Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164"

Transkript

1 Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164

2 Obsah Obsah... 2 Základní myšlenka kurzu... 4 Strukturovaný rozpis školení... 5 Lekce 1: Úvod... 6 Program školení... 7 Lekce 2: Přednáška... 8 Hlavní pojmy související s migrací a integrací Glosář Lekce 3: Přednáška Situace v oblasti migrace na úrovni EU/národní úrovni Informace pro školitele Situace v oblasti migrace na úrovni EU/národní úrovni Lekce 4: Vstupní dotazník Poznámky pro školitele Dotazník Lekce 5: Lekce Mediální klipy a příběhy Cizincem v Bulharsku Co to znamená? (BG) Uprchlice v Bulharsku se obtížně přizpůsobují novému životnímu stylu (BG) Italské ženy a děti: Černé ovce (IT) Thuy An (CZ) Mariam (CZ) Škola neřeší odlišnosti uspokojivým způsobem (PT) Migrující ženy představují ohroženou skupinu (PT) Lekce 6: Diskuse Lekce 7: Shrnutí Shrnutí problémů a potíží Společný seznam problémů a potíží při integraci migrujících žen a nezletilých Shrnutí: Národní adaptace: Portugalsko Shrnutí: Národní adaptace: Česká republika Lekce 8: Cvičení Vytváření mapy Kulturní ledovec poznámky pro školitele Rozvíjení aktivity/námět ke zkoumání Lekce 9: Přednáška Prezentace diskriminace a stereotypů Diskriminace Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Lekce 10: Genderové cvičení + Lekce 11: Shrnutí Genderové cvičení Migrující pracovnice a pracovníci: Posun k rovným právům a příležitostem Lekce 12: Přednáška Mezinárodní a evropský právní rámec Informace pro školitele: Legislativa EU Mezinárodní legislativa Mezinárodní a evropský právní rámec /164

3 Evropské zákony a předpisy: Lekce 13: Přednáška Zainteresované strany a příslušné nástroje na mezinárodní a evropské úrovni Informace pro školitele Zainteresované strany a nástroje na mezinárodní a evropské úrovni Lekce 14: Přednáška Národní právní rámec, příslušné nástroje a zainteresované strany Česká jednotka: Informace pro školitele Obecné informace, právní rámec a fondy ČR Lekce 15: Příklady projektů + Lekce 16: Plenární diskuse Integrace v praxi Cílová skupina Témata Cílová skupina Témata Hodnotící tabulka - kritéria Lekce 17: Výstupní dotazník Lekce 18: Dotazník hodnocení/zpětné vazby Dotazník hodnocení/zpětné vazby Lekce 19: Zakončení a revize očekávání PŘÍLOHY Příloha č Lekce 3: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Příloha č Lekce 3: Příručka o migraci lidí Příloha č Lekce 3: Informace o údajích v lekci Příloha č Lekce 12: Společná přistěhovalecká politika pro Evropu Příloha č Lekce 12: Plán politiky pro azyl Příloha č Lekce 12: Společný program pro integraci státních příslušníků třetích zemí Příloha č Lekce 12: Zelená kniha o vzdělávání dětí z rodin migrantů Příloha č Lekce 14: Česká republika Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: pokračování ve společném vzdělávání a je možné ho přizpůsobit vzdělávacím potřebám cílových skupin. 3/164

4 Základní myšlenka kurzu Hlavní součásti vzdělávacího kurzu Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy - Název vzdělávacího migrantky kurzu Délka 8 hodin Cílová skupina Hlavní cíle Cíle znalosti a dovednosti, přístupy Shrnutí Úředníci, pracovníci neziskových organizací, jiné právnické či fyzické osoby, které cítí potřebu seznámit se s teoretickými a praktickými základy problematiky integrace cizinců přicházejících na území EU a ČR ze třetích zemí Seznámit se se stávající situací imigrantů (se zaměřením na ženy) na úrovni EU a národní úrovni; Uvědomit si kulturní odlišnosti a potřebu překonávat stereotypy a diskriminaci v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv; Být schopen identifikovat a aplikovat nejvhodnější stávající opatření a nástroje pro integraci migrujících žen znát základní pojmy integrace a migrace (glosář) vědět jak získat přístup ke stávajícímu právnímu rámci identifikovat hlavní činitele na úrovni EU a národní úrovni a zainteresované strany v těchto oblastech identifikovat potíže a problémy v procesu integrace znát hlavní opatření a nástroje dostupné na mezinárodní, evropské a národní úrovni být schopen zvolit a aplikovat nejvhodnější nástroj být schopen efektivně komunikovat v různých kulturních kontextech být schopen spolupracovat a vytvářet sítě se zainteresovanými stranami procesu integrace poznat postupy směřující ke kulturním a genderovým rozdílům Cílem modulu je účastníky blíže seznámit s pojmy a koncepcemi migrace a integrace, se stavem migrace na území EU a na nadnárodní úrovni, s pilíři současné integrační politiky EU a ČR a se specifiky, které ovlivňují integraci žen - migrantek. Kurz představuje integrační opatření a nástroje dostupné v EU a ČR a také zainteresované aktéry procesu integrace. 4/164

