Digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/ Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná pro celou sadu DUM č. 32_Ch33_1_02 Téma Studijní text na vyplnění daňového přiznání u FO (základní údaje a první strana DAP) RVP L/51 Ročník 1 Předmět Účetnictví Zpracoval(i) Ing. Iva Hrdličková Kdy prosinec 2013 Klíčová slova daň z příjmu fyzických osob, příjmy, výdaje, základ daně z příjmů Toto dílo obsahuje citace v souladu s 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a může být použito výhradně při vyučování. Anotace - Studijní text na vyplnění daňového přiznání u fyzických osob (základní údaje a první strana DAP) Druh výukového zdroje: Pracovní list Typ interakce: Frontální Soubor název VY_32_INOVACE_32_Ch33_1_02_zadani_danove_priznani VY_32_INOVACE_32_Ch33_1_02_zadani_danove_priznani_reseni VY_32_INOVACE_32_Ch33_1_02_zákla_info_1.stranaDAP Soubor popis obsahu pracovní list se zadáním k vyplnění formuláře daňového přiznání řešení k pracovnímu listu vyplněné daňové přiznání úvodní informace a první strana Metodický list DUM se skládá z několika částí, kdy pro žáky je určen nevyplněný formulář daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob a jeho přílohy. Vyplnění daňového přiznání je jedním ze základních kroků podnikatele a je nutné jej zvládat. Součástí zadání je také několik potvrzení, které podnikatel obdrží, pokud například daroval finanční obnos či pracoval jako zaměstnanec. Pro vyučující ho je součástí DUMu také řešení ve formě postupu a také vyplněné daňové přiznání. Prázdný formulář daňového přiznání je čerpán z ministerstva financí. Tento příklad je velice rozsáhlý proto je rozdělen na několik vyučovacích DUMů. V této části jde pouze o vyplnění základních údajů a první strany DAP.

2 Pracovní list Daňové přiznání DLE NÁSLEDUJÍCÍCH ÚDAJŮ VYPLŇTE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PŘÍLOHY K PŘIZNÁNÍ. POZOR DOKUMENT OBSAHUJE TAKÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSTE OBDRŽELI OD RŮZNÝCH INSTITUCÍ ČI ZAMĚSTNAVATELE JAKO POTVRZENÍ O VAŠICH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH. Podnikáte v oblasti poradenství ve vašem oboru, který jste vystudovali a také pracuje jako zaměstnanec v podniku ABC s.r.o. Protože máte více příjmů, vyhotovujete si daňové přiznání sami. Z podnikání plynou podnikateli (tedy Vám) tyto příjmy a výdaje (PŘÍLOHA 1): strana 1 Příjmy: o prodej zboží ,- o prodej výrobků a služeb ,- o úroky z vkladu 15,- Celkem Výdaje: o nákup materiálu ,- o prodej zboží ,- o mzdy ,- o pojistné zaměstnanců ,- o provozní režie ,- o odpisy DM 66500,- Celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji z podnikání uplatněné odpisy celkem ,- Druh činnosti: Příjmy: Výdaje o poradenské služby ve , ,- o celkem , ,- strana 2 hmotný majetek , ,- peněžní prostředky v hotovosti , ,- peněžní prostředky na BÚ , ,- zásoby , ,- pohledávky 0, ,- ostatní majetek , ,- závazky , ,- rezervy 0, ,-

3 mzdy ,- Z pronájmu plynou podnikateli (tedy Vám) tyto příjmy a výdaje (PŘÍLOHA 2): příjmy ,- výdaje ,- rozdíl mezi příjmy a výdaji ,- dílčí základ daně ,- rezervy na konci zdaňovacího období ,- Nezdanitelné části základu daně: Přijaté dary viz potvrzení o daru Penzijní připojištění na základě dokladu o od pojišťovny je možné uplatnit ve výši ,- Soukromé životní pojištění na základě dokladu od pojišťovny je možné uplatnit ve výši 6 000,- Údaje o manželce (manželovi): Jediné co si můžete uplatnit je slevy na poplatníka, která činí ,- Údaje o dětech žijících v domácnosti: v rodině vyrůstají dvě děti na které je možné uplatnit slevu ve výši zákonem stanovené a to za každého celý rok (12 měsíců). Placení daně: Na zálohách ze závislé činnosti již bylo zaplaceno ,- a na zbývajících zálochá celých ,-

