ÚNOR ČÍSLO. n t. t s. zn a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 201 4 6. ČÍSLO. n t. t s. zn a"

Transkript

1 AKTU ALI TY ROZH OVORY ZAJ ÍM AVOS TI S O U TĚ ŽE ZÁB AVA H O R O S KO P Y KV Í Z Y M O R AV S K O S L E Z S K Ý O DVA Z ÚNOR ČÍSLO JARNÍ PLES ZO ín 4 as 01 I2 šs le CH SO.A H gr M n i t la en V. Sv ch í n t če í ú t st s e o l T zn a N á r o d n í s r o v n á v a cí z k o u š k y C o je Z A V? K d o je J A R OS L A V Z A V I A Č I Č? J a k js m e o b s t á l i v s o u t ě ž í c h D e u ts ch fü r a l l e Jak se mají naši absolventi?

2 Vydavatel: Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. Michálkovická 1 81 / Ostrava-Slezská Ostrava Redakce: Lucie Vavrušková Dominik Přeček Dominika Kubínová Ing. Eliška Galambicová Grafika: Ing. Eliška Galambicová Editor: Ing. Eliška Galambicová N a š e re d a k c e s t á l e m ě n í s vé s l o ž e n í, p ři d e j s e k n á m. P o m o z n á m v y t v o ři t s ta b i l n í a s p o l e h l i vý tým re d a k t o rů.

3 P otě š te s e s n á m i s e ri á l e m z d íl n y n a š i ch s tu d e n tů : " co n os ím e v s rd ci " ZI M A, ALE ŽÁD N Ý S N ÍH Každoročně se mnoho z nás těší na záplavu bílého písku. Avšak tento rok to nevypadá ani na malý "porážek". Proč je sníh důležitý? Někteří lidé rádi odpočívají v zasněžených hotelech a pozorují, jak se od sněhu odráží světlo slunce, popřípadě jak na sníh doléhá měsíční svit. Také jsou tu lidé, kteří mají rádi sníh kvůli tomu, že se na něm projedou na lyžích, boardech nebo na obyčejných bobech. A také nesmíme zapomenout na děti, ty milují sníh asi nejvíce. Možná proto, že v něm vidí svobodu, nebo prostě jen pro ty nevinné hry ve sněhu. Ale komu doopravdy vadí nejvíce, že sníh tady není ani koncem února? Jsou to rostliny! Ano, rostliny a převážně také stromy. A proč? Z jednoduchého principu. Na jaře je teplo, stromy kvetou a vydávají své plody. A v zimě, obaleny sněhem, mají odpočívat a připravovat se na přicházející teplo. Bez sněhu si rostliny neodpočinou a příští rok budou velmi zmatené. Proč mluvím o stromech jako o lidech? Podle některých indiánských šamanů, mají stromy své vlastní duše. Když jsou smutné nebo se jim ubližuje, tak pláčou, ale my vidíme jen lepkavou mízu (smůlu). Zima je něco, co potřebujeme všichni na světě, i když se nám někdy nechce stát ve sněhu na zastávkách, nebo chodit na procházku se psy ve sněhu. Každý z nás potřebuje zimu, tak se tedy ptám, přijde ještě tento rok??? Autor: Dominik Přeček VI D Í Š Vidíš, a přece jsi odešel, sliboval jsi, chyboval jsi též. Vidíš a přece jsi mi řekl... běž si za tou svou modrookou blondýnou. Vidíš, a přece jsi odešel. Málokdo dnes dokáže žít a přesto každý den potkáváme tvory, kteří si pyšně říkají "lidé" a do všech stran vykřikují, že žijí... D ARU J M I RŮ ŽE Daruj mi růže a lži, že nikdy nezvadnou, chci svléknout se z kůže a lidské šaty nepadnou. M ÁLO KD O Daruj mi lásku Málokdo se ještě dnes dokáže pozastavit nad a lži, že jen má, odhoď svoji masku, maličkostmi, vždyť o tobě se mi zdá. které nám zkrášlují život. Málokdo se dokáže odpoutat od každodenního Daruj mi úsměv a lži, že smí mě hřát, shonu a pohladit na louce květ, daruj mi svůj zpěv pochválit kopretinu za její krásu, a lži, že máš mě rád. poděkovat slavíkovi za jeho píseň Daruj mi život a poklonit se před urostlou borovicí. a lži, že bude věčný, Málokdo dnes dokáže darovat lásku, kdo může být vděčný takový ten opravdový cit, - lháři! který nejde vyjádřít slovy, prozradí se jen očima a doteky, Autor: neznámá TOBĚ které tak nádherně hřejí na těle a vhánějí slzy štěstí do očí.

4 N Á RO D N Í S RO V N Á V A C Í ZK OU ŠK Y Národní srovnávací zkoušky jsou certifikované zkoušky, které organizuje a vyhodnocuje společnost SCIO. V současné době tyto zkoušky nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na řadu vysokých škol v České republice a na Slovensku. Probíhají šestkrát ročně na různých místech (nám nejblíže je Ostrava). Můžete test absolvovat několikrát a počítá se vám jen nejlepší výsledek. Testy jsou členěny do několika oblastí: Obecné studijní předpoklady, Základy společenských věd, Matematika, Biologie, Chemie, Anglický jazyk, Německý jazyk. Zkouška je zpoplatněna, základní verze mini stojí 425 Kč. Nejbližší termíny zkoušek: , , 8. 5., Bližší informace a zkušební testy najdete na tomto odkazu: https://www.scio.cz/nsz/ také na Facebooku: https://www.facebook.com/scio.nsz Seznam některých vysokých škol, které uznávají NSZ: - Masarykova univerzita v Brně - MENDELU v Brně - VÚT v Brně - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezské univerzity v Opavě - VŠB-TU v Ostravě - Vysoká škola ekonomická v Praze - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Všechny výše uvedené školy a jejich jednotlivé fakulty uznávají Test Obecných studijních předpokladů. Ten se člení na čtyři části: verbální, logická, agrumentační a kvantitativní. Přičemž se nejedná o test středoškolských znalostí, ale testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia. Na tomto odkazu si můžete zdarma vyzkoušet test: https://www.scio.cz/nsz/osp.asp Autor: Ing. Eliška Galambicová

