Pracujeme s Money S3 podrobná příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracujeme s Money S3 podrobná příručka"

Transkript

1 Pracujeme s Money S3 podrobná příručka

2 V případě potíží Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací či provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: On-line zdroje informací Rozcestník technické podpory: Technická podpora on-line: Aktuální kontakty: Nejčastější dotazy: Legislativní aktualizace Money S3: Školení Money S3: Dokumentace k programu: Technická podpora telefonem Technická podpora telefonem je zabezpečována centrálně v celé ČR na telefonním čísle: Služba telefonické pomoci je bezplatná a je určena všem uživatelům služby Aktualizace. Linka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod. Maximální délka hovoru je omezena na deset minut. Před použitím této linky si připravte své licenční číslo programu a verzi operačního systému (Windows). Registrujte se ještě dnes! Více o registraci najdete v příručce Instalujeme Money S3. Toto logo prokazuje, že organizace má zaveden systém řízení, zajišťující soulad s normou 9001:2008. Pracujeme s Money S3 Money, Money 97, Money 2000, Money S3, Money S5, APP, Aktivní pracovní plocha, Analyst, Analyst S3 a CÍGLER SOFTWARE, a.s., jsou zapsané mezinárodní slovní a grafické ochranné nebo registrované ochranné známky společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Další v textu použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných produktů. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného souhlasu CÍGLER SOFTWARE, a.s. Jazyková korektura Jana Pavelková, obálka VERTIGO.CZ, vydání deváté. Copyright CÍGLER SOFTWARE, a.s.,

3 Přehled horkých kláves Obecně Nápověda k aktuálnímu místu programu... Uložení karty... Oprava položky... Filtr... Tisk... Akce... Uzavření aktivního okna... Rozšířené vyhledávání... Agenda Změna agendy/roku... Odhlášení uživatele... Účetnictví Deník (účetní/peněžní)... Pokladní doklady... Bankovní doklady... Příkazy k úhradě... Závazky... Pohledávky... Interní doklady... Předkontace... Členění DPH... Stav bankovních účtů a pokladen... Přehledové sestavy... Fakturace Vystavené faktury... Přijaté faktury... Úprava ceny faktury (pouze na kartě faktury)... Adresář Seznam adres... Sklady Zásoby na skladě... Prodejka... Příjemka... Výdejka... Převodka... Výroba... Vystavený dodací list... Přijatý dodací list... Přehledové sestavy... Objednávky Objednávky přijaté... Nabídky vystavené... Poptávky přijaté... Objednávky vystavené... Nabídky přijaté... Poptávky vystavené... Nástroje Skrýt panel Money... Změna data... Editor formulářů... Střediska... Zakázky... Činnosti... Bankovní účty a pokladny... Další horké klávesy Doplnění data pod kurzorem do všech kolonek dokladu... Doplnění účetního data do prázdné kolonky... nebo mezerník Doplnění části účetního data na plnou hodnotu... napište den + Zvýšení číselné hodnoty políčka... Snížení číselné hodnoty políčka... Přesun kurzoru na jiné pole v kartě... Otevření seznamu pro dosazení položky do pole v kartě... Změna třídění seznamu... + podtržené písmeno pole + podtržené písmeno editovaného pole

4 Pracujeme s Money S3 Obsah 4 Obsah Část I Seznamte se s Money S Obsah nápovědy Než začnete... pracovat Ovládání programu... prostřednictvím APP 21 Horké klávesy Panel Money Navigátor Zástupci Vlastnosti zástupce Nástěnka Odkazy Hlavní plocha Pracovní... plocha 25 Money Dnes Nastavení Money... Dnes 27 Datová schránka Vyhledání datové... schránky 28 Nástrojová lišta Pop-up menu Seznam Třídění seznamu Tlačítka Připojené... dokumenty 32 Seznam připojených... dokumentů 33 Výběr dokumentu Vyhledávání... v seznamech 34 Karta Doklad Zaokrouhlování... dokladu 36 Výpočet cen... na dokladu 37 Doklad bez položek Doklad s položkami Doklad v cizí... měně 40 Korekce cen Zamykání... dokladů 41 Úhrada dokladu Seznam hrazených... dokladů 42 Úhrada Seznam neuhrazených... dokladů 43 Filtr neuhrazených... dokladů 44 Seznam uhrazujících... dokladů 44 Hromadné párování... úhrad 45 Párování úhrad Konfigurace párování Přečíslování... dokladů 47

