Pracujeme s Money S3 podrobná příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracujeme s Money S3 podrobná příručka"

Transkript

1 Pracujeme s Money S3 podrobná příručka

2 V případě potíží Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací či provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: On-line zdroje informací Rozcestník technické podpory: Technická podpora on-line: Aktuální kontakty: Nejčastější dotazy: Legislativní aktualizace Money S3: Školení Money S3: Dokumentace k programu: Technická podpora telefonem Technická podpora telefonem je zabezpečována centrálně v celé ČR na telefonním čísle: Služba telefonické pomoci je bezplatná a je určena všem uživatelům služby Aktualizace. Linka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod. Maximální délka hovoru je omezena na deset minut. Před použitím této linky si připravte své licenční číslo programu a verzi operačního systému (Windows). Registrujte se ještě dnes! Více o registraci najdete v příručce Instalujeme Money S3. Toto logo prokazuje, že organizace má zaveden systém řízení, zajišťující soulad s normou 9001:2008. Pracujeme s Money S3 Money, Money 97, Money 2000, Money S3, Money S5, APP, Aktivní pracovní plocha, Analyst, Analyst S3 a CÍGLER SOFTWARE, a.s., jsou zapsané mezinárodní slovní a grafické ochranné nebo registrované ochranné známky společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Další v textu použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných produktů. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného souhlasu CÍGLER SOFTWARE, a.s. Jazyková korektura Jana Pavelková, obálka VERTIGO.CZ, vydání deváté. Copyright CÍGLER SOFTWARE, a.s.,

3 Přehled horkých kláves Obecně Nápověda k aktuálnímu místu programu... Uložení karty... Oprava položky... Filtr... Tisk... Akce... Uzavření aktivního okna... Rozšířené vyhledávání... Agenda Změna agendy/roku... Odhlášení uživatele... Účetnictví Deník (účetní/peněžní)... Pokladní doklady... Bankovní doklady... Příkazy k úhradě... Závazky... Pohledávky... Interní doklady... Předkontace... Členění DPH... Stav bankovních účtů a pokladen... Přehledové sestavy... Fakturace Vystavené faktury... Přijaté faktury... Úprava ceny faktury (pouze na kartě faktury)... Adresář Seznam adres... Sklady Zásoby na skladě... Prodejka... Příjemka... Výdejka... Převodka... Výroba... Vystavený dodací list... Přijatý dodací list... Přehledové sestavy... Objednávky Objednávky přijaté... Nabídky vystavené... Poptávky přijaté... Objednávky vystavené... Nabídky přijaté... Poptávky vystavené... Nástroje Skrýt panel Money... Změna data... Editor formulářů... Střediska... Zakázky... Činnosti... Bankovní účty a pokladny... Další horké klávesy Doplnění data pod kurzorem do všech kolonek dokladu... Doplnění účetního data do prázdné kolonky... nebo mezerník Doplnění části účetního data na plnou hodnotu... napište den + Zvýšení číselné hodnoty políčka... Snížení číselné hodnoty políčka... Přesun kurzoru na jiné pole v kartě... Otevření seznamu pro dosazení položky do pole v kartě... Změna třídění seznamu... + podtržené písmeno pole + podtržené písmeno editovaného pole

4 Pracujeme s Money S3 Obsah 4 Obsah Část I Seznamte se s Money S Obsah nápovědy Než začnete... pracovat Ovládání programu... prostřednictvím APP 21 Horké klávesy Panel Money Navigátor Zástupci Vlastnosti zástupce Nástěnka Odkazy Hlavní plocha Pracovní... plocha 25 Money Dnes Nastavení Money... Dnes 27 Datová schránka Vyhledání datové... schránky 28 Nástrojová lišta Pop-up menu Seznam Třídění seznamu Tlačítka Připojené... dokumenty 32 Seznam připojených... dokumentů 33 Výběr dokumentu Vyhledávání... v seznamech 34 Karta Doklad Zaokrouhlování... dokladu 36 Výpočet cen... na dokladu 37 Doklad bez položek Doklad s položkami Doklad v cizí... měně 40 Korekce cen Zamykání... dokladů 41 Úhrada dokladu Seznam hrazených... dokladů 42 Úhrada Seznam neuhrazených... dokladů 43 Filtr neuhrazených... dokladů 44 Seznam uhrazujících... dokladů 44 Hromadné párování... úhrad 45 Párování úhrad Konfigurace párování Přečíslování... dokladů 47

