KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl"

Transkript

1 KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

2 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BRNO

3 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BRNO: SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Struktura vzorku Ve vzorku pacientů je 59 % žen a 41 % mužů. Z hlediska věku jsou nejvíce zastoupeny střední věková skupiny pacientů let a let. Z hlediska vzdělání mají v souboru značnou převahu lidé vyučení bez maturity a lidé se středoškolským vzděláním s maturitou. Neplánovaně jako akutní příjem bylo přijata 48 % pacientů, plánovaně na objednání 38 % pacientů; přičemž většina byla přijata nejpozději do týdne nebo bez čekání. Souhrnná spokojenost Výzkum pázal, že spokojenost s kvalitou v Psychiatrické léčebně Brno je průměrná. Souhrnná spokojenost za celé zdravotnické zařízení činí 73,7 %. Nejvyšší spokojenost deklarují pacienti z oddělení Diagnosticko-terapeutické ženy. Spokojenost v jednotlivých dimenzích V šesti sledovaných dimenzích přesahuje spokojenost hranici 70 %. Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny a propuštění a pokračování. Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti s citovou oporou a informacemi. K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejvíce přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Doba podávání jídel Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Dodržení termínu přijetí Pády z lůžka Doba čekání na uložení na lůžko K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejméně přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Celkové hodnocení Čistota toalet a sprch Zajištění citových a duchovních potřeb Frekvence hovorů s lékařem Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry Spokojenost s personálem a všeobecnými službami Celková průměrná spokojenost se sestrami činí 67,2 %, s lékaři 72,2 % a se všeobecnými službami 60,1 %. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 312

4 OBECNÉ

5 PARAMETRY PROJEKTU Detaily terénního šetření Celkový počet sebraných dotazníků: 206 Termín dotazování: listopad-prosinec 2009 Průběh sběru šetření ukazuje histogram sběru dat Vážení dat Rozsah vah: 0,3 5,0 Rozložení vah ukazuje tento histogram: 60 Návratnost dotazníků Počet hospitalizovaných pacientů: 357 Počet nezařazených pacientů: 0 Počet validních dotazníků: 216 Návratnost: 61 % Sběr na jednotlivých pracovištích Počet pracovišť: 18 Počet pracovišť s n<15: Závislosti a ochr.léčby-m -> sloučení s pracovištěm 19 Závislosti a ochr.léčby-m 06 Psychoterapie -> sloučení s pracovištěm 23 Psychosomatické 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž -> sloučení s pracovištěm 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 09 Diagnosticko-terapeutické; 46 Doléčení akut.psych. Poruch; 22 Diagnosticko-terapeutické-M; 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m; 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m; 16 Vleklé psych. poruchy, rehab., 22 Diagnosticko-terapeutické-M -> zpracovány společně v kategorii Ostatní pracoviště Frequency ,00 2,00 3,00 4,00 5,00 vaha Cases weighted by vaha Vyplňování dotazníků 89 % pacientů vyplňovalo dotazník samostatně bez rady a pomoci třetí osoby. 5 % požádalo o vysvětlení personál, 5 % jej vyplňovalo s pomocí blízké osoby a za 1 % pacientů vyplňoval dotazník personál. Mean = 1,2631 Std. Dev. = 0,84596 N = 206 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 314

6 PARAMETRY PROJEKTU 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 23 Psychosomatické 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž 05 Psychoterapie 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 11 Neurologické a interní nemoci 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 19 Zavislosti a ochr.léčby-m 39 Detoxifikační 09 Diagnosticko-terapeutické 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 04 Zavislosti a ochr.léčby-m 16 Vleklé psych. poruchy, rehab. 22 Diagnosticko-terapeutické-M 06 Psychoterapie Návratnost dotazníků ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=216 (2009), n=258 (2008) % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Počet získaných odpovědí v jednotlivých odděleních ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=216 (2009), n=258 (2008) 11 Neurologické a interní nemoci 46 Doléčení akut.psych. poruch 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 05 Psychoterapie 19 Zavislosti a ochr.léčby-m 39 Detoxifikační 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 23 Psychosomatické 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 02 Vleklé psychické poruchy-ž 09 Diagnosticko-terapeutické 04 Zavislosti a ochr.léčby-m 22 Diagnosticko-terapeutické-M 16 Vleklé psych. poruchy, rehab. 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 06 Psychoterapie ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 315

7 PARAMETRY PROJEKTU ZÁKLAD: Všichni pacienti Počty propuštěných pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=216 Histogram sběru dat 11 Neurologické a interní nemoci 19 Zavislosti a ochr.léčby-m 39 Detoxifikační 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž 06 Psychoterapie 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 04 Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie 22 Diagnosticko-terapeutické-M 09 Diagnosticko-terapeutické 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 23 Psychosomatické 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 02 Vleklé psychické poruchy-ž 46 Doléčení akut.psych. poruch 16 Vleklé psych. poruchy, rehab. 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m Zařazení pacienti Nezařazení pacienti ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 316

