HISTORIE NEMOCNICE TIŠNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE NEMOCNICE TIŠNOV"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. HISTORIE NEMOCNICE TIŠNOV Seminární práce Jahodová Kateřina Ošetřovatelství VOŠ 1K 2013/2014 3

2 OBSAH ÚVOD ZAKLADATEL SANATORIA A JEHO RODINA Mudr. František Kuthan ( ) SANATORIUM Stavba Provoz a předpisy Propagace Způsoby léčení VLASTNICTVÍ A TRANSFORMACE ZÁVĚR... 9 SEZNAM LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

3 ÚVOD Město Tišnov leží v malebné krajině v podhůří Českomoravské vysočiny na břehu řeky Svratky mezi horami Květnicí a Klucaninou. Je vzdálen 25 km severozápadně od Brna. Pro svoji výhodnou polohu, krásné okolí a řadu historických a přírodních krás je městem milovaným a cílem mnoha návštěvníků. Název našeho města je odvozen od osobního jména Tušen a Tušnovice což byla původně ves lidí Tušenových. Podoba jména jejího zakladatele či držitele nasvědčuje, že počátky sídla, z něhož se vyvinulo naše město, sahají do dob slovanské kultury. Dávno před založením kláštera Porta coeli byl Tišnov vsí, kterou tvořilo několik chaloupek choulících se v závětří hory Květnice. Stály podél cesty, která již od pradávna sloužila kupcům, poslům, pocestným z Moravy. Nejstarší písemné zmínky o dnešním Tišnově se váží k počátkům kláštera Porta coeli. Roku 1239 založila královna Konstancie, vdova po českém králi Přemyslu Otakaru I., u trhové vsi TuŠnovic ženský cisterciánský klášter. Poblíže soutoku kdysi zlatonosného potoka Besénku a jeho divoké sestry Loučky s řekou Svratkou, dříve zvanou Švarcavou, při úpatí bájemi opředené hory Květnice, byl v roce 1239 dobudován raně gotický klášter, důstojný české královny, Porta coeli - Brána nebes. V souvislosti se zřízením regulovaného magistrátu byl Tišnov v roce 1788 povýšen na město. Do roku 1848 byl centrem správy tišnovského panství. Ve 2. pol. 19. stol. začala nová etapa hospodářského a společenského rozvoje města.. Psal se rok 1895 kdy byl dne 28.března Tišnov prohlášen za klimatické místo se studenými lázněmi. Toto prohlášení spolu s malebnou krajinou a blízkostí města Brna přispělo k tomu, že se za výrazné pomoci města Tišnova rozhodl na jaře roku 1899 MUDr. František Kuthan postavit na severozápadním úpatí lesa Klucanina sanatorium a vodoléčebný ústav... 2

4 1 ZAKLADATEL SANATORIA A JEHO RODINA 1.1 Mudr. František Kuthan ( ) Mudr. František Kuthan se narodil v Krahulově u Třebíče. Prvorozený syn, který měl být původně farářem se stává po své touze věhlasným lékařem, přinášející zdraví tisícům pacientů. I ve vysokém věku zůstává vzorným a opatrným hospodářem. V roce 1882 maturuje s vyznamenáním, na vyšším gymnáziu v Německém, nyní v Havlíčkově Brodě. Následuje studium pražské univerzity, kde promuje v roce Poté přichází praktické studium na klinikách v Praze, Brně a následně chirurgická praxe u Mudr. Katolického, tišnovského rodáka. Mudr. Katolický byl primářem chirurgické kliniky zemské nemocnice u svaté Anny. Již při pražském studiu se u Kuthana objevují potíže s průduškami. V Brně se pak ozvala plicní choroba s vážnými příznaky. Záchranu představují lázně v Tyrolích. Zde po uzdravení zůstává tři léta jako vedoucí sanatoria Mudr. Navrátila. Následuje několik roků samostatné praxe v různých zdravotních zařízení. Takto vzdělán a vybaven zkušenostmi, začíná Mudr. Kuthan, v letech 1898 až 1899 budovat vlastní sanatorium a vodoléčebný ústav v Tišnově, budovu v podobě idylického zámečku v pozdně historickém slohu podle návrhu architekta Hugo Kepky. Věhlas Tišnova přivábil významné návštěvníky. Bylo zde léčeno mnoho významných osobností, mimo jiné básník František Halas, grafik a malíř Max Švabinký, herec Vlasta Burian či dramaturg Jaroslav Kvapil. Ve vysokém věku při kontrole v ústavní kuchyni, přivodil si Mudr. Kuthan zlomeninu nohy v krčku. Léčen tehdejším způsobem, tj. sádrovým obvazem, je odkázán na invalidní vozík. Přidává se zápal plic a zakladatel sanatoria 15.ledna 1944 umírá. 3

