Podmínky použití 1001hry.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky použití 1001hry.cz"

Transkript

1 Podmínky použití 1001hry.cz Úvod Na webových stránkách (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, přihlásit se k odběru zpravodajského dopisu, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete shromáždit oblíbené hry a umístit zprávy. Také můžete nejrůznějšími způsoby získávat body, s kterými si můžete v obchodě webových stránek mimo jiného koupit funkce pro váš profil. Abyste mohli využít všeho, co naše webové stránky nabízí, musíte respektovat některá pravidla. Tato pravidla a další práva a povinnosti stránek 1001hry.cz jsou popsána níže. Přečtěte si proto pozorně níže uvedené podmínky použití stránek 1001hry.cz. 1001hry.cz je součástí společnosti Admeen B.V. a je zaregistrována u Obchodní komory pod číslem Tyto podmínky jsou také k dispozici ve formátu souboru PDF, abyste si je mohli snadno uložit a vytisknout. Článek 1. Kdy platí Podmínky použití. Podmínky použití se vztahují na smlouvu mezi 1001hry.cz a jakékoli použití těchto webových stránek. To v každém případě zahrnuje hraní her, vytvoření a použití profilu a objednávku a obdržení zpravodajského dopisu. Každý, kdo uzavírá smlouvu s 1001hry.cz, hraje hry na webových stránkách a navštěvuje profil, je Uživatelem webových stránek. Uživatelem může být jak fyzická, tak i právní osoba. Tyto Podmínky použití se nevztahují na webové stránky třetích stran. Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Je zřejmé, že jste opustil stránky po kliknutí na odkaz webových stránek třetí strany. Ve chvíli, kdy jste stránky opustil, platí podmínky poskytovatelů této webové stránky. Doporučujeme vám proto, abyste si pozorně přečetli tam platící podmínky. Článek 2. Uzavření smlouvy Smlouva se uzavírá z toho důvodu, že se vy, jako Uživatel, registrujete prostřednictvím webových stránek. Smlouva se uzavírá také z toho důvodu, že vy, jako Uživatel, používáte webové stránky. 1001hry.cz má právo Uživatele odmítnout bez udání důvodu. Článek 3. Podmínky použití webových stránek Abyste webové stránky mohli používat, musí vám být alespoň 16 let, nebo mít povolení od rodičů nebo zákonného zástupce (dále jako Rodiče). Na toto budete upozorněni na webových stránkách. 1001hry.cz proto předpokládá, že Uživateli je 16 let a více, nebo že webové stránky používá s povolením jeho rodičů. Pro vytvoření a použití profilu potřebujete jméno Uživatele a heslo. To se může provést podle vaši volby. Jméno Uživatele ale nesmí být stejné se jménem jiného Uživatele. Po registraci a

2 ověření ové adresy máte přístup k vašemu profilu pod tímto jménem a heslem, po dobu platnosti smlouvy. Heslo musíte držet v tajnosti. 1001hry.cz může předpokládat, že Uživatel, který se přihlásí na webové stránce, je ve skutečnosti Uživatelem, a není odpovědný za zneužití hesla. Pokud máte podezření, že se heslo dostalo do rukou jiné osoby, musíte to oznámit 1001hry.cz. 1001hry.cz je oprávněná, aby v těchto případech přijala účinná opatření. 1001hry.cz může Uživatele odstranit anebo dát do neaktivního stavu bez uvedení důvodu. 1001hry.cz má právo čas od času přizpůsobit naprogramování 1001hry.cz za účelem zlepšení funkčnosti a opravy chyb. Vy se staráte o to, aby informace ve vašem profilu byly aktuální. Pokud máte novou e- mailovou adresu, změňte pak adresu starou. Zdržíte se neoprávněného použití webových stránek a budete vystupovat a chovat se tak, jak 1001hry.cz může očekávat od pečlivého Uživatele webových stránek. To v každém případě znamená, že webové stránky nesmíte zneužívat pro svůj osobní prospěch, nebo stránkám způsobit škodu. Jednáte-li přesto v rozporu s těmito Podmínkami použití, pak má 1001hry.cz právo vás bez uvedení důvodu odmítnout, odstranit a odepřít/blokovat vám přístup k webovým stránkám a jejich možnostem. Článek 4. Pravidla profilu Tato pravidla se vztahují na všechny funkce profilu. Měli byste se zdržovat neoprávněného použití svého profilu na webových stránkách a vystupovat a chovat tak, jak by se dalo očekávat od pečlivého Uživatele. Tímto se v každém případě rozumí, že budete brát na vědomí všechna pravidla uvedená na webových stránkách anebo na vás přímo směřující a požadavky týkající se profilu, včetně požadavků personálu/moderátorů 1001hry.cz. Dále nebudete zapříčiňovat nepříjemnosti ostatním Uživatelům. To také znamená, že nebudete umísťovat protizákonné informace a zprávy od 1001hry.cz anebo Uživatelů měnit, odstraňovat anebo je provádět nepoužitelnými. Protizákonné informace jsou informace, které jsou v rozporu s nizozemským právním řádem a předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem anebo právy třetích stran. To zahrnuje zejména, ale ne výhradně, informaci nabízenou bez souhlasu vlastníka(ů) autorských práv anebo která je hanlivá, výhružná, urážlivá, rasistická, nenávistná nebo diskriminační, dále spam, informaci obsahující dětskou pornografii anebo která porušuje soukromí třetích stran anebo představuje formu pronásledování, stejně tak jako odkazy, torrenty anebo jiné odkazy na tyto informace na stránkách třetích stran kdekoli ve světě (dokonce v případě, kdyby tato informace byla legální v rámci dotyčné jurisdikce). Jelikož jsou webové stránky navštěvovány i dětmi, nesmí se umísťovat pornografické nebo jinak sexuálně orientované obrázky nebo texty. Jste sám odpovědný za zprávy, které prostřednictvím profilu umísťujete. Pokud je obsah vaší zprávy protizákonný, můžete zato nést osobní odpovědnost.

