Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164"

Transkript

1 Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164

2 Obsah Obsah... 2 Základní myšlenka kurzu... 4 Strukturovaný rozpis školení... 5 Lekce 1: Úvod... 6 Program školení... 7 Lekce 2: Přednáška... 8 Hlavní pojmy související s migrací a integrací Glosář Lekce 3: Přednáška Situace v oblasti migrace na úrovni EU/národní úrovni Informace pro školitele Situace v oblasti migrace na úrovni EU/národní úrovni Lekce 4: Vstupní dotazník Poznámky pro školitele Dotazník Lekce 5: Lekce Mediální klipy a příběhy Cizincem v Bulharsku Co to znamená? (BG) Uprchlice v Bulharsku se obtížně přizpůsobují novému životnímu stylu (BG) Italské ženy a děti: Černé ovce (IT) Thuy An (CZ) Mariam (CZ) Škola neřeší odlišnosti uspokojivým způsobem (PT) Migrující ženy představují ohroženou skupinu (PT) Lekce 6: Diskuse Lekce 7: Shrnutí Shrnutí problémů a potíží Společný seznam problémů a potíží při integraci migrujících žen a nezletilých Shrnutí: Národní adaptace: Portugalsko Shrnutí: Národní adaptace: Česká republika Lekce 8: Cvičení Vytváření mapy Kulturní ledovec poznámky pro školitele Rozvíjení aktivity/námět ke zkoumání Lekce 9: Přednáška Prezentace diskriminace a stereotypů Diskriminace Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Lekce 10: Genderové cvičení + Lekce 11: Shrnutí Genderové cvičení Migrující pracovnice a pracovníci: Posun k rovným právům a příležitostem Lekce 12: Přednáška Mezinárodní a evropský právní rámec Informace pro školitele: Legislativa EU Mezinárodní legislativa Mezinárodní a evropský právní rámec /164

3 Evropské zákony a předpisy: Lekce 13: Přednáška Zainteresované strany a příslušné nástroje na mezinárodní a evropské úrovni Informace pro školitele Zainteresované strany a nástroje na mezinárodní a evropské úrovni Lekce 14: Přednáška Národní právní rámec, příslušné nástroje a zainteresované strany Česká jednotka: Informace pro školitele Obecné informace, právní rámec a fondy ČR Lekce 15: Příklady projektů + Lekce 16: Plenární diskuse Integrace v praxi Cílová skupina Témata Cílová skupina Témata Hodnotící tabulka - kritéria Lekce 17: Výstupní dotazník Lekce 18: Dotazník hodnocení/zpětné vazby Dotazník hodnocení/zpětné vazby Lekce 19: Zakončení a revize očekávání PŘÍLOHY Příloha č Lekce 3: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Příloha č Lekce 3: Příručka o migraci lidí Příloha č Lekce 3: Informace o údajích v lekci Příloha č Lekce 12: Společná přistěhovalecká politika pro Evropu Příloha č Lekce 12: Plán politiky pro azyl Příloha č Lekce 12: Společný program pro integraci státních příslušníků třetích zemí Příloha č Lekce 12: Zelená kniha o vzdělávání dětí z rodin migrantů Příloha č Lekce 14: Česká republika Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: pokračování ve společném vzdělávání a je možné ho přizpůsobit vzdělávacím potřebám cílových skupin. 3/164

4 Základní myšlenka kurzu Hlavní součásti vzdělávacího kurzu Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy - Název vzdělávacího migrantky kurzu Délka 8 hodin Cílová skupina Hlavní cíle Cíle znalosti a dovednosti, přístupy Shrnutí Úředníci, pracovníci neziskových organizací, jiné právnické či fyzické osoby, které cítí potřebu seznámit se s teoretickými a praktickými základy problematiky integrace cizinců přicházejících na území EU a ČR ze třetích zemí Seznámit se se stávající situací imigrantů (se zaměřením na ženy) na úrovni EU a národní úrovni; Uvědomit si kulturní odlišnosti a potřebu překonávat stereotypy a diskriminaci v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv; Být schopen identifikovat a aplikovat nejvhodnější stávající opatření a nástroje pro integraci migrujících žen znát základní pojmy integrace a migrace (glosář) vědět jak získat přístup ke stávajícímu právnímu rámci identifikovat hlavní činitele na úrovni EU a národní úrovni a zainteresované strany v těchto oblastech identifikovat potíže a problémy v procesu integrace znát hlavní opatření a nástroje dostupné na mezinárodní, evropské a národní úrovni být schopen zvolit a aplikovat nejvhodnější nástroj být schopen efektivně komunikovat v různých kulturních kontextech být schopen spolupracovat a vytvářet sítě se zainteresovanými stranami procesu integrace poznat postupy směřující ke kulturním a genderovým rozdílům Cílem modulu je účastníky blíže seznámit s pojmy a koncepcemi migrace a integrace, se stavem migrace na území EU a na nadnárodní úrovni, s pilíři současné integrační politiky EU a ČR a se specifiky, které ovlivňují integraci žen - migrantek. Kurz představuje integrační opatření a nástroje dostupné v EU a ČR a také zainteresované aktéry procesu integrace. 4/164

