Slova mého dokonalého učitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slova mého dokonalého učitele"

Transkript

1 Prameny buddhismu sv. 6 TIBET ŇINGMA DZOGČHEN RIME MEDITACE Slova mého dokonalého učitele jsou oblíbeným úvodem do základů tibetského buddhismu, vřele doporučovaným Jeho Svatostí dalajlamou i jinými významnými učiteli. První polovina knihy obsahuje sled zamyšlení nad marností a utrpením koloběhu existence (samsáry) a nad nesmírnou hodnotou našeho lidského života. Druhá polovina vysvětluje první kroky na cestě vadžrajány. Patrul Rinpočhe Slova mého dokonalého učitele Patrul Rinpočhe Slova mého dokonalého učitele Úplný překlad klasického úvodu do tibetského buddhismu Dílo je manuálem praktických rad pro každého, kdo se chce upřímně cvičit v dharmě. Jeho kouzlo spočívá v živosti a bezprostřednosti stylu, díky němuž si čtenář může připadat jako žák učitele, naslouchající jeho radám ze srdce. Patrul Rinpočhe ( ) byl významným mistrem školy Ňingma tibetského buddhismu a autorem mnoha komentářů a pojednání. Ačkoliv byl v dětství rozpoznán jako inkarnovaný lama a za normálních okolností by mu náleželo vysoké postavení v klášterní instituci, strávil celý život putováním z místa na místo a často tábořil pod širým nebem, vydávaje se za obyčejného žebráka. I když se Patrul Rinpočhe stal slavným učitelem, stále cestoval inkognito a žil prostým životem. Moudří nacházejí ve slovech Patrul Rinpočheho hluboký význam. I duchem méně nadaní jim snadno rozumí. Jsou v nich zhuštěny všechny hluboké klíčové body, a tak je snadné si je zapamatovat. Těmto slovům je radost naslouchat, a ať jsou přísná či vlídná, splývají v jednu chuť přímých pokynů, které si získají mysl všech moudrých, zmatených i těch na pomezí. Třetí Dodrubčhen Rinpočhe knížky pro přemýšlivé lidi DharmaGaia DharmaGaia

2 Buddha Šákjamuni Buddha naší doby

3 Patrul Rinpočhe Slova mého dokonalého učitele S předmluvami J. S. dalajlamy a Dilgo Khjence Rinpočheho a s doslovem Džamgön Kongtrula Lodrö Thaje DharmaGaia 2015

4 Přeložila Překladatelská skupina Dharmašrí CZ: Zuzana Daňková, Adam Pulchart a Lucie Poláčková. Odborná spolupráce Jiří Holba. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dpal-sprul, rinpočhe Slova mého dokonalého učitele : průvodce přípravnými praxemi Podstaty srdce neomezeného prostoru velké dokonalosti / Patrul Rinpočhe ; s předmluvami J. S. dalajlamy a Dilgo Khjence Rinpočheho ; [přeložila Překladatelská skupina Dharmašrí CZ: Zuzana Daňková, Adam Pulchart a Lucie Poláčková]. Praha : DharmaGaia, s. : il. Název anglického překladu: Words of my perfect teacher Přeloženo z anglického překladu tibetského originálu 24 1/-9 * * * Y * * * * * * * 24 23/ 29 * (515) učení buddhismu tibetský buddhismus vadžrajána dzogčhen duchovní cesta buddhistické pojetí duchovní cvičení buddhistické pojetí duchovní překážky buddhistické pojetí dharma duchovní probuzení buddhistické pojetí duchovní učitelé Tibet (Čína) buddhistická literatura Tibet (Čína) pojednání komentovaná vydání studie 22/24 Náboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. Buddhismus [5] Copyright by Padmakara, 1994, 1998 Translation by Dharmašrí CZ, 2015 Czech edition by DharmaGaia, 2015 ISBN

5 Věnováno učitelům minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

6 Guru Rinpočhe, známý také jako Padmasambhava, tj. Zrozený z lotosu, je považován za druhého Buddhu, jenž ustavil buddhismus v Tibetu. Zde je znázorněn v podobě Vítěze nad jevy a existencí (Nangsi Zilnön, snang srid zil gnon). Toto označení poukazuje k tomu, že Guru Rinpočhe zná přirozenost všeho, co se jeví, a tudíž má moc nad všemi situacemi.