8 PARAMETRY PROJEKTU Demografická struktura pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=206 (2009), n=258 (2008) Byl/a jste v této nemocnici, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=206 (2009), n=258 (2008) Do 30 let Neplánovaně, jako akutní případ Věk let let Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem Byl(a) jsem převezen(a) odjinud Nad 70 let Neuvedeno 2 8 Pohlaví Vzdělání Muž Žena Základní bez vyučení Vyučení bez maturity Maturita VŠ % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nečekala(a) jsem 2-3 dny Do jednoho týdne Do jednoho měsíce Do půl u Neuvedeno Čekací doba na přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován, n=77 (2009), n=142 (2008) % 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 317

9 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

10 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 73,7 Celkem Celkem (n=206) 73,7 Zapojení rodiny 85,5 Propuštění a pokračování 81,3 Respekt, ohled, úcta 74,9 Přijetí do nemocnice 73,6 Tělesné pohodlí 72,6 Koordinace a integrace 72,4 Informace 69,2 Citová opora 67,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nejhorších 20% Průměrných 60% Nejlepších 20% RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 319

11 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 73,7 Celkem Zapojení rodiny Propuštění a pokračování Respekt, ohled, úcta Přijetí do nemocnice Tělesné pohodlí 2009 (n=206) 2008 (n=258) 73,7 76,5 85,5 88,6 81,3 81,8 74,9 79,3 73,6 79,9 72,6 72,2 Koordinace a integrace Informace Citová opora 72,4 75,9 69,2 73,5 67,9 69,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 320

12 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST PL Brno: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 03 Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 87,1 72,4 73, Terapeutickorehabilitační-Ž 3 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Vleklé psychické poruchy-ž 6 11 Neurologické a interní nemoci 7 Ostatní pracoviště Diagnostickoterapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Detoxifikační 2009 (n=13) 2008 (n=19) 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=44) 2008 (n=28) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 85,0 79,3 79,9 76,8 74,6 71,2 74,1 80,5 73,5 81,3 73,5 82,4 71,6 69,8 68,3 76,8 66,9 65,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 321

13 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Souhrnná spokojenost Základ:Všichni pacienti Věk: Do 30 let 2009 (n=31) 2008 (n=48) 70,0 69,2 Věk: let 2009 (n=73) 2008 (n=78) 71,3 76,2 Věk: let 2009 (n=69) 2008 (n=81) 76,3 79,4 Věk: Nad 70 let 2009 (n=20) 2008 (n=39) 76,9 80,7 Pohlaví: Muž 2009 (n=83) 2008 (n=115) 71,5 77,4 Pohlaví: Žena 2009 (n=120) 2008 (n=140) 75,2 76,0 Vzdělání: Zákl. bez vyučení 2009 (n=34) 2008 (n=59) 78,9 77,5 Vzdělání: Vyučení 2009 (n=75) 2008 (n=90) 76,1 76,3 Vzdělání: Maturita 2009 (n=63) 2008 (n=74) 69,1 77,5 Vzdělání: VŠ Příjem: akutní Příjem: plánovaný Vyplnění: samostatně Vyplnění: s pomocí Psych. stav: dobrý Psych. stav: nepříliš dobrý 2009 (n=28) 2008 (n=27) 2009 (n=99) 2008 (n=89) 2009 (n=78) 2008 (n=115) 2009 (n=172) 2008 (n=215) 2009 (n=21) 2008 (n=29) 2009 (n=170) 2008 (n=219) 2009 (n=26) 2008 (n=28) 70,3 73,1 71,6 76,0 74,9 77,8 73,9 76,5 70,3 76,1 74,9 78,6 64,1 62,0 73,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 322

14 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH

15 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Přijetí do nemocnice Základ: Všichni pacienti 73,6 Přijetí do nemocnice Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Dodržení termínu přijetí 2009 (n=205) 2008 (n=257) 73,6 79,9 97,0 97,5 96,2 98,3 Doba čekání na uložení na lůžko Zhoršení zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Organizace a plynulost přijetí do nemocnice Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby 94,0 93,6 88,6 91,2 65,6 64,0 60,2 62,7 60,0 70,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 324

16 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Přijetí do nemocnice Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 73, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=29) 94,3 77, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 81,3 81, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=35) 79,1 87, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 75,0 79, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 73,0 84,4 6 Ostatní pracoviště 2009 (n=44) 2008 (n=28) 72,9 79, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 71,9 80, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 69,8 75, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 66,3 71, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=41) 2008 (n=28) 65,2 69,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 325

