číslo: 1 ročník: 10 březen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo: 1 ročník: 10 březen 2010"

Transkript

1 číslo: 1 ročník: 10 březen 2010 Plánované investice a opravy společnosti v roce str. 4 5 Nový zdroj pro skupinový vodovod Úvaly...str listopad v Městském divadle Mladá Boleslav... str

2 Ř ÁDNÁ VALNÁ HROMADA akciové společnosti se koná ve čtvrtek 10. června 2010 od hodin v sále Taneční školy Zita, nám. Míru, Mladá Boleslav srdečně Vás zveme na Den Otevřených Dveří v sobotu 15. května 2010 v době od 9.00 do hodin Čistírna odpadních vod I Mladá Boleslav Neuberk po celkové rekonstrukci Pohoštění a malé překvapení pro děti je připravené Projekt Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod je spolufinancován Evropskou unií a pomáhá snižovat sociální a ekonomické rozdíly mezi občany Evropské unie. Základní údaje o akciové společnosti Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Vznik: 1. ledna 1994 IČ: , DIČ: CZ Sídlo: Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací Telefon: , fax:

3 Úvodní slovo Vážení čtenáři, před rokem na jaře roku 2009 naše akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav slavila a vzpomínala na 15 let svého úspěšného působení. Doba je však tak uspěchaná a hektická, že jsme si pořádně ani neuvědomili, jak čas běží a že jsme zase o rok starší. Za tak krátkou dobu jsme přitom zažili tolik událostí nejenom u nás ve firmě, ale všude v celé naší republice a ve světě. Nejen že nás po celou dobu sužovala a dále sužuje celosvětová krize, která dopadá do všech oblastí včetně oboru vodárenství a čištění odpadních vod zejména v poklesech odběrů, ale i útlumu dalších činností. V žádném případě si však nechci stěžovat, protože naše akciová společnost všechny plánované úkoly a cíle v této nelehké době splnila. Nepřetržitá dodávka pitné vody a její odkanalizování pro všechny odběratele byla naplňována a hlavní dlouhodobý cíl dokončení projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod byl v druhé půli roku 2009 ukončen. Dovolím si říci, že i ve výborné kvalitě a za velmi dobrou cenu danou výběrovým řízením a bez dalších finančních nároků za vícepráce a jiné důvody. Nyní musíme obhájit závěrečnou zprávu a doufáme, že i všechny náročné kontroly, které budou následovat, dopadnou dobře. Kontroly ze strany Evropské unie jsou pro nás samozřejmé. Pokud chceme čerpat z evropských fondů nevratnou dotaci ve výši 360 milionů korun, musíme prokázat, že jsme ji čerpali účelně. K dokončení projektu byly a jsou zapotřebí i vlastní finanční zdroje a úvěr. To vše se podařilo skloubit, firma byla po celé období solventní, a dokonce ještě zajistila jako v minulých letech svůj běžný investiční program pro potřeby rekonstrukcí, modernizací a obnovy vodohospodářských zařízení ve městech a obcích podle potřeb a případných okamžitých požadavků, například při haváriích, opravách komunikací, ulic a podobně. Velkým úspěchem bylo včasné podání již druhé žádosti o peníze z Evropské unie. Jde o první významný krok při realizaci II. etapy zmíněného regionálního projektu zaměřeného na dobudování kanalizační sítě včetně čistíren odpadních vod. Žádost byla přijata a nyní čekáme na jednání řídícího výboru, který rozhodne o výši podpory. Celková cena II. etapy projektu dosáhne až 600 milionů korun. I když na nás tedy krize klade větší nároky jak fyzické, tak psychické, zejména z pohledu přípravy i na horší okamžiky, mohu konstatovat, že se vše s potřebnou dávkou štěstí podařilo v rámci možností zvládnout. Ale jak se říká: Štěstí přeje připraveným. A my se se starosty obcí a měst celých 16 let snažíme, aby firma byla silná, dobrá a ještě třeba i lepší. Zní to možná sebejistě, ale tuto podporu a důvěru od svých akcionářů měst a obcí neustále pociťujeme. A za to jim patří poděkování. Poděkování patří i našim zaměstnancům, kteří pro dobré služby zákazníkům dělají, co umí. A věřte, že odstraňování poruchy na vodovodním potrubí v mrazech a půlmetrové nadílce sněhu není nic jednoduchého a úsměvného. Přesto však náš zákazník oprávněně očekává, že mu pitná voda poteče. Může bez obav a kdykoli pít vodu z kohoutku, je vždy dobrá, kvalitní a v porovnání s vodou balenou i mnohem levnější. Vážení čtenáři, pokud se chcete dozvědět zajímavé informace o vodárenství a o vodě, můžete se na internetu podívat na nový webový zpravodajský server, který byl spuštěn v lednu 2010 pod záštitou Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Voda je život, chraňme ji! Ing. Jan Sedláček, ředitel a.s. číslo

