BUDĚJOVICKÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ŽIVOT V OKOLÍ STANICE METRA BUDĚJOVICKÁ, PRAHA 4 ČERVENEC 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDĚJOVICKÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ŽIVOT V OKOLÍ STANICE METRA BUDĚJOVICKÁ, PRAHA 4 ČERVENEC 2007"

Transkript

1 BUDĚJOVICKÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ŽIVOT V OKOLÍ STANICE METRA BUDĚJOVICKÁ, PRAHA 4 ČERVENEC 2007

2 Poděkování: Děkujeme České spořitelně, která iniciovala projekt Partnerství pro Budějovické náměstí a v letech byla jeho hlavním partnerem. Děkujeme všem partnerům, kteří se podíleli na postupném rozvoji lokality Budějovická a kteří budou v této aktivitě i nadále pokračovat. Vypracoval: Robert Sedlák Grafická úprava: Kateřina Coufalová Fotografie: Archív Nadace Partnerství Nadace Partnerství / Partnerství, o.p.s. Údolní 33, Brno tel: , Projekt Partnerství pro Budějovické náměstí, jehož cílem je postupná proměna tohoto prostoru v příjemné prosperující náměstí, koordinovala v letech Nadace Partnerství. Tato studie je závěrečnou zprávou tohoto projektu. Červenec 2007

3 OBSAH PROČ Projekt Partnerství pro Budějovické náměstí byl započat v roce 2003 s cílem pozvednout kvalitu veřejných prostorů a veřejného života kolem stanice metra Budějovická. V této studii shrnujeme poznatky a formulujeme doporučení pro koncepční dlouhodobou proměnu místa. VEŘEJNÉ PROSTORY Atraktivní veřejné prostory nemusí být utopií. Při utváření městského prostředí je však třeba respektovat určité zásady. Klíčová je dobrá dostupnost, bohatá nabídka aktivit, pohodlí a pocit bezpečí. VEŘEJNÝ ŽIVOT O prostorech ulic a náměstí lze mnoho zjistit pozorováním toho, jak lidé prostranství užívají. Na základě zjištění lze snáze odstranit nedostatky a prostor lépe přizpůsobit jejich potřebám. Při pozorování života na prostranství sledujeme zejména trasy, kudy se lidé pohybují, počty lidí, kteří se v daných místech pohybují a aktivity, které se na prostranství odehrávají. MÍSTA Členitá prostranství Budějovické lze rozdělit na několik míst více či méně vymezených. Nyní pouhé prostory, které zbyly mezi budovami, mají potenciál stát místy s konkrétním obsahem. Analýza problémů a představa, k čemu mají jednotlivá místa sloužit, pak ústí v návrh jejich koncepční úpravy. BUDĚJOVICKÁ 2020 V úvodu popisujeme základní problémy lokality. V dalších částech analyzujeme jednotlivé aspekty a jednotlivá místa. Co z toho tedy vyplývá pro Budějovickou jako celek? Vize Budějovická 2020 nabízí odpověď

4

5 PROČ Projekt Partnerství pro Budějovické náměstí byl započat v roce 2003 s cílem pozvednout kvalitu veřejných prostorů a veřejného života kolem stanice metra Budějovická. V této studii shrnujeme poznatky a formulujeme doporučení pro koncepční dlouhodobou proměnu místa. RENESANCE MĚSTA MĚŘÍTKEM JE ČLOVĚK BUDĚJOVICKÁ JAKO MÍSTNÍ CENTRUM MÍSTNÍ CENTRA V EVROPĚ PARTNERSTVÍ PRO BUDĚJOVICKÉ NÁMĚSTÍ CÍLE STUDIE MÍSTO A KOMUNITA CÍLE NA NÁMĚSTÍ VLASTNICKÉ VZTAHY PROBLÉMY

