The speaking part of the exam will be worth 40%. Each part of the writing will be balanced 30%. Speaking Writing 1 Writing 2 40% 30% 30% minutes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The speaking part of the exam will be worth 40%. Each part of the writing will be balanced 30%. Speaking Writing 1 Writing 2 40% 30% 30% 10-12 minutes"

Transkript

1 ANGLICKÝ JAZYK The speaking part of the exam will be worth 40%. Each part of the writing will be balanced 30%. Speaking Writing 1 Writing 2 40% 30% 30% minutes 30 minutes 30 minutes The written exam will not be topic based, but will require students to respond to two separate tasks. The student will have an hour to complete both tasks. The text types they might encounter are: Formal letter or Informal letter or Article Report Review Story For-and-against composition Essay The first part of the written will be non-optional; they will have a prompt and they must respond to it. The second part of the written will provide a choice of three prompts from which they must choose one. Both written parts will be graded on: * Appropriateness of register, tone, and style * Accurate formatting of the text type and overall organization, including the use of signposting language and cohesive language * Diversity, range, appropriateness, accuracy, and overall usage of grammar and vocabulary * Appropriate and accurate punctuation, spelling, and sentence structure * How well the student responds to the prompt (the level of detail, evidence, support, and/or example, where appropriate, and the clarity, coherency, and development of thought) Writing Part 1 Part 2 30 minutes 30 minutes The student will respond to a given prompt. The student will respond to one prompt out of

2 The length of the writing will be a minimum of 250 words. three given choices. The length of the response will depend on the style of text type, but on average it will be between words. The speaking exam will consist of three parts: student presentation, interactive discussion, and reflective discussion. The student will have fifteen minutes to prepare. Speaking Part 1 Part 2 Part minutes 4-5 minutes 2-3 minutes The student will speak on his or her own for about five minutes on a chosen topic, with prompts to help guide the presentation. Speaking Topics The student and examiner will engage in an interactive discussion based on the topic in part one. It will be the student s responsibility to maintain the flow of the discussion. The student will respond to a series of reflective questions concerning their education in English. 1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks, economy, culture, free time, tourism) 2. Ostrava: Economy and opportunity 3. Ostrava: Culture and free time 4. Czech Republic: Geography, nature, demographics 5. Czech Republic: History, tourism, culture 6. Czech customs and behavior, food and drink, getting around, dangers, clothing, accommodation, etc. 7. Hometown (location, features, history, demographics, culture) 8. Comparing and contrasting systems of education in the Czech and English-speaking countries 9. Comparing and contrasting holidays and festivals in the Czech Republic and around the English-speaking world 10. Environmental issues now and in the future 11. Global issues and current events 12. Sports 13. Cuisine 14. Art and Music 15. Charities, volunteering, helping others, improving the world 16. Great Britain 17. United States and Canada 18. Europe and the European Union 19. Literature: Utopian and dystopian societies in Literature OR the literature of war (depending on your class) 20. Literature: Books and literature (genre, plot, character, setting, theme, connections between books, books you have read in English Literature classes at ISO)

3 BIOLOGIE 1. Buňka (definice, struktura prokaryotní buňky, struktura eukaryotní buňky, výživa, buněčné dělení, buněčný cyklus) 2. Buněčný metabolismus (fotosyntéza, buněčné dýchání, kvašení) 3. Původ života, vlastnosti organismů, klasifikace organismů (hypotézy o původu života, podmínky života, vlastnosti organismů, klasifikace) 4. Molekulární základy dědičnosti (struktura nukleových kyselin, exprese genů, proteosyntéza transkripce a translace, cytogenetika, stavba chromozómu, genetika prokaryot, genetika eukaryot) 5. Genetika metazoí (základní pojmy gen, alela, genotyp, fenotyp...; Mendelovy zákony, Morganovy zákony, autozomální a polyzomální dědičnost monogenních znaků, polygenní dědičnost, mimojaderná dědičnost) 6. Genetika člověka, genetika populací (genetická rovnováha populace, genetika člověka vyšetřovací metody, genetické choroby a dispozice, využití genetiky v praxi) 7. Ekologie definice, ekologická nika, ekologická valence abiotické faktory (teplota, světlo, tlak, voda, půda), populace, společenstva, ekosystémy, sukcese; biotické faktory - vztahy mezi organismy 8. Subcellulata a Protocellulata (priony, viroidy, viry, eobionta, bakterie, sinice, prochlorofyta) 9. Rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ a plod morfologie, anatomie, metamorfózy, význam; opylení, oplození; šíření semen a plodů, typy plodů) 10. Nižší rostliny, výtrusné rostliny (řasy, ryniofyty, mechorosty, kapradiny, přesličky, plavuně) 11. Semenné rostliny (cykasy, jínany, jehličnany, krytosemenné rostliny) 12. a) Vodní režim rostlin, pohyby rostlin (příjem, vedení a výdej vody rostlinou, výživa, pohyby rostlin) b) Rostlinná pletiva a živočišné tkáně (původ, dělění, funkce)

