Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164"

Transkript

1 Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164

2 Obsah Obsah... 2 Základní myšlenka kurzu... 4 Strukturovaný rozpis školení... 5 Lekce 1: Úvod... 6 Program školení... 7 Lekce 2: Přednáška... 8 Hlavní pojmy související s migrací a integrací Glosář Lekce 3: Přednáška Situace v oblasti migrace na úrovni EU/národní úrovni Informace pro školitele Situace v oblasti migrace na úrovni EU/národní úrovni Lekce 4: Vstupní dotazník Poznámky pro školitele Dotazník Lekce 5: Lekce Mediální klipy a příběhy Cizincem v Bulharsku Co to znamená? (BG) Uprchlice v Bulharsku se obtížně přizpůsobují novému životnímu stylu (BG) Italské ženy a děti: Černé ovce (IT) Thuy An (CZ) Mariam (CZ) Škola neřeší odlišnosti uspokojivým způsobem (PT) Migrující ženy představují ohroženou skupinu (PT) Lekce 6: Diskuse Lekce 7: Shrnutí Shrnutí problémů a potíží Společný seznam problémů a potíží při integraci migrujících žen a nezletilých Shrnutí: Národní adaptace: Portugalsko Shrnutí: Národní adaptace: Česká republika Lekce 8: Cvičení Vytváření mapy Kulturní ledovec poznámky pro školitele Rozvíjení aktivity/námět ke zkoumání Lekce 9: Přednáška Prezentace diskriminace a stereotypů Diskriminace Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Lekce 10: Genderové cvičení + Lekce 11: Shrnutí Genderové cvičení Migrující pracovnice a pracovníci: Posun k rovným právům a příležitostem Lekce 12: Přednáška Mezinárodní a evropský právní rámec Informace pro školitele: Legislativa EU Mezinárodní legislativa Mezinárodní a evropský právní rámec /164

3 Evropské zákony a předpisy: Lekce 13: Přednáška Zainteresované strany a příslušné nástroje na mezinárodní a evropské úrovni Informace pro školitele Zainteresované strany a nástroje na mezinárodní a evropské úrovni Lekce 14: Přednáška Národní právní rámec, příslušné nástroje a zainteresované strany Česká jednotka: Informace pro školitele Obecné informace, právní rámec a fondy ČR Lekce 15: Příklady projektů + Lekce 16: Plenární diskuse Integrace v praxi Cílová skupina Témata Cílová skupina Témata Hodnotící tabulka - kritéria Lekce 17: Výstupní dotazník Lekce 18: Dotazník hodnocení/zpětné vazby Dotazník hodnocení/zpětné vazby Lekce 19: Zakončení a revize očekávání PŘÍLOHY Příloha č Lekce 3: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Příloha č Lekce 3: Příručka o migraci lidí Příloha č Lekce 3: Informace o údajích v lekci Příloha č Lekce 12: Společná přistěhovalecká politika pro Evropu Příloha č Lekce 12: Plán politiky pro azyl Příloha č Lekce 12: Společný program pro integraci státních příslušníků třetích zemí Příloha č Lekce 12: Zelená kniha o vzdělávání dětí z rodin migrantů Příloha č Lekce 14: Česká republika Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: pokračování ve společném vzdělávání a je možné ho přizpůsobit vzdělávacím potřebám cílových skupin. 3/164