5 Pracujeme s Money S3 Obsah 5 Filtr Zisk na dokladu Přeplatky... na dokladu Průvodce Editor vazeb Editor výrazů Nastavení tisku Náhled tisku Export tisku Seznam exportů... tisku 52 Karta exportu tisku Elektronické podepisování Odeslání... zprávy do datové schránky Technické požadavky Parametry příkazové... řádky Licenční smlouva Část II Co je nového ve verzi Změny a novinky... v dřívějších verzích 67 Část III Agenda Změna agendy... a účetního roku 73 Nová agenda Nový účetní rok Vytvoření zálohy... dat Obnovení dat... ze zálohy Hromadné zamykání... dokladů Datové soubory Verifikace dat Obecné Sklad Doklady Objednávky Účetnictví Výroba Datová uzávěrka Denominácia... agendy Historie akcí Obchod na internetu Výměna dat... XML Odeslané zprávy... do datové schránky Přenos dat Přenos dat na... pobočku 94 Přenos dat z pobočky Přenos dat na... centrálu 96 Přenos dat z centrály Transport souborů... 98

6 Pracujeme s Money S3 Obsah Odhlášení uživatele Změna hesla Konec Část IV Účetnictví Daňová evidence Podvojné účetnictví Peněžní deník... (DE) 104 Doklad peněžního... deníku 104 Rozúčtování... dokladu peněžního deníku Účetní deník... (PU) 105 Doklad účetního... deníku 105 Rozúčtování... dokladu účetního deníku 106 Součet dokladů... účetního deníku Aktivní saldo Konfigurace... seznamu salda 109 Filtry proměnných Přiznání k DPH Pokladna Pokladní doklady Pokladní... doklad 115 Variabilní symbol Karta normální... účetní položky 116 Karta rozúčtovací... účetní položky 117 Tisk pokladních... dokladů 117 Úhrada faktur... a pohledávek/závazků pokladnou 117 Pokladní kniha Stav hotovosti Banka Bankovní doklady Bankovní... doklad 119 Tisk bankovních... dokladů 120 Úhrada faktur... a pohledávek/závazků bankou 121 Příkazy k úhradě Příkaz k... úhradě 121 Homebanking Výpis z účtu Kurzy devizového... trhu 125 Kniha bankovních... dokladů 126 Stav bankovních... účtů 126 Kniha bankovních... výpisů Ostatní závazky Závazky Závazkový... doklad 128 Tisk závazků Kniha závazků Ostatní pohledávky Pohledávky Pohledávkový... doklad 130

7 Pracujeme s Money S3 Obsah 7 Tisk pohledávek Kniha pohledávek Interní doklady... (DE) 132 Interní doklad... (DE) 132 Tisk interních... dokladů (DE) Interní doklady... (PU) 133 Interní doklad... (PU) 133 Tisk interních... dokladů (PU) 134 Vzájemné zápočty... pohledávek a závazků 135 Konfigurace... vzájemných zápočtů Závěrkové... operace 136 Počáteční stav... peněžního deníku (DE) 137 Navedení počátečních... stavů úč. deníku (PU) 137 Počáteční stav... salda (PU) 138 Doklad převedeného... počátečního stavu salda 138 Počáteční stav... DPH 139 Karta počátečního... stavu DPH 139 Rezervy Karta rezervy Karta pohybu rezervy Zaúčtování rezerv... (DE) 140 Zaúčtování rezerv... (PU) 140 Opravné položky... (PU) 141 Karta opravné... položky 141 Zaúčtování opravných... položek (PU) 141 Podklad pro... výpočet daně z příjmů (DE) 141 Skladové uzávěrky Vytvoření... skladové uzávěrky 142 Seznam... skladových uzávěrek 144 Uzávěrkové úpravy... (DE) 145 Karta uzávěrkové... úpravy 145 Převod počátečních... stavů do nového roku (DE) 145 Podklad pro... výpočet daně z příjmů (PU) 146 Přecenění pohledávek... a závazků (PU) 146 Uzavření roku... (PU) Účetní pohyby... (DE) 147 Karta účetního... pohybu Účtová osnova... (PU) 148 Účet účtové... osnovy Předkontace Karta předkontace Karta volné předkontace Členění DPH Karta členění... DPH Typy účetních... dokladů 152 Karta typu účetního... dokladu Typy účetních... položek 153 Karta typu rozúčtovací... účetní položky 153 Karta typu normální... účetní položky Stav bankovních... účtů a pokladen 153