4 Ze závislé činnosti plynou podnikateli (tedy Vám) tyto příjmy a výdaje (POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH) P O T V R Z E N Í o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon") za období Jméno a příjmení poplatníka : Eva Nováková Rodné číslo: 2) /7412 Adresa bydliště ( místa trvalého pobytu ) : Souhrady 22 Brno PSČ : na zdaňovací Poplatník podepsal - nepodepsal 3) prohlášení 4) období 3) na tyto měsíce zdaňovacího období (číselné označení) 3) 1. Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31.ledna 2013 ( 5 odst. 4 zákona) Zúčtováno v měsících ( číselné označení ) 0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Doplatky příjmů podle 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacích obdobích Doplatky příjmů podle 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacích obdobích Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 ( 6 odst. 13 zákona ) 5) 0 7. Úhrn pojistného, které byl pvinen platit zaměstnavatel z příjmů uvedených na ř. 5 6) Základ daně (ř. 2 + ř. 4 + ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 ) Skutečně sražená záloha na daň z příjmu uvedených na ř Skutečně sražená záloha na daň z příjmů uvedených na ř. 4 7) Skutečně sražená záloha na daň z příjmů uvedených na ř. 5 8) Záloha na daň z příjmů celkem ( ř. 9 + ř ř. 11 ) Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů Děti uplatněné jako vyživované pro účely daňového zvýhodnění podle 35c a 35d zákona Od - do Jméno-rodné číslo Aleš Novák Katka Nováková 15. Invalidita (ZTP/P) poplatníka uplatněná jako sleva na dani podle 35ba odst. 1 písm. c) až e) zákona pro snížení záloh na daň 16. Soustavná příprava na budoucí povolání poplatníka uplatněná jako sleva na dani podle 35ba Od - do Stupeň invalidity ( ZTP/P ) Od - do Škola

5 odst. 1 písm. f) zákona pro snížení záloh na daň 17. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nebylo - bylo 3) provedeno s tímto výsledkem 10) 18. Přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh ( 38ch odst. 5 zákona) ve výši Doplatek ze zúčtování ( 35d odst. 8 zákona) ve výši z toho činí přeplatek na dani po slevě Kč byl vrácen poplatníkovi dne Kč byl vrácen poplatníkovi dne z toho činí doplatek na daňovém bonusu 3)9) / přeplacená část na daňovém 3)9) Kč bonusu Úhrn pojistného podle 38j odst. 10 zákona, které je povinen platit poplatník uvedený v 2 odst. 3 zákona 11) 0 Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne ) Jméno a adresa plátce : Vyhotovil : Kč Firma ABC s.r.o. Faltýnek Josef Cahrbulova 106 Číslo telefonu : Brno Daňové identifikační číslo plátce : Dne : CZ Mfin 5460 vzor č.20 Podpis a otisk razítka plátce Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, 1

6 DOKLAD O POSKYTNUTÍ DARU viz dokument potvrzeni_o_poskytnuti_financniho_daru POTVRZENÍ O ZAPLACENÝCH ČÁSTKÁCH NA PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ: Potvrzení o částkách zaplacených na základě smlouvy uzavřené o penzijním připojištění jste obdrželi poštou přímo od Vaší pojišťovny na částku 6 000,-. POTVRZENÍ O ZAPLACENÝCH ČÁSTKÁCH NA SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Potvrzení o částkách zaplacených na základě smlouvy o soukromém životním pojištění jste obdrželi poštou přímo od Vaší pojišťovny na částku ,-.

7 Pracovní list Daňové přiznání DLE NÁSLEDUJÍCÍCH ÚDAJŮ VYPLŇTE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PŘÍLOHY K PŘIZNÁNÍ. POZOR DOKUMENT OBSAHUJE TAKÉ DOKUMENTY, KTERÉ JSTE OBDRŽELI OD RŮZNÝCH INSTITUCÍ ČI ZAMĚSTNAVATELE JAKO POTVRZENÍ O VAŠICH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH. Podnikáte v oblasti poradenství ve vašem oboru, který jste vystudovali a také pracuje jako zaměstnanec v podniku ABC s.r.o. Protože máte více příjmů, vyhotovujete si daňové přiznání sami. Z podnikání plynou podnikateli (tedy Vám) tyto příjmy a výdaje (PŘÍLOHA 1): strana 1 Příjmy: o prodej zboží ,- o prodej výrobků a služeb ,- o úroky z vkladu 15,- Celkem ,- řádek 101 Výdaje: o nákup materiálu ,- o prodej zboží ,- o mzdy ,- o pojistné zaměstnanců ,- o provozní režie ,- o odpisy DM 66500,- Celkem ,- řádek 102 Rozdíl mezi příjmy a výdaji z podnikání ,- řádek 104, 113 uplatněné odpisy celkem ,- Druh činnosti: Příjmy: Výdaje o poradenské služby ve , ,- o celkem , ,- strana 2 hmotný majetek , ,- peněžní prostředky v hotovosti , ,- peněžní prostředky na BÚ , ,- zásoby , ,- pohledávky 0, ,- ostatní majetek , ,- závazky , ,- rezervy 0, ,-