5 Pracujeme s Money S3 Obsah 5 Filtr Zisk na dokladu Přeplatky... na dokladu Průvodce Editor vazeb Editor výrazů Nastavení tisku Náhled tisku Export tisku Seznam exportů... tisku 52 Karta exportu tisku Elektronické podepisování Odeslání... zprávy do datové schránky Technické požadavky Parametry příkazové... řádky Licenční smlouva Část II Co je nového ve verzi Změny a novinky... v dřívějších verzích 67 Část III Agenda Změna agendy... a účetního roku 73 Nová agenda Nový účetní rok Vytvoření zálohy... dat Obnovení dat... ze zálohy Hromadné zamykání... dokladů Datové soubory Verifikace dat Obecné Sklad Doklady Objednávky Účetnictví Výroba Datová uzávěrka Denominácia... agendy Historie akcí Obchod na internetu Výměna dat... XML Odeslané zprávy... do datové schránky Přenos dat Přenos dat na... pobočku 94 Přenos dat z pobočky Přenos dat na... centrálu 96 Přenos dat z centrály Transport souborů... 98

6 Pracujeme s Money S3 Obsah Odhlášení uživatele Změna hesla Konec Část IV Účetnictví Daňová evidence Podvojné účetnictví Peněžní deník... (DE) 104 Doklad peněžního... deníku 104 Rozúčtování... dokladu peněžního deníku Účetní deník... (PU) 105 Doklad účetního... deníku 105 Rozúčtování... dokladu účetního deníku 106 Součet dokladů... účetního deníku Aktivní saldo Konfigurace... seznamu salda 109 Filtry proměnných Přiznání k DPH Pokladna Pokladní doklady Pokladní... doklad 115 Variabilní symbol Karta normální... účetní položky 116 Karta rozúčtovací... účetní položky 117 Tisk pokladních... dokladů 117 Úhrada faktur... a pohledávek/závazků pokladnou 117 Pokladní kniha Stav hotovosti Banka Bankovní doklady Bankovní... doklad 119 Tisk bankovních... dokladů 120 Úhrada faktur... a pohledávek/závazků bankou 121 Příkazy k úhradě Příkaz k... úhradě 121 Homebanking Výpis z účtu Kurzy devizového... trhu 125 Kniha bankovních... dokladů 126 Stav bankovních... účtů 126 Kniha bankovních... výpisů Ostatní závazky Závazky Závazkový... doklad 128 Tisk závazků Kniha závazků Ostatní pohledávky Pohledávky Pohledávkový... doklad 130

7 Pracujeme s Money S3 Obsah 7 Tisk pohledávek Kniha pohledávek Interní doklady... (DE) 132 Interní doklad... (DE) 132 Tisk interních... dokladů (DE) Interní doklady... (PU) 133 Interní doklad... (PU) 133 Tisk interních... dokladů (PU) 134 Vzájemné zápočty... pohledávek a závazků 135 Konfigurace... vzájemných zápočtů Závěrkové... operace 136 Počáteční stav... peněžního deníku (DE) 137 Navedení počátečních... stavů úč. deníku (PU) 137 Počáteční stav... salda (PU) 138 Doklad převedeného... počátečního stavu salda 138 Počáteční stav... DPH 139 Karta počátečního... stavu DPH 139 Rezervy Karta rezervy Karta pohybu rezervy Zaúčtování rezerv... (DE) 140 Zaúčtování rezerv... (PU) 140 Opravné položky... (PU) 141 Karta opravné... položky 141 Zaúčtování opravných... položek (PU) 141 Podklad pro... výpočet daně z příjmů (DE) 141 Skladové uzávěrky Vytvoření... skladové uzávěrky 142 Seznam... skladových uzávěrek 144 Uzávěrkové úpravy... (DE) 145 Karta uzávěrkové... úpravy 145 Převod počátečních... stavů do nového roku (DE) 145 Podklad pro... výpočet daně z příjmů (PU) 146 Přecenění pohledávek... a závazků (PU) 146 Uzavření roku... (PU) Účetní pohyby... (DE) 147 Karta účetního... pohybu Účtová osnova... (PU) 148 Účet účtové... osnovy Předkontace Karta předkontace Karta volné předkontace Členění DPH Karta členění... DPH Typy účetních... dokladů 152 Karta typu účetního... dokladu Typy účetních... položek 153 Karta typu rozúčtovací... účetní položky 153 Karta typu normální... účetní položky Stav bankovních... účtů a pokladen 153