8 Pracujeme s Money S3 Obsah Kontrola úhrad Upomínky Texty upomínek Penalizace Dlužníci Věřitelé Tiskové sestavy... pro účetnictví 156 Tisk přiznání... k DPH 156 Souhrnné hlášení Tisk peněžního... deníku (DE) 159 Přehled příjmů,... výdajů, majetku a závazků (DE) 159 Stav závazků... a pohledávek ke dni 161 Přehledové sestavy Graf přehledových... sestav 163 Účetní výkazy... (PU) 163 Karta definice... exportu účetních výkazů 165 Rozvaha (PU) Výsledovka (PU) Hlavní kniha... (PU) 167 Obratová předvaha... (PU) 168 Obratová předvaha... po obdobích (PU) 169 Saldo (PU) Stav účtů (PU) Pohyby na účtech... (PU) 171 Výnosy (PU) Zisk (PU) Obecné sestavy Kontrola zaúčtování... DPH (PU) 174 Dokladová inventura... (PU) 174 Revize pohybů... na účtech a skladech (PU) 175 Část V Fakturace Vystavené... faktury 179 Vystavená faktura Popis ve... vystavené faktuře 182 Dodavatel Fakturační... adresa 183 Sleva vystavené... faktury 183 Položky... vystavené faktury 183 Karta položky vystavené... faktury 184 Odpočet zálohy Položka ze skladu... (FV) 187 Slevy ve skladové... položce 188 Položka přebraná... jiných dokladů (FV) 189 Poplatky Cizí měny Hromadná... fakturace 190 Tisk vystavených... faktur 190 Sledování kreditu Kontrola splatnosti Přijaté faktury Přijatá faktura

9 Pracujeme s Money S3 Obsah 9 Sleva přijaté... faktury 193 Položky... přijaté faktury 194 Karta položky přijaté... faktury 194 Položka ze skladu... (FP) 195 Položka přebraná... z jiných dokladů (FP) 196 Náklady Tisk přijatých... faktur 197 Reverse charge Zálohové faktury Položky vystavených/přijatých... faktur Typy vystavených... faktur 199 Typ faktury Texty Položky... typu fatury Typy přijatých... faktur 202 Část VI Adresář Adresář Skupiny adresáře Firmy Karta adresáře Adresa na kartě... adresáře 207 Podrobnosti na... kartě adresáře 208 Účetnictví na kartě... adesáře 208 Obchod na internetu Osoby Karta kontaktní... osoby 209 Obchodní případy Aktivity Karta aktivity... / Systémové akce 211 Typ aktivity Produkty Prodejní... košík 213 Tisk adresáře Hromadné... operace s adresami 215 Kredit Adresní klíče Cenová hladina Ceník Činnosti Vyhledání duplicitních... adres Sloučení adres Nastavení štítků Bankovní spojení Adresní klíče Obce a PSČ Státy

10 Pracujeme s Money S3 Obsah 10 Část VII Sklady Zásoby na... skladě 223 Zásoba Kmenová... karta na kartě zásoby 226 Definice sestavy Poplatky Podrobnosti... na kartě zásoby 227 Ceny zásoby Dodávky Karta dodávky Obrázek... zásoby 230 Obchod... na internetu 230 Rozšířený... popis zásoby 230 Připravená... výrobní čísla 231 Seznam... inventurních soupisů 231 Výpočet... cen zásoby 231 Skladová skupina Tisk skladových... karet 233 Tisk ceníku Statistika Kusovník Vystavení skladového... dokladu Skladové doklady Skladový doklad Položka... skladového dokladu 237 Vratka Skladové pohyby Dodávky Výrobní čísla Zaúčtování... prodejek Zaúčtování... vkladů a výběrů provozních pokladen Registrační... pokladny 242 Export dat pro... pokladní systémy 242 Import pohybů... pro pokladní systémy 242 Přehled uzávěrek Hromadné... operace ve skladech 243 Záměna komponent... a poplatků skladových karet 243 Změna sazby... DPH 244 Přepočet pořizovacích... cen 244 Změny definice... prodejních cen 246 Přiřazení... cenových hladin 247 Nastavení... cen 247 Přecenění prodejních... cen 249 Změny konfiguračních... údajů zásoby 251 Synchronizace... zásob Inventury v... Money S3 254 Skladové inventury Skladová... inventura 255 Tisk inventurních... sestav 256

