The speaking part of the exam will be worth 40%. Each part of the writing will be balanced 30%. Speaking Writing 1 Writing 2 40% 30% 30% minutes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The speaking part of the exam will be worth 40%. Each part of the writing will be balanced 30%. Speaking Writing 1 Writing 2 40% 30% 30% 10-12 minutes"

Transkript

1 ANGLICKÝ JAZYK The speaking part of the exam will be worth 40%. Each part of the writing will be balanced 30%. Speaking Writing 1 Writing 2 40% 30% 30% minutes 30 minutes 30 minutes The written exam will not be topic based, but will require students to respond to two separate tasks. The student will have an hour to complete both tasks. The text types they might encounter are: Formal letter or Informal letter or Article Report Review Story For-and-against composition Essay The first part of the written will be non-optional; they will have a prompt and they must respond to it. The second part of the written will provide a choice of three prompts from which they must choose one. Both written parts will be graded on: * Appropriateness of register, tone, and style * Accurate formatting of the text type and overall organization, including the use of signposting language and cohesive language * Diversity, range, appropriateness, accuracy, and overall usage of grammar and vocabulary * Appropriate and accurate punctuation, spelling, and sentence structure * How well the student responds to the prompt (the level of detail, evidence, support, and/or example, where appropriate, and the clarity, coherency, and development of thought) Writing Part 1 Part 2 30 minutes 30 minutes The student will respond to a given prompt. The student will respond to one prompt out of

2 The length of the writing will be a minimum of 250 words. three given choices. The length of the response will depend on the style of text type, but on average it will be between words. The speaking exam will consist of three parts: student presentation, interactive discussion, and reflective discussion. The student will have fifteen minutes to prepare. Speaking Part 1 Part 2 Part minutes 4-5 minutes 2-3 minutes The student will speak on his or her own for about five minutes on a chosen topic, with prompts to help guide the presentation. Speaking Topics The student and examiner will engage in an interactive discussion based on the topic in part one. It will be the student s responsibility to maintain the flow of the discussion. The student will respond to a series of reflective questions concerning their education in English. 1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks, economy, culture, free time, tourism) 2. Ostrava: Economy and opportunity 3. Ostrava: Culture and free time 4. Czech Republic: Geography, nature, demographics 5. Czech Republic: History, tourism, culture 6. Czech customs and behavior, food and drink, getting around, dangers, clothing, accommodation, etc. 7. Hometown (location, features, history, demographics, culture) 8. Comparing and contrasting systems of education in the Czech and English-speaking countries 9. Comparing and contrasting holidays and festivals in the Czech Republic and around the English-speaking world 10. Environmental issues now and in the future 11. Global issues and current events 12. Sports 13. Cuisine 14. Art and Music 15. Charities, volunteering, helping others, improving the world 16. Great Britain 17. United States and Canada 18. Europe and the European Union 19. Literature: Utopian and dystopian societies in Literature OR the literature of war (depending on your class) 20. Literature: Books and literature (genre, plot, character, setting, theme, connections between books, books you have read in English Literature classes at ISO)

3 BIOLOGIE 1. Buňka (definice, struktura prokaryotní buňky, struktura eukaryotní buňky, výživa, buněčné dělení, buněčný cyklus) 2. Buněčný metabolismus (fotosyntéza, buněčné dýchání, kvašení) 3. Původ života, vlastnosti organismů, klasifikace organismů (hypotézy o původu života, podmínky života, vlastnosti organismů, klasifikace) 4. Molekulární základy dědičnosti (struktura nukleových kyselin, exprese genů, proteosyntéza transkripce a translace, cytogenetika, stavba chromozómu, genetika prokaryot, genetika eukaryot) 5. Genetika metazoí (základní pojmy gen, alela, genotyp, fenotyp...; Mendelovy zákony, Morganovy zákony, autozomální a polyzomální dědičnost monogenních znaků, polygenní dědičnost, mimojaderná dědičnost) 6. Genetika člověka, genetika populací (genetická rovnováha populace, genetika člověka vyšetřovací metody, genetické choroby a dispozice, využití genetiky v praxi) 7. Ekologie definice, ekologická nika, ekologická valence abiotické faktory (teplota, světlo, tlak, voda, půda), populace, společenstva, ekosystémy, sukcese; biotické faktory - vztahy mezi organismy 8. Subcellulata a Protocellulata (priony, viroidy, viry, eobionta, bakterie, sinice, prochlorofyta) 9. Rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ a plod morfologie, anatomie, metamorfózy, význam; opylení, oplození; šíření semen a plodů, typy plodů) 10. Nižší rostliny, výtrusné rostliny (řasy, ryniofyty, mechorosty, kapradiny, přesličky, plavuně) 11. Semenné rostliny (cykasy, jínany, jehličnany, krytosemenné rostliny) 12. a) Vodní režim rostlin, pohyby rostlin (příjem, vedení a výdej vody rostlinou, výživa, pohyby rostlin) b) Rostlinná pletiva a živočišné tkáně (původ, dělění, funkce)