5 Strukturovaný rozpis školení Den 1 Čas Kontrola/hodnocení Praktická část Informace Nástroje a poznámky 09:00 1. ÚVOD 30 min 10:00 4. VSTUPNÍ DOTAZNÍK 5 min 5. CVIČENÍ: UKÁZKY A PŘÍBĚHY Z MÉDIÍ - identifikace hlavních problémů a potíží a řešení 45 min 2. ZÁKLADNÍ POJMY INTEGRACE 20 min 3. SITUACE V OBLASTI MIGRACE NA ÚROVNI EU/NÁRODNÍ ÚROVNI 20 min 11:00 Přestávka na kávu 10 min 6. DISKUSE a prezentace 20 min 12:00 8. VYTVOŘENÍ MAPY (ledovce) kulturních a genderových otázek 30 min 7. SHRNUTÍ PROBLÉMŮ A POTÍŽÍ 10 min 9. PREZENTACE (MÍSTA A PŘÍBĚHY) DISKRIMINACE A STEREOTYPŮ 20 min 10. GENDEROVÉ CVIČENÍ 20 min 13: SHRNUTÍ 10 min Oběd 1 h 14: MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÝ PRÁVNÍ RÁMEC 20 min 13. ZAINTERESOVANÉ STRANY A PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ NA MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI 20 min 15: PŘÍPADOVÁ STUDIE: PROJEKT INTEGRACE 90 min 14. NÁRODNÍ PRÁVNÍ RÁMEC, PŘÍSLUŠNÉ NÁSTROJE A ZAINTERESOVANÉ STRANY 20 min 16:00 17: PLENÁRNÍ DISKUSE 30 min 17. VÝSTUPNÍ DOTAZNÍK 10 min 18. DOTAZNÍK HODNOCENÍ/ZPĚTNÉ VAZBY 10 min 19. ZAKONČENÍ A REVIZE Přestávka na kávu 10 min 5/164

6 OČEKÁVÁNÍ 30 min Vzdělávací kurz Výuková lekce Lekce 1: Úvod INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM NA ŽENY - MIGRANTKY 1. ÚVOD 30 min Čas 9.00 Délka 30 min Č. Činnost Délka Úkoly Školitel Účastníci Pomůcky 1 Představte cíle kurzu 5 min X Program školení Krátká Představte rámec 3 min X prezentace projektu 2 projektu 3 Představte školitele 2 min X Představte školitele, jejich úkoly a 15 min X 4 odpovědnosti - Shromážděte očekávání na lepicích 5 min X POST IT 5 lístečcích POST IT Poznámky V pilotní fázi: představte důvody, cíle a partnery projektu 6/164