8 Pracujeme s Money S3 Obsah Kontrola úhrad Upomínky Texty upomínek Penalizace Dlužníci Věřitelé Tiskové sestavy... pro účetnictví 156 Tisk přiznání... k DPH 156 Souhrnné hlášení Tisk peněžního... deníku (DE) 159 Přehled příjmů,... výdajů, majetku a závazků (DE) 159 Stav závazků... a pohledávek ke dni 161 Přehledové sestavy Graf přehledových... sestav 163 Účetní výkazy... (PU) 163 Karta definice... exportu účetních výkazů 165 Rozvaha (PU) Výsledovka (PU) Hlavní kniha... (PU) 167 Obratová předvaha... (PU) 168 Obratová předvaha... po obdobích (PU) 169 Saldo (PU) Stav účtů (PU) Pohyby na účtech... (PU) 171 Výnosy (PU) Zisk (PU) Obecné sestavy Kontrola zaúčtování... DPH (PU) 174 Dokladová inventura... (PU) 174 Revize pohybů... na účtech a skladech (PU) 175 Část V Fakturace Vystavené... faktury 179 Vystavená faktura Popis ve... vystavené faktuře 182 Dodavatel Fakturační... adresa 183 Sleva vystavené... faktury 183 Položky... vystavené faktury 183 Karta položky vystavené... faktury 184 Odpočet zálohy Položka ze skladu... (FV) 187 Slevy ve skladové... položce 188 Položka přebraná... jiných dokladů (FV) 189 Poplatky Cizí měny Hromadná... fakturace 190 Tisk vystavených... faktur 190 Sledování kreditu Kontrola splatnosti Přijaté faktury Přijatá faktura

9 Pracujeme s Money S3 Obsah 9 Sleva přijaté... faktury 193 Položky... přijaté faktury 194 Karta položky přijaté... faktury 194 Položka ze skladu... (FP) 195 Položka přebraná... z jiných dokladů (FP) 196 Náklady Tisk přijatých... faktur 197 Reverse charge Zálohové faktury Položky vystavených/přijatých... faktur Typy vystavených... faktur 199 Typ faktury Texty Položky... typu fatury Typy přijatých... faktur 202 Část VI Adresář Adresář Skupiny adresáře Firmy Karta adresáře Adresa na kartě... adresáře 207 Podrobnosti na... kartě adresáře 208 Účetnictví na kartě... adesáře 208 Obchod na internetu Osoby Karta kontaktní... osoby 209 Obchodní případy Aktivity Karta aktivity... / Systémové akce 211 Typ aktivity Produkty Prodejní... košík 213 Tisk adresáře Hromadné... operace s adresami 215 Kredit Adresní klíče Cenová hladina Ceník Činnosti Vyhledání duplicitních... adres Sloučení adres Nastavení štítků Bankovní spojení Adresní klíče Obce a PSČ Státy

10 Pracujeme s Money S3 Obsah 10 Část VII Sklady Zásoby na... skladě 223 Zásoba Kmenová... karta na kartě zásoby 226 Definice sestavy Poplatky Podrobnosti... na kartě zásoby 227 Ceny zásoby Dodávky Karta dodávky Obrázek... zásoby 230 Obchod... na internetu 230 Rozšířený... popis zásoby 230 Připravená... výrobní čísla 231 Seznam... inventurních soupisů 231 Výpočet... cen zásoby 231 Skladová skupina Tisk skladových... karet 233 Tisk ceníku Statistika Kusovník Vystavení skladového... dokladu Skladové doklady Skladový doklad Položka... skladového dokladu 237 Vratka Skladové pohyby Dodávky Výrobní čísla Zaúčtování... prodejek Zaúčtování... vkladů a výběrů provozních pokladen Registrační... pokladny 242 Export dat pro... pokladní systémy 242 Import pohybů... pro pokladní systémy 242 Přehled uzávěrek Hromadné... operace ve skladech 243 Záměna komponent... a poplatků skladových karet 243 Změna sazby... DPH 244 Přepočet pořizovacích... cen 244 Změny definice... prodejních cen 246 Přiřazení... cenových hladin 247 Nastavení... cen 247 Přecenění prodejních... cen 249 Změny konfiguračních... údajů zásoby 251 Synchronizace... zásob Inventury v... Money S3 254 Skladové inventury Skladová... inventura 255 Tisk inventurních... sestav 256