6 RENESANCE MĚSTA Města prošla v minulém století překotným vývojem. Současný stav našich měst je výsledkem funkcionalistického plánování, které ačkoli je překonané, jeho setrvačnost je velká. Byly a stále jsou vytvářeny velké monofunkční celky, které jsou nepřívětivé, anonymní a nudné. Zvětšují se vzdálenosti mezi cíli, rostou nároky na dopravu a veřejné služby. Okolí stanice metra Budějovická vystavěné v posledních 50 letech v mnohém odpovídá tomuto popisu. Eduard Munch: Strach Lidé se vracejí do měst V posledních letech však lidé znovu objevují atraktivitu měst. Dobře se cítí především tam, kde měřítkem prostoru je člověk, na prostranstvích, která jsou atraktivní, pestrá uspořádáním i nabídkou, život zde je podporován aktivitami v přilehlých budovách. Ve vyspělých zemích si uvědomili nutnost změny v přístupu k plánování a managementu měst a podnikají pro to cílené kroky. Největší atrakcí pro lidi jsou lidi. Kodaň - pestrý život na prostranství ve městě Chci mít blízko vše, co potřebuji, chci se setkávat s přáteli, pozorovat okolní život......a proto žiju ve městě... 5 PROČ

7 MĚŘÍTKEM JE ČLOVĚK V mnoha světových městech věnují kvalitě veřejných prostranství mimořádnou pozornost. Cena místa pro lidi V Londýně zavedli v roce 2003 poplatek za vjezd aut do centrální zóny o rozloze 21 km 2. Z výnosů, které činní 130 miliónů liber ročně město vylepšuje veřejnou dopravu, rozšiřuje chodníky a buduje cyklostezky. (www.spvd.cz) Kvalitní prostor = více života Na ulicích a náměstích v Kodani dnes uvidíte 4-krát více lidí než před 30 lety. V 60. letech 20. století zde začali se systematickým zlepšováním podmínek pro pobyt na veřejných prostranstvích. Prostor vyhrazený pro lidi zde v posledních 40 letech vzrostl na šestinásobek. Ulice v centru Kodaně Londýnské mýtné inspirovalo další města Melbourne - Southbank promenáda Zabydlené město V centru australského Melbourne naplňují plán rozvoje, připravený s důrazem na pohodu chodců. Rozloha veřejných prostorů upravených pro pobyt za posledních 10 let vzrostla téměř dvojnásobně. Počet míst před kavárnami a restauracemi se v tomto období zvýšil ve stejném poměru. Aby lidé mohli lépe vnímat kvality městského prostředí, byla zavedena také pravidla pro podobu a umisťování reklamních poutačů. (zdroj: Gehl Architects, 2004) Co dělat, když chceme živá náměstí Výstupem strategie Městské prostory 2010, kterou nechalo zpracovat město Zürich, je návrh úprav 18 klíčových veřejných prostorů ve městě. Autoři formulovali doporučení pro úpravu veřejného prostoru na základě podrobných analýz a požadovaného charakteru veřejného života. Jedním z doporučení je i otevření přízemí budov. (zdroj: Gehl Architects, 2004) PROČ 6

8 BUDĚJOVICKÁ JAKO MÍSTNÍ CENTRUM Urbanistická koncepce Prahy definuje Budějovickou jako jedno z místních (okrskových) center v rámci celého města. Co to znamená? S Budějovickou se počítá nejen jako s přestupním uzlem veřejné dopravy či administrativním centrem, ale i místem zastavení, setkání, nákupů, zábavy. Budějovická se má stát místem cílovým. centrum Budějovická Pankrác zelené koridory Praha polycentrická - viz bulvár Pankrác - Budějovická BB centrum - administrativa Na Budějovické denně přestupuju, občas tam i něco nakoupím. Jo, bylo by to dobrý místo pro setkání, ale je tam dost nevlídno a není si ani kam sednout Budějovická obytné soubory D1 Brno, ČB zelené koridory jižní spojka 7 PROČ

