ÚNOR ČÍSLO. n t. t s. zn a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 201 4 6. ČÍSLO. n t. t s. zn a"

Transkript

1 AKTU ALI TY ROZH OVORY ZAJ ÍM AVOS TI S O U TĚ ŽE ZÁB AVA H O R O S KO P Y KV Í Z Y M O R AV S K O S L E Z S K Ý O DVA Z ÚNOR ČÍSLO JARNÍ PLES ZO ín 4 as 01 I2 šs le CH SO.A H gr M n i t la en V. Sv ch í n t če í ú t st s e o l T zn a N á r o d n í s r o v n á v a cí z k o u š k y C o je Z A V? K d o je J A R OS L A V Z A V I A Č I Č? J a k js m e o b s t á l i v s o u t ě ž í c h D e u ts ch fü r a l l e Jak se mají naši absolventi?

2 Vydavatel: Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. Michálkovická 1 81 / Ostrava-Slezská Ostrava Redakce: Lucie Vavrušková Dominik Přeček Dominika Kubínová Ing. Eliška Galambicová Grafika: Ing. Eliška Galambicová Editor: Ing. Eliška Galambicová N a š e re d a k c e s t á l e m ě n í s vé s l o ž e n í, p ři d e j s e k n á m. P o m o z n á m v y t v o ři t s ta b i l n í a s p o l e h l i vý tým re d a k t o rů.

3 P otě š te s e s n á m i s e ri á l e m z d íl n y n a š i ch s tu d e n tů : " co n os ím e v s rd ci " ZI M A, ALE ŽÁD N Ý S N ÍH Každoročně se mnoho z nás těší na záplavu bílého písku. Avšak tento rok to nevypadá ani na malý "porážek". Proč je sníh důležitý? Někteří lidé rádi odpočívají v zasněžených hotelech a pozorují, jak se od sněhu odráží světlo slunce, popřípadě jak na sníh doléhá měsíční svit. Také jsou tu lidé, kteří mají rádi sníh kvůli tomu, že se na něm projedou na lyžích, boardech nebo na obyčejných bobech. A také nesmíme zapomenout na děti, ty milují sníh asi nejvíce. Možná proto, že v něm vidí svobodu, nebo prostě jen pro ty nevinné hry ve sněhu. Ale komu doopravdy vadí nejvíce, že sníh tady není ani koncem února? Jsou to rostliny! Ano, rostliny a převážně také stromy. A proč? Z jednoduchého principu. Na jaře je teplo, stromy kvetou a vydávají své plody. A v zimě, obaleny sněhem, mají odpočívat a připravovat se na přicházející teplo. Bez sněhu si rostliny neodpočinou a příští rok budou velmi zmatené. Proč mluvím o stromech jako o lidech? Podle některých indiánských šamanů, mají stromy své vlastní duše. Když jsou smutné nebo se jim ubližuje, tak pláčou, ale my vidíme jen lepkavou mízu (smůlu). Zima je něco, co potřebujeme všichni na světě, i když se nám někdy nechce stát ve sněhu na zastávkách, nebo chodit na procházku se psy ve sněhu. Každý z nás potřebuje zimu, tak se tedy ptám, přijde ještě tento rok??? Autor: Dominik Přeček VI D Í Š Vidíš, a přece jsi odešel, sliboval jsi, chyboval jsi též. Vidíš a přece jsi mi řekl... běž si za tou svou modrookou blondýnou. Vidíš, a přece jsi odešel. Málokdo dnes dokáže žít a přesto každý den potkáváme tvory, kteří si pyšně říkají "lidé" a do všech stran vykřikují, že žijí... D ARU J M I RŮ ŽE Daruj mi růže a lži, že nikdy nezvadnou, chci svléknout se z kůže a lidské šaty nepadnou. M ÁLO KD O Daruj mi lásku Málokdo se ještě dnes dokáže pozastavit nad a lži, že jen má, odhoď svoji masku, maličkostmi, vždyť o tobě se mi zdá. které nám zkrášlují život. Málokdo se dokáže odpoutat od každodenního Daruj mi úsměv a lži, že smí mě hřát, shonu a pohladit na louce květ, daruj mi svůj zpěv pochválit kopretinu za její krásu, a lži, že máš mě rád. poděkovat slavíkovi za jeho píseň Daruj mi život a poklonit se před urostlou borovicí. a lži, že bude věčný, Málokdo dnes dokáže darovat lásku, kdo může být vděčný takový ten opravdový cit, - lháři! který nejde vyjádřít slovy, prozradí se jen očima a doteky, Autor: neznámá TOBĚ které tak nádherně hřejí na těle a vhánějí slzy štěstí do očí.

4 N Á RO D N Í S RO V N Á V A C Í ZK OU ŠK Y Národní srovnávací zkoušky jsou certifikované zkoušky, které organizuje a vyhodnocuje společnost SCIO. V současné době tyto zkoušky nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na řadu vysokých škol v České republice a na Slovensku. Probíhají šestkrát ročně na různých místech (nám nejblíže je Ostrava). Můžete test absolvovat několikrát a počítá se vám jen nejlepší výsledek. Testy jsou členěny do několika oblastí: Obecné studijní předpoklady, Základy společenských věd, Matematika, Biologie, Chemie, Anglický jazyk, Německý jazyk. Zkouška je zpoplatněna, základní verze mini stojí 425 Kč. Nejbližší termíny zkoušek: , , 8. 5., Bližší informace a zkušební testy najdete na tomto odkazu: https://www.scio.cz/nsz/ také na Facebooku: https://www.facebook.com/scio.nsz Seznam některých vysokých škol, které uznávají NSZ: - Masarykova univerzita v Brně - MENDELU v Brně - VÚT v Brně - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezské univerzity v Opavě - VŠB-TU v Ostravě - Vysoká škola ekonomická v Praze - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Všechny výše uvedené školy a jejich jednotlivé fakulty uznávají Test Obecných studijních předpokladů. Ten se člení na čtyři části: verbální, logická, agrumentační a kvantitativní. Přičemž se nejedná o test středoškolských znalostí, ale testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia. Na tomto odkazu si můžete zdarma vyzkoušet test: https://www.scio.cz/nsz/osp.asp Autor: Ing. Eliška Galambicová

5 Olympijské hry v SOČI 2014 Tak, olympiáda nám už skončila a myslím si, že pro náš národ moc dobře. Chtěla bych poděkovat všem sportovcům, kteří se zúčastnili olympijských her. Byli jste všichni úžasní a vůbec jste naší zemi neudělali ostudu. Myslím si, že takové ty kecy, že naši hokejisté zahráli špatně, jsou nemístné. Hráli jste kluci bezvadně! Zejména bych chtěla vyzdvihnout biatlonisty, kteří běhali a stříleli úžasně. Naše zlatostříbrná Martina Sáblíková opět nezklamala. Zvládla totiž obhájit zlato z Vancouveru. Další zlato pro nás vybojovala snowboardistka Eva Samková. Tady jsou olympijské disciplíny: Akrobatické lyžování Alpské lyžování Biatlon Boby Běh na lyžích Curling Hokej Krasobruslení Rychlobruslení Saně Severská kombinace Short-track Skeleton Skoky na lyžích Snowboarding ZLATO BRONZ STŘÍBRO CELKEM Česká republika Autor: Lucie Vavrušková Zdroje: https://www.facebook.com/olympijskytym.