3 1001hry.cz nemůže zaručit, že obsah zpráv Uživatelů bude legální anebo správný. Uznáváte, že 1001hry.cz nemusí z vlastní iniciativy zprávy od Uživatelů jakýmkoli způsobem kontrolovat či zpracovávat, ani před umístěním zprávy, ani poté. Pokud 1001hry.cz zjistí, že některé příspěvky nejsou v souladu s těmito Podmínkami použití, je oprávněna tyto zprávy na základě vlastního uvážení odstranit nebo změnit. 1001hry.cz je rovněž oprávněna zprávy upravovat za účelem zvýšení všeobecné kvality anebo čitelnosti webových stránek a stránek profilu. U toho nebude 1001hry.cz zasahovat do celkového dojmu a významu zpráv, nebo bude zasahovat pokud možno co nejméně. Jste povinen ochránit 1001hry.cz před všemi nároky vyplývajících z porušení práv třetích stran, které bylo vámi spácháno použitím vašeho profilu na webových stránkách, nebo porušením těchto Podmínek použití. Poskytujete 1001hry.cz bezplatně veškerá práva a souhlasy, což je nezbytné, aby se vaše zprávy mohly umístit. V každém případě se poskytne nezatížená, celosvětová, dále licencovatelná nevýhradní licence za účelem zveřejnění práce. Vy a kdokoli jiný můžete 1001hry.cz informovat, například prostřednictvím u, ohledně chování anebo zpráv Uživatelů, které budou vůči vám anebo jemu protizákonné. Pokud si vytvoříte profil, tak bude automaticky stát v "privátním stavu". Váš profil je možné zveřejnit. Výběr je na vás. Pak jste ale odpovědný za zveřejnění svých dat. Při opakované stížnosti, nebo opakovaného porušení těchto Podmínek použití, má 1001hry.cz právo zakázat vám přístup na webové stránky. Pokud se i přes výše uvedené stále setkáte s protizákonným či nežádoucím obsahem na stránce profilu, můžete využít procedury 1001hry.cz Oznámení & Procedura odstranění (viz také článek 10). Článek 5. Duševní vlastnictví Webové stránky obsahují mnoho her. Hry, které se nacházejí na webových stránkách 1001hry.cz, jsou chráněny autorským právem. Tato práva jsou obvykle ve vlastnictví 1001hry.cz, nebo subdodavatelů 1001hry.cz. V druhém případě disponujeme souhlasem od subdodavatelů pro umístění her. V některých případech jsme však nemohli přijít na vlastníka autorských práv. Pokud jste vy vlastníkem autorského práva hry, na kterou jste neposkytli souhlas, můžete vždy využít naší procedury Oznámení & Procedura odstranění (viz také článek 10). 1001hry.cz také umísťuje přímé odkazy (deeplinks) na hry webových stránek patřících jiným stranám. Pokud nesouhlasíte s přímým odkazem na vaši hru, můžete využít naší procedury Oznámení & Procedura odstranění. Jako Uživatel máte právo hrát hry jen na webových stránkách. Na předešlý řádek se vztahuje jedna výjimka. 1001hry.cz obsahuje (mimo jiného) hry, které jsou vyrobené společností Admeen B.V.. Hry od Admeen B.V. se mohou okopírovat a znovu