5 Olympijské hry v SOČI 2014 Tak, olympiáda nám už skončila a myslím si, že pro náš národ moc dobře. Chtěla bych poděkovat všem sportovcům, kteří se zúčastnili olympijských her. Byli jste všichni úžasní a vůbec jste naší zemi neudělali ostudu. Myslím si, že takové ty kecy, že naši hokejisté zahráli špatně, jsou nemístné. Hráli jste kluci bezvadně! Zejména bych chtěla vyzdvihnout biatlonisty, kteří běhali a stříleli úžasně. Naše zlatostříbrná Martina Sáblíková opět nezklamala. Zvládla totiž obhájit zlato z Vancouveru. Další zlato pro nás vybojovala snowboardistka Eva Samková. Tady jsou olympijské disciplíny: Akrobatické lyžování Alpské lyžování Biatlon Boby Běh na lyžích Curling Hokej Krasobruslení Rychlobruslení Saně Severská kombinace Short-track Skeleton Skoky na lyžích Snowboarding ZLATO BRONZ STŘÍBRO CELKEM Česká republika Autor: Lucie Vavrušková Zdroje: https://www.facebook.com/olympijskytym.

6 Soutěžíme a někdy i ne vyhráváme S O U TĚ Ž F I N AN Č N Í G RAM O TN O S T Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. vyhlásily 5. ročník celostátní Soutěže Finanční gramotnost. Studenti naší obchodní akademie se této soutěže zúčastnili s cílem prověření svých teoretických a praktických znalostí, ale také prohloubení vlastních vědomostí z oblasti finanční gramotnosti. Letošní 5. ročník soutěže přinesl několik změn, kromě změn v oblasti soutěžního systému, kdy se konečné body a pořadí studentů soutěžících ve školním kole zobrazil až po ukončení školních kol, je to především obsah soutěžních testů. Kromě tradičních soutěžních témat jako jsou: Peněžní gramotnost peníze. Rozpočtová gramotnost - hospodaření domácností. Cenová a investiční gramotnost - finanční produkty se letos pro žáky II. kategorie v testu objevily otázky z oblasti: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti práce a zaměstnanost. Informační gramotnost ve finanční gramotnosti sítě a média. Právní gramotnost ochrana spotřebitele. Finanční gramotnosti naživo praktické příklady. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbyt ných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpo čet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. P ořa d í p rvn ích d e s e ti n e j l e p š ích z ce l kové h o p očtu 4 2 s ou tě žících M S O A: 1. Ka te ři n a C h wi s tková - 1. ročn ík 2. Lu ci e Va vru š ková - 1. ročn ík 3. J a ros l a v Va l ta - 4. ročn ík Tito tři postoupili do okresního kola, které probíhalo od na MSOA opět formou elektronického testu. V okre s e O s tra va s e n a š i s tu d e n ti u m ís ti l i n a 7 m ís tě. Pořadí Škola 1 Mezinárodní obchodní akademie Ostrava, s. r. o. 2 Gymnázium Olgy Havlové 3 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. 4 AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 5 Gymnázium Hladnov a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 6 Obchodní akademie a VOŠ sociální, Ostrava-Mariánské Hory 7 Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 8 Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice 9 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba 10 SŠ služeb a podnikání, Ostrava 11 Wichterlovo gymnázium 12 SPŠ elektrotechniky a informatiky 13 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 14 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka Ing. Eliška Galambicová Body Čas 1 0:28 1 2:47 1 3:1 6 08:26 11 : :01 08:43 1 0:20 1 8:08 1 4:26 11 :05 1 9:47 1 0:29 1 2:25

7 Mgr. Aleš Sasín S velkým potěšením jsme mezi naše "pančky" přivítali mužského zástupce pedagogického sboru. Vzhledem k tomu, že se bohužel ve sborovně často nepotkáme, s e zn a m te s e p ros ím : 1 ) Odkud pocházíte? Narodil jsem se v Ostravě, a prožil zde celý svůj dosavadní život, studium i práci. I přesto, že se v Ostravě potýkáme se sociálním problémy, se znečištěným ovzduším a mám velmi kladný vztah k přírodě a město opouštím téměř vždy, když k tomu mám příležitost a volný čas, jsem hrdý Ostravák a na Ostravu nedám nikdy dopustit. 2) Kde a jaký obor jste vystudoval? Co se týče střední školy, mám maturitu na Obchodní akademii v Ostravě Porubě, obor obchodní akademie. Z tohoto důvodu si myslím, že mám k studentům naší školy velmi blízko. Vysokoškolské vzdělání jsem získal v magisterském studijním programu na Ostravské Univerzitě, obor učitelství Tělesné výchovy a Občanské výchovy. 3) Učíte kromě nás, žáků MSOA, také na jiné škole? Ano, učím na základní škole Nádražní v Moravské Ostravě. K této škole mám velmi kladný vztah, protože jsem jako žák chodil právě na ni. Kromě tělesné výchovy učím ještě dějepis a občanskou výchovu. 4) Jak vzpomínáte na svá studentská léta? Co se týká střední školy, tak vzpomínky krásné, žádná odpovědnost, spousta zábavy, kurzy, výlety a podobně. Ale když se na to podívám dnes zpětně, tak jsem byl ještě takové tele. Ve čtvrťáku jsem si myslel, že už jsem dospělý a nic mě nemůže překvapit, ale teprve po maturitě nastal ten reálný boj se životem. Na vysoké škole už to bylo o něčem jiném. Setkal jsem se tam s lidmi, kteří šli stejnou cestou a ke stejnému cíli jako já. Všichni jsme měli společné zájmy a tím pádem jsme si výborně rozuměli. Vytvořila se výborná parta, ve které jsme se vzájemně podporovali a to nejen ve studiu, ale i v životě. Postupem času a získáváním dalších zkušeností během studia se ze mě stával jiný člověk. Velmi mě to ovlivnilo a podepsalo se to na mé dnešní osobnosti. Celkově jsem si studium na tělesné výchově užil maximálním způsobem a nikdy na něj nezapomenu. Byly to velmi krásné čtyři roky života. Dodnes se se spoustou kamarádů z vysoké stýkám a trávím s nimi spoustu volného času. 5) Jak trávíte volný čas? Především s přáteli. Nejsem typ samotáře, obklopuji se spoustou lidí, které mám rád a kterých si nesmírně vážím. Na přátelství totiž kladu velký důraz. A s těmito lidmi pak ve většině případů trávím volný čas sportem a outdoorovými aktivitami někde v horském prostředí. V létě pořádáme letní dětské tábory. 6) Jaký sport máte nejraději? Můj sport číslo jedna a absolutní prioritou je lyžování. Je to tak trošku můj životní styl a vášeň, které jsem schopen spoustu věcí podřídit. Dále se pak věnuji outdoorovým sportům od horolezectví, přes jízdu na horském kole až po vysokohorskou turistiku. Jinak jak to bývá u všech tělocvikářů, k žádnému sportu nemám daleko. S přáteli se pravidelně účastníme volejbalových a beachvolejbalových turnajů. Nesmím také opomenout mou zálibu ve fitness. 7) Sportujete také profesionálně? Jaký je Váš největší úspěch? Největším úspěchem je třetí místo v obřím slalomu v mezinárodním závodu středních škol. Dnes však na lyžích už nezávodím a přešel jsem do pozice trenéra a vedu mladé naděje tohoto sportu v Penguin s ski clubu Ostrava. Aktivně hájím branku v krajské florbalové soutěži v týmu FBK Rafani Ostrava.

