KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl"

Transkript

1 KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

2 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BRNO

3 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BRNO: SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Struktura vzorku Ve vzorku pacientů je 59 % žen a 41 % mužů. Z hlediska věku jsou nejvíce zastoupeny střední věková skupiny pacientů let a let. Z hlediska vzdělání mají v souboru značnou převahu lidé vyučení bez maturity a lidé se středoškolským vzděláním s maturitou. Neplánovaně jako akutní příjem bylo přijata 48 % pacientů, plánovaně na objednání 38 % pacientů; přičemž většina byla přijata nejpozději do týdne nebo bez čekání. Souhrnná spokojenost Výzkum pázal, že spokojenost s kvalitou v Psychiatrické léčebně Brno je průměrná. Souhrnná spokojenost za celé zdravotnické zařízení činí 73,7 %. Nejvyšší spokojenost deklarují pacienti z oddělení Diagnosticko-terapeutické ženy. Spokojenost v jednotlivých dimenzích V šesti sledovaných dimenzích přesahuje spokojenost hranici 70 %. Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny a propuštění a pokračování. Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti s citovou oporou a informacemi. K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejvíce přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Doba podávání jídel Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Dodržení termínu přijetí Pády z lůžka Doba čekání na uložení na lůžko K faktorům sytícím jednotlivé dimenze kvality, které nejméně přispívají k celkové spokojenosti pacientů, patří: Celkové hodnocení Čistota toalet a sprch Zajištění citových a duchovních potřeb Frekvence hovorů s lékařem Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry Spokojenost s personálem a všeobecnými službami Celková průměrná spokojenost se sestrami činí 67,2 %, s lékaři 72,2 % a se všeobecnými službami 60,1 %. RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 312

4 OBECNÉ

5 PARAMETRY PROJEKTU Detaily terénního šetření Celkový počet sebraných dotazníků: 206 Termín dotazování: listopad-prosinec 2009 Průběh sběru šetření ukazuje histogram sběru dat Vážení dat Rozsah vah: 0,3 5,0 Rozložení vah ukazuje tento histogram: 60 Návratnost dotazníků Počet hospitalizovaných pacientů: 357 Počet nezařazených pacientů: 0 Počet validních dotazníků: 216 Návratnost: 61 % Sběr na jednotlivých pracovištích Počet pracovišť: 18 Počet pracovišť s n<15: Závislosti a ochr.léčby-m -> sloučení s pracovištěm 19 Závislosti a ochr.léčby-m 06 Psychoterapie -> sloučení s pracovištěm 23 Psychosomatické 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž -> sloučení s pracovištěm 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 09 Diagnosticko-terapeutické; 46 Doléčení akut.psych. Poruch; 22 Diagnosticko-terapeutické-M; 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m; 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m; 16 Vleklé psych. poruchy, rehab., 22 Diagnosticko-terapeutické-M -> zpracovány společně v kategorii Ostatní pracoviště Frequency ,00 2,00 3,00 4,00 5,00 vaha Cases weighted by vaha Vyplňování dotazníků 89 % pacientů vyplňovalo dotazník samostatně bez rady a pomoci třetí osoby. 5 % požádalo o vysvětlení personál, 5 % jej vyplňovalo s pomocí blízké osoby a za 1 % pacientů vyplňoval dotazník personál. Mean = 1,2631 Std. Dev. = 0,84596 N = 206 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 314

6 PARAMETRY PROJEKTU 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 23 Psychosomatické 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž 05 Psychoterapie 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 11 Neurologické a interní nemoci 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 19 Zavislosti a ochr.léčby-m 39 Detoxifikační 09 Diagnosticko-terapeutické 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 04 Zavislosti a ochr.léčby-m 16 Vleklé psych. poruchy, rehab. 22 Diagnosticko-terapeutické-M 06 Psychoterapie Návratnost dotazníků ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=216 (2009), n=258 (2008) % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Počet získaných odpovědí v jednotlivých odděleních ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=216 (2009), n=258 (2008) 11 Neurologické a interní nemoci 46 Doléčení akut.psych. poruch 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 05 Psychoterapie 19 Zavislosti a ochr.léčby-m 39 Detoxifikační 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 23 Psychosomatické 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 02 Vleklé psychické poruchy-ž 09 Diagnosticko-terapeutické 04 Zavislosti a ochr.léčby-m 22 Diagnosticko-terapeutické-M 16 Vleklé psych. poruchy, rehab. 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 06 Psychoterapie ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 315

7 PARAMETRY PROJEKTU ZÁKLAD: Všichni pacienti Počty propuštěných pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=216 Histogram sběru dat 11 Neurologické a interní nemoci 19 Zavislosti a ochr.léčby-m 39 Detoxifikační 12 Diagnosticko-terapeutické-Ž 06 Psychoterapie 20 Diagnosticko-terapeutické-Ž 04 Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie 22 Diagnosticko-terapeutické-M 09 Diagnosticko-terapeutické 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 23 Psychosomatické 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 02 Vleklé psychické poruchy-ž 46 Doléčení akut.psych. poruch 16 Vleklé psych. poruchy, rehab. 18 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m 40 Vleklé psych.poruchy a ochr.l.-m Zařazení pacienti Nezařazení pacienti ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 316