4 Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Investice a opravy v roce 2010 Představenstvo společnosti na svém jednání 28. ledna schválilo plán stavebních a strojních investic a oprav pro rok Obsahuje dosud nedokončené akce z minulých let i nové investice a opravy. Vedle ročního plánu pokračuje příprava regionálního projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II., který je v současné době ve fázi posuzování možné podpory Státním fondem životního prostředí České republiky, k němuž naše společnost podala žádost v rámci 12. výzvy Operačního programu životního prostředí. V plánu stavebních a strojních investic jsou akce v celkovém objemu 51,17 miliónu korun a v dodavatelských opravách proinvestujeme 15,35 miliónu. Stavební investice Pro rok 2010 je do plánu stavebních investic zařazeno 54 jmenovitých akcí v hodnotě 33,86 mil. Kč. V následujícím textu jsou uvedeny nejvýznamnější z nich. Provoz 01 úpravna vody Rečkov Na tomto provoze připravujeme náhrady vrtů Kl 3, 5 a 6, ostatní významné objekty a zařízení tohoto provozu jsou po rekonstrukcích. Provoz 02 Mladá Boleslav V Mladé Boleslavi byla do plánu investic zařazena k realizaci 1. část výměny vodovodních řadů v lokalitě Viničné ulice. Záměrem společnosti je výměna vodovodního řadu až po ulici Zahradníkovu, první část akce spočívá ve výměně potrubí v přiléhajících ulicích Pražská brána a Na Klenici nákladem 2,7 mil. Kč. Přitom bychom chtěli postupovat společně s městem Mladá Boleslav. Evidujeme další akce, které budeme realizovat v koordinaci s městem Jaroslava Bajerová, Ing. František Klouček a Ladislav Rydval Mladá Boleslav v rámci rekonstrukcí ulic, abychom se jako doposud při podobných investicích částečně podělili na nákladech spojených s obnovou komunikací. Jedná se o akce Ptácká ulice rekonstrukce vodovodu, Bezděčín rekonstrukce vodovodních řadů, severovýchodní tangenta, kde bude nutná spolupráce s městem i Středočeským krajem. V rámci regionálního projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II jsou připravovány akce skupinový vodovod Mladá Boleslav Jižní skupina, skupinový vodovod Mladá Boleslav zdvojení řadu DN 800, Láskov vodovodní řady a Vinecká ulice rekonstrukce vodovodních řadů. Celkem na provoze 02 realizujeme mimo projektové přípravy akce za 2,7 mil. Kč Provoz 03 Benátky nad Jizerou Na tomto provoze provedeme nákladem 0,6 mil. Kč výměnu vodovodních řadů v Pískové Lhotě a Zámostí. Jedná se o výměnu poruchových částí vodovodních řadů z oceli. Dále evidujeme akci Benátky nad Jizerou vodovod Soukalova ulice, kde v rámci spolupráce s městem Benátky nad Jizerou provedeme výměnu vodovodu před opravou komunikace, pokud ji bude město provádět. Projekčně připravujeme akce Ledce vodovodní přivaděč, Bezno přeložka vodovodu v ulici Jana Švermy a Benátky nad Jizerou posílení vodovodu v ulici J. V. Picka. Bez projektové přípravy dosáhnou investice na tomto provoze 0,62 mil. Kč. Provoz 04 Mnichovo Hradiště a okolí Na nejvýznamnější stavbě Olšina, připojení na vodovod Dneboh budeme spolupracovat a financovat ji s městem Mnichovo Hradiště. Akce zahrnuje nový vodovod a vodojem za 5,9 mil. Kč. Podílet se budeme rovněž na přeložce vodovodu v ulici Víta Nejedlého v Mnichově Hradišti nákladem 0,46 mil. Kč. Připravujeme celkové řešení vodovodu v Mukařově, kde plánujeme výstavbu a výměnu vodovodních řadů, zapojení již vybudovaného nového zdroje, který nahradí zdroj stávající, a s tím vším spojenou výstavbu nové čerpací stanice a opravu vodojemu. Letos za 0,5 mil. Kč vyměníme poruchové vodovodní potrubí v dolní části obce. Zkapacitnění vodovodního řadu DN 40 mm v Horní Bukovině zajistí provoz 04 vlastními silami. Bez projektů nás čekají na provoze 04 akce v částce 7,43 mil. Kč. Provoz 06 čerpací stanice a vodojemy Celkem 4,9 mil. Kč rozdělených mezi 15 akcí plánujeme investovat do vodojemů a čerpacích stanic. Půjde o Bezdědice rekonstrukce čerpací stanice (1,8 mil. Kč), Dobrovice rekonstrukce vodojemu 200 m 3 (1,6 mil.) a Velké Všelisy řešení zdroje a čerpací stanice (0,5 mil.). Také připravujeme akci Chotětov rekonstrukce čerpací stanice a zdroje a dále připojení skupinového vodovodu Ledce na stávající vodovod Dobrovice. Zde se potýkáme s problémem výkupu dotčených pozemků nebo souhlasu jejich vlastníků. Za zmínku stojí také rekonstrukce 4 číslo

5 vodojemu včetně předávacího místa v Malé Bělé, přípojky elektrické energie do vodojemů Kropáčova Vrutice, Sovinky, Vlkava a Kochánky, řešení vrtu a odpadu z úpravny vody v Bosni a obnova vodovodu čerpací a přečerpací stanice Mužský. Poslední dvě jmenované akce budou závislé na koncepci zásobování uvedených obcí vodou, kde ekonomiku a vhodný způsob zásobování prokáže právě studie připojení východní větve na skupinový vodovod Mnichovo Hradiště. Abychom vyřešili problémy s klesajícím tlakem v síti, zajistíme změnu čerpání vody do vodojemů Čejetice a Michalovice. Investice do tohoto provozu bez projektů přijdou společnost na 4,11 mil. Kč. Provoz 07 ČOV a kanalizace Provoz kanalizací bude předně žít přípravou v úvodu zmiňovaného projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II, v němž je zařazena rekonstrukce čistírny odpadních vod a řešení povodí stoky A v Mnichově Hradišti, dostavba kanalizace v Dobrovici a dostavba mladoboleslavské kanalizace v městských částech Bezděčín, Chrást a Láskov. Mimo to je do plánu investic zařazena rekonstrukce kanalizace v Mladé Boleslavi, Čechově ulici za 2,4 mil. Kč, začneme i s přípravou rekonstrukce čistíren odpadních vod v Bakově nad Jizerou a Kněžmostě a řešením problematiky výtoku z čistírny odpadních vod v Chotětově. Investiční akce do čistíren a kanalizací dosáhnou 2,58 mil. Kč. Mimo plánované investiční částky na jednotlivých provozech počítáme s rezervou ve výši 3 milionů. Je určena na krytí vyvolaných investic, které vyplynou z koordinace naší činnosti s plány měst a obcí při rekonstrukcích a opravách místních komunikací. Stavební opravy Pro rok 2010 plánujeme dodavatelské stavební a strojní opravy za 15,35 mil. Kč, větší podíl mají opravy stavební 9,65 mil. Provoz 01 úpravna vody Rečkov Pokračovat bude regenerace dalších ze šesti vrtů Kl 2a, 5, 6, 7, 8, 16. Na úpravně vody projde opravou rovněž střecha nad dílnou a betonové komunikace, oprava střechy se týká i bradlecké čerpací stanice, plánujeme i řadu drobných oprav. Provoz 02 Mladá Boleslav Na tomto provoze se jedná především o množství drobných oprav vozovek po poruchách. Vedle toho evidujeme významnou opravu vodovodu ve Viničné ulici, kde naši činnost koordinujeme s městem. Provoz 03 Benátky nad Jizerou Skupinový vodovod Dobrovice se dočká výměny části výtlačného potrubí z vodojemu 1000 m 3 do vodojemu Chloumek. Částečně půjde o bezvýkopovou technologii pokládky. Chystáme rovněž opravy vozovek po poruchách a další drobné akce. Provoz 04 Mnichovo Hradiště V Mnichově Hradišti chystáme opravu poruchového vodovodního řadu PE 160 v ulicích Příčná a Havlíčkova, v Bělé pod Bezdězem řadu PE 110 v ulici Velenského. I zde plánujeme opravy vozovek po poruchách a další opravy menšího charakteru. Provoz 06 čerpací stanice a vodojemy Mimo drobné akce provedeme tyto opravy: oplocení čerpací stanice v Jizerním Vtelně, výměnu potrubí ve vodojemu Hrušov, násypy a izolace zemního vodojemu v Mnichově Hradišti a ve spolupráci s provozem 02 bude upravena přístupová komunikace k čerpací stanici Dalovice. Opravy čerpací stanice Skalsko a fasády vodojemu Dalovice zajistí provoz 06 vlastními silami. Čerpací stanice Bezdědice stav před rekonstrukcí Provoz 07 ČOV a kanalizace Letos neplánujeme žádné významné výměny kanalizačních stok, ale opravy budou rozděleny do 11 menších akcí s nákladem do 0,5 mil. Kč. Na mladoboleslavské ČOV I zřídíme mezideponii pro inertní materiály po poruchách. Na ČOV II obnovíme nátěry ocelových konstrukcí a upravíme parkovací plochy. Z dalších akcí je možné vyjmenovat řízení zkušebního provozu na ČOV I, opravy poklopů na Radouči a v dalších lokalitách v Mladé Boleslavi, opravu odtoku na luštěnické čistírně, opravy čerpacích stanic odpadních vod v Bakově nad Jizerou a Mladé Boleslavi východní průmyslové zóně, opravy havárií kanalizace v Alšově ulici a Severním sídlišti v Mladé Boleslavi, zřízení nové vstupní šachty do kanalizace v dobrovické Smetanově ulici a opravy povrchů vozovek. Ladislav Rydval, vedoucí oddělení VRI číslo