8 8) Máte nějaké sourozence? Mám sestru Markétu. Je to nesmírně sečtělá, sofistikovaná a chytrá žena, studuje v Olomouci na Univerzitě Palackého českou Filologii. V letošním roce by měla dokončit magisterský titul. 9) Jaké jídlo nebo pití máte nejraději? Mám raději dietnější stravu. Jsem člověk, který se snaží dodržovat zásady zdravého stravování. K mému jídelníčku patří pravidelně kuřecí, krůtí nebo rybí maso s různými přílohami od brambor přes rýži po těstoviny, popřípadě zeleninové saláty. Ale samozřejmě najdou se i dny, kdy člověk zhřeší a dá si třeba pizzu, tu mám opravdu rád. Ovšem absolutní top je domácí svíčková mého otce a čočková polévka mé maminky, tomu se nevyrovná absolutně nic. A co se týká pití V tak mezi mé favority patří čepovaná dietní světlá kofola V 1 0) Chtěl byste něco vzkázat svým studentům? Je spousta věcí, které lze vzkázat. Když jsem byl student a někdo mi něco vzkazoval, vždy jsem to bral jako poučování, obzvláště ze strany autorit, jako jsou rodiče nebo učitelé. Ale dnes jsem v mnohých případech nucen přiznat to, že měli pravdu. Takže tady nechci něco kázat, ale i přesto mě něco málo napadá V Pamatuji si jednu krásnou větu, kterou jsem slyšel od svého třídního učitele na základce: Život není fér. Měl pravdu. Nikdy nedostanete nic zadarmo, když ano, příště se od vás bude očekávat, že vy dáte zadarmo něco někomu jinému. Děkujeme za rozhovor. D e u ts ch fü r a l l e E n d e g u t, a l l e s g u t. Konec dobrý, všechno dobré. O h n e F l e i ß ke i n P re i s. Bez práce nejsou koláče. Al l e r An fa n g i s t s ch we r. Každý začátek je těžký. Ü b u n g m a ch t d e n M e i s te r. Cvičení dělá mistra. Wi e d e r An fa n g, s o d a s E n d e. Jaký začátek, takový konec. Wi e d e rh ol u n g i s t d i e M u tte r d e r We i s h e i t. Opakování je matkou moudrosti. G u t D i n g b ra u ch t We i l e. Všechno chce svůj čas. E s i s t n och ke i n M e i s te r vom H i m m e l g e fa l l e n. Žádný učený z nebe nespadl. Wa s d u h e u te ka n n s t b e s org e n, d a s ve rs ch i e b e n i ch t a u f m org e n. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. Mgr. Kateřina Handlová

9 E kon om i e j e vě d a, e kon om i cká te ori e. Historicky se ekonomie vyčlenila z filozofie. Vznikla díky rozporu mezi potřebami a zdroji pro jejich uspokojování. Potřeby jsou téměř nekonečné, ale zdroje pouze omezené. Jak tedy rozdělit tyto vzácné zdroje mezi vzájemně se konkurující užití? to je otázka, kterou se zabývá ekonomie. Ekonomická teorie jako samostatná disciplína je spojena s učením skotského filozofa a ekonoma Adama Smitha (polovina 1 8. století). Ale už daleko před tím, můžeme najít řadu ekonomických statí a polemik z pera řady učenců, filozofů, správních úředníků nebo rádců panovníků. Počátky ekonomického myšlení můžeme nalézt v dílech antických řeckých básníků, především v díle řeckého básníka H om é ra (2. polovina 8. stol. př. Kr.) Íl i a s a O d ys s e i a. V tomto rozsáhlém eposu Homér popisuje období, ve kterém vládla rodová aristokracie v podmínkách naturálního hospodářství. Homér tvrdil, že moc aristokracie je založena na koncentraci půdy a akumulaci bohatství v naturální podobě. Toto bohatství je možné získat válkou, daněmi a zčásti také obchodem. Naopak H é s i od os z As ke r tvrdil, že zdrojem bohatství je především práce. P op rvé b yl p oj e m e kon om i e p ou ži t v d íl e O I KO N O M I KO S, j e h ož a u tore m j e ře cký fi l ozof Xe n ofón p roto j e n a zývá n kře s tn ím otce m e kon om i e. Název je složen z řeckých slov oikos dům a nomos pravidlo, zákon). Původně se tedy jednalo o správné hospodaření domácnosti. Xenofón, Sokratův žák, byl zastánce naturálního hospodářství, kritik hospodářství založeném na obchodu (je to nedůstojné zaměstnání) a peněžní ekonomice. Za zdroj veškerého bohatství považoval zemědělství. Fyzickou práci by však měli vykonávat jen otroci, svobodní občasné mají tuto práci jen kontrolovat. Aristokraté se mají věnovat jen duševní práci. Jako první upozornil na tzv. dvojakou povahu zboží, tzn. statek, který je užitečný pro jednoho člověka, nemusí být užitečný pro druhého. Dalším významným Sokratovým žákem byl řecký filozof P l a tón, který tvrdil, že každý stát se skládá ze tří stavů: stavu vládců (filozofů), ti by se měli starat jen o řízení státu, vydávání zákonů a o péči a výchovu dětí. Stavu válečníků, kteří by se měli starat jen o ochranu státu a dobývání nových území. A stavu svobodných, kteří by měli pracovat a zabezpečit prostředky předchozí dva stavy. Každý z těchto stavů měl vykonávat jen ty povinnosti, které mu náleží, přičemž vládnoucí stavy (vládci a válečníci) nesměli poznat fyzickou práci tou Platón pohrdal. Jeho názory šli tak daleko, že navrhoval, aby se vládnoucí stav dělil o stravu, ženy i děti. Právě díky tomuto názoru na společné vlastnictví je někdy Platón označován za prvního teoretika spotřebitelského komunismu. Platón výše uvedené tři stavy doplnil ještě o čtvrtý stav, a to nesvobodní (otroci), ty považoval pouze za mluvící nástroje. Platónovým žákem a zároveň odpůrcem byl další významný filozof Ari s tote l e s ze S tri g e ry. Odsuzoval rozvoj obchodu a hospodářství založené na penězích a zastával naturální hospodářství. Důrazně zavrhoval Platónovu představu společného vlastnictví. Tvrdil, že společný majetek nemůže být nikdy spravován tak dobře, jako majetek soukromý. Předklasické období ekonomické teorie můžeme členit do tří škol ekonomického myšlení: scholastika, merkantilismus a fyziokratismus. V období vrcholného středověku (1 2. a 1 3. století) vznikl nový filozofický směr nazývaný s ch ol a s ti ka. Z hlediska ekonomické teorie patří k nejvýznamnějším scholastikům katolický filozof a teolog s v. Tom á š Akvi n s ký. Hájil existenci nevolnictví a nevolníkům přisuzoval povinnost pracovat, pouze otroci a nevolníci by měli poznat fyzickou práci, šlechta a duchovenstvo pouze práci duchovní. Práci považoval za bohulibou lidskou činnost. Práce je nezbytná k obživě, odstraňuje zahálku a upevňuje mravnost. Vystupoval tvrdě