11 Pracujeme s Money S3 Obsah 11 Uzavření... inventury 257 Korekční... doklady 257 Inventurní doklady Inventurní... doklad 258 Druhy inventur Seznam skladů Sklad Přednastavení... skladu 260 Ceník Kmenové karty Kmenová karta Seznam... volných PLU Cenové hladiny Cenová hladina Skupina... cen Kódy kombinované... nomenklatury Typy skladových... dokladů 266 Karta typu skladového... dokladu Tiskové sestavy... skladových zásob 267 Výpis stavu zásob Výpis podlimitních... a nadlimitních zásob 271 Přehledové sestavy Přehled skladových... dodávek 271 Intrastat Část VIII Objednávky Objednávky... přijaté 277 Objednávkový... doklad 277 Položka... objednávkového dokladu 280 Přijetí objednávky... po internetu 281 Částečné vyřizování... objednávkových dokladů Nabídky vystavené Poptávky přijaté Objednávky... vystavené 283 Ceny položek... OV 284 Množství u položek... OV Nabídky přijaté Poptávky vystavené Rezervace Rezervace Objednávka Generování... objednávek Typy objednávkových... dokladů 289 Karta typu Část IX Mzdy Mzdy zaměstnanců Karta mzdy

12 Pracujeme s Money S3 Obsah 12 Odpracováno Hrubá mzda Odměny Nemocenské... dávky 295 Náhrada... mzdy za nemoc 296 Vyúčtování... zaměstnanec 296 Vyúčtování... zaměstnavatel Zaměstnanci Karta zaměstnance Osobní údaje Mzdy na... kartě zaměstnance 299 Období platnosti... mzdových údajů 299 Karta období platnosti... mzdových údajů 300 Nepřítomnosti Karta nepřítomnosti Sazby mezd Nastavení složek... měsíční mzdy 301 Slevy na dani/nezdanitelné... částky 302 Vyživované děti Karta vyživovaného... dítěte 302 Platby zaměstnance Srážky Nezdanitelné dávky Seznam nepeněžních... příjmů 304 Členění mezd... na střediska 304 Výpočet pojistného Tiskové sestavy... zaměstnanců 305 Evidence... důchodového pojištění 305 Oznámení... o nástupu do zaměstnání 306 Přihláška... k nemocenskému pojištění-odhláška 307 Hromadné... oznámení zaměstnavatele 307 Potvrzení... o zdanitelných příjmech 308 Potvrzení... o zaměstnání 308 Potvrzení... o průměrném výdělku 309 Hromadné změny... zaměstnanců 309 Zaúčtování... záloh Zaúčtování... mezd 310 Zaúčtování mezd... v daňové evidenci 310 Zaúčtování mezd... v podvojném účetnictví Pracovní poměry Pracovní poměr Mzdové složky Typ složky mzdy Časově rozlišitelné... parametry mezd 313 Karta časově... rozlišitelných parametrů Státní svátky Typy příplatků Tiskové sestavy... mezd 315 Listina záloh Vyúčtování mezd Vyúčtování zdravotních... pojišťoven 316 Vyúčtování zdravotních... pojišťoven - přehled 316

13 Pracujeme s Money S3 Obsah 13 Vyúčtování sociálního... pojištění 317 Vyúčtování sociálního... pojištění - přehled 317 Vyplacené nemocenské... dávky 317 Výpočet nemocenských... dávek 317 Vyplacené náhrady... mzdy za nemoc 318 Výpočet náhrad... mzdy za nemoc 318 Výpočet průměrných... náhrad 318 Zákonné pojištění Vyúčtování daně... z příjmu fyzických osob 319 Vyúčtování srážkové... daně z příjmů 319 Vyúčtování mzdových... složek za období 320 Hodinová bilance... zaměstnanosti 320 Přehled nepřítomností Přehled o počtu... zaměstnanců 320 Výčetka záloh Výčetka mezd Část X Majetek Majetek Karta majetku Pohyby Karta účetního... pohybu 325 Daňové... odpisy 326 Karta daňového... odpisu 326 Rekapitulace pohybů Účetní odpisy Karta účetního... odpisu 328 Generování účetních... odpisů 328 Výpočet podle... spotřeby kapacity 328 Přiřazeno Tisk odpisů... a účetních pohybů 329 Tisk inventárních... štítků 329 Tvorba pohybů Zaúčtování... majetku Leasingový... majetek 331 Karta leasingového... majetku 331 Finanční... údaje 332 Splátkový... kalendář 332 Navržení splátkového... kalendáře 332 Karta splátky Daňové... náklady 333 Navržení daňových... nákladů 333 Karta daňových... nákladů Zaúčtování... splátek leasingového majetku Zaúčtování... daňových nákladů leasingového majetku Způsob pořízení/vyřazení Karta způsobu... pořízení/vyřazení majetku 335 Část XI Jízdy Kniha jízd Karta jízdy