6 Soutěžíme a někdy i ne vyhráváme S O U TĚ Ž F I N AN Č N Í G RAM O TN O S T Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. vyhlásily 5. ročník celostátní Soutěže Finanční gramotnost. Studenti naší obchodní akademie se této soutěže zúčastnili s cílem prověření svých teoretických a praktických znalostí, ale také prohloubení vlastních vědomostí z oblasti finanční gramotnosti. Letošní 5. ročník soutěže přinesl několik změn, kromě změn v oblasti soutěžního systému, kdy se konečné body a pořadí studentů soutěžících ve školním kole zobrazil až po ukončení školních kol, je to především obsah soutěžních testů. Kromě tradičních soutěžních témat jako jsou: Peněžní gramotnost peníze. Rozpočtová gramotnost - hospodaření domácností. Cenová a investiční gramotnost - finanční produkty se letos pro žáky II. kategorie v testu objevily otázky z oblasti: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti práce a zaměstnanost. Informační gramotnost ve finanční gramotnosti sítě a média. Právní gramotnost ochrana spotřebitele. Finanční gramotnosti naživo praktické příklady. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbyt ných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpo čet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. P ořa d í p rvn ích d e s e ti n e j l e p š ích z ce l kové h o p očtu 4 2 s ou tě žících M S O A: 1. Ka te ři n a C h wi s tková - 1. ročn ík 2. Lu ci e Va vru š ková - 1. ročn ík 3. J a ros l a v Va l ta - 4. ročn ík Tito tři postoupili do okresního kola, které probíhalo od na MSOA opět formou elektronického testu. V okre s e O s tra va s e n a š i s tu d e n ti u m ís ti l i n a 7 m ís tě. Pořadí Škola 1 Mezinárodní obchodní akademie Ostrava, s. r. o. 2 Gymnázium Olgy Havlové 3 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. 4 AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 5 Gymnázium Hladnov a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 6 Obchodní akademie a VOŠ sociální, Ostrava-Mariánské Hory 7 Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 8 Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice 9 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba 10 SŠ služeb a podnikání, Ostrava 11 Wichterlovo gymnázium 12 SPŠ elektrotechniky a informatiky 13 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 14 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka Ing. Eliška Galambicová Body Čas 1 0:28 1 2:47 1 3:1 6 08:26 11 : :01 08:43 1 0:20 1 8:08 1 4:26 11 :05 1 9:47 1 0:29 1 2:25

7 Mgr. Aleš Sasín S velkým potěšením jsme mezi naše "pančky" přivítali mužského zástupce pedagogického sboru. Vzhledem k tomu, že se bohužel ve sborovně často nepotkáme, s e zn a m te s e p ros ím : 1 ) Odkud pocházíte? Narodil jsem se v Ostravě, a prožil zde celý svůj dosavadní život, studium i práci. I přesto, že se v Ostravě potýkáme se sociálním problémy, se znečištěným ovzduším a mám velmi kladný vztah k přírodě a město opouštím téměř vždy, když k tomu mám příležitost a volný čas, jsem hrdý Ostravák a na Ostravu nedám nikdy dopustit. 2) Kde a jaký obor jste vystudoval? Co se týče střední školy, mám maturitu na Obchodní akademii v Ostravě Porubě, obor obchodní akademie. Z tohoto důvodu si myslím, že mám k studentům naší školy velmi blízko. Vysokoškolské vzdělání jsem získal v magisterském studijním programu na Ostravské Univerzitě, obor učitelství Tělesné výchovy a Občanské výchovy. 3) Učíte kromě nás, žáků MSOA, také na jiné škole? Ano, učím na základní škole Nádražní v Moravské Ostravě. K této škole mám velmi kladný vztah, protože jsem jako žák chodil právě na ni. Kromě tělesné výchovy učím ještě dějepis a občanskou výchovu. 4) Jak vzpomínáte na svá studentská léta? Co se týká střední školy, tak vzpomínky krásné, žádná odpovědnost, spousta zábavy, kurzy, výlety a podobně. Ale když se na to podívám dnes zpětně, tak jsem byl ještě takové tele. Ve čtvrťáku jsem si myslel, že už jsem dospělý a nic mě nemůže překvapit, ale teprve po maturitě nastal ten reálný boj se životem. Na vysoké škole už to bylo o něčem jiném. Setkal jsem se tam s lidmi, kteří šli stejnou cestou a ke stejnému cíli jako já. Všichni jsme měli společné zájmy a tím pádem jsme si výborně rozuměli. Vytvořila se výborná parta, ve které jsme se vzájemně podporovali a to nejen ve studiu, ale i v životě. Postupem času a získáváním dalších zkušeností během studia se ze mě stával jiný člověk. Velmi mě to ovlivnilo a podepsalo se to na mé dnešní osobnosti. Celkově jsem si studium na tělesné výchově užil maximálním způsobem a nikdy na něj nezapomenu. Byly to velmi krásné čtyři roky života. Dodnes se se spoustou kamarádů z vysoké stýkám a trávím s nimi spoustu volného času. 5) Jak trávíte volný čas? Především s přáteli. Nejsem typ samotáře, obklopuji se spoustou lidí, které mám rád a kterých si nesmírně vážím. Na přátelství totiž kladu velký důraz. A s těmito lidmi pak ve většině případů trávím volný čas sportem a outdoorovými aktivitami někde v horském prostředí. V létě pořádáme letní dětské tábory. 6) Jaký sport máte nejraději? Můj sport číslo jedna a absolutní prioritou je lyžování. Je to tak trošku můj životní styl a vášeň, které jsem schopen spoustu věcí podřídit. Dále se pak věnuji outdoorovým sportům od horolezectví, přes jízdu na horském kole až po vysokohorskou turistiku. Jinak jak to bývá u všech tělocvikářů, k žádnému sportu nemám daleko. S přáteli se pravidelně účastníme volejbalových a beachvolejbalových turnajů. Nesmím také opomenout mou zálibu ve fitness. 7) Sportujete také profesionálně? Jaký je Váš největší úspěch? Největším úspěchem je třetí místo v obřím slalomu v mezinárodním závodu středních škol. Dnes však na lyžích už nezávodím a přešel jsem do pozice trenéra a vedu mladé naděje tohoto sportu v Penguin s ski clubu Ostrava. Aktivně hájím branku v krajské florbalové soutěži v týmu FBK Rafani Ostrava.

