Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém pro předsazenou montáž oken a dveří"

Transkript

1 Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje

2 Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská Říčany Jažlovice Ve spolupráci s Vypracováno se zastoupením společnosti COMPACFOAM GmbH pro Českou republiku. Váš osobní poradce: Realizace: EJOT CZ, s.r.o., Říčany Jažlovice Big-Print s.r.o., Ústí nad Labem Právní pokyny: Plati naše aktualní prodejní a dodací podmínky. Výrobky EJOT jsou neustále dále vyvíjeny. Technické změny, změny sortimentu a cen jsou vyhrazeny. Dbejte prosím při projektovaní a aplikaci našich výrobků uznávaných technických zásad, stavebně právních ustanoveni a příslušných bezpečnostních předpisů. Schválení našich výrobků najdete bezplatně ke stažení na internetové adrese by EJOT CZ, s.r.o. EJOT je registrovaná obchodní značka fi rmy EJOT GmbH & Co. KG COMPACFOAM je registrovanou obchodní značkou firmy COMPACFOAM GmbH Titulní obrázek: Auditorio de Las Águilas, Murcia, Španělsko Mariela Apollonio, 2

3 Rodinný dům Chomutov, Baumit, spol. s r.o. EJOT -COMPACFOAM Předsazená montáž oken a dveří Charakteristika a výhody systému: Konstrukce pro upevnění okna nevytváří tepelné mosty Systém je vhodný pro všechny konstrukční materiály rámů oken a dveří Montáž do všech typů zdících materiálů Dokonalé utěsnění montážní spáry Pevné a spolehlivé upevnění okna s možností dilatace rámu Snadná rektifikace rámu Spolehlivé upevnění nosných prvků v dostatečné vzdálenosti od hrany stavebního otvoru Upevnění osvědčenými upevňovacími a kotvícími prvky EJOT Aplikace zateplovacího systému až do 6-ti měsíců od montáže oken Poradenství a servis, včetně zaškolení pracovníků, případně dozoru nad vlastní montáží 3

4 Servis informace Požadavky POŽADAVKY NA ROZMĚR OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU Pro spolehlivou montáž je nutné, aby rozměr výplně byl menší než stavební otvor. 10 Šířka okna/dveří=šířka otvoru - (10+10) 10 Výška oken včetně podkladního profi lu musí být o 15 mm nižší, než je stavební otvor. Výška dveří nebo okna k úrovní čisté podlahy musí být o 10 cm nižší než je stavební otvor. Šířka výplně musí být o 20 mm užší, než je stavební otvor. POŽADAVKY NA OSTĚNÍ Ostění musí být do vzdálenosti 100 mm od vnějšího okraje celistvé, bez volných spár. Pokud není tento požadavek splněn, je nutné ostění upravit omítnutím. Šířka otvoru Šířka okenního rámu Ostění v místech, kde bude aplikován butylový lepící pruh předem napenetrovat. U zdiva s dutinových cihel, směřují-li dutiny do ostění stavebního otvoru, je nutné zakončit ostění betonovou mazaninou tloušťky minimálně 50 mm. Tam, kde to není s ohledem na velikost stavebního otvoru možné, je nutné zalít dutiny cementovou suspenzí do hloubky minimálně 60 mm pro spolehlivé upevnění kotevních prvků. Technické parametry Rozměry, hmotnost, počet otevíraných křídel a tvar výplně otvoru jsou rozhodující pro stanovení počtu a rozmístění upevňovacích bodů. UPOZORNĚNÍ Pro zachování pasivního nebo nízkoenergetického standardu objektu je nezbytně nutné použití podkladního profi lu COMPACFOAM. Běžně používané plastové komorové podkladní profi ly nemají požadované tepelně izolační vlastnosti a mohou zhoršit tepelně izolační vlastnosti celé konstrukce. Je-li přesto použit komorový podkladní profi l, je nutné mezi upevňovací body a profi l vložit CF roznášecí podložky. Výška okenního, dveřního rámu Výška dveřního rámu A - výška podkladního profilu B - výška podkladního hranolu 4

