Evangelium všem dětem ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelium všem dětem ČR"

Transkript

1 Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR

2 Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby každé dítě v ČR mohlo slyšet evangelium, připadal mi ten úkol jako obrovská, nepřekonatelná hora. Copak tady můžu sama něco pořídit? Připadala jsem si jako mravenec proti mamutovi. Bůh mi tehdy ukázal, že mě chce použít v první řadě jako multiplikátorku - že mám tedy v práci s dětmi pomáhat jiným a sloužit tak jejich prostřednictvím. V dalších letech mě Bŧh pouţil k tomu, ţe několik tisíc pracovníkŧ s dětmi v církvích dostalo základy a impulsy pro svou službu dětem; vznikla, kromě jiného, řada systematických materiálŧ pro práci s dětmi od 1 do 14 let, která slouží už řadu let v nejrůznějších denominacích a na mnoha místech ČR; více než stovka písní přináší biblické poselství v mnoha rodinách a společenstvích dětem i dospělým, kteří je rádi poslouchají i zpívají; kníţky a drobné dárky s křesťanským obsahem přinášejí cenné impulsy do všedního dne dětí i rodin; mnoho rodičŧ našlo povzbuzení pro svůj důležitý úkol v křesťanské výchově dětí; už od r je na internetu křesťanská stránka s biblickým poselstvím pro dětí. Takovým způsobem jsem mohla přispět k tomu, zpřístupnit biblickou zvěst mnoha tisícům dětí v ČR i bez toho, že bych je někdy osobně potkala. Je to pro mě obrovský zázrak a Boţí dar!

3 Mezitím už vyrostla nová generace dětí, a s ní přišly i nové výzvy. Boží poselství zůstalo stejné, ale jeho podání musíme přizpůsobovat novým okolnostem. Chceš se k nám připojit a spolu s námi nasadit všechno pro to, aby i generace 2020 uslyšela dobrou zprávu o Jeţíši Kristu? Spoléhám na to, že Bůh mi i dál bude posílat spolubojovníky, a že společně budeme účinným nástrojem v Boží ruce. Manuela Jungová předsedkyně o.s. Naším posláním je přispívat k tomu, aby každé dítě ČR mohlo slyšet evangelium názornou, srozumitelnou a atraktivní formou. Bŧh tě má rád a chce s tebou mít osobní vztah!

4 Jak děti zaujmout? Jak dobře vyuţít čas? VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŦ Nabízíme vám praktické impulsy, nápady a základní i odborné informace pro službu dětem. Připravili jsme k tomu různé cestičky a formy, aby si každý mohl vybrat, co mu nejvíce vyhovuje: Příručku Každé dítě potřebuje slyšet evangelium - prakticky a názorně plus CD-ROM s mnoha ukázkami... Online workshopy: různá témata vždy na jeden týden - 24 hodin denně odkudkoliv dostupné Korespondenční kurzy: individuálně, kdykoliv a odkudkoliv, předávání lekcí a úkolů přes náš web Videoškoličku: krátké videosemináře (cca 30 minut) pro individuální studium z domova nebo celého týmu společně s diskusí Kamenné semináře: aktuální nabídku najdete na

5 PRACOVNÍ POMŦCKY Připravili jsme pro vás systematické pracovní pomůcky pro různé věkové skupiny na celkem 13 let, plus různé doplňující materiály aby vaše děti dostaly hravou formou dobrý biblický základ s aplikací do života... Objevujme Boţí stvoření Cyklus na 2 roky pro práci s dětmi od 1 do 3 let Objevujme Bibli s předškoláky Cyklus na 4 roky, 90 témat / 180 hodin Objevujme Bibli se školáky Chronologický cyklus na 5 let, 206 témat / hodin Boţí most k člověku Cyklus na 2 roky pro práci s dětmi od 12 do 14 let Co s dětmi probírat? Kde vzít nápady, obrázky? TIP: vyzkoušejte novou řadu DIGI, Objevujme Bibli v novém, přepracovaném vydání pro generaci 2020!

6 PRAKTICKÉ IMPULSY PRO KŘESŤANSKÝ ŢIVOT S DĚTMI Jak může naše křesťanská rodina v dnešní době obstát? Co moje dítě v různém věku pro svou víru nejvíc potřebuje? Jak dětem pomůžeme obstát pod tlakem médií? Jak dětem pomůžeme najít ve světě své místo? Jak pomůžeme dospívajícím projít pubertou? Připravili jsme pro vás rŧzné formy inspirace: literatura, online workshopy, semináře, praktické pomůcky aktuální nabídku a ukázky najdete na našem webu. Jak vést naše děti k Bohu prakticky?

7 Kde mŧţeme čerpat? Kde najdeme povzbuzení a posilu pro duchovní ţivot? KŘESŤANSKÉ DÁRKY (NEJEN) PRO DĚTI Materiály pro společné chvilky s Bohem Knížky, napínavé příběhy ze života dětí Písničky s dětským souborem Klauníci Hry Klíčenky, záložky, propisky a mnoho dalších drobných dárků Pomůžeme vám stmelit vaši rodinu a žít křesťanství prakticky sedm dní v týdnu!