5 2 SANATORIUM 2.1 Stavba Rozsáhlá stavba, byla započata v roce 1898 a byla dokončena v roce Byla to hlavní budova obrácená k západu, s věžičkou u vchodu a na ní navazující severní křídlo. Na jižní straně byla přízemní budova lázní. Osmého listopadu 1889, dává obecní úřad vysvědčení o tom, že na parcelách 1481 až 1484, je vystavěná budova vodoléčebné sanatorium, náležící Mudr Františkovi Kuthanovi, označena domovním číslem 279 a dává souhlas k zapsání do pozemkové knihy. Budova i okolí, bylo stále dobudováváno žádá Mudr. Kuthan o povolení ke stavbě kaple. Další zápis v městské kronice, uvádí žádost Mudr. Kuthana ze sedmého října 1908 o povolení přístavby prvního a druhého poschodí. Jednalo se o dostavbu jižního křídla nad přízemní budovu lázní. Počátkem třicátých let začíná dostavba severního křídla a na něho navazujícího křídla východního, již v moderním slohu. Autorem tohoto díla byl Prof. Ing. Arch. Kopřiva. Ke konci třicátých let, vzniká ve shodném slohu poslední přístavba a to rozšíření vodních lázní před jižním křídlem. 2.2 Provoz a předpisy Ústavní řád, vydaný v roce 1900, je neobyčejně obsáhlý, velmi detailně a precizně vypracovaný zakladatelem Mudr. Kuthanem. Byl schválen Okresním hejtmanstvím 26. června Ústav byl veden jako sanatorium a hostinec a jako takový dostal úřední povolení k nálevu piva a vína. 4

6 2.3 Propagace Mudr. Kuthan dbal na propagaci sanatoria a vydával reklamní materiály v češtině i němčině. Tišnov byl v reklamě uváděn jako město se starou tradicí, krásným okolím a mnoha památkami v blízkém okolí. Zdůrazňuje se příjemné prachuprosté ovzduší prosycené ozonem. O zábavu a rozptýlení je dobře postaráno. Společné výlety do okolí zpestřují pobyt, přímo v sanatoriu je prostorná společenská místnost, hřiště volejbal kuželna. Ve městě pak tenis, koupaliště, 3 biografy, častá divadelní představení a promenádní koncerty. 2.4 Způsoby léčení Indikace v sanatoriu, byla neobyčejně rozsáhlá. Léčí se zde všechny choroby nervů, záněty nervů, choroby vnitřní, katary žaludku, střev a horních cest dýchacích. Dále choroby srdeční, cévní, křečové žíly, hemeroidy. Léčení návyků na alkohol a narkotika. Sanatorium je vhodné pro zotavení rekonvalescentů. Nepřijímají se duševně choří a turberkulózní. Provoz sanatoria je sezónní od 1. května do konce září. Léčení se neomezuje jen na čistou vodoléčbu, je plně využíváno i ostatních vlivů fyzikálních jako vzduchu, světla a elektřiny. Vše je podporováno vhodnou výživou, masážemi, tělocvikem a celkovou změnou života a prostředí. V případě potřeby je léčení fyzikální nahrazeno klinickým léčením léky, injekcemi a podobně. Každý pacient je pod stálým dozorem ošetřujícího lékaře a musí se přizpůsobit ústavnímu řádu. Přísnější životosprávou, za naprostého pohodlí a bezstarostnosti, dociluje pak sanatorium často lepších výsledků než lázeńská místa. Je uváděna vynikající dietní kuchyně a pětkrát denně podávaná strava. Z vyšetřovacích metod se uvádí rentgen, EKG, laboratoř chemická a bakteorologická pro všechna běžná klinická vyšetření moče, krve, stolice a sputa. Široký rozsah léčebných prostředků poukazuje na neobyčejně vysokou úroveń tohoto ústavu. Úplná vodoléčba spočívající v zábalech, polévání, sprchách, střídavých lázní a 5

