Slova mého dokonalého učitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slova mého dokonalého učitele"

Transkript

1 Prameny buddhismu sv. 6 TIBET ŇINGMA DZOGČHEN RIME MEDITACE Slova mého dokonalého učitele jsou oblíbeným úvodem do základů tibetského buddhismu, vřele doporučovaným Jeho Svatostí dalajlamou i jinými významnými učiteli. První polovina knihy obsahuje sled zamyšlení nad marností a utrpením koloběhu existence (samsáry) a nad nesmírnou hodnotou našeho lidského života. Druhá polovina vysvětluje první kroky na cestě vadžrajány. Patrul Rinpočhe Slova mého dokonalého učitele Patrul Rinpočhe Slova mého dokonalého učitele Úplný překlad klasického úvodu do tibetského buddhismu Dílo je manuálem praktických rad pro každého, kdo se chce upřímně cvičit v dharmě. Jeho kouzlo spočívá v živosti a bezprostřednosti stylu, díky němuž si čtenář může připadat jako žák učitele, naslouchající jeho radám ze srdce. Patrul Rinpočhe ( ) byl významným mistrem školy Ňingma tibetského buddhismu a autorem mnoha komentářů a pojednání. Ačkoliv byl v dětství rozpoznán jako inkarnovaný lama a za normálních okolností by mu náleželo vysoké postavení v klášterní instituci, strávil celý život putováním z místa na místo a často tábořil pod širým nebem, vydávaje se za obyčejného žebráka. I když se Patrul Rinpočhe stal slavným učitelem, stále cestoval inkognito a žil prostým životem. Moudří nacházejí ve slovech Patrul Rinpočheho hluboký význam. I duchem méně nadaní jim snadno rozumí. Jsou v nich zhuštěny všechny hluboké klíčové body, a tak je snadné si je zapamatovat. Těmto slovům je radost naslouchat, a ať jsou přísná či vlídná, splývají v jednu chuť přímých pokynů, které si získají mysl všech moudrých, zmatených i těch na pomezí. Třetí Dodrubčhen Rinpočhe knížky pro přemýšlivé lidi DharmaGaia DharmaGaia

2 Buddha Šákjamuni Buddha naší doby

3 Patrul Rinpočhe Slova mého dokonalého učitele S předmluvami J. S. dalajlamy a Dilgo Khjence Rinpočheho a s doslovem Džamgön Kongtrula Lodrö Thaje DharmaGaia 2015

4 Přeložila Překladatelská skupina Dharmašrí CZ: Zuzana Daňková, Adam Pulchart a Lucie Poláčková. Odborná spolupráce Jiří Holba. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dpal-sprul, rinpočhe Slova mého dokonalého učitele : průvodce přípravnými praxemi Podstaty srdce neomezeného prostoru velké dokonalosti / Patrul Rinpočhe ; s předmluvami J. S. dalajlamy a Dilgo Khjence Rinpočheho ; [přeložila Překladatelská skupina Dharmašrí CZ: Zuzana Daňková, Adam Pulchart a Lucie Poláčková]. Praha : DharmaGaia, s. : il. Název anglického překladu: Words of my perfect teacher Přeloženo z anglického překladu tibetského originálu 24 1/-9 * * * Y * * * * * * * 24 23/ 29 * (515) učení buddhismu tibetský buddhismus vadžrajána dzogčhen duchovní cesta buddhistické pojetí duchovní cvičení buddhistické pojetí duchovní překážky buddhistické pojetí dharma duchovní probuzení buddhistické pojetí duchovní učitelé Tibet (Čína) buddhistická literatura Tibet (Čína) pojednání komentovaná vydání studie 22/24 Náboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. Buddhismus [5] Copyright by Padmakara, 1994, 1998 Translation by Dharmašrí CZ, 2015 Czech edition by DharmaGaia, 2015 ISBN

5 Věnováno učitelům minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

6 Guru Rinpočhe, známý také jako Padmasambhava, tj. Zrozený z lotosu, je považován za druhého Buddhu, jenž ustavil buddhismus v Tibetu. Zde je znázorněn v podobě Vítěze nad jevy a existencí (Nangsi Zilnön, snang srid zil gnon). Toto označení poukazuje k tomu, že Guru Rinpočhe zná přirozenost všeho, co se jeví, a tudíž má moc nad všemi situacemi.

