ÚNOR ČÍSLO. n t. t s. zn a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 201 4 6. ČÍSLO. n t. t s. zn a"

Transkript

1 AKTU ALI TY ROZH OVORY ZAJ ÍM AVOS TI S O U TĚ ŽE ZÁB AVA H O R O S KO P Y KV Í Z Y M O R AV S K O S L E Z S K Ý O DVA Z ÚNOR ČÍSLO JARNÍ PLES ZO ín 4 as 01 I2 šs le CH SO.A H gr M n i t la en V. Sv ch í n t če í ú t st s e o l T zn a N á r o d n í s r o v n á v a cí z k o u š k y C o je Z A V? K d o je J A R OS L A V Z A V I A Č I Č? J a k js m e o b s t á l i v s o u t ě ž í c h D e u ts ch fü r a l l e Jak se mají naši absolventi?

2 Vydavatel: Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. Michálkovická 1 81 / Ostrava-Slezská Ostrava Redakce: Lucie Vavrušková Dominik Přeček Dominika Kubínová Ing. Eliška Galambicová Grafika: Ing. Eliška Galambicová Editor: Ing. Eliška Galambicová N a š e re d a k c e s t á l e m ě n í s vé s l o ž e n í, p ři d e j s e k n á m. P o m o z n á m v y t v o ři t s ta b i l n í a s p o l e h l i vý tým re d a k t o rů.

3 P otě š te s e s n á m i s e ri á l e m z d íl n y n a š i ch s tu d e n tů : " co n os ím e v s rd ci " ZI M A, ALE ŽÁD N Ý S N ÍH Každoročně se mnoho z nás těší na záplavu bílého písku. Avšak tento rok to nevypadá ani na malý "porážek". Proč je sníh důležitý? Někteří lidé rádi odpočívají v zasněžených hotelech a pozorují, jak se od sněhu odráží světlo slunce, popřípadě jak na sníh doléhá měsíční svit. Také jsou tu lidé, kteří mají rádi sníh kvůli tomu, že se na něm projedou na lyžích, boardech nebo na obyčejných bobech. A také nesmíme zapomenout na děti, ty milují sníh asi nejvíce. Možná proto, že v něm vidí svobodu, nebo prostě jen pro ty nevinné hry ve sněhu. Ale komu doopravdy vadí nejvíce, že sníh tady není ani koncem února? Jsou to rostliny! Ano, rostliny a převážně také stromy. A proč? Z jednoduchého principu. Na jaře je teplo, stromy kvetou a vydávají své plody. A v zimě, obaleny sněhem, mají odpočívat a připravovat se na přicházející teplo. Bez sněhu si rostliny neodpočinou a příští rok budou velmi zmatené. Proč mluvím o stromech jako o lidech? Podle některých indiánských šamanů, mají stromy své vlastní duše. Když jsou smutné nebo se jim ubližuje, tak pláčou, ale my vidíme jen lepkavou mízu (smůlu). Zima je něco, co potřebujeme všichni na světě, i když se nám někdy nechce stát ve sněhu na zastávkách, nebo chodit na procházku se psy ve sněhu. Každý z nás potřebuje zimu, tak se tedy ptám, přijde ještě tento rok??? Autor: Dominik Přeček VI D Í Š Vidíš, a přece jsi odešel, sliboval jsi, chyboval jsi též. Vidíš a přece jsi mi řekl... běž si za tou svou modrookou blondýnou. Vidíš, a přece jsi odešel. Málokdo dnes dokáže žít a přesto každý den potkáváme tvory, kteří si pyšně říkají "lidé" a do všech stran vykřikují, že žijí... D ARU J M I RŮ ŽE Daruj mi růže a lži, že nikdy nezvadnou, chci svléknout se z kůže a lidské šaty nepadnou. M ÁLO KD O Daruj mi lásku Málokdo se ještě dnes dokáže pozastavit nad a lži, že jen má, odhoď svoji masku, maličkostmi, vždyť o tobě se mi zdá. které nám zkrášlují život. Málokdo se dokáže odpoutat od každodenního Daruj mi úsměv a lži, že smí mě hřát, shonu a pohladit na louce květ, daruj mi svůj zpěv pochválit kopretinu za její krásu, a lži, že máš mě rád. poděkovat slavíkovi za jeho píseň Daruj mi život a poklonit se před urostlou borovicí. a lži, že bude věčný, Málokdo dnes dokáže darovat lásku, kdo může být vděčný takový ten opravdový cit, - lháři! který nejde vyjádřít slovy, prozradí se jen očima a doteky, Autor: neznámá TOBĚ které tak nádherně hřejí na těle a vhánějí slzy štěstí do očí.

4 N Á RO D N Í S RO V N Á V A C Í ZK OU ŠK Y Národní srovnávací zkoušky jsou certifikované zkoušky, které organizuje a vyhodnocuje společnost SCIO. V současné době tyto zkoušky nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na řadu vysokých škol v České republice a na Slovensku. Probíhají šestkrát ročně na různých místech (nám nejblíže je Ostrava). Můžete test absolvovat několikrát a počítá se vám jen nejlepší výsledek. Testy jsou členěny do několika oblastí: Obecné studijní předpoklady, Základy společenských věd, Matematika, Biologie, Chemie, Anglický jazyk, Německý jazyk. Zkouška je zpoplatněna, základní verze mini stojí 425 Kč. Nejbližší termíny zkoušek: , , 8. 5., Bližší informace a zkušební testy najdete na tomto odkazu: https://www.scio.cz/nsz/ také na Facebooku: https://www.facebook.com/scio.nsz Seznam některých vysokých škol, které uznávají NSZ: - Masarykova univerzita v Brně - MENDELU v Brně - VÚT v Brně - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezské univerzity v Opavě - VŠB-TU v Ostravě - Vysoká škola ekonomická v Praze - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Všechny výše uvedené školy a jejich jednotlivé fakulty uznávají Test Obecných studijních předpokladů. Ten se člení na čtyři části: verbální, logická, agrumentační a kvantitativní. Přičemž se nejedná o test středoškolských znalostí, ale testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia. Na tomto odkazu si můžete zdarma vyzkoušet test: https://www.scio.cz/nsz/osp.asp Autor: Ing. Eliška Galambicová

5 Olympijské hry v SOČI 2014 Tak, olympiáda nám už skončila a myslím si, že pro náš národ moc dobře. Chtěla bych poděkovat všem sportovcům, kteří se zúčastnili olympijských her. Byli jste všichni úžasní a vůbec jste naší zemi neudělali ostudu. Myslím si, že takové ty kecy, že naši hokejisté zahráli špatně, jsou nemístné. Hráli jste kluci bezvadně! Zejména bych chtěla vyzdvihnout biatlonisty, kteří běhali a stříleli úžasně. Naše zlatostříbrná Martina Sáblíková opět nezklamala. Zvládla totiž obhájit zlato z Vancouveru. Další zlato pro nás vybojovala snowboardistka Eva Samková. Tady jsou olympijské disciplíny: Akrobatické lyžování Alpské lyžování Biatlon Boby Běh na lyžích Curling Hokej Krasobruslení Rychlobruslení Saně Severská kombinace Short-track Skeleton Skoky na lyžích Snowboarding ZLATO BRONZ STŘÍBRO CELKEM Česká republika Autor: Lucie Vavrušková Zdroje: https://www.facebook.com/olympijskytym.