5 Strukturovaný rozpis školení Den 1 Čas Kontrola/hodnocení Praktická část Informace Nástroje a poznámky 09:00 1. ÚVOD 30 min 10:00 4. VSTUPNÍ DOTAZNÍK 5 min 5. CVIČENÍ: UKÁZKY A PŘÍBĚHY Z MÉDIÍ - identifikace hlavních problémů a potíží a řešení 45 min 2. ZÁKLADNÍ POJMY INTEGRACE 20 min 3. SITUACE V OBLASTI MIGRACE NA ÚROVNI EU/NÁRODNÍ ÚROVNI 20 min 11:00 Přestávka na kávu 10 min 6. DISKUSE a prezentace 20 min 12:00 8. VYTVOŘENÍ MAPY (ledovce) kulturních a genderových otázek 30 min 7. SHRNUTÍ PROBLÉMŮ A POTÍŽÍ 10 min 9. PREZENTACE (MÍSTA A PŘÍBĚHY) DISKRIMINACE A STEREOTYPŮ 20 min 10. GENDEROVÉ CVIČENÍ 20 min 13: SHRNUTÍ 10 min Oběd 1 h 14: MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÝ PRÁVNÍ RÁMEC 20 min 13. ZAINTERESOVANÉ STRANY A PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ NA MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI 20 min 15: PŘÍPADOVÁ STUDIE: PROJEKT INTEGRACE 90 min 14. NÁRODNÍ PRÁVNÍ RÁMEC, PŘÍSLUŠNÉ NÁSTROJE A ZAINTERESOVANÉ STRANY 20 min 16:00 17: PLENÁRNÍ DISKUSE 30 min 17. VÝSTUPNÍ DOTAZNÍK 10 min 18. DOTAZNÍK HODNOCENÍ/ZPĚTNÉ VAZBY 10 min 19. ZAKONČENÍ A REVIZE Přestávka na kávu 10 min 5/164

6 OČEKÁVÁNÍ 30 min Vzdělávací kurz Výuková lekce Lekce 1: Úvod INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM NA ŽENY - MIGRANTKY 1. ÚVOD 30 min Čas 9.00 Délka 30 min Č. Činnost Délka Úkoly Školitel Účastníci Pomůcky 1 Představte cíle kurzu 5 min X Program školení Krátká Představte rámec 3 min X prezentace projektu 2 projektu 3 Představte školitele 2 min X Představte školitele, jejich úkoly a 15 min X 4 odpovědnosti - Shromážděte očekávání na lepicích 5 min X POST IT 5 lístečcích POST IT Poznámky V pilotní fázi: představte důvody, cíle a partnery projektu 6/164