8 8) Máte nějaké sourozence? Mám sestru Markétu. Je to nesmírně sečtělá, sofistikovaná a chytrá žena, studuje v Olomouci na Univerzitě Palackého českou Filologii. V letošním roce by měla dokončit magisterský titul. 9) Jaké jídlo nebo pití máte nejraději? Mám raději dietnější stravu. Jsem člověk, který se snaží dodržovat zásady zdravého stravování. K mému jídelníčku patří pravidelně kuřecí, krůtí nebo rybí maso s různými přílohami od brambor přes rýži po těstoviny, popřípadě zeleninové saláty. Ale samozřejmě najdou se i dny, kdy člověk zhřeší a dá si třeba pizzu, tu mám opravdu rád. Ovšem absolutní top je domácí svíčková mého otce a čočková polévka mé maminky, tomu se nevyrovná absolutně nic. A co se týká pití V tak mezi mé favority patří čepovaná dietní světlá kofola V 1 0) Chtěl byste něco vzkázat svým studentům? Je spousta věcí, které lze vzkázat. Když jsem byl student a někdo mi něco vzkazoval, vždy jsem to bral jako poučování, obzvláště ze strany autorit, jako jsou rodiče nebo učitelé. Ale dnes jsem v mnohých případech nucen přiznat to, že měli pravdu. Takže tady nechci něco kázat, ale i přesto mě něco málo napadá V Pamatuji si jednu krásnou větu, kterou jsem slyšel od svého třídního učitele na základce: Život není fér. Měl pravdu. Nikdy nedostanete nic zadarmo, když ano, příště se od vás bude očekávat, že vy dáte zadarmo něco někomu jinému. Děkujeme za rozhovor. D e u ts ch fü r a l l e E n d e g u t, a l l e s g u t. Konec dobrý, všechno dobré. O h n e F l e i ß ke i n P re i s. Bez práce nejsou koláče. Al l e r An fa n g i s t s ch we r. Každý začátek je těžký. Ü b u n g m a ch t d e n M e i s te r. Cvičení dělá mistra. Wi e d e r An fa n g, s o d a s E n d e. Jaký začátek, takový konec. Wi e d e rh ol u n g i s t d i e M u tte r d e r We i s h e i t. Opakování je matkou moudrosti. G u t D i n g b ra u ch t We i l e. Všechno chce svůj čas. E s i s t n och ke i n M e i s te r vom H i m m e l g e fa l l e n. Žádný učený z nebe nespadl. Wa s d u h e u te ka n n s t b e s org e n, d a s ve rs ch i e b e n i ch t a u f m org e n. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. Mgr. Kateřina Handlová

9 E kon om i e j e vě d a, e kon om i cká te ori e. Historicky se ekonomie vyčlenila z filozofie. Vznikla díky rozporu mezi potřebami a zdroji pro jejich uspokojování. Potřeby jsou téměř nekonečné, ale zdroje pouze omezené. Jak tedy rozdělit tyto vzácné zdroje mezi vzájemně se konkurující užití? to je otázka, kterou se zabývá ekonomie. Ekonomická teorie jako samostatná disciplína je spojena s učením skotského filozofa a ekonoma Adama Smitha (polovina 1 8. století). Ale už daleko před tím, můžeme najít řadu ekonomických statí a polemik z pera řady učenců, filozofů, správních úředníků nebo rádců panovníků. Počátky ekonomického myšlení můžeme nalézt v dílech antických řeckých básníků, především v díle řeckého básníka H om é ra (2. polovina 8. stol. př. Kr.) Íl i a s a O d ys s e i a. V tomto rozsáhlém eposu Homér popisuje období, ve kterém vládla rodová aristokracie v podmínkách naturálního hospodářství. Homér tvrdil, že moc aristokracie je založena na koncentraci půdy a akumulaci bohatství v naturální podobě. Toto bohatství je možné získat válkou, daněmi a zčásti také obchodem. Naopak H é s i od os z As ke r tvrdil, že zdrojem bohatství je především práce. P op rvé b yl p oj e m e kon om i e p ou ži t v d íl e O I KO N O M I KO S, j e h ož a u tore m j e ře cký fi l ozof Xe n ofón p roto j e n a zývá n kře s tn ím otce m e kon om i e. Název je složen z řeckých slov oikos dům a nomos pravidlo, zákon). Původně se tedy jednalo o správné hospodaření domácnosti. Xenofón, Sokratův žák, byl zastánce naturálního hospodářství, kritik hospodářství založeném na obchodu (je to nedůstojné zaměstnání) a peněžní ekonomice. Za zdroj veškerého bohatství považoval zemědělství. Fyzickou práci by však měli vykonávat jen otroci, svobodní občasné mají tuto práci jen kontrolovat. Aristokraté se mají věnovat jen duševní práci. Jako první upozornil na tzv. dvojakou povahu zboží, tzn. statek, který je užitečný pro jednoho člověka, nemusí být užitečný pro druhého. Dalším významným Sokratovým žákem byl řecký filozof P l a tón, který tvrdil, že každý stát se skládá ze tří stavů: stavu vládců (filozofů), ti by se měli starat jen o řízení státu, vydávání zákonů a o péči a výchovu dětí. Stavu válečníků, kteří by se měli starat jen o ochranu státu a dobývání nových území. A stavu svobodných, kteří by měli pracovat a zabezpečit prostředky předchozí dva stavy. Každý z těchto stavů měl vykonávat jen ty povinnosti, které mu náleží, přičemž vládnoucí stavy (vládci a válečníci) nesměli poznat fyzickou práci tou Platón pohrdal. Jeho názory šli tak daleko, že navrhoval, aby se vládnoucí stav dělil o stravu, ženy i děti. Právě díky tomuto názoru na společné vlastnictví je někdy Platón označován za prvního teoretika spotřebitelského komunismu. Platón výše uvedené tři stavy doplnil ještě o čtvrtý stav, a to nesvobodní (otroci), ty považoval pouze za mluvící nástroje. Platónovým žákem a zároveň odpůrcem byl další významný filozof Ari s tote l e s ze S tri g e ry. Odsuzoval rozvoj obchodu a hospodářství založené na penězích a zastával naturální hospodářství. Důrazně zavrhoval Platónovu představu společného vlastnictví. Tvrdil, že společný majetek nemůže být nikdy spravován tak dobře, jako majetek soukromý. Předklasické období ekonomické teorie můžeme členit do tří škol ekonomického myšlení: scholastika, merkantilismus a fyziokratismus. V období vrcholného středověku (1 2. a 1 3. století) vznikl nový filozofický směr nazývaný s ch ol a s ti ka. Z hlediska ekonomické teorie patří k nejvýznamnějším scholastikům katolický filozof a teolog s v. Tom á š Akvi n s ký. Hájil existenci nevolnictví a nevolníkům přisuzoval povinnost pracovat, pouze otroci a nevolníci by měli poznat fyzickou práci, šlechta a duchovenstvo pouze práci duchovní. Práci považoval za bohulibou lidskou činnost. Práce je nezbytná k obživě, odstraňuje zahálku a upevňuje mravnost. Vystupoval tvrdě