4 Základní myšlenka kurzu Hlavní součásti vzdělávacího kurzu Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy - Název vzdělávacího migrantky kurzu Délka 8 hodin Cílová skupina Hlavní cíle Cíle znalosti a dovednosti, přístupy Shrnutí Úředníci, pracovníci neziskových organizací, jiné právnické či fyzické osoby, které cítí potřebu seznámit se s teoretickými a praktickými základy problematiky integrace cizinců přicházejících na území EU a ČR ze třetích zemí Seznámit se se stávající situací imigrantů (se zaměřením na ženy) na úrovni EU a národní úrovni; Uvědomit si kulturní odlišnosti a potřebu překonávat stereotypy a diskriminaci v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv; Být schopen identifikovat a aplikovat nejvhodnější stávající opatření a nástroje pro integraci migrujících žen znát základní pojmy integrace a migrace (glosář) vědět jak získat přístup ke stávajícímu právnímu rámci identifikovat hlavní činitele na úrovni EU a národní úrovni a zainteresované strany v těchto oblastech identifikovat potíže a problémy v procesu integrace znát hlavní opatření a nástroje dostupné na mezinárodní, evropské a národní úrovni být schopen zvolit a aplikovat nejvhodnější nástroj být schopen efektivně komunikovat v různých kulturních kontextech být schopen spolupracovat a vytvářet sítě se zainteresovanými stranami procesu integrace poznat postupy směřující ke kulturním a genderovým rozdílům Cílem modulu je účastníky blíže seznámit s pojmy a koncepcemi migrace a integrace, se stavem migrace na území EU a na nadnárodní úrovni, s pilíři současné integrační politiky EU a ČR a se specifiky, které ovlivňují integraci žen - migrantek. Kurz představuje integrační opatření a nástroje dostupné v EU a ČR a také zainteresované aktéry procesu integrace. 4/164

5 Strukturovaný rozpis školení Den 1 Čas Kontrola/hodnocení Praktická část Informace Nástroje a poznámky 09:00 1. ÚVOD 30 min 10:00 4. VSTUPNÍ DOTAZNÍK 5 min 5. CVIČENÍ: UKÁZKY A PŘÍBĚHY Z MÉDIÍ - identifikace hlavních problémů a potíží a řešení 45 min 2. ZÁKLADNÍ POJMY INTEGRACE 20 min 3. SITUACE V OBLASTI MIGRACE NA ÚROVNI EU/NÁRODNÍ ÚROVNI 20 min 11:00 Přestávka na kávu 10 min 6. DISKUSE a prezentace 20 min 12:00 8. VYTVOŘENÍ MAPY (ledovce) kulturních a genderových otázek 30 min 7. SHRNUTÍ PROBLÉMŮ A POTÍŽÍ 10 min 9. PREZENTACE (MÍSTA A PŘÍBĚHY) DISKRIMINACE A STEREOTYPŮ 20 min 10. GENDEROVÉ CVIČENÍ 20 min 13: SHRNUTÍ 10 min Oběd 1 h 14: MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÝ PRÁVNÍ RÁMEC 20 min 13. ZAINTERESOVANÉ STRANY A PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ NA MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI 20 min 15: PŘÍPADOVÁ STUDIE: PROJEKT INTEGRACE 90 min 14. NÁRODNÍ PRÁVNÍ RÁMEC, PŘÍSLUŠNÉ NÁSTROJE A ZAINTERESOVANÉ STRANY 20 min 16:00 17: PLENÁRNÍ DISKUSE 30 min 17. VÝSTUPNÍ DOTAZNÍK 10 min 18. DOTAZNÍK HODNOCENÍ/ZPĚTNÉ VAZBY 10 min 19. ZAKONČENÍ A REVIZE Přestávka na kávu 10 min 5/164

6 OČEKÁVÁNÍ 30 min Vzdělávací kurz Výuková lekce Lekce 1: Úvod INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM NA ŽENY - MIGRANTKY 1. ÚVOD 30 min Čas 9.00 Délka 30 min Č. Činnost Délka Úkoly Školitel Účastníci Pomůcky 1 Představte cíle kurzu 5 min X Program školení Krátká Představte rámec 3 min X prezentace projektu 2 projektu 3 Představte školitele 2 min X Představte školitele, jejich úkoly a 15 min X 4 odpovědnosti - Shromážděte očekávání na lepicích 5 min X POST IT 5 lístečcích POST IT Poznámky V pilotní fázi: představte důvody, cíle a partnery projektu 6/164