7 Obsah Seznam vyobrazení Předmluva Jeho Svatosti dalajlamy Předmluva Dilgo Khjence Rinpočheho Poděkování překladatelů Předmluva k druhému vydání anglického překladu Úvod překladatelů Patrul Rinpočhe a tradice, jejímž byl dědicem Fáze praxe Přípravné praxe Fáze vytváření Fáze završení Velká dokonalost Vznik anglického překladu Tibetský buddhismus: stručný historický úvod Seznam zkratek Prolog Část I. Běžné neboli vnější přípravné praxe 1. Obtížnost nalezení svobod a výhod Správný způsob naslouchání duchovní nauce Postoj Nezměrný postoj bódhičitty Nezměrné obratné prostředky tajné mantrajány

8 Jednání Čeho se vyvarovat Tři vady nádoby Šest poskvrn Pět nesprávných způsobů pamatování Co si osvojit Čtyři metafory Šest páramit Další aspekty jednání Vlastní učení: výklad o tom, jak obtížné je nalézt svobody a výhody Úvaha nad podstatou svobody Úvaha nad jednotlivými výhodami ve vztahu k dharmě Pět individuálních výhod Pět výhod podmíněných vnějšími okolnostmi Osm rušivých okolností, které nás zbavují svobody praktikovat dharmu Osm neslučitelných sklonů, které nás zbavují svobody praktikovat dharmu Příklady ilustrující, jak obtížné je nalézt svobody a výhody Úvaha nad číselnými přirovnáními Pomíjivost života Pomíjivost vnějšího vesmíru, v němž bytosti žijí Pomíjivost bytostí obývajících vesmír Pomíjivost svatých bytostí Pomíjivost mocných Další příklady pomíjivosti Nejistota okolností smrti Pronikavé vědomí pomíjivosti Nedostatky samsáry Utrpení samsáry obecně Utrpení zakoušené bytostmi šesti říší Osmnáct pekel Osm horkých pekel Obnovující se peklo

9 Peklo Černé čáry Peklo Nahánění a drcení Peklo Nářku Peklo Velikého nářku Peklo Žáru Peklo Velikého žáru Peklo Nejzazšího utrpení Sousední pekla Osm mrazivých pekel Nestálá pekla Prétové Prétové žijící pohromadě Prétové trpící vnějšími zatemněními Prétové trpící vnitřními zatemněními Prétové trpící specifickými zatemněními Prétové pohybující se prostorem Zvířata Zvířata žijící v hlubinách Zvířata roztroušená na různých místech Svět lidí Tři základní druhy utrpení Utrpení změny Utrpení za utrpením Utrpení všeho, co je složené Utrpení zrození, nemoci, stáří a smrti Utrpení zrození Utrpení stáří Utrpení nemoci Utrpení smrti Další lidská utrpení Strach ze setkání s nenáviděnými nepřáteli Strach ze ztráty milovaných Utrpení plynoucí z toho, že nezískáme, co chceme Utrpení plynoucí ze setkání s tím, co nechceme Asurové Bohové

10 4. Činy: princip příčiny a následku Negativní činy, jichž je třeba se vyvarovat Deset negativních činů, kterých je třeba se vzdát Braní života Braní toho, co není dáváno Nesprávné sexuální chování Lhaní Zasévání svárů Hrubá řeč Plané tlachání Chamtivost Zlá vůle Nesprávné názory Výsledky deseti negativních činů Plně dozrálý následek Následek podobný příčině Činy podobné příčině Zkušenost podobná příčině Podmiňující následek Zmnožující následek Pozitivní činy, které je třeba rozvíjet Všeurčující povaha činů Prospěch plynoucí z vysvobození Příčiny vedoucí k vysvobození Výsledek: tři úrovně probuzení Jak následovat duchovního učitele Zkoumání učitele Následování učitele Osvojování si učitelovy realizace a jednání Část II. Neobyčejné čili vnitřní přípravné praxe 1. Přijetí útočiště, základní kámen všech cest Přístupy k přijetí útočiště Víra Živá víra