10 proti lichvářství, tvrdil, že úrok je platba za čas, na který se peníze půjčují, a čas je dar boží. A proto je úrok platbou za něco, co nelze zpeněžit. Zabýval se tzv. spravedlivou cenou, ta by měla zahrnovat nejen náklady, ale měla by odrážet i společenské postavení účastníků směny. Obchodní zisk měl pokrýt náklady na dopravu, riziko obchodníka a být stanoven v rámci hranic slušnosti. Na přelomu 1 5. a 1 6. století dochází v řadě evropských zemí k výrazným změnám jejichž výsledkem byl vznik absolutistických monarchií, v čele s panovníky, opírající se o ústřední orgány moci a armádu. S tím však byly spojeny velké výdaje, které vedly k honbě za penězi. Tehdejší představitelé ekonomického myšlení zastávali názor, že bohatství a síla země závisí na množství peněz (zlata a stříbra), které se v této zemi nachází. Tento přístup je označován jako m e rka n ti l i s m u s (z lat. slova mercator, tj. obchodník). Merkantilismus byl zaměřený na obhajobu zájmů panovníka, ale také na obhajobu zájmů obchodníků. Merkantilisté pod pojmem bohatství rozumí peníze v podobě zlata a stříbra. Velikost tohoto bohatství je ovlivněna jen zahraničním obchodem. Byl podporován vývoz a omezován dovoz, protože dovoz zboží znamená odliv zlata a stříbra ze země, ale vývoz naopak vede k přílivu drahých kovů do ekonomiky. V této době vznikla první nadnárodní společnost v západní Evropě - Vých od oi n d i cká s p ol e čn os t ( ). Získala licenci, která Holandsku zaručovala obchodní monopol v oblasti mezi mysem Dobré naděje a Magalhasovým průlivem. Francouzská větev merkantilismu je označována jako colbertismus, v německy mluvících zemích se tento způsob ekonomického myšlení stal součástí ka m e rá l n ích vě d (věda policejní, obchodní a finanční). Díky ekonomické zaostalosti této části Evropy, způsobené Třicetiletou válkou a morovými ranami, ale tyto vědy nedosahovaly úrovně merkantilismu v Anglii a Francii. Významnými odpůrci merkantilismu byli fyziokraté. F yzi okra ti s m u s (řecky fyzis, tj. příroda a kratos, tj. vláda. Tedy vláda přírody ) je nový myšlenkový proud, který vznikl v polovině 1 8. století ve Francii a je označován za p rvn í e kon om i ckou š kol u. Zakladatem fyziokratismu je francouzský chirurg, matematik a ekonom F ra n coi s e Qu e s n a y, který je autorem prvního ekonomického modelu v historii, nazývaného jako Ekonomická tabulka nebo také cik-cak model národního hospodářství. Quesnay viděl ekonomiku jako koloběh krve v lidském těle, díky tomu analyzoval ekonomické procesy jako cyklický tok peněz, zboží a lidí. Také je považován za autora kréda La i s s e z-fa i re, l a i s s e z-p a s s e r!, což se dá volně přeložit jako nechte být, nechte plynout. Sledování vlastních zájmů musí vést k největšímu možnému uspokojení potřeb společnosti jako celku a stát by neměl zasahovat. V této sobě se v Anglii začal prosazovat h os p od á řs ký l i b e ra l i s m u s. Ideálem je ekonomický systém založený na svobodné tržní konkurenci a svobodě obchodu, tj. přístup odpovídající krédu Laissez-faire, laisse-passer! resp. Smithově n e vi d i te l n é ru ce trh u. Tzv. neviditelná ruka trhu sama optimálně řeší základní ekonomické otázky co, kolik, jak a pro koho vyrábět. Tyto názory se staly součástí kl a s i cké p ol i ti cké e kon om i e, kte rá j e p ova žová n a za p rvn í e kon om i cky ori e n tova n ou vě d u An g l i e j e te d y kol é b kou m od e rn í e kon om i cké te ori e. Předmětem zájmu v klasické ekonomii se staly otázky makroekonomické. Za otce moderní ekonomické teorie je považován skotský filozof a ekonom Ad a m S m i th. Jeho přínos však nevyplývá z originality jeho myšlenek, spíše z jeho vize kapitalismu jako ekonomického systému, ve kterém se všem daří lépe. Jeho nevýznamnějším dílem je Zkoumání povahy a příčin bohatství národů (1 776). Preferoval omezení vlivu státu na ekonomiku a prosazoval odstranění monopolních praktik. Autor: Ing. Eliška Galambicová