7 Program školení INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM NA ŽENY - MIGRANTKY Cílem modulu je účastníky blíže seznámit s pojmy a koncepcemi migrace a integrace, se stavem migrace na území EU a na národní úrovni, s pilíři současné integrační politiky EU a ČR a specifiky, které ovlivňují integraci žen - migrantek. Zájemci jsou do modulu průběžně aktivně zapojováni. Účastníci mají příležitost si vyzkoušet, na konkrétních příkladech identifikovat a aplikovat nejvhodnější dostupné stávající integrační opatření v EU a v ČR, a to s přihlédnutím ke specifickým potřebám žen - migrantek, a zvážit možnosti spolupráce se zainteresovanými aktéry procesu integrace. Obecné cíle 1. Seznámit se se stávající situací přistěhovalců mezi ženami na úrovni EU a národní úrovni; 2. Uvědomit si kulturní odlišnosti a potřebu překonávat stereotypy a diskriminaci v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv; 3. Být schopen identifikovat a aplikovat nejvhodnější stávající opatření a nástroje pro integraci migrujících žen a dětí Cíle Znalosti Na konci školení budou účastníci: - informováni o základních pojmech integrace a migrace (glosář) - vědět, jak získat přístup ke stávajícímu právnímu rámci - schopni identifikovat hlavní činitele na úrovni EU a národní úrovni a zainteresovaných stran v těchto oblastech - schopni identifikovat potíže a problémy v procesu integrace - seznámeni s hlavními opatřeními a nástroji dostupnými na mezinárodní, evropské a národní úrovni - vědět, kde hledat osvědčené postupy v této oblasti Přístupy Na konci školení budou účastníci přistupovat k tématu otevřeně a s multikulturním přístupem. - budou schopni zvolit a aplikovat nejvhodnější nástroj - budou schopni efektivně komunikovat v různých kulturních kontextech - budou schopni spolupracovat a vytvářet sítě se zainteresovanými skupinami procesu integrace Metodika školení Činnosti navrhované v manuálu jsou většinou založené na výkladu a aktivních metodách. Aktivní metoda se do velké míry spoléhá na zapojení účastníků a upřednostňování reflexe s využitím práce účastníků, a to samostatně nebo ve skupině. Tato reflexivní analýza se používá v různých okamžicích školení: prezentace informací, případové studie, pracovní skupiny, shromažďování zpětné vazby a diskuse a dotazování a zhodnocení školení. Cílem školení je nabídnout účastníkům znalosti a dovednosti prostřednictvím navrhované metodiky, zejména častým dotazováním na zpětnou vazbu a hodnocením, které zaznamená školitel. 7/164

8 Lekce 2: Přednáška Vzdělávací kurz Výuková lekce Čas 9.30 Délka INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM NA ŽENY - MIGRANTKY - Základní pojmy integrace 20 min Č. Tabulka Délka 1 Prezentace klíčových pojmů pro stanovení společného jazyka Úkoly Účastníc Školitel i 20 X Pomůcky PREZENTACE PPT Lekce - 2 Hlavní pojmy související s migrací a integrací + glosář Poznámky Asimilace, integrace, státní příslušnost, mezikulturnost, multikulturnost, s příklady (příklady různých modelů integrace), 5 politik (index MIPEX ) - přistěhovalec, migrant, genderový přístup, mainstreaming 8/164

9 Snímek 1 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní koncepce týkající se migrace a integrace 1 Snímek 2 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní body prezentace: 1. Hlavní pojetí migrace 2. Hlavní pojetí integrace 3. Druhy integrace 4. Index MIPEX 5. Hlavní pojmy kategorie migrantů, aspekty týkající se pohlaví, nezletilí,obchodování s lidmi atd. 2 9/164

10 Snímek 3 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace 1. Teorie Ernesta Ravensteina 2. Teorie Еveretta S. Leeho 3. Neoklasická teorie 4. Teorie dvojího trhu práce 5. Koncepce migrační sítě 6. Koncepce migračních systémů 3 Snímek 4 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (1) 1. Teorie Ernesta Ravensteina 1.1. Ernest Ravenstein položil základy systematického výzkumu migrace, které publikoval v článku s názvem Zákony migrace (1889) Hlavní závěry: Migraci řídí proces přitahujících a odpuzujících faktorů, kdy nevyhovující podmínky na jednom místě nutí osoby toto místo opustit, zatímco příznivé podmínky v jiném místě osoby přitahují. Základním důvodem migrace jsou lepší vnější ekonomické příležitosti. Pohyb osob je dvoustranný. Mobilita migrantů je ovlivněna jejich rozdílným věkem, sociálním postavením a pohlavím. 4 10/164