7 Program školení INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM NA ŽENY - MIGRANTKY Cílem modulu je účastníky blíže seznámit s pojmy a koncepcemi migrace a integrace, se stavem migrace na území EU a na národní úrovni, s pilíři současné integrační politiky EU a ČR a specifiky, které ovlivňují integraci žen - migrantek. Zájemci jsou do modulu průběžně aktivně zapojováni. Účastníci mají příležitost si vyzkoušet, na konkrétních příkladech identifikovat a aplikovat nejvhodnější dostupné stávající integrační opatření v EU a v ČR, a to s přihlédnutím ke specifickým potřebám žen - migrantek, a zvážit možnosti spolupráce se zainteresovanými aktéry procesu integrace. Obecné cíle 1. Seznámit se se stávající situací přistěhovalců mezi ženami na úrovni EU a národní úrovni; 2. Uvědomit si kulturní odlišnosti a potřebu překonávat stereotypy a diskriminaci v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv; 3. Být schopen identifikovat a aplikovat nejvhodnější stávající opatření a nástroje pro integraci migrujících žen a dětí Cíle Znalosti Na konci školení budou účastníci: - informováni o základních pojmech integrace a migrace (glosář) - vědět, jak získat přístup ke stávajícímu právnímu rámci - schopni identifikovat hlavní činitele na úrovni EU a národní úrovni a zainteresovaných stran v těchto oblastech - schopni identifikovat potíže a problémy v procesu integrace - seznámeni s hlavními opatřeními a nástroji dostupnými na mezinárodní, evropské a národní úrovni - vědět, kde hledat osvědčené postupy v této oblasti Přístupy Na konci školení budou účastníci přistupovat k tématu otevřeně a s multikulturním přístupem. - budou schopni zvolit a aplikovat nejvhodnější nástroj - budou schopni efektivně komunikovat v různých kulturních kontextech - budou schopni spolupracovat a vytvářet sítě se zainteresovanými skupinami procesu integrace Metodika školení Činnosti navrhované v manuálu jsou většinou založené na výkladu a aktivních metodách. Aktivní metoda se do velké míry spoléhá na zapojení účastníků a upřednostňování reflexe s využitím práce účastníků, a to samostatně nebo ve skupině. Tato reflexivní analýza se používá v různých okamžicích školení: prezentace informací, případové studie, pracovní skupiny, shromažďování zpětné vazby a diskuse a dotazování a zhodnocení školení. Cílem školení je nabídnout účastníkům znalosti a dovednosti prostřednictvím navrhované metodiky, zejména častým dotazováním na zpětnou vazbu a hodnocením, které zaznamená školitel. 7/164

8 Lekce 2: Přednáška Vzdělávací kurz Výuková lekce Čas 9.30 Délka INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN OBYVATEL SE ZAMĚŘENÍM NA ŽENY - MIGRANTKY - Základní pojmy integrace 20 min Č. Tabulka Délka 1 Prezentace klíčových pojmů pro stanovení společného jazyka Úkoly Účastníc Školitel i 20 X Pomůcky PREZENTACE PPT Lekce - 2 Hlavní pojmy související s migrací a integrací + glosář Poznámky Asimilace, integrace, státní příslušnost, mezikulturnost, multikulturnost, s příklady (příklady různých modelů integrace), 5 politik (index MIPEX ) - přistěhovalec, migrant, genderový přístup, mainstreaming 8/164

9 Snímek 1 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní koncepce týkající se migrace a integrace 1 Snímek 2 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní body prezentace: 1. Hlavní pojetí migrace 2. Hlavní pojetí integrace 3. Druhy integrace 4. Index MIPEX 5. Hlavní pojmy kategorie migrantů, aspekty týkající se pohlaví, nezletilí,obchodování s lidmi atd. 2 9/164

10 Snímek 3 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace 1. Teorie Ernesta Ravensteina 2. Teorie Еveretta S. Leeho 3. Neoklasická teorie 4. Teorie dvojího trhu práce 5. Koncepce migrační sítě 6. Koncepce migračních systémů 3 Snímek 4 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (1) 1. Teorie Ernesta Ravensteina 1.1. Ernest Ravenstein položil základy systematického výzkumu migrace, které publikoval v článku s názvem Zákony migrace (1889) Hlavní závěry: Migraci řídí proces přitahujících a odpuzujících faktorů, kdy nevyhovující podmínky na jednom místě nutí osoby toto místo opustit, zatímco příznivé podmínky v jiném místě osoby přitahují. Základním důvodem migrace jsou lepší vnější ekonomické příležitosti. Pohyb osob je dvoustranný. Mobilita migrantů je ovlivněna jejich rozdílným věkem, sociálním postavením a pohlavím. 4 10/164

