DELTA -THENE Montážní návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DELTA -THENE Montážní návod"

Transkript

1 DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -THENE Montážní návod PREMIUM Izolační systém pro vodorovné a svislé použití.

2 Všeobecné informace. Montážní návod DELTA -THEN PREMIUM DELTA -THENE se používá v interiéru a v exteriéru k izolaci svislých a vodorovných ploch. Kombinace křížem laminované speciální fólie z HDPE a izolační a lepicí vrstvy z bitumenkaučuku nabízí kvalitní ochranu před vlhkostí: spolehlivá izolace sklepních stěn a podlah v kontaktu se zeminou proti zemní vlhkosti a netlakové vodě kvalitní izolace např. balkonů, stěn a podlah v mokrých místnostech a provozech, proti netlakové vodě odolná izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti a jako parotěsná zábrana pod podlahové potěry vně umístěná parotěsná zábrana stěn z vodonepropustného betonu utěsnění pracovních spár stěn z vodonepropustného betonu DELTA -THENE se rychle a spolehlivě tapetuje, rastrovaný potisk usnadňuje přesné řezání. Přilepený pás nepotřebuje žádnou dobu tuhnutí : izolace je okamžitě vodotěsná a odolná dešti. Proto je možné stavební jámu ihned po přilepení a osazení drenážní ochranné fólie zasypávat. Pás DELTA -THENE (o tloušťce ca. 1,5 mm) definuje přesnou a neměnnou tloušťku izolační vrstvy. Díky pružnosti materiálu s hmotností ca.1,6 kg/m2 jsou případné trhlinky v podkladu spolehlivě překlenuty. Plochy se před přilepením ošetřují pomocí DELTA -THENE-Penetrační nátěr nebo DELTA -THENE-Penetrační nátěr Příprava: DELTA -THENE by se měl pokládat pouze při suchém počasí a teplotě od +5 do 30 C, nebo při použití DELTA -THENE -Penetračního nátěru 5 již od 5 C. Při vysokých teplotách by se neměl DELTA -THENE skladovat, řezat ani pokládat na přímém slunci. Při nízkých teplotách se doporučuje skladování materiálu v temperovaných prostorech, při pokládce je naopak výhodné využít slunečního svitu. Při velmi chladném počasí se může zpracovatelnost výrazně zlepšit nahřátím např. horkovzdušnou pistolí. Podklad (obr. 1) Podklad musí být hladký, bez prachu a rovinatý. Kromě toho je třeba dbát na to, aby byl tlakově zatížitelný, čistý a pevný jako např. beton, vápenopískové cihly, plynosilikát apod. Špičaté nerovnosti nebo výstupky musejí být zarovnány. Prostupy či mezery musejí být vyspraveny maltou. Při lepení DELTA -THENE je bezpodmínečně nutné, aby pásy byly bez prachu speciálně místo přesahu. V případě potřeby se doporučuje místo přesahu před přilepením dalšího pásu otřít vlhkým hadrem. Přesah základového pásu musí být hladký a bez prachu. Zaschlé skvrny od cementového mléka či malty je nutné odstranit, protože by jejich pozdější odloupnutí mohlo vést k odlepení izolace. Nerovné zdivo např. cihelné bloky vyžadují vyrovnávací omítku. Vysoce porézní zdicí prvky jako jsou vápenopískové cihly vyžadují přestěrkování nebo zatření spár. Přechod mezi svislou stěnou a základem se provádí plynule (např. lahví) ve formě fabionu. 2