6 Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Zavedli jsme nový ekonomický informační systém Hana Bubeníčková Lenka Procházková Marcela Repšová Milena Prskavcová Hana Andělová V dnešní době se musí každá větší firma vypořádat s rostoucími nároky na řízení ekonomicko-obchodních procesů. Ne jinak je to v akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Několik posledních let jsme vedli diskuzi o zavedení komplexního informačního systému (IS). Navštívili jsme řadu vodárenských společností s různou úrovní zavedeného IS, rovněž v sídle naší společnosti se konala řada prezentací. Po celkovém zhodnocení nabízených produktů jak z hlediska využití, tak i po stránce finanční se společnost rozhodla rozšířit již využívaný ekonomický informační systém IMES od firmy SOFTWARE OK Příbram, s.r.o. Do konce roku 2004 jsme od tohoto dodavatele využívali informační systém ProfES, který je vytvořen v prostředí DOS. Z hlediska dalšího uplatnění byl méně přizpůsobivý. Zpracování podkladů pro vedení společnosti, vedoucí provozů a oddělení i pro audit byl totiž z hlediska pracnosti velice náročný. Rovněž možnost vytváření různých přehledů a výstupů byla vzhledem k technologické zaostalosti velmi omezená. Jmenovaná dodavatelská firma nabídla přechod na moderní informační systém IMES typu klient-server pracující v prostředí Windows a postavený na databázovém serveru Microsoft SQL. Od roku 2005 takto využíváme modul účetnictví a zásob. Další moduly dodavatel vyvíjel. Koncem roku 2008 společnost rozhodla o přechodu na další moduly od téže firmy majetek, mzdy, ostatní fakturace a vnitrofakturace. Nastala náročná mravenčí práce pro mnoho účetních, vedoucí oddělení mzdového a personálního Hanu Křížovou a vedoucí oddělení účetnictví Lenku Procházkovou a Petra Bartoně, který byl za tento projekt zodpovědný v oddělení výpočetní techniky a programování. Samotný proces přechodu na nové moduly to byly nekonečné hodiny konzultací s dodavatelskou firmou a mnoho dalších hodin práce zainteresovaných pracovníků. Bylo nutné pečlivé nastavení parametrů a ještě pečlivější kontrola výstupů z nově zavedeného IS. Přínosem přechodu na nový IS a jeho rozšíření je například možnost vytvářet podrobné přehledy podle různých třídících hledisek nebo lepší využití systému pro plánování a sledování nákladových položek. Předností je rovněž časově méně Petr Bartoň, IT technik náročné vyhledávání informací. Přechod ze staršího systému ProfES na IMES zefektivnil práci ve společnosti, sjednotily se různé podklady pro vystavování mezd či fakturaci, zprovoznilo se napojení docházkového systému na modul mzdy, automatické převody spotřeby pohonných hmot a vnitrofakturace ze systému doprava, který je od jiného dodavatele. (Ve společnosti jsou zavedeny i další IS od jiných dodavatelů pro různé oblasti činnosti, například zákaznický informační systém od firmy Utilities systems, a.s., Praha nebo doprava od firmy Autodoprava Vaněk apod.). Při přechodu na modul mezd došlo k rozšíření o další modul provoz, v němž se shromažďují informace pro další zpracování právě v oblasti mezd, vnitrofakturace a ostatní fakturace. Proto bylo nutné zapojit do systému i účetní jednotlivých provozů. Pro řadu z nich šlo o první seznámení s tímto programem. Jsem ráda, že tuto úlohu zvládli na jedničku a patří jim i všem ostatním zúčastněným velké poděkování. Dnes mohu konstatovat, že rozhodnutí společnosti o zavedení nového informačního systému bylo správné. Samozřejmě, vše není stoprocentní, stále ještě věnujeme hodiny práce samotnému zavádění a provozu nových účetních modulů, z praxe již vím, že v této oblasti není nikdy hotovo. Milena Prskavcová, ekonomická náměstkyně 6 číslo