6 Soutěžíme a někdy i ne vyhráváme S O U TĚ Ž F I N AN Č N Í G RAM O TN O S T Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. vyhlásily 5. ročník celostátní Soutěže Finanční gramotnost. Studenti naší obchodní akademie se této soutěže zúčastnili s cílem prověření svých teoretických a praktických znalostí, ale také prohloubení vlastních vědomostí z oblasti finanční gramotnosti. Letošní 5. ročník soutěže přinesl několik změn, kromě změn v oblasti soutěžního systému, kdy se konečné body a pořadí studentů soutěžících ve školním kole zobrazil až po ukončení školních kol, je to především obsah soutěžních testů. Kromě tradičních soutěžních témat jako jsou: Peněžní gramotnost peníze. Rozpočtová gramotnost - hospodaření domácností. Cenová a investiční gramotnost - finanční produkty se letos pro žáky II. kategorie v testu objevily otázky z oblasti: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti práce a zaměstnanost. Informační gramotnost ve finanční gramotnosti sítě a média. Právní gramotnost ochrana spotřebitele. Finanční gramotnosti naživo praktické příklady. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbyt ných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpo čet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. P ořa d í p rvn ích d e s e ti n e j l e p š ích z ce l kové h o p očtu 4 2 s ou tě žících M S O A: 1. Ka te ři n a C h wi s tková - 1. ročn ík 2. Lu ci e Va vru š ková - 1. ročn ík 3. J a ros l a v Va l ta - 4. ročn ík Tito tři postoupili do okresního kola, které probíhalo od na MSOA opět formou elektronického testu. V okre s e O s tra va s e n a š i s tu d e n ti u m ís ti l i n a 7 m ís tě. Pořadí Škola 1 Mezinárodní obchodní akademie Ostrava, s. r. o. 2 Gymnázium Olgy Havlové 3 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. 4 AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 5 Gymnázium Hladnov a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 6 Obchodní akademie a VOŠ sociální, Ostrava-Mariánské Hory 7 Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 8 Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice 9 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba 10 SŠ služeb a podnikání, Ostrava 11 Wichterlovo gymnázium 12 SPŠ elektrotechniky a informatiky 13 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 14 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka Ing. Eliška Galambicová Body Čas 1 0:28 1 2:47 1 3:1 6 08:26 11 : :01 08:43 1 0:20 1 8:08 1 4:26 11 :05 1 9:47 1 0:29 1 2:25

7 Mgr. Aleš Sasín S velkým potěšením jsme mezi naše "pančky" přivítali mužského zástupce pedagogického sboru. Vzhledem k tomu, že se bohužel ve sborovně často nepotkáme, s e zn a m te s e p ros ím : 1 ) Odkud pocházíte? Narodil jsem se v Ostravě, a prožil zde celý svůj dosavadní život, studium i práci. I přesto, že se v Ostravě potýkáme se sociálním problémy, se znečištěným ovzduším a mám velmi kladný vztah k přírodě a město opouštím téměř vždy, když k tomu mám příležitost a volný čas, jsem hrdý Ostravák a na Ostravu nedám nikdy dopustit. 2) Kde a jaký obor jste vystudoval? Co se týče střední školy, mám maturitu na Obchodní akademii v Ostravě Porubě, obor obchodní akademie. Z tohoto důvodu si myslím, že mám k studentům naší školy velmi blízko. Vysokoškolské vzdělání jsem získal v magisterském studijním programu na Ostravské Univerzitě, obor učitelství Tělesné výchovy a Občanské výchovy. 3) Učíte kromě nás, žáků MSOA, také na jiné škole? Ano, učím na základní škole Nádražní v Moravské Ostravě. K této škole mám velmi kladný vztah, protože jsem jako žák chodil právě na ni. Kromě tělesné výchovy učím ještě dějepis a občanskou výchovu. 4) Jak vzpomínáte na svá studentská léta? Co se týká střední školy, tak vzpomínky krásné, žádná odpovědnost, spousta zábavy, kurzy, výlety a podobně. Ale když se na to podívám dnes zpětně, tak jsem byl ještě takové tele. Ve čtvrťáku jsem si myslel, že už jsem dospělý a nic mě nemůže překvapit, ale teprve po maturitě nastal ten reálný boj se životem. Na vysoké škole už to bylo o něčem jiném. Setkal jsem se tam s lidmi, kteří šli stejnou cestou a ke stejnému cíli jako já. Všichni jsme měli společné zájmy a tím pádem jsme si výborně rozuměli. Vytvořila se výborná parta, ve které jsme se vzájemně podporovali a to nejen ve studiu, ale i v životě. Postupem času a získáváním dalších zkušeností během studia se ze mě stával jiný člověk. Velmi mě to ovlivnilo a podepsalo se to na mé dnešní osobnosti. Celkově jsem si studium na tělesné výchově užil maximálním způsobem a nikdy na něj nezapomenu. Byly to velmi krásné čtyři roky života. Dodnes se se spoustou kamarádů z vysoké stýkám a trávím s nimi spoustu volného času. 5) Jak trávíte volný čas? Především s přáteli. Nejsem typ samotáře, obklopuji se spoustou lidí, které mám rád a kterých si nesmírně vážím. Na přátelství totiž kladu velký důraz. A s těmito lidmi pak ve většině případů trávím volný čas sportem a outdoorovými aktivitami někde v horském prostředí. V létě pořádáme letní dětské tábory. 6) Jaký sport máte nejraději? Můj sport číslo jedna a absolutní prioritou je lyžování. Je to tak trošku můj životní styl a vášeň, které jsem schopen spoustu věcí podřídit. Dále se pak věnuji outdoorovým sportům od horolezectví, přes jízdu na horském kole až po vysokohorskou turistiku. Jinak jak to bývá u všech tělocvikářů, k žádnému sportu nemám daleko. S přáteli se pravidelně účastníme volejbalových a beachvolejbalových turnajů. Nesmím také opomenout mou zálibu ve fitness. 7) Sportujete také profesionálně? Jaký je Váš největší úspěch? Největším úspěchem je třetí místo v obřím slalomu v mezinárodním závodu středních škol. Dnes však na lyžích už nezávodím a přešel jsem do pozice trenéra a vedu mladé naděje tohoto sportu v Penguin s ski clubu Ostrava. Aktivně hájím branku v krajské florbalové soutěži v týmu FBK Rafani Ostrava.

