Zlínský kraj 4,0 1,0 13,8 4,5 0,9 10,7 Moravskoslezský kraj 5,1 2,1 22,0 5,1 1,7 18,2 16

17 Zajímavý pohled poskytuje pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve struktuře nerezidentů a rezidentů. U zahraničních hostů jednoznačně dominují Praha a Karlovarský kraj (na 1. a 2. místě), u domácích turistů je zřejmé přední postavení Jižní Moravy a krajů, kde se tráví v I. pololetí zimní pobyty (Královéhradecký, Liberecký, Jihočeský a Moravskoslezský kraj). Kraj Pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve II. čtvrtletí 2009 V počtech hostů V počtech přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti Rezidenti Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Výsledky cestovního ruchu podle využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení S cílem komplexního posouzení vývoje využívaných kapacit hromadných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu ČR byla úvodem této stati v minulé studii (z června) připomenuta geneze kapacit HUZ v jejich obvyklé struktuře za posledních osm let. Z té vyplynulo, že od roku 2000 do roku 2008 se zvýšil v ČR počet všech statisticky podchycených zařízení o 3,2 %, počet pokojů v HUZ o 6,2 % a počet lůžek o 6,7 %. Vedle toho se zvýšily kapacity v podobě míst pro stany a karavany o 27,4 %. Pokud jde o nejkvalitnější ubytovací zařízení, zvýšil se skoro čtyřnásobně počet pětihvězdičkových hotelů a dvaapůlnásobně počet čtyřhvězdičkových hotelů. V návaznosti na dokumentaci prezentovanou v minulé studii je dále uveden přehled o využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení v I. pololetí 2009 (v členění na I. a II. čtvrtletí podle rozhodujících kategorií HUZ. Z přehledu je zřejmé, že prakticky ve všech uvedených ukazatelích využití ČVL (čisté využití lůžek) a VP (využití pokojů) jsou za I. pololetí 2009 zaznamenány oproti roku 2008 horší výsledky, pouze s výjimkou II. čtvrtletí v ostatních hotelích a pensionech : 17

18 Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR v letech 2007 a 8 a v I/ (v %) Rok / Čtvrtletí hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ,8 42,8 51,4 62,0 49,3 56,5 36,3 42,0 26,4 31, ,7 42,4 47,6 55,5 47,9 54,0 36,0 42,2 24,8 29, I/4 30,1 35,7 39,3 50,5 40,7 47,4 30,1 34,3 23,8 27,5 II/4 36,8 44,8 53,1 64,8 51,9 59,8 37,7 44,8 26,2 31, I/4 31,8 37,6 41,1 50,0 42,2 48,2 30,9 36,2 24,5 27,8 II/4 36,7 44,4 49,9 60,5 49,4 56,6 37,6 44,1 24,2 29, I/4 27,7 32,8 30,8 36,5 35,0 39,4 27,6 32,6 22,4 26,4 II/4 34,9 41,1 43,3 49,3 46,1 51,0 34,4 40,2 24,3 29,3 Pramen: Časové řady ČSÚ Graf č. 10: Obsazenost pokojů v HUZ ve II. čtvrtletí (v %) hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony II/ II/ II/ Novým statistickým sledováním ČSÚ je od ledna 2009 měsíční přehled o využívání kapacit HUZ pro centrální i regionální orientaci. Přehled z této statistiky porovnává měsíce I. a II. čtvrtletí 2008 a 2009, z čehož vyplývá, že v ČR v obou sledovaných kategoriích (ČVL a VP) došlo ve všech šesti měsících I. pololetí 2009 ke zhoršení ve využití kapacit (jediná výjimka v uvedeném přehledu se jmenovitým zachycením Prahy a Karlovarského kraje je za Karlovarský kraj s nepatrným zlepšením ve využití CVL): měsíc Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ v ČR, v Praze a Karlovarském kraji podle měsíců I. pololetí 2009 (v %) ČR Hl. m. Praha Karlovarský kraj CVL VP CVL VP CVL VP ,2 25,7 33,6 30,3 34,1 29,0 41,2 33,7 37,0 36,8 40,9 41,3 2 33,3 29,1 39,1 33,8 36,6 28,5 44,2 34,5 43,4 39,0 48,4 43,3 3 34,1 28,5 40,1 34,5 51,8 40,4 57,7 45,9 48,4 43,3 53,8 49,1 4 34,3 33,3 42,5 39,2 52,5 52,4 60,4 56,9 49,3 45,2 55,1 50,5 5 39,5 36,0 46,9 42,2 56,2 50,3 62,8 56,4 56,2 50,7 63,4 55,9 6 36,1 35,4 43,7 41,8 47,8 46,6 54,9 52,1 46,0 46,7 53,1 52,5 18

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Rada seniorů České republiky, Svaz spolků Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Z podkladů Českého statistického

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2009 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Finanční analýza podnikové sféry

Finanční analýza podnikové sféry Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červen 214 Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 213 1 O B S A H... STRANA 1. ÚVOD... 5 2. NEFINANČNÍ

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.- 3. čtvrtle tletí tí 2006 Leden 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. - 3.

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR 4 TVORBA TSA V ČR 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR Úkol vytvářet satelitní účet cestovního ruchu byl statistice cestovního ruchu uložen v roce 1999. Tehdy vláda ČR přijala usnesení k

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více