10 proti lichvářství, tvrdil, že úrok je platba za čas, na který se peníze půjčují, a čas je dar boží. A proto je úrok platbou za něco, co nelze zpeněžit. Zabýval se tzv. spravedlivou cenou, ta by měla zahrnovat nejen náklady, ale měla by odrážet i společenské postavení účastníků směny. Obchodní zisk měl pokrýt náklady na dopravu, riziko obchodníka a být stanoven v rámci hranic slušnosti. Na přelomu 1 5. a 1 6. století dochází v řadě evropských zemí k výrazným změnám jejichž výsledkem byl vznik absolutistických monarchií, v čele s panovníky, opírající se o ústřední orgány moci a armádu. S tím však byly spojeny velké výdaje, které vedly k honbě za penězi. Tehdejší představitelé ekonomického myšlení zastávali názor, že bohatství a síla země závisí na množství peněz (zlata a stříbra), které se v této zemi nachází. Tento přístup je označován jako m e rka n ti l i s m u s (z lat. slova mercator, tj. obchodník). Merkantilismus byl zaměřený na obhajobu zájmů panovníka, ale také na obhajobu zájmů obchodníků. Merkantilisté pod pojmem bohatství rozumí peníze v podobě zlata a stříbra. Velikost tohoto bohatství je ovlivněna jen zahraničním obchodem. Byl podporován vývoz a omezován dovoz, protože dovoz zboží znamená odliv zlata a stříbra ze země, ale vývoz naopak vede k přílivu drahých kovů do ekonomiky. V této době vznikla první nadnárodní společnost v západní Evropě - Vých od oi n d i cká s p ol e čn os t ( ). Získala licenci, která Holandsku zaručovala obchodní monopol v oblasti mezi mysem Dobré naděje a Magalhasovým průlivem. Francouzská větev merkantilismu je označována jako colbertismus, v německy mluvících zemích se tento způsob ekonomického myšlení stal součástí ka m e rá l n ích vě d (věda policejní, obchodní a finanční). Díky ekonomické zaostalosti této části Evropy, způsobené Třicetiletou válkou a morovými ranami, ale tyto vědy nedosahovaly úrovně merkantilismu v Anglii a Francii. Významnými odpůrci merkantilismu byli fyziokraté. F yzi okra ti s m u s (řecky fyzis, tj. příroda a kratos, tj. vláda. Tedy vláda přírody ) je nový myšlenkový proud, který vznikl v polovině 1 8. století ve Francii a je označován za p rvn í e kon om i ckou š kol u. Zakladatem fyziokratismu je francouzský chirurg, matematik a ekonom F ra n coi s e Qu e s n a y, který je autorem prvního ekonomického modelu v historii, nazývaného jako Ekonomická tabulka nebo také cik-cak model národního hospodářství. Quesnay viděl ekonomiku jako koloběh krve v lidském těle, díky tomu analyzoval ekonomické procesy jako cyklický tok peněz, zboží a lidí. Také je považován za autora kréda La i s s e z-fa i re, l a i s s e z-p a s s e r!, což se dá volně přeložit jako nechte být, nechte plynout. Sledování vlastních zájmů musí vést k největšímu možnému uspokojení potřeb společnosti jako celku a stát by neměl zasahovat. V této sobě se v Anglii začal prosazovat h os p od á řs ký l i b e ra l i s m u s. Ideálem je ekonomický systém založený na svobodné tržní konkurenci a svobodě obchodu, tj. přístup odpovídající krédu Laissez-faire, laisse-passer! resp. Smithově n e vi d i te l n é ru ce trh u. Tzv. neviditelná ruka trhu sama optimálně řeší základní ekonomické otázky co, kolik, jak a pro koho vyrábět. Tyto názory se staly součástí kl a s i cké p ol i ti cké e kon om i e, kte rá j e p ova žová n a za p rvn í e kon om i cky ori e n tova n ou vě d u An g l i e j e te d y kol é b kou m od e rn í e kon om i cké te ori e. Předmětem zájmu v klasické ekonomii se staly otázky makroekonomické. Za otce moderní ekonomické teorie je považován skotský filozof a ekonom Ad a m S m i th. Jeho přínos však nevyplývá z originality jeho myšlenek, spíše z jeho vize kapitalismu jako ekonomického systému, ve kterém se všem daří lépe. Jeho nevýznamnějším dílem je Zkoumání povahy a příčin bohatství národů (1 776). Preferoval omezení vlivu státu na ekonomiku a prosazoval odstranění monopolních praktik. Autor: Ing. Eliška Galambicová