11 Snímek 5 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (2) 2. Teorie Еveretta S. Leeho (1966) 2.1. Еverett S. Lee vyvinul teorii, která vychází z Ravensteinovy teorie a klade důraz na vnitřní faktory (odpuzující) Hlavní závěry: Obecně platí, že počet faktorů podporujících nebo bránících migraci je nekonečný. Dopad faktorů se liší a závisí na individuálních rozdílech mezi migranty. Tato teorie vymezuje 4 hlavní skupiny faktorů: _ faktory týkající se místa současného místa pobytu migrantů; _ faktory týkající se místa, o které migranti usilují; _ faktory týkající se nevýhod; _ individuální faktory vzdělání, znalost hostitelského obyvatelstva, rodinné vazby atd. Potenciální migrant se rozhoduje pro migraci po zvážení výše uvedených faktorů. 5 Snímek 6 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (3) 3. Neoklasická teorie (Sjaastad 1962, Todaro 1969) Objevuje se v prvním desetiletí po druhé světové válce. Zkoumá důvody, motivy, mechaniku a nevyhnutelné náklady týkající se mezinárodní migrace pracovních sil a důsledky, které přináší. Mezinárodní migrace pracovních sil vyplývá ze spontánních, samostatných rozhodnutí zaměstnanců, která jsou zcela a výhradně motivována ekonomickými hledisky, jako je vyšší odměna zaměstnanců a hospodářský blahobyt. Platové rozdíly představují přirozený objektivní podnět k mezinárodní migraci do zemí, kde jsou platy vyšší. Zaměstnanec, který se dobrovolně rozhodne pro migraci, si je plně vědom alternativních možností v různých zemích a zvolí ty, ze kterých bude mít největší prospěch. 6 11/164

12 Snímek 7 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (4) 4. Teorie dvojího trhu práce (teorie segmentovaného trhu práce) (M. Piore 1970) Objevuje se na konci 70. let 19. století. Pozornost se soustřeďuje pouze na charakteristiky trhu práce hostitelské země (přistěhovalecké země). Segmentace trhu práce je chápána jako bezprostřední důvod přistěhovalectví pracovních sil existuje jeden trh práce, který nabízí bezpečná, dobře placená pracovní místa, a trh práce nabízející špatně placená pracovní místa. Místní dělníci nejsou ochotni obsadit pozice v nepopulárních oblastech, kde jsou zapotřebí ne příliš kvalifikovaní zaměstnanci a pracovní místa nejsou dobře placená. Ve vyspělých zemích je tato neustálá potřeba levné pracovní síly uspokojována dělníky, kteří jsou přitahováni ze zemí s nižším stupněm ekonomického rozvoje a nižšími příjmy. 7 Snímek 8 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí migrace (5) 5. Koncepce migračních sítí Zkoumá důležitost významného společenského jevu souvisejícího s mezinárodní migrací pracovních sil, totiž utváření formálních i neformálních sdružení přistěhovalců v konkrétní zemi, kteří zůstávají v kontaktu se svými příbuznými a přáteli ve svých zemích původu. Hlavní činnost těchto sdružení se zaměřuje na podporu migrace a snížení souvisejících nákladů a rizik. Koncepce migračních systémů Migrační systém je definován jako skupina zemí, v jejichž rámci existují trvale zavedené státy původu (emigrační) a cílové státy (imigrační) a mezi kterými mají migrační toky poměrně stabilní charakteristiky. 8 12/164

13 Snímek 9 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí integrace 1. Asimilace Toto pojetí se objevilo na počátku 20. století. Pojetí vychází z myšlenky úplného začlenění přistěhovalců do hostitelské společnosti, splynutí přistěhovalců s komunitou, v níž se rozhodli žít. Příklad: tavící kotlík kotlík, v němž se různé rasy, jazyky, kultury a tradice mísí, a vytvářejí tak americkou identitu. Definice asimilace: Adaptace jedné etnické či sociální skupiny obvykle menšiny na jinou, zahrnující osvojení jazyka, tradic, hodnot a chování, či dokonce nejdůležitějších základních zájmů. 9 Snímek 10 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojetí integrace(2) 2. Multikulturalismus Tato koncepce se objevila v 70. letech 20. století a je spojena se společenským hnutím v USA, Francii, Itálii atd. Koncepce multikulturalismu je založena na pochopení posilování rozvoje komunit, a to i prostřednictvím státních prostředků investovaných do výuky menšinových jazyků, vydávání místních novin a podpory dalších médií přistěhovaleckých komunit a zavedením kvót zastoupení menšin. Definice multikulturalismu: Politika nebo praktický postup, kdy je zajištěno stejné zastoupení a věnována stejná pozornost kulturním potřebám a příspěvkům všech skupin ve společnosti: zvláštní důležitost lze přisuzovat menšinovým skupinám, které v minulosti neměly dostatečné zastoupení, například prostřednictvím dvojjazyčného vzdělávání /164