4 13. Prvoci, houbovci, žahavci stavba těla, systematika, zástupci 14. Ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci (charaktreristika kmenů, systematické dělení, zástupci, životní cykly) 15. Členovci (charakteristika, systematické dělení, fylogenetické vztahy) 16. a) Ostnokožci b) Strunatci (obecná charakteristika, systematické dělení) 17. Kruhoústí, paryby, ryby - charakteristika, vlastnosti, tělesná stavba, fylogenetické vztahy, systematické dělení 18. Obojživelníci, plazi - charakteristika, vlastnosti, tělesná stavba, fylogenetické vztahy, systematické dělení 19. Ptáci, savci - charakteristika, vlastnosti, tělesná stavba, fylogenetické vztahy, systematické dělení 20. Antropogeneze (původ a fylogeneze člověka, hominizace, sapientace, metody datování, lidské rasy) 21. Trávící soustava (morfologie, anatomie, fyziologie, fylogeneze) 22. Oběhová soustava (tělní tekutiny, popis oběhového systému živočichů a člověka, fylogeneze) 23. Dýchací soustava (morfologie, anatomie, fyziologie, fylogeneze) 24. Vylučovací soustava (morfologie, anatomie, fyziologie, fylogeneze, kůže) 25. Pohybová soustava (soustava kosterní, soustava svalová - morfologie, anatomie, fyziologie, fylogeneze) 26. Smyslová soustava (reflex, zrak, sluch, vnímání pohybu a polohy těla, chemoreceptory, mechanoreceptory; fylogeneze) 27. Nervová soustava (stavba, funkce, vzruch, neuron, fylogeneze) 28. Hormonální regulace (žlázy s vnitřní sekrecí a jejich hormony, rostlinné hormony, hormony bezobratlých) 29. Rozmnožovací soustava (morfologie, anatomie, fyziologie, ontogeneze člověka) 30. a) Houby (houbová buňka, stavba těla houby, rozmnožování, výživa, význam, klasifikace, lišejníky) b) Významní biologové

5 FRANCOUZSKÝ JAZYK Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 40% a váha ústní zkoušky je 60%. 1. Ma famille Présentez votre famille, parlez des qualités de ses membres. L avenir de la famille à votre avis, quel âge est idéal pour se marier, les problèmes des générations etc. 2. Le travail Qu est-ce que vous voulez faire dans l avenir? Quels faits sont d après vous les plus importants- le salaire, les collègues, l atmosphère dans le lieu de travail? Voulez vous travailler dans un pays étranger? Pourquoi? Jeu de rôle: l entretien d embauche 3. Les loisirs Comment vous passez votre temps libre? Quels sont vos dadas? Comment est-ce que les personnes âgées et les jeunes gens passent leur temps libre? Est-ce qu il y a des problèmes? 4. Ma ville, ma région Où est-ce que vous habitez? Vous préférez la vie dans la ville ou à la campagne? Quels sont les avantages et les inconvénients? Habitez-vous dans une maison ou dans un appartement? Décrivez les. Décrivez votre chemin de chez vous à l école. 5. Les activités pendant la journée Qu est-ce que vous faites pendant la journée (pendant la semaine ou pendant le week-end)? Comment vous aimez passez vos journées? 6. Présentez-vous Jeu de rôle : imaginez que vous rencontrez une Française, essayez de vous présenter - dites où vous habitez, parlez de vos études, plans pour l avenir, les choses qui vous intéressent etc. 7. Le voyage Est-ce que vous aimez voyager? Parlez des lieux intéressants que vous avez déjà visités. Quels pays vous voudriez visiter dans l avenir? Quels moyens de transport vous connaissez et quel est votre favori? 8. Le repas

6 Qu est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous connaissez quelques plats typiques de la cuisine française? Comparez le repas typique de Noël pour la France et la République tchèque. Jeu de rôle : demandez le repas au restaurant. 9. L éducation Comparez le système d éducation en République Tchèque et en France. Qu est-ce que vous voulez étudier à l avenir? Voulez vous étudier dans un pays étranger? 10. Les fêtes Comparez les fêtes en France et en République tchèque. Comment vous célébrez Noël, Pâques? 11. La santé Comment on peut protéger notre santé? Comment la santé est-elle influencée par l alimentation? Est-ce que vous êtes souvent malade? Jeu de rôle: Imaginez que vous avez la grippe en France et que vous devez aller chez le médecin, décrivez lui vos problèmes. 12. Le racisme. Est-ce que vous pensez que le racisme est un grand problème d aujourd hui? Est-ce qu on peut faire quelque chose pour améliorer la situation. 13. L environnement Est-ce qu il faut davantage protéger l environnement? Qu est-ce que vous pensez des organisations qui s occupent de l écologie? Est-ce que vous faites quelque chose pour protéger l environnement? Aimez-vous les animaux? Avez-vous des animaux chez vous? Est-ce qu on peut faire quelque chose pour protéger les animaux qui sont menacés? 14. La politique. Est-ce que vous êtes intéressés par la politique? Comparez le système politique en France et en République tchèque. 15. Les problèmes mondiaux Quels sont à votre avis les plus grands problèmes dans le monde contemporain? La pauvreté, les guerres, la famine, les armes nucléaires, la mondialisation ou quelque chose d autre? 16. L Union Européenne Est-ce une bonne chose que nous soyons devenus membres de l Union? Quels sont les avantages et les inconvénients? Vous connaissez les plus importantes institutions de l UE et les programmes pour les étudiants? 17. Les médias Est-ce que vous regardez la télévision? Vous lisez des journaux? Est-ce que vous connaissez des journaux français? Vous préférez voir un film au cinéma ou à la télévision? Aimez-vous lire les livres? Avez-vous des auteurs préférés? Connaissez-vous les écrivains, les chanteurs ou les acteurs français? 18. La République tchèque Présentez votre pays à un étranger, parlez de son histoire et géographie. Qu est-ce qu il y a de typique? (le repas, les produits etc.)