7 Obsah Seznam vyobrazení Předmluva Jeho Svatosti dalajlamy Předmluva Dilgo Khjence Rinpočheho Poděkování překladatelů Předmluva k druhému vydání anglického překladu Úvod překladatelů Patrul Rinpočhe a tradice, jejímž byl dědicem Fáze praxe Přípravné praxe Fáze vytváření Fáze završení Velká dokonalost Vznik anglického překladu Tibetský buddhismus: stručný historický úvod Seznam zkratek Prolog Část I. Běžné neboli vnější přípravné praxe 1. Obtížnost nalezení svobod a výhod Správný způsob naslouchání duchovní nauce Postoj Nezměrný postoj bódhičitty Nezměrné obratné prostředky tajné mantrajány

8 Jednání Čeho se vyvarovat Tři vady nádoby Šest poskvrn Pět nesprávných způsobů pamatování Co si osvojit Čtyři metafory Šest páramit Další aspekty jednání Vlastní učení: výklad o tom, jak obtížné je nalézt svobody a výhody Úvaha nad podstatou svobody Úvaha nad jednotlivými výhodami ve vztahu k dharmě Pět individuálních výhod Pět výhod podmíněných vnějšími okolnostmi Osm rušivých okolností, které nás zbavují svobody praktikovat dharmu Osm neslučitelných sklonů, které nás zbavují svobody praktikovat dharmu Příklady ilustrující, jak obtížné je nalézt svobody a výhody Úvaha nad číselnými přirovnáními Pomíjivost života Pomíjivost vnějšího vesmíru, v němž bytosti žijí Pomíjivost bytostí obývajících vesmír Pomíjivost svatých bytostí Pomíjivost mocných Další příklady pomíjivosti Nejistota okolností smrti Pronikavé vědomí pomíjivosti Nedostatky samsáry Utrpení samsáry obecně Utrpení zakoušené bytostmi šesti říší Osmnáct pekel Osm horkých pekel Obnovující se peklo

9 Peklo Černé čáry Peklo Nahánění a drcení Peklo Nářku Peklo Velikého nářku Peklo Žáru Peklo Velikého žáru Peklo Nejzazšího utrpení Sousední pekla Osm mrazivých pekel Nestálá pekla Prétové Prétové žijící pohromadě Prétové trpící vnějšími zatemněními Prétové trpící vnitřními zatemněními Prétové trpící specifickými zatemněními Prétové pohybující se prostorem Zvířata Zvířata žijící v hlubinách Zvířata roztroušená na různých místech Svět lidí Tři základní druhy utrpení Utrpení změny Utrpení za utrpením Utrpení všeho, co je složené Utrpení zrození, nemoci, stáří a smrti Utrpení zrození Utrpení stáří Utrpení nemoci Utrpení smrti Další lidská utrpení Strach ze setkání s nenáviděnými nepřáteli Strach ze ztráty milovaných Utrpení plynoucí z toho, že nezískáme, co chceme Utrpení plynoucí ze setkání s tím, co nechceme Asurové Bohové

10 4. Činy: princip příčiny a následku Negativní činy, jichž je třeba se vyvarovat Deset negativních činů, kterých je třeba se vzdát Braní života Braní toho, co není dáváno Nesprávné sexuální chování Lhaní Zasévání svárů Hrubá řeč Plané tlachání Chamtivost Zlá vůle Nesprávné názory Výsledky deseti negativních činů Plně dozrálý následek Následek podobný příčině Činy podobné příčině Zkušenost podobná příčině Podmiňující následek Zmnožující následek Pozitivní činy, které je třeba rozvíjet Všeurčující povaha činů Prospěch plynoucí z vysvobození Příčiny vedoucí k vysvobození Výsledek: tři úrovně probuzení Jak následovat duchovního učitele Zkoumání učitele Následování učitele Osvojování si učitelovy realizace a jednání Část II. Neobyčejné čili vnitřní přípravné praxe 1. Přijetí útočiště, základní kámen všech cest Přístupy k přijetí útočiště Víra Živá víra