8 PARAMETRY PROJEKTU Demografická struktura pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=206 (2009), n=258 (2008) Byl/a jste v této nemocnici, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=206 (2009), n=258 (2008) Do 30 let Neplánovaně, jako akutní případ Věk let let Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem Byl(a) jsem převezen(a) odjinud Nad 70 let Neuvedeno 2 8 Pohlaví Vzdělání Muž Žena Základní bez vyučení Vyučení bez maturity Maturita VŠ % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nečekala(a) jsem 2-3 dny Do jednoho týdne Do jednoho měsíce Do půl u Neuvedeno Čekací doba na přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován, n=77 (2009), n=142 (2008) % 10% 20% 30% 40% 50% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 317

9 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

10 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 73,7 Celkem Celkem (n=206) 73,7 Zapojení rodiny 85,5 Propuštění a pokračování 81,3 Respekt, ohled, úcta 74,9 Přijetí do nemocnice 73,6 Tělesné pohodlí 72,6 Koordinace a integrace 72,4 Informace 69,2 Citová opora 67,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Nejhorších 20% Průměrných 60% Nejlepších 20% RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 319

11 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 73,7 Celkem Zapojení rodiny Propuštění a pokračování Respekt, ohled, úcta Přijetí do nemocnice Tělesné pohodlí 2009 (n=206) 2008 (n=258) 73,7 76,5 85,5 88,6 81,3 81,8 74,9 79,3 73,6 79,9 72,6 72,2 Koordinace a integrace Informace Citová opora 72,4 75,9 69,2 73,5 67,9 69,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 320

12 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST PL Brno: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 03 Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 87,1 72,4 73, Terapeutickorehabilitační-Ž 3 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Vleklé psychické poruchy-ž 6 11 Neurologické a interní nemoci 7 Ostatní pracoviště Diagnostickoterapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Detoxifikační 2009 (n=13) 2008 (n=19) 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=44) 2008 (n=28) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 85,0 79,3 79,9 76,8 74,6 71,2 74,1 80,5 73,5 81,3 73,5 82,4 71,6 69,8 68,3 76,8 66,9 65,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 321

13 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Souhrnná spokojenost Základ:Všichni pacienti Věk: Do 30 let 2009 (n=31) 2008 (n=48) 70,0 69,2 Věk: let 2009 (n=73) 2008 (n=78) 71,3 76,2 Věk: let 2009 (n=69) 2008 (n=81) 76,3 79,4 Věk: Nad 70 let 2009 (n=20) 2008 (n=39) 76,9 80,7 Pohlaví: Muž 2009 (n=83) 2008 (n=115) 71,5 77,4 Pohlaví: Žena 2009 (n=120) 2008 (n=140) 75,2 76,0 Vzdělání: Zákl. bez vyučení 2009 (n=34) 2008 (n=59) 78,9 77,5 Vzdělání: Vyučení 2009 (n=75) 2008 (n=90) 76,1 76,3 Vzdělání: Maturita 2009 (n=63) 2008 (n=74) 69,1 77,5 Vzdělání: VŠ Příjem: akutní Příjem: plánovaný Vyplnění: samostatně Vyplnění: s pomocí Psych. stav: dobrý Psych. stav: nepříliš dobrý 2009 (n=28) 2008 (n=27) 2009 (n=99) 2008 (n=89) 2009 (n=78) 2008 (n=115) 2009 (n=172) 2008 (n=215) 2009 (n=21) 2008 (n=29) 2009 (n=170) 2008 (n=219) 2009 (n=26) 2008 (n=28) 70,3 73,1 71,6 76,0 74,9 77,8 73,9 76,5 70,3 76,1 74,9 78,6 64,1 62,0 73,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 322

14 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH

15 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Přijetí do nemocnice Základ: Všichni pacienti 73,6 Přijetí do nemocnice Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Dodržení termínu přijetí 2009 (n=205) 2008 (n=257) 73,6 79,9 97,0 97,5 96,2 98,3 Doba čekání na uložení na lůžko Zhoršení zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Organizace a plynulost přijetí do nemocnice Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby 94,0 93,6 88,6 91,2 65,6 64,0 60,2 62,7 60,0 70,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 324

16 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Přijetí do nemocnice Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 73, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=29) 94,3 77, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 81,3 81, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=35) 79,1 87, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 75,0 79, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 73,0 84,4 6 Ostatní pracoviště 2009 (n=44) 2008 (n=28) 72,9 79, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 71,9 80, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 69,8 75, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 66,3 71, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=41) 2008 (n=28) 65,2 69,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 325

17 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Respekt, ohled, úcta Základ: Všichni pacienti 74,9 Respekt, ohled, úcta 2009 (n=205) 2008 (n=258) 74,9 79,3 Znalost ošetřujícího lékaře 87,5 88,1 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 85,3 85,9 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 84,5 86,9 Důvěra k ošetřujícím sestrám 70,2 72,0 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 61,2 75,1 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 56,7 63,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 326

18 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Respekt, ohled, úcta Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 74, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 89,7 82, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 86,9 75, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 82,1 77, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 77,9 78,1 5 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 77,0 87, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 76,2 71, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 71,4 81, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 71,3 80, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 69,5 77, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 66,9 60,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 327

19 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Koordinace a integrace Základ: Všichni pacienti 72, (n=203) Koordinace a integrace 2008 (n=258) Kontinuita informací ze strany zdravotnického personálu Změna termínu dohodnutého vyšetření či záku Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby Dosažitelnost zdravotnického personálu Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu Celkové hodnocení 72,4 75,9 86,0 86,6 81,3 80,7 80,0 86,0 77,8 83,1 73,6 79,9 66,9 71,1 42,1 46,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 328