7 19. Les pays de langue française Dans quels pays le français est-il la langue officielle? Avez-vous visité quelques pays francophones? Quels pays francophones vous aimeriez visiter? Connaissez vous quelque chose d intéressant sur un pays francophone choisi? 20. La France Qu est-ce que vous savez de la France (concernant la géographie et sa division politique). Parlez d une région que vous avez visitée ou vous voulez visiter. 21. Les vacances Où vous avez passé vos dernières vacances? Qu est-ce que vous aimez faire quand vous êtes en vacances? Si vous aviez beaucoup d argent, quelle destination vous choisiriez pour les vacances? Quel type de méteo vous préférez? Quelle saison de l année vous aimez? Quelles sont les choses typiques pour chaque saison? Quelle saison est idéale pour les vacanses d après vous? 22. L histoire de France Quelles sont les époque les plus importantes de l histoire de France? Quels sont les personnage histotiques les plus importants et connus? Que savez vous de l histoire de la langue française? 23. Paris Que savez vous de Paris, son histoire? Quels sont les monuments les plus importants? 24. Les achats, la mode Aimez-vous faire des achats? Est-ce que vous faites des courses souvent? Quel type de magasins vous aimez? Quels sont les avantages et les inconvénients des grands magasins? Est-ce que vous vous intéressez à la mode? Qu est-ce que vous aimez porter? La mode et les âges différents, la mode et l influence des médias, les vêtements pour les occasions différentes. Jeu de rôle: dans le magasin 25. La culture française Qu est-ce que vous savez de la culture française? Connaissez-vous des écrivains ou des musiciens connus et leur travail?

8 FYZIKA 1. Kinematika (Pohyb hmotného bodu, vztažná soustava. Druhy pohybu, charakteristiky pohybu. Pohyb rovnoměrný přímočarý, skládání rychlostí, rovnoměrně zrychlený, volný pád, pohyb rovnoměrný po kružnici.) 2. Dynamika (Síla jako projev vzájemného působení těles, účinky síly, síla jako fyzikální veličina, skládání sil, Newtonovy pohybové zákony, hybnost tělesa, impuls síly, zákon zachování hybnosti, dostředivá síla.) 3. Mechanická práce a energie (Práce, druhy energie, kinetická a potenciální energie, zákon zachování mechanické energie, výkon, účinnost) 4. Mechanika tuhého tělesa (Tuhé těleso, druhy pohybu tuhého tělesa, momentová věta, skládání sil působících na tuhé těleso, dvojice sil. Těžiště tělesa, rovnovážná poloha tuhého tělesa.) 5. Mechanika kapalin a plynů (Základní vlastnosti tekutin, ideální kapalina, ideální plyn, tlak, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon, plování těles, ustálené proudění ideální kapaliny, rovnice kontinuity, proudění reálné tekutiny, obtékání těles tekutinou (tvar kapky).) 6. Gravitační pole a pohyby těles v gravitačním poli (Gravitace, Newtonův gravitační zákon, intenzita gravitačního pole, centrální radiální pole, homogenní pole, siločára, gravitační pole Země, gravitační a tíhové zrychlení, práce v homogenním gravitačním poli, Keplerovy zákony) 7. Zákony zachování ve fyzice (Izolovaná soustava. Zákon zachování hmotnosti, zákon zachování hybnosti, zákon zachování mechanické energie, zákony zachování v mechanice kapalin a plynů, kalorimetrická rovnice, zákony zachování při jaderných přeměnách.) 8. Druhy energie a jejich přeměny (Mechanické práce, výkon, mechanická energie kinetická a potenciální, tlaková energie ideální kapaliny, energie harmonického kmitového pohybu, energie elektrického pole, práce v elektrickém poli, elektrická práce a elektrický výkon. Zdroje energie. Stroje. Dělení podle působící síly a podle zdroje.)