14 Pracujeme s Money S3 Obsah Zaměstnanci Karta zaměstnance Vozidla Karta vozidla Nastavení knihy... jízd 339 Sazby příplatků Časté jízdy Část XII Pomůcky Synchronizace... účetních konstant Kalkulačka Daňová kalkulačka Kurzová kalkulačka Výpočet penále Výčetka z částky Výčetka z platidel Pokladní složenka Výměnný lístek... na peníze 345 Část XIII Nástroje Skrýt/Zobrazit... panel Money Změna data Editor formulářů Prohlížení tiskových... záloh Porovnání... výtisků tiskových sestav SEZNAMY Číselné řady Číselná... řada 351 Volná čísla Karta volného čísla Střediska Zakázky Zakázka Činnosti Bankovní účty... a pokladny 354 Karta bankovního... účtu nebo pokladny 355 Penežní ústavy Konstantní symboly Platidla Nepěněžní platidla Karta nepeněžního... platidla 357 Cizí měny Karta cizí... měny 358 Šablony vytvoření... dokumentu 358 Šablona... vytvoření dokumentu 359 Pobočky Založení... pobočky 360

15 Pracujeme s Money S3 Obsah 15 XML přenosy Konfigurace... dat XML přenosu 363 Konfigurace... zpracování XML přenosu NASTAVENÍ Agenda Údaje o... firmě 366 Elektronický... podpis 367 Logo Přenos dat Doporučený postup Sklad Adresář Mzdy Zálohování Účetní rok Účetnictví Fakturace Sklad Mzdy Objednávky Zakázky Archivace... změn 377 Duální měny Uživatelská konfigurace Účetnictví Fakturace Sklad Objednávky Majetek Mzdy, Zakázky Adresář (export) Tiskové formuláře Okraje formulářů Standard... formulářů 385 Elektronický... platební styk 386 Obchodování... na internetu 387 Externí aplikace Pokladní komponenty Displej Snímač... čárového kódu 390 Pokladní... zásuvka 390 Registrační... pokladna 391 Fiskální... modul 391 Přístupová práva Nastavení přístupových... práv 392 Naplánování... opakovaných akcí 394 Automatické... akce 394 Karta nastavení Připravené seznamy Seznam... definic účetních výkazů 397 Karta definice účetního... výkazu 397 Editace vzorce... definice účet. výkazu 398

16 Pracujeme s Money S3 Obsah 16 Část XIV Nápověda Technická... podpora Ověření aktuální... verze Registrace Účetní příklady Víte že? O programu Část XV Přenos dat Způsob práce... s pobočkami 408 Část XVI Obchodování na internetu 413 Část XVII Cizí měny Vystavení dokladu... v cizí měně Úhrady dokladů... v cizí měně Zaúčtování... kurzových rozdílů Tiskové sestavy... pro cizí měny 418 Část XVIII Import ceníku do skladových zásob Popis funkce... importu ceníku 420 Část XIX XML přenosy Elektronická... výměna dat Základní logika... XML přenosů Obecné principy... XML přenosů Konkrétní logika... importu a exportu entit Provedení XML... přenosu ze seznamu Přístupová... práva pro XML přenosy Připravený... seznam a standardní instalační soubory 434 Část XX Money S3 Kasa Ovládání Money... S3 Kasa 438 Nástrojová lišta Výběr zásoby Vystavení podejky Zaplaceno Volba prodejního... místa Uzamčení prodejního... místa Vklad do provozní... pokladny Výběr z provozní... pokladny Vklady / výběry... provozních pokladen 443