3 E. Penetrace (obr. 2) Všechny minerální podklady je třeba penetrovat pomocí výrobku DELTA -THENE-Penetrační nátěr. Penetrace se nanáší souvisle a nechá se zaschnout. Doba schnutí je minimálně 1,5 hodiny. Spotřeba materiálu a doba schnutí jsou závislé na druhu podkladu a teplotě vzduchu většinou se spotřeba pohybuje kolem 0,2-0,3 kg/m2. Na penetrované stěny by se měla v ten samý den nalepit izolace DELTA -THENE. Při teplotách pod +5 C se musí použít penetrační nátěr DELTA -THENE -Penetrační nátěr -5, jinak není zaručeno správné přilepení k podkladu. Tento speciální nátěr do nízkých teplot lze použít do teploty podkladu 5 C. Řezání pásů (obr.3) DELTA -THENE se před odstraněním ochranné fólie uřízne ostrým nožem na potřebnou délku, případně šířku a znovu se sroluje. Řezání se dobře provádí na pevné podložce jako je např. prkno. Pokud možno chránit materiál před přímým slunečním svitem. Svislá pokládka: Detaily (obr. 4). Před pokládkou pásů v ploše se nejprve všechny detaily vnější rohy, hrany,fabion atd. podloží přířezy z pásu DELTA -THENE nebo se použije výztužný pás (DELTA -THENE-BAND T 300) tak, aby po provedení plochy byly tyto detaily izolovány ve dvou vrstvách. Šíře výztužného pásu by měla být min. 30 cm. DELTA -THENE-BAND T 300 je na zadní straně opatřen ochrannou fólií, která je ve středu rozdělena. To usnadňuje pokládku nejprve se oddělí jedna část ochranného filmu, pás se přilepí. Po vyformování a důkladném přitlačení se oddělí druhá část a dolepí se zbytek pásu Potrubní prostupy (obr. 5 a 6) Připraví se dva čtverce ca. 30 x 30 cm, oba se podle průměru trubky hvězdicově nastříhají. Takto připravené čtverce se přilepí pod a nad trubku se vzájemným přesahem ca. 10 cm a důkladně přitlačí. Potom se přechod stěny a trubky oblepí ca 10 cm širokým pásem DELTA -THENE. Alternativně je možné oblepit potrubí pomocí pružné pásky DELTA -FLEXX-BAND. Rohy (obr. 7) U vnitřních rohů se nejprve připraví čtvercový kus se zářezem ve středu a vlepí se do rohu. Následně se do středu vlepí trojúhelníková záplata jako pojistka. (Obr 8) U vnějších rohů se připraví čtvercový kus ca. 30x30 cm, provede se zářez ve středu záplaty a nalepí se přes roh. Následně se přes roh vlepí trojúhelníková záplata jako pojistka. (Obr. 9) U vnitřního rohu s fabionem se nejprve vlepí trojúhelníková záplata přes roh. Potom se použije čtvercový kus DELTA - THENE se zářezem ze středu k jednomu rohu a vlepí se do rohu. (Obr. 10) U vnějšího rohu s fabionem se nalepí trojúhelníková záplata. Potom se přilepí čtvercový kus se středovým zářezem. Jako dodatečná pojistka se ještě roh přelepí pomocí trojúhelníkové záplaty. Dilatační spáry mezi objekty (obr. 11) Připraví se ca. 50 cm široký pruh, ochranná fólie se na rubu obou stran pásu nařízne ca. 20 cm od okraje. Tepelná izolace mezi objekty se stlačí do spáry. Z jedné části se odstraní naříznutý ochranný film a pás se přilepí podél spáry. Střední část se vtlačí do spáry a vytvaruje. 3

4 Potom se odstraní ochranný film z druhé části a přilepí se. Izolace plochy se přilepí až ke spáře s přesahem ca. 20 cm přes spodní pás. Plošná pokládka (obr. 12) Je-li spodní stavba s vnitřním rohem, začíná pokládka v ploše zde. Nejprve se opět připraví pás 30 cm široký, který se vlepí do rohu. Potom se připraví pás šíře 1 m, oddělí se od kraje ca. 50 cm ochranného filmu z rubu, přilepí se, uhlazuje se shora dolů a ze středu ke krajům a důkladně se přitlačí. (Obr. 13) Proužek na jedné straně pásu krytý modrým ochranným filmem se musí odlepit, aby došlo k prolepení se samolepicí hmotou dalšího pásu.(obr. 14) Každý následující pás se opět připraví a přilepí jak je výše popsáno, s přesahem 10 cm. (Obr. 15) U vnějších rohů se přes roh nejprve přilepí pruh široký 30 cm a pásy z plochy jej pak následně překrývají. Nebo se pásy z plochy položí přes roh s přesahem ca. 15 cm. (Obr. 16) Všechny přesahy, detaily a napojení je třeba provést důkladně a řádně přitlačit (Obr. 18) Při použití pásky DELTA -BAND RA nebo RB je třeba minerální podklady penetrovat. Je také možné provést mechanické kotvení omítkářskou lištou nebo spodní lištou zateplovacího fasádního systému. (Obr. 19) K ochraně před mechanickým poškozením izolace při zaplňování stavební jámy se používá DELTA - TERRAXX. Tento pás slouží zároveň jako spolehlivá ochrana a výkonná plošná drenáž pro vodu i radon a metan z podloží. (Obr. 20) V případě použití perimetrické tepelné izolace se desky lepí asfaltovým lepidlem na DELTA -THENE a následně se chrání drenážní fólií DELTA -TERRAXX. Horní hrana se potom chrání variabilním zakončovacím prvkem DELTA -TERRAXX-PROFIL. Horní zakončení Vyšší zbytková vlhkost ve sklepních stěnách speciálně u stěn vystavených přímému slunečnímu záření se po položení pásů může projevit tvorbou vzduchových bublinek nebo místním odlepením od podkladu. Tento fyzikální proces však není na závadu funkce. 19 (Obr. 17) Proto je při svislé pokládce nutné dodatečné mechanické přikotvení horní hrany např. přibití hřebíky s velkou plochou hlavou po ca. 50 cm a následné přelepení pomocí lepicí pásky DELTA -BAND-RA nebo RB v šíři 100mm. 20 4