9 9. Základní pojmy kinetické teorie látek, termodynamický popis tepelných dějů (Vnitřní energie tělesa, měrná tepelná kapacita, kalorimetr, kalorimetrická rovnice. První termodynamický zákon) 10. Struktura a vlastnosti plynů (Ideální plyn, souvislost teploty a tlaku plynu se střední kvadratickou rychlostí. Stavová rovnice pro ideální plyn, jednoduché děje s ideálním plynem, adiabatický děj, kruhový děj s ideálním plynem, druhý a třetí termodynamický zákon.) 11. Kapaliny a pevné látky (Povrchová vrstva kapaliny, povrchová energie, povrchové napětí, povrchová síla, povrch kapaliny, kapilarita, teplotní objemová roztažnost kapalin. Krystalické a amorfní látky, geometrická mřížka, deformace pevného tělesa, teplotní roztažnost pevných těles.) 12. Fázové změny (Fázová změna, změna skupenství. Tání a tuhnutí, skupenské teplo tání a tuhnutí, křivka tání a tuhnutí, sublimace a desublimace, vypařování a var, zkapalnění, křivka syté páry, kritický stav. Fázový diagram. Vodní pára v atmosféře, absolutní a relativní vlhkost vzduchu, rosný bod.) 13. Elektrické pole, látky v elektrickém poli (El. náboj a jeho vlastnosti, Coulombův zákon, intenzita el. pole, siločáry, práce v homogenním el. poli, el. potenciál, ekvipotenciální plochy, el. napětí, rozložení el. náboje na vodiči, kapacita vodiče, kondenzátor, spojování kondenzátorů, vodič v el. poli, elektrostat. indukce, izolant v el. poli, polarizace dielektrika, permitivita.) 14. Elektrický proud v látkách (Elektrický proud v kovech, elektronová vodivost, zákony pro elektrický proud v kovech, elektrický proud v polovodičích, elektrický proud v kapalinách, zákony elektrického proudu v kapalinách, elektrický proud v plynech a jeho zákonitosti.) 15. Obvod stejnosměrného proudu (Vznik stejnosměrného proudu, elektrický zdroj, elektronová vodivost kovů, Ohmův zákon, elektrický odpor, měření odporu vodiče, měření elektrického proudu a napětí, práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu.) 16. Magnetické pole (Magnetické pole a jeho charakteristiky, magnetická indukční čára, magnetická indukce, zákony magnetismu, magnetické pole vodičů s proudem, látky v magnetickém poli, magnetické materiály v praxi.) 17. Elektromagnetická indukce, střídavý proud (Nestacionární magnetické pole, magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce, vlastní indukce. Vznik střídavého proudu, základní charakteristiky stř. proudu, obvod střídavého proudu s R, L, C. Výkon střídavého proudu, třífázový proud, transformátor, generátor ztráty při přenosu elektrické, energie využití energie a střídavého proudu - energetika. 18. Kmitavý pohyb

10 (Kinematika kmitavého pohybu, dynamika kmitavého pohybu, energie oscilátoru, tlumené kmity, nucené kmity, rezonance.) 19. Mechanické vlnění Vlnění jako zvláštní případ pohybu, druhy vlnění, rovnice postupného vlnění, Huygensův princip, vlastnosti mechanického vlnění. Zvuk a jeho vlastnosti, rychlost zvuku, hlasitost a intenzita zvuku. Ultrazvuk užití.) 20. Elektromagnetické vlnění, elektromagnetické záření (Elektromagnetické pole, elmag. vlny, vlastnosti elmag. vlnění, rozdělení a šíření elmag. vlnění používaného v radiotechnice. Přehled elmag. Záření zdroje, využití. Spektroskopie, radiometrie, fotometrie, tepelné záření, záření černého tělesa a jeho zákony.) 21. Vlnové vlastnosti světla (Odraz, lom, disperze, rozklad světla hranolem. Interference, ohyb, polarizace.) 22. Optické zobrazování, optické přístroje (Pojem optického zobrazení a optické soustavy, zobrazení odrazem, zrcadla, zobrazovací rovnice kulových zrcadel, zobrazení čočkami, zobrazovací rovnice čoček. Oko jako optická soustava, vady oka, brýle, zorný úhel, lupa, mikroskop, dalekohled.) 23. Základní pojmy kvantové fyziky, Vlastnosti atomového jádra, fyzika elementárních částic (Fotoelektrický jev, Einsteinova teorie fotoefektu, Comptonův jev, vlnové vlastnosti částic, kvantová energie mikročástic, atomy s více elektrony, laser. Stavba atomového jádra, charakteristiky jádra, jaderné síly, jaderné reakce, přirozená a umělá radioaktivita, zákon radioaktivní přeměny, štěpení a syntéza jader. Experimentální metody jaderné fyziky, detekce částic, urychlovač částic.) 24. Základní principy teorie relativity (Mechanický princip relativity, Galileova transformace, Einsteinovy postuláty, kinematické důsledky speciální teorie relativity, relativistická dynamika.) 25. Obsah a význam fyziky, fyzikální pole (Základní vývoj fyziky, rozdělení fyziky, základní veličiny popisující fyzikální děje. Význam fyziky v dnešní době její přínos. Základní vlastnosti polí, druhy polí, veličiny popisující pole, křivky sloužící ke znázornění pole.)