17 Pracujeme s Money S3 Obsah Uzávěrky /... Tiskové sestavy Informace Uživatelská... konfigurace Uzavření kasy Rejstřík 446

18 Část I Seznamte se s Money S3

19 Pracujeme s Money S Seznamte se s Money S3 Vítejte v nápovědě k ekonomickému systému Money S3! CÍGLER SOFTWARE, a.s., poskytuje k programu Money S3 systém kontextové nápovědy dostupné z kterékoliv části programu po stisku klávesy F1. Text nápovědy obsahuje řadu odkazů na související informace, které získáte stiskem myši na příslušné položce. Tímto způsobem se dostanete i na následující témata: Obsah nápovědy k Money S3 Než začnete pracovat Ovládání programu Horké klávesy programu Kontaktní adresa na technickou podporu Technické požadavky na hardware i software Licenční smlouva Spouštění Money S3 pomocí parametrů příkazové řádky Každé okno nápovědy obsahuje v horní části několik tlačítek: můžete si kdykoliv zobrazit podrobný abecední Rejstřík, nebo příslušné okno Vytisknout. V menu dále najdete funkci Poznámka (k libovolnému oknu připojí váš vlastní text) a Záložka (označí příslušné okno, abyste jej později snadno našli). Další informace o programu můžete najít i na našich internetových stránkách na adrese kestazeni/dokumentace. 1.1 Obsah nápovědy Obsah nápovědy k Money S3 Obsah nápovědy k Money S3 kopíruje strukturu Hlavního menu programu, které je rozděleno podle základních účetních oblastí do následujících modulů: Agenda Účetnictví oddíl je společný pro DE i PU. Daňová evidence rozcestník kapitol, které náleží DE. Podvojné účetnictví rozcestník kapitol, které náleží PU. Fakturace Adresář Sklady Objednávky Mzdy Majetek Jízdy Pomůcky Nástroje Nápověda POZNÁMKA: Váš komplet Money S3 nemusí obsahovat všechny uvedené moduly. Úplný přehled všech kompletů se soupisem modulů, které obsahují, naleznete na Dále nápověda obsahuje i bližší vysvětlení některých postupů a popis přídavných modulů a programů: Přenos dat Obchodování na internetu Cizí měny Import ceníku do skladových zásob