11 Pracujeme s Money S3 Obsah 11 Uzavření... inventury 257 Korekční... doklady 257 Inventurní doklady Inventurní... doklad 258 Druhy inventur Seznam skladů Sklad Přednastavení... skladu 260 Ceník Kmenové karty Kmenová karta Seznam... volných PLU Cenové hladiny Cenová hladina Skupina... cen Kódy kombinované... nomenklatury Typy skladových... dokladů 266 Karta typu skladového... dokladu Tiskové sestavy... skladových zásob 267 Výpis stavu zásob Výpis podlimitních... a nadlimitních zásob 271 Přehledové sestavy Přehled skladových... dodávek 271 Intrastat Část VIII Objednávky Objednávky... přijaté 277 Objednávkový... doklad 277 Položka... objednávkového dokladu 280 Přijetí objednávky... po internetu 281 Částečné vyřizování... objednávkových dokladů Nabídky vystavené Poptávky přijaté Objednávky... vystavené 283 Ceny položek... OV 284 Množství u položek... OV Nabídky přijaté Poptávky vystavené Rezervace Rezervace Objednávka Generování... objednávek Typy objednávkových... dokladů 289 Karta typu Část IX Mzdy Mzdy zaměstnanců Karta mzdy

12 Pracujeme s Money S3 Obsah 12 Odpracováno Hrubá mzda Odměny Nemocenské... dávky 295 Náhrada... mzdy za nemoc 296 Vyúčtování... zaměstnanec 296 Vyúčtování... zaměstnavatel Zaměstnanci Karta zaměstnance Osobní údaje Mzdy na... kartě zaměstnance 299 Období platnosti... mzdových údajů 299 Karta období platnosti... mzdových údajů 300 Nepřítomnosti Karta nepřítomnosti Sazby mezd Nastavení složek... měsíční mzdy 301 Slevy na dani/nezdanitelné... částky 302 Vyživované děti Karta vyživovaného... dítěte 302 Platby zaměstnance Srážky Nezdanitelné dávky Seznam nepeněžních... příjmů 304 Členění mezd... na střediska 304 Výpočet pojistného Tiskové sestavy... zaměstnanců 305 Evidence... důchodového pojištění 305 Oznámení... o nástupu do zaměstnání 306 Přihláška... k nemocenskému pojištění-odhláška 307 Hromadné... oznámení zaměstnavatele 307 Potvrzení... o zdanitelných příjmech 308 Potvrzení... o zaměstnání 308 Potvrzení... o průměrném výdělku 309 Hromadné změny... zaměstnanců 309 Zaúčtování... záloh Zaúčtování... mezd 310 Zaúčtování mezd... v daňové evidenci 310 Zaúčtování mezd... v podvojném účetnictví Pracovní poměry Pracovní poměr Mzdové složky Typ složky mzdy Časově rozlišitelné... parametry mezd 313 Karta časově... rozlišitelných parametrů Státní svátky Typy příplatků Tiskové sestavy... mezd 315 Listina záloh Vyúčtování mezd Vyúčtování zdravotních... pojišťoven 316 Vyúčtování zdravotních... pojišťoven - přehled 316