7 lázních s přísadami: uhličité, kyslíkové, sirné, pěnové, bahenní, perlové a jehličnaté. Dále pak enterocleaner střevní lázně. Z elektroléčby pak galvanizace, faradizace a diatermie. Nechybělo ani ozařování a léčba teplem, stejně jako horkovzdušné, parní a žárovkové lázně, zábaly bahenní, inhalace par, olejů, a kyslíku. Léčení medikamentózní bylo přizpůsobené nejmodernějším klinickým zásadám: léčení injekcemi všeho druhu, inzulínem, hormony, minerálními vodami a umělými horečkami. Z mechanoterapie byla používaná ruční, elektrická, vibrační masáž, gymnastika. A také psychoterapie - stále psychické působení na nemocného, přemlouvání a sugesce. Ceny za léčbu a stravu se pohybovaly od 55 Kč do 82 Kč, dle volby pokoje, kterých bylo k dispozici 72. Některé léčebné úkony se platily zvlášť a za příplatek byla jakákoliv dieta včetně diety diabetické. Pokojské měli na starost i úklid v obou budovách a noční služby pacientům, kteří se hlásili u služby na tablu s tzv. padáčkovými relé. Spadlá klapka udávala číslo pokoje. Pří úmrtí některého z pacientů bylo jejich úkolem odvézt zemřelého. Dělo se tak po setmění ve zvláštním pytli na trakaři do místní márnice na starém hřbitově. Za tuto službu náležela odměna 20 Kč. Celkový plat za první republiky činil 80 Kč měsíčně se stravou. Pokud počasí dovolilo, byli v provozu sluneční a vzduchové lázně. Vše bylo obehnáno vysokým deskovým plotem a rozděleno na část pro muže a ženy. Vybavení bylo kvalitní a odpovídalo zhruba základnímu vybavení dnešních posiloven. K ležení na slunci sloužila dřevěná la tková lehátka. Sanatorium mělo i svou hospodářskou část, byla zde chována drůbež pro vlastní potřebu, na sezonu byli půjčovány 1-2 krávy, aby bylo pro pacienty čerstvé mléko. Pěstovala se zde také zelenina. Režim v sanatoriu byl přísný.při podávání jídla seděl v čele jednoho stolu zakladatel, v čele druhého později i jeho syn. Zakldatel zdůrazńoval, že každé sousto se má šedesátkrát skousnout. K návštěvě kina bylo potřeba povolení a navracející si musel 6

8 zazvonit, aby mu bylo otevřeno a aby byl přesný přehled o počtu pacientů.po večeři bývala společná procházka. 7

9 3 VLASTNICTVÍ A TRANSFORMACE Provoz sanatoria byl udržovaný až do roku Po ukončení II. světové války bylo v květnu roku 1948 sanatorium dáno pod národní správu Svazu nemocenských pojišťoven V Praze a konečně v roce 1957 bylo sanatorium přeměněno na nemocnici, poskytující péči v oborech interna a neurologie. Po listopadu 1989 byl majetek rodině MUDr. Kuthana navrácen. K uctění jeho památky byla v roce 1992 na hlavní budově odhalena pamětní deska s tímto nápisem : "L.P založil sanatorium MUDr. František Kuthan, průkopník vodoléčby a fysikální terapie." Na sklonku roku 2000 byla budova odkoupena do vlastnictví státu a do nového tisíciletí tak vstoupila s touhou stát se opět dominantou celého města a místem, na které budou pacienti s láskou vzpomínat. Budova nemocnice se nachází ve vilové čtvrti současného Tišnova a patří mezi státem chráněné kulturní památky. 8