20 Pracujeme s Money S3 Obsah nápovědy 20 XML přenos dat Money S3 Kasa Ovládání programu Money S3 je vyvíjeno plně v souladu s konvencemi ovládání programů pro Windows. V nápovědě naleznete také návod jak Začít práci s programem a přehled Horkých kláves. 1.2 Než začnete pracovat Než začnete pracovat Několik doporučení pro začátek Money S3 jako ekonomický systém obsahuje řadu velmi důležitých dat, a proto je při jeho nasazení vhodné dodržet určitý postup. Ušetříte si tím spoustu času stráveného nad mazáním programu a opakováním instalace. Podívejme se nyní na kroky, které je při instalaci a zavedení systému potřeba učinit: Zkontrolujte si, zda konfigurace vašeho počítače odpovídá požadavkům na Technické vybavení nutné pro provoz Money S3. Nainstalujte si Money S3. Při prvním spuštění se aktivuje průvodce pro založení Nové agendy a Nového účetního roku. Větším firmám v této fázi doporučujeme založit si zkušební agendu, a "osahat" si možnosti programu na části svých ostrých dat. Dále těmto firmám doporučujeme určit správce ekonomického systému a případně jej vyslat na námi pořádaná školení. Doporučujeme také využít rozšířených služeb naší technické podpory a systém implementovat ve spolupráci s našimi konzultanty. Je možné, že tak ušetříte značné finanční prostředky. Pokud budete Money S3 nasazovat samostatně, před zahájením práce si prostudujte Ovládání programu a dobře si rozmyslete následující nastavení: Způsob číslování dokladů promyslete si systém Číselných řad pro jednotlivé druhy dokladů, zejména ve vztahu k případnému členění na Pobočky či Střediska. Rozčleňte vaši firmu na Střediska a (máte-li koupen modul pro výměnu dat s pobočkami) Pobočky. Zvolte členění práce na Zakázky a Činnosti, způsob a použití tohoto členění. Skladové hospodářství založte Sklady a navrhněte si členění Zásob na Skladové skupiny. Dále si promyslete způsob používání Ceníků a Cenových hladin. U podvojného účtování se podívejte na strukturu Účtové osnovy a doplňte ji případně o vaše analytické členění. Pro správné účtování si projděte a upravte námi nastavené účetní Předkontace. Promyslete si pravomoci vašich zaměstnanců a zadejte jejich Přístupová práva. Upravte si pracovní prostředí nastavte si Aktivní pracovní plochu tak, aby nejlépe vyhovovala vašim pracovním zvykům a nejčastěji prováděným činnostem. Zrychlete si práci pomocí vhodně nastavené Uživatelské konfigurace. Pokud máte výše uvedené rozmyšleno, nastavte si podle zvolené metodiky příslušné seznamy. Veškerá konfigurace se zadává v nabídce Nastavení. Teprve pak můžete začít účtovat. POZNÁMKA: Nastavování Money S3 vám může připadat obtížné a zdlouhavé - a ono i obtížné a zdlouhavé skutečně je. Avšak díky správné konfiguraci, která odpovídá přesně vašim potřebám, dosáhnete mnohem vyšší ergonomie práce a snadno získáte z programu požadované výsledky. Pak se vám čas strávený při nastavování programu bohatě vrátí v podobě rychlejší práce s programem. Doporučujeme si zpočátku zavést jednu účetní agendu "na zkoušku" a v ní si zkusit práci s programem. Dále můžete využít našich demonstračních agend, které jste si mohli nainstalovat spolu s programem, prostudovat jejich nastavení a vyzkoušet na nich vzorové Účetní příklady. Dodatečně prováděné změny ve způsobu zpracování vaší firmy jsou totiž zbytečně pracné. Pro zaškolení svých pracovníků můžete rovněž s výhodou využít služeb našich školících středisek v Brně a Praze. Nejobsáhlejší informaci o náplni a termínech školení získáte na internetu na adrese podpora/skoleni. Ne této adrese je možné školení i on-line objednat. POZNÁMKA: V úvodní kapitole každého modulu (Účetnictví, Fakturace, Sklady atd.) najdete návod, jak nastavit program v souvislosti s používáním příslušného modulu.

21 Pracujeme s Money S3 Ovládání programu prostřednictvím APP Ovládání programu prostřednictvím APP Ovládání programu prostřednictvím APP Veškeré ovládání programu realizujete pomocí Aktivní pracovní plochy (APP). Jedná se o prostředí, které obsahuje hlavní ovládací prvky programu a ve kterém otevíráte jednotlivé Seznamy. "Nad" APP můžete dále jako samostatná okna otevřít Karty, Doklady, Průvodce, Filtry, Editory vazeb, Editory výrazů a další funkce. APP obsahuje následující části: Hlavní menu programu naleznete je v horní části a slouží k otevírání všech seznamů a funkcí Money S3. Pokud máte některé části nabídky zobrazeny šedě a nemůžete se na ně dostat, je to proto, že tyto funkce nemáte povoleny v nabídce Přístupová práva. Panel Money levá část APP plní několik funkcí, mezi kterými se přepínáte pomocí záložek ve spodní části, a slouží především k rychlému vyhledávání a jednoduššímu ovládání programu. Hlavní plocha je také vícefunkční, ve spodní části naleznete přepínací tlačítka. Primárně slouží k vlastní práci s programem. Aktivní informační řádek - ve spodní části obrazovky naleznete informace o tom, který uživatel, v jaké agendě, datu a účetním roce pracuje. Prostým stiskem pravého tlačítka myši na údajích je můžete změnit - např. poklepáním na jméno uživatele se můžete přihlásit do programu pod jiným jménem, či poklepáním na účetní rok nebo agendu se můžete přepnout do jiného roku a agendy. POZNÁMKA: Velikost Aktivní pracovní plochy ovlivňuje rozlišení obrazovky. Minimální rozlišení pro práci s Money S3 je 1024x768 bodů - takto teprve můžete plně využít možnosti "oken" programu. Současně totiž uvidíte všechny potřebné informace a nemusíte se neustále mezi okny přepínat. Jednotlivé akce v programu vykonáváte pomocí Tlačítek, většinou umístěných na Nástrojových lištách (tzv. ToolBarech). Nástrojové lišty naleznete ve všech seznamech, dokladech, kartách atd., tedy všude, kde potřebujete vykonávat nějaké akce. Jsou dodávány s programem již nastavené, vy však si můžete přidávat nové lišty, mazat stávající, nebo v nich přidávat či odebírat tlačítka. Navíc lze změnit polohu a tvar jednotlivých lišt a program si toto nastavení u každého uživatele zapamatuje. Veškeré akce můžete vyvolat i přímo na ploše pomocí Pop-up menu - poklepáním pravého tlačítka myši na místě, ke kterému se má akce vztahovat. Nejpoužívanější akce lze uskutečnit i pomocí Horkých kláves Horké klávesy Horké klávesy programu Money S3 Obecně Otevřít kartu Alt + O Uložit kartu Enter Filtr Alt + F Tisk Alt + T Akce Alt + A Uzavření aktivního okna Alt + F4 Typ dokladu na kartě Ctrl + U Rozšířené vyhledávání Shift + Ctrl + F Agenda Změna agendy/roku Ctrl + Alt + A Přehlášení uživatele Ctrl + Alt + H Účetnictví Deník (účetní či peněžní) Ctrl + D Pokladní doklady Ctrl + P Bankovní doklady Ctrl + B Příkazy k úhradě Ctrl + Alt + U Závazky Ctrl + Z Pohledávky Ctrl + H