11 Dychtivá víra Nezlomná víra Motivace Útočiště nižších bytostí Útočiště prostředních bytostí Útočiště velkých bytostí Jak přijímat útočiště Sliby a prospěch plynoucí z přijetí útočiště Sliby útočiště Tři věci, jichž je třeba se vzdát Tři věci, které je třeba dělat Tři dodatečné sliby Prospěch plynoucí z přijetí útočiště Probuzení bódhičitty, kořene velkého vozu Výcvik mysli ve čtyřech nezměrných kvalitách Nestrannost Láska Soucítění Empatická radost Probuzení bódhičitty Rozdělení podle tří druhů odvahy Odvaha krále Odvaha převozníka Odvaha pastýře Rozdělení podle úrovní bódhisattvy Rozdělení podle povahy bódhičitty Relativní bódhičitta Bódhičitta záměru Bódhičitta jednání Absolutní bódhičitta Přijetí slibu bódhičitty Výcvik v závazcích bódhičitty Výcvik v závazcích bódhičitty záměru Považování druhých za sobě rovné Výměna sebe za druhé Upřednostňování druhých před sebou samým Výcvik v závazcích bódhičitty jednání: šest páramit

12 Transcendentní štědrost Dávání materiálních věcí Dávání dharmy Ochrana před strachem Transcendentní kázeň Vyhýbání se negativním činům Konání pozitivních činů Přinášení užitku druhým Transcendentní trpělivost Trpělivost, když je nám činěno příkoří Trpělivost při snášení těžkostí pro dharmu Trpělivost stanout beze strachu tváří v tvář hluboké pravdě Transcendentní píle Píle podobná brnění Píle v konání Nezadržitelná píle Transcendentní soustředění Vzdání se rozptýlení Soustředění Transcendentní moudrost Moudrost vyvstávající z naslouchání Moudrost vyvstávající z úvah Moudrost vyvstávající z meditace Očištění všech zatemnění pomocí meditace a recitace, při kterých vnímáme učitele jako Vadžrasattvu Jak pročistit zatemnění vyznáním Čtyři síly Síla opory Síla lítosti nad negativním jednáním Síla odhodlání Síla činu jako protijedu Vlastní meditace na Vadžrasattvu Shromažďování zásluh a moudrosti obětováním mandaly Potřeba dvojího shromažďování Mandala završení

13 4.3 Obětní mandala Obětování třiceti sedmi prvků mandaly Obětování mandaly tří kájí podle tohoto textu Běžná mandala nirmánakáji Mimořádná mandala sambhógakáji Mimořádná mandala dharmakáji Praxe obětování kusáli, která jedinou ranou ničí čtyři démony Tělo jako obětina Praxe obětování těla Bílá hostina pro vznešené hosty nad námi Bílá hostina pro níže postavené hosty Různorodá hostina pro vznešené hosty nad námi Různorodá hostina pro níže postavené hosty Smysl praxe čö Gurujóga, vstupní brána požehnání, nejvyšší metoda probuzení moudrosti realizace Význam gurujógy Jak provádět gurujógu Vizualizace pole zásluh Sedmiramenné obětování Poklony, protijed pýchy Obětování Doznání negativních činů Radování se, protijed žárlivosti Žádost, aby buddhové otáčeli kolem dharmy Prosba, aby buddhové neodcházeli do nirvány Věnování Modlitba s rozhodnou důvěrou Přijetí čtyř zmocnění Historie vzniku školy raných překladů Linie mysli vítězných Linie symbolu vidjádharů Tantry mahájógy Přenos anujógy Přímé pokyny atijógy Příchod atijógy do světa lidí

14 Rozšíření učení esence v Tibetu, Zemi sněhu Linie naslouchání obyčejných bytostí Část III. Rychlá cesta přenosu 1. Přenos vědomí, pokyny pro umírající: probuzení bez meditace Pět druhů přenosu Mimořádný přenos do dharmakáji prostřednictvím pečeti náhledu Prostřední přenos do sambhógakáji sjednocením fáze vytváření a završení Nižší přenos do nirmánakáji silou nezměrného soucítění Běžný přenos pomocí tří metafor Přenos za mrtvé, prováděný pomocí háku soucítění Běžný přenos pomocí tří metafor Cvičení se v přenosu vědomí Samotný přenos Fáze meditace přenosu Přípravné praxe Hlavní vizualizace Závěr Doslov Džamgön Kongtrula Lodrö Thaje Slovníček Prameny a literatura Texty citované Patrul Rinpočhem Práce citovaná v poznámkách a ve Slovníčku Díla Patrul Rinpočheho Životopisy Patrul Rinpočheho Sekundární zdroje Související tituly v českém překladu Poznámka českých překladatelů k přepisu a výslovnosti Rejstřík