4 13. Prvoci, houbovci, žahavci stavba těla, systematika, zástupci 14. Ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci (charaktreristika kmenů, systematické dělení, zástupci, životní cykly) 15. Členovci (charakteristika, systematické dělení, fylogenetické vztahy) 16. a) Ostnokožci b) Strunatci (obecná charakteristika, systematické dělení) 17. Kruhoústí, paryby, ryby - charakteristika, vlastnosti, tělesná stavba, fylogenetické vztahy, systematické dělení 18. Obojživelníci, plazi - charakteristika, vlastnosti, tělesná stavba, fylogenetické vztahy, systematické dělení 19. Ptáci, savci - charakteristika, vlastnosti, tělesná stavba, fylogenetické vztahy, systematické dělení 20. Antropogeneze (původ a fylogeneze člověka, hominizace, sapientace, metody datování, lidské rasy) 21. Trávící soustava (morfologie, anatomie, fyziologie, fylogeneze) 22. Oběhová soustava (tělní tekutiny, popis oběhového systému živočichů a člověka, fylogeneze) 23. Dýchací soustava (morfologie, anatomie, fyziologie, fylogeneze) 24. Vylučovací soustava (morfologie, anatomie, fyziologie, fylogeneze, kůže) 25. Pohybová soustava (soustava kosterní, soustava svalová - morfologie, anatomie, fyziologie, fylogeneze) 26. Smyslová soustava (reflex, zrak, sluch, vnímání pohybu a polohy těla, chemoreceptory, mechanoreceptory; fylogeneze) 27. Nervová soustava (stavba, funkce, vzruch, neuron, fylogeneze) 28. Hormonální regulace (žlázy s vnitřní sekrecí a jejich hormony, rostlinné hormony, hormony bezobratlých) 29. Rozmnožovací soustava (morfologie, anatomie, fyziologie, ontogeneze člověka) 30. a) Houby (houbová buňka, stavba těla houby, rozmnožování, výživa, význam, klasifikace, lišejníky) b) Významní biologové

5 FRANCOUZSKÝ JAZYK Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 40% a váha ústní zkoušky je 60%. 1. Ma famille Présentez votre famille, parlez des qualités de ses membres. L avenir de la famille à votre avis, quel âge est idéal pour se marier, les problèmes des générations etc. 2. Le travail Qu est-ce que vous voulez faire dans l avenir? Quels faits sont d après vous les plus importants- le salaire, les collègues, l atmosphère dans le lieu de travail? Voulez vous travailler dans un pays étranger? Pourquoi? Jeu de rôle: l entretien d embauche 3. Les loisirs Comment vous passez votre temps libre? Quels sont vos dadas? Comment est-ce que les personnes âgées et les jeunes gens passent leur temps libre? Est-ce qu il y a des problèmes? 4. Ma ville, ma région Où est-ce que vous habitez? Vous préférez la vie dans la ville ou à la campagne? Quels sont les avantages et les inconvénients? Habitez-vous dans une maison ou dans un appartement? Décrivez les. Décrivez votre chemin de chez vous à l école. 5. Les activités pendant la journée Qu est-ce que vous faites pendant la journée (pendant la semaine ou pendant le week-end)? Comment vous aimez passez vos journées? 6. Présentez-vous Jeu de rôle : imaginez que vous rencontrez une Française, essayez de vous présenter - dites où vous habitez, parlez de vos études, plans pour l avenir, les choses qui vous intéressent etc. 7. Le voyage Est-ce que vous aimez voyager? Parlez des lieux intéressants que vous avez déjà visités. Quels pays vous voudriez visiter dans l avenir? Quels moyens de transport vous connaissez et quel est votre favori? 8. Le repas

6 Qu est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous connaissez quelques plats typiques de la cuisine française? Comparez le repas typique de Noël pour la France et la République tchèque. Jeu de rôle : demandez le repas au restaurant. 9. L éducation Comparez le système d éducation en République Tchèque et en France. Qu est-ce que vous voulez étudier à l avenir? Voulez vous étudier dans un pays étranger? 10. Les fêtes Comparez les fêtes en France et en République tchèque. Comment vous célébrez Noël, Pâques? 11. La santé Comment on peut protéger notre santé? Comment la santé est-elle influencée par l alimentation? Est-ce que vous êtes souvent malade? Jeu de rôle: Imaginez que vous avez la grippe en France et que vous devez aller chez le médecin, décrivez lui vos problèmes. 12. Le racisme. Est-ce que vous pensez que le racisme est un grand problème d aujourd hui? Est-ce qu on peut faire quelque chose pour améliorer la situation. 13. L environnement Est-ce qu il faut davantage protéger l environnement? Qu est-ce que vous pensez des organisations qui s occupent de l écologie? Est-ce que vous faites quelque chose pour protéger l environnement? Aimez-vous les animaux? Avez-vous des animaux chez vous? Est-ce qu on peut faire quelque chose pour protéger les animaux qui sont menacés? 14. La politique. Est-ce que vous êtes intéressés par la politique? Comparez le système politique en France et en République tchèque. 15. Les problèmes mondiaux Quels sont à votre avis les plus grands problèmes dans le monde contemporain? La pauvreté, les guerres, la famine, les armes nucléaires, la mondialisation ou quelque chose d autre? 16. L Union Européenne Est-ce une bonne chose que nous soyons devenus membres de l Union? Quels sont les avantages et les inconvénients? Vous connaissez les plus importantes institutions de l UE et les programmes pour les étudiants? 17. Les médias Est-ce que vous regardez la télévision? Vous lisez des journaux? Est-ce que vous connaissez des journaux français? Vous préférez voir un film au cinéma ou à la télévision? Aimez-vous lire les livres? Avez-vous des auteurs préférés? Connaissez-vous les écrivains, les chanteurs ou les acteurs français? 18. La République tchèque Présentez votre pays à un étranger, parlez de son histoire et géographie. Qu est-ce qu il y a de typique? (le repas, les produits etc.)