7 Program školení INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM NA ŽENY - MIGRANTKY Cílem modulu je účastníky blíže seznámit s pojmy a koncepcemi migrace a integrace, se stavem migrace na území EU a na národní úrovni, s pilíři současné integrační politiky EU a ČR a specifiky, které ovlivňují integraci žen - migrantek. Zájemci jsou do modulu průběžně aktivně zapojováni. Účastníci mají příležitost si vyzkoušet, na konkrétních příkladech identifikovat a aplikovat nejvhodnější dostupné stávající integrační opatření v EU a v ČR, a to s přihlédnutím ke specifickým potřebám žen - migrantek, a zvážit možnosti spolupráce se zainteresovanými aktéry procesu integrace. Obecné cíle 1. Seznámit se se stávající situací přistěhovalců mezi ženami na úrovni EU a národní úrovni; 2. Uvědomit si kulturní odlišnosti a potřebu překonávat stereotypy a diskriminaci v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv; 3. Být schopen identifikovat a aplikovat nejvhodnější stávající opatření a nástroje pro integraci migrujících žen a dětí Cíle Znalosti Na konci školení budou účastníci: - informováni o základních pojmech integrace a migrace (glosář) - vědět, jak získat přístup ke stávajícímu právnímu rámci - schopni identifikovat hlavní činitele na úrovni EU a národní úrovni a zainteresovaných stran v těchto oblastech - schopni identifikovat potíže a problémy v procesu integrace - seznámeni s hlavními opatřeními a nástroji dostupnými na mezinárodní, evropské a národní úrovni - vědět, kde hledat osvědčené postupy v této oblasti Přístupy Na konci školení budou účastníci přistupovat k tématu otevřeně a s multikulturním přístupem. - budou schopni zvolit a aplikovat nejvhodnější nástroj - budou schopni efektivně komunikovat v různých kulturních kontextech - budou schopni spolupracovat a vytvářet sítě se zainteresovanými skupinami procesu integrace Metodika školení Činnosti navrhované v manuálu jsou většinou založené na výkladu a aktivních metodách. Aktivní metoda se do velké míry spoléhá na zapojení účastníků a upřednostňování reflexe s využitím práce účastníků, a to samostatně nebo ve skupině. Tato reflexivní analýza se používá v různých okamžicích školení: prezentace informací, případové studie, pracovní skupiny, shromažďování zpětné vazby a diskuse a dotazování a zhodnocení školení. Cílem školení je nabídnout účastníkům znalosti a dovednosti prostřednictvím navrhované metodiky, zejména častým dotazováním na zpětnou vazbu a hodnocením, které zaznamená školitel. 7/164

8 Lekce 2: Přednáška Vzdělávací kurz Výuková lekce Čas 9.30 Délka INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM NA ŽENY - MIGRANTKY - Základní pojmy integrace 20 min Č. Tabulka Délka 1 Prezentace klíčových pojmů pro stanovení společného jazyka Úkoly Účastníc Školitel i 20 X Pomůcky PREZENTACE PPT Lekce - 2 Hlavní pojmy související s migrací a integrací + glosář Poznámky Asimilace, integrace, státní příslušnost, mezikulturnost, multikulturnost, s příklady (příklady různých modelů integrace), 5 politik (index MIPEX ) - přistěhovalec, migrant, genderový přístup, mainstreaming 8/164

9 Snímek 1 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní koncepce týkající se migrace a integrace 1 Snímek 2 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní body prezentace: 1. Hlavní pojetí migrace 2. Hlavní pojetí integrace 3. Druhy integrace 4. Index MIPEX 5. Hlavní pojmy kategorie migrantů, aspekty týkající se pohlaví, nezletilí,obchodování s lidmi atd. 2 9/164

10 Snímek 3 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace 1. Teorie Ernesta Ravensteina 2. Teorie Еveretta S. Leeho 3. Neoklasická teorie 4. Teorie dvojího trhu práce 5. Koncepce migrační sítě 6. Koncepce migračních systémů 3 Snímek 4 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (1) 1. Teorie Ernesta Ravensteina 1.1. Ernest Ravenstein položil základy systematického výzkumu migrace, které publikoval v článku s názvem Zákony migrace (1889) Hlavní závěry: Migraci řídí proces přitahujících a odpuzujících faktorů, kdy nevyhovující podmínky na jednom místě nutí osoby toto místo opustit, zatímco příznivé podmínky v jiném místě osoby přitahují. Základním důvodem migrace jsou lepší vnější ekonomické příležitosti. Pohyb osob je dvoustranný. Mobilita migrantů je ovlivněna jejich rozdílným věkem, sociálním postavením a pohlavím. 4 10/164