15 Seznam vyobrazení Obálka, Mandala dákiní s. 2, Buddha Šákjamuni (dřevořez z Derge) s. 6, Guru Rinpočhe (malba Orgjen Lhündrub) s. 16, Padmasambhava (kresba Lama Wangdu) s. 18, Longčhenpa (kresba Glen Eddy) s. 22, Džigme Lingpa (kresba Glen Eddy) s. 30, Džigme Gjalwe Ňugu (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 42, Patrul Rinpočhe (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 48, Životy Džamjang Khjence Wang pa (kresby Lama Wangdu na základě črt Dilgo Khjence Rinpočheho) s. 48, Džamjang Khjence Wanpo s. 78, Král Thrisong Decen s. 80, Gampopa s. 144, Džecün Dragpa Gjalcchen s. 203, Drom Tönpa s. 300, Atíša (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 224, Milarepa s. 242, Dilgo Khjence Rinpočhe (foto Matthieu Ricard) s. 244, Božstva útočiště s. 272, Šántidéva (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 354, Vadžrasattva s. 378, Mandala vesmíru s. 396, Mačig Labdrön (malba Gérard Muguet) s. 405, Phadampa Sangje (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 412, Dudžom Rinpočhe s. 422, Guru Rinpočhe a linie Podstaty srdce neomezeného prostoru (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 458, Samje (foto John Canti) s. 461, Guru Rinpočhe podle Barčhe künsel (malba ze sbírky Dzongsar Khjence Rinpočheho) s. 466, Kangjur Rinpočhe s. 491, Pohled směrem ke klášteru Dzogčhen (foto Christian Bruyat) s. 497, Děsivý palác Jamántaky (foto Christian Bruyat) s. 498, Jeskyně poblíž kláštera Dzogčhen (foto Christian Bruyat) s. 560, Gönpo Legden, (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 560, Gönpo Maning Nagpo (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 561, Ékadžátí (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 561, Ráhula (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 562, Damčen Dordže Legpa (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 562, Ccheringma (ze sbírky Čhö ling) / 15

16 Padmasambhava

17 Předmluva Jeho Svatosti dalajlamy Džigme Gjalwe Ňugu, jeden z předních žáků Džigme Lingpy, držitele učení Dzogpa čhenpo Longčhen ňingthig, předal ústní pokyny k Longčhen ňingthig a jeho žák Dza Patrul Rinpočhe je písemně zaznamenal a opatřil názvem Künzang lame želung (Slova mého dokonalého učitele). V učení velké dokonalosti (dzogčhen) se praví, že nelze dosáhnout probuzení prostřednictvím spoutané mysli. Místo toho je třeba rozpoznat mysl takovou, jaká je, a uvidět, že všechny jevy jsou jen její vlastní hrou. Poté si toto zjištění nepřetržitě a s jednobodovým soustředěním postupně osvojujeme. Ovšem k úplnému pochopení nepostačí pouze číst knihy. Je třeba cvičit se v plném přípravném systému tradice Ňingma, a navíc i obdržet konkrétní učení od způsobilého mistra linie Ňingma spolu s jeho požehnáním. Žák také musí shromáždit velké množství zásluh. Proto velcí ňingmapovští mistři jako Džigme Lingpa a Dodrubčhen vynakládali tak veliké úsilí. Překlad spisů obsahujících dzogčhenové přípravné praxe je pro naši dobu nesmírně hodnotný. Blahopřeji překladatelské skupině Padmakara k překladu této knihy do angličtiny a francouzštiny. Tento autentický výklad přípravných praxí zajisté přinese užitek všem, kdo se zajímají o dzogčhen. 23. listopadu 1990 Dalajlama Předmluva Jeho Svatosti dalajlamy / 17

18 Longčhenpa ( ), nejskvělejší učitel linie Ňingma. Longčhen Rabdžampa shromáždil učení Podstaty srdce Padmasambhavy, Vimalamitry a Ješe Cchogjal. Všechna tato učení předal Džigme Lingpovi ve sledu vizí jako Podstatu srdce neomezeného prostoru.