11 C o (n e )ra d i s l yš íte a n e b " p e rl i čky z n a š í š kol i čky" 1 ) Dobrý den. Děkuji. Posaďte se a rozsaďte se! 2) Kdo chybí? Valta. Jé, to bude dnes krásný klid. 3) Učitelka: Zaúčtuj manko v pokladně. Žák: Nóó 569????? Učitelka: Kam? Žák: Na DAL. Učitelka: Pojď sem a řekni mi to do očí. 4) Vidíte, jak nám to všechno krásně vychází??? 5) No, není to krásný??? 6) Vy jste moje trdýlka 7) Katka: Paní učitelko, týráte i vlastní děti? 8) Nedělej machýrka a koukej se do účtovky. 9) Ježíš, vy tady máte ale hroznej bordel. 1 0) Co ta svatá trojice vzadu? Děláte něco? 11 ) To snad není možný, co ten náklad na DAL? To je na lepáka! 1 2) Poslouchá mě tady někdo???? 1 3) Tak já tady šaškuju u tabule a nikoho to nezajímá?! 1 4) Baví se tady se mnou někdo??? 1 5) Podle školního řádu máte mít 8 známek, ale nebojte se, budete jich mít přibližně ) Paní učitelko, z čeho budeme psát? To ti řeknu naprosto přesně, z účetnictví. 1 7) Ještě slovo a letíš!!!! 1 8) Ježíš, copak to nevidíš?? Drž si tam prst!! 1 9) Každá mamka má svého taťku = každá pětka - náklad má svoji šestku - výnos 20) óóódpisy óóóprávky 21 ) Učitelka: tak na jakou stranu to zaúčtuješ? Žák: na MÁ DÁTI Učitelka: no, to určitě Žák: tak na DAL Učitelka: no, jinam už to nepůjde!! 22) Existují dvě výjimky jo dvě, slovy DVĚ! 23) Do 1 0 tisíc neodvádíš ZP ani SP, a když řeknu ŽE NIKDE, TAK NIKDE!!!! 24) Ještě jednou pípni a vlítnu tam na tebe!!! 25) Bez částky nezaúčtuješ, takže nula bodou. 26) No, dělej jak myslíš, já už maturitu mám! 27) Prosím vás, to co kreslím na tabuli, to není sprostý obrázek, to je magický čtyřúhelník!! 28) Katko... kde je zas ta maličká??? 29) Cože, to už je konec hodiny? Zrovna mě to začalo bavit!! 30) Já zapíšu do třídnice a vy se zatím rozlučte (pozn. s přáteli na Facebooku). 31 ) Paní učitelko, vás to vyloženě baví, že jo?? 32) Marťo, já bych tě chtěla mít doma. 33) Vojto, už seš velkej kluk. To zvládneš sám. Já tady věčně nebudu. 34) Filipe, ty ses mi zkazil!!! 35) Kubo, tyhle kecičky ti u maturity stačit nebudou. Začni se konečně učit. 36) Adame, ty seš hroznej pohádkář, ale ty tvoje pohádky celkem dávají smysl. 37) Kubo! Jé, ahoj. Ty ještě žiješ chlape?? 38) Ďábelský pytlíček připraven!!! 39) Jurčik: Valta, drž už hubu. Valta: "pančko, ať mi nenadává". 40) Upozorňuji, že do ďábelského pytlíčku přibyla otázka č. 8. Adam: Jak se to mohlo stát? 41 ) Tak jedem!!! 42) Děcka neblbněte, přijďte zítra do školy, já vám upeču buchtu. Vavřík: A klobása by nebyla? 43) "Pančko, nechcete si udělat dovolenou? My vám ji zaplatíme". Vavřík: "ale jen cestu tam".

12 J a k s e m a j í n a š i a b s o l ve n ti? Vítejte u pokračování seriálu "Jak se mají naši absolventi?". Tentokrát jsem pro vás vyzpovídala n a š i l oň s kou a b s ol ve n tku N i kol S a ka řovou. 1 ) Ahoj Niky. Jak jsi prožila letní prázdniny? Relaxovala jsem a snažila jsem se využít každé volné chvíle, abych si užila své poslední prázdniny. 2) Studuješ nebo pracuješ? Kde a jak se ti daří? Nyní pracuji v Avionu, ze začátku jsem byla velice spokojená, ovšem teď se mi začalo stýskat po škole. 3) Co plánuješ do budoucna? Zatím žádné plány nemám, uvidím postupem času co bude dál a co život nabídne. 4) Na co z MSOA nejraději vzpomínáš? Nejraději vzpomínám na učitelský kolektiv a skvělé výukové metody, samozřejmě i na své spolužáky. 5) Použila jsi už někdy něco z toho, co ses naučila na MSOA? Ano využila jsem hodně z ekonomiky. 6) Niky, před časem jsi nafotila sadu nádherných fotografií, s kým a proč tyto fotografie vznikly? Zabýváš se ještě modelingem? Fotky jsem nafotila s mým dvorním fotografem Romanem Růžanským. Vždy zkoušíme nějaké nové téma, které se nám zalíbí nebo nás nějakým způsobem nadchne. Ano, modelingem se stále zabývám a stále spolupracuji s agenturou WOW Models Managment. 7) Otázka na závěr: doporučila bys MSOA dalším studentům? Ano, doporučila jsem už naši školu několika mým známým :-) Děkuji za rozhovor. Eliška Galambicová Foto: archiv Nikol Sakařové a Elišky Galambicové

13 Klávesnicová gramotnost Umíte ovládat klávesnici všemi deseti? Chcete se to naučit? V prostorech naší školy nabízíme výuku všem zájemcům. Není stanoven nejnižší počet skupiny, výuka může probíhat individuálně. Kurz je bezplatný. Zároveň jsme připraveni nabídnout konzultaci tvorby obchodních dopisů, např. reklamací, urgencí, upomínek, případně pomoci sestavit konkrétní písemnost. Pokud máte o uvedenou nabídku zájem, neváhejte kontaktovat vyučující předmětu Písemná a elektronická komunikace Ing. Sabinu Paťorkovou na ové adrese C o je Z A V? K d o je J A R OS L A V Z A V I A Č I Č? M e tod u a p rog ra m Za vi a či č - ZAV vytvoři l J a ros l a v Za vi a či č, vicemistr světa v psaní na stroji ve spolupráci s Ing. Helenou Matouškovou, devítinásobnou mistryní světa ve zpracování textů na PC. Každým rokem se touto metodou učí psát kolem žáků od 8 do 83 let ve čtyřech jazykových verzích. Program pro psaní všemi deseti ZAV je vhodný také pro samouky. Postupně vás naučí hmatem poznávat všechny písmena na klávesnici, bez toho, aby jste museli klávesnici sledovat. Pokud jednotlivá cvičení zvládnete bez obtíží, postupujete rychle dále. V opačném případě se vracíte zpět na nižší cvičení, dokud nepíšete vybrané písmeno plynule. Jaroslav Zaviačič je předseda českého sdružení Interinfo ČR, zakladatel unikátní metody záznamu textu - stenografického zkratkového systému pro obyčejnou klávesnici, vicemistr světa v rychlosti psaní na klávesnici - a především učitel. Historie metody ZAV sahá až do roku V 80-tých letech pan Zaviačič pracoval pro firmu IBM, pro tuto firmu n a vrh n u l výs tu p ky n a kl á v e s á c h F a J. V roce se rekordním výkonem 435,7 úhozů za minutu stal mistrem československých škol. Byl úspěšný i na mezinárodních šampionátech v psaní na mechanických psacích strojích, získal titul vicemistra světa. Působil jako trenér rakouského týmu a vybudoval z něho nejsilnější družstvo na světě. V roce 2005 byl ve Vídni zvolen předsedou světové organizace pro zpracování informací INTERSTENO. Absolutní postavení v mezinárodních soutěžích zaujímá současná metodička Internetové školy ZAV Helena Matoušková: získala devět titulů mistryně světa a je držitelkou světového rekordu 928 čistých úhozů za minutu. Odstup od druhého nejúspěšnějšího v historických tabulkách je větší než 1 00 úhozů za minutu! Jaroslav Zaviačič založil internetovou školu ZAV: P rog ra m ZAV vyu žívá n a š e š kol a v h od i n á ch výu ky " P ís e m n é a e l e ktron i cké kom u n i ka ce ". Autor: Ing. Eliška Galambicová