20 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Koordinace a integrace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 72, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 91,4 76, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 89,0 69, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 78,3 70, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 77,0 70, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 76,0 72,9 6 Ostatní pracoviště 2009 (n=42) 2008 (n=28) 73,8 82, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 68,3 60, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 68,2 78, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 66,3 77, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 63,4 77,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 329

21 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Informace, komunikace Základ: Všichni pacienti 69,2 Informace 2009 (n=206) 2008 (n=258) 69,2 73,5 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 93,9 95,7 Seznámení s právy nemocného 90,3 92,7 Srozumitelnost odpovědí sester 64,6 74,4 Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 57,4 61,5 Srozumitelnost odpovědí lékaře 55,6 67,6 Frekvence hovorů s lékařem 51,7 48,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 330

22 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Informace, komunikace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 69, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 85,9 70, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 81,0 75, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 79,8 84, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 77,7 65, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 75,8 84, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 69,0 66,3 7 Ostatní pracoviště 2009 (n=44) 2008 (n=28) 68,9 80, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 66,7 63, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 55,6 69, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 52,9 59,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 331

23 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Tělesné pohodlí Základ: Všichni pacienti Tělesné pohodlí Doba podávání jídel Pády z lůžka Množství jídla Tišení bolesti Teplota na pokoji Čistota pokojů Noční hluk Doba ranního buzení Kvalita jídla Čistota toalet a sprch 2009 (n=206) 2008 (n=258) 72,6 72,2 97,4 98,1 94,1 98,6 87,2 89,3 83,7 89,3 70,2 64,9 68,0 64,3 67,0 68,6 62,3 69,3 54,7 45,7 46,7 41,2 72,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 332

24 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Tělesné pohodlí Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 72, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 86,8 66, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 80,3 78, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 75,2 74, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 73,1 78, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 72,0 70,7 6 Ostatní pracoviště 2009 (n=44) 2008 (n=28) 71,5 77, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 71,3 77, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 71,2 66, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 70,6 80, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 68,4 66,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 333

25 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Citová opora Základ: Všichni pacienti 67,9 Citová opora 2009 (n=205) 2008 (n=258) 67,9 69,7 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 90,8 92,5 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 80,0 74,1 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 66,3 77,4 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 53,1 54,9 Zajištění citových a duchovních potřeb 48,6 51,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 334

26 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Citová opora Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 67, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 88,2 77, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 88,0 67, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 83,3 73, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 73,5 63,0 5 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 67,6 82, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 66,8 73, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 63,3 64, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 62,7 75, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 54,3 46, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 51,7 68,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 335

27 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Zapojení rodiny Základ: Všichni pacienti 85,5 Zapojení rodiny 2009 (n=203) 2008 (n=256) 85,5 88,6 Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem 91,9 93,3 Vysvětlení po propuštění rodině 85,7 92,1 Doba návštěv 81,7 86,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 336

28 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Zapojení rodiny Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 85, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 100,0 93, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=28) 91,7 87, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 91,0 97, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 89,6 84,4 5 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 87,6 94, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=42) 2008 (n=28) 87,3 87, Psychoterapie + psychosomat (n=13) 2008 (n=30) 87,2 84, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 84,1 85, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 83,9 94, Detoxifikační 2009 (n=14) 2008 (n=25) 53,6 55,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 337

29 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Propuštění a pokračování Základ: Všichni pacienti 81,3 Propuštění a pokračování 2009 (n=204) 2008 (n=258) 81,3 81,8 Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice 92,1 95,2 Průběh propuštění z nemocnice 89,2 92,2 Informace o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice 85,1 85,5 Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice 64,3 41,0 Doporučení nemocnice rodině nebo přátelům 62,5 65,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 338

30 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH PL Brno: Propuštění a pokračování Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 81, Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=22) 2008 (n=32) 86,8 86, Psychoterapie 2009 (n=16) 2008 (n=15) 86,6 79, Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=8) 2008 (n=15) 85,0 78, Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 82,7 85, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=41) 2008 (n=28) 81,7 70, Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=29) 81,5 80, Psychoterapie + psychosomat (n=14) 2008 (n=30) 81,4 81, Detoxifikační 2009 (n=15) 2008 (n=26) 81,3 65,4 9 Ostatní pracoviště 2009 (n=43) 2008 (n=28) 76,8 85, Neurologické a interní nemoci 2009 (n=32) 2008 (n=36) 75,4 86,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 339

31 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH

32 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH Přehled statisticky významných rozdílů v dimenzích mezi daným pracovištěm a ostatními ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Celkem Přijetí do nemocnice Respekt, ohled, úcta Koordinace a integrace Informace Tělesné pohodlí Citová opora Zapojení rodiny 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž - 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 341