11 Snímek 5 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (2) 2. Teorie Еveretta S. Leeho (1966) 2.1. Еverett S. Lee vyvinul teorii, která vychází z Ravensteinovy teorie a klade důraz na vnitřní faktory (odpuzující) Hlavní závěry: Obecně platí, že počet faktorů podporujících nebo bránících migraci je nekonečný. Dopad faktorů se liší a závisí na individuálních rozdílech mezi migranty. Tato teorie vymezuje 4 hlavní skupiny faktorů: _ faktory týkající se místa současného místa pobytu migrantů; _ faktory týkající se místa, o které migranti usilují; _ faktory týkající se nevýhod; _ individuální faktory vzdělání, znalost hostitelského obyvatelstva, rodinné vazby atd. Potenciální migrant se rozhoduje pro migraci po zvážení výše uvedených faktorů. 5 Snímek 6 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (3) 3. Neoklasická teorie (Sjaastad 1962, Todaro 1969) Objevuje se v prvním desetiletí po druhé světové válce. Zkoumá důvody, motivy, mechaniku a nevyhnutelné náklady týkající se mezinárodní migrace pracovních sil a důsledky, které přináší. Mezinárodní migrace pracovních sil vyplývá ze spontánních, samostatných rozhodnutí zaměstnanců, která jsou zcela a výhradně motivována ekonomickými hledisky, jako je vyšší odměna zaměstnanců a hospodářský blahobyt. Platové rozdíly představují přirozený objektivní podnět k mezinárodní migraci do zemí, kde jsou platy vyšší. Zaměstnanec, který se dobrovolně rozhodne pro migraci, si je plně vědom alternativních možností v různých zemích a zvolí ty, ze kterých bude mít největší prospěch. 6 11/164

12 Snímek 7 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (4) 4. Teorie dvojího trhu práce (teorie segmentovaného trhu práce) (M. Piore 1970) Objevuje se na konci 70. let 19. století. Pozornost se soustřeďuje pouze na charakteristiky trhu práce hostitelské země (přistěhovalecké země). Segmentace trhu práce je chápána jako bezprostřední důvod přistěhovalectví pracovních sil existuje jeden trh práce, který nabízí bezpečná, dobře placená pracovní místa, a trh práce nabízející špatně placená pracovní místa. Místní dělníci nejsou ochotni obsadit pozice v nepopulárních oblastech, kde jsou zapotřebí ne příliš kvalifikovaní zaměstnanci a pracovní místa nejsou dobře placená. Ve vyspělých zemích je tato neustálá potřeba levné pracovní síly uspokojována dělníky, kteří jsou přitahováni ze zemí s nižším stupněm ekonomického rozvoje a nižšími příjmy. 7 Snímek 8 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (5) 5. Koncepce migračních sítí Zkoumá důležitost významného společenského jevu souvisejícího s mezinárodní migrací pracovních sil, totiž utváření formálních i neformálních sdružení přistěhovalců v konkrétní zemi, kteří zůstávají v kontaktu se svými příbuznými a přáteli ve svých zemích původu. Hlavní činnost těchto sdružení se zaměřuje na podporu migrace a snížení souvisejících nákladů a rizik. Koncepce migračních systémů Migrační systém je definován jako skupina zemí, v jejichž rámci existují trvale zavedené státy původu (emigrační) a cílové státy (imigrační) a mezi kterými mají migrační toky poměrně stabilní charakteristiky. 8 12/164

13 Snímek 9 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí integrace 1. Asimilace Toto pojetí se objevilo na počátku 20. století. Pojetí vychází z myšlenky úplného začlenění přistěhovalců do hostitelské společnosti, splynutí přistěhovalců s komunitou, v níž se rozhodli žít. Příklad: tavící kotlík kotlík, v němž se různé rasy, jazyky, kultury a tradice mísí, a vytvářejí tak americkou identitu. Definice asimilace: Adaptace jedné etnické či sociální skupiny obvykle menšiny na jinou, zahrnující osvojení jazyka, tradic, hodnot a chování, či dokonce nejdůležitějších základních zájmů. 9 Snímek 10 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí integrace(2) 2. Multikulturalismus Tato koncepce se objevila v 70. letech 20. století a je spojena se společenským hnutím v USA, Francii, Itálii atd. Koncepce multikulturalismu je založena na pochopení posilování rozvoje komunit, a to i prostřednictvím státních prostředků investovaných do výuky menšinových jazyků, vydávání místních novin a podpory dalších médií přistěhovaleckých komunit a zavedením kvót zastoupení menšin. Definice multikulturalismu: Politika nebo praktický postup, kdy je zajištěno stejné zastoupení a věnována stejná pozornost kulturním potřebám a příspěvkům všech skupin ve společnosti: zvláštní důležitost lze přisuzovat menšinovým skupinám, které v minulosti neměly dostatečné zastoupení, například prostřednictvím dvojjazyčného vzdělávání /164