7 Rekonstrukce zemního vodojemu v Březovicích Základní údaje o stavbě: Zahájení stavby: březen 2009 Ukončení stavby: červen 2009 Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Zhotovitel stavby: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Celkové náklady stavby: Podíl obce Březovice: Součástí bezdědického skupinového vodovodu je zemní vodojem v Březovicích, který zásobuje pitnou vodou tuto obec a místní zemědělskou farmu. Voda sem natéká z bezdědického vodojemu gravitačně potrubím PE 110. Vodojem má objem 3 60 m 3, je tvořen dvěma staršími cihlovými akumulačními komorami a novější betonovou monolitickou komorou čtvercového půdorysu. Důvodem celkové rekonstrukce byl nevyhovující technický stav vodojemu a především žádost obce o zvýšení ,- Kč včetně DPH ,- Kč včetně DPH provozního tlaku ve spotřebišti. Přípravné práce na projektu začaly v roce 2007, kdy byl proveden detailní stavebně-technický průzkum vodojemu včetně návrhu budoucích sanací odbornou firmou, dále byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení projekční kanceláří Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Celková rekonstrukce objektu vodojemu spočívala především v sanaci všech akumulačních komor materiálem Vandex, dále byly tyto akumulační komory zatepleny a izolovány. Boky zemního náspu vodojemu zpevnila tížná zeď z gabionových drátokošů naklopených proti svahu, aby nedošlo k jejich vyboulení. Vstupní část vodojemu je provedena jako provětrávaná zateplená fasáda tvořená lícovým zdivem Klinker červené barvy. Tato část vodojemu byla přikryta sedlovou střechou s francouzských tašek Tondach cihlové barvy. Největší zajímavostí při rekonstrukci vodojemu bylo vybudování armaturní šachty pro novou automatickou tlakovou stanici, která zvýší provozní tlak v rozvodné síti obce. Jedná se o železobetonový prefabrikát o půdorysných rozměrech mm a světlé výšce 2800 mm. Šachtu vyrobila hodonínská firma a její přeprava na místo byla vzhledem k uvedeným rozměrům a hmotnosti 13 tun velice náročná. Závěrečný přesun prefabrikátu z místní silnice k vodojemu byl možný až po vybudování nové příjezdové cesty. Součástí investice byla i nová přípojka nízkého napětí a nová armaturní šachta uprostřed obce, kde jsme umístili redukční ventil. Ten poslouží k regulaci provozního tlaku v síti pro spodní části obce. Rekonstrukce objektu vodojemu byla jak po technické, tak po estetické stránce úspěšná. Zajistili jsme ji ve spolupráci s obcí Březovice, která se na jejím finančním krytí podílela částkou 940 tisíc korun včetně DPH. Na závěr bych rád poděkoval za spolupráci provozům 04 a 06, který kompletně prováděl elektroinstalaci, a starostovi Březovic Václavu Ginzlovi, který po celou dobu akci sledoval a účastnil se pravidelných kontrolních dnů. Ing. Miloš Kafluk, technik oddělení VRI číslo

8 Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Nový zdroj vody pro skupinový vodovod Úvaly Armaturní komora vodojemu a čerpací stanice U Kapličky v Zelenči Ještě před Vánocemi, přesněji 16. prosince, byl odstaven zdroj pitné vody prameniště Horoušany a skupinový vodovod Úvaly jsme napojili na vodovod Káraný Praha a začali jej tak zásobovat pitnou vodou z prameniště Káraný. Tato voda je nejkvalitnější ze tří zdrojů pitné vody pro Prahu a okolí. Jsou jí například zásobovány Čelákovice a Mochov. Svazek obcí Úvalsko, jako majitel bývalého zdroje vody, dostál svému závazku vyřešit kvalitu pitné vody do 31. prosince Pouze do tohoto data platila výjimka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na užívání zdejší vody jako pitné, byť s určitým omezením. Nyní je ve vodovodu Úvaly, Horoušany, Horoušánky, Jirny a Nové Jirny voda vyhovující platné vyhlášce číslo 252/2004 Sb. a je možné ji používat bez omezení. Vodovod je tedy přepojen na nový nezávadný zdroj vody, přechodně se ještě mohou objevit problémy s tlakem nebo zákalem. V některých vodovodních řadech teče voda opačným směrem (například Úvaly Horoušánky) a dvojím čerpáním ve vodojemu U Kapličky v Zelenči a ve Fibichově ulici v Úvalech se výrazně změnily tlakové poměry. Bylo nutné upravit nebo odstavit stávající redukční ventily na vodovodní síti, abychom docílili tlaku daného normou. Ta uvádí minimální tlak vody na patě domu 0,15 MPa (1,5 atm.) a maximální tlak 0,6 MPa (6 atm.). Změny v dodávce vody se netýkají nových lokalit Radlická a Slovany v Úvalech, které jsou napojeny na vodovod Škvorec Tuklaty od Újezda nad Lesy. Kvalita vody se pohybuje v následujících mezích: ukazatel jednotka rozsah hodnot Vyhláška č. 252/2004 Sb. konduktivita ms/m 53,6 58,4 125 MH ph 6,7 7,6 6,5 9,5 MH amonné ionty mg/l <0,05 0,5 MH dusitany mg/l <0,010 0,5 NMH dusičnany mg/l 17, NMH chloridy mg/l 27,0 28,5 100 MH železo mg/l <0,02 0,12 0,2 MH CHSK Mn mg/l <0,50 0,99 3,0 MH Suma Ca a Mg mmol/l 2,3 2,5 2 3,5 doporuč. vápník mg/l 83,8 87, doporuč. hořčík mg/l 6,0 6, doporuč. mangan mg/l <0,030 0,05 MH sírany mg/l MH Našim odběratelům ze svazku obcí Úvalsko přejeme kvalitní pitnou vodu z kohoutku a její spolehlivé dodávky. Ing. Vladimír Stehlík, výrobní náměstek 8 číslo

9 Praha Připojovací objekt na Káranské řady v Zelenči Vodojem a čerpací stanice U Kapličky v Zelenči Posilovací čerpací stanice ve Fibichově ulici v Úvalech Předávací šachta v Horoušánkách číslo