8 8) Máte nějaké sourozence? Mám sestru Markétu. Je to nesmírně sečtělá, sofistikovaná a chytrá žena, studuje v Olomouci na Univerzitě Palackého českou Filologii. V letošním roce by měla dokončit magisterský titul. 9) Jaké jídlo nebo pití máte nejraději? Mám raději dietnější stravu. Jsem člověk, který se snaží dodržovat zásady zdravého stravování. K mému jídelníčku patří pravidelně kuřecí, krůtí nebo rybí maso s různými přílohami od brambor přes rýži po těstoviny, popřípadě zeleninové saláty. Ale samozřejmě najdou se i dny, kdy člověk zhřeší a dá si třeba pizzu, tu mám opravdu rád. Ovšem absolutní top je domácí svíčková mého otce a čočková polévka mé maminky, tomu se nevyrovná absolutně nic. A co se týká pití V tak mezi mé favority patří čepovaná dietní světlá kofola V 1 0) Chtěl byste něco vzkázat svým studentům? Je spousta věcí, které lze vzkázat. Když jsem byl student a někdo mi něco vzkazoval, vždy jsem to bral jako poučování, obzvláště ze strany autorit, jako jsou rodiče nebo učitelé. Ale dnes jsem v mnohých případech nucen přiznat to, že měli pravdu. Takže tady nechci něco kázat, ale i přesto mě něco málo napadá V Pamatuji si jednu krásnou větu, kterou jsem slyšel od svého třídního učitele na základce: Život není fér. Měl pravdu. Nikdy nedostanete nic zadarmo, když ano, příště se od vás bude očekávat, že vy dáte zadarmo něco někomu jinému. Děkujeme za rozhovor. D e u ts ch fü r a l l e E n d e g u t, a l l e s g u t. Konec dobrý, všechno dobré. O h n e F l e i ß ke i n P re i s. Bez práce nejsou koláče. Al l e r An fa n g i s t s ch we r. Každý začátek je těžký. Ü b u n g m a ch t d e n M e i s te r. Cvičení dělá mistra. Wi e d e r An fa n g, s o d a s E n d e. Jaký začátek, takový konec. Wi e d e rh ol u n g i s t d i e M u tte r d e r We i s h e i t. Opakování je matkou moudrosti. G u t D i n g b ra u ch t We i l e. Všechno chce svůj čas. E s i s t n och ke i n M e i s te r vom H i m m e l g e fa l l e n. Žádný učený z nebe nespadl. Wa s d u h e u te ka n n s t b e s org e n, d a s ve rs ch i e b e n i ch t a u f m org e n. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. Mgr. Kateřina Handlová

9 E kon om i e j e vě d a, e kon om i cká te ori e. Historicky se ekonomie vyčlenila z filozofie. Vznikla díky rozporu mezi potřebami a zdroji pro jejich uspokojování. Potřeby jsou téměř nekonečné, ale zdroje pouze omezené. Jak tedy rozdělit tyto vzácné zdroje mezi vzájemně se konkurující užití? to je otázka, kterou se zabývá ekonomie. Ekonomická teorie jako samostatná disciplína je spojena s učením skotského filozofa a ekonoma Adama Smitha (polovina 1 8. století). Ale už daleko před tím, můžeme najít řadu ekonomických statí a polemik z pera řady učenců, filozofů, správních úředníků nebo rádců panovníků. Počátky ekonomického myšlení můžeme nalézt v dílech antických řeckých básníků, především v díle řeckého básníka H om é ra (2. polovina 8. stol. př. Kr.) Íl i a s a O d ys s e i a. V tomto rozsáhlém eposu Homér popisuje období, ve kterém vládla rodová aristokracie v podmínkách naturálního hospodářství. Homér tvrdil, že moc aristokracie je založena na koncentraci půdy a akumulaci bohatství v naturální podobě. Toto bohatství je možné získat válkou, daněmi a zčásti také obchodem. Naopak H é s i od os z As ke r tvrdil, že zdrojem bohatství je především práce. P op rvé b yl p oj e m e kon om i e p ou ži t v d íl e O I KO N O M I KO S, j e h ož a u tore m j e ře cký fi l ozof Xe n ofón p roto j e n a zývá n kře s tn ím otce m e kon om i e. Název je složen z řeckých slov oikos dům a nomos pravidlo, zákon). Původně se tedy jednalo o správné hospodaření domácnosti. Xenofón, Sokratův žák, byl zastánce naturálního hospodářství, kritik hospodářství založeném na obchodu (je to nedůstojné zaměstnání) a peněžní ekonomice. Za zdroj veškerého bohatství považoval zemědělství. Fyzickou práci by však měli vykonávat jen otroci, svobodní občasné mají tuto práci jen kontrolovat. Aristokraté se mají věnovat jen duševní práci. Jako první upozornil na tzv. dvojakou povahu zboží, tzn. statek, který je užitečný pro jednoho člověka, nemusí být užitečný pro druhého. Dalším významným Sokratovým žákem byl řecký filozof P l a tón, který tvrdil, že každý stát se skládá ze tří stavů: stavu vládců (filozofů), ti by se měli starat jen o řízení státu, vydávání zákonů a o péči a výchovu dětí. Stavu válečníků, kteří by se měli starat jen o ochranu státu a dobývání nových území. A stavu svobodných, kteří by měli pracovat a zabezpečit prostředky předchozí dva stavy. Každý z těchto stavů měl vykonávat jen ty povinnosti, které mu náleží, přičemž vládnoucí stavy (vládci a válečníci) nesměli poznat fyzickou práci tou Platón pohrdal. Jeho názory šli tak daleko, že navrhoval, aby se vládnoucí stav dělil o stravu, ženy i děti. Právě díky tomuto názoru na společné vlastnictví je někdy Platón označován za prvního teoretika spotřebitelského komunismu. Platón výše uvedené tři stavy doplnil ještě o čtvrtý stav, a to nesvobodní (otroci), ty považoval pouze za mluvící nástroje. Platónovým žákem a zároveň odpůrcem byl další významný filozof Ari s tote l e s ze S tri g e ry. Odsuzoval rozvoj obchodu a hospodářství založené na penězích a zastával naturální hospodářství. Důrazně zavrhoval Platónovu představu společného vlastnictví. Tvrdil, že společný majetek nemůže být nikdy spravován tak dobře, jako majetek soukromý. Předklasické období ekonomické teorie můžeme členit do tří škol ekonomického myšlení: scholastika, merkantilismus a fyziokratismus. V období vrcholného středověku (1 2. a 1 3. století) vznikl nový filozofický směr nazývaný s ch ol a s ti ka. Z hlediska ekonomické teorie patří k nejvýznamnějším scholastikům katolický filozof a teolog s v. Tom á š Akvi n s ký. Hájil existenci nevolnictví a nevolníkům přisuzoval povinnost pracovat, pouze otroci a nevolníci by měli poznat fyzickou práci, šlechta a duchovenstvo pouze práci duchovní. Práci považoval za bohulibou lidskou činnost. Práce je nezbytná k obživě, odstraňuje zahálku a upevňuje mravnost. Vystupoval tvrdě