33 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem 02 Vleklé psychické poruchy-ž (n=8) Ostatní pracoviště (n=208) 74,1 74,0 Celkem 03 Diagnosticko-terapeutické- Ž (n=10) Ostatní pracoviště (n=206) 87,1 73,4 Zapojení rodiny 100,0 84,8 Přijetí do nemocnice 94,3 72,3 Propuštění a pokračování 85,0 80,6 Zapojení rodiny 91,7 85,1 Informace 79,8 69,3 Respekt, ohled, úcta 89,7 75,3 Přijetí do nemocnice 71,9 73,4 Koordinace a integrace 89,0 73,0 Respekt, ohled, úcta 71,3 76,2 Citová opora 88,0 66,6 Tělesné pohodlí 70,6 72,9 Tělesné pohodlí 86,8 72,1 Koordinace a integrace 68,2 74,0 Propuštění a pokračování 81,5 80,8 Citová opora 62,7 67,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Informace 77,7 69,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem Zavislosti a ochr.léčby- M (n=22) Ostatní pracoviště (n=194) 68,3 74,7 Celkem 05 Psychoterapie (n=16) Ostatní pracoviště (n=200) 79,9 73,6 Propuštění a pokračování 86,8 80,1 Zapojení rodiny 89,6 85,0 Zapojení rodiny 84,1 85,5 Respekt, ohled, úcta 86,9 75,1 Tělesné pohodlí 73,1 72,8 Propuštění a pokračování 86,6 80,3 Přijetí do nemocnice 73,0 73,4 Citová opora 83,3 66,4 Respekt, ohled, úcta 69,5 76,7 Informace 81,0 68,8 Koordinace a integrace 63,4 75,0 Koordinace a integrace 78,3 73,4 Informace 52,9 71,6 Přijetí do nemocnice 75,0 73,2 Citová opora 51,7 69,4 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 71,3 72,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 342

34 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem Psychoterapie + psychosomat. (n=14) Ostatní pracoviště (n=202) 74,6 74,0 Celkem 11 Neurologické a interní nemoci (n=32) Ostatní pracoviště (n=184) 73,5 74,1 Zapojení rodiny 87,2 85,3 Zapojení rodiny 83,9 85,6 Propuštění a pokračování 81,4 80,7 Přijetí do nemocnice 79,1 72,3 Respekt, ohled, úcta 77,9 75,9 Informace 75,8 68,6 Koordinace a integrace 77,0 73,5 Propuštění a pokračování 75,4 81,7 Citová opora 73,5 67,2 Tělesné pohodlí 75,2 72,4 Tělesné pohodlí 71,2 72,9 Respekt, ohled, úcta 71,4 76,8 Informace 69,0 69,7 Přijetí do nemocnice 66,3 73,8 Citová opora Koordinace a integrace 66,8 67,8 66,3 75,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem Diagnostickoterapeutické-Ž (n=42) Ostatní pracoviště (n=174) 71,6 74,6 Celkem 13 Terapeuticko-rehabilitační- Ž (n=13) Ostatní pracoviště (n=203) 85,0 73,3 Zapojení rodiny 87,3 84,9 Koordinace a integrace 91,4 72,6 Propuštění a pokračování 81,7 80,6 Zapojení rodiny 91,0 85,0 Respekt, ohled, úcta 76,2 76,0 Citová opora 88,2 66,3 Koordinace a integrace 76,0 73,2 Informace 85,9 68,7 Tělesné pohodlí 68,4 73,9 Propuštění a pokračování 82,7 80,7 Informace 66,7 70,4 Respekt, ohled, úcta 82,1 75,6 Přijetí do nemocnice 65,2 75,2 Přijetí do nemocnice 81,3 72,8 Citová opora 63,3 68,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 80,3 72,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 343

35 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích PL Brno: Porovnání s ostatními pracovišti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Celkem 39 Detoxifikační (n=15) Ostatní pracoviště (n=201) 66,9 74,6 Celkem Ostatní pracoviště (n=44) Ostatní pracoviště (n=172) 73,5 74,2 Propuštění a pokračování 81,3 80,7 Zapojení rodiny 87,6 84,8 Tělesné pohodlí 72,0 72,9 Respekt, ohled, úcta 77,0 75,8 Přijetí do nemocnice 69,8 73,6 Propuštění a pokračování 76,8 81,8 Koordinace a integrace 68,3 74,2 Koordinace a integrace 73,8 73,8 Respekt, ohled, úcta 66,9 76,7 Přijetí do nemocnice 72,9 73,4 Informace 55,6 70,7 Tělesné pohodlí 71,5 73,1 Citová opora 54,3 68,6 Informace 68,9 69,9 Zapojení rodiny 53,6 87,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Citová opora 67,6 67,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 344

36 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti 02 Vleklé psychické poruchy-ž: Celkem 2009 (n=8) 2008 (n=15) 74,1 80,5 03 Diagnostickoterapeutické-Ž: Celkem 2009 (n=10) 2008 (n=30) 87,1 72,4 Zapojení rodiny 100,0 93,3 Přijetí do nemocnice 94,3 77,4 Propuštění a pokračování 85,0 78,3 Zapojení rodiny 91,7 87,5 Informace 79,8 84,4 Respekt, ohled, úcta 89,7 82,4 Přijetí do nemocnice 71,9 80,7 Koordinace a integrace 89,0 69,9 Respekt, ohled, úcta 71,3 80,2 Citová opora 88,0 67,5 Tělesné pohodlí 70,6 80,1 Tělesné pohodlí 86,8 66,1 Koordinace a integrace 68,2 78,3 Propuštění a pokračování 81,5 80,0 Citová opora 62,7 75,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Informace 77,7 65,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Zavislosti a ochr.léčby-m: Celkem 2009 (n=22) 2008 (n=32) 68,3 76,8 05 Psychoterapie: Celkem 2009 (n=16) 2008 (n=15) 79,9 76,8 Propuštění a pokračování 86,8 86,4 Zapojení rodiny 89,6 84,4 Zapojení rodiny 84,1 85,4 Respekt, ohled, úcta 86,9 75,6 Tělesné pohodlí 73,1 78,2 Propuštění a pokračování 86,6 79,8 Přijetí do nemocnice 73,0 84,4 Citová opora 83,3 73,3 Respekt, ohled, úcta 69,5 77,2 Informace 81,0 75,8 Koordinace a integrace 63,4 77,9 Koordinace a integrace 78,3 70,6 Informace 52,9 59,8 Přijetí do nemocnice 75,0 79,4 Citová opora 51,7 68,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 71,3 77,7 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 345