8 mzdy ,- Z pronájmu plynou podnikateli (tedy Vám) tyto příjmy a výdaje (PŘÍLOHA 2): příjmy ,- výdaje ,- rozdíl mezi příjmy a výdaji ,- dílčí základ daně ,- rezervy na konci zdaňovacího období ,- Nezdanitelné části základu daně: Přijaté dary viz potvrzení o daru Penzijní připojištění na základě dokladu o od pojišťovny je možné uplatnit ve výši ,- Soukromé životní pojištění na základě dokladu od pojišťovny je možné uplatnit ve výši 6 000,- Údaje o manželce (manželovi): Jediné co si můžete uplatnit je slevy na poplatníka, která činí ,- Údaje o dětech žijících v domácnosti: v rodině vyrůstají dvě děti na které je možné uplatnit slevu ve výši zákonem stanovené a to za každého celý rok (12 měsíců). Placení daně: Na zálohách ze závislé činnosti již bylo zaplaceno ,- a na zbývajících zálochá celých ,-

9 Ze závislé činnosti plynou podnikateli (tedy Vám) tyto příjmy a výdaje (POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH) P O T V R Z E N Í o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon") za období Jméno a příjmení poplatníka : Eva Nováková Rodné číslo: 2) /7412 Adresa bydliště ( místa trvalého pobytu ) : Souhrady 22 Brno PSČ : na zdaňovací Poplatník podepsal - nepodepsal 3) prohlášení 4) období 3) na tyto měsíce zdaňovacího období (číselné označení) 3) 1. Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31.ledna 2013 ( 5 odst. 4 zákona) Zúčtováno v měsících ( číselné označení ) 0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Doplatky příjmů podle 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacích obdobích Doplatky příjmů podle 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacích obdobích Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 ( 6 odst. 13 zákona ) 5) 0 7. Úhrn pojistného, které byl pvinen platit zaměstnavatel z příjmů uvedených na ř. 5 6) Základ daně (ř. 2 + ř. 4 + ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 ) Skutečně sražená záloha na daň z příjmu uvedených na ř Skutečně sražená záloha na daň z příjmů uvedených na ř. 4 7) Skutečně sražená záloha na daň z příjmů uvedených na ř. 5 8) Záloha na daň z příjmů celkem ( ř. 9 + ř ř. 11 ) Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů Děti uplatněné jako vyživované pro účely daňového zvýhodnění podle 35c a 35d zákona Od - do Jméno-rodné číslo Aleš Novák Katka Nováková 15. Invalidita (ZTP/P) poplatníka uplatněná jako sleva na dani podle 35ba odst. 1 písm. c) až e) zákona pro snížení záloh na daň 16. Soustavná příprava na budoucí povolání poplatníka uplatněná jako sleva na dani podle 35ba Od - do Stupeň invalidity ( ZTP/P ) Od - do Škola

10 odst. 1 písm. f) zákona pro snížení záloh na daň 17. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nebylo - bylo 3) provedeno s tímto výsledkem 10) 18. Přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh ( 38ch odst. 5 zákona) ve výši Doplatek ze zúčtování ( 35d odst. 8 zákona) ve výši z toho činí přeplatek na dani po slevě Kč byl vrácen poplatníkovi dne Kč byl vrácen poplatníkovi dne z toho činí doplatek na daňovém bonusu 3)9) / přeplacená část na daňovém 3)9) Kč bonusu Úhrn pojistného podle 38j odst. 10 zákona, které je povinen platit poplatník uvedený v 2 odst. 3 zákona 11) 0 Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne ) Jméno a adresa plátce : Vyhotovil : Kč Firma ABC s.r.o. Faltýnek Josef Cahrbulova 106 Číslo telefonu : Brno Daňové identifikační číslo plátce : Dne : CZ Mfin 5460 vzor č.20 Podpis a otisk razítka plátce Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, 1

11 DOKLAD O POSKYTNUTÍ DARU viz dokument potvrzeni_o_poskytnuti_financniho_daru POTVRZENÍ O ZAPLACENÝCH ČÁSTKÁCH NA PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ: Potvrzení o částkách zaplacených na základě smlouvy uzavřené o penzijním připojištění jste obdrželi poštou přímo od Vaší pojišťovny na částku 6 000,-. POTVRZENÍ O ZAPLACENÝCH ČÁSTKÁCH NA SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Potvrzení o částkách zaplacených na základě smlouvy o soukromém životním pojištění jste obdrželi poštou přímo od Vaší pojišťovny na částku ,-.