10 proti lichvářství, tvrdil, že úrok je platba za čas, na který se peníze půjčují, a čas je dar boží. A proto je úrok platbou za něco, co nelze zpeněžit. Zabýval se tzv. spravedlivou cenou, ta by měla zahrnovat nejen náklady, ale měla by odrážet i společenské postavení účastníků směny. Obchodní zisk měl pokrýt náklady na dopravu, riziko obchodníka a být stanoven v rámci hranic slušnosti. Na přelomu 1 5. a 1 6. století dochází v řadě evropských zemí k výrazným změnám jejichž výsledkem byl vznik absolutistických monarchií, v čele s panovníky, opírající se o ústřední orgány moci a armádu. S tím však byly spojeny velké výdaje, které vedly k honbě za penězi. Tehdejší představitelé ekonomického myšlení zastávali názor, že bohatství a síla země závisí na množství peněz (zlata a stříbra), které se v této zemi nachází. Tento přístup je označován jako m e rka n ti l i s m u s (z lat. slova mercator, tj. obchodník). Merkantilismus byl zaměřený na obhajobu zájmů panovníka, ale také na obhajobu zájmů obchodníků. Merkantilisté pod pojmem bohatství rozumí peníze v podobě zlata a stříbra. Velikost tohoto bohatství je ovlivněna jen zahraničním obchodem. Byl podporován vývoz a omezován dovoz, protože dovoz zboží znamená odliv zlata a stříbra ze země, ale vývoz naopak vede k přílivu drahých kovů do ekonomiky. V této době vznikla první nadnárodní společnost v západní Evropě - Vých od oi n d i cká s p ol e čn os t ( ). Získala licenci, která Holandsku zaručovala obchodní monopol v oblasti mezi mysem Dobré naděje a Magalhasovým průlivem. Francouzská větev merkantilismu je označována jako colbertismus, v německy mluvících zemích se tento způsob ekonomického myšlení stal součástí ka m e rá l n ích vě d (věda policejní, obchodní a finanční). Díky ekonomické zaostalosti této části Evropy, způsobené Třicetiletou válkou a morovými ranami, ale tyto vědy nedosahovaly úrovně merkantilismu v Anglii a Francii. Významnými odpůrci merkantilismu byli fyziokraté. F yzi okra ti s m u s (řecky fyzis, tj. příroda a kratos, tj. vláda. Tedy vláda přírody ) je nový myšlenkový proud, který vznikl v polovině 1 8. století ve Francii a je označován za p rvn í e kon om i ckou š kol u. Zakladatem fyziokratismu je francouzský chirurg, matematik a ekonom F ra n coi s e Qu e s n a y, který je autorem prvního ekonomického modelu v historii, nazývaného jako Ekonomická tabulka nebo také cik-cak model národního hospodářství. Quesnay viděl ekonomiku jako koloběh krve v lidském těle, díky tomu analyzoval ekonomické procesy jako cyklický tok peněz, zboží a lidí. Také je považován za autora kréda La i s s e z-fa i re, l a i s s e z-p a s s e r!, což se dá volně přeložit jako nechte být, nechte plynout. Sledování vlastních zájmů musí vést k největšímu možnému uspokojení potřeb společnosti jako celku a stát by neměl zasahovat. V této sobě se v Anglii začal prosazovat h os p od á řs ký l i b e ra l i s m u s. Ideálem je ekonomický systém založený na svobodné tržní konkurenci a svobodě obchodu, tj. přístup odpovídající krédu Laissez-faire, laisse-passer! resp. Smithově n e vi d i te l n é ru ce trh u. Tzv. neviditelná ruka trhu sama optimálně řeší základní ekonomické otázky co, kolik, jak a pro koho vyrábět. Tyto názory se staly součástí kl a s i cké p ol i ti cké e kon om i e, kte rá j e p ova žová n a za p rvn í e kon om i cky ori e n tova n ou vě d u An g l i e j e te d y kol é b kou m od e rn í e kon om i cké te ori e. Předmětem zájmu v klasické ekonomii se staly otázky makroekonomické. Za otce moderní ekonomické teorie je považován skotský filozof a ekonom Ad a m S m i th. Jeho přínos však nevyplývá z originality jeho myšlenek, spíše z jeho vize kapitalismu jako ekonomického systému, ve kterém se všem daří lépe. Jeho nevýznamnějším dílem je Zkoumání povahy a příčin bohatství národů (1 776). Preferoval omezení vlivu státu na ekonomiku a prosazoval odstranění monopolních praktik. Autor: Ing. Eliška Galambicová

11 C o (n e )ra d i s l yš íte a n e b " p e rl i čky z n a š í š kol i čky" 1 ) Dobrý den. Děkuji. Posaďte se a rozsaďte se! 2) Kdo chybí? Valta. Jé, to bude dnes krásný klid. 3) Učitelka: Zaúčtuj manko v pokladně. Žák: Nóó 569????? Učitelka: Kam? Žák: Na DAL. Učitelka: Pojď sem a řekni mi to do očí. 4) Vidíte, jak nám to všechno krásně vychází??? 5) No, není to krásný??? 6) Vy jste moje trdýlka 7) Katka: Paní učitelko, týráte i vlastní děti? 8) Nedělej machýrka a koukej se do účtovky. 9) Ježíš, vy tady máte ale hroznej bordel. 1 0) Co ta svatá trojice vzadu? Děláte něco? 11 ) To snad není možný, co ten náklad na DAL? To je na lepáka! 1 2) Poslouchá mě tady někdo???? 1 3) Tak já tady šaškuju u tabule a nikoho to nezajímá?! 1 4) Baví se tady se mnou někdo??? 1 5) Podle školního řádu máte mít 8 známek, ale nebojte se, budete jich mít přibližně ) Paní učitelko, z čeho budeme psát? To ti řeknu naprosto přesně, z účetnictví. 1 7) Ještě slovo a letíš!!!! 1 8) Ježíš, copak to nevidíš?? Drž si tam prst!! 1 9) Každá mamka má svého taťku = každá pětka - náklad má svoji šestku - výnos 20) óóódpisy óóóprávky 21 ) Učitelka: tak na jakou stranu to zaúčtuješ? Žák: na MÁ DÁTI Učitelka: no, to určitě Žák: tak na DAL Učitelka: no, jinam už to nepůjde!! 22) Existují dvě výjimky jo dvě, slovy DVĚ! 23) Do 1 0 tisíc neodvádíš ZP ani SP, a když řeknu ŽE NIKDE, TAK NIKDE!!!! 24) Ještě jednou pípni a vlítnu tam na tebe!!! 25) Bez částky nezaúčtuješ, takže nula bodou. 26) No, dělej jak myslíš, já už maturitu mám! 27) Prosím vás, to co kreslím na tabuli, to není sprostý obrázek, to je magický čtyřúhelník!! 28) Katko... kde je zas ta maličká??? 29) Cože, to už je konec hodiny? Zrovna mě to začalo bavit!! 30) Já zapíšu do třídnice a vy se zatím rozlučte (pozn. s přáteli na Facebooku). 31 ) Paní učitelko, vás to vyloženě baví, že jo?? 32) Marťo, já bych tě chtěla mít doma. 33) Vojto, už seš velkej kluk. To zvládneš sám. Já tady věčně nebudu. 34) Filipe, ty ses mi zkazil!!! 35) Kubo, tyhle kecičky ti u maturity stačit nebudou. Začni se konečně učit. 36) Adame, ty seš hroznej pohádkář, ale ty tvoje pohádky celkem dávají smysl. 37) Kubo! Jé, ahoj. Ty ještě žiješ chlape?? 38) Ďábelský pytlíček připraven!!! 39) Jurčik: Valta, drž už hubu. Valta: "pančko, ať mi nenadává". 40) Upozorňuji, že do ďábelského pytlíčku přibyla otázka č. 8. Adam: Jak se to mohlo stát? 41 ) Tak jedem!!! 42) Děcka neblbněte, přijďte zítra do školy, já vám upeču buchtu. Vavřík: A klobása by nebyla? 43) "Pančko, nechcete si udělat dovolenou? My vám ji zaplatíme". Vavřík: "ale jen cestu tam".