7 19. Les pays de langue française Dans quels pays le français est-il la langue officielle? Avez-vous visité quelques pays francophones? Quels pays francophones vous aimeriez visiter? Connaissez vous quelque chose d intéressant sur un pays francophone choisi? 20. La France Qu est-ce que vous savez de la France (concernant la géographie et sa division politique). Parlez d une région que vous avez visitée ou vous voulez visiter. 21. Les vacances Où vous avez passé vos dernières vacances? Qu est-ce que vous aimez faire quand vous êtes en vacances? Si vous aviez beaucoup d argent, quelle destination vous choisiriez pour les vacances? Quel type de méteo vous préférez? Quelle saison de l année vous aimez? Quelles sont les choses typiques pour chaque saison? Quelle saison est idéale pour les vacanses d après vous? 22. L histoire de France Quelles sont les époque les plus importantes de l histoire de France? Quels sont les personnage histotiques les plus importants et connus? Que savez vous de l histoire de la langue française? 23. Paris Que savez vous de Paris, son histoire? Quels sont les monuments les plus importants? 24. Les achats, la mode Aimez-vous faire des achats? Est-ce que vous faites des courses souvent? Quel type de magasins vous aimez? Quels sont les avantages et les inconvénients des grands magasins? Est-ce que vous vous intéressez à la mode? Qu est-ce que vous aimez porter? La mode et les âges différents, la mode et l influence des médias, les vêtements pour les occasions différentes. Jeu de rôle: dans le magasin 25. La culture française Qu est-ce que vous savez de la culture française? Connaissez-vous des écrivains ou des musiciens connus et leur travail?

8 FYZIKA 1. Kinematika (Pohyb hmotného bodu, vztažná soustava. Druhy pohybu, charakteristiky pohybu. Pohyb rovnoměrný přímočarý, skládání rychlostí, rovnoměrně zrychlený, volný pád, pohyb rovnoměrný po kružnici.) 2. Dynamika (Síla jako projev vzájemného působení těles, účinky síly, síla jako fyzikální veličina, skládání sil, Newtonovy pohybové zákony, hybnost tělesa, impuls síly, zákon zachování hybnosti, dostředivá síla.) 3. Mechanická práce a energie (Práce, druhy energie, kinetická a potenciální energie, zákon zachování mechanické energie, výkon, účinnost) 4. Mechanika tuhého tělesa (Tuhé těleso, druhy pohybu tuhého tělesa, momentová věta, skládání sil působících na tuhé těleso, dvojice sil. Těžiště tělesa, rovnovážná poloha tuhého tělesa.) 5. Mechanika kapalin a plynů (Základní vlastnosti tekutin, ideální kapalina, ideální plyn, tlak, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon, plování těles, ustálené proudění ideální kapaliny, rovnice kontinuity, proudění reálné tekutiny, obtékání těles tekutinou (tvar kapky).) 6. Gravitační pole a pohyby těles v gravitačním poli (Gravitace, Newtonův gravitační zákon, intenzita gravitačního pole, centrální radiální pole, homogenní pole, siločára, gravitační pole Země, gravitační a tíhové zrychlení, práce v homogenním gravitačním poli, Keplerovy zákony) 7. Zákony zachování ve fyzice (Izolovaná soustava. Zákon zachování hmotnosti, zákon zachování hybnosti, zákon zachování mechanické energie, zákony zachování v mechanice kapalin a plynů, kalorimetrická rovnice, zákony zachování při jaderných přeměnách.) 8. Druhy energie a jejich přeměny (Mechanické práce, výkon, mechanická energie kinetická a potenciální, tlaková energie ideální kapaliny, energie harmonického kmitového pohybu, energie elektrického pole, práce v elektrickém poli, elektrická práce a elektrický výkon. Zdroje energie. Stroje. Dělení podle působící síly a podle zdroje.)