12 VYPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PRVNÍ STRANA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ: Je vyplněna dle skutečných údajů poplatníka daně viz vzor vyplněného daňového přiznání DRUHÁ STRANA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ: 1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků příjmy od všech zaměstnavatelů ,- řádek 31 povinné pojistné ,- řádek 32 dílčí základ daně ,- řádek Dílčí základ daně z příjmů FO příjmy ze závislé činnosti ,- řádek 36 dílčí základ daně ze závislé činnosti ,- řádek 36a dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání ,- řádek 37 dílčí základ daně z kapitálového majetku 15,- řádek 38 dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu ,- řádek 39 úhrn řádků ,- řádek 41 úhrn dílčích základů daně ,- řádek 41a základ daně ,- řádek 42 základ daně po odečtení ztráty ,- řádek Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem hodnota darů 2350,- řádek 46 penzijní připojištění ,- řádek 48 životní pojištění 6 000,- řádek 49 úhrn nezdanitelných částí ZD a položek odčitatelných od ZD ,- řádek 54 základ daně snížený o nezdanitelné části a položky odčitatelné ,- řádek55 základ daně zaokrouhlená ,- řádek 56 daň ,- řádek Daň celkem, ztráta daň ,- řádek 58 daň zaokrouhlená ,- řádek 60

13 TŘETÍ STRANA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ: Údaje o manželce (manželovi) částka na poplatníka ,- řádek 64 úhrn slev na dani ,- řádek 70 daň po uplatnění slev ,- řádek 71 Údaje o dětech žijících v domácnosti dítě 1 (zvolit jméno) jeho rodné číslo 12 měsíců dítě 2 (zvolit jméno) jeho rodné číslo 12 měsíců celkem 24 měsíců daňové zvýhodnění na vyživované dítě ,- řádek 72 sleva na dani ,- řádek 73 daň po uplatnění slevy 387,- řádek Placení daně úhrn sražených záloh ,- řádek 84 na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem ,- řádek 85 zbývá doplatit ,- řádek 91 ČTVRTÁ STRANA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ: Přílohy DAP příloha 1 1 příloha 2 1 potvrzení o zdanitelných příjmech ze 1 doklad o poskytnutí daru 1 potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění 1 potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění 1 počet příloh celkem 6 Žádost o vrácení přeplatku viz úvodní informace

14 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : Eva Obchodní firma : Příjmení : Škorpíková Rodné příjmení : Nováková Titul : Ing. Dodatek obchodní firmy : Datum narození : Rodné číslo : /7412 IČO : IČO : Variabilní symbol u OSSZ : SPOLEČNÉ ÚDAJE Finanční úřad pro : Brno Černovice Zástupce Územní pracoviště v, ve, pro : Brno Černovice Jméno : Bydliště /Sídlo právnické osoby Příjmení : Ulice/část obce : Souhrady Titul : Číslo popisné : 22 Funkce : Obec : Brno PSČ : Daňový poradce Stát : ČR Jméno : Okresní město : Brno Příjmení : Titul : Kontaktní údaje : Telefon : Ulice : Telefon : Číslo popisné : Fax : Obec : PSČ : Předmět podnikání : poradenské služby ve vzdělávání Přiznání sestavil Jméno : Účet Příjmení : Číslo účtu : Titul : Kod banky : 0100 Telefon : Název banky ( zkráceně ) : ČS Mobil : Poučení : políčka této barvy vyplňují jen právnické osoby ohraničenou oblast lze kopírovat do formulářů jiných daňových přiznání políčka této barvy vyplňují jen fyzické osoby vyplnění položek není povinné, může však ulehčit práci políčka této barvy vyplňují všichni Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz

15 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Brno Černovice Územnímu pracovišti v, ve, pro, Brno Černovice 01 Daňové identifikační číslo CZ 02 Rodné číslo 03 DAP 1) řádné opravné dodatečné X 04 Kód rozlišení typu DAP 2) Otisk podacího razítka finančního úřadu Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne Datum : 05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, která byla podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty 1) ano ne X 05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1) ano ne X za zdaňovací období (kalendářní rok) 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi 06 Příjmení 07 Rodné 08 Jméno Škorpíková příjmení Nováková (-a) Eva 09 Titul 10 Státní příslušnost 11 Číslo Ing. ČR pasu Adresa místa pobytu v den podání DAP 12 Obec 13 Ulice/část 14 Číslo popisné / Brno obce Souhrady orientační PSČ 16 Telefon / 17 Fax / e- 18 Stát mobilní telefon mail ČR Adresa místa trvalého pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje 19 Obec 20 Ulice/část obce 23 Obec 24 Ulice/část obce PSČ 27 Telefon / 28 Fax / mobilní telefon 21 Číslo popis./ Adresa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky. P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon" ) dále jen "DAP" nebo jeho část 2) od Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy v den podání DAP. 25 Číslo popisné / orientační do 22 PSČ 29 Kód státu - vyplní jen daňový nerezident 29a Výše celosvětových příjmů 30 Spojení se zahraničními osobami 1) ano ne X MFin 5405 vzor č.19 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ..7/.5./34.45 Inovujeme, inovujeme Šablona III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná pro celou

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Kraj Vysočina Územnímu pracovišti v, ve, pro Velkém Meziříčí 0 Daňové identifi kační

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Rícanech ˇ ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 3 4 5 6 7 8 9 Rodné číslo 3 4 5 6 / 7 8 9

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen "DAP" 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká.

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen DAP 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z 550923073 02 Rodné číslo 550923 / 073 03 DAP 1 ) řádné opravné dodatečné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 0

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 2 ) dodatečné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 5 0 Daňové identifi kační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro v Břeclavi Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro/specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Nymburku Daňové identifikační číslo C

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob 5405_18_2AK.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z Rodné

Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z Rodné Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z 8803180780 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné dodatečné X Důvody

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Kód rozlišení typu DAP ) Datum - - - - - - - - Daňové přiznání Petra Nováka Příloha č. Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Více

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Účetní dokumentace prac_listy Společná pro celou

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 215. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 2 Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) TYP:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) TYP: 1 daňové identifikační číslo C Z 6 5 2 1 2 1 5 4 2 1.Přílohy 1.1.Příloha 1 2 rodné číslo 6 5 2 1 2 / 3 typ daňového přiznání 1 5 4 2 Nehodící se škrtněte řádné opravné dodatečné Otisk prezentačního razítka

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ 5405_4.pdf Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP ) prohlášení

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5407_14.pdf. 5407_15.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5407_14.pdf. 5407_15.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 5407_14.pdf 5407_15.pdf Přehled 108 slov bylo přidáno 95 slov bylo odstraněno 375 slov je shodných 11 bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu.

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ 5405_6_3AK.pdf Finan nímu ú adu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 0 Da ové identi ka ní íslo C Z 0 Rodné íslo / 03 DAP ) ádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ. daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen daň )

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ. daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen daň ) Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu h l avn í měs t o Pr ahu Územní pracoviště v, ve, pro Pr ahu 2 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

PROHLÁŠENÍ. Karolína Brabcová. Volební období / rok. Funkce. od roku. předmět. pronájem pozemku - zahrady. cena. rok. stavba. cena.

PROHLÁŠENÍ. Karolína Brabcová. Volební období / rok. Funkce. od roku. předmět. pronájem pozemku - zahrady. cena. rok. stavba. cena. Maca % Příloha č 1 PRHÁŠENÍ příjemce veřejných prostředků (majetku ve vlastnictví MČ Praha 6 z řad zastupitelů MČ Praha 6 Jméno: Volební období - funkce: Karolína Brabcová Volební období / Funkce 214-218

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 544 Mfin 544 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 28 neomezená verze Licenční podmínky použití šablony : Zakoupením/stažením šablony

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha - Západ 1 Daňové identifikační číslo CZ291178 2 Identifikační číslo 291178 Než začnete vyplňovat

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob 0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Identi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ 5466_3.pdf Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z otisk podacího razítka fi nančního úřadu 0a Vyúčtování řádné

Více

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem PÍKLAD POPLATNÍKA S JEDINÝM ZAMSTNAVATELEM V ROCE, ŽIJÍCÍHO VE SPOLENÉ DOMÁCNOSTI S DRUŽKOU A 5 DTMI, UPLATUJÍCÍHO NA NKTERÉ DTI DAOVÉ ZVÝHODNNÍ Ve společně hospodařící domácnosti žije poplatník s družkou

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Přiznání bylo podáno elektronicky dne:.. Územnímu pracovišti v,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro, Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo CZ 2 Rodné číslo 3 DAP ) řádné opravné dodatečné 4 Kód rozlišení typu DAP 2) Otisk podacího

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Příklad s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 mu provedla

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více