9 MÍSTNÍ CENTRA V EVROPĚ I když členění do úrovní vytváří složitější podmínky pro užívání prostranství, lze i takový prostor řešit atraktivně. Dokladem může být centrum Beursplein v Rotterdamu, kde lidé korzují pasáží, která podchází rušný dopravní průtah městem. K návštěvě může lákat nejen historický střed města, ale i nedávno vybudované místní centrum. Příkladem je lokalita Akker Brygge v norském Oslu. Na místě původního přístavu a pobřežní dálnice, kterou zanořili pod zem, byly vystavěny budovy s obchody, kancelářemi i byty. Architektům šlo v první řadě o živé veřejné prostory. Přízemí oživuje množství restaurací se zahrádkami, atraktivitu prostoru dotváří fontána, vhodně umístěné lavičky i přitažlivé sochy. Oslo - Na náměstí Brygge Torvet je několik set míst na letních zahrádkách. Na volná místa čekají lidé ve frontě. Tato místa mají přívětivou tvář a lidské měřítko. Lidé tu rádi pobývají. Nové centrum s obchody, byty i kancelářemi na stanici metra v Rotterdamu bylo otevřeno v roce 1996 a stalo se hojně navštěvovaným místem. PROČ 8

10 PARTNERSTVÍ PRO BUDĚJOVICKÉ NÁMĚSTÍ Česká spořitelna iniciovala v roce 2003 projekt, jehož cílem byla proměna Budějovické v příjemné a prosperující náměstí. Šlo o nalezení a realizaci sdílené koncepce zkvalitnění veřejných prostorů a veřejného života. Do projektu, který koordinovala Nadace Partnerství, byli přizváni všichni klíčoví partneři místní radnice, firmy, instituce i veřejnost. Náměty pro zlepšení byly s partnery projektu otevřeně konzultovány. Podařilo se realizovat dílčí viditelná zlepšení, kulturní akce na náměstí. Mnoho námětů nebylo realizováno z důvodu rozdílných zájmů klíčových hráčů a komplikovaných vlastnických vztahů v lokalitě. Hlavní přínos spočívá zatím ve zprostředkování kontaktů a komunikace, prověření možností a shromáždění zkušeností. Doposud se nepodařilo dosáhnout sdílené vize společného rozvoje prostranství. K tomu však chce přispět tato studie, která projekt uzavírá a která shrnuje možnosti pro systematickou proměnu lokality. Teplé barvy a měkké dřevo mezi studené sklo a tvrdý kámen. Pozvánka k zastavení jako relativně rychlé a nenákladné řešení. Prostranství před centrem České Spořitelny a lavičky v pasáži jsou příklady prvních zlepšení. Je skvělé potkávat tu kejklíře a muzikanty... Škoda, že tu nejsou každý den... 9 PROČ V rámci projektu byla zavedena tradice pouličních happeningů zvaných Budějáles

11 CÍLE STUDIE Tato studie Budějovické vypracovaná jako výstup projektu Partnerství pro Budějovické náměstí chce motivovat k dalším změnám, vytvořit podklad pro diskuzi, přinést argumenty pro koncepční přístup a shrnout dosavadní zkušenosti. Motivace Studie systematicky navrhuje a prezentuje možnosti pro koncepční zlepšení dílčích míst i celku. Tato vize chce oslovit všechny klíčové partnery a přispět ke kvalitnímu rozvoji Budějovické. Otevřená diskuse Jde o podklad k diskusi pro místní partnery i experty s cílem podpořit další koordinovaný postup. Argumenty Budějovická potřebuje koncepční přístup studie shrnuje argumenty pro potřebné změny. Využití zkušeností Vycházíme z reálné znalosti místa a vztahů, ze zkušenosti shromážděné během několikaleté práce v lokalitě. Studie má ambici tyto zkušenosti zhodnotit a využít. Snad vás náměty zaujmou a Budějovická se časem promění! PROČ 10