14 T E S T ÚČ E T N Í C H Z N A L O S T Í Vyzkoušejte si test účetních znalostí, který byl součástí loňské soutěže v účetnictví Středoškolák roku v účetnictví, kterou pořádá SVŠE ve Znojmě ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Ing. Pavel Štohl. Vyb e rte j e d n u n e b o více s p rá vn ých od p ově d í. Správné odpovědi naleznete na poslední straně časopisu. 1 ) Základní právní úpravu inventarizace obsahuje: a) Zákon o obchodních korporacích b) České účetní standardy c) Zákon o účetnictví d) Zákon o daních z příjmů 2) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje tento majetek: a) Majetek získaný darem b) Přebytky majetku zjištěné při inventarizaci c) Pohledávky při postoupení d) Majetek vytvořený vlastní činností, pokud jeho tržní hodnota je vyšší než vlastní náklady 3) Do položky MATERIÁL NEPATŘÍ: a) náhradní díly b) umělecká díla c) pozemky určené pro stavbu firemní budovy d) provozovací látky 4) Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují: a) pořizovací cenou b) reprodukční pořizovací cenou c) vlastními náklady d) cenou pořízení 5) Opravná položka se vytváří k zásobám materiálu v případech, kdy jde o: a) snížení hodnoty trvalého charakteru b) snížení hodnoty dočasného charakteru c) zvýšení hodnoty dočasného charakteru d) zvýšení hodnoty trvalého charakteru 6) Úbytek zboží v rámci norem přirozeného úbytku se účtuje: a) na stranu MD účtu 549 Manka a škody b) na stranu MD účtu 501 Spotřeba materiálu c) na stranu MD účtu 504 Prodané zboží d) na stranu MD účtu 51 8 Ostatní služby 7) Účet 1 39 Zboží na cestě má na konci účetního období (tj. k rozvahovému dni) zůstatek, jestliže: a) účetní jednotka obdržela fakturu od dodavatele, ale zboží ještě nebylo dodáno b) zboží bylo dodáno, ale dosud nebyla přijata dodavatelská faktura c) byla vystavena faktura odběrateli, ale zboží účetní jednotka ještě neodeslala d) zboží bylo odesláno odběrateli, ale dosud nebyla vystavena faktura 8) Do vstupní ceny DHM a DNM se zahrnují mimo jiné tyto náklady: a) clo, dopravné, montáž b) kurzové rozdíly c) náklady na opravu a údržbu d) projektové práce včetně variantních řešení 9) Konečný zůstatek syntetického účtu 082 Oprávky k samostatným movitým věcem vyjadřuje: PS: předpokládejte, že účetní odpisy jsou stanovené dle odpisového plánu ÚJ a účetní odpisy se nerovnají daňovým odpisům. a) účetní zůstatkovou cenu b) daňovou zůstatkovou cenu c) součet účetních odpisů za celou dobu užívání d) součet daňových odpisů za celou dobu užívání 1 0) Mezi DHM dle účetních předpisů mimo jiné patří: a) náhradní díly s pořizovací cenou vyšší než je limit pro ocenění určený účetní jednotkou b) pohledávky za odběrateli nad kč c) pěstitelské celky trvalých porostů (např. sady, vinice, chmelnice) d) samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž limit je vyšší než ocenění stanovené účetní jednotkou 11 ) Pro účetní odpisy platí mimo jiné tyto pravidla: a) účetní odpisy nelze přerušit b) dobu odpisování si stanoví účetní jednotka sama, doba odpisování nesmí být kratší než jeden rok c) doby odpisování vychází ze zákona o daních z příjmů d) dobu odpisování stanoví ministerstvo financí 1 2) Označte pasivní účty: a) 21 3 Ceniny b) 251 Majetkové cenné papíry k obchodování c) 253 Dluhové cenné papíry k obchodování d) 232 Eskontní úvěry

15 1 3) Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy obsahuje účty: a) krátkodobých i dlouhodobých pohledávek a závazků b) dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků c) krátkodobých pohledávek a dlouhodobých závazků d) krátkodobých i dlouhodobých pohledávek a krátkodobých závazků 1 4) Rezervní fond se v rozvaze vykazuje jako součást: a) stálých aktiv b) oběžných aktiv c) vlastního kapitálu d) cizích zdrojů 1 5) Na účet 41 3 Ostatní kapitálové fondy se účtují například: a) dlouhodobé půjčky od společníků b) příplatky mimo základní kapitál c) přijaté dary d) vklady společníků, které zvyšují základní kapitál 1 6) Náklady příštích období (například předem placené nájemné) se svojí podstatou nejvíce přibližuje: a) přijaté záloze od odběratele b) zaplacené záloze dodavateli c) pohledávce za odběratelem z titulu prodeje zboží d) závazku vůči dodavateli z titulu nákupu zboží 1 7) Na účtu 668 Ostatní finanční výnosy se účtují mimo jiné: a) přebytky zásob b) manko v pokladně c) přebytky na ceninách d) předpis manka v pokladně k náhradě hmotně odpovědné osobě 1 8) Označte PRAVDIVÁ tvrzení: a) Kurzový rozdíl u pohledávky v cizí měně na konci účetního období ovlivňuje rozvahové účty b) Poplatky bance se účtují na účet 568 Ostatní finanční náklady c) Kontokorentní účet je bankovní účet, který může mít i záporný zůstatek d) Nákup stravenek, které ještě nebyly vydány zaměstnancům, se účtuje do nákladů 1 9) Očekávané pohledávky, u nichž neznáme přesnou částku, se účtují na účtě: a) 31 5 Ostatní pohledávky b) 378 Jiné pohledávky c) 388 Dohadné účty aktivní d) 389 Dohadné účty pasivní 20) Vlastní kapitál fyzické osoby, která je účetní jednotkou, je v účetnictví zaznamenán na účtu: a) 411 Základní kapitál b) 41 3 Ostatní kapitálové fondy c) 41 9 Změny základního kapitálu d) 491 Účet individuálního podnikatele 21 ) Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: a) Bude mít počáteční zůstatek na začátku účetního období v případě použitelného zisku na straně Dal a v případě případné ztráty na straně MD b) Bude mít počáteční zůstatek na začátku účetního období v případě použitelného zisku na straně MD a v případě případné ztráty na straně Dal c) Bude mít zůstatek jak na začátku účetního období, tak na konci účetního období d) Nemůže mít zůstatek na začátku ani na konci účetního období 22) Do finančních nákladů se zahrnují tyto inventarizační rozdíly: a) manko v pokladně b) manko na materiálu c) manko na zboží d) manko na ceninách 23) Pokuty a penále finančnímu úřadu účetní jednotka účtuje na účet: a) 538 Ostatní daně a poplatky b) 544 Smluvní pokuty a penále c) 545 Ostatní pokuty a penále d) 644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 24) Zaměstnavatel může přispívat zaměstnancům na závodní stravování zabezpečované prostřednictvím jiných subjektů. V takovém případě jsou daňově uznatelným nákladem (výdajem): a) poskytované příspěvky v plné výši, tj. bez omezení b) poskytované příspěvky maximálně do výše 55 % z ceny hlavního jídla c) poskytované příspěvky maximálně do výše stanovené vnitropodnikovou směrnicí d) nejsou nikdy daňově uznatelným nákladem Ing. Eliška Galambicová, dle Soutěž středoškolák roku v účetnictví