11 DĚJEPIS 1. POČÁTKY CIVILIZACE (3,700,000 př.n.l př.n.l.) Hominidé, hmotné prameny, kultura, omezené informace o této době Donald Johanson, Mary Leakey Evoluce člověka První lidé, lovci a sběrači Neandrtálci Neolitická revoluce Podmínky pro vznik prvních civilizací Charakteristika civilizace Pravěk v Českých zemích-keltové, Germáni a příchod Slovanů 2. PRVNÍ CIVILIZACE (6000 př.n.l. 587 př.n.l.) Starověká Mezopotámie-Sumer, Akkad, Asýrie, Babylonie Chetité Persie Fénicie a Lýdie Hebrejci Abraham a 12 kmenů Israele, exodus, Desatero božích přikázání, založení Palestiny Starověký Egypt společnost, rozdělení dějin, nejvýznamnější panovníci, náboženství, 3. STAROVĚKÁ INDIE A ČÍNA (2500 př.n.l. 550 n.l.) Harapská civilizace Indo-Arijská migrace Kastovní systém Kultura Buddhismus, Hinduismus, Džinismus Říše Maurijů Ašóka Společnost ve starověké Indii mnohoženství, sati Zeměpis Číny-řeky a izolace Dynastie Čou a Čhin Čínská filozofie- jin & jang, Konfucianismus, Taoismus, Legismus a Budhismus Čínské vynálezy-5 vědeckých a technických objevů 4. STAROVĚKÉ ŘECKO (2000 př.n.l. 146 př.n.l.) Počátky řecké civilizace-kréta, Mykény Společnost ve Spartě, vojenství a vláda Vývoj demokracie v Athénách Draco, Solón, Peisistratus, Kleistenes Řecko-Perské války Doba Perikla & Peloponézské války

12 Řecká architektura a sochařství Řecká filozofie, historie a divadlo Makedonská nadvláda v Řecku-Filip II. a Alexandr Veliký 5. STAROVĚKÝ ŘÍM (1000 př.n.l. 476 n.l.) Založení Říma Raná Římská republika senát, shromáždění Punské války Oslabení republiky bratři Grachové, boje, Sulla Julius Caesar & první triumvirát Římské císařství a Octavián, první císař Příčiny pádu Západořímské říše Kultura starověkého Říma 6. ČESKÉ DĚJINY, BYZANTSKÁ ŘÍŠE A KYJEVSKÁ RUS,ISLÁMSKÝ SVĚT ( ) Slované, Avaři a Sámova říše Justinián, Theodora Moc Byzantské říše Velkomoravská říše Cyril a Metoděj Založení Kyjevské Rusi, Rurikovci Prorok Mohamed a vznik Islámu Rozdělení Islamu-Šiité a Sunité Arabská kultura a vzdělanost 7. RANÝ STŘEDOVĚK ( ) Feudální systém Politická funkce církve-kanonické právo, exkomunikace, kacířství, desátky, svatokupectví, inkvizice Francká říše- Merovejci, Karel Veliký Svatá říše Římská Vikingové Británie Magna Charta & Parlament 8. POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU, PŘEMYSLOVCI ( stol) Vznik Českého státu Svatý Václav Vláda Boleslava I. A Boleslava II. První čeští králové-vratislav II. a Vladislav II. 9. ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ Přemysl Otakar I. a Zlatá Bula Sicilská Přemysl Otakar II. a územní zisky za jeho vlády Václav II., Václav III. Nástup Lucemburků 10. VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK ( ) Křížové výpravy Německá kolonizace a rozmach měst

13 Románský sloh, Gotická kultura Stoletá válka 11. ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ, Lucemburkové na českém trůně Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Mor-černá smrt Události vedoucí k Husitské revoluci 12. HUSITSKÁ REVOLUCE Husitská revoluce, její příčiny a důsledky Jan Žižka a vojenská taktika Husitů Jiří z Poděbrad Ladislav Pohrobek 13. RENESANCE A REFORMACE ( ) Definice a příčiny renesance Renesanční umění v Itálii a v severní Evropě Příčiny reformace Protestantské církve: Luteráni, Kalvinismus Anglikánská církev a Jindřich VIII. Náboženské války ve Francii Protireformace 14. OBJEVNÉ PLAVBY A EXPANZE ( ) Vědecká revoluce Koperník, Kepler, Galileo, Newton Objevitelé: Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Kolumbus, Vespucci a Magalhães Reconquista a Španělská koloniální říše Indiánské říše v Americe Karel V. a Filip II. Vzestup Holandska 15. ABSOLUTISMUS V RUSKU A VE STŘEDNÍ EVROPĚ ( ) Petr Veliký-původ, zahraniční politika, přibližování se západu a reformy Kateřina Veliká a její zahraniční politika Trojí dělení Polska Habsburská monarchie, reformy Marie Terezie a Josefa II., Pragmatická sankce Hohenzollernové Fridrich II (Veliký) Války o dědictví Rakouské Sedmiletá válka 16. ČESKÉ DĚJINY Vladislav Jagellónský Kutnohorský náboženský mír Volba Ferdinanda I. Habsburského českým králem Maximiliánova Konfese a Majestát Rudolfa II. Pražská defenestrace