12 J a k s e m a j í n a š i a b s o l ve n ti? Vítejte u pokračování seriálu "Jak se mají naši absolventi?". Tentokrát jsem pro vás vyzpovídala n a š i l oň s kou a b s ol ve n tku N i kol S a ka řovou. 1 ) Ahoj Niky. Jak jsi prožila letní prázdniny? Relaxovala jsem a snažila jsem se využít každé volné chvíle, abych si užila své poslední prázdniny. 2) Studuješ nebo pracuješ? Kde a jak se ti daří? Nyní pracuji v Avionu, ze začátku jsem byla velice spokojená, ovšem teď se mi začalo stýskat po škole. 3) Co plánuješ do budoucna? Zatím žádné plány nemám, uvidím postupem času co bude dál a co život nabídne. 4) Na co z MSOA nejraději vzpomínáš? Nejraději vzpomínám na učitelský kolektiv a skvělé výukové metody, samozřejmě i na své spolužáky. 5) Použila jsi už někdy něco z toho, co ses naučila na MSOA? Ano využila jsem hodně z ekonomiky. 6) Niky, před časem jsi nafotila sadu nádherných fotografií, s kým a proč tyto fotografie vznikly? Zabýváš se ještě modelingem? Fotky jsem nafotila s mým dvorním fotografem Romanem Růžanským. Vždy zkoušíme nějaké nové téma, které se nám zalíbí nebo nás nějakým způsobem nadchne. Ano, modelingem se stále zabývám a stále spolupracuji s agenturou WOW Models Managment. 7) Otázka na závěr: doporučila bys MSOA dalším studentům? Ano, doporučila jsem už naši školu několika mým známým :-) Děkuji za rozhovor. Eliška Galambicová Foto: archiv Nikol Sakařové a Elišky Galambicové

13 Klávesnicová gramotnost Umíte ovládat klávesnici všemi deseti? Chcete se to naučit? V prostorech naší školy nabízíme výuku všem zájemcům. Není stanoven nejnižší počet skupiny, výuka může probíhat individuálně. Kurz je bezplatný. Zároveň jsme připraveni nabídnout konzultaci tvorby obchodních dopisů, např. reklamací, urgencí, upomínek, případně pomoci sestavit konkrétní písemnost. Pokud máte o uvedenou nabídku zájem, neváhejte kontaktovat vyučující předmětu Písemná a elektronická komunikace Ing. Sabinu Paťorkovou na ové adrese C o je Z A V? K d o je J A R OS L A V Z A V I A Č I Č? M e tod u a p rog ra m Za vi a či č - ZAV vytvoři l J a ros l a v Za vi a či č, vicemistr světa v psaní na stroji ve spolupráci s Ing. Helenou Matouškovou, devítinásobnou mistryní světa ve zpracování textů na PC. Každým rokem se touto metodou učí psát kolem žáků od 8 do 83 let ve čtyřech jazykových verzích. Program pro psaní všemi deseti ZAV je vhodný také pro samouky. Postupně vás naučí hmatem poznávat všechny písmena na klávesnici, bez toho, aby jste museli klávesnici sledovat. Pokud jednotlivá cvičení zvládnete bez obtíží, postupujete rychle dále. V opačném případě se vracíte zpět na nižší cvičení, dokud nepíšete vybrané písmeno plynule. Jaroslav Zaviačič je předseda českého sdružení Interinfo ČR, zakladatel unikátní metody záznamu textu - stenografického zkratkového systému pro obyčejnou klávesnici, vicemistr světa v rychlosti psaní na klávesnici - a především učitel. Historie metody ZAV sahá až do roku V 80-tých letech pan Zaviačič pracoval pro firmu IBM, pro tuto firmu n a vrh n u l výs tu p ky n a kl á v e s á c h F a J. V roce se rekordním výkonem 435,7 úhozů za minutu stal mistrem československých škol. Byl úspěšný i na mezinárodních šampionátech v psaní na mechanických psacích strojích, získal titul vicemistra světa. Působil jako trenér rakouského týmu a vybudoval z něho nejsilnější družstvo na světě. V roce 2005 byl ve Vídni zvolen předsedou světové organizace pro zpracování informací INTERSTENO. Absolutní postavení v mezinárodních soutěžích zaujímá současná metodička Internetové školy ZAV Helena Matoušková: získala devět titulů mistryně světa a je držitelkou světového rekordu 928 čistých úhozů za minutu. Odstup od druhého nejúspěšnějšího v historických tabulkách je větší než 1 00 úhozů za minutu! Jaroslav Zaviačič založil internetovou školu ZAV: P rog ra m ZAV vyu žívá n a š e š kol a v h od i n á ch výu ky " P ís e m n é a e l e ktron i cké kom u n i ka ce ". Autor: Ing. Eliška Galambicová