10 4 ZÁVĚR Kuthanovo sanatorium bylo vyhlášené léčebné a lázeńské místo, které dosahovalo vynikajících léčebných výsledků. Bylo návštěvováno mnohými známými osobnostmi.. Od svého počátku sloužilo a dodnes slouží nemocným lidem. Nyní naše nemocnice čítá kolem 50 lůžek akutní péče a 53 lůžek následné péče.vize pro příští léta jsou postupný zánik akutních lůžek, jejich nahrazení lůžky následnými. V plánu je již také odsouhlasený projekt na další rozšíření nemocnice a její přeměnu na rehabilitační zařízení. A tak doufejme, že všechny kroky, které nás příští rok čekají, povedou jen a jen ke prospěchu, spokojenosti a zvýšení kvality života našich pacientů. 9

11 SEZNAM LITERATURY (1) KREJČÍ, Karel. Kuthanovo sanatorium v Tišnově. 1. vyd. Tišnov, (2) Historie nemocnice, Nemocnice Tišnov. Nemocnice Tišnov [online]. [cit ]. Dostupné z: (3) Tišnov - O Tišnově. AUGUSTÝN, Kamil. Tišnov [online]. [cit ]. Dostupné z: 10

12 SEZNAM PŘÍLOH 1. Původní Kuthanovo sanatorium 2. Současnost 11

Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi. Veronika Tomšů

Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi. Veronika Tomšů Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi Veronika Tomšů Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje charakteristiku lázeňství a lázeňských služeb. Je především

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN

HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN První písemné zprávy o existenci špitálu v Jičíně jsou již z 2.poloviny 15.století. V roce 1460 se mluví o domu malomocných, který stával pod zámkem, o dvoru špitálském, o odkazech

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN 8. ročník www.czech-tim.cz ZDARMA LÁZEŇSKÝ SPECIÁL 6/ SENÁTOŘI PODPOŘILI LÁZEŇSTVÍ 10 11/ STÁLE VĚTŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ 15 / MĚSTO JÁNSKÉ LÁZNĚ 37 / LUHAČOVICE OPĚT LÁKAJÍ JARO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Pavlína Kobrová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Pavlína Kobrová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Pavlína Kobrová Systém dietního stravování a jeho uplatnění v českém lázeňství Bakalářská práce 2014 Systém dietního stravování a jeho uplatnění v českém

Více

Vrátili jsme lázním pověst

Vrátili jsme lázním pověst 1/2004 1/2004 ROZHOVOR Vrátili jsme lázním pověst říká v rozhovoru Ing. Radim Kalfus, ředitel Anenských slatinných lázní, a.s. lázně založeny? Na počátku je hledání příčiny proč byly Za vznik lázní je

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2010/č. 143-144

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2010/č. 143-144 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2010/č. 143-144 Z OBSAHU: Kalendář Výročí Pařížské charty proti rakovině Urologický moravský seminář Benefiční akce Ozdravné pobyty v roce 2010 Onkofórum

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více

Lázně a wellness Olomouckého kraje Olomoucký kraj

Lázně a wellness Olomouckého kraje Olomoucký kraj Olomoucký kraj Lázně a wellness Olomouckého kraje Olomoucký kraj Vážení návštěvníci, držíte v rukou katalog s nabídkou lázní a wellness pobytů v Olomouckém kraji. Málokterý region v republice se může pyšnit

Více

www.cedok.cz REHABILITACE REGENERACE WELLNESS BALNEO LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ POBYTY

www.cedok.cz REHABILITACE REGENERACE WELLNESS BALNEO LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ POBYTY www.cedok.cz REHABILITACE REGENERACE WELLNESS BALNEO LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ POBYTY ČESKÁ REPUBLIKA 2014/2015 PRO NEJLEVNĚJŠÍ LETENKY DO ČEDOKU letenky do celého světa linkové charterové low cost......vždy