14 Snímek 11 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Druhy integrace Existují různé typologie, z nichž nejvíce citovaná je v posledních letech Entzingenova a Biezeweldova typologie (2003), podle které existují čtyři dimenze: 1. Sociální a ekonomické integrace týká se vzdělání přistěhovalců, jejich znalosti jazyka a přístupu na trh práce. Sociální a ekonomické integrace je podporována prostřednictvím: Pozitivní diskriminace podpora opatření ze strany státu, která usilují o podporu zaměstnanosti přistěhovalců. Mainstreaming přístup zaměřený na konkrétní problémy přistěhovalců, avšak aniž by byli oddělováni jako samostatná skupina a aniž by vznikal dojem, že jsou přistěhovalci zvýhodněni. 11 Snímek 12 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Druhy integrace 2. Právní a politická integrace týká se k posilování politického zapojení přistěhovalců do společenského a politického života a zvýšení úlohy sdružení přistěhovalců v utváření a realizaci politiky týkající se přistěhovalectví. 3. Kulturní integrace proces spolupráce a vzájemného prostupování národní kultury a kultury etnických komunit v hostitelské zemi. Proces kulturní integrace vede ke vzájemnému seznámení, přijetí a obohacení lidí, a to bez ohledu na jejich etnickou či náboženskou příslušnost, a jeho výsledkem je vybudování kulturního a duchovního prostředí, v němž je každý přítomen svou vlastní identitou. 4. Postoj hostitelské společnosti týká se rizika diskriminace a rasismu, podpory komunikace a spolupráce mezi hostitelskou společností a přistěhovalci /164

15 Snímek 13 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Index MIPEX 1. Index MIPEX Index migrační a integrační politiky Tento index měří politiku integrace imigrantů a byl vytvořen a zaveden v Bulharsku Britskou radou a Skupinou pro migrační politiku (MPG). 2. Hodnocení se provádí jednou za dva roky a v jeho rámci je posuzována situace ve členských státech EU a v dalších vybraných cílových zemích. 3. Index je postaven na velkém počtu ukazatelů v 6 hlavních oblastech a na měření stupně integrace přistěhovalců do života hostitelské země: Mobilita trhu práce Sloučení rodiny Dlouhodobý pobyt Zapojení do politické činnosti Přístup ke státní příslušnosti Antidiskriminace V roce 2010 byla přidána ještě jedna oblast vzdělávání. 13 Snímek 14 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 1. Adaptace proces částečné nebo úplné změny přesvědčení a/nebo postojů určité osoby tak, aby vyhovovaly novým životním podmínkám. 2. Odcizení (ve společenských vědách) pocit odcizení či oddělení osoby od jejího prostředí, práce, výsledků práce, nebo sebe sama. 3. Integrace v rámci EU představuje integrace dynamický, obousměrný proces vzájemného přizpůsobování všech přistěhovalců a obyvatel členských států (CBP1). Klíčovými otázkami integrace je podpora základních práv, nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny. Na úrovni EU je integrační politika rozvíjena v rámci Společných základních zásad CBP. 4. Marginalizace nastává v krizových podmínkách a je výsledkem trvalé společenské izolace celých sociálních skupin, kterým je odepřen přístup ke standardním sociálním službám, jako je vzdělávání, zdravotní péče, správní služby, kultura a umění, a přístup k zaměstnání /164

16 Snímek 15 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 5. Přistěhovalectví v rámci EU se jím rozumí postup, kterým osoba získá své místo obvyklého pobytu na území členského státu na dobu, která je nebo pravděpodobně bude nejméně dvanáct měsíců dlouhá, přičemž předchozí místo obvyklého pobytu této osoby bylo v jiném členském státě nebo v třetí zemi. 6. Přistěhovalec v rámci EU se jím rozumí osoba, která provádí přistěhovalectví. 7. Státní příslušník třetí země každá osoba, která není občanem Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy, včetně osob bez státní příslušnosti. 8. Žadatel o azyl státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, kteří podali žádost o azyl, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. 15 Snímek 16 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 9. Uprchlík podle Ženevské úmluvy jde o osobu, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo odmítá vzhledem ke shora uvedeným obavám, ochranu své vlasti, nebo osoba bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit. 10. Dlouhodobě pobývající rezident státní příslušník třetí země, který má právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta podle definice uvedené v čl. 2 písm. b) směrnice Rady 2003/109/ES /164