37 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Psychoterapie + psychosomat.: Celkem 2009 (n=14) 2008 (n=30) 74,6 71,2 11 Neurologické a interní nemoci: Celkem 2009 (n=32) 2008 (n=36) 73,5 81,3 Zapojení rodiny 87,2 84,4 Zapojení rodiny 83,9 94,4 Propuštění a pokračování 81,4 81,7 Přijetí do nemocnice 79,1 87,7 Respekt, ohled, úcta 77,9 78,1 Informace 75,8 84,3 Koordinace a integrace 77,0 70,4 Propuštění a pokračování 75,4 86,3 Citová opora 73,5 63,0 Tělesné pohodlí 75,2 74,9 Tělesné pohodlí 71,2 66,1 Respekt, ohled, úcta 71,4 81,5 Informace 69,0 66,3 Přijetí do nemocnice 66,3 71,9 Citová opora Koordinace a integrace 66,8 73,6 66,3 77,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti Diagnostickoterapeutické-Ž: Celkem 2009 (n=42) 2008 (n=28) 71,6 69,8 13 Terapeutickorehabilitační-Ž: Celkem 2009 (n=13) 2008 (n=19) 85,0 79,3 Zapojení rodiny 87,3 87,5 Koordinace a integrace 91,4 76,6 Propuštění a pokračování 81,7 70,1 Zapojení rodiny 91,0 97,4 Respekt, ohled, úcta 76,2 71,5 Citová opora 88,2 77,4 Koordinace a integrace 76,0 72,9 Informace 85,9 70,4 Tělesné pohodlí 68,4 66,7 Propuštění a pokračování 82,7 85,5 Informace 66,7 63,9 Respekt, ohled, úcta 82,1 77,0 Přijetí do nemocnice 65,2 69,1 Přijetí do nemocnice 81,3 81,6 Citová opora 63,3 64,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Tělesné pohodlí 80,3 78,6 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 346

38 DYNAMIKA SPOKOJENOSTI PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti PL Brno: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti 39 Detoxifikační: Celkem 2009 (n=15) 2008 (n=26) 66,9 65,2 Ostatní pracoviště: Celkem 2009 (n=44) 2008 (n=28) 73,5 82,4 Propuštění a pokračování 81,3 65,4 Zapojení rodiny 87,6 94,6 Tělesné pohodlí 72,0 70,7 Respekt, ohled, úcta 77,0 87,0 Přijetí do nemocnice 69,8 75,6 Propuštění a pokračování 76,8 85,0 Koordinace a integrace 68,3 60,5 Koordinace a integrace 73,8 82,7 Respekt, ohled, úcta 66,9 60,3 Přijetí do nemocnice 72,9 79,7 Informace 55,6 69,6 Tělesné pohodlí 71,5 77,3 Citová opora 54,3 46,9 Informace 68,9 80,7 Zapojení rodiny 53,6 55,3 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 Citová opora 67,6 82,2 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 347

39 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI

40 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost s personálem a všeob. službami Základ: Všichni pacienti 2009 (n=205) 72,2 Spokojenost s lékaři 2008 (n=258) 75,4 67,2 Spokojenost se setrami 69,1 Spokojenost se všeobecnými službami 60,1 59,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 349

41 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost se sestrami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 13 Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 85,7 68,9 67, Diagnostickoterapeutické-Ž 3 02 Vleklé psychické poruchy-ž 4 05 Psychoterapie Diagnostickoterapeutické-Ž 6 Ostatní pracoviště Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci 9 39 Detoxifikační Zavislosti a ochr.léčby-m 2009 (n=10) 2008 (n=30) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=44) 2008 (n=28) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 84,0 68,9 76,3 75,6 75,4 70,4 68,6 63,6 68,3 76,8 64,3 59,3 62,9 67,3 61,1 55,5 57,8 71,8 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 350

42 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost s lékaři Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 13 Terapeutickorehabilitační-Ž 2009 (n=13) 2008 (n=19) 83,6 81,1 72, Psychoterapie 3 03 Diagnostickoterapeutické-Ž Diagnostickoterapeutické-Ž 5 Ostatní pracoviště 6 11 Neurologické a interní nemoci Psychoterapie + psychosomat Zavislosti a ochr.léčby-m 9 39 Detoxifikační Vleklé psychické poruchy-ž 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=10) 2008 (n=30) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=43) 2008 (n=28) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 79,4 75,5 77,9 63,8 72,7 68,6 72,2 81,4 72,0 85,1 71,4 64,6 67,0 69,4 66,2 72,7 65,7 78,1 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 351