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň zima 2013/2014 7 Diana Kobzanová podpořila kampaň 8 MUDr. Martin Hollý V psychiatrii je více otázek než odpovědí 12 Pyramida Zdraví Pojištění, které skutečně léčí editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci Jana Sklenářová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce poskytne čtenáři informace o Charitním domově na Moravci. V každé době žili

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Neurologie v Hradci Králové. Koho hostil a jaké vnitřní změny prodělal interní pavilon do roku 2004

Z OBSAHU ČÍSLA. Neurologie v Hradci Králové. Koho hostil a jaké vnitřní změny prodělal interní pavilon do roku 2004 2 2011 Z OBSAHU ČÍSLA Neurologie v Hradci Králové Koho hostil a jaké vnitřní změny prodělal interní pavilon do roku 2004 Prof. Jan Baštecký, jeden z otců naší fakulty Ivo Šteiner laureátem ceny Primus

Více

LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR

LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR 2012 Vážení klienti, právě jste obdrželi nabídkový katalog Lázeňských pobytů pro rok 2012 se širokou škálou poskytovaných služeb prestižních lázeňských subjektů České republiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Aleksandra Bessonova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Aleksandra Bessonova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O Aleksandra Bessonova Aktuální tendence lázeňství ve Francii Bakalářská práce 2014 Aktuální tendence lázeňství ve Francii Bakalářská práce Aleksandra Bessonova

Více

GYMNÁZIUM TEPLICE SESTERSKÁ MĚSTA TEPLICE A ŠANOV

GYMNÁZIUM TEPLICE SESTERSKÁ MĚSTA TEPLICE A ŠANOV GYMNÁZIUM TEPLICE SESTERSKÁ MĚSTA TEPLICE A ŠANOV EUSTORY DOMINIK FERI TEPLICE 2013 OBSAH 1 ÚVOD 5 2 METODIKA TVORBY PRÁCE 6 2.1. ZÍSKÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 6 2.2. ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 6 3 TEPLICE 8 3.1. HISTORIE

Více

Zdali zlopovïstnì ti vypovïdïnci p es mand t tu zust vajì. Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu

Zdali zlopovïstnì ti vypovïdïnci p es mand t tu zust vajì. Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu o b s a h Ale po malé chvíli, když nic lépe v světě nebylo, mnozí přibíhali, že se exekvucí 1 nevykonala, naříkajíce. Po zasednutí tedy opět rady nařízeni jsou od královny komisaří, Nedbal a Přehleda,

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Karolína Strouhalová Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská práce 2014 Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 12 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 12 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 2 O B S A H 1. Úvodní slovo starosty 3 2. Stručná charakteristika města Tišnova 7 3. Struktura veřejné správy města Tišnova 17 4. Organizace zřizované městem Tišnovem 33 5. Významné

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města Bc. Iveta Pechová Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato diplomová práce se věnuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Filip Zeman Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského kraje Bakalářská práce 2014 Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského

Více

Městský úřad Klimkovice září 2013

Městský úřad Klimkovice září 2013 lázní a města Klimkovic Městský úřad Klimkovice září 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté Věřím, že jste se vrátili odpočatí a plní dojmů ze svých dovolených, a že jste zvědaví,

Více

9. září 2005 Cena 6,00 Kč

9. září 2005 Cena 6,00 Kč 16/2005 Další nové byty Rekonstrukce objektu v bývalém prostoru kasáren na Nádražní ulici, kde vzniklá 44 nových bytů, by měla být ukončena v únoru příštího roku. Jedná se o bytové jednotky pro příjmově

Více

Univerzita Karlova v Praze. Historie základní školy Davle

Univerzita Karlova v Praze. Historie základní školy Davle Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Historie základní školy Davle History of primary school in Davle Bakalářská práce Název studijního programu: Specializace v pedagogice

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU

NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU Vážení kolegové bechtěrevici, v lednovém čísle časopisu jsem psal o tom, že si v letošním roce připomeneme kulaté, dvacáté výročí od vzniku našeho občanského sdružení. Zmínil

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více