11 Dychtivá víra Nezlomná víra Motivace Útočiště nižších bytostí Útočiště prostředních bytostí Útočiště velkých bytostí Jak přijímat útočiště Sliby a prospěch plynoucí z přijetí útočiště Sliby útočiště Tři věci, jichž je třeba se vzdát Tři věci, které je třeba dělat Tři dodatečné sliby Prospěch plynoucí z přijetí útočiště Probuzení bódhičitty, kořene velkého vozu Výcvik mysli ve čtyřech nezměrných kvalitách Nestrannost Láska Soucítění Empatická radost Probuzení bódhičitty Rozdělení podle tří druhů odvahy Odvaha krále Odvaha převozníka Odvaha pastýře Rozdělení podle úrovní bódhisattvy Rozdělení podle povahy bódhičitty Relativní bódhičitta Bódhičitta záměru Bódhičitta jednání Absolutní bódhičitta Přijetí slibu bódhičitty Výcvik v závazcích bódhičitty Výcvik v závazcích bódhičitty záměru Považování druhých za sobě rovné Výměna sebe za druhé Upřednostňování druhých před sebou samým Výcvik v závazcích bódhičitty jednání: šest páramit

12 Transcendentní štědrost Dávání materiálních věcí Dávání dharmy Ochrana před strachem Transcendentní kázeň Vyhýbání se negativním činům Konání pozitivních činů Přinášení užitku druhým Transcendentní trpělivost Trpělivost, když je nám činěno příkoří Trpělivost při snášení těžkostí pro dharmu Trpělivost stanout beze strachu tváří v tvář hluboké pravdě Transcendentní píle Píle podobná brnění Píle v konání Nezadržitelná píle Transcendentní soustředění Vzdání se rozptýlení Soustředění Transcendentní moudrost Moudrost vyvstávající z naslouchání Moudrost vyvstávající z úvah Moudrost vyvstávající z meditace Očištění všech zatemnění pomocí meditace a recitace, při kterých vnímáme učitele jako Vadžrasattvu Jak pročistit zatemnění vyznáním Čtyři síly Síla opory Síla lítosti nad negativním jednáním Síla odhodlání Síla činu jako protijedu Vlastní meditace na Vadžrasattvu Shromažďování zásluh a moudrosti obětováním mandaly Potřeba dvojího shromažďování Mandala završení

13 4.3 Obětní mandala Obětování třiceti sedmi prvků mandaly Obětování mandaly tří kájí podle tohoto textu Běžná mandala nirmánakáji Mimořádná mandala sambhógakáji Mimořádná mandala dharmakáji Praxe obětování kusáli, která jedinou ranou ničí čtyři démony Tělo jako obětina Praxe obětování těla Bílá hostina pro vznešené hosty nad námi Bílá hostina pro níže postavené hosty Různorodá hostina pro vznešené hosty nad námi Různorodá hostina pro níže postavené hosty Smysl praxe čö Gurujóga, vstupní brána požehnání, nejvyšší metoda probuzení moudrosti realizace Význam gurujógy Jak provádět gurujógu Vizualizace pole zásluh Sedmiramenné obětování Poklony, protijed pýchy Obětování Doznání negativních činů Radování se, protijed žárlivosti Žádost, aby buddhové otáčeli kolem dharmy Prosba, aby buddhové neodcházeli do nirvány Věnování Modlitba s rozhodnou důvěrou Přijetí čtyř zmocnění Historie vzniku školy raných překladů Linie mysli vítězných Linie symbolu vidjádharů Tantry mahájógy Přenos anujógy Přímé pokyny atijógy Příchod atijógy do světa lidí

14 Rozšíření učení esence v Tibetu, Zemi sněhu Linie naslouchání obyčejných bytostí Část III. Rychlá cesta přenosu 1. Přenos vědomí, pokyny pro umírající: probuzení bez meditace Pět druhů přenosu Mimořádný přenos do dharmakáji prostřednictvím pečeti náhledu Prostřední přenos do sambhógakáji sjednocením fáze vytváření a završení Nižší přenos do nirmánakáji silou nezměrného soucítění Běžný přenos pomocí tří metafor Přenos za mrtvé, prováděný pomocí háku soucítění Běžný přenos pomocí tří metafor Cvičení se v přenosu vědomí Samotný přenos Fáze meditace přenosu Přípravné praxe Hlavní vizualizace Závěr Doslov Džamgön Kongtrula Lodrö Thaje Slovníček Prameny a literatura Texty citované Patrul Rinpočhem Práce citovaná v poznámkách a ve Slovníčku Díla Patrul Rinpočheho Životopisy Patrul Rinpočheho Sekundární zdroje Související tituly v českém překladu Poznámka českých překladatelů k přepisu a výslovnosti Rejstřík

