Slova mého dokonalého učitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slova mého dokonalého učitele"

Transkript

1 Prameny buddhismu sv. 6 TIBET ŇINGMA DZOGČHEN RIME MEDITACE Slova mého dokonalého učitele jsou oblíbeným úvodem do základů tibetského buddhismu, vřele doporučovaným Jeho Svatostí dalajlamou i jinými významnými učiteli. První polovina knihy obsahuje sled zamyšlení nad marností a utrpením koloběhu existence (samsáry) a nad nesmírnou hodnotou našeho lidského života. Druhá polovina vysvětluje první kroky na cestě vadžrajány. Patrul Rinpočhe Slova mého dokonalého učitele Patrul Rinpočhe Slova mého dokonalého učitele Úplný překlad klasického úvodu do tibetského buddhismu Dílo je manuálem praktických rad pro každého, kdo se chce upřímně cvičit v dharmě. Jeho kouzlo spočívá v živosti a bezprostřednosti stylu, díky němuž si čtenář může připadat jako žák učitele, naslouchající jeho radám ze srdce. Patrul Rinpočhe ( ) byl významným mistrem školy Ňingma tibetského buddhismu a autorem mnoha komentářů a pojednání. Ačkoliv byl v dětství rozpoznán jako inkarnovaný lama a za normálních okolností by mu náleželo vysoké postavení v klášterní instituci, strávil celý život putováním z místa na místo a často tábořil pod širým nebem, vydávaje se za obyčejného žebráka. I když se Patrul Rinpočhe stal slavným učitelem, stále cestoval inkognito a žil prostým životem. Moudří nacházejí ve slovech Patrul Rinpočheho hluboký význam. I duchem méně nadaní jim snadno rozumí. Jsou v nich zhuštěny všechny hluboké klíčové body, a tak je snadné si je zapamatovat. Těmto slovům je radost naslouchat, a ať jsou přísná či vlídná, splývají v jednu chuť přímých pokynů, které si získají mysl všech moudrých, zmatených i těch na pomezí. Třetí Dodrubčhen Rinpočhe knížky pro přemýšlivé lidi DharmaGaia DharmaGaia

2 Buddha Šákjamuni Buddha naší doby

3 Patrul Rinpočhe Slova mého dokonalého učitele S předmluvami J. S. dalajlamy a Dilgo Khjence Rinpočheho a s doslovem Džamgön Kongtrula Lodrö Thaje DharmaGaia 2015

4 Přeložila Překladatelská skupina Dharmašrí CZ: Zuzana Daňková, Adam Pulchart a Lucie Poláčková. Odborná spolupráce Jiří Holba. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dpal-sprul, rinpočhe Slova mého dokonalého učitele : průvodce přípravnými praxemi Podstaty srdce neomezeného prostoru velké dokonalosti / Patrul Rinpočhe ; s předmluvami J. S. dalajlamy a Dilgo Khjence Rinpočheho ; [přeložila Překladatelská skupina Dharmašrí CZ: Zuzana Daňková, Adam Pulchart a Lucie Poláčková]. Praha : DharmaGaia, s. : il. Název anglického překladu: Words of my perfect teacher Přeloženo z anglického překladu tibetského originálu 24 1/-9 * * * Y * * * * * * * 24 23/ 29 * (515) učení buddhismu tibetský buddhismus vadžrajána dzogčhen duchovní cesta buddhistické pojetí duchovní cvičení buddhistické pojetí duchovní překážky buddhistické pojetí dharma duchovní probuzení buddhistické pojetí duchovní učitelé Tibet (Čína) buddhistická literatura Tibet (Čína) pojednání komentovaná vydání studie 22/24 Náboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. Buddhismus [5] Copyright by Padmakara, 1994, 1998 Translation by Dharmašrí CZ, 2015 Czech edition by DharmaGaia, 2015 ISBN

5 Věnováno učitelům minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

6 Guru Rinpočhe, známý také jako Padmasambhava, tj. Zrozený z lotosu, je považován za druhého Buddhu, jenž ustavil buddhismus v Tibetu. Zde je znázorněn v podobě Vítěze nad jevy a existencí (Nangsi Zilnön, snang srid zil gnon). Toto označení poukazuje k tomu, že Guru Rinpočhe zná přirozenost všeho, co se jeví, a tudíž má moc nad všemi situacemi.

