T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel"

Transkript

1 T-MOBILE AUTOPARK Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel

2 Obsah 1 Jak začít Jak se přihlásit Změna hesla Jak pracovat s aplikací Okno Průzkumník Okno Mapa Okno Data Okno Reporty Ostatní Základní nastavení Kontrola identifikace vozidel Kontrola počátečního stavu kilometrů Základní funkce Jak pracovat s oknem Průzkumník Jak pracovat s oknem Mapa Jak pracovat s oknem Data Práce s knihou jízd Evidence vozidel, uživatelů, řidičů, karet, bodů zájmu Jak pracovat s oknem Reporty Pokročilé funkce Pokročilé nastavení Nastavení Editace vozidla Vytvoření a editace uživatelů Vytvoření řidičů Vytvoření skupin Pokročilá práce s mapou Zobrazení aktuální pozice vozidla na mapě Oblasti uživatelského zájmu Pokročilá práce s datovým oknem Evidence a vyúčtování soukromých a služebních kilometrů Energetická třída provozu vozidla Cestovní příkazy Import nákupů... 51

3 3.3.5 Rezervace vozidel Zprávy systému Často kladené otázky Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k pořízení nejnovějšího telematického systému v České republice T-Mobile Autopark. V následujících kapitolách Vám ukážeme, jak s aplikací pracovat a jak s její pomocí snížit náklady na provoz Vašeho vozového parku. 1 Jak začít 1.1 Jak se přihlásit Aplikaci T-Mobile Autopark spustíte zadáním adresy do internetového prohlížeče. Aplikace je optimalizována pro prohlížeč Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 12 a vyšší a Chrome verze 21 a vyšší. Není ji potřeba instalovat a je přístupná z jakéhokoli počítače připojeného k internetu. Pro přihlášení vložte své zákaznické číslo (Zákazník), jméno uživatele (Jméno) a Heslo. Jste-li odpovědnou osobou za firemní flotilu nebo aplikaci T-Mobile Autopark, byla Vám přiřazena role Firemního administrátora a obdrželi jste přihlašovací údaje em po objednání služby. Zákaznické číslo je evidenční šestimístné číslo, Jméno Vám bylo přiděleno, a stejně tak Heslo, které je nutné ihned po prvním přihlášení změnit. Pokud přihlašovací údaje nemáte k dispozici, kontaktujte technickou podporu T-Mobile na lince Ostatní uživatelé aplikace musejí požádat svého Firemního administrátora o umožnění přístupu do aplikace T-Mobile Autopark.

4 1.2 Změna hesla Z bezpečnostních důvodů si každý uživatel aplikace T-Mobile Autopark musí po prvním přihlášení změnit heslo. Je třeba zadat původní heslo a poté nové heslo a nové heslo ještě jednou pro kontrolu. Stejně tak je nutné heslo změnit po jakémkoliv nastavení hesla administrátorem, či při podezření na prozrazení hesla. 1.3 Jak pracovat s aplikací Práce s obsahem aplikace je velmi snadná a k většině funkcí se lze dostat několika způsoby. Těmi nejzákladnějšími jsou ikony v pravém horním rohu každého okna nebo rozbalovací menu, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na dotyčný prvek (vůz, uživatel, místo na mapě, atd.).

5 1.3.1 Okno Průzkumník Okno Průzkumník najdete v levé části obrazovky. Průzkumník je klíčovým prvkem pro navigaci ve vozovém parku a pomocí něj vybíráte jednotlivá vozidla, uživatele či řidiče, se kterými chcete dále pracovat. Obrázek 1: Průzkumník Okno Průzkumník zobrazíte nebo skryjete pomocí volby v menu Zobrazení Průzkumník, alternativně také pomocí kliknutí na střed jeho pravého ohraničení. Velikost okna je možné pomocí myši libovolně v horizontálním směru přizpůsobit, a to posunem jeho pravého ohraničení. Obsah okna Průzkumník je zobrazen ve stromové struktuře, která reflektuje strukturu Vašeho vozového parku. Standardně obsahuje jméno Vaší společnosti a podskupiny D1 (divize 1) a S1 (středisko 1), pod kterými najdete seznam svých vozidel. Vytvoření divizí a podskupin je vhodné pro větší autoparky a najdete jej v kapitole Vytvoření skupin. Dvojklikem na konkrétní objekt (vozidlo, řidič) zobrazíte jeho detail v okně Data (knihu jízd daného vozidla či detail řidiče) Okno Mapa Okno Mapa je centrální částí celé aplikace. Lze jej zvětšit či zmenšit ve vertikálním i horizontálním směru skrytím oken Průzkumník, Data a Reporty. Tuto čáru je možné libovolně posouvat ve vertikálním směru myší. Kliknutím na střed čáry se mapa maximalizuje na celé okno nebo vrátí do původní proporce s oknem Data. Mapa vychází z mapových podkladů Google a poskytuje služby a komfort na stejné úrovni jako Google Maps. Mapu můžete přiblížit či oddálit pomocí rolovacího kolečka myši nebo ikon + / a posuvníkem měřítka v levé části okna. Posouvat mapu můžete pohybem myši při současném držení jejího levého tlačítka. K dispozici je také funkce Street View podržením ikony levým tlačítkem myši a jejím umístěním na požadované místo v mapě získáte fotografický náhled ulic ve 3D.

6 1.3.3 Okno Data Okno Data najdete v dolní části obrazovky. Jde o hlavní zdroj informací o jednotlivých vozech a jejich uskutečněných jízdách, o řidičích, uživatelích či přiřazených tankovacích kartách. Najdete v něm jak detail pro zvolené objekty, tak i jejich základní sumář. Obrázek 2: Data Datové okno zobrazíte či skryjete pomocí volby v záložce Zobrazení Data, alternativně také pomocí kliknutí na jeho horní hraniční čáru. Tuto čáru je možné libovolně posouvat ve vertikálním směru myší. Výběr jedné položky provedete kliknutím levým tlačítkem myši na příslušnou položku, výběr více položek (jízd, uživatelů, vozidel, atd.) provedete buď kliknutím levým tlačítkem myši na první a při současném stisknutí klávesy SHIFT kliknutím levým tlačítkem myši na poslední položku (provede se souvislý výběr od první do poslední zvolené položky) nebo stisknutím klávesy CTRL a kliknutím levým tlačítkem myši na příslušné položky (provede se individuální výběr). V datovém okně se otevírají záložky, které lze pomocí myši přesouvat držením levého tlačítka myši uchopte záložku a přesuňte ji na požadované místo mezi ostatní záložky. Aktivní záložku lze zavřít kliknutím na symbol X vedle jejího názvu, neaktivní záložku kliknutím na symbol X, který se objeví vedle jejího názvu po najetí myší na danou záložku. Kliknutím pravým tlačítkem myši nad záložkami se otevře nabídka X Zavřít (zavře se daná záložka) a X Zavřít vše (zavřou se všechny záložky) Detailněji obsah okna Data rozebereme v kapitole 2.3 Jak pracovat s oknemjak pracovat s Okno Reporty Okno s předdefinovanými Reporty najdete v pravé části obrazovky. Obsahuje předdefinované, nejdůležitější a nejpoužívanější reporty.

7 Obrázek 3: Reporty Okno zobrazíte či skryjete pomocí volby Zobrazení Reporty, alternativně také pomocí kliknutí na jeho levou hraniční čáru. Tuto čáru je možné libovolně posouvat v horizontálním směru myší. Dvojklikem myší na název reportu získáte jeho detail v datovém okně Ostatní Pro zobrazení aplikace na celou obrazovku slouží ikona odhlášení. v pravém horním rohu vlevo od ikony Odhlášení z aplikace se provádí kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu. 1.4 Základní nastavení Po prvním přihlášení administrátora či uživatele je potřeba změnit přístupové heslo aplikace Vás k tomu automaticky vyzve. Aplikace je nyní připravena k používání v základním nastavení. Před zahájením praktického využívání aplikace doporučujeme provést následující kontrolní kroky. Postup pro další detailnější nastavení vozidel, divizí či středisek, najdete dále v kapitole 3.1 Pokročilé nastavení Kontrola identifikace vozidel Každé vozidlo je v aplikaci standardně identifikováno pomocí registrační značky (RZ). Doporučujeme zkontrolovat správnost RZ vozidel v aplikaci. V případě nesouladu, nebo pokud je namísto RZ uveden dočasný číselný kód (například z důvodu, že v době pořízení monitoringu ještě vozidlo vlastní RZ nemělo), opravte identifikaci vozidla pomocí následujících kroků: Vyberte vozidlo v okně Průzkumník

8 zvolte Editovat (kliknutí pravým tlačítkem myši na vybrané vozidlo nebo volbou ikony v okně Data) upravte RZ v Základních údajích na kartě Obecné Kontrola počátečního stavu kilometrů Pro správnou informační funkci aplikace je třeba, aby stav kilometrů každého vozidla v aplikaci odpovídal skutečnosti na tachometru. V případě nesouladu opravte stav kilometrů pomocí následujících kroků: Vyberte vozidlo v okně Průzkumník, vyberte první záznam o jízdě vozidla (první jízdu v seznamu), klikněte na ikonu Korekce tachometru v pásu ikon v pravém horním rohu okna, opravte stav tachometru a uložte jej. 2 Základní funkce 2.1 Jak pracovat s oknem Průzkumník Navigační průzkumník slouží ke strukturovanému zobrazení vozidel a řidičů v organizačních jednotkách a umožnuje tak snadný přístup k požadovaným informacím. Popis hlavních ikon Ikona Popis Funkce Hledat Fulltextové vyhledávání vozidel a řidičů Obnovit Možnosti Skrýt Obnovení průzkumníku a mapy Pomocí této nabídky máme možnost v průzkumníku zobrazit pouze vozidla nebo pouze řidiče a dále nastavit zobrazení pouze využívaných organizačních jednotek Skrytí okna průzkumníka Pomocí tlačítek a můžete v průzkumníku najednou rozbalit a zabalit obsah všech organizačních jednotek.