16 JARNÍ PLES Vs tu p e n ky m ů že te za kou p i t u s tu d e n tů 3. ročn íku, 3. p a tro, u če b n a č V současné době probíhá příprava školního plesu jako poděkování všem učitelům, rodičům a ostatním příznivcům naší obchodní akademie. Proto Vás touto cestou oslovujeme s žádostí o sponzorský dar do naší tomboly. Přivítáme jakékoliv dary, dárky či poukázky. V případě Vašeho zájmu, nebo jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na tel , (v odpoledních hodinách) nebo na ové adrese: Vaše dárky či příspěvky přijímáme každý den v budově školy osobně, nebo prostřednictvím našich spolužáků.

17 KOZOROH ( ) Občasné hádky jsou pro vaše partnerství důležité. Jedině tak se vybijí emoce a na nějaký čas bude zase od dusna pokoj. VODNÁŘ ( ) Ve škole se asi stanete středem pozornosti závistivých spolužáků. RYBY ( ) Naplánujte si vážný rozhovor s protějškem. Nepanikařte, pokud se v první chvíli na ničem nedohodnete a budete stát na opačných názorových březích. BERAN ( ) Nezapomeňte dnes poblahopřát dobrému známému. Ať už jde o pracovní úspěchy či narozeniny, ocení to. BÝK ( ) V hlavě se vám vylíhne super nápad. Okamžitě se ho chopte, jinak se zase vypaří. BLÍŽENCI ( ) O vaše finanční záležitosti se teď začne podezřele zajímat kolega, kterému do toho vůbec nic není. RAK ( ) Pokuste se nebrat příliš vážně některé projevy svých přátel. Ani je nesuďte a nejlépe raději hned zapomeňte jejich slova. LEV ( ) Je třeba, abyste si s protějškem řekli, jak budete nadále trávit volný čas. Najděte si nové hobby. PANNA ( ) Kamarád vám představí moc zajímavou osobu opačného pohlaví. Vypadá to, že se bláznivě zamilujete. VÁHY ( ) Váš partnerský vztah začne procházet menší krizí. Berte to s nadhledem, protože váš protějšek vlastně jen žárlí. ŠTÍR ( ) Je čas oživit staré koníčky. STŘELEC ( ) Potěší vás nabídka, kterou vám učiní některý z vašich šikovných kamarádů. Autor: Eliška Galambicová

18 G ra t u l a c e v březnu oslaví narozeniny: 1. ročník D o m i n i k a Ku b í n o v á Ka re l P ra i s "pančky" M g r. Re n á ta D a vi d ová N a M S O A to te n tokrá t vyp a d á s os l a va m i b íd n ě, p roto s e p od ívá m e, kd o z n a š i ch kol e g ů e kon om ů b y os l a vi l s vé n a roze n i n y. Th om a s Rob e rt M a l th u s ( ) Málokterý ekonom vzbudil za svůj život (ale i po něm) tolik vzrušených debat a diskusí. Zatímco jedni jeho dílo velebí, druzí mu nemohou přijít na jméno. Malthus se narodil a vyrostl v Rockery, venkovském domku jižně od Londýna v dobře situované rodině. Na svět přišel jako druhý syn z osmi dětí, zbylých šest bylo dívek. Otec Daniel Malthus byl zanícený Jakobín. V osmnácti letech odešel studovat do Cambridge na Jesus College teologii, ještě během studií využil působil jako vikář. Po studiích na univerzitě zůstal a dál tu pracoval až do roku Plnil si své povinnosti faráře a žil společně s otcem. Jelikož mu to víra dovolovala, v osmatřiceti letech se oženil. Manželství se sestřenicí Harriet bylo šťastné a vzešly z něj tři děti (Henry, Emily a Lucy). Jeho nejvýznamnějším a velice kontroverzím dílem je Esej o principech populace. První vydání ještě publikoval anonymně. Vyšlo v roce a čítalo zhruba 50 tisíc slov. Do roku vyšla kniha šestkrát, pokaždé rozšířená o nové postřehy. Dle jeho názoru je nezvratným osudem většiny lidí v každé společnosti chudoba a bída a zlepšení není možné. Veškeré pokusy zmírnit chudobu a utrpení vedou jen ke zhoršení situace. A proč není možné zlepšit lidské podmínky? Protože lidé jsou ovládání neovladatelnou žádostí sexuální rozkoše, což vede k růstu populace, a pokud tento růst nebude kontrolován, poroste geometrickou řadou (1, 2, 4, 8, 1 6, 32,...), na rozdíl od produkce potravin, která roste řadou aritmetickou (1, 2, 3, 4, 5,...). Dříve či později musí podle jeho názoru člověk narazit na limity své i přírody a nutně musí nastat hladovění. V prvním vydání svého díla navrhuje pouze pozitivní kontrolu růstu populace, tzn. války, mor, hladomor a přírodní katastrofy, které přirozeně počet populace sníží. Ve druhém vydání šel ale poněkud dále a navrhoval preventivní kontrolu, především sexuální abstinenci, kontrolu porodnosti a pozdější sňatky. Nelíbilo se mu bezhlavé a nepromyšlené rozmnožování zejména mezi chudými. Byl otevřeným kritikem zákonů na podporu chudiny, které umožňovaly aby se muž ženil a zakládal rodinu, aniž by byl schopen zajistit její soběstačnost a nezávislost. Tvrdil, že pokud budou chudí finančně podporováni, budou plodit další děti a stále více zhoršovat svoji ekonomickou situaci. Tento názor v současnosti zastávají tzv. neomalthusiánci. Podle jejich názoru vede vládní pomoc jen k tomu, že příjemci státní podpory mají více dětí, což následně jejich ekonomickou situaci dále zhoršuje. Autor: Ing. Eliška Galambicová