19 Předmluva Dilgo Khjence Rinpočheho Kniha Slova mého dokonalého učitele, průvodce přípravnými praxemi Podstaty srdce neomezeného prostoru velké dokonalosti vysvětluje cestu čtyř hlavních škol tibetského buddhismu bez rozdílu. Kniha obsahuje všechna učení, včetně stupňů cesty pro bytosti s trojí úrovní pochopení, stejně jako tři hlavní témata cesty; tři vnímání, přípravné praxe k cestě a plodu; buddhovskou přirozenost jako příčinu, vzácnou lidskou existenci jako oporu, duchovního přítele jako hnací sílu a jeho instrukce jako metodu, káje a moudrost jako výsledek tak se zde v jednom proudu sbíhají tradice Kadampy a mahámudry. V souladu s tradicí Ňingma je zde rovněž obsažena cesta jako odhodlání se osvobodit na základě zřeknutí se samsáry, důvěra pramenící z přesvědčení o následcích činů, bódhičitta v podobě úsilí pomáhat druhým a čisté vnímání naprosté čistoty všeho, co je. Tento text je nepostradatelným průvodcem k výkladům všech praxí, přípravných stejně jako hlavních. Je to kniha nesmírně hodnotná, nepředstavuje žádné nebezpečí a obsahuje všechny klíčové body cesty. V této šťastné době, kdy se světlo Buddhova vzácného učení začíná šířit světem, byl tento text přeložen v hluboké naději, že přinese užitek každému, kdo se s ním setká, a že se stane předmětem studia, uvažování a meditace. Je proto velmi důležité, aby adepti dharmy tento text předávali a studovali. Předmluva Dilgo Khjence Rinpočheho / 19

20 Poděkování překladatelů V souladu s tibetskou tradicí bychom jakožto překladatelé rádi poděkovali učitelům linie: Dudžom Rinpočhemu, Dilgo Khjence Rinpočhemu a Kangjur Rinpočhemu, jejichž mimořádná inspirace a trpělivá vysvětlení byla základním zdrojem našeho úsilí o pochopení těchto učení. Děkujeme také mnoha dalším lamům, kteří nám pomáhali a zodpovídali naše otázky Dodrubčhen Rinpočhemu, Ňošul Khenpo Rinpočhemu, Dzogčhen Khenpo Thubtenovi, Zenkar Rinpočhemu, Khecün Zangpo Rinpočhemu, Lamovi Sogjal Tobgjalovi a mnoha dalším. Překladatelská skupina Padmakara sestává ze studentů tibetského buddhismu z několika různých zemí i oborů a pracuje pod vedením Pema Wangjal Rinpočheho a Džigme Khjence Rinpočheho v Centre d Etude de Chanteloube v Dordogne v jihozápadní Francii. Práce na tomto překladu probíhala souběžně se vznikem a vývojem překladatelské skupiny, jejíž členové začali studovat Künzang lame želung od Patrul Rinpočheho v polovině 70. let v Indii i v Evropě. Členové překladatelské skupiny pak během tradičních meditačních ústraní, která se v Chanteloube konají od roku 1980, dostávali podrobné výklady ke Künzang lame želung jako základ pro vlastní vadžrajánovou praxi. Členové skupiny pak text přeložili do francouzštiny pod vedením svých tibetských učitelů a v roce 1987 překlad vydalo právě vzniklé nakladatelství Editions Padmakara pod názvem Le Chemin de La Grande Perfection (Cesta velké dokonalosti). První verzí anglického překladu byl hrubý překlad z francouzštiny, který pořídil Michael Dickman. Tato verze pak byla výcho- 20 / Poděkování překladatelů

21 zím bodem pro následný anglický překlad z tibetského originálu. Překlad, jenž prošel množstvím revizí, připravili Christian Bruyat, Charles Hastings a John Canti. Stephen Gethin pomáhal s redakčními úpravami a vytvořil rejstřík. Překladatelé jsou vděční korektorům Michalu Abramsovi, Wulstanu Fletcherovi, Heleně Blankleder, Rinchen Lhamo, Elisse Mannheimer a Vivian Kurtz za jejich cenné návrhy a připomínky a Jill Heald za pomoc se strojopisem. Konečně náš vřelý dík také patří Kerry Brownovi z International Sacred Literature Trust za jeho vytrvalou a trpělivou podporu. Poděkování překladatelů / 21

22 Džigme Lingpa ( ), obdržel přenos Podstaty srdce neomezeného prostoru od Longčhenpy. Poté tato učení v ústraní praktikoval a následně je předal svým vlastním žákům.