13 Pracujeme s Money S3 Obsah 13 Vyúčtování sociálního... pojištění 317 Vyúčtování sociálního... pojištění - přehled 317 Vyplacené nemocenské... dávky 317 Výpočet nemocenských... dávek 317 Vyplacené náhrady... mzdy za nemoc 318 Výpočet náhrad... mzdy za nemoc 318 Výpočet průměrných... náhrad 318 Zákonné pojištění Vyúčtování daně... z příjmu fyzických osob 319 Vyúčtování srážkové... daně z příjmů 319 Vyúčtování mzdových... složek za období 320 Hodinová bilance... zaměstnanosti 320 Přehled nepřítomností Přehled o počtu... zaměstnanců 320 Výčetka záloh Výčetka mezd Část X Majetek Majetek Karta majetku Pohyby Karta účetního... pohybu 325 Daňové... odpisy 326 Karta daňového... odpisu 326 Rekapitulace pohybů Účetní odpisy Karta účetního... odpisu 328 Generování účetních... odpisů 328 Výpočet podle... spotřeby kapacity 328 Přiřazeno Tisk odpisů... a účetních pohybů 329 Tisk inventárních... štítků 329 Tvorba pohybů Zaúčtování... majetku Leasingový... majetek 331 Karta leasingového... majetku 331 Finanční... údaje 332 Splátkový... kalendář 332 Navržení splátkového... kalendáře 332 Karta splátky Daňové... náklady 333 Navržení daňových... nákladů 333 Karta daňových... nákladů Zaúčtování... splátek leasingového majetku Zaúčtování... daňových nákladů leasingového majetku Způsob pořízení/vyřazení Karta způsobu... pořízení/vyřazení majetku 335 Část XI Jízdy Kniha jízd Karta jízdy

14 Pracujeme s Money S3 Obsah Zaměstnanci Karta zaměstnance Vozidla Karta vozidla Nastavení knihy... jízd 339 Sazby příplatků Časté jízdy Část XII Pomůcky Synchronizace... účetních konstant Kalkulačka Daňová kalkulačka Kurzová kalkulačka Výpočet penále Výčetka z částky Výčetka z platidel Pokladní složenka Výměnný lístek... na peníze 345 Část XIII Nástroje Skrýt/Zobrazit... panel Money Změna data Editor formulářů Prohlížení tiskových... záloh Porovnání... výtisků tiskových sestav SEZNAMY Číselné řady Číselná... řada 351 Volná čísla Karta volného čísla Střediska Zakázky Zakázka Činnosti Bankovní účty... a pokladny 354 Karta bankovního... účtu nebo pokladny 355 Penežní ústavy Konstantní symboly Platidla Nepěněžní platidla Karta nepeněžního... platidla 357 Cizí měny Karta cizí... měny 358 Šablony vytvoření... dokumentu 358 Šablona... vytvoření dokumentu 359 Pobočky Založení... pobočky 360

15 Pracujeme s Money S3 Obsah 15 XML přenosy Konfigurace... dat XML přenosu 363 Konfigurace... zpracování XML přenosu NASTAVENÍ Agenda Údaje o... firmě 366 Elektronický... podpis 367 Logo Přenos dat Doporučený postup Sklad Adresář Mzdy Zálohování Účetní rok Účetnictví Fakturace Sklad Mzdy Objednávky Zakázky Archivace... změn 377 Duální měny Uživatelská konfigurace Účetnictví Fakturace Sklad Objednávky Majetek Mzdy, Zakázky Adresář (export) Tiskové formuláře Okraje formulářů Standard... formulářů 385 Elektronický... platební styk 386 Obchodování... na internetu 387 Externí aplikace Pokladní komponenty Displej Snímač... čárového kódu 390 Pokladní... zásuvka 390 Registrační... pokladna 391 Fiskální... modul 391 Přístupová práva Nastavení přístupových... práv 392 Naplánování... opakovaných akcí 394 Automatické... akce 394 Karta nastavení Připravené seznamy Seznam... definic účetních výkazů 397 Karta definice účetního... výkazu 397 Editace vzorce... definice účet. výkazu 398

16 Pracujeme s Money S3 Obsah 16 Část XIV Nápověda Technická... podpora Ověření aktuální... verze Registrace Účetní příklady Víte že? O programu Část XV Přenos dat Způsob práce... s pobočkami 408 Část XVI Obchodování na internetu 413 Část XVII Cizí měny Vystavení dokladu... v cizí měně Úhrady dokladů... v cizí měně Zaúčtování... kurzových rozdílů Tiskové sestavy... pro cizí měny 418 Část XVIII Import ceníku do skladových zásob Popis funkce... importu ceníku 420 Část XIX XML přenosy Elektronická... výměna dat Základní logika... XML přenosů Obecné principy... XML přenosů Konkrétní logika... importu a exportu entit Provedení XML... přenosu ze seznamu Přístupová... práva pro XML přenosy Připravený... seznam a standardní instalační soubory 434 Část XX Money S3 Kasa Ovládání Money... S3 Kasa 438 Nástrojová lišta Výběr zásoby Vystavení podejky Zaplaceno Volba prodejního... místa Uzamčení prodejního... místa Vklad do provozní... pokladny Výběr z provozní... pokladny Vklady / výběry... provozních pokladen 443