10 Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Projekt Zelená firma Akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav se zapojila do projektu Zelená firma, který i našim zaměstnancům umožňuje zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií. Jde tedy o zabezpečení zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Zapojením do projektu Zelená firma umožňujeme našim zaměstnancům pohodlně a snadno třídit elektroodpad. Ti mohou nepotřebný, vysloužilý elektrospotřebič vhodit do připraveného sběrného boxu, který je umístěn v prvním patře budovy ČOV II Mladá Boleslav Podlázky. Zároveň máme možnost bezplatné likvidace objemného firemního elektroodpadu. Zelená firma je projekt, který řeší sběr a svoz elektroodpadu přímo ve firmách. Z hlediska společenské odpovědnosti jde o ojedinělý projekt, který v sobě kombinuje ochranu životního prostředí a podporu zaměstnanců. Přínos a výhody projektu: finanční úspora bezplatný odvoz a recyklace veškerého firemního elektroodpadu Sběrný box REMA, do kterého mohou zaměstnanci pohodlně a bezplatně odhazovat drobné elektrospotřebiče sběr baterií zdarma certifikát Zelená firma deklarující zapojení do projektu (Zelená firma je registrovaná ochranná známka, jejíž získání oceňují zejména firmy snažící se naplnit ISO 14001) využití loga projektu a dalších informačních materiálů deklarace ekologického myšlení směrem k veřejnosti Zapojením do projektu Zelená firma, jehož iniciátorem je pražská akciová společnost REMA Systém, která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice, znovu dokazuje naše společnost ekologické chování. Jedná se o další krok v naší dlouhodobé snaze snižovat zatížení životního prostředí. Eva Švermová, ekolog společnosti Do sběrného boxu nepatří: autobaterie výbojky, zářivky, žárovky tonery a cartridge diskety, VHS, CD, DVD velká elektrozařízení: lednička, televize, pračka, mrazicí zařízení, monitor, mikrovlnná trouba, počítač, tiskárna, kopírka... Do sběrného boxu patří: drobné domácí elektrospotřebiče: žehlička, fén, holicí strojek, hodinky, budík, váha, rychlovarná konvice, ruční mixér, toustovač, fritovací hrnec... kancelářská technika: myš, klávesnice, kalkulačka, počítačové komponenty, notebook... elektronika: rádio, videokamera, mobilní telefon, fotoaparát, tachometr, GPS navigace, el. teploměr, tlakoměr... nářadí: vrtačka, pila, bruska... hračky: elektrický vláček, autíčko, videohra... baterie 10 číslo

11 Ztráty vody v roce Přehled ztrát vody v % za období % z vyrobené vody % % % % % % % % % % % % Přehoupl se čas vánoční, Silvestr je dávno za námi. Měsíce leden a únor jsou vždy ve znamení hodnocení minulého roku ze všech úhlů ekonomických i technických. Nejinak tomu bylo i s hodnocením z vodárenského hlediska vděčného ukazatele ztrát vody v síti. Dovolím si trochu teorie pro neznalé o tom, co chápeme pod pojmem ztráta vody. Myslí se tím matematický rozdíl mezi objemem vody vyrobené a objemem vody fakturované konečným zákazníkům. Do ztrát je mimo jiné zahrnuta voda: použitá k čištění vodojemů a vodovodních řadů, k odkalování a desinfekci použitá v technologii úpraven vod a na čistírnách odpadních vod použitá pro hašení požárů jednotkami hasičů neměřená voda dodaná odběratelům dovolená chybová odchylka vodoměru neměřená voda odebraná odběrateli úmyslné krádeže voda uniklá při poruchách na řadech a přípojkách. Za rok 2008 dosáhla společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav historického minima ztrát vody ve výši 17,06 %. Takto vysoko nastavená laťka se na začátku roku 2009, kdy došlo k několika větším poruchám, zdála nepřekonatelnou. Další průběh roku sice naznačoval dobrý výsledek, avšak konečná čísla předčila všechna očekávání. Dosažené ztráty za rok 2009 ve výši 16,85 % jsou dalším historickým minimem. Poděkování patří všem, kteří se o tento výsledek zasloužili, montéry vodovodů počínaje (zasahují v létě i zimě, v sobotu, neděli, o svátcích), přes mistry, vedoucí provozů, techniky pátrače, až po pracovnice obchodního oddělení, které mají zodpovědnost za správné vyúčtování dodané vody a snaží se minimalizovat neúčtovanou ztrátovou vodu. Nyní píšeme rok 2010, končí tuhá mrazivá zima. Přejme si co nejméně poruch na vodovodních řadech způsobených rozmrzající zeminou. A již teď nám běhá mráz po zádech nad rozmrzlými vodoměry chalupářů a chatařů... Ing. Vladimír Stehlík, výrobní náměstek číslo

12 Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Nové kanalizační vozy V nedávné době akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav doplnila a zmodernizovala vozový park speciálních kanalizačních vozů. Jednalo se o fekální vůz a tlakosací vůz s recyklací. Prvním přírůstkem do rodiny kanalizačních vozů byl v prosinci roku 2008 fekál českého výrobce firmy Fabok, spol. s r.o., z Mochova. Nástavba je namontována na dvouosém podvozku MAN s celkovou hmotností kg. Objem kalové nádrže činí 8 m 3 a její plnění zajišťuje vývěva s maximálním sacím výkonem 800 m 3 /hod. Vozidlo je určeno především pro svoz odpadních vod z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci. Cenu za tuto službu najdou zájemci na poslední straně tohoto čísla Zpravodaje nebo na webových stránkách společnosti Další výraznou posilu v oblasti čištění kanalizací představuje kombinovaná vysokotlaká a sací n á s t a v b a Vozidlo Kroll-Hellmers s recyklací nasáté odpadní vody od německé firmy Kroll-Hellmers, která je namontována na tříosém podvozku MAN. Tento speciál v naší firmě nahradil dvacet let starý vůz LIAZ 110 MUT, který již výkonově nestačil současným potřebám. Nové vozidlo je vybaveno vysokotlakým čerpadlem na rec y k l o v a n o u v o d u značky URACA, které pracuje s maximálním provozním tlakem až 205 barů a 290 l/min. Vodokružné vakuové čerpadlo má výkon 1980 m 3 /hod. Novinkou a velkým pomocníkem je kazetový výložník, ve kterém je uložena savice. Toto zařízení umožňuje práci v kanálu až do hloubky 8 metrů bez nutnosti napojování prodlužovacích savic. Dále je možné výložník vysunout až o 4,2 metrů, otočit o 180 a v případě potřeby tak pracovat například přes zaparkované auto. Tímto výložníkem je naváděna nejen sací hadice, ale i vysokotlaká hadice, což výrazně zvyšuje bezpečnost práce a rozšiřuje pracovní prostor stroje. Nový fekální vůz a tlakosací vůz nám umožnily zvětšit rozsah nabízených služeb a tak pružně reagovat na poptávku zákazníků. Pavel Otta, vedoucí provozu číslo