15 Seznam vyobrazení Obálka, Mandala dákiní s. 2, Buddha Šákjamuni (dřevořez z Derge) s. 6, Guru Rinpočhe (malba Orgjen Lhündrub) s. 16, Padmasambhava (kresba Lama Wangdu) s. 18, Longčhenpa (kresba Glen Eddy) s. 22, Džigme Lingpa (kresba Glen Eddy) s. 30, Džigme Gjalwe Ňugu (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 42, Patrul Rinpočhe (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 48, Životy Džamjang Khjence Wang pa (kresby Lama Wangdu na základě črt Dilgo Khjence Rinpočheho) s. 48, Džamjang Khjence Wanpo s. 78, Král Thrisong Decen s. 80, Gampopa s. 144, Džecün Dragpa Gjalcchen s. 203, Drom Tönpa s. 300, Atíša (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 224, Milarepa s. 242, Dilgo Khjence Rinpočhe (foto Matthieu Ricard) s. 244, Božstva útočiště s. 272, Šántidéva (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 354, Vadžrasattva s. 378, Mandala vesmíru s. 396, Mačig Labdrön (malba Gérard Muguet) s. 405, Phadampa Sangje (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 412, Dudžom Rinpočhe s. 422, Guru Rinpočhe a linie Podstaty srdce neomezeného prostoru (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 458, Samje (foto John Canti) s. 461, Guru Rinpočhe podle Barčhe künsel (malba ze sbírky Dzongsar Khjence Rinpočheho) s. 466, Kangjur Rinpočhe s. 491, Pohled směrem ke klášteru Dzogčhen (foto Christian Bruyat) s. 497, Děsivý palác Jamántaky (foto Christian Bruyat) s. 498, Jeskyně poblíž kláštera Dzogčhen (foto Christian Bruyat) s. 560, Gönpo Legden, (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 560, Gönpo Maning Nagpo (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 561, Ékadžátí (kresba Könčhog Lhadrepa) s. 561, Ráhula (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 562, Damčen Dordže Legpa (dřevořez Gomčhen Ulekše) s. 562, Ccheringma (ze sbírky Čhö ling) / 15

16 Padmasambhava

17 Předmluva Jeho Svatosti dalajlamy Džigme Gjalwe Ňugu, jeden z předních žáků Džigme Lingpy, držitele učení Dzogpa čhenpo Longčhen ňingthig, předal ústní pokyny k Longčhen ňingthig a jeho žák Dza Patrul Rinpočhe je písemně zaznamenal a opatřil názvem Künzang lame želung (Slova mého dokonalého učitele). V učení velké dokonalosti (dzogčhen) se praví, že nelze dosáhnout probuzení prostřednictvím spoutané mysli. Místo toho je třeba rozpoznat mysl takovou, jaká je, a uvidět, že všechny jevy jsou jen její vlastní hrou. Poté si toto zjištění nepřetržitě a s jednobodovým soustředěním postupně osvojujeme. Ovšem k úplnému pochopení nepostačí pouze číst knihy. Je třeba cvičit se v plném přípravném systému tradice Ňingma, a navíc i obdržet konkrétní učení od způsobilého mistra linie Ňingma spolu s jeho požehnáním. Žák také musí shromáždit velké množství zásluh. Proto velcí ňingmapovští mistři jako Džigme Lingpa a Dodrubčhen vynakládali tak veliké úsilí. Překlad spisů obsahujících dzogčhenové přípravné praxe je pro naši dobu nesmírně hodnotný. Blahopřeji překladatelské skupině Padmakara k překladu této knihy do angličtiny a francouzštiny. Tento autentický výklad přípravných praxí zajisté přinese užitek všem, kdo se zajímají o dzogčhen. 23. listopadu 1990 Dalajlama Předmluva Jeho Svatosti dalajlamy / 17

18 Longčhenpa ( ), nejskvělejší učitel linie Ňingma. Longčhen Rabdžampa shromáždil učení Podstaty srdce Padmasambhavy, Vimalamitry a Ješe Cchogjal. Všechna tato učení předal Džigme Lingpovi ve sledu vizí jako Podstatu srdce neomezeného prostoru.