17 Pracujeme s Money S3 Obsah Uzávěrky /... Tiskové sestavy Informace Uživatelská... konfigurace Uzavření kasy Rejstřík 446

18 Část I Seznamte se s Money S3

19 Pracujeme s Money S Seznamte se s Money S3 Vítejte v nápovědě k ekonomickému systému Money S3! CÍGLER SOFTWARE, a.s., poskytuje k programu Money S3 systém kontextové nápovědy dostupné z kterékoliv části programu po stisku klávesy F1. Text nápovědy obsahuje řadu odkazů na související informace, které získáte stiskem myši na příslušné položce. Tímto způsobem se dostanete i na následující témata: Obsah nápovědy k Money S3 Než začnete pracovat Ovládání programu Horké klávesy programu Kontaktní adresa na technickou podporu Technické požadavky na hardware i software Licenční smlouva Spouštění Money S3 pomocí parametrů příkazové řádky Každé okno nápovědy obsahuje v horní části několik tlačítek: můžete si kdykoliv zobrazit podrobný abecední Rejstřík, nebo příslušné okno Vytisknout. V menu dále najdete funkci Poznámka (k libovolnému oknu připojí váš vlastní text) a Záložka (označí příslušné okno, abyste jej později snadno našli). Další informace o programu můžete najít i na našich internetových stránkách na adrese kestazeni/dokumentace. 1.1 Obsah nápovědy Obsah nápovědy k Money S3 Obsah nápovědy k Money S3 kopíruje strukturu Hlavního menu programu, které je rozděleno podle základních účetních oblastí do následujících modulů: Agenda Účetnictví oddíl je společný pro DE i PU. Daňová evidence rozcestník kapitol, které náleží DE. Podvojné účetnictví rozcestník kapitol, které náleží PU. Fakturace Adresář Sklady Objednávky Mzdy Majetek Jízdy Pomůcky Nástroje Nápověda POZNÁMKA: Váš komplet Money S3 nemusí obsahovat všechny uvedené moduly. Úplný přehled všech kompletů se soupisem modulů, které obsahují, naleznete na Dále nápověda obsahuje i bližší vysvětlení některých postupů a popis přídavných modulů a programů: Přenos dat Obchodování na internetu Cizí měny Import ceníku do skladových zásob