17 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Respekt, ohled, úcta Základ: Všichni pacienti 74,9 Respekt, ohled, úcta 2009 (n=205) 2008 (n=258) 74,9 79,3 Znalost ošetřujícího lékaře 87,5 88,1 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 85,3 85,9 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 84,5 86,9 Důvěra k ošetřujícím sestrám 70,2 72,0 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 61,2 75,1 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 56,7 63,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 326

18 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Respekt, ohled, úcta Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 74, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 89,7 82, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 86,9 75, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 82,1 77, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 77,9 78,1 5 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 77,0 87, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 76,2 71, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 71,4 81, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 71,3 80, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 69,5 77, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 66,9 60,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 327

19 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Koordinace a integrace Základ: Všichni pacienti 72, (n=203) Koordinace a integrace 2008 (n=258) Kontinuita informací ze strany zdravotnického personálu Změna termínu dohodnutého vyšetření či záku Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby Dosažitelnost zdravotnického personálu Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu Celkové hodnocení 72,4 75,9 86,0 86,6 81,3 80,7 80,0 86,0 77,8 83,1 73,6 79,9 66,9 71,1 42,1 46,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 328

20 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Koordinace a integrace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 72, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 91,4 76, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 89,0 69, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 78,3 70, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 77,0 70, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 76,0 72,9 6 Ostatní pracoviště 2009 (n=42) 2008 (n=28) 73,8 82, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 68,3 60, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 68,2 78, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 66,3 77, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 63,4 77,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 329

21 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Informace, komunikace Základ: Všichni pacienti 69,2 Informace 2009 (n=206) 2008 (n=258) 69,2 73,5 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 93,9 95,7 Seznámení s právy nemocného 90,3 92,7 Srozumitelnost odpovědí sester 64,6 74,4 Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 57,4 61,5 Srozumitelnost odpovědí lékaře 55,6 67,6 Frekvence hovorů s lékařem 51,7 48,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 330

22 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Informace, komunikace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 69, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 85,9 70, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 81,0 75, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 79,8 84, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 77,7 65, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 75,8 84, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 69,0 66,3 7 Ostatní pracoviště 2009 (n=44) 2008 (n=28) 68,9 80, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 66,7 63, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 55,6 69, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 52,9 59,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 331

23 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Tělesné pohodlí Základ: Všichni pacienti Tělesné pohodlí Doba podávání jídel Pády z lůžka Množství jídla Tišení bolesti Teplota na pokoji Čistota pokojů Noční hluk Doba ranního buzení Kvalita jídla Čistota toalet a sprch 2009 (n=206) 2008 (n=258) 72,6 72,2 97,4 98,1 94,1 98,6 87,2 89,3 83,7 89,3 70,2 64,9 68,0 64,3 67,0 68,6 62,3 69,3 54,7 45,7 46,7 41,2 72,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 332

24 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Tělesné pohodlí Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 72, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 86,8 66, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 80,3 78, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 75,2 74, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 73,1 78, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 72,0 70,7 6 Ostatní pracoviště 2009 (n=44) 2008 (n=28) 71,5 77, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 71,3 77, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 71,2 66, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 70,6 80, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 68,4 66,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 333

25 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Citová opora Základ: Všichni pacienti 67,9 Citová opora 2009 (n=205) 2008 (n=258) 67,9 69,7 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 90,8 92,5 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 80,0 74,1 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 66,3 77,4 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 53,1 54,9 Zajištění citových a duchovních potřeb 48,6 51,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 334

26 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Citová opora Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 67, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 88,2 77, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 88,0 67, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 83,3 73, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 73,5 63,0 5 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 67,6 82, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 66,8 73, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 63,3 64, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 62,7 75, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 54,3 46, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 51,7 68,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 335

27 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Zapojení rodiny Základ: Všichni pacienti 85,5 Zapojení rodiny 2009 (n=203) 2008 (n=256) 85,5 88,6 Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem 91,9 93,3 Vysvětlení po propuštění rodině 85,7 92,1 Doba návštěv 81,7 86,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 336

28 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Zapojení rodiny Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 85, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 100,0 93, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=28) 91,7 87, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 91,0 97, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 89,6 84,4 5 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 87,6 94, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 87,3 87, Psychoterapie + psychosomat (n=13) 2008 (n=30) 87,2 84, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 84,1 85, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 83,9 94, Detoxifikační 2009 (n=14) 2008 (n=25) 53,6 55,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 337

29 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Propuštění a pokračování Základ: Všichni pacienti 81,3 Propuštění a pokračování 2009 (n=204) 2008 (n=258) 81,3 81,8 Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice 92,1 95,2 Průběh propuštění z nemocnice 89,2 92,2 Informace o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice 85,1 85,5 Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice 64,3 41,0 Doporučení nemocnice rodině nebo přátelům 62,5 65,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 338

30 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Propuštění a pokračování Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 81, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 86,8 86, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 86,6 79, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 85,0 78, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 82,7 85, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=41) 2008 (n=28) 81,7 70, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=29) 81,5 80, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 81,4 81, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 81,3 65,4 9 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 76,8 85, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 75,4 86,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 339