9 Kliknutím na řádek s ikonou složky Kliknutím na řádek s ikonou vozidla vozidla. Kliknutím na řádek s ikonou řidiče rozbalíte obsah pouze zvolené organizační jednotky. otevřete v datovém okně záložku s knihou jízd zvoleného otevřete v datovém okně záložku s možností editace řidiče. Na řádku s organizační jednotkou a vozidly naleznete také ikonu Zobrazit na mapě, díky které si můžete libovolně zvolit, které vozidla chcete aktuálně sledovat na mapě. Deaktivaci provedete kliknutím na ikonu, která symbolizuje aktivní zobrazení vozidel na mapě. V nabídce pod pravým tlačítkem, nebo pomocí ikony Zobrazit nabídku na řádku zvoleného objektu, můžete krom rozbalení a zabalení organizačních jednotek také provádět aktivaci a deaktivaci zobrazení vozidel na mapě. Dále se zde nachází možnost Získat aktuální polohu vozidla na vyžádání, editace zvoleného objektu a v případě označení organizační jednotky možnost vytvoření podřízené organizační jednotky a řidiče. 2.2 Jak pracovat s oknem Mapa V základním režimu (prohlížení jízd) jsou k dispozici následující ikony: Ikona Popis Funkce Hledat adresu Plánování trasy Provoz Počasí Vyhledání adresy na mapě (dle konvencí Google Maps) Plánovač trasy z-do se zobrazením na mapě a popisem cestovního itineráře Zobrazení orientační hustoty provozu na hlavních komunikacích Zobrazení počasí v mapě Vyčistit mapu Odstranění všech zobrazených volitelných prvků Tabulka 1: Ikony pro práci s mapou a jejich popis Plánování tras Pomocí funkce Plánování tras můžete zobrazit na mapě trasu a navigaci po trase. Zadáním údajů do políček Odkud, Kam a Přes se trasa zobrazí do mapy. Zadat můžete souřadnice nebo adresu.

10 Druhou možností je kliknout pravým tlačítkem myši na vybraný bod na mapě, zobrazí se možnost výběru Trasy směrem Odtud, Sem, Přes, možnost najít Nejbližší vozidla a Vyčistit mapu. Funkce nejbližší vozidla slouží k vyhledání vozidel dle vzdálenosti od bodu, který určíme pravým kliknutím do mapy a výběrem možností Nejbližší vozidla. Vozidla se setřídí od nejbližšího po nejvzdálenější.

11 Provoz, počasí Kliknutím na ikonu Zobrazit vozidla na mapě se zobrazí vozidla na mapě, skrytí vozidel se provede kliknutím na ikonu Skrýt vozidla na mapě.

12 Obrázek 4: Detail vozidla na mapě Dvojím kliknutím na příslušnou jízdu v Knize jízd nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušnou jízdu a zvolením možnosti Zobrazit jízdu na mapě se jízda vykreslí do mapy. Najetím kurzorem na jízdu v mapě se zobrazí informace o čase a rychlosti vozidla. V pravém horním rohu mapy se rozšíří nabídka pro přehrání jízdy: Ikona Popis Funkce Přehrát Pozastavit Zastavit Zrušit přehrávání Začátek jízdy Konec jízdy Bod jízdy Přehrání jízdy Pozastavení přehrávání jízdy Zastavení jízdy do počátečního bodu Zrušení přehrávání a zobrazení jízdy v mapě Počáteční bod jízdy Konečný bod jízdy Úsekový bod v jízdě Posuvník Ruční posouvání přehrání jízdy Tabulka 2: Ikony pro práci s jízdami vykreslenými na mapě a jejich popis Kliknutím pravým tlačítkem v mapě se zobrazí možnosti Plánování tras, Nejbližší vozidla a Vyčištění mapy (vizte výše). Pro tisk naplánované trasy použijte z pásu ikon vpravo ikonu tisku. Veřejné body zájmu

13 Tato funkce Vám umožní zobrazit vybrané čerpací stanice v České republice a sídla Obecní policie, Městské policie a Policie ČR. 2.3 Jak pracovat s oknem Data Práce s knihou jízd Vyberte vozidlo, pro které chcete Knihu jízd zobrazit. Volbu vozidla můžete provést přes volbu v hlavním menu aplikace Evidence Vozidla nebo pomocí Průzkumníka. Poté v seznamu vozidel klikněte pravým tlačítkem myši na zvolené vozidlo a vyberte Zobrazit knihu jízd. Tím otevřete v datovém okně kartu vozidla s jeho knihou jízd. Takových karet může být v datovém okně otevřeno najednou neomezeně a mohou obsahovat jak knihu jízd, tak evidenční karty (vozidel, řidičů, uživatelů, tankovacích karet). Těsně pod zvýrazněným názvem karty najdete řádek Období, ve kterém můžete vybrat požadovaný měsíc a rok. Datum lze zapsat ručně nebo zvolit v kalendáři, který se objeví po kliknutí do pole s datem. Volbu období potvrdíte kliknutím na ikonu. Nastartování vozidla je registrováno jako začátek jízdy a vypnutí motoru je registrováno jako konec jízdy. Jízdy, mezi nimiž je přestávka kratší než výchozích 10 minut, jsou sloučeny do jednoho záznamu s informací o přestávce během jízdy. Nastavení délky přestávky je popsáno v kapitole Editace vozidla v kartě Palubní jednotka. Po výběru konkrétní jízdy můžete použít funkce pro úpravu jízd z pásu ikon v pravém horním rohu Knihy jízd nebo z nabídky, která se zobrazí kliknutím pravým tlačítkem myši na konkrétní jízdu. Ikona Název Popis Zobrazit jízdu na mapě Zobrazení dané jízdy v mapě Zobrazit detail jízdy jízdy Podrobné informace o průběhu jízdy Editovat jízdu Editace podrobnosti jízdy Editovat typ jízdy Změna typu jízdy soukromá, služební Editovat řidiče Změna řidiče u jízdy Editovat účel Korekce tachometru Zamknout jízdy Změna účelu jízdy Oprava stavu (odchylky) tachometru Možnost uzamknutí jízd

14 Přejezdy hranic Nový cestovní příkaz Tisk Export Obnovit Zavřít Zobrazení přejezdů státních hranic Vytvoření nového cestovního příkazu Možnost vytištění knihy jízd Možnost exportu knihy jízd do souboru Obnovení dat knihy jízd Uzavření záložky knihy jízd Tabulka 3: Ikony pro práci s jízdami a jejich popis Zobrazit jízdu na mapě Zobrazí na mapě jízdu, včetně míst odjezdu, příjezdu a přestávek. Jízdu lze na mapě animovat. Zobrazit detail jízdy Otevře v datovém oknu novou záložku s detailem jízdy GPS poloha, azimut, nadmořská výška, rychlost, místo, stav. Editovat jízdu Otevře v datovém oknu novou záložku s možností editace všech detailů jízdy začátek a konec jízdy, typ jízdy, místo odjezdu, místo příjezdu, účel jízdy a řidiče. Editovat typ jízdy Otevře dialogové okno pro volbu typu jízdy. Editovat řidiče Otevře dialogové okno pro volbu řidiče Editovat účel Otevře dialogové okno pro volbu účelu cesty a/nebo nákladového střediska. Korekce tachometru Pokud jednotka není připojena ke sběrnici CAN ve vozidle, stav tachometru v knize jízd se může mírně lišit od hodnoty na tachometru ve vozidle. Jde o běžný důsledek rozdílu mezi kilometry skutečně ujetými a vypočtenými z GPS souřadnic. Ke srovnání stavu tachometru v aplikaci T- Mobile Autopark se stavem ve vozidle slouží funkce Korekce tachometru.