19 Předmluva Dilgo Khjence Rinpočheho Kniha Slova mého dokonalého učitele, průvodce přípravnými praxemi Podstaty srdce neomezeného prostoru velké dokonalosti vysvětluje cestu čtyř hlavních škol tibetského buddhismu bez rozdílu. Kniha obsahuje všechna učení, včetně stupňů cesty pro bytosti s trojí úrovní pochopení, stejně jako tři hlavní témata cesty; tři vnímání, přípravné praxe k cestě a plodu; buddhovskou přirozenost jako příčinu, vzácnou lidskou existenci jako oporu, duchovního přítele jako hnací sílu a jeho instrukce jako metodu, káje a moudrost jako výsledek tak se zde v jednom proudu sbíhají tradice Kadampy a mahámudry. V souladu s tradicí Ňingma je zde rovněž obsažena cesta jako odhodlání se osvobodit na základě zřeknutí se samsáry, důvěra pramenící z přesvědčení o následcích činů, bódhičitta v podobě úsilí pomáhat druhým a čisté vnímání naprosté čistoty všeho, co je. Tento text je nepostradatelným průvodcem k výkladům všech praxí, přípravných stejně jako hlavních. Je to kniha nesmírně hodnotná, nepředstavuje žádné nebezpečí a obsahuje všechny klíčové body cesty. V této šťastné době, kdy se světlo Buddhova vzácného učení začíná šířit světem, byl tento text přeložen v hluboké naději, že přinese užitek každému, kdo se s ním setká, a že se stane předmětem studia, uvažování a meditace. Je proto velmi důležité, aby adepti dharmy tento text předávali a studovali. Předmluva Dilgo Khjence Rinpočheho / 19

20 Poděkování překladatelů V souladu s tibetskou tradicí bychom jakožto překladatelé rádi poděkovali učitelům linie: Dudžom Rinpočhemu, Dilgo Khjence Rinpočhemu a Kangjur Rinpočhemu, jejichž mimořádná inspirace a trpělivá vysvětlení byla základním zdrojem našeho úsilí o pochopení těchto učení. Děkujeme také mnoha dalším lamům, kteří nám pomáhali a zodpovídali naše otázky Dodrubčhen Rinpočhemu, Ňošul Khenpo Rinpočhemu, Dzogčhen Khenpo Thubtenovi, Zenkar Rinpočhemu, Khecün Zangpo Rinpočhemu, Lamovi Sogjal Tobgjalovi a mnoha dalším. Překladatelská skupina Padmakara sestává ze studentů tibetského buddhismu z několika různých zemí i oborů a pracuje pod vedením Pema Wangjal Rinpočheho a Džigme Khjence Rinpočheho v Centre d Etude de Chanteloube v Dordogne v jihozápadní Francii. Práce na tomto překladu probíhala souběžně se vznikem a vývojem překladatelské skupiny, jejíž členové začali studovat Künzang lame želung od Patrul Rinpočheho v polovině 70. let v Indii i v Evropě. Členové překladatelské skupiny pak během tradičních meditačních ústraní, která se v Chanteloube konají od roku 1980, dostávali podrobné výklady ke Künzang lame želung jako základ pro vlastní vadžrajánovou praxi. Členové skupiny pak text přeložili do francouzštiny pod vedením svých tibetských učitelů a v roce 1987 překlad vydalo právě vzniklé nakladatelství Editions Padmakara pod názvem Le Chemin de La Grande Perfection (Cesta velké dokonalosti). První verzí anglického překladu byl hrubý překlad z francouzštiny, který pořídil Michael Dickman. Tato verze pak byla výcho- 20 / Poděkování překladatelů

21 zím bodem pro následný anglický překlad z tibetského originálu. Překlad, jenž prošel množstvím revizí, připravili Christian Bruyat, Charles Hastings a John Canti. Stephen Gethin pomáhal s redakčními úpravami a vytvořil rejstřík. Překladatelé jsou vděční korektorům Michalu Abramsovi, Wulstanu Fletcherovi, Heleně Blankleder, Rinchen Lhamo, Elisse Mannheimer a Vivian Kurtz za jejich cenné návrhy a připomínky a Jill Heald za pomoc se strojopisem. Konečně náš vřelý dík také patří Kerry Brownovi z International Sacred Literature Trust za jeho vytrvalou a trpělivou podporu. Poděkování překladatelů / 21

22 Džigme Lingpa ( ), obdržel přenos Podstaty srdce neomezeného prostoru od Longčhenpy. Poté tato učení v ústraní praktikoval a následně je předal svým vlastním žákům.