11 Snímek 5 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (2) 2. Teorie Еveretta S. Leeho (1966) 2.1. Еverett S. Lee vyvinul teorii, která vychází z Ravensteinovy teorie a klade důraz na vnitřní faktory (odpuzující) Hlavní závěry: Obecně platí, že počet faktorů podporujících nebo bránících migraci je nekonečný. Dopad faktorů se liší a závisí na individuálních rozdílech mezi migranty. Tato teorie vymezuje 4 hlavní skupiny faktorů: _ faktory týkající se místa současného místa pobytu migrantů; _ faktory týkající se místa, o které migranti usilují; _ faktory týkající se nevýhod; _ individuální faktory vzdělání, znalost hostitelského obyvatelstva, rodinné vazby atd. Potenciální migrant se rozhoduje pro migraci po zvážení výše uvedených faktorů. 5 Snímek 6 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (3) 3. Neoklasická teorie (Sjaastad 1962, Todaro 1969) Objevuje se v prvním desetiletí po druhé světové válce. Zkoumá důvody, motivy, mechaniku a nevyhnutelné náklady týkající se mezinárodní migrace pracovních sil a důsledky, které přináší. Mezinárodní migrace pracovních sil vyplývá ze spontánních, samostatných rozhodnutí zaměstnanců, která jsou zcela a výhradně motivována ekonomickými hledisky, jako je vyšší odměna zaměstnanců a hospodářský blahobyt. Platové rozdíly představují přirozený objektivní podnět k mezinárodní migraci do zemí, kde jsou platy vyšší. Zaměstnanec, který se dobrovolně rozhodne pro migraci, si je plně vědom alternativních možností v různých zemích a zvolí ty, ze kterých bude mít největší prospěch. 6 11/164

12 Snímek 7 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (4) 4. Teorie dvojího trhu práce (teorie segmentovaného trhu práce) (M. Piore 1970) Objevuje se na konci 70. let 19. století. Pozornost se soustřeďuje pouze na charakteristiky trhu práce hostitelské země (přistěhovalecké země). Segmentace trhu práce je chápána jako bezprostřední důvod přistěhovalectví pracovních sil existuje jeden trh práce, který nabízí bezpečná, dobře placená pracovní místa, a trh práce nabízející špatně placená pracovní místa. Místní dělníci nejsou ochotni obsadit pozice v nepopulárních oblastech, kde jsou zapotřebí ne příliš kvalifikovaní zaměstnanci a pracovní místa nejsou dobře placená. Ve vyspělých zemích je tato neustálá potřeba levné pracovní síly uspokojována dělníky, kteří jsou přitahováni ze zemí s nižším stupněm ekonomického rozvoje a nižšími příjmy. 7 Snímek 8 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (5) 5. Koncepce migračních sítí Zkoumá důležitost významného společenského jevu souvisejícího s mezinárodní migrací pracovních sil, totiž utváření formálních i neformálních sdružení přistěhovalců v konkrétní zemi, kteří zůstávají v kontaktu se svými příbuznými a přáteli ve svých zemích původu. Hlavní činnost těchto sdružení se zaměřuje na podporu migrace a snížení souvisejících nákladů a rizik. Koncepce migračních systémů Migrační systém je definován jako skupina zemí, v jejichž rámci existují trvale zavedené státy původu (emigrační) a cílové státy (imigrační) a mezi kterými mají migrační toky poměrně stabilní charakteristiky. 8 12/164