13 Distriktů přibývá... Ve středu 17. března bylo v armaturním prostoru vodojemu v Horní Bukovině osazeno distriktní měření gravitace. Uvedené fotografie dokumentují postup instalace tohoto měření. Realizací získá provoz 04 Mnichovo Hradiště přehled a kontrolu průtoku a lepší možnosti prevence úniků a ztrát ve vodovodní síti. Martin Ledvina,vedoucí oddělení dispečinku 1. Vyprázdnění vodojemu a potrubí 2. Demontáž stávajícího potrubí 5. Utažení šroubových spojů 7. Konečná fixace všech tvarovek sestavy 3. Sestavování výtlačné části 8. Nastavení vodoměru do vodorovné polohy 4. Spojování pomocí šroubů. 6. Montáž pokračuje vodoměrnou částí sestavy 9. Závěrečná operace ochranný nástřik šroubových spojení číslo

14 Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Městské divadlo Mladá Boleslav, 17. listopadu 2009 Divadlo Járy Cimrmana České nebe Je nám velkou ctí, že při 100. výročí Městského divadla Mladá Boleslav se naše společnost mohla stát spolu s městem Mladá Boleslav patronem představení České nebe, navíc v tak významný den jakým je státní svátek 17. listopadu. Mgr. František Skřípek, ředitel Městského divadla Mladá Boleslav Ing. Jan Sedláček a Mgr. František Skřípek 14 číslo

15 Primátor MUDr. Raduan Nwelati Chtěl bych poděkovat panu řediteli společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Ing. Janu Sedláčkovi a všem zaměstnancům VaKu za práci, kterou odvádějí. Jsem zástupcem politické strany, která v jednu chvíli v zastupitelstvu města uvažovala o prodeji akcií společnosti VaK, jak to udělala i jiná města. Zatím jsem nevynechal jedinou příležitost, abych se za toto nechci říci omluvil, ale říci, že to, že se tak nestalo, bylo správné rozhodnutí. A protože jsem tady viděl inženýra Miroslava Čubana, chci mu poděkovat. Byl jedním ze zastupitelů, kteří prodeji akcií zabránili. Každý dělá chyby, ale ten, kdo je nepřizná, dělá chyby větší. Přepis části projevu primátora města Mladá Boleslav MUDr. Raduana Nwelatiho v úvodu slavnostního věčera k 100. výročí divadla a 20. výročí 17. listopadu. číslo

16 Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Cesta kolem světa za 47 let Jako správný obyvatel české kotliny má Jaroslav Gottvald více než kladný vztah k pěnivému moku, i když tuto přízeň dává najevo poněkud odlišným způsobem než většina ostatních. Bezmála 50 let sbírá etikety pivovarů z celého světa. Bylo nebylo, do života mu tehdy vstoupila náhoda. Spolužákův bratr ze Slovenska, jak to v mládí bývá, asi z důvodu jiných zájmů činnost sběratelskou náhle ukončil. Jarda se vznikající sbírky ujal a nevědomky podlehl. Trpělivým sbíráním a snad i díky prapůvodu má v současné době jednu z největších kolekcí slovenských etiket. Jak šel čas, jeho zájem se přesouval na další světové oblasti přes Evropu do Nového světa až k současným exotickým etiketám z Tichomoří. A tak Jaroslav v současné době cestuje Oceánií od Papuy přes Vanuatu a ostrovy krále Šalamouna až k mělčinám Francouzské Kaledonie. Svou rozsáhlou sbírku desetitisíců pivních etiket neustále třídí, katalogizuje a samozřejmě prostřednictvím sběratelských setkání a internetu obohacuje a rozšiřuje. Je členem Klubu sběratelů kuriozit, pravidelným odběratelem několika pivních časopisů a patří ve své sběratelské vášni do padesátky nejúspěšnějších v tomto oboru. Závěrem mi dovolte za nás všechny prezidentovi Jardovi popřát: Ať Tvoje cesta kolem světa na rozdíl od té Philea Fogga trvá co nejdéle! Martin Ledvina, vedoucí oddělení dispečinku Kolektivní smlouvu pro rok 2010 podepsali 22. prosince předseda přestavenstva a ředitel společnosti Ing. Jan Sedláček a zástupci Základní organizace Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství Josef Mašek, předseda, a Monika Vrabcová, členka závodního výboru. 16 číslo

17 Čistá voda pro zdravé prostředí Světovým dnem vody 22. března si připomínáme, že čistá voda znamená život a že náš život závisí na tom, jak naše vodní zdroje chráníme. Filozofie a cíle akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Bolesav Smyslem veškeré naší práce a náplní naší činnosti je každodenní nepřetržitá služba veřejnosti v oblasti zásobování kvalitní pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. V naší veškeré činnosti chceme usilovat o to, aby zákazníci shledávali naše služby kvalitní a spolehlivé. Chceme si dále zasloužit důvěru svých zákazníků profesionalitou a dobrým vystupováním na všech úrovních vzájemného styku. Za tímto účelem budeme zavádět v nejvyšší dostupné míře soudobé poznatky technologie, ekonomiky a řízení. Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost bude vyznačovat citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony, nařízení a řídící se poznatky moderní vědy. Jsme toho názoru, že při hospodaření s vodou jako nenahraditelným cenným přírodním zdrojem je nutno minimalizovat ztráty ve všech fázích jejího využití a že je naší povinností usilovat o její vrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. Svěřený majetek budeme provozovat se snahou o jeho vysokou dlouhodobou efektivnost s důrazem na provozní spolehlivost, kvalitu a s ní spojenou odpovídající úroveň údržby a obnovy při optimalizaci nákladů a prodloužení cyklů životnosti zařízení. Našim zaměstnancům umožníme kontinuální zvyšování kvalifikace tak, aby byl každý přiměřeně kvalifikován pro výkon své funkce. Chceme vytvořit prostředí, v němž svědomití pracovníci budou řádně odměněni za svoji práci a které bude schopno ocenit zvláštní a mimořádný přínos jednotlivců. Naše zákazníky i širokou veřejnost chceme průběžně informovat o všech závažných otázkách a rozhodováních v oblasti zásobení vodou a kanalizací, zejména pokud jde o plánování nových objektů a zařízení a o tvorbu cen za poskytované služby a hlavně o výsledcích analýz kvality pitných a odpadních vod. Hospodaření společnosti bude založeno na principech tržního zajišťování všech výrobních vstupů a jejich efektivního zpracování. Ceny našich služeb budou odrazem skutečných nákladů vynaložených společností na jejich poskytování a při respektování sociální přijatelnosti pro všechny odběratele. Heslo Voda je život, chraňme ji! se stává vyjádřením výše uvedené filozofie a cílů pro naši firmu, firemní kulturu a zákonem pro všechny naše zaměstnance. Představenstvo společnosti 22. březen - Světový den vody EVROPSK Á VODNÍ CHARTA vyhlášená 6. května 1968 ve Štrasburku I. Bez vody není života. Voda je drahocenná pro člověka ničím nenahraditelná surovina. II. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat. III. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě. IV. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví. V. Po vrácení použité vody do zdroje, nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely. VI. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. VII. Vodní zdroje musí být zachovány. VIII. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. IX. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti. X. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky. XI. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic. XII. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. číslo