14 T E S T ÚČ E T N Í C H Z N A L O S T Í Vyzkoušejte si test účetních znalostí, který byl součástí loňské soutěže v účetnictví Středoškolák roku v účetnictví, kterou pořádá SVŠE ve Znojmě ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Ing. Pavel Štohl. Vyb e rte j e d n u n e b o více s p rá vn ých od p ově d í. Správné odpovědi naleznete na poslední straně časopisu. 1 ) Základní právní úpravu inventarizace obsahuje: a) Zákon o obchodních korporacích b) České účetní standardy c) Zákon o účetnictví d) Zákon o daních z příjmů 2) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje tento majetek: a) Majetek získaný darem b) Přebytky majetku zjištěné při inventarizaci c) Pohledávky při postoupení d) Majetek vytvořený vlastní činností, pokud jeho tržní hodnota je vyšší než vlastní náklady 3) Do položky MATERIÁL NEPATŘÍ: a) náhradní díly b) umělecká díla c) pozemky určené pro stavbu firemní budovy d) provozovací látky 4) Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují: a) pořizovací cenou b) reprodukční pořizovací cenou c) vlastními náklady d) cenou pořízení 5) Opravná položka se vytváří k zásobám materiálu v případech, kdy jde o: a) snížení hodnoty trvalého charakteru b) snížení hodnoty dočasného charakteru c) zvýšení hodnoty dočasného charakteru d) zvýšení hodnoty trvalého charakteru 6) Úbytek zboží v rámci norem přirozeného úbytku se účtuje: a) na stranu MD účtu 549 Manka a škody b) na stranu MD účtu 501 Spotřeba materiálu c) na stranu MD účtu 504 Prodané zboží d) na stranu MD účtu 51 8 Ostatní služby 7) Účet 1 39 Zboží na cestě má na konci účetního období (tj. k rozvahovému dni) zůstatek, jestliže: a) účetní jednotka obdržela fakturu od dodavatele, ale zboží ještě nebylo dodáno b) zboží bylo dodáno, ale dosud nebyla přijata dodavatelská faktura c) byla vystavena faktura odběrateli, ale zboží účetní jednotka ještě neodeslala d) zboží bylo odesláno odběrateli, ale dosud nebyla vystavena faktura 8) Do vstupní ceny DHM a DNM se zahrnují mimo jiné tyto náklady: a) clo, dopravné, montáž b) kurzové rozdíly c) náklady na opravu a údržbu d) projektové práce včetně variantních řešení 9) Konečný zůstatek syntetického účtu 082 Oprávky k samostatným movitým věcem vyjadřuje: PS: předpokládejte, že účetní odpisy jsou stanovené dle odpisového plánu ÚJ a účetní odpisy se nerovnají daňovým odpisům. a) účetní zůstatkovou cenu b) daňovou zůstatkovou cenu c) součet účetních odpisů za celou dobu užívání d) součet daňových odpisů za celou dobu užívání 1 0) Mezi DHM dle účetních předpisů mimo jiné patří: a) náhradní díly s pořizovací cenou vyšší než je limit pro ocenění určený účetní jednotkou b) pohledávky za odběrateli nad kč c) pěstitelské celky trvalých porostů (např. sady, vinice, chmelnice) d) samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž limit je vyšší než ocenění stanovené účetní jednotkou 11 ) Pro účetní odpisy platí mimo jiné tyto pravidla: a) účetní odpisy nelze přerušit b) dobu odpisování si stanoví účetní jednotka sama, doba odpisování nesmí být kratší než jeden rok c) doby odpisování vychází ze zákona o daních z příjmů d) dobu odpisování stanoví ministerstvo financí 1 2) Označte pasivní účty: a) 21 3 Ceniny b) 251 Majetkové cenné papíry k obchodování c) 253 Dluhové cenné papíry k obchodování d) 232 Eskontní úvěry

15 1 3) Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy obsahuje účty: a) krátkodobých i dlouhodobých pohledávek a závazků b) dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků c) krátkodobých pohledávek a dlouhodobých závazků d) krátkodobých i dlouhodobých pohledávek a krátkodobých závazků 1 4) Rezervní fond se v rozvaze vykazuje jako součást: a) stálých aktiv b) oběžných aktiv c) vlastního kapitálu d) cizích zdrojů 1 5) Na účet 41 3 Ostatní kapitálové fondy se účtují například: a) dlouhodobé půjčky od společníků b) příplatky mimo základní kapitál c) přijaté dary d) vklady společníků, které zvyšují základní kapitál 1 6) Náklady příštích období (například předem placené nájemné) se svojí podstatou nejvíce přibližuje: a) přijaté záloze od odběratele b) zaplacené záloze dodavateli c) pohledávce za odběratelem z titulu prodeje zboží d) závazku vůči dodavateli z titulu nákupu zboží 1 7) Na účtu 668 Ostatní finanční výnosy se účtují mimo jiné: a) přebytky zásob b) manko v pokladně c) přebytky na ceninách d) předpis manka v pokladně k náhradě hmotně odpovědné osobě 1 8) Označte PRAVDIVÁ tvrzení: a) Kurzový rozdíl u pohledávky v cizí měně na konci účetního období ovlivňuje rozvahové účty b) Poplatky bance se účtují na účet 568 Ostatní finanční náklady c) Kontokorentní účet je bankovní účet, který může mít i záporný zůstatek d) Nákup stravenek, které ještě nebyly vydány zaměstnancům, se účtuje do nákladů 1 9) Očekávané pohledávky, u nichž neznáme přesnou částku, se účtují na účtě: a) 31 5 Ostatní pohledávky b) 378 Jiné pohledávky c) 388 Dohadné účty aktivní d) 389 Dohadné účty pasivní 20) Vlastní kapitál fyzické osoby, která je účetní jednotkou, je v účetnictví zaznamenán na účtu: a) 411 Základní kapitál b) 41 3 Ostatní kapitálové fondy c) 41 9 Změny základního kapitálu d) 491 Účet individuálního podnikatele 21 ) Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: a) Bude mít počáteční zůstatek na začátku účetního období v případě použitelného zisku na straně Dal a v případě případné ztráty na straně MD b) Bude mít počáteční zůstatek na začátku účetního období v případě použitelného zisku na straně MD a v případě případné ztráty na straně Dal c) Bude mít zůstatek jak na začátku účetního období, tak na konci účetního období d) Nemůže mít zůstatek na začátku ani na konci účetního období 22) Do finančních nákladů se zahrnují tyto inventarizační rozdíly: a) manko v pokladně b) manko na materiálu c) manko na zboží d) manko na ceninách 23) Pokuty a penále finančnímu úřadu účetní jednotka účtuje na účet: a) 538 Ostatní daně a poplatky b) 544 Smluvní pokuty a penále c) 545 Ostatní pokuty a penále d) 644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 24) Zaměstnavatel může přispívat zaměstnancům na závodní stravování zabezpečované prostřednictvím jiných subjektů. V takovém případě jsou daňově uznatelným nákladem (výdajem): a) poskytované příspěvky v plné výši, tj. bez omezení b) poskytované příspěvky maximálně do výše 55 % z ceny hlavního jídla c) poskytované příspěvky maximálně do výše stanovené vnitropodnikovou směrnicí d) nejsou nikdy daňově uznatelným nákladem Ing. Eliška Galambicová, dle Soutěž středoškolák roku v účetnictví

16 JARNÍ PLES Vs tu p e n ky m ů že te za kou p i t u s tu d e n tů 3. ročn íku, 3. p a tro, u če b n a č V současné době probíhá příprava školního plesu jako poděkování všem učitelům, rodičům a ostatním příznivcům naší obchodní akademie. Proto Vás touto cestou oslovujeme s žádostí o sponzorský dar do naší tomboly. Přivítáme jakékoliv dary, dárky či poukázky. V případě Vašeho zájmu, nebo jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na tel , (v odpoledních hodinách) nebo na ové adrese: Vaše dárky či příspěvky přijímáme každý den v budově školy osobně, nebo prostřednictvím našich spolužáků.