5 KOTVÍCÍ PLÁNY Upevňovací body okna Servis informace Potřebné údaje pro zpracování cenové nabídky: počet kusů, rozměry, nákres výplně vyznačení spojování do sestav a rohů typ rámového profi lu výplní typ podkladního okenního profi lu typ hliníkového prahu vchodových a terasových dveří výška od hrubé po čistou podlahu materiál zdiva Dodávka zahrnuje: Upevňovací body dveře upevňovací body včetně příslušné kotevní techniky podle druhu zdiva upevňovací materiál a lepidla exteriérovou paropropustnou fólii š. 250 mm (volitelně 70 mm) interiérovou parotěsnou fólii š. 70 mm tmel pro utěsnění a lepení fólií EPS profi l k dotvoření obvodového izolačního lemu okolo rámů Volitelná dodávka prahové sady na osazení výplní v úrovni čisté podlahy prahové profi ly Compacfoam na osazení prvků v úrovni čisté podlahy podkladní parapetní profi l Compacfoam Co není součástí dodávky: plechové pásové kotvy lepidlo na přilepení hranolu EPS nízkoexpanzní pěna Umístění pásových kotev A: Vzdálenost pásových kotev: max. 700 mm pro plastová okna max. 800 mm pro kovová okna max. 800 mm pro dřevěná okna E: Vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku cca 150 mm, pro plastové barevné profily cca 250 mm 5

6 PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ OKEN Upevnění otvorových výplní výrobek účelpoužití číslo výrobku měrná jednotka jednotka balení Upevňovací bod standard UBS Upevňovací bod sloužící pro běžné upevnění otvorových výplní kusů 10 kusů Úhelník L Pro zajištění upevňovacího bodu v parapetní oblasti kusů 10 kusů Hranol EPS 100x93x1000 Pro výplň prostoru kolem rámu stavební výplně mezi upevňovacími body kusů 10 kusů 6

7 PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ OKEN Upevnění dveří výrobek účel použití číslo výrobku měrná jednotka jednotka balení Prahová sada standard PSS Upevňovací body pro upevnění vchodových a balkónových dveří v oblasti prahu kusy 1 kus Prahová sada těžká PST Upevňovací body pro upevnění posuvných dveří v oblasti prahu kusy 1 kus Kotvící prvky Fasádní hmoždinka šroubovací EJOT SDF-S-10H x 80 Pro kotvení upevňovacích bodů UBS do plného a děrovaného zdiva kusů 100 kusů Fasádní hmoždinka šroubovací EJOT SDP-S-10S x 80 Pro kotvení upevňovacích bodů UBS do zdiva s pórobetonu kusů 100 kusů Zatloukací hmoždinka ND-K-6 x 35 Pro upevnění úhelníků L a pásových kotev do ostění z plného a děrovaného zdiva kusů 100 kusů Šroub do zdiva RA-P 7,5 x 60 Pro upevnění úhelníků L a pásových kotev do ostění z pórobetonu. Pro adjustaci upevňovacího bodu kusů 100 kusů 7

8 PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ OKEN Těsnění a lepení výrobek účel použití číslo výrobku měrná jednotka jednotka balení Fólie interiérová FI 70 mm Pro zajištění vzduchotěsnosti a parotěsnosti napojení výplně na konstrukci stěny m 25 m Fólie exteriérová FE 70 mm Pro zajištění voděodolnosti napojení výplně na konstrukci stěny m 40 m Pozn.: odolnost proti UV záření 2 měsíce Fólie exteriérová FE 250 mm Pro zajištění voděodolnosti napojení výplně na konstrukci stěny m 25 m Pozn.: odolnost proti UV záření 6 měsíců Lepidlo PU Pro nalepení parapetního profilu CF na upevňovací body kartuše 310 ml 1 kartuše Lepící tmel LM Pro nalepení fólií na stěnu kartuše 310 ml 1 kartuše 8