23 Předmluva k druhému vydání anglického překladu Díky povzbudivému zájmu o tuto knihu a potřebě jejího dotisku jsme mohli učinit několik změn. Do druhého vydání jsme zařadili předmluvu, kterou Dilgo Khjence Rinpočhe napsal pro první francouzské vydání, a také doslov velkého Džamgön Kongtrula k vůbec prvnímu výtisku tohoto textu z dřevěných desek pořízenému před více než sto lety. Ilustrace v tomto vydání jsou kvalitnější, poznámky a Slovníček jsou rozšířené a zrevidované a sanskrtské termíny jsou uváděny ve standardním přepisu. Ovšem hlavní změnou je úprava vlastního textu, která je výsledkem pečlivé a důkladné revize anglického překladu, kterou provedl Pema Wangjal Rinpočhe. Jeho početné komentáře, objasnění a dotazy, průměrně tři až čtyři na každé stránce, nám umožnily pohlédnout kriticky na přesnost překladu a přiblížit ho ještě více původnímu významu textu Patrul Rinpočheho. Čtenáře prvního vydání můžeme ujistit o tom, že jsme nenalezli žádné zásadní chyby týkající se podstaty vysvětlovaných pokynů a praxí. Nicméně doufáme, že překlad textu, který je po právu vyzdvihován pro své bohatství příběhů a podrobností, získal na autentičnosti a přesnosti právě v těchto jemnějších detailech. Žádný překlad není nikdy definitivní. Doufáme, že i do budoucna budeme nadále překlad této knihy vylepšovat už proto, že díky množství povzbudivých ohlasů z celého světa víme, že tento text intenzivně a podrobně využívají jak jednotliví čtenáři, tak skupiny žáků jako základ pro studium a praxi. Kdyby nám to umožnil čas, Předmluva k druhému vydání anglického překladu / 23

24 bývali bychom rádi provedli důkladnou revizi poznámkového aparátu ve světle nového překladu jednoho z hlavních zdrojů, z něhož jsme při sestavování poznámek čerpali: Poznámky Khenpo Ngawang Palzanga, jejichž nový překlad právě vzniká pod vedením Alak Zenkara (za účasti několika členů překladatelské skupiny Padmakara, viz bibliografie). S touto revizí však musíme počkat až na třetí vydání. Všechny změny v tomto vydání zkompiloval, upravil a zanesl John Canti. Důležitou pomocí mu byla Maria Jesus Hervas, jejíž pečlivá práce na přípravě nadcházejícího španělského překladu odhalila řadu chyb či vynechání v překladu anglickém, stejně jako korektoři Helena Blankleder, Charles Hastings, Stephen Gethin a Wulstan Fletcher. Náš dík také opět patří nadaci Sacred Literature Trust a jeho ředitelům Paulu Setovi a Malcolmu Gerrattovi za jejich vytrvalý zájem a podporu a zejména za jejich trpělivost, těžce zkoušenou dlouhou dobou přípravy tohoto druhého vydání. 24 / Předmluva k druhému vydání anglického překladu