23 Předmluva k druhému vydání anglického překladu Díky povzbudivému zájmu o tuto knihu a potřebě jejího dotisku jsme mohli učinit několik změn. Do druhého vydání jsme zařadili předmluvu, kterou Dilgo Khjence Rinpočhe napsal pro první francouzské vydání, a také doslov velkého Džamgön Kongtrula k vůbec prvnímu výtisku tohoto textu z dřevěných desek pořízenému před více než sto lety. Ilustrace v tomto vydání jsou kvalitnější, poznámky a Slovníček jsou rozšířené a zrevidované a sanskrtské termíny jsou uváděny ve standardním přepisu. Ovšem hlavní změnou je úprava vlastního textu, která je výsledkem pečlivé a důkladné revize anglického překladu, kterou provedl Pema Wangjal Rinpočhe. Jeho početné komentáře, objasnění a dotazy, průměrně tři až čtyři na každé stránce, nám umožnily pohlédnout kriticky na přesnost překladu a přiblížit ho ještě více původnímu významu textu Patrul Rinpočheho. Čtenáře prvního vydání můžeme ujistit o tom, že jsme nenalezli žádné zásadní chyby týkající se podstaty vysvětlovaných pokynů a praxí. Nicméně doufáme, že překlad textu, který je po právu vyzdvihován pro své bohatství příběhů a podrobností, získal na autentičnosti a přesnosti právě v těchto jemnějších detailech. Žádný překlad není nikdy definitivní. Doufáme, že i do budoucna budeme nadále překlad této knihy vylepšovat už proto, že díky množství povzbudivých ohlasů z celého světa víme, že tento text intenzivně a podrobně využívají jak jednotliví čtenáři, tak skupiny žáků jako základ pro studium a praxi. Kdyby nám to umožnil čas, Předmluva k druhému vydání anglického překladu / 23

24 bývali bychom rádi provedli důkladnou revizi poznámkového aparátu ve světle nového překladu jednoho z hlavních zdrojů, z něhož jsme při sestavování poznámek čerpali: Poznámky Khenpo Ngawang Palzanga, jejichž nový překlad právě vzniká pod vedením Alak Zenkara (za účasti několika členů překladatelské skupiny Padmakara, viz bibliografie). S touto revizí však musíme počkat až na třetí vydání. Všechny změny v tomto vydání zkompiloval, upravil a zanesl John Canti. Důležitou pomocí mu byla Maria Jesus Hervas, jejíž pečlivá práce na přípravě nadcházejícího španělského překladu odhalila řadu chyb či vynechání v překladu anglickém, stejně jako korektoři Helena Blankleder, Charles Hastings, Stephen Gethin a Wulstan Fletcher. Náš dík také opět patří nadaci Sacred Literature Trust a jeho ředitelům Paulu Setovi a Malcolmu Gerrattovi za jejich vytrvalý zájem a podporu a zejména za jejich trpělivost, těžce zkoušenou dlouhou dobou přípravy tohoto druhého vydání. 24 / Předmluva k druhému vydání anglického překladu

25 Úvod překladatelů Slova mého dokonalého učitele jsou jedním z nejoblíbenějších uvedení do základů tibetského buddhismu, vřele doporučovaným Jeho Svatostí dalajlamou i jinými významnými učiteli. Je to podrobný návod a popis metod, kterými může obyčejný člověk transformovat své vědomí a vydat se na cestu k buddhovství, stavu procitnutí a osvobození. První polovina knihy obsahuje sled zamyšlení nad marností a hlubokým utrpením koloběhu existence (samsára), poháněného nevědomostí a zmatenými emocemi, a nad nesmírnou hodnotou našeho lidského života, jenž nám skýtá jedinečnou příležitost dosáhnout buddhovství. Druhá polovina knihy vysvětluje první kroky diamantového vozu (vadžrajána), jehož mocné metody transformace jsou typickým rysem tibetské buddhistické tradice. Dílo Patrul Rinpočheho není pojednáním pro odborníky, nýbrž je to manuál praktických rad pro každého, kdo se chce upřímně cvičit v dharmě. Jeho styl je stejně srozumitelný pro prosté kočovníky a vesničany jako pro lamy a mnichy. Patrul Rinpočhe sám tvrdil, že text není jeho literární kompozicí, ale pouhým zapsáním ústních pokynů jeho učitele, přesně tak, jak je od něj Patrul Rinpočhe slyšel. Obzvláštní kouzlo této knihy spočívá v tom, že si při čtení připadáme jako žáci Patrul Rinpočheho, naslouchající jeho radám od srdce, pocházejícím z ústní tradice, kterou on sám obdržel od svého učitele, a z jeho vlastní hluboké zkušenosti získané za léta praxe. Patrul Rinpočhe vysvětluje vše, co je potřeba znát pro praxi dharmy, a také často s drtivou ironií varuje před mnohými chybami, kterých se na duchovní cestě můžeme dopustit. V textu se střídá poetický jazyk s běžnou hovorovou řečí a všechny pokyny jsou ilu- Úvod překladatelů / 25