14 Bitva na Bílé Hoře a Třicetiletá válka Ferdinand II. 17. OSVÍCENSTVÍ REVOLUCE V AMERICE ( ) Osvícenští filozofové: Montesquieu, Voltaire Příčiny Americké revoluce Vyhlášení nezávislosti George Washington a válka o nezávislost 18. VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEON ( ) Příčiny revoluce Deklarace práv člověka a občana, Národní shromáždění Zákonodárný sbor (konzervativci, umírnění a radikálové) a válka Založení republiky a vláda teroru Direktoriát a nástup Napoleona k moci Napoleon jako císař a jeho zisky, bitvy Vídeňský kongres, Svatá Aliance, éra Metternicha 19. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE ( ) Příhodné podmínky k výrobě ve Velké Británii Mechanizace textilního průmyslu Parní stroj, ocel, stroje, Rozvoj dopravy Telegraf Podmínky dělníků v továrnách & rozvoj střední třídy Socialismus a Karel Marx Růst měst: populace, kanalizace, veřejný pořádek, předměstí, strava Británie jako koloniální velmoc za vlády královny Victorie 20. DOBA REFOREM ( ) Otroctví a občanská válka ve Spojených státech Francouzská revoluce 1848 a vznik Druhé republiky Ludvík-Napoleon (Napoleon III), převrat, plebiscit a vznik druhého císařství Francouzsko-Pruská válka Imperialismus 21. NACIONALISMUS V EVROPĚ ( ) Vedoucí osobnosti boje za sjednocení Itálie král Emmanuel II, Garibaldi Sjednocení Německa Bismark a Německo industrializace, kulturkampf, antisocialistická kampaň Revoluční rok 1848, vznik Dualismu PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA Nacionalismus, imperialismus a militarismus Trojspolek a Trojdohoda Vyhrocená situace na Balkáně Centrální mocnosti versus spojenci Inovace v boji USA a první světová válka Versailleský systém

15 23. SVĚTOVÁ KRIZE A VZESTUP TOTALITARIANISMU Příčiny krize Růst fašismu v Itálii Vzestup Hitlera a nacistické strany Nacistická ideologie a cíle Rusko pod nadvládou Lenina: družstva, měnící se role žen, vzdělání Stalinovy Pětiletky Stalinova diktatura, Politbyro, čistky, Komiterna 24. ČEKÉ DĚJINY Změna českého postoje k habsburské monarchii Český zahraniční odboj za doby První světové války- Masaryk Beneš, Štefánik 28. říjen 1918 Ustanovení hranic a problémy-německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina T.G. Masaryk a principy, na kterých bylo Československo založeno Ekonomická prosperita dvacátých let a krize let třicátých Vzestup Sudetoněmecké strany, Diplomatická spojenectví a Mnichovská dohoda 25. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA příčiny Nacisticko-Sovětský pakt o neútočení Válka v sedě, Skandinávie, Pád Francie a francouzský odboj Bitva o Británii Zapojení USA Holocaust Německý útok na Sovětský Svaz a japonský útok na Pearl Harbour Heydrichiáda Konec a výsledek války 26. POČÁTKY STUDENÉ VÁLKY Jaltská a Postupimská konference Znovunačrtnutí hranic, demilitarizace, Norimberské procesy Organizace spojených národů Konec spojenectví a počátek studené války Trumanova doktrína Marshallův Plán & RVHP Rozdělení Německa, blokáda Berlína NATO a Varšavská smlouva Komunistický převrat v Československu v roce SVĚTOVÉ KONFLIKTY OD ROKU 1945 Čína pod vedeníím Mao Ce Tunga Válka v Koreji Válka ve Vietnamu Genocida v Kambodži Karibská krize Konflikty v Afganistánu a Iráku

16 28. PÁD KOMUNISMU Gorbačovovy reformy Konec Sovětského Svazu konec komunismu ve východní Evropě Rozpad Jugoslávie Čína po Maovi: Deng Xiaoping a jeho politika 29. ČESKÉ DĚJINY Počátky Pražského jara Sovětská invaze a normalizace Charta 77 Sametová revoluce 1989 Rozdělení Československa a vznik České republiky Amerikanizace a další společenské změny Hlavní ekonomické problémy a privatizace Česko a svět: NATO, EU