19 S V A T Ý V A L E NT Ý N Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích každoročně 1 4. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tématikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů. Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve Starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do urny lásky vloženy lístečky se jmény mladých dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček, a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho miláčkem v následujícím roce. Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentinovi. Claudius II, vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentin vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 1 4. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 1 4. února slaven. HRO M NI CE Hromnice je lidové označení svátku slaveného druhého února, kterému v oficiálním křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do Chrámu. V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako gaelský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je "Na Hromnice o hodinu více". Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční stromek. S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v katolický svátek Uvedení Páně do Chrámu, dříve též Očišťování Panny Marie. Svátek připomíná událost z evangelií, kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalemského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval světlem k osvícení národů. Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky hromničky, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností. Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic). Autor: Dominika Kubínová Zdroj: google

20 J a k a s kým j s m e p roži l i " va l e n týn a "? Dnes jsem pro vás vyzpovídala žáky naší školy. Jak strávili den Sv. Valentýna? Položila jsem tyto dvě otázky: 1 ) J a k j s i s trá vi l /a d e n S V. Va l e n týn a? 2 ) C o s i m y s l íš o t o m t o s v á t ku? Takto mi odpověděla Nancy z prvního ročníku: Tak Valentýn jsem prožila pěkně, byla jsem se svým klukem celý den, až do půlnoci. Byli jsme večer v kině na Robocopovi a můj přítel mi koupil plyšového medvídka s čokoládou Rafaelo a velké srdcové lízátko :-). A o Valentýnu si myslím, že ten svátek není potřebný, že lidi co se milují nebo se mají rádi, tak si mají vyznávat lásku každý den a ne jen toho 1 4 února. To je můj názor, ale zase je to pěkné :-) Na tyto dvě otázky mi odpověděla i Natálka, také z prvního ročníku: Strávila jsem Sv. Valentýna se svým přítelem. Byli jsme na večeři a poté v kině. Nikdy jsem neslavila tento "svátek". Jsem názoru, že člověk může strávit krásné večery i mimo určené dny kalendáře. A co mi odpověděla Terka ze čtvrtého ročníku? Valentýn jsem neoslavila, jelikož zrovna přítele nemám. Ale i když jsem byla s přítelem, tak jsem mu řekla, že Valentýn prostě neslavím (i přesto mi alespoň růži koupil :-) ). Beru ho jako komerční svátek, na kterém vydělávají převážně květinářství. Volno stejně nemáme :-). Připadá mi prostě jako blbost slavit svátek, o kterém vlastně vůbec nic nevím a lidé s tím dělají takové estrády jen proto, aby se aspoň v něčem přiblížili velmoci, jakou jsou Spojené státy. Za chvilku nám začne nosit dárky místo Ježíška Santa Claus, ale nic to stejně nezmění. Američané nám neřeknou, kde vlastně ta Česká republika leží. Navíc si myslím, že když někoho opravdu miluješ, jeden den na projevení všech svých citů opravdu nestačí, ale projevuješ je stále. Tak na co Valentýn? Abych tady neměla pouze samá děvčata, tak vám sem přidám i nějakého chlapce. Na mé otázky odpověděl "předseda třídy" prvního ročníku: Svatý Valentýn, respektive ten den, pro mě byl opravdu úžasný. Ačkoliv tento svátek moc neuznávám, protože to není český svátek. Je ze zahraničí a u nás se slaví pouze kvůli tržní stránce. A taky nepotřebuji mít státem stanovený den, kdy mám své Lásce dokázat, že jí opravdu Miluji. Přesto jsem ho se svou přítelkyní řádně oslavil, jednak je to náš první společný Valentýn a jednak nám to přišlo jako skvělý nápad. Ať v budoucnu máme na co vzpomínat, a taky, že jsme mohli být spolu. Jak jinak, než že jsme si předali dárečky, zašli se podívat do obchodního střediska Fórum Nová Karolina, jelikož tam byla Valentýnská akce (blbost nehorázná, focení, bohužel s amorem, takže nás to moc nezaujalo). Byl to pro mě skvělý Valentýn. Děkuji všem za odpovědi Lucie Vavrušková

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 710 102.02 3 591 581.90 2 118 520.12 1 956 661.44 A. Stálá aktiva 3 867 681.40 3 591 581.90 276 099.50 328 836.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 60 747 571,69 22 670 193,74 38 077 377,95

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 64202313 Název: Základní škola 5.května Dvůr Králové AKTIVA CELKEM 8 227 873,54 4 562 585,50 3 665 288,04

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 68730799 Název: Základní umělecká škola Ivanovice na Hané AKTIVA CELKEM 6 107 237,59 4 144 706,70 1

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 11 747

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 61 422 633,10 23 339 428,31 38 083 204,79

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: W0IB XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: W0IB XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72547839 Název: Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 1 869 763,39

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 423 677,93 3 212 421,96 3 211 255,97 2 426 163,98 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 599

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Licence: DI0E XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DI0E XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70983283 Název: ZS a MS Svetla pod Jestedem 2499 AKTIVA CELKEM 1 370 733,72 1 370 733,72 1 318 352,93

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Licence: D1HZ XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Statutární zástupce ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková Podpisový záznam statutárního orgánu

Licence: D1HZ XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Statutární zástupce ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková Podpisový záznam statutárního orgánu ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70983437 Název: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Loukov 119 Sestavená

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 77 548 318,09 44 144 300,53

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 198 053 419,78 30 237

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 3 048 785,81 2 372 960,79 675

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 083267 Název: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 43 387 863,19 29 711

Více

ZPRAVODAJ Domova pro seniory Vysoké mýto 2/2012

ZPRAVODAJ Domova pro seniory Vysoké mýto 2/2012 ZPRAVODAJ Domova pro seniory Vysoké mýto 2/2012 KOSTEL - pohled od autobusového nádraží Autor: Ing.Miroslav Šindlar CO JE DOBRÉ VĚDĚT MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFIÍ Fotografie, které jsou vystaveny na chodbách

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 38 230 895,26 18 938 871,66 19 292

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

Rozvaha - Příspěvkové organizace

Rozvaha - Příspěvkové organizace z 3 3.2.2015 11:02 Rozvaha - Příspěvkové organizace IČ 70157324 ID osoby 0 Název Základní škola Pohoří Jméno a příjmení Mgr. Eva Bělohlávková Kapitola 999 Email senkova.ekojj@tiscali.cz Datum výkazu 31.12.2014

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Licence: D7WK XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D7WK XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60154730 Název: Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E: Krásnohorské 2919, okres Trutnov

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

Licence: DI5L XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DI5L XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70989826 Název: Základní škola a Mateřská škola Žlutava,okres Zlín,přísp. organizace AKTIVA CELKEM 32

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více