26 strovány řadou citátů, praktickými příklady z každodenního života a bohatstvím příběhů. Některé z těchto příběhů se navracejí až k samotnému počátku buddhismu v 5. století př. n. l., jiné čerpají z neobyčejných životních příběhů velkých mistrů Indie a Tibetu a další jsou ze života obyčejných obyvatel Khamu, rodné provincie Patrul Rinpočheho. Patrul Rinpočhe byl známý tím, jak bezprostředně a do hloubky testoval mysl svých žáků. Byl pevným zastáncem Atíšova výroku o tom, že nejlepší duchovní přítel je ten, který napadá tvé skryté chyby. Ačkoliv se Patrul Rinpočhe obrací svými slovy ke konkrétním žákům a čtenářům své doby, stačí jen malá změna zorného úhlu, abychom si uvědomili, že lidská povaha zůstává nápadně stejná bez ohledu na dobu či kulturu. Cítíme, jak se odhalují skrytá zákoutí naší vlastní povahy, a jsme nuceni zamýšlet se nad vlastními myšlenkovými návyky a otevírat svou mysl novým možnostem. V závěrečné kapitole autor svou práci popisuje těmito slovy: Při sepisování těchto pokynů jsem se primárně neřídil estetickými či literárními ohledy. Mým hlavním cílem bylo především pravdivě zaznamenat ústní pokyny mého ctihodného učitele, tak aby byly snadno pochopitelné a prospěšné pro mysl. Snažil jsem se, abych je neznehodnotil přidáváním svých vlastních slov či myšlenek. Při různých příležitostech můj učitel rovněž předával mnoho konkrétních pokynů k odhalení skrytých chyb. Vše, co jsem si z nich dokázal zapamatovat, jsem také na příhodných místech v textu uvedl. Nepoužívejte je jako okno, kterým sledujete chyby druhých, nýbrž jako zrcadlo ke zkoumání chyb vlastních. Hledejte pozorně ve své mysli, zda tyto skryté chyby máte či ne. Pokud ano, rozpoznejte je a zbavte se jich. Napravte svou mysl a neochvějně ji uveďte na pravou cestu Ve vadžrajánovém buddhismu probuzení není vzdáleným ideálem, ale něčím, čeho může být při použití správných metod a výjimečného úsilí dosaženo tady a teď, již v tomto životě. V tibetské tradici živoucí moudrosti jsou všechny texty, meditační praxe i me- 26 / Úvod překladatelů

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Denisa Bohoňková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Diplomová práce MEDITAČNÍ PRAXE V TIBETSKÉM BUDDHISMU (KOMPARACE

Více

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech 254 Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech uvědomění rozsáhlou úvodní studií a závěrečnou antologií

Více

Magisterská práce 2014 Bc. Karel Klozar

Magisterská práce 2014 Bc. Karel Klozar Magisterská práce 2014 Bc. Karel Klozar Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Magisterská práce Dzogčhen a jeho filosofické aspekty v tradici

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Zrcadlo živého času. Miroslav Noe

Zrcadlo živého času. Miroslav Noe 1 2 Miroslav Noe Miroslav Noe Zrcadlo živého času O tichu, jehož přechodným stavem je zvuk O paprsku času tvořícího prostor rozhraní zrcadla, prostor rozhraní křišťálové koule a prostor rozhraní křišťálu

Více

DharmaGaia. Dilgo Khjence Rinpočhe. Sto veršů rad. mistra jménem Padampa Sanggjä. lidem z Tingri