12 MÍSTO A KOMUNITA Budějovické náměstí tvoří skupina administrativních budov a obchodních domů na stanici metra a uzlu veřejné integrované dopravy. Metropolitní charakter místa je rušen živelností reklam, prodejních stánků a pultů, přestárlých omšelých keřů a uvolněných podhledů v podchodu. Ekonomové v elegantních oblecích se zde potkávají se seniory, kteří cestou z polikliniky vystojí frontu u stánku s levným kuřecím masem. Davy lidí přebíhají mezi metrem a zastávkami autobusů. Počtem lidí je Budějovická takovým malým městem 11 PROČ

13 CÍLE NA NÁMĚSTÍ Budějovické náměstí soustřeďuje mnoho aktivit Přestupní uzel veřejné dopravy cestujících/24 hodin, metro C a regionální autobusová doprava Administrativní centrum = m2, tzn. cca 5tis. pracovníků, kancelářské budovy České spořitelny, Raiffeisen Centrum, Budějovická Alej, aktuálně budovaný Trianon. Atraktivita je dána výbornou dostupností místa hromadnou dopravou a autem z dálnice D1 a z Jižní spojky. Centrum obchodu a služeb m2 obchodních ploch Obchodní domy DBK a Nákupní centrum Budějovická doplněné menšími provozy. Lidé přítomni díky přestupnímu terminálu veřejné dopravy si zde i nakoupí. Restaurace jsou zaplněny zejména během všedních dnů. Soustředěné možnosti nákupů a služeb přitahují další zákazníky. Poliklinika Centromed pacientů/rok Toto zdravotnické zařízení je dalším výrazným cílem pro mnoho Pražanů. Školy žáků Díky blízkým školám - ZŠ Poláčkova, ZŠ Bítovská a Gymnázium Budějovická se v místě pohybuje mnoho mladých Hotel lůžek - na Budějovickou míří i lidé ubytovaní v Hotelu ILF Rezidenční bloky v okolí - Budějovická je místním centrem pro obyvatele z okolí Popsané cíle jsou náhodně seskupeny, vstupy rozptýleny, prostory bez hierarchie... Do budoucna je důležité jejich přehledné a pohodlné propojení BUDĚJOVICKÁ ALEJ POLIKLINIKA CENTROMED NÁKUPNÍ CENTRUM BUDĚJOVICKÁ NÁKUPNÍ CENTRUM BUDĚJOVICKÁ NÁKUPNÍ CENTRUM BUDĚJOVICKÁ PROČ 12

14 VLASTNICKÉ VZTAHY Moderní urbanistická filosofie a centrální plánování následované privatizací za sebou zanechaly složitou strukturu vlastnictví pozemků a nemovitostí. Veřejný prostor se dnes nachází převážně na soukromých pozemcích. V majetku města je jen prostor pasáže. Soukromí vlastníci přirozeně uvažují o komerčním zhodnocení svého vlastnictví, bohužel zatím bez společné koncepce. Shodu na ní dosud komplikovaly složité vlastnické vztahy, rozdílné zájmy a pasivita či roztříštěnost kompetencí veřejné správy. Příjemný zvoucí prostor se neobejde bez pravidelného úklidu a kvalitní údržby. Zde situaci komplikují rozdělené odpovědnosti za různé části náměstí a nevyjasněná správa některých ploch a konstrukcí jako například terasy mezi DBK a budovou ČS Budějovická nebo stropních konstrukcí v podchodu. Schéma vlastnických vztahů BUDĚJOVICKÁ ALEJ POLIKLINIKA CENTROMED NÁKUPNÍ CENTRUM BUDĚJOVICKÁ 13 PROČ