11 C o (n e )ra d i s l yš íte a n e b " p e rl i čky z n a š í š kol i čky" 1 ) Dobrý den. Děkuji. Posaďte se a rozsaďte se! 2) Kdo chybí? Valta. Jé, to bude dnes krásný klid. 3) Učitelka: Zaúčtuj manko v pokladně. Žák: Nóó 569????? Učitelka: Kam? Žák: Na DAL. Učitelka: Pojď sem a řekni mi to do očí. 4) Vidíte, jak nám to všechno krásně vychází??? 5) No, není to krásný??? 6) Vy jste moje trdýlka 7) Katka: Paní učitelko, týráte i vlastní děti? 8) Nedělej machýrka a koukej se do účtovky. 9) Ježíš, vy tady máte ale hroznej bordel. 1 0) Co ta svatá trojice vzadu? Děláte něco? 11 ) To snad není možný, co ten náklad na DAL? To je na lepáka! 1 2) Poslouchá mě tady někdo???? 1 3) Tak já tady šaškuju u tabule a nikoho to nezajímá?! 1 4) Baví se tady se mnou někdo??? 1 5) Podle školního řádu máte mít 8 známek, ale nebojte se, budete jich mít přibližně ) Paní učitelko, z čeho budeme psát? To ti řeknu naprosto přesně, z účetnictví. 1 7) Ještě slovo a letíš!!!! 1 8) Ježíš, copak to nevidíš?? Drž si tam prst!! 1 9) Každá mamka má svého taťku = každá pětka - náklad má svoji šestku - výnos 20) óóódpisy óóóprávky 21 ) Učitelka: tak na jakou stranu to zaúčtuješ? Žák: na MÁ DÁTI Učitelka: no, to určitě Žák: tak na DAL Učitelka: no, jinam už to nepůjde!! 22) Existují dvě výjimky jo dvě, slovy DVĚ! 23) Do 1 0 tisíc neodvádíš ZP ani SP, a když řeknu ŽE NIKDE, TAK NIKDE!!!! 24) Ještě jednou pípni a vlítnu tam na tebe!!! 25) Bez částky nezaúčtuješ, takže nula bodou. 26) No, dělej jak myslíš, já už maturitu mám! 27) Prosím vás, to co kreslím na tabuli, to není sprostý obrázek, to je magický čtyřúhelník!! 28) Katko... kde je zas ta maličká??? 29) Cože, to už je konec hodiny? Zrovna mě to začalo bavit!! 30) Já zapíšu do třídnice a vy se zatím rozlučte (pozn. s přáteli na Facebooku). 31 ) Paní učitelko, vás to vyloženě baví, že jo?? 32) Marťo, já bych tě chtěla mít doma. 33) Vojto, už seš velkej kluk. To zvládneš sám. Já tady věčně nebudu. 34) Filipe, ty ses mi zkazil!!! 35) Kubo, tyhle kecičky ti u maturity stačit nebudou. Začni se konečně učit. 36) Adame, ty seš hroznej pohádkář, ale ty tvoje pohádky celkem dávají smysl. 37) Kubo! Jé, ahoj. Ty ještě žiješ chlape?? 38) Ďábelský pytlíček připraven!!! 39) Jurčik: Valta, drž už hubu. Valta: "pančko, ať mi nenadává". 40) Upozorňuji, že do ďábelského pytlíčku přibyla otázka č. 8. Adam: Jak se to mohlo stát? 41 ) Tak jedem!!! 42) Děcka neblbněte, přijďte zítra do školy, já vám upeču buchtu. Vavřík: A klobása by nebyla? 43) "Pančko, nechcete si udělat dovolenou? My vám ji zaplatíme". Vavřík: "ale jen cestu tam".

12 J a k s e m a j í n a š i a b s o l ve n ti? Vítejte u pokračování seriálu "Jak se mají naši absolventi?". Tentokrát jsem pro vás vyzpovídala n a š i l oň s kou a b s ol ve n tku N i kol S a ka řovou. 1 ) Ahoj Niky. Jak jsi prožila letní prázdniny? Relaxovala jsem a snažila jsem se využít každé volné chvíle, abych si užila své poslední prázdniny. 2) Studuješ nebo pracuješ? Kde a jak se ti daří? Nyní pracuji v Avionu, ze začátku jsem byla velice spokojená, ovšem teď se mi začalo stýskat po škole. 3) Co plánuješ do budoucna? Zatím žádné plány nemám, uvidím postupem času co bude dál a co život nabídne. 4) Na co z MSOA nejraději vzpomínáš? Nejraději vzpomínám na učitelský kolektiv a skvělé výukové metody, samozřejmě i na své spolužáky. 5) Použila jsi už někdy něco z toho, co ses naučila na MSOA? Ano využila jsem hodně z ekonomiky. 6) Niky, před časem jsi nafotila sadu nádherných fotografií, s kým a proč tyto fotografie vznikly? Zabýváš se ještě modelingem? Fotky jsem nafotila s mým dvorním fotografem Romanem Růžanským. Vždy zkoušíme nějaké nové téma, které se nám zalíbí nebo nás nějakým způsobem nadchne. Ano, modelingem se stále zabývám a stále spolupracuji s agenturou WOW Models Managment. 7) Otázka na závěr: doporučila bys MSOA dalším studentům? Ano, doporučila jsem už naši školu několika mým známým :-) Děkuji za rozhovor. Eliška Galambicová Foto: archiv Nikol Sakařové a Elišky Galambicové