17 CHEMIE 1. Základní chemické pojmy a) Hmota, rozdělení látek (podle složení, skupenství + příklady), b) dělení směsí + příklady, hmotnost atomů a molekul, mol 2. Jádro, radioaktivita a) Modely atomů (+ příslušní vědci?), složení jádra, protonové a nukleonové číslo, hmotnostní defekt, izotop a nuklid, b) radioaktivita, typy jaderné reakce, rozpadové řady, typy radioaktivních záření (alfa, + a beta, gama), poločas rozpadu, využití radioaktivity, určení počtu částic v atomu 3. Elektronový obal a) Modely atomů (+ příslušní vědci), složení obalu, orbital a jeho znázornění, kvantová čísla, b) Pauliho princip, Hundovo pravidlo, výstavbový princip, typy orbitalů, určení elektronové konfigurace atomů, kationtů a aniontů, valenční elektrony, excitovaný a základní stav, c) hybridizace 4. Periodická soustava prvků, periodický zákon a) Historie, objevitelé, periodický zákon, trendy v PSP (ionizační energie, elektronegativita, poloměr atomu, ), b) skupiny a periody, c) dělení prvků podle skupenství, kovového charakteru, 5. Chemická vazba a) Vznik vazby, silné a slabé vazby, b) Tpy vazeb: kovalentní, polární, iontová, koordinačně kovalentní, jednoduchá, násobná, sigma, pí 6. Chemické reakce, chemická termodynamika a) Definice, třídění (podle skupenství, podle vnějších změn, podle částic, podle energie, podle reakční kinetiky), zápis b) chemické reakce. Chemická termodynamika stavové veličiny, typy soustav, exergonická a endergonická reakce. c) Termochemie -entalpie, exotermická a endotermická reakce, reakční teplo, termochemické zákony Lavoisierd) LaPlaceův, Hessův zákon. Stadartní tepla slučovací a spalné. Entropie.

18 7. Reakční kinetika a) Definice, teorie přeměny látek (srážková, aktivovaný komplex), izolované a simultánní reakce, reakční rychlost prizmatem látkového množství a molární koncentrace, b) faktory ovlivňující rychlost chemické reakce, katalyzátory a inhibitory. 8. Acidobazické rovnováhy (teorie kyselin a zásad), ph a) Rovnovážný stav, dynamická rovnováha, Guldberg-Waagův zákon, rovnovážná konstanta, faktory ovlivňující chemické rovnováhy, třídění chemických rovnováh. b) Acidobazické rovnováhy Arrheniova teorie, Broenstedova teorie, Lewisova teorie. c) Autoprotolýza vody. Definice ph, vlastnosti ph, výpočet ph silných kyselin a zásad. 9. Vodík, kyslík, voda a) Vodík charakteristika výskyt, vlastnosti, izotopy, výroba, hydridy, sloučeniny, využití; b) kyslík -charakteristika výskyt, vlastnosti, výroba, sloučeniny (oxidy, peroxidy), využití; c) voda charakteristika výskyt, vlastnosti polarita, hydráty, využití, tvrdá voda 10. s prvky a) postavení v PSP, elektronová konfigurace, chemické vlastnosti, fyzikální vlastnosti, výskyt, zástupci, použití; b) výroba soda, vápno, sádra, 11. p prvky a) postavení v PSP, elektronová konfigurace, obecně chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt, zástupci, b) vzácné plyny, halogeny, chalkogeny; fosfor, dusík, uhlík 12. d prvky a) postavení v PSP, elektronová konfigurace, kovový charakter chemické, fyzikální;, výskyt, zástupci, použití; b) koordinační sloučeniny 13. Základy organické chemie, rozdělení, typy vzorců a) Základ organické chemie uhlík a jeho hybridizace ve sloučeninách; dělení sloučenin (dle řetězce, tyu vazeb, navázaných skupin; typy vzorců s příklady (empirický (= stechiometrický), sumární (= molekulový), geometrický, racionální (= funkční), strukturní (= konstituční), konformace, b) indukční a mezomerní efekt 14. Nasycené uhlovodíky a) Alkany, cykloalkany; obecný vzorec, názvosloví, typ hybridizace, fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti (reakční mechanismus typické reakce, druhy reakcí), příprava, výroba, zástupci; b) konformace, krakování

19 15. Nenasycené uhlovodíky a) Alkeny, dieny, alkyny; obecné vzorce, názvosloví, typy hybridizace, cis-trans izomerie; fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti (reakční mechanismus typické reakce, druhy reakcí), příprava, výroba, zástupci; b) kumulovaní, izolované a konjugované systémy dvojných vazeb; 16. Aromatické uhlovodíky a) Areny; názvosloví, typ hybridizace, rezonanční struktury, aromatický charakter; fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti (reakční mechanismus typické reakce, druhy reakcí), b) příprava, výroba, zástupci; substituenty I. a II. třídy 17. Halogenderiváty a) Charakteristika, názvosloví, vlastnosti, dělení, reaktivita, výroba; zástupci teflon, freony, PCBs, PCDDs, PCDFs, DDT b) halogen deriváty a vliv na životní prostředí 18. Alkoholy, fenoly a) Charakteristika, názvosloví, vlastnosti, dělení, zástupci; 19. Karbonylové a karboxylové sloučeniny a) Charakteristika, názvosloví, vlastnosti, dělení, zástupci; b) aldolová kondenzace; síla kyseliny, esterifikace, dekarboxylace 20. Deriváty karboxylových kyselin a) Fukční a substituční deriváty karboxykyselin -rozdíl; funkční výroba, zástupci; pro každou skupinu charakteristickou b) vlastnost a typické reakce: soli karboxykyselin, estery; acylhalogenidy, amidy karboxykyslein, anhydridy karboxykyselin, nitrily; c) substituční deriváty karboxykyselin -výroba, zástupci; pro každou skupinu charakteristickou vlastnost a typické reakce: halogen kyseliny, hydroxykyseliny, oxokyseliny, aminokyseliny 21. Lipidy a) Funkce, dělení, fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti, jednoduché (tuky, vosky) a složené lipidy (fosfolipidy, b) glykolipidy, lipoproteiny); hydrolýza (zmýdelnění, kyselá hydrolýza), oxidace, ztužování olejů, zástupci