7 Obsah Seznam vyobrazení Předmluva Jeho Svatosti dalajlamy Předmluva Dilgo Khjence Rinpočheho Poděkování překladatelů Předmluva k druhému vydání anglického překladu Úvod překladatelů Patrul Rinpočhe a tradice, jejímž byl dědicem Fáze praxe Přípravné praxe Fáze vytváření Fáze završení Velká dokonalost Vznik anglického překladu Tibetský buddhismus: stručný historický úvod Seznam zkratek Prolog Část I. Běžné neboli vnější přípravné praxe 1. Obtížnost nalezení svobod a výhod Správný způsob naslouchání duchovní nauce Postoj Nezměrný postoj bódhičitty Nezměrné obratné prostředky tajné mantrajány

8 Jednání Čeho se vyvarovat Tři vady nádoby Šest poskvrn Pět nesprávných způsobů pamatování Co si osvojit Čtyři metafory Šest páramit Další aspekty jednání Vlastní učení: výklad o tom, jak obtížné je nalézt svobody a výhody Úvaha nad podstatou svobody Úvaha nad jednotlivými výhodami ve vztahu k dharmě Pět individuálních výhod Pět výhod podmíněných vnějšími okolnostmi Osm rušivých okolností, které nás zbavují svobody praktikovat dharmu Osm neslučitelných sklonů, které nás zbavují svobody praktikovat dharmu Příklady ilustrující, jak obtížné je nalézt svobody a výhody Úvaha nad číselnými přirovnáními Pomíjivost života Pomíjivost vnějšího vesmíru, v němž bytosti žijí Pomíjivost bytostí obývajících vesmír Pomíjivost svatých bytostí Pomíjivost mocných Další příklady pomíjivosti Nejistota okolností smrti Pronikavé vědomí pomíjivosti Nedostatky samsáry Utrpení samsáry obecně Utrpení zakoušené bytostmi šesti říší Osmnáct pekel Osm horkých pekel Obnovující se peklo

9 Peklo Černé čáry Peklo Nahánění a drcení Peklo Nářku Peklo Velikého nářku Peklo Žáru Peklo Velikého žáru Peklo Nejzazšího utrpení Sousední pekla Osm mrazivých pekel Nestálá pekla Prétové Prétové žijící pohromadě Prétové trpící vnějšími zatemněními Prétové trpící vnitřními zatemněními Prétové trpící specifickými zatemněními Prétové pohybující se prostorem Zvířata Zvířata žijící v hlubinách Zvířata roztroušená na různých místech Svět lidí Tři základní druhy utrpení Utrpení změny Utrpení za utrpením Utrpení všeho, co je složené Utrpení zrození, nemoci, stáří a smrti Utrpení zrození Utrpení stáří Utrpení nemoci Utrpení smrti Další lidská utrpení Strach ze setkání s nenáviděnými nepřáteli Strach ze ztráty milovaných Utrpení plynoucí z toho, že nezískáme, co chceme Utrpení plynoucí ze setkání s tím, co nechceme Asurové Bohové

10 4. Činy: princip příčiny a následku Negativní činy, jichž je třeba se vyvarovat Deset negativních činů, kterých je třeba se vzdát Braní života Braní toho, co není dáváno Nesprávné sexuální chování Lhaní Zasévání svárů Hrubá řeč Plané tlachání Chamtivost Zlá vůle Nesprávné názory Výsledky deseti negativních činů Plně dozrálý následek Následek podobný příčině Činy podobné příčině Zkušenost podobná příčině Podmiňující následek Zmnožující následek Pozitivní činy, které je třeba rozvíjet Všeurčující povaha činů Prospěch plynoucí z vysvobození Příčiny vedoucí k vysvobození Výsledek: tři úrovně probuzení Jak následovat duchovního učitele Zkoumání učitele Následování učitele Osvojování si učitelovy realizace a jednání Část II. Neobyčejné čili vnitřní přípravné praxe 1. Přijetí útočiště, základní kámen všech cest Přístupy k přijetí útočiště Víra Živá víra