20 Pracujeme s Money S3 Obsah nápovědy 20 XML přenos dat Money S3 Kasa Ovládání programu Money S3 je vyvíjeno plně v souladu s konvencemi ovládání programů pro Windows. V nápovědě naleznete také návod jak Začít práci s programem a přehled Horkých kláves. 1.2 Než začnete pracovat Než začnete pracovat Několik doporučení pro začátek Money S3 jako ekonomický systém obsahuje řadu velmi důležitých dat, a proto je při jeho nasazení vhodné dodržet určitý postup. Ušetříte si tím spoustu času stráveného nad mazáním programu a opakováním instalace. Podívejme se nyní na kroky, které je při instalaci a zavedení systému potřeba učinit: Zkontrolujte si, zda konfigurace vašeho počítače odpovídá požadavkům na Technické vybavení nutné pro provoz Money S3. Nainstalujte si Money S3. Při prvním spuštění se aktivuje průvodce pro založení Nové agendy a Nového účetního roku. Větším firmám v této fázi doporučujeme založit si zkušební agendu, a "osahat" si možnosti programu na části svých ostrých dat. Dále těmto firmám doporučujeme určit správce ekonomického systému a případně jej vyslat na námi pořádaná školení. Doporučujeme také využít rozšířených služeb naší technické podpory a systém implementovat ve spolupráci s našimi konzultanty. Je možné, že tak ušetříte značné finanční prostředky. Pokud budete Money S3 nasazovat samostatně, před zahájením práce si prostudujte Ovládání programu a dobře si rozmyslete následující nastavení: Způsob číslování dokladů promyslete si systém Číselných řad pro jednotlivé druhy dokladů, zejména ve vztahu k případnému členění na Pobočky či Střediska. Rozčleňte vaši firmu na Střediska a (máte-li koupen modul pro výměnu dat s pobočkami) Pobočky. Zvolte členění práce na Zakázky a Činnosti, způsob a použití tohoto členění. Skladové hospodářství založte Sklady a navrhněte si členění Zásob na Skladové skupiny. Dále si promyslete způsob používání Ceníků a Cenových hladin. U podvojného účtování se podívejte na strukturu Účtové osnovy a doplňte ji případně o vaše analytické členění. Pro správné účtování si projděte a upravte námi nastavené účetní Předkontace. Promyslete si pravomoci vašich zaměstnanců a zadejte jejich Přístupová práva. Upravte si pracovní prostředí nastavte si Aktivní pracovní plochu tak, aby nejlépe vyhovovala vašim pracovním zvykům a nejčastěji prováděným činnostem. Zrychlete si práci pomocí vhodně nastavené Uživatelské konfigurace. Pokud máte výše uvedené rozmyšleno, nastavte si podle zvolené metodiky příslušné seznamy. Veškerá konfigurace se zadává v nabídce Nastavení. Teprve pak můžete začít účtovat. POZNÁMKA: Nastavování Money S3 vám může připadat obtížné a zdlouhavé - a ono i obtížné a zdlouhavé skutečně je. Avšak díky správné konfiguraci, která odpovídá přesně vašim potřebám, dosáhnete mnohem vyšší ergonomie práce a snadno získáte z programu požadované výsledky. Pak se vám čas strávený při nastavování programu bohatě vrátí v podobě rychlejší práce s programem. Doporučujeme si zpočátku zavést jednu účetní agendu "na zkoušku" a v ní si zkusit práci s programem. Dále můžete využít našich demonstračních agend, které jste si mohli nainstalovat spolu s programem, prostudovat jejich nastavení a vyzkoušet na nich vzorové Účetní příklady. Dodatečně prováděné změny ve způsobu zpracování vaší firmy jsou totiž zbytečně pracné. Pro zaškolení svých pracovníků můžete rovněž s výhodou využít služeb našich školících středisek v Brně a Praze. Nejobsáhlejší informaci o náplni a termínech školení získáte na internetu na adrese podpora/skoleni. Ne této adrese je možné školení i on-line objednat. POZNÁMKA: V úvodní kapitole každého modulu (Účetnictví, Fakturace, Sklady atd.) najdete návod, jak nastavit program v souvislosti s používáním příslušného modulu.

21 Pracujeme s Money S3 Ovládání programu prostřednictvím APP Ovládání programu prostřednictvím APP Ovládání programu prostřednictvím APP Veškeré ovládání programu realizujete pomocí Aktivní pracovní plochy (APP). Jedná se o prostředí, které obsahuje hlavní ovládací prvky programu a ve kterém otevíráte jednotlivé Seznamy. "Nad" APP můžete dále jako samostatná okna otevřít Karty, Doklady, Průvodce, Filtry, Editory vazeb, Editory výrazů a další funkce. APP obsahuje následující části: Hlavní menu programu naleznete je v horní části a slouží k otevírání všech seznamů a funkcí Money S3. Pokud máte některé části nabídky zobrazeny šedě a nemůžete se na ně dostat, je to proto, že tyto funkce nemáte povoleny v nabídce Přístupová práva. Panel Money levá část APP plní několik funkcí, mezi kterými se přepínáte pomocí záložek ve spodní části, a slouží především k rychlému vyhledávání a jednoduššímu ovládání programu. Hlavní plocha je také vícefunkční, ve spodní části naleznete přepínací tlačítka. Primárně slouží k vlastní práci s programem. Aktivní informační řádek - ve spodní části obrazovky naleznete informace o tom, který uživatel, v jaké agendě, datu a účetním roce pracuje. Prostým stiskem pravého tlačítka myši na údajích je můžete změnit - např. poklepáním na jméno uživatele se můžete přihlásit do programu pod jiným jménem, či poklepáním na účetní rok nebo agendu se můžete přepnout do jiného roku a agendy. POZNÁMKA: Velikost Aktivní pracovní plochy ovlivňuje rozlišení obrazovky. Minimální rozlišení pro práci s Money S3 je 1024x768 bodů - takto teprve můžete plně využít možnosti "oken" programu. Současně totiž uvidíte všechny potřebné informace a nemusíte se neustále mezi okny přepínat. Jednotlivé akce v programu vykonáváte pomocí Tlačítek, většinou umístěných na Nástrojových lištách (tzv. ToolBarech). Nástrojové lišty naleznete ve všech seznamech, dokladech, kartách atd., tedy všude, kde potřebujete vykonávat nějaké akce. Jsou dodávány s programem již nastavené, vy však si můžete přidávat nové lišty, mazat stávající, nebo v nich přidávat či odebírat tlačítka. Navíc lze změnit polohu a tvar jednotlivých lišt a program si toto nastavení u každého uživatele zapamatuje. Veškeré akce můžete vyvolat i přímo na ploše pomocí Pop-up menu - poklepáním pravého tlačítka myši na místě, ke kterému se má akce vztahovat. Nejpoužívanější akce lze uskutečnit i pomocí Horkých kláves Horké klávesy Horké klávesy programu Money S3 Obecně Otevřít kartu Alt + O Uložit kartu Enter Filtr Alt + F Tisk Alt + T Akce Alt + A Uzavření aktivního okna Alt + F4 Typ dokladu na kartě Ctrl + U Rozšířené vyhledávání Shift + Ctrl + F Agenda Změna agendy/roku Ctrl + Alt + A Přehlášení uživatele Ctrl + Alt + H Účetnictví Deník (účetní či peněžní) Ctrl + D Pokladní doklady Ctrl + P Bankovní doklady Ctrl + B Příkazy k úhradě Ctrl + Alt + U Závazky Ctrl + Z Pohledávky Ctrl + H