17 Snímek 17 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 11. Nezletilá osoba osoba, které podle práva své země nedosáhla zletilosti, tj. ještě není oprávněna k výkonu konkrétních občanských a politických práv. Tento termín by měl být použit přednostně, je-li odkazováno na osobu jako jednotlivce. Termín dítě by pak měl být používán pro popis vztahu k jiným členům rodiny. 12. Nezletilá osoba (bez doprovodu) státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mladší 18 let, jež vstupuje na území členských států bez doprovodu dospělé osoby, která za ni podle práva nebo zvyklostí odpovídá, a to po dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takové osoby; tato definice zahrnuje i nezletilé osoby, jež jsou ponechány bez doprovodu po vstupu na území členských států. 17 Snímek 18 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 13. Genderový mainstreaming systematická integrace příslušných situací, priorit a potřeb žen a mužů do všech politik s cílem podporovat rovné postavení žen a mužů a mobilizovat všechny obecné politiky a opatření speciálně za účelem dosažení rovného postavení tak, že se ve fázi plánování bude aktivně a otevřeně brát ohled na jejich dopad na příslušnou situaci žen a mužů při realizaci, monitorování a hodnocení. 14. Mainstreaming jde o zohlednění rovnosti, tedy o systematické zohledňování konkrétních dopadů všech politik na znevýhodněné skupiny během plánování, realizace a hodnocení. Cílem je dosažení rovnosti. Mainstreaming by měl začlenit zohlednění otázek rovnosti přímo do jádra veškeré politické práce tak, aby se tyto otázky staly základní součástí veškerých aktivit rozvoje, výzkumu a prosazování politik, politického dialogu, právních předpisů, přidělování zdrojů, plánování, realizace a monitorování programů a projektů atd /164

18 Snímek 19 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 15. Diskriminace (přímá) případ, kdy je s jednou osobou zacházeno z důvodu rasy nebo etnického původu méně příznivým způsobem, než je, bylo nebo by bylo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. 16. Diskriminace (nepřímá) případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určité rasy nebo etnického původu v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost je objektivně odůvodněn legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné. 17. Diskriminace (pozitivní) politika nebo program poskytující výhody osobám z menšinové skupiny, které jsou považovány za tradičně diskriminované, s cílem vytvořit více rovnostářskou společnost. Tento přístup spočívá v přednostním přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči nebo sociální péči. 18. Rovné zacházení (zásada rovného zacházení) znamená, že neexistuje žádná přímá nebo nepřímá diskriminace na základě rasy nebo etnického původu. 19 Snímek 20 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Hlavní pojmy 19. Obchodování s lidmi znamená najímání, přepravu, předání, přechovávání nebo následné přijetí osoby, včetně výměny nebo předání kontroly nad touto osobou, pokud: (a) je při něm použito nátlaku, síly nebo pohrůžek včetně únosu nebo (b) je při něm využito omylu nebo podvodu nebo (c) je při něm zneužito moci nebo zranitelného postavení, takže osoba nemá jinou skutečnou a přijatelnou možnost než podvolit se danému zneužívání, nebo (d) při něm dochází k poskytování či přijímání finančních prostředků nebo výhod k získání souhlasu osoby, která má kontrolu nad jinou osobou, za účelem vykořisťování pracovní síly nebo služeb této osoby, zahrnujícího přinejmenším nedobrovolnou nebo nucenou práci či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví či nevolnictví, nebo za účelem využívání k prostituci nebo jiným formám pohlavního vykořisťování včetně pornografie /164