11 Dychtivá víra Nezlomná víra Motivace Útočiště nižších bytostí Útočiště prostředních bytostí Útočiště velkých bytostí Jak přijímat útočiště Sliby a prospěch plynoucí z přijetí útočiště Sliby útočiště Tři věci, jichž je třeba se vzdát Tři věci, které je třeba dělat Tři dodatečné sliby Prospěch plynoucí z přijetí útočiště Probuzení bódhičitty, kořene velkého vozu Výcvik mysli ve čtyřech nezměrných kvalitách Nestrannost Láska Soucítění Empatická radost Probuzení bódhičitty Rozdělení podle tří druhů odvahy Odvaha krále Odvaha převozníka Odvaha pastýře Rozdělení podle úrovní bódhisattvy Rozdělení podle povahy bódhičitty Relativní bódhičitta Bódhičitta záměru Bódhičitta jednání Absolutní bódhičitta Přijetí slibu bódhičitty Výcvik v závazcích bódhičitty Výcvik v závazcích bódhičitty záměru Považování druhých za sobě rovné Výměna sebe za druhé Upřednostňování druhých před sebou samým Výcvik v závazcích bódhičitty jednání: šest páramit

12 Transcendentní štědrost Dávání materiálních věcí Dávání dharmy Ochrana před strachem Transcendentní kázeň Vyhýbání se negativním činům Konání pozitivních činů Přinášení užitku druhým Transcendentní trpělivost Trpělivost, když je nám činěno příkoří Trpělivost při snášení těžkostí pro dharmu Trpělivost stanout beze strachu tváří v tvář hluboké pravdě Transcendentní píle Píle podobná brnění Píle v konání Nezadržitelná píle Transcendentní soustředění Vzdání se rozptýlení Soustředění Transcendentní moudrost Moudrost vyvstávající z naslouchání Moudrost vyvstávající z úvah Moudrost vyvstávající z meditace Očištění všech zatemnění pomocí meditace a recitace, při kterých vnímáme učitele jako Vadžrasattvu Jak pročistit zatemnění vyznáním Čtyři síly Síla opory Síla lítosti nad negativním jednáním Síla odhodlání Síla činu jako protijedu Vlastní meditace na Vadžrasattvu Shromažďování zásluh a moudrosti obětováním mandaly Potřeba dvojího shromažďování Mandala završení

13 4.3 Obětní mandala Obětování třiceti sedmi prvků mandaly Obětování mandaly tří kájí podle tohoto textu Běžná mandala nirmánakáji Mimořádná mandala sambhógakáji Mimořádná mandala dharmakáji Praxe obětování kusáli, která jedinou ranou ničí čtyři démony Tělo jako obětina Praxe obětování těla Bílá hostina pro vznešené hosty nad námi Bílá hostina pro níže postavené hosty Různorodá hostina pro vznešené hosty nad námi Různorodá hostina pro níže postavené hosty Smysl praxe čö Gurujóga, vstupní brána požehnání, nejvyšší metoda probuzení moudrosti realizace Význam gurujógy Jak provádět gurujógu Vizualizace pole zásluh Sedmiramenné obětování Poklony, protijed pýchy Obětování Doznání negativních činů Radování se, protijed žárlivosti Žádost, aby buddhové otáčeli kolem dharmy Prosba, aby buddhové neodcházeli do nirvány Věnování Modlitba s rozhodnou důvěrou Přijetí čtyř zmocnění Historie vzniku školy raných překladů Linie mysli vítězných Linie symbolu vidjádharů Tantry mahájógy Přenos anujógy Přímé pokyny atijógy Příchod atijógy do světa lidí

14 Rozšíření učení esence v Tibetu, Zemi sněhu Linie naslouchání obyčejných bytostí Část III. Rychlá cesta přenosu 1. Přenos vědomí, pokyny pro umírající: probuzení bez meditace Pět druhů přenosu Mimořádný přenos do dharmakáji prostřednictvím pečeti náhledu Prostřední přenos do sambhógakáji sjednocením fáze vytváření a završení Nižší přenos do nirmánakáji silou nezměrného soucítění Běžný přenos pomocí tří metafor Přenos za mrtvé, prováděný pomocí háku soucítění Běžný přenos pomocí tří metafor Cvičení se v přenosu vědomí Samotný přenos Fáze meditace přenosu Přípravné praxe Hlavní vizualizace Závěr Doslov Džamgön Kongtrula Lodrö Thaje Slovníček Prameny a literatura Texty citované Patrul Rinpočhem Práce citovaná v poznámkách a ve Slovníčku Díla Patrul Rinpočheho Životopisy Patrul Rinpočheho Sekundární zdroje Související tituly v českém překladu Poznámka českých překladatelů k přepisu a výslovnosti Rejstřík