31 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH

32 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH Přehled statisticky významných rozdílů v dimenzích mezi daným pracovištěm a ostatními ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Celkem Přijetí do nemocnice Respekt, ohled, úcta Koordinace a integrace Informace Tělesné pohodlí Citová opora Zapojení rodiny 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž - 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 341

33 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem 02 Vleklé psychické poruchy-ž (n=8) Ostatní pracoviště (n=208) 74,1 74,0 Celkem 03 Diagnosticko-terapeutické- Ž (n=10) Ostatní pracoviště (n=206) 87,1 73,4 Zapojení rodiny 100,0 84,8 Přijetí do nemocnice 94,3 72,3 Propuštění a pokračování 85,0 80,6 Zapojení rodiny 91,7 85,1 Informace 79,8 69,3 Respekt, ohled, úcta 89,7 75,3 Přijetí do nemocnice 71,9 73,4 Koordinace a integrace 89,0 73,0 Respekt, ohled, úcta 71,3 76,2 Citová opora 88,0 66,6 Tělesné pohodlí 70,6 72,9 Tělesné pohodlí 86,8 72,1 Koordinace a integrace 68,2 74,0 Propuštění a pokračování 81,5 80,8 Citová opora 62,7 67,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Informace 77,7 69,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem Zavislosti a ochr.léčby- M (n=22) Ostatní pracoviště (n=194) 68,3 74,7 Celkem 05 Psychoterapie (n=16) Ostatní pracoviště (n=200) 79,9 73,6 Propuštění a pokračování 86,8 80,1 Zapojení rodiny 89,6 85,0 Zapojení rodiny 84,1 85,5 Respekt, ohled, úcta 86,9 75,1 Tělesné pohodlí 73,1 72,8 Propuštění a pokračování 86,6 80,3 Přijetí do nemocnice 73,0 73,4 Citová opora 83,3 66,4 Respekt, ohled, úcta 69,5 76,7 Informace 81,0 68,8 Koordinace a integrace 63,4 75,0 Koordinace a integrace 78,3 73,4 Informace 52,9 71,6 Přijetí do nemocnice 75,0 73,2 Citová opora 51,7 69,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 71,3 72,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 342

34 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem Psychoterapie + psychosomat. (n=14) Ostatní pracoviště (n=202) 74,6 74,0 Celkem 11 Neurologické a interní nemoci (n=32) Ostatní pracoviště (n=184) 73,5 74,1 Zapojení rodiny 87,2 85,3 Zapojení rodiny 83,9 85,6 Propuštění a pokračování 81,4 80,7 Přijetí do nemocnice 79,1 72,3 Respekt, ohled, úcta 77,9 75,9 Informace 75,8 68,6 Koordinace a integrace 77,0 73,5 Propuštění a pokračování 75,4 81,7 Citová opora 73,5 67,2 Tělesné pohodlí 75,2 72,4 Tělesné pohodlí 71,2 72,9 Respekt, ohled, úcta 71,4 76,8 Informace 69,0 69,7 Přijetí do nemocnice 66,3 73,8 Citová opora Koordinace a integrace 66,8 67,8 66,3 75,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem Diagnostickoterapeutické-Ž (n=42) Ostatní pracoviště (n=174) 71,6 74,6 Celkem 13 Terapeuticko-rehabilitační- Ž (n=13) Ostatní pracoviště (n=203) 85,0 73,3 Zapojení rodiny 87,3 84,9 Koordinace a integrace 91,4 72,6 Propuštění a pokračování 81,7 80,6 Zapojení rodiny 91,0 85,0 Respekt, ohled, úcta 76,2 76,0 Citová opora 88,2 66,3 Koordinace a integrace 76,0 73,2 Informace 85,9 68,7 Tělesné pohodlí 68,4 73,9 Propuštění a pokračování 82,7 80,7 Informace 66,7 70,4 Respekt, ohled, úcta 82,1 75,6 Přijetí do nemocnice 65,2 75,2 Přijetí do nemocnice 81,3 72,8 Citová opora 63,3 68,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 80,3 72,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 343

35 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem 39 Detoxifikační (n=15) Ostatní pracoviště (n=201) 66,9 74,6 Celkem Ostatní pracoviště (n=44) Ostatní pracoviště (n=172) 73,5 74,2 Propuštění a pokračování 81,3 80,7 Zapojení rodiny 87,6 84,8 Tělesné pohodlí 72,0 72,9 Respekt, ohled, úcta 77,0 75,8 Přijetí do nemocnice 69,8 73,6 Propuštění a pokračování 76,8 81,8 Koordinace a integrace 68,3 74,2 Koordinace a integrace 73,8 73,8 Respekt, ohled, úcta 66,9 76,7 Přijetí do nemocnice 72,9 73,4 Informace 55,6 70,7 Tělesné pohodlí 71,5 73,1 Citová opora 54,3 68,6 Informace 68,9 69,9 Zapojení rodiny 53,6 87,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Citová opora 67,6 67,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 344