19 Hlavní pojmy související s migrací a integrací Glosář 1. Acculturation akulturace 2. Adaptation adaptace Postupné přijímání prvků cizí kultury (myšlenek, slov, hodnot, pravidel, chování, zvyklostí) osobami, skupinami nebo třídami určité kultury. Toto částečné nebo úplné přijímání je vyvoláno kontakty a vzájemným působením různých kultur prostřednictvím migrace a obchodních vztahů. Proces, kdy osoba změní některá nebo všechna svá přesvědčení a postoje, a tím vyhoví novým životním podmínkám. 3. Alien cizinec 4. Assimilation asimilace V kontextu EU: Osoba, která není státním příslušníkem členského státu Evropské unie. Obecně: Osoba, která není státním příslušníkem (rodilým či naturalizovaným) daného státu. Synonyma: Foreigner, non-citizen, non-national státní příslušník třetí země Přizpůsobení jedné etnické nebo sociální skupiny obvykle menšiny jiné skupině, což zahrnuje jazyk, tradice, hodnoty a zvyklosti, nebo dokonce i základní životní zájmy. 5. Asylum azyl 6. Asylum Applicant žadatel o azyl 7. Best (effective) practices osvědčené postupy 8. Citizenship občanství 9. Common Basic Principles společné zásady základní Forma ochrany poskytnutá státem na jeho území založená na principu nevracení osoby v případě jejího možného ohrožení (non-refoulement) a na základě mezinárodně i národně uznávaných práv uprchlíků. Uděluje se osobě, která nemůže žádat ochranu v zemi, jejíž má občanství anebo v níž má bydliště, především z obavy před pronásledováním z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému přesvědčení. Znamená státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti, která zažádala o azyl, o němž dosud nepadlo konečné rozhodnutí. Synonymum: Asylum Seeker azylant Znamenají prosazovat využívání stávajících pravidel a zásad, jak na mezinárodní, tak i národní úrovni. Osvědčené postupy lze převést do provozních směrnic, pravidel chování nebo jiných případů nevynutitelných předpisů (soft law), ale neměly by vést k oslabení či narušení platného práva. Jejich charakteristickými znaky je, že: jsou novátorské a přinášejí tvůrčí řešení; mají pozitivní dopad na úroveň realizace práv migrantů; mají setrvalý účinek, zvláště při zapojení samotných migrantů; a mají schopnost opakování. Znamená speciální právní pouto mezi jednotlivcem a jeho zemí získané narozením nebo naturalizací, ať už prohlášením, volbou, sňatkem nebo jiným způsobem podle národních zákonů. V kontextu integrační politiky EU existuje soubor 11 jednoduchých a nezávazných, leč dobře promyšlených pokynů k základním principům určeným pro pomoc členským státům při vytváření jejich integrační politiky. 19/164

20 10. Country of Origin země původu 11. Cultural Diversity kulturní rozmanitost 12. Cultural Pluralism kulturní pluralita 13. Discrimination (Direct) diskriminace (přímá) 14. Discrimination (Indirect) diskriminace (nepřímá) 15. Discrimination (Positive) diskriminace (pozitivní) 16. Discrimination (Racial) diskriminace (rasová) 17. Diversity rozmanitost 18. Emigrant vystěhovalec 19. Emigration vystěhovalectví Země (nebo více zemí), které jsou zdrojem migračních proudů a jejichž občanství může migrant mít. V kontextu uprchlíků podle směrnice 2004/83/ES to znamená zemí (nebo země) státní příslušnosti nebo, u osob bez státní příslušnosti, dřívějšího obvyklého bydliště. Kultura má rozmanité formy napříč časem a prostorem. Tato rozmanitost je vyjádřena v jedinečnosti a pluralitě identity skupin a společností, které tvoří lidstvo, a je zdrojem směny, novátorství a tvůrčích schopností. Je vnímána tak, že znamená, ve stále rozmanitějších společnostech, zajištění harmonického vzájemného působení mezi lidmi a skupinami s pluralitními, různorodými a dynamickými kulturními identitami a rovněž jejich ochotu žít společně. Politika začlenění a účasti všech občanů je zárukou sociální soudržnosti, životaschopnosti občanské společnosti a míru. Takto definována přináší kulturní pluralita politické vyjádření kulturní rozmanitosti. Nastává, když se s určitou osobou zachází méně příznivě, než se zachází, zacházelo se nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě rasového nebo etnického původu. Nastává, když zdánlivě nestranné ustanovení, kritérium nebo postup by dostaly osoby určitého rasového nebo etnického původu do jisté nevýhody ve srovnání s jinými osobami, není-li toto ustanovení, kritérium nebo postup objektivně opodstatněn legitimním cílem a prostředky k dosažení tohoto cíle nejsou přiměřené a nezbytné. Politika nebo program poskytující výhody lidem z menšinových skupin, na které se nahlíží jako na tradičně diskriminované, s cílem vytvořit více rovnostářskou společnost. To obsahuje přednostní přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a sociálnímu zabezpečení. Synonyma: Positive Action, Affirmative Action pozitivní akce, pozitivní afirmace Rasová diskriminace podle mezinárodního práva znamená jakýkoli rozdíl, vyloučení, omezení nebo prioritu založenou na rase, barvě pleti, původu nebo národnostním či etnickém původu za účelem nebo s účinkem zrušení či zhoršení uznání, užívání nebo uplatňování lidských práv a základních svobod v politické, ekonomické, společenské, kulturní či jakékoli jiné oblasti veřejného života na rovnoprávném základě. Diskriminace je zakázána mezinárodním právem. Rozdíly v hodnotách, postojích, kulturních hlediscích, vírách, etnických základech, sexuální orientaci, dovednostech, znalostech a životních zkušenostech každého jedince v jakékoli skupině lidí. Znamená osobu, která podstupuje vystěhovalectví. Širší výraz: Migrant V kontextu EU znamená čin, kterým osoba, jež dříve měla obvyklé bydliště na území členského státu, ukončí svůj obvyklý pobyt v tomto členském státu na období, které je, nebo se očekává, že bude, alespoň dvanáct měsíců. V globálním kontextu je to čin opuštění nebo odchodu z jednoho státu s úmyslem usazení se v jiném státě. Širší výraz: Migration migrace 20/164