15 Před provedením korekce tachometru je potřeba zjistit skutečný stav tachometru ve vozidle po ukončení jízdy. Poté v Knize jízd označte jízdu, po jejímž ukončení byl stav tachometru opsán, a z nabídky v pravém pásu ikon zvolte Korekce tachometru. Do kolonky Stav tachometru vložte skutečný údaj z tachometru vozidla a zvolte Uložit. Obrázek 5: Dialogové okno pro korekci tachometru Chybějící nebo přebývající kilometry budou rozpočítány k jízdám po předchozí provedené korekci tachometru. Korekci tachometru není možné provádět na poslední, ještě nedefinitivní jízdě, která má zvýrazněné datum a čas jízdy. Obrázek 6: Záznam korekce tachometru v knize jízd Zamknout jízdy Otevře dialogové okno pro zamknutí jízd k datu zvolené jízdy nebo k datu vybranému v dialogovém okně. Více o právech zamykání a odemykání jízd najdete v kapitole 0 na vozidlo Vytvoření a editace uživatelů. Přejezdy hranic Otevře novou záložku v datovém okně se seznamem přejezdů státních hranic vozidla během zvoleného časového období datum, stát odkud, GPS souřadnice. Nový cestovní příkaz Otevře dialogové okno pro vytvoření nového cestovního příkazu s volbou data od-do a režimu cest. Po volbě Vytvořit se ukáže zpráva systému o tom, že byl cestovní příkaz vytvořen a otevře se nová záložka v datovém okně s výpisem všech dříve uložených cestovních příkazů. Nejnovější cestovní

16 příkaz je umístěn jako první. Více o tvorbě cestovních příkazů najdete v kapitole Cestovní příkazy. Tisk Převede všechny jízdy ve zvoleném časovém období do tiskové sestavy a otevře dialogové okno pro tisk. Export Vybrané údaje z Knihy jízd můžete exportovat do formátů Excel, CSV a PDF. Obnovit Znovu načte celou sestavu Knihy jízd ve zvoleném časovém období. Tuto volbu je vhodné použít po provedení částečných změn v jízdách. Zavřít Záložka s Knihou jízd se zavře Evidence vozidel, uživatelů, řidičů, karet, bodů zájmu Evidence vozidel V hlavním menu aplikace kliknutím na záložku Evidence Vozidla se v datovém okně zobrazí informace o vozidlech, které byly zadány do systému technickou podporou na základě instalačního protokolu. Pro editaci a zobrazování Knihy jízd slouží lišta ikon umístěná vpravo. Ikona Popis Zobrazit knihu jízd Zobrazit na mapě Skrýt na mapě Editovat Vyřadit Tisk Obnovit Zavřít

17 Kliknutím pravým tlačítkem myši na kolonku s příslušným vozidlem se zobrazí možnosti pro zobrazení Knihy jízd, Zobrazení a Skrytí vozidla na mapě a Editaci vozidla. Evidence uživatelů V hlavním menu aplikace kliknutím na záložku Evidence Uživatelé se v datovém okně zobrazí informace o uživatelích. Pokud chcete, aby měli různí uživatelé různá oprávnění pro zobrazování vozidel, jejich editaci, atp., můžete každému uživateli vytvořit vlastní účet s vymezenými právy. Podrobnosti najdete v kapitole 0 na vozidlo Vytvoření a editace uživatelů. Evidence řidičů V hlavním menu aplikace kliknutím na záložku Evidence Řidiči se v datovém okně zobrazí informace o řidičích jednotlivých služebních vozidel. 2.4 Jak pracovat s oknem Reporty Evidence základních reportů je v hlavním menu aplikace v záložce Reporty a vhodné reporty pro daný obor jsou v záložce Oborová řešení, která jsou rozdělená do skupin: Doprava, Stavebnictví, Zásobování, Technické služby, Zemědělství, Služby a výroba, Technická podpora. Reporty slouží pro přehled a kontrolu využívání vozidel, spotřeby pohonných hmot, evidenci nákupů, potřeby evidence a vyúčtování. Funkce Reporty umožňuje tisknout a exportovat statistiky jízd podle vozidel, řidičů a mnoho dalších. Po zvolení požadované statistiky můžete využít dostupné filtry v horním panelu. Stisknutím tlačítka Zobraz se report vygeneruje. Pro tisk reportů použijte z pásu ikon vpravo ikonu tisku. Pro export výpisu reportů do souboru použijte z pásu ikon vpravo ikonu. Vybráním příslušného reportu a kliknutím na ikonu se zobrazí údaje pro zasílání reportu přímo na . Je zde možnost nastavení Intervalu, Dne, Hodiny zasílání, Zpracování období Od-Do, zadání u kam se má report posílat.

18 Seznam takto definovaných reportů zasílaných em naleznete v hlavním menu aplikace v položce Nástroje Zasílání reportů. Zrušení zasílání reportů em provedete ikonou Smazat z lišty ikon. Název Manažerské Popis Po zadání filtru časového údaje (např. 16:00) a řidiče vypíše časy jízd, Dny po limitu Dodržování pracovní doby Jízdy po pracovní době Jízdy bez identifikovaných řidičů Kontrola spotřeby které začínají až po zadaném čase. Jde o upřesňující report k reportu o dodržování pracovní doby Po zadání filtru příslušných údajů (řidiče, časového období, vozidla, zodpovědné osoby a počátku pracovní doby) zobrazí řidiče a počet dnů, ve kterých se jejich první jízda uskutečnila až po začátku pracovní doby Po zadání filtru vozidla, řidiče/ zodpovědné osoby a časového rozmezí pracovní doby se zobrazí jízdy mimo vymezený čas počátek a konec jízdy, jízda odkud - kam, ujetá vzdálenost a stav tachometru. Po zadání filtru časového období, vozidla a zodpovědné osoby se zobrazí jízdy, při kterých se řidiči nepřihlásili čipem. Statistika zobrazí počátek a konec jízdy s popisem, ujeté kilometry, dobu jízdy a stav tachometru. Vhodný pouze pro firmy využívající identifikací pomocí čipu. Po zadání filtru vozidla, řidiče/ zodpovědné osoby a časového období zobrazí přehled nadspotřeby z nákupů oproti normované spotřebě průměrnou spotřebu s procenty nadspotřeby a absolutní nadspotřebu, kombinovanou spotřebu, maximální a průměrnou rychlost a celkem najetých kilometrů. Report je vhodný pro firmy s přiřazenými tankovacími kartami nebo hladinoměrem.

19 Náhrady za služební jízdy Pojistné události Přehled navštívených uživatelských bodů za období Přehled posledních korekcí tachometru Přehled provedených posunutí (výměn) stavu tachometru Překročení rychlostního limitu Report plánovaných tras řidičů Report plánovaných tras vozidel Reporty používání půjčovny Služební jízdy v době pracovního volna Současné termíny Po zadání filtru období a vozidla se zobrazí minimální a maximální výše náhrad za služební jízdy s počtem hodin a příslušným datem. V případě nahlášených a zadaných pojistných události se zobrazí statistika s číslem a datem události, datem nehody s výší škody, spoluúčasti a řidičem vozidla. Po zadání filtru časového období, vozidla, uživatelského bodu a případně skupiny zobrazuje návštěvy uživatelského bodu v rámci definovaného poloměru, vjezd/výjezd vozidla a vzdálenost zastavení vozidla od daného uživatelského bodu. Po zadání filtru vozidla, řidiče/ zodpovědné osoby a časového období zobrazí poslední jízdu v měsíci, poslední korekci tachometru a stav tachometru před korekcí Po zadání filtru časového období a vozidla se zobrazuje posun tachometru v km, který provedla Technická podpora, původní stav tachometru, datum provedení výměny a kdo provedl (id uživatele, login, jméno a firma) Po zadání filtru vozidla, časového období a eventuálně skupiny, ve které je vozidlo zařazeno, a limitem maximální rychlosti pro město a mimo město se zobrazí seznam vozidel a jejich skupin s datem, rychlostí vozidla, údajem o kolik byl překročen zadaný rychlostní limit a místo (město, stát). Po zadání filtru řidiče, časového období a případně skupiny statistika zobrazí datum a název plánované trasy s časem vjezdu/odjezdu a s délkou a limitem zastávky Po zadání filtru vozidla, časového období a případně skupiny statistika zobrazí datum a název plánované trasy s časem vjezdu/odjezdu, přidělenou zodpovědnou osobu a délku a limit zastávky Po zadání filtru vozidla, řidiče/ zodpovědné osoby a časového období se zobrazí přehled s počátkem a koncem zapůjčení, cílem cesty, počtem osob a nákladů s tím spojených. Report je vhodný pro firmy využívající funkci rezervace vozidel. Po zadání filtru vozidla, řidiče/ zodpovědné osoby, období a časového rozmezí pracovní doby se zobrazí výpis služebních jízd, které byly zahájeny mimo pracovní dobu nebo o víkendu či státním svátku Po zadání filtru vozidla a počtem následujících dní se zobrazí RZ vozidla, datum termínu, předpokládaný a aktuální stav tachometru a typ termínu (STK, výměna pneu, nemrznoucí směs, atd.).