15 Seznam vyobrazení Obálka, Mandala dákiní s. 2, Buddha Šákjamuni (dřevořez z Derge) s. 6, Guru Rinpočhe (malba Orgjen Lhündrub) s. 16, Padmasambhava (kresba Lama Wangdu) s. 18, Longčhenpa (kresba Glen Eddy) s. 22, Džigme Lingpa (kresba Glen Eddy) s. 30, Džigme Gjalwe Ňugu (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 42, Patrul Rinpočhe (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 48, Životy Džamjang Khjence Wang pa (kresby Lama Wangdu na základě črt Dilgo Khjence Rinpočheho) s. 48, Džamjang Khjence Wanpo s. 78, Král Thrisong Decen s. 80, Gampopa s. 144, Džecün Dragpa Gjalcchen s. 203, Drom Tönpa s. 300, Atíša (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 224, Milarepa s. 242, Dilgo Khjence Rinpočhe (foto Matthieu Ricard) s. 244, Božstva útočiště s. 272, Šántidéva (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 354, Vadžrasattva s. 378, Mandala vesmíru s. 396, Mačig Labdrön (malba Gérard Muguet) s. 405, Phadampa Sangje (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 412, Dudžom Rinpočhe s. 422, Guru Rinpočhe a linie Podstaty srdce neomezeného prostoru (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 458, Samje (foto John Canti) s. 461, Guru Rinpočhe podle Barčhe künsel (malba ze sbírky Dzongsar Khjence Rinpočheho) s. 466, Kangjur Rinpočhe s. 491, Pohled směrem ke klášteru Dzogčhen (foto Christian Bruyat) s. 497, Děsivý palác Jamántaky (foto Christian Bruyat) s. 498, Jeskyně poblíž kláštera Dzogčhen (foto Christian Bruyat) s. 560, Gönpo Legden, (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 560, Gönpo Maning Nagpo (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 561, Ékadžátí (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 561, Ráhula (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 562, Damčen Dordže Legpa (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 562, Ccheringma (ze sbírky Čhö ling) / 15

16 Padmasambhava

17 Předmluva Jeho Svatosti dalajlamy Džigme Gjalwe Ňugu, jeden z předních žáků Džigme Lingpy, držitele učení Dzogpa čhenpo Longčhen ňingthig, předal ústní pokyny k Longčhen ňingthig a jeho žák Dza Patrul Rinpočhe je písemně zaznamenal a opatřil názvem Künzang lame želung (Slova mého dokonalého učitele). V učení velké dokonalosti (dzogčhen) se praví, že nelze dosáhnout probuzení prostřednictvím spoutané mysli. Místo toho je třeba rozpoznat mysl takovou, jaká je, a uvidět, že všechny jevy jsou jen její vlastní hrou. Poté si toto zjištění nepřetržitě a s jednobodovým soustředěním postupně osvojujeme. Ovšem k úplnému pochopení nepostačí pouze číst knihy. Je třeba cvičit se v plném přípravném systému tradice Ňingma, a navíc i obdržet konkrétní učení od způsobilého mistra linie Ňingma spolu s jeho požehnáním. Žák také musí shromáždit velké množství zásluh. Proto velcí ňingmapovští mistři jako Džigme Lingpa a Dodrubčhen vynakládali tak veliké úsilí. Překlad spisů obsahujících dzogčhenové přípravné praxe je pro naši dobu nesmírně hodnotný. Blahopřeji překladatelské skupině Padmakara k překladu této knihy do angličtiny a francouzštiny. Tento autentický výklad přípravných praxí zajisté přinese užitek všem, kdo se zajímají o dzogčhen. 23. listopadu 1990 Dalajlama Předmluva Jeho Svatosti dalajlamy / 17

18 Longčhenpa ( ), nejskvělejší učitel linie Ňingma. Longčhen Rabdžampa shromáždil učení Podstaty srdce Padmasambhavy, Vimalamitry a Ješe Cchogjal. Všechna tato učení předal Džigme Lingpovi ve sledu vizí jako Podstatu srdce neomezeného prostoru.