25 Úvod překladatelů Slova mého dokonalého učitele jsou jedním z nejoblíbenějších uvedení do základů tibetského buddhismu, vřele doporučovaným Jeho Svatostí dalajlamou i jinými významnými učiteli. Je to podrobný návod a popis metod, kterými může obyčejný člověk transformovat své vědomí a vydat se na cestu k buddhovství, stavu procitnutí a osvobození. První polovina knihy obsahuje sled zamyšlení nad marností a hlubokým utrpením koloběhu existence (samsára), poháněného nevědomostí a zmatenými emocemi, a nad nesmírnou hodnotou našeho lidského života, jenž nám skýtá jedinečnou příležitost dosáhnout buddhovství. Druhá polovina knihy vysvětluje první kroky diamantového vozu (vadžrajána), jehož mocné metody transformace jsou typickým rysem tibetské buddhistické tradice. Dílo Patrul Rinpočheho není pojednáním pro odborníky, nýbrž je to manuál praktických rad pro každého, kdo se chce upřímně cvičit v dharmě. Jeho styl je stejně srozumitelný pro prosté kočovníky a vesničany jako pro lamy a mnichy. Patrul Rinpočhe sám tvrdil, že text není jeho literární kompozicí, ale pouhým zapsáním ústních pokynů jeho učitele, přesně tak, jak je od něj Patrul Rinpočhe slyšel. Obzvláštní kouzlo této knihy spočívá v tom, že si při čtení připadáme jako žáci Patrul Rinpočheho, naslouchající jeho radám od srdce, pocházejícím z ústní tradice, kterou on sám obdržel od svého učitele, a z jeho vlastní hluboké zkušenosti získané za léta praxe. Patrul Rinpočhe vysvětluje vše, co je potřeba znát pro praxi dharmy, a také často s drtivou ironií varuje před mnohými chybami, kterých se na duchovní cestě můžeme dopustit. V textu se střídá poetický jazyk s běžnou hovorovou řečí a všechny pokyny jsou ilu- Úvod překladatelů / 25

26 strovány řadou citátů, praktickými příklady z každodenního života a bohatstvím příběhů. Některé z těchto příběhů se navracejí až k samotnému počátku buddhismu v 5. století př. n. l., jiné čerpají z neobyčejných životních příběhů velkých mistrů Indie a Tibetu a další jsou ze života obyčejných obyvatel Khamu, rodné provincie Patrul Rinpočheho. Patrul Rinpočhe byl známý tím, jak bezprostředně a do hloubky testoval mysl svých žáků. Byl pevným zastáncem Atíšova výroku o tom, že nejlepší duchovní přítel je ten, který napadá tvé skryté chyby. Ačkoliv se Patrul Rinpočhe obrací svými slovy ke konkrétním žákům a čtenářům své doby, stačí jen malá změna zorného úhlu, abychom si uvědomili, že lidská povaha zůstává nápadně stejná bez ohledu na dobu či kulturu. Cítíme, jak se odhalují skrytá zákoutí naší vlastní povahy, a jsme nuceni zamýšlet se nad vlastními myšlenkovými návyky a otevírat svou mysl novým možnostem. V závěrečné kapitole autor svou práci popisuje těmito slovy: Při sepisování těchto pokynů jsem se primárně neřídil estetickými či literárními ohledy. Mým hlavním cílem bylo především pravdivě zaznamenat ústní pokyny mého ctihodného učitele, tak aby byly snadno pochopitelné a prospěšné pro mysl. Snažil jsem se, abych je neznehodnotil přidáváním svých vlastních slov či myšlenek. Při různých příležitostech můj učitel rovněž předával mnoho konkrétních pokynů k odhalení skrytých chyb. Vše, co jsem si z nich dokázal zapamatovat, jsem také na příhodných místech v textu uvedl. Nepoužívejte je jako okno, kterým sledujete chyby druhých, nýbrž jako zrcadlo ke zkoumání chyb vlastních. Hledejte pozorně ve své mysli, zda tyto skryté chyby máte či ne. Pokud ano, rozpoznejte je a zbavte se jich. Napravte svou mysl a neochvějně ji uveďte na pravou cestu Ve vadžrajánovém buddhismu probuzení není vzdáleným ideálem, ale něčím, čeho může být při použití správných metod a výjimečného úsilí dosaženo tady a teď, již v tomto životě. V tibetské tradici živoucí moudrosti jsou všechny texty, meditační praxe i me- 26 / Úvod překladatelů

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Pokračování výkladu devíti ján a úvod k fázím vytváření a završení Meditační kurz v hotelu Svratka 25. 27. října 2014 Jsme velice potěšeni, že Její Eminence

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Devět ján s důrazem na tři vnitřní tantry, jakožto úvod do vadžrajánového buddhismu Meditační kurz v hotelu Svratka 19. 21. října 2013 Jsme velice potěšeni,