9 PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ OKEN Montáž 1. Zkontrolovat rozměr stavebního otvoru. 2. Pomocí hmoždinek SDF (SDP) upevnit první upevňovací bod UB na hraně parapetního otvoru. V případě potřeby lze provést výškové ustavení parapetního bodu UB pomocí šroubu RA-P v oválném středovém otvoru tak, aby se dalo s UB svisle pohybovat. 3. Pomocí vodováhy upevnit další upevňovací bod (body) na parapetní hraně. 1., 2. 3., Do výřezu v bloku nasadit úhelník. Upevnit úhelník do špalety pomocí hmoždinky ND-K (šroubu RA-P). 5. Na obvodovou hranu rámu výplně přilepit interiérovou fólii. 6. Dle pokynů výrobce výplní otvorů upevnit na rám výplně pásové kotvy. 7. Rám výplně doplnit podkladním profi lem Compacfoam nebo vymezovacími podložkami. V případě použití jiného podkladního profi lu je typ podložky nutné upřesnit. Vymezovací podložky lepit lepidlem PU k podkladnímu profi lu. 8. Rám nasadit na UB s naneseným PU lepidlem a po vyrovnání ve svislém směru upevnit pásové kotvy do ostění pomocí hmoždinek ND-K (šroubů RA-P). 5., 6., 7. 8., 9., 10., Po obvodu rámu na venkovním líci zdiva instalovat upevňovací body UB těsně na rám. 10. Vnitřní fólii přilepit pomocí butylové pásky na ostění, opatřené penetračním nátěrem. 11. Válečkem přitlačit fólii po celém obvodu k ostění s důrazem na zvláštní pečlivost v oblasti rohů. 12. Hranolem EPS vyplnit mezery mezi upevňovacími body a celý obvod kolem rámu výplně. PUR lepicí pěnu nanést na Hranol EPS na stranu proti stěně i na stranu k rámu. Přitlačit k oběma nalepeným plochám a nechat zaschnout. Do zaschnutí kontrolovat polohu. 13. Na rám z vnější strany 10 mm od obvodové hrany nalepit vnější fólii. Nejprve nalepit fólii na spodní straně výplně, následují boční strany a nakonec horní strana výplně , Fólii nalepit postupně lepicím tmelem na plochu lemu tvořeného upevňovacími body a EPS hranolem v pořadí shodném s lepením na rám. Pokračovat ve stejném pořadí nalepením fólie na stěnu. Zvláštní pozornost věnovat lepení v rozích. 9

10 PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ OKEN VŠE O PŘEDSAZENÉ MONTÁŽI EJOT-COMPACFOAM Stanovení lineárního činitele prostupu tepla Ψ a nejnižší vnitřní povrchové teploty θsi Výchozí stav Cílem úlohy je výpočet lineárního činitele prostupu tepla a teplotního faktoru vnitřního povrchu pro předsazenou montáž systémem EJOT-COMPACFOAM. Výpočty jsou provedeny pro detail napojení okna na stěnu v oblasti parapetu. Nosná konstrukce stěny je z vápenopískových bloků tl.175mm s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,99 W/m 2 K. Na tuto stěnu je proveden kontaktní zateplovací systém s dvěma variantami tloušťky tepelné izolace, odpovídajícími požadavkům pro pasivní domy: 320mm a 280mm. Tepelná izolace je expandovaný polystyren EPS s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,038 W/m 2 K. Tato skladba obvodové stěny je vhodná pro pasivní domy. Jsou uvažovány dva typy oken: plastové (U = 0,62W/m 2 K) dřevěné (U=0,7W/m 2 K). U plastového okna je pro porovnání použita varianta s plastovým podkladním profi lem a s podkladním profi lem COMPACFOAM. Bodové tepelné mosty vlivem upevňovacích prostředků jsou zanedbány. VNITŘNÍ PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA STAVEBNÍ LEPIDLO EXTERIÉROVÁ OKENNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA XPS TL. 20 MM ROHOVÝ PARAPETNÍ PROFIL PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL COMPACFOAM INTERIÉROVÁ OKENNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA OCELOVÝ ÚHELNÍK COMPACFOAM 100x100x95 mm OCELOVÝ PLECH VNĚJŠÍ OMÍTKA TI EPS, λ=0,038 W/mK, mm VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY, 175 mm VNITŘNÍ OMÍMTKA, 10 mm Okrajové podmínky pro výpočet Exteriér Interiér Teplota -15 C, (-13 C, -17 C) 20 C, (-13 C, -17 C) Odpor při přestupu tepla 0,04 (m 2 K)/W 0,13 (m 2 K)/W 10