9 9. Základní pojmy kinetické teorie látek, termodynamický popis tepelných dějů (Vnitřní energie tělesa, měrná tepelná kapacita, kalorimetr, kalorimetrická rovnice. První termodynamický zákon) 10. Struktura a vlastnosti plynů (Ideální plyn, souvislost teploty a tlaku plynu se střední kvadratickou rychlostí. Stavová rovnice pro ideální plyn, jednoduché děje s ideálním plynem, adiabatický děj, kruhový děj s ideálním plynem, druhý a třetí termodynamický zákon.) 11. Kapaliny a pevné látky (Povrchová vrstva kapaliny, povrchová energie, povrchové napětí, povrchová síla, povrch kapaliny, kapilarita, teplotní objemová roztažnost kapalin. Krystalické a amorfní látky, geometrická mřížka, deformace pevného tělesa, teplotní roztažnost pevných těles.) 12. Fázové změny (Fázová změna, změna skupenství. Tání a tuhnutí, skupenské teplo tání a tuhnutí, křivka tání a tuhnutí, sublimace a desublimace, vypařování a var, zkapalnění, křivka syté páry, kritický stav. Fázový diagram. Vodní pára v atmosféře, absolutní a relativní vlhkost vzduchu, rosný bod.) 13. Elektrické pole, látky v elektrickém poli (El. náboj a jeho vlastnosti, Coulombův zákon, intenzita el. pole, siločáry, práce v homogenním el. poli, el. potenciál, ekvipotenciální plochy, el. napětí, rozložení el. náboje na vodiči, kapacita vodiče, kondenzátor, spojování kondenzátorů, vodič v el. poli, elektrostat. indukce, izolant v el. poli, polarizace dielektrika, permitivita.) 14. Elektrický proud v látkách (Elektrický proud v kovech, elektronová vodivost, zákony pro elektrický proud v kovech, elektrický proud v polovodičích, elektrický proud v kapalinách, zákony elektrického proudu v kapalinách, elektrický proud v plynech a jeho zákonitosti.) 15. Obvod stejnosměrného proudu (Vznik stejnosměrného proudu, elektrický zdroj, elektronová vodivost kovů, Ohmův zákon, elektrický odpor, měření odporu vodiče, měření elektrického proudu a napětí, práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu.) 16. Magnetické pole (Magnetické pole a jeho charakteristiky, magnetická indukční čára, magnetická indukce, zákony magnetismu, magnetické pole vodičů s proudem, látky v magnetickém poli, magnetické materiály v praxi.) 17. Elektromagnetická indukce, střídavý proud (Nestacionární magnetické pole, magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce, vlastní indukce. Vznik střídavého proudu, základní charakteristiky stř. proudu, obvod střídavého proudu s R, L, C. Výkon střídavého proudu, třífázový proud, transformátor, generátor ztráty při přenosu elektrické, energie využití energie a střídavého proudu - energetika. 18. Kmitavý pohyb

10 (Kinematika kmitavého pohybu, dynamika kmitavého pohybu, energie oscilátoru, tlumené kmity, nucené kmity, rezonance.) 19. Mechanické vlnění Vlnění jako zvláštní případ pohybu, druhy vlnění, rovnice postupného vlnění, Huygensův princip, vlastnosti mechanického vlnění. Zvuk a jeho vlastnosti, rychlost zvuku, hlasitost a intenzita zvuku. Ultrazvuk užití.) 20. Elektromagnetické vlnění, elektromagnetické záření (Elektromagnetické pole, elmag. vlny, vlastnosti elmag. vlnění, rozdělení a šíření elmag. vlnění používaného v radiotechnice. Přehled elmag. Záření zdroje, využití. Spektroskopie, radiometrie, fotometrie, tepelné záření, záření černého tělesa a jeho zákony.) 21. Vlnové vlastnosti světla (Odraz, lom, disperze, rozklad světla hranolem. Interference, ohyb, polarizace.) 22. Optické zobrazování, optické přístroje (Pojem optického zobrazení a optické soustavy, zobrazení odrazem, zrcadla, zobrazovací rovnice kulových zrcadel, zobrazení čočkami, zobrazovací rovnice čoček. Oko jako optická soustava, vady oka, brýle, zorný úhel, lupa, mikroskop, dalekohled.) 23. Základní pojmy kvantové fyziky, Vlastnosti atomového jádra, fyzika elementárních částic (Fotoelektrický jev, Einsteinova teorie fotoefektu, Comptonův jev, vlnové vlastnosti částic, kvantová energie mikročástic, atomy s více elektrony, laser. Stavba atomového jádra, charakteristiky jádra, jaderné síly, jaderné reakce, přirozená a umělá radioaktivita, zákon radioaktivní přeměny, štěpení a syntéza jader. Experimentální metody jaderné fyziky, detekce částic, urychlovač částic.) 24. Základní principy teorie relativity (Mechanický princip relativity, Galileova transformace, Einsteinovy postuláty, kinematické důsledky speciální teorie relativity, relativistická dynamika.) 25. Obsah a význam fyziky, fyzikální pole (Základní vývoj fyziky, rozdělení fyziky, základní veličiny popisující fyzikální děje. Význam fyziky v dnešní době její přínos. Základní vlastnosti polí, druhy polí, veličiny popisující pole, křivky sloužící ke znázornění pole.)