17 KOZOROH ( ) Občasné hádky jsou pro vaše partnerství důležité. Jedině tak se vybijí emoce a na nějaký čas bude zase od dusna pokoj. VODNÁŘ ( ) Ve škole se asi stanete středem pozornosti závistivých spolužáků. RYBY ( ) Naplánujte si vážný rozhovor s protějškem. Nepanikařte, pokud se v první chvíli na ničem nedohodnete a budete stát na opačných názorových březích. BERAN ( ) Nezapomeňte dnes poblahopřát dobrému známému. Ať už jde o pracovní úspěchy či narozeniny, ocení to. BÝK ( ) V hlavě se vám vylíhne super nápad. Okamžitě se ho chopte, jinak se zase vypaří. BLÍŽENCI ( ) O vaše finanční záležitosti se teď začne podezřele zajímat kolega, kterému do toho vůbec nic není. RAK ( ) Pokuste se nebrat příliš vážně některé projevy svých přátel. Ani je nesuďte a nejlépe raději hned zapomeňte jejich slova. LEV ( ) Je třeba, abyste si s protějškem řekli, jak budete nadále trávit volný čas. Najděte si nové hobby. PANNA ( ) Kamarád vám představí moc zajímavou osobu opačného pohlaví. Vypadá to, že se bláznivě zamilujete. VÁHY ( ) Váš partnerský vztah začne procházet menší krizí. Berte to s nadhledem, protože váš protějšek vlastně jen žárlí. ŠTÍR ( ) Je čas oživit staré koníčky. STŘELEC ( ) Potěší vás nabídka, kterou vám učiní některý z vašich šikovných kamarádů. Autor: Eliška Galambicová

18 G ra t u l a c e v březnu oslaví narozeniny: 1. ročník D o m i n i k a Ku b í n o v á Ka re l P ra i s "pančky" M g r. Re n á ta D a vi d ová N a M S O A to te n tokrá t vyp a d á s os l a va m i b íd n ě, p roto s e p od ívá m e, kd o z n a š i ch kol e g ů e kon om ů b y os l a vi l s vé n a roze n i n y. Th om a s Rob e rt M a l th u s ( ) Málokterý ekonom vzbudil za svůj život (ale i po něm) tolik vzrušených debat a diskusí. Zatímco jedni jeho dílo velebí, druzí mu nemohou přijít na jméno. Malthus se narodil a vyrostl v Rockery, venkovském domku jižně od Londýna v dobře situované rodině. Na svět přišel jako druhý syn z osmi dětí, zbylých šest bylo dívek. Otec Daniel Malthus byl zanícený Jakobín. V osmnácti letech odešel studovat do Cambridge na Jesus College teologii, ještě během studií využil působil jako vikář. Po studiích na univerzitě zůstal a dál tu pracoval až do roku Plnil si své povinnosti faráře a žil společně s otcem. Jelikož mu to víra dovolovala, v osmatřiceti letech se oženil. Manželství se sestřenicí Harriet bylo šťastné a vzešly z něj tři děti (Henry, Emily a Lucy). Jeho nejvýznamnějším a velice kontroverzím dílem je Esej o principech populace. První vydání ještě publikoval anonymně. Vyšlo v roce a čítalo zhruba 50 tisíc slov. Do roku vyšla kniha šestkrát, pokaždé rozšířená o nové postřehy. Dle jeho názoru je nezvratným osudem většiny lidí v každé společnosti chudoba a bída a zlepšení není možné. Veškeré pokusy zmírnit chudobu a utrpení vedou jen ke zhoršení situace. A proč není možné zlepšit lidské podmínky? Protože lidé jsou ovládání neovladatelnou žádostí sexuální rozkoše, což vede k růstu populace, a pokud tento růst nebude kontrolován, poroste geometrickou řadou (1, 2, 4, 8, 1 6, 32,...), na rozdíl od produkce potravin, která roste řadou aritmetickou (1, 2, 3, 4, 5,...). Dříve či později musí podle jeho názoru člověk narazit na limity své i přírody a nutně musí nastat hladovění. V prvním vydání svého díla navrhuje pouze pozitivní kontrolu růstu populace, tzn. války, mor, hladomor a přírodní katastrofy, které přirozeně počet populace sníží. Ve druhém vydání šel ale poněkud dále a navrhoval preventivní kontrolu, především sexuální abstinenci, kontrolu porodnosti a pozdější sňatky. Nelíbilo se mu bezhlavé a nepromyšlené rozmnožování zejména mezi chudými. Byl otevřeným kritikem zákonů na podporu chudiny, které umožňovaly aby se muž ženil a zakládal rodinu, aniž by byl schopen zajistit její soběstačnost a nezávislost. Tvrdil, že pokud budou chudí finančně podporováni, budou plodit další děti a stále více zhoršovat svoji ekonomickou situaci. Tento názor v současnosti zastávají tzv. neomalthusiánci. Podle jejich názoru vede vládní pomoc jen k tomu, že příjemci státní podpory mají více dětí, což následně jejich ekonomickou situaci dále zhoršuje. Autor: Ing. Eliška Galambicová

19 S V A T Ý V A L E NT Ý N Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích každoročně 1 4. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tématikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů. Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve Starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do urny lásky vloženy lístečky se jmény mladých dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček, a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho miláčkem v následujícím roce. Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentinovi. Claudius II, vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentin vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 1 4. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 1 4. února slaven. HRO M NI CE Hromnice je lidové označení svátku slaveného druhého února, kterému v oficiálním křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do Chrámu. V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako gaelský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je "Na Hromnice o hodinu více". Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční stromek. S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v katolický svátek Uvedení Páně do Chrámu, dříve též Očišťování Panny Marie. Svátek připomíná událost z evangelií, kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalemského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval světlem k osvícení národů. Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky hromničky, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností. Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic). Autor: Dominika Kubínová Zdroj: google