14 Snímek 11 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Druhy integrace Existují různé typologie, z nichž nejvíce citovaná je v posledních letech Entzingenova a Biezeweldova typologie (2003), podle které existují čtyři dimenze: 1. Sociální a ekonomické integrace týká se vzdělání přistěhovalců, jejich znalosti jazyka a přístupu na trh práce. Sociální a ekonomické integrace je podporována prostřednictvím: Pozitivní diskriminace podpora opatření ze strany státu, která usilují o podporu zaměstnanosti přistěhovalců. Mainstreaming přístup zaměřený na konkrétní problémy přistěhovalců, avšak aniž by byli oddělováni jako samostatná skupina a aniž by vznikal dojem, že jsou přistěhovalci zvýhodněni. 11 Snímek 12 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Druhy integrace 2. Právní a politická integrace týká se k posilování politického zapojení přistěhovalců do společenského a politického života a zvýšení úlohy sdružení přistěhovalců v utváření a realizaci politiky týkající se přistěhovalectví. 3. Kulturní integrace proces spolupráce a vzájemného prostupování národní kultury a kultury etnických komunit v hostitelské zemi. Proces kulturní integrace vede ke vzájemnému seznámení, přijetí a obohacení lidí, a to bez ohledu na jejich etnickou či náboženskou příslušnost, a jeho výsledkem je vybudování kulturního a duchovního prostředí, v němž je každý přítomen svou vlastní identitou. 4. Postoj hostitelské společnosti týká se rizika diskriminace a rasismu, podpory komunikace a spolupráce mezi hostitelskou společností a přistěhovalci /164

15 Snímek 13 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Index MIPEX 1. Index MIPEX Index migrační a integrační politiky Tento index měří politiku integrace imigrantů a byl vytvořen a zaveden v Bulharsku Britskou radou a Skupinou pro migrační politiku (MPG). 2. Hodnocení se provádí jednou za dva roky a v jeho rámci je posuzována situace ve členských státech EU a v dalších vybraných cílových zemích. 3. Index je postaven na velkém počtu ukazatelů v 6 hlavních oblastech a na měření stupně integrace přistěhovalců do života hostitelské země: Mobilita trhu práce Sloučení rodiny Dlouhodobý pobyt Zapojení do politické činnosti Přístup ke státní příslušnosti Antidiskriminace V roce 2010 byla přidána ještě jedna oblast vzdělávání. 13 Snímek 14 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 1. Adaptace proces částečné nebo úplné změny přesvědčení a/nebo postojů určité osoby tak, aby vyhovovaly novým životním podmínkám. 2. Odcizení (ve společenských vědách) pocit odcizení či oddělení osoby od jejího prostředí, práce, výsledků práce, nebo sebe sama. 3. Integrace v rámci EU představuje integrace dynamický, obousměrný proces vzájemného přizpůsobování všech přistěhovalců a obyvatel členských států (CBP1). Klíčovými otázkami integrace je podpora základních práv, nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny. Na úrovni EU je integrační politika rozvíjena v rámci Společných základních zásad CBP. 4. Marginalizace nastává v krizových podmínkách a je výsledkem trvalé společenské izolace celých sociálních skupin, kterým je odepřen přístup ke standardním sociálním službám, jako je vzdělávání, zdravotní péče, správní služby, kultura a umění, a přístup k zaměstnání /164

16 Snímek 15 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 5. Přistěhovalectví v rámci EU se jím rozumí postup, kterým osoba získá své místo obvyklého pobytu na území členského státu na dobu, která je nebo pravděpodobně bude nejméně dvanáct měsíců dlouhá, přičemž předchozí místo obvyklého pobytu této osoby bylo v jiném členském státě nebo v třetí zemi. 6. Přistěhovalec v rámci EU se jím rozumí osoba, která provádí přistěhovalectví. 7. Státní příslušník třetí země každá osoba, která není občanem Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy, včetně osob bez státní příslušnosti. 8. Žadatel o azyl státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, kteří podali žádost o azyl, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. 15 Snímek 16 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 9. Uprchlík podle Ženevské úmluvy jde o osobu, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo odmítá vzhledem ke shora uvedeným obavám, ochranu své vlasti, nebo osoba bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit. 10. Dlouhodobě pobývající rezident státní příslušník třetí země, který má právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta podle definice uvedené v čl. 2 písm. b) směrnice Rady 2003/109/ES /164