43 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI PL Brno: Spokojenost se všeobecnými službami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 03 Diagnostickoterapeutické-Ž 2009 (n=10) 2008 (n=30) 90,0 57,8 60, Terapeutickorehabilitační-Ž Psychoterapie + psychosomat Psychoterapie 5 02 Vleklé psychické poruchy-ž 6 11 Neurologické a interní nemoci Diagnostickoterapeutické-Ž 8 Ostatní pracoviště Zavislosti a ochr.léčby-m Detoxifikační 2009 (n=13) 2008 (n=19) 2009 (n=14) 2008 (n=30) 2009 (n=16) 2008 (n=15) 2009 (n=8) 2008 (n=15) 2009 (n=32) 2008 (n=36) 2009 (n=42) 2008 (n=28) 2009 (n=44) 2008 (n=28) 2009 (n=22) 2008 (n=32) 2009 (n=15) 2008 (n=26) 78,5 66,8 76,4 60,1 71,3 62,2 64,4 69,0 59,2 71,1 56,3 48,0 55,8 69,1 46,2 58,0 41,7 41,0 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů - PL Brno, 2010 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 352

44 Souhrnná spokojenost na jednotlivých pracovištích (tabulka výsledků s intervaly spolehlivosti)

45 Souhrnná spokojenost Označení oddělení N (Počet Průměrná respondentů) spokojenost Interval spolehlivosti výsledků 1 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž 10 87,1 81,4 92, Terapeuticko-rehabilitační-Ž 13 85,0 76,9 93, Psychoterapie 16 79,9 73,4 86, Psychoterapie + psychosomat ,6 67,6 81, Vleklé psychické poruchy-ž 8 74,1 63,3 85, Neurologické a interní nemoci 32 73,5 66,9 80,1 7 Ostatní pracoviště 44 73,5 68,2 78, Diagnosticko-terapeutické-Ž 42 71,6 66,3 76, Zavislosti a ochr.léčby-m 22 68,3 61,3 75, Detoxifikační 15 66,9 59,7 74,0 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 354

46 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

47 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, Vleklé psychické poruchy-ž Přijetí do nemocnice Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Doba čekání na uložení na lůžko Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační - Ostatní pracoviště Přijetí do nemocnice Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotním u stavu Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 356

48 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze respekt, ohled, úcta ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Respekt, ohled, úcta Znalost ošetřujícího lékaře Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry Důvěra k ošetřujícím sestrám Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 02 Vleklé psychické poruchy-ž - 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační - - Ostatní pracoviště - Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 357

49 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze koordinace a integrace ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Koordinace a integrace Kontinuita informací ze Dosažitelnost strany zdravotnického zdravotnického personálu personálu Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu Změna termínu dohodnutého vyšetření či záku Celkové hodnocení Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž + 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 358

50 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze informace a komunikace ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Informace Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře Srozumitelnost odpovědí lékaře 02 Vleklé psychické poruchy-ž + 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž + - Frekvence hovorů s lékařem Srozumitelnost odpovědí sester Seznámení s právy nemocného Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 359

51 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze tělesné pohodlí ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Tělesné pohodlí Noční hluk Čistota pokojů Čistota toalet a sprch Teplota na pokoji Kvalita jídla Množství jídla Doba podávání jídel 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 360

52 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze citová opora ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Citová opora Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry Hodnocení postoje celého personálu nemocnice Zajištění citových a duchovních potřeb 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž - 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž Detoxifikační - Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 361

53 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze zapojení rodiny ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Zapojení rodiny Doba návštěv Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem Vysvětlení po propuštění rodině 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž + 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační Ostatní pracoviště Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 362

54 PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠŤ Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze propuštění a pokračování ZÁKLAD: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2010 Propuštění a pokračování Průběh propuštění z nemocnice Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice Informace o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice Nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice 02 Vleklé psychické poruchy-ž 03 Diagnosticko-terapeutické-Ž Zavislosti a ochr.léčby-m 05 Psychoterapie Psychoterapie + psychosomat. 11 Neurologické a interní nemoci Diagnosticko-terapeutické-Ž 13 Terapeuticko-rehabilitační-Ž 39 Detoxifikační Ostatní pracoviště - Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05) RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 363