36 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti 02 Vleklé psychické poruchy-ž: Celkem 2009 (n=8) 2008 (n=15) 74,1 80,5 03 Diagnostickoterapeutické-Ž: Celkem 2009 (n=10) 2008 (n=30) 87,1 72,4 Zapojení rodiny 100,0 93,3 Přijetí do nemocnice 94,3 77,4 Propuštění a pokračování 85,0 78,3 Zapojení rodiny 91,7 87,5 Informace 79,8 84,4 Respekt, ohled, úcta 89,7 82,4 Přijetí do nemocnice 71,9 80,7 Koordinace a integrace 89,0 69,9 Respekt, ohled, úcta 71,3 80,2 Citová opora 88,0 67,5 Tělesné pohodlí 70,6 80,1 Tělesné pohodlí 86,8 66,1 Koordinace a integrace 68,2 78,3 Propuštění a pokračování 81,5 80,0 Citová opora 62,7 75,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Informace 77,7 65,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Zavislosti a ochr.léčby-m: Celkem 2009 (n=22) 2008 (n=32) 68,3 76,8 05 Psychoterapie: Celkem 2009 (n=16) 2008 (n=15) 79,9 76,8 Propuštění a pokračování 86,8 86,4 Zapojení rodiny 89,6 84,4 Zapojení rodiny 84,1 85,4 Respekt, ohled, úcta 86,9 75,6 Tělesné pohodlí 73,1 78,2 Propuštění a pokračování 86,6 79,8 Přijetí do nemocnice 73,0 84,4 Citová opora 83,3 73,3 Respekt, ohled, úcta 69,5 77,2 Informace 81,0 75,8 Koordinace a integrace 63,4 77,9 Koordinace a integrace 78,3 70,6 Informace 52,9 59,8 Přijetí do nemocnice 75,0 79,4 Citová opora 51,7 68,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 71,3 77,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 345

37 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Psychoterapie + psychosomat.: Celkem 2009 (n=14) 2008 (n=30) 74,6 71,2 11 Neurologické a interní nemoci: Celkem 2009 (n=32) 2008 (n=36) 73,5 81,3 Zapojení rodiny 87,2 84,4 Zapojení rodiny 83,9 94,4 Propuštění a pokračování 81,4 81,7 Přijetí do nemocnice 79,1 87,7 Respekt, ohled, úcta 77,9 78,1 Informace 75,8 84,3 Koordinace a integrace 77,0 70,4 Propuštění a pokračování 75,4 86,3 Citová opora 73,5 63,0 Tělesné pohodlí 75,2 74,9 Tělesné pohodlí 71,2 66,1 Respekt, ohled, úcta 71,4 81,5 Informace 69,0 66,3 Přijetí do nemocnice 66,3 71,9 Citová opora Koordinace a integrace 66,8 73,6 66,3 77,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Diagnostickoterapeutické-Ž: Celkem 2009 (n=42) 2008 (n=28) 71,6 69,8 13 Terapeutickorehabilitační-Ž: Celkem 2009 (n=13) 2008 (n=19) 85,0 79,3 Zapojení rodiny 87,3 87,5 Koordinace a integrace 91,4 76,6 Propuštění a pokračování 81,7 70,1 Zapojení rodiny 91,0 97,4 Respekt, ohled, úcta 76,2 71,5 Citová opora 88,2 77,4 Koordinace a integrace 76,0 72,9 Informace 85,9 70,4 Tělesné pohodlí 68,4 66,7 Propuštění a pokračování 82,7 85,5 Informace 66,7 63,9 Respekt, ohled, úcta 82,1 77,0 Přijetí do nemocnice 65,2 69,1 Přijetí do nemocnice 81,3 81,6 Citová opora 63,3 64,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 80,3 78,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 346

38 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti 39 Detoxifikační: Celkem 2009 (n=15) 2008 (n=26) 66,9 65,2 Ostatní pracoviště: Celkem 2009 (n=44) 2008 (n=28) 73,5 82,4 Propuštění a pokračování 81,3 65,4 Zapojení rodiny 87,6 94,6 Tělesné pohodlí 72,0 70,7 Respekt, ohled, úcta 77,0 87,0 Přijetí do nemocnice 69,8 75,6 Propuštění a pokračování 76,8 85,0 Koordinace a integrace 68,3 60,5 Koordinace a integrace 73,8 82,7 Respekt, ohled, úcta 66,9 60,3 Přijetí do nemocnice 72,9 79,7 Informace 55,6 69,6 Tělesné pohodlí 71,5 77,3 Citová opora 54,3 46,9 Informace 68,9 80,7 Zapojení rodiny 53,6 55,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Citová opora 67,6 82,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 347