17 Snímek 17 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 11. Nezletilá osoba osoba, které podle práva své země nedosáhla zletilosti, tj. ještě není oprávněna k výkonu konkrétních občanských a politických práv. Tento termín by měl být použit přednostně, je-li odkazováno na osobu jako jednotlivce. Termín dítě by pak měl být používán pro popis vztahu k jiným členům rodiny. 12. Nezletilá osoba (bez doprovodu) státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mladší 18 let, jež vstupuje na území členských států bez doprovodu dospělé osoby, která za ni podle práva nebo zvyklostí odpovídá, a to po dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takové osoby; tato definice zahrnuje i nezletilé osoby, jež jsou ponechány bez doprovodu po vstupu na území členských států. 17 Snímek 18 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 13. Genderový mainstreaming systematická integrace příslušných situací, priorit a potřeb žen a mužů do všech politik s cílem podporovat rovné postavení žen a mužů a mobilizovat všechny obecné politiky a opatření speciálně za účelem dosažení rovného postavení tak, že se ve fázi plánování bude aktivně a otevřeně brát ohled na jejich dopad na příslušnou situaci žen a mužů při realizaci, monitorování a hodnocení. 14. Mainstreaming jde o zohlednění rovnosti, tedy o systematické zohledňování konkrétních dopadů všech politik na znevýhodněné skupiny během plánování, realizace a hodnocení. Cílem je dosažení rovnosti. Mainstreaming by měl začlenit zohlednění otázek rovnosti přímo do jádra veškeré politické práce tak, aby se tyto otázky staly základní součástí veškerých aktivit rozvoje, výzkumu a prosazování politik, politického dialogu, právních předpisů, přidělování zdrojů, plánování, realizace a monitorování programů a projektů atd /164

18 Snímek 19 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 15. Diskriminace (přímá) případ, kdy je s jednou osobou zacházeno z důvodu rasy nebo etnického původu méně příznivým způsobem, než je, bylo nebo by bylo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. 16. Diskriminace (nepřímá) případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určité rasy nebo etnického původu v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost je objektivně odůvodněn legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné. 17. Diskriminace (pozitivní) politika nebo program poskytující výhody osobám z menšinové skupiny, které jsou považovány za tradičně diskriminované, s cílem vytvořit více rovnostářskou společnost. Tento přístup spočívá v přednostním přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči nebo sociální péči. 18. Rovné zacházení (zásada rovného zacházení) znamená, že neexistuje žádná přímá nebo nepřímá diskriminace na základě rasy nebo etnického původu. 19 Snímek 20 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 19. Obchodování s lidmi znamená najímání, přepravu, předání, přechovávání nebo následné přijetí osoby, včetně výměny nebo předání kontroly nad touto osobou, pokud: (a) je při něm použito nátlaku, síly nebo pohrůžek včetně únosu nebo (b) je při něm využito omylu nebo podvodu nebo (c) je při něm zneužito moci nebo zranitelného postavení, takže osoba nemá jinou skutečnou a přijatelnou možnost než podvolit se danému zneužívání, nebo (d) při něm dochází k poskytování či přijímání finančních prostředků nebo výhod k získání souhlasu osoby, která má kontrolu nad jinou osobou, za účelem vykořisťování pracovní síly nebo služeb této osoby, zahrnujícího přinejmenším nedobrovolnou nebo nucenou práci či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví či nevolnictví, nebo za účelem využívání k prostituci nebo jiným formám pohlavního vykořisťování včetně pornografie /164