13 Klávesnicová gramotnost Umíte ovládat klávesnici všemi deseti? Chcete se to naučit? V prostorech naší školy nabízíme výuku všem zájemcům. Není stanoven nejnižší počet skupiny, výuka může probíhat individuálně. Kurz je bezplatný. Zároveň jsme připraveni nabídnout konzultaci tvorby obchodních dopisů, např. reklamací, urgencí, upomínek, případně pomoci sestavit konkrétní písemnost. Pokud máte o uvedenou nabídku zájem, neváhejte kontaktovat vyučující předmětu Písemná a elektronická komunikace Ing. Sabinu Paťorkovou na ové adrese C o je Z A V? K d o je J A R OS L A V Z A V I A Č I Č? M e tod u a p rog ra m Za vi a či č - ZAV vytvoři l J a ros l a v Za vi a či č, vicemistr světa v psaní na stroji ve spolupráci s Ing. Helenou Matouškovou, devítinásobnou mistryní světa ve zpracování textů na PC. Každým rokem se touto metodou učí psát kolem žáků od 8 do 83 let ve čtyřech jazykových verzích. Program pro psaní všemi deseti ZAV je vhodný také pro samouky. Postupně vás naučí hmatem poznávat všechny písmena na klávesnici, bez toho, aby jste museli klávesnici sledovat. Pokud jednotlivá cvičení zvládnete bez obtíží, postupujete rychle dále. V opačném případě se vracíte zpět na nižší cvičení, dokud nepíšete vybrané písmeno plynule. Jaroslav Zaviačič je předseda českého sdružení Interinfo ČR, zakladatel unikátní metody záznamu textu - stenografického zkratkového systému pro obyčejnou klávesnici, vicemistr světa v rychlosti psaní na klávesnici - a především učitel. Historie metody ZAV sahá až do roku V 80-tých letech pan Zaviačič pracoval pro firmu IBM, pro tuto firmu n a vrh n u l výs tu p ky n a kl á v e s á c h F a J. V roce se rekordním výkonem 435,7 úhozů za minutu stal mistrem československých škol. Byl úspěšný i na mezinárodních šampionátech v psaní na mechanických psacích strojích, získal titul vicemistra světa. Působil jako trenér rakouského týmu a vybudoval z něho nejsilnější družstvo na světě. V roce 2005 byl ve Vídni zvolen předsedou světové organizace pro zpracování informací INTERSTENO. Absolutní postavení v mezinárodních soutěžích zaujímá současná metodička Internetové školy ZAV Helena Matoušková: získala devět titulů mistryně světa a je držitelkou světového rekordu 928 čistých úhozů za minutu. Odstup od druhého nejúspěšnějšího v historických tabulkách je větší než 1 00 úhozů za minutu! Jaroslav Zaviačič založil internetovou školu ZAV: P rog ra m ZAV vyu žívá n a š e š kol a v h od i n á ch výu ky " P ís e m n é a e l e ktron i cké kom u n i ka ce ". Autor: Ing. Eliška Galambicová

14 T E S T ÚČ E T N Í C H Z N A L O S T Í Vyzkoušejte si test účetních znalostí, který byl součástí loňské soutěže v účetnictví Středoškolák roku v účetnictví, kterou pořádá SVŠE ve Znojmě ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Ing. Pavel Štohl. Vyb e rte j e d n u n e b o více s p rá vn ých od p ově d í. Správné odpovědi naleznete na poslední straně časopisu. 1 ) Základní právní úpravu inventarizace obsahuje: a) Zákon o obchodních korporacích b) České účetní standardy c) Zákon o účetnictví d) Zákon o daních z příjmů 2) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje tento majetek: a) Majetek získaný darem b) Přebytky majetku zjištěné při inventarizaci c) Pohledávky při postoupení d) Majetek vytvořený vlastní činností, pokud jeho tržní hodnota je vyšší než vlastní náklady 3) Do položky MATERIÁL NEPATŘÍ: a) náhradní díly b) umělecká díla c) pozemky určené pro stavbu firemní budovy d) provozovací látky 4) Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují: a) pořizovací cenou b) reprodukční pořizovací cenou c) vlastními náklady d) cenou pořízení 5) Opravná položka se vytváří k zásobám materiálu v případech, kdy jde o: a) snížení hodnoty trvalého charakteru b) snížení hodnoty dočasného charakteru c) zvýšení hodnoty dočasného charakteru d) zvýšení hodnoty trvalého charakteru 6) Úbytek zboží v rámci norem přirozeného úbytku se účtuje: a) na stranu MD účtu 549 Manka a škody b) na stranu MD účtu 501 Spotřeba materiálu c) na stranu MD účtu 504 Prodané zboží d) na stranu MD účtu 51 8 Ostatní služby 7) Účet 1 39 Zboží na cestě má na konci účetního období (tj. k rozvahovému dni) zůstatek, jestliže: a) účetní jednotka obdržela fakturu od dodavatele, ale zboží ještě nebylo dodáno b) zboží bylo dodáno, ale dosud nebyla přijata dodavatelská faktura c) byla vystavena faktura odběrateli, ale zboží účetní jednotka ještě neodeslala d) zboží bylo odesláno odběrateli, ale dosud nebyla vystavena faktura 8) Do vstupní ceny DHM a DNM se zahrnují mimo jiné tyto náklady: a) clo, dopravné, montáž b) kurzové rozdíly c) náklady na opravu a údržbu d) projektové práce včetně variantních řešení 9) Konečný zůstatek syntetického účtu 082 Oprávky k samostatným movitým věcem vyjadřuje: PS: předpokládejte, že účetní odpisy jsou stanovené dle odpisového plánu ÚJ a účetní odpisy se nerovnají daňovým odpisům. a) účetní zůstatkovou cenu b) daňovou zůstatkovou cenu c) součet účetních odpisů za celou dobu užívání d) součet daňových odpisů za celou dobu užívání 1 0) Mezi DHM dle účetních předpisů mimo jiné patří: a) náhradní díly s pořizovací cenou vyšší než je limit pro ocenění určený účetní jednotkou b) pohledávky za odběrateli nad kč c) pěstitelské celky trvalých porostů (např. sady, vinice, chmelnice) d) samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž limit je vyšší než ocenění stanovené účetní jednotkou 11 ) Pro účetní odpisy platí mimo jiné tyto pravidla: a) účetní odpisy nelze přerušit b) dobu odpisování si stanoví účetní jednotka sama, doba odpisování nesmí být kratší než jeden rok c) doby odpisování vychází ze zákona o daních z příjmů d) dobu odpisování stanoví ministerstvo financí 1 2) Označte pasivní účty: a) 21 3 Ceniny b) 251 Majetkové cenné papíry k obchodování c) 253 Dluhové cenné papíry k obchodování d) 232 Eskontní úvěry