22 Pracujeme s Money S3 Ovládání programu prostřednictvím APP 22 Interní doklady Ctrl + I Předkontace Ctrl + F3 Členění DPH Ctrl + F7 Stav bankovních účtů a pokladen Alt + F7 Přehledové sestavy Ctrl + Alt + P Fakturace Vystavené faktury Ctrl + F Přijaté faktury Ctrl + J Korekce ceny (pouze na kartě faktury) Alt + F8 Adresář Seznam adres Ctrl + F6 Sklady Zásoby na skladě Ctrl + S Prodejka Shift + Ctrl + R Příjemka Shift + Ctrl + P Výdejka Shift + Ctrl + V Převodka Shift + Ctrl + Q Výroba Shift + Ctrl + B Vystavený dodací list Shift + Ctrl + D Přijatý dodací list Shift + Ctrl + A Přehledové sestavy Ctrl + Alt + S Objednávky Objednávky přijaté Ctrl + O Nabídky vystavené Ctrl + A Poptávky přijaté Ctrl + T Objednávky vystavené Ctrl + E Nabídky přijaté Ctrl + N Poptávky vystavené Ctrl + Y Nástroje Skrýt panel Money Alt + F1 Změna data Ctrl + Alt + D Editor formulářů Ctrl + Alt + E Střediska Ctrl + F8 Zakázky Ctrl + F9 Činnosti Ctrl + F5 Bankovní účty a pokladny Ctrl + F4 Nápověda Nápověda k programu F1 Další horké klávesy Doplnění data pod kurzorem do všech kolonek dokladu F12 Vyplnění prázdného políčka účetním datem * nebo mezerník Doplnění celého účetního data napište den + Tab Zvýšení číselné hodnoty políčka šipka nahoru

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací či provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací či provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Přední obálka V případě potíží Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací či provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: On-line zdroje informací Rozcestník technické podpory:

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

Propojení Money S3 s TaxEditem

Propojení Money S3 s TaxEditem Propojení Money S3 s TaxEditem účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P M S3 TE... 1 Technická podpora... 1 Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře...1 Propojení Money S3 s TaxEditem...1

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Účetní centrála / Účetní klient...

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M R I S P O S T U P Ú P R A V Y D A T A B Á Z E PRO R O K 2014

R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M R I S P O S T U P Ú P R A V Y D A T A B Á Z E PRO R O K 2014 e k o n o m i c k é s y s t é m y p r o ř í z e n í R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M R I S P O S T U P Ú P R A V Y D A T A B Á Z E PRO R O K 2014 Platí pro verzi 5.18 a vyšší

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více