19 Hlavní pojmy související s migrací a integrací Glosář 1. Acculturation akulturace 2. Adaptation adaptace Postupné přijímání prvků cizí kultury (myšlenek, slov, hodnot, pravidel, chování, zvyklostí) osobami, skupinami nebo třídami určité kultury. Toto částečné nebo úplné přijímání je vyvoláno kontakty a vzájemným působením různých kultur prostřednictvím migrace a obchodních vztahů. Proces, kdy osoba změní některá nebo všechna svá přesvědčení a postoje, a tím vyhoví novým životním podmínkám. 3. Alien cizinec 4. Assimilation asimilace V kontextu EU: Osoba, která není státním příslušníkem členského státu Evropské unie. Obecně: Osoba, která není státním příslušníkem (rodilým či naturalizovaným) daného státu. Synonyma: Foreigner, non-citizen, non-national státní příslušník třetí země Přizpůsobení jedné etnické nebo sociální skupiny obvykle menšiny jiné skupině, což zahrnuje jazyk, tradice, hodnoty a zvyklosti, nebo dokonce i základní životní zájmy. 5. Asylum azyl 6. Asylum Applicant žadatel o azyl 7. Best (effective) practices osvědčené postupy 8. Citizenship občanství 9. Common Basic Principles společné zásady základní Forma ochrany poskytnutá státem na jeho území založená na principu nevracení osoby v případě jejího možného ohrožení (non-refoulement) a na základě mezinárodně i národně uznávaných práv uprchlíků. Uděluje se osobě, která nemůže žádat ochranu v zemi, jejíž má občanství anebo v níž má bydliště, především z obavy před pronásledováním z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému přesvědčení. Znamená státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti, která zažádala o azyl, o němž dosud nepadlo konečné rozhodnutí. Synonymum: Asylum Seeker azylant Znamenají prosazovat využívání stávajících pravidel a zásad, jak na mezinárodní, tak i národní úrovni. Osvědčené postupy lze převést do provozních směrnic, pravidel chování nebo jiných případů nevynutitelných předpisů (soft law), ale neměly by vést k oslabení či narušení platného práva. Jejich charakteristickými znaky je, že: jsou novátorské a přinášejí tvůrčí řešení; mají pozitivní dopad na úroveň realizace práv migrantů; mají setrvalý účinek, zvláště při zapojení samotných migrantů; a mají schopnost opakování. Znamená speciální právní pouto mezi jednotlivcem a jeho zemí získané narozením nebo naturalizací, ať už prohlášením, volbou, sňatkem nebo jiným způsobem podle národních zákonů. V kontextu integrační politiky EU existuje soubor 11 jednoduchých a nezávazných, leč dobře promyšlených pokynů k základním principům určeným pro pomoc členským státům při vytváření jejich integrační politiky. 19/164

20 10. Country of Origin země původu 11. Cultural Diversity kulturní rozmanitost 12. Cultural Pluralism kulturní pluralita 13. Discrimination (Direct) diskriminace (přímá) 14. Discrimination (Indirect) diskriminace (nepřímá) 15. Discrimination (Positive) diskriminace (pozitivní) 16. Discrimination (Racial) diskriminace (rasová) 17. Diversity rozmanitost 18. Emigrant vystěhovalec 19. Emigration vystěhovalectví Země (nebo více zemí), které jsou zdrojem migračních proudů a jejichž občanství může migrant mít. V kontextu uprchlíků podle směrnice 2004/83/ES to znamená zemí (nebo země) státní příslušnosti nebo, u osob bez státní příslušnosti, dřívějšího obvyklého bydliště. Kultura má rozmanité formy napříč časem a prostorem. Tato rozmanitost je vyjádřena v jedinečnosti a pluralitě identity skupin a společností, které tvoří lidstvo, a je zdrojem směny, novátorství a tvůrčích schopností. Je vnímána tak, že znamená, ve stále rozmanitějších společnostech, zajištění harmonického vzájemného působení mezi lidmi a skupinami s pluralitními, různorodými a dynamickými kulturními identitami a rovněž jejich ochotu žít společně. Politika začlenění a účasti všech občanů je zárukou sociální soudržnosti, životaschopnosti občanské společnosti a míru. Takto definována přináší kulturní pluralita politické vyjádření kulturní rozmanitosti. Nastává, když se s určitou osobou zachází méně příznivě, než se zachází, zacházelo se nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě rasového nebo etnického původu. Nastává, když zdánlivě nestranné ustanovení, kritérium nebo postup by dostaly osoby určitého rasového nebo etnického původu do jisté nevýhody ve srovnání s jinými osobami, není-li toto ustanovení, kritérium nebo postup objektivně opodstatněn legitimním cílem a prostředky k dosažení tohoto cíle nejsou přiměřené a nezbytné. Politika nebo program poskytující výhody lidem z menšinových skupin, na které se nahlíží jako na tradičně diskriminované, s cílem vytvořit více rovnostářskou společnost. To obsahuje přednostní přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a sociálnímu zabezpečení. Synonyma: Positive Action, Affirmative Action pozitivní akce, pozitivní afirmace Rasová diskriminace podle mezinárodního práva znamená jakýkoli rozdíl, vyloučení, omezení nebo prioritu založenou na rase, barvě pleti, původu nebo národnostním či etnickém původu za účelem nebo s účinkem zrušení či zhoršení uznání, užívání nebo uplatňování lidských práv a základních svobod v politické, ekonomické, společenské, kulturní či jakékoli jiné oblasti veřejného života na rovnoprávném základě. Diskriminace je zakázána mezinárodním právem. Rozdíly v hodnotách, postojích, kulturních hlediscích, vírách, etnických základech, sexuální orientaci, dovednostech, znalostech a životních zkušenostech každého jedince v jakékoli skupině lidí. Znamená osobu, která podstupuje vystěhovalectví. Širší výraz: Migrant V kontextu EU znamená čin, kterým osoba, jež dříve měla obvyklé bydliště na území členského státu, ukončí svůj obvyklý pobyt v tomto členském státu na období, které je, nebo se očekává, že bude, alespoň dvanáct měsíců. V globálním kontextu je to čin opuštění nebo odchodu z jednoho státu s úmyslem usazení se v jiném státě. Širší výraz: Migration migrace 20/164