13 Snímek 9 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí integrace 1. Asimilace Toto pojetí se objevilo na počátku 20. století. Pojetí vychází z myšlenky úplného začlenění přistěhovalců do hostitelské společnosti, splynutí přistěhovalců s komunitou, v níž se rozhodli žít. Příklad: tavící kotlík kotlík, v němž se různé rasy, jazyky, kultury a tradice mísí, a vytvářejí tak americkou identitu. Definice asimilace: Adaptace jedné etnické či sociální skupiny obvykle menšiny na jinou, zahrnující osvojení jazyka, tradic, hodnot a chování, či dokonce nejdůležitějších základních zájmů. 9 Snímek 10 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí integrace(2) 2. Multikulturalismus Tato koncepce se objevila v 70. letech 20. století a je spojena se společenským hnutím v USA, Francii, Itálii atd. Koncepce multikulturalismu je založena na pochopení posilování rozvoje komunit, a to i prostřednictvím státních prostředků investovaných do výuky menšinových jazyků, vydávání místních novin a podpory dalších médií přistěhovaleckých komunit a zavedením kvót zastoupení menšin. Definice multikulturalismu: Politika nebo praktický postup, kdy je zajištěno stejné zastoupení a věnována stejná pozornost kulturním potřebám a příspěvkům všech skupin ve společnosti: zvláštní důležitost lze přisuzovat menšinovým skupinám, které v minulosti neměly dostatečné zastoupení, například prostřednictvím dvojjazyčného vzdělávání /164

14 Snímek 11 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Druhy integrace Existují různé typologie, z nichž nejvíce citovaná je v posledních letech Entzingenova a Biezeweldova typologie (2003), podle které existují čtyři dimenze: 1. Sociální a ekonomické integrace týká se vzdělání přistěhovalců, jejich znalosti jazyka a přístupu na trh práce. Sociální a ekonomické integrace je podporována prostřednictvím: Pozitivní diskriminace podpora opatření ze strany státu, která usilují o podporu zaměstnanosti přistěhovalců. Mainstreaming přístup zaměřený na konkrétní problémy přistěhovalců, avšak aniž by byli oddělováni jako samostatná skupina a aniž by vznikal dojem, že jsou přistěhovalci zvýhodněni. 11 Snímek 12 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Druhy integrace 2. Právní a politická integrace týká se k posilování politického zapojení přistěhovalců do společenského a politického života a zvýšení úlohy sdružení přistěhovalců v utváření a realizaci politiky týkající se přistěhovalectví. 3. Kulturní integrace proces spolupráce a vzájemného prostupování národní kultury a kultury etnických komunit v hostitelské zemi. Proces kulturní integrace vede ke vzájemnému seznámení, přijetí a obohacení lidí, a to bez ohledu na jejich etnickou či náboženskou příslušnost, a jeho výsledkem je vybudování kulturního a duchovního prostředí, v němž je každý přítomen svou vlastní identitou. 4. Postoj hostitelské společnosti týká se rizika diskriminace a rasismu, podpory komunikace a spolupráce mezi hostitelskou společností a přistěhovalci /164

15 Snímek 13 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Index MIPEX 1. Index MIPEX Index migrační a integrační politiky Tento index měří politiku integrace imigrantů a byl vytvořen a zaveden v Bulharsku Britskou radou a Skupinou pro migrační politiku (MPG). 2. Hodnocení se provádí jednou za dva roky a v jeho rámci je posuzována situace ve členských státech EU a v dalších vybraných cílových zemích. 3. Index je postaven na velkém počtu ukazatelů v 6 hlavních oblastech a na měření stupně integrace přistěhovalců do života hostitelské země: Mobilita trhu práce Sloučení rodiny Dlouhodobý pobyt Zapojení do politické činnosti Přístup ke státní příslušnosti Antidiskriminace V roce 2010 byla přidána ještě jedna oblast vzdělávání. 13 Snímek 14 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 1. Adaptace proces částečné nebo úplné změny přesvědčení a/nebo postojů určité osoby tak, aby vyhovovaly novým životním podmínkám. 2. Odcizení (ve společenských vědách) pocit odcizení či oddělení osoby od jejího prostředí, práce, výsledků práce, nebo sebe sama. 3. Integrace v rámci EU představuje integrace dynamický, obousměrný proces vzájemného přizpůsobování všech přistěhovalců a obyvatel členských států (CBP1). Klíčovými otázkami integrace je podpora základních práv, nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny. Na úrovni EU je integrační politika rozvíjena v rámci Společných základních zásad CBP. 4. Marginalizace nastává v krizových podmínkách a je výsledkem trvalé společenské izolace celých sociálních skupin, kterým je odepřen přístup ke standardním sociálním službám, jako je vzdělávání, zdravotní péče, správní služby, kultura a umění, a přístup k zaměstnání /164