11 DĚJEPIS 1. POČÁTKY CIVILIZACE (3,700,000 př.n.l př.n.l.) Hominidé, hmotné prameny, kultura, omezené informace o této době Donald Johanson, Mary Leakey Evoluce člověka První lidé, lovci a sběrači Neandrtálci Neolitická revoluce Podmínky pro vznik prvních civilizací Charakteristika civilizace Pravěk v Českých zemích-keltové, Germáni a příchod Slovanů 2. PRVNÍ CIVILIZACE (6000 př.n.l. 587 př.n.l.) Starověká Mezopotámie-Sumer, Akkad, Asýrie, Babylonie Chetité Persie Fénicie a Lýdie Hebrejci Abraham a 12 kmenů Israele, exodus, Desatero božích přikázání, založení Palestiny Starověký Egypt společnost, rozdělení dějin, nejvýznamnější panovníci, náboženství, 3. STAROVĚKÁ INDIE A ČÍNA (2500 př.n.l. 550 n.l.) Harapská civilizace Indo-Arijská migrace Kastovní systém Kultura Buddhismus, Hinduismus, Džinismus Říše Maurijů Ašóka Společnost ve starověké Indii mnohoženství, sati Zeměpis Číny-řeky a izolace Dynastie Čou a Čhin Čínská filozofie- jin & jang, Konfucianismus, Taoismus, Legismus a Budhismus Čínské vynálezy-5 vědeckých a technických objevů 4. STAROVĚKÉ ŘECKO (2000 př.n.l. 146 př.n.l.) Počátky řecké civilizace-kréta, Mykény Společnost ve Spartě, vojenství a vláda Vývoj demokracie v Athénách Draco, Solón, Peisistratus, Kleistenes Řecko-Perské války Doba Perikla & Peloponézské války

12 Řecká architektura a sochařství Řecká filozofie, historie a divadlo Makedonská nadvláda v Řecku-Filip II. a Alexandr Veliký 5. STAROVĚKÝ ŘÍM (1000 př.n.l. 476 n.l.) Založení Říma Raná Římská republika senát, shromáždění Punské války Oslabení republiky bratři Grachové, boje, Sulla Julius Caesar & první triumvirát Římské císařství a Octavián, první císař Příčiny pádu Západořímské říše Kultura starověkého Říma 6. ČESKÉ DĚJINY, BYZANTSKÁ ŘÍŠE A KYJEVSKÁ RUS,ISLÁMSKÝ SVĚT ( ) Slované, Avaři a Sámova říše Justinián, Theodora Moc Byzantské říše Velkomoravská říše Cyril a Metoděj Založení Kyjevské Rusi, Rurikovci Prorok Mohamed a vznik Islámu Rozdělení Islamu-Šiité a Sunité Arabská kultura a vzdělanost 7. RANÝ STŘEDOVĚK ( ) Feudální systém Politická funkce církve-kanonické právo, exkomunikace, kacířství, desátky, svatokupectví, inkvizice Francká říše- Merovejci, Karel Veliký Svatá říše Římská Vikingové Británie Magna Charta & Parlament 8. POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU, PŘEMYSLOVCI ( stol) Vznik Českého státu Svatý Václav Vláda Boleslava I. A Boleslava II. První čeští králové-vratislav II. a Vladislav II. 9. ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ Přemysl Otakar I. a Zlatá Bula Sicilská Přemysl Otakar II. a územní zisky za jeho vlády Václav II., Václav III. Nástup Lucemburků 10. VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK ( ) Křížové výpravy Německá kolonizace a rozmach měst

13 Románský sloh, Gotická kultura Stoletá válka 11. ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ, Lucemburkové na českém trůně Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Mor-černá smrt Události vedoucí k Husitské revoluci 12. HUSITSKÁ REVOLUCE Husitská revoluce, její příčiny a důsledky Jan Žižka a vojenská taktika Husitů Jiří z Poděbrad Ladislav Pohrobek 13. RENESANCE A REFORMACE ( ) Definice a příčiny renesance Renesanční umění v Itálii a v severní Evropě Příčiny reformace Protestantské církve: Luteráni, Kalvinismus Anglikánská církev a Jindřich VIII. Náboženské války ve Francii Protireformace 14. OBJEVNÉ PLAVBY A EXPANZE ( ) Vědecká revoluce Koperník, Kepler, Galileo, Newton Objevitelé: Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Kolumbus, Vespucci a Magalhães Reconquista a Španělská koloniální říše Indiánské říše v Americe Karel V. a Filip II. Vzestup Holandska 15. ABSOLUTISMUS V RUSKU A VE STŘEDNÍ EVROPĚ ( ) Petr Veliký-původ, zahraniční politika, přibližování se západu a reformy Kateřina Veliká a její zahraniční politika Trojí dělení Polska Habsburská monarchie, reformy Marie Terezie a Josefa II., Pragmatická sankce Hohenzollernové Fridrich II (Veliký) Války o dědictví Rakouské Sedmiletá válka 16. ČESKÉ DĚJINY Vladislav Jagellónský Kutnohorský náboženský mír Volba Ferdinanda I. Habsburského českým králem Maximiliánova Konfese a Majestát Rudolfa II. Pražská defenestrace