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Migrace lidské společnosti

Migrace lidské společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Migrace lidské společnosti VY_32_ INOVACE _06_102 Projekt MŠMT EU peníze středním

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 20. června 1994. o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání

USNESENÍ RADY. ze dne 20. června 1994. o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání USNESENÍ RADY ze dne 20. června 1994 o omezení přijímání státních příslušníků třetích zemí na území členských států za účelem zaměstnání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

Zaměstnávání uprchlíků. Kdo je uprchlíkem? Jak poznám žadatele o azyl a držitele mezinárodní ochrany?

Zaměstnávání uprchlíků. Kdo je uprchlíkem? Jak poznám žadatele o azyl a držitele mezinárodní ochrany? Zaměstnávání uprchlíků Kdo je uprchlíkem? Jak poznám žadatele o azyl a držitele mezinárodní ochrany? Kdo je uprchlíkem? Uprchlíkem je osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Program Horizontální témata ve strukturálních fondech 2007

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(96)43 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 1 POTÍRÁNÍ RASISMU, XENOFOBIE, ANTISEMITISMU A JINÉ NESNÁŠENLIVOSTI PŘIJATO

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů Základem pro monitorování pohybu kvalifikovaných lidských zdrojů ve vědě a technologiích na mezinárodní úrovni je souhrnná publikace OECD - Science, Technology

Více

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Regionální kancelář pro střední

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Projekt modré karty v Evropské unii

Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty má otevřít cestu vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům na pracovní trhy členských zemí Evropské unie, a tím posílit taková odvětví evropského

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Tisková zpráva Praha 3. 1. 26 Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků vstoupil 1. ledna 26 do

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Rezoluce Valného shromáždění OSN

Rezoluce Valného shromáždění OSN Rezoluce Valného shromáždění OSN UNHCR Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 428 ze dne 14. prosince 1950 Valné shromáždění

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Freedom in the World. Freedom House. Míra svobody podle zprávy Freedom House (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Freedom in the World. Freedom House. Míra svobody podle zprávy Freedom House (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra svo podle zprávy Freedom House (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Freedom in the World Zpráva vydávaná každoročně organizací Freedom House provádí evaluaci států podle

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Míra svobody podle zprávy Freedom House (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Míra svobody podle zprávy Freedom House (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra svobody podle zprávy Freedom House (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Freedom in the World Zpráva vydávaná každoročně organizací Freedom House provádí evaluaci států

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB David Kocman, 2012 Úvod Evropský rámec pro kvalitu sociálních služeb (EU rámec) byl schválen v roce 2010 Sociálním výborem

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"

Městský úřad Catania. Osvědčená praxe- Výzva k předložení dokumentů Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

57/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o azylu

57/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o azylu 57/2005 Sb. ZÁKON ze dne 27. ledna 2005, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějích předpisů, (zákon o azylu), ve znění

Více

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 19 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

SKAUTING PRO VŠECHNY

SKAUTING PRO VŠECHNY SKAUTING PRO VŠECHNY programový dokument Projekt Skauting: příležitost skutečně pro všechny Skupina Skauting pro všechny (SPV) květen 2011 Kdo jsme a z čeho vycházíme Skupina Skauting pro všechny sdružuje

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky Předkládací zpráva pro Parlament České republiky Smlouvy o předávání a přebírání osob, které nelegálně pobývají na území státu, tzv. readmisní smlouvy, tvoří právní základ pro realizaci navracení protiprávně

Více