20 Vozidla bez korekce tachometru na konci měsíce Report cestovních příkazů Srážky na vozidlech za soukromé jízdy Srážky řidičů za soukromé jízdy Srážky za soukromé jízdy podle řidičů - podrobný výpis Denní přehled jízd Nejnákladnější vozidla dle spotřebovaného paliva Přehled nákupů (bez DPH) Report pohybu nádrže (bez archivu) Po zadání filtru vozidla, řidiče/ zodpovědné osoby a časového období se zobrazí seznam vozidel, u kterých nebyla provedena v daném období korekce tachometru. Nákladové Po zadání filtru období, popřípadě řidiče se zobrazí souhrn všech cestovních příkazů, odpovídajících danému filtru. Využívá se převážně pro účetní oddělení daných firem. Po zadání filtru časového období, vozidla a případně řidiče se zobrazí report spotřeb a srážek za soukromé jízdy na vozidlech za dané období. Využívá se pro celkový přehled srážek za soukromé jízdy na všech vozidlech vozového parku. Po zadání filtru časového období, vozidla a případně řidiče se zobrazí report spotřeb a srážek za soukromé jízdy jednotlivých řidičů za dané období. Využívá se pro celkový přehled srážek za soukromé jízdy všech řidičů v dané firmě. Po zadání filtru časového období, vozidla a případně řidiče se zobrazí report spotřeb a srážek za soukromé jízdy jednotlivých řidičů za dané období. Tento report je rozepsán do podrobných detailů daných srážek. Využívá se pro celkový přehled srážek za soukromé jízdy všech řidičů v dané firmě. Provozní Po zadání filtru časového období, popřípadě vozidla se zobrazí report souhrnných cest jednotlivých vozů v každém dni daného období. Využívá se pro celkový přehled vytíženosti vozidel ve dnech. Po zadání filtru skupiny, případně zatrhnutím podskupin vozidel v daném reportu se zobrazí přehled vozidel (s RZ, typ), délka a čas jízdy (odjezd, příjezd), jízda odkud-kam a účel cesty s řidičem. Vhodné pro firmy, které vedou evidenci nákupů k vozidlům. (např. pomocí tankovacích karet) Po zadání filtru časového období, popřípadě vozidla a zodpovědné osoby, je-li přiřazena, se zobrazí přehled všech evidovaných nákladů v období. V jednotlivých řádcích je mimo jiné zobrazena RZ vozu, datum a čas nákupu, typ a množství nákladu, včetně ceny s i bez DPH. Report je využitelný pro kontrolu vykázaných nákladů jednotlivých vozů, nebo celkových nákladů pro společnost. Po zadání filtru vozidla, časového období a případně skupiny nebo zodpovědné osoby se zobrazí statistika pohybu nádrže na daných vozech. V reportu je zobrazen čas a změna nádrže v litrech, stav nádrže po změně, včetně vypočítaného rozdílu mezi nákupem a změřeným stavem paliva. Využívá se pro porovnání natankovaného paliva podle dokladu se změřeným stavem paliva v nádrži, eventuelně pro zjištění úbytku paliva v nádrži. Report je možno využít jen na jízdách, které nejsou v archivní databázi, tedy na jízdách, které nejsou staré víc než jeden rok.

21 Report pohybu nádrže Stav paliva Stav tachometru na počátku měsíce Výpis zahraničních jízd Denní report jízd Jízdy podle nákladových skupin Jízdy s dlouhými přestávkami Report odeslaných SMS Report stavu baterie Report dat ze sběrnice FMS Vyhodnocení stylu jízdy Po zadání filtru vozidla, časového období a případně skupiny nebo zodpovědné osoby se zobrazí statistika pohybu nádrže na daných vozech. V reportu je zobrazen čas a změna nádrže v litrech, stav nádrže po změně, včetně vypočítaného rozdílu mezi nákupem a změřeným stavem paliva. Využívá se pro porovnání natankovaného paliva podle dokladu se změřeným stavem paliva v nádrži, eventuelně pro zjištění úbytku paliva v nádrži. Zadáním vozidla, časového období a případně odpovědné osoby se zobrazí statistika stavu paliva v nádrži na konci zvoleného období v litrech a procentech. Využívá se pro souhrnný přehled o stavu paliva v nádržích vozového parku. Po zadání filtru vozidla se zobrazí stav tachometru k prvnímu dni aktuálního měsíce. Využití je pro export tohoto stavu tachometru do dalších programů, nesouvisejících se systémem. Po zadání flitru vozidla a časového období se zobrazí všechny zahraniční jízdy odpovídající danému výběru. Jedná se o jízdy, jejichž počátek, konec nebo obojí, bylo mimo území ČR. V přehledu je vidět čas jednotlivých jízd a jejich popis včetně ujeté vzdálenosti. Využívá se převážně pro přehled o pohybech vozů mimo ČR. Po zadání filtru vozidla, časového období a případně odpovědné osoby se zobrazí statistika ujetých kilometrů ve dnech. Jedná se o soupis celkových, služebních i soukromých kilometrů s počátečním a koncovým místem jízdy ve dnech, včetně čerpání PHM. Využívá se například ke zjištění využití jednotlivých vozů. Po zadání filtru časového období, vozidla, řidiče a případně skupiny se zobrazí souhrn ujetých kilometrů na jednotlivé nákladové skupiny v daném období. Využívá se například pro nákladové rozdělení jednotlivých jízd mezi zákazníky spedičních firem. Po zadání filtru vozidla, časového období, případně odpovědné osoby a času přestávky v minutách se zobrazí všechny jízdy, mezi nimiž je přestávka delší než uvedený časový interval. Využívá se například pro kontrolu využití pracovní doby řidičů. Po zadaní filtru vozidla a zadáním příslušného období se zobrazí odeslané SMS z jednotky od které SIM, účel odeslané SMS, datum odeslání Po zadání filtru vozidla a zadáním příslušného období se zobrazí stav zapalování a hodnota napětí na baterii Po zadání filtru vozidla, časového období a skupiny se zobrazí report údajů zaznamenaných systémem ze sběrnice FMS. FMS je systémová sběrnice nákladních vozů. V reportu se mimo jiné zobrazí Otáčky motoru nebo Teplota motoru v čase. Vše v závislosti na vybavení dané sběrnice FMS. Pro využití tohoto reportu je nutno mít vozidlo vybaveno sběrnicí FMS a k této sběrnici mít připojenu jednotku. Využívá se pro přehlednou kontrolu stavu vozidla. Po zadání filtru vozidla a zadáním příslušného období se zobrazí místo a čas odkud, kam vedla trasa vozidla, doba jízdy, vzdálenost a doba vozidla v rychlostním pásmu. Vyhodnocení se tvoří pomocí známek

22 Souhrnné Statistika podle řidičů Statistika podle skupin Statistika podle vozidel Statistika řidičů (s optimalizacemi) Statistika podle vozidel s NS Po zadání filtru časového období, případně jednotlivého řidiče, skupiny nebo typu jízdy, se zobrazí celkový souhrn jízd v daném období odpovídající vstupním údajům filtru. Mimo jiné je zde vidět celkový počet kilometrů, ujetých jednotlivými řidiči. Využívá se například pro celkový přehled o cestách jednotlivých řidičů, pokud se na jednotlivých vozech různě střídají. Po zadání filtru časového období se zobrazí celkový součet jednotlivých jízd pro jednotlivé skupiny v daném období. Využívá se například pro přehled o vytížení vozů jednotlivých skupin. Po zadání filtru časového období, případně skupiny, nákladového střediska nebo typu jízdy se zobrazí report jízd a nákladů jednotlivých vozů v zadaném období. Využívá se pro přehled jízd jednotlivých vozů v případě, že tato vozidla využívá více řidičů. Jedná se o rozšířenou statistiku podle řidičů. Po zadání filtru časového období, případně jednotlivého řidiče, skupiny nebo typu jízdy, se zobrazí celkový souhrn jízd v daném období odpovídajícímu vstupním údajům filtru. Mimo jiné je zde vidět celkový počet kilometrů ujetých jednotlivými řidiči. Využívá se například pro celkový přehled o cestách jednotlivých řidičů, pokud se na jednotlivých vozech různě střídají. Po zadání filtru časového období, případně skupiny, nákladového střediska nebo typu jízdy se zobrazí statistika jednotlivých vozidel v NS. Využívá se pro sledování vytíženosti jednotlivých vozidel v závislosti na NS. Výkonové Jízdní výkony na vozidlech Jízdní výkony řidičů Měsíční jízdní výkony vozidel Měsíční jízdní výkony vozidel bez přestávek Po zadání filtru časového období, popřípadě řidiče nebo vozidla se zobrazí report jednotlivých vozidel a řidičů v daném období. Používá se pro celkový přehled vytíženosti jednotlivých vozidel s řidiči. Po zadání filtru časového období, popřípadě řidiče nebo vozidla se zobrazí report jednotlivých vozidel a řidičů v daném období. Používá se pro celkový přehled vytíženosti jednotlivých řidičů na vozidlech. Po zadání filtru vozidla a zadání příslušného roku (ve formátu rrrr) se zobrazí seznam měsíců v daném roce, se souhrnem informací z KJ v daném měsíci pro dané vozidlo. Tento report se využívá pro zjištění celkového vytížení vozu v roce. Po zadání filtru vozidla a zadání příslušného roku (ve formátu rrrr) se zobrazí seznam měsíců v daném roce, se souhrnem informací z KJ v daném měsíci pro dané vozidlo. Tento report se využívá pro zjištění celkového vytížení vozu v roce bez přestávek.

23 3 Pokročilé funkce 3.1 Pokročilé nastavení Nastavení Předvolby V záložce Nástroje Nastavení na kartě Předvolby si můžete nastavit jazyk pro aplikaci T-Mobile Autopark, barvy pro knihu jízd a barvy pro jízdy na mapě. Toto nastavení je volitelné pro každou úroveň práv administrace. Číselníky

24 V záložce Nástroje Nastavení na kartě Číselníky si můžete přizpůsobit prostředí aplikace T- Mobile Autopark svým firemním politikám. Nastavit lze názvy druhů vozidel, druhy pohonných hmot, typy jízd, uživatelské body, sazby stravného, krácení stravného a měny stravného. Externí parametry číselníků, jako například měnový kurz, sazby stravného vyplývající z platné legislativní úpravy a další interní parametry jsou aktualizovány automaticky technickou podporou T-Mobile Autopark. Platební karty V záložce Nástroje Nastavení na kartě Platební karty můžete založit či editovat tankovací karty a ty asociovat s osobou (řidič či uživatel) nebo s konkrétním vozidlem. Díky automatickému importu nákupů z karet se Vám tak budou tankování přenášet rovnou i do knihy jízd. Defaultně se zobrazují pouze platně přiřazené karty. Pro zobrazení vyřazených karet je nad seznamem možnost

25 Pro vytvoření nové karty klikněte na ikonu Nový v pravém rohu v pásu ikon a vyplňte vydavatele karty, platnost, limit přiřazení a další nezbytné údaje. Editace karty je obsahově shodná s definicí nové karty; lze zde označit kartu k vyřazení.