18 Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Bubble show s Mikulášem, čertem a andělem Ve čtvrtek 3. prosince 2009 se děti a vnoučata zaměstnanců společnosti sešly v Kulturním středisku Svět, aby se ukázalo, kdo z nich byl celý rok hodný a kdo zlobil. Všechny dětičky i jejich rodiče či prarodiče ani nedutali, když profesionální bublinář a rekordman Matěj začal předvádět, co všechno umí. Malé bubliny jako bublinová kostka, hvězdička nebo kouřová bublina a mnoho dalších to všechno ještě nebylo nic proti několikametrovému bublinovému tunelu, kde na začátku a na konci byl jeden z diváků. Každé dítě, které chtělo, Matěj uzavřel do bubliny a pohotový Martin Ledvina je vyfotil. No a legrace a zábavy už bylo dost, když se ozvaly řetězy a zlověstné blllll. Už tam byli odporní čerti, nádherný anděl a Mikuláš, který měl pro každého dárek samozřejmě že za básničku nebo písničku. Děti, které měly záznam v knize hříchů, musely předvést i nějaké dřepy nebo kliky. Čert nenechal bez povšimnutí i některé dospěláky, zvlášť ty, kteří s celou akcí pomáhali: David Bajer, Petra Reslová, Eva Šimonová a skorodospěláci Lukáš a David Bajerovi, Veronika Jirešová a Kristýna Jačková. S radostí můžeme konstatovat, že nikoho z přítomných dětí ani dospěláků si čert do pekla nakonec nevzal. Takže samí hodňásci a andílci. Milena Jačková, vedoucí oddělení HS 18 číslo

19 Realizační tým: Milena Jačková a Petra Reslová (obě HS), David Bajer (PZP), ČERT Miloš Čertovské sportování Patron disciplíny Výsledková listina čertovského sportování 2009 místo ženy body muži body Hana Bubeníčková, Jindra Vítková P Silvie Balounová HS Jitka Suchardová P07 Miroslava Šťastná P David Bajer PZP Jaroslav Borovec P02 Tomáš Zahrádka P01 a P Miloš Kafluk P09 VRI Silvie Balounová HS Eva Švermová P09 Eva Šimonová OBCH Pavel Rechtberger P07 Pavel Otta P07 František Batěk P07 Jirka Maršík P Jindra Vítková ÚČTO Hana Bubeníčková PaM Miroslava Šťastná P07 Vladimír Moc P07 Pavel Otta P07 Stanislav Tichý P07 Jitka Sucharová P Miroslava Mašková HS Magda Zahrádková MPO Lucka Zmrhalová P07 Petr Durdis P02 Tomáš Zahrádka P01 a P04 Jan Fördös P07 Luboš Ragulík P Lucka Zmrhalová P07 Eva Švermová P09 xxx Zdeněk Hlubuček P07 Petr Šípek P03 Jiří Kaiser P03 Fiala (P06), ANDĚL Monika Vrabcová (MPO), MIKULÁŠ Mirka Mašková (HS), JEŽÍŠEK Martina Horčičková (TPČ) Nepřevázka, dne 27. listopadu 2009 číslo

20 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., nabízí občanům, obcím i organizacím ODVOZ ODPADNÍCH VOD Z JÍMEK A SEPTIKŮ speciálním vozidlem MAN-FEKO 8 m 3 nebo 12 m 3 Odvoz odpadní vody ze septiků a jímek fekálním vozidlem včetně záruky ekologické likvidace na čistírně odpadních vod. Ceny již od 900,- Kč (dle množství a vzdálenosti) Informace a objednávky na tel vedoucí dopravy, , nepřetržitý dispečink Ceník odvozu a likvidace odpadních vod (ceny vč. DPH) Zóna č. 1 Zóna č. 2 Zóna č. 3 Mladá Boleslav, Řepov, Kolomuty, Plazy, Valy, Horní a Dolní Stakory, Kosmonosy, Chudoplesy, Bradlec, Jos. Důl, Bukovno, Líny, Dalovice, Hrdlořezy, Vinec, Krnsko, Písková Lhota, Jizerní Vtelno Hranice okresu Mladá Boleslav (vyjma obcí zóny č. 1) Čelákovice, Sedlčánky, Císařská Kuchyně, Záluží, Nehvizdy, Mochov, Úvaly, Horoušany, Horoušánky min. 4 m 3 900,- min. 4 m ,- min. 4 m ,- 5 m 3 950,- 5 m ,- 5 m ,- 6 m ,- 6 m ,- 6 m ,- 7 m ,- 7 m ,- 7 m ,- 8 m ,- 8 m ,- 8 m ,- Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav vychází v Mladé Boleslavi 2 až 5krát v roce, redakční rada pracuje ve složení: Ing. Jan Sedláček, Ing. Vladimír Stehlík, Milena Jačková (výkonná redaktorka), Martin Ledvina a Mgr. Petr Kopecký (odpovědný redaktor). Grafická úprava: Jan Devera, Nymburk, Tisk: Janova dílna, Třebestovice. Registrováno pod evidenčním č. MK ČR E přiděleným Ministerstvem kultury ČR, náklad 500 kusů, zdarma. Vyšlo dne 31. března 2010.

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE MĚSTA ÚVALY

VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE MĚSTA ÚVALY VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE MĚSTA ÚVALY ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA 4 6 / 2011 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ČERVENEC 2011 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 4 3. NAPLŇOVÁNÍ VH POTŘEB MĚSTA ÚVALY...