19 Předmluva Dilgo Khjence Rinpočheho Kniha Slova mého dokonalého učitele, průvodce přípravnými praxemi Podstaty srdce neomezeného prostoru velké dokonalosti vysvětluje cestu čtyř hlavních škol tibetského buddhismu bez rozdílu. Kniha obsahuje všechna učení, včetně stupňů cesty pro bytosti s trojí úrovní pochopení, stejně jako tři hlavní témata cesty; tři vnímání, přípravné praxe k cestě a plodu; buddhovskou přirozenost jako příčinu, vzácnou lidskou existenci jako oporu, duchovního přítele jako hnací sílu a jeho instrukce jako metodu, káje a moudrost jako výsledek tak se zde v jednom proudu sbíhají tradice Kadampy a mahámudry. V souladu s tradicí Ňingma je zde rovněž obsažena cesta jako odhodlání se osvobodit na základě zřeknutí se samsáry, důvěra pramenící z přesvědčení o následcích činů, bódhičitta v podobě úsilí pomáhat druhým a čisté vnímání naprosté čistoty všeho, co je. Tento text je nepostradatelným průvodcem k výkladům všech praxí, přípravných stejně jako hlavních. Je to kniha nesmírně hodnotná, nepředstavuje žádné nebezpečí a obsahuje všechny klíčové body cesty. V této šťastné době, kdy se světlo Buddhova vzácného učení začíná šířit světem, byl tento text přeložen v hluboké naději, že přinese užitek každému, kdo se s ním setká, a že se stane předmětem studia, uvažování a meditace. Je proto velmi důležité, aby adepti dharmy tento text předávali a studovali. Předmluva Dilgo Khjence Rinpočheho / 19

20 Poděkování překladatelů V souladu s tibetskou tradicí bychom jakožto překladatelé rádi poděkovali učitelům linie: Dudžom Rinpočhemu, Dilgo Khjence Rinpočhemu a Kangjur Rinpočhemu, jejichž mimořádná inspirace a trpělivá vysvětlení byla základním zdrojem našeho úsilí o pochopení těchto učení. Děkujeme také mnoha dalším lamům, kteří nám pomáhali a zodpovídali naše otázky Dodrubčhen Rinpočhemu, Ňošul Khenpo Rinpočhemu, Dzogčhen Khenpo Thubtenovi, Zenkar Rinpočhemu, Khecün Zangpo Rinpočhemu, Lamovi Sogjal Tobgjalovi a mnoha dalším. Překladatelská skupina Padmakara sestává ze studentů tibetského buddhismu z několika různých zemí i oborů a pracuje pod vedením Pema Wangjal Rinpočheho a Džigme Khjence Rinpočheho v Centre d Etude de Chanteloube v Dordogne v jihozápadní Francii. Práce na tomto překladu probíhala souběžně se vznikem a vývojem překladatelské skupiny, jejíž členové začali studovat Künzang lame želung od Patrul Rinpočheho v polovině 70. let v Indii i v Evropě. Členové překladatelské skupiny pak během tradičních meditačních ústraní, která se v Chanteloube konají od roku 1980, dostávali podrobné výklady ke Künzang lame želung jako základ pro vlastní vadžrajánovou praxi. Členové skupiny pak text přeložili do francouzštiny pod vedením svých tibetských učitelů a v roce 1987 překlad vydalo právě vzniklé nakladatelství Editions Padmakara pod názvem Le Chemin de La Grande Perfection (Cesta velké dokonalosti). První verzí anglického překladu byl hrubý překlad z francouzštiny, který pořídil Michael Dickman. Tato verze pak byla výcho- 20 / Poděkování překladatelů

21 zím bodem pro následný anglický překlad z tibetského originálu. Překlad, jenž prošel množstvím revizí, připravili Christian Bruyat, Charles Hastings a John Canti. Stephen Gethin pomáhal s redakčními úpravami a vytvořil rejstřík. Překladatelé jsou vděční korektorům Michalu Abramsovi, Wulstanu Fletcherovi, Heleně Blankleder, Rinchen Lhamo, Elisse Mannheimer a Vivian Kurtz za jejich cenné návrhy a připomínky a Jill Heald za pomoc se strojopisem. Konečně náš vřelý dík také patří Kerry Brownovi z International Sacred Literature Trust za jeho vytrvalou a trpělivou podporu. Poděkování překladatelů / 21

22 Džigme Lingpa ( ), obdržel přenos Podstaty srdce neomezeného prostoru od Longčhenpy. Poté tato učení v ústraní praktikoval a následně je předal svým vlastním žákům.