39 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI

40 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost s personálem a všeob. službami Základ: Všichni pacienti 2009 (n=205) 72,2 Spokojenost s lékaři 2008 (n=258) 75,4 67,2 Spokojenost se setrami 69,1 Spokojenost se všeobecnými službami 60,1 59,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 349

41 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost se sestrami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 13 Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 85,7 68,9 67, Diagnostickoterapeutické-Ž 3 02 Vleklé psychické poruchy-ž 4 05 Psychoterapie Diagnostickoterapeutické-Ž 6 Ostatní pracoviště Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci 9 39 Detoxifikační Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=10) 2008 (n=30) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=44) 2008 (n=28) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 84,0 68,9 76,3 75,6 75,4 70,4 68,6 63,6 68,3 76,8 64,3 59,3 62,9 67,3 61,1 55,5 57,8 71,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 350

42 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost s lékaři Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 13 Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 83,6 81,1 72, Psychoterapie 3 03 Diagnostickoterapeutické-Ž Diagnostickoterapeutické-Ž 5 Ostatní pracoviště 6 11 Neurologické a interní nemoci Psychoterapie + psychosomat Zavislosti a ochr.léčby-m 9 39 Detoxifikační Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=10) 2008 (n=30) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=43) 2008 (n=28) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 79,4 75,5 77,9 63,8 72,7 68,6 72,2 81,4 72,0 85,1 71,4 64,6 67,0 69,4 66,2 72,7 65,7 78,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 351

43 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost se všeobecnými službami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 03 Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 90,0 57,8 60, Terapeutickorehabilitační-Ž Psychoterapie + psychosomat Psychoterapie 5 02 Vleklé psychické poruchy-ž 6 11 Neurologické a interní nemoci Diagnostickoterapeutické-Ž 8 Ostatní pracoviště Zavislosti a ochr.léčby-m Detoxifikační 2009 (n=13) 2008 (n=19) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=44) 2008 (n=28) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 78,5 66,8 76,4 60,1 71,3 62,2 64,4 69,0 59,2 71,1 56,3 48,0 55,8 69,1 46,2 58,0 41,7 41,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 352

44 Souhrnná spokojenost na jednotlivých pracovištích (tabulka výsledků s intervaly spolehlivosti)

45 Souhrnná spokojenost Označení oddělení N (Počet Průměrná respondentů) spokojenost Interval spolehlivosti výsledků 1 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 10 87,1 81,4 92, Terapeuticko-rehabilitační-Ž 13 85,0 76,9 93, Psychoterapie 16 79,9 73,4 86, Psychoterapie + psychosomat ,6 67,6 81, Vleklé psychické poruchy-ž 8 74,1 63,3 85, Neurologické a interní nemoci 32 73,5 66,9 80,1 7 Ostatní pracoviště 44 73,5 68,2 78, Diagnosticko-terapeutické-Ž 42 71,6 66,3 76, Zavislosti a ochr.léčby-m 22 68,3 61,3 75, Detoxifikační 15 66,9 59,7 74,0 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 354

46 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

47 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, Vleklé psychické poruchy-ž Přijetí do nemocnice Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Doba čekání na uložení na lůžko Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační - Ostatní pracoviště Přijetí do nemocnice Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotním u stavu Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 356

48 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze respekt, ohled, úcta ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Respekt, ohled, úcta Znalost ošetřujícího lékaře Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry Důvěra k ošetřujícím sestrám Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 02 Vleklé psychické poruchy-ž - 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační - - Ostatní pracoviště - Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 357

49 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze koordinace a integrace ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Koordinace a integrace Kontinuita informací ze Dosažitelnost strany zdravotnického zdravotnického personálu personálu Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu Změna termínu dohodnutého vyšetření či záku Celkové hodnocení Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž + 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 358

50 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze informace a komunikace ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Informace Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře Srozumitelnost odpovědí lékaře 02 Vleklé psychické poruchy-ž + 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž + - Frekvence hovorů s lékařem Srozumitelnost odpovědí sester Seznámení s právy nemocného Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 359

51 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze tělesné pohodlí ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Tělesné pohodlí Noční hluk Čistota pokojů Čistota toalet a sprch Teplota na pokoji Kvalita jídla Množství jídla Doba podávání jídel 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 360

52 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze citová opora ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Citová opora Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry Hodnocení postoje celého personálu nemocnice Zajištění citových a duchovních potřeb 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž - 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 361

53 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze zapojení rodiny ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Zapojení rodiny Doba návštěv Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem Vysvětlení po propuštění rodině 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž + 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 362

54 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze propuštění a pokračování ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Propuštění a pokračování Průběh propuštění z nemocnice Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice Informace o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační Ostatní pracoviště - Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 363