14 Bitva na Bílé Hoře a Třicetiletá válka Ferdinand II. 17. OSVÍCENSTVÍ REVOLUCE V AMERICE ( ) Osvícenští filozofové: Montesquieu, Voltaire Příčiny Americké revoluce Vyhlášení nezávislosti George Washington a válka o nezávislost 18. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEON ( ) Příčiny revoluce Deklarace práv člověka a občana, Národní shromáždění Zákonodárný sbor (konzervativci, umírnění a radikálové) a válka Založení republiky a vláda teroru Direktoriát a nástup Napoleona k moci Napoleon jako císař a jeho zisky, bitvy Vídeňský kongres, Svatá Aliance, éra Metternicha 19. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE ( ) Příhodné podmínky k výrobě ve Velké Británii Mechanizace textilního průmyslu Parní stroj, ocel, stroje, Rozvoj dopravy Telegraf Podmínky dělníků v továrnách & rozvoj střední třídy Socialismus a Karel Marx Růst měst: populace, kanalizace, veřejný pořádek, předměstí, strava Británie jako koloniální velmoc za vlády královny Victorie 20. DOBA REFOREM ( ) Otroctví a občanská válka ve Spojených státech Francouzská revoluce 1848 a vznik Druhé republiky Ludvík-Napoleon (Napoleon III), převrat, plebiscit a vznik druhého císařství Francouzsko-Pruská válka Imperialismus 21. NACIONALISMUS V EVROPĚ ( ) Vedoucí osobnosti boje za sjednocení Itálie král Emmanuel II, Garibaldi Sjednocení Německa Bismark a Německo industrializace, kulturkampf, antisocialistická kampaň Revoluční rok 1848, vznik Dualismu PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA Nacionalismus, imperialismus a militarismus Trojspolek a Trojdohoda Vyhrocená situace na Balkáně Centrální mocnosti versus spojenci Inovace v boji USA a první světová válka Versailleský systém

15 23. SVĚTOVÁ KRIZE A VZESTUP TOTALITARIANISMU Příčiny krize Růst fašismu v Itálii Vzestup Hitlera a nacistické strany Nacistická ideologie a cíle Rusko pod nadvládou Lenina: družstva, měnící se role žen, vzdělání Stalinovy Pětiletky Stalinova diktatura, Politbyro, čistky, Komiterna 24. ČEKÉ DĚJINY Změna českého postoje k habsburské monarchii Český zahraniční odboj za doby První světové války- Masaryk Beneš, Štefánik 28. říjen 1918 Ustanovení hranic a problémy-německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina T.G. Masaryk a principy, na kterých bylo Československo založeno Ekonomická prosperita dvacátých let a krize let třicátých Vzestup Sudetoněmecké strany, Diplomatická spojenectví a Mnichovská dohoda 25. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA příčiny Nacisticko-Sovětský pakt o neútočení Válka v sedě, Skandinávie, Pád Francie a francouzský odboj Bitva o Británii Zapojení USA Holocaust Německý útok na Sovětský Svaz a japonský útok na Pearl Harbour Heydrichiáda Konec a výsledek války 26. POČÁTKY STUDENÉ VÁLKY Jaltská a Postupimská konference Znovunačrtnutí hranic, demilitarizace, Norimberské procesy Organizace spojených národů Konec spojenectví a počátek studené války Trumanova doktrína Marshallův Plán & RVHP Rozdělení Německa, blokáda Berlína NATO a Varšavská smlouva Komunistický převrat v Československu v roce SVĚTOVÉ KONFLIKTY OD ROKU 1945 Čína pod vedeníím Mao Ce Tunga Válka v Koreji Válka ve Vietnamu Genocida v Kambodži Karibská krize Konflikty v Afganistánu a Iráku

16 28. PÁD KOMUNISMU Gorbačovovy reformy Konec Sovětského Svazu konec komunismu ve východní Evropě Rozpad Jugoslávie Čína po Maovi: Deng Xiaoping a jeho politika 29. ČESKÉ DĚJINY Počátky Pražského jara Sovětská invaze a normalizace Charta 77 Sametová revoluce 1989 Rozdělení Československa a vznik České republiky Amerikanizace a další společenské změny Hlavní ekonomické problémy a privatizace Česko a svět: NATO, EU