55 ZÁKLADNÍ FREKVENCE

56 ZÁKLADNÍ FREKVENCE Byl/a jste v tomto zařízení, kde právě ležíte, Neuvedeno 2,4% 5 7,6% 20 5,3% 25 hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní Neplánovaně, jako akutní případ 48,0% 99 34,6% 90 40,5% 189 případ? Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem 37,9% 78 44,8% ,7% 194 Byl(a) jsem převezen(a) odjinud 11,7% 24 13,0% 34 12,4% ,0% ,0% ,0% 465 Jak dlouho jste čekal/a na přijetí do zařízení? Neuvedeno 1,2% 1 8,2% 11 5,7% 12 Nečekala(a) jsem 29,7% 23 37,4% 51 34,6% dny 20,8% 16 16,3% 22 17,9% 38 Byl termín Vašeho přijetí zdravotnickým zařízením změněn? Zdála se Vám doba čekání na přijetí do zařízení vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu: Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do zařízení? Jak na Vás působil první kontakt se zařízením (na pohotovosti, na příjmu apod.)? Zapůsobil na mně: Do jednoho týdne 30,5% 24 25,3% 34 27,2% 58 Do jednoho měsíce 14,3% 11 12,3% 17 13,0% 28 Do půl u 1,5% 1 0,6% 1 Nevím 1,9% 2 0,6% 1 1,1% 2 100,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 1,2% 1 6,6% 9 4,6% 10 Ne 92,0% 72 91,0% ,4% 196 Ano, jednou 2,6% 2 1,9% 3 2,2% 5 Ano, 4x nebo vícekrát 1,0% 1 0,4% 1 Nevím 3,2% 2 0,5% 1 1,5% 3 100,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 1,2% 1 5,4% 7 3,9% 8 Přiliš dlouhá 2,8% 2 1,3% 2 1,8% 4 Tak akorát 57,1% 45 59,0% 80 58,3% 125 Byl(a) jsem přijat(a) dříve, než jsem 33,4% 26 31,8% 43 32,4% 69 Nevím předpokládal(a) 5,5% 4 2,5% 3 3,6% 8 100,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 11,1% 9 11,7% 16 11,5% 25 Ano 10,1% 8 8,4% 11 9,1% 19 Ne 78,7% 62 79,9% ,5% ,0% ,0% ,0% 214 Neuvedeno 1,2% 3 1,3% 3 1,3% 6 Velmi dobře a profesionálně 60,3% ,4% ,4% 281 Průměrně 28,2% 58 30,2% 78 29,3% 136 Velmi špatně 3,4% 7 3,8% 10 3,6% 17 Nevzpomínám si 6,8% 14 4,3% 11 5,4% ,0% ,0% ,0% 465 Dostal/a jste během přijetí dostatek informací Neuvedeno 1,4% 3 1,4% 4 1,4% 6 o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Ano 59,2% ,8% ,1% 303 Vaší léčby? Ano, v omezené míře 23,7% 49 18,1% 47 20,6% 96 Ne, ačkoliv jsem je žádal(a) 2,5% 5 1,0% 2 1,6% 8 Ne, nežádal(a) jsem informace 13,2% 27 9,8% 25 11,3% ,0% ,0% ,0% 465 Jak dlouho jste při příjmu do zařízení čekal/a Neuvedeno 1,0% 2 1,3% 3 1,2% 5 na uložení na lůžko? Do 15 minut 53,4% ,8% ,7% 255 Zakroužkujte, jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do zařízení Rušil Vás v noci hluk? Méně než 1 hodinu 35,4% 73 32,6% 84 33,9% 158 Alespoň jednu, ale méně než dvě hodinu 3,9% 8 5,3% 14 4,7% 22 Dvě a více hodin 1,7% 4 0,7% 2 1,2% 5 Nepamatuji si 4,5% 9 4,3% 11 4,4% ,0% ,0% ,0% 465 Neuvedeno 11,1% 23 6,6% 17 8,6% 40 1=nejlepší známka 53,6% ,5% ,3% ,4% 63 27,4% 71 28,7% ,9% 8 5,3% 14 4,7% ,3% 1 1,9% 5 1,2% 6 5=nejhorší známka 0,7% 1 0,3% 1 0,5% 2 100,0% ,0% ,0% 465 Neuvedeno 1,6% 3 3,6% 9 2,7% 13 Ne 65,9% ,1% ,0% 307 Ano, hluk ostatních pacientů 29,3% 61 27,3% 71 28,2% 131 Ano, hluk zaměstnanců zařízení 0,7% 1 2,4% 6 1,7% 8 Ano, hluk zvenčí 2,4% 5 0,6% 1 1,4% 6 100,0% ,0% ,0% 465 Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů? Neuvedeno 1,3% 3 0,7% 3 Velmi spokojen(a) 68,0% ,5% ,5% 305 Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch? Spíše spokojena(a) 28,9% 60 34,3% 89 31,9% 148 Spíše nespokojena(a) 2,2% 5 1,0% 3 1,5% 7 Velmi nespokojena(a) 0,9% 2 0,4% 2 100,0% ,0% ,0% 465 Neuvedeno 0,3% 1 1,0% 3 0,7% 3 Velmi spokojen(a) 46,3% 96 40,8% ,2% 201 Spíše spokojena(a) 41,4% 85 43,7% ,7% 199 Spíše nespokojena(a) 9,4% 19 10,6% 27 10,1% 47 Velmi nespokojena(a) 2,2% 5 3,9% 10 3,2% 15 Toalety/sprchy jsem nepoužívala 0,3% 1 0,2% 1 100,0% ,0% ,0% 465 RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita Očima Pacientů, 2009 strana 365

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary - highlights 1. Výsledky měření

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - RÚ Kladruby Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK / Senior

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Vážená paní, vážený pane, zvyšování kvality zdravotní péče je jednou z priorit našeho kraje. Při

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Ostrava I. a II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Prosinec 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz KVALITA OČIMA

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Olomouc - AMBULANCE Září 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2010 / Závěrečná zpráva / PUBLIC / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie metody Metodické poznámky Informace o výzkumu

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření Hodnocení kvality ambulantních služeb prostřednictvím pacientů- pilotní výzkum Březen 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101 Název projektu: Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0101 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav zdravotnických studií Studentská 1402/2

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Krajská nemocnice Liberec '12 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů 15. ledna 2013 RNDr. Tomáš RAITER www.hodnoceni-nemocnic.cz Obsah příspěvku: Filozofie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů- Nemocnice Znojmo Listopad 2011/ Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. DOTAZNÍK Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Cílem práce je zjistit a popsat kvalitu života HIV pozitivních pacientů a posoudit vliv práce všeobecných

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2009 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče v rehabilitačních ústavech přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš

Více

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9.