26 Role oprávnění Pokud aplikaci používá více uživatelů, kteří mají mít stejná oprávnění, je výhodné pro takovéto uživatele nastavit šablonu pro Role oprávnění. Šablona zajistí předvyplnění práv, která lze následně libovolně editovat (více v kapitole 0 na vozidlo Vytvoření a editace uživatelů ). Pro vytvoření nové Role oprávnění klikněte na ikonu Nový v pravém rohu v pásu ikon, dále zadejte její název a zaškrtejte jednotlivá oprávnění platná pro tuto Roli. Obdobně lze Roli editovat.

27

28 3.1.2 Editace vozidla Pomocí editace vozidla můžete jednotlivá vozidla detailně popsat a evidovat náklady a úkony související s údržbou a provozem daného vozidla, od základních evidenčních údajů přes evidenci nákupů pohonných hmot až po termíny prohlídek v servisu či STK. Tyto informace o vozidle jsou uloženy v kartách vozidla (Obecné, Palubní jednotka, Spotřeba, atd.). Volbu Editaci vozidla lze nalézt pomocí Průzkumníka nebo menu Evidence Vozidla a následným výběrem volby Editovat pravým tlačítkem myši na zvoleném vozidlu. Obecné Na kartě Obecné lze evidovat základní údaje o vozidle a zařazení vozidla do skupiny (divize, středisko a další nižší organizační úrovně). Lze definovat také Výchozího řidiče, který bude následně automaticky vyplňován do knihy jízd jako řidič vozidla. Chcete-li vozidlo používat jako sdílené, zaškrtněte volbu Pro rezervace.

29 Palubní jednotka Na kartě Palubní jednotka je popsána GPS jednotka T-Mobile Autopark (IMEI jednotky, číslo SIM karty pro evidenci). POZOR! Číslo SIM karty je důležitým identifikačním prvkem pro komunikaci s technickou podporou T-Mobile Autopark. V kapitole Předvolby můžete definovat chování Knihy jízd při specifických situacích zda jsou soukromé jízdy viditelné nebo skryté, zda lze sledovat vozidlo online, jak zaznamenat změnu jízdy ze soukromé na služební a naopak, při přejezdu hranic státu, jak řešit identifikaci řidiče, předdefinovat účel služební jízdy a určit délku obvyklé přestávky v jízdě (po překročení nastavené délky přestávky se automaticky vytvoří nová jízda a stará se uzavře). Při využití dveřních zabezpečovacích senzorů lze pomocí položek Vstup 4 text a Vstup 5 text definovat varovný záznam v knize jízd při narušení integrity vozidla. Lze také nastavit chování GPS jednotky během jízdy v zahraničí při roamingu (plná on-line viditelnost nebo hromadný přenos informací o jízdách po návratu do domovské sítě T-Mobile). POZOR! Pro nastavení roamingu pro jednotlivé GPS jednotky ve vozidlech vždy kontaktujte technickou podporu T-Mobile Autopark.

30 Lze také nastavit kontakty pro varovná hlášení pomocí SMS nebo pultu centrální ochrany nebo nastavit informaci o jízdě s nepřihlášeným řidičem (používáte-li identifikační bezdotykové karty typu RFID). V kartě Spotřeba lze definovat zejména typ paliva a normovanou spotřebu, kterou lze pak využít pro porovnání se skutečnou spotřebou a pro výpočet energetické třídy řidiče vizte kapitolu Energetická třída provozu vozidla. Nastavení výpočtu spotřeby je závislé na použité technologii (hladinový plovák nebo výpočet) a je provedeno technickou podporou T-Mobile Autopark při zavedení vozidla do aplikace na základě instalačního protokolu.

31 Karta Evidenční údaje nabízí možnost uložení dat souvisejících s registrací, zahájením a ukončením provozu vozidla a detailního popisu vozidla dle technického průkazu automobilu ( velký TP ), jako například barva vozidla, číslo TP, číslo karoserie, číslo motoru a podobně.

32 Vozidlo lze vyřadit z výpisů zaškrtnutím políčka Vyřazeno vozidlo se nebude zobrazovat v seznamu vozidel, ale zůstane v evidenci. V kartě Výbava lze popsat výbavu vozidla, od povinné výbavy včetně lékárničky po identifikaci autorádia.

33 Karta Ostatní nabízí možnost vložit doplňkové údaje o vozidle v technickém průkazu týkající se motoru, brzd, pneumatik, hmotnosti, STK a náprav.

34 Karta Náklady umožňuje sledovat nákupy související s provozem vozidla a provádět manuální vstupy hotově placených nákupů a jejich editaci. Pro automatický import nákupů na čerpacích stanicích je nutné mít k vozidlu přiřazenou tankovací kartu vizte Nastavení, kapitola Platební karty.

35 Karta Termíny slouží k naplánování a evidenci důležitých termínů zejména v údržbě vozidla. Termín může být iniciován datem, počtem ujetých kilometrů, popřípadě obojím současně, podle toho, co nastane dříve. Takto lze naplánovat nejrůznější servisní úkony. Nejpoužívanějším termínem je kontrola STK a emisí, můžete si ale evidovat také například výměnu dálniční známky, pneumatik, provozních kapalin, atd. Po zatržení políčka Upozornit em dostanete upozornění na termín do své ové schránky.

36 Karta Zůstatky PHM slouží pro manuální výpočet spotřeby z množství natankovaného paliva. Pro uzavření spotřeb za daný měsíc je nutné předpokládaný zůstatek ve vozidle uložit.

37 Editace zůstatku v nádrži Pokud neprovádíte zadávání zůstatků PHM v nádrži na konci měsíce, doporučujeme zaškrtnout Plná nádrž při ručním vkládání nákupů. Objem nádrže se tak vloží jako aktuální zůstatek po natankování (předpokládá se tankování po plnou nádrž). Spotřeba paliva pak bude automaticky počítána i mezi každým tankováním a odhad zůstatku na konci měsíce bude počítán přesněji od posledního tankování v měsíci. Karta Korekce tachometru Zde se zobrazuje výpis všech provedených korekcí tachometru na vozidlo

38 3.1.3 Vytvoření a editace uživatelů Pokud bude do systému T-Mobile Autopark přistupovat více uživatelů a chcete, aby měli různá oprávnění nebo viděli jen určitá vozidla, můžete každému uživateli vytvořit vlastní účet s vymezenými právy. Přístup k vytváření a změně uživatelských účtu má pouze uživatel s oprávněním Editace uživatelů (vizte seznam oprávnění níže). Nového uživatele vytvoříte v záložce Evidence Uživatelé kliknutím na ikonu Nový v liště nad seznamem uživatelů. Definujte přihlašovací údaje, základní údaje a evidenční údaje. Přihlašovací údaje uživatele, tedy přihlašovací jméno a heslo, jsou povinné parametry. Dále lze uživateli definovat následující údaje: Přiřazený řidič Z nabídky můžete vybrat řidiče, jehož detaily soukromých jízd uvidí tento uživatel. V nabídce se nezobrazují řidiči, kteří jsou již k uživatelům přiřazeni. Pobočka Uživatele můžete pro přehlednost zařadit do vytvořených vlastních míst typu pobočka. Vytváření pobočky se provádí v záložce Evidence Místa, více v kapitole Oblasti uživatelského zájmu. Úroveň zamykání jízd Účel zamykání jízd je vysvětlen v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen roj odkazů.. Práva jsou definována ve třech úrovních (1 - nejnižší, 3 - nejvyšší). Pokud uživatel uzamkne knihu jízd, následnou editaci jízd bude moci provádět pouze uživatel s vyšší úrovní zamykání jízd. Uživatel, který zamknutí provedl, může samozřejmě jízdu opět odemknout a upravovat ji (odemknutí jízdy a provedené změny budou evidovány v historii jízdy). Uživatel s nižší úrovní zamykání nebude mít možnost zamknuté jízdy editovat a ani odemknout. Není-li úroveň zamykání jízd pro daného uživatele zvolena, je automaticky nastavena na nejnižší úroveň 1.