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Učení na základě Buddhova prvního otočení kolem Dharmy / Dvanáctičlenný řetězec závislého vznikání Meditační kurz v hotelu Zvíkov 3. 5. dubna 2011 Jsme

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná? THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Její Eminence Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe Pokračování výkladu k fázím vytváření a završení z cyklu Mindrolling Dorsem

Její Eminence Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe Pokračování výkladu k fázím vytváření a završení z cyklu Mindrolling Dorsem Její Eminence Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe Pokračování výkladu k fázím vytváření a završení z cyklu Mindrolling Dorsem Meditační kurz v hotelu Svratka 13. 15. října 2015 Jsme velice potěšeni, že

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Otázka: Buddhismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zofie02 ÚVOD

Otázka: Buddhismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zofie02 ÚVOD Otázka: Buddhismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zofie02 ÚVOD Jako téma mého referátu jsem si vybrala buddhismus. Práci budu prezentovat v předmětu společenskovědního semináře. Toto téma

Více

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost.

Více

Planoucí záře. tulku Urgjän Rinpočheho. Vzpomínky. Erik Pema Kunsang a Marcia Binder Schmidtová. Předmluva Sögjal Rinpočhe Úvod Daniel Goleman

Planoucí záře. tulku Urgjän Rinpočheho. Vzpomínky. Erik Pema Kunsang a Marcia Binder Schmidtová. Předmluva Sögjal Rinpočhe Úvod Daniel Goleman Planoucí záře Předmluva Sögjal Rinpočhe Úvod Daniel Goleman Dharmagaia Vzpomínky tulku Urgjän Rinpočheho jak je zaznamenali Erik Pema Kunsang a Marcia Binder Schmidtová Předmluva Sögjal Rinpočhe Úvod Daniel

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výstava Odkaz Tibetu

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výstava Odkaz Tibetu TISKOVÁ ZPRÁVA Výstava Odkaz Tibetu Exkluzivní výstavu s názvem Odkaz Tibetu připravilo plzeňské Západočeské muzeum ve spolupráci s Buddhistickým centrem Plzeň, o.s. Expozice, na níž se představí vzácné

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

DharmaGaia. Dilgo Khjence Rinpočhe. Sto veršů rad. mistra jménem Padampa Sanggjä. lidem z Tingri

DharmaGaia. Dilgo Khjence Rinpočhe. Sto veršů rad. mistra jménem Padampa Sanggjä. lidem z Tingri DharmaGaia Dilgo Khjence Rinpočhe Sto veršů rad mistra jménem Padampa Sanggjä lidem z Tingri Přeložili Lukáš Chmelík a Lucie Hanigerová Překladatelé děkují Matthieu Ricardovi za svolení k přeložení tohoto

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas

Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas DIAMANTOVÉ SRDCE ČTVRTÁ KNIHA Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas Přeložila Jana Žlábková KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Almaas, A. H. [Diamondhearth. Book 4. Česky] Diamantové srdce. IV, Nezničitelná

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Meditace, jóga a šamanské nauky

Meditace, jóga a šamanské nauky Meditace, jóga a šamanské nauky aneb,, Hory učí samy,, PENZION POD PRALESEM, DOLNÍ LOMNÁ, JABLŮNKOVSKO 26. - 28.7.2013 www.podpralesem.euweb.cz Máte rádi meditaci? Chtěli by jste se zrelaxovat a zkusit

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

PÝCHA. Pocit vlastní důležitosti

PÝCHA. Pocit vlastní důležitosti PÝCHA Pocit vlastní důležitosti Pýcha, egoismus a pocit vlastní důležitosti jsou základem všech životních problémů člověka.* Víme, že všechna světová náboženství věnují tomuto ničivému pocitu hodně pozornosti.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Kundalini jóga - Jóga vědomí

Kundalini jóga - Jóga vědomí Kundalinijóga podle Yogi Bhajana Ženská cesta k sobě, vlastnímu sebepoznání, zdraví, vnitřní radosti a potěšení ze života. Kundalini jóga - Jóga vědomí Manuál Ženy jak se stát: šťastnou, zdravou, krásnou,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Kdo jsi? Já jsem já Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Mír zaniká, pravda je vzácná, mysl je tomu příčinou. Ó, udatní synové Bháratu, slyšte! (báseň v telugu) Vtělení lásky! Bháraťan není jen ten,

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více