16 Snímek 15 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 5. Přistěhovalectví v rámci EU se jím rozumí postup, kterým osoba získá své místo obvyklého pobytu na území členského státu na dobu, která je nebo pravděpodobně bude nejméně dvanáct měsíců dlouhá, přičemž předchozí místo obvyklého pobytu této osoby bylo v jiném členském státě nebo v třetí zemi. 6. Přistěhovalec v rámci EU se jím rozumí osoba, která provádí přistěhovalectví. 7. Státní příslušník třetí země každá osoba, která není občanem Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy, včetně osob bez státní příslušnosti. 8. Žadatel o azyl státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, kteří podali žádost o azyl, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. 15 Snímek 16 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 9. Uprchlík podle Ženevské úmluvy jde o osobu, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo odmítá vzhledem ke shora uvedeným obavám, ochranu své vlasti, nebo osoba bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit. 10. Dlouhodobě pobývající rezident státní příslušník třetí země, který má právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta podle definice uvedené v čl. 2 písm. b) směrnice Rady 2003/109/ES /164

17 Snímek 17 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 11. Nezletilá osoba osoba, které podle práva své země nedosáhla zletilosti, tj. ještě není oprávněna k výkonu konkrétních občanských a politických práv. Tento termín by měl být použit přednostně, je-li odkazováno na osobu jako jednotlivce. Termín dítě by pak měl být používán pro popis vztahu k jiným členům rodiny. 12. Nezletilá osoba (bez doprovodu) státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mladší 18 let, jež vstupuje na území členských států bez doprovodu dospělé osoby, která za ni podle práva nebo zvyklostí odpovídá, a to po dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takové osoby; tato definice zahrnuje i nezletilé osoby, jež jsou ponechány bez doprovodu po vstupu na území členských států. 17 Snímek 18 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 13. Genderový mainstreaming systematická integrace příslušných situací, priorit a potřeb žen a mužů do všech politik s cílem podporovat rovné postavení žen a mužů a mobilizovat všechny obecné politiky a opatření speciálně za účelem dosažení rovného postavení tak, že se ve fázi plánování bude aktivně a otevřeně brát ohled na jejich dopad na příslušnou situaci žen a mužů při realizaci, monitorování a hodnocení. 14. Mainstreaming jde o zohlednění rovnosti, tedy o systematické zohledňování konkrétních dopadů všech politik na znevýhodněné skupiny během plánování, realizace a hodnocení. Cílem je dosažení rovnosti. Mainstreaming by měl začlenit zohlednění otázek rovnosti přímo do jádra veškeré politické práce tak, aby se tyto otázky staly základní součástí veškerých aktivit rozvoje, výzkumu a prosazování politik, politického dialogu, právních předpisů, přidělování zdrojů, plánování, realizace a monitorování programů a projektů atd /164