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Rynárec 480 630 630 680 700 A. OBEC Rynárec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 420 Kód obce PRVKUK 0613.010.420.00 Kód obce (IČOB) 14464 (562009) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Útěchovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 427 Kód obce PRVKUK 0613.010.427.00 Kód obce (IČOB) 17557 (548987) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

VÝSTAVBA VODÁRENSKÝCH SYSTÉMŮ

VÝSTAVBA VODÁRENSKÝCH SYSTÉMŮ VÝSTAVBA VODÁRENSKÝCH SYSTÉMŮ VE VYBRANÝCH AGLOMERACÍCH VELKÝCH MĚST Ing. Jan Cihlář, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D. VRV a.s., Praha 5, cihlar@vrv.cz, kasal@vrv.cz Úvod Vliv na každou řešenou lokalitu v oblasti

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

číslo: 1 ročník: 11 březen 2011

číslo: 1 ročník: 11 březen 2011 číslo: 1 ročník: 11 březen 2011 Den otevřených dveří na úpravně vody Rečkov... str. 2 Investice a opravy v roce 2011... str. 4-6 Nový vodovod Olšina... str. 7 Ř ÁDNÁ VALNÁ HROMADA akciové společnosti se

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře A. OBEC Přehledová mapka Nová Ves u Chotěboře Číslo obce PRVKUK 145 Kód obce PRVKUK 0611.004.145.00 Kód obce (IČOB) 10584 (569160) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Oznámení. Odběratelům pitné vody Skupinového vodovodu Dobrovice

Oznámení. Odběratelům pitné vody Skupinového vodovodu Dobrovice Oznámení Odběratelům pitné vody Skupinového vodovodu Dobrovice (město Dobrovice, místní části Bojetice, Holé Vrchy, Chloumek, Sýčina, Týnec, Úherce, obec Semčice, část obce Vinařice) Dne 19. září 2011

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno Název vodovodu : Obecní vodovod Bačkov, Lubno Investor : Obec Bačkov Projektant : p.arch. Škvařil a p.arch. Bukáček, Zahradnického 2948, Havlíčkův Brod Dodavatel stavby

Více

Hamry nad Sázavou. Název části obce

Hamry nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Hamry nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 687 Kód obce PRVKUK 0615.015.687.00 Kód obce (IČOB) 03710 (595586) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Česká Bělá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 51 Kód obce PRVKUK 611.2.51. Kód obce (IČOB) 2124 (56853) Číslo ORP (ČSÚ) 2 (612) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 6122 Název POU Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Komplikované provozování. Ing. Jan Bureš, radní města jednatel Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.

Komplikované provozování. Ing. Jan Bureš, radní města jednatel Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komplikované provozování kanalizace v Novém Strašecí Ing. Jan Bureš, radní města jednatel Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. bures@tsns.cz Město Nové Strašecí Město západně od Prahy (cca 40km po dálnici

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: 0611.002.058.00 Kód obce (IČOB): 03829 (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000 A. OBEC Skryje Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 088 Kód obce PRVKUK 0611.002.088.00 Kód obce (IČOB) 14882 (569461) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61021 Název POU Havlíčkův Brod Golčův

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny olověných přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou výměnu olověných domovních přípojek metodou hydros LEAD, která spočívá: ve vytažení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sušice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_047_01_15979 Název obce: Sušice Kód obce (IČOB): 518026 (518026) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Autor: Jiří Paul Datum: 12.3.2015 Obsah Cena vody Plány obnovy Jak na kvalitu služeb provozovatele 2 Cena vody mýty

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Výstavba vodovodu Šlikova Ves

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Výstavba vodovodu Šlikova Ves VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka Oznámení o zahájení výběrového řízení: Tato veřejná zakázka je zadávána jako podlimitní veřejná zakázka ve smyslu ustanovení 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. A. OBEC Dukovany Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 530 Kód obce PRVKUK 0614.013.530.00 Kód obce (IČOB) 03381 (590576) Číslo ORP (ČSÚ) 013 (6113) Název ORP Třebíč Kód POU (ČSÚ) 61131 Název POU Hrotovice

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí

CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí CZ051.3608.5109.0182 Mírová pod Kozákovem.0182.14 Vesec.0182.09 Prackov.0182.12 Smrčí identifikační číslo obce 09570 identifikační číslo obce 09564 identifikační číslo obce 09568 kód obce 09558 PODKLADY

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny ocelových a litinových přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek metodou

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Sekerské Chalupy. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_81_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.81.2 Název obce: Stará Voda Kód obce (IČOB): 15399 (539112) Číslo ORP3

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Voda pitná (vodné) VaK Břeclav m3 31,75 Voda pitná předaná (Malešovice, Medlov) m3 22,60 Voda odpadní (stočné) m3 37,23 Odpadní vody: Odpadní vody z jímek

Více

Název části obce. Herálec, Kuchyně)

Název části obce. Herálec, Kuchyně) A. OBEC Herálec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 688 Kód obce PRVKUK 0615.015.688.00 Kód obce (IČOB) 03835 (595594) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad Sázavou

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

2.3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a.s. VaK Kroměříž. Vážení akcionáři, dámy a pánové,

2.3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a.s. VaK Kroměříž. Vážení akcionáři, dámy a pánové, 2.3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a.s. VaK Kroměříž Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

Rybník. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Rybník. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rybník Kód části obce PRVK: 3611.5301.073.01 Název obce: Rybník Kód obce (IČOB): 14398 (547905) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Třeboň, dne 31.1.2012

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 2

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 2 Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 2 Třeboň, dne 22.1.2013

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina XX. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina XX. změna - stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu ÚTVAR: ODBOR VODOVODŮ A KANALIZACÍ ČÍSLO ÚTVARU: 15130 NAŠE ČJ.: 36686/2011-MZE-15132 VYŘIZUJE: ING. SKÁCEL TELEFON: 221 812631 FAX: 221 812990 E-MAIL: vladimir.skacel@mze.cz Krajský úřad kraje Vysočina

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č Příloha usnesení: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2012 O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC, VČETNĚ NAKLÁDÁNÍ

Více

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Vážení akcionáři, dámy a pánové, ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti VaK Kroměříž, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. předkládá

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

22. března Světový den vody 22 MARCH WORLD WATER DAY 2015. Hospodaření s vodou...str. 5 Opravy a investice... str. 6-9

22. března Světový den vody 22 MARCH WORLD WATER DAY 2015. Hospodaření s vodou...str. 5 Opravy a investice... str. 6-9 číslo: 1 ročník: 15 březen 2015 Nepál, náměstí Durbar v hlavním městě Káthmandu 22 MARCH WORLD WATER DAY 2015 22. března Světový den vody WATER AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Hospodaření s vodou...str. 5

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ: 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více