23 Předmluva k druhému vydání anglického překladu Díky povzbudivému zájmu o tuto knihu a potřebě jejího dotisku jsme mohli učinit několik změn. Do druhého vydání jsme zařadili předmluvu, kterou Dilgo Khjence Rinpočhe napsal pro první francouzské vydání, a také doslov velkého Džamgön Kongtrula k vůbec prvnímu výtisku tohoto textu z dřevěných desek pořízenému před více než sto lety. Ilustrace v tomto vydání jsou kvalitnější, poznámky a Slovníček jsou rozšířené a zrevidované a sanskrtské termíny jsou uváděny ve standardním přepisu. Ovšem hlavní změnou je úprava vlastního textu, která je výsledkem pečlivé a důkladné revize anglického překladu, kterou provedl Pema Wangjal Rinpočhe. Jeho početné komentáře, objasnění a dotazy, průměrně tři až čtyři na každé stránce, nám umožnily pohlédnout kriticky na přesnost překladu a přiblížit ho ještě více původnímu významu textu Patrul Rinpočheho. Čtenáře prvního vydání můžeme ujistit o tom, že jsme nenalezli žádné zásadní chyby týkající se podstaty vysvětlovaných pokynů a praxí. Nicméně doufáme, že překlad textu, který je po právu vyzdvihován pro své bohatství příběhů a podrobností, získal na autentičnosti a přesnosti právě v těchto jemnějších detailech. Žádný překlad není nikdy definitivní. Doufáme, že i do budoucna budeme nadále překlad této knihy vylepšovat už proto, že díky množství povzbudivých ohlasů z celého světa víme, že tento text intenzivně a podrobně využívají jak jednotliví čtenáři, tak skupiny žáků jako základ pro studium a praxi. Kdyby nám to umožnil čas, Předmluva k druhému vydání anglického překladu / 23

24 bývali bychom rádi provedli důkladnou revizi poznámkového aparátu ve světle nového překladu jednoho z hlavních zdrojů, z něhož jsme při sestavování poznámek čerpali: Poznámky Khenpo Ngawang Palzanga, jejichž nový překlad právě vzniká pod vedením Alak Zenkara (za účasti několika členů překladatelské skupiny Padmakara, viz bibliografie). S touto revizí však musíme počkat až na třetí vydání. Všechny změny v tomto vydání zkompiloval, upravil a zanesl John Canti. Důležitou pomocí mu byla Maria Jesus Hervas, jejíž pečlivá práce na přípravě nadcházejícího španělského překladu odhalila řadu chyb či vynechání v překladu anglickém, stejně jako korektoři Helena Blankleder, Charles Hastings, Stephen Gethin a Wulstan Fletcher. Náš dík také opět patří nadaci Sacred Literature Trust a jeho ředitelům Paulu Setovi a Malcolmu Gerrattovi za jejich vytrvalý zájem a podporu a zejména za jejich trpělivost, těžce zkoušenou dlouhou dobou přípravy tohoto druhého vydání. 24 / Předmluva k druhému vydání anglického překladu