15 1 3) Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy obsahuje účty: a) krátkodobých i dlouhodobých pohledávek a závazků b) dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků c) krátkodobých pohledávek a dlouhodobých závazků d) krátkodobých i dlouhodobých pohledávek a krátkodobých závazků 1 4) Rezervní fond se v rozvaze vykazuje jako součást: a) stálých aktiv b) oběžných aktiv c) vlastního kapitálu d) cizích zdrojů 1 5) Na účet 41 3 Ostatní kapitálové fondy se účtují například: a) dlouhodobé půjčky od společníků b) příplatky mimo základní kapitál c) přijaté dary d) vklady společníků, které zvyšují základní kapitál 1 6) Náklady příštích období (například předem placené nájemné) se svojí podstatou nejvíce přibližuje: a) přijaté záloze od odběratele b) zaplacené záloze dodavateli c) pohledávce za odběratelem z titulu prodeje zboží d) závazku vůči dodavateli z titulu nákupu zboží 1 7) Na účtu 668 Ostatní finanční výnosy se účtují mimo jiné: a) přebytky zásob b) manko v pokladně c) přebytky na ceninách d) předpis manka v pokladně k náhradě hmotně odpovědné osobě 1 8) Označte PRAVDIVÁ tvrzení: a) Kurzový rozdíl u pohledávky v cizí měně na konci účetního období ovlivňuje rozvahové účty b) Poplatky bance se účtují na účet 568 Ostatní finanční náklady c) Kontokorentní účet je bankovní účet, který může mít i záporný zůstatek d) Nákup stravenek, které ještě nebyly vydány zaměstnancům, se účtuje do nákladů 1 9) Očekávané pohledávky, u nichž neznáme přesnou částku, se účtují na účtě: a) 31 5 Ostatní pohledávky b) 378 Jiné pohledávky c) 388 Dohadné účty aktivní d) 389 Dohadné účty pasivní 20) Vlastní kapitál fyzické osoby, která je účetní jednotkou, je v účetnictví zaznamenán na účtu: a) 411 Základní kapitál b) 41 3 Ostatní kapitálové fondy c) 41 9 Změny základního kapitálu d) 491 Účet individuálního podnikatele 21 ) Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: a) Bude mít počáteční zůstatek na začátku účetního období v případě použitelného zisku na straně Dal a v případě případné ztráty na straně MD b) Bude mít počáteční zůstatek na začátku účetního období v případě použitelného zisku na straně MD a v případě případné ztráty na straně Dal c) Bude mít zůstatek jak na začátku účetního období, tak na konci účetního období d) Nemůže mít zůstatek na začátku ani na konci účetního období 22) Do finančních nákladů se zahrnují tyto inventarizační rozdíly: a) manko v pokladně b) manko na materiálu c) manko na zboží d) manko na ceninách 23) Pokuty a penále finančnímu úřadu účetní jednotka účtuje na účet: a) 538 Ostatní daně a poplatky b) 544 Smluvní pokuty a penále c) 545 Ostatní pokuty a penále d) 644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 24) Zaměstnavatel může přispívat zaměstnancům na závodní stravování zabezpečované prostřednictvím jiných subjektů. V takovém případě jsou daňově uznatelným nákladem (výdajem): a) poskytované příspěvky v plné výši, tj. bez omezení b) poskytované příspěvky maximálně do výše 55 % z ceny hlavního jídla c) poskytované příspěvky maximálně do výše stanovené vnitropodnikovou směrnicí d) nejsou nikdy daňově uznatelným nákladem Ing. Eliška Galambicová, dle Soutěž středoškolák roku v účetnictví

16 JARNÍ PLES Vs tu p e n ky m ů že te za kou p i t u s tu d e n tů 3. ročn íku, 3. p a tro, u če b n a č V současné době probíhá příprava školního plesu jako poděkování všem učitelům, rodičům a ostatním příznivcům naší obchodní akademie. Proto Vás touto cestou oslovujeme s žádostí o sponzorský dar do naší tomboly. Přivítáme jakékoliv dary, dárky či poukázky. V případě Vašeho zájmu, nebo jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na tel , (v odpoledních hodinách) nebo na ové adrese: Vaše dárky či příspěvky přijímáme každý den v budově školy osobně, nebo prostřednictvím našich spolužáků.

17 KOZOROH ( ) Občasné hádky jsou pro vaše partnerství důležité. Jedině tak se vybijí emoce a na nějaký čas bude zase od dusna pokoj. VODNÁŘ ( ) Ve škole se asi stanete středem pozornosti závistivých spolužáků. RYBY ( ) Naplánujte si vážný rozhovor s protějškem. Nepanikařte, pokud se v první chvíli na ničem nedohodnete a budete stát na opačných názorových březích. BERAN ( ) Nezapomeňte dnes poblahopřát dobrému známému. Ať už jde o pracovní úspěchy či narozeniny, ocení to. BÝK ( ) V hlavě se vám vylíhne super nápad. Okamžitě se ho chopte, jinak se zase vypaří. BLÍŽENCI ( ) O vaše finanční záležitosti se teď začne podezřele zajímat kolega, kterému do toho vůbec nic není. RAK ( ) Pokuste se nebrat příliš vážně některé projevy svých přátel. Ani je nesuďte a nejlépe raději hned zapomeňte jejich slova. LEV ( ) Je třeba, abyste si s protějškem řekli, jak budete nadále trávit volný čas. Najděte si nové hobby. PANNA ( ) Kamarád vám představí moc zajímavou osobu opačného pohlaví. Vypadá to, že se bláznivě zamilujete. VÁHY ( ) Váš partnerský vztah začne procházet menší krizí. Berte to s nadhledem, protože váš protějšek vlastně jen žárlí. ŠTÍR ( ) Je čas oživit staré koníčky. STŘELEC ( ) Potěší vás nabídka, kterou vám učiní některý z vašich šikovných kamarádů. Autor: Eliška Galambicová