18 Snímek 19 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 15. Diskriminace (přímá) případ, kdy je s jednou osobou zacházeno z důvodu rasy nebo etnického původu méně příznivým způsobem, než je, bylo nebo by bylo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. 16. Diskriminace (nepřímá) případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určité rasy nebo etnického původu v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost je objektivně odůvodněn legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné. 17. Diskriminace (pozitivní) politika nebo program poskytující výhody osobám z menšinové skupiny, které jsou považovány za tradičně diskriminované, s cílem vytvořit více rovnostářskou společnost. Tento přístup spočívá v přednostním přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči nebo sociální péči. 18. Rovné zacházení (zásada rovného zacházení) znamená, že neexistuje žádná přímá nebo nepřímá diskriminace na základě rasy nebo etnického původu. 19 Snímek 20 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 19. Obchodování s lidmi znamená najímání, přepravu, předání, přechovávání nebo následné přijetí osoby, včetně výměny nebo předání kontroly nad touto osobou, pokud: (a) je při něm použito nátlaku, síly nebo pohrůžek včetně únosu nebo (b) je při něm využito omylu nebo podvodu nebo (c) je při něm zneužito moci nebo zranitelného postavení, takže osoba nemá jinou skutečnou a přijatelnou možnost než podvolit se danému zneužívání, nebo (d) při něm dochází k poskytování či přijímání finančních prostředků nebo výhod k získání souhlasu osoby, která má kontrolu nad jinou osobou, za účelem vykořisťování pracovní síly nebo služeb této osoby, zahrnujícího přinejmenším nedobrovolnou nebo nucenou práci či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví či nevolnictví, nebo za účelem využívání k prostituci nebo jiným formám pohlavního vykořisťování včetně pornografie /164

19 Hlavní pojmy související s migrací a integrací Glosář 1. Acculturation akulturace 2. Adaptation adaptace Postupné přijímání prvků cizí kultury (myšlenek, slov, hodnot, pravidel, chování, zvyklostí) osobami, skupinami nebo třídami určité kultury. Toto částečné nebo úplné přijímání je vyvoláno kontakty a vzájemným působením různých kultur prostřednictvím migrace a obchodních vztahů. Proces, kdy osoba změní některá nebo všechna svá přesvědčení a postoje, a tím vyhoví novým životním podmínkám. 3. Alien cizinec 4. Assimilation asimilace V kontextu EU: Osoba, která není státním příslušníkem členského státu Evropské unie. Obecně: Osoba, která není státním příslušníkem (rodilým či naturalizovaným) daného státu. Synonyma: Foreigner, non-citizen, non-national státní příslušník třetí země Přizpůsobení jedné etnické nebo sociální skupiny obvykle menšiny jiné skupině, což zahrnuje jazyk, tradice, hodnoty a zvyklosti, nebo dokonce i základní životní zájmy. 5. Asylum azyl 6. Asylum Applicant žadatel o azyl 7. Best (effective) practices osvědčené postupy 8. Citizenship občanství 9. Common Basic Principles společné zásady základní Forma ochrany poskytnutá státem na jeho území založená na principu nevracení osoby v případě jejího možného ohrožení (non-refoulement) a na základě mezinárodně i národně uznávaných práv uprchlíků. Uděluje se osobě, která nemůže žádat ochranu v zemi, jejíž má občanství anebo v níž má bydliště, především z obavy před pronásledováním z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému přesvědčení. Znamená státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti, která zažádala o azyl, o němž dosud nepadlo konečné rozhodnutí. Synonymum: Asylum Seeker azylant Znamenají prosazovat využívání stávajících pravidel a zásad, jak na mezinárodní, tak i národní úrovni. Osvědčené postupy lze převést do provozních směrnic, pravidel chování nebo jiných případů nevynutitelných předpisů (soft law), ale neměly by vést k oslabení či narušení platného práva. Jejich charakteristickými znaky je, že: jsou novátorské a přinášejí tvůrčí řešení; mají pozitivní dopad na úroveň realizace práv migrantů; mají setrvalý účinek, zvláště při zapojení samotných migrantů; a mají schopnost opakování. Znamená speciální právní pouto mezi jednotlivcem a jeho zemí získané narozením nebo naturalizací, ať už prohlášením, volbou, sňatkem nebo jiným způsobem podle národních zákonů. V kontextu integrační politiky EU existuje soubor 11 jednoduchých a nezávazných, leč dobře promyšlených pokynů k základním principům určeným pro pomoc členským státům při vytváření jejich integrační politiky. 19/164