5 Vodorovná pokládka. Detaily. Na rohy, hrany, fabiony atd. se používají přířezy z DELTA -THENE nebo se přilepí výztužný pás (DELTA -THENE- BAND T 300). Šíře výztužného pásu by měla být min. 30 cm. DELTA -THENE- BAND T 300 je na zadní straně opatřen ochrannou fólií, která je ve středu rozdělena. To usnadňuje pokládku nejprve se oddělí jedna část ochranného filmu, pás se přilepí. Po vyformování a důkladném přitlačení se oddělí druhá část a dolepí se zbytek pásu. V exteriéru se pás při vodorovné pokládce vytahuje na stěnu do výšky min. 15 cm. Napojení na vpusť. (obr. 21) Nejprve se osadí vpusť. Přes ni se nalepí čtvercový plát DELTA -THENE o délce hrany 60 cm. V místě vpusti se přilepený pás hvězdicově nařízne, uzpůsobí a přilepí. Pás pokládaný v ploše je poté také veden přes vpusť. Nakonec se i vrchní pás v místě vpusti hvězdicově nařízne, přizpůsobí se a nalepí, takže izolační pás DELTA -THENE leží v místě vpusti ve dvou vrstvách. (obr. 22) V místě přechodu izolované podlahové plochy na stěnu se lepí pruhy o šíři min. 30 cm Plošná pokládka. (obr. 23) Pásy se pokládají z nejnižšího místa souběžně nebo kolmo ke sklonu. Po rozrolování a uříznutí pásu na potřebnou délku (doporučujeme přidávat ca. +5 cm) je třeba si pás přizpůsobit a urovnat. Potom se opět zhruba do poloviny sroluje. Ochranný film na rubu pásu se opatrně nařízne, aniž by došlo k poškození lepicí a izolační vrstvy, pomalu se oddělí a pás se přilepí. Následně se rozroluje druhá polovina pásu, sejme se ochranný film a přilepí se. (obr.24) Na okraji pásu je těsnicí proužek krytý modrou fólií tato fólie se musí strhnout před přilepením dalšího pásu. Jak již bylo dříve popsáno je třeba, aby vzájemné přesahy pásů činily alespoň 10 cm. (obr. 25) Všechny přesahy je třeba velmi důkladně přitlačit válečkem. Horní zakončení v exteriéru. (obr. 26) Vytažení a přilepení na svislou stěnu musí být do výše min. 15 cm, přičemž je třeba mít na zřeteli výškovou úroveň budoucí podlahy a tedy úroveň odtoku vody. Horní hrana izolace se doporučuje dodatečně chránit páskou např. DELTA -BAND. Před přilepením DELTA - BAND na minerální podklady je bezpodmínečně nutné jejich penetrování pomocí DELTA -THENE-Penetrační nátěr. 26 5