55 ZÁKLADNÍ FREKVENCE

56 ZÁKLADNÍ FREKVENCE Byl/a jste v tomto zařízení, kde právě ležíte, Neuvedeno 2,4% 5 7,6% 20 5,3% 25 hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní Neplánovaně, jako akutní případ 48,0% 99 34,6% 90 40,5% 189 případ? Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem 37,9% 78 44,8% ,7% 194 Byl(a) jsem převezen(a) odjinud 11,7% 24 13,0% 34 12,4% ,0% ,0% ,0% 465 Jak dlouho jste čekal/a na přijetí do zařízení? Neuvedeno 1,2% 1 8,2% 11 5,7% 12 Nečekala(a) jsem 29,7% 23 37,4% 51 34,6% dny 20,8% 16 16,3% 22 17,9% 38 Byl termín Vašeho přijetí zdravotnickým zařízením změněn? Zdála se Vám doba čekání na přijetí do zařízení vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu: Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do zařízení? Jak na Vás působil první kontakt se zařízením (na pohotovosti, na příjmu apod.)? Zapůsobil na mně: Do jednoho týdne 30,5% 24 25,3% 34 27,2% 58 Do jednoho měsíce 14,3% 11 12,3% 17 13,0% 28 Do půl u 1,5% 1 0,6% 1 Nevím 1,9% 2 0,6% 1 1,1% 2 100,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 1,2% 1 6,6% 9 4,6% 10 Ne 92,0% 72 91,0% ,4% 196 Ano, jednou 2,6% 2 1,9% 3 2,2% 5 Ano, 4x nebo vícekrát 1,0% 1 0,4% 1 Nevím 3,2% 2 0,5% 1 1,5% 3 100,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 1,2% 1 5,4% 7 3,9% 8 Přiliš dlouhá 2,8% 2 1,3% 2 1,8% 4 Tak akorát 57,1% 45 59,0% 80 58,3% 125 Byl(a) jsem přijat(a) dříve, než jsem 33,4% 26 31,8% 43 32,4% 69 Nevím předpokládal(a) 5,5% 4 2,5% 3 3,6% 8 100,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 11,1% 9 11,7% 16 11,5% 25 Ano 10,1% 8 8,4% 11 9,1% 19 Ne 78,7% 62 79,9% ,5% ,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 1,2% 3 1,3% 3 1,3% 6 Velmi dobře a profesionálně 60,3% ,4% ,4% 281 Průměrně 28,2% 58 30,2% 78 29,3% 136 Velmi špatně 3,4% 7 3,8% 10 3,6% 17 Nevzpomínám si 6,8% 14 4,3% 11 5,4% ,0% ,0% ,0% 465 Dostal/a jste během přijetí dostatek informací Neuvedeno 1,4% 3 1,4% 4 1,4% 6 o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Ano 59,2% ,8% ,1% 303 Vaší léčby? Ano, v omezené míře 23,7% 49 18,1% 47 20,6% 96 Ne, ačkoliv jsem je žádal(a) 2,5% 5 1,0% 2 1,6% 8 Ne, nežádal(a) jsem informace 13,2% 27 9,8% 25 11,3% ,0% ,0% ,0% 465 Jak dlouho jste při příjmu do zařízení čekal/a Neuvedeno 1,0% 2 1,3% 3 1,2% 5 na uložení na lůžko? Do 15 minut 53,4% ,8% ,7% 255 Zakroužkujte, jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do zařízení Rušil Vás v noci hluk? Méně než 1 hodinu 35,4% 73 32,6% 84 33,9% 158 Alespoň jednu, ale méně než dvě hodinu 3,9% 8 5,3% 14 4,7% 22 Dvě a více hodin 1,7% 4 0,7% 2 1,2% 5 Nepamatuji si 4,5% 9 4,3% 11 4,4% ,0% ,0% ,0% 465 Neuvedeno 11,1% 23 6,6% 17 8,6% 40 1=nejlepší známka 53,6% ,5% ,3% ,4% 63 27,4% 71 28,7% ,9% 8 5,3% 14 4,7% ,3% 1 1,9% 5 1,2% 6 5=nejhorší známka 0,7% 1 0,3% 1 0,5% 2 100,0% ,0% ,0% 465 Neuvedeno 1,6% 3 3,6% 9 2,7% 13 Ne 65,9% ,1% ,0% 307 Ano, hluk ostatních pacientů 29,3% 61 27,3% 71 28,2% 131 Ano, hluk zaměstnanců zařízení 0,7% 1 2,4% 6 1,7% 8 Ano, hluk zvenčí 2,4% 5 0,6% 1 1,4% 6 100,0% ,0% ,0% 465 Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů? Neuvedeno 1,3% 3 0,7% 3 Velmi spokojen(a) 68,0% ,5% ,5% 305 Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch? Spíše spokojena(a) 28,9% 60 34,3% 89 31,9% 148 Spíše nespokojena(a) 2,2% 5 1,0% 3 1,5% 7 Velmi nespokojena(a) 0,9% 2 0,4% 2 100,0% ,0% ,0% 465 Neuvedeno 0,3% 1 1,0% 3 0,7% 3 Velmi spokojen(a) 46,3% 96 40,8% ,2% 201 Spíše spokojena(a) 41,4% 85 43,7% ,7% 199 Spíše nespokojena(a) 9,4% 19 10,6% 27 10,1% 47 Velmi nespokojena(a) 2,2% 5 3,9% 10 3,2% 15 Toalety/sprchy jsem nepoužívala 0,3% 1 0,2% 1 100,0% ,0% ,0% 465 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 365