39 Maximální korekce tachometru Uživateli lze individuálně nastavit, o kolik smí korigovat tachometr (v procentech). Není-li hodnota nastavena, automaticky se doplní hodnota 10 %. Skutečná možnost korekce je podmíněna přidělením práva na korekci tachometru Vložení korekce tachometru. V rámci Evidenčních údajů lze nastavit zejména Platnost účtu od a Platnost účtu do. Platnost přihlašovacích údajů je možné vymezit nastaveným rozsahem platnosti účtu od do. Pokusí-li se uživatel bez platných přihlašovacích údajů přihlásit do aplikace, ukáže se chybová hláška o neplatnosti přihlašovacích údajů a zároveň se informace o nezdařeném přihlášení zapíše do aplikačního logu (Zprávy systém). Pro obnovení nebo prodloužení doby platnosti je nutné kontaktovat firemního administrátora. Pro nastavení oprávnění vyberte uloženého uživatele ze seznamu uživatelů a v jeho Editaci, kterou snadno otevřete dvojklikem na řádek s uživatelem, můžete zde provést další nastavení. Smazání uživatele provedete pomocí ikony v nabídce pod pravým tlačítkem myši. Smazat v liště ikon nad seznamem uživatelů nebo Na kartě Oprávnění a Rozšíření definujte práva přístupu, editace a administrace účtu pro konkrétního uživatele. Role

40 Pokud často nastavujete uživatelům stejné oprávnění, můžete si přichystat sestavy oprávnění v podobě rolí. Při vytváření či editaci uživatele pak jen vyberte požadovanou roli a předdefinované práva se automaticky zaškrtnou. Více k vytváření Rolí najdete v kapitole Nastavení. Popis jednotlivých oprávnění: Název oprávnění Tisk soukromých jízd Zobrazení seznamu uživatelů Editace uživatele Zobrazení osob/řidičů Editace osob/řidičů Zobrazení seznamů účelů jízdy Editace účelu jízdy Zobrazení tankovacích karet Editace tankovacích karet Zobrazení Dallas, RFID chipů Editace Dallas, RFID chipů Zobrazení bodů zájmů Editace bodů zájmu Zobrazení oblastí Editace oblasti Popis Umožňuje tisk soukromých jízd, pouze pro daného uživatele Umožňuje zobrazení seznamu uživatelů Umožňuje vytvářet a editovat přístupy do systému Umožňuje zobrazení řidičů Umožňuje vytvářet a editovat řidiče Umožňuje zobrazení seznamu účelů jízdy Umožňuje vytvářet a editovat účel jízdy Umožňuje zobrazení tankovacích karet Umožňuje vytvářet a editovat tankovací karty Umožňuje zobrazit Dallas a RFID čipy Umožňuje vytvářet a editovat Dallas a RFID čipy Umožňuje zobrazovat body zájmu Umožňuje vytvářet a editovat body zájmu Umožňuje zobrazit Místa (uživatelské body) Umožňuje vytvářet a editovat Místa (uživatelské body) Vjezd/výjezd vozidla do/z oblasti Import tankování ze souboru Zobrazení firmy, střediska Editace firmy, střediska Půjčovna - žadatel o vozidlo Půjčovna - schvalovatel žádostí Půjčovna - vydavatel vozidla Půjčovna - administrátor Taxislužba - schvalovatel požadavků Provozovatel autoparku taxislužby Umožňuje import tankování ze souboru Umožňuje zobrazovat firmu a střediska Umožňuje zobrazovat, editovat firmu a střediska Umožňuje zažádat o vozidlo Umožňuje schvalovat žádosti půjčovny Umožňuje vydat vozidlo Administrátor půjčovny Umožňuje schvalovat požadavky taxislužby Povoluje právo pro provoz taxislužby

41 Administrace firmy Změna hesla Administrátor Umožňuje změnu hesla Na kartě Rozšířené můžete uživateli nastavit oprávnění odlišně pro jednotlivé objekty v organizační struktuře. Ve stromu organizační struktury si nejprve zvolte vozidlo, řidiče nebo organizační jednotku, pro jejichž podřízené záznamy budete chtít oprávnění uplatnit. Organizační struktura se zobrazí sbalená do základní podoby (úroveň celé firmy). Kliknutím na ikonu složky (vedle názvu firmy) strom rozbalíte a zobrazíte tak objekty umístněné v organizačních jednotkách. Kliknutím na název vozidla, řidiče nebo organizační jednotky zobrazíte okno s možností editace jednotlivých oprávnění. Podle toho, zda byla zvolena Firma, Divize, Středisko (či jiná nižší organizační úroveň), vozidlo, řidič či uživatel se následně zobrazí kombinace oblastí oprávnění pro daný prvek. Popis Rozšířených oprávnění: Název oprávnění Popis Práva_UOJ - práva na organizační jednotky Vidět organizační jednotku Umožňuje zobrazení zvolené organizační jednotky Editovat organizační jednotku Umožňuje editovat zvolenou organizační jednotku Přidávat organizační jednotku Umožňuje přidat organizační jednotku na stejné nebo nižší úrovni Smazat organizační jednotku Umožňuje mazat organizační jednotku na stejné nebo nižší úrovni Editovat organizační jednotku Umožňuje editovat organizační jednotku na stejné nebo nižší úrovni Firemní administrátor Administrátor s nejvyšší úrovní oprávnění Práva_UV - práva na vozidla Zobrazení seznamu vozidel Umožňuje zobrazení seznamu vozidel na všech úrovních Zobraz polohu vozidla Umožňuje zobrazit polohu vozidla na všech úrovních Zobrazení knihy jízd Umožňuje zobrazení knihy jízd na všech úrovních

42 Zobrazení soukromých jízd Zobrazení času u soukromých jízd Zobrazení jízdy v mapě Zobrazení soukromé jízdy v mapě Zobrazení náhrad za služební jízdy Přepnutí soukromé na služební jízdu Přepnutí služební na soukromou jízdu Editace poznámky u jízdy Editace řidiče u jízdy Editace nákupů Vložení korekce tachometru Výměna/posunutí tachometru Zrušení korekce a posunutí tachometru Vložení stavu nádrže Sloučení soukromých jízd Zadat období ručního režimu Vkládat jízdy v ručním režimu Editace nastavení vozidla Změna zařazení vozidla Editace parametrů vozidla Odeslání SMS požadavku na polohu Odeslání SMS požadavku na GPRS připojení Plánování tras Zobraz knihu jízd řidičů Zobraz náhrady za soukromé jízdy řidičů Umožňuje zobrazení soukromých jízd pouze pro řidiče, který byl k uživateli přiřazen (vizte výše); POZOR! Pro zobrazení soukromých jízd je nutný souhlas dotyčného řidiče. Umožňuje zobrazení času u soukromých jízd pouze pro řidiče, který byl k uživateli přiřazen (vizte výše); POZOR! Pro zobrazení soukromých jízd je nutný souhlas dotyčného řidiče. Umožňuje zobrazit jízdy v mapě na všech úrovních Umožňuje zobrazit soukromé jízdy v mapě pouze pro řidiče, který byl k uživateli přiřazen (vizte výše); POZOR! Pro zobrazení soukromých jízd je nutný souhlas dotyčného řidiče. Umožňuje zobrazit minimální a maximální výši náhrad za služební jízdy na vozidlo a výši hodinového pásma. Sazebník je nastaven v číselnících Umožňuje změnu soukromé jízdy na služební v knize jízd na všech úrovních Umožňuje změnu služebních jízd na soukromou v knize jízd na všech úrovních Umožňuje vytvářet a editovat poznámky u jízdy na všech úrovních Umožňuje vytvářet a editovat řidiče u jízdy na všech úrovních Umožňuje vkládání a editaci nákupů na všech úrovních Umožňuje korekci tachometru na všech úrovních Umožňuje posunutí tachometru na všech úrovních Umožňuje vrátit změněné hodnoty tachometru do původního stavu před korekcí/posunutím na všech úrovních Umožňuje vložení stavu nádrže na všech úrovních Umožňuje sloučení soukromých jízd pouze pro řidiče, který byl k uživateli přiřazen (vizte výše); POZOR! Pro zobrazení soukromých jízd je nutný souhlas dotyčného řidiče. Umožňuje zadat období ručního režimu pro manuální vkládání jízd na všech úrovních Umožňuje vkládat jízdy ručně na všech úrovních Umožňuje editovat nastavení vozidla na všech úrovních Umožňuje změnu zařazení ve střediscích a skupinách na všech úrovních Umožňuje editovat parametry vozidla na všech úrovních Umožňuje odeslání požadavku na okamžitou polohu Umožňuje ověření statusu GPRS komunikace GPS jednotky Umožňuje plánovat trasy na všech úrovních Práva_UO - práva na řidiče zpřístupní všechny jízdy řidiče bez ohledu na přístupná vozidla na všech úrovních zpřístupní informace ve vybraných statistikách řidičů na všech úrovních; POZOR! Pro zobrazení údajů o soukromých jízdách je nutný souhlas dotyčného řidiče.

43 3.1.4 Vytvoření řidičů Nového řidiče vytvoříte v záložce Evidence Řidiči. V menu vpravo nahoře klikněte na ikonu Nový. Řidiče lze identifikovat pomocí standardních údajů, jako jméno, evidenční číslo, adresa, či telefon. Další položky se vztahují k jeho vybavení a možnostem: RFID Do této položky vložte číslo RFID identifikační čipové karty. Číslo naleznete přímo na kartě, jde o desetimístné číslo, které začíná třemi nulami. Benefit soukromé (km) Do této položky vložte počet benefitních soukromých km. Datum referentské zkoušky, Pracovní doba od-do Sem můžete zaznamenat informační údaj o splněné povinnosti řidiče firemního vozidla a pracovní době.

44 3.1.5 Vytvoření skupin Pokud používáte GPS monitoring T-Mobile Autopark pro větší vozový park, doporučujeme pro lepší přehlednost rozdělit vozidla do skupin (např. dle lokality, oddělení, využití, atd.). V základním nastavení je firma rozdělena na Divizi a Středisko. Jde však jen o symbolické pojmenování, jména lze libovolně měnit (kromě názvu firmy, ten je z hlediska uživatele neměnný a změnit ho může pouze technická podpora T-Mobile Autopark). Strom organizační struktury lze libovolně členit a větvit, neexistuje omezení na počet jednotek na stejné organizační úrovni, ani na počet stupňů podřízenosti. Skupiny může vytvářet, editovat a mazat pouze uživatel s oprávněním Editace skupin (vizte seznam oprávnění v definici uživatele výše). Novou skupinu vytvoříte v menu Průzkumníka a pravým tlačítkem myši zvolte. Nový Skupina U každé skupiny je povinnou položkou název skupiny a nadřazená skupina. Nadřazenou skupinou se myslí organizační jednotka, která bude v hierarchii organizační struktury nové skupině přímo nadřízena. Pro lepší orientaci jsou v roletovém menu položky graficky odsazeny, aby byla demonstrována úroveň a vzájemná poloha nadřízených a podřízených skupin.