20 MATEMATIKA Písemná zkouška: - délka 120 minut - obsahuje učivo na základě Katalogu požadavků ke Státní části MZ Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí - příprava 15 minut - ústní zkouška 15 minut - výběr z 20 témat Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí, kdy váha písemné zkoušky je 1/3 a váha ústní zkoušky je 2/3 1. Přímka a její části (přímka jako graf funkce, přímka a kuželosečka, přímka v rovině a v prostoru, použití v praxi) 2. Trojúhelník (vlastnosti a základní pojmy, konstrukce, trigonometrie pravoúhlého i obecného trojúhelníka, trojúhelník v analytické geometrii, použití v praxi) 3. Kružnice, kruh, kulová plocha, koule (výpočet obsahů a objemů, přímka a kružnice, kružnice v analytické geometrii, použití v praxi) 4. Křivky elipsa, hyperbola, parabola (grafy funkcí tvaru křivek, křivka a přímka, křivky v analytické geometrii, použití v praxi) 5. Číselné obory, množiny a výroková logika (operace s čísly v číselných oborech, definice a zadání množin, Vennovy diagramy, výrok, výroková forma, kvantifikátory, použití v praxi) 6. Funkce a její graf (definice funkce, Df, Hf, grafy funkcí, vlastnosti, funkce inverzní, druhy funkcí, použití v praxi) 7. Lineární funkce, rovnice a nerovnice (pojem funkce, definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí, grafy funkcí, lineární rovnice a nerovnice, grafická řešení, použití v praxi)

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

1st International School of Ostrava Maturitní otázky z dějepisu - 2011

1st International School of Ostrava Maturitní otázky z dějepisu - 2011 1st International School of Ostrava Maturitní otázky z dějepisu - 2011 1. POČÁTKY CIVILIZACE (3,700,000 př.n.l. 1200 př.n.l.) Hominidé, hmotné prameny, kultura, omezené informace o této době Donald Johanson,

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

30 minutes 30 minutes

30 minutes 30 minutes Anglický jazyk The speaking part of the exam will be worth 40%. Each part of the writing will be balanced 30%. Speaking Writing 1 Writing 2 40% 30% 30% 10-12 minutes 30 minutes 30 minutes The written exam

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

30 minutes 30 minutes

30 minutes 30 minutes Anglický jazyk The speaking part of the exam will be worth 40%. Each part of the writing will be balanced 30%. Speaking Writing 1 Writing 2 40% 30% 30% 10-12 minutes 30 minutes 30 minutes The written exam

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: 1) Trajektorie, dráha, dráha 2) Rychlost 3) Zrychlení 4) Intenzita 5) Práce, výkon 6) Energie 7) Částice a vlny; dualita 8) Síla 9) Náboj 10) Proudění,

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks, economy, culture, free time, tourism)

1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks, economy, culture, free time, tourism) ANGLICKÝ JAZYK 1. Ostrava: Landmarks and tourism (landmarks, economy, culture, free time, tourism) 2. Ostrava: Economy and opportunity 3. Ostrava: Culture and free time 4. Czech Republic: Geography, nature,

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 J A R N Í A P O D Z I M N Í Z K U Š E B N Í O B D O B Í, P R O F I L O V Á Č Á S T Podle 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ 1. Jeřáby. 2. Hřídelové spojky v konstrukci dopravních strojů. 3. Šroubové spoje. 4. Spoje hřídele s nábojem. 5. Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky. 6.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro -

Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro - MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE Obecná chemie Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro - hmotnostní úbytek, vazebná energie jádra, jaderné

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2015/2016 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 16. 20. května 2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Země jako vesmírné těleso vesmír (vznik vesmíru, vesmírná tělesa), postavení Země ve vesmíru, sluneční soustava, tvar a velikost Země, zeměpisné souřadnice, GPS, pohyby Země a jejich důsledky (zemská

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2014/2015 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 18. 22. května 2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Obecná chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Látkové množství, molární hmotnost VY_32_INOVACE_01.pdf

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více