15 PROBLÉMY Slabé stránky Charakter veřejných prostranství má vliv na to, zda lidé jen co nejrychleji projdou a nebo se zastaví a zdrží; zdali se vrátí, nebo dané místo příště raději vynechají. Uvádíme hlavní důvody, proč Budějovická není oblíbeným místem. V další části navrhneme možnosti zlepšení. Pro lidi zbyla mezi budovami jen nedefinovaná prostranstvích bez účelu Neurčitý prostor budovy jsou umístěny bez vzájemných prostorových vztahů, vstupy do nich jsou rozptýlené nejsou zde ulice a náměstí, jen plochy a dopravní koridory bariéry v podobě širokých komunikací komplikují přirozený pohyb pěších Málokomu se zde podaří napoprvé najít správnou cestu ke svému cíli Členění do úrovní lidé jsou nuceni se pohybovat v několika úrovních, přičemž většina lidí proudí pasáží pod zemí úrovně jsou nedostatečně propojené a jejich členění je nepřehledné úroveň ulice je podružná a působí prázdným dojmem některá zákoutí zůstávají pustá a nebezpečná plochy a konstrukce vyžadují náročnou údržbu a drahé opravy Velké rozestupy budov zásadně zhoršují mikroklima prostoru a tím i jeho celkovou funkčnost a atraktivitu Otevřené prostranství kvůli poloze na návrší zde vítr vane častěji a silněji než jinde ve městě velké vzdálenosti mezi budovami nevytváří ochranu pro pobyt na veřejném prostranství vysoké budovy zde způsobují turbulence vzdušné víry na přilehlých plochách PROČ 14

Volím město! Vize & akce pro brněnský veřejný prostor

Volím město! Vize & akce pro brněnský veřejný prostor Volím město! Vize & akce pro brněnský veřejný prostor srpen 2014 Jako houby po dešti přibývají iniciativy, které v Brně usilují o změny v podobě a způsobu užívání veřejných prostranství, řešení dopravní

Více

Oživení městského centra

Oživení městského centra Expertní analýza na téma: Oživení městského centra Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Oživení městského centra Zpracovatelé expertní analýzy: Michaela

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Strategie tvorby veřejných prostranství

Strategie tvorby veřejných prostranství Městské prostory cesta k městu uzpůsobenému pro život Strategie tvorby veřejných prostranství jako součást projektu UrbSpace - 1 Úvodní shrnutí............................................................

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Integrované dopravní systémy 1 K použití tohoto materiálu: Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství

StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství Městské prostory cesta k městu uzpůsobenému pro život StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství jako součást projektu UrbSpace The author: Prof. Richard Stiles, Institute for Urban Design and Landscape Architecture,

Více

Pražská sídliště jako moderní vrstva metropole Bc. Kateřina Frejlachová diplomní projekt ateliér doc. Ing. arch. Jana Jehlíka

Pražská sídliště jako moderní vrstva metropole Bc. Kateřina Frejlachová diplomní projekt ateliér doc. Ing. arch. Jana Jehlíka Pražská sídliště jako moderní vrstva metropole Bc. Kateřina Frejlachová diplomní projekt ateliér doc. Ing. arch. Jana Jehlíka 1. 3 změny oproti zadání, schváleny vedoucím práce: b) řešené území - měřítko:

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 182/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 17.03.2015 Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

BRNO MĚSTEM NA KOLE 2010-2012 NOVÁ AMBICE PRO MĚSTO BUDOUCNOSTI VÝSTUPY ZE ZPRACOVANÉHO GENERELU CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

BRNO MĚSTEM NA KOLE 2010-2012 NOVÁ AMBICE PRO MĚSTO BUDOUCNOSTI VÝSTUPY ZE ZPRACOVANÉHO GENERELU CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA VÝSTUPY ZE ZPRACOVANÉHO GENERELU CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA MĚSTEM NA KOLE Existuje tisíc dobrých důvodů proč chtít být městem otevřeným cyklodopravě. Ty nejdůležitější z nich jsou však tyto:

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013. Kulaté stoly SHRNUTÍ

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013. Kulaté stoly SHRNUTÍ METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013 Kulaté stoly SHRNUTÍ 1 Stůl 1: Systém (Lidé, nástroje, procesy) Stůl č. 1 moderoval Ing. arch. Jan Kasl, garant skupiny Struktura a správa města. Pracovní skupina

Více

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více