45 Vozidlo následně přiřadíte do skupiny v Editaci vozidla vizte kapitola Editace vozidla. Potřebujete-li hromadně přesunout vysoký počet vozidel, požádejte o pomoc technickou podporu T- Mobile Autopark. 3.2 Pokročilá práce s mapou Zobrazení aktuální pozice vozidla na mapě Aktuální poloha vozidla Kliknutím v Průzkumníku pravým tlačítkem myši na konkrétní vozidlo se v roletovém menu zobrazí nabídka Získat aktuální polohu. Aktuální polohu vozidla můžete zjistit dvěma způsoby: pomocí SMS nebo GPRS dotazu. SMS jsou zpoplatněny dle platného Ceníku služeb T-Mobile Autopark. POZOR! Při aktuálním pobytu vozidla v zahraničí může být SMS účtována dle roamingového Ceníku. Pro takovéto zobrazení je ale nutné mít aktivován roaming pro příslušné vozidlo vizte kapitolu Editace vozidla.

46 3.2.2 Oblasti uživatelského zájmu Vlastní místa V záložce Evidence Místa můžete zobrazovat a spravovat vlastní místa na mapě. Vlastní místo vytvoříte kliknutím na ikonu Nové v liště nad seznamem míst. Ve středu mapy se zobrazí ikona nového místa a přetažením ikony levým tlačítkem myši na požadovanou polohu můžete definovat souřadnice středu místa. Pokud znáte přesné souřadnice vytvářeného místa, můžete je zadat do zeměpisné šířky a délky místa. Roztažením kruhu okolo ikony místa nebo editací hodnoty rádius můžete nastavit, jak velká plocha bude spadat k vytvářenému místu. Po nadefinování plochy místa uveďte jeho Název, případně město a ulici pro další využití a uložte pomocí tlačítka.

47 Použití míst při tvorbě Knihy jízd Pro zapsání adresy místa do knihy jízd v případě ukončení či počátku jízdy ve vlastním místě, zaškrtněte parametr Použít v knize jízd. Projev do knihy jízd je možný dvěma způsoby dle vyplnění či nevyplnění účelu místa. Bez účelu místa Při ukončení jízdy ve vlastním místě bude v údaji, kam byla jízda odjeta, zapsán název vlastního místa. Při počátku jízdy z vlastního místa bude v údaji, odkud byla jízda odjeta, zapsán název vlastního místa. S účelem místa Při ukončení jízdy ve vlastním místě bude v údaji, kam byla jízda odjeta, zapsáno město a ulice uvedené ve vlastním místě a do účelu jízdy bude zapsán účel místa. Při počátku jízdy z vlastního místa bude v údaji, odkud byla jízda odjeta, zapsáno město a ulice uvedené ve vlastním místě. Při volbě organizační jednotky u vlastního místa se bude místo projevovat do knihy jízd pouze vozidlům ve vybrané organizační jednotce. Tímto způsobem je možné také vytvořit pro jedno místo různé účely příjezdu (dle zařazení vozidel a míst do různých organizačních jednotek). Zobrazení míst do mapy a jejich správu můžete provádět pomocí ikon v liště nad seznamem míst nebo pomocí nabídky pod pravým tlačítkem myši. Oblasti V záložce Evidence Oblasti definovány mnohoúhelníkem. můžete zobrazovat a spravovat vlastní oblasti v mapě, které jsou Novou oblast vytvoříte kliknutím na ikonu Nová oblast v liště nad seznamem oblastí. Ve středu mapy se Vám zobrazí plocha nové oblasti, kterou můžete měnit přetažením vrcholu bodů. Pro přesnější tvar můžete vytvořit nový vrchol přetažením šedého bodu mezi dvěma vrcholy. Pokud znáte přesné souřadnice vytvářené oblasti, můžete je zadat do seznamu bodů oblasti. Po nadefinování oblasti uveďte její Název a uložte pomocí tlačítka.

48 Zobrazení oblastí do mapy a jejich správu můžete provádět pomocí ikon v liště nad seznamem oblastí. 3.3 Pokročilá práce s datovým oknem Evidence a vyúčtování soukromých a služebních kilometrů Soukromé jízdy jsou v Knize jízd zobrazeny jako typ jízdy soukromá (nebo jak bylo definováno v Číselníku) se skrytou informací, odkud a kam byla odjeta. Soukromou jízdu není možné ani vykreslit do mapy ani editovat, pokud nejde o dotyčného uživatele/řidiče. Pracovat se soukromými jízdami může pouze uživatel, který je na jízdě evidován jako řidič Energetická třída provozu vozidla Ve spodní části datového okna se nachází vysouvací informační panel, kde jsou uvedeny souhrnné údaje za vybrané období. V pravé části tohoto panelu se také nachází energetická třída provozu vozidla na stupnici A až G, popisující ale de facto jízdní styl řidiče s daným vozidlem. Styl jízdy je vyjádřen jednoduše formou odchylky spotřeby řidiče od normované spotřeby. Hodnocení míry úspornosti (energetické třídy) vozidla, resp. jeho stálého řidiče, je založeno na porovnání normované spotřeby vozidla dle technického průkazu a skutečné spotřeby. Energetická

49 třída vozidla tedy není závislá na normované spotřebě vozidla, ale na tom, jak efektivně s ním stálý řidič či více řidičů jezdí. Řidič může být hodnocen kategorií A, i když řídí kamion a naopak, může se snadno kvůli nehospodárnosti svého stylu jízdy ocitnout na spodních příčkách hodnocení efektivnosti jízdy i když řídí nejúspornější auto na světě. Zjednodušeně řečeno, dosahuje-li řidič svým jízdním stylem průměrné normované spotřeby, jeho energetická třída je označena třídou C. Se zlepšením svého stylu může dosáhnout třídy B nebo dokonce A, naopak při zhoršení stylu obdrží třídu D-G. Přidělená třída je v tabulce pro snazší orientaci barevně vyznačena. POZOR! Pro správný výpočet energetické třídy je nutné vložit údaj o normované spotřebě vozidla vizte kapitola Editace vozidla Cestovní příkazy Vytvoření cestovního příkazu a náhrad za služební cestu se provádí přímo v knize jízd vozidla. Pro vytvoření cestovního příkazu nejprve označte jízdy, mezi kterými chcete vytvořit cestovní příkaz. Poté vyberte v liště s ikonami "Nový cestovní příkaz". Zobrazí se okno s časovým rozsahem vytvářeného cestovního příkazu a výběrem režimu. Zde si lze zvolit, zda se má vybrané časové období vyúčtovat jako jediná služební cesta nebo zda se má v případě více dnů rozúčtovat každý den jako samostatná služební cesta.

50 Kliknutím na tlačítko Vytvořit příkaz uložíte a dojde k zobrazení okna s výpisem cestovních příkazů, vytvořených během vybraného období. S cestovním příkazem lze dále pracovat po zvolení cestovního příkazu a otevření pomocí dvojkliku nebo pomocí ikon v pravém horním roku. Po otevření cestovního příkazu můžete v záložce Detaily zkontrolovat úplnost údajů přenesených z knihy jízd, případně doplnit spolucestující. Doplněné informace v cestovním příkaze nezapomeňte před tiskem uložit tlačítkem. Cestovní příkaz spolu s vyúčtováním vytisknete pomocí ikony. V záložce Vyúčtování cestovního příkazu můžete v prvním odstavci uvést zálohy, které Vám byly před služební cestou poskytnuty a dále zadat navýšení stravného za zahraniční cesty v podobě kapesného. Náklady v knize jízd s parametrem platby Hotově, které byly provedeny během jízd v cestovním příkazu, se automaticky promítnou i do vyúčtování cestovního příkazu. Ostatní výdaje během služební cesty je možné doplnit ve vyúčtování cestovního příkazu v odstavci Etapy. Na řádku zvolené etapy můžete zadat v měně daného státu náklady za jízdné, nocležné a další platby, které byly během služební cesty placeny hotově a požadujete je proplatit v rámci služební cesty. V případě obdržení bezplatného jídla během služební cesty můžete také zaškrtnout krácení stravného za zvolené jídlo (snídaně, oběd, večeře) na řádku s etapou. Úpravu etapy nezapomeňte uložit pomocí ikony Uložit pod seznamem etap a následně aktualizovat pomocí tlačítka Přepočítat stravné.

51 Základní sazby stravného a jejich krácení se řídí nastavením v záložce Nástroje Nastavení Číselníky a pravidelně jsou aktualizovány dle vyhlášky Ministerstva financí ČR Import nákupů Pokud používáte k platbě za nákupy na čerpacích stancích (nejčastěji za tankování pohonných hmot) tankovací karty, můžete požádat vydavatele karet o výpisy plateb v datové podobě a ty importovat do systému T-Mobile Autopark. Import tankovacích karet provedete v záložce Nástroje Import nákupů. Pomocí Vybrat soubor vyberte soubor s nákupy a soubor nejprve nahrajte. Poté zvolte odpovídající formát souboru a kliknutím na tlačítko Odeslat spustíte import nákupů. POZOR! Ověřte si u technické podpory T-Mobile Autopark, že váš poskytovatel tankovací karty je schopen připravit import pro vaši aplikaci.