20 J a k a s kým j s m e p roži l i " va l e n týn a "? Dnes jsem pro vás vyzpovídala žáky naší školy. Jak strávili den Sv. Valentýna? Položila jsem tyto dvě otázky: 1 ) J a k j s i s trá vi l /a d e n S V. Va l e n týn a? 2 ) C o s i m y s l íš o t o m t o s v á t ku? Takto mi odpověděla Nancy z prvního ročníku: Tak Valentýn jsem prožila pěkně, byla jsem se svým klukem celý den, až do půlnoci. Byli jsme večer v kině na Robocopovi a můj přítel mi koupil plyšového medvídka s čokoládou Rafaelo a velké srdcové lízátko :-). A o Valentýnu si myslím, že ten svátek není potřebný, že lidi co se milují nebo se mají rádi, tak si mají vyznávat lásku každý den a ne jen toho 1 4 února. To je můj názor, ale zase je to pěkné :-) Na tyto dvě otázky mi odpověděla i Natálka, také z prvního ročníku: Strávila jsem Sv. Valentýna se svým přítelem. Byli jsme na večeři a poté v kině. Nikdy jsem neslavila tento "svátek". Jsem názoru, že člověk může strávit krásné večery i mimo určené dny kalendáře. A co mi odpověděla Terka ze čtvrtého ročníku? Valentýn jsem neoslavila, jelikož zrovna přítele nemám. Ale i když jsem byla s přítelem, tak jsem mu řekla, že Valentýn prostě neslavím (i přesto mi alespoň růži koupil :-) ). Beru ho jako komerční svátek, na kterém vydělávají převážně květinářství. Volno stejně nemáme :-). Připadá mi prostě jako blbost slavit svátek, o kterém vlastně vůbec nic nevím a lidé s tím dělají takové estrády jen proto, aby se aspoň v něčem přiblížili velmoci, jakou jsou Spojené státy. Za chvilku nám začne nosit dárky místo Ježíška Santa Claus, ale nic to stejně nezmění. Američané nám neřeknou, kde vlastně ta Česká republika leží. Navíc si myslím, že když někoho opravdu miluješ, jeden den na projevení všech svých citů opravdu nestačí, ale projevuješ je stále. Tak na co Valentýn? Abych tady neměla pouze samá děvčata, tak vám sem přidám i nějakého chlapce. Na mé otázky odpověděl "předseda třídy" prvního ročníku: Svatý Valentýn, respektive ten den, pro mě byl opravdu úžasný. Ačkoliv tento svátek moc neuznávám, protože to není český svátek. Je ze zahraničí a u nás se slaví pouze kvůli tržní stránce. A taky nepotřebuji mít státem stanovený den, kdy mám své Lásce dokázat, že jí opravdu Miluji. Přesto jsem ho se svou přítelkyní řádně oslavil, jednak je to náš první společný Valentýn a jednak nám to přišlo jako skvělý nápad. Ať v budoucnu máme na co vzpomínat, a taky, že jsme mohli být spolu. Jak jinak, než že jsme si předali dárečky, zašli se podívat do obchodního střediska Fórum Nová Karolina, jelikož tam byla Valentýnská akce (blbost nehorázná, focení, bohužel s amorem, takže nás to moc nezaujalo). Byl to pro mě skvělý Valentýn. Děkuji všem za odpovědi Lucie Vavrušková

Ján Čarný. Kormidelník v moři peněz. Ve víně je hlavně práce. Návštěva ve Zlíně. Internet nahrazuje klasické přepážky

Ján Čarný. Kormidelník v moři peněz. Ve víně je hlavně práce. Návštěva ve Zlíně. Internet nahrazuje klasické přepážky Podzim 2009 SYMBOL ÚSPĚCHU Kormidelník v moři peněz S viceguvernérem ČNB nejen o kurzu koruny Ve víně je hlavně práce Na Znojemsku už mají vlastní apelaci Návštěva ve Zlíně Podnikání a život v Baťově městě

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY Duben PRESÍK SLOVO ŠÉFREDAKTORA V ítejte u dubnového vydání časopisu Presík. V tomto čísle se dozvíte více o pořádaných Cisco Games a o finálním umístění našich

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

občasný občasník Další úspěch zaznamenalo naše Bezevšeho na 3. ročníku soutěže O nej časopis 2009, pořádané Asociací středoškolských

občasný občasník Další úspěch zaznamenalo naše Bezevšeho na 3. ročníku soutěže O nej časopis 2009, pořádané Asociací středoškolských občasný občasník 26 prosinec 2009 VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším

Více

LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí.

LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí. LISTY LANŠKROUNSKA 2/XV LEDEN 2015 CENA 12 Kč Francouzská dobrovolnice Zoe Fouquet Foto: M. Teichmannová 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY Rozhovor s dobrovolnicí

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou:

romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou: romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou: S finanční podporou z programu Evropské unie Základní práva

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA DĚKANKA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA A NADAČNÍ FOND KARLA ENGLIŠE PŘI EKONOMICKÉ FAKULTĚ VŠB

Více

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny LADY N Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny ZIMA 2014 Moře úsměvů Chantal Poullain Nový koncept osobního bankovnictví Ostrovy velkých divů Freerider Nové Audi A6 Avant s nejnovější quattro

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů hlučínskénoviny V sobotu 21. dubna 2012 pořadatelé Kulturního domu Hlučín ve spolupráci s KST KD Hlučín a ČSTS MS Divize přivítali v kulturním domě účastníky dalšího ročníku tradiční taneční soutěže Hlučínská

Více

METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Již od příštího týdne budete moci pomocí SMS rozhodnout o nejsympatičtějším finalistovi ankety Zlatý Ámos. Jejich fotografie najdete v našem týdeníku, na www.zlatyamos.cz

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Amos Tour odstartovala Oblíbená soutěž o nejvšestrannější školu je v plném proudu.

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

Cesty Ve večerních Benátkách potkáte romantiku, hru barev i vůni kávy

Cesty Ve večerních Benátkách potkáte romantiku, hru barev i vůni kávy 01 08 U n i e p r o r o z h o d č í a m e d i a č n í ř í z e n í Č R Jarní Chamonix Co takhle spojit lyžování s golfem? Prezident Exekutorské komory České republiky Juraj Podkonický říká: Exekutor by

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Březen 2014 / 3 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Pavel Ráliš Tomáš Milich Josef

Více

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13.

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice

Více

ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ PROMĚNA PARKU ZAČÍNÁ KÁCENÍM LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA DOMINO MAŠKARNÍ REJ JOSEFSKÉ NOCI

ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ PROMĚNA PARKU ZAČÍNÁ KÁCENÍM LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA DOMINO MAŠKARNÍ REJ JOSEFSKÉ NOCI 3 Libuš a Písnice 2 0 1 2 ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ PROMĚNA PARKU ZAČÍNÁ KÁCENÍM LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA DOMINO MAŠKARNÍ REJ JOSEFSKÉ NOCI 1 2 3 4 5 1 Základní školu

Více