22 Pracujeme s Money S3 Ovládání programu prostřednictvím APP 22 Interní doklady Ctrl + I Předkontace Ctrl + F3 Členění DPH Ctrl + F7 Stav bankovních účtů a pokladen Alt + F7 Přehledové sestavy Ctrl + Alt + P Fakturace Vystavené faktury Ctrl + F Přijaté faktury Ctrl + J Korekce ceny (pouze na kartě faktury) Alt + F8 Adresář Seznam adres Ctrl + F6 Sklady Zásoby na skladě Ctrl + S Prodejka Shift + Ctrl + R Příjemka Shift + Ctrl + P Výdejka Shift + Ctrl + V Převodka Shift + Ctrl + Q Výroba Shift + Ctrl + B Vystavený dodací list Shift + Ctrl + D Přijatý dodací list Shift + Ctrl + A Přehledové sestavy Ctrl + Alt + S Objednávky Objednávky přijaté Ctrl + O Nabídky vystavené Ctrl + A Poptávky přijaté Ctrl + T Objednávky vystavené Ctrl + E Nabídky přijaté Ctrl + N Poptávky vystavené Ctrl + Y Nástroje Skrýt panel Money Alt + F1 Změna data Ctrl + Alt + D Editor formulářů Ctrl + Alt + E Střediska Ctrl + F8 Zakázky Ctrl + F9 Činnosti Ctrl + F5 Bankovní účty a pokladny Ctrl + F4 Nápověda Nápověda k programu F1 Další horké klávesy Doplnění data pod kurzorem do všech kolonek dokladu F12 Vyplnění prázdného políčka účetním datem * nebo mezerník Doplnění celého účetního data napište den + Tab Zvýšení číselné hodnoty políčka šipka nahoru

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Začínáme s Money S3 Kontakt a informace Zákaznický portál: Aktuální kontakty: Školení Money S3: Dokumentace a doplňky k programu: Daňový a účetní servis:

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2011 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE P íru ka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

ÚČETNICTVÍ, JAKÉ JSTE SI PŘÁLI:

ÚČETNICTVÍ, JAKÉ JSTE SI PŘÁLI: Informační bulletin pro uživatele Money S3 news Verze 13.010 řijen 2012 money.cz 4 Money S3 dostalo 8 Novinky a změny 16 Jak jsme pekli 19 Co se naučíte ve nový kabát podrobně třináctku Škole Money Stručný

Více

Moderní informační systém. www.money.cz

Moderní informační systém. www.money.cz Moderní informační systém www.money.cz PROFIL SPOLEČNOSTI, se zabývá vývojem a implementací moderních informačních a ekonomických systémů již více než dvacet let a dnes patří mezi nejrespektovanější české

Více

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Základní příručka k modulu CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OBSAH: 1. Úvod... 2. Základní ovládání programu... 3. MENU... 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ... 5. podmenu VÝSTUPY... 6. podmenu POLOŽKY... 7. podmenu SEZNAMY...

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

MRP K/S účetní agendy

MRP K/S účetní agendy MRP - Soubor účetních agend MRP K/S účetní agendy P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP K/S účetní

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více