25 Úvod překladatelů Slova mého dokonalého učitele jsou jedním z nejoblíbenějších uvedení do základů tibetského buddhismu, vřele doporučovaným Jeho Svatostí dalajlamou i jinými významnými učiteli. Je to podrobný návod a popis metod, kterými může obyčejný člověk transformovat své vědomí a vydat se na cestu k buddhovství, stavu procitnutí a osvobození. První polovina knihy obsahuje sled zamyšlení nad marností a hlubokým utrpením koloběhu existence (samsára), poháněného nevědomostí a zmatenými emocemi, a nad nesmírnou hodnotou našeho lidského života, jenž nám skýtá jedinečnou příležitost dosáhnout buddhovství. Druhá polovina knihy vysvětluje první kroky diamantového vozu (vadžrajána), jehož mocné metody transformace jsou typickým rysem tibetské buddhistické tradice. Dílo Patrul Rinpočheho není pojednáním pro odborníky, nýbrž je to manuál praktických rad pro každého, kdo se chce upřímně cvičit v dharmě. Jeho styl je stejně srozumitelný pro prosté kočovníky a vesničany jako pro lamy a mnichy. Patrul Rinpočhe sám tvrdil, že text není jeho literární kompozicí, ale pouhým zapsáním ústních pokynů jeho učitele, přesně tak, jak je od něj Patrul Rinpočhe slyšel. Obzvláštní kouzlo této knihy spočívá v tom, že si při čtení připadáme jako žáci Patrul Rinpočheho, naslouchající jeho radám od srdce, pocházejícím z ústní tradice, kterou on sám obdržel od svého učitele, a z jeho vlastní hluboké zkušenosti získané za léta praxe. Patrul Rinpočhe vysvětluje vše, co je potřeba znát pro praxi dharmy, a také často s drtivou ironií varuje před mnohými chybami, kterých se na duchovní cestě můžeme dopustit. V textu se střídá poetický jazyk s běžnou hovorovou řečí a všechny pokyny jsou ilu- Úvod překladatelů / 25

26 strovány řadou citátů, praktickými příklady z každodenního života a bohatstvím příběhů. Některé z těchto příběhů se navracejí až k samotnému počátku buddhismu v 5. století př. n. l., jiné čerpají z neobyčejných životních příběhů velkých mistrů Indie a Tibetu a další jsou ze života obyčejných obyvatel Khamu, rodné provincie Patrul Rinpočheho. Patrul Rinpočhe byl známý tím, jak bezprostředně a do hloubky testoval mysl svých žáků. Byl pevným zastáncem Atíšova výroku o tom, že nejlepší duchovní přítel je ten, který napadá tvé skryté chyby. Ačkoliv se Patrul Rinpočhe obrací svými slovy ke konkrétním žákům a čtenářům své doby, stačí jen malá změna zorného úhlu, abychom si uvědomili, že lidská povaha zůstává nápadně stejná bez ohledu na dobu či kulturu. Cítíme, jak se odhalují skrytá zákoutí naší vlastní povahy, a jsme nuceni zamýšlet se nad vlastními myšlenkovými návyky a otevírat svou mysl novým možnostem. V závěrečné kapitole autor svou práci popisuje těmito slovy: Při sepisování těchto pokynů jsem se primárně neřídil estetickými či literárními ohledy. Mým hlavním cílem bylo především pravdivě zaznamenat ústní pokyny mého ctihodného učitele, tak aby byly snadno pochopitelné a prospěšné pro mysl. Snažil jsem se, abych je neznehodnotil přidáváním svých vlastních slov či myšlenek. Při různých příležitostech můj učitel rovněž předával mnoho konkrétních pokynů k odhalení skrytých chyb. Vše, co jsem si z nich dokázal zapamatovat, jsem také na příhodných místech v textu uvedl. Nepoužívejte je jako okno, kterým sledujete chyby druhých, nýbrž jako zrcadlo ke zkoumání chyb vlastních. Hledejte pozorně ve své mysli, zda tyto skryté chyby máte či ne. Pokud ano, rozpoznejte je a zbavte se jich. Napravte svou mysl a neochvějně ji uveďte na pravou cestu Ve vadžrajánovém buddhismu probuzení není vzdáleným ideálem, ale něčím, čeho může být při použití správných metod a výjimečného úsilí dosaženo tady a teď, již v tomto životě. V tibetské tradici živoucí moudrosti jsou všechny texty, meditační praxe i me- 26 / Úvod překladatelů

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Pokračování výkladu devíti ján a úvod k fázím vytváření a završení Meditační kurz v hotelu Svratka 25. 27. října 2014 Jsme velice potěšeni, že Její Eminence

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Devět ján s důrazem na tři vnitřní tantry, jakožto úvod do vadžrajánového buddhismu Meditační kurz v hotelu Svratka 19. 21. října 2013 Jsme velice potěšeni,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

DharmaGaia. Dilgo Khjence Rinpočhe. Sto veršů rad. mistra jménem Padampa Sanggjä. lidem z Tingri