6 Tento montážní návod ukazuje příklady. Ostatní řešení jsou možná, pokud odpovídají všeobecně uznávaným pravidlům a technickým normám. Případné odlišnosti v použití konzultujte s techniky firmy Dörken. Specifické objektové zvláštnosti stejně tak jako správné a úspěšné použití našich produktů jsou mimo oblast našeho přímého vlivu. V případech pochybnosti doporučujeme vhodnost výrobku ověřit vlastní zkouškou. Další informace a detaily o výrobcích DELTA získáte na nebo na CD-ROMu. DELTA je registrovaná ochranná známka firmy EWALD DÖRKEN AG, Herdecke. Dörken s.r.o. Nad Vinným potokem Praha 10 Vršovice Tel: , Fax: Člen skupiny DÖRKEN. PK 08/2004/1000/ART

interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování

interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování Veškeré údaje, vyobrazení, technické pokyny a výkresy obsažené v této brožuře jsou pouze všeobecnými vzorovými

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C Evropa izoluje nazeleno Styrodur C Tepelná izolace zdí 1 Tepelná izolace Styrodur C 3 2 Tepelné mosty 4 2.1 Geometrické tepelné mosty 5 2.2 Konstrukční a materiálové tepelné mosty 5 2.3 Nepříznivé vlivy

Více

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI úvod Tato příručka pro instalaci tepelně izolačního systému MAPEI slouží k usnadnění práce řemeslníků i stavbyvedoucího.

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL Nopová fólie JUNOP

APLIKAČNÍ MANUÁL Nopová fólie JUNOP APLIKAČNÍ MANUÁL Nopová fólie JUNOP Obsah: 1. Všeobecný popis výrobku... 2 2. Doporučení pro použití... 3 3. Technické parametry... 3 4. Spojování a kotvení... 4 5. Prostupy... 6 6. Klimatické podmínky...

Více

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika FASÁDNÍ SYSTÉM NA DŘEVOSTAVBY Montážní návod V e l i m l e de n 2 0 12 1 . 2.8.1. EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika Montážní návod pro úpravu fasádního líce staveb na dřevité

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC Obsah 1. Popis a použití jednotlivých druhů PVC-P fólií Plastiflex... 3 1.1 Plastiflex GF...3 1.2 Plastiflex GLSO... 3 1.3

Více

Předpis je zpracován ve smyslu nově platné legislativy, národních a evropských technických předpisů, TP CZB, doporučení a norem k datu 1. 6.

Předpis je zpracován ve smyslu nově platné legislativy, národních a evropských technických předpisů, TP CZB, doporučení a norem k datu 1. 6. Pracovní postup Cemix: Lepení ETICS CEMIX THERM na dřevostavby Platnost od 1. června 2011 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Složení systému 1 2.2. Lepicí hmota 1 2.3. Tepelný izolant

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění SUCHÁ STAVBA V PRAXI Odborné provádění 02 Obsah KDE CO NAJDETE 04 05 06 09 10 11 12 13 15 23 28 37 45 50 Siniat Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku Druhy desek a provedení hran

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

CAPATECT. Capatect Montážní postup

CAPATECT. Capatect Montážní postup CAPATECT Capatect Montážní postup Úvodní poznámka Český Caparol je členem Cechu pro zateplování budov. V tomto návodu na montáž se popisují pracovní postupy při odborném pokládání tepelně izolačních kombinovaných

Více

ASFALTOVÉ PÁSY PASCAL MONTÁŽ A POUŽITÍ

ASFALTOVÉ PÁSY PASCAL MONTÁŽ A POUŽITÍ ASFALTOVÉ PÁSY PASCAL MONTÁŽ A POUŽITÍ OBSAH Přehledná tabulka balení pásů Pascal 3 Základní popis pásů Pascal 4 Obecné informace o aplikaci asfaltových pásů 8 Popis jednotlivých pásů Pascal a jejich použití

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Obsah: Systémová řešení na míru Základní orientace 4-7 Rozdíly mezi lepidly 4 5 Rozdíly mezi spárovacími

Více

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Předmluva Předkládaná publikace je první ze série příruček, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude postupně vydávat.

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Montážní předpis pro montáž výrobků

Montážní předpis pro montáž výrobků Montážní předpis pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů. Obsah Obsah...

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT ECOROCK FF ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF pokyny pro montáž Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT ECOROCK FF Vnější tepelněizolační

Více