17 CHEMIE 1. Základní chemické pojmy a) Hmota, rozdělení látek (podle složení, skupenství + příklady), b) dělení směsí + příklady, hmotnost atomů a molekul, mol 2. Jádro, radioaktivita a) Modely atomů (+ příslušní vědci?), složení jádra, protonové a nukleonové číslo, hmotnostní defekt, izotop a nuklid, b) radioaktivita, typy jaderné reakce, rozpadové řady, typy radioaktivních záření (alfa, + a beta, gama), poločas rozpadu, využití radioaktivity, určení počtu částic v atomu 3. Elektronový obal a) Modely atomů (+ příslušní vědci), složení obalu, orbital a jeho znázornění, kvantová čísla, b) Pauliho princip, Hundovo pravidlo, výstavbový princip, typy orbitalů, určení elektronové konfigurace atomů, kationtů a aniontů, valenční elektrony, excitovaný a základní stav, c) hybridizace 4. Periodická soustava prvků, periodický zákon a) Historie, objevitelé, periodický zákon, trendy v PSP (ionizační energie, elektronegativita, poloměr atomu, ), b) skupiny a periody, c) dělení prvků podle skupenství, kovového charakteru, 5. Chemická vazba a) Vznik vazby, silné a slabé vazby, b) Tpy vazeb: kovalentní, polární, iontová, koordinačně kovalentní, jednoduchá, násobná, sigma, pí 6. Chemické reakce, chemická termodynamika a) Definice, třídění (podle skupenství, podle vnějších změn, podle částic, podle energie, podle reakční kinetiky), zápis b) chemické reakce. Chemická termodynamika stavové veličiny, typy soustav, exergonická a endergonická reakce. c) Termochemie -entalpie, exotermická a endotermická reakce, reakční teplo, termochemické zákony Lavoisierd) LaPlaceův, Hessův zákon. Stadartní tepla slučovací a spalné. Entropie.

18 7. Reakční kinetika a) Definice, teorie přeměny látek (srážková, aktivovaný komplex), izolované a simultánní reakce, reakční rychlost prizmatem látkového množství a molární koncentrace, b) faktory ovlivňující rychlost chemické reakce, katalyzátory a inhibitory. 8. Acidobazické rovnováhy (teorie kyselin a zásad), ph a) Rovnovážný stav, dynamická rovnováha, Guldberg-Waagův zákon, rovnovážná konstanta, faktory ovlivňující chemické rovnováhy, třídění chemických rovnováh. b) Acidobazické rovnováhy Arrheniova teorie, Broenstedova teorie, Lewisova teorie. c) Autoprotolýza vody. Definice ph, vlastnosti ph, výpočet ph silných kyselin a zásad. 9. Vodík, kyslík, voda a) Vodík charakteristika výskyt, vlastnosti, izotopy, výroba, hydridy, sloučeniny, využití; b) kyslík -charakteristika výskyt, vlastnosti, výroba, sloučeniny (oxidy, peroxidy), využití; c) voda charakteristika výskyt, vlastnosti polarita, hydráty, využití, tvrdá voda 10. s prvky a) postavení v PSP, elektronová konfigurace, chemické vlastnosti, fyzikální vlastnosti, výskyt, zástupci, použití; b) výroba soda, vápno, sádra, 11. p prvky a) postavení v PSP, elektronová konfigurace, obecně chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt, zástupci, b) vzácné plyny, halogeny, chalkogeny; fosfor, dusík, uhlík 12. d prvky a) postavení v PSP, elektronová konfigurace, kovový charakter chemické, fyzikální;, výskyt, zástupci, použití; b) koordinační sloučeniny 13. Základy organické chemie, rozdělení, typy vzorců a) Základ organické chemie uhlík a jeho hybridizace ve sloučeninách; dělení sloučenin (dle řetězce, tyu vazeb, navázaných skupin; typy vzorců s příklady (empirický (= stechiometrický), sumární (= molekulový), geometrický, racionální (= funkční), strukturní (= konstituční), konformace, b) indukční a mezomerní efekt 14. Nasycené uhlovodíky a) Alkany, cykloalkany; obecný vzorec, názvosloví, typ hybridizace, fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti (reakční mechanismus typické reakce, druhy reakcí), příprava, výroba, zástupci; b) konformace, krakování