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče v rehabilitačních ústavech přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. DOTAZNÍK Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Cílem práce je zjistit a popsat kvalitu života HIV pozitivních pacientů a posoudit vliv práce všeobecných

Více

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9.

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. 2014 Problémy v nastavení zdravotnického trhu 1/ Slabá pozice

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ Vážení zájemci o pěstounství, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zpětné vazby k procesu přípravy, který jste v rámci pilotního projektu Amalthea

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

JEDNOTNÉ A SROZUMITELNÉ INDIKÁTORY KVALITY JSOU PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU PACIENTŮ

JEDNOTNÉ A SROZUMITELNÉ INDIKÁTORY KVALITY JSOU PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU PACIENTŮ JEDNOTNÉ A SROZUMITELNÉ INDIKÁTORY KVALITY JSOU PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU PACIENTŮ Seminář AKTIVNÍ PACIENT = EFEKTIVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Poslanecká sněmovna PČR, 22. února 2011 RNDr. Tomáš Raiter PODPORA

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha ZKUŠENOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O LIDI BEZ DOMOVA Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha Důležité události vedoucí k rozvoji zdravotnické pomoci lidem bez domova v Praze 1994 Vznik první ordinace praktického

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI

Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI DESATERO PŘIROZENÉHO PORODU V PORODNICI (PPP) 1. DIALOG. Usilovat o dialog, vstřícnou komunikaci a empatické jednání veškerého personálu.

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Role managementu v přeměně dat na informace

Role managementu v přeměně dat na informace Role managementu v přeměně dat na informace MARTIN HOLLÝ KONFERENCE KVALITA OČIMA PACIENTŮ OLOMOUC, 20.4.2010 Psychiatrie charakteristika Obvykle chronická onemocnění Třetí nejpočetnější invalidita (jak

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ LUŽE Košumberk, okr. Chrudim ředitel: MUDr. Václav Volejník, CSc.

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ LUŽE Košumberk, okr. Chrudim ředitel: MUDr. Václav Volejník, CSc. HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ LUŽE Košumberk, okr. Chrudim ředitel: MUDr. Václav Volejník, CSc. Léčebně rehabilitační péče Obecné informace o povinných administrativních náležitostech při

Více

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28 STUDIE Č. 28 POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE Vytvořeno pro: Projekt reg. č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s. Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s. Vnitřní řád je dokument určený pro pacienty, kteří využijí služby tohoto zdravotnického zařízení. Snahou týmu zdravotnického i pomocného personálu je vytvořit

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Hodnocení spokojenosti HOSPITALIZOVANÝCH pacientů ve Stodské nemocnici M / 20RR

Hodnocení spokojenosti HOSPITALIZOVANÝCH pacientů ve Stodské nemocnici M / 20RR Hodnocení spokojenosti HOSPITALIZOVANÝCH pacientů ve Stodské nemocnici M / 20RR Většina hospitalizovaných pacientů Stodské nemocnice je spokojena s úrovní péče a v případě potřeby by doporučili léčbu v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Souhrnná zpráva Absolutní hodnocení 2008

Souhrnná zpráva Absolutní hodnocení 2008 Souhrnná zpráva Absolutní hodnocení 2008 Komplexní hodnotící projekt NEMOCNICE ČR 2008 Dovolujeme si Vám předložit souhrnnou zprávu zachycující výsledky Komplexního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2008

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Děkujeme Vám za pochopení.

DOMÁCÍ ŘÁD. Děkujeme Vám za pochopení. Městská nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace držitel certifikátu dle normy ISO 9001:2009 Brněnská 41, 693 37 Hustopeče tel. 519 407 311, fax. 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemocnicehustopece.cz

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti

Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti Matúš Šucha Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc msucha@post.cz Abstrakt Autor v příspěvku prezentuje závěry výzkumu

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách.

Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách. Informační servis Městské nemocnice Hořice o poskytovaných pobytových sociálních službách. I. Základní informace Dle Zřizovací listiny - doplňková činnost - realizace sociálních pobytových služeb poskytovaných

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více