4 zveřejnit za následujících podmínek: Zkopírované hry budou zveřejněny na webové stránce her; Hry nebudou upraveny; Zavedená loga se neodstraní. Admeen B.V. může výše uvedený souhlas odvolat bez udání důvodu. Také na vzhled a složení těchto webových stránek se vztahují práva k duševnímu vlastnictví majitele, která patří 1001hry.cz. Nesmíte pořizovat žádné kopie bez souhlasu 1001hry.cz. Článek 6. Údržba a úpravy webových stránek 1001hry.cz si vyhrazuje právo webové stránky anebo části webových stránek dočasně vyřadit mimo provoz za účelem údržby, úpravy anebo zlepšení webových stránek a serverů 1001hry.cz. 1001hry.cz nebude nést odpovědnost za jakoukoli škodu vůči vám či jinému Uživateli při vyřazení služby z provozu uvedeným způsobem. Článek 7. Odpovědnost 1001hry.cz neodpovídá za případné škody Uživatele, čímž se také rozumí následné škody, ztráta vašeho profilu anebo s tím spojené ztráty dat i imateriální škoda z jakéhokoli možného důvodu. 1001hry.cz neodpovídá za jakoukoli formu škod, které vznikly návštěvou webových stránek třetích stran. 1001hry.cz vynakládá veškeré úsilí, aby se na webové stránky nedostaly nevhodné hry, reklamy či zprávy. Přesto není možné vše monitorovat a 1001hry.cz nemá vždy kontrolu nad reklamami. 1001hry.cz proto také neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou jste utrpěli na základě nečekané přítomnosti těchto informací. Pokud na tyto informace narazíte, můžete kdykoli kontaktovat 1001hry.cz. Použijte přednostně kontaktní formulář. Článek 8. Platnost a ukončení smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Od smlouvy můžete odstoupit jak vy, tak i 1001hry.cz. bez uvedení příčiny a zdůvodnění. Smlouva může být ukončena odstraněním vašeho profilu, nebo opuštěním webových stránek pokud vy (jako Uživatel) nemáte žádný profil. Po ukončení smlouvy zůstávají v platnosti následující články (části článků): -Odstavec 12 článku 4: Pravidla profilu, klausule licence -Článek 7: Odpovědnost Článek 9. Změny v těchto Podmínkách použití 1001hry.cz si vyhrazuje právo na změny či doplnění těchto Podmínek použití. Změny platí také se zřetelem k již uzavřeným smlouvám s ohledem na časový termín 30-ti dnů po oznámení změn na webových stránkách. Změny podřadného významu mohou být provedeny kdykoli. Pokud určitou změnu v těchto Podmínkách použití nechcete akceptovat, můžete odstoupit od smlouvy do doby, kdy nové podmínky vstoupí v platnost.

5 Článek 10. Oznámení & Procedura odstranění 1001hry.cz používá proceduru, na základě které mohou Uživatelé webových stránek včetně rodičů dětí mladších než 16 let, majitelů autorských práv her a ostatních Uživatelů webových stránek upozornit na nabídnuté či zveřejněné informace, které jsou podle jejich názorů protizákonné či nežádoucí. Pokud je stížnost odůvodněná dle názoru 1001hry.cz či jejího právního poradce, má 1001hry.cz právo materiál odstranit či provést nepřípustným. 1001hry.cz má také právo poskytnout vaše osobní data oznamovateli anebo oprávněným orgánům v případě, že jste vy materiál umístil, nebo se jeví, že jste ho umístil. O průběhu této procedury vás 1001hry.cz bude informovat. Pokud se jedná o případnou trestnou informaci, má 1001hry.cz právo podat o tom trestní oznámení. 1001hry.cz může v rámci uvedeného předat veškeré relevantní informace o vás a jiném(-ých) případném(-ých) Uživateli(-ích) oprávněným orgánům a provést veškerá ostatní opatření, která jsou těmito orgány žádaná od 1001hry.cz v rámci průzkumu. Při opakovaných stížnostech týkajících se vámi nabídnutých informací, má 1001hry.cz právo od Smlouvy odstoupit, nebo ji ukončit a odmítnout vám přístup k webovým stránkám. Jste povinen ochránit 1001hry.cz před veškerou škodou jako následek výše uvedeného. 1001hry.cz nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které utrpíte zásahem 1001hry.cz v rámci procedury stížnosti, a to i v případě, že se stížnost jeví jako neoprávněná a informace není v rozporu s nizozemským právním řádem. Článek 11. Konečná ustanovení Na smlouvu se vztahuje nizozemský právní řád. Pokud pravidla závazných právních předpisů nestanoví jinak, budou veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou, předloženy příslušnému nizozemskému soudu ve Zwolle. Částečná neplatnost: Pokud se některé ustanovení této smlouvy anebo Podmínek použití bude jevit jako neplatné, nebude toto mít vliv na platnost celé smlouvy/podmínek použití. Smluvní strany určí v rámci náhrady nové(á) ustanovení, se záměrem zachovat úmysl a tvar původní smlouvy/podmínek použití v nejvyšší možné míře podle práva. Kontakt Pokud máte po přečtení našich Podmínek použití dotazy, stížnosti či připomínky týkající se těchto Podmínek použití, můžete nás beze všeho kontaktovat. Použijte přednostně kontaktní formulář.