DharmaGaia. Dilgo Khjence Rinpočhe. Sto veršů rad. mistra jménem Padampa Sanggjä. lidem z Tingri DharmaGaia Dilgo Khjence Rinpočhe Sto veršů rad mistra jménem Padampa Sanggjä lidem z Tingri Přeložili Lukáš Chmelík a Lucie Hanigerová Překladatelé děkují Matthieu Ricardovi za svolení k přeložení tohoto

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Denisa Bohoňková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Diplomová práce MEDITAČNÍ PRAXE V TIBETSKÉM BUDDHISMU (KOMPARACE

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

Není tu žádný strom Bódhi; Bez omezení je zářné zrcadlo; Kde by mohl zůstat prach od chvíle, kdy je vše prázdné?

Není tu žádný strom Bódhi; Bez omezení je zářné zrcadlo; Kde by mohl zůstat prach od chvíle, kdy je vše prázdné? V Zenu bylo běžnou praxí zaznamenávání postřehů ve formě krátkých veršů na kousek papíru nebo kousek bambusu. Autoři je potom zavěšovali na ze či strom, často anonymně. Nyní se toto v Japonsku již stalo

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů Vysvětlivky zenových názvů a výrazů UŽÍVANÝCH V ZENOVÉ ŠKOLE KWAN UM AIGO (korej.): výraz pro reakci na nepochopitelnou situaci, jako např. náhlé úmrtí či neštěstí, nebo jen překvapení Anuttara Samjak

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu i12 Buddhismus Hlavní prameny pro tuto besedu byly publikace: (1) Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu, Vyšehrad 1998, (2) Batchelor Martine: Zen, Aurora 2001, (3) Heller

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013 Qi Gong víkend Beskydy 11-13. 10. 2013 Společnost Feng Shui for Life v spolupráci s centrem,,berkana a školou jógy Karakal pro Vás připravila jedinečnou Qi Gong akci, plnou cvičení, Zenových meditací a

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

jóga a východní spiritualita [ 15 ] S WÁ M I S WÁ M I Lakshman Joo p ř e k l a d a k o m e n t á ř jiří kru t i n a

jóga a východní spiritualita [ 15 ] S WÁ M I S WÁ M I Lakshman Joo p ř e k l a d a k o m e n t á ř jiří kru t i n a jóga a východní spiritualita [ 15 ] S WÁ M I S WÁ M I Lakshman Joo ÚSTNÍ TR ADICE UČENÍ K AŠMÍRSKÉHO ŠIVAISMU p ř e k l a d a k o m e n t á ř jiří kru t i n a 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH Otázka: Náboženství Tibetu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verča Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH 1. Úvod 2. Náboženství v Tibetu 2. 1. Náboženství lidí 2. 2. Bönismus

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Náboženský život v ČR 2009-2010

Náboženský život v ČR 2009-2010 Náboženský život v ČR 2009-2010 doprovodné akce Fumon Nakagawa róši přednáška Buddhovská podstata tvého bytí ve čtvrtek 20. května v 18:30 v prostorách jezuitské koleje sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 doprovodné

Více

Jóga. pro děti THOMAS BANNENBERG

Jóga. pro děti THOMAS BANNENBERG Jóga pro děti THOMAS BANNENBERG Computer Press, a. s. Brno, 2011 1 JÓGA PRO DĚTI Thomas Bannenberg Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. Překlad: Jolana Surýnková Jazyková

Více

Dilbu (Dril-bu) (ghantá, rituální zvonek)

Dilbu (Dril-bu) (ghantá, rituální zvonek) Dilbu (Dril-bu) (ghantá, rituální zvonek) Zvonek dilbu má svůj původ v Indii. Stal se společně s dordže velmi rozšířeným nástrojem jak v hinduisticky, tak buddhisticky orientovaných náboženstvích. Spolu

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Část 2. Učíme se milovat

Část 2. Učíme se milovat Anatolij Někrasov Část 2 Učíme se milovat Mnohým se spojení slov učíme se milovat může připadat neobvyklé. Většina je zvyklá na to, že láska buď je, nebo není. Výchova lásky je možná! Stařec z pohádky

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel.

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Blažena Hušková Kateřina Kočí Actaea společnost pro přírodu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více