DharmaGaia. Dilgo Khjence Rinpočhe. Sto veršů rad. mistra jménem Padampa Sanggjä. lidem z Tingri DharmaGaia Dilgo Khjence Rinpočhe Sto veršů rad mistra jménem Padampa Sanggjä lidem z Tingri Přeložili Lukáš Chmelík a Lucie Hanigerová Překladatelé děkují Matthieu Ricardovi za svolení k přeložení tohoto

Více

teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze

teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze Úvod Emoce jsou mocnými hybateli lidského chování, zásadním způsobem přispívají k lidskému štěstí a jeho opaku, utrpení, pocitu neštěstí. Emoce jsou jeden z nejvýznamnějších prvků lidského života. Bez

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce 2003, k volné

Více

ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT

ZROZENÍ, ŽIVOT A SMRT V této jedinečné knize autor zevrubně pojednává o všech aspektech lidské existence. Text je určen těhotným ženám, lékařům, terapeutům, těm, kdo se chtějí v životě inspirovat pohledem tibetské medicíny

Více

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS MILARÄPA Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS Tato tibetská kresba znázorňující Milaräpův život byla přetištěna z anglického originálu W. Y. Evans-Wentz MILARÄPA velký tibetský jógin Komentuje

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

Prastará moudrost o nesmrtelné duši

Prastará moudrost o nesmrtelné duši Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Filozofie božské lásky Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Obsah Věnováno

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

Čhögjal Namkhai Norbu

Čhögjal Namkhai Norbu Čh gjal Namkhai Norbu JANTRA JÓGA Čhögjal Namkhai Norbu Čhögjal Namkhai Norbu J a n t r a j ó g a Tibetská jóga pohybu Ne p o sk v r n ě n é z rc a d l o k l e n o t ů komentář Vairóčanova textu Jantra

Více

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Pravé rodiny Brána do nebes Reverend Son Mjong Mun Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Přeloženo z anglického originálu:

Více

Jyoti. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle. Anděl zavolal mé jméno

Jyoti. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle. Anděl zavolal mé jméno Jyoti Příběh transformativní energie, která přebývá v těle Anděl zavolal mé jméno Předmluva Claudio Naranjo Přeložili Michal Strenk a Michael Vančura KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Jyoti Anděl

Více

Vydavatelská řada DRAHOKAMY Svazek 5

Vydavatelská řada DRAHOKAMY Svazek 5 Vydavatelská řada DRAHOKAMY Svazek 5 ISBN 978-80-85202-75-5 Translation Otto Jeřábek, 2012 Commentary Květoslav Minařík, 2012 ALEXANDRA DAVID NEELOVÁ KVĚTOSLAV MINAŘÍK PRONIKAVÝ VHLED CANOPUS Praha 2012

Více

OBROZENÍ MEDITACE SATIPATTHÁNA- VIPASSANÁ A JEJÍ PŘENOS DO ČESKÝCH ZEMÍ

OBROZENÍ MEDITACE SATIPATTHÁNA- VIPASSANÁ A JEJÍ PŘENOS DO ČESKÝCH ZEMÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ OBROZENÍ MEDITACE SATIPATTHÁNA- VIPASSANÁ A JEJÍ PŘENOS DO ČESKÝCH ZEMÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Jaroslav MAREK UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA RELIGIONISTIKY

Více

ZHUAN FALUN 1 text25.indd 1 text25.indd 1 22.5.2006 0:56:51 22.5.2006 0:56:51

ZHUAN FALUN 1 text25.indd 1 text25.indd 1 22.5.2006 0:56:51 22.5.2006 0:56:51 ZHUAN FALUN 1 text25.indd 1 22.5.2006 0:56:51 Li Hongzhi ZHUAN FALUN Otáčení Kolem Zákona České vydání Květen 2006 2 3 text25.indd 2-3 22.5.2006 0:56:55 O Buddhově Zákonu (Lunyu 1 ) První vydání, květen

Více

Rudolf Skarnitzl RÁDŽA JÓGA

Rudolf Skarnitzl RÁDŽA JÓGA Rudolf Skarnitzl RÁDŽA JÓGA (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) Je možno prohlásit, že rádža jóga je vědou a uměním koncentrace mysli. Mysl, které se nedostává schopnosti jedobodovosti čili schopnosti

Více

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE JAN VAN RIJCKENBORGH Elementární filosofie moderního Růžového Kříže 1 2 ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Jan van Rijckenborgh Rozekruis Pers

Více