19 15. Nenasycené uhlovodíky a) Alkeny, dieny, alkyny; obecné vzorce, názvosloví, typy hybridizace, cis-trans izomerie; fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti (reakční mechanismus typické reakce, druhy reakcí), příprava, výroba, zástupci; b) kumulovaní, izolované a konjugované systémy dvojných vazeb; 16. Aromatické uhlovodíky a) Areny; názvosloví, typ hybridizace, rezonanční struktury, aromatický charakter; fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti (reakční mechanismus typické reakce, druhy reakcí), b) příprava, výroba, zástupci; substituenty I. a II. třídy 17. Halogenderiváty a) Charakteristika, názvosloví, vlastnosti, dělení, reaktivita, výroba; zástupci teflon, freony, PCBs, PCDDs, PCDFs, DDT b) halogen deriváty a vliv na životní prostředí 18. Alkoholy, fenoly a) Charakteristika, názvosloví, vlastnosti, dělení, zástupci; 19. Karbonylové a karboxylové sloučeniny a) Charakteristika, názvosloví, vlastnosti, dělení, zástupci; b) aldolová kondenzace; síla kyseliny, esterifikace, dekarboxylace 20. Deriváty karboxylových kyselin a) Fukční a substituční deriváty karboxykyselin -rozdíl; funkční výroba, zástupci; pro každou skupinu charakteristickou b) vlastnost a typické reakce: soli karboxykyselin, estery; acylhalogenidy, amidy karboxykyslein, anhydridy karboxykyselin, nitrily; c) substituční deriváty karboxykyselin -výroba, zástupci; pro každou skupinu charakteristickou vlastnost a typické reakce: halogen kyseliny, hydroxykyseliny, oxokyseliny, aminokyseliny 21. Lipidy a) Funkce, dělení, fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti, jednoduché (tuky, vosky) a složené lipidy (fosfolipidy, b) glykolipidy, lipoproteiny); hydrolýza (zmýdelnění, kyselá hydrolýza), oxidace, ztužování olejů, zástupci

20 MATEMATIKA Písemná zkouška: - délka 120 minut - obsahuje učivo na základě Katalogu požadavků ke Státní části MZ Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí - příprava 15 minut - ústní zkouška 15 minut - výběr z 20 témat Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 1/3 a váha ústní zkoušky je 2/3 1. Přímka a její části (přímka jako graf funkce, přímka a kuželosečka, přímka v rovině a v prostoru, použití v praxi) 2. Trojúhelník (vlastnosti a základní pojmy, konstrukce, trigonometrie pravoúhlého i obecného trojúhelníka, trojúhelník v analytické geometrii, použití v praxi) 3. Kružnice, kruh, kulová plocha, koule (výpočet obsahů a objemů, přímka a kružnice, kružnice v analytické geometrii, použití v praxi) 4. Křivky elipsa, hyperbola, parabola (grafy funkcí tvaru křivek, křivka a přímka, křivky v analytické geometrii, použití v praxi) 5. Číselné obory, množiny a výroková logika (operace s čísly v číselných oborech, definice a zadání množin, Vennovy diagramy, výrok, výroková forma, kvantifikátory, použití v praxi) 6. Funkce a její graf (definice funkce, Df, Hf, grafy funkcí, vlastnosti, funkce inverzní, druhy funkcí, použití v praxi) 7. Lineární funkce, rovnice a nerovnice (pojem funkce, definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí, grafy funkcí, lineární rovnice a nerovnice, grafická řešení, použití v praxi)

1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks, economy, culture, free time, tourism)

1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks, economy, culture, free time, tourism) ANGLICKÝ JAZYK 1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks, economy, culture, free time, tourism) 2. Ostrava: Economy and opportunity 3. Ostrava: Culture and free time 4. Czech Republic: Geography, nature,

Více

Gymnázium Joachima Barranda Beroun

Gymnázium Joachima Barranda Beroun Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Beroun

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Gymnázium Františka Martina Pelcla, Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Anglický jazyk... 2 Francouzský jazyk...

Více

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Ředitelka Trojského gymnázia Sv. Čecha určuje podle 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 profilová (školní) část Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Obsah Maturitní

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Maturitní zkouška 2013 profilová (školní) část

Maturitní zkouška 2013 profilová (školní) část Maturitní zkouška 2013 profilová (školní) část V souladu s 79 odst. 3 školského zákona budou v roce 2013 na základě rozhodnutí ředitele školy žáci Gymnázia Kadaň v profilové (školní) části maturitní zkoušky

Více

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Žák maturuje povinně ze čtyř různých předmětů. Státní část Státní část má dva předměty povinné: ČJ (český jazyk) a CJ (cizí jazyk) nebo ČJ a M (matematika).

Více

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007

Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007 Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007 1. Die Tschechische Republik 2. Deutschland 3. Österreich 4. Die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg 5. Prag die Hauptstadt der Tschechischen

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 TÉMATA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK V PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/30/GY/Př MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA V Pardubicích 23.9.

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky

Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky Třída: 4. A, o8a Klíglová Olga 1. Číselné soustavy 2. MS WORD zásady psaní textů, prostředí, členění textu formátování, odrážky a číslování, ohraničení

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk.... 2 2. Francouzský jazyk.. 4 3. Německý jazyk.. 5 4. Ruský jazyk. 6 5. Základy společenských věd. 8 6. Dějepis.. 9 7. Zeměpis. 10 8. Matematika

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA LITERATURA 1. Antické umění jako základ evropské kultury 2. Česká literatura 10. 15. století jako odraz společenských změn 3. Humanismus a renesance v evropských literaturách 4.

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více