6 Jsme registrováni u Obchodní komory pod číslem:

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Zásady užití webového rozhraní www.exepomoc.cz

Zásady užití webového rozhraní www.exepomoc.cz Zásady užití webového rozhraní www.exepomoc.cz Provozovatel: Sídlo: Sideras Affil Group s.r.o. Kolovratská 111/2, 100 00 Praha 10 - Strašnice Identifikační číslo: 03056821 Kontaktní e-mail: info@exepomoc.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PREMIUM SMS A VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZA ÚČELEM STAHOVÁNÍ OBSAHU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PREMIUM SMS A VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZA ÚČELEM STAHOVÁNÍ OBSAHU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PREMIUM SMS A VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZA ÚČELEM STAHOVÁNÍ OBSAHU Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o. PŘED VYUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB ČTĚTE POZORNĚ

Více

Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY. Verze účinná od 1. července 2015

Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY. Verze účinná od 1. července 2015 Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY Verze účinná od 1. července 2015 1. DEFINICE 1.1 Následující termíny mají pro účely těchto obchodních podmínek níže uvedený význam: Brandbank Brandbank

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU

Všeobecné obchodní podmínky. provozu a užívání platebního systému PayU Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platebního systému PayU provozovatele - společnosti Aukro s.r.o. se sídlem Zlín, náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001 IČ 27684555 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1 1 Obchodní podmínky 1. Úvod 1.1. Tuto Smlouvu mezi sebou uzavírají společnost XFR Financial Limited (dále jen Společnost nebo my nebo nás ) na straně jedné a Klient ( Klient nebo vy nebo uživatel ) na

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 1. SOUHLAS Přístup na webovou stránku www.idcgames.com (dále jako Stránka) a / nebo stáhnutí aplikace/aplikací pro mobilní zařízení (dále jako Aplikace), se kterou je možné využívat

Více

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky )

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů 1.1 Služba DirectMailer spočívá v sadě on-line prostředků a nástrojů

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. společnosti Vědomý svět s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. společnosti Vědomý svět s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod společnosti Vědomý svět s.r.o. Sídlo: Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 03815668 Daňové identifikační číslo: CZ03815668 zapsané

Více

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování webhostingových služeb projektu UNIHOST.cz. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PODMÍNKY POUŽITÍ SPOLEČNOSTI SINDICATE ENTERTAINMENT, S.R.O. se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331 IČ: 28641612

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

2.2. Rovněž Vám doporučujeme, abyste si přečetli odpovědi na často kladené otázky, které jsou publikovány na našich webových stránkách.

2.2. Rovněž Vám doporučujeme, abyste si přečetli odpovědi na často kladené otázky, které jsou publikovány na našich webových stránkách. Vítejte u Skrill. 1. O společnosti Skrill 1.1. Skrill Limited, která je zapsána podle zákonů Anglie a Walesu pod registračním číslem 4260907. Jsme autorizováni britským úřadem Financial Conducy Autority

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Strojírenský portál Industry Online (portál) je online informační systém, jehož výhradním provozovatelem a vlastníkem je společnost: Industry

Více

Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla

Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla Tyto všeobecné obchodní podmínky ( VOP nebo ujednání ) definují a upravují smluvní vztah mezi stranami

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) právnické osoby SOFTLABS CZECH s.r.o., se sídlem Klatovská

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více