20 10. Country of Origin země původu 11. Cultural Diversity kulturní rozmanitost 12. Cultural Pluralism kulturní pluralita 13. Discrimination (Direct) diskriminace (přímá) 14. Discrimination (Indirect) diskriminace (nepřímá) 15. Discrimination (Positive) diskriminace (pozitivní) 16. Discrimination (Racial) diskriminace (rasová) 17. Diversity rozmanitost 18. Emigrant vystěhovalec 19. Emigration vystěhovalectví Země (nebo více zemí), které jsou zdrojem migračních proudů a jejichž občanství může migrant mít. V kontextu uprchlíků podle směrnice 2004/83/ES to znamená zemí (nebo země) státní příslušnosti nebo, u osob bez státní příslušnosti, dřívějšího obvyklého bydliště. Kultura má rozmanité formy napříč časem a prostorem. Tato rozmanitost je vyjádřena v jedinečnosti a pluralitě identity skupin a společností, které tvoří lidstvo, a je zdrojem směny, novátorství a tvůrčích schopností. Je vnímána tak, že znamená, ve stále rozmanitějších společnostech, zajištění harmonického vzájemného působení mezi lidmi a skupinami s pluralitními, různorodými a dynamickými kulturními identitami a rovněž jejich ochotu žít společně. Politika začlenění a účasti všech občanů je zárukou sociální soudržnosti, životaschopnosti občanské společnosti a míru. Takto definována přináší kulturní pluralita politické vyjádření kulturní rozmanitosti. Nastává, když se s určitou osobou zachází méně příznivě, než se zachází, zacházelo se nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě rasového nebo etnického původu. Nastává, když zdánlivě nestranné ustanovení, kritérium nebo postup by dostaly osoby určitého rasového nebo etnického původu do jisté nevýhody ve srovnání s jinými osobami, není-li toto ustanovení, kritérium nebo postup objektivně opodstatněn legitimním cílem a prostředky k dosažení tohoto cíle nejsou přiměřené a nezbytné. Politika nebo program poskytující výhody lidem z menšinových skupin, na které se nahlíží jako na tradičně diskriminované, s cílem vytvořit více rovnostářskou společnost. To obsahuje přednostní přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a sociálnímu zabezpečení. Synonyma: Positive Action, Affirmative Action pozitivní akce, pozitivní afirmace Rasová diskriminace podle mezinárodního práva znamená jakýkoli rozdíl, vyloučení, omezení nebo prioritu založenou na rase, barvě pleti, původu nebo národnostním či etnickém původu za účelem nebo s účinkem zrušení či zhoršení uznání, užívání nebo uplatňování lidských práv a základních svobod v politické, ekonomické, společenské, kulturní či jakékoli jiné oblasti veřejného života na rovnoprávném základě. Diskriminace je zakázána mezinárodním právem. Rozdíly v hodnotách, postojích, kulturních hlediscích, vírách, etnických základech, sexuální orientaci, dovednostech, znalostech a životních zkušenostech každého jedince v jakékoli skupině lidí. Znamená osobu, která podstupuje vystěhovalectví. Širší výraz: Migrant V kontextu EU znamená čin, kterým osoba, jež dříve měla obvyklé bydliště na území členského státu, ukončí svůj obvyklý pobyt v tomto členském státu na období, které je, nebo se očekává, že bude, alespoň dvanáct měsíců. V globálním kontextu je to čin opuštění nebo odchodu z jednoho státu s úmyslem usazení se v jiném státě. Širší výraz: Migration migrace 20/164

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.6.2005 KOM(2005) 224 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Nediskriminace

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Projekt modré karty v Evropské unii

Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty má otevřít cestu vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům na pracovní trhy členských zemí Evropské unie, a tím posílit taková odvětví evropského

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Integrace cizinců v České republice

Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Integrace cizinců stručný historický vývoj 1989 Zásadní změna společenského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 23.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 343/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2.

Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace. Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. Sociologie Etnické menšiny, problematika interetnického soužití: předsudky, diskriminace, integrace Mgr. Petra Klvačová, PhD. 27. 2. 2014 Etnicita (Giddens 1999) kulturní praktiky a názory určité skupiny

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s.

Více

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003

Přehled. Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Přehled Trendy v mezinárodní migraci: SOPEMI 2003 Overview Trends in International Migration: SOPEMI 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více