11 PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ OKEN VŠE O PŘEDSAZENÉ MONTÁŽI EJOT-COMPACFOAM Výsledky výpočtu a posouzení dle požadavků ČSN Lineární činitel prostupu tepla normová hodnota ČSN vypočítaná doporučená požadovaná doporučená hodnota varianta pro pasivní domy vyhodnocení ΨN ΨREC ΨPAS Ψ [W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK] 1 0,013 splňuje doporučenou hodnotu 2 0,007 splňuje doporučenou hodnotu pro PD 3 0,011 splňuje doporučenou hodnotu 0,1 0,03 0,01 4-0,020 splňuje doporučenou hodnotu pro PD 5 0,016 splňuje doporučenou hodnotu 6 0,011 splňuje doporučenou hodnotu 1. EPS 320 mm, plastové okno, plastový podkladní profi l 4. EPS 280 mm, plastové okno, podkladní profi l COMPACFOAM 2. EPS 320 mm, plastové okno, podkladní profi l COMPACFOAM 5. EPS 320 mm, dřevěné okno 3. EPS 280 mm, plastové okno, plastový podkladní profi l 6. EPS 280 mm, dřevěné okn Nejnižší vnitřní povrchová teplota Kritická teplota odpovídající kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu pro stavební konstrukce a pří daných návrhových podmínkách je dle ČSN rovna 11,04 C. Teplota vnitřního povrchu stavební konstrukce nesmí klesnout pod tuto hodnotu. varianta 1 normová hodnota ČSN [ C] vypočítaná hodnota [ C] vyhodnocení 16,26 splňuje 2 16,72 splňuje 3 16,25 splňuje 11, ,70 splňuje 5 14,08 splňuje 6 14,15 splňuje Φ A-B = -13,2 W/m θsi c = 16,70 C f Rsi = 0,906-20,0 C -15,0 C Shrnutí Všechny varianty předsazené montáže splňují u dané stavební konstrukce požadovanou hodnotu lineárního činitele prostupu tepla i požadovanou teplotu vnitřního povrchu. Z výsledků je zřejmé, že u všech variant je splněn i požadavek na doporučenou hodnotu. Hodnot doporučených pro pasivní domy lze ale dosáhnout jen při použití podkladního profi lu COMPACFOAM. Vypočítané hodnoty jsou platné jen při zachování stejných okrajových podmínek a stejné geometrie detailu. Při změně detailu zjištěné hodnoty neplatí. Použít lze pouze slovní shrnutí. 11

12 EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská Říčany - Jažlovice Tel.: Fax: Internet: EJOT Kvalita spojuje 365-CZ/12/12.12

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene 1 Úvod Technologie zpracování kamene popisuje výrobní postupy přípravy a zhotovení různých kamenných výrobků. Jsou to předměty z kamenů v širokém barevném spektru, bílé, žluté, šedé až černé barvy. Z pestré

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

CENÍK 2015. www.isocell.com

CENÍK 2015. www.isocell.com CENÍK 2015 Více info: www.isocell.com O ISOCELL ISOCELL [ FIRMA ] ISOCELL se jako specialista zaměřuje na celulózovou izolaci a vzduchotěsnost, což jsou v současné době dvě nejdůležitější témata v oblasti

Více