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Magisterská diplomová práce Bc. Jana Rozehnalová Brno 2007 2 2 Čestné

Více

Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě. Obsah. Hlavní závěry body 1-30. Stručné shrnutí. Úvod odstavec 1-3

Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě. Obsah. Hlavní závěry body 1-30. Stručné shrnutí. Úvod odstavec 1-3 Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě Obsah Hlavní závěry body 1-30 Stručné shrnutí Úvod odstavec 1-3 Obecné poznámky odstavec 4-9 definice a účel tohoto dokumentu Právní rámec integrace

Více

Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH:

Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH: Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH: III. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců... 1 1. Úvod k aktualizované Koncepci integrace cizinců... 1 1.1. Mezinárodní kontext vývoje

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o přistěhovalectví, integraci a zaměstnanosti 1 Úvod...3 1. Současný rámec integrace v EU...4 1.1 Tampere a právní rámec na úrovni EU...4 1.2 Politické nástroje

Více

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

Příručka pro integraci

Příručka pro integraci Příručka pro integraci žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice a jejich uplatnění na trhu práce Zkušenosti z projektu Selma Muhič Dizdarevič Příručka pro integraci žen z tradičních

Více

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Partneři: ILA INA SSAI - IPA 1/104 Příručka lektora Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTEGRAČNÍ PROCES CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU V ČESKÉ REPUBLICE (ANALÝZA NA VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH) DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Prokešová DiS.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE Evropská migrační síť 2009 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ Mezinárodní odborný seminář PRAHA - SPIRITKA, 2. a 3. 12. 2002 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tento

Více

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program byl zpracován v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu

Více

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace Ministerstvo vnitra ČR Praha 2010 Publikace

Více

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! Evropská kontaktní skupina Evropská kontaktní skupina je občanské sdružení, které prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje

Více

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie AZYLOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU MEZINÁRODNÍ MIGRACE A AZYLOVÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Magdalena

Více

Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA

Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA 1/83 Obsah Lekce 1: Úvod... 5 Lekce 2: Úvod do problematiky schengenského prostoru... 9 Lekce 3: Kompenzační opatření: Zavádění ě schengenského acquis...

Více

BÍLÁ KNIHA BÍLÁ KNIHA O SPORTU

BÍLÁ KNIHA BÍLÁ KNIHA O SPORTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.07.2007 KOM(2007) 391 v konečném znění BÍLÁ KNIHA BÍLÁ KNIHA O SPORTU (předložená Komisí) {SEK(2007) 932} {SEK(2007) 934} {SEK(2007) 935} {SEK(2007) 936}

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s.

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Za prací do Evropy diskriminace na evropských hranicích, amnestie pro nelegálně pobývající cizince, migrační trendy, podněty pro českou migrační politiku www.migraceonline.cz

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více