18 G ra t u l a c e v březnu oslaví narozeniny: 1. ročník D o m i n i k a Ku b í n o v á Ka re l P ra i s "pančky" M g r. Re n á ta D a vi d ová N a M S O A to te n tokrá t vyp a d á s os l a va m i b íd n ě, p roto s e p od ívá m e, kd o z n a š i ch kol e g ů e kon om ů b y os l a vi l s vé n a roze n i n y. Th om a s Rob e rt M a l th u s ( ) Málokterý ekonom vzbudil za svůj život (ale i po něm) tolik vzrušených debat a diskusí. Zatímco jedni jeho dílo velebí, druzí mu nemohou přijít na jméno. Malthus se narodil a vyrostl v Rockery, venkovském domku jižně od Londýna v dobře situované rodině. Na svět přišel jako druhý syn z osmi dětí, zbylých šest bylo dívek. Otec Daniel Malthus byl zanícený Jakobín. V osmnácti letech odešel studovat do Cambridge na Jesus College teologii, ještě během studií využil působil jako vikář. Po studiích na univerzitě zůstal a dál tu pracoval až do roku Plnil si své povinnosti faráře a žil společně s otcem. Jelikož mu to víra dovolovala, v osmatřiceti letech se oženil. Manželství se sestřenicí Harriet bylo šťastné a vzešly z něj tři děti (Henry, Emily a Lucy). Jeho nejvýznamnějším a velice kontroverzím dílem je Esej o principech populace. První vydání ještě publikoval anonymně. Vyšlo v roce a čítalo zhruba 50 tisíc slov. Do roku vyšla kniha šestkrát, pokaždé rozšířená o nové postřehy. Dle jeho názoru je nezvratným osudem většiny lidí v každé společnosti chudoba a bída a zlepšení není možné. Veškeré pokusy zmírnit chudobu a utrpení vedou jen ke zhoršení situace. A proč není možné zlepšit lidské podmínky? Protože lidé jsou ovládání neovladatelnou žádostí sexuální rozkoše, což vede k růstu populace, a pokud tento růst nebude kontrolován, poroste geometrickou řadou (1, 2, 4, 8, 1 6, 32,...), na rozdíl od produkce potravin, která roste řadou aritmetickou (1, 2, 3, 4, 5,...). Dříve či později musí podle jeho názoru člověk narazit na limity své i přírody a nutně musí nastat hladovění. V prvním vydání svého díla navrhuje pouze pozitivní kontrolu růstu populace, tzn. války, mor, hladomor a přírodní katastrofy, které přirozeně počet populace sníží. Ve druhém vydání šel ale poněkud dále a navrhoval preventivní kontrolu, především sexuální abstinenci, kontrolu porodnosti a pozdější sňatky. Nelíbilo se mu bezhlavé a nepromyšlené rozmnožování zejména mezi chudými. Byl otevřeným kritikem zákonů na podporu chudiny, které umožňovaly aby se muž ženil a zakládal rodinu, aniž by byl schopen zajistit její soběstačnost a nezávislost. Tvrdil, že pokud budou chudí finančně podporováni, budou plodit další děti a stále více zhoršovat svoji ekonomickou situaci. Tento názor v současnosti zastávají tzv. neomalthusiánci. Podle jejich názoru vede vládní pomoc jen k tomu, že příjemci státní podpory mají více dětí, což následně jejich ekonomickou situaci dále zhoršuje. Autor: Ing. Eliška Galambicová

19 S V A T Ý V A L E NT Ý N Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích každoročně 1 4. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tématikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů. Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve Starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do urny lásky vloženy lístečky se jmény mladých dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček, a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho miláčkem v následujícím roce. Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentinovi. Claudius II, vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentin vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 1 4. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 1 4. února slaven. HRO M NI CE Hromnice je lidové označení svátku slaveného druhého února, kterému v oficiálním křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do Chrámu. V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako gaelský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je "Na Hromnice o hodinu více". Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční stromek. S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v katolický svátek Uvedení Páně do Chrámu, dříve též Očišťování Panny Marie. Svátek připomíná událost z evangelií, kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalemského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval světlem k osvícení národů. Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky hromničky, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností. Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic). Autor: Dominika Kubínová Zdroj: google

20 J a k a s kým j s m e p roži l i " va l e n týn a "? Dnes jsem pro vás vyzpovídala žáky naší školy. Jak strávili den Sv. Valentýna? Položila jsem tyto dvě otázky: 1 ) J a k j s i s trá vi l /a d e n S V. Va l e n týn a? 2 ) C o s i m y s l íš o t o m t o s v á t ku? Takto mi odpověděla Nancy z prvního ročníku: Tak Valentýn jsem prožila pěkně, byla jsem se svým klukem celý den, až do půlnoci. Byli jsme večer v kině na Robocopovi a můj přítel mi koupil plyšového medvídka s čokoládou Rafaelo a velké srdcové lízátko :-). A o Valentýnu si myslím, že ten svátek není potřebný, že lidi co se milují nebo se mají rádi, tak si mají vyznávat lásku každý den a ne jen toho 1 4 února. To je můj názor, ale zase je to pěkné :-) Na tyto dvě otázky mi odpověděla i Natálka, také z prvního ročníku: Strávila jsem Sv. Valentýna se svým přítelem. Byli jsme na večeři a poté v kině. Nikdy jsem neslavila tento "svátek". Jsem názoru, že člověk může strávit krásné večery i mimo určené dny kalendáře. A co mi odpověděla Terka ze čtvrtého ročníku? Valentýn jsem neoslavila, jelikož zrovna přítele nemám. Ale i když jsem byla s přítelem, tak jsem mu řekla, že Valentýn prostě neslavím (i přesto mi alespoň růži koupil :-) ). Beru ho jako komerční svátek, na kterém vydělávají převážně květinářství. Volno stejně nemáme :-). Připadá mi prostě jako blbost slavit svátek, o kterém vlastně vůbec nic nevím a lidé s tím dělají takové estrády jen proto, aby se aspoň v něčem přiblížili velmoci, jakou jsou Spojené státy. Za chvilku nám začne nosit dárky místo Ježíška Santa Claus, ale nic to stejně nezmění. Američané nám neřeknou, kde vlastně ta Česká republika leží. Navíc si myslím, že když někoho opravdu miluješ, jeden den na projevení všech svých citů opravdu nestačí, ale projevuješ je stále. Tak na co Valentýn? Abych tady neměla pouze samá děvčata, tak vám sem přidám i nějakého chlapce. Na mé otázky odpověděl "předseda třídy" prvního ročníku: Svatý Valentýn, respektive ten den, pro mě byl opravdu úžasný. Ačkoliv tento svátek moc neuznávám, protože to není český svátek. Je ze zahraničí a u nás se slaví pouze kvůli tržní stránce. A taky nepotřebuji mít státem stanovený den, kdy mám své Lásce dokázat, že jí opravdu Miluji. Přesto jsem ho se svou přítelkyní řádně oslavil, jednak je to náš první společný Valentýn a jednak nám to přišlo jako skvělý nápad. Ať v budoucnu máme na co vzpomínat, a taky, že jsme mohli být spolu. Jak jinak, než že jsme si předali dárečky, zašli se podívat do obchodního střediska Fórum Nová Karolina, jelikož tam byla Valentýnská akce (blbost nehorázná, focení, bohužel s amorem, takže nás to moc nezaujalo). Byl to pro mě skvělý Valentýn. Děkuji všem za odpovědi Lucie Vavrušková

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr.

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr. VY_32_INOVACE_PRV_487 S2 Valentýn Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 2. 2. 2013 Datum pilotáže: 14. 2. 2013 Metodika: Učitel prostřednictvím textu a obrázků seznámí děti s

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 2. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více