52 3.3.5 Rezervace vozidel Tuto funkci naleznete v menu Nástroje Rezervace vozidel. Tato funkce je určena pro firmy, které používají sdílená vozidla. Jde o jakousi vnitrofiremní půjčovnu vozidel. Její pomocí si lze rezervovat určité vozidlo na konkrétní datum či období. Volbou této funkce v menu se zobrazí přehled o žádostech, schválených, vydaných a ukončených rezervacích vozidel. Obsahuje možnost zobrazit denní, týdenní nebo měsíční kalendář, kdy je v časové ose u jednotlivých vozidel přehledně zobrazeno, kdy je daný vůz rezervován, a také zde lze dle barevného rozlišení časové osy poznat stav rezervace. Pro práci s rezervací vozidel je potřeba na úrovni uživatele disponovat příslušnými právy (Půjčovna žadatel o vozidlo, Půjčovna schvalovatel žádostí, Půjčovna vydavatel vozidla) vizte kapitolu 0 na vozidlo Vytvoření a editace uživatelů. Založení nové rezervace Provedete u vybraného vozidla kliknutím do příslušného pole v časové ose. Otevře se nové okno s formulářem, do kterého vyplňte údaje o rezervaci. Povinné údaje jsou již vyplněny typ vozidla a datum zapůjčení. Ostatní položky jsou nepovinné. Vyplněné informace poté potvrdíte stiskem tlačítka Uložit. Rezervace se následně promítne do časové osy v tabulce Rezervací vozidel. Schvalovatel či Vydavatel vozidla má možnost rezervaci schválit či zamítnout v okně editace vytvořené rezervace, které se otevře po zvolení dané rezervace v časové ose. Stejným způsobem má pak Vydavatel možnost vozidlo vydat a přijmout zpět, čímž danou rezervaci ukončí Zprávy systému Evidence historie změn v aplikaci T-Mobile Autopark. Zaznamenávají se do ní aplikační logy, interní hlášení a oznámení pro firemního administrátora nebo technickou podporu T-Mobile Autopark.

53 Pro tisk zpráv systému použijte z pásu ikon vpravo ikonu tisku 4 Často kladené otázky Zapomněli jsme své přístupové údaje do aplikace T-Mobile Autopark. Jak je můžeme opětovně získat? Na přihlašovací obrazovce klikněte na odkaz Zapomenuté heslo. Na ovou adresu, která je pro Vaše uživatelské jméno zadaná v aplikaci, Vám bude odesláno nové heslo. To je po úspěšném přihlášení nutné změnit. Proč je nutné měnit při prvním přihlášení heslo? Jde o bezpečnostní prvek. Údaje o Vaší firmě, řidičích a vozovém parku tak budou zabezpečeny. Doporučujeme použít složité heslo za využití alfanumerických znaků, velkých a malých písmen a číslic. Heslo by mělo být minimálně šestiznakové. Nově využíváme monitoring aut T-Mobile Autopark a chtěli bychom se naučit, jak aplikaci správně používat. Je možné, aby nám to někdo vysvětlil? Vždy dvakrát měsíčně pořádáme zdarma pro naše zákazníky školení používání této aplikace, vždy v Praze a navíc v jedné z dalších vybraných lokalit (Brno, Hradec Králové, Ostrava). Na školení je možné se zaregistrovat pomocí formuláře na Zároveň Vám může být pomocníkem i samotná nápověda aplikace T-Mobile Autopark, kterou po přihlášení naleznete pod tlačítkem Nápověda v záložce Nástroje v hlavním menu aplikace. Pro asistenci také volejte technickou podporu T-Mobile Autopark na čísle V elektronické knize jízd nejsou žádné jízdy, přestože jsem se svým vozem jezdil. Co se mohlo stát? V takovémto případě vždy kontaktujte technickou podporu T-Mobile Autopark. Naši pracovníci provedou diagnostiku jednotky, určí problém a jeho následné řešení.

54 Důležité! Pracovníci technické podpory T-Mobile Autopark Vás požádají o identifikaci jednotky pomocí čísla SIM karty použité v GPS jednotce. Číslo SIM karty najdete v záložce Palubní jednotka v okně Editace vozidla (editaci vozidla lze otevřít také po kliknutí pravým tlačítkem myši v kontextovém menu v okně Průzkumník nebo v tabulce Evidence vozidel). Číslo SIM karty slouží jako obecný identifikační údaj jednotky při komunikaci s technickou podporou systému T-Mobile Autopark. Chtěli bychom, aby se v elektronické knize jízd vždy zobrazovalo, který z řidičů vozidlo použil. Je možné, aby se řidiči nějak identifikovali? Identifikaci řidičů umožňuje technologie kontaktních (Dallas) a bezkontaktních (RFID) čteček a čipů nebo karet. Řidič se pak před jízdou identifikuje přiložením čipu nebo karty k čtečce a tím dojde k přiřazení řidiče k jízdě. Pro klienty s vlastními bezkontaktními identifikačními kartami na bázi technologie RFID nabízíme rozšíření funkce jejich karet o funkci identifikace řidiče. Čtečky a identifikační karty a čipy jsou doplňkovou výbavou a nejsou součástí standardní výbavy monitoringu T-Mobile Autopark. Pro objednání kontaktujte svého obchodního zástupce T-Mobile. Proč v Knize jízd nevidím u vozidla detaily soukromých jízd? Soukromá jízda je osobní údaj řidiče, který je ze zákona přístupný pouze danému řidiči a nikdo jiný k takové jízdě nesmí mít přístup bez jeho předchozího souhlasu. Je zobrazena pouze celková délka soukromé jízdy. Stav tachometru v elektronické knize jízd nám nesouhlasí se skutečnou hodnotou ve vozidle. Proč se tak děje a je možné to nějak opravit? Rozdíl tachometru ve vozidle a v elektronické knize jízd je způsoben odchylkou, která je dána rozdílem skutečného počtu ujetých kilometrů dle tachometru a vypočtené vzdálenosti dle GPS. Maximální odchylka by však neměla přesáhnout 10 %. Hodnota odchylky v běžné praxi je mnohem nižší. Pro úpravu je možné využít funkci Korekce tachometru, vizte Práce s knihou jízd. Je-li odchylka vyšší než 10 %, kontaktujte technickou podporu T-Mobile Autopark. Nedaří se mi editovat poslední jízdu. Proč se tak děje? Poslední jízda je vždy označena jako nedefinitivní. Mohla by k ní přijít doplňující data a z toho důvodu

T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel. 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2

T-MOBILE AUTOPARK. Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel. 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2 T-MOBILE AUTOPARK Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Obsah 1 Jak začít... 2 1.1 Jak se přihlásit... 2 1.2 Změna hesla... 3 1.3 Jak pracovat s aplikací... 3 1.3.1 Okno Průzkumník... 4 1.3.2

Více

Nápověda k systému CCS Carnet 2014

Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k pořízení nejnovějšího telematického systému v České republice CCS Carnet. V následujících

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 2 2. Začínáme Po zadání internetové adresy http://www.vidimte.cz v prohlížeči Mozila

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX...1 Přihlášení do systému...2 Návod na získání a instalaci certifikátu pro prohlížeč Mozilla

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink.

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink. Manuál pro komunikaci s navigacemi Garmin + Obsah POPIS ŘEŠENÍ...2 ZAPOJENÍ...2 PRÁCE DISPEČERA...2 Nastavení předdefinovaných zpráv a činností...3 Nastavení doplňování účelu jízd, řidiče, poznámky...4

Více

Dispatcher 3 Kniha jízd

Dispatcher 3 Kniha jízd Dispatcher 3 Kniha jízd 1 Obsah: Základní popis programu.. 3 Vložení vozidla.. 4 Vložení záznamu o jízdě.. 6 Import dat z GPS off-line jednotky LUPUS.. 8 Import tankovacích karet.. 10 Sloučení jízd v jednom

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

NASTAVENÍ. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

NASTAVENÍ. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby NASTAVENÍ Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Nastavení SeeMe... 3 Nastavení

Více

Podrobná metodika zpracování knihy jízd vozidla v programu SPZ s využitím dat z ONI systému

Podrobná metodika zpracování knihy jízd vozidla v programu SPZ s využitím dat z ONI systému Page 1 of 6 Podrobná metodika zpracování knihy jízd vozidla v programu SPZ s využitím dat z ONI systému Z hlediska optimálního fungování a zpracování dat z ONI systému v aplikaci SPZ doporučujeme pro jednotlivé

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby JÍZDY a KNIHA JÍZD Uživatelská příručka SeeMe Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Moduly Jízdy a Kniha jízd...

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka Vozidla/stroje zobrazí seznam všech vozidel a strojů uložených v systému.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Dynafleet online Administrace (ovládání vozového parku)

Dynafleet online Administrace (ovládání vozového parku) Dynafleet online Administrace (ovládání vozového parku) Verze 2013.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 16 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune na příslušnou

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

KNIHA JÍZD 2005. Professional. Uživatelská příručka

KNIHA JÍZD 2005. Professional. Uživatelská příručka KNIHA JÍZD 2005 Professional Uživatelská příručka 1. vydání, březen 2005 - verze programu 5.0.2.0 (Professional) Upozornění Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011 Obsah 1. Přihlášení a oprávnění...2 1.1 Nastavení oprávnění...2 2. Role ZŘO (organizace zřizované Plzeňským krajem)...3 2.1 Objednání komodity z e-shopu ISCNPK...3 2.1.1 Objednávky...3 2.1.2 Dotaz na komoditu...4

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více