8 Evangelium pro děti - příklad: NÁZORNÁ LEKCE TRHLINA Boží společenství s lidmi, rozbité a zase obnovené Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Představ si, Bůh vždycky byl a vždycky bude. Vlastně si to nedovedeme vůbec představit, ale je to přesto pravda, protože nám to říká Bible. (Gn 1; Ef 1,10) V Boţím slově čteme, že všechno, co existuje, stvořil Bůh: světlo, rostliny, zvířata, a nakonec to nejcennější člověka. Bůh pro člověka udělal krásnou zahradu, lidé tam měli všechno, co potřebovali. Bůh a člověk byli přátelé, patřili dohromady. Ale jednoho dne se vše změnilo. Adam a Eva Pána Boha neposlechli, nepříteli Božímu se podařilo zlákat lidi na svou stranu. Od té doby jsou všichni lidé od Boha oddělení. Je tu strach, smutek, hádky spojení s Bohem je zničeno. Bůh je svatý a zlo se k němu nehodí stejně jako den a noc se k sobě nehodí. Trest za hřích je smrt, a to znamená být daleko od Boha. (Iz 59,2; Ř 3,23) Boţí příběh s námi lidmi zde však nekončí, protože nás Bůh má moc rád! Proto se stal člověkem a sám vzal náš trest na sebe. (J 3,16) A každý, kdo přijme Boží dar odpuštění a Ježíše jako pána svého života, může opět patřit k Bohu. Spojení se obnoví a budeme s ním jednou žít v nebi. Už jsi jeho dar přijal(a) pro sebe?

9 KŘESŤANSKÝ INTERNET PRO DĚTI Pro generaci 2020 je nemyslitelný život bez moderních medií. Proto musíme do služeb evangelia bezpodmínečně zapřáhnout i je. Rodiče se mohou spolehnout, že děti jsou na našem webu v bezpečí (nejsou tam odkazy na jiné stránky, za které bychom se nemohli zaručit). Web4kids biblické impulsy interaktivní a hravou formou, každý pátek nové zajímavosti! Hlavní cílová skupina: děti 7 až 10 let Náš křesťanský web pro děti se zrodil v roce Od té doby prošel obrovským vývojem a stále na něm pracujeme. Někdy nám však chybí pracovní síly (pomoc uvítáme :-) Web4kids jsou dobré a bezpečné stránky pro naše děti i pro jejich kamarády

10 Nabízíme preventivní program ETICKÉ DÍLNY DO CELÉ ČR Směrovka do života teenagerů Dnešní mladá generace se potýká s problémy, které předchozí generace téměř neznaly. Žijeme společně, a přesto jakoby v jiných světech. Mladí lidé hledají odpovědi na své otázky a rady, jak čelit svým problémům, avšak snadno dostupná řešení na internetu, v bulvárních časopisech či v televizním kýči dobré nasměrování nenabízejí. Etické dílny (19 témat) pomoc v etické výchově V rámci vyučování probíhá ve třídě cyklus tvořivých besed ( dílen ), které mají 8 15letým dětem pomoci položit mravní základ pro jejich každodenní rozhodování, zakotvený v křesťansko-židovské etice. Které hodnoty jsou dnes dŧleţité?

11 Co mŧţeme jako křesťané udělat pro budoucnost naší společnosti? Připravili jsme program Školení a koučing lektorŧ pomoc a podpora nadaným lektorŧm. Předáváme základy ED, zkušenosti a veškeré materiály pro výuku. ZÁKLAD = seminář základŧ ED a korespondenční kurz ED představení ED motivace ukázka hodiny praktické úkoly osobní pohovor (skypem, telefonem) Vyškolili jsme už desítky lektorů z celé ČR!

12 Jsme mezidenominační nezisková organizace a slouţíme dětem, rodičŧm a sborŧm všech církví. Financováni jsme převáţně z darŧ našich přátel. Tim 2,2 o.s. Libáňská 4, Praha 9 tel.: Bankovní spojení pro finanční podporu: ČSOB Praha, č.ú / 0300 VS: tvoje osobní číslo u nás I ty se k nám mŧţeš přidat, jako uživatel našich nabídek, modlitebník, dárce, spolupracovník. Jen společně dokáţeme, aby kaţdé dítě ČR mohlo slyšet evangelium!

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

PŘIVÍTÁNÍ. Váš tým Alfy pro mládež

PŘIVÍTÁNÍ. Váš tým Alfy pro mládež ÚVOD PŘIVÍTÁNÍ Nikdo ať tebou pohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. (1Tm 4,12) Jsme rádi, že se vám do rukou dostala tato příručka a

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy Jaro 2009 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti I.N.

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2014 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 ÚVODNÍK Kristus v nás: Lev i beránek Být jako On znamená být lvem i beránkem. V Bibli je Ježíš Kristus

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně

Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Nejen Informátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně listopad 2009 ročník desátý, číslo 3 Efezským 6:18-20 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte

Více

NABÍDKA. Na využití objektu Baštýřská č. p. 67. Pro projekt Rozšířená rodina

NABÍDKA. Na využití objektu Baštýřská č. p. 67. Pro projekt Rozšířená rodina NABÍDKA Na využití objektu Baštýřská č. p. 67 Dle veřejného záměru městské části Praha 14 Pro projekt Rozšířená rodina OBSAH NABÍDKY: 1. Kdo jsme 2. Co děláme 3. Proč je to tak důležité 4. Komu hlavně

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 2/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK KAM JDEME? Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych

Více