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. 2014 Problémy v nastavení zdravotnického trhu 1/ Slabá pozice

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů Celostátní reprezentativní volně prodejná studie 10/2014, vypracoval: Tomáš Balcar METODIKA kvantitativní reprezentativní výzkum reprezentativní vzorek české

Více

Dotazník pro měření spokojenosti se službami poskytovanými v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

Dotazník pro měření spokojenosti se službami poskytovanými v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart Dotazník pro měření spokojenosti se službami poskytovanými v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart DLL Lázně Kynžvart 1.1. - 31.12.2012 vydáno 568 ; vráceno 446 návratnost 78,5 1. Kde jste se dověděli

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Dotazník pro měření spokojenosti se službami poskytovanými v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart květen - srpen 2010-12 turnusů

Dotazník pro měření spokojenosti se službami poskytovanými v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart květen - srpen 2010-12 turnusů Dotazník pro měření spokojenosti se službami poskytovanými v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart květen - srpen 2010-12 turnusů vydáno 186; vráceno 171 návratnost 91,9 Část A průměr / % Kde jste se

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva Závěrečné zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva St. Pölten 27.1.2014 Tematický okruh

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Plzeň II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci se STEM/MARK,

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Č. j. KRPS-116892-2/ČJ-2014-0100PI Praha 9. června 2014 1 Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Cíl výzkumu... 4 1.2 Metodologie...

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

jako akutní případ [nezodpovězeno]

jako akutní případ [nezodpovězeno] Datum 1. pololetí 8 Byl/a jste v tomto zařízení, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? [nezodpovězeno] 4 2% Byl/a jsem převezen/a odjinud 14 8% Neplánovaně, jako akutní

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Zdravotní služby v ČR očima pacientů. RNDr. Tomáš Raiter Institut veřejné diskuse, Praha 25. 4. 2012

Zdravotní služby v ČR očima pacientů. RNDr. Tomáš Raiter Institut veřejné diskuse, Praha 25. 4. 2012 Zdravotní služby v ČR očima pacientů RNDr. Tomáš Raiter Institut veřejné diskuse, Praha 25. 4. 2012 Problémy v nastavení zdravotnického trhu 1/ Slabá pozice spotřebitele 2/ Slabá motivace poskytovatele

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

JEDNOTNÉ A SROZUMITELNÉ INDIKÁTORY KVALITY JSOU PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU PACIENTŮ

JEDNOTNÉ A SROZUMITELNÉ INDIKÁTORY KVALITY JSOU PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU PACIENTŮ JEDNOTNÉ A SROZUMITELNÉ INDIKÁTORY KVALITY JSOU PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU PACIENTŮ Seminář AKTIVNÍ PACIENT = EFEKTIVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Poslanecká sněmovna PČR, 22. února 2011 RNDr. Tomáš Raiter PODPORA

Více

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Konference ČZF 30. březen 2012 Ján Palguta, M.A. 1 Základní cíle průzkumu Analýza dat z průzkumu veřejného mínění dokáže zachytit společenské vnímání

Více

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Mgr. Kateřina Michlová Výsledky diplomové práce Osnova Kontext problematiky

Více

Oddělení Všechna oddělení Datum 2. pololetí 2006 Otázka Byl/a jste v tomto zařízení, kde práv

Oddělení Všechna oddělení Datum 2. pololetí 2006 Otázka Byl/a jste v tomto zařízení, kde práv Datum 2. pololetí 6 Byl/a jste v tomto zařízení, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? 19 1% Byl/a jsem převezen/a odjinud 99 6% Neplánovaně, jako akutní případ 428 26%

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Profil společnosti. RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010

Profil společnosti. RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010 Profil společnosti RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010 8. duben 2010 Základní parametry projektu Název projektu Cíl projektu Región Metoda Cílová skupina Velikost souboru Rizika zdravotnictví

Více

Vnitřní řád. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PLZEŇ PRIVAMED a.s.

Vnitřní řád. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PLZEŇ PRIVAMED a.s. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PRIVAMED a.s., KOTÍKOVSKÁ 19, 323 00 Vnitřní řád MĚSTSKÁ NEMOCNICE PRIVAMED a.s. Provozovatel: PRIVAMED a.s. Sídlo: Kotíkovská17,19, 323 00Plzeň IČ: 46 88 52 51 Adresa pracovišť: Kotíkovská

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce s dárci krve Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Cíl DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Zmonitorovat spokojenost a informovanost dárců krve vzhledem k zavedené regulaci dárcovství.

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy Studie HELEN Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR porovnání I. a II. etapy MUDr. K.Žejglicová*, MUDr. J. Kratěnová*, RNDr. M. Malý SZÚ Praha, *Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 1 Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 2 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové 3 Stockholm University,

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Do dotazníkové ankety ke zjištění spokojenosti s péčí o své blízké v SENIORu Otrokovice sociální službě

Více

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Jaroslav Pekara 1, Marie Trešlová 2 1) Oddělení anesteziologie, resuscitační a intenzivní péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha 2) ZSF Jihočeské

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Zborovská - červen 2014

Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Zborovská - červen 2014 Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Zborovská - červen 2014 1 2 3+7 4 5 6 Doporučili byste naši MŠ přátelům pro jejich děti? 1,2 1,1 1,07 1,5 1,57 1 1,26 1,2 1,3 1,5 1,87

Více